Provoz služeb. Marek Rychlý. Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provoz služeb. Marek Rychlý. Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů"

Transkript

1 Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů Přednáška pro INI 19. listopadu 2014 Marek Rychlý Přednáška pro INI, 19. listopadu / 26

2 Obsah 1 Úvod Opakování Cíle přednášky 2 Service Desk, Technická správa, Správa aplikací, Operační správa IT 3 Marek Rychlý Přednáška pro INI, 19. listopadu / 26

3 Opakování Cíle přednášky (Service Operation) Popisuje dodávku služeb zákazníkovi a jejich řízení během spotřeby. Obsahuje doporučení pro denní provoz a údržbu služeb s cílem zachovat stabilitu dodávky v souladu s požadavky. Procesy: Správa událostí (Event Management) Správa incidentů (Incident Management) Provádění požadavků (Request Fulfilment) Správa přístupů (Access Management) Správa problémů (Problem Management) Funkce: Service Desk Technická správa (Technical Management) Správa aplikací (Application Management) Operační správa IT (IT Operations Management) (Operační řízení, Správa vybavení; IT Operations Control, Facilities Management) Marek Rychlý Přednáška pro INI, 19. listopadu / 26

4 Proč? Úvod Opakování Cíle přednášky během poskytování služby zákazníkovi, je potřeba službu řídit (sledovat výkonost, koordinovat provoz služby s ostatními službami, řešit chybová hlášení, dodatečné požadaky uživatelů, atp.) během provozu služby se snažíme udržet její stabilitu (při umožnění případných změn návrhu, rozsahu nebo úrovně služeb) řízení služeb zahrnuje řízení provádění služby samotné (jako celku i jakékoliv její části vakonávané poskytovatelem, uživatelem i externím dodavatelem) provoz souvisejícího SW, HW, IT infrastruktury a procesů (tj. údržba a provoz podpůrných technologií a procesů) operační řízení zdrojů (řízení lidé, správa inventáře, atp.) Marek Rychlý Přednáška pro INI, 19. listopadu / 26

5 Cíle přednášky Úvod Opakování Cíle přednášky Vysvětlit roli funkcí v ITILu a jejich zodpovědnosti v jednotlivých mgmtech. Popsat průběhy správy incidentů a problémů a správu požadavků. Objasnit význam správy událostí a správy přístupů. Marek Rychlý Přednáška pro INI, 19. listopadu / 26

6 Konfliktní aspekty provozu služeb pohled ze strany business služeb ze strany IT komponent (průběžně analyzovat business/trh i kapacitní/výkonnostní indik. IT komponent) 1 orien. na zákazníky vede k podcenění/nedostatečným IT zdrojům (v SLA se zavážeme k něčemu, co naše IT nedokáže splnit) 2 orien. na IT zdroje/technologie vede k službám neodpovídajícím trhu (investice/inovace v IT komponentách způsobí předražené/rizikové služby) stabilita poskytovaných služeb flexibilita při provádění změn (investovat do škálovatelných a flexibilních ITSM procesů a IT komponent, SLM) 1 orien. na stabilitu vede k ignorování měnícího se businessu/trhu (neschopnost zpracovat emergency RFCs, nižší konkurenceschopnost) 2 orien. na flexibilitu vede k častým/drahým a rizikovým změnám (přílišné náklady na Change a Release Mgmts., nestabilní rozhraní služeb) požadavek vyšší kvality služeb požadavek snižování nákladů (kvalitu služeb zvyšovat dokud náklady rostou mírně či stagnují, jinak přepočítat) reaktivní přístup k řízení služeb proaktivní řízení služeb (reaktivní nepodporuje strategii; proaktivní lepší, ale drahý a zbytečné změny) Marek Rychlý Přednáška pro INI, 19. listopadu / 26

7 Funkce: Service Desk Úvod funkce/tým poskytovatele zajišt ující kontakt se zákazníkem (telefonicky, em, via instant messaging, web, a to osobně i automatizovaně) vstupní bod událostí, začíná procesy specializovaných mgmts. (přijímá hlášení incidentů, požadavky na služby, vytváří zprávy o problémech, atd.) samostatně dokáže vyřešit některé (méně významné) incidenty (např. jednoduchá nebo dobře známá řešení, jako tzv. first-time fix ) domlouvá součinnost poskytovatele a zákazníka či uživatele ( change windows, release packages, předává smluvní reporty, atp.) local vs. centralised vs. virtual service desks (pracovníci nemusí být v lokalitě zákazníka, nemusí být seskupeni; více úrovní) ale vždy tzv. Single Point of Contact (SPOC) (výrazně usnadňuje komunikaci a urychluje řešení případných problémů) výrazně ovlivňuje kvalitu všech služeb. dobře provedený kompenzuje případné nedostatky ostatních služeb, špatně provedený lehce pokazí dojem zákazníka na jinak perfektní služby. Marek Rychlý Přednáška pro INI, 19. listopadu / 26

8 Service Desk v kontextu ITILv3 (diagram převzat z IT frameworks ) Marek Rychlý Přednáška pro INI, 19. listopadu / 26

9 Funkce: Technická správa, Správa aplikací, Operační správa IT Technical, Application, and IT Operations Mgmts. Technical správa IT infrastruktury/komponent, garantuje zdroje služeb Application správa SW komponent, garantuje nástroje podpory služeb IT Operations správa denního provozu služeb, SW a IT infrastruktury Facilities správa fyzického IT prostředí, server/data-houses, atp. výše uvedené funkce mají za úkol udržovat spravovaná aktiva stabilní (zdroje v dostatečné dostupnosti, kapacitě a kvalitě, reagovat na výkyvy) asistují při všech procesech, které nějak manipulují s danými aktivy (technické/operativní znalosti při návrhu, testování, řízení a zlepšování služeb) Marek Rychlý Přednáška pro INI, 19. listopadu / 26

10 Technická správa v kontextu ITILv3 (diagram převzat z IT frameworks ) Marek Rychlý Přednáška pro INI, 19. listopadu / 26

11 Správa aplikací v kontextu ITILv3 (diagram převzat z IT frameworks ) Marek Rychlý Přednáška pro INI, 19. listopadu / 26

12 Operační správa IT v kontextu ITILv3 (diagram převzat z IT frameworks ) Marek Rychlý Přednáška pro INI, 19. listopadu / 26

13 Proces: Správa incidentů Incident Management přijímá, kategorizuje, třídí a opravuje nahlášené incidenty (nahlášení přes Service Desk od uživatelů zákazníka) snaží se co nejrychleji obnovit běžný provoz, minimalizovat ztráty (běžný provoz podle SLA, incident je hlášení/narušení v rámci SLA) nesnaží se analyzovat příčiny, jen co nejrychleji vyřešit incident (pokud nutná analýza příčin nebo riziko opakování, předáno Problem Mgmt.) řešení v přímém kontaktu s hlásícím uživatelem, hned i průběžně (vyřeší se to hned na telefonu, nebo má uživatel možnost sledovat průběh) Service Desk sám řeší lehké/běžné incidenty, zbytek postoupí pro běžné, správě určené incidenty dostupné modely jejich řešení (chronologický postup, zodpovědnosti, časové limity, eskalační procedury) nelze-li vyřešit, eskalováno na 2. úroveň SD či přímo specialistům (tzv. funkční eskalace: běžný operátor zkušený operátor specialista) vážný incident, nejasná eskalace, či dlouhé řešení, předáno výše (tzv. hierarchická eskalace: operátor vedoucí operátorů... ) Marek Rychlý Přednáška pro INI, 19. listopadu / 26

14 Postup zpracování incidentu 1 identifikace incidentu, ideálně včas před uživateli (event mgmt., issue tracking sys., zprávou uživatele/techniků; pro- vs. re-aktivní) 2 zaznamenání a kategorizace incidentu (čas. razítko; urgentnost/dopad; kanál/kontakt ohlašovatele; příznaky; kateg. CIs) 3 filtrace incidentů, které jsou požadavky na služby (eskalace směrem na provádění požadavků/request Fulfilment; např. reset hesla) 4 prioritizace incidentů a eskalace závažných do zrychleného řízení (priorita = urgentnost dopad; např. počet ovlivněných uživ. a služeb, ztráty, atd.) 5 úvodní diagnóza a řešení v první úrovni (tzv. first-time fix ) (nejlépe diagnóza/řešení s uživatelem na telefonu, či odkaz na pozdější kontakt) 6 případná funkční či hierarchická eskalace incidentu (nelze vyřešit, neví komu předat, či vyprší čas na libovolné úrovni nutno sledovat!) 7 vyřešení a zotavení z incidentu (požádání uživatele o aktivitu či příprava RfC pro Change/Release Mgmt.) 8 uzavření incidentu po potvrzení ohlašovatelem (časový limit dokdy potvrdit/odmítnout, jinak uzavřeno automaticky; je-li potřeba hlubší analýza příčin či hrozí-li opakování incidentu, vstup do Problem Mgmt.) Marek Rychlý Přednáška pro INI, 19. listopadu / 26

15 Role ve správě incidentů, záznam incidentu Incident Manager hlavní role (zodpovědný za proces, řídí práci úrovní SD, řeší hierarchicky eskalované a vážné incidenty, provádí monitoring KPIs a zlepšování procesu) pracovníci 1. úrovně Service Desk (přijímají hlášení o incidentech, kategorizují, eskalují, analyzují a řeší) pracovníci 2. úrovně Service Desk (zkušenější/techničtější, podpora dané business domény či daných zákazníků,... ) pracovníci 3. úrovně Service Desk (specializované technické skupiny či service desk subdodavatelů, zajištěno UCs) Pracovníky úrovní SD možno dislokovat, sdílet vyššími úrovněmi, atp. (např. follow-the-sun ; vizte popis SD na straně 9) Pro strukturu záznamu o incidentu vizte příslušný ITIL-Checklist. Marek Rychlý Přednáška pro INI, 19. listopadu / 26

16 Proces: Správa problémů Problem Management problém je neznámá příčina jednoho nebo více incidentů (jednoho závažného incidentu, nebo opakujícího se či eskalujícího incidentu) snažíme se bránit budoucím incidentům, zjistit příčinu a navrhnout řešení (vlastní provedení řešení dle návrhu je úkolem Change & Release Mgmts.) (vy)řešené problémy zaznamenány 1 v Known Errors vč. Workarounds (slouží Service Desk pro rychlé řešení incidentů, tj. first-time fix, brání duplicitám) pro známé/akceptované problémy se zavádějí modely problémů (např. pro problémy, jejichž řešení by bylo velmi nákladné či nemožné) na rozdíl od incidentů, problémy neřeší pracovníci Service Desk (jinak informace podobné incidentům, tj. postup, zodpovědnosti, limity, eskalace) 1 dokument incidentu či problému označován často stejně, jako Problem Ticket Marek Rychlý Přednáška pro INI, 19. listopadu / 26

17 Postup zpracování problému 1 detekce problému ze zaznamenaného incidentu (service desk/incident mgmt., event mgmt., proaktivní monitor, hlášení dodavatele) 2 zaznamenání a kategorizace problému (podobně, jako u incidentů, ale vč. sběru dat pro analýzu, např. snapshots) 3 prioritizace problémů (z priorit incidentů; počet CIs a incidentů, cena a čas odstranění incidentů, atp.) 4 analýza incidentů a diagnóza problémů (Ishikawa diagramy pro závislosti příčin a následků, Pareto analýza pro identifikaci 20 % příčin způsobujících 80 % problémů, komplexní Kepner&Tregoe, atd.) 5 nalezení workaround a záznam problému jako known error (záznam podrobné diagnózy a popisu způsobu obejití incidentů/problému) 6 vyřešení problému navržením změny (příprava RfC a jeho odeslání do Change Mgmt.) 7 uzavření problému, případné přezkoumání závažných problémů (uzavře se jen problém, incidenty stále otevřené až do konce Incident Mgmt.) Marek Rychlý Přednáška pro INI, 19. listopadu / 26

18 Role ve správě problémů, záznam problému Problem Manager hlavní role zodpovědný za proces, monitoruje KPIs a zlepšuje proces koordinuje aktivity procesu a řídí spolupráci řešících skupin (vč. řízení případných subdodavatelů pokud mají řešit problémy podle UCs) vlastnictví záznamů o problémech, řízení known error db. dohled nad uzavíráním problémů a případným přezkoumáním skupiny řešení problémů (Problem-solving Groups) (vlastní technické skupiny či technické skupiny subdodavatelů podle UCs) Pro strukturu záznamu o problému vizte příslušný ITIL-Checklist. Marek Rychlý Přednáška pro INI, 19. listopadu / 26

19 Proces: Provádění požadavků Request Fulfilment přijímá a řeší požadavky na služby (Service Requests) od SD (triviální/předem definované modely požadavků, např. reset hesla uživatele) odlehčuje správě incidentů a správě změn od triviálních požadavků (bylo by zbytečné/nákladné je řešit jako incidenty a RfCs; nízké riziko, náklady) poskytuje uživatelům komunikační kanál pro příjem těchto požadavků (např. specializovaný webový formulář, speciální typ incidentů, atp.) poskytuje uživatelům kanál pro distribuci obecných informací/odpovědí (např. dostupnost služeb a způsob jejich aktivace, informace o licencích, distribuci SW, způsobu reklamací, frequently asked questions, pull releasing změn, atp.) většinou řešitelné jako End User Self-Enablement, bez účasti operátora (požadavky autorizovaného uživatele vyřídí systém automaticky) vlastnictví požadavku má Service Desk, vzešel od uživatele zákazníka (řešení požadavku pak v rámci SD, spec. oddělení, či subdodavatelem) Marek Rychlý Přednáška pro INI, 19. listopadu / 26

20 Proces: Správa událostí Event Management poskytuje schopnost detekce události a její klasifikace a eskalace (detekce spouští či manuálně, klasifikace filtrací, eskalace do příslušného mgmt.) jako vstupní bod začíná procesy mnoha managementů a funkcí (incident mgmt., operations mgmt., service availability & capacity mgmts., atd.) spoléhá na aktivní a pasivní monitorovací nástroje (proaktivní a reaktivní sledování eventuálního výskytu událostí) událost je cokoliv, co je potřeba někde nahlásit/zpracovat; typy info o běžných aktivitách služeb/aplikací, zákazníka i poskytovatele (např. vystavení faktury v účetním programu, ale i uzavření incidentu) signalizace výjimečných stavů služeb/aplikací, zák. i poskytovatele (např. neúspěšný pokus o přihlášení už., ale i žlutý stav dle metrik služeb) upozornění na neobvyklé a vážné stavy služeb/aplikací, zák. i posk. (např. špička už. transakcí, dlouhodobý nedostatek kapacity služeb, atp.) většinou zabudován do jiných procesů/mgmts., ale nutno koordinovat (žádná role Event Manager, o správný průběh/nástroje se starají všechny fce.) Marek Rychlý Přednáška pro INI, 19. listopadu / 26

21 Proces: Správa přístupu Access Management spravuje identity uživatelů/systémů, jejich autentizaci a autorizaci (řídí bezpečnost služeb dle návrhu Information Security Mgmt. v Service Design) přístup (Access) identita (Identity) oprávnění (Rights) opravňuje uživatele k užívání služeb, jejich dat a jiných aktiv (řídí dostupnost služeb vč. účtování dle návrhu Availability Mgmt. v Service Design) udržuje důvěrnost, integritu a dostupnost aktiv, nepopiratelnost, atp. (řídí bezpečné prostředí pro poskytování a spotřebu služeb, dodržuje politiky) SD přijímá žádosti změny přístupu, schvaluje a eskaluje na tech. skupiny (např. ověří oprávnění uživatele zákazníkem pro aktivaci přístupu k danému aktivu) proces obecně udržují a po SD přebírají ostatní fce. (tj. technická správa a správa aplikací, případě operační správa IT pro přístupy) Marek Rychlý Přednáška pro INI, 19. listopadu / 26

22 Úvod fce přestavují technické a operační týmy a týmy kontaktu s uživateli (SD) (podporují procesy provozu služeb, ale ovlivňují také návrh/přechod služeb) SD přijímá/řeší/eskaluje incidenty, deleguje požadavky, zakládá problémy řízení služeb a provoz aplikací vyžaduje generování a řízení toku událostí správu identit, přístupů a oprávnění Příště? zdokonalování služeb (proč zdokonalování služeb, jak identifikovat příležitosti,... ) upřesnění zadání 5. části projektu prezentace řešení 4. části projektu Marek Rychlý Přednáška pro INI, 19. listopadu / 26

23 Poděkování Tento předmět byl podpořen projektem MŠMT CZ.1.07/2.2.00/ Vzdělávání v IT pro praxi. Marek Rychlý Přednáška pro INI, 19. listopadu / 26

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

Service Desk and Reporting Management (ITILv3)

Service Desk and Reporting Management (ITILv3) and (ITILv3) Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů Přednáška pro ISE 13. dubna 2015 Marek Rychlý and (ITILv3) Přednáška pro ISE, 13. dubna

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

HP Proactive Care Service

HP Proactive Care Service HP Proactive Care Service HP Care Pack Services Popis služby HP Proactive Care Service společnosti Hewlett Packard (Proactive Care) nabízí integrovanou sadu proaktivních a reaktivních služeb zaměřených

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení IT projektů v prostředí telekomunikačního operátora Autor BP: Miroslav Svoboda Vedoucí BP: Ing. Miloš Dvořák 2013 Praha é áš í

Více

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE Jednou z klíčových úloh systémové integrace je efektivní řízení fungování IT v podniku. V konečném důsledku se jedná o poměrně složitý proces, do kterého

Více

Vliv inteligence datových služeb na řízení problémů při jejich poskytování

Vliv inteligence datových služeb na řízení problémů při jejich poskytování Vliv inteligence datových služeb na řízení problémů při jejich poskytování Tomáš Bruckner katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická, Praha Aleš Pajgrt Telefonica O2 CR, a.s. Abstrakt: Článek

Více

PŘÍLOHA Č. 2 OVĚŘENÍ STAVU INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI Řízení bezpečnosti ICT Centra pro regionální rozvoj ČR Ověření stavu informační bezpečnosti Obsah 1 Úvod...5 1.1 Hlavní očekávání zadavatele...5 1.2 Klíčová

Více

Specifikace poptávaných služeb, které bude obsahovat nabídka

Specifikace poptávaných služeb, které bude obsahovat nabídka Příloha č. 1 výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku Microsoft Premier Support Specifikace poptávaných služeb, které bude obsahovat nabídka ZÁKLADNÍ PŘEHLED Odborné semináře (workshopy) jsou požadovány

Více

Řízení telekomunikačních sítí a služeb. Zdenek Brabec

Řízení telekomunikačních sítí a služeb. Zdenek Brabec Řízení telekomunikačních sítí a služeb Zdenek Brabec Autor: Zdenek Brabec Název díla: Řízení telekomunikačních sítí a služeb Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

Úvod do bezpečnosti IS

Úvod do bezpečnosti IS Úvod do bezpečnosti IS Obsah modulu Kybernetická bezpečnost Základní pojmy a principy informační bezpečnosti Systém řízení informační bezpečnosti ISMS Standardy a normy Série standardů 27k, OSI Security

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. FEL/KET Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. FEL/KET Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ FEL/KET Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE Optimalizace ICT infrastruktury společnosti s ohledem na TCO a uzavřená SLA Vedoucí práce: doc.

Více

Monitorování informací a událostí bezpečnosti (SIEM)

Monitorování informací a událostí bezpečnosti (SIEM) Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Monitorování informací a událostí bezpečnosti (SIEM) Diplomová práce Autor: Milan Šereda Informační technologie

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

FINÁLNÍ VERZE. Deloitte Advisory, s.r.o., Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, IČO: 27582167 MV-24160-2/NS-2013

FINÁLNÍ VERZE. Deloitte Advisory, s.r.o., Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, IČO: 27582167 MV-24160-2/NS-2013 Analýza ekonomické výhodnosti přímého zadání realizace projektu e-sbírka a e-legislativa formou tzv. in-house výjimky na základě 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Projekt a projektové řízení pro manažery

Projekt a projektové řízení pro manažery Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. Projekt a projektové řízení pro manažery školení pro společnost ARR Agentura regionálního rozvoje

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 PETR PODANÝ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 PETR PODANÝ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 PETR PODANÝ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Vysoká škola ekonomie

Více

ADVANTA 2.0 Popis řešení

ADVANTA 2.0 Popis řešení ADVANTA 2.0 Popis řešení Řízení projektové společnosti Advanta pomáhá firmám s realizací krátkodobých i dlouhodobých projektů. Díky kombinaci tradičních metod a inovativních přístupů v projektovém řízení

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace Správa a monitoring privilegovaných účtů PIM Technická specifikace Stránka 1 z 32 OBSAH 1 Účel dokumentu... 5 2 Přehled základních pojmů... 6 3 Aktuální stav... 8 3.1 Organizační

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Systémová integrace

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Systémová integrace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Systémová integrace nezbytný předpoklad úspěšnosti zavádění IS/IT v podniku Bakalářská práce Autor: Jiří Nováček

Více

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie 11 Informační systémy Důležitým nástrojem podniků jsou informační systémy, které pomáhají podnikům efektivně fungovat v mnoha oblastech. Tato kapitola je věnována úvodu do oblasti informačních systémů.

Více

INFORMACE V CESTOVNÍM RUCHU. www.vzdelavanivcr.cz INFORMAČNÍ KIOSKY, CALL A HELP CENTRA, SPECIFIKA IT PRO TURISTICKÁ A INFORMAČNÍ CENTRA

INFORMACE V CESTOVNÍM RUCHU. www.vzdelavanivcr.cz INFORMAČNÍ KIOSKY, CALL A HELP CENTRA, SPECIFIKA IT PRO TURISTICKÁ A INFORMAČNÍ CENTRA INFORMACE V CESTOVNÍM RUCHU INFORMAČNÍ KIOSKY, CALL A HELP CENTRA, SPECIFIKA IT PRO TURISTICKÁ A INFORMAČNÍ CENTRA www.vzdelavanivcr.cz Informace v cestovním ruchu Informa ní kiosky, call a help centra,

Více

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Metodika řízení implementace e-gov pro kraje 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 8 2 Projektové

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA INFORMAČNÍCH SLUŽEB BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA INFORMAČNÍCH SLUŽEB BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA INFORMAČNÍCH SLUŽEB BAKALÁŘSKÁ PRÁCE NÁVRH ŘEŠENÍ PRO VYHLEDÁVÁNÍ A NÁSLEDNÉ UZAVŘENÉ TICKETŮ PRO ÚČELY OBS TÝMU SERVICE

Více

Požadavky a principy ISMS

Požadavky a principy ISMS AGENDA Vymezení procesu informační bezpečnosti Životní cyklus ISMS Požadavky na dokumentaci Požadavky na záznamy Požadavky a principy ISMS Gabriel Lukáč gabriel.lukac@nexa.cz Vymezení procesu řízení informační

Více

Základní požadavky na Aplikaci MS2014+

Základní požadavky na Aplikaci MS2014+ Příloha č. 2 Smlouvy o dílo Základní požadavky na Aplikaci MS2014+ Část P1_2_6 Požadavky na Service Desk P1_2_6_Service Desk 1 Obsah 1 OBSAH 2 2 SEZNAM OBRÁZKŮ 3 3 ZKRATKY A DEFINICE 4 4 ÚVOD 5 5 POPIS

Více

Vstupní analýza projektového řízení pro projekt Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb Moravská Třebová

Vstupní analýza projektového řízení pro projekt Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb Moravská Třebová Vstupní analýza projektového řízení pro projekt Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb Moravská Třebová Zpracovatel: ATTN Consulting s.r.o. A-21, spol. s r.o. Verze: 2 Datum: 28. 2.2014 Stránka

Více

Audit outsourcingu ICT služeb v bankovním prostředí

Audit outsourcingu ICT služeb v bankovním prostředí Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Audit outsourcingu ICT služeb v bankovním prostředí Diplomová práce Autor: Rostislav Cendelín Informační technologie

Více