Čeština pod lupou aneb v čem nejčastěji chybujeme, nad čím váháme, co netušíme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čeština pod lupou aneb v čem nejčastěji chybujeme, nad čím váháme, co netušíme"

Transkript

1 Čeština pod lupou aneb v čem nejčastěji chybujeme, nad čím váháme, co netušíme Jestliže následující věty zvládnete napsat správně, neztrácejte čas, následující hledání pod lupou není pro Vás. Dělal jakoby/jako by nic. Dohodl se s oběmi/oběma stranami. Řekl ji/jí to pěkně od plic. Mě/mně se to netýká. Mimo dvou lidí/dva lidi jsme kompletní. Právě jsme shlédli/zhlédli ten nový film. Petr je mnohem zručnější než já./petr je mnohem zručnější, než já. Nenápadně nás shora/zhora sleduje. Dal ji/jí opravdu zajímavý tip/typ. Zvedl těžký kufr, který stál opodál a chystal se k odchodu./ Zvedl těžký kufr, který stál opodál, a chystal se k odchodu. Čeká nás velký sportovní trumf/triumf? Dělal jakoby nic. Dohodl se s oběma stranami. Řekl ji/jí to pěkně od plic. Mě se to netýká. Mimo dva lidi jsme kompletní. Právě jsme zhlédli ten nový film. Petr je mnohem zručnější než já Nenápadně nás shora sleduje. Dal jí opravdu zajímavý tip. Zvedl těžký kufr, který stál opodál, a chystal se k odchodu. Čeká nás velký sportovní triumf? Některé z nejčastějších chyb, jichž se jako pisatelé běžně dopouštíme, zde uvádíme: Stupňování adjektiv, která sama o sobě vyjadřují absolutnost Díky nejoptimálnějšímu řešení budou následky méně katastrofičtější 1

2 nejdokonalejší, nejoptimálnější, nejhlavnější, nejšpičkovější, nejabsolutnější Jedním z nejrozšířenějších "prohřešků" proti správnému stupňování je porušování zásady, že je nesprávné stupňovat adjektiva, která sama o sobě vyjadřují absolutnost. Velký vliv zde má publicistický styl se svou tendencí dodat obsahu emocionálního zabarvení. Proto se zesiluje i to, co už ve své podstatě zesílit nelze. Další relativně častou chybou je používání tzv. "dvojitého stupňování". V praxi to vypadá tak, že mluvíme například o "méně katastrofičtějších následcích" nebo o "více propracovanějším řešení". Přitom právě použití slov "více" či "méně" už samo o sobě vyjadřuje míru, a není tedy nutné stupňovat i následné adjektivum. Správně tedy mluvíme o "méně katastrofických následcích" a "propracovanějším", či případně "více propracovaném řešení". Kromě čeho, ale mimo co Přestože jsou slova mimo a kromě v určitém významu libovolně zaměnitelná, je nutné myslet na to, že se pojí s různými pády. Zatímco kromě se pojí s 2. pádem (kromě čeho), mimo se pojí s pádem čtvrtým (mimo co). Kromě štamgastů v hospodě vůbec nikdo nebyl. Mimo štamgasty v hospodě vůbec nikdo nebyl. Výraz spolupodílet se Spolupodílíme se na inovacích, na návrhu řešení, na investování i na mezinárodních akcích a projektech. Vzhledem k významu slovesa "podílet se" je ale složka "spolu-" nadbytečná - podílet se můžeme pouze s dalšími účastníky, a není tedy nutné pomocí "spolu-" zdůrazňovat, že na to opravdu nejsme sami. Ve všech případech by tak bylo možné použít staré dobré "podílet se". Díky (předložka se 3. p.) Jeden z nejrozšířenějších stylistických prohřešků souvisí právě s používáním předložky díky. Poměrně často se můžeme setkat s větami typu: Díky zranění přišel o účast na mistrovství světa. Díky nekvalitním službám přicházíme o zákazníky. Předložka díky však znamená "zásluhou", a měla by se tedy používat pouze tam, kde je skutečně za co děkovat. V negativních souvislostech se nabízí použití předložek vinou, vlivem, následkem či kvůli. Výše uvedené věty by bylo možné přeformulovat například takto: Kvůli zranění přišel o účast na mistrovství světa. Vinou nekvalitních služeb přicházíme o zákazníky. 2

3 Opovrhovat s někým? Sloveso opovrhovat se nikdy nepojí s předložkou s. Toto sloveso se váže se sedmým pádem bez předložky. Můj kolega opovrhuje všemi ostatními pracovníky. Dosáhnout úspěch? Sloveso dosáhnout použité bez předložky na se pojí výhradně s druhým pádem. Tedy dosáhl úspěchu, nikoli úspěch. Pokud použijeme vazbu dosáhnout na něco, pak je samozřejmě na místě pád čtvrtý. Díky novým postupům dosahujeme značného zisku. Na člunu jsme dosáhli ostrova. ALE: Šňůra naštěstí dosáhla až na ostrov. Vyvarovat se čeho, nikoli čemu Sloveso vyvarovat se se pojí výhradně s druhým pádem, nikdy se třetím. Chtěli se vyvarovat všech chyb. Toho se zkrátka někdy nevyvaruješ. Pět set jeden bod, nebo pět set jedna bodů? Donedávna se striktně vyžadovalo, aby se tvar počítaného předmětu i přísudek řídily posledním členem číslovkových výrazů. Tehdejší skokan na lyžích tedy skočil sto jeden metr, dostal za to sto devadesát tři body a pět tisíc čtyři sta jeden platící divák nadšeně aplaudoval. V současné době však převládá varianta s 2. pádem množného čísla. Skokan na lyžích tedy začal skákat sto jedna metrů, dostával za to sto devadesát tři bodů a pět tisíc čtyři sta jedna platících diváků mu aplaudovalo. Jako by versus jakoby Oba výrazy jsou si významově velmi blízké oba vyjadřují podobnost, přibližnost. Přesto se způsob jejich psaní řídí poměrně detailními pravidly. Jako by významově odpovídá výrazu jako kdyby a používá se v rámci podmiňovacího způsobu. Naproti tomu jakoby vyjadřuje podobnost ve spojení se slovesy v oznamovacím způsobu. Poučka: Zkuste si za dané slovo dosadit "jako kdyby". Pokud vám to bude sedět, napište jako by (zvlášť). V opačném případě napište jakoby (dohromady). 3

4 Vypadalo to, jako by se vznášela. (jako kdyby) Při chůzi se jakoby vznášela. (tady by nám "jako kdyby" moc nešlo) Mě versus mně Existují dvě možnosti, jak si zapamatovat způsob psaní mě/mně. Stačí, když si zapamatujete, že zájmeno mě se píše ve 2. a 4. pádě a zájmeno mně ve 3. a 6. pádě. Druhá možnost je, že si zájmeno, popř. celou větu, převedete do 2. osoby, tedy že výrazy mě a mně nahradíte zájmeny tebe (tě) a tobě. Pokud se do věty bude hodit zájmeno tebe (tě), je správná varianta mě, pokud se bude hodit tobě, je správná varianta mně. Beze mě vám tu bude lépe. (2. p. bez tebe, tě) Vy jste mě neviděli? (4. p. tebe, tě) Přišli ke mně na krátkou návštěvu. (3. p. k tobě) Asi bude chyba jenom ve mně. (6. p. v tobě) Vzpomněl, nikoli vzpoměl Slovo vzpomněl, podobně jako příbuzná slova (zapomněl, připomněl, pomněnka), se vždy píše s mn, tedy vzpomněl, nikoli vzpoměl. U sloves si lze pomoci tím, že sloveso převedeme z minulého času do přítomného, kde se ujistíme, zda se ve slovesném tvaru nvyskytuje (vzpomněl vzpomene, stejně připomene, zapomene). U podstatných jmen nezbývá než zapamatovat si tvary s mn! (pomněnka, domněnka). Vzpomněl jsem si na to v poslední chvíli. Měl všechno, na co si vzpomněl. Zapomněl na to jak na smrt. Tamější, nikoli tamnější Přídavné jméno označující jev týkající se určitého konkrétního místa se píše tamější, nikoli tamnější. Nejedná se totiž o druhý stupeň slova tamní, ale o slovo přímo odvozené od výrazu tam. Při pobytu v Itálii jsme se seznámili i s tamější kulturou. Ji versus jí (ni - ní) Znalost správného používání těchto zájmen (včetně podob ni a ní, které se vážou s předložkami) je zároveň klíčem ke správnému používání vztažných zájmen již a jíž. Pravidlo 4

5 nám říká, že krátká forma (ji, ni) se píše pouze ve 4. pádě, zatímco ve všech ostatních pádech se používá forma dlouhá (jí, ní). I zde ale můžeme využít jednoduchou pomůcku. Za dané zájmeno si můžeme dosadit ukazovací zájmena tu, té a tou. Pokud se do věty hodí zájmeno tu, napíšeme krátce ji, ni. Pokud nám tam sedne té či tou, napíšeme dlouze jí, ní. Řekl jsem jí, aby přišla. (té) Neviděli jste ji někde? (tu) Budu si s ní o tom muset popovídat. (s tou) Trumf, nebo triumf? Obě slova jsou správně mají však různý význam. Slovo triumf označuje slavné vítězství, velký úspěch, karbanické slovo trumf pak kartu, která přebíjí všechny ostatní. V přeneseném slova smyslu se výraz trumf používá ve významu pádný důvod nebo důkaz či předpoklad k vítězství. Vnímal jsem to jako velký sportovní triumf. Měl v rukávu všechny trumfy. (nikoli všechny triumfy) Vyšetřovatel se chystal vynést poslední trumf. Stejně tak u odvozených sloves triumfovat a trumfovat. I tyto výrazy ale mají jasně daný význam. Triumfovat znamená triumfálně zvítězit, sloveso trumfovat jednak (překvapivě) vynášet trumfy, jednak někoho předhánět či předstihnout. Náš reprezentant triumfoval v závěrečné časovce. Jeden druhého trumfoval vyprávěním neuvěřitelných zážitků. A to nejlepší na konec, trumfovala babička. Typ, nebo tip? Slovo tip označuje předběžný odhad (např. sportovního výsledku) nebo radu či doporučení. Významů slova typ je poněkud více podle Slovníku spisovné češtiny se jedná o následující (citováno doslova včetně příkladů): 1. jedinec n. věc jako představitel, vzor znaků celé skupiny: typ vědce; typ kvalitního výrobku 2. tělesné n. duševní znaky charakteristické pro skupinu jedinců: sportovní, atletický, studijní, flegmatický typ 3. souhrn jedinců, věcí se stejnými n. pod. znaky, druh: typ písma, půdy, jazyka; odb. urč. charakteristickými rysy se vyznačující kategorie, třída 5

6 4. způsob, charakter, ráz, sloh: demokratický typ správy; typ města 5. jedno z provedení výrobku ap. s charakteristickými parametry, model; takový výrobek: typ automobilu, letadla, rodinného domku 6. typy (odlévaná) písmena, znaménka: malé, velké typy Příklady: Máme pro vás několik zajímavých tipů pro vystrojení slavnostní večeře. Používání počítače tipy a triky. Tipnul bych si výsledek 2:1. Je to takový ten typ tichého, pracovitého člověka. Pro tento typ výrobku se už náhradní díly nevyrábí. Standard, nikoli standart V češtině se vždy píše standard, standardní, standardně, standardizace a podobně. S "t" se píše slovo standarta, což je (podle Slovníku cizích slov) "menší vyztužený praporec jako symbol". Píšeme tedy: Kvalita je naším standardem. Naproti tomu: Vykupujeme vlajky, prapory a standarty. Data, alba, nikoli datumy, albumy Správně se tato slova po odsunutí koncovky skloňují podle vzoru město (s výjimkou 1. a 4. pádu j. č.). Vypadá to takto: Číslo jednotné Číslo množné 1. p. datum (album) 2. p. data (alba) 3. p. datu (albu) 4. p. datum (album) 5. p p. datu (albu) 7. p. datem (albem) 1. p. data (alba) 2. p. dat (alb) 3. p. datům (albům) 4. p. data (alba) 5. p p. datech (albech) 6

7 7. p. daty (alby) Střediskách, nebo střediscích? Šestý pád množného čísla slova středisko (přípona -isko: stanovisko, hledisko, východisko, letovisko) má v češtině dvě korektní varianty můžeme psát jak o střediscích, tak o střediskách. Ve všech místních rekreačních střediscích je plno. (i rekreačních střediskách) Jen koncovku -ách mají podstatná jména slovotvorně zdrobnělá, včetně takových, která už původní zdrobňující význam ztratila (kolečko, želízko, lůžko, městečko, děťátko, políčko, divadélko, tričko). Ovšem pozor! Jinak je tomu u slov mužského rodu, která mají v 1. pádě j. č. koncovku -ek. Například míček. Tam je náležitá podoba o míčcích (dle vzoru stroj strojích). V českých městečkách odumírají řemesla. (městeč -ko) Vyprávěj mi o těch koníčcích! (koníč -ek) Brzdění, nikoli brždění Podstatné jméno slovesné odvozené od slovesa brzdit má podobu brzdění, nikoli brždění. Schopnost správného brzdění je jednou z nejdůležitějších dovedností při jízdě na in-line bruslích. (nikoli brždění) S autem jsem spokojen, jenom mám trochu potíže s brzděním. (nikoli bržděním) Pomozme, nikoli pomožme Tvar rozkazovacího způsobu slovesa pomoci má podobu pomoz, pomozme, pomozte, nikoli pomož, pomožme, pomožte. Kdyby si nevěděl rady, pomoz mu. (nikoli pomož mu) Naše společnost se rozhodla podpořit projekt Pomozte dětem. (nikoli Pomožte dětem) Kdo chce kam, pomozme mu tam. (nikoli pomožme) Přihlaste, nikoli přihlašte Tvar rozkazovacího způsobu slovesa přihlásit má podobu přihlas, přihlaste, přihlasme, nikoli přihlaš, přihlašte, přihlašme. Přihlaste se k odběru našeho newletteru. (nikoli přihlašte se) Tak se přihlas, když to víš. (ne přihlaš) 7

8 Za to, nebo zato? Podoba slova záleží na významu. Zato se píše dohromady pouze ve významu vyvážení či kompenzace: Včera bylo divadlo plné, zato dneska skoro nikdo nepřišel. Jezdí pomalu, zato však bezpečně. V ostatních případech píšeme za to zvlášť: Děkuji vám za to, že jste sem zavítali. Mám za to, že to není z tvé hlavy. Pro tentokrát, nikoli protentokrát Slovní spojení pro tentokrát se vždy píše zvlášť, nikoli dohromady (protentokrát). Pro tentokrát ti to prošlo, ale počkej příště! Od teď, nikoli odteď Slovní spojení od teď se na rozdíl od podobných výrazů typu odsud nebo odkdy píše zvlášť (tedy od teď, ne odteď). Od teď už nechci slyšet ani slovo. Za syrova, nikoli zasyrova Zeleninu jí nejraději za syrova. Nasnadě, nikoli na snadě Vysvětlení je přece nasnadě. (nikoli na snadě) Poněkud knižní výraz nasnadě, používaný ve spojeních vyjadřujících fakt, že je něco jednoduché, snadné, píšeme dohromady, nikoli zvlášť, tedy nasnadě, nikoli na snadě. Beze zbytku, nikoli bezezbytku Výraz beze zbytku (zcela, úplně) se píše jako dvě slova, nikoli tedy dohromady (bezezbytku). Liší se tím například od sousloví beze sporu, které lze psát i dohromady (bezesporu). Jejich nabídku jsem využil beze zbytku. (nikoli bezezbytku) Vyvstat, nikoli vystat U slovesa vyvstat, které znamená jednak vyrazit na povrch, jednak náhle se objevit, nezapomínejme na druhé v píšeme vyvstat, nikoli vystat. 8

9 Na čele mu vyvstal studený pot. Vyvstává otázka, zda je tento postup skutečně nejlepší. (nikoli vystává otázka) Lecco/leccos, nikoli leco, lecos Neurčité zájmeno lecco/leccos se píše se dvěma c složenina lec- + co(s). Píšeme tedy lecco, leccos, nikoli leco, lecos. Čeká nás leccos nového. Tím se leccos vysvětluje. Prosím s čárkami, nebo bez? Tuto zdvořilostní vsuvku můžeme, ale také nemusíme oddělovat od ostatního textu čárkami. Verze bez čárek je považována za slohově neutrální, variantou s čárkami klademe na slovo prosím větší důraz. Přijďte prosím nejpozději v pět. Přijďte, prosím, nejpozději v pět. (obě varianty jsou správně) Skútr, nikoli skůtr Nabízíme vám pestrou paletu klasických i sněžných skútrů. (nikoli skůtrů) V řadě zemí jsou skútry jedním z nejoblíbenějších dopravních prostředků. (nikoli skůtry) Túra, nikoli tůra Vyrazili jsme na celodenní túru. (nikoli tůru) K jeho zálibám patří cyklistika a vysokohorské túry. (nikoli tůry) Kúra, nebo kůra? Obě tato slova jsou správně mají však odlišný význam, a nelze je tedy zaměňovat. kůra = povrchová vrstva (stromu, pomeranče, sýra, ale také zemská kůra) kúra = soustavné léčení (např. lázeňská kúra) Vzhledem ke své prostorové výraznosti se chystám podstoupit odtučňovací kúru. Její součástí bude zřejmě i povinnost živit se pouze kůrou ze stromů. Štrúdl, nikoli štrůdl 9

10 Ačkoli slovo štrúdl, hezky česky jablkový závin, se řadí mezi hovorové výrazy, můžeme při jeho psaní pamatovat na to, že jako převzaté slovo (něm. Apfelstrudel) se píše s čárkovaným, nikoli kroužkovaným u (štrúdl, nikoli štrůdl). Lepší štrúdl jsem v životě nejedl. Strávit, nikoli ztrávit Sloveso strávit se ve všech svých významech (trávením vstřebat, prožívat např. dovolenou i zničit) píše se s na začátku, tedy strávit, nikoli ztrávit. Strávil jsem úžasnou dovolenou na horách. Oheň strávil desítky hektarů lesa. Skončit, nikoli zkončit Široce používané sloveso skončit se někdy vyskytuje i nesprávné podobě zkončit. Použití předpony s je v tomto případě dáno ustálenými zvyklostmi. Soutěžící skončil na skvělém třetím místě. (nikoli zkončil) Skončili jsme, jasná zpráva. (nikoli zkončili jsme) Stěžovat, nebo ztěžovat? Obě slova, tedy stěžovat i ztěžovat, jsou pravopisně v pořádku, ale mají rozdílný význam. Podobně jako u mnoha dalších slov s předponou s či z je právě předpona oním rozlišujícím prvkem. Sloveso stěžovat se vždy váže se zvratným zájmenem si a znamená projevovat nespokojenost nebo podávat na někoho stížnost, žalobu. Výraz ztěžovat (s dokonavou variantou ztížit) znamená znesnadnit, učinit těžkým. To znamená, že si můžeme třeba stěžovat na problémy, které nám ztěžují život. Budu si na vás stěžovat. Hustá mlha mu ztěžovala hledání. Museli jsme pracovat za ztížených podmínek. Slézt/slézat, nebo zlézt/zlézat? Obě pravopisné varianty, tedy slézt/slézat i zlézt/zlézat, jsou v pořádku, ale každá znamená něco jiného. 10

11 Výraz slézt znamená lezením se dostat dolů, tedy např. slézt ze střechy, ze stromu. (Kromě toho může hovorově označit i proces postupného zmizení slezl sníh, slezly mu vlasy.) Slézt se doslova znamená lezením se shromáždit. Slovo zlézt naproti tomu znamená zdolat lezením, tedy zlézt horu, skalní stěnu. (Ve Slovníku spisovné češtiny je navíc uveden i druhý význam /po předchozím výstupu/ dobýt útokem, např. zlézt hradby.) Po celodenní cestě horko těžko slézal z koně. Ti se slézají jako švábi na pivo. Ve volném čase rád zlézá hory. Sdělit, nikoli zdělit Sloveso sdělit (jež má význam oznámit, dát na vědomí ) píšeme s předponou s, nikoli z, tedy sdělit, nikoli zdělit. Odpovídajícím způsobem se samozřejmě píše i podstatné jméno sdělení (ne zdělení). Při setkání byla možnost sdělovat si své zkušenosti. (nikoli zdělovat) Přišlo mi další nevyžádané obchodní sdělení. (nikoli obchodní zdělení) Stvrdit, nikoli ztvrdit Výraz stvrdit, knižní varianta slova potvrdit, se píše s předponou s, nikoli z (tedy stvrdit, nikoli ztvrdit). Stvrdili jsme smlouvu podpisem. (nikoli ztvrdili) Shodit, nikoli schodit Sloveso shodit, používající se i v řadě přenesených významů (shodit kabát, shodit ze sebe strach, shodit někoho u soudu), se píše s h, nikoli ch (tedy shodil, ne schodil). Není totiž odvozeno od slovesa chodit, ale hodit. Rád bych shodil pár kilo. (nikoli schodil) S oblibou shazoval všechny okolo uštěpačnými poznámkami. (nikoli schazoval) Sprovodit, nikoli zprovodit Sloveso, které se používá zejména ve spojení sprovodit ze světa, píšeme se s, nikoli se z (tedy sprovodit, ne zprovodit). Musíme tu věc co nejrychleji sprovodit ze světa. (nikoli zprovodit) Spravit, nebo zpravit? 11

12 Obě slova jsou správně, ale mají rozdílný význam. Spravit = napravit, zlepšit, dát do pořádku (spravovat také znamená být správcem něčeho ) Zpravit = podat někomu zprávu, informovat Musím si dát spravit boty. Myslím, že to spraví dvě stovky. Chci si trochu spravit chuť. Naší zodpovědností je dobře spravovat svěřené finance. ALE: Byl jsem zpraven o tom, že na tomto úseku jsou neustále porušovány pracovní předpisy. Zpravil mě o plánu, který vymyslel. Shora, ale zdola S příslovci vyjadřujícími směr jsou někdy problémy respektive s jejich psaním a s rozhodováním, zda použít s nebo z. Správné podoby jsou: shora (nikoli zhora) seshora (nikoli zeshora ani zezhora) ALE: zdola (nikoli sdola) zezdola (nikoli zesdola) Shlédnout, nebo zhlédnout? Správné jsou obě varianty každé slovo však znamená něco jiného: shlédnout vyjadřuje pohled shora dolů (buď doslova, nebo ve významu dívat se na někoho přezíravě), zatímco zhlédnout znamená prostě spatřit nebo zúčastnit se nějaké akce jako divák. Zhlédnout se poté znamená najít v něčem zalíbení nebo stanovit si někoho jako svůj vzor. Shlédli jsme z rozhledny na krajinu pod námi. Mám pocit, že na mě shlíží spatra. ALE: Zhlédli jsme mimořádně zajímavou výstavu. 12

13 Jakmile ho zhlédla, okamžitě se za ním vydala. Zhlédl jsem se ve fotografování. Zhlédla se v hrdince svého oblíbeného románu. Kdo s koho, nikoli kdo z koho Kdo s koho znamená kdo zvítězí, vyhraje. Jedná se o poměrně neobvyklé spojení se čtvrtým pádem, nikoli s druhým. Podobný princip platí například u spojení být s to (ve smyslu být schopen ). Nebyl s to mu pohotově odpovědět. Sebou, nebo s sebou? Užití zájmena s předložkou, nebo bez ní záleží na významu: ve významu sebou samým, vlastním tělem užijeme tvar sebou. Ale ve významu něco/ někoho vzít/ mít píšeme s sebou. Uklouzl a praštil sebou na zem. Překvapením sebou trhla. ALE: Neměl s sebou žádné peníze. Vzala sis s sebou svačinu? Cíli, nikoli cíly (7. pád slova cíle ) Vzhledem k tomu, že slovo cíl skloňujeme podle vzoru stroj, je jedinou správnou variantou tvar s cíli. Rád bych vás seznámil s cíli naší firmy pro následující rok. Kdybyste, nikoli kdyby jste ani kdybyjste Podřadicí spojku kdyby ve tvaru 2. osoby čísla množného píšeme vždy a pouze jako kdybyste, nikoli kdyby jste ani kdybyjste. Kdybyste byl na mém místě, mluvil byste jinak. (nikoli kdyby jste) Udělali byste lépe, kdybyste se do toho nepletli. Analogicky píšeme i spojku aby ve tvaru 2. osoby čísla množného vždy abyste, nikoli aby jste ani abyjste. Přáli bychom si, abyste přijeli. (nikoli aby jste přijeli) 13

14 Abyste věděli, já to stejně udělám po svém. Potenciální, spíše než potencionální Přídavné jméno potenciální je definováno jako možný, uskutečnitelný. Přestože v Akademickém slovníku cizích slov se objevuje i varianta potencionální (jako řidší podoba slova potenciální), Slovník spisovné češtiny i Pravidla českého pravopisu uvádí jako jedinou variantu tvar potenciální. Určitou pomůckou může být fakt, že základní výraz, od něhož je slovo potenciální odvozeno, je potenciál, nikoli potencionál. Musíme zapůsobit na své potenciální klienty. V současné době se to jeví jako jedno z potenciálních řešení. Dva, oba - skloňování Skloňování číslovek dva, oba je v některých pádech poměrně specifické, a proto se v něm čas od času chybuje. Mnohdy se místo správných tvarů dvěma, dvou objevují chybné varianty dvěmi, dvoum, dvouch. Kompletní skloňování vypadá takto: 1. p. dva, oba 2. p. dvou, obou (nikoli dvouch, obouch) 3. p. dvěma, oběma (nikoli dvoum, oboum) 4. p. dva, oba 5. p. dva, oba 6. p. dvou, obou (nikoli dvouch, obouch) 7. p. dvěma, oběma (nikoli dvěmi, oběmi) Příklady: Přišel na večírek v doprovodu svých dvou dcer. (ne dvouch) Zavolal svým dvěma kamarádům. (ne dvoum) Odcházel s posledními dvěma korunami v kapse. (ne dvěmi) Čárka před atd. a apod. Pokud zkratky atd. či apod. naznačují pokračování několikanásobného větného členu (což je většina případů), čárku před nimi nepíšeme. Prodáváme jablka, hrušky, švestky apod. Na našich stránkách najdete vtipná videa, tapety, melodie pro mobilní telefony atd. 14

15 Naproti tomu, předchází-li zkratce apod. či atd. vedlejší věta, čárku před těmito zkratkami psát budeme. Může se jednat například o následující věty: Prodáváme jablka, hrušky, dále švestky, které jsou tentokrát mimořádně chutné, apod. Na našich stránkách najdete vtipná videa, tapety, ale také melodie, z nichž si určitě vyberou příznivci všech hudebních žánrů, atd. Viz, pí, fa, nikoli viz., pí., fa..viz je rozkazovací způsob slovesa vidět, a proto se za ním nepíše tečka (tedy viz, nikoli viz.). Tento tvar slovesa můžeme spojit jak s prvním, tak se čtvrtým pádem můžeme tedy říci viz strana 15 i viz stranu 15. Pí a fa jsou zkratky vzniklé spojením prvního a posledního písmene slova, zkracujeme-li např. v korespondenci výraz paní, nepíšeme za obvyklou zkratkou pí tečku tedy pí Novotná, nikoli pí. Novotná. Stejně tak firma se zkracuje jako fa (bez tečky), nikoli fa. obdobně se zkracuje i slovo firmy (fy, rovněž bez tečky). Naším exkluzivním zástupcem na českém trhu je fa Zlámal & Zatopil. Vybrali jsme si řešení od fy IBM. Čárka před než a jako Před uvedenými výrazy se čárka někdy píše a někdy nepíše. Pokud za těmito výrazy následuje celá věta (tj. s přísudkem), čárku píšeme; pokud za nimi věta není, čárku nepíšeme. Nemám takovou trpělivost jako ty. Nikdo nemá tak šikovné ruce, jako máš ty. Žádná pohádková postava není známější než hloupý Honza s ranečkem na holi. Požádal mě o to, než odešel. Ale čárku nenapíšeme v případě, kdy ve větě je sice obsaženo za spojkou než sloveso, avšak není přísudkem! Naučit se text zpaměti je někdy lehčí než jej zcela pochopit. 15

16 Čárka před spojkou a Bez čárky se spojují věty a větné členy pouze v poměru slučovacím. Čárka se však před spojkou a klade poměrně často. A to v následujících případech: 1) Spojuje-li vedlejší a hlavní větu. 2) Je-li mezi větami jiný než slučovací poměr Příklady ad 1) Zatlačil do dveří, které lehce zavrzaly, a vstoupil do sálu. Nedával pozor, když se látka probírala, a teď nic neumí. Příklady ad 2) Byl tvrdohlavý, a proto neústupně trval na svém. (důsledkový poměr) Nabízíme zájezdy do Španělska, Itálie, a dokonce do Egypta. (stupňovací poměr) Přijít samozřejmě můžete, a to v odpoledních hodinách. (vysvětlovací poměr) Znal mě, a přesto se ke mně nehlásil. (odporovací poměr) Došel nám benzin, a tak jsme zastavili u pumpy. (důsledkový poměr) ALE: Utáhl obvaz a tak zastavil krvácení. (nejde o důsledkový poměr, ale o spojku a ve slučovacím poměru; tak je příslovečné určení způsobu, proto bez čárky) 16

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava 3.5.2007-9.5.2007 Jazykové okénko... Jazykové okénko Tak a zatímco já jsem vás vítal u obrazovek, tak mě tady sledovala, čekala, až domluvím, paní Eva Jandová, vedoucí Katedry českého jazyka z Ostravské

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

1. Podstatná jména (substantiva)

1. Podstatná jména (substantiva) 1. Podstatná jména (substantiva) - názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů, činností a vztahů - určujeme mluvnické kategorie: PÁD, ČÍSLO, ROD (životnost) + VZOR Druhy podstatných jmen a/ abstraktní

Více

Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání 1 Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 17. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVE_21_JL_M Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

VĚTNÉ ČLENY. Mgr. Jiří Ondra Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností

VĚTNÉ ČLENY. Mgr. Jiří Ondra Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností VĚTNÉ ČLENY Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Opakování základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby Očekávaný přínos Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby Tematická oblast

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_277 Jméno autora: Mgr. Eva Svárovská Třída/ročník:

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 1 (Pravopis) Terasoft Vyjmenovaná slova doplňování i(í) nebo y(ý), chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného pravopisu před vlastním testem je možné zvolit písmena, po kterých budou

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 2 (Jazykové rozbory) Terasoft Větné rozbory určování větných členů ve větě, chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného řešení určování větných členů ve větě, při správné odpovědi

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu:VY_32_INOVACE_38_10 Tématický celek:gramatika, skladba, sloh

Více

VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK

VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK Autor: Katka Česalová Datum: 10. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Český jazyk 5. ročník

Český jazyk 5. ročník Český jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: TJSZNK) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 38 Pravopis a mluvnice / Slovní zásoba a slovotvorba Větná skladba /

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Tvarosloví v úřední korespondenci Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAC4

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Téma: Skloňování číslovek. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Téma: Skloňování číslovek. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355 Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Iveta Malá Název: VY_32_INOVACE_13/12_Český jazyk pro 6. ročník Téma: Skloňování číslovek Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

ČÍSLOVKY (NUMERALIA) ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ - označují počet, pojmenovávají čísla

ČÍSLOVKY (NUMERALIA) ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ - označují počet, pojmenovávají čísla ČÍSLOVKY (NUMERALIA) - slouží jako slovní druh vyjadřující množství, a to buď počítané (vyjádřitelné čísly) nebo nepočítané (neurčité) - členíme je na číslovky základní, řadové, druhové a násobné a ty

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Pravopis i-y. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Pravopis i-y. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pravopis

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Pravopis v úřední korespondenci Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAC13

Více

Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve. Jakmile syn pochopil, že je schopen se učit

Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve. Jakmile syn pochopil, že je schopen se učit Pravidla interpunkce 1. Pravidla psaní čárek v souvětí Jednotlivé věty v souvětích oddělujeme čárkami. Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve tvaru určitém. Chirurgové by měli operovat a léčit. Jakmile

Více

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu.

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_16 Název materiálu: Pololetní písemná práce 2 Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Český jazyk 1. ročník Materiál obsahuje otázky

Více

Čj - 2. stupeň 1 / 7

Čj - 2. stupeň 1 / 7 dodržovat při rozhovoru zásady společenského styku používat zásady společenského styku v osobní komunikaci pozdrav, žádost, poděkování sestavit větu se správným slovosledem formulovat výstižně ústně otázku

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

PŘÍDAVNÁ JMÉNA, ZÁJMENA, ČÍSLOVKY

PŘÍDAVNÁ JMÉNA, ZÁJMENA, ČÍSLOVKY PŘÍDAVNÁ JMÉNA, ZÁJMENA, ČÍSLOVKY Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Opakování základních pojmů a kategorií z oblasti ohebných slovních druhů (přídavná jména, zájmena, číslovky) Očekávaný přínos Procvičení

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Škola Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 63 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 15.12.2011 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

Český jazyk 5. ročník

Český jazyk 5. ročník Český jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: TJSZNK) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 10 14 Pravopis a mluvnice / Slovní zásoba a slovotvorba Větná skladba /

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Přijímací testy z českého jazyka (autorka Mgr. Kateřina Stündlová)

Přijímací testy z českého jazyka (autorka Mgr. Kateřina Stündlová) Přijímací testy z českého jazyka (autorka Mgr. Kateřina Stündlová) 1. Diktát Ráno mě vzbudily hrdličky a sluníčko, jak mi svítilo na hlavu. Babička už v posteli nebyla. Asi pekla závin, protože to vonělo

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Mgr. Kateřina Zástřešková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo VY_32_INOVACE_5_ČJL_2.04 Název tematického

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Základní větné členy

Základní větné členy 1 Základní větné členy - základní větné členy nesou základní informaci jaký děj probíhá a kdo ho koná - jsou to podmět Po a přísudek Př, které tvoří tzv. základní skladební dvojici - jestliže ji chceme

Více

Olympiáda v českém jazyce, 38. ročník, 2011/2012 krajské kolo

Olympiáda v českém jazyce, 38. ročník, 2011/2012 krajské kolo Národní institut dětí a mládeže MŠMT zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání, Sámova 3, 101 00 Praha 10 Olympiáda v českém jazyce, 38. ročník, 2011/2012

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Pravopis, jazykový rozbor Anotace Pracovní list k procvičení pravopisu a znalostí z tvarosloví a skladby.

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková ČÍSLOVKY VY_32_INOVACE_CJ_3_15 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Druhy číslovek, skloňování číslovek, duálové skloňování

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Pozná slova vyjmenovaná a slova příbuzná. Aplikuje pravopis, používá přehled. Umí zařadit slova ke vzoru Zná základní pravidlo shody. Určí pád, číslo, rod, vzor u podstatných jmen. Určí osobu, číslo, způsob,

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r.

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r. Pořadové číslo 1-9.r. Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA Autor Použitá literatura a zdroje Fraus 2006, 27-30 s. ISBN 80-7238-536-4 sešit 2006, 20-21 s. ISBN 80-7238-537-2 Metodika Materiál je

Více

Slovesa- procvičování

Slovesa- procvičování VY_32_INOVACE_ČJL_558 Slovesa- procvičování Autor: Melanie Hozová Mgr. Použití: 6. 9. ročník Datum vypracování: 6.3. 2013 Datum pilotáže: 22.4.2012 Metodika: Pracovní list slouží k samostatné práci žáků.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

Klíčová slova: lexikologie, zájmena, číslovky, slovesa, synonyma, větné členy...

Klíčová slova: lexikologie, zájmena, číslovky, slovesa, synonyma, větné členy... Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_09 Název materiálu: Test 1. pololetí Tematická oblast: Český jazyk, 2. ročník Anotace: Cílem mé práce je vytvořit podpůrný kontrolní didaktický materiál

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník a sexta

Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník a sexta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví Český jazyk (CEJ) Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně (viz poznámky) S jistotou určí slovní druh a pojmenuje jej cizím termínem

Více

Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda.

Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda. Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda. 157/3 Víte, že... 20 až 50 litrů je minimální množství vody, kterou člověk denně potřebuje pro své základní životní potřeby?... 575

Více

POMĚRY MEZI HLAVNÍMI VĚTAMI 2

POMĚRY MEZI HLAVNÍMI VĚTAMI 2 POMĚRY MEZI HLAVNÍMI VĚTAMI 2 Autor: Katka Česalová Datum: 28. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

4. Ostatní pravopisné jevy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, srpen 2013

4. Ostatní pravopisné jevy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, srpen 2013 4. Ostatní pravopisné jevy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, srpen 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Slovní druhy. Metodika: Pracovní list je určen ke skupinové i k samostatné práci. Jednotlivá cvičení jsou věnována jednotlivým slovním druhům.

Slovní druhy. Metodika: Pracovní list je určen ke skupinové i k samostatné práci. Jednotlivá cvičení jsou věnována jednotlivým slovním druhům. Slovní druhy VY_32_INOVACE_ČJL_542 Autor: Melanie Hozová Mgr. Použití: 6.- 9. ročník Datum vypracování: 5.9. 2012 Datum pilotáže: 17.9.2012 Metodika: Pracovní list je určen ke skupinové i k samostatné

Více

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Francouzský jazyk (FRJ) Výstupy odpovídající úrovni A2+ podle SERRJ Kvinta 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 okresní kolo

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 okresní kolo Národní institut pro další vzdělávání MŠMT Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1 Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 okresní kolo II. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:... 1. Ve staré

Více

Český jazyk 5. ročník

Český jazyk 5. ročník Český jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: HEFQXHIF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 10 14 Porozumění textu / Slovní zásoba a slovotvorba Pravopis a mluvnice

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol Téma I.2.2 Testy a cvičení z českého

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

MLUVNICE. Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku

MLUVNICE. Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku MLUVNICE 1. Jazykové rodiny 2. Útvary národního jazyka 3. Jazykové příručky 4. Slovo a jeho význam 5. Obohacování slovní zásoby

Více

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 6. definuje a rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka vysvětlí základní pojmy jazykovědy naučí se pracovat s jazykovými příručkami, dokáže

Více

ČÍSLOVKY DVA, OBA, TŘI, ČTYŘI, DUÁL

ČÍSLOVKY DVA, OBA, TŘI, ČTYŘI, DUÁL PRAVOPISNÉ JEVY: ČÍSLOVKY DVA, OBA, TŘI, ČTYŘI, DUÁL Olga Švecová VY_32_INOVACE_Cj1r0115 SKLOŇOVÁNÍ ČÍSLOVEK ZÁKLADNÍCH - číslovka jeden se skloňuje jako zájmeno ten - číslovky pět až devadesát devět mají

Více

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce 2003/2004 30. ročník

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce 2003/2004 30. ročník Okresní kolo Olympiády v českém jazyce 2003/2004 30. ročník II. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:... Přečtěte si následující text, z něhož vycházejí všechny úkoly: Tehdy vede mne Všudybud po schodech

Více

Olympiáda v českém jazyce, 41. ročník, 2014/2015 školní kolo

Olympiáda v českém jazyce, 41. ročník, 2014/2015 školní kolo Národní institut pro další vzdělávání MŠMT Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1 Olympiáda v českém jazyce, 41. ročník, 2014/2015 školní kolo II. kategorie Počet bodů:... Příjmení a jméno:... Škola:...

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Krajské kolo Olympiády v českém jazyce 2003/2004 30. ročník

Krajské kolo Olympiády v českém jazyce 2003/2004 30. ročník Krajské kolo Olympiády v českém jazyce 2003/2004 30. ročník I. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:... Přečtěte si následující text, ze kterého vycházejí všechny úkoly: Nedávno jsem si přečetl některou

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková

VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková ROZBOR SLOŽITÉHO SOUVĚTÍ, INTERPUNKCE VY_32_INOVACE_CJ_1_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ROZBOR SLOŽITÉHO SOUVĚTÍ,

Více

Tematický plán Český jazyk 3. třída

Tematický plán Český jazyk 3. třída Tematický plán Český jazyk 3. třída Září Počet hodin : 23 Učivo: Výstupy: Poznámky, průřezová Opakování z 2. ročníku Skladba souvětí, věta, slova, slabiky, hlásky, písmena souhlásky a samohlásky I, Y tvrdé,

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání 1 Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_23_CJL_M Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_158 Jméno autora: Mgr. Pavla Nesvadbová Datum

Více

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) JAZYKOVÁ VÝCHOVA Tvarosloví ž. si uvědomuje rozmanitost jazyka ž. tvoří a vědomě používá spisovné tvary slov ž. pracuje s jazykovými příručkami ž. pracuje s jazykovými texty různého zaměření ž. rozlišuje

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více