VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE"

Transkript

1 TRANSPLANTAČNÍ IMUNITA Transplantace je přenos buněk, tkáně nebo orgánu z jedné části těla na jinou nebo z jednoho jedince na jiného. Transplantační reakce je dána genetickými rozdíly mezi dárcem a příjemcem. VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE autotransplantace - přenos v rámci jednoho organismu syngenní transplantace - přenos mezi dvěma geneticky identickými jedinci (imbrední línie) alotransplantace - přenos mezi jedinci téhož druhu - s různou mírou genetické příbuznosti xenotransplantace - přenos mezi jedinci různého druhu - významné zejména u přenosu transplantátů z prasete TRANSPLANTAČNÍ ANTIGENY A REAKCE hlavní histokompatibilitní systém - je skupinou silných transplantačních antigenů - rozhoduje o intenzitě a rychlosti transplantační reakce slabé histokompatibilitní antigeny - jsou rozptýleny po celém genomu - genetická odlišnost vede k pomalému odhojování transplantátu transplantační reakce - je reakcí imunitního systému proti MHC (a slabým) antigenům na buňkách dárce reakce štěpu proti hostiteli (GVHR) - vzniká při přenosu imunokompetentních buněk

2 TRANSPLANTAČNÍ REAKCE ROZPOZNÁNÍ - (aferentní fáze) přímé - rozpoznávání celých MHC aloantigenů na cizích buňkách nepřímé - rozpoznávání antigenních štěpů (MHC i slabých histokompatibilitních ) pomocí antigenní prezentace Th buňkám příjemce CENTRÁLNÍ FÁZE Th lymfocyt - kostimulace pomocí dvojice CD28 - B7, vlivem cytokinů IL-12 (IL-1) je směřován na Th1, který rozhoduje o efektivitě akutní fáze, IL4 směřují na TH2 a produkci protilátek - uplatňují se v chronické fázi TRANSPLANTAČNÍ REAKCE EFEKTOROVÉ MECHANISMY - (eferentní fáze) Tc lymfocyt - cytotoxicita buněk exprimujících cizí MHC I, za podpory cytokinů Th1 (IL-2, IFNγ) cytotoxické mechanismy: perforiny, Fas-FasL, NK buňky - absence vlastních MHC I produkce protilátek - proti aloantigenům - za spoluúčasti Th - cytotoxicky působí protilátky, které aktivují komplement Výsledkem transplantační reakce může být rejekce orgánu hyperakutní - při existenci protilátek již v době transplantace akutní - zprostředkovaná Th1 a cytotoxickými buňkami chronická - zprostředkovaná Th2 a protilátkami OPATŘENÍ PŘI TRANSPLANTACI VÝBĚR DÁRCE shoda v krevním systému shoda (alespoň částečná v antigenech MHC) test na nepřítomnost protilátek (cross-match) POTLAČENÍ TRANSPLANTAČNÍCH REAKCÍ použití imunosupresivní léčby odstranění T lymfocytů dárce, resp jejich purifikace myeloablace v případě transplantace kostní dřeně

3 PROTINÁDOROVÁ IMUNITA Nádorová onemocnění vznikají jako důsledek mutací v genech, které kontrolují buněčnou proliferaci a diferenciaci. Nádorové antigeny vyvolávají imunitní reakci, především cytotoxického typu, mohou však také unikat pozornosti imunitního systému. NÁDOROVÉ ANTIGENY specifické nádorové antigeny na normálních buňkách se nevyskytují molekuly MHC I s abnorm. fragmenty buněčných proteinů molekuly MHC I s fragmenty onkogenních virů abnormální formy glykoproteinů (glykosylace, sialylace) idiotopy myelomů a lymfomů antigeny spojené s nádory vyskytují se na normálních i nádorových buňkách onkofetální antigeny melanomové antigeny adhezivní molekula EPCAM diferenciační antigeny leukemických buněk - CALLA OBRANA PROTI NÁDORŮM většina nádorových antigenů je antigenní, ale špatně imunogenní cytotoxicita zprostředkovaná Tc lymfocyty prezentace prostřednictvím MHC I momolekul cytotoxicita zprostředkovaná NK buňkami nepřítomnost MHC I molekul na povrchu nádorové buňky makrofágy infiltrují nádorovou tkáň mohou vyvolat vaskularizaci a růst nádoru prostřednictvím TNFα, IL-6 aj. mohou vyvolat cytolýzu úloha protilátek je nejasná

4 IMUNOTERAPIE NÁDORU nespecifická stimulace LAK nebo TIL buněk zlepšením funkce antigen prezentujících buněk dendritickými buňkami specifická aktivní - vakcíny aplikace ozářených nádorových buněk izolace a aplikace nádorových antigenů příprava rekombinantních antigenů pasivní přenos T lymfocytů aplikace protilátek PREPARÁTY PRO IMUNOMODULAČNÍ LÉČBU ROZDĚLENÍ IMUNOMODULAČNÍ TERAPIE Nespecifická imunostimulace Substituční terapie (imunoglobuliny) Imunosuprese Protizánětlivá léčba

5 IMUNOSTIMULAČNÍ PREPARÁTY přirozené - nutriční látky (Se, vitamín E, A, C) mikrobiální preparáty (Baypamun, Bronchovaxom) chemické látky (levamisol, Isoprinosin) biologické regulátory (Lydium, cytokiny) IMUNOSUPRESIVNÍ PREPARÁTY Kortikosteroidy Látky zasahující do metabolismu DNA azathioprin, cyklofosfamid, metotrexát, Látky selektivně inhibující buněčné složky imunity imunosupresivní antibiotika protilátky proti lymfocytům T Imunoglobuliny v imunosupresivní indikaci ÚČINKY KORTIKOSTEROIDŮ regulace syntézy proteinů vazba na intracelulární receptory transkripce genů efekt-inhibice fosfolipázy A snížení exprese molekul na zánětlivých buňkách snížení sekrece prozánětlivých cytokinů snížení aktivity NO syntázy snížení exprese HLA II. třídy inhibice uvolńování histaminu z bazofilů vysoké dávky- indukce aktivity endonukleáz- apoptóza lymfocytů terapie lymfoprolif. onemocnění a autoimunitních chorob

6 Protizánětlivá léčba nesteroidní protizánětlivé léky -inhibitory cyklooxygenázy a leukotrienů- terapie astmatu, záněty střeva sulfasalazin -terapie zánětů střev -antibakteriální efekt a artritíd antihistaminika -atopické reakce,snižují sekreci histaminu, inhibují migraci eozinofilů, tvorba kyslíkových radikálů I.-III. III. generace antihistaminika inhibitory zánětlivých cytokinů -Crohnova nemoc, cerebrální malárie enzymoterapie - systémová PROTILÁTKY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ POLYKLONÁLNÍ PROTILÁTKY Polyklonální protilátky jsou protilátky získané ze séra obsahující směs imunoglobulinů s různou specifitou Monospecifické specifita namířena proti jednomu antigenu Polyklonální protilátky vznikají sběrem séra z více dárců rekonvalescentní nebo cílenou imunizací - hyperimunní Pro aplikaci in vivo se používají autologní nebo heterologní- purifikovaná séra Jejich využití v diagnostice ustupuje do pozadí

7 MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY Monoklonální protilátky vznikají z jednoho klonu buněk po fúzi buněk myelomových a buněk produkujících protilátky a jsou namířeny proti jednomu apitopu antigenu Postup přípravy Množení myelomové linie buněk a linie aktivovaných B lymfocytů Fúze buněčných linií vznik hybridomu Vyhledávání klonu buněk s produkcí žádoucí protilátky Produkce monoklonálních protilátek (ve tkáňových kulturách v ascitické tekutině laboratorních myší) Monoklonální protilátky mají nezastupitelnou roli v laboratorních testech i jako léčebné preparáty

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU Podstata prezentace antigenu (MHC restrikce) byla objevena v roce 1974 V současnosti je zřejmé, že to je jeden z klíčových

Více

IMUNODEFICIENCE V JEDNOTLIVÝCH FÁZÍCH VÝVOJE BUNĚK. IMUNODEFICIENCE PRIMÁRNÍ vrozené, geneticky podmíněné poruchy imunitního systému

IMUNODEFICIENCE V JEDNOTLIVÝCH FÁZÍCH VÝVOJE BUNĚK. IMUNODEFICIENCE PRIMÁRNÍ vrozené, geneticky podmíněné poruchy imunitního systému KLINICKÁ IMUNOLOGIE - PORUCHY IMUNITNÍHO SYSTÉMU V humánní medicíně představuje výzkum, diagnostika a terapie chorob imunitního systému samostatný obor klinická imunologie s podobory revmatologie, alergologie

Více

Protinádorová imunita a nové přístupy při léčení nádorových onemocnění

Protinádorová imunita a nové přístupy při léčení nádorových onemocnění Protinádorová imunita a nové přístupy při léčení nádorových onemocnění Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR HTTrihova@biomed.cas.czTTH Nádorová onemocnění stále patří

Více

Epidemiologie nádorových onemocnění

Epidemiologie nádorových onemocnění Epidemiologie nádorových onemocnění 10 milionů nových onemocnění ročně S prodlužováním lidského věku výskyt nádorových onemocnění narůstá V České republice druhé nejčastější onemocnění po kardiovaskulárních

Více

Jak (ne)funguje imunitní systém

Jak (ne)funguje imunitní systém Jak (ne)funguje imunitní systém věda kolem nás co to je 8 Historie Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) se odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož

Více

Problematika transplantací se zaměřením na kostní dřeň

Problematika transplantací se zaměřením na kostní dřeň Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Ústav experimentální biologie Oddělení fyziologie a imunologie živočichů Problematika transplantací se zaměřením na kostní dřeň Bakalářská práce Brno 2007 Nela

Více

Imunodeficiemtní choroby

Imunodeficiemtní choroby Imunodeficiemtní choroby Primární vrozené Sekundární- získané Podle postižené složky: Protilátkové T lymfocytů Kombinované Fagocytů komplementu Primární imunodeficience Selektivní deficit IgA Brutonova

Více

glukozofosfátovou Escherichia coli dvouděložné rostliny

glukozofosfátovou Escherichia coli dvouděložné rostliny Tab. 2 Nejdůležitější zástupci mikroflóry žijící na kůži zdravého člověka Acinetobacter, Aerococcus bacily, klostridie, korynebakterie Micrococcus, Peptostreptococcus Propionibacterium stafylokoky, streptokoky

Více

11. Genové terapie. Symptomatická léčba je založena na následujících procedurách

11. Genové terapie. Symptomatická léčba je založena na následujících procedurách 11. Genové terapie 11.1. Úvod Genové terapie jsou léčebné postupy nebo postupy zmírňující projevy genetické poruchy pomocí nukleových kyselin nebo geneticky modifikovaných buněk pacienta s terapeutickým

Více

Genové vakcíny ( Gene Vaccines)

Genové vakcíny ( Gene Vaccines) 1 Studijní materiál důchodce č. 179 Listopad 2003 Genové vakcíny ( Gene Vaccines) Srivastava I.K., Liu Margaret A. Ann Intern Med, Vol. 138, 2003, č. 7, s. 550 557 Volně přeložil a zkrátil MUDr. Vladimír

Více

TERAPEUTICKÉ MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY V LÉČBĚ A VE VÝVOJI

TERAPEUTICKÉ MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY V LÉČBĚ A VE VÝVOJI TERAPEUTICKÉ MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY V LÉČBĚ A VE VÝVOJI OLDŘICH FARSA Ústav chemických léčiv, Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého 1/3, 612 42 Brno farsao@vfu.cz

Více

Paraziti - alergie, imunomodulace

Paraziti - alergie, imunomodulace Cyklus seminářů v Lékařském domě 6. duben 2010 Paraziti - alergie, imunomodulace Pořádající společnosti: Česká parazitologická společnost Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Program: Koordinátor:

Více

OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE

OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ Ústav infekčních chorob a mikrobiologie OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE Prof. MVDr. František Treml, CSc. Doc. MVDr. Petr Lány, Ph.D. Prof.

Více

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXV DUBEN 2006 ČÍSLO 2 PŘEHLED NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ HLÁŠENÝCH VOJENSKÝM STŘEDISKEM NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ V LETECH 1996 2005 Pplk. MUDr. Josef PAVEL Oddělení nemocí z povolání

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Léčba sezónních onemocnění u pacientů s roztroušenou sklerózou

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Léčba sezónních onemocnění u pacientů s roztroušenou sklerózou Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Léčba sezónních onemocnění u pacientů s roztroušenou sklerózou Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce: Mgr.

Více

Imunoanalýza nízkomolekulárních látek

Imunoanalýza nízkomolekulárních látek Imunoanalýza nízkomolekulárních látek ZS 2008 Aidi Avidin Y Ag Biotin Vítězslav Maier, Juraj Ševčík http://analytika.upol.cz/elektromigrace 1 Imunoanalýza nízkomolekulární látek Biochemické analytické

Více

ATC cytostatika a imunomodulační látky Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ATC cytostatika a imunomodulační látky Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ATC cytostatika a imunomodulační látky Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen 2011 Mgr. Helena Kollátorová ATC skupina Anatomicko-terapeuticko-chemická

Více

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění.

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Úvod do oborů Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Imunologie je poměrně mladý lékařský vědní obor, který se zpočátku

Více

Terapeutické monoklonální protilátky v onkologii.

Terapeutické monoklonální protilátky v onkologii. Terapeutické monoklonální protilátky v onkologii. 1,2 Hajdúch Marián, 1 Cwiertka Karel, 2 Trojanec Radek, 3 Špačková Kateřina 1 Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc 2 Laboratoř experimentální medicíny

Více

I m u n o l o g i e 1 9 9 8. IV. Chronický únavový syndrom. I m u n o l o g i e 98

I m u n o l o g i e 1 9 9 8. IV. Chronický únavový syndrom. I m u n o l o g i e 98 I m u n o l o g i e 1 9 9 8 IV. Chronický únavový syndrom Chronický únavový syndrom MUDr. Martin Nouza, CSc. Chronický únavový syndrom (CFS - chronic fatigue syndrome), některými skupinami nazývaný chronický

Více

www.pediatric-rheumathology.printo.it LÉKOVÁ TERAPIE

www.pediatric-rheumathology.printo.it LÉKOVÁ TERAPIE www.pediatric-rheumathology.printo.it LÉKOVÁ TERAPIE Nesteroidní protizánětlivé léky (nesteroidní antirevmatika, NSA, NSAID) Nesteroidní antirevmatika mají protizánětlivý, antipyretický (snižující horečku)

Více

Komplexní sloučeniny platiny a léčba nádorových onemocnění. Zuzana Rychvalská

Komplexní sloučeniny platiny a léčba nádorových onemocnění. Zuzana Rychvalská Komplexní sloučeniny platiny a léčba nádorových onemocnění Zuzana Rychvalská Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Nádorová onemocnění jsou v dnešní populaci velice častá a způsobují i úmrtí jedince, u kterého

Více

PATOGENEZE BRONCHIÁLNÍ OBSTRUKCE ASTMA, CHOPN

PATOGENEZE BRONCHIÁLNÍ OBSTRUKCE ASTMA, CHOPN PATOGENEZE BRONCHIÁLNÍ OBSTRUKCE ASTMA, CHOPN 1. ASTMA Definice dle GINA (Global Initiative for Asthma): Astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, kde hrají roli mnohé buňky (mastocyty, eozinofily,

Více

IMUNITA A. NçDORY - 1 - O B S A H

IMUNITA A. NçDORY - 1 - O B S A H IMUNITA A ZHOUBNƒ NçDORY O B S A H Stručně o funkci imunitního systému...1 Jak je to s imunitou u nádorových onemocnění...2 Imunitní dohled...4 Léčba nástroji imunity aneb imunoterapie...5 Překážky účinné

Více

PŘEHLEDOVÉ PRÁCE. Karel Cwiertka 1, Radek Trojanec 2, Kateřina Špačková 2, Marián Hajdúch 1,2 1. Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc 2

PŘEHLEDOVÉ PRÁCE. Karel Cwiertka 1, Radek Trojanec 2, Kateřina Špačková 2, Marián Hajdúch 1,2 1. Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc 2 TERAPEUTICKÉ MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY V ONKOLOGII Karel Cwiertka 1, Radek Trojanec 2, Kateřina Špačková 2, Marián Hajdúch 1,2 1 Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc 2 Laboratoř experimentální medicíny

Více

GENETIKA ČLOVĚKA. Lekce 10 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc.

GENETIKA ČLOVĚKA. Lekce 10 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc. GENETIKA ČLOVĚKA Lekce 10 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc. Lidská genetika se zabývá variabilitou a dědičností lidských jedinců. Klinická genetika se zabývá aplikací genetiky v diagnostice

Více

Chronická lymfocytární leukemie (CLL)

Chronická lymfocytární leukemie (CLL) Chronická lymfocytární leukemie (CLL) doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA INFORMACE PRO PACIENTY Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Více

Neuroendokrinní diferenciace nádorových buněk prostaty a tlustého střeva

Neuroendokrinní diferenciace nádorových buněk prostaty a tlustého střeva Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Ústav experimentální biologie Oddělení genetiky a molekulární biologie Neuroendokrinní diferenciace nádorových buněk prostaty a tlustého střeva BRNO 2007 Zuzana

Více

Primární imunitní trombocytopenie (ITP)

Primární imunitní trombocytopenie (ITP) Primární imunitní trombocytopenie (ITP) doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA Informace pro pacienty Interní hematologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské

Více

Využití imunoterapie v dětské onkologii

Využití imunoterapie v dětské onkologii 34 Využití imunoterapie v dětské onkologii MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno V současnosti lze vyléčit standardní léčbou (chemoterapií, radioterapií) většinu onkologicky nemocných

Více