Navštívili jsme největší samosprávu v Novém Boru. Zajímavý rozhovor s její předsedkyní najdete na straně 5.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Navštívili jsme největší samosprávu v Novém Boru. Zajímavý rozhovor s její předsedkyní najdete na straně 5."

Transkript

1 číslo 1 únor 2007 Letošní rok je rokem volebním. Více se dočtete na straně 3 v článku o Volbách do Shromáždění delegátů OSBD. Navštívili jsme největší samosprávu v Novém Boru. Zajímavý rozhovor s její předsedkyní najdete na straně 5. Digitální televize a co to všechno obnáší si přečtete na straně 7. Změny nás čekají už v brzké době. PŘEDSTAVENSTVO Na 24. zasedání dne představenstvo - ustanovilo dle článku 65 odst. 2 Stanov OSBD Česká Lípa volební obvody delegátů SD. Volební obvody jsou uvedeny v článku Rok 2007 je rokem volebním". - vzalo na vědomí souhrnnou zprávu technického úseku o průběhu velkých oprav v roce schválilo metodický pokyn Metodika volby delegátů a náhradníků v roce Zásady a postup volby delegátů jsou rovněž popsány v článku Rok 2007 je rokem volebním". - schválilo plán práce představenstva pro první pololetí roku projednalo a schválilo bytové záležitosti (přijetí členů, ukončení členství, podnájmy a přidělení uvolněných bytů po vystěhovaných neplatičích ve Stráži pod Ralskem a v České Lípě) podle návrhu bytové komise. - schválilo návrh technického úseku na rozšíření poskytnutých vnitrodružstevních půjček na rok 2007 o samosprávy, které se umístily v pořadí hodnocení na 20. až 26. místě. Jsou to tyto samosprávy: 233, 271, 152, 178, 143, 240 a 432. Ve všech případech se jedná o výměnu oken. Celková výše těchto půjček se tak zvyšuje na Kč. Dále byla poskytnuta půjčka na výměnu oken samosprávě 739 z kapitoly vesnických půjček". Na 25. zasedání dne představenstvo - stanovilo platby za náhradní úklid dle domovního řádu článku 6 odst. 3 na částku 100,- Kč za malý úklid a 250,- Kč za velký úklid. Částky jsou platné pro rok Částky schválené individuálně samosprávami a potvrzené představenstvem nadále platí. - schválilo obsah a časový rozvrh seminářů s předsedy a delegáty v roce Semináře probíhají od 5.2 do v jedenácti lokalitách dle tabulky. - schválilo doplnění kandidátek pro volby delegátů tak, aby kandidátky mohly být odeslány do konce ledna samosprávám. - schválilo s účinností od vybírání úhrady ve výši 10,- Kč za jakoukoli platbu v pokladně týkající se pohledávek evidovaných v agendě "Bytové družstvo". Od tohoto poplatku jsou osvobozeny pouze platby bezprostředně související s převodem členských práv a povinností a převodem bytu do vlastnictví. - schválilo s platností od , aby správa družstva aplikovala při výpočtech všech vnitrodružstevních půjček pro rok 2008 manipulační poplatek ve výši 5%. Termín místo konání oblast samospráv konání 5.2. ZŠ nám. Míru N. Bor Nový Bor 5.2. Restaurace Bezděz Doksy 6.2. zasedací míst. OSBD Česká Lípa obvod ZŠ Špičák Česká Lípa - Špičák,Lada 7.2. Restaurace Tavba K. Šenov 7.2. Restaurace U Nováků Dubá Penzion Venezia Jablonné Kulturní dům U Jezera Stráž p.r zasedací míst.osbd Česká Lípa - obvod Restaurace Beseda Mimoň Kulturní dům Cvikov vydáno ve spolupráci s ÚVODNÍK Vážení čtenáři Zpravodaje, v letošním roce čeká naše družstvo důležitý úkol zvolit delegáty shromáždění delegátů na další pětileté období. V našem Zpravodaji jsme o tom již několikrát psali a také v tomto čísle je k tomuto tématu podrobný článek. Proto na tomto místě zdůrazním jen to nejdůležitější: volby musí proběhnout na členských schůzích samospráv nejpozději do konce března. Celkově bude zvoleno 123 delegátů ve 42 volebních obvodech. Příští shromáždění delegátů v květnu 2007 se bude konat již s nově zvolenými delegáty. Doufám, že mnoho zkušených delegátů nám zůstane věrných a bude svou funkci zastávat i v dalším období. Naštěstí je takových většina, protože jednání SD se pravidelně zúčastňuje 70 až 80 procent delegátů. Od roku 2007 budeme náš Zpravodaj číslovat pořadovým číslem v daném roce, tedy 1 až 6, a rokem. Původní číslování se tedy zastavilo na čísle 55. Zpravodaj zároveň doznal ještě jedné drobné grafické úpravy, a to v samotném záhlaví. RNDr. Jiří Bárta předseda představenstva 1

2 LEGISLATIVA 2 Rok 2007 je rokem volebním Družstevníci, kteří čtou náš Zpravodaj, vědí již z minulých čísel, že v letošním roce se budou konat volby delegátů SD. Je to úkol velmi důležitý, neboť shromáždění delegátů (SD) je nejvyšším orgánem družstva a má podle zákona i stanov družstva důležité, výlučné pravomoce. Na jednání tohoto orgánu zastupují členy družstva delegáti, kteří se volí v jednotlivých volebních obvodech. Volební obvody jsou sestaveny tak, aby sdružovaly samosprávy podle regionálního rozmístění domů. Svou velikostí se liší, záleží na počtu samospráv, které sdružují, a na jejich velikosti. Počet delegátů každého obvodu se potom stanoví výpočtem. V souladu s obchodním zákonem by měla být dodržena podmínka, že každý delegát je volen přibližně stejným počtem hlasů. Ve stanovách máme uvedeno číslo 75 ± 15. Za jednotlivé obvody se volí podle jejich velikostí jeden až pět delegátů. Celkem je celé družstvo rozděleno do 42 volebních obvodů a bude se volit 123 delegátů. Zde je třeba připomenout, že delegát je funkcionářem družstva a zastupuje celý volební obvod. Jestliže je volební obvod tvořen například čtyřmi samosprávami, je zástupcem všech čtyř samospráv. Obráceně - pokud za volební obvod jsou zvoleni čtyři delegáti, tak jsou všichni čtyři zástupci všech domů daného volebního obvodu. Každá samospráva se může obracet na kteréhokoliv delegáta ze svého volebního obvodu. Delegát je chápán jako funkcionář družstva, nikoliv jako plnomocník, a proto ho není možné zavázat k tomu, aby hlasoval na shromáždění určitým způsobem. Za výkon své funkce je sám zodpovědný a jeho povinností je provádět výkon své funkce s péčí řádného hospodáře. Vraťme se ale k vlastní volbě delegátů a náhradníků. Volby musí proběhnout na jednotlivých členských schůzích samospráv v termínu do konce března. Termín je třeba dodržet, aby byl čas na zpracování výsledků voleb a dořešení problémových situací. Začátkem května již musí být známa jména delegátů, kteří s patnáctidenním předstihem musí obdržet pozvánku na jednání jarního SD konaného Na samosprávy budou do konce ledna odeslány návrhy kandidátek pro daný volební obvod. Kandidátky sestavila správa družstva z návrhů, které jsme obdrželi z výborů samospráv, z členských schůzí a případně představenstva. Vedle toho samosprávy obdrží tiskopis jako přílohu k zápisu z členské schůze, která bude mít na programu volbu delegátů SD. Podle kandidátky každá členská schůze hlasuje jednotlivě o každém navrženém kandidátovi uvedeném na kandidátce. Námitky typu jak máme hlasovat o někom, kdo u nás nebydlí a my ho neznáme, jsou jen málo oprávněné, neboť princip zastupitelské demokracie je uplatňován v širokém spektru nejrůznějších voleb. Bylo by moudré, kdyby si kandidáti u předsedů samospráv zjistili termín konání jejich volební členské schůze a té se zúčastnili. Výsledky voleb se zapíší do vzorového tiskopisu a podle metodiky schválené představenstvem budou výsledky voleb zpracovány. Vedle delegátů budou zvoleni i náhradníci. Kandidáti budou o výsledku volby jednotlivě informováni. V letošním roce také na většině samospráv končí pětiletý mandát členům výborů samospráv. Na členských schůzích bude proto potřeba zvolit si vedle delegátů SD také nový výbor samosprávy nebo pověřeného předsedu. Jak z článku vyplývá, je letošní rok především rokem volebním a je ctí i možností každého družstevníka zvolit si ty nejlepší funkcionáře družstva. Prosíme, věnujte tomu pozornost. Ing. J. Kladníček, ředitel OSBD Česká Lípa tabulka na straně 4 Kontrola by měla pomáhat Když se rozhlédnete po sídlištích, vidíte, že se panelové domy opravují. Zejména jsou vidět nová plastová okna, zateplují se stěny nebo celé pláště domů. To jsou velké opravy, které jsou vidět, ale je hodně drobných oprav, které se na našich domech provádějí, a ty už vidět nejsou. Takovýchto malých oprav v částce do 15 tis. Kč se na našich družstevních domech provede za rok téměř přes pět tisíc a vynaloží se na ně přes 8 milionů korun. Kontrolní komise se rozhodla podívat se na hospodaření s těmito prostředky. Jak dobře víte z vnitřních předpisů našeho družstva, o výdajích do 15 tis. Kč rozhoduje výbor samosprávy. Množství oprav spadajících do této kategorie je ale tak velké, že bytoví technici nejsou schopni je přebírat, natož kontrolovat. To je hlavní důvod, proč se komise rozhodla kontrolu provést a právě tyto výdaje prověřit. Zajímá nás tedy to, jak si výbor samosprávy práce kontroluje, jak hlídá jejich kvalitu a jestli fakturované práce byly skutečně provedeny. Zároveň si chceme prověřit, zda a jak nám pracují výbory samospráv či pověření předsedové. Další věc, která souvisí s kontrolou, je pořádek, úklid v domě a péče o společné prostory. Našim cílem je podpořit práci výborů samospráv, zlepšit jejich informovanost a mnohdy i samotných družstevníků. Zkušenosti nasbírané z již provedených kontrol ukazují, že máme samosprávy, kde je vidět péče o dům. Ta počíná útulným vstupem do domu, pořádkem ve společných prostorách a končí vývěsní skřínkou s aktuálními informacemi užitečnými lidem bydlícím v domě. Navštívili jsme i domy, kde se o kultuře bydlení příliš mluvit nedá. Možná si nájemníci nechtějí připustit, že dům, ve kterém bydlí, je jejich domovem, a pocit, že jsou doma, by měli mít již ve chvíli, kdy otevírají vchodové dveře domu a ne až bytu. Vstupní dveře opatřené zámkem tak, aby nebyl do domu volný přístup, vypovídají též hodně o tom, jestli se bydlící o dům starají. Berte proto naši snahu jako pomoc, aby Vaše bydlení bylo spokojené a platili jste jen za to, co je opravdu nutné. Jaroslava Tůnová předsedkyně kontrolní komise

3 TECHNICKÉ INFORMACE Pozvánka na seminář o dalším pokračování modernizace výtahů V loňském roce skončila první etapa modernizace výtahů, a je tedy načase začít s přípravnými kroky na další etapu. Ta by měla obsahovat zejména výměnu kabin. Jako jeden z přípravných kroků jsme naplánovali seminář k tomuto tématu. Myslíme si totiž, že je vhodné diskutovat o tak závažném rozhodnutí, a teprve na základě těchto diskusí přistoupit k dalším krokům, jako je rozsah díla, délka realizace, financování. Seminář se bude konat ve středu 21. února 2007 od hodin v sále hotelu Merkur v České Lípě. Pozváni budou delegáti družstva a předsedové samospráv, které mají výtahy. Věříme, že vážnost tématu zajistí vysokou účast a že seminář přispějek lepšíinformovanosti. Vlastimil Kouřimský vedoucí technického úseku Uvědomujeme si riziko? S počátkem nového roku se na bytových domech opět rozběhly pravidelné požární preventivní prohlídky. Výsledy kontrol jsou bohužel nelichotivé. Ve společných prostorách bytových domů, zejména za výtahy, pod schodištěm v suterénu a ve sklepních prostorech se objevuje množství uskladněných věcí nájemníků. Pokud se nebudu opakovat a používat otřepanou větu, že skladování věcí ve společných prostorách a na únikových cestách je v rozporu se zákonem o požární ochraně, snad pomůže příklad z praxe. I naše družstvo řešilo případ, kdy v prostoru za výtahem ve 3. podlaží byla umístěna krabice od televize. Tuto krabici někdo zapálil. Od krabice chytila podlahová krytina, rám dřevěného okna a kabely v elektrickém rozvaděči umístěném za výtahem. V několika minutách se ze schodiště stala past. Nastal totiž komínový efekt a kouř stoupal po schodišti směrem nahoru. Nájemníci, kteří chtěli po schodišti dům zasažený požárem opustit, neměli šanci. Přes hustý dým neviděli na schodiště, dusily je zplodiny z kouře, který byl silně toxický díky jedovatým zplodinám z hořícího lina. Také panika udělala své. Najednou nájemníci zakopávali o botníky a židličky u dveří, v bezpečném úniku bránila i tak banální věc, jako jsou boty za dveřmi. Po uhašení požáru se nestačili divit, jak mohla tak malá věc, jako je jedna krabice od televize, způsobit tolik škody. Poškozený nebyl jen prostor v bezprostřední blízkosti požáru, ale i další patra, a dokonce v okolních bytech měli obyvatelé všudypřítomnou mastnou černou špínu. Nedovedu si ale představit, jaké následky by měl požár např. sedací soupravy nebo pneumatik umístěných za výtahem. Není vůbec výjimkou, že při takovém požáru dojde i k těžkému poškození zdraví nebo dokonce ke smrti člověka po nadýchání jedovatých kouřových zplodin. Již vidím, jak mávnete rukou a řeknete si,žeuvássetostátnemůže.připadá Vám to jako zbytečný strašák a plané řeči. Ale pravda je bohužel jiná a stát se to může úplně na každém bytovém domě. Mnoho požárů je založeno úmyslně. A pokud budete mít tu smůlu, že právě Váš dům si vyhlédne vandal, který věci za výtahem nebo pod schodištěm zapálí, je k tragédii již jen krůček. Zamyslete se proto, zdali náhodou i Vy nemáte něco uskladněné za výtahem nebo v jiných společných prostorách domu a nepřispíváte tím k riziku možnosti vzniku požáru a ohrožení zdraví nebo dokonce života svého nebo svých spolubydlících. Výzvy ze strany družstva k vyklizení prostor nejsou jen byrokratickým výmyslem několika úředníků, ale snaha ochránit Vás, Vaše děti i Vaše sousedy. Začněme tedy nový rok tím, že se rozhlédneme okolo sebe a uděláme krok ke zvýšení bezpečného bydlení právě v tom našem domě. Jana Závrská technik PO OSBD Od botníku vzplál panelák Haló noviny rubrika: STALO SE LIBEREC - Čtyři lidé se nadýchali jedovatých kouřových zplodin při včerejším požáru panelového domu ve Frýdlantě na Liberecku a musela je ošetřit záchranná služba. Zranění nebyli v bezprostředním ohrožení života a sanitka je převezla na interní oddělení frýdlantské nemocnice. Řekla to krajská mluvčí záchranné služby Kristýna Fejfarová. Sedmipatrový dům v Družstevní ulici začal hořet po půlnoci, požár se rozšířil od skříňky na boty v prvním poschodí. Nelze vyloučit, že ji někdo úmyslně zapálil. Požár zasáhl schodiště, elektroinstalační šachty a dveře od bytu. Předběžná škoda se pohybuje okolo korun, uvedla mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Iva Michalíčková. Ze zakouřeného domu vynesli hasiči jednoho člověka na nosítkách a ven pomohli čtyřem osobám. Budovu opustilo ještě dalších deset lidí. Hasiči požár zlikvidovali po 2.00 a pracovali v dýchací technice. Na místo přijeli s šesti cisternami a dvěma výsuvnými žebříky. Dýmem zahalený vnitřek domu odvětrali přetlakovou ventilací. Město Frýdlant zajistilo pro postižené obyvatele domu náhradní bydlení, dodala Michalíčková. Na chodbě panelového domu nesmí skříně na boty stát. Zákon o požární ochraně zakazuje, aby před byty byly hořlavé věci. Pokud chytí, pak plameny kromě jiného brání lidem v útěku. Nepořádek na schodištích, chodbách či u východů z domů zvyšuje riziko, že požáry skončí tragicky. Někde jsou dokonce barvy a ředidla, upozornila Michalíčková. Včera před polednem hořelo také v bytě v šestém patře panelového domu v Jilemnici na Semilsku. Popáleniny druhého stupně na ruce utrpěla zhruba třicetiletá žena. Navíc se nadýchala jedovatých zplodin a musela být ošetřena v jilemnické nemocnici. Vzplálo bytové jádro a textilie, co bylo příčinou ohně, ale teprve zjišťujeme, neznáme ani výši škod, uvedla Michalíčková. Protože se požár podařilo rychle lokalizovat, nebyla nutná evakuace ostatních obyvatel domu. Právě od zapáleného gauče, uloženého před jedním z bytů, se rozhořel 3. září požár ve dvanáctipatrovém paneláku ve Stráži pod Ralskem. Hasiči tehdy evakuovali 33 lidí a 16 jich ošetřili zdravotníci. Lidé byli ve stresu a nadýchali se škodlivých zplodin. Škoda činila bezmála půl milionu korun. Na Frýdlantsku policisté na přelomu let 2004 a 2005 vyšetřovali pět žhářských útoků v domě v Novém Městě pod Smrkem. Odhalená pachatelka mimo jiné zapálila igelitový pytel se senem postavený mezi druhýma třetím patrem. Všechny požáry vypukly v noci mezi a půlnocí. Hasiči provádějí v Libereckém kraji ve vícepodlažních budovách na sídlištích kontroly a závady nacházejí téměř všude. Pokud je majitelé domů neodstraní, hrozí jim pokuta až půl milionu korun. 3

4 Rozdělení samospráv na obvody Představenstvo schválilo volební obvody pro volby delegátů SD v roce V následující tabulce je uvedeno rozdělení samospráv do obvodů, počet bytů v jednom obvodu, počet delegátů, kteří mají být v obvodu zvoleni. obvod samosprávy v obvodu počet členů počet delegátů 1 111,127,107, , 105, 106, 110, 108, , 156, , 177-8, , 163, 166, 174, , 181, , 152, , 102, 115, 128, 104, 137, 138, 140, 175, 176, 184, , 118, , , 146, 147, 148, 149, 150, 134, 121, 182, , 141, 142, 143, 144,145, , 225, 232, , 222, 226, 227, 228, 229, , 235, 236, , 279, , 275, , 224, 245, 246, 247, , 242, 243, 244, , 252, 253, 258, , 254, 255, 256, 257, 249, , 262, 263, 264, , 268, 269, , 271, , 240, , 302, 303, , 307, 308, 309, 319, , 311, 312, 313, 316, 317, , 448, 411, 436, 461, ,422,423, 405,407, 408, 409, 452, 453, 454, 484, 478, 479, , 428, 429, , , , , 482, 483, , 455, 456, 457, 458, 459, , 438, 439, , 450, 451, 470, , 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 613, , 707, 710, 714, 716, 720, 721, 726, 718, 743, 731, 732, 735, 736, 744, 742, , 746, 706, 715, ,739, 740, 741, 755, , 704, 709, 712, 713, 724, 729, 734, 747, 705, 748, 737, 738, 779, 780, 781, , 783, , 785, 786, 787, 796, 797, 763, 771, 777, 788, 789, 790, 757, 758, 759, 126, , 792, 761, 762, 793, 794, , 605, , 614, , , 634, 638, 639, , , 631, ,

5 ZE ŽIVOTA SAMOSPRÁVY NOVÝ BOR - Samospráva 461 "Energetický audit nám odhalil místa s vysokou energetickou spotřebou. To je potřebné znát pro návrh úspor nákladů na energii v jednotlivých bytech, říká předsedkyně samosprávy 461 paní Eliška Mertinová. Do tří let chceme provést i výměnu oken za plastová. To vás bude stát dost peněz. Samozřejmě. Výměna bude provedena po etapách. Za zmínku stojí, že potřebná většina uživatelů bytů nechce úvěr, a proto bylo členskou schůzí odsouhlaseno zvýšení částky do FO. Ta nyní činí 27.-Kč/m2 plochy bytu. Plánujeme také zateplení celého domu. Ale to až později. Zmínila jste členskou schůzi, obvykle jsou problémy s účastí členů. V lednu 2007 jsme navštívili největší samosprávu v Novém Boru - č. 461 v ulici Rumburských hrdinů. Dům je postaven ve velmi pěkném prostředí. Je součástí komplexu bytových domů nejen OSBD, ale i města Nový Bor. Jen pár metrů od domu vejdete do lesa, který láká k procházkám a odpočinku. Také děti a mládež zde najdou místo k zábavě. V prostoru mezi domy je vybudováno hřiště pro míčové hry a pro nejmenší děti tu jsou různé prolézačky. Celý bytový dům s 92 byty má na starosti tříčlenný výbor. Nutno zdůraznit, že předsedkyně paní Eliška Mertinová vykonává tuto funkci již od roku Paní předsedkyně, hned první, co nás při příchodu zaujalo, jsou pěkné vchody do jednotlivých domovních sekcí. To jsou ještě původní? Dům byl postaven v roce Na přelomu roku jsme si nechali udělat energetický audit. Jedním z hlavních důvodů, proč jsme se rozhodli pro audit, byl výskyt plísně v bytech od šestého podlaží výše a odhalení míst s vysokou energetickou spotřebou. To je potřebné znát pro návrh úspor nákladů na energii v jednotlivých bytech. Proto jsme od roku 2003 postupně realizovali výměnu vchodových dveří a zateplení vchodů, výměnu umístění topení na chodbě a zateplení stropů ve sklepě. Současně probíhala také rekonstrukce zadních vchodů. Tím se výrazně zlepšily tepelné poměry v domě. Určitě to nebyla akce první ani poslední. To určitě nebyla. Byla provedena generální oprava střechy. Dále výměna stoupaček ( na plastové) a přešli jsme také z centrálního odvětrávání bytů na individuální. V kuchyni, koupelně a WC má každý byt nyní samostatné odvětrání. Není tomu jinak ani u nás. Na členskou schůzi, kterou máme průměrně třikrát do roka, chodí jen ti, koho zajímá život v domě. Tak asi třetina, tj. schází se nás okolo 30. Těm bych chtěla poděkovat za aktivní přístup. Z celkového počtu bytů jsou tři ve vlastnictví, několik bytů je pronajatých a v poslední době je velká výměna nájemců. To přináší nemalé komplikace například v úklidu domu. Úklid domu jsme vyřešili již před mnoha lety. Máme sjednanou uklízečku na dohodu o pracovní činnosti. Každý byt přispívá částkou 80,- Kč měsíčně. A vyplácí se to. Dům je čistý. Ve společných prostorách máme dvě úklidové místnosti. Jediné, na co děláme rozpis, je úklid sněhu. Zde však platí pravidlo, že úklid neprovádí nemocní a uživatelé bytů nad 65 let. To je velmi chvályhodné. Máme také pěknou společenskou místnost, prostory na odložení vyřazeného nábytku, mandl a vybavenou dílnu.však ani naše samospráva se nevyhne vandalismu. V domě je i několik nepřizpůsobivých jedinců Většina bytových domů má potíže s drobnou údržbou. Jak to řešíte? Až do roku 2006 jsme měli vlastní ú d r ž b u. Ta z a n i k l a z e zdravotních důvodů údržbáře. Opět hledáme někoho z nájemníků, který by byl ochoten tuto práci vykonávat a tím šetřit peníze naší samosprávě. Zůstává jen údržba elektro, kterou provádí pan Košťál. Stále je však co opravovat. Drobnosti zvládneme svépomocí a na ostatní opravy objednávám odborné firmy. Poslední dobou se dříve spolehlivé firmy do malých prací nikterak nehrnou. Okolí domu je velice pěkné. Je tady mnoho zeleně a také hřiště pro děti. Máte pravdu. Do lesa je pár kroků a také je toho využito. Chodí tam však i mnoho pejskařů" a ti znečisťují okolí výkaly svých miláčků. Po nastěhování jsme společně udělali předzahrádky. Vysázeli stromky, květiny a vytvořili skalky. Pečujeme o živý plot a trávník. Na jaře a v létě nám pod okny rozkvétá plno květin a okrasných keřů. Chtěla bych poděkovat všem těm, kteří to nevzdávají a o předzahrádky pečují. Hřiště, které máme v prostoru mezi domy, je v majetku města Nový Bor. Vzhledem k tomu, že není dostatečně udržované, přináší problémy. Síťové ploty jsou potrhané, branky rozbité. Stalo se již několikrát, že míč rozbil okno bytu. Celé hřiště by mělo být oplocené a uzamykatelné. V pozdějších večerních hodinách již chce mít každý doma klid. Proto jsem dala návrh na rekonstrukci hřiště a ten byl zástupci města schválen. Dovolte poslední otázku. Jak se Vám spolupracuje se správou OSBD? Mám výhodu. Potřebné informace mi sdělí manžel, který na BD pracuje. Jinak vyřizuji veškeré záležitosti osobně s bytovým technikem. Spolupráce je dobrá. Děkujeme za rozhovor. 5

6

7 EKONOMIKA No v ý způs ob p ouží vání FB H (fo n d u b y t o v é h o h o s p o d á ř stv í ) Podzimní shromáždění delegátů schválilo velkou novelu stanov družstva. Tím došlo i ke změně ve způsobu používání FBH. Fond bytového hospodářství se tvoří ze zisku družstva a je každým rokem samosprávám připisován. Stanovy umožňují představenstvu schválit směrnici na používání FBH. Směrnice byla připravena a schválena na konci roku Klíčová změna je v tom, že při čerpání FBH na opravy domu platí stejná pravidla schvalování jako u použití DZOI. To by mělo usnadnit používání FBH na tyto účely. členské schůze o čerpání do 2000 Kč jednorázově a ročně do limitu nepřevyšujícího součin počet bytů x 50 Kč. Větší výdaje je možno čerpat i nadále pouze se souhlasem členské schůze samosprávy. Pokud je FBH použit na jiné výdaje než na opravy domu, může výbor samosprávy nebo pověřený předseda rozhodnout bez souhlasu Určitě by mělo být pravidlem, že výbor samosprávy či pověřený předseda bude informovat členy o použití FBH na členských Tato změna přinesla z jedné strany operativnost pro výbor samosprávy, z druhé strany lze členům družstva doporučit, aby tak jako se zajímají o používání prostředků z DZOI, zaměřili svoji pozornost i na tyto finance, které jsou ve FBH. Jsou celkově menšího objemu, ale i přesto je určitě dobré vědět, proč a na co byly použity. schůzích. Ekonomické sestavy, které od nás dostávají, tuto informaci obsahují. Bc. Petr Mertin vedoucí ekonomického úseku Jako jedni z prvních budeme mít digitální televizi? Ne že bychom chtěli nebo se z toho radovali, ale je to prostě tak. Dne stanovila Rada Českého telekomunikačního úřadu tzv. Technický plán přechodu na digitální vysílání (TPP). Tento dokument je označován za jízdní řád" digitalizace u nás a stanoví termíny ukončování analogového vysílání jednotlivých vysílačů. V regionu našeho družstva je dnes možné přijímat analogový televizní signál hlavně ze dvou zdrojů, a to Ústí nad Labem - Buková hora nebo Liberec - Ještěd. Z hlediska procentuálního užívání příjmu v našich domech je poměr zhruba 70% pro Bukovou horu a 30 % pro Ještěd. Podle jízdního řádu digitalizace jsme tak získali nechtěný primát, neboť vysílač Buková hora bude odpojen jako první v rámci tzv. pilotního programu. V odůvodnění TPP se píše, že důvodem této rychlosti je vzájemné rušení s digitálním rozhlasovým vysíláním z Německa na 12. kanále. Termín odpojení je poněkud vágně určen na 2. pololetí roku A protože žijeme v Čechách, je celá situace kolem přechodu na digitální vysílání komplikovaná ještě tím, že TPP nemá příliš pevnou právní oporu a je postaven pouze na dobrovolném a neodvolatelném závazku současných vysílatelů k vrácení kmitočtů analogového vysílání (např. TV Nova a Prima však mají licenci až do roku 2017 a 2018). A dokonce i veřejnoprávní Česká televize má k plánu výhrady. Pokud se tedy k jízdnímu řádu dobrovolně držitelé licencí do nepřihlásí, bude muset Český telekomunikační úřad navrhnout změnu legislativy a všechny termíny se budou zřejmě posouvat. Další vývoj budeme určitě sledovat a včas vás informovat. Co konkrétně bude znamenat digitalizace pro nás? Skupina uživatelů, kteří si platí služby kabelových televizí, si nemusí s přechodem na digi TV příliš lámat hlavu, protože pro ně se nic nezmění. Má-li dům individuální příjem televize bez společné antény, což je zejména v menších domech, pak je samozřejmě problematika přechodu plně na jednotlivých nájemnících a tento článek jim bude sloužit spíše jako osvěta a upozornění. Poslední a největší skupinou jsou domy se společnou televizní anténou (STA), u kterých právě zvažujeme míru angažovanosti družstva na procesu přechodu. Můžeme dodat kvalitní digitální signál do účastnické zásuvky s tím, že samotný příjem si zajistí opět uživatel jako v případě individuálních a n t é n. Ta k ž e p o u z e upravíme anténní systém a připojíme nové hlavní stanice STA se zesilovačem na šíření digitálního signálu v domovních rozvodech. Individuální příjem je pak nutné řešit buď televizním přijímačem s digitálním tunerem nebo tzv. SET-TOP boxem, který umí přijmout digitální signál a převést ho do stávající televize. Existuje i možnost centrálního převodu digitálního signálu zpět na analogový s tím, že v podstatě se pro nájemníka nic nezmění a dál bude mít možnost přijímat signál na svou analogovou televizi. Tato varianta je však ekonomicky náročná, zejména pro menší domy. Technicky je pak nevýhodná a neperspektivní, protože omezuje většinu výhod digitálního vysílání. Pokud jde o problematiku samotných stávajících rozvodů STA, pak lze obecně říci, že by každý rozvod, i ten původní, měl vyhovovat pro digitální signál. Samozřejmě mohou nastat jednotlivě problémy, např. v případě starých rozvodů u domů s dlouhými trasami kabelů. Protože se v této oblasti mění situace téměř denně, doporučuji čtenářům návštěvu i n t e r n e t o v ý c h s t r á n e k nebo Závěrem chci říci, že přechod na digitální vysílání je určitě krokem k větší kvalitě i nabídce programů a že to neznamená ekonomicky až tak velký náklad, ať už pro dům nebo pro uživatele. Informace o postupu digitalizace vám budeme poskytovat průběžně. Vlastimil Kouřimský vedoucí technického úseku 7

8 TIP NA VÝLET ZPRÁVIČKY LEDEN - ÚNOR Do Sedla a k mauzoleu. Když se řekne mauzoleum, představí si většina z nás starších zájezd do Moskvy či Pchjongjangu s cílem zhlédnout nabalzamované mrtvoly masových vrahů Lenina či velkého malého Kima. Já vás však chci nalákat na výlet k mauzoleu rodiny továrníka Schrolla, které je vystavěné při východním úpatí jednoho z nejvyšších kopců Českého středohoří Sedla. Za místo vhodné k parkování jsem vybral obec Horní Vysoké, do které se dopravíme, když odbočíme v Úštěku u hotelu Racek doprava. U rozcestníku turistických cest zde funguje malé neplacené parkoviště. Vlakem je cesta problém, neboť zdejší trať byla před lety zrušena. Železnici lze ale kombinovat s dopravouautobusovou. Na rozhýbání navrhuji vyběhnout si nejprve po červené značce do Levína, který kdysi býval městečkem s vlastním hradem. Dnes zde nalezneme již jen malou ves s naprosto nepatrnými zbytky hradu, na jehož původním místě stojí torzo zvonice. Ta byla v posledních letech zastřešena a po vratkých schodech se dá vyšplhat až do jejího druhého patra. Obci vévodí barokní kostel Povýšení svatého Kříže, v němž je uschován kamenný svorník ze třináctého století s reliéfem tzv. levínského kocoura (podle některých lva:o)). Za průzkum rozhodně stojí zdejší restaurace mají v ní moc fajn zabijačkové pochoutky adásezdezalevný penízipřenocovat. Přestože jsem nás nejvíce lákal na mauzoleum, potěšit by mělo hlavně Sedlo se svými 726 metry. Od auta se vydáme po zelené k rozcestí nad Lovečkovicemi, kde odbočíme doleva po žluté, která po více než kilometru opět narazí na zelenou. To jsme již pod vrcholem Malého Sedla a blížíme se k hranicím národní přírodní rezervace. Výstup není náročný a stále je co obdivovat. Zaujme nás velice pestrá směsice stromů, která zřejmě pěkných pár století nezměnila skladbu (javory, jasany, hlohy, jeřáby, modříny, lípy, buky...). Mezi nimi ční zvětralé sloupy trachytových skal. Cedule upozorňují i na řadu ne zcela běžných bylin, např. i hvězdnici alpskou. Ty však neuvidíme nejen kvůli ročnímu období, ale i kvůli tomu, žezřejměrostou mimo turistickécesty. Po necelé hodince sestupu se ocitneme u mauzolea. Kdo čekal otevřené dveře a scvrklé mumie, bude se cítit oklamán. Uprostřed lesů zde sice stojí vcelku zachovalá budova čtvercového půdorysu, ale její dubové dveře jsou řádně okovány a uzamčeny. Dovnitř lze nahlédnout jen klíčovou dírkou, ale nic zajímavého nám tento pohled nenabídne. Působivější jsou dvě vyhlídky, na něž narazíme během závěrečných dvou kilometrů. Lze z nich spatřit Levín se zmíněnou zvonicí či zbytky vodoléčebných lázní Jeleč, které byly údajně po těch v Jeseníku druhými nejstaršími v tehdejší monarchii. Pokud jsme se neobčerstvili dostatečně již v Levíně (anebo máme stále slinu), můžeme zkusit některou z místních restaurací využívajících bývalých lázeňských budov či ještě lépe hospůdku v obci Habřina, která sice působí klasicky vesnickým dojmem, ale nabízí za velmi lidové ceny pochoutky zjeleního, kančího aněkdy iklokaního masa. Milan Bárta Autor článku je redaktorem regionálního internetového zpravodaje kde V České Lípě se konal mezistátní hokejový zápas Česko:Rusko, prozatím jen družstevdošestnáctilet.skončilsmírně3:3. Silvestr v České Lípě se pro tento rok obešelbezoficiálníchoslaviohňostroje. Prvním novorozencem České Lípy v roce 2007 se 1. ledna v 01:11 hodin stala holčička Natálie Kurejová s mírami 2,58 kg a 46 cm. Od vedení města Česká Lípa obdržela elektronickouchůvičkuarovněžoblečení. 7. ledna se v České Lípě uskutečnilo Mistrovství republiky v cyklokrosu. Již svůj pátýdomácítitulvybojovalpetrdlask. V pondělí 8. ledna 2007 se uskutečnilo v Akademii JAK setkání se senátorem, žurnalistou, cestovatelem a spisovatelem JaromíremŠtětinou. 13. ledna vystoupila v KD Crystal skupina Čechomor. Přišlo rekordních 800 posluchačů. V novém roce 2007 pokračuje v městské knihovně přednáškový cyklus Literární Českolipsko. V úterý 16. ledna hovořil Mgr. Ladislav Smejkal o Jakubu Arbesovi nejen z pohledu jeho nepříliš slavného pobytu v České Lípě. Další literárně historické přednášky budou následovat pravidelně každýměsíc. V našem okrese se během Tříkrálové sbírkyvybralo31.285,50kč. Přes území celé České republiky se přehnal orkán. Jeho první obětí byl českolipský hasič Dušan Lipovský, na kterého spadl strom při uvolňovaní silnice u Slunečné. V následné sbírce na jeho ještě nenarozené dítě se vybralo přes milion korun. Autodrom v Sosnové prodal současný majitelpodnikatelipatrikučermákovi. Policisté rychle zatkli brutálního lupiče, který v České Lípě přepadl ženu a udeřil ji kovovým boxerem do spánku. Když ležela na zemi, kopal do ní a pak jí sebral batoh scennýmivěcmiza4600korun. Na oficiálních stránkách města byl zprovozněn modul s názvem virtuální prohlídka. Umožňuje prohlédnout si město napanoramatickýchfotografiích. V Libereckém kraji vypukla chřipková epidemie. Ondřej Vetchý 29. ledna zazářil v představení Velká zebra v Jiráskově divadle v České Lípě. Společně s Martinou Hudečkovou, Kateřinou Hrachovcovou, Jaromírem Dulavou, Otmarem Branczuským a Danou Černou bavili naplněnýdivadelnísáltéměřdvěhodiny. ZpravodajOSBD ČeskáLípavycházíjedenkrátzadvaměsícevnákladu10tis. výtiskůajedistribuovánzdarmavšem členůmokresníhostavebníhobytovéhodružstva. ZpravodajvydáváOSBDvespoluprácisregionálním zpravodajskýmserveremwww.i-noviny.czajehoredaktory.veškeráprávavyhrazena. Výrobu, sazbuainzercizajišťujeagenturadeus, , fax: Redakčnírada:RNDr.JiříBárta,RůženaKrálová,LenkaNováková, JaroslavTichna,SiegfriedTomasch Adresa:OSBD ČeskáLípa, Barvíř ská738, 47089ČeskáLípa, IČO: , zapsánovobchodnímrejstří kuuksústínadlabem,oddíldr.xxvi, vložka320, telefonspojovatelka: ;fax:

OSBD ČESKÁ LÍPA. Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

OSBD ČESKÁ LÍPA. Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ číslo 2 únor 2011 OSBD ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Měníme Stanovy Pojištění našich domů Problémy s hydroizolací

Více

du či na žádost člena, zasláním na účet nebo v pokladně OSBD.

du či na žádost člena, zasláním na účet nebo v pokladně OSBD. číslo 4 srpen 2007 V tomto čísle se budeme zabývat velmi aktuálním tématem a to je příjem digitálního vysílání v panelových domech. Čtěte na straně 4. PŘEDSTAVENSTVO Na 31. zasedání dne 26.6.2007 představenstvo

Více

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1 číslo 2 duben 2013 Vážení čtenáři Zpravodaje. Na stránkách našeho časopisu se často věnujeme problematice dluhů na nájmu u družstevních bytů a dluhů za úhrady spojené s užíváním bytů v osobním vlastnictví.

Více

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ OSBD číslo 5 říjen 2008 ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Novela stanov OSBD je rozsahem malá, Digitální vysílání.

Více

Pro nás se převodem bytů do vlastnictví z pohledu kvality bydlení vlastně nic nezměnilo říká předseda výboru SVJ pan František Kamínek.

Pro nás se převodem bytů do vlastnictví z pohledu kvality bydlení vlastně nic nezměnilo říká předseda výboru SVJ pan František Kamínek. číslo 5 říjen 2007 Na straně 3 se můžete začíst do pravidelného seriálu o digitálním vysílání. Fundovaně vás s posledními novinkami seznámí Vlastimil Kouřimský, vedoucí technického úseku. Pro nás se převodem

Více

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ OSBD číslo 1 únor 2009 ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Dlouhodobá a správná funkce každé nemovitosti, vyžaduje

Více

Výroční zpráva 2011. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2011. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2011 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ OSBD číslo 1 únor 2008 ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Problémy, které nám přinášejí nová okna, nemusejí hned

Více

Na 19. zasedání dne 20. 12. 2011 představenstvo:

Na 19. zasedání dne 20. 12. 2011 představenstvo: číslo 1 únor 2012 Vážení družstevníci a čtenáři Zpravodaje. V minulém čísle jsme vás podrobně informovali o chystaných volbách delegátů v letošním roce. Příprava voleb se mezitím posunula dále, a tak stojí

Více

nu bytových oken a výměnu lodžiových stěn 5) 272, Na výsluní 2628-33, Česká Lípa na výměnu 6) 254, Budyšínská 2539-42, Česká Lípa na výměnu

nu bytových oken a výměnu lodžiových stěn 5) 272, Na výsluní 2628-33, Česká Lípa na výměnu 6) 254, Budyšínská 2539-42, Česká Lípa na výměnu číslo 6 prosinec 2007 PŘEDSTAVENSTVO Na 35. zasedání dne 30.10.2007 představenstvo - schválilo novelu Směrnice pro rozúčtování č. 2-029-0502. Novela byla následně předložena ke schválení na shromáždění

Více

OHLÉDNUTÍ ZA HISTORIÍ ZPRAVODAJE

OHLÉDNUTÍ ZA HISTORIÍ ZPRAVODAJE 50/06 Představenstvo informuje čtěte na straně 2 Semináře pro předsedy samospráv čtěte na straně2 Máte problémy s rosením oken? čtěte na straně 3 Nová smlouva na pojištění... čtěte na straně 4 Pojištění

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

JARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

JARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 52/06 Představenstvo informuje čtěte na straně 2 Usnesení shromáždění delegátů čtěte na straně3 Ze života samospráv čtěte na straně 4 Kontrolní komise trochu jinak čtěte na straně 5 Účastníte se členských

Více

OSBD ČESKÁ LÍPA. Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

OSBD ČESKÁ LÍPA. Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ číslo 5 říjen 2010 OSBD ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Dluhy a bydlení str. 2 Co obnáší stavební úpravy v bytech?

Více

NOVÉ STATUTÁRNÍ ORGÁNY DRUŽSTVA NA OBDOBÍ 2005 2010

NOVÉ STATUTÁRNÍ ORGÁNY DRUŽSTVA NA OBDOBÍ 2005 2010 47/05 Představenstvo informuje čtěte na straně 2 Ze zprávy ředitele na SD čtěte na straně 2 Usnesení SD čtěte na straně 3 Kolik platíme a kolik bychom... čtěte na straně 4 VZP 2004 čtěte na straně 4 Jak

Více

schválilo poskytnutí bankovního úvěru samosprávě 771, Zahrádky 153-4 na zateplení

schválilo poskytnutí bankovního úvěru samosprávě 771, Zahrádky 153-4 na zateplení číslo 2 duben 2012 Vážení družstevníci a čtenáři Zpravodaje. Ještě jednou se vrátím k probíhajícím volbám delegátů na našem družstvu. Velká akce se pomalu blíží ke konci, představenstvo uzavřelo volby

Více

Usnesení SD z 25. 11. 2004 čtěte na straně 3 Přehled poplatků za úkony... čtěte na straně 4 Převod bytů do vlastnictví čtěte na straně 5

Usnesení SD z 25. 11. 2004 čtěte na straně 3 Přehled poplatků za úkony... čtěte na straně 4 Převod bytů do vlastnictví čtěte na straně 5 44/04 Představenstvo družstva informuje čtěte na straně 2 Trend dobrých výsledků čtěte na straně 2 Změny nájmu od 1. 1. 2005 čtěte na straně 2 Usnesení SD z 25. 11. 2004 čtěte na straně 3 Přehled poplatků

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info@bdsvitavy.cz, www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008 Představenstvo BD Svitavy

Více

OSBD Česká Lípa pronajme nebytový prostor v České Lípě:

OSBD Česká Lípa pronajme nebytový prostor v České Lípě: číslo 4 srpen 2013 Vážení družstevníci a čtenáři Zpravodaje. Komise pro přípravu novely stanov, kterou jmenovalo představenstvo, pomalu dokončuje svojí práci. Podrobněji o tom píše ředitel družstva ve

Více

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ OSBD číslo 4 srpen 2008 ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Převody bytů do vlastnictví mají Výměna kabin výtahů -

Více

Vstříc investorům. Kousek od infarktu. Třídění odpadu se začíná dařit

Vstříc investorům. Kousek od infarktu. Třídění odpadu se začíná dařit Vydává Městský úřad v Hrádku nad Nisou číslo 3 ročník 14 cena 10 Kč březen 2005 Třídění odpadu se začíná dařit V předminulém roce se město připojilo do systému společnosti Ekokom, která zajišťuje vyplácení

Více

Optimalizace procesu zadávání zakázek v SBD Pokrok

Optimalizace procesu zadávání zakázek v SBD Pokrok pro členy družstva Vyšlo v srpnu 006 číslo 0/006 Obsah: Optimalizace procesu zadávání zakázek v SBD Pokrok Snižování vlastních nákladů se v rámci rozvinutého ekonomického systému stalo téměř samostatnou

Více

Sprejeři. Z obsahu 1. čísla. Zpravodaj bytového družstva Družba v Ústí nad Labem Ročník 13 Číslo 1/2005

Sprejeři. Z obsahu 1. čísla. Zpravodaj bytového družstva Družba v Ústí nad Labem Ročník 13 Číslo 1/2005 Zpravodaj bytového družstva Družba v Ústí nad Labem Ročník 13 Číslo 1/2005 Družstevní ples Dne 12. 2. 2005 opět BD pořádalo tradiční družstevní ples v sále Setuzy. Po zahájení vystoupily minimažoretky

Více

Na 27. zasedání dne 25. 9. 2012 představenstvo:

Na 27. zasedání dne 25. 9. 2012 představenstvo: číslo 5 říjen 2012 Nastupující topná sezóna vybízí k několika úvahám na téma ceny dálkově dodávaného tepla. V současné době panuje v našem okrese jakási rovnováha mezi cenami tepla od hlavních dodavatelů

Více

Teplo z Lovochemie je již v celém městě

Teplo z Lovochemie je již v celém městě Město nechce zvyšovat daň z nemovitosti strana 2 Smlouva o dodávce tepla byla podepsána 27.7.2009 při příležitosti slavnostního zahájení stavby. Termín zahájení vytápění ve zkušebním provozu byl stanoven

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb

str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb číslo 2 červen 2015 str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb Na 55. zasedání dne 31. 3. 2015 představenstvo: schválilo výsledek inventarizace družstva

Více

Výroční zpráva 2009. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2009. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2009 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

Léto začalo shromážděním delegátů

Léto začalo shromážděním delegátů pro členy a klienty Stavebního bytového družstva POKROK 02 I 2015 Obsah Konalo se shromáždění delegátů 2-5 Ekonomické výsledky SBD POKROK 6-7 Nové projekty družstevní výstavby 8-10 Daniel Novák: Členství

Více

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 26 000 výtisků číslo 2/2004 ročník III. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ:

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 26 000 výtisků číslo 2/2004 ročník III. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu ZDARMA - 26 000 výtisků číslo 2/2004 ročník III. Rozkvět čekají velké změny - více čtěte uvnitř zpravodaje. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ:

Více