Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST"

Transkript

1 Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Platební bilance: systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období o ekonomické transakce: a) reálné transakce pohyb statků a služeb b) finanční transakce pohyb finančních aktiv o rezident obyvatel daného státu o za dané časové období TZN. JE TO TOKOVÁ VELIČINA (zachycuje tok EKO transakcí za dané období) např. rok FO: 1. Daňový rezident a) FO, která má na území ČR bydliště b) FO, která nemá na území ČR bydliště, avšak pobývá na našem území v průběhu zdaňovacího období alespoň 183 dní (souvisle nebo v součtu pobytů) Za daňového rezidenta se nepovažuje osoba, která nemá na území ČR bydliště, ale zdržuje se převážně na území našeho státu za účelem léčení, studia nebo jde-li o odborníka, který byl do ČR vyslán jako expert. Daňový rezident má neomezenou daňovou povinnost = DPFO podléhá svými celosvětovými příjmy, tzn., příjmy ze zdrojů na území ČR + příjmy ze zdrojů ze zahraničí. 2. Daňový nerezident = FO, kt. není daňovým rezidentem. Má omezenou daňovou povinnost, tzn. DPFO podléhají pouze příjmy ze zdrojů na území ČR. PO: a) daňový rezident- každá PO, která má na území ČR sídlo, má neomezenou daňovou povinnost (DPPO podléhají jednak příjmy z území ČR, jedna příjmy ze zahraničí = celosvětové příjmy) b) daňový nerezident- PO se sídlem v zahraničí, který na území ČR podniká prostřednictvím stálé provozovny (= místo na území ČR, kt. Slouží k výkonu činnosti), má omezenou daňovou povinnost (DPPO podléhají pouze příjmy ze zdrojů na území ČR kreditní položka, tj. znaménko + debetní položka, tj. znaménko Změna devizových rezerv se v PB zachycuje takto: o zvýšení (znaménko -), pokles (znaménko +) - 1 -

2 PB= BÚ+KÚ+FÚ+CHYBY+DR Struktura platební bilance: 1.) Běžný účet Obchodní bilance - export a import statků, největší položka, EX - IM Bilance služeb - export a import služeb (př. doprava a pojištění, výdaje turistů, poplatky za patenty, filmová práva) Bilance výnosů - převod důchodů z vlastnictví (mzdy, dividendy, úroky, ) Běžné převody - př. příspěvky mezinárodním organizacím 2.) Kapitálový účet - jedná se o kapitálové transfery (př. odpuštění dluhů) 3.) Finanční účet Přímé zahraniční investice - jestliže vzniká podíl na řízení společnosti přímá investice je ta, která tvoří alespoň 10% podíl na základním jmění firmy Portfoliové investice nízké kapitálové účasti - ty, pod 10% zákl. jmění, obligace Ostatní investice - př. bankovní vklady, bankovní úvěry, obchodní úvěry 4.) Saldo chyb a opomenutí vzniká z důvodu metodických a statických nedokonalostí odhady + metodické rozdíly 5.) Změna devizových rezerv (změna stavu zásob) zahraniční měny, zlato, v držení zejména centrální banky + devizové rezervy klesají devizové rezervy rostou všechny transakce v platební bilanci zachyceny 2x o jednou jako kreditní položka se znaménkem + vše, co vytváří devizovou nabídku o a jednou jako debetní položka se znaménkem vše, co vytváří devizovou poptávku o jedná se o tzv. dvojitý zápis, který zajišťuje, že bude celá platební bilance vyrovnaná (tzn. Kreditní strana = Debetní strana) saldo obchodní bilance + čistý příliv kapitálu = 0 Př. Polák si u nás koupí auto. V PB se to objeví jako kreditní položka v podobě exportu statku na BÚ a jako debetní položka na FÚ, protože automobilce se zvýšila aktiva v zahraničí tz. Vklad u polské banky. Př. Čech si koupí akcie SR elektráren, zaplatí za ně ze svého účtu, kt. vede u banky na SR. V PB: na FÚ bude zachycen nákup akcií jako debetní položka, protože zvyšuje aktivum v zahraničí (držba akcií) a pak i jako kreditní položka na FÚ protože český rezident snížil svoje aktiva v zahraničí tzn. vybral z účtu

3 Znehodnocení kurzu (DEPRECIACE, DEVALVACE) - (z 25,5 CZK/EUR na 26 CZK/EUR) Obchodní bilance v běžném účtu: - obchodní bilance rozdíl mezi exportem a importem Faktory ovlivňující vývoz a dovoz tzn. Obchodní bilanci BÚčtu: Nominální měnový kurs zhodnocení (APRECIACE) domácí měny zdražuje vývoz a zlevňuje dovoz roste dovoz, klesá vývoz IM EX Změny cenových hladin v domácí ekonomice a zahraničí když v domácí EKO P rychleji než P v zahraničí, stává se domácí produkt na trzích relativně dražší roste dovoz, klesá vývoz IM EX když v domácí EKO P pomaleji než P v zahraničí IM EX Změny produkce v zahraničí pokud v zemi obchodního partnera roste produkt (důchod), část tohoto zvýšení půjde právě na statky a služby z domácí ekonomiky tzn. roste vývoz domácí země M Ma m Y(HDP) nárůst HDP v cizině větší vývoz při poklesu produkce v zahraničí bude vývoz domácí EKO klesat. Preference spotřebitelů Ochranářská opatření (cla, kvóty, ) Reálný měnový kurs: R CZK / SKK ECZK / SKK P P SR ČR R CZK/SKK. Reálný měnový kurz CZK vůči SKK E CZK/SKK. Nominální měnový kurz CZK vůči SKK P ČR. Cenová hladina v ČR v CZK P SR. Cenová hladina v SR v SKK znehodnocení reálného kurzu povede k růstu exportu a poklesu importu vyjadřuje konkurenceschopnost domácí ekonomiky o nárůst = znehodnocení zvýšení konkurenceschopnosti o pokles = zhodnocení snížení konkurenceschopnosti znehodnocení nominálního měnového kurzu povede ke znehodnocení reálného měnového kurzu tzn. NX Př. EKO vykazuje deficit obchodní bilance. Dojde ke znehodnocení kurzu CZK (ČNB devalvace; tržní mechanizmus depreciace). To způsobí, že IM se stává dražší tzn. IM. Jenže čes. importéři mají nasmlouvány obchody dlouhodoběji. Tzn. že když byl dřív kurz 25 CZK/EUR a nyní je 27 CZK/EUR je IM (KO). V DO mohou na zdražení čes. importéři reagovat a uzavřít jiné smlouvy. zhodnocení reálného kurzu: EX IM Vývoj čistého exportu po znehodnocení (DEPRECIACE, DEVALVACE) měny: Deficit obchodní bilance export /navazuje na výše uvedený př./: Mohly by zakázky, ale zahraniční partneři mají smlouvy i s jinými. Dále někteří čes. výrobci by asi nebyli schopni okamžitě ze dne na den svůj export musí najmout nové pracovníky, nakoupit suroviny, stroje atd. KO: krátce po znehodnocení měny může dojít k NX. DO: teprve v DO se začnou přizpůsobovat domácí importéři i exportéři a NX se opět začne tzn. IM EX Tento vývoj NX po znehodnocení měny v EKO je zachycován J-křivkou

4 Finanční účet: FÚ je z velké části tvořen přímými zahraničními investicemi V PB na FÚ je příliv zahr. investic zachycen jako kreditní položka Naopak odliv investic do zahraniční (Češi budou investovat v zahraničí) je zachycen jako debetní položka Čím je ovlivněn příliv přímých zahraničních investic do ČR? přitažlivost domácí ekonomiky poloha státu infrastruktura kvalifikace pracovní síly investiční pobídky členství v EU privatizace úrokový diferenciál (rozdíl mezi domácí úrokovou mírou a zahraniční úrokovou mírou) míra výnosnosti Dopad přímých zahraničních investic na PB Po určitém čase se může promítnout do EX Po další době zahr. fy budou produkovat zisk, kt. bude posílat do zahraničí svým vlastníkům v PB by bylo zachyceno v bilanci výnosů jako debetní položka Ostatní části FÚ závisí na úrokovém diferenciálu tj. rozdíl mezi domácí úrokovou mírou a zahraniční úrokovou mírou. Úrokový diferenciál = domácí úroková míra zahraniční úroková míra ičr>izahr zahr. investoři budou ukládat svá aktiva v ČR FÚ Vyrovnávací mechanismy platební bilance: jako celek rovna 0 (účetně) rovnováha je zajištěna pohybem devizových rezerv o nárůst devizových rezerv (záporné znaménko) dev. rez. rostou pokud ostatní části platební bilance vytváří přebytek o pokles devizových rezerv (kladné znaménko) - dev. rez.klesají, pokud ostatní části PB vytváří deficit situace, že běžný účet platební bilance je v deficitu (např. existuje větší dovoz statků a služeb než vývoz) a FÚ ani kapitálový účet tento deficit nevyrovnají. Je třeba vyrovnávacího mechanismu k vyrovnání tohoto deficitu (přebytek šedivě): 1) měnový mechanismus funguje v případě floatingu (při fixním kurzu by docházelo k úbytku devizových rezerv a ČNB by nakonec byla nucena měnový kurz znehodnotit domácí ekonomika více dováží za svůj dovoz musí platit stále víc zahraniční měny tzn.větší poptávka po zahraniční měně větší nabídka domácí měny znehodnocení domácí měny to vede k růstu exportu a poklesu importu obchodní bilance se začíná zlepšovat rostoucí přebytek obchodní bilance : pokud NX >0, tj. X >M, potom D po domácí měně zhodnocení domácí měny zhoršení NX domácí země ( M, X) 2) důchodový mechanismus domácí ekonomika více dováží a méně se věnuje domácí produkci nastává pokles HDP (část importu je ale závislá na HDP) pokles importu rostoucí přebytek obchodní bilance (NX >0 ) HDP indukovaného importu, tj.m Y(HDP) M zhoršenínx - 4 -

5 3) cenový mechanismus domácí ekonomika nakupuje statky ze zahraničí domácím výrobcům se hromadí zásoby postupné omezení produkce snížení agregátní poptávky pokles cenové hladiny v důsledku P dojde k nárůstu exportu pokles importu rostoucí přebytek obchodní bilance (NX >0 ) domácí výrobci budou přetěžovat výrobní kapacity a P X zhoršení NX Zahraniční zadluženost: zahraniční dluh = domácí subjekty (rezidenti) si půjčují v zahraničí (věřiteli jsou zahr. subjekty), v PB zachycen na FÚ v položce ostatní investice a částečně v portfóliové investice /obligace/ riziko kolísání měnového kurzu Pozn: Dopad znehodnocení nom. kurzu v návaznosti na a vývoj měnového kurzu - znehodnocení nom. kurzu znehodnocení reálného kurzu - v EKOČR víc než cizina - PCZK rychleji než Pcizina - Reál. kurz se zmnění ( podíl cen ve vzorečku) Žádná Δ NX - 5 -

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

N_ZMF Základy mezinárodních financí Magisterské studium VŠFS Letní semestr 2010 přednášející Ing. Arnošt Klesla Katedra bankovnictví, finančního investování a pojišťovnictví VŠFS 1 Osnova 1.Platební bilance,

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

M = Ma + m YD NX = X M vždy

M = Ma + m YD NX = X M vždy Makroekonomie magisterský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, 2011 www.median-os.cz, www.ak-ol.cz Cvičení téma 2 Čistý export, měnový kurz, rozšířený model důchod výdaje. Obsah. 4) Čistý export.

Více

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 1. Hlavní makroekonomické směry stručně charakterizuje učení fyziokratů a merkantilismus - co je podstatou jejich učení, kdy, představitelé, kritika Fyziokraté

Více

Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh. nická mezinárodn

Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh. nická mezinárodn Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh Obchodní a platební bilance. Věřitelská a dlužnick nická země. Devizový trh a měnový kurz. Systémy měnovm nových kurzů. Měnové kurzy a mezinárodn rodní

Více

Základní tvar NX. Pokud Y roste, roste rovněž M, konkrétně výraz m*y. NX tedy klesá, časem se stane záporný. NX = X - Ma - my 0 Y

Základní tvar NX. Pokud Y roste, roste rovněž M, konkrétně výraz m*y. NX tedy klesá, časem se stane záporný. NX = X - Ma - my 0 Y Zahraniční vztahy Zahraniční obchod Rozlišujeme vývoz a dovoz. Vývoz: roste domácí Y někdo ze zahraničí si kupuje naše statky Dovoz: klesá domácí Y: peníze použité na dovoz, již nelze použít na domácí

Více

12. kapitola Fiskální politika shrnutí

12. kapitola Fiskální politika shrnutí 12. kapitola Fiskální politika shrnutí Úvod Fiskální politika znamená ovlivňování ekonomiky prostřednictvím veřejných rozpočtů a to jak prostřednictvím příjmové, tak výdajové stránky. Cílem je zajistit

Více

CEVRO Liberálně-konzervativní akademie 2007/2008 9. 2. 2008 BLOK EKONOMIE: doc. dr. Ilona Bažantová I. PENĚŽNÍ, MĚNOVÉ A FISKÁLNÍ VZTAHY V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ II. MEZINÁRODNĚ-OBCHODNÍ VZTAHY I. PENĚŽNÍ,

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Národohospodářská poptávka a makroekonomická rovnováha. Vojtěch Spěváček. Working Paper CES VŠEM N o 4/2006

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Národohospodářská poptávka a makroekonomická rovnováha. Vojtěch Spěváček. Working Paper CES VŠEM N o 4/2006 V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM Working Paper CES VŠEM N o 4/2006 Národohospodářská poptávka a makroekonomická rovnováha Vojtěch Spěváček

Více

Studijní opora. 3. Kapitola. Makroekonomická rovnováha. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D.

Studijní opora. 3. Kapitola. Makroekonomická rovnováha. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 3. Kapitola Makroekonomická rovnováha Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA PLATEBNÍ BILANCE 1999 2 OBSAH SOUHRNNÁ ČÁST 3 PODROBNÁ ČÁST 8 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 8 1.1. Obchodní bilance 8 1.1.1. Faktory ovlivňující výši deficitu obchodní bilance 10 1.1.2. Směnné relace

Více

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb Agregátní nabídka Agregátní poptávka Akcept Akcie Akcionář Akciová společnost Aktiva Audit Auditor Banka centrální Banky obchodní Bezhotovostní platba Bonita je souhrn množství všech výrobků a služeb nabízených

Více

MAKROEKONOMIE I. JS 2004 (PŘEDNÁŠKY)

MAKROEKONOMIE I. JS 2004 (PŘEDNÁŠKY) MAKROEKONOMIE I. JS 2004 (PŘEDNÁŠKY) MAKROEKONOMIE společenská věda, má nejblíže k přírodní vědám - věda o lidském chování, zkoumá lidské chování jako volbu mezi vzácnými zdroji a cíli s alternativním

Více

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 4. Determinace produktu Otázka: Jaké síly rozhodují o tom, jak velký produkt Y (obvykle HDP) bude

Více

4. Nejdůležitějším výrobním faktorem je: a) práce b) půda c) kapitál d) nelze jednoznačně odpovědět

4. Nejdůležitějším výrobním faktorem je: a) práce b) půda c) kapitál d) nelze jednoznačně odpovědět Test 1 1. Ekonomická věda zkoumá: a) bohatství b) činnosti zahrnující peněžní a směnné transakce c) chování a rozhodování lidí v ekonomickém životě d) vše výše uvedené 2. Makroekonomie se liší od mikroekonomie

Více

OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1

OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1 OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1 II. PODROBNÁ ČÁST 4 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 4 1.1. OBCHODNÍ BILANCE 4 BOX 1 Vývoj obchodní bilance v letech 21 25 5 1.1.1. Směnné relace 5 1.1.2. Vývoj teritoriální struktury

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013

UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013 UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013 MAG. NAVAZUJÍCÍ PROGRAM EKONOMIE EKONOMIE varianta: A2 1. Předpokládejme, že známe funkční průběh celkových příjmů (TR) u firmy: TR=15*Q, kde Q je objem produkce

Více

www.thunova.cz Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA

www.thunova.cz Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA Měnová politika Ovlivňování ekonomiky prostřednictvím měnového trhu provádí ji centrální banka konkrétní země a to většinou nezávisle na vládě základním cílem je udržení cenové

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty z předmětu

Více

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka 5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka V této kapitole se seznámíte - s tím, co je to agregátní poptávka a jaké faktory ji ovlivňují - podrobně s tím, jak délka časového období ovlivňuje agregátní

Více

2MO301 Mezinárodní obchod

2MO301 Mezinárodní obchod * Aktualizace 10. října 2014 Katedra mezinárodního obchodu 2MO301 Mezinárodní obchod Cvičení č. 4 : Struktura platební bilance na příkladu České republiky, zdůraznění vlivu mezinárodních obchodních vztahů

Více

Úvod do ekonomie. Základní principy účetnictví. Definice účetnictví

Úvod do ekonomie. Základní principy účetnictví. Definice účetnictví Plán konzultace 13. 4. 2012 Úvod do ekonomie letní semestr 2011 2012 2.konzultace, 13. 4. 2012 1. Základní principy účetnictví 2. Základní principy komerčního bankovnictví 3. Česká národní banka a její

Více

Čistá investiční pozice

Čistá investiční pozice Čistá investiční pozice Mějme tuzemské a cizozemské investiční instrumenty 1, kde kritérium tuzemskosti/cizozemskosti je bydliště nebo sídlo subjektu, který daný instrument vystavil (a tedy instrument

Více

Peníze mají dlouhou historii. Jejich různé formy nevznikly najednou ze dne na den, ale prošly vývojem, s jehož základními fázemi se nyní seznámíme.

Peníze mají dlouhou historii. Jejich různé formy nevznikly najednou ze dne na den, ale prošly vývojem, s jehož základními fázemi se nyní seznámíme. 4.kapitola Peníze V této kapitole se seznámíte s tím, jak se peníze vyvíjely v minulosti až do dnešních forem peněz s nabídkou peněz, neboli jak centrální banka prostřednictvím celé bankovní soustavy vytváří

Více

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 I. Ekonomický vývoj 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 Domácí ekonomika vystoupila ve 2. čtvrtletí 2013 z recese, ve které se nacházela od 4. čtvrtletí 2011. I nadále byla v 1. pololetí 2013

Více

SEKTOROVÁ ANALÝZA VÝVOJE ČESKÉ EKONOMIKY

SEKTOROVÁ ANALÝZA VÝVOJE ČESKÉ EKONOMIKY WORKING PAPER č. 05/2010 SEKTOROVÁ ANALÝZA VÝVOJE ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček listopad 2010 Řada studií Working Papers Centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky je vydávána s podporou

Více

Nominální měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená v jednotkách měny druhé.

Nominální měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená v jednotkách měny druhé. 9. kapitola Měnový kurz Úvod Měnový kurz silně ovlivňuje mezinárodní směnu statků a služeb, ale i přesuny kapitálu mezi jednotlivými státy. V této kapitole se budeme zabývat tzv. nominálním měnovým kurzem,

Více