Víte, že. články připravuje tým, který vytvořil pro nováčky na Masarykově univerzitě příručku Prvákoviny do kapsy (www.prvakoviny.cz)?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Víte, že. články připravuje tým, který vytvořil pro nováčky na Masarykově univerzitě příručku Prvákoviny do kapsy (www.prvakoviny.cz)?"

Transkript

1

2 Víte, že se projekt Jdi pracovat! rozjel proto, aby vysokoškoláci nekončili na úřadu práce? krom této brožury existuje i web www. jdipracovat.cz? internetové stránky každý pracovní den přinášejí nový článek s personálním tématem? cílem je upozornit studenty na nutnost praxe nebo brigády při studiu? se na projektu podílejí studentky a studenti všech fakult Masarykovy univerzity? články připravuje tým, který vytvořil pro nováčky na Masarykově univerzitě příručku Prvákoviny do kapsy (www.prvakoviny.cz)? můžete diskutovat a vyjadřovat se ke všem tématům? Jdi pracovat! 1. ročník, 1. číslo. Vychází: Náklad: Distribuce zdarma. Vydavatel: Petra Klobasová, Rokytnice nad Rokytnou 146, , IČ: , , Redakce: Petra Klobasová (šéfredaktorka), Alena Štouračová, Julie Veselá, Petra Havlišová, Iva Šemberová, Eliška Gončarová, Jana Faltýnková, Monika Michalovová, Pavla Žůrková, Monika Vrtělová, Jaroslav Kára, Ondřej Tichý. Grafika: Jan Kubát seznam.cz). Tisk: Protisk spol. s r.o. Publikace Jdi pracovat! vyšla za podpory Kariérního centra Masarykovy univerzity. Texty s personální tematikou vycházejí každý pracovní den na internetových stránkách

3 úvodem Absolvent bez praxe je jako generál bez kalhot Před šesti lety jsem poprvé vystoupila z vlaku v Brně. Jako holka z malé vsi jsem byla městem uchvácená. Ne ale ze Špilasu, hromady divadel nebo přehrady. Oproti malé dědině mělo Brno navíc řadu pracovních příležitostí. praxi vybírat. Nevěřte ale mýtu, který se šíří po Masarykově univerzitě, totiž že její absolventi jsou žádaní a nemusí se o uplatnění bát. Bohužel poslední dobou musíme my, absolventi, mít na paměti, že je nás čím dál víc. A jediný, kdo si vybírá, jsou zaměstnavatelé. Aby o nás měli zájem, je třeba jim mít co nabídnout. Z té velké nabídky možností se mi zatočila hlava a já, klidně se smějte, jsem našla nového koníčka obcházení pohovorů, neboli pohovorismus. Za první rok na škole jsem za sebou měla tolik pohovorů, že bych mohla psát učebnice. První zkušenost ale nebyla dobrá. Pohovor a celé výběrové řízení bylo obaleno do snůšky lží a polopravd. Nicméně vzpomínka ve mně zůstala doposud a byla jedním z důvodů, proč jsem založila web Dále to ale už šlo jako po másle. Začínala jsem různými manuálními přivýdělky, které byly paradoxně finančně lépe ohodnocené než třeba u studentek oblíbené pozice sekretářek nebo administrativních pracovnic. Oborová práce, která mi byla jakožto začínající novinářce poměrně nakloněna, ale nebyla zpočátku nijak lukrativní. Abych získala nějaké zkušenosti, musela jsem psát zadarmo, než jsem byla pro platící zaměstnavatele zajímavá. Momentálně končím vysokou školu a mezi zaměstnavateli si mohu díky své Dobře míněné rady Absolvent bez praxe je jako generál bez kalhot pokud není praxe či stáž v rámci vašeho oboru povinná, musíte do toho jít sami. I za mrzký (v lepším případě) či žádný (v téměř každém případě) peníz získáte zkušenosti k nezaplacení. Pohovorismus by se měl vyučovat obcházení výběrových řízení je disciplína, která se dá natrénovat. Když obejdete několik pohovorů, procvičíte odpovědi a vystupování. Kdo má v oblíbených záložkách, ten se na trhu práce neztratí internetový portál se každý pracovní den plní novým článkem. Diskutujte a nenechte si vaše zkušenosti pro sebe! Za celou redakci jdipracovat!cz Petra Klobasová, šéfredaktorka 3

4 úvodem Víte, jakým je naše univerzita chlebodárcem? Ač to řadu studentů Masarykovy univerzity asi nenapadá, naše alma mater je také zaměstnavatelem a ne tak ledajakým. V počtu zaměstnanců je druhá na jižní Moravě. O výběrových řízeních do této instituce jsem si povídala s vedoucí personálního odboru Masarykovy univerzity Evou Petrželkovou. Kolik má univerzita stálých zaměstnanců? Masarykova univerzita je druhým největším zaměstnavatelem v Jihomoravském kraji a zaměstnává kolem čtyř a půl tisíce zaměstnanců, z nichž tři a půl tisíce má plný pracovní úvazek. Kromě toho zaměstnává měsíčně v průměru tisíc takzvaně externích pracovníků na dohody konané mimo pracovní poměr. Kde jsou zveřejňovány pracovní nabídky? Univerzita zveřejňuje všechny své pracovní nabídky na úřední desce, konkrétně na adrese: Kromě této adresy zpravidla zveřejňuje volná místa na internetovém trhu práce a speciální nabídky pro studenty jsou umístěny v IS MUNI. Jaká místa na Masarykově univerzitě jsou vhodná pro absolventy? Pro naše studenty jsou vhodné zejména všechny administrativní pozice, ale také odborné pracovní funkce podle studijního profilu jednotlivých studentů. Například na Rektorátě MU zaměstnáváme na jednotlivých odborech studenty humanitních oborů, na ÚVT a FI je zaměstnán velký počet studentů FI, kteří vykonávají i vysoce kvalifikovanou práci. Velké množství studentů bylo zaměstnáno na projektech EU, ale také jsou zapojováni v rámci výzkumných a vývojových projektů a specifického výzkumu, kde mohou být odměňování také formou stipendia. V těchto případech se jedná zejména o studenty PřF a LF. Co se týče jejich pra- covního nasazení, neradi vidíme pracovní poměr na plný úvazek, spíše považujeme za vhodné, aby studenti pracovali ve zkrácených a pružných pracovních režimech, aby práce nenarušovala jejich studium, které by mělo být na prvním místě. Hlásí se absolventi univerzity na volná místa? Nemůžeme si stěžovat na nezájem. Na pracovní pozice vyhlašované prostřednictvím IS MUNI se hlásí velký počet zájemců a poměrně často reagují studenti vyšších ročníků i na ostatní inzerci ve veřejných médiích. Početnou skupinu zájemců tvoří také naši absolventi. Jak vypadá výběrové řízení? Masarykova univerzita má poměrně komplikovaný systém výběrového řízení, které občas některé uchazeče odradí. Na druhé straně máme ověřeno, že standardizovaný postup znamená větší jistotu ve výběru nevhodnějšího uchazeče a současně prevenci před skončením pracovního poměru ve zkušební době. Pro většinu uchazečů, i když neuspějí, je to dobrá zkušenost do budoucna, protože nároky zaměstnavatelů se obecně neustále zvyšují a není lehké obstát často ve velmi těžké konkurenci. Výběrová řízení jsou minimálně dvoukolová, to znamená administrativní kolo a další kolo osobních rozhovorů výběrové komise s vybranými uchazeči. Kromě toho je pevnou součástí výběrového řízení ověření jazykových, případně i odborných kompetencí a dále orientační psychodiagnostika. Kdo uchazeče vybírá? Výběrová komise, která je minimálně 4

5 úvodem tříčlenná, je jmenovaná vyhlašovatelem výběrového řízení a má za úkol doporučit k přijetí nejlepšího uchazeče. Sestavuje pořadí úspěšnosti uchazečů, které má svůj význam v případě, že z nějakého důvodu uchazeč vyhodnocený na prvním místě do pracovního poměru nenastoupí. Úkolem komise je komplexně posoudit všechny informace, které o uchazečích získá, a rozhodnout, který uchazeč je nejvhodnější. Nejvhodnější nemusí nutně znamenat nejlépe kvalifikovaný, protože kromě kvalifikace praxe je důležitá také osobnostní charakteristika a osobní dojem, jaký uchazeč o sobě zanechá. Co má uchazeč udělat, aby uspěl? Nepodceňovat přípravu. Zjistit si na webových stránkách, o jaké místo se uchází, pečlivě zpracovat svoje CV a podávat o sobě pravdivé informace. Pokud chce student vyzvednout své osobní úspěchy, měl by je umět podložit ověřitelnými výsledky. U studentů se zajímáme o průběh jejich studia, pobyt v zahraničí, téma diplomové práce, jaký mají kariérní plán a také jaké jsou jejich koníčky. Úspěch mají ti, kteří mohou zaujmout svou praktickou činností vedle studia (nemusí to být přímo výdělečná činnost) a umí jasně vyjádřit své cíle a motivaci k získání pracovního místa, popřípadě mohou nabídnout reference o své osobě. Jaké chyby dělají uchazeči nejčastěji? Někteří studenti projevují značnou naivitu ve svých představách o budoucí praxi a svém budoucím zaměstnavateli, nebo mají nízké sebevědomí. Chybou je povrchně zpracované CV a také například používání nespisovných výrazů při pohovoru se členy komise, i když je pochopitelné, že ve stresu může člověk sklouznout i do slangu. Veřejná škola je do jisté míry konzervativní prostředí a dbá se zde na čistotu jazyka alespoň při oficiálních jednáních. Dodržuje se také určitá etiketa při výběrových řízeních a někteří neznalí uchazeči si zbytečně pokazí dojem třeba tím, že iniciativně zahájí kontakt se členy komise potřásáním ruky, aniž by počkali na pokyn, co mají udělat. To už jsou ale spíše detaily, podle mne je rozhodující prokázat, že student může kromě úspěšného absolvování studia nabídnout i nějakou konkrétní pracovní zkušenost nebo konkrétní studijní úspěch podložený oceněným výsledkem. Petra Klobasová Co s titulem v kapse? Na den promoce se nezapomíná. Kromě slziček, motýlků a nažehlených fiží je to snad poslední den, kdy se můžete naobědvat bez žaludečního vředu. Život studentův se totiž dělí, jak zákon káže před promocí a po promoci. Jak tedy začít po škole vysněnou kariéru a jaké jsou možnosti absolventovy? Úřad práce + neplatíte zdravotní a sociální pojištění + můžete žádat o rekvalifikaci + nikdo vás nenutí ráno brzy vstávat - bez roční soustavné pracovní činnosti nemáte finanční podporu - práci, kterou hledáte, vám nenabídnou - dostaví se pocit méněcennosti 5 Trainee program + je to ideální start, pokud chcete získat praxi svém oboru + vyzkoušíte si několik pozic + máte přibližně stejné ohodnocení jako při hlavním pracovním poměru - program má maximálně roční platnost - kapacita pozic je omezena

6 zaměstnání Zaměstnání na HPP nebo VPP + konečně už nebudete muset jíst jen buřty s cibulí + osamostatníte se + započnete třicet let soustavné pracovní činnosti (možná) na důchodek + budete mít zaměstnanecké výhody + načerpáte kariérní zkušenosti - polovinu výplaty sežerou složenky - začínáte od píky - většinou se nejedná o vysněné povolání - s největší pravděpodobností nevstáváte, kdy se vám zachce Práce v zahraničí + je to životní zkušenost + existují různorodé pracovní nabídky + naučíte se jazyk - je nutný počátečný kapitál - začínáte na pozicích uklízeč, pokojská, pomocná síla nebo au-pair Podnikání + s živností je člověk vlastním finančníkem i pánem + máte menší pojistné a daňové odvody + pořídíte si různé věci, které jdou pak do nákladů, čímž si snížíte daně + můžete si realizovat vlastní projekty - bez praxe a zkušeností je řehole budovat si odbyt pro své výrobky či služby - často máte náročné pracovní vytížení, přičemž se nesmíte bát riskovat - často se musíte před zahájením činnosti trochu zadlužit Doktorandské studium + finanční stipendium při prezenční formě činí kolem sedmi až osmi tisíc korun + máte možnost pracovat ještě v soukromé firmě na vedlejší pracovní poměr + získáte praxi jako asistent na vysoké škole + zůstávají vám studentské výhody včetně odborných stáží - můžete mít méně volného času - studovat a pracovat je náročné Julie Veselá

7 zaměstnání Kde hledat práci na hlavní pracovní poměr? V současné době je nalezení solidní práce, zvlášť pro absolventy, pořádně tvrdým oříškem. Chcete-li po škole nastoupit do zajímavé a dobře placené práce, musíte si ji nejprve najít. Čím více možností využijete, tím lépe. které jste už během své praxe měli možnost poznat, a tak víte, co od nich očekávat. Internetové pracovní portály Na internetu naleznete nepřeberné množství pracovních portálů, kde se každý den objevují čerstvé pracovní nabídky. Na těchto webech si můžete před tím, než začnete práci na plný úvazek hledat, zadat konkrétní kritéria výběru, týkající se především oboru, lokality a požadovaného platu. Pracovní veletrh Na potencionálního zaměstnavatele lze narazit i na veletrhu práce. Přímo Masarykova univerzita pořádá veletrh pracovních příležitostí, ale najdou se i jiné. Výhodou je, že tam máte spoustu zaměstnavatelů na jednom místě. Projeďte inzeráty v tisku Personální agentura Hledání solidní práce pročítáním inzerátů v denním tisku? Proč ne? Ale pozor, ať se nenapálíte! Samozřejmě i v novinách můžete narazit na zajímavou a dobře placenou práci na plný úvazek. V novinové inzerci se to ale hemží i podvodnými nabídkami práce. Agenturu můžete oslovit během hledání práce a využít jejich poradenských a psychologických služeb. Každá z personálních agentur se specializuje na konkrétní obory. To je dobré vědět, můžete si tak na míru vybrat konkrétní personální agenturu, která se zaměřuje na oblast, kam spadá obor, který jste vystudovali nebo v němž máte několikaletou praxi. Oficiální web konkrétní firmy Ne každá společnost inzeruje na webových pracovních portálech. Stačí, když si vyhledáte oficiální webové stránky konkrétní firmy a nahlédnete do sekce s názvem Kariéra, Volné pozice nebo Nabídka práce. Úřad práce Hledáte-li práci, jistě vám pomůže i web Úřadu práce, na němž naleznete nabídky volných míst, rozčleněných v rámci regionů České republiky. Oslovení budoucího zaměstnavatele Na závěr Zjistěte si kontakt na personální oddělení dané společnosti a pošlete životopis s em, v němž uveďte, co vás vedlo k oslovení dané společnosti, proč byste chtěli v této společnosti pracovat a co vy sami můžete nabídnout. Poté stačí vyčkávat. Když se vám během týdne nikdo neozve, rozhodně není neslušné připomenout se telefonicky. přešla Všechny možnosti jsme zde rozhodně nevyčerpali. Mějte na paměti, že při hledání práce hrají prim nejen vaše schopnosti, ale i náhoda a štěstí. To znamená, že práci na plný úvazek můžete najít prakticky kdykoliv a kdekoliv. A to klidně také přes známého, v inzertní vývěsce v obchodním domě, ve výloze kamenného obchodu, na facebooku nebo na webových strán- Co si přát lepšího, než po absolutoriu nastoupit do práce v oboru, který jste vystudovali a který vás baví? Zůstanete mezi lidmi, Alena Štouračová Studentská praxe, v pracovní poměr která kách vysokých škol či konkrétních kateder. Jen to chce mít oči na šťopkách. 7

8 brigády Brigády přinášejí nejen peníze, ale také praxi Život na vysoké není levná záležitost, proto je dobré si tu a tam přivydělat. Brigád je v Brně hodně, kdo tvrdí opak, lže nebo se mu nechce pracovat. Ne vždy je to procházka růžovým sadem, ovšem peníze se vydělat dají. Jeden přínos ale takováto martyria mají naučíte se komunikovat s personalisty. Tvrdit, že přivýdělek číhá na každém rohu a zaměstnavatelé se o vás perou, je přehnané. Nicméně neznám v Brně nikoho, kdo při hledání brigády dříve či později neuspěl. Musíte se ale smířit s věcí, která ledaskomu na vysoké škole dělá problém. Budete totiž nejčastěji dělat činnosti, kvůli kterým nepotřebujete vysokou školu, a skloubit tak vysoké sebevědomí univerzitního studenta s podřadnými činnostmi administrativních pracovníků, operátorů call center nebo pokladních v supermarketu. Doporučuji tedy překonat pýchu, umírnit se v nárocích na výši honoráře a směle se vydat na brigádnický trh práce. Věřte, že je to docela zábava, a pokud pro vás není potřebnou motivací finanční obnos, určitě se pocvičíte v komunikaci s personalisty firem a vyšperkujete si životopis. Pozor na podivné brigády! Může se stát, že narazíte na inzertní sdělení, kde podstoupíte test, zda umíte číst mezi řádky. Internetové prostředí svádí k tomu, že lidé nabízejí kdeco. Někdy se jedná o vyložený podvod, jindy zase inzerát slibuje to, co zaměstnavatel nikdy nesplní. Existují i nabídky, které nabízejí atraktivní práce, avšak za tím se skrývá nepopulární přímý prodej nebo vyloženě otravné oslovování lidí s různými nabídkami. Abyste si ušetřili zklamání, promarněný čas anebo i peníze, sestavili jsme pro vás několik tipů, jak se v inzerátech s personální tematikou zorientovat. Mají totiž ledacos společného. Zpravidla je odhalíte tak, že nabízejí vysoké výdělky, jednoduchou práci, flexibilní pracovní dobu a rychlý kariérní růst či jiné nereálné výhody. Většinou nejsou žádné požadavky na uchazeče. Pokud se všechny tyto nabídky nakumulují do jednoho inzerátu, máte téměř jistotu, že byste se měli mít na pozoru. Dost často takové nabídky inzerují lidé s osobními maily, nikoli firemními. Tyto inzeráty také pojí to, že jsou zpravidla na inzertních stránkách, kde není diskuse pod inzerátem. Univerzální rada na závěr: Pořádně si promyslete, komu a za co dáváte peníze, nepodlehněte klamnému vábení za astronomické částky. Buďte nohama na zemi! Tento text je prvním dílem našeho seriálu o podivných brigádách, který běží na Už nyní máme několik příběhů od studentů, kteří měli zkušenost s pracovními karamboly všeho druhu. Máte taky nějaký? Napište na a podělte se s informacemi, aby ostatní už nenaletěli! Petra Klobasová 8

9 brigády Studenti MU: Brigád při studiu je dost Brigády studentů Masarykovy univerzity jsou různorodé. V anketě studenti přibližují svoji brigádu a radí, jak se k ní dostali. A jak to zvládají? Lucie Černá, FF: Informační studia a knihovnictví Brigádu mám u archeologické firmy. Většinu roku provádím klasické vykopávky, přes zimu pak administrativu nebo archivování. Práci jsem získala přes přítele, který tam pracuje také. Jan Perla, FSS: Mediální studia a žurnalistka, Evropská studia Mám půl úvazek ve sdružení Podané ruce, který jsem sehnal přes inzerát. Prošel jsem výběrovým řízením a mám smlouvu na dva roky. Momentálně dopisuji bakalářku, tak se to dá zvládat. Sylwia Siedlaczková, PRF: Právo a právní věda Jsem zaměstnaná jako pracovník callcentra obchodního oddělení jazykového vzdělávacího centra. K práci jsem se dostala přes inzeráty na internetu. Dá se to skombinovat s rozvrhem. Petr Tvarůžek, FI: Apl. informatika Na cviku jsem potkal Mira, který mi nabídl programovací zakázku. Tu jsem vzal a následně jsem se o ten projekt začal i sám starat. Netrvalo dlouho a měl jsem další projekt a už jsem se vezl. Naštěstí mám školy už teďka dost málo, jinak by to byl fakt problém. Nedělám ani tak brigádu, já to spíš už pokládám za fulltime job a moji budoucí kariéru. Petra Maršálková, FSS: Mediální studia a žurnalistika, Evropská studia Podnikám. Dostala jsem se k tomu přes kamarádku. Jelikož si čas určuji sama, stíhám v pohodě. Momentálně píšu bakalářku, tak pracuju asi jednou týdně. Tomáš Paulík, FSPS: Regenerace a výživa ve sportu, ESF: Hospodářská politika Na serveru jobs.cz jsem našel nabídku administrativní výpomoci v jazykovce. Nakonec působím jako lektor angličtiny, poté co jsem prošel výběrovým řízením a školením. Se školou se práce dá stíhat hlavně díky flexibilitě, kterou tam mám, ale někdy to dá zabrat. Eliška Třetinová, FSS: Evropská studia, Mezinárodní vztahy V současné době mám brigády dvě: hlídání ročního děťátka dvakrát až třikrát týdně na půl dne, které jsem si zajistila přes inzerát, a potom administrativní výpomoc na ekonomickém odboru, kde mám známého. Tam bývám dva až čtyři dny v týdnu, podle toho jak se mi to hodí. Dagmar Plháková, PŘF: Finanční a pojistná matematika Mám brigádu v hudebním klubu Leitnerka. Akce jsou zde každé úterý, středu a čtvrtek. Moje práce spočívá buď v prodeji lístků na dané koncerty, nebo v uschovávání věcí v šatně. Jsme tam dva, takže se po týdnu vždy v těchto činnostech střídáme. Práce není moc namáhavá, ale spíše časově náročnější. Inzerát na tuto brigádu jsem našla v ISu. Eliška Outulná, ESF: Evropská hospodářská, správní a kulturní studia, PRF: Právo a právní věda Už od půlky prváku pracuju v cukrárně. Na dveřích měli cedulku, že shání brigádníky, tak jsem se přihlásila. Se školou se to stíhat dá, je to dost flexibilní brigáda (někdy mám 150 hodin, někdy 10), jen si vždycky hlídám rozvrh, abych měla volno třeba dvě celé odpoledne. Iva Šemberová, Petra Havlišová, Eliška Gončarová, Jana Faltýnková 9

10 personalista radí I životopis má své desatero Životopis (CV) je vstupní branou do výběrového řízení. Pojďme si tedy představit desatero principů, které můžou pomoci předejít zásadním chybám při psaní vašeho životního příběhu do stručných odrážek životopisu. 1. PRAVDIVÉ ÚDAJE UVÁDĚJ! Když se pustíte do psaní, mnohé určitě zamrzí, že se CV zdá jaksi prázdné a neatraktivní. Co si svůj životopis trošku nepřikrášlit! Na takové metody ale pozor, v prvním kole vám to možná projde, ale v dalším kole snadno narazíte. Personalista určitě vaše zkušenosti nezapomene proklepnout. 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOBĚ NEZATAJUJ! Nezapomeňte jako první zmínit své základní údaje jako jméno, datum narození, adresu a kontaktní údaje. 3. OBSAH NA MÍRU UŠIJ! Když se můžete chlubit bohatými zkušenostmi z oboru, proč tam udávat, že jste v patnácti letech uklízeli kanceláře. Šikovná pomůcka je projít si požadavky na uchazeče a hlavně si představit, o jakou pozici se ucházíte a co všechno musí úspěšný kandidát umět, a ušít tak své zkušenosti na míru. 4. ORIGINÁLNÍ BUĎ, ALE S MÍROU! Důležitým principem je v přijímacím řízení upoutat, ale s mírou. Zkušenosti vypište ty, které jsou relevantní. Máte-li pocit, že nic takového nemůžete nabídnout, zamyslete se znovu. Každý z nás někdy využil své schopnosti. Pomáhali jste organizovat maturitní ples nebo jste ve skautu vedli účastníky kurzu? Proč to nezmínit! Do životopisu naopak nepatří osobní dojímavý příběh o tom, jak vás vloni potkala osudová láska a vy jste díky tomu úplně jiný člověk. 5. GRAFICE CITLIVĚ POZORNOST VĚNUJ! Mít zajímavý životopis je jedna věc, ale zahltit personalistu různými fonty, velikostmi písma a barvami je věc druhá. Věnujte proto pozornost také grafické úpravě dokumentu. Poznámka: pozor na formáty souboru, raději doc nebo pdf. 6. DÉLKU NEPŘEHÁNĚJ! Jestli pátráte po optimálním rozsahu, pak ideální je jedna, maximálně dvě A4. Obecná pomůcka je životopis vytisknout a podívat se, jestli se v něm vyznám já i můj spolubydlící. 7. FOTKU S NEJVĚTŠÍ ROZVAHOU VYBÍREJ! Někomu možná přijde přiložená fotografie zbytečná, ale dnes se již stává standardní součástí vašeho CV. I tady je ale třeba zvážit, jakou fotku použít, kreativita se totiž často necení. Nezapomeňte tak výběr přizpůsobit práci, o kterou žádáte. Nic nezkazíte fotkou pasového formátu, která se bude usmívat z pravého horního rohu vaší prezentace. 8. GRAMATIKU A PŘEKLEPY ZKON- TROLUJ! Poslední korektury hlavně gramatického rázu jsou nezbytností. Musíte zbavit své životopisné dílo chyb a překlepů. 9. DATUM SEPSÁNÍ NEZAPOMEŇ! Je to maličkost, ale na konci CV uvést datum jeho vypracování je znakem preciznosti a určitě vám přidá u personalisty body. 10. PŘÍLOHY A DOPROVODNÉ TEX- TY NEPODCEŇUJ! Životopis už je ready, ale poslat samotný dokument asi neprojde, připojit krátký průvodní dopis nebo jiné požadované přílohy si ještě musíte zajistit. Eliška Gončarová 10

11 personalista radí Poslat životopis nestačí aneb Důležitost motivace Motivační dopis je jedním ze základních elementů každého přijímacího či výběrového řízení, ať už se jedná o práci, stáž, brigádu či studijní pobyt v zahraničí. Mnozí mají precizně vypracovaný životopis plný relevantních zkušeností, ale jejich snaha ztroskotá právě na podcenění důležitosti motivačního dopisu. Zrcadlo vaší osobnosti Motivační dopis je jedním z prvních kontaktů s budoucím zaměstnavatelem, proto se snažte vytřískat z této možnosti maximum. Motivační dopis, jak samotný název napovídá, má ukázat především vaši motivaci. Proto rozhodně nezapomeňte uvést důvody, proč se ucházíte o danou pozici a samozřejmě také proč zrovna vy budete jedničkou ve své nové práci. Nebojte se vyzdvihnout své klady a přednosti, samochvála v tomto případě nesmrdí (pokud se ovšem budete držet slušného vychování a uvádět pravdivé informace). Na druhou stranu, nic se nemá přehánět. Motivační dopis by měl být pravdivý, přesvědčivý, uvěřitelný, ne povrchní a neměl by se stát prostředkem, jak se zalíbit za každou cenu. V opačném případě může žadateli ve výběrovém řízení ubrat plusové body, říká personalistka Irena Valová. Důležitou součástí je pochopitelně představit vaše dosavadní relevantní zkušenosti, avšak i když nemáte konkrétní zkušenost s danou pozicí, snažte se uvést cokoliv, co se byť jen zdánlivě mohlo při dané práci hodit (ať už počítačový kurz či jazykový kurz v zahraničí). Autobiografie není na místě Váš motivák by měl být zajímavý, avšak výstižný. Ideálně by měl obsahovat hlavičku s adresou zaměstnavatele, ačkoliv v současné době při elektronické komunikaci se tento prvek často i vypouští. Na začátek dopisu patří pozdrav (neutrální Dobrý den je vhodný start, pokud nevíte, komu přesně dopis adresujete). V úvodu pak nezapomeňte zmínit, o jakou pozici máte zájem. Pak už přichází samotná motivace, relevantní zkušenosti a případně i odkaz k vašemu životopisu, který budete pravděpodobně zasílat spolu s dopisem. Na závěr se hodí zdvořilostní fráze o vašem nadšení, s jakým očekáváte případný pohovor a samotné rozloučení. Délka by neměla přesáhnout stránku textu. Vyčnívejte z davu Již při psaní motivačního dopisu si uvědomte, že pravděpodobně nejste jediným uchazečem o danou pozici a personalistovi či vašemu budoucímu šéfovi došla jistě celá řada lejster s nejrůznějšími důvody, proč přijmout daného jedince. Originalita se cení, a proto si dejte na přípravě motivačního dopisu záležet. Preciznost vašeho dopisu ukáže vašemu budoucímu zaměstnavateli zodpovědnost, s jakou přistupujete k zadaným úkolům. Podlézavé fráze, pomlouvání konkurence, pouhý výčet položek v životopisu či pravopisné chyby vám cestu k zaměstnání bohužel neotevřou. Důležité fráze Pracovní nabídka Vaší společnosti mě zaujala, protože Věřím, že bych byl/a přínosem pro vaši společnost Rád/a zodpovím Vaše dotazy na případné osobní schůzce. Petra Havlišová 11

12 personalista radí Pohovorismus co vás čeká na konkurzu? Nová doba dorazila i na pracovní trh, a pokud váš životopis získá pozitivní odezvu, čeká na vás martýrium někdy až prapodivně vyhlížejících psycho pracovních pohovorů. Existuje několik technik, které personalisté využívají k efektivnímu zhodnocení kandidátů. Kompetenční interview Je nejčastější typ pohovoru face to face. Personalista či vedoucí oddělení si vás pozve, aby zjistil, zda máte schopnosti a zkušenosti pro danou pozici. Většinou jste dotazováni na různé úkoly, které jste plnili v předchozích zaměstnáních, jaké máte vzdělání, co jste nejzajímavějšího dokázali, na co jste pyšní, jakou máte motivaci pracovat pro novou společnost. Odborné interview Některé pracovní pozice vyžadují, aby uchazeč prokázal své kreativní či odborné schopnosti. V takovém případě chtějí personalisté vědět, jak dobře umíte své řemeslo, a nechají vás, abyste svůj um předvedli. Může to být cokoliv od krátkého testu až po psaní všemi deseti, jazykový překlad, grafický návrh nebo sestavení nabídky zákazníkovi. Behaviorální interview Tento způsob vedení interview spočívá v pokládání specifických otázek, aby personalista zjistil, jaké pracovní aktivity jste schopni vykonávat. Behaviorální pohovory mají naznačit, zda jste vhodným kandidátem pro pracovní pozici a máte ty správné předpoklady. Personalisté nastiňují hypotetické situace, kterými zjišťují vaše myšlení a výkon pod tlakem. Nejčastěji se doplňuje psychometrickými testy. Skupinové interview V rámci skupinového interview si personalista pozve na pohovor několik uchazečů současně. Skupina kandidátů dostane úkol, který umožní personalistovi zhodnotit jejich odlišené osobnosti, pracovní styly, schopnost komunikovat a spolupracovat. Panelové interview neboli metoda Assessment Centrum Především velké společnosti používají pro výběr zaměstnanců speciální diagnostickou metodu Assessment Centrum. Tento pohovor zpravidla probíhá celý den. Účelem je poznat individuality uchazečů. Hodnotí se například sociální a komunikační dovednosti, analytické schopnosti, motivace, vůle a schopnost řešit problémy, ale také schopnost navodit atmosféru nebo vzbudit sympatie. Stresové interview Tento typ pohovoru se užívá výjimečně. Spíše se setkáte se stresujícími dotazy, kdy vám personalista položí pár nepříjemných až dotěrných otázek, aby vás vyvedl z míry. Zpravidla se používá pouze u pozic, které vyžadují prokázání schopnosti umět reagovat pod tlakem. Jeho podstatou je vystavit účastníka takovým stresovým situacím, aby bylo možné hodnotit jeho reakce, gesta a sebeovládání. Telefonické interview Využívá se v případě velké vzdálenosti, nebo pro získání prvních obecných informací o uchazeči. V žádném případě tento typ pohovoru nepodceňujte a připravte se na něj stejně jako na osobní pohovor. Pokud vám někdo zavolá v dobu, kdy u sebe nemáte poznámky nebo svůj životopis, klidně se omluvte a domluvte si jiný čas na pohovor. Julie Veselá 12

13 vzdělávání Když na škole nemáte vzdělání dost Zná to každý z nás, vysokoškolských studentů: nálož seminárek, tisíce stran povinné četby a večer je člověk rád, že se odvalí na pivko s kamarády a ani ho nenapadne se poohlížet i po jiných možnostech nabývání zkušeností a vědomostí. Přitom trh je vzdělávacími, rekvalifikačními či jazykovými kurzy přímo přesycen, stačí si jen vybrat a posunout tak svoje schopnosti dál. Pokud se tedy přeci jen rozhodnete, že místo večeru u piva zvýšíte svoji atraktivitu na trhu práce, máte opravdu z čeho vybírat. V dnešní době je skoro nezbytností ovládat alespoň jeden světový jazyk. Při výběru jazykovky se můžete zaměřit na obecnou gramatiku, konverzaci či přípravu na určitou jazykovou zkoušku nebo certifikát. Cena kurzů se liší podle intenzity, úrovně a kvality výuky. Roční kurz jednou či dvakrát týdně se pohybuje mezi pěti a deseti tisíci. Ale brousit můžete i jiné dovednosti, nejen ty jazykové. Jako děti počítačové doby bychom si měli umět poradit s technickými záludnostmi všemožných počítačových programů a váš budoucí zaměstnavatel bude pravděpodobně předpokládat váš (osobní) vztah k osobnímu počítači. Vyzkoušet si můžete kurzy grafiky, programování nebo si jen oprášit starý dobrý Word a Excel. Větší finanční zátěž pak přináší rekvalifikační kurzy a kurzy na zvyšování vašeho odborného a profesního umu: nabízí se vám všemožné kurzy v oblasti práva, účetnictví nebo marketingové komunikace. Ceny takových kurzů se mohou vyškrábat k částkám, které bychom jenom neradi viděli mizet z našich účtů (někdy i v řádu deseti tisíců). Jako chudí studenti si jistě řeknete, že byste přeci jen nějakou tu korunu (či euro) ušetřili na potřebnější věci nebo na zábavu. Zajímavou položkou do životopisu vám mohou být kurzy, které pořádaná Kariérní centrum nebo Poradenské centrum Masarykovy univerzity zdarma pro své studenty. Jediné, co potřebujete, je sledovat nabídku a včas se přihlásit. Poté si můžete vypilovat vaše umění argumentace, naučit se odolávat stresu, připravit se na pohovor se svým budoucím chlebodárcem či se stát expertem v prezentování svých projektů v různých jazycích. Také jazyková škola Filozofické fakulty nabízí jazykové kurzy pro své studenty. Cena se zas tak neodlišuje od jiných kurzů. Mnohdy se vyplatí si připlatit za kvalitní a individuální výuku. Petra Havlišová

14 vzdělávání Centra pomáhají studentům i absolventům Na Masarykově univerzitě existují dvě pracoviště, která studentům značně usnadňují život. Najdete je v třetím patře bývalé budovy Lékařské fakulty na Komenského náměstí 2 v Brně. Kariérní i Poradenské centrum poskytují poradenství v oblasti studia a přípravy na zaměstnání. Obě pracoviště nabízejí individuální konzultace a skupinové programy. O jejich činnosti jsem si povídala s Šárkou Karmazínovou, která má centra na starosti. Od kdy funguje Poradenské a Kariérní centrum na Masarykově univerzitě? Poradenské centrum vzniklo v roce 1994, Kariérní centrum funguje od roku Proč vznikla tato pracoviště? Poradenské centrum nabízí uchazečům o studium, současným studentům i absolventům možnost konzultací ve studijní, profesní a psychologické oblasti. Cílem aktivit Kariérního centra je podpořit vytváření a rozvoj kontaktů mezi studenty a budoucími zaměstnavateli. Co patří mezi aktivity Kariérního centra? Kariérní centrum bylo organizátorem veletrhu pracovních příležitostí. Ten se konal v listopadu. Vystavují tam firmy, které hledají studenty či budoucí absolventy. V současné době pracujeme na databázi zaměstnavatelů, u nichž by se mohli studenti Masarykovy univerzity u- platnit. Také připravujeme on-line podporu kontaktů přímo v ISu s pracovním názvem Tržiště, které bude fungovat přímo v ISu. Zde studenti budou moci najít pracovní nabídky, doufáme, že i nabídky stáží a praxí a nabídky témat závěrečných prací. Kariérní centrum nabízí studentům Masarykovy univerzity možnost testování osobnosti a intelektu. Toto testování a předání závěrů testů zpětnou vazbu zajišťují studenti psychologie Filozofické fakulty MU pod supervizí vyučující a psycholožky z praxe, v rámci své praxe ke studiu. Dále Kariérní centrum nabízí kon- zultace životopisů a kariérové konzultace. V čem pomáhá studentům Poradenské centrum? Pořádáme Prvákoviny, prázdninové setkání pro zapsané studenty do prvních ročníků, dále Hravá odpoledne. Studentům psychologie umožňujeme pod supervizí vyučující psychologie vést skupinový program samostatně, v případě, že se na nás obrátí studenti středních škol, pomůžeme s profesní orientací. Centrum organizuje sociologické průzkumy Uplatnění absolventů v praxi a Studium na MU ohlédnutí a perspektiva. Jaký je zájem ze strany studentů o činnosti těchto dvou center? Stačíme uspokojit zájem v individuálních konzultacích i skupinových programech, což jsou různé semináře, například Jak psát životopis, nebo Jak psát a prezentovat odborný test. Job Challenge Veletrh pracovních příležitostí JobChallenge dává vystavujícím firmám možnost představit nabízené pracovní příležitosti atraktivní skupině mladých lidí, kteří disponují nejlepším vysokoškolským vzděláním, jež lze v České republice získat. Čtvrtý ročník veletrhu JobChallenge se konal ve středu 10. listopadu 2010 v Kongresovém centru BVV. Petra Klobasová 14

15 stáže FF I v humanitních vědách se dá stážovat o sto šest Na první pohled by se mohlo zdát, že Filozofická fakulta je školou ryze teoretickou. Když se na ni ale podíváme zblízka, zjistíme, že tomu tak vlastně vůbec není. Sice nevyžaduje po svých studentech tolik různých povinných praxí jako třeba na Lékařské či Pedagogické fakultě, přesto ale jsou na Filozofické fakultě obory, kde studenti bez praxe neobstojí. Jedním z takových oborů je zdánlivě introvertní obor Informační studia a knihovnictví. Neplatí tu, že by studenti během semestru jen seděli za počítačem nebo srovnávali knihy v regálech knihoven. Povinné stáže tu mají během bakalářského studia minimálně tři, a to ve fakultní knihovně nebo v jiných spřátelených institucích. Kromě klasických referenčních služeb, kdy odpovídáme lidem na dotazy ohledně knih a pomáháme jim jednotlivé tituly najít, také poskytujeme materiály od vyučujících, děláme rešerše na přání, ale třeba taky spravujeme kopírky, vysvětluje studentka knihovnictví Hana Sloupenská náplň praxe. Pokud se v rámci stáže studenti dostanou do velké městské či vědecké knihovny, jako je například Moravská zemská knihovna v Brně, poznají její fungování zevnitř, vyzkouší si práci na různých pozicích a zažijí každodenní chod takové instituce na vlastní kůži. Typickým oborem na Filozofické fakultě, kde je praxe nutná, žádaná, a dokonce studenty vyhledávaná, je Pedagogika. Respektive všechny obory, které Ústav pedagogických věd nabízí. Pro své studenty zde dokonce založili databázi praxí (www.phil.muni.cz/wupv/home/links/ windowz/praxe), kde si zájemci mohou podle různých filtrů vyhledat přesně takovou činnost, která by je zajímala. Organizací, s nimiž Ústav pedagogických věd spolupracuje, je nepřeberně, od Armády spásy, přes různé školské instituce až po množství neziskovek. Vybrat si tak mohou nejen zařízení, jehož chod chtějí poznat, ale také míru spolupráce (zda jednorázovou či pravidelnou) nebo třeba cílovou skupinu lidí, s nimiž by chtěli pracovat. Na oboru bývá teorie někdy až moc, nejlepší je tedy snažit se vytěžit co nejvíc z praxe. Organizací, hledajících dobrovolníky, je v Brně nespočet, říká studentka Pedagogiky Anna Orlová. Jazykové obory Filozofické fakulty Masarykovy univerzity primárně stáže nevyžadují alespoň tedy na bakalářském stupni studia. Pokud si student na magisterském stupni zvolí učitelské zaměření navazujícího studia, musí si několik hodin z dotyčného předmětu opravdu odučit. A tak se může stát (a stává se to studentům 15

16 stáže FF FF velmi často), že se ocitnou před tabulí v roli vyučujícího poprvé v životě. A studenti středních škol, před nimiž se tato praxe nejčastěji odehrává, nebývají vždycky shovívaví. Někdy dají svému učiteli na týden jeho nervozitu patřičně sežrat. Inu, těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Člověk, který si zkusí, jaké to je, vysvětlit znuděným adolescentům něco z anglické, francouzské či české gramatiky, je pak pro vstup na trh práce dostatečně obrněn a už ho nic jen tak lehce nerozhází. Nějakou formu stáže nabízí téměř každý obor. Studenti Teorie interaktivních médií si oblíbili volitelný předmět s názvem Praxe v kulturní instituci. Práce je to sice většinou neplacená, ale mohou za ni získat až deset kreditů. Nevýhodou je, že si takovou stáž musí zájemci najít a domluvit s příslušnou organizací sami, ve škole pak odevzdávají jen potvrzení o jejím vykonání. Někdy se ale může stát, že z neplacené praxe se při oboustranné spokojenosti vyklube placená spolupráce, proto není na škodu se o takové věci zajímat. Povinnou praxi naopak mají studenti Archivnictví. Ti musí během studia dvakrát nastoupit do některého archivu. Buď si stáž domluví v místě bydliště, nebo jim ji na ústavu pomohou zprostředkovat u Moravského zemského archivu či Archivu města Brna. Podobně je tomu i u archeologů. Ve svém oboru by totiž s pouhou teorií nevystačili (i když je jí požehnaně). Praxi absolvují na některém z archeologických nalezišť, na nichž studenti a akademici z Masarykovy univerzity pracují. Taková praxe se pak konečně blíží tomu, co můžou obyčejní smrtelníci vidět leda ve filmu. Pečlivé očišťování nalezených částí staveb, nádob a těl štětečkem v tom lepším případě a přehazování hor hlíny lopatou v tom horším. Studenti mohou stážovat i u některých archeologických neziskovek. Tam pak existuje i poměrně velká šance, že se praxe změní v brigádu. Ačkoli žijeme v 21. století, na archeologii platí, že ty nejdůležitější informace nenajdeme na síti, ale na skříních v chodbě ústavu, prozrazuje student archeologie Mirek Dejmal. Proto se vyplatí sledovat všechna vývěsní místa ústavu, kde se čas od času objeví zajímavé pracovní nabídky. Jakou děláš brigádu a jak to zvládáš se školou? Žaneta Skálová (22 let), Management v kultuře Pracuju v divadle Husa na provázku jako uvaděčka, v realizačním týmu festivalu Brněnský Lunapark aneb Divadlo ke kávě a v nově vzniklém občanském sdružení Kulturárium. Regulérní příjem mám však pouze z divadla, kam jsem se dostala po absolvování konkurzu. Lunapark se vynořil ze zázemí školy a předmětu Řízení kulturního provozu. Kulturárium vyšlo z myšlenky úzkého kruhu lidí kolem lidí z Lunaparku. Všechny práce jsou časově flexibilní a záleží na mně, jak si to rozvrhnu, tím pádem se to dá dobře zvládat. 16

17 stáže FF Obecně se dá říct, že ať už studujete na Filozofické fakultě cokoli, nějaká stáž se vždycky najde. Stačí se dívat kolem sebe, nebát se a klidně některou instituci oslovit. Dobrovolnictví se meze nekladou a může se stát, že v případě kladného přístupu ze strany vedení takové instituce připluje i nějaká ta finanční odměna. Ze začátku je sice pravděpodobnější, že půjde o neplacenou práci, ale čím víc zkušeností (a známých) člověk takovými stážemi získá, tím lépe se mu pak bude shánět opravdová práce v oblasti humanitních věd. Jednu z možností, jak se zapojit, nabízejí i nejrůznější fakultní spolky (část z nich najdete v tabulce). Na Filozofické fakultě jich je nespočet. Mezi nejvýraznější patří Nadační fond studentů FF MU, což je vlastně studentská neziskovka, která se stará o kulturně-společenské zázemí na fakultě. Pořádá akce různého charakteru, které se neomezují jen na půdu FF. Nejznámějšími a nejnavštěvovanějšími jsou dva festiválky s názvy SemestrSTART a SemestrEND, které otevírají a zakončují akademický rok na fakultě. Student, který se zapojí do přípravy některé z těchto akcí, si může vyzkoušet třeba komunikaci s vysokými akademickými představiteli, tvorbu komunikační strategie a PR, marketing nebo fundraising. Takže je to vlastně také taková stáž, díky níž se dá nabrat spousta cenných zkušeností. Jinou významnou organizací, sídlící zčásti na FF MU, je Česká asociace studentů psychologie. ČASP je členem Evropské Federace Psychologických Asociací. Usiluje o zkvalitnění spolupráce mezi studenty kateder psychologie na Masarykově univerzitě, pražské Karlově univerzitě i Univerzitě Palackého v Olomouci a zároveň o spolupráci s jinými vysokými školami v Česku i v zahraničí. Z realizovaných projektů ČASP lze zmínit celostátní konference studentů psychologie, pořádání osvětových přednášek, a dokonce zajišťování studentských praxí. Jak je vidět, i přes spolky se dá dostat k nějaké praxi. To samé platí i o katederních a studentských časopisech. Nehledě na to, že nejlepší průpravou na budoucí zaměstnání může být aktivní účast na některé z konferencí. Spolky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity Nadační fond studentů FF MU Kočovná filosofická divadelní společnost Komorní orchestr FF MU Česká asociace studentů psychologie Brněnská studentská sekce České archivní společnosti English Students Club Guerrilla Readers Inflow Kwído a řada dalších Iva Šemberová Foto: Foto: 1x Lukáš Bártl, 1x Archiv/ SemestrEND,1x ÚK FF MU 17

18 stáže FSS Co dělají stážisté z Fakulty sociálních studií Studium na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně nepřináší jen pusté teoretizování, ale snaží se své studenty podněcovat k aktivitě a hlavně jim pomoci otevřít dveře k budoucímu zaměstnání. Studenti některých oborů na Fakultě sociálních studií jsou povinni odkroutit si praxi v oboru, který studují, a následně se podělit se svými spolužáky o nabyté zkušenosti a poznatky během povinných seminářů či skrze závěrečné práce. Na bakalářském stupni se s povinnou praxí setkáte na oborech Mediální studia a žurnalistika, Genderová studia, Environmentální studia a Sociální politika a práce (nově odděleny na obory: Sociální práce a Veřejná politika a lidské zdroje, přičemž jen první obor vyžaduje praxi). Na magistrovi pak na oboru Psychologie a Bezpečnostní studia. Environmentální studia Na enviru se setkáte s třítýdenní praxí ve státní, nestátní, ale i soukromé organizaci zabývající se enviráckou problematikou. Studentka Martina Jiříčková pomáhala v CHKO Český kras s údržbou krajiny, především likvidací náletů akátů a jiných nepůvodních druhů: Byly to báječné tři týdny plné pohody a příjemných lidí, společně jsme žili ve srubu, bez elektřiny a teplé vody, zato jsme měli možnost být skutečně blízko přírodě. Mediální studia a žurnalistika Jako student specializací žurnalistika a digitální média budete muset absolvovat dvanáctitýdenní praxi na plný úvazek v některém z médií. Studentka Karolína Adamová si vybrala Českou televizi: Celkem jsem udělala 22 reportáží, z toho jich 17 bylo odvysíláno v Zajímavostech z regionů a jedna v Událostech z regionů. Praxe byla velmi přínosná, ačkoliv jako stážistka jsem neměla moc šancí prosadit si vlastní nápady. Jako student digitálních médií si můžete vybrat taktéž práci v médiích (pozice by měla odpovídat studijnímu zaměření), případně i v reklamních agenturách a agenturách zaměřujících se na public relations. Hripsime Zohrabyan (22), studentka žurnalistiky, je momentálně na novinářské stáži v redakci týdeníku New Europe v Bruselu. Co je náplní tvé práce? Často píšu různá doporučení, kam se dá v Bruselu zajít koncerty, výstavy a další. Také chodím na různé konference či meetingy a z nich sepsat nějakou zprávu. New Europe se věnuje Evropské unii, jedná se o seriozní zpravodajství. V podstatě se zde píšou jenom fakta, podle toho vypadá i každodenní práce, která sice není moc pestrá, ale i přesto velmi zajímavá. Jako editorka mám na starosti úpravy agenturních zpráv, které nám chodí ze všech zemí Evropské unie. Jaké nároky jsou na tebe kladeny? Jedná se o každodenní komunikaci v angličtině, ať už s editory nebo různými zajímavými osobnostmi, které oslovujeme s cílem získat citaci. Samozřejmě jsou veškeré články psané anglicky. Nicméně jsou zde na nás moc hodní, s čímkoliv jsou nám ochotní pomoct. Trpělivě také přehlížejí naši nedokonalou angličtinu. Pomůže ti praxe v budoucí kariéře? Rozhodně se v životopise bude vyjímat. A i kdyby mi v kariéře nepomohla, jedná se pro mě o velmi neocenitelnou zkušenost, která mi rozšíří obzory a znalosti evropské politiky. 18

19 stáže FSS Genderová studia Také na genderových studiích je povinná praxe, a to v rozsahu 80 hodin. Svoji zkušenost má i Štěpánka Huláková, která působila v mateřském centru Sedmikráska v Novém Lískovci. Náplní byla hlavně administrativní činnost, ale také pomoc na nejrůznějších akcích a hlídání dětí. Bylo zajímavé dozvědět se o fungování organizace i to tom, jak se matkám daří skloubit rodinný a pracovní život. Sociální politika a sociální práce Sociální politikové a pracanti mají praxe vzhledem k jejich oboru poměrně obsáhlé. Na sociální politice celé dva semestry, a na sociální práci dokonce tři semestry studia. Má první praxe teď probíhá v organizaci Ratolest. Zabývám se rodinami s dětmi v komplikovaných životních situacích. Já jsem na stejné pozici jako dobrovolníci, kteří tam pracují, tudíž se jednou týdně setkávám s jedním dítětem (klientem), kterému dělám kámoše, svěřila se nám Barbora Maliňáková. Psychologie a psychoterapeutická studia Studia magisterského stupně psychologie a psychoterapeutických studií přináší také mnoho povinných i nepovinných praxí v různých oblastech. Doporučila bych neomezovat se v počtu praxí jen tím, co škola požaduje, a aktivně se sám starat o možnosti stáží, říká studentka Marie Myšáková. Také Jana Chalupská má za sebou praxi v oboru psychologie: Z povinné stáže se mi zvlášť líbila praxe v pedagogicko-psychologické poradně. Praxe v klinické psychologii byla podle mého výběru, takže jsem strávila týden v jemnické soukromé psychiatrické léčebně. Mohla jsem se zúčastnit většiny aktivit, skupinových terapií, arteterapií, 19 motivačních pohovorů, komunit, což ne všude jinde umožňují. Ostatní obory Na oboru Evropská studia bohužel povinná praxe není, což je celkem škoda, jelikož bych ji určitě uvítal, říká student tohoto oboru Robert Majer. Stejný problém je i na Politologii a Mezinárodních vztazích. Také studentka Politologie Iva Procházková by stáž uvítala: Na stáži můžeme prakticky využít vědomosti nabité studiem, ale dala bych přednost méně intenzivní formě docházení, například párkrát týdně, před celým semestrem plného úvazku. Z politologicky zaměřených studií je stáž povinná pouze na magisterském stupni Bezpečnostních studií. Petra Havlišová

20 stáže PdF Praxe na PdF aneb Jak a kam se chodí na pajdáku Kam jí t, proč, co dělat, jaké to bude, co učitelky (chlapů je ještě pořád ve školství jako šafránu) a co dítka alespoň jedna z těchto otázek se i studentovi začne honit hlavou, když přijde na řadu praxe. Zkusím tedy alespoň některé zodpovědět. Není nad to, když si student může vyzkoušet, co ho po dostudování čeká a nemine. A jak jinak by se mu to povedlo, než praktickou činností. U studentů z pedagogické fakulty to platí dvojnásob. Proč? Cíl: Předpokládá se, že by se student měl během své praxe dozvědět, jak a zdali vůbec je možné jeho pracně nabyté akademické znalosti aplikovat do praktického života. Tedy jestli se to, co se většinou těsně před zkouškami snaží natlouct do hlavy, neučí naprosto zbytečně, popřípadě jestli nebude v praxi potřebovat úplně jiné vědomosti a dovednosti. Na konci by v ideálním případě mělo stát zjištění, zda to, co studuje, chce dělat i v praktickém životě a jakým způsobem. Typ a délka: Praxe, kterou prochází studenti Pedagogické fakulty MU, má různé názvy, přístupy i výstupy. Může se jednat o praxi průběžnou, kterou student absolvuje v průběhu studia, například 1x týdně během semestru. Dalším typem je tzv. souvislá tedy například měsíc strávený na jednom vybraném pracovišti. Může se také jednat o praxi specializovanou na konkrétní pracoviště, třeba logopedické. Délka závisí nejen na oboru studia, ale také na jeho formě. Je celkem pochopitelné, že student denního studia bude mít praxe daleko více než pracující student kombinované formy. Délka se liší i podle ročníku studia. Jsou praxe souvislé měsíční, ale i několikadenní a jednodenní, u kterých jde spíše o pouhé seznámení s konkrétním pracovištěm. Kam jít? Místo: To, kam zamíří studentovy kroky k domluvení jeho praxe, záleží většinou na něm. Škola mu může doporučit pracoviště, se kterým má buď dobré zkušenosti, nebo se kterým spolupracuje, ale nebude nutit studenta z Karlových Varů, aby si svou praxi plnil v Brně. Sice by to splnilo to, že si má student na praxi vyzkoušet své teoreticky nabyté zkušenosti, ale už méně by to korespondovalo s hledáním případných budoucích zaměstnavatelů. Tedy pokud nehodlá přesídlit do univerzitního města. Protože jsem zaměstnána ve škole spolupracující s fakultou, je jasné, že se u nás dveře se studenty netrhnou. Mám pochopení pro ty, kteří si nechávají vše na poslední chvíli, ale v tomto případě by bylo dobré uvědomit si, že se už v těch posledních dnech semestru nemusí najít volné místo. Přesilovka pěti pedagogů na dvě děti i když by se to mohlo zdát zajímavé, není ani pro jednu stranu zrovna ideální. Pokud jde o praxi specializovanou, je šance na nalezení vhodného pracoviště menší, a proto by bylo dobré na chvíli odložit své zavedené školní návyky a vyzkoušet jednou udělat něco o trochu dřív. Může se to stát zajímavou změnou, navíc korunovanou rychlým ukončením předmětu. Ideální je, když si během praxe projdete více pracovišť, a tak zjistíte, co by vám nejvíce líbilo. 20

Jak napsat motivační dopis. Kateřina Polreichová

Jak napsat motivační dopis. Kateřina Polreichová Jak napsat motivační dopis Kateřina Polreichová K čemu slouží? přehledný a pokud možno i zajímavý informuje, o jaký obor se zajímáte vysvětluje důvody vašeho zájmu nastiňuje vaše předpoklady ke studiu

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis Mgr. Zuzana Válková Dopis: je písemná zpráva s aktuálním obsahem odeslaná od jedné osoby (odesílatele) k druhé osobě či instituci (adresátovi). Průvodní

Více

Motivační dopis a životopis. Praktické školení

Motivační dopis a životopis. Praktické školení Motivační dopis a životopis Praktické školení 6 x Jak? Jak a kde hledat zaměstnání Jak sestavit motivační dopis Jak správně sestavit životopis Jak komunikovat se zaměstnavatelem a další otázky, které vás

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

Personální písemnosti žádost o místo

Personální písemnosti žádost o místo Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti žádost o místo VY_32_INOVACE_ITP.3.13

Více

7 tipů, jak napsat skvělý životopis. Vladimíra Sedláčková personální manažerka Moravské vysoké školy Olomouc

7 tipů, jak napsat skvělý životopis. Vladimíra Sedláčková personální manažerka Moravské vysoké školy Olomouc 7 tipů, jak napsat skvělý životopis Vladimíra Sedláčková personální manažerka Moravské vysoké školy Olomouc Až se budete ucházet o práci, budete o ni nejspíše bojovat s desítkami dalších uchazečů. Každá

Více

JAK VYPLNIT EUROPASS-ŽIVOTOPIS?

JAK VYPLNIT EUROPASS-ŽIVOTOPIS? KROK ZA KROKEM JAK VYPLNIT EUROPASS-ŽIVOTOPIS? 1. Na webové stránce www.europass.cz klikněte na tlačítko napsat vlastní životopis. 2. V případě, že chcete životopis psát v cizím jazyce, klikněte na tlačítko

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09_15 Zaměstnání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Člověk a svět

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 011 1 : Sylabus Uplatnění na práce, část I Uplatnění na práce Autoři: Milan Šimek Vydání: první, 011 Počet stran: 19 Tisk: Vysoká škola

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor Mgr. Zuzana Válková Co je pracovní pohovor a kdy nás čeká? Pracovní pohovor je událost, při které náš potenciální zaměstnavatel zjišťuje všechny potřebné

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE (dále jen výzva ) k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Chybí vám profesní rozvoj a nábor kvalifikovaných zaměstnanců na jednom místě?*

Chybí vám profesní rozvoj a nábor kvalifikovaných zaměstnanců na jednom místě?* Chybí vám profesní rozvoj a nábor kvalifikovaných zaměstnanců na jednom místě?* Odpovědí je portál * www.vzdelavaniaprace.cz Národní soustava kvalifikací (NSK) se v praxi využívá stále více! Čísla hovoří

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Příklad dobré praxe XI

Příklad dobré praxe XI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XI pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Renáta Havelková

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP) PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (LP) 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. SLEDOVÁNÍ NABÍDEK ZAMĚSTNÁNÍ 4 3. MOTIVAČNÍ DOPIS..5 4. JAK NAPSAT ŽIVOTOPIS 7 5. ČEHO SE VYVAROVAT

Více

http://sim.samostatnyabsolvent.cz/

http://sim.samostatnyabsolvent.cz/ http://simsamostatnyabsolventcz/ do interaktivního simulačního softwaru Vytváření úkolů do simulačního softwaru Zadávání úkolů do simulačního softwaru Nově zaregistrovat Interaktivní simulační software

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

Hledání na nova.prace.cz Změny v hledání na Prace.cz a co to znamená pro zadavatele inzerátů Červenec 2015

Hledání na nova.prace.cz Změny v hledání na Prace.cz a co to znamená pro zadavatele inzerátů Červenec 2015 Hledání na nova.prace.cz Změny v hledání na Prace.cz a co to znamená pro zadavatele inzerátů Červenec 2015 1 Na co jsme mysleli, když jsme to tvořili Když jsme vymýšleli nové vyhledávání na Prace.cz, kromě

Více

STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS SEBEPREZENTACE

STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS SEBEPREZENTACE Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A MOTIVAČNÍ DOPIS SEBEPREZENTACE Společnost ELTODO Podoba CV: Strukturované CV nejčastěji využívaná forma Nestrukturované CV není doporučována Strukturované CV: Chronologické

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 4. Jak nejlépe zvládnout otázky u výběrového řízení Tento osvědčený postup pomáhá uživatelům s přípravou na výběrové řízení, konkrétně na tu část řízení, kdy se jich dotazuje zástupce zaměstnavatele (zpravidla

Více

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 DOKUMENTAČNÍ PROCES. Aktualizace Zpracování

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 DOKUMENTAČNÍ PROCES. Aktualizace Zpracování DOKUMENTAČNÍ PROCES Šetření Vyhledávání Aktualizace Zpracování Průběžná kontrola Předávání Šetření informačních potřeb: viz předchozí modul Vyhledávání informací: Je třeba využívat více zdrojů: Internet

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute PwC Studentský barometr 2014 PricewaterhouseCoopers Česká republika (PwC) provedla, stejně tak jako každý rok, rozsáhlý průzkum nazvaný Studentský barometr. Průzkumu se účastnili studenti a čerství absolventi.

Více

Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě

Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě Kariérní centra na vysokých školách jsou v zahraničí mezi studenty velmi oblíbená. Zajdou se tam nejen poradit o tom, jakou cestou se ve své

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Každý úspěšný člověk, jestliže chce dosáhnout svého cíle, se musí věnovat své práci na 100%. Náš cíl je jasný. Vydělávat snadno, rychle a neomezené

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Strukturovaný životopis Označení materiálu: Datum vytvoření: 1. 12. 2013

Více

Reklama 2. Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz

Reklama 2. Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz Klientský brief pro úkol č. 1 Předmět REKLAMA 2 Pracovní označení CVIČNÁ KOMUNIKAČNÍ AGENTURA NÁZEV ÚKOLU INFORMATIVNÍ A NÁBOROVÁ PROPAGAČNÍ AKCE TERMÍNY prezentace 7.

Více

JOB CLUB. v Terapeutické komunitě. Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015

JOB CLUB. v Terapeutické komunitě. Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015 JOB CLUB v Terapeutické komunitě Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015 Cíle projektu: Navyknout klienta pravidelné práci, naučit ho pracovním návykům

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková MOTIVAČNÍ DOPIS VY_32_INOVACE_CJ_2_13 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti MOTIVAČNÍ DOPIS Definice, funkce, užití

Více

Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz

Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz 7. 5. 2015 Obsah Budování osobní značky Životopis Motivační dopis Pohovor Každý den můžete udělat něco pro svou budoucnost Reference

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH

STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH OK4EU Michaela Vráželová Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc vrazelova@ok4eu.cz Olomouc, prosinec 2011 OBSAH 2 STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 3 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 PANEL A personalistický 1. Potřebná úroveň VŠ kvalifikace, uplatnitelnost absolventů bakalářského, magisterského

Více

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Klíčová aktivita KA5 Propojení univerzitního prostředí s trhem práce Garant aktivity Ing.

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii Studovat ve Francii Proč vybrat Francii? CampusFrance Velká moderní evropská země, ve které byly vynalezeny velké technické objevy Příjemné životní prostředí Široká nabídka studijních programů -----------------------------------------

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky - Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Diplomatická akademie Rytířská 31, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 186 252, fax: +420 224 186 251 www.mzv.cz VŠEOBECNÁ VNĚJŠÍ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ DO DIPLOMATICKÉ

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium 1. Základní informace, termíny Den otevřených dveří: 11. ledna 2014 Informace: prijimacky@ff.cuni.cz

Více

Antonín Přibyl Odborná praxe oborů PS a AI

Antonín Přibyl Odborná praxe oborů PS a AI Výchozí stav Vysoká škola polytechnická Jihlava je veřejná vysoká škola zaměřená na aplikovanou vzdělanost, jejímž posláním je poskytovat studijní programy zaměřené zejména na potřeby regionálního trhu

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Výběrové řízení v praxi PER Personální management

Výběrové řízení v praxi PER Personální management Výběrové řízení v praxi PER Personální management Bc. DRÁBEK Drahomír 5.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH Úvod 1. Nábor pracovníků. 3 1.1. Výběr zdrojů náboru a komunikačních

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Hodnocení výuky studenty a studentkami, FHS UK, Letní semestr 2012 Kompletní hodnocení kurzu: SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM vyučující: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. kód: YMN078 odevzdané formuláře: 7

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Příklad dobré praxe IXX

Příklad dobré praxe IXX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IXX pro průřezové téma Člověk a svět práce Milan Adamec 2010

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Objednat můžete na www.fragment.cz

Objednat můžete na www.fragment.cz Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled e-kniha

Více

Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské)

Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské) Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské) Magisterské prezenční studium historie je studium čtyřsemestrové a je zakončeno státní magisterskou zkouškou. Je určeno pro absolventy bakalářského

Více

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání Žamberk Občanské sdružení CEMA Žamberk 7. 10.1. a 14.-16.1. 2013 Školilo se 13 žen, službu hlídání dětí využilo 6 maminek. Super zajištěný seminář, příjemné lektorky, obnovení starých a získání nových

Více

PROČ PRACOVNÍ PORTÁLY NESTAČÍ A PROČ SE FIRMY MUSÍ KONEČNĚ ZAČÍT ZABÝVAT SOCIÁLNÍMI SÍTĚMI

PROČ PRACOVNÍ PORTÁLY NESTAČÍ A PROČ SE FIRMY MUSÍ KONEČNĚ ZAČÍT ZABÝVAT SOCIÁLNÍMI SÍTĚMI PROČ PRACOVNÍ PORTÁLY NESTAČÍ A PROČ SE FIRMY MUSÍ KONEČNĚ ZAČÍT ZABÝVAT SOCIÁLNÍMI SÍTĚMI 2 Colorbee Insights Vám poskytují pravidelné komentáře, rady, tipy a aktuální informace z oblasti lidských zdrojů.

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno.

Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Kdo jsme Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Náplní naší služby je pomáhat nezaměstnaným při řešení jejich obtížné životní

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Finanční trh je přesycen finančními poradci a zprostředkovali pojištění. Určitě využíváte všechny dostupné aplikace

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Příprava na přijímací pohovor

Příprava na přijímací pohovor JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 3 Obsah pracovních listů Úkoly a cvičení 2-5 Důležité fráze a

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva Ekonomika Úvod do světa práce Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Nadace VIA, T Mobile a Tomáš Feřtek (EDUin) Jiří Závozda (Lidové noviny) uvádějí

Nadace VIA, T Mobile a Tomáš Feřtek (EDUin) Jiří Závozda (Lidové noviny) uvádějí Nadace VIA, T Mobile a Tomáš Feřtek (EDUin) Jiří Závozda (Lidové noviny) uvádějí Jak nabídnout své téma médiím V této dílně se dozvíte, jak efektivně P komunikovat s novináři, a naučíte se dívat na vlastní

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví

63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví 63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví Tříleté denní studium Titul DiS. Žádné přijímací zkoušky, SCIO, NSZ Žádné poplatky za přihlášku Možnost zaslat nebo přinést přihlášku do 31.05.2012 pro 1. kolo, pro

Více