RENTERA. akciová společnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RENTERA. akciová společnost"

Transkript

1 RENTERA akciová společnost výroční zpráva

2 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 2 RENTERA, a.s Profil společnosti Základní údaje Akcionáři, akcie, majetkové účasti Akcionáři Základní kapitál Majetkové účasti Organizační struktura společnosti Ocenění majetku společnosti Významné změny v roce 2011 a 2012 do uzávěrky výroční zprávy 7 3 ORGÁNY SPOLEČNOSTI A JEJÍ VEDENÍ Dozorčí rada společnosti Zpráva dozorčí rady Představenstvo společnosti Odměňování statutárních orgánů společnosti Personální unie 10 4 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O VÝVOJI SPOLEČNOSTÍ VE SKUPINĚ Vývoj společností ve skupině RENTERA v uplynulém RENTERA, a.s BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o R&R Investment Group, a.s WESTREAL Invest, s.r.o JILEMNICE HOTEL, s.r.o HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s Záměry do budoucna 16 5 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Vybrané finanční ukazatele společnosti Vybrané ukazatele dceřiných společností 17 6 OSTATNÍ Výzkum a vývoj Ochrana životního prostředí Řízení rizik Auditor společnosti 18 7 ZPRÁVA O VZTAZÍCH Organizační struktura Smlouvy a dohody uzavřené mezi osobami koncernu Jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu těchto osob Ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob přijata nebo uskutečněna 20 ovládanou osobou 8 PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 21 9 PŘÍLOHY VÝROČNÍ ZPRÁVY Roční účetní závěrka společnosti 9.2 Příloha k roční účetní závěrce 9.3 Zpráva auditora 2

3 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážení akcionáři, Rok 2011 byl ve znamení dluhové krize a rozpočtových problémů států eurozóny, resp. Evropské unie. Hlavní pozornost byla upřena na Řecko, Španělsko a Itálii tedy státy, které mají největší problémy se splácením svých dluhů, nicméně v závěru roku bylo jasné, že toto nemusí být jediní adepti na pomoc z evropských finančních fondů, a že nejenom tyto státy musí přijmout funkční úsporná opatření, aby zabránily bankrotu a byla obnovena důvěra trhů. O tom, jak se tomu či onomu státu daří, asi není třeba se na tomto místě rozepisovat, předpokládám, že všichni z nás sledují ekonomické zpravodajství. Také naše vláda schválila množství úsporných opatření s cílem snížit zadlužení našeho státu. Na nás (především na hotel) dopadá změna spodní sazby DPH, která se zvedla o 4% a další růst bude zřejmě následovat. Na to jaký efekt budou mít hlavně daňová opatření na českou ekonomiku si budeme muset nějakou chvíli počkat. I přes turbulentní, které charakterizovalo rok 2011 a hlavně jeho druhou půlku lze konstatovat, že situace společností ve skupině Rentera je stabilizovaná. Vzhledem k neschopnosti Hotelu Bellevue generovat takové příjmy, aby společnost byla stavu splácet všechny své závazky, bude opět nutné dotovat dluhovou službu z prodeje majetku skupiny. Úkolem představenstva v tomto roce bude zajištění efektivního chodu dceřiných společností ve skupině Rentera, aby pokud možno byly finančně soběstačné včetně i již několikrát avizovaného zlikvidnění méně efektivního majetku skupiny. Tak, jak jsme Vás již informovali v předchozí zprávě realitní sektor, zvláště pak komerční sféra, je stále ovlivňována dluhovou krizí a velmi restriktivní politikou komerčních bank, které se prohýbají pod tíží nesplácených úvěrů. Ani v regionech nejsou výrazné známky oživení poptávky po komerčních pronájmech, poptávku po našich nemovitostech evidujeme a v mnoha případech i několikanásobnou nicméně nabízené ceny nejsou uspokojivé. Cestovní ruch zaznamenal v minulém roce dle oficiálních statistik nepatrný nárůst v počtu návštěvníků ubytovacích zařízení v České republiky cca o 5,7% oproti roku Obsazenost našeho hotelu stoupla cca o 21,5 % oproti roku 2010 a to hlavně díky asijské klientele. Vývoj v prvních třech měsících zatím nenasvědčuje v žádný razantní obrat v trendu, a tak úspěšnosti celého roku budou opět rozhodovat sezonní měsíce. Věřím, že Vám výroční zpráva poskytne dostatečné informace o stavu společnosti, a taktéž náhled na očekávaný vývoj v budoucím a budu se těšit na společné setkání na valné hromadě společnosti. Milan Růžička, předseda představenstva 3

4 2. RENTERA, a.s. 2.1 Profil společnosti Akciová společnost RENTERA vznikla v roce Činnost společnosti je soustředěna v současné době na jediný geografický trh, na Českou republiku. Její hlavní náplní činnosti je koupě a následná správa výnosných aktiv jako jsou například bonitní nemovitosti v lukrativních oblastech s vybudovanými a trvalými nájemními vztahy, dále pak koupě a provoz hotelových zařízení. Společnost vlastní aktiva, u kterých je již dnes jasné jejich využití nebo budoucí výnos. Za klíčové prvky považujeme především důraz na kvalitu aktiva, přiměřenou stabilitu spravovaných prostředků a dosažení požadovaných výnosů. Formu akciové společnosti považujeme za nástroj pro koncentraci potřebného kapitálu. 2.2 Základní údaje OBCHODNÍ FIRMA: RENTERA, a.s. IČ: SÍDLO: Nad Santoškou 1420/8, , Praha 5 KONTAKTNÍ ADRESA: Švédská 635/8, , Praha 5 PRÁVNÍ FORMA: Akciová společnost PŘEDMĚT ČINNOSTI: Správa a údržba nemovitostí DATUM ZALOŽENÍ: ZÁKLADNÍ KAPITÁL: Kč ZAPSÁNA: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka Akcionáři, akcie, majetkové účasti Akcionáři RENTERA, a.s. disponuje akcionářskou strukturou čítající 41 akcionářů vlastnících celkově 407 kusů akcií na jméno, z nichž 118 kusů (29%) akcií je v držení fyzických osob a 289 kusů (71%) akcií je v držení právnických osob. Přehled akcionářů společnosti RENTERA, a.s. s podílem nad 5%: Akcionáři s podílem > 5% Podíl společnost RENTERA CENTRAL EUROPE S.A. 37,59% společnost ERGO CARDUELIS, a.s. 27,03% Pavel Vágner 7,37% Mezi žádnou z těchto osob, ani mezi nimi a emitentem, není uzavřena ovládací smlouva ani Společnosti není známo jednání ve shodě mezi těmito osobami. Všichni ostatní akcionáři mají podíl menší než 5% akcií na základním kapitálu Společnosti. Statutární orgán tak není povinen za společnost jako osobu ovládanou zpracovat ve smyslu 66 a) obchodního zákoníku zprávu o vztazích mezi propojenými osobami Základní kapitál Stav k Výše upsaného základního kapitálu společnosti činí ,- Kč. 4

5 Základní kapitál je splacen ve výši ,- Kč Společnost nevlastní žádné vlastní akcie. Podmínky pro zvýšení základního kapitálu jsou stanoveny stanovami společnosti a odpovídají obecně závazným právním předpisům. VYDANÉ CENNÉ PAPÍRY Aktuální stav CENNÝ PAPÍR DRUH FORMA PODOBA POČET KUSŮ JMENOVITÁ HODNOTA CELKOVÝ OBJEM EMISE PŘEVODITELNOST AKCIE kmenová na jméno listinná 407 ks ,- Kč 407 ks jen se souhlasem valné hromady, s výjimkou převodu akcií na akcionáře společnosti - akcie byly vydány na základě obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti - převoditelnost akcií je dle platných stanov omezena souhlasem valné hromady Společnosti, kterého není zapotřebí, jedná-li se o převod akcií na akcionáře Společnosti - práva spojená s akciemi jsou pro všechny akcie stejná - nárok oprávněné osoby na dividendu zaniká ve čtyřleté promlčecí lhůtě ode dne její splatnosti, tento nárok poté přechází na Společnost Majetkové účasti Společnost RENTERA, a.s. vlastní 100% podíl na základním kapitálu těchto obchodních společností: HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. IČ Hlavní předmět činnosti: provozování hotelu a restaurace Základní kapitál společnosti: Kč BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. IČ Předmět činnosti: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Základní kapitál společnosti: Kč Trisat, s.r.o. IČ Hlavní předmět činnosti: služby spojené se správou a údržbou nemovitostí Základní kapitál společnosti: Kč 5

6 K datu byl do obchodního rejstříku zapsán převod obchodního podílu ze společnosti RENTERA, a.s. na společnost RENTEL FACILITY MANAGEMENT s.r.o. (99%) a Mgr. Martina Elgera (1%) R & R Investment Group, a.s. IČ Předmět činnosti: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Základní kapitál společnosti: Kč WESTREAL Invest, s.r.o. IČ Předmět činnosti: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Základní kapitál společnosti: Kč JILEMNICE HOTEL, s.r.o. IČ: Předmět činnosti: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Základní kapitál: Kč 6

7 2.3.4 Organizační struktura společnosti Organizační struktura společnosti RENTERA, a.s. včetně majetkových účastí stav k

8 HOT WES R&R Valná hromada Dozorčí rada společnosti BOH Představenstvo společnosti (správa majetkových účastí) JILE 8

9 *společnost Trisat, s. r. o. byla prodána k datu Ocenění majetku společnosti Tržní hodnota majetku společnosti na základě indikativního tržního ocenění nemovitosti v majetku společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. inila celkem ,- Kč. Ostatní aktiva a pasiva jsou věrně zachycena v účetní závěrce. Nehmotná práva a ostatní nehmotný majetek, není-li zachycen v účetní závěrce, se pro tento účel neoceňují. Tržní hodnota majetku společnosti na základě indikativního tržního ocenění nemovitostí v majetku společnosti BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. činila celkem ,- Kč. Ostatní aktiva a pasiva jsou věrně zachycena v účetní závěrce. Nehmotná práva a ostatní nehmotný majetek, není-li zachycen v účetní závěrce, se pro tento účel neoceňují. 9

10 Tržní hodnota majetku společnosti na základě indikativního tržního ocenění nemovitostí v majetku společnosti WESTREAL Invest, s.r.o. činila celkem ,- Kč. Ostatní aktiva a pasiva jsou věrně zachycena v účetní závěrce. Nehmotná práva a ostatní nehmotný majetek, není-li zachycen v účetní závěrce, se pro tento účel neoceňují. Tržní hodnota majetku společnosti na základě indikativního tržního ocenění nemovitostí v majetku společnosti R & R Investment Group, a.s. činila celkem ,- Kč. Ostatní aktiva a pasiva jsou věrně zachycena v účetní závěrce. Nehmotná práva a ostatní nehmotný majetek, není-li zachycen v účetní závěrce, se pro tento účel neoceňují. Tržní hodnota majetku společnosti na základě indikativního tržního ocenění nemovitosti v majetku společnosti JILEMNICE HOTEL, s.r.o. činila celkem ,- Kč. Ostatní aktiva a pasiva jsou věrně zachycena v účetní závěrce. Nehmotná práva a ostatní nehmotný majetek, není-li zachycen v účetní závěrce, se pro tento účel neoceňují. Komentář k ocenění majetku společnosti Ocenění byla zpracována na základě indikativních znaleckých posudků tržních hodnot nemovitostí v majetku společností k Na základě našich zkušeností při prodeji nemovitostí z portfolia, dosažené prodejní ceny významně přesáhly ceny odhadní. 2.5 Významné změny v roce 2011 a 2012 do uzávěrky výroční zprávy MATEŘSKÁ SPOLEČNOST RENTERA, a.s. Rok 2011 Změny v dozorčí radě provedené v průběhu roku 2011: - opětovný vznik členství předsedy dozorčí rady pana Jana Čížka ode dne , - opětovný vznik členství členky dozorčí rady Ing. Andrey Homolové ode dne , DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. Rok 2011 Změny v představenstvu provedené v průběhu roku 2011: - opětovný vznik funkce předsedy představenstva pana Milana Růžičky ode dne Změny v dozorčí radě provedené v průběhu roku 2011: - opětovný vznik členství předsedy dozorčí rady pana Jana Čížka ode dne , - opětovný vznik členství členky dozorčí rady Ing. Andrey Homolové ode dne , 10

11 R & R Investment Group, a.s. Rok 2011 Změny v představenstvu provedené v průběhu roku 2011: - vznik funkce předsedy představenstva pana Milana Růžičky ode dne vznik členství místopředsedkyně představenstva JUDr. Martiny Šuterové Vaškové ode dne , - vznik členství člena představenstva pana Tibora Horvátha ode dne , Rok 2012 Změny v představenstvu provedené v průběhu roku 2012: - opětovný vznik členství předsedy představenstva pana Milana Růžičky ode dne , Změny v dozorčí radě provedené v průběhu roku 2012: - opětovný vznik členství předsedy dozorčí rady pana Jana Čížka ode dne , - opětovný vznik členství členky dozorčí rady Ing. Andrey Homolové ode dne , JILEMNICE HOTEL, s.r.o. Rok 2011 Změna jednatele provedené v průběhu roku 2011: - vznik funkce jednatele společnosti pana Milana Růžičky ode dne Trisat, s.r.o. Rok 2011 Převod obchodního podílu - k datu byl do obchodního rejstříku zapsán převod obchodního podílu ze společnosti RENTERA, a.s. na společnost RENTEL FACILITY MANAGEMENT s.r.o. (99%) a na Mgr. Martina Elgera (1%) 3. ORGÁNY SPOLEČNOSTI A JEJÍ VEDENÍ 3.1 Dozorčí rada společnosti Dozorčí rada společnosti RENTERA, a.s. má tři členy volené valnou hromadou na dobu pěti let. V souladu se stanovami společnosti zasedá dozorčí rada alespoň jednou ročně. Jednání se pravidelně zúčastňuje předseda představenstva a dle obsahu a závažnosti projednávané problematiky také členové představenstva či přizvané třetí osoby (experti). Složení dozorčí rady k : Bc. Jan Čížek předseda dozorčí rady 11

12 Ing. Andrea Homolová Pavel Vágner členka dozorčí rady člen dozorčí rady Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada společnosti RENTERA, a.s. v roce 2011 průběžně zajišťovala a vykonávala veškeré úkoly, které vyplývají ze zákona a stanov Společnosti. Dozorčí rada projednávala pravidelně okruh otázek souvisejících především s vývojem hospodářských výsledků Společnosti a s nákupem či postupem nákupu jednotlivých akvizic Společnosti, zároveň kontrovala činnost představenstva a plnění jejich usnesení. Dozorčí rada během uplynulého roku 2011 sledovala průběh a vývoj podnikatelských aktivit, plnění strategických cílů představenstva společnosti, způsob a výsledky hospodaření společnosti. Představenstvo společnosti poskytovalo dozorčí radě pravidelně veškeré zápisy ze svých jednání a všechny další informace nezbytné pro výkon kontrolní činnosti. Členové dozorčí rady byli pravidelně zváni na zasedání představenstva. Jednotliví členové dozorčí rady vykonávali dohled nad jim svěřenými úseky. Závěry z jejich dohledu přenášelo představenstvo do svých opatření a do fungování společnosti RENTERA, a.s., jakož i dceřiných společností. V souladu s ustanoveními vyplývajícími ze stanov Společnosti dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2011 včetně přílohy ověřené auditorem. Při posuzování věcné a formální správnosti řádné účetní závěrky se dozorčí rada opírala o vlastní průběžně prováděné hodnocení a předložené stanovisko auditora. Na základě zjištěných skutečností dospěla k závěru, že účetní záznamy a evidence byly vedeny legitimním způsobem, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy a rovněž v souladu se stanovami Společnosti. Řádná účetní závěrka ve všech materiálních aspektech věrně zobrazuje stav majetku a závazků, vlastní jmění a finanční situaci Společnosti. Dozorčí rada společnosti RENTERA, a.s. na základě vlastního přezkoumání řádné účetní závěrky souhlasí s výrokem auditora a doporučuje akcionářům schválení řádné účetní závěrky za rok Jan Čížek, předseda dozorčí rady 3.2 Představenstvo společnosti Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Ze svých řad volí a odvolává předsedu, který řídí činnost představenstva. Představenstvo má tři členy volené na dobu pěti let. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Představenstvo společnosti v průběhu roku 2011 uskutečnilo devět řádných zasedání, na kterých se převážně zabývalo průběžnou pravidelnou správou záležitostí Společnosti a hodnocením výsledků podnikání. Představenstvo řídilo chod společnosti v součinnosti s managementem dceřiných společností. Složení představenstva k : 12

13 Bc. Milan Růžička předseda představenstva JUDr. Martina Šuterová Vašková místopředsedkyně představenstva Tibor Horváth člen představenstva 3.3 Odměňování statutárních orgánů společnosti Společnost nemá stanoveny žádné principy odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady. O odměňování členů představenstva rozhoduje dozorčí rada společnosti a o odměňování dozorčí rady rozhoduje valná hromada společnosti. 3.4 Personální unie Milan Růžička - předseda představenstva společnosti RENTERA, a.s. - předseda představenstva společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. - předseda představenstva společnosti R & R Investment Group, a.s. - jednatel společnosti JILEMNICE HOTEL, s. r. o. JUDr, Martina Šuterová Vašková - místopředsedkyně představenstva společnosti RENTERA, a.s. - místopředsedkyně představenstva společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. - místopředsedkyně představenstva společnosti R & R Investment Group, a.s. Tibor Horváth - člen představenstva společnosti RENTERA, a.s. - člen představenstva společnosti R & R Investment Group, a.s. - jednatel společnosti Trisat, s.r.o. (zánik funkce ke dni ) Jan Čížek Pavel Vágner Andrea Homolová - předseda dozorčí rady společnosti RENTERA, a.s. - předseda dozorčí rady společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. - předseda dozorčí rady společnosti R & R Investment Group, a.s. - jednatel společnosti BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. - člen dozorčí rady společnosti RENTERA, a.s. - člen dozorčí rady společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. - člen dozorčí rady společnosti R & R Investment Group, a.s. - členka dozorčí rady společnosti RENTERA, a.s. - členka dozorčí rady společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. - členka dozorčí rady společnosti R & R Investment Group, a.s. Mezi společností a členy představenstva nebo zaměstnanci nejsou uzavřeny žádné smlouvy zavazující společnost k plnění pro případ skončení jejich funkce nebo zaměstnání. Prohlášení - u členů představenstva a členů dozorčí rady neexistují žádné střety zájmu. 13

14 4 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O VÝVOJI SPOLEČNOSTÍ VE SKUPINĚ 4.1. Vývoj společností ve skupině Rentera v uplynulém RENTERA, a.s. Od poslední valné hromady společnosti v červnu 2011 nedošlo k žádným korporátním změnám a statutární orgány pracují v nezměněném složení. V následujícím bude představenstvo společnosti opět iniciovat změnu sídla společnosti. V březnu 2011 došlo k prodeji 100% obchodního podílu ve společnosti Trisat, s.r.o. Díky prodejům budov z portfolia společnosti BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. se nám podařilo významně snížit zadlužení skupiny. 14

15 Společnost se v souladu se závěry poslední valné hromady bude nadále snažit prodat účasti v dceřiných společnostech. Představenstvo společnosti RNT obdrželo koncem června 2011 dvě nabídky na odprodej akcií společnosti, nicméně představenstvo v souvislosti s těmito nabídkami neobdrželo od žádného akcionáře jejich přijetí. BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. (BRE) V uplynulém roce 2011 jsme zrealizovali prodej 3 nemovitostí. V polovině roku došlo k prodeji objektu v Českém Těšíně a Jičíně a koncem roku v Novém Bydžově. Prodejem nemovitostí došlo k významnému snížení úvěrového zatížení, které mělo pozitivní vliv na cashflow (snížení úrokového zatížení) společnosti a optimalizaci portfolia nemovitostí. Jelikož se jednalo o objekty s výrazným podílem bytového fondu na celkovém počtu bytů v portfoliu nemovitostí, došlo jejich prodejem ke změně povahy stávajícího portfolia, které v tuto chvíli zahrnuje převážně komerční prostory. Z pohledu poptávky po pronájmu komerčních prostor nelze rok 2011 hodnotit příznivě. V důsledku prohlubující se ekonomické krize a úsporných opatření firem jsme zaznamenali nárůst v ukončení nájemních vztahů, jejichž pokles se nepodařilo v plném rozsahu pokrýt novými nájemními vztahy. Vzhledem k prodeji nemovitostí, které představovali spíše neefektivní část portfolia, se však průměrná obsazenost budov ve srovnání s rokem 2010 zvedla o téměř 7% na 71,7%. Dominantním nájemcem zůstává i nadále Československá obchodní banka, a.s., čímž je zaručena stabilita hlavní části tržeb z vybraného nájemného minimálně do 2. poloviny roku V roce 2012 bychom rádi pokračovali v započatém procesu prodeje nemovitostí, u kterých budeme evidovat zajímavé nabídky na prodej. Prioritně se zaměříme na prodej méně efektivní částí portfolia s cílem pokračovat ve snižování úvěrového zatížení, optimalizaci cashflow a optimalizaci charakteru prostor k pronájmu. Úzce se zaměříme na dopronájem volných prostor. Toho bychom chtěli dosáhnout především aktivní spoluprací s ověřenými realitními kancelářemi v jednotlivých regionech. Ze současného pohledu však neevidujeme významnější oživení poptávky po komerčních prostorech. V oblasti vymáhání pohledávek z titulu vyúčtování služeb za roky se nám minulý rok podařilo uzavřít řadu letitých sporů s nájemníky, čímž došlo k výraznému poklesu pohledávek ve srovnání s rokem V roce 2011 jsme investovali do opravy nemovitostí cca 1,7 mil. Kč. Tento rok si klademe za cíl omezit výdaje na opravy nemovitostí s výjimkou nezbytných oprav a udržet optimální úroveň nákladů na správu a údržbu portfolia Prioritou pro tento rok je stále zvyšovat celkovou obsazenost portfolia a v případě zajímavé finanční nabídky realizovat prodej majetku společnosti. Obdobně jako v předchozích letech bude naše pozornost soustředěna na řešení sporu o určení vlastnictví majetkového podílu na nemovitost v Brně, i přes posun v řízení nepředpokládáme v tomto roce jeho úplné vyřešení. V průběhu roku nás čekají další soudní jednání, týkající se tohoto sporu, který bude klíčový pro spory s ním související. R & R Investment Group, a.s. (RR) Musíme konstatovat, že ani v roce 2011 se nepodařilo významným způsobem zvýšit stávající obsazenost jednotlivých objektů. Tento nepříznivý stav je ovlivněn řadou aspektů, 15

16 počínaje hospodářsky slabými regiony s vysokou nezaměstnaností, přes strukturu prostor k pronájmu až po nutnost rozsáhlejších investic do volných prostor především u bytů. Vleklým problémem zůstává volný objekt ve Varnsdorfu, který je stále bez nájemce, situace v tomto regionu je všeobecně známa. Průměrná obsazenost budov se pohybuje ve výši 56%. Ve srovnání s předešlým rokem došlo k mírnému poklesu obsazenosti, a to především v důsledku ukončení regulace nájemného, kdy došlo k uvolnění některých bytů, jejichž stav však bez významnějších investic je jen obtížně pronajatelný. Nemovitosti, kde jsou zapotřebí vysoké náklady na rekonstrukci, jsou primárně určeny k prodeji. Dominantním nájemcem zůstává Česká spořitelna, a.s., se kterou se v uplynulém roce podařilo dosáhnout dohody na dodatcích, týkající se poskytování ostatních služeb spojených s provozem jednotlivých objektů. Dodatky mimo jiné nově upravují i indexaci nájmů a sjednaných paušálů na ostatní služby. Současně tím došlo ke zlepšení a stabilizaci cashflow společnosti, což se mimo jiné pozitivně promítlo do nárůstu tržeb. Pohledávky z titulu vyúčtování poskytovaných služeb klesly cca o 50%. Po provozní stránce byl kladen důraz na optimalizaci nákladů spojených se správou a údržbou nemovitostí, zajišťovanou společností Trisat, s.r.o., spolu s důslednou kontrolou kvality a rozsahu skutečného provedení hrazených služeb. Vyjma nezbytných oprav nebyly v roce 2011 realizovány žádné rozsáhlé investice. Prioritou i pro letošní rok zůstává snaha zvýšit obsazenost jednotlivých objektů a v případě zajímavé finanční nabídky prodat nemovitosti s cílem splatit zůstatek úvěru. WESTREAL Invest, s.r.o. (WRI) Pro společnost WRI bylo (tak jako u spol. R&R) nejdůležitější událostí v roce 2011 úspěšné ukončení jednání s Českou spořitelnou, a.s. ohledně přeúčtovatelných položek a následné uzavření dodatků ke stávajícím smlouvám. Česká spořitelna, a.s. zároveň v roce 2011, resp. v lednu 2012 prodloužila nájem v budově ve Staňkově, potažmo ve Rtyni v Podkrkonoší, o dalších pět let (využití opce). Obsazenost budov se v roce 2011 pohybovala okolo 62%, kdy ke snížení došlo převážně u bytové plochy v důsledku přechodu z regulovaného nájmu na tržní a ukončení tak stávajících nájemních vztahů ze strany nájemce, ale i ze strany WRI pro neplacení nájmu. Volné byty jsou opětovně nabízeny k pronájmu, nicméně většina z nich bez dalších rozsáhlejších investic je nepronajatelná (Staňkov, Zlaté Hory). I nadále jsou aktivně nabízeny volné plochy k pronájmu. Vybrané roční nájemné nepatrně pokleslo zejména díky ukončení nájmu skladovacích prostor České pojišťovny, a.s.. Vzhledem k charakteru a umístění těchto prostor bude obtížné je dopronajmout jinému subjektu. Společnost investovala v roce 2011 do oprav budov částku ,- Kč. Volné byty však vyžadují větší rekonstrukce, které se však jeví jako neefektivní vzhledem k dosažitelným cenám za pronájem. V roce 2011 byly nabízeny k prodeji všechny budovy z portfolia WRI, nicméně ačkoliv evidujeme u většiny z nich poptávku na koupi, konkrétní nabízené ceny zatím nesplňují naše očekávání. 16

17 Prioritou pro rok 2012 zůstává zvýšení pronajaté plochy a odprodej neefektivních budov s cílem snížit úvěrové zatížení společnosti, dále aktivní správa pohledávek a investice do oprav a revitalizace budov s cílem udržet nemovitosti v dobrém stavu. JILEMNICE HOTEL, s.r.o. (JH) I přes značnou snahu se nám nepodařilo najít kupce na objekt v Jilemnici, který by byl ochoten akceptovat námi požadovanou cenu, jejíž výše je mimo jiné odvozena dle historické a architektonické jedinečnosti budovy. Technický stav budovy však v tuto chvíli neumožňuje prostory pronajmout bez výraznějších investic. V uplynulém roce byly započaty kroky k dosažení dotace na opravu vnější části objektu, zejména břidlicové střechy. Jelikož, je, objekt nemovitou kulturní památkou zažádali jsme o dotace u Ministerstva kultury ČR (Havarijní program a Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón) a dotaci z Fondu kulturního dědictví Libereckého kraje. Přihlášky do všech výše zmíněných programů byly řádně podány počátkem roku Prioritou tedy bude dosáhnout na některý z dotačních titulů včetně zajištění bezproblémového absolvování dotačního procesu. V roce 2011 došlo ke změně jednatele, kdy pan Milan Růžička nahradil Lucii Tylovou. HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. (HMV) V roce 2011 jsme dokázali potvrdit trend z 2010 díky rostoucím tržbám i obsazenosti hotelu. Můžeme s potěšením konstatovat, že v roce 2011 vzrostly tržby o cca 16 %. Celková obsazenost se v roce 2011 zvedla o 21,5% při nižší průměrné sazbě na pokoj. V uplynulém roce rostly všechny hlavní segmenty tržeb, tj. tržby cestovních kanceláří, tržby z firemních a incentivních akcí a taktéž tržby individuálních klientů, na kterých se významnou měrou podílely tržby ze slevových portálů. Díky rostoucím tržbám a stabilizovaným nákladům jsme si mohli dovolit cca 1,4 mil. Kč do oprav a rekonstrukcí hotelového vybavení a inventáře. Z největších položek bych rád uvedl nákup nových LCD televizí do pokojů, nový systém příjmu satelitních a pozemních digitálních programů, wi-fi připojení k internetu ve všech prostorách hotelu, zrealizovali jsme taktéž nákup nového serveru a přibližně 400 tis. Kč jsme investovali do stavebních úprav hotelových prostor, vše s cílem udržet standard hotelu a zkvalitnit hotelové služby. V uplynulém jsme zaznamenali několik zájemců o koupi hotelu, nicméně žádný z nich nepodal závaznou cenovou nabídku. V případě uchazečů o management kontrakt na provozování hotelu evidujeme v užším výběru dva zájemce. Konečné rozhodnutí zdali, a kdo by případně provozoval náš hotel, bychom chtěli učinit v průběhu prvního pololetí letošního roku. Již avizované znovuzavedení směnárenské činnosti vázne na neochotě akcionáře ERGO CARDUELIS, a.s. jmenovat skutečného vlastníka společnosti, a tudíž nevyhovujeme předpisům České národní banky. Nevíme, zdali postoj tohoto akcionáře se nám podaří v blízké budoucnosti zvrátit. Situace v letošním roce se dle našeho názoru bude odvíjet od způsobů řešení dluhové krize. Dluhová krize v unii stále přetrvává a systémové řešení stále není. Tento fakt samozřejmě stále tlumí příliv většího množství klientů z evropského regionu, na které byl Český Krumlov zvyklý. Každopádně hlavním cílem pro tento rok bude opět zvýšit tržby tak, abychom postupně snižovali ekonomickou závislost na mateřské společnosti. V návaznosti na úsporný balíček naší vlády se budeme muset vypořádat s navýšením spodní sazby DPH z 10% na 14 % u ubytovacích služeb. Náklady bychom rádi udrželi na současné úrovni, nicméně 17

18 jsme si vědomi skutečnosti, že zvýšení DPH bude mít dopad i na tuto složku. Budeme pokračovat v revitalizaci hotelu, kde bychom se chtěli mimo standardní údržbu zaměřit i na revitalizaci pokojů hlavně střední a nižší kategorie. 4.2 Záměry do budoucna Asi nemusíme mít křišťálovou kouli, abychom si domysleli, že další vývoj evropské a potažmo světové ekonomiky závisí na vyřešení dluhové krize v eurozóně. Buď lídři eurozóny urychleně přijmou funkční opatření, které zamezí dalšímu prohlubování zadlužování členských států eurozóny, resp. nesmyslnému sanování těchto ekonomik a v tom případě si troufám tvrdit, že bychom mohli být v závěru roku svědky mírného oživení ekonomiky anebo budou pokračovat v současném rozhodovacím marasmu a v tom případě můžeme být svědky nejenom bankrotu členských států unie, ale taktéž faktického rozpadu unie měnové. Taktéž podstatnou roli bude hrát balíček úsporných opatření naší vlády, které se zatím jeví velmi 18

19 diskutabilní, určitě budeme opět čelit dalšímu zvýšení DPH a některých dalších daní, což může omezit koupěschopnost české klientely a ovlivnit zejména naše hotelové odvětví. V tomto roce budeme pokračovat v prodeji majetku, což vzhledem k požadovaným cenám bude zřejmě během na delší vzdálenost. Taktéž se budeme snažit o pronajmutí volných ploch a v rámci možností revitalizovat nemovitosti v portfoliu. V případě hotelu, v souladu s tím co již bylo napsáno, se pokusíme uzavřít management kontrakt na provoz, resp. budeme pokračovat v hledání kupce. Vzhledem k neochotě banky restrukturalizovat úvěr hotelu jsme nuceni prodávat výnosná aktiva nemovitostní divize, abychom dostáli všem závazků. Bohužel zcela reálně může nastat situace, že budoucí tržní hodnota hotelu po doplacení úvěru nevyrovná pokles tržní hodnoty majetku skupiny zapříčiněným prodejem výnosných aktiv (nemovitostí), ze kterých je hrazena dluhové služba hotelu. Díky tomuto faktu se budeme zřejmě muset vážně zamyslet nad možnosti odejít z hotelového průmyslu prodejem společnosti vlastnící hotel byť za cenu, která nebude nutně reflektovat naše představy a dále spravovat aktiva, která jsou efektivní. 5 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ V uplynulém roce vykázala společnost RENTERA, a.s. celkové tržby ve výši tis. Kč. Náklady společnosti činily tis. Kč včetně opravných položek. Společnost vykázala za účetní ztrátu tis. Kč. Vzhledem k faktu, že se společnost zabývá správou majetkových účastí, tak nevykazuje pravidelné tržby. Ve výnosech se promítla tržba za prodej 100% podílu ve společnosti Trisat, s.r.o. (2.200 tis. Kč). Náklady byly tvořeny hlavně náklady na provoz (služby) a osobními náklady (3.720 tis. Kč). Celkový hospodářský výsledek byl ovlivněn tvorbou opravných položek na finanční investice ve výši tis. Kč a tvorbou opravných položek v provozní oblasti ve výši Kč, dále pak tis. Kč jako náklady na prodané cenné papíry a podíly ve společnosti Trisat, s.r.o. (viz. příloha k účetní závěrce). 19

20 Účetní závěrka a příloha k účetní závěrce tvoří přílohy výroční zprávy. 5.1 Vybrané finanční ukazatele společnosti Vybrané ekonomické ukazatele společnosti (v tis.) * Aktiva Základní kapitál Cizí zdroje Dlouhodobý fin. majetek Náklady 6 147** 4 108** Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Změna stavu rezerv a opravných položek ve fin. a provozní oblasti Provozní výs. hospodaření VH za za účetní * bez společnosti WESTREAL Invest, s.r.o. ** bez opravných položek 5.2 Vybrané ukazatele skupiny Rentera Poměr tržeb dle odvětví 6. OSTATNÍ 6.1 Výzkum a vývoj Společnost se nezabývá výzkumem a vývojem nových produktů ani postupů. 6.2 Ochrana životního prostředí Společnost dodržuje všeobecné zásady při ochraně životního prostředí a environmentální politiky, které jsou nástrojem řízení aspektů a dopadů činností společnosti a prostředkem pro trvalé plánovité zlepšování environmentálního profilu společnosti. Společnost není zatížena ekologickými zátěžemi z minulosti. Při realizaci své činnosti a 20

RENTERA. akciová společnost

RENTERA. akciová společnost RENTERA akciová společnost Výroční zpráva 2012 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové účasti... 4 2.3.1 Akcionáři...

Více

RENTERA akciová společnost. Výroč

RENTERA akciová společnost. Výroč RENTERA akciová společnost společnost Výroč ýroční ní zpráva 2013 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 02 STATUTÁRNÍ ORGÁNY 10 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 16 ZPRÁVA O VZTAZÍCH 17 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI USKUTEČNĚNÉ PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 27

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 02 STATUTÁRNÍ ORGÁNY 10 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 16 ZPRÁVA O VZTAZÍCH 17 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI USKUTEČNĚNÉ PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 27 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 02 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 03 O SPOLEČNOSTI 07 KAPITÁLOVÉ ÚČASTI 08 STATUTÁRNÍ ORGÁNY 10 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 12 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 16 ZPRÁVA O VZTAZÍCH 17 INFORMACE

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

RENTERA, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

RENTERA, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH ÚVOD. 03 ZÁKLADNÍ ÚDAJE.. 04 O SPOLEČNOSTI. 05 ZÁMĚRY DO BUDOUCNA. 08 KAPITÁLOVÉ ÚČASTI 10 VEDENÍ SPOLEČNOSTI. 11 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI. 13 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY. 15 ZPRÁVA

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 565846259465 26123456 01234567894 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO 2. 2 RENTERA, a.s. 4

OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO 2. 2 RENTERA, a.s. 4 RENTERA akciová společnost výroční zpráva 2010 0 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 2 RENTERA, a.s. 4 2.1 Profil společnosti 4 2.2 Základní údaje 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové účasti 4 2.3.1 Akcionáři 4 2.3.2

Více

Příloha k účetní závěrce TECH PHARMA, a.s. k 31.12.2013

Příloha k účetní závěrce TECH PHARMA, a.s. k 31.12.2013 k 31.12.2013 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 Skalagro, a.s., Skalička č.p. 2 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 1. Účetní jednotka Obchodní firma: Skalagro, a.s. Sídlo: Skalička č.p. 2 Právní forma: akciová společnost IČ: 25338978 Předmět

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky (ÚJ): 1.1 Identifikace účetní jednotky Obchodní firma:

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2013 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. 2014 Vypracovali: Jana Víšková Milena Holcmanová Schválil: Oldřich Hotař V Otrokovicích dne 5. 6. 2015 Obchodní jméno: HART PRESS, spol. s r.o. Sídlo: Tř. Tomáše

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717

Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717 Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. 12. 2010 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis):

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1. Obecné informace o účetní jednotce Název a sídlo: GEOtest, a.s. Šmahova 1244/112 627 00 Brno IČO: 46344942 Právní forma: akciová společnost Vznik: 27.dubna 1992

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 SFINX a.s. U Smaltovny 115/2 České Budějovice PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 Obsah : A. Obecné údaje 1. Účetní jednotka 2. Podíl v obchodních společnostech 3. Zaměstnanci a osobní náklady 4. Statutární

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více