Peripartální krvácení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Peripartální krvácení"

Transkript

1 Peripartální krvácení doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze CEEA 2012 Košice

2

3

4

5

6 Košice před 23 lety Epidurální analgezie v porodnictví

7 Košice 17. listopadu 1989

8

9 Ž OK PŽ OK PPH Život Ohrožující Krvácení Peripartální Ž OK Postpartum Haemorrhage

10 PŽ OK PPH Peripartální Ž OK Postpartum Haemorrhage Závažné PŽ OK (severe) > 1500 ml, 4 gl/dl ( 4U RBC) Velké PŽ OK (major) > 2500 ml (5 a více RBC) Masivní PŽ OK (massive) celý krevní objem (10 U RBC) (24 hod.)

11 Nejzávážnější perinatologický problém světa

12 Poporodní krvácení WHO MMR žen/rok PPH žen/rok 99% rozvojové země

13 Každé 4 minuty zemře 1 žena na PPH = 25% MM

14 i když

15 Peripartální život ohrožující krvácení Vedoucí příčina mateřské úmrtnosti

16

17 Vděčnost za vypracované doporučené postupy

18

19 Kritické stavy v porodnictví 11. prosince 2010, Praha

20 Podání heparinu nemá oporu v důkazech Heparin může teoreticky zpomalit konzumpci, ale může také katastrofu urychlit Anglosasské quidelines heparin neobsahují

21 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČLS JEP Pracovní skupina Binder, Balík, Bláha, Cvachovec, Černý, Dulíček, Feyereisl, Hájek, Janků, Kvasnička, Malý, Měchurová, Pařízek, Penka, Procházka, Roztočil, Salaj, Seidlová, Ševčík, Valenta, Ventruba Únor 2011, Praha

22 Zadání revize/aktualizace 1. vyjasnění pojmů 2. zařazení nových poznatků 3. zjednodušení/názornost 4. ohled na forenzní po(zne)užití - odstranění kontroverzí, dávkování apod. (pomoc lékařům a NE advokátům protistrany)

23 Vysvětlení pojmů/nomenklatura Nepoužívejme: DIC primární DIC sekundární DIC je vždy sekundární Hematologové: DIC časný DIC pozdní

24

25 Konec roku 2011 Konsensuální stanovisko pracovní skupiny Heparin/antitrombin III ex! Schválení odbornými společnostmi porodnictví anesteziologie/intenzivní medicína hematologie celkem 10 odborných společností

26 Pozor!!! Nezaměňovat!!! prevence TEN podání Heparinu = pevné místo

27 Nové doporučené postupy Akcent posloupnosti z hlediska času a odbornosti Hematolog Anesteziolog Porodník

28

29 Doporučeno před hysterektomií

30 PPH up to date

31 Na první pohled se nic nezměnilo, ale

32 Incidence: (20-30%) Mortalita: cca 10 žen v ČR/ rok

33 Nárůst PŽ OK obezita morbidita (hypertenze, preeklampsie) st. p. chirurgickém ošetření (myomy) císařský řez, zejména opakovaný placenta praevia těhotenství/porody po IVF vícečetná těhotenství BJOG Feb;119(3): Increasing trends in atonic postpartum haemorrhage in Ireland: an 11-year population-based cohort study. Lutomski JE, Byrne BM, Devane D. Greene RA.

34 Porodnický tým 3 stupně algorytmů postupů Uterotonika Komprese Chirurgická devaskuralizace

35

36 Hysterektomie = krajní řešení

37 Dominující příčina hypotonie/atonie dělohy 80%

38 Peripartální život ohrožující krvácení Poruchy děložního tonu 70 % 80 % - poporodní hypo/atonie děložní Porodní trauma 10 % 15 % - lacerace hrdla, pochvy, perinea - pánevní hematomy - děložní ruptura, peroperační komplikace - inverze dělohy Patologie tkání 1 % 5 % - placenta adherens, placenta accreta Koagulopatie - DIC časný (embolie plodovou vodou, abrupce!!!) 1 % 3 %

39 Peripartální život ohrožující krvácení Koagulační faktory 1. eliminace (hemoragie) 2. diluce 3. konzumpce (časný DIC) } 97 % 1 3 %

40 Myometrium zcela odlišná tkáň

41

42 Myometrium neúplné znalosti receptory myometria mezibuněčná hmota

43 Oxytocin syntéza hormonu 1953 Nobelova cena stále neúplné znalosti

44 Syntéza oxytocinu Vincent du Vigneaud syntéza hormonu 1953 Nobelova cena stále neúplné znalosti Cornell Medical College NY

45 Syntéza oxytocinu Josef Rudinger Publikováno v roce 1956 Ústav organické chemie a biochemie AV

46 Česká republika Ústav organické chemie a biochemie AV Dr. Jošt 1970

47

48 Oxytocinové receptory struktura genů a jejich regulace struktura receptorů charakteristika vazebného místa transdukce signálu přes G Protein internalizace a downregulace receptorů vliv steroidů - cholesterol - progesteron

49 A. Centrální oxytocinový receptorový systém B. Periferní oxytocinový receptorový systém 1. mužský 2. ženský - reprodukční systém (děloha, ovarium, corpus luteum, prso) - ledviny - srdce a cévy - tymus - tuková tkáň - pankreas - nadledviny

50 Myometrium turniketová funkce

51 Myometrium turniketová (dys)funkce 1. vyčerpání energetických zásob 2. hypoperfúze, ischémie, event. reperfúze 3. receptory/uterotonikum (indukce porodu, protrahovaný porod, distenze dělohy)

52

53 Průtok krve placentou 700 ml/min.

54 Šokový stav

55 Šoková děloha -perfúze -oxygenace -energetické zásoby -receptorová pohotovost

56 Peripartální život ohrožující krvácení Kdy? = začátek (čas) Kde? = lokalizace Jak? = množství

57 Nezastupitelná role - porodní asistentka

58 Nezastupitelná role - lékař

59 Kámen úrazu

60 Ne vždy včasná a přesná registrace

61 30-40%

62 60-70% neočekávaná událost zdánlivě zdravá těhotná Fyziologický porod

63 Peripartální život ohrožující krvácení Příčiny/rezervy: málo preemptivní postupy (i když rizika ve 40%) nedostatek zkušeností (odhad ztráty, pozdní reakce) těhotná dlouho kompenzuje (hemodynamiku) a rychle dekompenzuje

64 30% - 40 % ztráta krevního objemu ve III. trimestru kompenzace bez hypotenze

65 Puls Tachykardie = první příznak PPH!!! Hypotenze těhotná dlouho kompenzuje (hemodynamiku) a rychle dekompenzuje

66

67

68 Hemoragický šok

69

70 Ukolébaný tým Časová prodleva Chaos Panika

71 Čas je rozhodující faktor faktor pro účinnou léčbu PŽ OK

72 Každé porodnické zařízení Krizový plán (forma postupu) Krizový tým (organizačně odborné role)

73 Krizový tým nelékařský personál - nejen porodní asistentka - výběr sanitáře!!! - výběr administrátora!!! porodník anesteziolog hematolog

74

75 Věda a výzkum Rho-kináza (ROCK) integrin-linked kináza zipper-interacting protein kináza (ZIPK), protein kináza C (PKC) myometriální intersticiální buňky ghrelin melatonin (synergie s oxytocinem v kontraktilitě) toll-like receptory

76 Intervenční radiologie alternativa/perspektiva

77

78

79 Anesteziolog

80 Příčina často nejasná revize porodních cest revize dutiny dělohy anestezie nezkušený porodník nezkušený anesteziolog pozdní příchod malá nemocnice RBC, FFP???

81 Jaká je PRAVDA.?

82 Placenta praevia centralis 25. týden, 23 hod. - kolik ztráta na WC? - kolik ztráta na odd. do lůžka? - kolik ztráta při transportu na operační sál?

83 Cell salvage - cena přístroje - provozní náklady - non-stop team - rychlé uvedení do provozu

84 Tromboelastograf (TEG ) Tromboelastometr (ROTEM )

85 Rath W. Postpartum Haemorrhage (PPH): "too little is done too late"!

86 Management PŽ OK platí!!! 1. rychlá protišoková opatření 2. rychlá chirurgická léčba 3. rychlá intenzivistická léčba - substituce krevních faktorů

87 Rebound Hyperkoagulace Prevence TEN!!!

88 PPH up to date Vše k dispozici: propracované doporučené postupy léky nové postupy technika operační, intenzivistická ale, výsledky

89 Změna myšlení

90 Trénink (modelových situací) PŽ OK je nutný - trénink dril - simulace katastrofických příhod

91 Komunikace!!! Průšvihy přicházejí: 1. nečekaně 2. v nejnevhodnější okamžik Srozumitelná komunikace!!! 1. stres/nervozita = nesrozumitelnost 2. klid, který nealarmuje 3. není s kým komunikovat

92

93

94

95 PPH.porodnice.cz

96

97 Děkuji za pozornost

98 Prevence děložní atonie u císařského řezu 10 IU - 80 IU do 500 ml RR Každý porodník po svém. EBM: Optimální počet IU oxytocinu u SC dosud nejasný

99 Česká republika Ústav organické chemie a biochemie AV Dr. Jošt 1970

100 Carbetocin, 100 g given as an IV bolus over 1 minute, should be used instead of continuous oxytocin infusion in elective Caesarean section for the prevention of PPH and to decrease the need for therapeutic uterotonics. For women delivering vaginally with 1 risk factor for PPH, carbetocin 100 g IM decreases the need for uterine massage to prevent PPH when compared with continuous infusion of oxytocin. Active Management of the Third Stage of Labour: Prevention and Treatment of Postpartum Hemorrhage This Clinical Practice Guideline has been prepared by the Clinical Practice Obstetrics Committee and approved by the Executive and Council of the Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada.

101 Co je carbetocin? Carbetocin (Duratocin ) analog lidského oxytocinu první uterotonikum s dlouhodobým účinkem pro prevenci PPH u císařského řezu selektivní vazba na oxytocinové receptory stimulace rytmických kontrakcí dělohy zvýšení frekvence existujících kontrakcí zvýšení tonu děložní svaloviny není vliv na kojení

102 Císařský řez (SC)

103

104

105 Duratocin Účinnost po vaginálním porodu nebyla určena

106 Spontánní porod Su LL, Rauff M, Chan YH, Mohamad Suphan N, Lau TP, Biswas A, Chong YS. BJOG Oct;116(11): Epub 2009 Jun 15. Carbetocin versus syntometrine for the third stage of labour following vaginal delivery--a double-blind randomised controlled trial. CONCLUSIONS: Carbetocin has an efficacy similar to syntometrine for prevention of postpartum haemorrhage, but is associated with less adverse effects.

107 Vlastní klinické zkušenosti vícečetná těhotenství předčasné porody velké plody protrahované porody

108 Spontánní porod Peters NC, Duvekot JJ. Carbetocin for the prevention of postpartum hemorrhage: a systematic review.obstet Gynecol Surv Feb;64(2): délka III. doby porodní retrakce dělohy (cm pod a nad pupkem nedělky) krevní ztráta - hemoglobinu/hematokrit (před porodem vs 24 nebo 48 hod, po porodu) množství a charakter lochií vedlejší účinky alergie Duratocin vs Oxytocin/Syntometrin účinnější shodná bezpečnost

109

110

ČESKÁ. Gynekologie. Prof. Karel Maršál, MD, Ph.D. Dpt. Obstet. Gynecol., General Hospital Lund, Švédsko

ČESKÁ. Gynekologie. Prof. Karel Maršál, MD, Ph.D. Dpt. Obstet. Gynecol., General Hospital Lund, Švédsko redakční rada vydává česká lékařská společnost j. e. purkyně ČESKÁ Gynekologie VEDOUCÍ REDAKTOR Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. Porod.-gynekol. klinika FN a LF UP, Olomouc ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO REDAKTORA

Více

Celostátní konference

Celostátní konference Celostátní konference Sdružení soukromých gynekologů ČR a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP Seminář porodních asistentek Praha, 5. 7. 5. 007 G-AGENCY s.r.o. Generální sponzor Hlavní

Více

Seznam přednášek od roku 2001

Seznam přednášek od roku 2001 Seznam přednášek od roku 2001 Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. 1. Roztočil, A.: Voluntary pregnancy termination. Czech Republic 2000, Schweitzer Conference on Improving the Quality of Reproductive Care

Více

( In: Radek Veselý a kolektiv: Perioperační péče o pacienta v traumatologii. NCO NZO. Brno 2011)

( In: Radek Veselý a kolektiv: Perioperační péče o pacienta v traumatologii. NCO NZO. Brno 2011) TRAUMA A TĚHOTENSTVÍ Kepák J. ( In: Radek Veselý a kolektiv: Perioperační péče o pacienta v traumatologii. NCO NZO. Brno 2011) Úrazy v těhotenství, zejména ty těžké (polytrauma nebo kraniocerebrální monotrauma),

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Řešení akutních stavů na porodním sále

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Řešení akutních stavů na porodním sále Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Řešení akutních stavů na porodním sále Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: MUDr. František Liška Vypracovala:

Více

XIX. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI HYPERBARICKÉ A LETECKÉ MEDICÍNY

XIX. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI HYPERBARICKÉ A LETECKÉ MEDICÍNY ČESKÁ SPOLEČNOST HYPERBARICKÉ A LETECKÉ MEDICÍNY ČLS JEP RÚ REHABILITAČNÍ ÚSTAV Ho H O S T I N N É KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS Facultas Medicinae Česká společnost hyperbarické a letecké

Více

CELOSTÁTNÍ KONFERENCE Sdružení soukromých gynekologů ČR a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

CELOSTÁTNÍ KONFERENCE Sdružení soukromých gynekologů ČR a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP CELOSTÁTNÍ KONFERENCE Sdružení soukromých gynekologů ČR a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP Seminář porodních asistentek Brno 15. 17. 5. 2009 Odborný program Sborník abstrakt G-AGENCY

Více

DOPRAVNÍ ÚRAZY TĚHOTNÝCH ŽEN STÁLÁ VÝZVA J. KEPÁK ÚRAZOVÁ NEMOCNICE V BRNĚ - TRAUMACENTRUM

DOPRAVNÍ ÚRAZY TĚHOTNÝCH ŽEN STÁLÁ VÝZVA J. KEPÁK ÚRAZOVÁ NEMOCNICE V BRNĚ - TRAUMACENTRUM DOPRAVNÍ ÚRAZY TĚHOTNÝCH ŽEN STÁLÁ VÝZVA J. KEPÁK ÚRAZOVÁ NEMOCNICE V BRNĚ - TRAUMACENTRUM Souhrn Dopravní nehodovost se stala celosvětovým problémem. Úrazů neustále přibývá a narůstá jejich závažnost.

Více

FARMAKOTERAPIE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ / HLAVNÍ TÉMA. Jaromír Mašata 1, Anna Jedličková 2, Petr Švihovec 1 1

FARMAKOTERAPIE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ / HLAVNÍ TÉMA. Jaromír Mašata 1, Anna Jedličková 2, Petr Švihovec 1 1 ANTIBIOTICKÁ LÉČBA A PROFYLAXE NĚKTERÝCH INFEKCÍ V TĚHOTENSTVÍ Jaromír Mašata 1, Anna Jedličková 2, Petr Švihovec 1 1 Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha 2 ÚKLB, Antibiotické centrum,

Více

PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT

PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT 1. SPOLEČNÁ KONFERENCE ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS Brněnské výstaviště, Hala E 5. 8. 6. 2014 SEMINÁŘ PORODNÍCH ASISTENTEK Brněnské výstaviště, Hala E 7. 6. 2014 GENERÁLNÍ PARTNER

Více

SBORNÍK ABSTRAKT KONFERENCE

SBORNÍK ABSTRAKT KONFERENCE XIV.KONFERENCE SEKCE GYNEKOLOGICKÉ ENDOSKOPIE 2005 SBORNÍK ABSTRAKT KONFERENCE Název: HYSTEROSKOPIE PO EMBOLIZACI DĚLOŽNÍCH MYOMŮ (UFE) U ŽEN VE FERTILNÍM VĚKU Jména autorů: MÁRA M 1, FUČÍKOVÁ Z 1, KUŽEL

Více

XXIX. PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT 6. 8. 11. 2013 NEONATOLOGICKÉ DNY ÚSTÍ NAD LABEM KAMPUS UJEP (UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ)

XXIX. PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT 6. 8. 11. 2013 NEONATOLOGICKÉ DNY ÚSTÍ NAD LABEM KAMPUS UJEP (UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ) PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT XXIX. NEONATOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT 6. 8. 11. 2013 ÚSTÍ NAD LABEM KAMPUS UJEP (UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ) www.kzcr.eu/kongres/neodny2013

Více

Celostátní konference

Celostátní konference Celostátní konference České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů ČR Seminář porodních asistentek Hradec Králové 6. 8. 6. 2008 G-AGENCY s. r. o. Generální sponzor

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o., Náměstí 5. května č. 2, 258 88 Čelákovice

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o., Náměstí 5. května č. 2, 258 88 Čelákovice Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o., Náměstí 5. května č. 2, 258 88 Čelákovice Porod v terénu vedený posádkou RZP Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 OBSAH O nemocnici.. 4 Management... 7 Organizační schéma.. 10 Lékárna..11 Jednotlivá oddělení.13 Počet porodů. 52 Ekonomika ÚPMD v roce

Více

Pohybová aktivita u pacientů s diabetem 2. typu

Pohybová aktivita u pacientů s diabetem 2. typu ODBORNÝ ČLÁNEK Pohybová aktivita u pacientů s diabetem 2. typu doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. Univerzita Karlova 1. Lékařská fakulta, Ústav tělovýchovného lékařství Úvod Ačkoli je pohybová aktivita klíčovým

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Věnováno našim rodinám, bez nichž by tato kniha nikdy nevznikla. Autoři U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í

Více

DOPRAVNÍ ÚRAZY TĚHOTNÝCH ŽEN STÁLÁ VÝZVA

DOPRAVNÍ ÚRAZY TĚHOTNÝCH ŽEN STÁLÁ VÝZVA DOPRAVNÍ ÚRAZY TĚHOTNÝCH ŽEN STÁLÁ VÝZVA Souhrn KEPÁK J. ÚRAZOVÁ NEMOCNICE V BRNĚ - TRAUMACENTRUM Dopravní nehodovost se stala celosvětovým problémem. Úrazů neustále přibývá a narůstá jejich závažnost.

Více

Preventivní opatření vedoucí ke snížení rizika rozvoje perineálního poranění. Šárka Michalíková

Preventivní opatření vedoucí ke snížení rizika rozvoje perineálního poranění. Šárka Michalíková Preventivní opatření vedoucí ke snížení rizika rozvoje perineálního poranění Šárka Michalíková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zjistit možnosti prevence poranění

Více

NOVINKY V DOPORUČENÝCH POSTUPECH 30.KONFERENCE SEKCE PERINATÁLNÍ MEDICÍNY - JESENÍK. MUDr. Jana Landsmanová

NOVINKY V DOPORUČENÝCH POSTUPECH 30.KONFERENCE SEKCE PERINATÁLNÍ MEDICÍNY - JESENÍK. MUDr. Jana Landsmanová NOVINKY V DOPORUČENÝCH POSTUPECH 30.KONFERENCE SEKCE PERINATÁLNÍ MEDICÍNY - JESENÍK MUDr. Jana Landsmanová 1. Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství doporučený postup Laboratorní vyšetření

Více

Diferenciální diagnostika trombocytopenie. kriticky nemocných pacientů

Diferenciální diagnostika trombocytopenie. kriticky nemocných pacientů XVI. Pařízkovy dny, Ostrava-Poruba, 25. 26. březen 2010 Diferenciální diagnostika u kriticky nemocných pacientů J. Gumulec 1, R. Kula 2, O. Šimetka 3, L. Pleva 4, J. Ullrychová 5 1 Ústav klinické hematologie

Více

BEZPEČNÉ MATEŘSTVÍ. Poporodní péče o matku a novorozence: Praktická příručka WHO

BEZPEČNÉ MATEŘSTVÍ. Poporodní péče o matku a novorozence: Praktická příručka WHO BEZPEČNÉ MATEŘSTVÍ Poporodní péče o matku a novorozence: Praktická příručka WHO Světová zdravotnická organizace je jednou ze specializovaných agentur Spojených národů, jejímž primárním úkolem jsou mezinárodní

Více

COMPETENCY BASED TRAINING IN INTENSIVE CARE MEDICINE IN EUROPE

COMPETENCY BASED TRAINING IN INTENSIVE CARE MEDICINE IN EUROPE Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP COBATRICE SYLLABUS česká verze 1/2010 COMPETENCY BASED TRAINING IN INTENSIVE CARE MEDICINE IN EUROPE Překlad textu odpovídá obsahově originální verzi COBATRICE

Více

čtvrtletník ročník 9 1 4/4 2015 Téma: Onkologie Radioterapie Toto číslo Vám přináší pro prevenci a léčbu strií. 1 4/4

čtvrtletník ročník 9 1 4/4 2015 Téma: Onkologie Radioterapie Toto číslo Vám přináší pro prevenci a léčbu strií. 1 4/4 čtvrtletník ročník 9 1 4/4 2015 Téma: Onkologie Radioterapie Toto číslo Vám přináší pro prevenci a léčbu strií. 1 4/4 nyní lepší účinek Doprovodná léčba vaginální mykózy + kyselina hyaluronová pro rychlejší

Více

Aktuální gynekologie a porodnictví

Aktuální gynekologie a porodnictví Aktuální gynekologie a porodnictví AGP www. actualgyn.co Metotrexát v léčbě ektopické gravidity Anna Zdeňková, Michal Fanta, Pavel Calda Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Korespondenční

Více

Novinky v resuscitaci novorozence

Novinky v resuscitaci novorozence 265 Novinky v resuscitaci novorozence MUDr. Karel Liška Neonatologické oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze V článku je podán celkový přehled resuscitace

Více

Výběr ze světové literatury s klinickými komentáři. Ročník VIII číslo 1 Březen 2010. Těhotenství u dialyzovaných pacientek ano, či ne?...

Výběr ze světové literatury s klinickými komentáři. Ročník VIII číslo 1 Březen 2010. Těhotenství u dialyzovaných pacientek ano, či ne?... Nezávislý informační bulletin Výběr ze světové literatury s klinickými komentáři Ročník VIII číslo 1 Březen 2010 Řídí redakční rada: Předseda: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. Klinika nefrologie 1. LF

Více

Ročník VI číslo 3 červen 2008

Ročník VI číslo 3 červen 2008 Nezávislý informační bulletin V ý b ě r z e s v ě t o v é l i t e r a t u r y s k l i n i c k ý m i k o m e n t á ř i Ročník VI číslo 3 červen 2008 Řídí redakční rada: Předseda: Prof. MUDr. Vladimír Tesař,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDRA PORODNÍ ASISTENCE

MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDRA PORODNÍ ASISTENCE MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDRA PORODNÍ ASISTENCE Komplementární postupy v praxi porodní asistentky a jejich využití ve fyziologickém těhotenství Bakalářská práce Autor práce: Monika Chytilová

Více

Vnitøní lékaøství. časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti guidelines. ročník 54 březen 2008 supplementum 1

Vnitøní lékaøství. časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti guidelines. ročník 54 březen 2008 supplementum 1 ISSN 0042-773X Vnitř Lék 2008; 54(Suppl 1) ISSN pro on-line přístup 1801-7592 on-line na www.vnitrnilekarstvi.cz Vnitøní lékaøství časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti

Více