DEKHOME C Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEK a.s. a DEKPROJEKT s.r.o. Leden 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DEKHOME C Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEK a.s. a DEKPROJEKT s.r.o. Leden 2008"

Transkript

1 DEKHOME C Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEK a.s. a DEKPROJEKT s.r.o. Leden 2008

2 2

3 OBSAH 1 DEKHOME C STANDARD DEKHOME C KONTROLA JAKOSTI TYPIZOVANÉ SKLADBY SYSTÉMU DEKHOME C OBVODOVÉ STĚNY VNITŘNÍ STĚNY PODLAHY STROP ŠIKMÁ STŘECHA SE SKLADBOU TOPDEK ŠIKMÁ STŘECHA S VAZNÍKY PLOCHÁ STŘECHA PODKLADNÍ KONSTRUKCE, IZOLACE PROTI VLHKOSTI A OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU PODKLADNÍ KONSTRUKCE IZOLACE SPODNÍ STAVBY PROTI VODĚ A VLHKOSTI OCHRANA OBJEKTU PROTI PRONIKÁNÍ RADONU Z PODLOŽÍ SVISLÉ ZDĚNÉ A VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE, MATERIÁLOVÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SVISLÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE VYBRANÉ PRVKY A MATERIÁLY POROTHERM PRO DEKHOME C NOSNÁ KONSTRUKCE STŘECHY KOMPLETAČNÍ KONSTRUKCE FASÁDNÍ VNĚJŠÍ PŘEDSAZENÉ OBKLADY STŘECHY PODLAHY VNITŘNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN PŘIPEVŇOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ NA STĚNY VÝPLNĚ OTVORŮ KOMÍNOVÁ TĚLESA TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV STATICKÝ NÁVRH NOSNÉ KONSTRUKCE DEKHOME C SVISLÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE VODOROVNÉ KONSTRUKCE STROPY A PŘEKLADY TEPELNĚTECHNICKÉ PARAMETRY A POŽADAVKY OKRAJOVÉ PODMÍNKY POUŽITÍ KONSTRUKCÍ DEKHOME C TEPELNÁ STABILITA V LETNÍM OBDOBÍ TEPELNÁ STABILITA MÍSTNOSTÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ KONTROLA VZDUCHOTĚSNOSTI AKUSTICKÁ POHODA OBYTNÝCH PROSTOR POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVBY POŽÁRNÍ CHARAKTERISTIKA KONSTRUKCE DEKHOME C POŽÁRNÍ POŽADAVKY A ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ DEKHOME C ÚNIKOVÉ CESTY ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE GARÁŽ VYBRANÉ SYSTÉMOVÉ DETAILY DEKHOME C ODKAZOVANÁ LITERATURA LEGISLATIVA NORMY PUBLIKACE

4 1 DEKHOME C Konstrukce rodinných domů DEKHOME C je tvořena zdivem z dutinových keramických cihel. Obvodové i vnitřní svislé konstrukce tvoří jednovrstvé oboustranně omítnuté zdivo. Stropní konstrukce tvoří cihelné vložky a keramobetonové stropní nosníky vyztužené svařovanou prostorovou výztuží. Toto konstrukční řešení má u nás i v zahraničí dlouhodobou tradici. Vyznačuje se především variabilitou a jednoduchostí. Díky tomu představuje vhodné řešení nejen pro rodinné domy. V této publikaci jsou uvedeny konstrukce a skladby, které jsou součástí systému DEKHOME C. Dále jsou zde uvedena pravidla, jak konstrukce a skladby ve stavbě použít. S cílem poskytnout projektantům pomůcku pro snadné a efektivní vypracování projektu jsou pro skladby a konstrukce přesně definovány rozměry a použité materiály. Konstrukce a skladby DEKHOME C vyhovují všem požadavkům předpisů a norem vztahujícím se na rodinné domy. Parametry, které nejsou pro rodinné domy stanoveny, nejsou závazné nebo ty, které považujeme za nedostatečné, jsme stanovili podle zkušeností tak, aby byla zajištěna optimální užitnost domů. Tepelná stabilita objektu v letním i zimním období se posuzuje individuálně na konkrétním projektu. Pro objekty DEKHOME C je vytvořena pomůcka pro posouzení tepelné stability v letním období. 4

5 2 Standard DEKHOME C Standard DEKHOME C stanoví parametry rodinného domu, při jejichž dodržení lze bez dalšího ověřování navrhnout pro rodinný dům skladby popsané v této publikaci a řídit se konstrukčními zásadami v publikaci uvedenými. Řešení skladeb a detailů, které nejsou součástí této publikace, je třeba konzultovat s technickým centrem ATELIER DEK. Rodinný dům DEKHOME C je samostatně stojící objekt s jednou bytovou jednotkou. Zastavěná plocha domu je nejvýše 200 m2. Objekt může mít nejvýše 3 nadzemní podlaží včetně obytného podkroví. V prostoru krovu může být umístěno nejvýše jedno obytné nebo užitné podlaží. Osvětlení podstřešních prostor je řešeno okny ve štítových stěnách nebo střešními okny. Na střeše nejsou umístěny vikýře. Součástí rodinných domů DEKHOME C nejsou bazény, sauny či jiné provozy, jejichž vnitřní prostředí se odlišuje od návrhových podmínek - viz kapitola 9. Nadmořská výška umístění objektů je max. 600 m n.m. Výška objektu dle ČSN (od podlahy 1.NP k podlaze posledního užitného podlaží) je max. 9 m. Pod střešními okny musí být vždy umístěno otopné těleso. Sprchové kouty, vany, bidety a umyvadla nesmí být umístěny v půdorysném průmětu střešních oken ani mezi půdorysným průmětem oken a obvodem objektu. Koupelny se svislými okenními otvory musí být opatřeny keramickými obklady až k podhledu. Vnitřní povrch obvodové stěny v koupelně musí být vždy opatřen keramickým obkladem až k podhledu. V koupelně umístěné v podkroví musí být vždy sádrokartonový podhled. Veškeré teplonosné trubní rozvody TV a SV musí být tepelně izolovány. Pro svislé i vodorovné konstrukce a pro konstrukční detaily je použito systémových řešení a doplňkových zdicích prvků, systémových omítek a malt POROTHERM (seznam prvků a materiálů vybraných pro konstrukční variantu DEKHOME C je uveden v kapitole 6.3). Zdivo z dutinových cihel nesmí být použito pro konstrukce které jsou ve styku se zeminou. 5

6 3 Kontrola jakosti Součástí dodávky materiálu pro stavbu rodinného domu DEKHOME C je pomůcka pro přejímku konstrukcí a vrstev, která obsahuje popis správného provedení a doporučené etapy kontroly. Pomůcka je určena investorům a stavebnímu dozoru. Součástí dodávky materiálů pro objekt DEKHOME C, pokud jsou všechny materiály dodávány společností DEKTRADE, je zároveň měření vzduchotěsnosti obálky objektu, které provedou pracovníci střediska ATELIER DEK. Vzduchotěsnost považujeme za důležitý a objektivně kontrolovatelný parametr domu DEKHOME C. Konstrukce, materiály a technologie systému DEKHOME C jsou navrženy tak, aby při správném provedení bylo dosaženo výsledné vzduchotěsnosti obálky objektu nejvýše 1,0 h-1 (stanoví se metodou B podle ČSN EN 13829). Na základě měření blower-door test vystaví pracovníci střediska ATELIER DEK certifikát o dosažené hodnotě vzduchotěsnosti objektu (metodou A, viz kapitola 10) a o dosažené hodnotě vzduchotěsnosti obálky objektu (metodou B, viz kapitola 10). Realizaci vyhodnotí jako úspěšnou, pokud bude dosaženo vzduchotěsnosti obálky objektu 1,0 h-1 u domů DEKHOME C s nuceným větráním a zpětným získáváním tepla nebo pokud bude dosaženo vzduchotěsnosti obálky objektu 3,0 h-1u domů DEKHOME C s přirozeným větráním. 6

7 4 Typizované skladby systému DEKHOME C V následujících kapitolách jsou definovány jednotlivé skladby společně s jejich akustickými, tepelnětechnickými a požárněbezpečnostními parametry. 4.1 Obvodové stěny Tabulka 1. Nosná obvodová stěna o šířce zdiva 440 mm s vnější omítkou Název skladby Popis vrstvy (od interiéru) Vnitřní omítka POROTHERM UNIVERSAL Zdivo POROTHERM 44 CB na maltu pro tenké spáry POROTHERM CB Cementový postřik Jádrová tepelněizolační omítka POROTHERM TO Stěna 44 CB Tloušťka vrstvy [mm] Součinitel prostupu tepla Ustěna 44 CB 0,29 W/m2K Vážená stavební vzduchová neprůzvučnost R`w 48 db Krycí omítka POROTHERM UNIVERSAL / strukturovaná omítka 5 Požární odolnost REI 180 DP1 Tabulka 2. Nosná obvodová stěna o šířce zdiva 440 mm s vnější omítkou Název skladby Popis vrstvy (od interiéru) Vnitřní omítka POROTHERM UNIVERSAL Zdivo POROTHERM 44 Si na tepelněizolační maltu POROTHERM TM Cementový postřik Jádrová tepelněizolační omítka POROTHERM TO Stěna 44 Si Tloušťka vrstvy [mm] Součinitel prostupu tepla Ustěna 44 Si 0,24 W/m2K Vážená stavební vzduchová neprůzvučnost R`w 50 db Krycí omítka POROTHERM UNIVERSAL / strukturovaná omítka Požární odolnost REI 120 DP1 7 5

8 Tabulka 3. Nosná obvodová stěna o šířce zdiva 440 mm s vnějším lepeným obkladem Stěna 44 CB - LO Název skladby Tloušťka vrstvy Popis vrstvy (od interiéru) [mm] Součinitel prostupu tepla1) Ustěna 44 CB 0,31 W/m2K Vnitřní omítka POROTHERM UNIVERSAL Zdivo POROTHERM 44 CB na maltu pro tenké spáry POROTHERM CB Cementový postřik Jádrová vápenocementová omítka Lepený obklad z umělého kamene nebo obkladových pásků (Ekvivalentní difúzní šířka (Sd) obkladového materiálu, lepidla a spárovací hmoty nesmí přesáhnout 0,52 m pokud se jedná o stěnu dle druhu Vážená stavební obytné místnosti. Pokud tvoří nalepený obklad obkladového vzduchová neprůzvučnost finální vnější úpravu stěny koupelny, nesmí materiálu R`w 48 db ekvivalentní difúzní šířka (Sd) obkladového materiálu, lepidla a spárovací hmoty přesáhnout Požární odolnost 0,44 m. Vnitřní povrch obvodové stěny koupelny REI 180 DP1 je plnoplošně obložen keramickým glazovaným obkladem) 1) Uvedená hodnota je orientační, byla stanovena pro lepený obklad z umělého kamene tloušťky 18 mm. Skutečná hodnota závisí na druhu obkladového materiálu. Tabulka 4. Nosná obvodová stěna o šířce zdiva 440 mm s vnějším lepeným obkladem Stěna 44 Si - LO Název skladby Tloušťka vrstvy Popis vrstvy (od interiéru) [mm] Vnitřní omítka POROTHERM UNIVERSAL Zdivo POROTHERM 44 Si na tepelněizolační maltu POROTHERM TM Cementový postřik Jádrová vápenocementová omítka Součinitel prostupu tepla1) Ustěna 44 Si 0,26 W/m2K Vážená stavební vzduchová neprůzvučnost R`w 50 db Požární odolnost REI 120 DP Lepený obklad z umělého kamene nebo obkladových pásků (Ekvivalentní difúzní šířka (Sd) obkladového materiálu, lepidla a spárovací hmoty nesmí přesáhnout 0,52 m pokud se jedná o stěnu obytné místnosti. Pokud tvoří nalepený obklad finální vnější úpravu stěny koupelny, nesmí ekvivalentní difúzní šířka (Sd) obkladového materiálu, lepidla a spárovací hmoty přesáhnout 0,44 m. Vnitřní povrch obvodové stěny koupelny je plnoplošně obložen keramickým glazovaným obkladem) 1) dle druhu obkladového materiálu Uvedená hodnota je orientační, byla stanovena pro lepený obklad z umělého kamene tloušťky 18 mm. Skutečná hodnota závisí na druhu obkladového materiálu. 8

9 Tabulka 5. Nosná obvodová stěna o šířce zdiva 440 mm s vnějším větraným obkladem Stěna 44 CB -VO Název skladby Tloušťka vrstvy Popis vrstvy (od interiéru) [mm] Součinitel prostupu tepla Ustěna 44 CB-VO 0,29 W/m2K Vážená stavební vzduchová neprůzvučnost R`w 48 db Požární odolnost REI 180 DP1 Vnitřní omítka POROTHERM UNIVERSAL Zdivo POROTHERM 44 CB na maltu pro tenké spáry POROTHERM CB Cementový postřik Jádrová tepelněizolační omítka POROTHERM TO Krycí omítka POROTHERM UNIVERSAL Dřevěný rošt impregnované latě DEKWOOD 60x40 mm / větraná vzduchová vrstva Vnější obklad z dřevěných palubek nebo profilovaných plechových prvků dle druhu obkladového materiálu Tabulka 6. Nosná obvodová stěna o šířce zdiva 440 mm s vnějším větraným obkladem Stěna 44 Si -VO Název skladby Tloušťka vrstvy Popis vrstvy (od interiéru) [mm] Součinitel prostupu tepla Ustěna 44 Si-VO 0,24 W/m2K Vážená stavební vzduchová neprůzvučnost R`w 50 db Požární odolnost REI 120 DP1 Vnitřní omítka POROTHERM UNIVERSAL Zdivo POROTHERM 44 Si na tepelněizolační maltu POROTHERM TM Cementový postřik Jádrová tepelněizolační omítka POROTHERM TO Krycí omítka POROTHERM UNIVERSAL Dřevěný rošt impregnované latě DEKWOOD 60x40 mm / větraná vzduchová vrstva Vnější obklad z dřevěných palubek nebo profilovaných plechových prvků dle druhu obkladového materiálu

10 4.2 Vnitřní stěny Tabulka 7. Vnitřní stěna o šířce zdiva 115 mm Název skladby Popis vrstvy (od interiéru) Omítka POROTHERM UNIVERSAL nanášená ve dvou vrstvách (alternativně strojní omítka POROTHERM SO) Vážená stavební Zdivo POROTHERM 11,5 CB na maltu pro vzduchová neprůzvučnost tenké spáry POROTHERM CB R`w db Požární odolnost EI Omítka POROTHERM UNIVERSAL nanášená ve dvou vrstvách (alternativně 120 strojní omítka POROTHERM SO) Stěna 11,5 CB Tloušťka vrstvy [mm] Tabulka 8. Vnitřní stěna o šířce zdiva 115 mm Název skladby Popis vrstvy (od interiéru) Omítka POROTHERM UNIVERSAL nanášená ve dvou vrstvách (alternativně strojní omítka POROTHERM SO) Zdivo POROTHERM 11,5 AKU na maltu vápenocementovou Omítka POROTHERM UNIVERSAL 120 nanášená ve dvou vrstvách (alternativně strojní omítka POROTHERM SO) Vážená stavební vzduchová neprůzvučnost R`w db Požární odolnost EI Stěna 11,5 AKU Tloušťka vrstvy [mm] Tabulka 9. Vnitřní stěna o šířce zdiva 240 mm Název skladby Popis vrstvy (od interiéru) Vážená stavební vzduchová neprůzvučnost R`w db Požární odolnost REI 180 DP1 Omítka POROTHERM UNIVERSAL nanášená ve dvou vrstvách (alternativně strojní omítka POROTHERM SO) Zdivo POROTHERM 24 CB na maltu pro tenké spáry POROTHERM CB Omítka POROTHERM UNIVERSAL nanášená ve dvou vrstvách (alternativně strojní omítka POROTHERM SO) 10 Stěna 24 CB Tloušťka vrstvy [mm]

11 Tabulka 10. Vnitřní stěna o šířce zdiva 240 mm Název skladby Popis vrstvy (od interiéru) Omítka POROTHERM UNIVERSAL nanášená ve dvou vrstvách (alternativně strojní omítka POROTHERM SO) Vážená stavební Zdivo POROTHERM 24 P+D na maltu vzduchová neprůzvučnost R`w db vápenocementovou Omítka POROTHERM UNIVERSAL nanášená ve dvou vrstvách (alternativně strojní omítka POROTHERM SO) Požární odolnost REI 180 DP1 4.3 Stěna 24 P+D Tloušťka vrstvy [mm] 15 Podlahy Tabulka 11. Podlaha v 1. NP Název skladby Popis vrstvy (od interiéru) Nášlapná vrstva dle požadavku investora, přípravné vrstvy (penetrace apod.) Betonová roznášecí vrstva (vyztužená) z betonu třídy C 20/25 Separační vrstva z PE fólie DEKSEPAR Součinitel prostupu tepla UP1 0,40 W/m2K Tepelná izolace z desek EPS 150S Stabil Vyrovnávací podsyp z drceného keramzitu (dle potřeby) Podkladní konstrukce, v případě nepodsklepeného objektu opatřená hydroizolační vrstvou Podlaha P1 Tloušťka vrstev [mm] , Tabulka 12. Podlaha v 1. NP Název skladby Podlaha P2 Tloušťka vrstev [mm] Popis vrstvy Nášlapná vrstva dle požadavku investora, přípravné vrstvy (penetrace apod.) Betonová roznášecí vrstva (vyztužená) z betonu třídy C 20/25 Separační vrstva z PE fólie DEKSEPAR Součinitel prostupu tepla Tepelná izolace z desek EPS 150S Stabil UP2 0,28 W/m2K Vyrovnávací podsyp z drceného keramzitu (dle potřeby) Podkladní konstrukce, v případě nepodsklepeného objektu opatřená hydroizolační vrstvou ,

12 Tabulka 13. Podlaha s podlahovým vytápění v 1. NP Název skladby Podlaha P3 PV Tloušťka vrstev [mm] Popis vrstvy Nášlapná vrstva dle požadavku investora, přípravné vrstvy (penetrace apod.) Betonová roznášecí vrstva (vyztužená) z betonu třídy C 20/25 Desky pro podlahové vytápění DEKPERIMETER PV Součinitel prostupu tepla UP3 PV 0,27 W/m2K Separační vrstva z PE fólie DEKSEPAR Tepelná izolace z desek EPS 150S Stabil Vyrovnávací podsyp z drceného keramzitu (dle potřeby) Podkladní konstrukce, v případě nepodsklepeného objektu opatřená hydroizolační vrstvou (min. 50 mm nad nopy) 30 0, Tabulka 14. Podlaha v 2. NP Název skladby Podlaha P4 Tloušťka vrstev [mm] Popis vrstvy Nášlapná vrstva dle požadavku investora, přípravné vrstvy (penetrace apod.) Betonová roznášecí vrstva (vyztužená) z Vážená stavební vzduchová betonu třídy C 20/25 neprůzvučnost 1) Separační vrstva z PE fólie DEKSEPAR R`w db Desky z elastifikovaného polystyrenu s dynamickou tuhostí sd<30 MN/m3 Vážená hladina kročejového zvuku L`n,w 59 db 1) 2) ,2 30 (70 2)) Podkladní konstrukce (strop nižšího podlaží) viz kapitola Akustické parametry pro tloušťku stropu POROTHERM 190 mm Tloušťka vrstvy při použití teplovzdušného vytápění s rozvody vedenými v podlaze. Tabulka 15. Podlaha v 2. NP s podlahovým vytápěním Název skladby Podlaha P5 PV Tloušťka vrstev [mm] Popis vrstvy Nášlapná vrstva dle požadavku investora, přípravné vrstvy (penetrace apod.) Betonová roznášecí vrstva (vyztužená) z Vážená stavební betonu třídy C 20/25 vzduchová Desky pro podlahové vytápění neprůzvučnost 1) DEKPERIMETER PV R`w db Separační vrstva z PE fólie DEKSEPAR Tlumicí vložka ECOFLEX tl. 5 mm ve 2 Vážená hladina vrstvách kročejového zvuku Podkladní konstrukce (strop nižšího L`n,w 58 db podlaží) viz kapitola 4.4 1) Akustické parametry pro tloušťku stropu POROTHERM 190 mm (min. 50 mm nad nopy) 30 0,2 10 -

13 4.4 Strop Tabulka 16. Stropní konstrukce Název skladby Strop Tloušťka vrstev [mm] Popis vrstvy 2) Požární odolnost REI 120 DP1 1) 2) Nášlapná vrstva dle požadavku investora Skladba podlahy pro 2.NP, viz kapitola 4.3 Vodorovná nosná konstrukce Strop POROTHERM Omítka POROTHERM UNIVERSAL ) 10 Dle statického návrhu Hodnota platí pro stropní konstrukci bez omítky 4.5 Šikmá střecha se skladbou TOPDEK Tabulka 17. Šikmá střecha se skladbou TOPDEK Šikmá střecha ST1 Název skladby Tloušťka vrstev [mm] Popis vrstvy Krytina RÖBEN nebo MAXIDEK Laťování Kontralatě / větraná vzduchová vrstva Pojistná hydroizolace navržená podle Součinitel prostupu tepla 2 UST1 0,14 W/m K KUTNAR - Šikmé střechy - Skladby a detaily Tepelná izolace DEKPIR TOP ve dvou vrstvách. Desky jsou pokládány na vazbu, Nejmenší sklon střechy obě vrstvy mají vůči sobě posunuté spáry s krytinou ROBEN...22 min o 300 mm s krytinou MAXIDEK Parotěsnící vrstva z SBS modifikovaného asfaltového pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL Separační pás BITAGIT R13 Dřevěný záklop (palubky nebo desky OSB) Krokve / nevětraná vzduchová vrstva Nosný rošt podhledu Sádrokartonové desky Knauf GFK tl. 12,5 mm 1) 40 2x80 4 1,5 min 18 cca 160 Cca 45 (60) 1) 12,5 (15)1) V případě, že je požadována požární odolnost konstrukce 30 min, použije se deska GFK tl. 15 mm, vzdálenost mezi deskou a dřevěnou konstrukcí musí být 60 mm. 13

14 Tabulka 18. Šikmá střecha se skladbou TOPDEK s pohledovými krokvemi Šikmá střecha ST2 Název skladby Tloušťka vrstev [mm] Popis vrstvy Krytina RÖBEN nebo MAXIDEK Laťování Kontralatě / větraná vzduchová vrstva Součinitel prostupu tepla Pojistná hydroizolace navržená podle UST2 0,14 W/m2K KUTNAR - Šikmé střechy -Skladby a detaily Deska OSB tř. 3 N-4PD tl. 12 mm Nejmenší sklon střechy Tepelná izolace DEKPIR TOP ve dvou s krytinou ROBEN...22 s krytinou MAXIDEK vrstvách. Desky jsou pokládány na vazbu, obě vrstvy mají vůči sobě posunuté spáry min o 300 mm. Desky se kotví do podkladu kotevními šrouby s plastovým teleskopem v počtu 5 ks/m2. Parotěsnící vrstva z asfaltového pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL Separační pás BITAGIT R13 Dřevěný záklop (palubky) Krokve x80 4 1,5 min Šikmá střecha s vazníky Pozn.: Prostor mezi vazníky není určen ke skladování. Tabulka 19. Šikmá střecha s vazníky Šikmá střecha s vazníky ST3 Tloušťka vrstev [mm] Název skladby Popis vrstvy Krytina MAXIDEK Laťování (alternativně bednění) Kontralatě / větraná vzduchová vrstva Pojistná hydroizolace navržená podle KUTNAR - Šikmé střechy - Skladby a detaily Bednění (je-li požadováno typem PHI) Dřevěný vazník/větraná vzduchová vrstva Tepelná izolace z desek THERMAROOF TR26 ve dvou vrstvách. Desky jsou pokládány na vazbu, obě vrstvy mají vůči sobě Součinitel prostupu tepla posunuté spáry min o 300 mm. Desky se UST3 0,18 W/m2K kotví do podkladu kotevními šrouby s plastovým teleskopem v počtu 5 ks/m2. 2) Požární odolnost Parotěsnící vrstva z asfaltového pásu REI 120 DP1 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL Vodorovná nosná konstrukce Strop Nejmenší sklon střechy POROTHERM s krytinou MAXIDEK Vnitřní omítka POROTHERM UNIVERSAL 1) 40-2x ) 10 Dle statického návrhu 2) Požární odolnost se vztahuje k vodorovné nosné konstrukci stropu POROTHERM bez omítky 14

15 Tabulka 20. Šikmá střecha s vazníky Šikmá střecha s vazníky ST4 Tloušťka vrstev [mm] Název skladby Popis vrstvy Krytina MAXIDEK Laťování (alternativně bednění) Kontralatě / větraná vzduchová vrstva Pojistná hydroizolace navržená podle KUTNAR - Šikmé střechy - Skladby a detaily Bednění (je-li požadováno typem PHI) Dřevěný vazník/větraná vzduchová vrstva Tepelná izolace z desek THERMAROOF TR26 ve dvou vrstvách. Desky jsou pokládány na vazbu, obě vrstvy mají vůči sobě posunuté spáry min o 300 mm. Desky se Součinitel prostupu tepla 2 kotví do podkladu kotevními šrouby s UST4 0,14 W/m K plastovým teleskopem v počtu 5 ks/m2. Parotěsnící vrstva z asfaltového pásu Požární odolnost 2) REI 120 DP1 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL Vodorovná nosná konstrukce Strop POROTHERM Vnitřní omítka POROTHERM UNIVERSAL 1) 2) 40-2x ) 10 Dle statického návrhu Požární odolnost se vztahuje k vodorovné nosné konstrukci stropu POROTHERM bez omítky 4.7 Plochá střecha Tabulka 21. Plochá střecha Název skladby Plochá střecha Tloušťka vrstev [mm] Popis vrstvy Součinitel prostupu tepla Uplochá střecha 0,11 W/m2K Požární odolnost 2) REI 120 DP1 Mechanicky kotvená povlaková hydroizolace ALKORPLAN tl. 1,5 mm Tepelná izolace z desek THERMAROOF TR26 ve dvou vrstvách Spádová vrstva a tepelná izolace z desek EPS 150S Stabil (sklon 2% ) Parotěsnící vrstva z asfaltového pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL Vodorovná nosná konstrukce POROTHERM MIAKO Vnitřní omítka POROTHERM UNIVERSAL 1) 1,5 2x ) ) 10 Dle statického návrhu Požární odolnost se vztahuje k vodorovné nosné konstrukci stropu POROTHERM bez omítky 3) Předpokládaná průměrná tloušťka tepelné izolace 2) 15

16 5 Podkladní konstrukce, izolace proti vlhkosti a ochrana před pronikáním radonu 5.1 Podkladní konstrukce V případě nepodsklepených staveb tvoří podklad zděných konstrukcí obvykle základová deska nebo základové pasy s mezilehlým podkladním betonem. U podsklepených objektů je podkladem konstrukce 1.PP. Volba způsobu založení vyplývá z hydrogeologických poměrů dané lokality. Odchylka v rovinnosti podkladní konstrukce před položením první vrstvy cihel může být max. 30 mm. Tloušťka malty pod první vrstvou cihel musí být min. 10 mm. Při zakládání zdiva Porotherm CB se první vrstva cihel klade do speciální zakládací malty. Při jejím nanášení se používá speciální nivelační přístroj s latí, vyrovnávací souprava a hliníková lať o délce min. 2 m. 5.2 Izolace spodní stavby proti vodě a vlhkosti Nachází-li se izolace spodní stavby objektu nad úrovní okolního terénu, navrhuje se z hydrofyzikálního hlediska dle ČSN P na namáhání zemní vlhkostí, vlhkostí vzlínající stavebními materiály a proti účinkům odstřikující vody. V těchto případech se navrhuje hydroizolační vrstva z jednoho asfaltového SBS modifikovaného pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Povrch betonové konstrukce je opatřen nátěrem DEKPRIMER. Hydroizolace podsklepených objektů se navrhuje v závislosti na hydrofyzikální expozici dle publikace Kutnar Spodní stavba Skladby a detaily. 5.3 Ochrana objektu proti pronikání radonu z podloží Ochranu proti radonu je třeba řešit individuálně podle ČSN Ochrana staveb proti radonu z podloží při osazení objektu do situace. Obvykle je hydroizolační vrstva z pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL dostatečnou protiradonovou izolací nepodsklepeného objektu pro většinu lokalit na území České republiky (viz tabulka 22). 16

17 Tabulka 22. Pomůcka pro rychlý návrh protiradonové izolace nepodsklepených objektů s pobytovými prostory na terénu 1). počet pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 1 pás 1 pás radonový index stavby nízký střední vysoký v rozsahu kbq/m3 pro zeminy s nízkou propustností kbq/m3 pro zeminy se střední propustností kbq/m3 pro zeminy s vysokou propustností 830 kbq/m3 a vyšší pro zeminy s nízkou propustností 580 kbq/m3 a vyšší pro zeminy se střední propustností 250 kbq/m3 a vyšší pro zeminy s vysokou propustností 1 pás 2 pásy 1) Tabulka vychází z ČSN Ochrana staveb proti radonu z podloží (2006). Při návrhu tabulky byla uvažována hodnota výměny vzduchu v místnostech 0,3 h-1, což je hodnota nižší než je požadovaná hygienickými předpisy pro obytné místnosti. Tím je výpočet pro obytné místnosti na straně bezpečnosti. 17

18 6 Svislé zděné a vodorovné nosné konstrukce, materiálové a konstrukční řešení 6.1 Svislé zděné konstrukce Svislé nosné i nenosné konstrukce rodinných domů DEKHOME C jsou navrženy jako zděné z dutinových cihel POROTHERM. Pro obvodové konstrukce byly vybrány dvě varianty zdiva, které se liší technologií zdění a tepelněizolačními vlastnostmi. Jednou variantou je zdivo z cihel POROTHERM 44 CB zděných na maltu pro tenké spáry. Cihly POROTHERM 44 CB se vyznačují zvýšenou přesností výšky, které se při výrobě dosahuje broušením. Tyto cihly jsou zděny na speciální minerální vápenocementovou maltu POROTHERM CB. Tloušťka ložných spár je cca 1 mm. Tato technologie zdění vyžaduje přesné založení první řady cihel. K tomu se používá zakládací malta s prodlouženou dobou zpracovatelnosti, ze které se pomocí vyrovnávací soupravy vytvoří maltové lože. Ve druhé variantě obvodového zdiva jsou navrženy cihly POROTHERM 44 Si zděné na tepelněizolační maltu POROTHERM TM. Pro konstrukci detailů v obou variantách se používají prvky předepsané systémem POROTHERM. Pro konstrukci vnitřních nosných stěn je navrženo zdivo z cihel POROTHERM 24 CB na maltu pro tenké spáry (v kombinaci s obvodovým zdivem POROTHERM 44 CB) nebo zdivo z cihel 24 P+D (v kombinaci s obvodovým zdivem POROTHERM 44 Si). Vnitřní nenosné příčky tvoří zdivo z cihel POROTHERM 11,5 CB (v kombinaci s obvodovým zdivem POROTHERM 44 CB) nebo zdivo z cihel POROTHERM 11,5 AKU. 6.2 Vodorovné nosné konstrukce Pro rodinné domy DEKHOME C jsou navrženy vodorovné nosné konstrukce ze systému POROTHERM. Strop tvoří keramické vložky MIAKO uložené na keramobetonové stropní nosníky vyztužené svařovanou prostorovou výztuží. Celá konstrukce je zmonolitněna betonem minimální třídy C 16/20 čímž se vytvoří betonová žebra mezi keramickými vložkami. Strop POROTHERM se navrhuje v tloušťce mm v závislosti na zatížení a rozpětí. Jako vodorovné nosné prvky nad okenními a dveřními otvory ve zděných stěnových konstrukcích se používají POROTHERM překlady 23,8, 14,5 a 11,5. V případě, že je požadován prostor pro uložení předokenního stínícího prvku nad okenním otvorem, používá se složený (dvoudílný) roletový překlad RONO. 6.3 Vybrané prvky a materiály POROTHERM pro DEKHOME C Ze systému POROTHERM byly vybrány následující prvky a materiály pro konstrukci domů DEKHOME C: Cihly pro vnější stěny POROTHERM 44 CB Doplňkové cihly k systému POROTHERM CB (poloviční koncové, koncové a rohové) Malta pro tenké spáry POROTHERM CB Zakládací malta POROTHERM CB Cihly pro vnější stěny POROTHERM 44 Si Doplňkové cihly k systému POROTHERM Si (poloviční, koncové a rohové) Tepelněizolační malta POROTHERM TM Cihly pro vnitřní nosné stěny POROTHERM 24 CB Cihly pro vnitřní nosné stěny POROTHERM 24 P+D Cihly pro vnitřní nenosné příčky POROTHERM 11,5 CB 18

19 Cihly pro akusticky dělící nenosné příčky POROTHERM 11,5 AKU Tepelněizolační omítka pro vnější stěny POROTHERM TO Univerzální omítka pro vnitřní a vnější stěny POROTHERM UNIVERSAL Strojní omítka pro vnější a vnitřní stěny Překlady POROTHERM 23,8, 11,5 a 14,5 Složený roletový překlad RONO Stropní konstrukce POROTHERM strop (keramické vložky MIAKO a keramobetonové nosníky POT) Věncovky POROTHERM. Konstrukční a materiálové řešení svislých zděných konstrukcí POROTHERM a vodorovných nosných konstrukcí v systému POROTHERM je podrobně popsáno v publikaci Podklad pro navrhování vydané společností Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. V publikaci jsou podrobné technické informace k systémovým zdicím prvkům. Zároveň jsou zde uvedena systémová řešení konstrukčních detailů. 6.4 Nosná konstrukce střechy Ploché střechy Nosná konstrukce střechy je tvořena stropní konstrukcí POROTHERM dle kapitoly 4.4. dimenzovanou na zatížení střechy a zajištění tuhosti objektu Šikmé střechy s krovem Používají se hambalkové nebo vaznicové krovy. Hambalkový krov je vhodný pro sedlové nebo valbové střechy jednoduchého tvaru. Vaznicový krov je vhodný i pro tvarově složité střechy, jeho konstrukční řešení je obvykle závislé na dispozici podlaží. Ukotvení krokví na pozednici se zajistí čelním osedláním a ocelovými úhelníky nebo vruty (viz detail okapní hrany). Ztužení krovu v podélném směru zajišťuje bednění z desek OSB nebo palubek na horním povrchu krokví. Vaznice se ukládají na vnitřní nosné stěny nebo sloupky. Vaznice jsou obvykle z hraněného řeziva potřebné dimenze. Vaznice je na obvodové stěně vždy ukončena a neprochází do exteriéru. Případné přesahy střechy přes obvodové konstrukce se řeší hranoly ukládanými v rovině tepelné izolace, viz kapitola Šikmé střechy s příhradovými vazníky Vazníky z prken se sbíjejí hřebíky. Vazníky z fošen se ve speciálním lisu spojují ocelovými deskami s trny. Stabilita vazníků v podélném směru střechy se zajišťuje diagonálními prvky mezi sloupky vazníků. Vazníky se ukládají na podkladní dřevěné hranoly, ke kterým jsou ukotveny ocelovými úhelníky. Podkladní hranoly jsou přikotveny k nosné konstrukci. Vazníky se ukládají vždy na obvodové stěny, a pokud je to možné, tak i na vnitřní stěny objektu. 19

20 7 Kompletační konstrukce 7.1 Fasádní vnější předsazené obklady Obkladové prvky (palubky, profilované plechy, plechové lamely) se kotví na dřevěné impregnované latě 40/60 umístěné svisle po osové vzdálenosti mm. Latě jsou upevněny přes vnější omítkové vrstvy do cihelného zdiva obvodové stěny. Vzduchová vrstva pod obkladem je větraná. Větrací otvory jsou umístěny ve spodní části obkladu a v napojení obkladu na střechu. Otvory se zakrývají mřížkou proti hmyzu. Minimální průřez větracích otvorů se započtením mřížky je 200 cm2/m délky obkladu. Palubky se k nosnému roštu obvykle upevňují nerezovými sponkami. Profilované plechy a plechové lamely se upevňují vruty FRS 4,8x35. Dřevěné prvky obkladu se opatřují nátěrem Remmers HK Lazur. 7.2 Střechy Skladby střech jsou uvedeny v tabulkách Krov může být viditelný z interiéru nebo lze krokve zakrýt sádrokartonovým podhledem. V koupelně se sádrokartonový podhled používá vždy. Ploché střechy a šikmé střechy s vazníky jsou realizovány vždy na stropní konstrukci. Zajištění skladby střechy na krovu proti sesunutí se navrhuje podle publikace KUTNAR Šikmé střechy skladby a detaily. Žádná část krovu nevystupuje vně štítových stěn, krokve u štítu musí být od štítových stěn vzdáleny minimálně 200 mm. Tradiční vzhled střechy s přesahy přes stěny se zajišťuje konstrukcemi připevněnými ke krokvím přes bednění a parozábranu. Takovéto konstrukce se u okapu mohou podílet na zajištění vrstev střechy proti sesunutí. Větrání se navrhuje podle ČSN Odvodnění střech se navrhuje a posuzuje podle ČSN EN Podlahy Skladby podlah jsou uvedeny v tabulkách Příprava pro pokládku nášlapné vrstvy se řídí pokyny výrobce podlahoviny nebo dlažby a pokyny výrobce lepidla. Příprava podkladu, volba materiálů a pokládka kamenné dlažby se provádí dle publikace DEKSTONE. Maximální formát dlažby by neměl překročit rozměr 300 x 300 mm. 7.4 Vnitřní povrchové úpravy stěn Podkladem pro povrchové úpravy vnitřních stěn je omítka POROTHERM UNIVERSAL tl. 15 mm, alternativně strojní omítka POROTHERM SO tl. 15 mm. Na tento povrch je možné nanášet všechny obvyklé vnitřní povrchové úpravy. 7.5 Připevňování předmětů na stěny Problematika kotvení a uchycování do cihelného zdiva je podrobně popsána v publikaci Podklad pro navrhování společnosti Wienerberger. 7.6 Výplně otvorů Na spodní část rámu okna se upevňuje podkladní profil. Tím je vymezen prostor pro osazení a upevnění parapetu. V případě, že jsou okna opatřena vnějšími žaluziemi, osadí se na horní část rámu okna nastavovací profil. Spára mezi rámem okna a zdivem se vyplňuje PU pěnou. 20

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bukolská č.p. 772-774, Praha 8 červenec 2013 Průkaz energetické náročnosti

Více

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

Zateplení stěn a fasád

Zateplení stěn a fasád Zateplení stěn a fasád Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) O společnosti Rigips, s.r.o. je členem koncernu Saint-Gobain, který jakožto světový výrobce a distributor zpracovává suroviny (sklo,

Více

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná.

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná. 50 Realizace. Princip: optimalizace tepelné Každý stavební prvek má zásadní vliv. Ať střecha, obvodová stěna nebo sklep dobrá tepelná kvalita jednotlivých komponentů je vždy tou nejbezpečnější a nejvíce

Více

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICEV PASIVNÍM STANDARDU Autor publikace: Ing. arch. Dalibor

Více

Stavte s těmi nejlepšími! PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ. komplexní cihelný systém HELUZ

Stavte s těmi nejlepšími! PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ. komplexní cihelný systém HELUZ Stavte s těmi nejlepšími! PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ komplexní cihelný systém HELUZ ÚVOD VŠEOBECNÉ INFORMACE OBSAH ÚVOD VŠEOBECNÉ INFORMACE 2 ZDĚNÍ Z BROUŠENÝCH CIHEL HELUZ 11 ZDĚNÍ Z NEBROUŠENÝCH CIHEL HELUZ

Více

ISOVER pro fasádní zateplovací systémy

ISOVER pro fasádní zateplovací systémy Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací ISOVER pro fasádní zateplovací systémy Informace pro projektanty a realizační firmy Minerální vata Pěnový polystyren XPS Kombinované izolace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAMILY HOUSE,

Více

5 Tepelná ochrana budov

5 Tepelná ochrana budov 5 5.1 Širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, jako součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

Rady, tipy, informace tipy, informace

Rady, tipy, informace tipy, informace Pasivní dům Pasivní domy Rady, Rady, tipy, tipy, informace informace Obsah Co je pasivní dům? 2 Tepelné ztráty a zisky 3 Pozemek 4 Projekt 6 Jaký dům zvolit? 7 Interiér 9 Materiály pro stavbu 11 Lehké

Více

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc.

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc. Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení Ing. Jiří Šála, CSc. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Platné a závazné předpisy... 2 1.2. Výjimky... 2 1.3. Připravované

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Architektonicko-stavební řešení. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro výběrové řízení 1. ETAPA

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Architektonicko-stavební řešení. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro výběrové řízení 1. ETAPA TECHNICKÁ ZPRÁVA Dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (změna 2013) Architektonicko-stavební řešení Rozsah a obsah projektové dokumentace pro výběrové řízení 1. ETAPA Nástavba mateřské školy Elišky

Více

D.1.1a Technická zpráva

D.1.1a Technická zpráva Číslo zakázky: 2013_027 D.1.1a Technická zpráva Rekonstrukce pavilonů Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Most, o.z. Včetně optimalizace vnitřních prostor Datum: 12/2013 Zpracoval: Oswald Michal JT consulting

Více

F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Místo stavby : REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ PANELOVÉHO DOMU Rýmařovská č.p. 432, Praha 18 Letňany OBSAH: F.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE F.1.1 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ a ZÁKLADNÍ

Více

ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40

ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40 ČÁST I ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40 stefanik@futurex.cz 1/18 OBSAH A HISTORIE VÝPLNÍ OTVORŮ B SOUČASNÁ LEGISLATIVA

Více

Ing. Vladimíra Pokorná

Ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: Ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí HIP: Ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Místo stavby: Stupeň PD: Zpracovatel PO: Letňany nástavby panelových domů Blok 14 ul. Rýmařovská 430 435 typ PB 70 OS Projekt ke stavebnímu povolení Architektonická kancelář Křivka, s.r.o. Ing. Radek

Více

Architektonicko - stavební část:

Architektonicko - stavební část: Architektonicko - stavební část: Architektonické a dispoziční řešení : Hlavním záměrem projektu je doplnit a posílit síť gastronomických a hygienických zařízení v areálu zoologické zahrady. Cílem je vytvořit

Více

TEPELNÁ OCHRANA BUDOV VE STAVEBNÍM SYSTÉMU KB-BLOK

TEPELNÁ OCHRANA BUDOV VE STAVEBNÍM SYSTÉMU KB-BLOK systém vibrolisovaných betonových prvků TECHNICKÁ ČÁST TEPELNÁ OCHRANA BUDOV VE STAVEBNÍM SYSTÉMU KB-BLOK TECHNICKÁ ČÁST TECHNICKÁ ČÁST TEPELNÁ OCHRANA BUDOV VE STAVEBNÍM SYSTÉMU KB-BLOK Zpracoval: Ing.

Více

Podklad pro provádění systému POROTHERM. 3. vydání

Podklad pro provádění systému POROTHERM. 3. vydání Podklad pro provádění systému POROTHERM 3. vydání OBSAH A. Cihla - klasický stavební materiál v bytové výstavbě... 2 1. Ekologie a hospodárnost......................... 2 2. Optimalizace stavebně fyzikálních

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch... 4

1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch... 4 BSAH: 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTNICKÉ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 1a) Zhodnocení staveniště, popis stávajícího stavu... 3 1b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících...

Více

Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti budov, dynamická simulace teploty v nízkoenergetické budově

Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti budov, dynamická simulace teploty v nízkoenergetické budově VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební práce ve studijním programu 36 07 V NÍZKONÁKLADOVÝ NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A TECHNICKÉ PODMÍNKY dodávek rodinných domů společnosti Ekonomické stavby s.r.o. STANDARDNÍ Ř EŠENÍ DOMU

ZÁKLADNÍ INFORMACE. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A TECHNICKÉ PODMÍNKY dodávek rodinných domů společnosti Ekonomické stavby s.r.o. STANDARDNÍ Ř EŠENÍ DOMU ZÁKLADNÍ INFORMACE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A TECHNICKÉ PODMÍNKY dodávek rodinných domů společnosti Ekonomické stavby s.r.o. STANDARDNÍ Ř EŠENÍ DOMU SPECIFIKACE ROZSAHU DODÁVKY a technického standardů použitých

Více

List1. Stránka 1. F.1.1. Architektonické a stavebnětechnické řešení Seznam příloh F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

List1. Stránka 1. F.1.1. Architektonické a stavebnětechnické řešení Seznam příloh F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení List1 Akce: Revitalizace nemocnice v Sokolově Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy pavilonu D oddělení ODN Investor: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary Zak.č.: 01/11 F.1.1. Architektonické

Více