Centrální bankovnictví 2. část

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centrální bankovnictví 2. část"

Transkript

1 Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1

2 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové nabídky a poptávky, PB a devizový trh 1.3 Dílčí a kumulativní salda PB, jejich ekonomická interpretace 1.4 Základní trendy vývoje PB v ČR Literatura: Mezinárodní finance, kapitola 1 a 2 Zpráva o vývoji platební bilance

3 Vnější vztahy z pohledu PB Mezi domácí a zahraniční ekonomikou probíhají toky zboží a služeb toky kapitálu toky peněz Veškeré ekonomické transakce mezi devizovými tuzemci a cizozemci za určité období souhrnně zachycuje PB Mezinárodní toky zboží, služeb, kapitálu a peněz vyvolávají příliv nebo odliv deviz Spojitost PB s devizovým trhem Z účetního hlediska PB vždy vyrovnaná bilance

4 Typ operace Položky Kredit( -) Debet (-) Vývoz zboží 120 Dovoz zboží -200 Příjmy za služby 230 Výdaje za služby -50 Přijaté důchody výnosy 30 Vyplacené důchody - náklady -20 Běžné transfery - příjmy (přijaté dary) 20 Dílčí saldo Obchodní bilance Bilance služeb Bilance důchodů 10 Bilance transferů Kumulativní saldo Výkonová bilance 100 Běžný účet XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX Běžné transfery výdaje (poskytnuté dary) XXXXXXXXX XXXXXXX 120

5 Položky Kredit(+) Typ operace Debet(-) Dílčí saldo Kumulativní saldo Běž.účet 120 Kapitál. převody ze zahraničí; 10 Kapitálový účet Kapitál. převody do zahraničí 10 0 XXXXXXXXX XXXXXXX Přímé investice Portfolio. investice Ostatní investice Finanční účet XXXXXXXXX XXXXXXX Celková platební bilance Finanční deriváty Chyby a omyly.. 10 Účet ch/o Změna deviz. Rezerv Snížení DR Zvýšení DR

6 PB jako faktor poptávky a nabídky deviz Kreditní položky tvoří nabídku deviz Export zboží Příjmy za služby Výnosy z důchodů Import kapitálu (zahraniční investoři v tuzemsku) Intervence CEB na vrub devizových rezerv Debetní položky tvoří poptávku po devizách Import zboží Výdaje za služby Náklady na výplatu důchodů do zahraničí Export kapitálu ( domácí investoři v zahraničí) Intervence CEB ve prospěch devizových rezerv

7 PB jako faktor devizové poptávky CZK/EUR D Import zboží a služeb Export kapitálu Export důchodů do zahraničí Export transferů EUR (mil)

8 Platební bilance jako faktor nabídky deviz Export zboží a služeb Import kapitálu Import transferů Import důchodů ze zahraničí CZK/EUR S ÉUR (mil)

9 Rovnováha PB a rovnovážný DK CZK/EUR D S 28 E Při kurzu 28 CZK/EUR se na devizovém trhu směňuje shodné množství deviz na straně poptávky i nabídky 150 EUR (mil)

10 Posun křivky devizové poptávky Zvýšení poptávky a obnovení rovnováhy na DT ER D 1 D 2 S ER 2 ER 1 A B Zvýšení importu zboží Zvýšení importu služeb Zvýšení exportu důchodů Zvýšení exportu transferů Zvýšení exportu kapitálu Intervence CEB ve prospěch DR Q 1 Q 2 Q 3 Q

11 Pokles devizové poptávky a obnovení rovnováhy na DT ER D 1 S ER 1 ER 2 D 2 A B Zavedení importních cel Kontingenty na dovoz Devizová omezení Q 2 Q 3 Q 1 Q

12 Posun křivky devizové nabídky Pokles nabídky a obnovení rovnováhy na DT ER D S 2 S 1 ER 2 ER 1 A B Snížení exportu zboží Snížení exportu služeb Snížení importu důchodů Snížení importu transferů Snížení importu kapitálu Q 3 Q 3 Q 1 Q

13 Pasivní saldo PB a tendence kurzu k depreciaci ER D S ER 2 E E ER 1 C D CD = pasivní saldo PB při kurzu ER 1 Q S Q E Q D Q

14 Aktivní saldo PB a tendence DK k apreciaci ER ER 1 D C D S ER 2 E E CD = aktivum PB ER 1 = kurz výchozího období Q D Q E Q S Q

15 Platební bilance a EU Metodika sestavování PB určena MMF Změny metodiky po vstupu do EU branding a sestavování běžného účtu Jde o jev ekonomické globalizace položka zahrnutá v bilanci služeb korigující saldo OB o přidanou hodnotu náležející nerezidentům ČR U dovozu země původu nahrazena zemí odeslání Přechází se z národního principu na komunitární tzn. první země EU, kde se zboží dotkne hranice EU

16 Obchodní bilance ČR podle přeshraniční statistiky Vývoz zboží (v cenách FOB) 2 138, ,2 Dovoz zboží (v cenách FOB) 1 924, ,9 saldo 213,8 209,3 obchodní bilance v metodice platební bilance podle principu změny vlastnictví Vývoz zboží (v cenách FOB) 2 034, ,6 Dovoz zboží (v cenách FOB) 1 948, ,7 Dovoz zboží nezahrnutý ve statistice ZO 4,3 4,0 saldo 81,2 53,9 rozdíl (branding) Vývoz zboží (v cenách FOB) -104,3-119,6 Dovoz zboží (v cenách FOB) -24,0-31,8 saldo -128,3-151,4 Pramen: Zpráva o vývoji platební bilanci 2010, ČNB, 2011

17 Nové položky po vstupu do EU Odvody do rozpočtu EU => zejména bilance běžných převodů Příjmy z rozpočtu EU => převážně kapitálové příjmy Emisní povolenky => kapitálový účet

18 Princip podvojnosti záznamu Obdobně jako transakce v podnikovém účetnictví transakce v PB vedou ke vzniku dvou zápisů,kreditního a debetního Zpravidla patří do různých skupin, např.: vývoz zboží kredit ve skupině zboží (obchodní bilance) debet ve skupině kapitálových plateb věcné dary např. poskytované do ciziny debet ve skupině běžných transferů kredit ve skupině zboží (OB)

19 Platební bilance příklad 1 Do tabulky platební bilance zaúčtujte jednotlivé operace na příslušné kreditní a debetní straně a spočítejte saldo běžného účtu: a. Česká domácí firma dovezla obráběcí stroje za 10 mil. USD, platba byla provedena z účtu u domácí banky. b. Česká vláda prodala 9 % podíl ve státní firmě zahraničnímu zájemci za 150 ml. USD, platba šla na účet vlády u centrální banky. c. V rámci hospodářské hmotné pomoci česká vláda poslala do zahraničí věcné dary za 20 mil. USD d. ČNB intervenovala na podporu české koruny prodejem 15 mil. USD

20 PB řešení příkladu 1 Kredit (+) Debet (-) Bilance obchodní c USD a USD Bilance služeb Bilance výnosů Bilance běžných převodů c USD Bilance kapitálových převodů Bilance přímých investic Bilance portfoliových investic b USD Bilance ostatního kapitálu a USD d USD Změna devizových rezerv d USD b USD Celkové obraty PB USD USD Bilance běžných plateb je pasivní ve výši USD. Účetně je celková platební bilance vyrovnaná.

21 Dílčí a kumulativní salda PB a jejich ekonomická interpretace Saldo obchodní bilance a směnné relace Saldo výkonové bilance HDP; elasticita devizové poptávky a nabídky a j křivka Saldo běžné bilance investiční pozice země; ekonomická rovnováha Saldo celkové PB Poptávka a nabídka deviz, cena deviz, depreciace a apreciace

22 Obchodní bilance a směnné relace Směnné relace => podíl indexu exportních a importních cen V dlouhém období významný faktor spotřeby společnosti Efektivnost zahraničního obchodu Rychlejší růst index exportních cen než importních cen => zlepšení směnných relací => stejný objem reálného dovozu s nižším objemem reálného vývozu

23 Směnné relace ČR Pramen: Hlavní makroekonomické ukazatele ČR, ČSÚ ,0 meziroční indexy 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Index vývozních cen Index dovozních cen Směnné relace

24 Výkonová bilance Zboží a služby Doprava, cestovní ruch, ostatní služby Významný dopad na výši HDP, zejména v malé otevřené ekonomice Čistý export jako faktor HDP Bilance výkonů ČR : ,6 % HDP ,7 % HDP ,3 % HDP Pramen. ČNB,

25 Poměr BÚ a bilance výkonů ČR k HDP BÚ OB+sl. HDP BÚ/HDP v % OB+sl./HDP v % ,5-58,7 2352,2-5,3-2, ,4-49,5 2464,4-5,5-2, ,6-56,6 2577,1-6,2-2, ,5 3,2 2814,8-5,2 0, ,8 96,3 2983,9-1,3 3, ,2 110,2 3222,4-2,4 3, ,1 170,3 3535,5-3,2 4, ,9 168,6 3689,0-0,6 4, ,0 207,5 3627,2-1,0 5, , ,40-3,8 3,3 Pramen: Zpráva o vývoji platební bilance , ČNB, 2011

26 Bilance výkonů a j- křivka Krátké období: nepružnost P a N deviz po devalvaci v souvislosti s nepružností poptávkových funkcí v ZO Dlouhé období: export i import mají tendenci přizpůsobit se změnám devizového kurzu Změna BV čas

27 200 Běžný účet platební bilance ČR (v mld. CZK) Schodek BÚ se v roce 2005 vlivem zvýšení přebytků OB a bilance služeb zmírnil Běžný účet obchodní bilance bilance služeb bilance výnosů Pramen: Zpráva o vývoji platební bilance ČR, Zpráva o inflaci, ČNB ( )

28 Revize údajů o PB ( ) Běžný účet (v mld. Kč) Původní hodnota Nová hodnota Rozdíl (nové a původní hodnoty) - z toho rozdíl bilance zboží a služeb ,8-30,9 +8,9-9, ,2-67,1 +10,1-1, ,1-156,9-43,8-64, ,9-81,3-58, * -114,8-89,3 +25,5 +14,9 2010* -139,2-116,4 +22,8 +9,1 Branding marže náležející nerezidentům Pramen: Zpráva o vývoji platební bilanci 2010, ČNB, 2011

29 Saldo bilance běžných plateb Přebytek: Zvýšení zahraničních pohledávek Snížení zahraničních závazků Akumulace zahraničního majetku (akcie zahraničních firem Deficit: opačná situace

30 Saldo bilance běžných plateb a investiční pozice Návaznost na klíčovou stavovou bilanci celková investiční pozice země => celková finanční pozice země vůči zahraničí Aktiva CIPZ: pohledávky za zahraničními subjekty držba zahraničního majetku domácími subjekty Pasiva CIPZ: závazky domácích subjektů vůči zahraničí držba majetku na domácím území zahr. subjekty Vyrovnaná BBP: celková investiční pozice země se nemění => nejčastěji považována za ekonomickou rovnováhu platební bilance

31 Platební bilance a vnější rovnováha Vnější ekonomická rovnováha nejčastěji vymezována jako rovnováha BÚ PB Pokud je země v rovnováze, nesnižuje své závazky ani nezvyšuje své pohledávky; Investiční pozice se tedy nemění Z dlouhodobého hlediska za akceptovatelný se často považuje i deficit běžného účtu financovaný nedluhovým kapitálem (kapitál, který nezpůsobuje růst zadlužení země přímé investice)

32 Investiční pozice ČR Investiční pozice ČR vůči nerezidentům je přehled stavu finančních aktiv a pasív všech sektorů tuzemské ekonomiky (vládního, bankovního vč. ČNB a podniků) ve vztahu k nerezidentům ČR k určitému datu (k poslednímu dni vykazovaného období). Investiční pozice odpovídá strukturou jednotlivých položek finančnímu účtu a změně stavu devizových rezerv ČNB ve výkazu platební bilance. Rozdíl mezi finančními aktivy a pasívy představuje výsledné saldo investiční pozice. Jeho hodnota (kladná nebo záporná) určuje čistý finanční vztah země resp. sektorů ekonomiky vůči nerezidentům (věřitelskou nebo dlužnickou pozici).

33 Investiční pozice Dlužnická pozice ČR meziročně vzrostla (v mld. Kč) Změna Aktiva 2 319, ,8 118,4 Pasiva 4 046, ,5 239,1 Saldo investiční pozice celkem , ,7-120,7 Poznámka: V pasivech jsou na rozdíl od hrubé zadluženosti v přímých investicích kromě úvěrových operací zahrnuty i majetkové podíly a v portfoliovýchinvesticích kromě dluhových cenných papírů i majetkové cenné papíry. Pramen: ČNB, 2011

34 Finanční účet dle Q I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 Přímé investice Portfoliové investice Finanční deriváty Ostatní investice Finanční účet Pramen: ČNB, 2011

35 Devizové rezervy ČNB V mld. CZK Stav DR ČNB Pramen: podle údajů ČSÚ, 2011

36 Struktura devizových rezerv Krátkodobá (likvidní) aktiva v cizích měnách Vklady v zahraničních bankách Poskytnuté úvěry Zásoba cenných papírů, valut a zlata Zvláštní práva čerpání (SDR) Rezervní pozice u MMF Vývoj rezerv v korunovém vyjádření je významně ovlivňován kurzovými rozdíly

37 Adekvátnost devizových rezerv V měsících Krytí dovozu zboží a služeb DR ČNB Pramen: podle údajů ČSÚ, 2011

38 Adekvátnost devizových rezerv Stav devizových rezerv ČNB pokrývá 3,5 měsíční dovoz zboží a sl (v mld. Kč, v měsících) Změna Devizové rezervy ČNB 764,3 796,8 32,5 Krytí dovozu zboží a služeb 4,0 3,5-0,5 Pramen: ČNB, 2011

39 Trendy vývoje platební bilance ČR V mld. CZK A. BĚŽNÝ ÚČET -77,2-113,1-22,9-37,0 Obchodní bilance 65,1 120,6 102,7 180,6 Bilance služeb 45,1 49,7 65,9 27,0 Bilance výnosů -166,9-255,7-174,3-230,9 Běžné převody -20,4-27,7-17,2-13,7 B. KAPITÁLOVÝ ÚČET 8,5 19,6 30,4 41,0 C. FINANČNÍ ÚČET 92,4 125,8 59,0 95,1 Přímé investice 90,3 179,1 36,3 26,4 Portfoliové investice -26,9-57,2-9,1 113,8 Finanční deriváty -6,2 1,3-14,0-7,7 Ostatní investice 35,3 2,7 45,9-37,4 D. CHYBY A OPOMENUTÍ -21,6-16,6-26,4-38,4 E. ZMĚNA REZERV (-=nárůst) -2,1-15,7-40,1-60,6 Pramen: Zpráva o inflaci II/2010, ČNB 2010

40 Trendy ve vývoji PB ČR Zvyšování přílivu přímých zahraničních investic do r ; pokles v r. 2006, dále pak opět významné zvýšení v r. 2007; dále pak podstatný pokles Saldo obchodní bilance trvale aktivní; výrazně aktivní v r a 2009 Trvale aktivní saldo bilance služeb; pokles aktivního salda 2009 Prohlubující se schodek bilance výnosů, dividendy + růst nákladů na práci zahraničních pracovníků Reinvestované zisky ve výši cca 60 %

41 Ukázka 1: Bilance služeb V roce 2010 přebytek bilance služeb mírně vzrostl (v mld. Kč) Změna Saldo bilance služeb 65,2 66,1 0,9 z toho Vývoz 385,5 413,0 27,5 Doprava 88,5 97,2 8,7 Cestovní ruch 122,5 127,5 5,0 Ostatní služby 174,5 188,3 13,8 Dovoz 320,3 346,9 26,6 Doprava 62,7 78,6 15,9 Cestovní ruch 77,2 77,6 0,4 Ostatní služby 180,4 190,7 10,3 Pramen: Zpráva o vývoji platební bilanci 2010, ČNB, 2011

42 Ukázka 2: Bilance běžných převodů Růst příjmů z rozpočtu EU snižuje schodek běžných převodů (v mld. Kč) změna Saldo běžných převodů -9,4-1,6 7,8 z toho Příjmy 65,6 74,6 9,0 vládní 57,1 68,4 11,3 příjmy z rozpočtu EU 42,6 59,3 16,7 ostatní 14,5 9,1-5,4 soukromé 8,5 6,2-2,3 Výdaje 75,0 76,2 1,2 vládní 42,3 42,5 0,2 odvody do rozpočtu EU 36,3 37,1 0,8 ostatní 6,0 5,4-0,6 soukromé 32,7 33,7 1,0 Pramen: Zpráva o vývoji platební bilanci 2010, ČNB, 2011

43 Ukázka 3: Bilance výnosů Pokles investičních výnosů zvýšil v roce 2010 schodek bilance výnosů (v mld. Kč) změna Saldo bilance výnosů -251,7-257,7-6,0 z toho Výnosy 93,7 86,7-7,0 Příjmy z práce v zahraničí 20,7 18,6-2,1 Investiční výnosy 73,0 68,1-4,9 dividendy 9,3 9,6 0,3 reinvestovaný zisk 8,9 14,0 5,1 úroky 54,8 44,5-10,3 Náklady 345,4 344,4-1,0 Příjmy z práce v zahraničí 34,3 22,2-12,1 Investiční výnosy 311,1 322,2 11,1 dividendy 184,1 178,6-5,5 reinvestovaný zisk 67,7 82,6 14,9 úroky 59,3 61,0 1,7 Poznámka: dividendy a reinvestovaný zisk za rok 2010 jsou odhadnuté a budou zpřesněny Pramen: Zpráva o vývoji platební bilanci 2010, ČNB, 2011

44 Ukázka 4: Dividendy, reinvestované zisky, úroky V mld.kč Dividendy Reinvestované zisky Úroky ,7-64,3-6, ,1-60,9-5, ,5-75,8-7, ,9-78,2-8, ,8-87,2-8, ,3-140,5-9, ,0-41,2-9, ,7-75,5-9,3 Pramen: Zpráva o vývoji platební bilanci 2010, ČNB, 2011

45 Ukázka 5: Poměr BÚ a bilance výkonů ČR k HDP ,2-1,3 3,4 4,8 4,6-0,6-2,4-3,2 5,0-1, BÚ BÚ/HDP (pravá osa) OB+bil. služeb OB+bil.služeb/HDP (pravá osa) Pramen: ČNB, 2011 Pramen: ČNB, 2010

N_ZMF Základy mezinárodních financí Magisterské studium VŠFS Letní semestr 2010 přednášející Ing. Arnošt Klesla Katedra bankovnictví, finančního investování a pojišťovnictví VŠFS 1 Osnova 1.Platební bilance,

Více

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA PLATEBNÍ BILANCE 1999 2 OBSAH SOUHRNNÁ ČÁST 3 PODROBNÁ ČÁST 8 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 8 1.1. Obchodní bilance 8 1.1.1. Faktory ovlivňující výši deficitu obchodní bilance 10 1.1.2. Směnné relace

Více

2MO301 Mezinárodní obchod

2MO301 Mezinárodní obchod * Aktualizace 10. října 2014 Katedra mezinárodního obchodu 2MO301 Mezinárodní obchod Cvičení č. 4 : Struktura platební bilance na příkladu České republiky, zdůraznění vlivu mezinárodních obchodních vztahů

Více

PLATEBNÍ BILANCE 010 2

PLATEBNÍ BILANCE 010 2 PLATEBNÍ BILANCE 2010 OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1 II. PODROBNÁ ČÁST 3 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 3 1.1 OBCHODNÍ BILANCE 3 1.2 BILANCE SLUŽEB 3 1.3 BILANCE VÝNOSŮ 5 1.4 BĚŽNÉ PŘEVODY 5 2. KAPITÁLOVÝ ÚČET

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1

OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1 OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1 II. PODROBNÁ ČÁST 4 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 4 1.1. OBCHODNÍ BILANCE 4 BOX 1 Vývoj obchodní bilance v letech 21 25 5 1.1.1. Směnné relace 5 1.1.2. Vývoj teritoriální struktury

Více

Vývoj české ekonomiky v roce 2006

Vývoj české ekonomiky v roce 2006 Český statistický úřad Vývoj české ekonomiky v roce 2006 16. března 2007 Základní tendence 1 V roce 2006 pokračoval příznivý vývoj reálné výkonnosti ekonomiky, ať už měřené makroagregátem HDP či HPH hlavních

Více

Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh. nická mezinárodn

Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh. nická mezinárodn Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh Obchodní a platební bilance. Věřitelská a dlužnick nická země. Devizový trh a měnový kurz. Systémy měnovm nových kurzů. Měnové kurzy a mezinárodn rodní

Více

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 I. Ekonomický vývoj 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 Domácí ekonomika vystoupila ve 2. čtvrtletí 2013 z recese, ve které se nacházela od 4. čtvrtletí 2011. I nadále byla v 1. pololetí 2013

Více

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost I. Shrnutí 1. Prognózy a skutečnost Veličina II/01 III/01 IV/01 skuteč. progn. skuteč. progn. skuteč. Spotřebitelské ceny r/r, % 4,0 4,0 4,1 4,3 4,6 m/m, % 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 Čistá inflace r/r, % 2,9

Více

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing)

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové trendy české ekonomiky v roce 2004

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II 13 ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA 3 Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky

Více

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 1. Hlavní makroekonomické směry stručně charakterizuje učení fyziokratů a merkantilismus - co je podstatou jejich učení, kdy, představitelé, kritika Fyziokraté

Více

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004 Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004 O b s a h Strana I. Ekonomický vývoj České republiky v 1. pololetí 2004 1 1. Vývoj v posledním období 1 2. Ekonomický výkon 8 3. Cenový

Více

Odbor analýz a statistiky. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007

Odbor analýz a statistiky. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007 Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007 Říjen 2007 OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 ÚVOD... 5 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA 1. POLOLETÍ 2007...

Více

Ministerstvo financí. odbor Finanční politika. Fiskální výhled. České republiky

Ministerstvo financí. odbor Finanční politika. Fiskální výhled. České republiky Ministerstvo financí odbor Finanční politika Fiskální výhled České republiky říjen 2008 Obsah Obsah... 1 1 Úvod... 5 1.1 Makroekonomický vývoj... 5 1.2 Záměry fiskální politiky... 7 2 Vývoj veřejných

Více

Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE. Česká republika v roce 2008

Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE. Česká republika v roce 2008 Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE Česká republika v roce 2008 Základní informace Praha (Uzávěrka rukopisu ke 30.6.2009) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2008 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové

Více

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO za rok 2005

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO za rok 2005 Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2005 Duben 2006 OBSAH SEZNAM ZKRATEK 3 ÚVOD 7 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA ROK 2005 7 I. HLAVNÍ TENDENCE

Více

Úvod do ekonomie. Základní principy účetnictví. Definice účetnictví

Úvod do ekonomie. Základní principy účetnictví. Definice účetnictví Plán konzultace 13. 4. 2012 Úvod do ekonomie letní semestr 2011 2012 2.konzultace, 13. 4. 2012 1. Základní principy účetnictví 2. Základní principy komerčního bankovnictví 3. Česká národní banka a její

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

ČESKÁ EKONOMIKA V 1. POLOLETÍ 2000

ČESKÁ EKONOMIKA V 1. POLOLETÍ 2000 ČESKÁ EKONOMIKA V 1. POLOLETÍ 2000 V prvém pololetí roku 2000 se oživení české ekonomiky, pozorovatelné již od druhého pololetí 1999, mírně urychlilo. Hrubý domácí produkt v prvním čtvrtletí 2000 vzrostl

Více

VÝVOJ ÚSPOR A FINAČNÍCH AKTIV DOMÁCNOSTÍ V LETECH 1993-1998

VÝVOJ ÚSPOR A FINAČNÍCH AKTIV DOMÁCNOSTÍ V LETECH 1993-1998 Ing. Jindra Čutková VÝVOJ ÚSPOR A FINAČNÍCH AKTIV DOMÁCNOSTÍ V LETECH 1993-1998 VP č. 8 Praha 1999 2 Názory a stanoviska v této studii jsou názory autorů a nemusí nutně odpovídat názorům ČNB. 3 4 Obsah

Více

M = Ma + m YD NX = X M vždy

M = Ma + m YD NX = X M vždy Makroekonomie magisterský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, 2011 www.median-os.cz, www.ak-ol.cz Cvičení téma 2 Čistý export, měnový kurz, rozšířený model důchod výdaje. Obsah. 4) Čistý export.

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad STANOVISKO K NÁVRHU STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 186/13-NKU45/85/13 V Praze dne 28. května

Více

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Obsah O společnosti 1 Profil Skupiny Komerční banky Přehled 1. pololetí 2014 Strategie a výsledky společnosti Správa

Více

Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv

Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv Očekávaný vývoj státních finančních aktiv a pasiv vymezených rozpočtovými pravidly (tj. 36 zákona č. 218/2000 Sb.) za léta 2011 až 2012 je souhrnně

Více

Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE. Česká republika v roce 2009

Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE. Česká republika v roce 2009 Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE Česká republika v roce 2009 Základní informace Praha (Uzávěrka rukopisu k 1.7.2010) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2009 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové

Více

2 RE LN EKONOMIKA 2 RE LN EKONOMIKA. 2.1 MAKROEKONOMICK PROSTÿEDÕ

2 RE LN EKONOMIKA 2 RE LN EKONOMIKA. 2.1 MAKROEKONOMICK PROSTÿEDÕ RE LN EKONOMIKA 13 RE LN EKONOMIKA.1 MAKROEKONOMICK PROSTÿEDÕ Zahraniční i domácí makroekonomický vývoj byl v roce příznivý. Silnou ekonomickou aktivitu neomezilo ani pokračující zpřísňování měnové politiky

Více

IV. Vývoj státních finančních aktiv a pasiv

IV. Vývoj státních finančních aktiv a pasiv IV. Vývoj státních finančních aktiv a pasiv Vývoj státních finančních aktiv a pasiv za 1. pololetí 2010 charakterizují následující údaje : v mld. Kč S t a v k Změna za 1.1.2010 30.6.2010 1. pololetí 2010

Více

CEVRO Liberálně-konzervativní akademie 2007/2008 9. 2. 2008 BLOK EKONOMIE: doc. dr. Ilona Bažantová I. PENĚŽNÍ, MĚNOVÉ A FISKÁLNÍ VZTAHY V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ II. MEZINÁRODNĚ-OBCHODNÍ VZTAHY I. PENĚŽNÍ,

Více