ATC cytostatika a imunomodulační látky Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ATC cytostatika a imunomodulační látky Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje"

Transkript

1 ATC cytostatika a imunomodulační látky Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen 2011 Mgr. Helena Kollátorová

2 ATC skupina Anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikace léků podle doporučení SZO. Skupina léků, která se používá pro léčbu stejného typu onemocnění.

3 L01: Cytostatika L02: Hormonální léčiva používaná v onkologii L03: Imunostimulancia L04: Imunosupresiva

4 Cytostatika jsou látky, které se používají k léčbě nádorových onemocnění a hemoblastóz. Jejich účinkem je zastavení růstu nádorových buněk. Tento efekt je nespecifický, takže postihuje i zdravé buňky. Různé typy nádorů jsou odlišně citlivé k chemoterapii. Klasifikace 1.1 A. Polyfunkční alkylující látky 1.2 B. Antimetabolity 1.3 C. Rostlinné alkaloidy 1.4 D. Cytostatická antibiotika 1.5 E. Hormony a látky blokující účinek hormonů 1.6 F. Jiná cytostatika

5 Rozdělení cytostatik podle mechanizmu účinku a původu účinných látek Cytostatika zasahující do DNA alkylační cytostatika cytostatika s interkalačním účinkem cytostatika inhibující topoizomerázy cytostatika s radiomimetickým efektem Cytostatika inhibující syntézy nukleových kyselin (antimetabolity)

6 Cytostatika inhibující mitózy (vřeténkové jedy) Cytostatika inhibující proteosyntézu Cytostatika ovlivňující cytoplazmatické receptory (hormony a jejich antagonisté) Cytostatika indukující buněčné diferenciace Radioizotopy používané k léčbě nádorových onemocnění Imunomodulátory zaváděné do protinádorové chemoterapie

7 Společné příznaky většiny cytostatik myelotoxicita - vzniká po podání většiny cytostatik projevuje se podle citlivosti tvorby krevních elementů nejprve neutropenie, následovaná lymfocytopenií, anemií a trombocytopenií neutropenie zvyšuje riziko závažných infekcí trombocytopenie je rizikem krvácení často následek léčby Karboplatinou

8 Společné příznaky většiny cytostatik orální a gastrointestinální toxicita, poškození trávicího traktu vyplývá nejčastěji z negativního zásahu do proliferace buněk slizničního epitelu gastrointestinálního traktu - nauzea, zvracení patří mezi časté důsledky chemoterapie, ke zmírnění většinou stačí profylaktické nebo terapeutické podání fenothiazinů. Mukozitidy vliv cytostatik na sliznici úst, včetně poškození dásní a zubů, sliznice patra nebo kosti, při poruše slizniční bariéry je nemocný ohrožen infekcí postihují sliznici trávicího traktu i stěnu střevní průjmy, ulcerace a malabsorpce živin

9 alopecie reverzibilního charakteru, vzniká v důsledku inhibice proliferace vlasových folikulů nefrotoxicita a urotoxicita, poškození může být jako důsledek chemoterapie, radioterapie, transplantace kožní dřeně - urotoxicita se týká především močového měchýře, kde se cytostatikum rozpuštěné v moči hromadí

10 neurotoxicita, může postihovat periferní, autonomní i centrální nervstvo, někdy se projeví i zhoršení zraku a sluchu periferní neuropatie (parestezie a motorické poruchy prstů) autonomní neuropatie (zácpa) neuropatie mozkových nervů (diplopie, neuralgie trigeminu), centrální poruchy (křeče) lokální toxicita, mohou způsobit puchýřky, flebitidy a lokální nekrózy

11 kardiotoxicita - kardiomyopatie, tachykardie, tachypnoe, dilatace srdce, plicní a venózní kongesce,pleurální výpotky, prohlubuje se pokles stažlivosti myokardu,tachyarytmie infertilita, terapie některými cytostatiky může vést u mužů k inhibici spermatogeneze, u žen k inhibici oogeneze teratogenní účinek

12 Povinnosti sestry při i.v. podání cytostatik: -dodržovat zásady manipulace s cytostatiky - ochranný oděv,rukavice,zvláštní místnost s digestoří, odpad na zvláštní místo, ne osoby mladší 18 let. Příprava těsně před podáním -aplikovat přísně i.v. -používat vždy spojovací hadičku, v průběhu aplikace, Několikrát aspirovat, zahájit aplikaci 10 ml Fyziologického roztoku a zakončit ml.

13 Práce sestry s cytostatiky: Prostory - desinfekce prostředí, bezpečnostní box s laminárním prouděním, dodržet podmínky výrobce pro přípravu Pracovníci - ne mladší 18 let, v prostoru nesmí být jídlo, pití, nesmí se kouřit. 1x ročně školení o bezpečnosti práce s cytostatiky,1x ročně lékařské vyšetření. Ochranné pomůcky sterilní oděv, 2x rukavice. Horní pár se vyměňuje po 30 minutách práce nebo při mechanickém poškození, speciální rukavice. Použité - kontejnery s cytostatickým odpadem

14 Ředění a příprava roztoků: Používáme jednorázové pomůcky, ředíme podle návodu načaté ampule označit datem a uložit do speciálních nádob dbát na bezpečnost práce. Denně úklid, umýváme 70% ethanolem, teplá voda + detergent, na závěr desinfekce podložky na pracovní ploše vyměňovat dle návodu výrobce.

15 Náš organismus se musí neustále bránit útokům nejrůznějších narušitelů, kteří chtějí parazitovat na našem těle. Příroda nás vybavila silnou protizbraní - imunitním systémem. IMUNOMODULACE Je působení různých látek na podporu funkce imunitního systému. Rozlišujeme několik typů imunomodulátorů I.) Vakcinace II.) Stimulátory buněčné imunity III.) Látky získané z bezobratlých IV.) Látky získané z rostlin V.) Enzymoterapie VI.) Polynukleotidy VII.) Jiné látky

16

17 Nejběžnější je tzv. bakteriální zbraní jsou inaktivované (usmrcené) bakterie, které nejčastěji způsobují dané onemocnění, proti kterému chceme bojovat. Inaktivované bakterie v sobě stále obsahují množství látek, které však pro organismus nejsou nebezpečné, ale mohou stimulovat náš imunitní systém, který si začne vytvářet protilátky.

18

19 DNA vakcíny = vektorové vakcíny -nosiče genetické informace pro Ag, schopné zajistit stav odolnosti. Jde o přenos genetického materiálu mikroba, který kóduje protekční Ag, proti kterým se vytváří v průběhu infekčního procesu protilátky. Ideální vakcínou je živý atenuovaný patogenní mikrob, který indukuje silnou a dlouhotrvající imunitní odpověď namířenou proti jeho různým Ag.

20 Vektorová vakcína: do avirulentního živého atenuovaného mikroba je vpraven 1 nebo více genů příslušného patogenního agens. Slouží tedy jako vektor k expresi genů, kódujících žádoucí Ag patogenního mikroba v hostiteli.

21 Autovakcíny Principem individuálně připravovaných vakcín (autovakcín) je léčebné podávání antigenů připravených z patogenních nebo potenciálně patogenních bakterií izolovaných z pacienta. Jiné vakcíny Většinou jde o bakteriální suspenzi, která má vyvolat reakci IS buď proti danému patogenu nebo která má vyvolat reakci IS jako posílení proti jiným patogenům.

22 Stimulátory buněčné imunity Jde například o následující léčivé přípravky: DECARIS - fagocytární aktivita a zvýšení chemotaxe neutrofilů, zvýrazněná destrukční aktivita M vůči nádorovým b., zvýšená aktivace T C buněk, aktivace syntézy DNA v lymfocytech = to vše vede ke zvýšení imunitní odpovědi.

23 IMMODIN - je extrakt z homogenizovaných leukocytů. Tento nízkomolek. přípravek (pod D) je nazýván také transferfaktor a je získáván z krve dárců. ISOPRINOSIN - jde o derivát adenosinu, který má výraznou protivirovou a imunostimulační aktivitu.

24 Látky získané z bezobratlých a) látka CCP z žížal, která působí antibakteriálně a protinádorově (získává se z hlenu) b) včelí produkty - PROPOLIS - látka s desinfekčními vlastnostmi, inhibuje viry, bakterie, plísně; prevence zánětlivých onemocnění dutiny ústní, horních cest dýchacích, zánětů žaludku a střevní sliznici. - MATEŘÍ KAŠIČKA - zdroj stimulačních látek v oblasti krvetvorby, regulační vliv na metabolismus bílkovin, hojení tkání, protistresový přípravek.

25

26 Látky získané z rostlin Patří sem GLUKANY z buněčných stěn hub a ARABINOGALAKTANY, PEKTINY a HETEROXYLANY z buněčných stěn vyšších rostlin. Stimulují nespecifické resistence proti infekcím, nádorům a radiačnímu poškození, reakce hum. a buň. Imunity. Wobenzym- ENZYMOTERAPIE Účinek: -všeobecně - odbourávání některých amplifikačních a toxických složek zánětu, stimulace M = fagocytózy

27 Polynukleotidy Přípravky FORSITIN, JUGIN se ve zvýšené míře podávají buď v čistém stavu nebo jen přidané do potravy (jogurty). Polynukleotidy se nachází přirozeně v masu, mořských rybách, luštěninách. Jiné látky Vitamíny - β-karoten, C, E, Selen, Zn, léčivý přípravek Endobulin = IgG, je směsí imunoglobulinů Proti zánětlivým procesům v plicích (astma), pro udržovací terapii u prim. a sekun. protilátkových deficitů, léčba autoimunitních chorob, terapie vir. a bakt. nemocí.

28 Takovým řešením je moderní přípravek GS Imunostim, který působí v těle jako tzv. vakcinoid (podobně jako očkování). Jedná se o pastilky s příjemnou mentolovou příchutí, které se rozpouštějí v ústech. Imunologové zjistili, že GS Imunostim mobilizuje tzv. MALT (slizniční imunitní systém), a tím výrazně zvyšuje připravenost organismu v boji s běžnými viry a bakteriemi. Přípravek je proto často doporučován lékaři a lékárníky při prevenci i léčbě chřipky a nachlazeni.

29

30 Imunosupresiva jsou léky, které omezují nebo zabraňují činnosti imunitního systému. Imunosupresivní léčba se zahajuje při: Zabránění odmítnutí transplantovaných orgánů a tkání (například kostní dřeň, srdce, ledviny, játra) Léčbě autoimunitních onemocnění nebo onemocnění, které jsou z největší pravděpodobností autoimunitního původu (například revmatoidní artritida, roztroušená skleróza, myasthenia gravis, systémový lupus erythematodes, Crohnova choroba, pemphigus a ulcerózní kolitida) Léčbě některého ne-autoimunitního zánětlivého onemocnění

31 Imunosupresiva nejsou bez vedlejších účinků a rizik. Jelikož většina z nich působí neselektivně, imunitní systém není plně schopen odolávat infekcím a šíření nádorových buněk. Existují také další vedlejší efekty, jako je hypertenze, dyslipidemie, hyperglykemie, žaludeční vředy či poškození jater nebo ledvin. Imunosupresiva sebe rovněž vzájemně ovlivňují s jinými léky, čímž ovlivňují jejich metabolismus a činnost.

32

33

Komplexní sloučeniny platiny a léčba nádorových onemocnění. Zuzana Rychvalská

Komplexní sloučeniny platiny a léčba nádorových onemocnění. Zuzana Rychvalská Komplexní sloučeniny platiny a léčba nádorových onemocnění Zuzana Rychvalská Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Nádorová onemocnění jsou v dnešní populaci velice častá a způsobují i úmrtí jedince, u kterého

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Hematologické komplikace chemoterapie u nemocných s karcinomem prsu, incidence a závažnost

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Hematologické komplikace chemoterapie u nemocných s karcinomem prsu, incidence a závažnost Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Hematologické komplikace chemoterapie u nemocných s karcinomem prsu, incidence a závažnost Bc. Alena Chovancová Diplomová práce 2010 Prohlašuji: Tuto

Více

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění.

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Úvod do oborů Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Imunologie je poměrně mladý lékařský vědní obor, který se zpočátku

Více

produktová dokumentace imunosan

produktová dokumentace imunosan produktová dokumentace imunosan Platnost od 9. srpna 2008 Obsah produktová dokumentace imunosan Text letáku 4 Produktová dokumentace Úvod do problematiky 6 Imunita obranný systém těla 6 Poruchy imunity

Více

Jak (ne)funguje imunitní systém

Jak (ne)funguje imunitní systém Jak (ne)funguje imunitní systém věda kolem nás co to je 8 Historie Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) se odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. epirubicini hydrochloridum 10 mg, což odpovídá 9,35 mg epirubicinu.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. epirubicini hydrochloridum 10 mg, což odpovídá 9,35 mg epirubicinu. Sp.zn. sukls46916/2015 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Epirubicin Actavis 2 mg/ml injekční roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml injekčního roztoku obsahuje epirubicini hydrochloridum

Více

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu ZIMNÍ OBDOBÍ v ordinaci praktického lékaře www.solen.eu Zimní období v ordinaci praktického lékaře SOLEN, 2008, OLOMOUC Slovo úvodem V chladných měsících roku, od sychravého vlhka a mlhy na podzim po lezavou

Více

Vážená pacientko, vážený paciente,

Vážená pacientko, vážený paciente, Vážená pacientko, vážený paciente, do rukou se vám dostává souhrn informací, které se týkají léčby kolorektálního karcinomu a jejích nežádoucích účinků. Připravila je pro vás přední česká onkoložka paní

Více

DAŇ ZA ÚSPĚCHY. (Komplikace a následky onkologické léčby)

DAŇ ZA ÚSPĚCHY. (Komplikace a následky onkologické léčby) (Komplikace a následky onkologické léčby) Vyléčit nádorové onemocnění dítěte není jen tak. Předpokládá to likvidovat všechny nádorové buňky v těle pacienta, jinými slovy zabít všechny buňky primárního

Více

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů Kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE

Více

www.pediatric-rheumathology.printo.it LÉKOVÁ TERAPIE

www.pediatric-rheumathology.printo.it LÉKOVÁ TERAPIE www.pediatric-rheumathology.printo.it LÉKOVÁ TERAPIE Nesteroidní protizánětlivé léky (nesteroidní antirevmatika, NSA, NSAID) Nesteroidní antirevmatika mají protizánětlivý, antipyretický (snižující horečku)

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1 lahvička obsahuje cyklofosfamidum monohydricum odpovídající cyklofosfamidum anhydricum 500 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1 lahvička obsahuje cyklofosfamidum monohydricum odpovídající cyklofosfamidum anhydricum 500 mg. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ENDOXAN 200 mg ENDOXAN 500 mg ENDOXAN 1 g Prášek pro přípravu injekčního/infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 lahvička obsahuje cyklofosfamidum

Více

produktová dokumentace B!OMULTIvitamin B!OMULTIvitamin B!OMULTIvitamin PAP

produktová dokumentace B!OMULTIvitamin B!OMULTIvitamin B!OMULTIvitamin PAP B!OMULTIvitamin PAP B!OMULTIvitamin produktová dokumentace B!OMULTIvitamin Platnost od 1. března 2008 Obsah produktová dokumentace b!omultivitamin Text letáku 4 Produktová dokumentace Úvod do problematiky

Více

Jedno pero obsahuje 60 milionů IU rekombinantního interferonum alfa-2b produkovaného v E.coli rekombinantní DNA technologií, v 1,2 ml roztoku.

Jedno pero obsahuje 60 milionů IU rekombinantního interferonum alfa-2b produkovaného v E.coli rekombinantní DNA technologií, v 1,2 ml roztoku. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU IntronA 60 milionů IU injekční roztok ve vícedávkovém peru 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedno pero obsahuje 60 milionů IU rekombinantního interferonum alfa-2b produkovaného

Více

Pacient s diagnózou leukemie. Klára Bečicová

Pacient s diagnózou leukemie. Klára Bečicová Pacient s diagnózou leukemie Klára Bečicová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou pacienta s diagnózou leukemie. V teoretické části jsou zpracovány základní

Více

PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE BIOMULTIVET

PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE BIOMULTIVET PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE BIOMULTIVET Platnost od 1. dubna 2010 Obsah produktová dokumentace biomultivet Text letáku 4 Produktová dokumentace Úvod do problematiky 6 1. Proč zvířata potřebují vitaminy? 6 2.

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

Dětská leukémie průvodce pro rodiče

Dětská leukémie průvodce pro rodiče MUDr. Lucie Šrámková Dětská leukémie průvodce pro rodiče Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Dětská leukémie Průvodce pro rodiče MUDr. Lucie

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FARMORUBICIN CS Injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: epirubicini hydrochloridum 2 mg v 1 ml Pomocné látky se známým účinkem:

Více

Primární imunitní trombocytopenie (ITP)

Primární imunitní trombocytopenie (ITP) Primární imunitní trombocytopenie (ITP) doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA Informace pro pacienty Interní hematologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské

Více

POTRAVNÍ DOPLŇKY VE VÝŽIVĚ BATOLAT A PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

POTRAVNÍ DOPLŇKY VE VÝŽIVĚ BATOLAT A PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. POTRAVNÍ DOPLŇKY VE VÝŽIVĚ BATOLAT A PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce : Vypracovala : Mgr. Miroslava Zachariášová

Více

Tibetská medicína a základy obnovy zdraví

Tibetská medicína a základy obnovy zdraví Tibetská medicína a základy obnovy zdraví Tibetská medicína představuje podstatu zdraví rovnováhu mezi dvěma energiemi jing a jang, tj. duchovní a fyzickou podstatou člověka. Lidé neustále léčí tělo, ale

Více

I m u n o l o g i e 1 9 9 8. IV. Chronický únavový syndrom. I m u n o l o g i e 98

I m u n o l o g i e 1 9 9 8. IV. Chronický únavový syndrom. I m u n o l o g i e 98 I m u n o l o g i e 1 9 9 8 IV. Chronický únavový syndrom Chronický únavový syndrom MUDr. Martin Nouza, CSc. Chronický únavový syndrom (CFS - chronic fatigue syndrome), některými skupinami nazývaný chronický

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ADRIBLASTINA CS Injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: doxorubicini hydrochloridum 2 mg v 1 ml Pomocné látky se známým účinkem:

Více

Imunitní systém člověka

Imunitní systém člověka Gymnázium Jana Nerudy Závěrečná práce studentského projektu Imunitní systém člověka Dohled: Hana Černá, Mgr. Odborný konzultant: Pavla Šídlová, diplomovaná sestra Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: bezvodý ethanol (317 mg/ml) a propylenglykol (374 mg/ml).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: bezvodý ethanol (317 mg/ml) a propylenglykol (374 mg/ml). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Docetaxel Pfizer 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje docetaxelum

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Solu-Medrol 40 mg/ml Methylprednisolonum Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Solu-Medrol 40 mg/ml Methylprednisolonum Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Solu-Medrol 40 mg/ml Methylprednisolonum Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku sp.zn.: sukls18510/2011 a k sp.zn.: sukls16274/2013 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ALEXAN 50mg/ml Koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml roztoku obsahuje

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. Fludarabin Actavis 50 mg prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku fludarabini phosphas

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. Fludarabin Actavis 50 mg prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku fludarabini phosphas PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Fludarabin Actavis 50 mg prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku fludarabini phosphas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Doxorubicin Teva 2 mg/ml prášek pro koncentrát pro infuzní roztok doxorubicini hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Doxorubicin Teva 2 mg/ml prášek pro koncentrát pro infuzní roztok doxorubicini hydrochloridum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls124962/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Doxorubicin Teva 2 mg/ml prášek pro koncentrát pro infuzní roztok doxorubicini hydrochloridum

Více