DEKHOME C Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEK a.s. a DEKPROJEKT s.r.o. Leden 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DEKHOME C Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEK a.s. a DEKPROJEKT s.r.o. Leden 2008"

Transkript

1 DEKHOME C Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEK a.s. a DEKPROJEKT s.r.o. Leden 2008

2 2

3 OBSAH 1 DEKHOME C STANDARD DEKHOME C KONTROLA JAKOSTI TYPIZOVANÉ SKLADBY SYSTÉMU DEKHOME C OBVODOVÉ STĚNY VNITŘNÍ STĚNY PODLAHY STROP ŠIKMÁ STŘECHA SE SKLADBOU TOPDEK ŠIKMÁ STŘECHA S VAZNÍKY PLOCHÁ STŘECHA PODKLADNÍ KONSTRUKCE, IZOLACE PROTI VLHKOSTI A OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU PODKLADNÍ KONSTRUKCE IZOLACE SPODNÍ STAVBY PROTI VODĚ A VLHKOSTI OCHRANA OBJEKTU PROTI PRONIKÁNÍ RADONU Z PODLOŽÍ SVISLÉ ZDĚNÉ A VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE, MATERIÁLOVÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SVISLÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE VYBRANÉ PRVKY A MATERIÁLY POROTHERM PRO DEKHOME C NOSNÁ KONSTRUKCE STŘECHY KOMPLETAČNÍ KONSTRUKCE FASÁDNÍ VNĚJŠÍ PŘEDSAZENÉ OBKLADY STŘECHY PODLAHY VNITŘNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN PŘIPEVŇOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ NA STĚNY VÝPLNĚ OTVORŮ KOMÍNOVÁ TĚLESA TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV STATICKÝ NÁVRH NOSNÉ KONSTRUKCE DEKHOME C SVISLÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE VODOROVNÉ KONSTRUKCE STROPY A PŘEKLADY TEPELNĚTECHNICKÉ PARAMETRY A POŽADAVKY OKRAJOVÉ PODMÍNKY POUŽITÍ KONSTRUKCÍ DEKHOME C TEPELNÁ STABILITA V LETNÍM OBDOBÍ TEPELNÁ STABILITA MÍSTNOSTÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ KONTROLA VZDUCHOTĚSNOSTI AKUSTICKÁ POHODA OBYTNÝCH PROSTOR POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVBY POŽÁRNÍ CHARAKTERISTIKA KONSTRUKCE DEKHOME C POŽÁRNÍ POŽADAVKY A ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ DEKHOME C ÚNIKOVÉ CESTY ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE GARÁŽ VYBRANÉ SYSTÉMOVÉ DETAILY DEKHOME C ODKAZOVANÁ LITERATURA LEGISLATIVA NORMY PUBLIKACE

4 1 DEKHOME C Konstrukce rodinných domů DEKHOME C je tvořena zdivem z dutinových keramických cihel. Obvodové i vnitřní svislé konstrukce tvoří jednovrstvé oboustranně omítnuté zdivo. Stropní konstrukce tvoří cihelné vložky a keramobetonové stropní nosníky vyztužené svařovanou prostorovou výztuží. Toto konstrukční řešení má u nás i v zahraničí dlouhodobou tradici. Vyznačuje se především variabilitou a jednoduchostí. Díky tomu představuje vhodné řešení nejen pro rodinné domy. V této publikaci jsou uvedeny konstrukce a skladby, které jsou součástí systému DEKHOME C. Dále jsou zde uvedena pravidla, jak konstrukce a skladby ve stavbě použít. S cílem poskytnout projektantům pomůcku pro snadné a efektivní vypracování projektu jsou pro skladby a konstrukce přesně definovány rozměry a použité materiály. Konstrukce a skladby DEKHOME C vyhovují všem požadavkům předpisů a norem vztahujícím se na rodinné domy. Parametry, které nejsou pro rodinné domy stanoveny, nejsou závazné nebo ty, které považujeme za nedostatečné, jsme stanovili podle zkušeností tak, aby byla zajištěna optimální užitnost domů. Tepelná stabilita objektu v letním i zimním období se posuzuje individuálně na konkrétním projektu. Pro objekty DEKHOME C je vytvořena pomůcka pro posouzení tepelné stability v letním období. 4

5 2 Standard DEKHOME C Standard DEKHOME C stanoví parametry rodinného domu, při jejichž dodržení lze bez dalšího ověřování navrhnout pro rodinný dům skladby popsané v této publikaci a řídit se konstrukčními zásadami v publikaci uvedenými. Řešení skladeb a detailů, které nejsou součástí této publikace, je třeba konzultovat s technickým centrem ATELIER DEK. Rodinný dům DEKHOME C je samostatně stojící objekt s jednou bytovou jednotkou. Zastavěná plocha domu je nejvýše 200 m2. Objekt může mít nejvýše 3 nadzemní podlaží včetně obytného podkroví. V prostoru krovu může být umístěno nejvýše jedno obytné nebo užitné podlaží. Osvětlení podstřešních prostor je řešeno okny ve štítových stěnách nebo střešními okny. Na střeše nejsou umístěny vikýře. Součástí rodinných domů DEKHOME C nejsou bazény, sauny či jiné provozy, jejichž vnitřní prostředí se odlišuje od návrhových podmínek - viz kapitola 9. Nadmořská výška umístění objektů je max. 600 m n.m. Výška objektu dle ČSN (od podlahy 1.NP k podlaze posledního užitného podlaží) je max. 9 m. Pod střešními okny musí být vždy umístěno otopné těleso. Sprchové kouty, vany, bidety a umyvadla nesmí být umístěny v půdorysném průmětu střešních oken ani mezi půdorysným průmětem oken a obvodem objektu. Koupelny se svislými okenními otvory musí být opatřeny keramickými obklady až k podhledu. Vnitřní povrch obvodové stěny v koupelně musí být vždy opatřen keramickým obkladem až k podhledu. V koupelně umístěné v podkroví musí být vždy sádrokartonový podhled. Veškeré teplonosné trubní rozvody TV a SV musí být tepelně izolovány. Pro svislé i vodorovné konstrukce a pro konstrukční detaily je použito systémových řešení a doplňkových zdicích prvků, systémových omítek a malt POROTHERM (seznam prvků a materiálů vybraných pro konstrukční variantu DEKHOME C je uveden v kapitole 6.3). Zdivo z dutinových cihel nesmí být použito pro konstrukce které jsou ve styku se zeminou. 5

6 3 Kontrola jakosti Součástí dodávky materiálu pro stavbu rodinného domu DEKHOME C je pomůcka pro přejímku konstrukcí a vrstev, která obsahuje popis správného provedení a doporučené etapy kontroly. Pomůcka je určena investorům a stavebnímu dozoru. Součástí dodávky materiálů pro objekt DEKHOME C, pokud jsou všechny materiály dodávány společností DEKTRADE, je zároveň měření vzduchotěsnosti obálky objektu, které provedou pracovníci střediska ATELIER DEK. Vzduchotěsnost považujeme za důležitý a objektivně kontrolovatelný parametr domu DEKHOME C. Konstrukce, materiály a technologie systému DEKHOME C jsou navrženy tak, aby při správném provedení bylo dosaženo výsledné vzduchotěsnosti obálky objektu nejvýše 1,0 h-1 (stanoví se metodou B podle ČSN EN 13829). Na základě měření blower-door test vystaví pracovníci střediska ATELIER DEK certifikát o dosažené hodnotě vzduchotěsnosti objektu (metodou A, viz kapitola 10) a o dosažené hodnotě vzduchotěsnosti obálky objektu (metodou B, viz kapitola 10). Realizaci vyhodnotí jako úspěšnou, pokud bude dosaženo vzduchotěsnosti obálky objektu 1,0 h-1 u domů DEKHOME C s nuceným větráním a zpětným získáváním tepla nebo pokud bude dosaženo vzduchotěsnosti obálky objektu 3,0 h-1u domů DEKHOME C s přirozeným větráním. 6

7 4 Typizované skladby systému DEKHOME C V následujících kapitolách jsou definovány jednotlivé skladby společně s jejich akustickými, tepelnětechnickými a požárněbezpečnostními parametry. 4.1 Obvodové stěny Tabulka 1. Nosná obvodová stěna o šířce zdiva 440 mm s vnější omítkou Název skladby Popis vrstvy (od interiéru) Vnitřní omítka POROTHERM UNIVERSAL Zdivo POROTHERM 44 CB na maltu pro tenké spáry POROTHERM CB Cementový postřik Jádrová tepelněizolační omítka POROTHERM TO Stěna 44 CB Tloušťka vrstvy [mm] Součinitel prostupu tepla Ustěna 44 CB 0,29 W/m2K Vážená stavební vzduchová neprůzvučnost R`w 48 db Krycí omítka POROTHERM UNIVERSAL / strukturovaná omítka 5 Požární odolnost REI 180 DP1 Tabulka 2. Nosná obvodová stěna o šířce zdiva 440 mm s vnější omítkou Název skladby Popis vrstvy (od interiéru) Vnitřní omítka POROTHERM UNIVERSAL Zdivo POROTHERM 44 Si na tepelněizolační maltu POROTHERM TM Cementový postřik Jádrová tepelněizolační omítka POROTHERM TO Stěna 44 Si Tloušťka vrstvy [mm] Součinitel prostupu tepla Ustěna 44 Si 0,24 W/m2K Vážená stavební vzduchová neprůzvučnost R`w 50 db Krycí omítka POROTHERM UNIVERSAL / strukturovaná omítka Požární odolnost REI 120 DP1 7 5

8 Tabulka 3. Nosná obvodová stěna o šířce zdiva 440 mm s vnějším lepeným obkladem Stěna 44 CB - LO Název skladby Tloušťka vrstvy Popis vrstvy (od interiéru) [mm] Součinitel prostupu tepla1) Ustěna 44 CB 0,31 W/m2K Vnitřní omítka POROTHERM UNIVERSAL Zdivo POROTHERM 44 CB na maltu pro tenké spáry POROTHERM CB Cementový postřik Jádrová vápenocementová omítka Lepený obklad z umělého kamene nebo obkladových pásků (Ekvivalentní difúzní šířka (Sd) obkladového materiálu, lepidla a spárovací hmoty nesmí přesáhnout 0,52 m pokud se jedná o stěnu dle druhu Vážená stavební obytné místnosti. Pokud tvoří nalepený obklad obkladového vzduchová neprůzvučnost finální vnější úpravu stěny koupelny, nesmí materiálu R`w 48 db ekvivalentní difúzní šířka (Sd) obkladového materiálu, lepidla a spárovací hmoty přesáhnout Požární odolnost 0,44 m. Vnitřní povrch obvodové stěny koupelny REI 180 DP1 je plnoplošně obložen keramickým glazovaným obkladem) 1) Uvedená hodnota je orientační, byla stanovena pro lepený obklad z umělého kamene tloušťky 18 mm. Skutečná hodnota závisí na druhu obkladového materiálu. Tabulka 4. Nosná obvodová stěna o šířce zdiva 440 mm s vnějším lepeným obkladem Stěna 44 Si - LO Název skladby Tloušťka vrstvy Popis vrstvy (od interiéru) [mm] Vnitřní omítka POROTHERM UNIVERSAL Zdivo POROTHERM 44 Si na tepelněizolační maltu POROTHERM TM Cementový postřik Jádrová vápenocementová omítka Součinitel prostupu tepla1) Ustěna 44 Si 0,26 W/m2K Vážená stavební vzduchová neprůzvučnost R`w 50 db Požární odolnost REI 120 DP Lepený obklad z umělého kamene nebo obkladových pásků (Ekvivalentní difúzní šířka (Sd) obkladového materiálu, lepidla a spárovací hmoty nesmí přesáhnout 0,52 m pokud se jedná o stěnu obytné místnosti. Pokud tvoří nalepený obklad finální vnější úpravu stěny koupelny, nesmí ekvivalentní difúzní šířka (Sd) obkladového materiálu, lepidla a spárovací hmoty přesáhnout 0,44 m. Vnitřní povrch obvodové stěny koupelny je plnoplošně obložen keramickým glazovaným obkladem) 1) dle druhu obkladového materiálu Uvedená hodnota je orientační, byla stanovena pro lepený obklad z umělého kamene tloušťky 18 mm. Skutečná hodnota závisí na druhu obkladového materiálu. 8

9 Tabulka 5. Nosná obvodová stěna o šířce zdiva 440 mm s vnějším větraným obkladem Stěna 44 CB -VO Název skladby Tloušťka vrstvy Popis vrstvy (od interiéru) [mm] Součinitel prostupu tepla Ustěna 44 CB-VO 0,29 W/m2K Vážená stavební vzduchová neprůzvučnost R`w 48 db Požární odolnost REI 180 DP1 Vnitřní omítka POROTHERM UNIVERSAL Zdivo POROTHERM 44 CB na maltu pro tenké spáry POROTHERM CB Cementový postřik Jádrová tepelněizolační omítka POROTHERM TO Krycí omítka POROTHERM UNIVERSAL Dřevěný rošt impregnované latě DEKWOOD 60x40 mm / větraná vzduchová vrstva Vnější obklad z dřevěných palubek nebo profilovaných plechových prvků dle druhu obkladového materiálu Tabulka 6. Nosná obvodová stěna o šířce zdiva 440 mm s vnějším větraným obkladem Stěna 44 Si -VO Název skladby Tloušťka vrstvy Popis vrstvy (od interiéru) [mm] Součinitel prostupu tepla Ustěna 44 Si-VO 0,24 W/m2K Vážená stavební vzduchová neprůzvučnost R`w 50 db Požární odolnost REI 120 DP1 Vnitřní omítka POROTHERM UNIVERSAL Zdivo POROTHERM 44 Si na tepelněizolační maltu POROTHERM TM Cementový postřik Jádrová tepelněizolační omítka POROTHERM TO Krycí omítka POROTHERM UNIVERSAL Dřevěný rošt impregnované latě DEKWOOD 60x40 mm / větraná vzduchová vrstva Vnější obklad z dřevěných palubek nebo profilovaných plechových prvků dle druhu obkladového materiálu

10 4.2 Vnitřní stěny Tabulka 7. Vnitřní stěna o šířce zdiva 115 mm Název skladby Popis vrstvy (od interiéru) Omítka POROTHERM UNIVERSAL nanášená ve dvou vrstvách (alternativně strojní omítka POROTHERM SO) Vážená stavební Zdivo POROTHERM 11,5 CB na maltu pro vzduchová neprůzvučnost tenké spáry POROTHERM CB R`w db Požární odolnost EI Omítka POROTHERM UNIVERSAL nanášená ve dvou vrstvách (alternativně 120 strojní omítka POROTHERM SO) Stěna 11,5 CB Tloušťka vrstvy [mm] Tabulka 8. Vnitřní stěna o šířce zdiva 115 mm Název skladby Popis vrstvy (od interiéru) Omítka POROTHERM UNIVERSAL nanášená ve dvou vrstvách (alternativně strojní omítka POROTHERM SO) Zdivo POROTHERM 11,5 AKU na maltu vápenocementovou Omítka POROTHERM UNIVERSAL 120 nanášená ve dvou vrstvách (alternativně strojní omítka POROTHERM SO) Vážená stavební vzduchová neprůzvučnost R`w db Požární odolnost EI Stěna 11,5 AKU Tloušťka vrstvy [mm] Tabulka 9. Vnitřní stěna o šířce zdiva 240 mm Název skladby Popis vrstvy (od interiéru) Vážená stavební vzduchová neprůzvučnost R`w db Požární odolnost REI 180 DP1 Omítka POROTHERM UNIVERSAL nanášená ve dvou vrstvách (alternativně strojní omítka POROTHERM SO) Zdivo POROTHERM 24 CB na maltu pro tenké spáry POROTHERM CB Omítka POROTHERM UNIVERSAL nanášená ve dvou vrstvách (alternativně strojní omítka POROTHERM SO) 10 Stěna 24 CB Tloušťka vrstvy [mm]

11 Tabulka 10. Vnitřní stěna o šířce zdiva 240 mm Název skladby Popis vrstvy (od interiéru) Omítka POROTHERM UNIVERSAL nanášená ve dvou vrstvách (alternativně strojní omítka POROTHERM SO) Vážená stavební Zdivo POROTHERM 24 P+D na maltu vzduchová neprůzvučnost R`w db vápenocementovou Omítka POROTHERM UNIVERSAL nanášená ve dvou vrstvách (alternativně strojní omítka POROTHERM SO) Požární odolnost REI 180 DP1 4.3 Stěna 24 P+D Tloušťka vrstvy [mm] 15 Podlahy Tabulka 11. Podlaha v 1. NP Název skladby Popis vrstvy (od interiéru) Nášlapná vrstva dle požadavku investora, přípravné vrstvy (penetrace apod.) Betonová roznášecí vrstva (vyztužená) z betonu třídy C 20/25 Separační vrstva z PE fólie DEKSEPAR Součinitel prostupu tepla UP1 0,40 W/m2K Tepelná izolace z desek EPS 150S Stabil Vyrovnávací podsyp z drceného keramzitu (dle potřeby) Podkladní konstrukce, v případě nepodsklepeného objektu opatřená hydroizolační vrstvou Podlaha P1 Tloušťka vrstev [mm] , Tabulka 12. Podlaha v 1. NP Název skladby Podlaha P2 Tloušťka vrstev [mm] Popis vrstvy Nášlapná vrstva dle požadavku investora, přípravné vrstvy (penetrace apod.) Betonová roznášecí vrstva (vyztužená) z betonu třídy C 20/25 Separační vrstva z PE fólie DEKSEPAR Součinitel prostupu tepla Tepelná izolace z desek EPS 150S Stabil UP2 0,28 W/m2K Vyrovnávací podsyp z drceného keramzitu (dle potřeby) Podkladní konstrukce, v případě nepodsklepeného objektu opatřená hydroizolační vrstvou ,

12 Tabulka 13. Podlaha s podlahovým vytápění v 1. NP Název skladby Podlaha P3 PV Tloušťka vrstev [mm] Popis vrstvy Nášlapná vrstva dle požadavku investora, přípravné vrstvy (penetrace apod.) Betonová roznášecí vrstva (vyztužená) z betonu třídy C 20/25 Desky pro podlahové vytápění DEKPERIMETER PV Součinitel prostupu tepla UP3 PV 0,27 W/m2K Separační vrstva z PE fólie DEKSEPAR Tepelná izolace z desek EPS 150S Stabil Vyrovnávací podsyp z drceného keramzitu (dle potřeby) Podkladní konstrukce, v případě nepodsklepeného objektu opatřená hydroizolační vrstvou (min. 50 mm nad nopy) 30 0, Tabulka 14. Podlaha v 2. NP Název skladby Podlaha P4 Tloušťka vrstev [mm] Popis vrstvy Nášlapná vrstva dle požadavku investora, přípravné vrstvy (penetrace apod.) Betonová roznášecí vrstva (vyztužená) z Vážená stavební vzduchová betonu třídy C 20/25 neprůzvučnost 1) Separační vrstva z PE fólie DEKSEPAR R`w db Desky z elastifikovaného polystyrenu s dynamickou tuhostí sd<30 MN/m3 Vážená hladina kročejového zvuku L`n,w 59 db 1) 2) ,2 30 (70 2)) Podkladní konstrukce (strop nižšího podlaží) viz kapitola Akustické parametry pro tloušťku stropu POROTHERM 190 mm Tloušťka vrstvy při použití teplovzdušného vytápění s rozvody vedenými v podlaze. Tabulka 15. Podlaha v 2. NP s podlahovým vytápěním Název skladby Podlaha P5 PV Tloušťka vrstev [mm] Popis vrstvy Nášlapná vrstva dle požadavku investora, přípravné vrstvy (penetrace apod.) Betonová roznášecí vrstva (vyztužená) z Vážená stavební betonu třídy C 20/25 vzduchová Desky pro podlahové vytápění neprůzvučnost 1) DEKPERIMETER PV R`w db Separační vrstva z PE fólie DEKSEPAR Tlumicí vložka ECOFLEX tl. 5 mm ve 2 Vážená hladina vrstvách kročejového zvuku Podkladní konstrukce (strop nižšího L`n,w 58 db podlaží) viz kapitola 4.4 1) Akustické parametry pro tloušťku stropu POROTHERM 190 mm (min. 50 mm nad nopy) 30 0,2 10 -

13 4.4 Strop Tabulka 16. Stropní konstrukce Název skladby Strop Tloušťka vrstev [mm] Popis vrstvy 2) Požární odolnost REI 120 DP1 1) 2) Nášlapná vrstva dle požadavku investora Skladba podlahy pro 2.NP, viz kapitola 4.3 Vodorovná nosná konstrukce Strop POROTHERM Omítka POROTHERM UNIVERSAL ) 10 Dle statického návrhu Hodnota platí pro stropní konstrukci bez omítky 4.5 Šikmá střecha se skladbou TOPDEK Tabulka 17. Šikmá střecha se skladbou TOPDEK Šikmá střecha ST1 Název skladby Tloušťka vrstev [mm] Popis vrstvy Krytina RÖBEN nebo MAXIDEK Laťování Kontralatě / větraná vzduchová vrstva Pojistná hydroizolace navržená podle Součinitel prostupu tepla 2 UST1 0,14 W/m K KUTNAR - Šikmé střechy - Skladby a detaily Tepelná izolace DEKPIR TOP ve dvou vrstvách. Desky jsou pokládány na vazbu, Nejmenší sklon střechy obě vrstvy mají vůči sobě posunuté spáry s krytinou ROBEN...22 min o 300 mm s krytinou MAXIDEK Parotěsnící vrstva z SBS modifikovaného asfaltového pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL Separační pás BITAGIT R13 Dřevěný záklop (palubky nebo desky OSB) Krokve / nevětraná vzduchová vrstva Nosný rošt podhledu Sádrokartonové desky Knauf GFK tl. 12,5 mm 1) 40 2x80 4 1,5 min 18 cca 160 Cca 45 (60) 1) 12,5 (15)1) V případě, že je požadována požární odolnost konstrukce 30 min, použije se deska GFK tl. 15 mm, vzdálenost mezi deskou a dřevěnou konstrukcí musí být 60 mm. 13

14 Tabulka 18. Šikmá střecha se skladbou TOPDEK s pohledovými krokvemi Šikmá střecha ST2 Název skladby Tloušťka vrstev [mm] Popis vrstvy Krytina RÖBEN nebo MAXIDEK Laťování Kontralatě / větraná vzduchová vrstva Součinitel prostupu tepla Pojistná hydroizolace navržená podle UST2 0,14 W/m2K KUTNAR - Šikmé střechy -Skladby a detaily Deska OSB tř. 3 N-4PD tl. 12 mm Nejmenší sklon střechy Tepelná izolace DEKPIR TOP ve dvou s krytinou ROBEN...22 s krytinou MAXIDEK vrstvách. Desky jsou pokládány na vazbu, obě vrstvy mají vůči sobě posunuté spáry min o 300 mm. Desky se kotví do podkladu kotevními šrouby s plastovým teleskopem v počtu 5 ks/m2. Parotěsnící vrstva z asfaltového pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL Separační pás BITAGIT R13 Dřevěný záklop (palubky) Krokve x80 4 1,5 min Šikmá střecha s vazníky Pozn.: Prostor mezi vazníky není určen ke skladování. Tabulka 19. Šikmá střecha s vazníky Šikmá střecha s vazníky ST3 Tloušťka vrstev [mm] Název skladby Popis vrstvy Krytina MAXIDEK Laťování (alternativně bednění) Kontralatě / větraná vzduchová vrstva Pojistná hydroizolace navržená podle KUTNAR - Šikmé střechy - Skladby a detaily Bednění (je-li požadováno typem PHI) Dřevěný vazník/větraná vzduchová vrstva Tepelná izolace z desek THERMAROOF TR26 ve dvou vrstvách. Desky jsou pokládány na vazbu, obě vrstvy mají vůči sobě Součinitel prostupu tepla posunuté spáry min o 300 mm. Desky se UST3 0,18 W/m2K kotví do podkladu kotevními šrouby s plastovým teleskopem v počtu 5 ks/m2. 2) Požární odolnost Parotěsnící vrstva z asfaltového pásu REI 120 DP1 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL Vodorovná nosná konstrukce Strop Nejmenší sklon střechy POROTHERM s krytinou MAXIDEK Vnitřní omítka POROTHERM UNIVERSAL 1) 40-2x ) 10 Dle statického návrhu 2) Požární odolnost se vztahuje k vodorovné nosné konstrukci stropu POROTHERM bez omítky 14

15 Tabulka 20. Šikmá střecha s vazníky Šikmá střecha s vazníky ST4 Tloušťka vrstev [mm] Název skladby Popis vrstvy Krytina MAXIDEK Laťování (alternativně bednění) Kontralatě / větraná vzduchová vrstva Pojistná hydroizolace navržená podle KUTNAR - Šikmé střechy - Skladby a detaily Bednění (je-li požadováno typem PHI) Dřevěný vazník/větraná vzduchová vrstva Tepelná izolace z desek THERMAROOF TR26 ve dvou vrstvách. Desky jsou pokládány na vazbu, obě vrstvy mají vůči sobě posunuté spáry min o 300 mm. Desky se Součinitel prostupu tepla 2 kotví do podkladu kotevními šrouby s UST4 0,14 W/m K plastovým teleskopem v počtu 5 ks/m2. Parotěsnící vrstva z asfaltového pásu Požární odolnost 2) REI 120 DP1 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL Vodorovná nosná konstrukce Strop POROTHERM Vnitřní omítka POROTHERM UNIVERSAL 1) 2) 40-2x ) 10 Dle statického návrhu Požární odolnost se vztahuje k vodorovné nosné konstrukci stropu POROTHERM bez omítky 4.7 Plochá střecha Tabulka 21. Plochá střecha Název skladby Plochá střecha Tloušťka vrstev [mm] Popis vrstvy Součinitel prostupu tepla Uplochá střecha 0,11 W/m2K Požární odolnost 2) REI 120 DP1 Mechanicky kotvená povlaková hydroizolace ALKORPLAN tl. 1,5 mm Tepelná izolace z desek THERMAROOF TR26 ve dvou vrstvách Spádová vrstva a tepelná izolace z desek EPS 150S Stabil (sklon 2% ) Parotěsnící vrstva z asfaltového pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL Vodorovná nosná konstrukce POROTHERM MIAKO Vnitřní omítka POROTHERM UNIVERSAL 1) 1,5 2x ) ) 10 Dle statického návrhu Požární odolnost se vztahuje k vodorovné nosné konstrukci stropu POROTHERM bez omítky 3) Předpokládaná průměrná tloušťka tepelné izolace 2) 15

16 5 Podkladní konstrukce, izolace proti vlhkosti a ochrana před pronikáním radonu 5.1 Podkladní konstrukce V případě nepodsklepených staveb tvoří podklad zděných konstrukcí obvykle základová deska nebo základové pasy s mezilehlým podkladním betonem. U podsklepených objektů je podkladem konstrukce 1.PP. Volba způsobu založení vyplývá z hydrogeologických poměrů dané lokality. Odchylka v rovinnosti podkladní konstrukce před položením první vrstvy cihel může být max. 30 mm. Tloušťka malty pod první vrstvou cihel musí být min. 10 mm. Při zakládání zdiva Porotherm CB se první vrstva cihel klade do speciální zakládací malty. Při jejím nanášení se používá speciální nivelační přístroj s latí, vyrovnávací souprava a hliníková lať o délce min. 2 m. 5.2 Izolace spodní stavby proti vodě a vlhkosti Nachází-li se izolace spodní stavby objektu nad úrovní okolního terénu, navrhuje se z hydrofyzikálního hlediska dle ČSN P na namáhání zemní vlhkostí, vlhkostí vzlínající stavebními materiály a proti účinkům odstřikující vody. V těchto případech se navrhuje hydroizolační vrstva z jednoho asfaltového SBS modifikovaného pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Povrch betonové konstrukce je opatřen nátěrem DEKPRIMER. Hydroizolace podsklepených objektů se navrhuje v závislosti na hydrofyzikální expozici dle publikace Kutnar Spodní stavba Skladby a detaily. 5.3 Ochrana objektu proti pronikání radonu z podloží Ochranu proti radonu je třeba řešit individuálně podle ČSN Ochrana staveb proti radonu z podloží při osazení objektu do situace. Obvykle je hydroizolační vrstva z pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL dostatečnou protiradonovou izolací nepodsklepeného objektu pro většinu lokalit na území České republiky (viz tabulka 22). 16

17 Tabulka 22. Pomůcka pro rychlý návrh protiradonové izolace nepodsklepených objektů s pobytovými prostory na terénu 1). počet pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 1 pás 1 pás radonový index stavby nízký střední vysoký v rozsahu kbq/m3 pro zeminy s nízkou propustností kbq/m3 pro zeminy se střední propustností kbq/m3 pro zeminy s vysokou propustností 830 kbq/m3 a vyšší pro zeminy s nízkou propustností 580 kbq/m3 a vyšší pro zeminy se střední propustností 250 kbq/m3 a vyšší pro zeminy s vysokou propustností 1 pás 2 pásy 1) Tabulka vychází z ČSN Ochrana staveb proti radonu z podloží (2006). Při návrhu tabulky byla uvažována hodnota výměny vzduchu v místnostech 0,3 h-1, což je hodnota nižší než je požadovaná hygienickými předpisy pro obytné místnosti. Tím je výpočet pro obytné místnosti na straně bezpečnosti. 17

18 6 Svislé zděné a vodorovné nosné konstrukce, materiálové a konstrukční řešení 6.1 Svislé zděné konstrukce Svislé nosné i nenosné konstrukce rodinných domů DEKHOME C jsou navrženy jako zděné z dutinových cihel POROTHERM. Pro obvodové konstrukce byly vybrány dvě varianty zdiva, které se liší technologií zdění a tepelněizolačními vlastnostmi. Jednou variantou je zdivo z cihel POROTHERM 44 CB zděných na maltu pro tenké spáry. Cihly POROTHERM 44 CB se vyznačují zvýšenou přesností výšky, které se při výrobě dosahuje broušením. Tyto cihly jsou zděny na speciální minerální vápenocementovou maltu POROTHERM CB. Tloušťka ložných spár je cca 1 mm. Tato technologie zdění vyžaduje přesné založení první řady cihel. K tomu se používá zakládací malta s prodlouženou dobou zpracovatelnosti, ze které se pomocí vyrovnávací soupravy vytvoří maltové lože. Ve druhé variantě obvodového zdiva jsou navrženy cihly POROTHERM 44 Si zděné na tepelněizolační maltu POROTHERM TM. Pro konstrukci detailů v obou variantách se používají prvky předepsané systémem POROTHERM. Pro konstrukci vnitřních nosných stěn je navrženo zdivo z cihel POROTHERM 24 CB na maltu pro tenké spáry (v kombinaci s obvodovým zdivem POROTHERM 44 CB) nebo zdivo z cihel 24 P+D (v kombinaci s obvodovým zdivem POROTHERM 44 Si). Vnitřní nenosné příčky tvoří zdivo z cihel POROTHERM 11,5 CB (v kombinaci s obvodovým zdivem POROTHERM 44 CB) nebo zdivo z cihel POROTHERM 11,5 AKU. 6.2 Vodorovné nosné konstrukce Pro rodinné domy DEKHOME C jsou navrženy vodorovné nosné konstrukce ze systému POROTHERM. Strop tvoří keramické vložky MIAKO uložené na keramobetonové stropní nosníky vyztužené svařovanou prostorovou výztuží. Celá konstrukce je zmonolitněna betonem minimální třídy C 16/20 čímž se vytvoří betonová žebra mezi keramickými vložkami. Strop POROTHERM se navrhuje v tloušťce mm v závislosti na zatížení a rozpětí. Jako vodorovné nosné prvky nad okenními a dveřními otvory ve zděných stěnových konstrukcích se používají POROTHERM překlady 23,8, 14,5 a 11,5. V případě, že je požadován prostor pro uložení předokenního stínícího prvku nad okenním otvorem, používá se složený (dvoudílný) roletový překlad RONO. 6.3 Vybrané prvky a materiály POROTHERM pro DEKHOME C Ze systému POROTHERM byly vybrány následující prvky a materiály pro konstrukci domů DEKHOME C: Cihly pro vnější stěny POROTHERM 44 CB Doplňkové cihly k systému POROTHERM CB (poloviční koncové, koncové a rohové) Malta pro tenké spáry POROTHERM CB Zakládací malta POROTHERM CB Cihly pro vnější stěny POROTHERM 44 Si Doplňkové cihly k systému POROTHERM Si (poloviční, koncové a rohové) Tepelněizolační malta POROTHERM TM Cihly pro vnitřní nosné stěny POROTHERM 24 CB Cihly pro vnitřní nosné stěny POROTHERM 24 P+D Cihly pro vnitřní nenosné příčky POROTHERM 11,5 CB 18

19 Cihly pro akusticky dělící nenosné příčky POROTHERM 11,5 AKU Tepelněizolační omítka pro vnější stěny POROTHERM TO Univerzální omítka pro vnitřní a vnější stěny POROTHERM UNIVERSAL Strojní omítka pro vnější a vnitřní stěny Překlady POROTHERM 23,8, 11,5 a 14,5 Složený roletový překlad RONO Stropní konstrukce POROTHERM strop (keramické vložky MIAKO a keramobetonové nosníky POT) Věncovky POROTHERM. Konstrukční a materiálové řešení svislých zděných konstrukcí POROTHERM a vodorovných nosných konstrukcí v systému POROTHERM je podrobně popsáno v publikaci Podklad pro navrhování vydané společností Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. V publikaci jsou podrobné technické informace k systémovým zdicím prvkům. Zároveň jsou zde uvedena systémová řešení konstrukčních detailů. 6.4 Nosná konstrukce střechy Ploché střechy Nosná konstrukce střechy je tvořena stropní konstrukcí POROTHERM dle kapitoly 4.4. dimenzovanou na zatížení střechy a zajištění tuhosti objektu Šikmé střechy s krovem Používají se hambalkové nebo vaznicové krovy. Hambalkový krov je vhodný pro sedlové nebo valbové střechy jednoduchého tvaru. Vaznicový krov je vhodný i pro tvarově složité střechy, jeho konstrukční řešení je obvykle závislé na dispozici podlaží. Ukotvení krokví na pozednici se zajistí čelním osedláním a ocelovými úhelníky nebo vruty (viz detail okapní hrany). Ztužení krovu v podélném směru zajišťuje bednění z desek OSB nebo palubek na horním povrchu krokví. Vaznice se ukládají na vnitřní nosné stěny nebo sloupky. Vaznice jsou obvykle z hraněného řeziva potřebné dimenze. Vaznice je na obvodové stěně vždy ukončena a neprochází do exteriéru. Případné přesahy střechy přes obvodové konstrukce se řeší hranoly ukládanými v rovině tepelné izolace, viz kapitola Šikmé střechy s příhradovými vazníky Vazníky z prken se sbíjejí hřebíky. Vazníky z fošen se ve speciálním lisu spojují ocelovými deskami s trny. Stabilita vazníků v podélném směru střechy se zajišťuje diagonálními prvky mezi sloupky vazníků. Vazníky se ukládají na podkladní dřevěné hranoly, ke kterým jsou ukotveny ocelovými úhelníky. Podkladní hranoly jsou přikotveny k nosné konstrukci. Vazníky se ukládají vždy na obvodové stěny, a pokud je to možné, tak i na vnitřní stěny objektu. 19

20 7 Kompletační konstrukce 7.1 Fasádní vnější předsazené obklady Obkladové prvky (palubky, profilované plechy, plechové lamely) se kotví na dřevěné impregnované latě 40/60 umístěné svisle po osové vzdálenosti mm. Latě jsou upevněny přes vnější omítkové vrstvy do cihelného zdiva obvodové stěny. Vzduchová vrstva pod obkladem je větraná. Větrací otvory jsou umístěny ve spodní části obkladu a v napojení obkladu na střechu. Otvory se zakrývají mřížkou proti hmyzu. Minimální průřez větracích otvorů se započtením mřížky je 200 cm2/m délky obkladu. Palubky se k nosnému roštu obvykle upevňují nerezovými sponkami. Profilované plechy a plechové lamely se upevňují vruty FRS 4,8x35. Dřevěné prvky obkladu se opatřují nátěrem Remmers HK Lazur. 7.2 Střechy Skladby střech jsou uvedeny v tabulkách Krov může být viditelný z interiéru nebo lze krokve zakrýt sádrokartonovým podhledem. V koupelně se sádrokartonový podhled používá vždy. Ploché střechy a šikmé střechy s vazníky jsou realizovány vždy na stropní konstrukci. Zajištění skladby střechy na krovu proti sesunutí se navrhuje podle publikace KUTNAR Šikmé střechy skladby a detaily. Žádná část krovu nevystupuje vně štítových stěn, krokve u štítu musí být od štítových stěn vzdáleny minimálně 200 mm. Tradiční vzhled střechy s přesahy přes stěny se zajišťuje konstrukcemi připevněnými ke krokvím přes bednění a parozábranu. Takovéto konstrukce se u okapu mohou podílet na zajištění vrstev střechy proti sesunutí. Větrání se navrhuje podle ČSN Odvodnění střech se navrhuje a posuzuje podle ČSN EN Podlahy Skladby podlah jsou uvedeny v tabulkách Příprava pro pokládku nášlapné vrstvy se řídí pokyny výrobce podlahoviny nebo dlažby a pokyny výrobce lepidla. Příprava podkladu, volba materiálů a pokládka kamenné dlažby se provádí dle publikace DEKSTONE. Maximální formát dlažby by neměl překročit rozměr 300 x 300 mm. 7.4 Vnitřní povrchové úpravy stěn Podkladem pro povrchové úpravy vnitřních stěn je omítka POROTHERM UNIVERSAL tl. 15 mm, alternativně strojní omítka POROTHERM SO tl. 15 mm. Na tento povrch je možné nanášet všechny obvyklé vnitřní povrchové úpravy. 7.5 Připevňování předmětů na stěny Problematika kotvení a uchycování do cihelného zdiva je podrobně popsána v publikaci Podklad pro navrhování společnosti Wienerberger. 7.6 Výplně otvorů Na spodní část rámu okna se upevňuje podkladní profil. Tím je vymezen prostor pro osazení a upevnění parapetu. V případě, že jsou okna opatřena vnějšími žaluziemi, osadí se na horní část rámu okna nastavovací profil. Spára mezi rámem okna a zdivem se vyplňuje PU pěnou. 20

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

VRSTVA Z OSB VZDUCHOTĚSNICÍ DESEK

VRSTVA Z OSB VZDUCHOTĚSNICÍ DESEK VZDUCHOTĚSNICÍ VRSTVA Z OSB DESEK RODINNÝ DŮM S LEHKOU OBVODOVOU NOSNOU KONSTRUKCÍ, KDE JE JEDNA ZE VZDUCHOTĚSNICÍCH VRSTEV TVOŘENA OSB DESKAMI. OSB DESKY ZÁROVEŇ PLNÍ FUNKCI ZTUŽENÍ STĚN PŘENÁŠEJÍCÍ VODOROVNÉ

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Provedení - difuzně otevřená konstrukce PASIV

Provedení - difuzně otevřená konstrukce PASIV Provedení - difuzně otevřená konstrukce PASIV Stěny obvodové nosné dům s obytným podkrovím, skladba zevnitř ven Instalační předstěna dřevěný nosný rastr s vloženou skelnou izolací KNAUF 60 mm 15 mm konstrukční

Více

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000 A B C výška zídky 1270 mm od sousední terasy sousední dům hranice domů navrhované podkroví 29060 8 4480 3920 1790 P08 2795 1230 1440 1440 0 1660 1370 495 2550 3380 P08 606 1160 585 340 1.11 9,76 m 0,100

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková, ČKA 3817

Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková, ČKA 3817 - 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková,

Více

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO PROJEKTANT: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPY Stávající stropní trámy byly posíleny oboustrannými příložkami (tloušťka 50 mm).

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o.

Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o. Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o. Výroba a montáž Výroba jednotlivých částí domu probíhá ve výrobních halách v Rýmařově. Zde se za pomoci moderní automatické výrobní linky připravují obvodové

Více

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny.

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny. d ř e v o s t a v b y Dřevěný dům životní styl Stavební společnost ných objektů. RENO Vám nabízí 13 let zkušeností se stavbami dřevě- Vyrábíme a dodáváme pro Vás rodinné domy, rekreační objekty,penziony,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS

TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS Jedná se o dodávku rodinného domu pro dokončení. Dům je zvenku hotový včetně oken, vchodových dveří, příp.

Více

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM NÍZKOENERGETICKÝ PROVOZ GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč VALACH HOBBY - dům

Více

DŘEVOSTAVEB V SOUVISLOSTECH VZDUCHOTĚSNOST

DŘEVOSTAVEB V SOUVISLOSTECH VZDUCHOTĚSNOST VZDUCHOTĚSNOST DŘEVOSTAVEB V SOUVISLOSTECH DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ ATELIERU DEK V POSLEDNÍCH ČTYŘECH LETECH PROVEDLO MĚŘENÍ TĚSNOSTI METODOU BLOWER-DOOR TEST NA VÍCE NEŽ 150 OBJEKTECH. DVĚ TŘETINY MĚŘENÝCH

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete 2012 Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. Tepelné ztráty v domech jsou způsobeny prostupem tepla konstrukcemi s nedostatečným tepelným odporem nebo prouděním

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Jan Růžička*) **), Radek Začal**) *) Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM TECHNIK ATELIERU DEK, PŮSOBÍCI NA POBOČCE V BRNĚ, SE VYDAL ZA REALIZAČNÍ FIRMOU, ABY JÍ POSKYTL TECHNICKOU PODPORU PŘI ŘEŠENÍ OBNOVY HYDROIZOLACE STŘECHY BAZÉNOVÉ

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Více

pasivní dům v Hradci Králové

pasivní dům v Hradci Králové pasivní dům v Hradci Králové o b s a h p r o j e k t základní popis poloha architektonické modely architektonický koncept parametrický model studie výsledný návrh vizualizace skladby detaily vytápění,

Více

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG Ytong Ekonom Ytong Komfort Ytong Klasik Ytong Komfort Ytong Ekonom Ytong Klasik Doporučená použití stropních a střešních konstrukcí Ytong ve stavbách typ konstrukce

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12 STANDARD MODERN II. Standardy bytového domu/společných prostor 1 Standardy bytu 2 Standardní vybavení Standard MODERN II. 3-12 Standardy bytového domu / společných prostor Základy železobetonová základová

Více

DŘEVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ

DŘEVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ DŘEVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ Dřevostavby rodinných domů Technická příručka pro žáky středních průmyslových škol stavebních oboru 36-47-M/01 Stavebnictví. Ing. Ctibor Hůlka Ing. Radim Mařík Ing. Lubomír Odehnal

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

STAVBA BYTOVÉHO DOMU 902 Pod Klaudiánkou, č.p. 4b, PRAHA 4-PODOLÍ. Standard kvality. Residences MIDA s.r.o. Pod Děvínem 48 150 00 Praha 5-Smíchov

STAVBA BYTOVÉHO DOMU 902 Pod Klaudiánkou, č.p. 4b, PRAHA 4-PODOLÍ. Standard kvality. Residences MIDA s.r.o. Pod Děvínem 48 150 00 Praha 5-Smíchov STAVBA BYTOVÉHO DOMU 902 Pod Klaudiánkou, č.p. 4b, PRAHA 4-PODOLÍ Standard kvality Residences MIDA s.r.o. Pod Děvínem 48 150 00 Praha 5-Smíchov Úvod Všechny navržené materiály a konstrukce vyhovují právním

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení AKCE Půdní vestavba klubovny Fugnerova 366, Kolín STAVEBNÍK Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I STUPEŇ PD Dokumentace pro stavební povolení DATUM Prosinec 2014 VYPRACOVALA

Více

BDX. Zateplovací sada. Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí:

BDX. Zateplovací sada. Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí: BDX Zateplovací sada Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí: a montážními úhelníky pro snadnou instalaci. Izolační rám BDX Tepelně izolační rám z polyethylenové pěnové izolace snízkým součinitelem

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ Množství akustického

Více

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek.

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek. DEK TAHÁK SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE Název Charakteristika Používá se pro vytvoření tepelněizolační vrstvy DEKWOOL

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Spolehlivé upevnění oken na vnějším líci zdiva v zateplení bez tepelných mostů EJOT Kvalita spojuje Impressum Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská 65 251 01

Více

TOPDEK JEDINEČNÁ CESTA K DOKONALÉ ŠIKMÉ STŘEŠE NADKROKEVNÍ SYSTÉM ŠIKMÝCH STŘECH

TOPDEK JEDINEČNÁ CESTA K DOKONALÉ ŠIKMÉ STŘEŠE NADKROKEVNÍ SYSTÉM ŠIKMÝCH STŘECH TOPDEK JEDINEČNÁ CESTA K DOKONALÉ ŠIKMÉ STŘEŠE NADKROKEVNÍ SYSTÉM ŠIKMÝCH STŘECH 1 PRINCIP SKLADBY TOPDEK TOPDEK STŘECHA PRO VÁS Potřebujete střechu pro Váš dům? Ať už se jedná o nový dům nebo o rekonstrukci,

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) REALIZACE NA DOTACI Bc. Aleš Makový

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) REALIZACE NA DOTACI Bc. Aleš Makový NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) REALIZACE NA DOTACI Bc. Aleš Makový Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby CZ.1.07/3.2.07/04.0082 1 OBSAH: 1. ŮVOD 2. POPIS RODINNÉHO DOMU 3. OTOPNÝ SYSTÉM,

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Fortino Property Advisory & Services NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Strana 1 (celkem 15) 1) ÚVOD: Jako zajímavou investiční příležitost si Vám dovolujeme

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

T E CH N I C K Á Z P R Á V A

T E CH N I C K Á Z P R Á V A ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

Polyfunkční dům Nároží 2.NP 9.NP. Standardní vybavení bytových jednotek

Polyfunkční dům Nároží 2.NP 9.NP. Standardní vybavení bytových jednotek Polyfunkční dům Nároží 2.NP 9.NP Standardní vybavení bytových jednotek Konstrukce Základy vrtané piloty, železobetonové patky a pasy Svislé nosné konstrukce železobetonový nosný skelet, vyzdívky- cihelné

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více