DEKHOME C Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEK a.s. a DEKPROJEKT s.r.o. Leden 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DEKHOME C Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEK a.s. a DEKPROJEKT s.r.o. Leden 2008"

Transkript

1 DEKHOME C Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEK a.s. a DEKPROJEKT s.r.o. Leden 2008

2 2

3 OBSAH 1 DEKHOME C STANDARD DEKHOME C KONTROLA JAKOSTI TYPIZOVANÉ SKLADBY SYSTÉMU DEKHOME C OBVODOVÉ STĚNY VNITŘNÍ STĚNY PODLAHY STROP ŠIKMÁ STŘECHA SE SKLADBOU TOPDEK ŠIKMÁ STŘECHA S VAZNÍKY PLOCHÁ STŘECHA PODKLADNÍ KONSTRUKCE, IZOLACE PROTI VLHKOSTI A OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU PODKLADNÍ KONSTRUKCE IZOLACE SPODNÍ STAVBY PROTI VODĚ A VLHKOSTI OCHRANA OBJEKTU PROTI PRONIKÁNÍ RADONU Z PODLOŽÍ SVISLÉ ZDĚNÉ A VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE, MATERIÁLOVÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SVISLÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE VYBRANÉ PRVKY A MATERIÁLY POROTHERM PRO DEKHOME C NOSNÁ KONSTRUKCE STŘECHY KOMPLETAČNÍ KONSTRUKCE FASÁDNÍ VNĚJŠÍ PŘEDSAZENÉ OBKLADY STŘECHY PODLAHY VNITŘNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN PŘIPEVŇOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ NA STĚNY VÝPLNĚ OTVORŮ KOMÍNOVÁ TĚLESA TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV STATICKÝ NÁVRH NOSNÉ KONSTRUKCE DEKHOME C SVISLÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE VODOROVNÉ KONSTRUKCE STROPY A PŘEKLADY TEPELNĚTECHNICKÉ PARAMETRY A POŽADAVKY OKRAJOVÉ PODMÍNKY POUŽITÍ KONSTRUKCÍ DEKHOME C TEPELNÁ STABILITA V LETNÍM OBDOBÍ TEPELNÁ STABILITA MÍSTNOSTÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ KONTROLA VZDUCHOTĚSNOSTI AKUSTICKÁ POHODA OBYTNÝCH PROSTOR POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVBY POŽÁRNÍ CHARAKTERISTIKA KONSTRUKCE DEKHOME C POŽÁRNÍ POŽADAVKY A ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ DEKHOME C ÚNIKOVÉ CESTY ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE GARÁŽ VYBRANÉ SYSTÉMOVÉ DETAILY DEKHOME C ODKAZOVANÁ LITERATURA LEGISLATIVA NORMY PUBLIKACE

4 1 DEKHOME C Konstrukce rodinných domů DEKHOME C je tvořena zdivem z dutinových keramických cihel. Obvodové i vnitřní svislé konstrukce tvoří jednovrstvé oboustranně omítnuté zdivo. Stropní konstrukce tvoří cihelné vložky a keramobetonové stropní nosníky vyztužené svařovanou prostorovou výztuží. Toto konstrukční řešení má u nás i v zahraničí dlouhodobou tradici. Vyznačuje se především variabilitou a jednoduchostí. Díky tomu představuje vhodné řešení nejen pro rodinné domy. V této publikaci jsou uvedeny konstrukce a skladby, které jsou součástí systému DEKHOME C. Dále jsou zde uvedena pravidla, jak konstrukce a skladby ve stavbě použít. S cílem poskytnout projektantům pomůcku pro snadné a efektivní vypracování projektu jsou pro skladby a konstrukce přesně definovány rozměry a použité materiály. Konstrukce a skladby DEKHOME C vyhovují všem požadavkům předpisů a norem vztahujícím se na rodinné domy. Parametry, které nejsou pro rodinné domy stanoveny, nejsou závazné nebo ty, které považujeme za nedostatečné, jsme stanovili podle zkušeností tak, aby byla zajištěna optimální užitnost domů. Tepelná stabilita objektu v letním i zimním období se posuzuje individuálně na konkrétním projektu. Pro objekty DEKHOME C je vytvořena pomůcka pro posouzení tepelné stability v letním období. 4

5 2 Standard DEKHOME C Standard DEKHOME C stanoví parametry rodinného domu, při jejichž dodržení lze bez dalšího ověřování navrhnout pro rodinný dům skladby popsané v této publikaci a řídit se konstrukčními zásadami v publikaci uvedenými. Řešení skladeb a detailů, které nejsou součástí této publikace, je třeba konzultovat s technickým centrem ATELIER DEK. Rodinný dům DEKHOME C je samostatně stojící objekt s jednou bytovou jednotkou. Zastavěná plocha domu je nejvýše 200 m2. Objekt může mít nejvýše 3 nadzemní podlaží včetně obytného podkroví. V prostoru krovu může být umístěno nejvýše jedno obytné nebo užitné podlaží. Osvětlení podstřešních prostor je řešeno okny ve štítových stěnách nebo střešními okny. Na střeše nejsou umístěny vikýře. Součástí rodinných domů DEKHOME C nejsou bazény, sauny či jiné provozy, jejichž vnitřní prostředí se odlišuje od návrhových podmínek - viz kapitola 9. Nadmořská výška umístění objektů je max. 600 m n.m. Výška objektu dle ČSN (od podlahy 1.NP k podlaze posledního užitného podlaží) je max. 9 m. Pod střešními okny musí být vždy umístěno otopné těleso. Sprchové kouty, vany, bidety a umyvadla nesmí být umístěny v půdorysném průmětu střešních oken ani mezi půdorysným průmětem oken a obvodem objektu. Koupelny se svislými okenními otvory musí být opatřeny keramickými obklady až k podhledu. Vnitřní povrch obvodové stěny v koupelně musí být vždy opatřen keramickým obkladem až k podhledu. V koupelně umístěné v podkroví musí být vždy sádrokartonový podhled. Veškeré teplonosné trubní rozvody TV a SV musí být tepelně izolovány. Pro svislé i vodorovné konstrukce a pro konstrukční detaily je použito systémových řešení a doplňkových zdicích prvků, systémových omítek a malt POROTHERM (seznam prvků a materiálů vybraných pro konstrukční variantu DEKHOME C je uveden v kapitole 6.3). Zdivo z dutinových cihel nesmí být použito pro konstrukce které jsou ve styku se zeminou. 5

6 3 Kontrola jakosti Součástí dodávky materiálu pro stavbu rodinného domu DEKHOME C je pomůcka pro přejímku konstrukcí a vrstev, která obsahuje popis správného provedení a doporučené etapy kontroly. Pomůcka je určena investorům a stavebnímu dozoru. Součástí dodávky materiálů pro objekt DEKHOME C, pokud jsou všechny materiály dodávány společností DEKTRADE, je zároveň měření vzduchotěsnosti obálky objektu, které provedou pracovníci střediska ATELIER DEK. Vzduchotěsnost považujeme za důležitý a objektivně kontrolovatelný parametr domu DEKHOME C. Konstrukce, materiály a technologie systému DEKHOME C jsou navrženy tak, aby při správném provedení bylo dosaženo výsledné vzduchotěsnosti obálky objektu nejvýše 1,0 h-1 (stanoví se metodou B podle ČSN EN 13829). Na základě měření blower-door test vystaví pracovníci střediska ATELIER DEK certifikát o dosažené hodnotě vzduchotěsnosti objektu (metodou A, viz kapitola 10) a o dosažené hodnotě vzduchotěsnosti obálky objektu (metodou B, viz kapitola 10). Realizaci vyhodnotí jako úspěšnou, pokud bude dosaženo vzduchotěsnosti obálky objektu 1,0 h-1 u domů DEKHOME C s nuceným větráním a zpětným získáváním tepla nebo pokud bude dosaženo vzduchotěsnosti obálky objektu 3,0 h-1u domů DEKHOME C s přirozeným větráním. 6

7 4 Typizované skladby systému DEKHOME C V následujících kapitolách jsou definovány jednotlivé skladby společně s jejich akustickými, tepelnětechnickými a požárněbezpečnostními parametry. 4.1 Obvodové stěny Tabulka 1. Nosná obvodová stěna o šířce zdiva 440 mm s vnější omítkou Název skladby Popis vrstvy (od interiéru) Vnitřní omítka POROTHERM UNIVERSAL Zdivo POROTHERM 44 CB na maltu pro tenké spáry POROTHERM CB Cementový postřik Jádrová tepelněizolační omítka POROTHERM TO Stěna 44 CB Tloušťka vrstvy [mm] Součinitel prostupu tepla Ustěna 44 CB 0,29 W/m2K Vážená stavební vzduchová neprůzvučnost R`w 48 db Krycí omítka POROTHERM UNIVERSAL / strukturovaná omítka 5 Požární odolnost REI 180 DP1 Tabulka 2. Nosná obvodová stěna o šířce zdiva 440 mm s vnější omítkou Název skladby Popis vrstvy (od interiéru) Vnitřní omítka POROTHERM UNIVERSAL Zdivo POROTHERM 44 Si na tepelněizolační maltu POROTHERM TM Cementový postřik Jádrová tepelněizolační omítka POROTHERM TO Stěna 44 Si Tloušťka vrstvy [mm] Součinitel prostupu tepla Ustěna 44 Si 0,24 W/m2K Vážená stavební vzduchová neprůzvučnost R`w 50 db Krycí omítka POROTHERM UNIVERSAL / strukturovaná omítka Požární odolnost REI 120 DP1 7 5

8 Tabulka 3. Nosná obvodová stěna o šířce zdiva 440 mm s vnějším lepeným obkladem Stěna 44 CB - LO Název skladby Tloušťka vrstvy Popis vrstvy (od interiéru) [mm] Součinitel prostupu tepla1) Ustěna 44 CB 0,31 W/m2K Vnitřní omítka POROTHERM UNIVERSAL Zdivo POROTHERM 44 CB na maltu pro tenké spáry POROTHERM CB Cementový postřik Jádrová vápenocementová omítka Lepený obklad z umělého kamene nebo obkladových pásků (Ekvivalentní difúzní šířka (Sd) obkladového materiálu, lepidla a spárovací hmoty nesmí přesáhnout 0,52 m pokud se jedná o stěnu dle druhu Vážená stavební obytné místnosti. Pokud tvoří nalepený obklad obkladového vzduchová neprůzvučnost finální vnější úpravu stěny koupelny, nesmí materiálu R`w 48 db ekvivalentní difúzní šířka (Sd) obkladového materiálu, lepidla a spárovací hmoty přesáhnout Požární odolnost 0,44 m. Vnitřní povrch obvodové stěny koupelny REI 180 DP1 je plnoplošně obložen keramickým glazovaným obkladem) 1) Uvedená hodnota je orientační, byla stanovena pro lepený obklad z umělého kamene tloušťky 18 mm. Skutečná hodnota závisí na druhu obkladového materiálu. Tabulka 4. Nosná obvodová stěna o šířce zdiva 440 mm s vnějším lepeným obkladem Stěna 44 Si - LO Název skladby Tloušťka vrstvy Popis vrstvy (od interiéru) [mm] Vnitřní omítka POROTHERM UNIVERSAL Zdivo POROTHERM 44 Si na tepelněizolační maltu POROTHERM TM Cementový postřik Jádrová vápenocementová omítka Součinitel prostupu tepla1) Ustěna 44 Si 0,26 W/m2K Vážená stavební vzduchová neprůzvučnost R`w 50 db Požární odolnost REI 120 DP Lepený obklad z umělého kamene nebo obkladových pásků (Ekvivalentní difúzní šířka (Sd) obkladového materiálu, lepidla a spárovací hmoty nesmí přesáhnout 0,52 m pokud se jedná o stěnu obytné místnosti. Pokud tvoří nalepený obklad finální vnější úpravu stěny koupelny, nesmí ekvivalentní difúzní šířka (Sd) obkladového materiálu, lepidla a spárovací hmoty přesáhnout 0,44 m. Vnitřní povrch obvodové stěny koupelny je plnoplošně obložen keramickým glazovaným obkladem) 1) dle druhu obkladového materiálu Uvedená hodnota je orientační, byla stanovena pro lepený obklad z umělého kamene tloušťky 18 mm. Skutečná hodnota závisí na druhu obkladového materiálu. 8

9 Tabulka 5. Nosná obvodová stěna o šířce zdiva 440 mm s vnějším větraným obkladem Stěna 44 CB -VO Název skladby Tloušťka vrstvy Popis vrstvy (od interiéru) [mm] Součinitel prostupu tepla Ustěna 44 CB-VO 0,29 W/m2K Vážená stavební vzduchová neprůzvučnost R`w 48 db Požární odolnost REI 180 DP1 Vnitřní omítka POROTHERM UNIVERSAL Zdivo POROTHERM 44 CB na maltu pro tenké spáry POROTHERM CB Cementový postřik Jádrová tepelněizolační omítka POROTHERM TO Krycí omítka POROTHERM UNIVERSAL Dřevěný rošt impregnované latě DEKWOOD 60x40 mm / větraná vzduchová vrstva Vnější obklad z dřevěných palubek nebo profilovaných plechových prvků dle druhu obkladového materiálu Tabulka 6. Nosná obvodová stěna o šířce zdiva 440 mm s vnějším větraným obkladem Stěna 44 Si -VO Název skladby Tloušťka vrstvy Popis vrstvy (od interiéru) [mm] Součinitel prostupu tepla Ustěna 44 Si-VO 0,24 W/m2K Vážená stavební vzduchová neprůzvučnost R`w 50 db Požární odolnost REI 120 DP1 Vnitřní omítka POROTHERM UNIVERSAL Zdivo POROTHERM 44 Si na tepelněizolační maltu POROTHERM TM Cementový postřik Jádrová tepelněizolační omítka POROTHERM TO Krycí omítka POROTHERM UNIVERSAL Dřevěný rošt impregnované latě DEKWOOD 60x40 mm / větraná vzduchová vrstva Vnější obklad z dřevěných palubek nebo profilovaných plechových prvků dle druhu obkladového materiálu

10 4.2 Vnitřní stěny Tabulka 7. Vnitřní stěna o šířce zdiva 115 mm Název skladby Popis vrstvy (od interiéru) Omítka POROTHERM UNIVERSAL nanášená ve dvou vrstvách (alternativně strojní omítka POROTHERM SO) Vážená stavební Zdivo POROTHERM 11,5 CB na maltu pro vzduchová neprůzvučnost tenké spáry POROTHERM CB R`w db Požární odolnost EI Omítka POROTHERM UNIVERSAL nanášená ve dvou vrstvách (alternativně 120 strojní omítka POROTHERM SO) Stěna 11,5 CB Tloušťka vrstvy [mm] Tabulka 8. Vnitřní stěna o šířce zdiva 115 mm Název skladby Popis vrstvy (od interiéru) Omítka POROTHERM UNIVERSAL nanášená ve dvou vrstvách (alternativně strojní omítka POROTHERM SO) Zdivo POROTHERM 11,5 AKU na maltu vápenocementovou Omítka POROTHERM UNIVERSAL 120 nanášená ve dvou vrstvách (alternativně strojní omítka POROTHERM SO) Vážená stavební vzduchová neprůzvučnost R`w db Požární odolnost EI Stěna 11,5 AKU Tloušťka vrstvy [mm] Tabulka 9. Vnitřní stěna o šířce zdiva 240 mm Název skladby Popis vrstvy (od interiéru) Vážená stavební vzduchová neprůzvučnost R`w db Požární odolnost REI 180 DP1 Omítka POROTHERM UNIVERSAL nanášená ve dvou vrstvách (alternativně strojní omítka POROTHERM SO) Zdivo POROTHERM 24 CB na maltu pro tenké spáry POROTHERM CB Omítka POROTHERM UNIVERSAL nanášená ve dvou vrstvách (alternativně strojní omítka POROTHERM SO) 10 Stěna 24 CB Tloušťka vrstvy [mm]

11 Tabulka 10. Vnitřní stěna o šířce zdiva 240 mm Název skladby Popis vrstvy (od interiéru) Omítka POROTHERM UNIVERSAL nanášená ve dvou vrstvách (alternativně strojní omítka POROTHERM SO) Vážená stavební Zdivo POROTHERM 24 P+D na maltu vzduchová neprůzvučnost R`w db vápenocementovou Omítka POROTHERM UNIVERSAL nanášená ve dvou vrstvách (alternativně strojní omítka POROTHERM SO) Požární odolnost REI 180 DP1 4.3 Stěna 24 P+D Tloušťka vrstvy [mm] 15 Podlahy Tabulka 11. Podlaha v 1. NP Název skladby Popis vrstvy (od interiéru) Nášlapná vrstva dle požadavku investora, přípravné vrstvy (penetrace apod.) Betonová roznášecí vrstva (vyztužená) z betonu třídy C 20/25 Separační vrstva z PE fólie DEKSEPAR Součinitel prostupu tepla UP1 0,40 W/m2K Tepelná izolace z desek EPS 150S Stabil Vyrovnávací podsyp z drceného keramzitu (dle potřeby) Podkladní konstrukce, v případě nepodsklepeného objektu opatřená hydroizolační vrstvou Podlaha P1 Tloušťka vrstev [mm] , Tabulka 12. Podlaha v 1. NP Název skladby Podlaha P2 Tloušťka vrstev [mm] Popis vrstvy Nášlapná vrstva dle požadavku investora, přípravné vrstvy (penetrace apod.) Betonová roznášecí vrstva (vyztužená) z betonu třídy C 20/25 Separační vrstva z PE fólie DEKSEPAR Součinitel prostupu tepla Tepelná izolace z desek EPS 150S Stabil UP2 0,28 W/m2K Vyrovnávací podsyp z drceného keramzitu (dle potřeby) Podkladní konstrukce, v případě nepodsklepeného objektu opatřená hydroizolační vrstvou ,

12 Tabulka 13. Podlaha s podlahovým vytápění v 1. NP Název skladby Podlaha P3 PV Tloušťka vrstev [mm] Popis vrstvy Nášlapná vrstva dle požadavku investora, přípravné vrstvy (penetrace apod.) Betonová roznášecí vrstva (vyztužená) z betonu třídy C 20/25 Desky pro podlahové vytápění DEKPERIMETER PV Součinitel prostupu tepla UP3 PV 0,27 W/m2K Separační vrstva z PE fólie DEKSEPAR Tepelná izolace z desek EPS 150S Stabil Vyrovnávací podsyp z drceného keramzitu (dle potřeby) Podkladní konstrukce, v případě nepodsklepeného objektu opatřená hydroizolační vrstvou (min. 50 mm nad nopy) 30 0, Tabulka 14. Podlaha v 2. NP Název skladby Podlaha P4 Tloušťka vrstev [mm] Popis vrstvy Nášlapná vrstva dle požadavku investora, přípravné vrstvy (penetrace apod.) Betonová roznášecí vrstva (vyztužená) z Vážená stavební vzduchová betonu třídy C 20/25 neprůzvučnost 1) Separační vrstva z PE fólie DEKSEPAR R`w db Desky z elastifikovaného polystyrenu s dynamickou tuhostí sd<30 MN/m3 Vážená hladina kročejového zvuku L`n,w 59 db 1) 2) ,2 30 (70 2)) Podkladní konstrukce (strop nižšího podlaží) viz kapitola Akustické parametry pro tloušťku stropu POROTHERM 190 mm Tloušťka vrstvy při použití teplovzdušného vytápění s rozvody vedenými v podlaze. Tabulka 15. Podlaha v 2. NP s podlahovým vytápěním Název skladby Podlaha P5 PV Tloušťka vrstev [mm] Popis vrstvy Nášlapná vrstva dle požadavku investora, přípravné vrstvy (penetrace apod.) Betonová roznášecí vrstva (vyztužená) z Vážená stavební betonu třídy C 20/25 vzduchová Desky pro podlahové vytápění neprůzvučnost 1) DEKPERIMETER PV R`w db Separační vrstva z PE fólie DEKSEPAR Tlumicí vložka ECOFLEX tl. 5 mm ve 2 Vážená hladina vrstvách kročejového zvuku Podkladní konstrukce (strop nižšího L`n,w 58 db podlaží) viz kapitola 4.4 1) Akustické parametry pro tloušťku stropu POROTHERM 190 mm (min. 50 mm nad nopy) 30 0,2 10 -

13 4.4 Strop Tabulka 16. Stropní konstrukce Název skladby Strop Tloušťka vrstev [mm] Popis vrstvy 2) Požární odolnost REI 120 DP1 1) 2) Nášlapná vrstva dle požadavku investora Skladba podlahy pro 2.NP, viz kapitola 4.3 Vodorovná nosná konstrukce Strop POROTHERM Omítka POROTHERM UNIVERSAL ) 10 Dle statického návrhu Hodnota platí pro stropní konstrukci bez omítky 4.5 Šikmá střecha se skladbou TOPDEK Tabulka 17. Šikmá střecha se skladbou TOPDEK Šikmá střecha ST1 Název skladby Tloušťka vrstev [mm] Popis vrstvy Krytina RÖBEN nebo MAXIDEK Laťování Kontralatě / větraná vzduchová vrstva Pojistná hydroizolace navržená podle Součinitel prostupu tepla 2 UST1 0,14 W/m K KUTNAR - Šikmé střechy - Skladby a detaily Tepelná izolace DEKPIR TOP ve dvou vrstvách. Desky jsou pokládány na vazbu, Nejmenší sklon střechy obě vrstvy mají vůči sobě posunuté spáry s krytinou ROBEN...22 min o 300 mm s krytinou MAXIDEK Parotěsnící vrstva z SBS modifikovaného asfaltového pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL Separační pás BITAGIT R13 Dřevěný záklop (palubky nebo desky OSB) Krokve / nevětraná vzduchová vrstva Nosný rošt podhledu Sádrokartonové desky Knauf GFK tl. 12,5 mm 1) 40 2x80 4 1,5 min 18 cca 160 Cca 45 (60) 1) 12,5 (15)1) V případě, že je požadována požární odolnost konstrukce 30 min, použije se deska GFK tl. 15 mm, vzdálenost mezi deskou a dřevěnou konstrukcí musí být 60 mm. 13

14 Tabulka 18. Šikmá střecha se skladbou TOPDEK s pohledovými krokvemi Šikmá střecha ST2 Název skladby Tloušťka vrstev [mm] Popis vrstvy Krytina RÖBEN nebo MAXIDEK Laťování Kontralatě / větraná vzduchová vrstva Součinitel prostupu tepla Pojistná hydroizolace navržená podle UST2 0,14 W/m2K KUTNAR - Šikmé střechy -Skladby a detaily Deska OSB tř. 3 N-4PD tl. 12 mm Nejmenší sklon střechy Tepelná izolace DEKPIR TOP ve dvou s krytinou ROBEN...22 s krytinou MAXIDEK vrstvách. Desky jsou pokládány na vazbu, obě vrstvy mají vůči sobě posunuté spáry min o 300 mm. Desky se kotví do podkladu kotevními šrouby s plastovým teleskopem v počtu 5 ks/m2. Parotěsnící vrstva z asfaltového pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL Separační pás BITAGIT R13 Dřevěný záklop (palubky) Krokve x80 4 1,5 min Šikmá střecha s vazníky Pozn.: Prostor mezi vazníky není určen ke skladování. Tabulka 19. Šikmá střecha s vazníky Šikmá střecha s vazníky ST3 Tloušťka vrstev [mm] Název skladby Popis vrstvy Krytina MAXIDEK Laťování (alternativně bednění) Kontralatě / větraná vzduchová vrstva Pojistná hydroizolace navržená podle KUTNAR - Šikmé střechy - Skladby a detaily Bednění (je-li požadováno typem PHI) Dřevěný vazník/větraná vzduchová vrstva Tepelná izolace z desek THERMAROOF TR26 ve dvou vrstvách. Desky jsou pokládány na vazbu, obě vrstvy mají vůči sobě Součinitel prostupu tepla posunuté spáry min o 300 mm. Desky se UST3 0,18 W/m2K kotví do podkladu kotevními šrouby s plastovým teleskopem v počtu 5 ks/m2. 2) Požární odolnost Parotěsnící vrstva z asfaltového pásu REI 120 DP1 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL Vodorovná nosná konstrukce Strop Nejmenší sklon střechy POROTHERM s krytinou MAXIDEK Vnitřní omítka POROTHERM UNIVERSAL 1) 40-2x ) 10 Dle statického návrhu 2) Požární odolnost se vztahuje k vodorovné nosné konstrukci stropu POROTHERM bez omítky 14

15 Tabulka 20. Šikmá střecha s vazníky Šikmá střecha s vazníky ST4 Tloušťka vrstev [mm] Název skladby Popis vrstvy Krytina MAXIDEK Laťování (alternativně bednění) Kontralatě / větraná vzduchová vrstva Pojistná hydroizolace navržená podle KUTNAR - Šikmé střechy - Skladby a detaily Bednění (je-li požadováno typem PHI) Dřevěný vazník/větraná vzduchová vrstva Tepelná izolace z desek THERMAROOF TR26 ve dvou vrstvách. Desky jsou pokládány na vazbu, obě vrstvy mají vůči sobě posunuté spáry min o 300 mm. Desky se Součinitel prostupu tepla 2 kotví do podkladu kotevními šrouby s UST4 0,14 W/m K plastovým teleskopem v počtu 5 ks/m2. Parotěsnící vrstva z asfaltového pásu Požární odolnost 2) REI 120 DP1 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL Vodorovná nosná konstrukce Strop POROTHERM Vnitřní omítka POROTHERM UNIVERSAL 1) 2) 40-2x ) 10 Dle statického návrhu Požární odolnost se vztahuje k vodorovné nosné konstrukci stropu POROTHERM bez omítky 4.7 Plochá střecha Tabulka 21. Plochá střecha Název skladby Plochá střecha Tloušťka vrstev [mm] Popis vrstvy Součinitel prostupu tepla Uplochá střecha 0,11 W/m2K Požární odolnost 2) REI 120 DP1 Mechanicky kotvená povlaková hydroizolace ALKORPLAN tl. 1,5 mm Tepelná izolace z desek THERMAROOF TR26 ve dvou vrstvách Spádová vrstva a tepelná izolace z desek EPS 150S Stabil (sklon 2% ) Parotěsnící vrstva z asfaltového pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL Vodorovná nosná konstrukce POROTHERM MIAKO Vnitřní omítka POROTHERM UNIVERSAL 1) 1,5 2x ) ) 10 Dle statického návrhu Požární odolnost se vztahuje k vodorovné nosné konstrukci stropu POROTHERM bez omítky 3) Předpokládaná průměrná tloušťka tepelné izolace 2) 15

16 5 Podkladní konstrukce, izolace proti vlhkosti a ochrana před pronikáním radonu 5.1 Podkladní konstrukce V případě nepodsklepených staveb tvoří podklad zděných konstrukcí obvykle základová deska nebo základové pasy s mezilehlým podkladním betonem. U podsklepených objektů je podkladem konstrukce 1.PP. Volba způsobu založení vyplývá z hydrogeologických poměrů dané lokality. Odchylka v rovinnosti podkladní konstrukce před položením první vrstvy cihel může být max. 30 mm. Tloušťka malty pod první vrstvou cihel musí být min. 10 mm. Při zakládání zdiva Porotherm CB se první vrstva cihel klade do speciální zakládací malty. Při jejím nanášení se používá speciální nivelační přístroj s latí, vyrovnávací souprava a hliníková lať o délce min. 2 m. 5.2 Izolace spodní stavby proti vodě a vlhkosti Nachází-li se izolace spodní stavby objektu nad úrovní okolního terénu, navrhuje se z hydrofyzikálního hlediska dle ČSN P na namáhání zemní vlhkostí, vlhkostí vzlínající stavebními materiály a proti účinkům odstřikující vody. V těchto případech se navrhuje hydroizolační vrstva z jednoho asfaltového SBS modifikovaného pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Povrch betonové konstrukce je opatřen nátěrem DEKPRIMER. Hydroizolace podsklepených objektů se navrhuje v závislosti na hydrofyzikální expozici dle publikace Kutnar Spodní stavba Skladby a detaily. 5.3 Ochrana objektu proti pronikání radonu z podloží Ochranu proti radonu je třeba řešit individuálně podle ČSN Ochrana staveb proti radonu z podloží při osazení objektu do situace. Obvykle je hydroizolační vrstva z pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL dostatečnou protiradonovou izolací nepodsklepeného objektu pro většinu lokalit na území České republiky (viz tabulka 22). 16

17 Tabulka 22. Pomůcka pro rychlý návrh protiradonové izolace nepodsklepených objektů s pobytovými prostory na terénu 1). počet pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 1 pás 1 pás radonový index stavby nízký střední vysoký v rozsahu kbq/m3 pro zeminy s nízkou propustností kbq/m3 pro zeminy se střední propustností kbq/m3 pro zeminy s vysokou propustností 830 kbq/m3 a vyšší pro zeminy s nízkou propustností 580 kbq/m3 a vyšší pro zeminy se střední propustností 250 kbq/m3 a vyšší pro zeminy s vysokou propustností 1 pás 2 pásy 1) Tabulka vychází z ČSN Ochrana staveb proti radonu z podloží (2006). Při návrhu tabulky byla uvažována hodnota výměny vzduchu v místnostech 0,3 h-1, což je hodnota nižší než je požadovaná hygienickými předpisy pro obytné místnosti. Tím je výpočet pro obytné místnosti na straně bezpečnosti. 17

18 6 Svislé zděné a vodorovné nosné konstrukce, materiálové a konstrukční řešení 6.1 Svislé zděné konstrukce Svislé nosné i nenosné konstrukce rodinných domů DEKHOME C jsou navrženy jako zděné z dutinových cihel POROTHERM. Pro obvodové konstrukce byly vybrány dvě varianty zdiva, které se liší technologií zdění a tepelněizolačními vlastnostmi. Jednou variantou je zdivo z cihel POROTHERM 44 CB zděných na maltu pro tenké spáry. Cihly POROTHERM 44 CB se vyznačují zvýšenou přesností výšky, které se při výrobě dosahuje broušením. Tyto cihly jsou zděny na speciální minerální vápenocementovou maltu POROTHERM CB. Tloušťka ložných spár je cca 1 mm. Tato technologie zdění vyžaduje přesné založení první řady cihel. K tomu se používá zakládací malta s prodlouženou dobou zpracovatelnosti, ze které se pomocí vyrovnávací soupravy vytvoří maltové lože. Ve druhé variantě obvodového zdiva jsou navrženy cihly POROTHERM 44 Si zděné na tepelněizolační maltu POROTHERM TM. Pro konstrukci detailů v obou variantách se používají prvky předepsané systémem POROTHERM. Pro konstrukci vnitřních nosných stěn je navrženo zdivo z cihel POROTHERM 24 CB na maltu pro tenké spáry (v kombinaci s obvodovým zdivem POROTHERM 44 CB) nebo zdivo z cihel 24 P+D (v kombinaci s obvodovým zdivem POROTHERM 44 Si). Vnitřní nenosné příčky tvoří zdivo z cihel POROTHERM 11,5 CB (v kombinaci s obvodovým zdivem POROTHERM 44 CB) nebo zdivo z cihel POROTHERM 11,5 AKU. 6.2 Vodorovné nosné konstrukce Pro rodinné domy DEKHOME C jsou navrženy vodorovné nosné konstrukce ze systému POROTHERM. Strop tvoří keramické vložky MIAKO uložené na keramobetonové stropní nosníky vyztužené svařovanou prostorovou výztuží. Celá konstrukce je zmonolitněna betonem minimální třídy C 16/20 čímž se vytvoří betonová žebra mezi keramickými vložkami. Strop POROTHERM se navrhuje v tloušťce mm v závislosti na zatížení a rozpětí. Jako vodorovné nosné prvky nad okenními a dveřními otvory ve zděných stěnových konstrukcích se používají POROTHERM překlady 23,8, 14,5 a 11,5. V případě, že je požadován prostor pro uložení předokenního stínícího prvku nad okenním otvorem, používá se složený (dvoudílný) roletový překlad RONO. 6.3 Vybrané prvky a materiály POROTHERM pro DEKHOME C Ze systému POROTHERM byly vybrány následující prvky a materiály pro konstrukci domů DEKHOME C: Cihly pro vnější stěny POROTHERM 44 CB Doplňkové cihly k systému POROTHERM CB (poloviční koncové, koncové a rohové) Malta pro tenké spáry POROTHERM CB Zakládací malta POROTHERM CB Cihly pro vnější stěny POROTHERM 44 Si Doplňkové cihly k systému POROTHERM Si (poloviční, koncové a rohové) Tepelněizolační malta POROTHERM TM Cihly pro vnitřní nosné stěny POROTHERM 24 CB Cihly pro vnitřní nosné stěny POROTHERM 24 P+D Cihly pro vnitřní nenosné příčky POROTHERM 11,5 CB 18

19 Cihly pro akusticky dělící nenosné příčky POROTHERM 11,5 AKU Tepelněizolační omítka pro vnější stěny POROTHERM TO Univerzální omítka pro vnitřní a vnější stěny POROTHERM UNIVERSAL Strojní omítka pro vnější a vnitřní stěny Překlady POROTHERM 23,8, 11,5 a 14,5 Složený roletový překlad RONO Stropní konstrukce POROTHERM strop (keramické vložky MIAKO a keramobetonové nosníky POT) Věncovky POROTHERM. Konstrukční a materiálové řešení svislých zděných konstrukcí POROTHERM a vodorovných nosných konstrukcí v systému POROTHERM je podrobně popsáno v publikaci Podklad pro navrhování vydané společností Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. V publikaci jsou podrobné technické informace k systémovým zdicím prvkům. Zároveň jsou zde uvedena systémová řešení konstrukčních detailů. 6.4 Nosná konstrukce střechy Ploché střechy Nosná konstrukce střechy je tvořena stropní konstrukcí POROTHERM dle kapitoly 4.4. dimenzovanou na zatížení střechy a zajištění tuhosti objektu Šikmé střechy s krovem Používají se hambalkové nebo vaznicové krovy. Hambalkový krov je vhodný pro sedlové nebo valbové střechy jednoduchého tvaru. Vaznicový krov je vhodný i pro tvarově složité střechy, jeho konstrukční řešení je obvykle závislé na dispozici podlaží. Ukotvení krokví na pozednici se zajistí čelním osedláním a ocelovými úhelníky nebo vruty (viz detail okapní hrany). Ztužení krovu v podélném směru zajišťuje bednění z desek OSB nebo palubek na horním povrchu krokví. Vaznice se ukládají na vnitřní nosné stěny nebo sloupky. Vaznice jsou obvykle z hraněného řeziva potřebné dimenze. Vaznice je na obvodové stěně vždy ukončena a neprochází do exteriéru. Případné přesahy střechy přes obvodové konstrukce se řeší hranoly ukládanými v rovině tepelné izolace, viz kapitola Šikmé střechy s příhradovými vazníky Vazníky z prken se sbíjejí hřebíky. Vazníky z fošen se ve speciálním lisu spojují ocelovými deskami s trny. Stabilita vazníků v podélném směru střechy se zajišťuje diagonálními prvky mezi sloupky vazníků. Vazníky se ukládají na podkladní dřevěné hranoly, ke kterým jsou ukotveny ocelovými úhelníky. Podkladní hranoly jsou přikotveny k nosné konstrukci. Vazníky se ukládají vždy na obvodové stěny, a pokud je to možné, tak i na vnitřní stěny objektu. 19

20 7 Kompletační konstrukce 7.1 Fasádní vnější předsazené obklady Obkladové prvky (palubky, profilované plechy, plechové lamely) se kotví na dřevěné impregnované latě 40/60 umístěné svisle po osové vzdálenosti mm. Latě jsou upevněny přes vnější omítkové vrstvy do cihelného zdiva obvodové stěny. Vzduchová vrstva pod obkladem je větraná. Větrací otvory jsou umístěny ve spodní části obkladu a v napojení obkladu na střechu. Otvory se zakrývají mřížkou proti hmyzu. Minimální průřez větracích otvorů se započtením mřížky je 200 cm2/m délky obkladu. Palubky se k nosnému roštu obvykle upevňují nerezovými sponkami. Profilované plechy a plechové lamely se upevňují vruty FRS 4,8x35. Dřevěné prvky obkladu se opatřují nátěrem Remmers HK Lazur. 7.2 Střechy Skladby střech jsou uvedeny v tabulkách Krov může být viditelný z interiéru nebo lze krokve zakrýt sádrokartonovým podhledem. V koupelně se sádrokartonový podhled používá vždy. Ploché střechy a šikmé střechy s vazníky jsou realizovány vždy na stropní konstrukci. Zajištění skladby střechy na krovu proti sesunutí se navrhuje podle publikace KUTNAR Šikmé střechy skladby a detaily. Žádná část krovu nevystupuje vně štítových stěn, krokve u štítu musí být od štítových stěn vzdáleny minimálně 200 mm. Tradiční vzhled střechy s přesahy přes stěny se zajišťuje konstrukcemi připevněnými ke krokvím přes bednění a parozábranu. Takovéto konstrukce se u okapu mohou podílet na zajištění vrstev střechy proti sesunutí. Větrání se navrhuje podle ČSN Odvodnění střech se navrhuje a posuzuje podle ČSN EN Podlahy Skladby podlah jsou uvedeny v tabulkách Příprava pro pokládku nášlapné vrstvy se řídí pokyny výrobce podlahoviny nebo dlažby a pokyny výrobce lepidla. Příprava podkladu, volba materiálů a pokládka kamenné dlažby se provádí dle publikace DEKSTONE. Maximální formát dlažby by neměl překročit rozměr 300 x 300 mm. 7.4 Vnitřní povrchové úpravy stěn Podkladem pro povrchové úpravy vnitřních stěn je omítka POROTHERM UNIVERSAL tl. 15 mm, alternativně strojní omítka POROTHERM SO tl. 15 mm. Na tento povrch je možné nanášet všechny obvyklé vnitřní povrchové úpravy. 7.5 Připevňování předmětů na stěny Problematika kotvení a uchycování do cihelného zdiva je podrobně popsána v publikaci Podklad pro navrhování společnosti Wienerberger. 7.6 Výplně otvorů Na spodní část rámu okna se upevňuje podkladní profil. Tím je vymezen prostor pro osazení a upevnění parapetu. V případě, že jsou okna opatřena vnějšími žaluziemi, osadí se na horní část rámu okna nastavovací profil. Spára mezi rámem okna a zdivem se vyplňuje PU pěnou. 20

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě pasivní dům v Hradci Králové o b s a h autoři projektová dokumentace: Asting CZ Pasivní domy s. r. o. www. asting. cz základní popis 2 poloha studie

Více

DEKHOME D Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2008

DEKHOME D Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2008 DEKHOME D Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2008 2 OBSAH 1 DEKHOME D...5 2 STANDARD DEKHOME D...6 3 KONTROLA JAKOSTI...7 4 TYPIZOVANÉ SKLADBY SYSTÉMU DEKHOME D...8 4.1 OBVODOVÉ

Více

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení Zakázka číslo: 2014-002756-RT D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení PROJEKT OPRAVY STŘECHY Dokumentace pro provedení stavby Gymnázium Čakovice Náměstí 25.března 100, 196 00 Praha-Čakovice

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

Požárně bezpečnostní řešení ( Typové )

Požárně bezpečnostní řešení ( Typové ) Požárně bezpečnostní řešení ( Typové ) Rodinný dům RD /38,45 BP s garáží Zpracoval: 1. Identifikační údaje a zadání Název stavby : Rodinný dům RD Rýmařov s garáží Místo stavby : Dle smlouvy o dílo Investor

Více

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1- -1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice,

Více

Projektová dokumentace pro provádění stavby a vyhledání dodavatele

Projektová dokumentace pro provádění stavby a vyhledání dodavatele KOPÁČKOVÁ PROJEKCE POŽÁRNÍ OCHRANY KRČÍNOVA 884 280 00 KOLÍN II Projektová dokumentace pro provádění stavby a vyhledání dodavatele STAVBA SPOLKOVÝ DŮM STAVEBNÍK OBEC BÝCHORY, BÝCHORY 57, 280 02 KOLÍN OBJEDNATEL

Více

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ RODINNÉ DOMY

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ RODINNÉ DOMY SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ RODINNÉ DOMY PŘÍKLAD 1 Název stavby: Rodinný dům Horoušánky Architektonický návrh: MgA. Jan Brotánek Generální projektant: AB Studio, ak. arch. Aleš Brotánek, MgA. Jan Brotánek Zhotovitel:

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

Použitá technologie pro výstavbu RD :

Použitá technologie pro výstavbu RD : Použitá technologie pro výstavbu RD : ZÁKLAKOVÁ KONSTRUKCE : - Z dvoustupňových pasu. Spodní stupen z monolitického betonu, betonovaný přímo do výkopu bez bednění ZDIVO : - Pasy ze ztraceného bednění FACE-BLOCK

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce,

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce, Miloslav Lev autorizovaný stavitel, soudní znalec a energetický specialista, Čelakovského 861, Rakovník, PSČ 269 01 mobil: 603769743, e-mail: mlev@centrum.cz, www.reality-lev.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Více

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky DOMY S GARANTOVANOU CENOU Dodávka domu na klíč Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení objektu na pozemek projekt napojení objektu na inženýrské sítě

Více

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.)

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.) PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.11 podlaha přízemí - dřevěná: 1 - podlahové palubky / řemeny P+D kotvené do pera nebo lepené 2 - desky OSB 4PD TOP, (přelepené spáry) - polštáře 2x křížem + izolace CANABEST

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY P1 PODLAHA V 1.NP STĚRKA POLYURETANOVÁ PODLAHOVÁ STĚRKA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA 5mm VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA BETONOVÁ MAZANINA CEMFLOW CT-30-F6, VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 4/150/150

Více

Standard nízkoenergetické domy

Standard nízkoenergetické domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu ALICE 4.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Alice 4.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH: Požárně

Více

Standard - dodávka k dokončení

Standard - dodávka k dokončení Standard - dodávka k dokončení Přehled obsadu standardu stavby k dokončení pro dřevostavby s garantovanou cenou. Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení

Více

Rodinný dům Sobotka, Housko INVESTOR: Eva Sobotka STUPEŇ PD: Vrchlického 1031/35, Ostrava - Radvanice

Rodinný dům Sobotka, Housko INVESTOR: Eva Sobotka STUPEŇ PD: Vrchlického 1031/35, Ostrava - Radvanice STAVBA: Rodinný dům Sobotka, Housko INVESTOR: Eva Sobotka STUPEŇ PD: Vrchlického 1031/35, 716 00 Ostrava - Radvanice DSP MÍSTO STAVBY: obec Vysočany, část obce Housko, parc. č. 9/15 STAV. OBJEKTY: SO.01,

Více

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 15 Stavba : RODINNÝ DŮM_novostavba,Habrůvka č.par.287/1 Objekty stavební : SO 01 _RODINNÝ DŮM -novostavba zast.plocha 134,00 m2 SO 02 _HOSPODÁŘSKÝ PŘÍSTŘEŠEK zast.plocha 24,00 m2 SO 03 _SJEZD připojení

Více

Pálené tašky TONDACH SAMBA 11 POSUVNÁ, FRANCOUZSKÁ 12 a STODO 12 POSUVNÁ ve skladbách šikmých střech

Pálené tašky TONDACH SAMBA 11 POSUVNÁ, FRANCOUZSKÁ 12 a STODO 12 POSUVNÁ ve skladbách šikmých střech Pálené tašky TONDACH SAMBA 11 POSUVNÁ, FRANCOUZSKÁ 12 a STODO 12 POSUVNÁ ve skladbách šikmých střech únor 2009 Kolektiv pracovníků ATELIER DEK, DEK a.s. a TONDACH Česká republika s.r.o. 1 Úvod Tato publikace

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 1 HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy Ing. Pavel Heinrich Technický rozvoj heinrich@heluz.cz 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 2 HELUZ Family 2in1 Výroba cihel

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

Dřevěné domy a chaty - Standard

Dřevěné domy a chaty - Standard Stavebnice Stavebnice Stavebnice Dřevěné domy a chaty - Standard Dřevěné domy a chaty - Lux Roubenky Základový rám základový rám z tlakově impregnovaných KVH hranolů (smrk) Oplechování základového rámu

Více

P B S. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB projekty - zprávy - posudky

P B S. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB projekty - zprávy - posudky P B S POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB projekty - zprávy - posudky Vladimír Fučík Harantova 462, Písek 397 01 IČO 43810446 telefon: 382214339 * 604442606 e-mail: pbs.pi@quick.cz F 1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Více

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Strana: 1 KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Stavba: Stavební úpravy regenerace bytového domu Nová 504, Kunštát Část: Konstrukčně statický průzkum Zpracovatel části: Ing. Petr Fousek Dusíkova 19, 638 00 Brno

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy domu Kněžská 24, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Radek Příhoda U Hada 8 370

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m. Spodní stavba Ochrana před pronikání podpovrchové vody (zemní vlhkosti, prosakující vodě a podzemní vodě) do konstrukcí je prováděna převážně povlakovou tj. vodotěsnou hydroizolací a to převážně asfaltovými

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

Kvalitativní požadavky objednatele

Kvalitativní požadavky objednatele Kvalitativní požadavky objednatele Průzkum radonový průzkum Izolace proti vodě spodní stavby dle výsledků radonového průzkumu Konstrukce Zdi zděné dozdívky z plných cihel pálených nové zdivo zdící bloky

Více

- 2 - 1. ÚVOD 3. STAVEBNÍ FYZIKA

- 2 - 1. ÚVOD 3. STAVEBNÍ FYZIKA - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 Obsah 1 OBVODOVÁ STĚNA 1.1 Izolace minerální vlnou 1.2 Izolace měkkým dřevěným vláknem 1.3 Izolace celulózou 1.4 Izolace EPS 2 VNITŘNÍ STĚNA 2.1 CLT v pohledové jakosti

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Stavba na

Více

Pasivní bytový dům Brno

Pasivní bytový dům Brno Pasivní bytový dům Brno Autor práce: Jiří Cihlář student 5. ročníku telefon: 777 010 77 FAST VUT Brno e-mail: cihlarik @centrum.cz Situační plán k.ú. Brno-Útěchov číslo parcely: 65/3 POHLED NA SPOLEČNOU

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : PROJEKTANT : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 Projektová kancelář

Více

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU PROTOKOL TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU dle ČSN 73 0540 Studentská cena ENVIROS Nízkoenergetická výstavba 2006 Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ

Více

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou podlahy Podlahy Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace ROCKWOOL z

Více

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU PŘÍLOHY 65 14 SEZNAM PŘÍLOH 1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU... 67 2 OCENĚNÍ NÁKLADOVOU METODOU... 91 3 POROVNÁVACÍ ZPŮSOB NEVYHLÁŠKOVÝ... 132 4 METODA PŘÍMÉHO POROVNÁNÍ... 148 5 OCENĚNÍ POZEMKŮ... 153

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: novostavba objektu rodinného domu a garáže Adresa: parc. č. 114/1, 115/1, 116/1, Babice nad Svitavou Zpracovatel: A.D.U. atelier

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice D1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavebník : SŠ - Prostřední Suchá Vypracoval: Ing. Martin Štorkán Stupeň PD : DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Číslo PD : 201501

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA k PD teplovzdušného vytápění

TECHNICKÁ ZPRÁVA k PD teplovzdušného vytápění VÉ P ENÍ VZOV OVÉ PVEDE OVEDENO NOV Měřítko Investor Akce Atelier ZILVAR projekty dozory stavby p.eva Lakvová, ul.6.května 21, Bohuňovice e-mail:info@zilvar.cz www.zilvar.cz tel/fax: 491 470 198, 737 221

Více

RODINNÝ DŮM HORNÍ LOUČKY

RODINNÝ DŮM HORNÍ LOUČKY RODINNÝ DŮM HORNÍ LOUČKY stavebníci: Martin Nečas, Kateřina Koudelová Základy Založení na pasech. Zateplená pata domu. U obvodových zdí ale i příček, by první šár zdiva nebyla cihla, ale YTONG. Ten má

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

Standardy. Projekt řadových rodinných domů č. 1-6 a 7-9 v Řevnicích

Standardy. Projekt řadových rodinných domů č. 1-6 a 7-9 v Řevnicích Standardy Projekt řadových rodinných domů č. 1-6 a 7-9 v Řevnicích je řešen jako řadové rodinné domy o třech sekcích vždy po třech domech, celkem devět řadových domů. Řadové domy jsou buď třípodlažní (1-6)

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. ŠIKMÉ A STRMÉ STŘECHY PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Systém KS-QUADRO = každý 10. byt navíc zdarma! 3.5.2008 Bytový dům stavěný klasickou zděnou technologií Bytový dům stavěný z vápenopískových bloků

Více

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočty a posouzení byly provedeny při respektování zásad CSN 73 05 40-2:2011, CSN EN ISO 13789, CSN EN ISO 13790 a okrajových podmínek dle TNI 73 029, TNI 73 030. Vytvořeno

Více

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000 A B C výška zídky 1270 mm od sousední terasy sousední dům hranice domů navrhované podkroví 29060 8 4480 3920 1790 P08 2795 1230 1440 1440 0 1660 1370 495 2550 3380 P08 606 1160 585 340 1.11 9,76 m 0,100

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY PODKROVÍ A PŮDNÍ VESTAVBA. Praha 7 - Holešovice, Tusarova 1235/32

STAVEBNÍ ÚPRAVY PODKROVÍ A PŮDNÍ VESTAVBA. Praha 7 - Holešovice, Tusarova 1235/32 STAVEBNÍ ÚPRAVY PODKROVÍ A PŮDNÍ VESTAVBA Praha 7 - Holešovice, Tusarova 1235/32 D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Praha, srpen 2014 Vypracovala : Košťálová Jaroslava tel. 274 819 215 1 1. Úvod V rámci

Více

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ AKCE: Stavební úpravy skladové haly na p.č. st. 270 a přístavba přístřešku na části p.č. 1070/2, k.ú. Poučník STAVEBNÍK: KERVAL, a.s., Karlštejn 261, okres Beroun KONTROLOVAL: ING. ARCH. VLADIMÍR SMEJKAL

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

VRSTVA Z OSB VZDUCHOTĚSNICÍ DESEK

VRSTVA Z OSB VZDUCHOTĚSNICÍ DESEK VZDUCHOTĚSNICÍ VRSTVA Z OSB DESEK RODINNÝ DŮM S LEHKOU OBVODOVOU NOSNOU KONSTRUKCÍ, KDE JE JEDNA ZE VZDUCHOTĚSNICÍCH VRSTEV TVOŘENA OSB DESKAMI. OSB DESKY ZÁROVEŇ PLNÍ FUNKCI ZTUŽENÍ STĚN PŘENÁŠEJÍCÍ VODOROVNÉ

Více

Stavebně architektonická část (sloučené územní a stavební řízení) FORŠT - Stavební projekce, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín

Stavebně architektonická část (sloučené územní a stavební řízení) FORŠT - Stavební projekce, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín 1 STAVEBNÍ PROJEKCE ing. Milan Foršt, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín 281 23, tel/fax:+420 321 764 285, mobil +420 603 728 439, e-mail:projekce.forst@quick.cz Stavebně architektonická část (sloučené územní

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Sdružení EPS ČR ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 1 V PRAZE-VÝCHOD

Sdružení EPS ČR ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 1 V PRAZE-VÝCHOD ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 1 V PRAZE-VÝCHOD CHARAKTERISTIKA OBJEKTU Rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu vznikl za podpory Sdružení EPS ČR Nepodsklepený přízemní objekt s obytným podkrovím Takřka

Více

INSPEKCE NEMOVITOSTI KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI

INSPEKCE NEMOVITOSTI KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI INSPEKCE NEMOVITOSTI Objekt Stavba Název objektu Název stavby Inspektor Zpracovatel Objednatel KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI Typ inspekce Zakázkové číslo Počet listů Prohlídka provedena: Použité podklady Inspektor:

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ Datum: únor 2015 Počet stran: 6 Stránka 1 Identifikační údaje Údaje o stavbě Název stavby: Novostavba rodinného domu Místo stavby Černošice -

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče.

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka. Konstrukční řešení POROTHERM Katalog výrobků human touch Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH POROTHERM CB str. 4 5 broušené cihly CB malty POROTHERM Si str. 6 7 superizolační cihly POROTHERM P+D str. 8

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství Nenosné stěny PŘÍČKY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov

Více

Ověřené řešení pro cihelné zdivo. Porotherm AKU Profi. broušené akustické cihly. Podklad pro navrhování Technické listy

Ověřené řešení pro cihelné zdivo. Porotherm AKU Profi. broušené akustické cihly. Podklad pro navrhování Technické listy Porotherm AKU Profi broušené akustické cihly Podklad pro navrhování Technické listy Porotherm 30 AKU Z Profi Akusticky dělicí nosná stěna Broušený akustický cihelný blok P+D pro tl. stěny 30 a 64 cm na

Více

Provedení - difuzně otevřená konstrukce PASIV

Provedení - difuzně otevřená konstrukce PASIV Provedení - difuzně otevřená konstrukce PASIV Stěny obvodové nosné dům s obytným podkrovím, skladba zevnitř ven Instalační předstěna dřevěný nosný rastr s vloženou skelnou izolací KNAUF 60 mm 15 mm konstrukční

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Dřevěné stropní konstrukce Kombinované (polomontované) stropní konstrukce Ocelové a ocelobetonové stropní konstrukce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Dřevěné stropní konstrukce Dřevěné

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

spotřebičů a odvodů spalin

spotřebičů a odvodů spalin Zásady pro umísťování spotřebičů a odvodů spalin TPG, vyhlášky Příklad 2 Přednáška č. 5 Umísťování spotřebičů v provedení B a C podle TPG 704 01 Spotřebiče v bytových prostorech 1 K všeobecným zásadám

Více

Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study)

Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study) Prezentace: Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study) Vincent Guillot Rigips / Ecomodula Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu Mateřská škola Úšovice Mariánské

Více

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Objednatel: FYKONY spol. s r.o. Beskydská 552 741 01 Nový Jičín - Žilina Kontaktní osoba: Petr Konečný, mob.: +420 736 774 855 Objekt: Bytový

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

fermacell Katalog detailů

fermacell Katalog detailů fermacell Katalog detailů konstrukcí v dřevostavbách Stav květen 2014 2 Obsah Půdorys domu vodorovný řez 0.00.00.0.01... 3 Svislý řez domem 0.00.00.0.02... 4 Napojení stěna základová deska...5 Kontaktní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016 OPTIMAL 1643 3 800 000 Kč 2 090 000 Kč 903 m 2 s garáží 1148 m 2 6798 m 3 1407 m 2 892 m 2 předpokl spotřeba energie za rok

Více

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu.

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu. PRŮVODNÍ A SOURNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název akce: rekonstrukce bytového jádra Adresa stavby: Machkova 1644, Praha 4 Opatov, 7.np, byt č.52 Stavebník: KrIstýna Šneidarová 1.1.ÚVOD Obsahem

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více