KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ PRO HRÁČE FOTBALU. Nikola Soukupová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ PRO HRÁČE FOTBALU. Nikola Soukupová"

Transkript

1 KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ PRO HRÁČE FOTBALU Nikola Soukupová

2 KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ soubor cviků, které jsou zacílené na jednotlivé oblasti pohybového systému (klouby, vazy, šlachy, svaly). záměrně působí na zlepšení zdravotního stavu jedince, zejména na stav pohybového systému. 2

3 CÍL KOMPENZAČNÍHO CVIČENÍ Sportovní specializace Jednostranná zátěž Svalové dysbalance Kompenzační cvičení a protažení Zařazení do tréninkového procesu Vždy a všichni Zvýšení výkonu, prevence, korekce svalové nerovnováhy, zmírnění obtíží Individuální přístup, lepší méně cviků kvalitně a vícekrát!!!! Udržení optimální funkčnosti organismu Pravidelnost, přesnost, účelnost 3

4 KVALITNÍ PŘÍPRAVA PŘED A PO VÝKONU (TJ), REGENERACE A KOMPENZACE SNIŽUJE VZNIK ZRANĚNÍ A SVALOVÝCH OBTÍŽÍ SPORTOVCE Dělení k. cv.: A) Cvičení vytvářející a upevňující správné držení těla (uvolňovací, protahovací, posilovací) b) Dechová cvičení c) Relaxační cvičení 4

5 HLAVNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ KVALITU POSTURY Posturální funkce = dynamický (automatický) proces zajišťující svalové držení těla proti působení gravitační síly. Faktory: STATICKÁ (DRŽÍCÍ) SLOŽKA DYNAMICKÁ (POHYBOVÁ) SLOŽKA OPTIMÁLNÍ FUNKČNÍ STAV ORGANISMU + somatotyp, únava, výživa, pit. režim,!!! DŮLEŽITOST VŠESTRANNĚ ROZVÍJEJÍCÍ ČINNOSTI V TJ!!! 5

6 DYNAMICKÁ NEUROMUSKULÁRNÍ STABILIZACE 6

7 HLUBOKÝ STABILIZAČNÍ SYSTÉM Vývojová kineziologie: posturální a lokomoční systém HSSP Krční horní hrudní část Bederní dolní hrudní část Centrace kloubů a udržení správného postavení Efektivní svalová souhra (optimální, ekonomická) 7

8 DYNAMICKÁ STABILIZACE TRUPU 8

9 POSILOVAT X PROTAHOVAT 9

10 SVALY FÁZICKÉ A POSTURÁLNÍ v každém svalu jsou zastoupeny oba typy svalových vláken převaha tonických a fázických motorických jednotek je v jednotlivých svalech různá souhra = tělesný výkon (lokomoce) FÁZICKÁ (bílá, rychlá, glykotická) hypotonické klid. napětí vede k ochabování maximální, submaximální intenzita rychlá unavitelnost move-princip hypoaktivní v pohybových programech svalové skupiny posilovat TONICKÁ (červená, pomalá, oxidativní), hypertonie vede ke zkracování odolnější vůči únavě rychlejší regenerace hold-princip hyperaktivní v pohybových programech uvolňovat a protahovat 10

11 SVALY POSTURÁLNÍ (TONICKÉ) zadní strana krku (extenzory krku) hrudník (prsní svaly, horní vlákna trapézového svalu, zvihače lopatky) zadní dolní část zad (bederní část vzpřimovače, čtyřhranný sval bederní) DK (bedrokyčlostehenní, napínač povázky stehenní, přímý sval stehenní, dvojhlavý sval stehenní, sval pološlašitý a poloblanitý, adduktory stehna, trojhlavý sval lýtkový a zadní sval holenní) 11

12 SVALY FÁZICKÉ přední strana krku (flexory krku) zadní strana hrudníku (DFL) PŘEDNÍ ČÁST TRUPU (přímý sval břišní, zevní šikmý s. b., vnitřní šikmý s. b.) DK (velký, střední, malý sval hýžďový, čtyřhlavý sval stehenní) 12

13 SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA X SVALOVÁ NEROVNOVÁHA SDT = charakterizováno vzpřímenou páteří v klidovém postavení - v předozadní rovině je páteř dvakrát esovitě zakřivena - fyziologické zakřivení tvoří krční lordóza, hrudní kyfóza, bederní lordóza a křížová kyfóza SN = vzniká poruchou svalové funkce, která se projevuje změnami svalového tonu - hypotonie svalů -> hypoaktivita X - hypertonie svalů -> hyperaktivita - vliv na statickou funkci -> vadné držení = porušení posturálního stereotypu PŘÍČINY: -> CHYBNÉ POHYBOVÉ CHOVÁNÍ - vývoj v prvním roce života, pohybové podněty v období zrání mozku, raná specializace, chyba v tréninkovém procesu, strukturální změny, anatomické predispozice, životní styl 13

14 SPRÁVNÉ X VADNÉ DRŽENÍ TĚLA 14

15 KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ UVOLŇOVACÍ CVIČENÍ kyvadlové, krouživé plynule vedené pohyby pozvolný regulovaný kloubní rozsah během pohybu dochází ke střídání tlaku a tahu na kostní spojení prohřátí, zlepšení prokrvení a látkové výměny v kloubních strukturách, podpora tvorby synoviální tekutiny obklopující klouby. Stimulace proprioreceptorů v oblasti kloubu zvyšuje vnímání informací o poloze částí těla v prostoru. Dalším bonusem je nepřímé působení na svaly kolem kloubu, které se reflexně uvolňují. 15

16 KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ PROTAHOVACÍ Především hyperaktivní svaly s tendencí ke zkrácení. Statické protahování (nebo s oporou) s výdrží v krajní poloze a prodýcháním (pasivní - s pomocí druhé osoby, vnější opory; aktivní). Obnovení fyziologické délky zkrácených svalů, odstranění nadbytečného napětí ze svalů, zachování nebo zvýšení pohyblivosti v kloubech, příprava pohybového systému na další zátěž. Absence protahování = ztráta elasticity svalových vláken, zvýšený tonus ve svalu, stažení úponové šlachy. Výrazně se zvyšuje síla tahu svalu v místě úponu na kost a stoupá riziko úrazu (natržení svalu). + snižuje svalové napětí, odstranění nepoměru mezi tonickými a fázickými svalovými skupinami, úprava hybných stereotypů, zachování individuálně optimálního držení těla, optimalizace kloubní pohyblivosti, zachování fyziologické délky zkráceného svalu. 16

17 PŘETÍŽENÉ OBLASTI POHYBOVÉHO SYSTÉMU HRÁČŮ FOTBALU bederní páteř stehenní sval kolenní kloub hlezenní kloub 17

18 KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ POSILOVACÍ CVIČENÍ Po předchozím protažením antagonistických sval. skupin posilujeme svaly s tendencí k ochabování. + zvýšení funkční zdatnosti oslabených sval. skupin, zvýšení klidového sval. tonu, vyrovnávání sval. dysbalance, ovlivnění držení těla, zlepšení souhry svalů. Zvýšit funkční zdatnost oslabených svalových skupin lze jak statickým (izometrickým), tak dynamickým (izokinetickým) cvičením. Izometrickým cvičením proti odporu se zvyšuje klidový tonus oslabeného svalu. Při udržování dané polohy současně dochází ke kontrakci fixačních a stabilizačních svalových skupin. Rychlá dynamická cvičení mají sportovní, tréninkový charakter. Pozitivně ovlivňují zapojování jednotlivých motorických jednotek ve svalu v průběhu pohybu (rozvoj vnitrosvalové a mezisvalové koordinace). 18

19 ? 19

20 DĚKUJI ZA POZORNOST Nikola Soukupová, Sokolov, A přeji dostatek optimismu, sil a elánu ve vaší trenérské práci.