Jak prodat eskymákům ledničku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak prodat eskymákům ledničku"

Transkript

1 Out Of Box Petr Žák Jak prodat eskymákům ledničku Psychologie obchodního jednání co má zákazník v hlavě je důležitější než jeho peněženka Out of box business Netradiční postupy při obchodním vyjednávání aneb jak vytáhnout hlavu z krabice obchodních zlozvyků

2 2 Co v sešitu najdete? Pár slov o autorovi kurzu 3 Tréninky OUT OF BOX 4 pro obchodníky 4 Psychologie zákazníka 5 Temperament zákazníka 6 Typy zákazníků, se kterými se nevíme rady 7 Znáte svého zákazníka? 10 SRI VALS segments 11 Business model Canvas 13 Strategie obchodního jednání 15 Metoda SPIN 16 Metoda AIDA 18

3 3 Pár slov o autorovi kurzu Vyndejte hlavu z krabice! Petr Žák Dlouhodobě se zabývám studiem technik zvyšujících pracovní i osobní efektivitu, komunikační schopnosti a principy out-of-box thinking. Jsem autorem knihy Kreativita a její rozvoj, která obsahuje více než 120 nástrojů pro moderního manažera. Snažím se, aby byly mé tréninky maximálně interaktivní a aby byl nezbytný podíl teorie vyvážen přímým praktickým nácvikem. Specializuji se především na nejmodernější metody spojené se zvyšováním osobního výkonu, techniky účinné sebe-prezentace a na dovednosti využívané při argumentaci, manipulaci a vyjednávání. Jsem přesvědčen, že nejdůležitějšími kompetencemi jsou především zdravý selský rozum a smysl pro humor. Naše myšlení je uvězněné v krabici. Je to pohodlnější. Odmalička po nás chce škola i okolní svět přizpůsobení, předvídatelnost a uchopitelnost. Jsme lépe známkovatelní, lépe pochopitelní a lépe manipulovatelní. Šablony a vzorce, které si vytváří naše myšlení, jsou nepochybně praktické a užitečné - koneckonců nám pomáhají přežít. Může ale staré myšlení vést k novým myšlenkám? Každý obchodník a prodejce prochází během své kariéry tolika tréninky obchodních dovedností, že mnohdy ani neví, zdali se víc školí nebo obchoduje. A výsledek? Obchodník bez zdravého rozumu stává se jen kabaretním kouzelníkem, který na zákazníka vytahuje jeden trik za druhým a těší se, že alespoň jeden z nich zabere. Doba se změnila. Zákazník už triky zná. A to nás dovádí k šílenství. Nic proti technikám a trikům. Ale nejdříve musíme změnit naše myšlení, abychom s nimi uměli pracovat. Naše obchodní výsledky nezměníme novými technikami. Pokud neumíme řídit auto, je nám jedno, zdali máme v garáži jaguára nebo trabanta. Změňte myšlení. Vyndejte hlavu z krabice. Vítejte ve světě OUT OF BOX! Petr Žák

4 4 Tréninky OUT OF BOX pro obchodníky Jak prodat eskymákům ledničku Praktický kurz pro začínající i pokročilé obchodníky Psychologie zákazníka a strategie obchodního jednání Jak vést obchodní jednání ke zdárnému konci Využívání psychologických technik pro efektivní komunikaci Byznys jako šoubyznys Trénink obchodní prezentace Jak udělat ze své prezentace skvělé představení Techniky filmových komiků a mistrů šoubyznysu Naučte se improvizovat v obchodním jednání Restart Co s vyhořelým obchodníkem Nácvik technik obrany proti stresu a vyhoření Techniky laterálního myšlení Jak kreativně obchodovat Chcete být OUT OF BOX obchodníkem? Chcete vytáhnout hlavu z krabice? Chcete být kreativnější a úspěšnější? Kontaktujte out of Boxera

5 5 Psychologie zákazníka trocha teorie nikoho nezabije

6 6 náladový úzkostlivý rigidní střízlivý pesimista rezervovaný nespolečenský tichý introvertní obezřetný rozvážný smířlivý ovládá se spolehlivý vyrovnaný klidný labilní stabilní nedůtklivý neklidný útočný vznětlivý vrtkavý impulsivní aktivní extravertní společenský přístupný hovorný bezstarostný nenucený čilý optimista Temperament zákazníka Před jakýmkoli používáním (či spíše zneužíváním) typologie osobnosti v obchodním jednání buďte velmi opatrní. Kdybychom chtěli být důslední, měli bychom pracovat s cca 6 miliardami typů, protože každý člověk je originál a je příliš snadné škatulkovat. Nicméně společné tendence k jednání vypozorovat pochopitelně lze. A pokud existují tendence, není problém se na ně také připravit. A druhé varování: Neupravujte si svět podle výsledků v testu či podle vzorce, který vám určila typologie. Svět je příliš barevný na to, abychom jednali podle šablony. Nejprve sledujte jednání Nesnažte se škatulkovat Nejednejte diagonálně Využívejte společného rysu Buďte sám sebou Charaker zákazníka nezměníte Pracujte s jeho projevy Psychologie: věda, která nám říká to, co všichni vědí, jazykem, kterému nikdo nerozumí

7 7 Typy zákazníků, se kterými se nevíme rady Někdy se stane, že zákazníkův temperament je natolik výjimečný, že je obtížné jej prostě zaškatulkovat do psychologických šablon. Co s tím? Úzkostný typ Schoulené držení těla, těkavý pohled Klopení zraku, nejistá gesta Nejisté pomlky, opakování dotazů, obavy podléhá vnitřní panice, obává se rozhodnutí Pochybnosti, výčitky, obviňuje sám sebe Bere si na pomoc jiné osoby Odvolává se na autority Vyčkejme, až se na nás obrátí, nezaujímejme pozici tváří v tvář, neulpívejme zrakem v jeho obličeji. Hovořme pomalu, klidným hlasem, podejme vyčerpávající informace. Varujme se nátlaku na rozhodnutí a otázek typu buď a nebo. Dopředu signalizujme dostatek času se mu ochotně věnovat, tolerovat návraty k původním východiskům. Nečiňme za něj přímá rozhodnutí. Přispějme rekapitulací otázek, obecným shrnutím alternativ. Úzkostně agresivní Energicky pevný úchop předmětů, bojovně odměřený pohled, sevřené rty Věcná nesdílnost, strohost řeči Pocity újmy, křivdy a ústrků spojené Odmítání pomoci, sebeobětování Jízlivé poznámky a zraňující výroky Křečovité výpady provázené pláčem Pohledem signalizujeme ochotu, nechme přistoupit a určit vzdálenost při jednání. Dodržme horizontální polohu pohledu do očí. Hovořme klidně, věcně, srozumitelně. Vstřícně podejme vyčerpávající informace. Nezrychlujme řeč, nezvyšujme hlas.co nejméně používejme NE a nahraďme ho výrazem ANO, ALE. Dejme najevo, že že jakékoliv rozhodnutí je důstojné a pro nás do značné míry akceptovatelné. Tolerujme skákání do řeči. Narcistně agresivní Sleduje svůj vzhled, důstojně okázalé vystupování, sebevědomá sebeprezentace Zálibně opakuje výroky Rád se poslouchá Okázale rezervované vyčkávání, kroucení hlavou, sarkasmus, ostrá kritika Mocensky silná prezentace Jděme mu vstříc jako první, zpomalme a zastavme se ve vzdálenosti asi 1,3 m. Pokud se mu nemůžeme ihned věnovat - signalizujme, že byl všimnut, a vyžádejme strpení. Často vyhledávejme oční kontakt bez ohledu na to, kdo hovoří. Buďme při jednání v pohybu kolem jeho osoby - bude tak středem pozornosti a péče. Jednejme s ním jako se zasvěceným partnerem, nepoučujme ho, podejme úplné informace.

8 8 Bezohledně agresivní Neměnný, nechápavý, nepřátelský výraz Nepohotové, pomalé myšlení, podezíravost Hlučný, nespisovný, nelogický řečový projev Vulgární výrazy Nekultivované jednání Netolerantní prosazování svých zájmů Zkratovité výbušné reakce Vzdálenost 0,7m, vodorovně z očí do očí. Hovoříme-li: nasadíe rázně setrvalý pohled do očí. Při jeho řeči: odvratíme zrak, ale neklopíme ho. Hovoříme klidně, věcně, plynule, neosobně, Důsledně stojíme na svých stanoviscích, projevíme však pochopení a uznání. Nevedeme jednání do slepé uličky, nabídneme možnost důstojného ústupu. Pedanterní typ Pevné držení těla, zodpovědný výraz obličeje, přímý pohled, uspořádaná gesta Střízlivá a pečlivá úprava zevnějšku Obdiv k předpisům a nařízením Rozškatulkované vidění světa Zdrženlivý vůči novotám Má pochopení pro věcnost a střízlivost Vzdálenost asi 0,9m, často udržujme oční kontakt. Jednejme uspořádaně, klidně, věcně, střízlivě. Varujme se překotnosti, zmatečného jednání. Nezahlcujme informacemi. Podávejme je vyčerpávajícím způsobem. Signalizujme názorovou příbuznost, respekt k zásadám a tradicím. Projevme pochopení. V konfliktu: projevme úctu k jeho osobě a respekt k právu jeho svobodného rozhodování se. Nepřístupný podivín Klidná pomalá chůze, zdrženlivé pohyby Neurčitý a neměnný výraz tváře, ev. známky rozmrzelosti a ironizující přezíravosti Polemické glosy, projevy skepse, nedůvěry Ironizuje druhé i sám sebe. Pomalá řeč Vyjadřuje se v narážkách, příměrech Vřelost oplácí ironií a vulgaritou Nepřistupujme jako první. Při hovoru se dívejme do očí. Jednejme neosobně, klidně, důstojně. Informace podávejme vyčerpávající, hovořme však stručně a věcně, neopakujme. Nepodléhejme panice, držme se podstaty jednání. Varujme se prestižních reakcí a emotivních projevů. Užijme nedokončených vět, pomlk. Neuspěchejme jednání - hrajme na čas. Histrionský typ Rychlá chůze, prudká gesta, živá mimika Osoba je režisérem a hercem v jedné osobě Do hry vtahuje ostatní, infikuje emoce Řečový projev se často stává emocionálním výjevem, který postrádá logiku. Konflikt: křik, slovní výpady a další demonstrativní projevy agrese a autoagrese. Snižme jeho možnost pohybu a gestikulace uvedením do těsnějšího prostoru jednáním v sedě. Odveďme jednání mimo pozornost dalších osob. Buďme vstřícní a chápající, vracejme se ale stále k předmětu jednání, zůstaňme hluší k odbočkám od tématu. Regulujme jednání tak, aby spělo k co nejrychlejšímu konci. Buďme rozhodní, nesmlouvavě pevní, autoritativní, vyvarujme se ale despektu a agresivity.

9 9 Stříška z prstů vyjadřuje nadřazenost a sebejistotu Výraz kritického přístupu jako kdyby si dotyčný nemohl dovolit mluvit, protože kdyby promluvil prozradil by se je k Vám natočen bokem, což znamená skepticismus a touhu raději se nezúčastnit Upoutání pozornosti Použijte ruky nebo prstů, abyste upoutali pozornost druhého na své oči. Bariéry pomocí nohou v mnoha situacích ani jeden z obou signálů nevyjadřuje negativní postoj. Jestliže však druhý přejde k této pozici poté, co jste začali vysílat signály zájmu o sblížení, je třeba, abyste změnili taktiku. Sevření paží extrémní úzkost nebo znepokojení situací nebo velkou zlost Upevnění zájmu Vyjadřuje defenzivní negativní postoj a prozrazuje nejistotu a váhavost. Osoba nesouhlasí s tím, co bude řečeno nebo provedeno. Jestliže zpozorujete tento signál během obchodní na- Upevnění zájmu Nejprve vzbudíte pozitivní emoce a potom tento pocit zakotvíte lehkým dotykem na paži druhého. Sevření pěstí Signál je silnější a více zastrašující. Osoba nejí pouze defenzivní, ale agresivní.. Budete muset mnohem pilněji pracovat na rozbití bariér

10 10 Znáte svého zákazníka?... a víte, co mu prodáváte?

11 11 SRI VALS segments

12 12 Aktualizátor Naplňovatel Zásadník Dosahovatel Snaživec Zážitkář Pracant Zápasník

13 13 Business model Canvas Systematický nástroj Alexandra Osterwaldera a Yvese Pigneura je určen pro důkladné plánování obchodní strategie a tvorbu podnikatelského záměru, resp. business plánu. Je efektivním pomocníkem jak při tvorbě start-upů tak při analýze rozsáhlých business strategii. Autoři vytvořili i upravenou verzi pro osbní plánování a rozvoj. Jejich metoda grafické vizualizace business modelů byla publikována v roce Principem je vytvoření plátna (canva) business modelu, které pomáhá při přípravě strategie, soupis pomocných technik provázání všech nástrojů a technik Stavební prvky modelu tvoří Zákaznické segmenty Hodnotové nabídky Distribuční kanály Vztahy se zákazníky Zdroje příjmů Klíčové zdroje Klíčové činnosti Klíčová partnerství Struktura nákladů

14 14 Zákazníci Různé skupiny osob nebo subjektů, na které se chce business zaměřit. Hodnotové nabídky Spojení výrobků nebo služeb, vytvářejících hodnotu pro vybraný zákaznický segment. Vztahy se zákazníky Typy vztahů, které firma buduje s jednotlivými zákaznickými segmenty. Distribuční kanály Typy vztahů, které firma buduje s jednotlivými zákaznickými segmenty. Příjmy Hotovost, kterou firma generuje z každého zákaznického segmentu. Klíčové činnosti Nejdůležitější aktivity, potřebné k tomu, aby mohla být vytvořena nabídka. Klíčové zdroje Nejdůležitější aktiva potřebná k fungování celého business modelu Klíčová partnerství Síť dodavatelů a partnerů, která je nutná k tomu, aby business model fungoval. Náklady Veškeré náklady potřebné pro fungování business modelu.

15 15 Strategie obchodního jednání... a jdeme na to

16 16 Metoda SPIN Zkušení obchodníci používají své vlastní osvědčené metody, ale jsou i takové, které byly popsány na základě různých analýz a jsou považovány za ověřený a efektivní způsob, jak ovlivnit zákazníka k nákupu produktu. Jednou z nich je metoda SPIN, která je založena na sledu otázek a pochopení opravdových potřeb zákazníka. Principem této metody je najít skutečný problém zákazníka a společně s ním najít požadované řešení. S P S - jako Situace Používají se ke zjištění situace kupujícího, k získání informací týkajících se pozadí prodeje. Dostal jste moji nabídku? Jak dlouho pracuje vaše firma v oboru? Jakou máte konkurenci? Máte děti? Co váš kanárek? P - jako PROBLém Zjišťují problémy kupujícího, jeho potíže nebo nespokojenost se současným stavem. Jejích smyslem je odhalit implicitní potřeby. Šlape vám konkurence na paty? Jsou Vaši zaměstnanci spokojení? I N I - jako IMPLIKACE Týkají se důsledků, vlivů nebo implikací zákazníkových problémů. Odhalují další potřeby. Co když Vám zaměstnanci utečou? Co když Vás konkurence předežene? Co když nebude fungovat komunikace? N - jako NELze nekoupit Otázky vedoucí k postoji nelze nekoupit zjišťují explicitní potřeby, a to buď přímo, nebo zjišťováním hodnoty, návratnosti nebo důležitosti, která se pro kupujícího za vyřešením problému skrývá. Pomohl by Vám tento program vyřešit vaše problémy?

17 17 S P I N

18 18 Metoda AIDA Zákazníci si už bohužel zvykli na různé způsoby prodeje. velmi dobře vědí, nebo alespoň podvědomně tuší, že na ně obchodníci chystají nějakou kulišárnu. Techniky z příruček jsou k ničemu. Zákazníci jsou vůči nim čím dál více imunní. Obchodník tak musí brát inspiraci jinde. Co kdybychom to zkusili u prodejců na trhu? Právě tam se inspirovali tvůrci metody AIDA. Attention - pozornost. Nejprve bychom měli během obchodního rozhovoru strhnout na sebe (či na náš produkte nebo službu) veškerou zákazníkovu pozornost. Ptejme se na zákazníka, na jeho život, na jeho situaci, na jeho problémy. Tím, že se věnujeme pozornost zákazníkovi, zajistíme, že zákazník bude věnovat pozornost nám. Interest - zájem. Využijme situace, že na nás nebo na náš výrobek či službu zákazník upoutal svou pozornost. Nyní potřebujeme z pozornosti udělat zájem. Prezentujeme produkt s cílem vyvolat zájem o pokračování rozhovor. Neprodáváme! Na to je vždycky času dost. Pokud zákazník položil doplňující otázku, nebo vznesl námitku, máme vyhráno. Desire - touha. Zákazník se zajímá. Chce vědět více. Chce znát fakta. Dává nám to najevo pokračováním v obchodním rozhovoru, ale také kladením námitek. Námitky, jak uvidíme, nejsou nic osobního. Vztahují se jen k produktu a kl zákazníkovým potřebám. Teď vedeme rozhovor tak, aby zákazník měl touhu si výrobek koupit. Action - akce. A teprve teď je prostor pro skutečný prodej. Obchodníci velmi často dělají chybu v tom, že se snaží prodat hned na počátku rozhovoru. Jako by se na hostině nemohli dočkat moučníku. Ochuzují se o pocit krásné hostiny a ve většině případů ani ten moučník nedostanou. A Attention I Interest D Desire A Action

19 19 A Attention I Interest D Desire A Action

20 Děkuji za přízeň a těším se na další spolupráci Jak prodat eskymákům ledničku Praktický kurz pro začínající i pokročilé obchodníky Psychologie zákazníka a strategie obchodního jednání Jak vést obchodní jednání ke zdárnému konci Jak se efektivně učit Jak získat čas na školu i pro zábavu. Sedm kroků k lepší paměti. Jak uspět u jakékoli zkoušky Out Of Box Namalujte si to... Kurz vizuální gramatïky. Jak se vrátit do dětství a zpříjemnit si život. Využijte mozek na plný výkon Petr Žák Tylova 7, Jihlava cz.linkedin.com/in/petrzak73 cz.linkedin.com/in/petrzak73 Někteří velmi inteligentní lidé jsou mizerní myslitelé. Mnozí průměrně inteligentní lidé jsou v přemýšlení mnohem zdatnější. Výkon motoru a způsob, jakým šofér auto řídí, jsou dvě rozdílné věci. Edward de Bono

Byznys jako. Out of box business. Petr Žák. Oživte nudné obchodní prezentace. Trénink efektní a efektivní obchodní prezentace. www.outofbox.

Byznys jako. Out of box business. Petr Žák. Oživte nudné obchodní prezentace. Trénink efektní a efektivní obchodní prezentace. www.outofbox. Out Of Box Petr Žák Byznys jako ShOwbyznys Oživte nudné obchodní prezentace Nudný obchodník je jako včerejší noviny... Out of box business Trénink efektní a efektivní obchodní prezentace 2 Co v sešitu

Více

VÝUKOVÉ MATERIÁLY PRO ÚČASTNÍKY KURZU

VÝUKOVÉ MATERIÁLY PRO ÚČASTNÍKY KURZU Kurz DVPP pro pedagogy a vedoucí pracovníky MŠ v oblasti osobnostního a sociálního rozvoje v rámci projektu KOUZELNÁ VĚDA Reg. číslo: CZ.1.07/1.3.00/48.0068 VÝUKOVÉ MATERIÁLY PRO ÚČASTNÍKY KURZU ASERTIVITA

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace II Střední průmyslová škola Ostrov DRUHY NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 1. haptika - dotyk 2. gestika - pohyby těla a rukou 3. mimika - pohyby obličeje 4. oční kontakt 5. posturika - postoj

Více

Kurz Psychologie a sociologie na FSV

Kurz Psychologie a sociologie na FSV Kurz Psychologie a sociologie na FSV Komunikace (verbální a neverbální) v organizaci Asertivita Vyjednávání Mgr. Petra Halířová Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Komunikace v průmyslové organizaci

Komunikace v průmyslové organizaci Komunikace v průmyslové organizaci doc. Ing. František Steiner, Ph.D. Obsah 1. Funkce komunikace v organizaci. Model základního komunikačního procesu. Komunikační toky v organizaci. Komunikační bariéry

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Umění (sebe)prezentace

Umění (sebe)prezentace EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Umění (sebe)prezentace Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Obsah Příprava Obsah připravované prezentace Desatero Sebeprezentace

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

Nejčastější důvody manažerského selhání. Průzkum mezi manažery středních a větších podniků

Nejčastější důvody manažerského selhání. Průzkum mezi manažery středních a větších podniků Nejčastější důvody manažerského selhání Průzkum mezi manažery středních a větších podniků Parametry průzkumu 498 Respondentů Manažeři a majitelé firem Střední a velké firmy s obratem nad 300 mil. Kč ročně

Více

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací Dokonalé zvládání konfliktů a kritických situací Jak si zachovat KLID v každé situaci - pokročilé techniky přístupu a kreativní řešení nejen pracovních konfliktů aneb umění zvládat konflikty způsobem,

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace PROJEKT k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu: Mgr.

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

Start Trh Spotřebitel Nápad Koncept Hodnocení. Rozpoznali jsme spotřebitelskou potřebu, kterou spotřebitel také pociťuje?

Start Trh Spotřebitel Nápad Koncept Hodnocení. Rozpoznali jsme spotřebitelskou potřebu, kterou spotřebitel také pociťuje? Potřeba Rychlá prověření Rozpoznali jsme spotřebitelskou potřebu, kterou spotřebitel také pociťuje? Spotřebitelé si nemyslí, že něco potřebují a čekají, pokud je ostatní spotřebitelé nepřesvědčí. Spotřebitelé

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace I Střední průmyslová škola Ostrov NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Zkuste vysvětlit! = souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomě nebo nevědomě předávána člověkem k jiné osobě nebo lidem.

Více

projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095

projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095 projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095 Vzdělání a tréninkové zaměstnání pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením II Materiály pro účastníky projektu Klíčová aktivita 04 Skupinové vzdělávací a motivační

Více

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín:

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín: Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti Soft skills : Termín: 2.2. 3.2.2011 Efektivní komunikace zákazníka 9.2. 10.2.2011 Vedení obchodního

Více

Psychologie ve sportu. Kateřina Kantová M.A. et M.A.

Psychologie ve sportu. Kateřina Kantová M.A. et M.A. Psychologie ve sportu Kateřina Kantová M.A. et M.A. Basketbalová legenda Kareem Abdul-Jabbal řekl: Vaše mysl je to, co ovládá vše ostatní. A Novak Djokovic to doplnil: Mezi top 100 hráči světa, není tak

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU VZDĚLÁVACÍ M ATERIÁL KE KURZU M ANAG EMENT P RODEJE S L EZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARVINÁ 2 0 1 0-2013 Program ÚVOD - OPAKOVÁNÍ DEFINICE: AKTIVNÍ

Více

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 1 Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 2 Mojí nejskvělejší manželce Lucii a všem mým studentům 3 PŘEDMLUVA" 4 CO JE TO KONDICIONÁL A PROČ JE V ANGLIČTINĚ POTŘEBA" 6 PRVNÍ KONDICIONÁL" 9 DRUHÝ KONDICIONÁL"

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce Představení společnosti Zaměřujeme se na vzdělávání, poradenství a tréninky v oblasti manažerských a obchodních dovedností, marketingu, výběrů zaměstnanců, rekvalifikačních kurzů i poradenských programů.

Více

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Marketing v sociálních sítích Cíle a působení marketingu na internetu Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí Rozlišujeme elektronický marketing, internetový marketing a online

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

I bez mluvení se dá mluvit aneb verbální a neverbální komunikace

I bez mluvení se dá mluvit aneb verbální a neverbální komunikace I bez mluvení se dá mluvit aneb verbální a neverbální komunikace Garant: Věra Pospíšilová Členové expertní skupiny: Barbora Fárová Tereza Jursíková Monika Dvořáková Karolína Čabajová Anna Trmalová Markéta

Více

SKIP a Klub lékařských knihoven 7. října 2010 Komunikační dovednosti knihovníka Uživatel knihovny

SKIP a Klub lékařských knihoven 7. října 2010 Komunikační dovednosti knihovníka Uživatel knihovny SKIP a Klub lékařských knihoven 7. října 2010 Komunikační dovednosti knihovníka Uživatel knihovny PhDr. Hana Slámová, Ph.D. VOŠIS Praha www.sks.cz Komunikační dovednosti a vaše profese Knihovník musí mít

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2./01/ 03/11 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Základní struktura prodejního rozhovoru

Základní struktura prodejního rozhovoru PÉČE O KLIENTA II. Základní struktura prodejního rozhovoru CÍL Pozitivní závěr Uzavření obchodu Překonání námitek/ argumentace Prezentace řešení Analýza stávající situace - vyvolání diskuse odkrytí potřeb

Více

Měli jste někdy spolupracovníka, který k vám přišel a, aniž byste

Měli jste někdy spolupracovníka, který k vám přišel a, aniž byste 7 STRATEGIE SOCIÁLNÍHO POVĚDOMÍ Měli jste někdy spolupracovníka, který k vám přišel a, aniž byste mu cokoliv řekli, věděl, jaký zrovna máte den a co se odehrává ve vaší mysli? Bylo mu jasné, že jste byli

Více

Obsah. Předmluva sir John Whitmore Poděkování. KAPITOLA PRVNÍ Úvod 5. KAPITOLA DRUHÁ Co je to exekutivní koučink 11. Jak využít tuto knihu 7

Obsah. Předmluva sir John Whitmore Poděkování. KAPITOLA PRVNÍ Úvod 5. KAPITOLA DRUHÁ Co je to exekutivní koučink 11. Jak využít tuto knihu 7 Obsah Předmluva sir John Whitmore Poděkování iii xiii xv KAPITOLA PRVNÍ Úvod 5 Jak využít tuto knihu 7 Poznámka o rodech osobních zájmenech 8 KAPITOLA DRUHÁ Co je to exekutivní koučink 11 Úvod 11 Co je

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1284_Komunikace. Účel a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1284_Komunikace. Účel a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1284_Komunikace. Účel a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Z německého originálu Selbstcoaching für frauen, Wie sie sich in schlechten zeiten motivieren vydaného nakladatelstvím Kösel Verlag GmbH & Co, München

Více

Konference Ven z krabice HON NA OSOBNOSTI. Můj život s osobnostmi, aneb vedení a motivace výrazného týmu

Konference Ven z krabice HON NA OSOBNOSTI. Můj život s osobnostmi, aneb vedení a motivace výrazného týmu Konference Ven z krabice HON NA OSOBNOSTI Můj život s osobnostmi, aneb vedení a motivace výrazného týmu Výrazná osobnost Definice říká: Osobnost je individuální spojení biologických, psychologických a

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

Mgr. Vendula Kolářová

Mgr. Vendula Kolářová Mgr. Vendula Kolářová Snižování vlivu psycho-sociálních handicapů směřující k posílení zaměstnatelnosti občanů Libereckého kraje CZ.1.04/3.1.02/86.00035 Emoce patří mezi významné řídící a regulační mechanismy

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Bellanzon, a.s. představuje: systém pro konzultační způsob prodeje

Bellanzon, a.s. představuje: systém pro konzultační způsob prodeje Bellanzon, a.s. představuje: systém pro konzultační způsob prodeje Naše vize: Před deseti lety neměla většina lidí mobil či osobní počítač. Stejně se svět změní v následujících deseti letech Steve Ballmer,

Více

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

Co by mělo HR přinést do byznysu Vnímání přidané hodnoty HR manažerů očima jejich hlavních zákazníků. O průzkumu... 20 otázek 30 generálních ředitelů a ředitelek > 100 milionů obratu ročně > 100 zaměstnanců

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 7. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Člověk v konfliktních situacích

Člověk v konfliktních situacích VY_32_INOVACE_PSY_8 Člověk v konfliktních situacích Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí SŠ Tematická oblast: Psychologie člověka Předmět: Psychologie Výstižný

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

ROZVOJ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI ROZVOJ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. AKTIVNÍ NASLOUCHÁNÍ 2 3 3. NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 4 4.

Více

Zhodnocení komunikace v prostředí DIFA JAMU

Zhodnocení komunikace v prostředí DIFA JAMU Zhodnocení komunikace v prostředí DIFA JAMU Úvod Dění kolem voleb děkana DIFA JAMU v roce 2008 poukázaly na některé nedostatky ve vnitřní i vnější komunikaci DIFA JAMU. Uvádíme k připomenutí, aby se také

Více

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Co obsahuje Plánování výuky, příprava Cíle a obsah vyučování Metody a formy výuky Učebnice (obsah, kvalita) Motivace

Více

Péče o klienta jako umění budování obchodního vztahu I. Mgr. Jitka Dobešová 18.11.2013

Péče o klienta jako umění budování obchodního vztahu I. Mgr. Jitka Dobešová 18.11.2013 Péče o klienta jako umění budování obchodního vztahu I. Mgr. Jitka Dobešová 18.11.2013 Cílem tréninku je osvojit si pravidla pro komunikaci s klientem předcházet možným nedorozuměním posilovat schopnost

Více

A3RIP Řízení projektů. 10. seminář. 16. a 18. 11. 2015

A3RIP Řízení projektů. 10. seminář. 16. a 18. 11. 2015 A3RIP Řízení projektů 10. seminář 16. a 18. 11. 2015 Obsah 1. role projektového manažera 2. týmová vs. pracovní skupina 3. teorie řízení / vedení lidí 4. motivace lidí 5. měkké dovednosti 6. typy chování

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Prezentace. Personální kompetence 2. přednáška 1/14

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Prezentace. Personální kompetence 2. přednáška 1/14 Prezentace Personální kompetence 2. přednáška 1/14 Prezentovat můžeme: hmotné věci - výrobky, zboží sebe sama nebo jinou osobu nehmotné věci - myšlenky, vědecké teorie, řešení projektu. Prezentace má různou

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

Veřejný projev (Prezentace výsledků výzkumné práce) Jana Miňhová

Veřejný projev (Prezentace výsledků výzkumné práce) Jana Miňhová Veřejný projev (Prezentace výsledků výzkumné práce) Jana Miňhová Prezentační a rétorické dovednosti Schopnost prezentovat svou osobu se sebedůvěrou a sebejistotou Schopnost vlastního úsudku Schopnost empatie

Více

O autorovi 10. 1. Odvaha přináší vyšší plat: Tak jen do toho! 15

O autorovi 10. 1. Odvaha přináší vyšší plat: Tak jen do toho! 15 Obsah O autorovi 10 Předmluva Špion v boji za vyšší plat 11 1. část Na cestě k jednání o platu 13 1. Odvaha přináší vyšší plat: Tak jen do toho! 15 1.1 Zvýšení platu - aneb jak přijít k penězům 15 1.2

Více

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM VY_32_INOVACE_PSY_11 ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí

Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí Verbální + neverbální komunikace Verbální řeč + naslouchání + kladení otázek + argumentace Při komunikaci se zákazníky musí být prodávající

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11.

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. 2014 Nechte se inspirovat konceptem společenské odpovědnosti: Proč?

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Profesionální manažerská diagnostika. Vyhodnocení. Jan Novák

Profesionální manažerská diagnostika. Vyhodnocení. Jan Novák Profesionální manažerská diagnostika Vyhodnocení Jan Novák May. 2014 Čtyři úrovně Úroveň Vzorová Účastníci rozumí a přizpůsobují se celé složitosti svého prostředí, vytváří aktivní vztahy a zajišťují zvyšování

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

NABÍDKA PROGRAMŮ. Moje vedení. Moje řízení. Moji zákazníci. Moje výsledky. Můj prodej. Moje schopnosti

NABÍDKA PROGRAMŮ. Moje vedení. Moje řízení. Moji zákazníci. Moje výsledky. Můj prodej. Moje schopnosti Moje řízení Moje vedení Moji zákazníci Moje výsledky Můj prodej Moje schopnosti NABÍDKA PROGRAMŮ Můžete řídit jen to, co dokážete efektivně změřit Dlouhodobější projekty rozvoje a vzdělávání dokážeme s

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

OBSAH. Jak přežít v práci. iii 1. STRACH NA PRACOVIŠTI 1 2. CÍLE KYSLÍK ŽIVOTA 15

OBSAH. Jak přežít v práci. iii 1. STRACH NA PRACOVIŠTI 1 2. CÍLE KYSLÍK ŽIVOTA 15 1. STRACH NA PRACOVIŠTI 1 V následující kapitole najdete odpovědi na otázky: 1 Kolik strachu patří k životu (v zaměstnání)? 2 Strach, co to je? 3 Exkurz: Věda a strach 4 Přespříliš strachu proč je to nebezpečné?

Více

Komunikace se zákazníkem

Komunikace se zákazníkem EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Komunikace se zákazníkem PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Ing. Mgr. Petra Koťátková Co se dnes dozvíte Efektivní způsoby komunikace se zákazníkem (email, telefon, osobní

Více

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V předchozích seminářích jste prošli řadou testů a úloh. Nyní byste měli lépe porozumět tomu, jací jste a jaké možnosti zdravé komunikace ve vztahu k sobě samému i k ostatními

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Efektivní komunikace II.

Efektivní komunikace II. Efektivní komunikace II. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI Co musíme vědět ještě předtím, než budeme začínat komunikaci? Co nám říká řeč těla - nonverbální komunikace Komunikační asertivita Efektivní komunikace uvnitř

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Obsah. Obsah Jak manipulovat s lidmi (a nenechat se s m zmanipulovat) VÃNOV NO PODÃKOV NÕ

Obsah. Obsah Jak manipulovat s lidmi (a nenechat se s m zmanipulovat) VÃNOV NO PODÃKOV NÕ Obsah Obsah Jak manipulovat s lidmi (a nenechat se s m zmanipulovat) VÃNOV NO PODÃKOV NÕ vii VII VII vod 1 Kapitola 1 Manipulace s lidmi obecnï 3 Kapitola 2 SystÈmy a jejich ch p nì 5 Kapitola 3 Komunikace

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

Struktura obchodního jednání a vyjednávání

Struktura obchodního jednání a vyjednávání Zpráva vyhodnocení kurzu Struktura obchodního jednání a vyjednávání Název zakázky: Registrační číslo projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Nekupto s.r.o. CZ.1.04/1.1.02/35.00816 1 www.everesta.cz

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA:

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA: Miroslav Adamec, ARAS: A poprosím pana doktora Srstku, aby nám vysvětlil, jak je nebezpečný nechráněný styk námětu s Českou televizí. (Smích.) Jsme malinko v časovém skluzu. Pane doktore, dobrý den. Než

Více

Řízení 1 & Efektivní komunikace Jaroslav Jíra Category management GfK Praha Category management Jaroslav Jíra 2 Globální pohled Proč jsou silné silné? 3 Silné jsou výsledkem systematické práce respektující

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 4 Akad. rok 2015/2016, ZS Teorie managementu - VŽ 1 Kdo jsou stakeholdeři Akad. rok 2015/2016, ZS Teorie managementu - VŽ 2 Zaměstnanci očekávají spravedlivou odměnu,

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA. Mgr. Jana Zierhutová. Rozdílový kurz Teorie a metody sociální práce 1RPN-KS

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA. Mgr. Jana Zierhutová. Rozdílový kurz Teorie a metody sociální práce 1RPN-KS SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Mgr. Jana Zierhutová ANAMNÉZA Vzpomínání si, uvědomování si Anamnestický rozhovor jako součást diagnostického přístupu Záznam důležitých anamnestických údajů již při prvním kontaktu s

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více