Víte, že. články připravuje tým, který vytvořil pro nováčky na Masarykově univerzitě příručku Prvákoviny do kapsy (www.prvakoviny.cz)?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Víte, že. články připravuje tým, který vytvořil pro nováčky na Masarykově univerzitě příručku Prvákoviny do kapsy (www.prvakoviny.cz)?"

Transkript

1

2 Víte, že se projekt Jdi pracovat! rozjel proto, aby vysokoškoláci nekončili na úřadu práce? krom této brožury existuje i web www. jdipracovat.cz? internetové stránky každý pracovní den přinášejí nový článek s personálním tématem? cílem je upozornit studenty na nutnost praxe nebo brigády při studiu? se na projektu podílejí studentky a studenti všech fakult Masarykovy univerzity? články připravuje tým, který vytvořil pro nováčky na Masarykově univerzitě příručku Prvákoviny do kapsy (www.prvakoviny.cz)? můžete diskutovat a vyjadřovat se ke všem tématům? Jdi pracovat! 1. ročník, 1. číslo. Vychází: Náklad: Distribuce zdarma. Vydavatel: Petra Klobasová, Rokytnice nad Rokytnou 146, , IČ: , , Redakce: Petra Klobasová (šéfredaktorka), Alena Štouračová, Julie Veselá, Petra Havlišová, Iva Šemberová, Eliška Gončarová, Jana Faltýnková, Monika Michalovová, Pavla Žůrková, Monika Vrtělová, Jaroslav Kára, Ondřej Tichý. Grafika: Jan Kubát seznam.cz). Tisk: Protisk spol. s r.o. Publikace Jdi pracovat! vyšla za podpory Kariérního centra Masarykovy univerzity. Texty s personální tematikou vycházejí každý pracovní den na internetových stránkách

3 úvodem Absolvent bez praxe je jako generál bez kalhot Před šesti lety jsem poprvé vystoupila z vlaku v Brně. Jako holka z malé vsi jsem byla městem uchvácená. Ne ale ze Špilasu, hromady divadel nebo přehrady. Oproti malé dědině mělo Brno navíc řadu pracovních příležitostí. praxi vybírat. Nevěřte ale mýtu, který se šíří po Masarykově univerzitě, totiž že její absolventi jsou žádaní a nemusí se o uplatnění bát. Bohužel poslední dobou musíme my, absolventi, mít na paměti, že je nás čím dál víc. A jediný, kdo si vybírá, jsou zaměstnavatelé. Aby o nás měli zájem, je třeba jim mít co nabídnout. Z té velké nabídky možností se mi zatočila hlava a já, klidně se smějte, jsem našla nového koníčka obcházení pohovorů, neboli pohovorismus. Za první rok na škole jsem za sebou měla tolik pohovorů, že bych mohla psát učebnice. První zkušenost ale nebyla dobrá. Pohovor a celé výběrové řízení bylo obaleno do snůšky lží a polopravd. Nicméně vzpomínka ve mně zůstala doposud a byla jedním z důvodů, proč jsem založila web Dále to ale už šlo jako po másle. Začínala jsem různými manuálními přivýdělky, které byly paradoxně finančně lépe ohodnocené než třeba u studentek oblíbené pozice sekretářek nebo administrativních pracovnic. Oborová práce, která mi byla jakožto začínající novinářce poměrně nakloněna, ale nebyla zpočátku nijak lukrativní. Abych získala nějaké zkušenosti, musela jsem psát zadarmo, než jsem byla pro platící zaměstnavatele zajímavá. Momentálně končím vysokou školu a mezi zaměstnavateli si mohu díky své Dobře míněné rady Absolvent bez praxe je jako generál bez kalhot pokud není praxe či stáž v rámci vašeho oboru povinná, musíte do toho jít sami. I za mrzký (v lepším případě) či žádný (v téměř každém případě) peníz získáte zkušenosti k nezaplacení. Pohovorismus by se měl vyučovat obcházení výběrových řízení je disciplína, která se dá natrénovat. Když obejdete několik pohovorů, procvičíte odpovědi a vystupování. Kdo má v oblíbených záložkách, ten se na trhu práce neztratí internetový portál se každý pracovní den plní novým článkem. Diskutujte a nenechte si vaše zkušenosti pro sebe! Za celou redakci jdipracovat!cz Petra Klobasová, šéfredaktorka 3

4 úvodem Víte, jakým je naše univerzita chlebodárcem? Ač to řadu studentů Masarykovy univerzity asi nenapadá, naše alma mater je také zaměstnavatelem a ne tak ledajakým. V počtu zaměstnanců je druhá na jižní Moravě. O výběrových řízeních do této instituce jsem si povídala s vedoucí personálního odboru Masarykovy univerzity Evou Petrželkovou. Kolik má univerzita stálých zaměstnanců? Masarykova univerzita je druhým největším zaměstnavatelem v Jihomoravském kraji a zaměstnává kolem čtyř a půl tisíce zaměstnanců, z nichž tři a půl tisíce má plný pracovní úvazek. Kromě toho zaměstnává měsíčně v průměru tisíc takzvaně externích pracovníků na dohody konané mimo pracovní poměr. Kde jsou zveřejňovány pracovní nabídky? Univerzita zveřejňuje všechny své pracovní nabídky na úřední desce, konkrétně na adrese: Kromě této adresy zpravidla zveřejňuje volná místa na internetovém trhu práce a speciální nabídky pro studenty jsou umístěny v IS MUNI. Jaká místa na Masarykově univerzitě jsou vhodná pro absolventy? Pro naše studenty jsou vhodné zejména všechny administrativní pozice, ale také odborné pracovní funkce podle studijního profilu jednotlivých studentů. Například na Rektorátě MU zaměstnáváme na jednotlivých odborech studenty humanitních oborů, na ÚVT a FI je zaměstnán velký počet studentů FI, kteří vykonávají i vysoce kvalifikovanou práci. Velké množství studentů bylo zaměstnáno na projektech EU, ale také jsou zapojováni v rámci výzkumných a vývojových projektů a specifického výzkumu, kde mohou být odměňování také formou stipendia. V těchto případech se jedná zejména o studenty PřF a LF. Co se týče jejich pra- covního nasazení, neradi vidíme pracovní poměr na plný úvazek, spíše považujeme za vhodné, aby studenti pracovali ve zkrácených a pružných pracovních režimech, aby práce nenarušovala jejich studium, které by mělo být na prvním místě. Hlásí se absolventi univerzity na volná místa? Nemůžeme si stěžovat na nezájem. Na pracovní pozice vyhlašované prostřednictvím IS MUNI se hlásí velký počet zájemců a poměrně často reagují studenti vyšších ročníků i na ostatní inzerci ve veřejných médiích. Početnou skupinu zájemců tvoří také naši absolventi. Jak vypadá výběrové řízení? Masarykova univerzita má poměrně komplikovaný systém výběrového řízení, které občas některé uchazeče odradí. Na druhé straně máme ověřeno, že standardizovaný postup znamená větší jistotu ve výběru nevhodnějšího uchazeče a současně prevenci před skončením pracovního poměru ve zkušební době. Pro většinu uchazečů, i když neuspějí, je to dobrá zkušenost do budoucna, protože nároky zaměstnavatelů se obecně neustále zvyšují a není lehké obstát často ve velmi těžké konkurenci. Výběrová řízení jsou minimálně dvoukolová, to znamená administrativní kolo a další kolo osobních rozhovorů výběrové komise s vybranými uchazeči. Kromě toho je pevnou součástí výběrového řízení ověření jazykových, případně i odborných kompetencí a dále orientační psychodiagnostika. Kdo uchazeče vybírá? Výběrová komise, která je minimálně 4

5 úvodem tříčlenná, je jmenovaná vyhlašovatelem výběrového řízení a má za úkol doporučit k přijetí nejlepšího uchazeče. Sestavuje pořadí úspěšnosti uchazečů, které má svůj význam v případě, že z nějakého důvodu uchazeč vyhodnocený na prvním místě do pracovního poměru nenastoupí. Úkolem komise je komplexně posoudit všechny informace, které o uchazečích získá, a rozhodnout, který uchazeč je nejvhodnější. Nejvhodnější nemusí nutně znamenat nejlépe kvalifikovaný, protože kromě kvalifikace praxe je důležitá také osobnostní charakteristika a osobní dojem, jaký uchazeč o sobě zanechá. Co má uchazeč udělat, aby uspěl? Nepodceňovat přípravu. Zjistit si na webových stránkách, o jaké místo se uchází, pečlivě zpracovat svoje CV a podávat o sobě pravdivé informace. Pokud chce student vyzvednout své osobní úspěchy, měl by je umět podložit ověřitelnými výsledky. U studentů se zajímáme o průběh jejich studia, pobyt v zahraničí, téma diplomové práce, jaký mají kariérní plán a také jaké jsou jejich koníčky. Úspěch mají ti, kteří mohou zaujmout svou praktickou činností vedle studia (nemusí to být přímo výdělečná činnost) a umí jasně vyjádřit své cíle a motivaci k získání pracovního místa, popřípadě mohou nabídnout reference o své osobě. Jaké chyby dělají uchazeči nejčastěji? Někteří studenti projevují značnou naivitu ve svých představách o budoucí praxi a svém budoucím zaměstnavateli, nebo mají nízké sebevědomí. Chybou je povrchně zpracované CV a také například používání nespisovných výrazů při pohovoru se členy komise, i když je pochopitelné, že ve stresu může člověk sklouznout i do slangu. Veřejná škola je do jisté míry konzervativní prostředí a dbá se zde na čistotu jazyka alespoň při oficiálních jednáních. Dodržuje se také určitá etiketa při výběrových řízeních a někteří neznalí uchazeči si zbytečně pokazí dojem třeba tím, že iniciativně zahájí kontakt se členy komise potřásáním ruky, aniž by počkali na pokyn, co mají udělat. To už jsou ale spíše detaily, podle mne je rozhodující prokázat, že student může kromě úspěšného absolvování studia nabídnout i nějakou konkrétní pracovní zkušenost nebo konkrétní studijní úspěch podložený oceněným výsledkem. Petra Klobasová Co s titulem v kapse? Na den promoce se nezapomíná. Kromě slziček, motýlků a nažehlených fiží je to snad poslední den, kdy se můžete naobědvat bez žaludečního vředu. Život studentův se totiž dělí, jak zákon káže před promocí a po promoci. Jak tedy začít po škole vysněnou kariéru a jaké jsou možnosti absolventovy? Úřad práce + neplatíte zdravotní a sociální pojištění + můžete žádat o rekvalifikaci + nikdo vás nenutí ráno brzy vstávat - bez roční soustavné pracovní činnosti nemáte finanční podporu - práci, kterou hledáte, vám nenabídnou - dostaví se pocit méněcennosti 5 Trainee program + je to ideální start, pokud chcete získat praxi svém oboru + vyzkoušíte si několik pozic + máte přibližně stejné ohodnocení jako při hlavním pracovním poměru - program má maximálně roční platnost - kapacita pozic je omezena

6 zaměstnání Zaměstnání na HPP nebo VPP + konečně už nebudete muset jíst jen buřty s cibulí + osamostatníte se + započnete třicet let soustavné pracovní činnosti (možná) na důchodek + budete mít zaměstnanecké výhody + načerpáte kariérní zkušenosti - polovinu výplaty sežerou složenky - začínáte od píky - většinou se nejedná o vysněné povolání - s největší pravděpodobností nevstáváte, kdy se vám zachce Práce v zahraničí + je to životní zkušenost + existují různorodé pracovní nabídky + naučíte se jazyk - je nutný počátečný kapitál - začínáte na pozicích uklízeč, pokojská, pomocná síla nebo au-pair Podnikání + s živností je člověk vlastním finančníkem i pánem + máte menší pojistné a daňové odvody + pořídíte si různé věci, které jdou pak do nákladů, čímž si snížíte daně + můžete si realizovat vlastní projekty - bez praxe a zkušeností je řehole budovat si odbyt pro své výrobky či služby - často máte náročné pracovní vytížení, přičemž se nesmíte bát riskovat - často se musíte před zahájením činnosti trochu zadlužit Doktorandské studium + finanční stipendium při prezenční formě činí kolem sedmi až osmi tisíc korun + máte možnost pracovat ještě v soukromé firmě na vedlejší pracovní poměr + získáte praxi jako asistent na vysoké škole + zůstávají vám studentské výhody včetně odborných stáží - můžete mít méně volného času - studovat a pracovat je náročné Julie Veselá

7 zaměstnání Kde hledat práci na hlavní pracovní poměr? V současné době je nalezení solidní práce, zvlášť pro absolventy, pořádně tvrdým oříškem. Chcete-li po škole nastoupit do zajímavé a dobře placené práce, musíte si ji nejprve najít. Čím více možností využijete, tím lépe. které jste už během své praxe měli možnost poznat, a tak víte, co od nich očekávat. Internetové pracovní portály Na internetu naleznete nepřeberné množství pracovních portálů, kde se každý den objevují čerstvé pracovní nabídky. Na těchto webech si můžete před tím, než začnete práci na plný úvazek hledat, zadat konkrétní kritéria výběru, týkající se především oboru, lokality a požadovaného platu. Pracovní veletrh Na potencionálního zaměstnavatele lze narazit i na veletrhu práce. Přímo Masarykova univerzita pořádá veletrh pracovních příležitostí, ale najdou se i jiné. Výhodou je, že tam máte spoustu zaměstnavatelů na jednom místě. Projeďte inzeráty v tisku Personální agentura Hledání solidní práce pročítáním inzerátů v denním tisku? Proč ne? Ale pozor, ať se nenapálíte! Samozřejmě i v novinách můžete narazit na zajímavou a dobře placenou práci na plný úvazek. V novinové inzerci se to ale hemží i podvodnými nabídkami práce. Agenturu můžete oslovit během hledání práce a využít jejich poradenských a psychologických služeb. Každá z personálních agentur se specializuje na konkrétní obory. To je dobré vědět, můžete si tak na míru vybrat konkrétní personální agenturu, která se zaměřuje na oblast, kam spadá obor, který jste vystudovali nebo v němž máte několikaletou praxi. Oficiální web konkrétní firmy Ne každá společnost inzeruje na webových pracovních portálech. Stačí, když si vyhledáte oficiální webové stránky konkrétní firmy a nahlédnete do sekce s názvem Kariéra, Volné pozice nebo Nabídka práce. Úřad práce Hledáte-li práci, jistě vám pomůže i web Úřadu práce, na němž naleznete nabídky volných míst, rozčleněných v rámci regionů České republiky. Oslovení budoucího zaměstnavatele Na závěr Zjistěte si kontakt na personální oddělení dané společnosti a pošlete životopis s em, v němž uveďte, co vás vedlo k oslovení dané společnosti, proč byste chtěli v této společnosti pracovat a co vy sami můžete nabídnout. Poté stačí vyčkávat. Když se vám během týdne nikdo neozve, rozhodně není neslušné připomenout se telefonicky. přešla Všechny možnosti jsme zde rozhodně nevyčerpali. Mějte na paměti, že při hledání práce hrají prim nejen vaše schopnosti, ale i náhoda a štěstí. To znamená, že práci na plný úvazek můžete najít prakticky kdykoliv a kdekoliv. A to klidně také přes známého, v inzertní vývěsce v obchodním domě, ve výloze kamenného obchodu, na facebooku nebo na webových strán- Co si přát lepšího, než po absolutoriu nastoupit do práce v oboru, který jste vystudovali a který vás baví? Zůstanete mezi lidmi, Alena Štouračová Studentská praxe, v pracovní poměr která kách vysokých škol či konkrétních kateder. Jen to chce mít oči na šťopkách. 7

8 brigády Brigády přinášejí nejen peníze, ale také praxi Život na vysoké není levná záležitost, proto je dobré si tu a tam přivydělat. Brigád je v Brně hodně, kdo tvrdí opak, lže nebo se mu nechce pracovat. Ne vždy je to procházka růžovým sadem, ovšem peníze se vydělat dají. Jeden přínos ale takováto martyria mají naučíte se komunikovat s personalisty. Tvrdit, že přivýdělek číhá na každém rohu a zaměstnavatelé se o vás perou, je přehnané. Nicméně neznám v Brně nikoho, kdo při hledání brigády dříve či později neuspěl. Musíte se ale smířit s věcí, která ledaskomu na vysoké škole dělá problém. Budete totiž nejčastěji dělat činnosti, kvůli kterým nepotřebujete vysokou školu, a skloubit tak vysoké sebevědomí univerzitního studenta s podřadnými činnostmi administrativních pracovníků, operátorů call center nebo pokladních v supermarketu. Doporučuji tedy překonat pýchu, umírnit se v nárocích na výši honoráře a směle se vydat na brigádnický trh práce. Věřte, že je to docela zábava, a pokud pro vás není potřebnou motivací finanční obnos, určitě se pocvičíte v komunikaci s personalisty firem a vyšperkujete si životopis. Pozor na podivné brigády! Může se stát, že narazíte na inzertní sdělení, kde podstoupíte test, zda umíte číst mezi řádky. Internetové prostředí svádí k tomu, že lidé nabízejí kdeco. Někdy se jedná o vyložený podvod, jindy zase inzerát slibuje to, co zaměstnavatel nikdy nesplní. Existují i nabídky, které nabízejí atraktivní práce, avšak za tím se skrývá nepopulární přímý prodej nebo vyloženě otravné oslovování lidí s různými nabídkami. Abyste si ušetřili zklamání, promarněný čas anebo i peníze, sestavili jsme pro vás několik tipů, jak se v inzerátech s personální tematikou zorientovat. Mají totiž ledacos společného. Zpravidla je odhalíte tak, že nabízejí vysoké výdělky, jednoduchou práci, flexibilní pracovní dobu a rychlý kariérní růst či jiné nereálné výhody. Většinou nejsou žádné požadavky na uchazeče. Pokud se všechny tyto nabídky nakumulují do jednoho inzerátu, máte téměř jistotu, že byste se měli mít na pozoru. Dost často takové nabídky inzerují lidé s osobními maily, nikoli firemními. Tyto inzeráty také pojí to, že jsou zpravidla na inzertních stránkách, kde není diskuse pod inzerátem. Univerzální rada na závěr: Pořádně si promyslete, komu a za co dáváte peníze, nepodlehněte klamnému vábení za astronomické částky. Buďte nohama na zemi! Tento text je prvním dílem našeho seriálu o podivných brigádách, který běží na Už nyní máme několik příběhů od studentů, kteří měli zkušenost s pracovními karamboly všeho druhu. Máte taky nějaký? Napište na a podělte se s informacemi, aby ostatní už nenaletěli! Petra Klobasová 8

9 brigády Studenti MU: Brigád při studiu je dost Brigády studentů Masarykovy univerzity jsou různorodé. V anketě studenti přibližují svoji brigádu a radí, jak se k ní dostali. A jak to zvládají? Lucie Černá, FF: Informační studia a knihovnictví Brigádu mám u archeologické firmy. Většinu roku provádím klasické vykopávky, přes zimu pak administrativu nebo archivování. Práci jsem získala přes přítele, který tam pracuje také. Jan Perla, FSS: Mediální studia a žurnalistka, Evropská studia Mám půl úvazek ve sdružení Podané ruce, který jsem sehnal přes inzerát. Prošel jsem výběrovým řízením a mám smlouvu na dva roky. Momentálně dopisuji bakalářku, tak se to dá zvládat. Sylwia Siedlaczková, PRF: Právo a právní věda Jsem zaměstnaná jako pracovník callcentra obchodního oddělení jazykového vzdělávacího centra. K práci jsem se dostala přes inzeráty na internetu. Dá se to skombinovat s rozvrhem. Petr Tvarůžek, FI: Apl. informatika Na cviku jsem potkal Mira, který mi nabídl programovací zakázku. Tu jsem vzal a následně jsem se o ten projekt začal i sám starat. Netrvalo dlouho a měl jsem další projekt a už jsem se vezl. Naštěstí mám školy už teďka dost málo, jinak by to byl fakt problém. Nedělám ani tak brigádu, já to spíš už pokládám za fulltime job a moji budoucí kariéru. Petra Maršálková, FSS: Mediální studia a žurnalistika, Evropská studia Podnikám. Dostala jsem se k tomu přes kamarádku. Jelikož si čas určuji sama, stíhám v pohodě. Momentálně píšu bakalářku, tak pracuju asi jednou týdně. Tomáš Paulík, FSPS: Regenerace a výživa ve sportu, ESF: Hospodářská politika Na serveru jobs.cz jsem našel nabídku administrativní výpomoci v jazykovce. Nakonec působím jako lektor angličtiny, poté co jsem prošel výběrovým řízením a školením. Se školou se práce dá stíhat hlavně díky flexibilitě, kterou tam mám, ale někdy to dá zabrat. Eliška Třetinová, FSS: Evropská studia, Mezinárodní vztahy V současné době mám brigády dvě: hlídání ročního děťátka dvakrát až třikrát týdně na půl dne, které jsem si zajistila přes inzerát, a potom administrativní výpomoc na ekonomickém odboru, kde mám známého. Tam bývám dva až čtyři dny v týdnu, podle toho jak se mi to hodí. Dagmar Plháková, PŘF: Finanční a pojistná matematika Mám brigádu v hudebním klubu Leitnerka. Akce jsou zde každé úterý, středu a čtvrtek. Moje práce spočívá buď v prodeji lístků na dané koncerty, nebo v uschovávání věcí v šatně. Jsme tam dva, takže se po týdnu vždy v těchto činnostech střídáme. Práce není moc namáhavá, ale spíše časově náročnější. Inzerát na tuto brigádu jsem našla v ISu. Eliška Outulná, ESF: Evropská hospodářská, správní a kulturní studia, PRF: Právo a právní věda Už od půlky prváku pracuju v cukrárně. Na dveřích měli cedulku, že shání brigádníky, tak jsem se přihlásila. Se školou se to stíhat dá, je to dost flexibilní brigáda (někdy mám 150 hodin, někdy 10), jen si vždycky hlídám rozvrh, abych měla volno třeba dvě celé odpoledne. Iva Šemberová, Petra Havlišová, Eliška Gončarová, Jana Faltýnková 9

10 personalista radí I životopis má své desatero Životopis (CV) je vstupní branou do výběrového řízení. Pojďme si tedy představit desatero principů, které můžou pomoci předejít zásadním chybám při psaní vašeho životního příběhu do stručných odrážek životopisu. 1. PRAVDIVÉ ÚDAJE UVÁDĚJ! Když se pustíte do psaní, mnohé určitě zamrzí, že se CV zdá jaksi prázdné a neatraktivní. Co si svůj životopis trošku nepřikrášlit! Na takové metody ale pozor, v prvním kole vám to možná projde, ale v dalším kole snadno narazíte. Personalista určitě vaše zkušenosti nezapomene proklepnout. 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOBĚ NEZATAJUJ! Nezapomeňte jako první zmínit své základní údaje jako jméno, datum narození, adresu a kontaktní údaje. 3. OBSAH NA MÍRU UŠIJ! Když se můžete chlubit bohatými zkušenostmi z oboru, proč tam udávat, že jste v patnácti letech uklízeli kanceláře. Šikovná pomůcka je projít si požadavky na uchazeče a hlavně si představit, o jakou pozici se ucházíte a co všechno musí úspěšný kandidát umět, a ušít tak své zkušenosti na míru. 4. ORIGINÁLNÍ BUĎ, ALE S MÍROU! Důležitým principem je v přijímacím řízení upoutat, ale s mírou. Zkušenosti vypište ty, které jsou relevantní. Máte-li pocit, že nic takového nemůžete nabídnout, zamyslete se znovu. Každý z nás někdy využil své schopnosti. Pomáhali jste organizovat maturitní ples nebo jste ve skautu vedli účastníky kurzu? Proč to nezmínit! Do životopisu naopak nepatří osobní dojímavý příběh o tom, jak vás vloni potkala osudová láska a vy jste díky tomu úplně jiný člověk. 5. GRAFICE CITLIVĚ POZORNOST VĚNUJ! Mít zajímavý životopis je jedna věc, ale zahltit personalistu různými fonty, velikostmi písma a barvami je věc druhá. Věnujte proto pozornost také grafické úpravě dokumentu. Poznámka: pozor na formáty souboru, raději doc nebo pdf. 6. DÉLKU NEPŘEHÁNĚJ! Jestli pátráte po optimálním rozsahu, pak ideální je jedna, maximálně dvě A4. Obecná pomůcka je životopis vytisknout a podívat se, jestli se v něm vyznám já i můj spolubydlící. 7. FOTKU S NEJVĚTŠÍ ROZVAHOU VYBÍREJ! Někomu možná přijde přiložená fotografie zbytečná, ale dnes se již stává standardní součástí vašeho CV. I tady je ale třeba zvážit, jakou fotku použít, kreativita se totiž často necení. Nezapomeňte tak výběr přizpůsobit práci, o kterou žádáte. Nic nezkazíte fotkou pasového formátu, která se bude usmívat z pravého horního rohu vaší prezentace. 8. GRAMATIKU A PŘEKLEPY ZKON- TROLUJ! Poslední korektury hlavně gramatického rázu jsou nezbytností. Musíte zbavit své životopisné dílo chyb a překlepů. 9. DATUM SEPSÁNÍ NEZAPOMEŇ! Je to maličkost, ale na konci CV uvést datum jeho vypracování je znakem preciznosti a určitě vám přidá u personalisty body. 10. PŘÍLOHY A DOPROVODNÉ TEX- TY NEPODCEŇUJ! Životopis už je ready, ale poslat samotný dokument asi neprojde, připojit krátký průvodní dopis nebo jiné požadované přílohy si ještě musíte zajistit. Eliška Gončarová 10

11 personalista radí Poslat životopis nestačí aneb Důležitost motivace Motivační dopis je jedním ze základních elementů každého přijímacího či výběrového řízení, ať už se jedná o práci, stáž, brigádu či studijní pobyt v zahraničí. Mnozí mají precizně vypracovaný životopis plný relevantních zkušeností, ale jejich snaha ztroskotá právě na podcenění důležitosti motivačního dopisu. Zrcadlo vaší osobnosti Motivační dopis je jedním z prvních kontaktů s budoucím zaměstnavatelem, proto se snažte vytřískat z této možnosti maximum. Motivační dopis, jak samotný název napovídá, má ukázat především vaši motivaci. Proto rozhodně nezapomeňte uvést důvody, proč se ucházíte o danou pozici a samozřejmě také proč zrovna vy budete jedničkou ve své nové práci. Nebojte se vyzdvihnout své klady a přednosti, samochvála v tomto případě nesmrdí (pokud se ovšem budete držet slušného vychování a uvádět pravdivé informace). Na druhou stranu, nic se nemá přehánět. Motivační dopis by měl být pravdivý, přesvědčivý, uvěřitelný, ne povrchní a neměl by se stát prostředkem, jak se zalíbit za každou cenu. V opačném případě může žadateli ve výběrovém řízení ubrat plusové body, říká personalistka Irena Valová. Důležitou součástí je pochopitelně představit vaše dosavadní relevantní zkušenosti, avšak i když nemáte konkrétní zkušenost s danou pozicí, snažte se uvést cokoliv, co se byť jen zdánlivě mohlo při dané práci hodit (ať už počítačový kurz či jazykový kurz v zahraničí). Autobiografie není na místě Váš motivák by měl být zajímavý, avšak výstižný. Ideálně by měl obsahovat hlavičku s adresou zaměstnavatele, ačkoliv v současné době při elektronické komunikaci se tento prvek často i vypouští. Na začátek dopisu patří pozdrav (neutrální Dobrý den je vhodný start, pokud nevíte, komu přesně dopis adresujete). V úvodu pak nezapomeňte zmínit, o jakou pozici máte zájem. Pak už přichází samotná motivace, relevantní zkušenosti a případně i odkaz k vašemu životopisu, který budete pravděpodobně zasílat spolu s dopisem. Na závěr se hodí zdvořilostní fráze o vašem nadšení, s jakým očekáváte případný pohovor a samotné rozloučení. Délka by neměla přesáhnout stránku textu. Vyčnívejte z davu Již při psaní motivačního dopisu si uvědomte, že pravděpodobně nejste jediným uchazečem o danou pozici a personalistovi či vašemu budoucímu šéfovi došla jistě celá řada lejster s nejrůznějšími důvody, proč přijmout daného jedince. Originalita se cení, a proto si dejte na přípravě motivačního dopisu záležet. Preciznost vašeho dopisu ukáže vašemu budoucímu zaměstnavateli zodpovědnost, s jakou přistupujete k zadaným úkolům. Podlézavé fráze, pomlouvání konkurence, pouhý výčet položek v životopisu či pravopisné chyby vám cestu k zaměstnání bohužel neotevřou. Důležité fráze Pracovní nabídka Vaší společnosti mě zaujala, protože Věřím, že bych byl/a přínosem pro vaši společnost Rád/a zodpovím Vaše dotazy na případné osobní schůzce. Petra Havlišová 11

12 personalista radí Pohovorismus co vás čeká na konkurzu? Nová doba dorazila i na pracovní trh, a pokud váš životopis získá pozitivní odezvu, čeká na vás martýrium někdy až prapodivně vyhlížejících psycho pracovních pohovorů. Existuje několik technik, které personalisté využívají k efektivnímu zhodnocení kandidátů. Kompetenční interview Je nejčastější typ pohovoru face to face. Personalista či vedoucí oddělení si vás pozve, aby zjistil, zda máte schopnosti a zkušenosti pro danou pozici. Většinou jste dotazováni na různé úkoly, které jste plnili v předchozích zaměstnáních, jaké máte vzdělání, co jste nejzajímavějšího dokázali, na co jste pyšní, jakou máte motivaci pracovat pro novou společnost. Odborné interview Některé pracovní pozice vyžadují, aby uchazeč prokázal své kreativní či odborné schopnosti. V takovém případě chtějí personalisté vědět, jak dobře umíte své řemeslo, a nechají vás, abyste svůj um předvedli. Může to být cokoliv od krátkého testu až po psaní všemi deseti, jazykový překlad, grafický návrh nebo sestavení nabídky zákazníkovi. Behaviorální interview Tento způsob vedení interview spočívá v pokládání specifických otázek, aby personalista zjistil, jaké pracovní aktivity jste schopni vykonávat. Behaviorální pohovory mají naznačit, zda jste vhodným kandidátem pro pracovní pozici a máte ty správné předpoklady. Personalisté nastiňují hypotetické situace, kterými zjišťují vaše myšlení a výkon pod tlakem. Nejčastěji se doplňuje psychometrickými testy. Skupinové interview V rámci skupinového interview si personalista pozve na pohovor několik uchazečů současně. Skupina kandidátů dostane úkol, který umožní personalistovi zhodnotit jejich odlišené osobnosti, pracovní styly, schopnost komunikovat a spolupracovat. Panelové interview neboli metoda Assessment Centrum Především velké společnosti používají pro výběr zaměstnanců speciální diagnostickou metodu Assessment Centrum. Tento pohovor zpravidla probíhá celý den. Účelem je poznat individuality uchazečů. Hodnotí se například sociální a komunikační dovednosti, analytické schopnosti, motivace, vůle a schopnost řešit problémy, ale také schopnost navodit atmosféru nebo vzbudit sympatie. Stresové interview Tento typ pohovoru se užívá výjimečně. Spíše se setkáte se stresujícími dotazy, kdy vám personalista položí pár nepříjemných až dotěrných otázek, aby vás vyvedl z míry. Zpravidla se používá pouze u pozic, které vyžadují prokázání schopnosti umět reagovat pod tlakem. Jeho podstatou je vystavit účastníka takovým stresovým situacím, aby bylo možné hodnotit jeho reakce, gesta a sebeovládání. Telefonické interview Využívá se v případě velké vzdálenosti, nebo pro získání prvních obecných informací o uchazeči. V žádném případě tento typ pohovoru nepodceňujte a připravte se na něj stejně jako na osobní pohovor. Pokud vám někdo zavolá v dobu, kdy u sebe nemáte poznámky nebo svůj životopis, klidně se omluvte a domluvte si jiný čas na pohovor. Julie Veselá 12

13 vzdělávání Když na škole nemáte vzdělání dost Zná to každý z nás, vysokoškolských studentů: nálož seminárek, tisíce stran povinné četby a večer je člověk rád, že se odvalí na pivko s kamarády a ani ho nenapadne se poohlížet i po jiných možnostech nabývání zkušeností a vědomostí. Přitom trh je vzdělávacími, rekvalifikačními či jazykovými kurzy přímo přesycen, stačí si jen vybrat a posunout tak svoje schopnosti dál. Pokud se tedy přeci jen rozhodnete, že místo večeru u piva zvýšíte svoji atraktivitu na trhu práce, máte opravdu z čeho vybírat. V dnešní době je skoro nezbytností ovládat alespoň jeden světový jazyk. Při výběru jazykovky se můžete zaměřit na obecnou gramatiku, konverzaci či přípravu na určitou jazykovou zkoušku nebo certifikát. Cena kurzů se liší podle intenzity, úrovně a kvality výuky. Roční kurz jednou či dvakrát týdně se pohybuje mezi pěti a deseti tisíci. Ale brousit můžete i jiné dovednosti, nejen ty jazykové. Jako děti počítačové doby bychom si měli umět poradit s technickými záludnostmi všemožných počítačových programů a váš budoucí zaměstnavatel bude pravděpodobně předpokládat váš (osobní) vztah k osobnímu počítači. Vyzkoušet si můžete kurzy grafiky, programování nebo si jen oprášit starý dobrý Word a Excel. Větší finanční zátěž pak přináší rekvalifikační kurzy a kurzy na zvyšování vašeho odborného a profesního umu: nabízí se vám všemožné kurzy v oblasti práva, účetnictví nebo marketingové komunikace. Ceny takových kurzů se mohou vyškrábat k částkám, které bychom jenom neradi viděli mizet z našich účtů (někdy i v řádu deseti tisíců). Jako chudí studenti si jistě řeknete, že byste přeci jen nějakou tu korunu (či euro) ušetřili na potřebnější věci nebo na zábavu. Zajímavou položkou do životopisu vám mohou být kurzy, které pořádaná Kariérní centrum nebo Poradenské centrum Masarykovy univerzity zdarma pro své studenty. Jediné, co potřebujete, je sledovat nabídku a včas se přihlásit. Poté si můžete vypilovat vaše umění argumentace, naučit se odolávat stresu, připravit se na pohovor se svým budoucím chlebodárcem či se stát expertem v prezentování svých projektů v různých jazycích. Také jazyková škola Filozofické fakulty nabízí jazykové kurzy pro své studenty. Cena se zas tak neodlišuje od jiných kurzů. Mnohdy se vyplatí si připlatit za kvalitní a individuální výuku. Petra Havlišová

Letem světem Pracovní nabídky najdete na Facebooku Redakce portálu jdipracovat.cz přichází

Letem světem Pracovní nabídky najdete na Facebooku Redakce portálu jdipracovat.cz přichází ÚVODEM 2 Milí čtenáři, výrazy jako zajíc, zobák, ucho, bažant nejsou nic lichotivého, nicméně každý z nás už určitě někdy byl takovým benjamínkem. V prvním pracovním kolektivu je tento nováčkovský stav

Více

4-5 listárna 6-7 práce v zahraničí 8-9 brigády 10 vzdělávání 11-14 personalista radí 15-33 speciál

4-5 listárna 6-7 práce v zahraničí 8-9 brigády 10 vzdělávání 11-14 personalista radí 15-33 speciál OBSAH 2 Víte že... se projekt Jdi pracovat! rozjel proto, aby vysokoškoláci nekončili na úřadu práce? krom této brožury existuje i web www.jdipracovat.cz? cílem je upozornit studenty na nutnost praxe nebo

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

Po škole. průvodce absolventa vysoké školy na cestě do reálného života

Po škole. průvodce absolventa vysoké školy na cestě do reálného života Po škole průvodce absolventa vysoké školy na cestě do reálného života Editor Radek Palaščák, 2008 Illustrations Martin Šilar, 2008 1. vydání ISBN 978-80-244-2013-4 1. KAM PO ABSOLUTORIU? Jak vykročit tou

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Průvodce pro nezaměstnané v pokročilém středním věku Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Myš není pro kočku! Posílení šancí a motivace sociálně

Více

Centrum ALMA, o. p. s. PRÁCE A JÁ. Metodika hledání práce pro ženy

Centrum ALMA, o. p. s. PRÁCE A JÁ. Metodika hledání práce pro ženy Centrum ALMA, o. p. s. PRÁCE A JÁ Metodika hledání práce pro ženy Romana Růžičková (ed.) Praha 2014 ESF OPPA Projekt Alma work & go Reg. č. CZ.2.17/2.1.00/35053 Práce a já Metodika hledání práce pro ženy

Více

Pracovní skripta byla vytvořena v rámci projektu Překonané bariéry registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/31.00045, financovaného z prostředků ESF a

Pracovní skripta byla vytvořena v rámci projektu Překonané bariéry registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/31.00045, financovaného z prostředků ESF a Pracovní skripta byla vytvořena v rámci projektu Překonané bariéry registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/31.00045, financovaného z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního

Více

Jdeme s kůží na trh. Motivační semináře Musíš chtít sám/sama. Ivana Mariánková Lucie Houthoofdtová

Jdeme s kůží na trh. Motivační semináře Musíš chtít sám/sama. Ivana Mariánková Lucie Houthoofdtová Chelčického 4 tel.: +420 737 505 288 ebanka: 231208036/2400 702 00 Ostrava 1 email: info@eico.cz ič: 69610720 Česká republika www.eico.cz dič: CZ69610720 Motivační semináře Musíš chtít sám/sama Jdeme s

Více

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Kam po škole.cz Vše o vzdělávání a praxi absolventů středních škol Číslo 1 / 2009 Cena 29 Kč Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Přihlašte se na vysokou školu na poslední chvíli Jak si najít

Více

Jak efektivně hledat práci

Jak efektivně hledat práci Jak efektivně hledat práci Projekt Socrates Grundtvig 2 Pomoc znevýhodněným lidem v rozvoji profesní dráhy Příručka Jak efektivně hledat práci vznikla v rámci projektu Socrates-Grundtvig 2 č. G2-P-2006-61

Více

brno Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce

brno Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce Průvodce průvodce brněnskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů doporučená prodejní cena: 10 Kč brno ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce jazykové školy,

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97

Více

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT NÁVRAT ANEB JAK SI ZÍSKAT DO PRÁCE ZAMĚSTNÁNÍ MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI TIRÁŽ VYDALA MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 V ROCE 2011 JAKO SOUČÁST PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE FINANCOVANÉHO

Více

EPILEPSIE A ZAMĚSTNÁNÍ. Průvodce problematikou pro zaměstnance. Epilepsie a zaměstnání - pro zaměstnance

EPILEPSIE A ZAMĚSTNÁNÍ. Průvodce problematikou pro zaměstnance. Epilepsie a zaměstnání - pro zaměstnance EPILEPSIE A ZAMĚSTNÁNÍ Průvodce problematikou pro zaměstnance 1 Spolek Občanské sdružení EpiStop www.epistop.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti Copyright Spolek Občanské

Více

Dveře. života DO PROFESNÍHO. Příručka pro Technickou univerzitu v Liberci

Dveře. života DO PROFESNÍHO. Příručka pro Technickou univerzitu v Liberci Dveře DO PROFESNÍHO života Příručka pro Technickou univerzitu v Liberci Dveře do profesního života TUL 2013 Recenzent: doc. Ing. Maroš Tunák, Ph.D. Editor: RNDr. Karolina Houžvičková Šolcová Technická

Více

Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj

Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj Autorka: Anežka Novotná Autoři článků: Jan Janda, Tomáš

Více

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu Street Law Život právníka ve 20. století PARTNEŘI Reklama Již od 5 000,- CZK oslovíte reklamou v časopise právnických fakult

Více

Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31

Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31 Obsah ÚVOD 4 Kapitola I. PROČ STUDOVAT 5 Kapitola II. JAKOU VYSOKOU ŠKOLU JE SPRÁVNÉ SI ZVOLIT? 9 Kapitola III. UNIVERZITY A VYSOKÉ ŠKOLY 16 Kapitola IV. ČLENĚNÍ STUDIA 19 Kapitola V. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Více

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč E-learning English for Business Proč studovat

Více

praha Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce

praha Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce Průvodce průvodce pražskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů doporučená prodejní cena: 10 Kč praha ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce jazykové školy,

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Osobní portfolio... 3 1.1 Osobní předpoklady... 3 1.2 Mé odborné znalosti a schopnosti... 4 1.3 Mé dosavadní úspěchy... 4 1.4 Osobnostní profil... 5 1.5 Musím se umět i pochválit... 6 1.6 Plánování

Více

Text Tomáš Johanna, Šárka Havlišová, Veronika Bílá. Návrh a grafická úprava Tomáš Johanna

Text Tomáš Johanna, Šárka Havlišová, Veronika Bílá. Návrh a grafická úprava Tomáš Johanna Text Tomáš Johanna, Šárka Havlišová, Veronika Bílá Návrh a grafická úprava Tomáš Johanna Vydal SPOLEČNĚ JEKEHTANE, o. s. Palackého 49, 702 99 Ostrava Přívoz Tisk Jiří Němec REPRONIS Nádražní 93/2967, 702

Více

Individuální, nebo skupinový kurz?

Individuální, nebo skupinový kurz? ZÁŘÍ 2006» ROČNÍK 5 JAZYKOVÉ ŠKOLY Certifikáty ze španělštiny Kde a jak studovat jazyk VŠ A VOŠ Studentské bankovní účty Soukromé vysoké školy KURZY Přípravné kurzy na VŠ Alternativní způsoby relaxace

Více

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Oblast Řízení lidských zdrojů PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty. projekt Spolupráce krajů

Více

chodit získané vědomosti a dovednosti vám zabezpečí, že se v praxi neztratíte.

chodit získané vědomosti a dovednosti vám zabezpečí, že se v praxi neztratíte. Zeptali jsme se......ředitelů VOŠ, děkanů či rektorů vysokých škol i ředitelů jazykovek na jejich školy. Chtěli jsme zjistit, proč se máte hlásit právě k nim. Všichni dotázaní odpovídali na stejné otázky:

Více

Agentura VIKA Jazyková škola A N FR IT ŠP RUŠ NOR denní pomaturitní studium 2008/2009 odpolední a večerní kurzy individuální a firemní kurzy

Agentura VIKA Jazyková škola A N FR IT ŠP RUŠ NOR denní pomaturitní studium 2008/2009 odpolední a večerní kurzy individuální a firemní kurzy KVĚTEN SRPEN 2008» ROČNÍK 7 JAZYKOVÉ ŠKOLY Učíme se u televize Denní pomaturitní studium VŠ A VOŠ Přípravné kurzy na vysokou Dálkové studium na MZLU PRÁCE Hon na letní brigády» KURZY Na maturitu není nikdy

Více

Rozvoj kariéry. Ing. Růžena Vorlová

Rozvoj kariéry. Ing. Růžena Vorlová Inovace vzdělávacích programů dle požadavků podnikatelské praxe v rámci procesu stabilizace VOŠE Zlín reg. č. CZ.1.07/2.1.00/32.0038 Rozvoj kariéry Ing. Růžena Vorlová Tento projekt je spolufinancován

Více