Příklad dobré praxe IXX

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příklad dobré praxe IXX"

Transkript

1 Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/ Příklad dobré praxe IXX pro průřezové téma Člověk a svět práce Milan Adamec 2010

2 PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE PRO PT ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Název RVP a ŠVP: Předmět: Téma výuky: RVP pro obory vzdělávání v kategorii E Občanská výchova Informační zdroje nabídek volných míst, definování a rozbor jejich výhod i nevýhod při hledání zaměstnání Cíl RVP: práce s informacemi, vyhledávání, vyhodnocování a využívání informací; formulování vlastních priorit; odpovědné rozhodování na základě vyhodnocení získaných informací; Uskutečňování tohoto cíle předpokládá: představit možnosti při hledání zaměstnání, umět formulovat a prezentovat srozumitelně své myšlenky, spolupracovat v týmu s ostatními spolužáky a podílet se na společných úkolech, umět efektivně pracovat s informacemi Kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, personální a sociální, pracovní Komunikativní kompetence žáci se učí vyjadřovat a formulovat své myšlenky a postoje, učí se diskutovat o jednotlivých možnostech hledání zaměstnání, o výhodách a nevýhodách, Personální a sociální kompetence žáci při práci ve skupinách pracují nad zadaným úkolem, ten potom prezentují před ostatními skupinami, při prezentacích ostatních skupin mohou doplňovat i jejich zpracování, při prezentacích je pedagogem sledován cíl, aby žáci pochopili, že se musí spoléhat především na sebe a své schopnosti, nesmí nechávat zodpovědnost za svou pracovní kariéru na náhodě nebo na úředníkovi z úřadu práce Kompetence k řešení problémů na řešení zadaných úloh spolupracuje s jinými žáky v týmu, ve třídě, v internátu i při mimoškolních aktivitách Kompetence k učení žáci pracují s informacemi ( třídí, vyhledávají, zpracovávají) Kompetence pracovní žáci si formují si své profesní postoje Metody: Výuka probíhá formou představení tématu a úvodního výkladu pedagoga, poté následuje samostatná i skupinová práce žáků. Aktivita není náročná, pedagog pomáhá žákům návodnými otázkami při přemýšlení o jednotlivých informačních zdrojích, o jejich kladech a záporech. Tato aktivita je velmi

3 cenná z hlediska přípravy žáků na trh práce, pro jejich uvědomění, jak je nutné se po trhu práce pohybovat a že se musí spoléhat především na sebe. Učitel napomáhá při definování a nacházení správných kladných i záporných charakteristik informačních zdrojů, tzn. způsobů hledání práce, přičemž vyzývá žáky, aby uváděli osobní příklady ze svého života, resp. především svých známých, rodiny atp. Pedagog sám má připravené příklady z praxe (pozitivní) k jednotlivým způsobům hledání zaměstnání. Aktivita není časově náročná, má rychlý průběh. Realizace: Didaktické pomůcky a prostředky k dosažení cíle Základní psací potřeby, poznámkový blok, tabule, křída. Hodinová dotace: 1 hodina Učivo a průběh hodiny: Metoda brainstormingu Aktivita: Pedagog zahájí hodinu a uvede aktivitu: Když půjdete hledat zaměstnání, jistě Vás napadá, že hledat práci je možné různými způsoby. Představte si teď tu situaci a řekněte mi, jaké způsoby hledání práce Vás je možné využít. Já budu zapisovat vaše nápady na tabuli. Pedagog zapisuje na tabuli jednotlivé možnosti, které žáci hlásí (většinou je lze shrnout do níže uvedených společných kategorií, pokud žáci nejsou schopni některou možnost nalézt, pedagog jim pomáhá návodnými otázkami): já sám (hledám a oslovuji zaměstnavatele např. podle telefonního seznamu) inzeráty (čtu si v novinách, na internetu a odepisuji na ty, které se mi líbí, tzn., posílám žádost o práci a životopis) úřad práce (zaeviduji se jako uchazeč o zaměstnání a oni už mi něco najdou) známosti (dostanu se někam přes známého, někdo mi něco doporučí nebo mě někam doporučí)

4 Pedagog rozdělí třídu na 4 skupiny, každá skupina dostane přidělen jeden informační zdroj, tzn. jednu uvedenou možnost, jak se shání práce: Každá skupina se teď vžije do situace, že si hledá práci a bude o svém způsobu hledání práce přemýšlet z hlediska jeho výhod a záporů. Rozdělte si papír na dvě části a zapřemýšlejte o tom, v čem je tento konkrétní způsob hledání práce dobrý, jaké má výhody, to pište do jedné části papíru, a také i jaké má nevýhody, co vás na tomto způsobu odrazuje, to zapisujte do druhé části papíru, zkuste se také zamyslet nad tím, jak dalece je pravděpodobné, že takto práci seženete. Až budete mít práci hotovou, budeme pokračovat zase společně. Žáci pracují 7 10 minut, záleží na jejich vyspělosti a intelektu. Pedagog: Nyní si napíšeme, co jste vymysleli. Pedagog zapisuje na tabuli k jednotlivým kategoriím výsledky práce žáků, které mu průběžně hlásí. Níže uvádíme seznam tradičních výhod a nevýhod uvedených způsobů hledání práce: JÁ SÁM KLADY: můžu si vybrat firmy podle vlastních představ, mám hodně možností, ze kterých si vybírám zvolím si způsob, jestli tam zavolám, napíšu žádost o práci nebo půjdu rovnou za personalistou se představit není to nic závazného, ale třeba je svou sebeprezentací zaujmu a budu se jim hodit, že mě přijmou JÁ SÁM ZÁPORY: je to velmi náročný způsob hledání práce, především časově, pak i finančně (telefonování, objíždění firem, posílání dopisů někam, kde nikoho nehledají) je zde malá pravděpodobnost úspěchu psychicky velmi náročné, když opakovaně člověk slyší, že ho nepotřebují INZERÁTY KLADY: hodně inzerátů v novinách, na internetu, v personálních agenturách, existuje široký rozsah nabídky inzeráty jsou přístupné každodenně pokud je uveden kontakt, můžu okamžitě napsat či zavolat té správné osobě mohu si podat sám inzerát s nabídkou své pracovní síly INZERÁTY ZÁPORY: najít správný inzerát je těžké, hodně inzerátů je neseriózních, někdy i podvodných

5 neustálé hledání nových inzerátů je velmi náročné na čas při jejich pročítání pokud se objeví zajímavý inzerát, má o něho zájem hodně uchazečů o tuto práci když se pošle žádost a životopis, málokdy se ozvou, jak výběrové řízení dopadlo anebo to trvá dlouho ÚŘAD PRÁCE KLADY: hledám v nabídkách i z jiných okresů nabídky jsou přístupné každodenně na nově vytvořené místo může zaměstnavatel čerpat i nějaké dotace místo je dobře popsáno, je zřejmé, co se po pracovníkovi bude požadovat místo je skutečně volné hodně informací lze nalézt na ÚŘAD PRÁCE ZÁPORY: na místo je posíláno hodně zaevidovaných lidí je těchto míst hodně málo mým známým, co jsou na úřadu v evidenci, ještě nic nenabídli když tam přišli žádat o práci, už místo bylo obsazené ZNÁMOSTI KLADY: známý se může přimluvit u zaměstnavatele, aby mě vzali, když mají volné místo, zaměstnavatel se o mně něco dopředu dozví mám podrobné informace o požadované kvalifikaci, o pracovním místě a o firmě znám i podmínky nástupu do práce od kdy je nástup, co budu dělat, kolik je přibližně plat ZNÁMOSTI ZÁPORY: pocit zavázanosti vůči příteli, který mě doporučil, musím mu být vděčný pokud nesplním očekávání vedoucího, co když se to přenese i na něho může dojít i ke zkreslení informací Pedagog shrne zapsané informace: Zde jsme si shrnuli všechny nejdůležitější způsoby hledání zaměstnání. Nelze říct, že by některý byl vyloženě horší nebo výrazně nejlepší. Každý způsob hledání zaměstnání má své plusy i mínusy, nejlepší je kombinovat různé způsoby a hlavně se spoléhat jen na sebe a svou aktivitu. Pokud pošlete jednu žádost o práci za měsíc a pak budete čekat, jak to výběrové řízení dopadlo, můžete čekat hodně dlouho. Čím déle budete bez práce, tím víc budete pro zaměstnavatele nezajímaví. Jedno je jisté, hledat si práci vám dá hodně práce.

6 Výsledky: INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Stanovené cíle výuky jsou naplňovány dle úrovně vyspělosti žáků. Žáci se mnohdy dosud ani nezamyslili, jak budou práci hledat, je to pro ně konkrétní přiblížení se trhu práce. Nemají představu o tom, jak práci hledat, většinou se spoléhají, že úřednice z úřadu práce jim něco najdou. Žáci si v rámci hodiny uvědomují, že mají zodpovědnost za řízení své pracovní kariéry. Aktivita je velmi přínosná, žáci se snadno zapojují, mohou prezentovat své zkušenosti s hledáním brigád, většinou dávají k dobru příklady ze svého okolí. Úkolem pedagoga je nenechat se strhnout do prezentace těch hoších situací, měl by mít připravené historky, dokládající úspěšné postupy při vyhledávání a kontaktování zaměstnavatelů a pracovních míst. Reflexe: Žáci jsou motivováni k uvědomování si významu jednotlivých způsobů hledání práce, jejich kladů a záporů k rozvíjení jejich komunikativních dovedností k posilování zdravého sebevědomí a sebejistoty k přijetí zodpovědnosti za řízení své kariéry

Příklad dobré praxe XVIII

Příklad dobré praxe XVIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XVIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Milan Adamec 2010

Více

Manuál poradenské činnosti Job club

Manuál poradenské činnosti Job club Manuál poradenské činnosti Job club Praktická ukázka poradenského programu Job club pro pracovníky vzdělávacích institucí a neziskových organizací Ing. Lenka Orgoníková Mgr. Luděk Richter Ing. Lenka Orgoníková

Více

2010-2013. Škola manažerského rozvoje s.r.o., www.smrov.cz, CZ.1.07/1.1.00/14.0072. Stránka 1 z 151

2010-2013. Škola manažerského rozvoje s.r.o., www.smrov.cz, CZ.1.07/1.1.00/14.0072. Stránka 1 z 151 Kariérový koučink pro Střední školy Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol Klíčové aktivity Profesní diagnostia, Kariérový koučink a Kompetence pro trh práce 2010-2013 Škola manažerského

Více

Příklad dobré praxe XI

Příklad dobré praxe XI INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XI z realizace kariérového

Více

VOĽBA PRVÉHO POVOLANIA

VOĽBA PRVÉHO POVOLANIA Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů A 1.1 D 3.29 PaedDr. Marie Ernestová, ZŠ Zaječov Téma: Cíl hodiny: Pomůcky: Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů Připravit žáky na vstup do pracovněprávních

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

ČLOVĚK JE TÍM, ČÍM SE ŽIVÍ

ČLOVĚK JE TÍM, ČÍM SE ŽIVÍ ČLOVĚK JE TÍM, ČÍM SE ŽIVÍ METODICKÝ MATERIÁL PRO UČITELE ZÁKLADNÍCH ŠKOL Vzorová příprava 2 vyučovacích hodin zaměřených na podporu volby učebních oborů 1 Metodika Remeslo zije11_12_2011.indd 1 13.12.11

Více

Metodika pro motivační kurz

Metodika pro motivační kurz Metodika pro motivační kurz Zpracovala: Marie Rozsypalová E- mail: Projektzmpir3@seznam.cz Role v projektu: Kariérový poradce Aktivita číslo: 03 Datum zpracování: Listopad 2009 Cílová skupina: Skupiny

Více

Publikováno na webu MU Brno. Zadání pro zpracování úkolu:

Publikováno na webu MU Brno. Zadání pro zpracování úkolu: Publikováno na webu MU Brno Zadání pro zpracování úkolu: Na konkrétním příkladě učiva ukázat, jak se změnily strategie učení, popsat metodický postup výuky a poukázat na rozvoj klíčových kompetencí žáka

Více

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace leden - únor / 2013 Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace Antonio Payano výkonný ředitel BAYER ČR a SR Téma: klíčové kompetence Cena 59 Kč / 2,50 01-02/2013 Digitální verze časopisu zdarma

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing.

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ

Více

KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ

KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ příloha plánu práce výchovné poradkyně Mgr. Věra ŠEBOROVÁ

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život - zdravá škola Obsah Identifikační údaje 3 Charakteristika

Více

Projektové vyučování. Skripta ke kurzu 13. 12. 2012. Mgr. Kateřina Lojdová

Projektové vyučování. Skripta ke kurzu 13. 12. 2012. Mgr. Kateřina Lojdová Projektové vyučování Skripta ke kurzu 13. 12. 2012 Mgr. Kateřina Lojdová Obsah Úvodem... 3 1. Vymezení projektového vyučování... 4 2. Projekt v kurikulu... 5 3. Cíle projektového vyučování... 6 4. Postup

Více

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání VÚP v Praze 2005 Celková gesce přípravy Manuálu Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a celková koordinace jeho přípravy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů.

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. V Česku je kariérové poradenství poměrně mladou disciplínou. Zpočátku navázalo na poradenství v oblasti vzdělávání a volby povolání realizované

Více

Osobní personalistika pro ZŠ Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol

Osobní personalistika pro ZŠ Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol Osobní personalistika pro ZŠ Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol Kolektiv autorů PhDr. Sylvie Navarová Mgr. Adriana Tošková PhDr. Jana Zouharová a další 2010-2013 Stránka 1 Š K O L

Více

Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Vzdělávací a poradenské programy pro absolventy Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Ing. Lenka Orgoníková Mgr.

Více

1. PRŮŘEZOVÉ TÉMA VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

1. PRŮŘEZOVÉ TÉMA VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 1. PRŮŘEZOVÉ TÉMA VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA "Průřezové téma představuje významnou oblast vzdělávání, která prostupuje celým formálním kurikulem a často je obsažena i ve skrytém kurikulu. Jsou to témata,

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ

ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ Project No 504861-LLP-1-2009-1-IT- KA3-KA3MP ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ Zuzana Freibergová Zbyšek Mohaupt Praha, 2012 Obsah 0 Úvod... 4 0.2 Jaké jsou výhody a podmínky registrace? 4 0.3 Ochrana

Více

Právo pro každý den. Lucia Madleňáková

Právo pro každý den. Lucia Madleňáková Právo pro každý den Lucia Madleňáková Olomouc 2012 Úvodní slovo Vážení a milí kolegové, dostává se vám do rukou příručka, jejímž cílem je usnadnit vám zejména první kroky v předmětu Právo pro každý den

Více

Pracovní skripta byla vytvořena v rámci projektu Překonané bariéry registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/31.00045, financovaného z prostředků ESF a

Pracovní skripta byla vytvořena v rámci projektu Překonané bariéry registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/31.00045, financovaného z prostředků ESF a Pracovní skripta byla vytvořena v rámci projektu Překonané bariéry registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/31.00045, financovaného z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více