RENTERA. akciová společnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RENTERA. akciová společnost"

Transkript

1 RENTERA akciová společnost výroční zpráva

2 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 2 RENTERA, a.s Profil společnosti Základní údaje Akcionáři, akcie, majetkové účasti Akcionáři Základní kapitál Majetkové účasti Organizační struktura společnosti Ocenění majetku společnosti Významné změny v roce 2011 a 2012 do uzávěrky výroční zprávy 7 3 ORGÁNY SPOLEČNOSTI A JEJÍ VEDENÍ Dozorčí rada společnosti Zpráva dozorčí rady Představenstvo společnosti Odměňování statutárních orgánů společnosti Personální unie 10 4 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O VÝVOJI SPOLEČNOSTÍ VE SKUPINĚ Vývoj společností ve skupině RENTERA v uplynulém RENTERA, a.s BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o R&R Investment Group, a.s WESTREAL Invest, s.r.o JILEMNICE HOTEL, s.r.o HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s Záměry do budoucna 16 5 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Vybrané finanční ukazatele společnosti Vybrané ukazatele dceřiných společností 17 6 OSTATNÍ Výzkum a vývoj Ochrana životního prostředí Řízení rizik Auditor společnosti 18 7 ZPRÁVA O VZTAZÍCH Organizační struktura Smlouvy a dohody uzavřené mezi osobami koncernu Jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu těchto osob Ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob přijata nebo uskutečněna 20 ovládanou osobou 8 PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 21 9 PŘÍLOHY VÝROČNÍ ZPRÁVY Roční účetní závěrka společnosti 9.2 Příloha k roční účetní závěrce 9.3 Zpráva auditora 2

3 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážení akcionáři, Rok 2011 byl ve znamení dluhové krize a rozpočtových problémů států eurozóny, resp. Evropské unie. Hlavní pozornost byla upřena na Řecko, Španělsko a Itálii tedy státy, které mají největší problémy se splácením svých dluhů, nicméně v závěru roku bylo jasné, že toto nemusí být jediní adepti na pomoc z evropských finančních fondů, a že nejenom tyto státy musí přijmout funkční úsporná opatření, aby zabránily bankrotu a byla obnovena důvěra trhů. O tom, jak se tomu či onomu státu daří, asi není třeba se na tomto místě rozepisovat, předpokládám, že všichni z nás sledují ekonomické zpravodajství. Také naše vláda schválila množství úsporných opatření s cílem snížit zadlužení našeho státu. Na nás (především na hotel) dopadá změna spodní sazby DPH, která se zvedla o 4% a další růst bude zřejmě následovat. Na to jaký efekt budou mít hlavně daňová opatření na českou ekonomiku si budeme muset nějakou chvíli počkat. I přes turbulentní, které charakterizovalo rok 2011 a hlavně jeho druhou půlku lze konstatovat, že situace společností ve skupině Rentera je stabilizovaná. Vzhledem k neschopnosti Hotelu Bellevue generovat takové příjmy, aby společnost byla stavu splácet všechny své závazky, bude opět nutné dotovat dluhovou službu z prodeje majetku skupiny. Úkolem představenstva v tomto roce bude zajištění efektivního chodu dceřiných společností ve skupině Rentera, aby pokud možno byly finančně soběstačné včetně i již několikrát avizovaného zlikvidnění méně efektivního majetku skupiny. Tak, jak jsme Vás již informovali v předchozí zprávě realitní sektor, zvláště pak komerční sféra, je stále ovlivňována dluhovou krizí a velmi restriktivní politikou komerčních bank, které se prohýbají pod tíží nesplácených úvěrů. Ani v regionech nejsou výrazné známky oživení poptávky po komerčních pronájmech, poptávku po našich nemovitostech evidujeme a v mnoha případech i několikanásobnou nicméně nabízené ceny nejsou uspokojivé. Cestovní ruch zaznamenal v minulém roce dle oficiálních statistik nepatrný nárůst v počtu návštěvníků ubytovacích zařízení v České republiky cca o 5,7% oproti roku Obsazenost našeho hotelu stoupla cca o 21,5 % oproti roku 2010 a to hlavně díky asijské klientele. Vývoj v prvních třech měsících zatím nenasvědčuje v žádný razantní obrat v trendu, a tak úspěšnosti celého roku budou opět rozhodovat sezonní měsíce. Věřím, že Vám výroční zpráva poskytne dostatečné informace o stavu společnosti, a taktéž náhled na očekávaný vývoj v budoucím a budu se těšit na společné setkání na valné hromadě společnosti. Milan Růžička, předseda představenstva 3

4 2. RENTERA, a.s. 2.1 Profil společnosti Akciová společnost RENTERA vznikla v roce Činnost společnosti je soustředěna v současné době na jediný geografický trh, na Českou republiku. Její hlavní náplní činnosti je koupě a následná správa výnosných aktiv jako jsou například bonitní nemovitosti v lukrativních oblastech s vybudovanými a trvalými nájemními vztahy, dále pak koupě a provoz hotelových zařízení. Společnost vlastní aktiva, u kterých je již dnes jasné jejich využití nebo budoucí výnos. Za klíčové prvky považujeme především důraz na kvalitu aktiva, přiměřenou stabilitu spravovaných prostředků a dosažení požadovaných výnosů. Formu akciové společnosti považujeme za nástroj pro koncentraci potřebného kapitálu. 2.2 Základní údaje OBCHODNÍ FIRMA: RENTERA, a.s. IČ: SÍDLO: Nad Santoškou 1420/8, , Praha 5 KONTAKTNÍ ADRESA: Švédská 635/8, , Praha 5 PRÁVNÍ FORMA: Akciová společnost PŘEDMĚT ČINNOSTI: Správa a údržba nemovitostí DATUM ZALOŽENÍ: ZÁKLADNÍ KAPITÁL: Kč ZAPSÁNA: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka Akcionáři, akcie, majetkové účasti Akcionáři RENTERA, a.s. disponuje akcionářskou strukturou čítající 41 akcionářů vlastnících celkově 407 kusů akcií na jméno, z nichž 118 kusů (29%) akcií je v držení fyzických osob a 289 kusů (71%) akcií je v držení právnických osob. Přehled akcionářů společnosti RENTERA, a.s. s podílem nad 5%: Akcionáři s podílem > 5% Podíl společnost RENTERA CENTRAL EUROPE S.A. 37,59% společnost ERGO CARDUELIS, a.s. 27,03% Pavel Vágner 7,37% Mezi žádnou z těchto osob, ani mezi nimi a emitentem, není uzavřena ovládací smlouva ani Společnosti není známo jednání ve shodě mezi těmito osobami. Všichni ostatní akcionáři mají podíl menší než 5% akcií na základním kapitálu Společnosti. Statutární orgán tak není povinen za společnost jako osobu ovládanou zpracovat ve smyslu 66 a) obchodního zákoníku zprávu o vztazích mezi propojenými osobami Základní kapitál Stav k Výše upsaného základního kapitálu společnosti činí ,- Kč. 4

5 Základní kapitál je splacen ve výši ,- Kč Společnost nevlastní žádné vlastní akcie. Podmínky pro zvýšení základního kapitálu jsou stanoveny stanovami společnosti a odpovídají obecně závazným právním předpisům. VYDANÉ CENNÉ PAPÍRY Aktuální stav CENNÝ PAPÍR DRUH FORMA PODOBA POČET KUSŮ JMENOVITÁ HODNOTA CELKOVÝ OBJEM EMISE PŘEVODITELNOST AKCIE kmenová na jméno listinná 407 ks ,- Kč 407 ks jen se souhlasem valné hromady, s výjimkou převodu akcií na akcionáře společnosti - akcie byly vydány na základě obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti - převoditelnost akcií je dle platných stanov omezena souhlasem valné hromady Společnosti, kterého není zapotřebí, jedná-li se o převod akcií na akcionáře Společnosti - práva spojená s akciemi jsou pro všechny akcie stejná - nárok oprávněné osoby na dividendu zaniká ve čtyřleté promlčecí lhůtě ode dne její splatnosti, tento nárok poté přechází na Společnost Majetkové účasti Společnost RENTERA, a.s. vlastní 100% podíl na základním kapitálu těchto obchodních společností: HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. IČ Hlavní předmět činnosti: provozování hotelu a restaurace Základní kapitál společnosti: Kč BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. IČ Předmět činnosti: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Základní kapitál společnosti: Kč Trisat, s.r.o. IČ Hlavní předmět činnosti: služby spojené se správou a údržbou nemovitostí Základní kapitál společnosti: Kč 5

6 K datu byl do obchodního rejstříku zapsán převod obchodního podílu ze společnosti RENTERA, a.s. na společnost RENTEL FACILITY MANAGEMENT s.r.o. (99%) a Mgr. Martina Elgera (1%) R & R Investment Group, a.s. IČ Předmět činnosti: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Základní kapitál společnosti: Kč WESTREAL Invest, s.r.o. IČ Předmět činnosti: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Základní kapitál společnosti: Kč JILEMNICE HOTEL, s.r.o. IČ: Předmět činnosti: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Základní kapitál: Kč 6

7 2.3.4 Organizační struktura společnosti Organizační struktura společnosti RENTERA, a.s. včetně majetkových účastí stav k

8 HOT WES R&R Valná hromada Dozorčí rada společnosti BOH Představenstvo společnosti (správa majetkových účastí) JILE 8

9 *společnost Trisat, s. r. o. byla prodána k datu Ocenění majetku společnosti Tržní hodnota majetku společnosti na základě indikativního tržního ocenění nemovitosti v majetku společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. inila celkem ,- Kč. Ostatní aktiva a pasiva jsou věrně zachycena v účetní závěrce. Nehmotná práva a ostatní nehmotný majetek, není-li zachycen v účetní závěrce, se pro tento účel neoceňují. Tržní hodnota majetku společnosti na základě indikativního tržního ocenění nemovitostí v majetku společnosti BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. činila celkem ,- Kč. Ostatní aktiva a pasiva jsou věrně zachycena v účetní závěrce. Nehmotná práva a ostatní nehmotný majetek, není-li zachycen v účetní závěrce, se pro tento účel neoceňují. 9

10 Tržní hodnota majetku společnosti na základě indikativního tržního ocenění nemovitostí v majetku společnosti WESTREAL Invest, s.r.o. činila celkem ,- Kč. Ostatní aktiva a pasiva jsou věrně zachycena v účetní závěrce. Nehmotná práva a ostatní nehmotný majetek, není-li zachycen v účetní závěrce, se pro tento účel neoceňují. Tržní hodnota majetku společnosti na základě indikativního tržního ocenění nemovitostí v majetku společnosti R & R Investment Group, a.s. činila celkem ,- Kč. Ostatní aktiva a pasiva jsou věrně zachycena v účetní závěrce. Nehmotná práva a ostatní nehmotný majetek, není-li zachycen v účetní závěrce, se pro tento účel neoceňují. Tržní hodnota majetku společnosti na základě indikativního tržního ocenění nemovitosti v majetku společnosti JILEMNICE HOTEL, s.r.o. činila celkem ,- Kč. Ostatní aktiva a pasiva jsou věrně zachycena v účetní závěrce. Nehmotná práva a ostatní nehmotný majetek, není-li zachycen v účetní závěrce, se pro tento účel neoceňují. Komentář k ocenění majetku společnosti Ocenění byla zpracována na základě indikativních znaleckých posudků tržních hodnot nemovitostí v majetku společností k Na základě našich zkušeností při prodeji nemovitostí z portfolia, dosažené prodejní ceny významně přesáhly ceny odhadní. 2.5 Významné změny v roce 2011 a 2012 do uzávěrky výroční zprávy MATEŘSKÁ SPOLEČNOST RENTERA, a.s. Rok 2011 Změny v dozorčí radě provedené v průběhu roku 2011: - opětovný vznik členství předsedy dozorčí rady pana Jana Čížka ode dne , - opětovný vznik členství členky dozorčí rady Ing. Andrey Homolové ode dne , DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. Rok 2011 Změny v představenstvu provedené v průběhu roku 2011: - opětovný vznik funkce předsedy představenstva pana Milana Růžičky ode dne Změny v dozorčí radě provedené v průběhu roku 2011: - opětovný vznik členství předsedy dozorčí rady pana Jana Čížka ode dne , - opětovný vznik členství členky dozorčí rady Ing. Andrey Homolové ode dne , 10

11 R & R Investment Group, a.s. Rok 2011 Změny v představenstvu provedené v průběhu roku 2011: - vznik funkce předsedy představenstva pana Milana Růžičky ode dne vznik členství místopředsedkyně představenstva JUDr. Martiny Šuterové Vaškové ode dne , - vznik členství člena představenstva pana Tibora Horvátha ode dne , Rok 2012 Změny v představenstvu provedené v průběhu roku 2012: - opětovný vznik členství předsedy představenstva pana Milana Růžičky ode dne , Změny v dozorčí radě provedené v průběhu roku 2012: - opětovný vznik členství předsedy dozorčí rady pana Jana Čížka ode dne , - opětovný vznik členství členky dozorčí rady Ing. Andrey Homolové ode dne , JILEMNICE HOTEL, s.r.o. Rok 2011 Změna jednatele provedené v průběhu roku 2011: - vznik funkce jednatele společnosti pana Milana Růžičky ode dne Trisat, s.r.o. Rok 2011 Převod obchodního podílu - k datu byl do obchodního rejstříku zapsán převod obchodního podílu ze společnosti RENTERA, a.s. na společnost RENTEL FACILITY MANAGEMENT s.r.o. (99%) a na Mgr. Martina Elgera (1%) 3. ORGÁNY SPOLEČNOSTI A JEJÍ VEDENÍ 3.1 Dozorčí rada společnosti Dozorčí rada společnosti RENTERA, a.s. má tři členy volené valnou hromadou na dobu pěti let. V souladu se stanovami společnosti zasedá dozorčí rada alespoň jednou ročně. Jednání se pravidelně zúčastňuje předseda představenstva a dle obsahu a závažnosti projednávané problematiky také členové představenstva či přizvané třetí osoby (experti). Složení dozorčí rady k : Bc. Jan Čížek předseda dozorčí rady 11

12 Ing. Andrea Homolová Pavel Vágner členka dozorčí rady člen dozorčí rady Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada společnosti RENTERA, a.s. v roce 2011 průběžně zajišťovala a vykonávala veškeré úkoly, které vyplývají ze zákona a stanov Společnosti. Dozorčí rada projednávala pravidelně okruh otázek souvisejících především s vývojem hospodářských výsledků Společnosti a s nákupem či postupem nákupu jednotlivých akvizic Společnosti, zároveň kontrovala činnost představenstva a plnění jejich usnesení. Dozorčí rada během uplynulého roku 2011 sledovala průběh a vývoj podnikatelských aktivit, plnění strategických cílů představenstva společnosti, způsob a výsledky hospodaření společnosti. Představenstvo společnosti poskytovalo dozorčí radě pravidelně veškeré zápisy ze svých jednání a všechny další informace nezbytné pro výkon kontrolní činnosti. Členové dozorčí rady byli pravidelně zváni na zasedání představenstva. Jednotliví členové dozorčí rady vykonávali dohled nad jim svěřenými úseky. Závěry z jejich dohledu přenášelo představenstvo do svých opatření a do fungování společnosti RENTERA, a.s., jakož i dceřiných společností. V souladu s ustanoveními vyplývajícími ze stanov Společnosti dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2011 včetně přílohy ověřené auditorem. Při posuzování věcné a formální správnosti řádné účetní závěrky se dozorčí rada opírala o vlastní průběžně prováděné hodnocení a předložené stanovisko auditora. Na základě zjištěných skutečností dospěla k závěru, že účetní záznamy a evidence byly vedeny legitimním způsobem, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy a rovněž v souladu se stanovami Společnosti. Řádná účetní závěrka ve všech materiálních aspektech věrně zobrazuje stav majetku a závazků, vlastní jmění a finanční situaci Společnosti. Dozorčí rada společnosti RENTERA, a.s. na základě vlastního přezkoumání řádné účetní závěrky souhlasí s výrokem auditora a doporučuje akcionářům schválení řádné účetní závěrky za rok Jan Čížek, předseda dozorčí rady 3.2 Představenstvo společnosti Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Ze svých řad volí a odvolává předsedu, který řídí činnost představenstva. Představenstvo má tři členy volené na dobu pěti let. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Představenstvo společnosti v průběhu roku 2011 uskutečnilo devět řádných zasedání, na kterých se převážně zabývalo průběžnou pravidelnou správou záležitostí Společnosti a hodnocením výsledků podnikání. Představenstvo řídilo chod společnosti v součinnosti s managementem dceřiných společností. Složení představenstva k : 12

13 Bc. Milan Růžička předseda představenstva JUDr. Martina Šuterová Vašková místopředsedkyně představenstva Tibor Horváth člen představenstva 3.3 Odměňování statutárních orgánů společnosti Společnost nemá stanoveny žádné principy odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady. O odměňování členů představenstva rozhoduje dozorčí rada společnosti a o odměňování dozorčí rady rozhoduje valná hromada společnosti. 3.4 Personální unie Milan Růžička - předseda představenstva společnosti RENTERA, a.s. - předseda představenstva společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. - předseda představenstva společnosti R & R Investment Group, a.s. - jednatel společnosti JILEMNICE HOTEL, s. r. o. JUDr, Martina Šuterová Vašková - místopředsedkyně představenstva společnosti RENTERA, a.s. - místopředsedkyně představenstva společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. - místopředsedkyně představenstva společnosti R & R Investment Group, a.s. Tibor Horváth - člen představenstva společnosti RENTERA, a.s. - člen představenstva společnosti R & R Investment Group, a.s. - jednatel společnosti Trisat, s.r.o. (zánik funkce ke dni ) Jan Čížek Pavel Vágner Andrea Homolová - předseda dozorčí rady společnosti RENTERA, a.s. - předseda dozorčí rady společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. - předseda dozorčí rady společnosti R & R Investment Group, a.s. - jednatel společnosti BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. - člen dozorčí rady společnosti RENTERA, a.s. - člen dozorčí rady společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. - člen dozorčí rady společnosti R & R Investment Group, a.s. - členka dozorčí rady společnosti RENTERA, a.s. - členka dozorčí rady společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. - členka dozorčí rady společnosti R & R Investment Group, a.s. Mezi společností a členy představenstva nebo zaměstnanci nejsou uzavřeny žádné smlouvy zavazující společnost k plnění pro případ skončení jejich funkce nebo zaměstnání. Prohlášení - u členů představenstva a členů dozorčí rady neexistují žádné střety zájmu. 13

14 4 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O VÝVOJI SPOLEČNOSTÍ VE SKUPINĚ 4.1. Vývoj společností ve skupině Rentera v uplynulém RENTERA, a.s. Od poslední valné hromady společnosti v červnu 2011 nedošlo k žádným korporátním změnám a statutární orgány pracují v nezměněném složení. V následujícím bude představenstvo společnosti opět iniciovat změnu sídla společnosti. V březnu 2011 došlo k prodeji 100% obchodního podílu ve společnosti Trisat, s.r.o. Díky prodejům budov z portfolia společnosti BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. se nám podařilo významně snížit zadlužení skupiny. 14

15 Společnost se v souladu se závěry poslední valné hromady bude nadále snažit prodat účasti v dceřiných společnostech. Představenstvo společnosti RNT obdrželo koncem června 2011 dvě nabídky na odprodej akcií společnosti, nicméně představenstvo v souvislosti s těmito nabídkami neobdrželo od žádného akcionáře jejich přijetí. BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. (BRE) V uplynulém roce 2011 jsme zrealizovali prodej 3 nemovitostí. V polovině roku došlo k prodeji objektu v Českém Těšíně a Jičíně a koncem roku v Novém Bydžově. Prodejem nemovitostí došlo k významnému snížení úvěrového zatížení, které mělo pozitivní vliv na cashflow (snížení úrokového zatížení) společnosti a optimalizaci portfolia nemovitostí. Jelikož se jednalo o objekty s výrazným podílem bytového fondu na celkovém počtu bytů v portfoliu nemovitostí, došlo jejich prodejem ke změně povahy stávajícího portfolia, které v tuto chvíli zahrnuje převážně komerční prostory. Z pohledu poptávky po pronájmu komerčních prostor nelze rok 2011 hodnotit příznivě. V důsledku prohlubující se ekonomické krize a úsporných opatření firem jsme zaznamenali nárůst v ukončení nájemních vztahů, jejichž pokles se nepodařilo v plném rozsahu pokrýt novými nájemními vztahy. Vzhledem k prodeji nemovitostí, které představovali spíše neefektivní část portfolia, se však průměrná obsazenost budov ve srovnání s rokem 2010 zvedla o téměř 7% na 71,7%. Dominantním nájemcem zůstává i nadále Československá obchodní banka, a.s., čímž je zaručena stabilita hlavní části tržeb z vybraného nájemného minimálně do 2. poloviny roku V roce 2012 bychom rádi pokračovali v započatém procesu prodeje nemovitostí, u kterých budeme evidovat zajímavé nabídky na prodej. Prioritně se zaměříme na prodej méně efektivní částí portfolia s cílem pokračovat ve snižování úvěrového zatížení, optimalizaci cashflow a optimalizaci charakteru prostor k pronájmu. Úzce se zaměříme na dopronájem volných prostor. Toho bychom chtěli dosáhnout především aktivní spoluprací s ověřenými realitními kancelářemi v jednotlivých regionech. Ze současného pohledu však neevidujeme významnější oživení poptávky po komerčních prostorech. V oblasti vymáhání pohledávek z titulu vyúčtování služeb za roky se nám minulý rok podařilo uzavřít řadu letitých sporů s nájemníky, čímž došlo k výraznému poklesu pohledávek ve srovnání s rokem V roce 2011 jsme investovali do opravy nemovitostí cca 1,7 mil. Kč. Tento rok si klademe za cíl omezit výdaje na opravy nemovitostí s výjimkou nezbytných oprav a udržet optimální úroveň nákladů na správu a údržbu portfolia Prioritou pro tento rok je stále zvyšovat celkovou obsazenost portfolia a v případě zajímavé finanční nabídky realizovat prodej majetku společnosti. Obdobně jako v předchozích letech bude naše pozornost soustředěna na řešení sporu o určení vlastnictví majetkového podílu na nemovitost v Brně, i přes posun v řízení nepředpokládáme v tomto roce jeho úplné vyřešení. V průběhu roku nás čekají další soudní jednání, týkající se tohoto sporu, který bude klíčový pro spory s ním související. R & R Investment Group, a.s. (RR) Musíme konstatovat, že ani v roce 2011 se nepodařilo významným způsobem zvýšit stávající obsazenost jednotlivých objektů. Tento nepříznivý stav je ovlivněn řadou aspektů, 15

16 počínaje hospodářsky slabými regiony s vysokou nezaměstnaností, přes strukturu prostor k pronájmu až po nutnost rozsáhlejších investic do volných prostor především u bytů. Vleklým problémem zůstává volný objekt ve Varnsdorfu, který je stále bez nájemce, situace v tomto regionu je všeobecně známa. Průměrná obsazenost budov se pohybuje ve výši 56%. Ve srovnání s předešlým rokem došlo k mírnému poklesu obsazenosti, a to především v důsledku ukončení regulace nájemného, kdy došlo k uvolnění některých bytů, jejichž stav však bez významnějších investic je jen obtížně pronajatelný. Nemovitosti, kde jsou zapotřebí vysoké náklady na rekonstrukci, jsou primárně určeny k prodeji. Dominantním nájemcem zůstává Česká spořitelna, a.s., se kterou se v uplynulém roce podařilo dosáhnout dohody na dodatcích, týkající se poskytování ostatních služeb spojených s provozem jednotlivých objektů. Dodatky mimo jiné nově upravují i indexaci nájmů a sjednaných paušálů na ostatní služby. Současně tím došlo ke zlepšení a stabilizaci cashflow společnosti, což se mimo jiné pozitivně promítlo do nárůstu tržeb. Pohledávky z titulu vyúčtování poskytovaných služeb klesly cca o 50%. Po provozní stránce byl kladen důraz na optimalizaci nákladů spojených se správou a údržbou nemovitostí, zajišťovanou společností Trisat, s.r.o., spolu s důslednou kontrolou kvality a rozsahu skutečného provedení hrazených služeb. Vyjma nezbytných oprav nebyly v roce 2011 realizovány žádné rozsáhlé investice. Prioritou i pro letošní rok zůstává snaha zvýšit obsazenost jednotlivých objektů a v případě zajímavé finanční nabídky prodat nemovitosti s cílem splatit zůstatek úvěru. WESTREAL Invest, s.r.o. (WRI) Pro společnost WRI bylo (tak jako u spol. R&R) nejdůležitější událostí v roce 2011 úspěšné ukončení jednání s Českou spořitelnou, a.s. ohledně přeúčtovatelných položek a následné uzavření dodatků ke stávajícím smlouvám. Česká spořitelna, a.s. zároveň v roce 2011, resp. v lednu 2012 prodloužila nájem v budově ve Staňkově, potažmo ve Rtyni v Podkrkonoší, o dalších pět let (využití opce). Obsazenost budov se v roce 2011 pohybovala okolo 62%, kdy ke snížení došlo převážně u bytové plochy v důsledku přechodu z regulovaného nájmu na tržní a ukončení tak stávajících nájemních vztahů ze strany nájemce, ale i ze strany WRI pro neplacení nájmu. Volné byty jsou opětovně nabízeny k pronájmu, nicméně většina z nich bez dalších rozsáhlejších investic je nepronajatelná (Staňkov, Zlaté Hory). I nadále jsou aktivně nabízeny volné plochy k pronájmu. Vybrané roční nájemné nepatrně pokleslo zejména díky ukončení nájmu skladovacích prostor České pojišťovny, a.s.. Vzhledem k charakteru a umístění těchto prostor bude obtížné je dopronajmout jinému subjektu. Společnost investovala v roce 2011 do oprav budov částku ,- Kč. Volné byty však vyžadují větší rekonstrukce, které se však jeví jako neefektivní vzhledem k dosažitelným cenám za pronájem. V roce 2011 byly nabízeny k prodeji všechny budovy z portfolia WRI, nicméně ačkoliv evidujeme u většiny z nich poptávku na koupi, konkrétní nabízené ceny zatím nesplňují naše očekávání. 16

17 Prioritou pro rok 2012 zůstává zvýšení pronajaté plochy a odprodej neefektivních budov s cílem snížit úvěrové zatížení společnosti, dále aktivní správa pohledávek a investice do oprav a revitalizace budov s cílem udržet nemovitosti v dobrém stavu. JILEMNICE HOTEL, s.r.o. (JH) I přes značnou snahu se nám nepodařilo najít kupce na objekt v Jilemnici, který by byl ochoten akceptovat námi požadovanou cenu, jejíž výše je mimo jiné odvozena dle historické a architektonické jedinečnosti budovy. Technický stav budovy však v tuto chvíli neumožňuje prostory pronajmout bez výraznějších investic. V uplynulém roce byly započaty kroky k dosažení dotace na opravu vnější části objektu, zejména břidlicové střechy. Jelikož, je, objekt nemovitou kulturní památkou zažádali jsme o dotace u Ministerstva kultury ČR (Havarijní program a Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón) a dotaci z Fondu kulturního dědictví Libereckého kraje. Přihlášky do všech výše zmíněných programů byly řádně podány počátkem roku Prioritou tedy bude dosáhnout na některý z dotačních titulů včetně zajištění bezproblémového absolvování dotačního procesu. V roce 2011 došlo ke změně jednatele, kdy pan Milan Růžička nahradil Lucii Tylovou. HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. (HMV) V roce 2011 jsme dokázali potvrdit trend z 2010 díky rostoucím tržbám i obsazenosti hotelu. Můžeme s potěšením konstatovat, že v roce 2011 vzrostly tržby o cca 16 %. Celková obsazenost se v roce 2011 zvedla o 21,5% při nižší průměrné sazbě na pokoj. V uplynulém roce rostly všechny hlavní segmenty tržeb, tj. tržby cestovních kanceláří, tržby z firemních a incentivních akcí a taktéž tržby individuálních klientů, na kterých se významnou měrou podílely tržby ze slevových portálů. Díky rostoucím tržbám a stabilizovaným nákladům jsme si mohli dovolit cca 1,4 mil. Kč do oprav a rekonstrukcí hotelového vybavení a inventáře. Z největších položek bych rád uvedl nákup nových LCD televizí do pokojů, nový systém příjmu satelitních a pozemních digitálních programů, wi-fi připojení k internetu ve všech prostorách hotelu, zrealizovali jsme taktéž nákup nového serveru a přibližně 400 tis. Kč jsme investovali do stavebních úprav hotelových prostor, vše s cílem udržet standard hotelu a zkvalitnit hotelové služby. V uplynulém jsme zaznamenali několik zájemců o koupi hotelu, nicméně žádný z nich nepodal závaznou cenovou nabídku. V případě uchazečů o management kontrakt na provozování hotelu evidujeme v užším výběru dva zájemce. Konečné rozhodnutí zdali, a kdo by případně provozoval náš hotel, bychom chtěli učinit v průběhu prvního pololetí letošního roku. Již avizované znovuzavedení směnárenské činnosti vázne na neochotě akcionáře ERGO CARDUELIS, a.s. jmenovat skutečného vlastníka společnosti, a tudíž nevyhovujeme předpisům České národní banky. Nevíme, zdali postoj tohoto akcionáře se nám podaří v blízké budoucnosti zvrátit. Situace v letošním roce se dle našeho názoru bude odvíjet od způsobů řešení dluhové krize. Dluhová krize v unii stále přetrvává a systémové řešení stále není. Tento fakt samozřejmě stále tlumí příliv většího množství klientů z evropského regionu, na které byl Český Krumlov zvyklý. Každopádně hlavním cílem pro tento rok bude opět zvýšit tržby tak, abychom postupně snižovali ekonomickou závislost na mateřské společnosti. V návaznosti na úsporný balíček naší vlády se budeme muset vypořádat s navýšením spodní sazby DPH z 10% na 14 % u ubytovacích služeb. Náklady bychom rádi udrželi na současné úrovni, nicméně 17

18 jsme si vědomi skutečnosti, že zvýšení DPH bude mít dopad i na tuto složku. Budeme pokračovat v revitalizaci hotelu, kde bychom se chtěli mimo standardní údržbu zaměřit i na revitalizaci pokojů hlavně střední a nižší kategorie. 4.2 Záměry do budoucna Asi nemusíme mít křišťálovou kouli, abychom si domysleli, že další vývoj evropské a potažmo světové ekonomiky závisí na vyřešení dluhové krize v eurozóně. Buď lídři eurozóny urychleně přijmou funkční opatření, které zamezí dalšímu prohlubování zadlužování členských států eurozóny, resp. nesmyslnému sanování těchto ekonomik a v tom případě si troufám tvrdit, že bychom mohli být v závěru roku svědky mírného oživení ekonomiky anebo budou pokračovat v současném rozhodovacím marasmu a v tom případě můžeme být svědky nejenom bankrotu členských států unie, ale taktéž faktického rozpadu unie měnové. Taktéž podstatnou roli bude hrát balíček úsporných opatření naší vlády, které se zatím jeví velmi 18

19 diskutabilní, určitě budeme opět čelit dalšímu zvýšení DPH a některých dalších daní, což může omezit koupěschopnost české klientely a ovlivnit zejména naše hotelové odvětví. V tomto roce budeme pokračovat v prodeji majetku, což vzhledem k požadovaným cenám bude zřejmě během na delší vzdálenost. Taktéž se budeme snažit o pronajmutí volných ploch a v rámci možností revitalizovat nemovitosti v portfoliu. V případě hotelu, v souladu s tím co již bylo napsáno, se pokusíme uzavřít management kontrakt na provoz, resp. budeme pokračovat v hledání kupce. Vzhledem k neochotě banky restrukturalizovat úvěr hotelu jsme nuceni prodávat výnosná aktiva nemovitostní divize, abychom dostáli všem závazků. Bohužel zcela reálně může nastat situace, že budoucí tržní hodnota hotelu po doplacení úvěru nevyrovná pokles tržní hodnoty majetku skupiny zapříčiněným prodejem výnosných aktiv (nemovitostí), ze kterých je hrazena dluhové služba hotelu. Díky tomuto faktu se budeme zřejmě muset vážně zamyslet nad možnosti odejít z hotelového průmyslu prodejem společnosti vlastnící hotel byť za cenu, která nebude nutně reflektovat naše představy a dále spravovat aktiva, která jsou efektivní. 5 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ V uplynulém roce vykázala společnost RENTERA, a.s. celkové tržby ve výši tis. Kč. Náklady společnosti činily tis. Kč včetně opravných položek. Společnost vykázala za účetní ztrátu tis. Kč. Vzhledem k faktu, že se společnost zabývá správou majetkových účastí, tak nevykazuje pravidelné tržby. Ve výnosech se promítla tržba za prodej 100% podílu ve společnosti Trisat, s.r.o. (2.200 tis. Kč). Náklady byly tvořeny hlavně náklady na provoz (služby) a osobními náklady (3.720 tis. Kč). Celkový hospodářský výsledek byl ovlivněn tvorbou opravných položek na finanční investice ve výši tis. Kč a tvorbou opravných položek v provozní oblasti ve výši Kč, dále pak tis. Kč jako náklady na prodané cenné papíry a podíly ve společnosti Trisat, s.r.o. (viz. příloha k účetní závěrce). 19

20 Účetní závěrka a příloha k účetní závěrce tvoří přílohy výroční zprávy. 5.1 Vybrané finanční ukazatele společnosti Vybrané ekonomické ukazatele společnosti (v tis.) * Aktiva Základní kapitál Cizí zdroje Dlouhodobý fin. majetek Náklady 6 147** 4 108** Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Změna stavu rezerv a opravných položek ve fin. a provozní oblasti Provozní výs. hospodaření VH za za účetní * bez společnosti WESTREAL Invest, s.r.o. ** bez opravných položek 5.2 Vybrané ukazatele skupiny Rentera Poměr tržeb dle odvětví 6. OSTATNÍ 6.1 Výzkum a vývoj Společnost se nezabývá výzkumem a vývojem nových produktů ani postupů. 6.2 Ochrana životního prostředí Společnost dodržuje všeobecné zásady při ochraně životního prostředí a environmentální politiky, které jsou nástrojem řízení aspektů a dopadů činností společnosti a prostředkem pro trvalé plánovité zlepšování environmentálního profilu společnosti. Společnost není zatížena ekologickými zátěžemi z minulosti. Při realizaci své činnosti a 20

RENTERA. akciová společnost

RENTERA. akciová společnost RENTERA akciová společnost Výroční zpráva 2012 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové účasti... 4 2.3.1 Akcionáři...

Více

RENTERA akciová společnost. Výroč

RENTERA akciová společnost. Výroč RENTERA akciová společnost společnost Výroč ýroční ní zpráva 2013 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové

Více

OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO 2. 2 RENTERA, a.s. 4

OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO 2. 2 RENTERA, a.s. 4 RENTERA akciová společnost výroční zpráva 2010 0 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 2 RENTERA, a.s. 4 2.1 Profil společnosti 4 2.2 Základní údaje 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové účasti 4 2.3.1 Akcionáři 4 2.3.2

Více

OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO 2. 2 RENTERA, a.s. 3

OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO 2. 2 RENTERA, a.s. 3 RENTERA akciová společnost výroční zpráva 2009 0 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 2 RENTERA, a.s. 3 2.1 Profil Společnosti 3 2.2 Základní údaje 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové účasti 3 2.3.1 Akcionáři 3 2.3.2 Základní

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 02 STATUTÁRNÍ ORGÁNY 10 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 16 ZPRÁVA O VZTAZÍCH 17 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI USKUTEČNĚNÉ PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 27

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 02 STATUTÁRNÍ ORGÁNY 10 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 16 ZPRÁVA O VZTAZÍCH 17 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI USKUTEČNĚNÉ PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 27 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 02 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 03 O SPOLEČNOSTI 07 KAPITÁLOVÉ ÚČASTI 08 STATUTÁRNÍ ORGÁNY 10 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 12 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 16 ZPRÁVA O VZTAZÍCH 17 INFORMACE

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. 2004 Praha dne 20. dubna 2005 1. Základní údaje o společnostech vstupujících do konsolidace: Konsolidovaná výroční zpráva je sestavena za období

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření.

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření. 1. ÚVODNÍ SLOVO Na rok 2006 můžeme pohlížet z pohledu společnosti jako na rok velkých změn. Nejvýznamnější změnou rozhodně byla změna majitelů společnosti počátkem září minulého roku. Po úspěšné realizaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ)

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) 1 Tímto opravujeme a doplňujeme výroční zprávu společnosti RM-S HOLDING, a.s. za rok 2009 (dále jen Dodatek k výroční zprávě za rok 2009 ) takto:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

Výroční zpráva 2013 Evropsko-ruská banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Výroční zpráva 213 Evropsko-ruská banka, a.s. www.erbank.cz Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/5, 15, Praha 5 Tel.: +42 236 73 757 Fax: +42 236 73 75 www.erbank.cz Obchodní firma: Evropsko-ruská

Více

Marcus Tullius Cicero

Marcus Tullius Cicero VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. 212 Motto Nemůžeme moudrost stále jen sbírat, musíme ji také uplatňovat. Marcus Tullius Cicero Obsah Úvodní slovo ředitele společnosti Klíčové ukazatele výkonnosti Nejvýznamnější

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Výroční zpráva 2006 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje o osobách odpovědných za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více

Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz

Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz Výroční zpráva 2012 Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz Obchodní firma: Evropsko-ruská banka, a.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 78/50,

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2011 DpmLJ, a. s., Mrštíkova 3 461 71 Liberec 3 Tel.: +420 485 344 111 KB, a. s., pobočka Liberec Č. účtu: 4306-461/0100 Fax: +420 485 105 426 IČO: 473 11 975 DIČ: CZ473 11 975 E-mail:

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

kvalitní a bezplatné klientské služby efektivní správa vložených prostředků osobní přístup

kvalitní a bezplatné klientské služby efektivní správa vložených prostředků osobní přístup kvalitní a bezplatné klientské služby efektivní správa vložených prostředků osobní přístup vysoká kvalita poskytovaných služeb nejdynamičtěji se rozvíjející penzijní fond v ČR přímé komunikační kanály

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více