Navštívili jsme největší samosprávu v Novém Boru. Zajímavý rozhovor s její předsedkyní najdete na straně 5.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Navštívili jsme největší samosprávu v Novém Boru. Zajímavý rozhovor s její předsedkyní najdete na straně 5."

Transkript

1 číslo 1 únor 2007 Letošní rok je rokem volebním. Více se dočtete na straně 3 v článku o Volbách do Shromáždění delegátů OSBD. Navštívili jsme největší samosprávu v Novém Boru. Zajímavý rozhovor s její předsedkyní najdete na straně 5. Digitální televize a co to všechno obnáší si přečtete na straně 7. Změny nás čekají už v brzké době. PŘEDSTAVENSTVO Na 24. zasedání dne představenstvo - ustanovilo dle článku 65 odst. 2 Stanov OSBD Česká Lípa volební obvody delegátů SD. Volební obvody jsou uvedeny v článku Rok 2007 je rokem volebním". - vzalo na vědomí souhrnnou zprávu technického úseku o průběhu velkých oprav v roce schválilo metodický pokyn Metodika volby delegátů a náhradníků v roce Zásady a postup volby delegátů jsou rovněž popsány v článku Rok 2007 je rokem volebním". - schválilo plán práce představenstva pro první pololetí roku projednalo a schválilo bytové záležitosti (přijetí členů, ukončení členství, podnájmy a přidělení uvolněných bytů po vystěhovaných neplatičích ve Stráži pod Ralskem a v České Lípě) podle návrhu bytové komise. - schválilo návrh technického úseku na rozšíření poskytnutých vnitrodružstevních půjček na rok 2007 o samosprávy, které se umístily v pořadí hodnocení na 20. až 26. místě. Jsou to tyto samosprávy: 233, 271, 152, 178, 143, 240 a 432. Ve všech případech se jedná o výměnu oken. Celková výše těchto půjček se tak zvyšuje na Kč. Dále byla poskytnuta půjčka na výměnu oken samosprávě 739 z kapitoly vesnických půjček". Na 25. zasedání dne představenstvo - stanovilo platby za náhradní úklid dle domovního řádu článku 6 odst. 3 na částku 100,- Kč za malý úklid a 250,- Kč za velký úklid. Částky jsou platné pro rok Částky schválené individuálně samosprávami a potvrzené představenstvem nadále platí. - schválilo obsah a časový rozvrh seminářů s předsedy a delegáty v roce Semináře probíhají od 5.2 do v jedenácti lokalitách dle tabulky. - schválilo doplnění kandidátek pro volby delegátů tak, aby kandidátky mohly být odeslány do konce ledna samosprávám. - schválilo s účinností od vybírání úhrady ve výši 10,- Kč za jakoukoli platbu v pokladně týkající se pohledávek evidovaných v agendě "Bytové družstvo". Od tohoto poplatku jsou osvobozeny pouze platby bezprostředně související s převodem členských práv a povinností a převodem bytu do vlastnictví. - schválilo s platností od , aby správa družstva aplikovala při výpočtech všech vnitrodružstevních půjček pro rok 2008 manipulační poplatek ve výši 5%. Termín místo konání oblast samospráv konání 5.2. ZŠ nám. Míru N. Bor Nový Bor 5.2. Restaurace Bezděz Doksy 6.2. zasedací míst. OSBD Česká Lípa obvod ZŠ Špičák Česká Lípa - Špičák,Lada 7.2. Restaurace Tavba K. Šenov 7.2. Restaurace U Nováků Dubá Penzion Venezia Jablonné Kulturní dům U Jezera Stráž p.r zasedací míst.osbd Česká Lípa - obvod Restaurace Beseda Mimoň Kulturní dům Cvikov vydáno ve spolupráci s ÚVODNÍK Vážení čtenáři Zpravodaje, v letošním roce čeká naše družstvo důležitý úkol zvolit delegáty shromáždění delegátů na další pětileté období. V našem Zpravodaji jsme o tom již několikrát psali a také v tomto čísle je k tomuto tématu podrobný článek. Proto na tomto místě zdůrazním jen to nejdůležitější: volby musí proběhnout na členských schůzích samospráv nejpozději do konce března. Celkově bude zvoleno 123 delegátů ve 42 volebních obvodech. Příští shromáždění delegátů v květnu 2007 se bude konat již s nově zvolenými delegáty. Doufám, že mnoho zkušených delegátů nám zůstane věrných a bude svou funkci zastávat i v dalším období. Naštěstí je takových většina, protože jednání SD se pravidelně zúčastňuje 70 až 80 procent delegátů. Od roku 2007 budeme náš Zpravodaj číslovat pořadovým číslem v daném roce, tedy 1 až 6, a rokem. Původní číslování se tedy zastavilo na čísle 55. Zpravodaj zároveň doznal ještě jedné drobné grafické úpravy, a to v samotném záhlaví. RNDr. Jiří Bárta předseda představenstva 1

2 LEGISLATIVA 2 Rok 2007 je rokem volebním Družstevníci, kteří čtou náš Zpravodaj, vědí již z minulých čísel, že v letošním roce se budou konat volby delegátů SD. Je to úkol velmi důležitý, neboť shromáždění delegátů (SD) je nejvyšším orgánem družstva a má podle zákona i stanov družstva důležité, výlučné pravomoce. Na jednání tohoto orgánu zastupují členy družstva delegáti, kteří se volí v jednotlivých volebních obvodech. Volební obvody jsou sestaveny tak, aby sdružovaly samosprávy podle regionálního rozmístění domů. Svou velikostí se liší, záleží na počtu samospráv, které sdružují, a na jejich velikosti. Počet delegátů každého obvodu se potom stanoví výpočtem. V souladu s obchodním zákonem by měla být dodržena podmínka, že každý delegát je volen přibližně stejným počtem hlasů. Ve stanovách máme uvedeno číslo 75 ± 15. Za jednotlivé obvody se volí podle jejich velikostí jeden až pět delegátů. Celkem je celé družstvo rozděleno do 42 volebních obvodů a bude se volit 123 delegátů. Zde je třeba připomenout, že delegát je funkcionářem družstva a zastupuje celý volební obvod. Jestliže je volební obvod tvořen například čtyřmi samosprávami, je zástupcem všech čtyř samospráv. Obráceně - pokud za volební obvod jsou zvoleni čtyři delegáti, tak jsou všichni čtyři zástupci všech domů daného volebního obvodu. Každá samospráva se může obracet na kteréhokoliv delegáta ze svého volebního obvodu. Delegát je chápán jako funkcionář družstva, nikoliv jako plnomocník, a proto ho není možné zavázat k tomu, aby hlasoval na shromáždění určitým způsobem. Za výkon své funkce je sám zodpovědný a jeho povinností je provádět výkon své funkce s péčí řádného hospodáře. Vraťme se ale k vlastní volbě delegátů a náhradníků. Volby musí proběhnout na jednotlivých členských schůzích samospráv v termínu do konce března. Termín je třeba dodržet, aby byl čas na zpracování výsledků voleb a dořešení problémových situací. Začátkem května již musí být známa jména delegátů, kteří s patnáctidenním předstihem musí obdržet pozvánku na jednání jarního SD konaného Na samosprávy budou do konce ledna odeslány návrhy kandidátek pro daný volební obvod. Kandidátky sestavila správa družstva z návrhů, které jsme obdrželi z výborů samospráv, z členských schůzí a případně představenstva. Vedle toho samosprávy obdrží tiskopis jako přílohu k zápisu z členské schůze, která bude mít na programu volbu delegátů SD. Podle kandidátky každá členská schůze hlasuje jednotlivě o každém navrženém kandidátovi uvedeném na kandidátce. Námitky typu jak máme hlasovat o někom, kdo u nás nebydlí a my ho neznáme, jsou jen málo oprávněné, neboť princip zastupitelské demokracie je uplatňován v širokém spektru nejrůznějších voleb. Bylo by moudré, kdyby si kandidáti u předsedů samospráv zjistili termín konání jejich volební členské schůze a té se zúčastnili. Výsledky voleb se zapíší do vzorového tiskopisu a podle metodiky schválené představenstvem budou výsledky voleb zpracovány. Vedle delegátů budou zvoleni i náhradníci. Kandidáti budou o výsledku volby jednotlivě informováni. V letošním roce také na většině samospráv končí pětiletý mandát členům výborů samospráv. Na členských schůzích bude proto potřeba zvolit si vedle delegátů SD také nový výbor samosprávy nebo pověřeného předsedu. Jak z článku vyplývá, je letošní rok především rokem volebním a je ctí i možností každého družstevníka zvolit si ty nejlepší funkcionáře družstva. Prosíme, věnujte tomu pozornost. Ing. J. Kladníček, ředitel OSBD Česká Lípa tabulka na straně 4 Kontrola by měla pomáhat Když se rozhlédnete po sídlištích, vidíte, že se panelové domy opravují. Zejména jsou vidět nová plastová okna, zateplují se stěny nebo celé pláště domů. To jsou velké opravy, které jsou vidět, ale je hodně drobných oprav, které se na našich domech provádějí, a ty už vidět nejsou. Takovýchto malých oprav v částce do 15 tis. Kč se na našich družstevních domech provede za rok téměř přes pět tisíc a vynaloží se na ně přes 8 milionů korun. Kontrolní komise se rozhodla podívat se na hospodaření s těmito prostředky. Jak dobře víte z vnitřních předpisů našeho družstva, o výdajích do 15 tis. Kč rozhoduje výbor samosprávy. Množství oprav spadajících do této kategorie je ale tak velké, že bytoví technici nejsou schopni je přebírat, natož kontrolovat. To je hlavní důvod, proč se komise rozhodla kontrolu provést a právě tyto výdaje prověřit. Zajímá nás tedy to, jak si výbor samosprávy práce kontroluje, jak hlídá jejich kvalitu a jestli fakturované práce byly skutečně provedeny. Zároveň si chceme prověřit, zda a jak nám pracují výbory samospráv či pověření předsedové. Další věc, která souvisí s kontrolou, je pořádek, úklid v domě a péče o společné prostory. Našim cílem je podpořit práci výborů samospráv, zlepšit jejich informovanost a mnohdy i samotných družstevníků. Zkušenosti nasbírané z již provedených kontrol ukazují, že máme samosprávy, kde je vidět péče o dům. Ta počíná útulným vstupem do domu, pořádkem ve společných prostorách a končí vývěsní skřínkou s aktuálními informacemi užitečnými lidem bydlícím v domě. Navštívili jsme i domy, kde se o kultuře bydlení příliš mluvit nedá. Možná si nájemníci nechtějí připustit, že dům, ve kterém bydlí, je jejich domovem, a pocit, že jsou doma, by měli mít již ve chvíli, kdy otevírají vchodové dveře domu a ne až bytu. Vstupní dveře opatřené zámkem tak, aby nebyl do domu volný přístup, vypovídají též hodně o tom, jestli se bydlící o dům starají. Berte proto naši snahu jako pomoc, aby Vaše bydlení bylo spokojené a platili jste jen za to, co je opravdu nutné. Jaroslava Tůnová předsedkyně kontrolní komise

3 TECHNICKÉ INFORMACE Pozvánka na seminář o dalším pokračování modernizace výtahů V loňském roce skončila první etapa modernizace výtahů, a je tedy načase začít s přípravnými kroky na další etapu. Ta by měla obsahovat zejména výměnu kabin. Jako jeden z přípravných kroků jsme naplánovali seminář k tomuto tématu. Myslíme si totiž, že je vhodné diskutovat o tak závažném rozhodnutí, a teprve na základě těchto diskusí přistoupit k dalším krokům, jako je rozsah díla, délka realizace, financování. Seminář se bude konat ve středu 21. února 2007 od hodin v sále hotelu Merkur v České Lípě. Pozváni budou delegáti družstva a předsedové samospráv, které mají výtahy. Věříme, že vážnost tématu zajistí vysokou účast a že seminář přispějek lepšíinformovanosti. Vlastimil Kouřimský vedoucí technického úseku Uvědomujeme si riziko? S počátkem nového roku se na bytových domech opět rozběhly pravidelné požární preventivní prohlídky. Výsledy kontrol jsou bohužel nelichotivé. Ve společných prostorách bytových domů, zejména za výtahy, pod schodištěm v suterénu a ve sklepních prostorech se objevuje množství uskladněných věcí nájemníků. Pokud se nebudu opakovat a používat otřepanou větu, že skladování věcí ve společných prostorách a na únikových cestách je v rozporu se zákonem o požární ochraně, snad pomůže příklad z praxe. I naše družstvo řešilo případ, kdy v prostoru za výtahem ve 3. podlaží byla umístěna krabice od televize. Tuto krabici někdo zapálil. Od krabice chytila podlahová krytina, rám dřevěného okna a kabely v elektrickém rozvaděči umístěném za výtahem. V několika minutách se ze schodiště stala past. Nastal totiž komínový efekt a kouř stoupal po schodišti směrem nahoru. Nájemníci, kteří chtěli po schodišti dům zasažený požárem opustit, neměli šanci. Přes hustý dým neviděli na schodiště, dusily je zplodiny z kouře, který byl silně toxický díky jedovatým zplodinám z hořícího lina. Také panika udělala své. Najednou nájemníci zakopávali o botníky a židličky u dveří, v bezpečném úniku bránila i tak banální věc, jako jsou boty za dveřmi. Po uhašení požáru se nestačili divit, jak mohla tak malá věc, jako je jedna krabice od televize, způsobit tolik škody. Poškozený nebyl jen prostor v bezprostřední blízkosti požáru, ale i další patra, a dokonce v okolních bytech měli obyvatelé všudypřítomnou mastnou černou špínu. Nedovedu si ale představit, jaké následky by měl požár např. sedací soupravy nebo pneumatik umístěných za výtahem. Není vůbec výjimkou, že při takovém požáru dojde i k těžkému poškození zdraví nebo dokonce ke smrti člověka po nadýchání jedovatých kouřových zplodin. Již vidím, jak mávnete rukou a řeknete si,žeuvássetostátnemůže.připadá Vám to jako zbytečný strašák a plané řeči. Ale pravda je bohužel jiná a stát se to může úplně na každém bytovém domě. Mnoho požárů je založeno úmyslně. A pokud budete mít tu smůlu, že právě Váš dům si vyhlédne vandal, který věci za výtahem nebo pod schodištěm zapálí, je k tragédii již jen krůček. Zamyslete se proto, zdali náhodou i Vy nemáte něco uskladněné za výtahem nebo v jiných společných prostorách domu a nepřispíváte tím k riziku možnosti vzniku požáru a ohrožení zdraví nebo dokonce života svého nebo svých spolubydlících. Výzvy ze strany družstva k vyklizení prostor nejsou jen byrokratickým výmyslem několika úředníků, ale snaha ochránit Vás, Vaše děti i Vaše sousedy. Začněme tedy nový rok tím, že se rozhlédneme okolo sebe a uděláme krok ke zvýšení bezpečného bydlení právě v tom našem domě. Jana Závrská technik PO OSBD Od botníku vzplál panelák Haló noviny rubrika: STALO SE LIBEREC - Čtyři lidé se nadýchali jedovatých kouřových zplodin při včerejším požáru panelového domu ve Frýdlantě na Liberecku a musela je ošetřit záchranná služba. Zranění nebyli v bezprostředním ohrožení života a sanitka je převezla na interní oddělení frýdlantské nemocnice. Řekla to krajská mluvčí záchranné služby Kristýna Fejfarová. Sedmipatrový dům v Družstevní ulici začal hořet po půlnoci, požár se rozšířil od skříňky na boty v prvním poschodí. Nelze vyloučit, že ji někdo úmyslně zapálil. Požár zasáhl schodiště, elektroinstalační šachty a dveře od bytu. Předběžná škoda se pohybuje okolo korun, uvedla mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Iva Michalíčková. Ze zakouřeného domu vynesli hasiči jednoho člověka na nosítkách a ven pomohli čtyřem osobám. Budovu opustilo ještě dalších deset lidí. Hasiči požár zlikvidovali po 2.00 a pracovali v dýchací technice. Na místo přijeli s šesti cisternami a dvěma výsuvnými žebříky. Dýmem zahalený vnitřek domu odvětrali přetlakovou ventilací. Město Frýdlant zajistilo pro postižené obyvatele domu náhradní bydlení, dodala Michalíčková. Na chodbě panelového domu nesmí skříně na boty stát. Zákon o požární ochraně zakazuje, aby před byty byly hořlavé věci. Pokud chytí, pak plameny kromě jiného brání lidem v útěku. Nepořádek na schodištích, chodbách či u východů z domů zvyšuje riziko, že požáry skončí tragicky. Někde jsou dokonce barvy a ředidla, upozornila Michalíčková. Včera před polednem hořelo také v bytě v šestém patře panelového domu v Jilemnici na Semilsku. Popáleniny druhého stupně na ruce utrpěla zhruba třicetiletá žena. Navíc se nadýchala jedovatých zplodin a musela být ošetřena v jilemnické nemocnici. Vzplálo bytové jádro a textilie, co bylo příčinou ohně, ale teprve zjišťujeme, neznáme ani výši škod, uvedla Michalíčková. Protože se požár podařilo rychle lokalizovat, nebyla nutná evakuace ostatních obyvatel domu. Právě od zapáleného gauče, uloženého před jedním z bytů, se rozhořel 3. září požár ve dvanáctipatrovém paneláku ve Stráži pod Ralskem. Hasiči tehdy evakuovali 33 lidí a 16 jich ošetřili zdravotníci. Lidé byli ve stresu a nadýchali se škodlivých zplodin. Škoda činila bezmála půl milionu korun. Na Frýdlantsku policisté na přelomu let 2004 a 2005 vyšetřovali pět žhářských útoků v domě v Novém Městě pod Smrkem. Odhalená pachatelka mimo jiné zapálila igelitový pytel se senem postavený mezi druhýma třetím patrem. Všechny požáry vypukly v noci mezi a půlnocí. Hasiči provádějí v Libereckém kraji ve vícepodlažních budovách na sídlištích kontroly a závady nacházejí téměř všude. Pokud je majitelé domů neodstraní, hrozí jim pokuta až půl milionu korun. 3

4 Rozdělení samospráv na obvody Představenstvo schválilo volební obvody pro volby delegátů SD v roce V následující tabulce je uvedeno rozdělení samospráv do obvodů, počet bytů v jednom obvodu, počet delegátů, kteří mají být v obvodu zvoleni. obvod samosprávy v obvodu počet členů počet delegátů 1 111,127,107, , 105, 106, 110, 108, , 156, , 177-8, , 163, 166, 174, , 181, , 152, , 102, 115, 128, 104, 137, 138, 140, 175, 176, 184, , 118, , , 146, 147, 148, 149, 150, 134, 121, 182, , 141, 142, 143, 144,145, , 225, 232, , 222, 226, 227, 228, 229, , 235, 236, , 279, , 275, , 224, 245, 246, 247, , 242, 243, 244, , 252, 253, 258, , 254, 255, 256, 257, 249, , 262, 263, 264, , 268, 269, , 271, , 240, , 302, 303, , 307, 308, 309, 319, , 311, 312, 313, 316, 317, , 448, 411, 436, 461, ,422,423, 405,407, 408, 409, 452, 453, 454, 484, 478, 479, , 428, 429, , , , , 482, 483, , 455, 456, 457, 458, 459, , 438, 439, , 450, 451, 470, , 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 613, , 707, 710, 714, 716, 720, 721, 726, 718, 743, 731, 732, 735, 736, 744, 742, , 746, 706, 715, ,739, 740, 741, 755, , 704, 709, 712, 713, 724, 729, 734, 747, 705, 748, 737, 738, 779, 780, 781, , 783, , 785, 786, 787, 796, 797, 763, 771, 777, 788, 789, 790, 757, 758, 759, 126, , 792, 761, 762, 793, 794, , 605, , 614, , , 634, 638, 639, , , 631, ,

5 ZE ŽIVOTA SAMOSPRÁVY NOVÝ BOR - Samospráva 461 "Energetický audit nám odhalil místa s vysokou energetickou spotřebou. To je potřebné znát pro návrh úspor nákladů na energii v jednotlivých bytech, říká předsedkyně samosprávy 461 paní Eliška Mertinová. Do tří let chceme provést i výměnu oken za plastová. To vás bude stát dost peněz. Samozřejmě. Výměna bude provedena po etapách. Za zmínku stojí, že potřebná většina uživatelů bytů nechce úvěr, a proto bylo členskou schůzí odsouhlaseno zvýšení částky do FO. Ta nyní činí 27.-Kč/m2 plochy bytu. Plánujeme také zateplení celého domu. Ale to až později. Zmínila jste členskou schůzi, obvykle jsou problémy s účastí členů. V lednu 2007 jsme navštívili největší samosprávu v Novém Boru - č. 461 v ulici Rumburských hrdinů. Dům je postaven ve velmi pěkném prostředí. Je součástí komplexu bytových domů nejen OSBD, ale i města Nový Bor. Jen pár metrů od domu vejdete do lesa, který láká k procházkám a odpočinku. Také děti a mládež zde najdou místo k zábavě. V prostoru mezi domy je vybudováno hřiště pro míčové hry a pro nejmenší děti tu jsou různé prolézačky. Celý bytový dům s 92 byty má na starosti tříčlenný výbor. Nutno zdůraznit, že předsedkyně paní Eliška Mertinová vykonává tuto funkci již od roku Paní předsedkyně, hned první, co nás při příchodu zaujalo, jsou pěkné vchody do jednotlivých domovních sekcí. To jsou ještě původní? Dům byl postaven v roce Na přelomu roku jsme si nechali udělat energetický audit. Jedním z hlavních důvodů, proč jsme se rozhodli pro audit, byl výskyt plísně v bytech od šestého podlaží výše a odhalení míst s vysokou energetickou spotřebou. To je potřebné znát pro návrh úspor nákladů na energii v jednotlivých bytech. Proto jsme od roku 2003 postupně realizovali výměnu vchodových dveří a zateplení vchodů, výměnu umístění topení na chodbě a zateplení stropů ve sklepě. Současně probíhala také rekonstrukce zadních vchodů. Tím se výrazně zlepšily tepelné poměry v domě. Určitě to nebyla akce první ani poslední. To určitě nebyla. Byla provedena generální oprava střechy. Dále výměna stoupaček ( na plastové) a přešli jsme také z centrálního odvětrávání bytů na individuální. V kuchyni, koupelně a WC má každý byt nyní samostatné odvětrání. Není tomu jinak ani u nás. Na členskou schůzi, kterou máme průměrně třikrát do roka, chodí jen ti, koho zajímá život v domě. Tak asi třetina, tj. schází se nás okolo 30. Těm bych chtěla poděkovat za aktivní přístup. Z celkového počtu bytů jsou tři ve vlastnictví, několik bytů je pronajatých a v poslední době je velká výměna nájemců. To přináší nemalé komplikace například v úklidu domu. Úklid domu jsme vyřešili již před mnoha lety. Máme sjednanou uklízečku na dohodu o pracovní činnosti. Každý byt přispívá částkou 80,- Kč měsíčně. A vyplácí se to. Dům je čistý. Ve společných prostorách máme dvě úklidové místnosti. Jediné, na co děláme rozpis, je úklid sněhu. Zde však platí pravidlo, že úklid neprovádí nemocní a uživatelé bytů nad 65 let. To je velmi chvályhodné. Máme také pěknou společenskou místnost, prostory na odložení vyřazeného nábytku, mandl a vybavenou dílnu.však ani naše samospráva se nevyhne vandalismu. V domě je i několik nepřizpůsobivých jedinců Většina bytových domů má potíže s drobnou údržbou. Jak to řešíte? Až do roku 2006 jsme měli vlastní ú d r ž b u. Ta z a n i k l a z e zdravotních důvodů údržbáře. Opět hledáme někoho z nájemníků, který by byl ochoten tuto práci vykonávat a tím šetřit peníze naší samosprávě. Zůstává jen údržba elektro, kterou provádí pan Košťál. Stále je však co opravovat. Drobnosti zvládneme svépomocí a na ostatní opravy objednávám odborné firmy. Poslední dobou se dříve spolehlivé firmy do malých prací nikterak nehrnou. Okolí domu je velice pěkné. Je tady mnoho zeleně a také hřiště pro děti. Máte pravdu. Do lesa je pár kroků a také je toho využito. Chodí tam však i mnoho pejskařů" a ti znečisťují okolí výkaly svých miláčků. Po nastěhování jsme společně udělali předzahrádky. Vysázeli stromky, květiny a vytvořili skalky. Pečujeme o živý plot a trávník. Na jaře a v létě nám pod okny rozkvétá plno květin a okrasných keřů. Chtěla bych poděkovat všem těm, kteří to nevzdávají a o předzahrádky pečují. Hřiště, které máme v prostoru mezi domy, je v majetku města Nový Bor. Vzhledem k tomu, že není dostatečně udržované, přináší problémy. Síťové ploty jsou potrhané, branky rozbité. Stalo se již několikrát, že míč rozbil okno bytu. Celé hřiště by mělo být oplocené a uzamykatelné. V pozdějších večerních hodinách již chce mít každý doma klid. Proto jsem dala návrh na rekonstrukci hřiště a ten byl zástupci města schválen. Dovolte poslední otázku. Jak se Vám spolupracuje se správou OSBD? Mám výhodu. Potřebné informace mi sdělí manžel, který na BD pracuje. Jinak vyřizuji veškeré záležitosti osobně s bytovým technikem. Spolupráce je dobrá. Děkujeme za rozhovor. 5

6

7 EKONOMIKA No v ý způs ob p ouží vání FB H (fo n d u b y t o v é h o h o s p o d á ř stv í ) Podzimní shromáždění delegátů schválilo velkou novelu stanov družstva. Tím došlo i ke změně ve způsobu používání FBH. Fond bytového hospodářství se tvoří ze zisku družstva a je každým rokem samosprávám připisován. Stanovy umožňují představenstvu schválit směrnici na používání FBH. Směrnice byla připravena a schválena na konci roku Klíčová změna je v tom, že při čerpání FBH na opravy domu platí stejná pravidla schvalování jako u použití DZOI. To by mělo usnadnit používání FBH na tyto účely. členské schůze o čerpání do 2000 Kč jednorázově a ročně do limitu nepřevyšujícího součin počet bytů x 50 Kč. Větší výdaje je možno čerpat i nadále pouze se souhlasem členské schůze samosprávy. Pokud je FBH použit na jiné výdaje než na opravy domu, může výbor samosprávy nebo pověřený předseda rozhodnout bez souhlasu Určitě by mělo být pravidlem, že výbor samosprávy či pověřený předseda bude informovat členy o použití FBH na členských Tato změna přinesla z jedné strany operativnost pro výbor samosprávy, z druhé strany lze členům družstva doporučit, aby tak jako se zajímají o používání prostředků z DZOI, zaměřili svoji pozornost i na tyto finance, které jsou ve FBH. Jsou celkově menšího objemu, ale i přesto je určitě dobré vědět, proč a na co byly použity. schůzích. Ekonomické sestavy, které od nás dostávají, tuto informaci obsahují. Bc. Petr Mertin vedoucí ekonomického úseku Jako jedni z prvních budeme mít digitální televizi? Ne že bychom chtěli nebo se z toho radovali, ale je to prostě tak. Dne stanovila Rada Českého telekomunikačního úřadu tzv. Technický plán přechodu na digitální vysílání (TPP). Tento dokument je označován za jízdní řád" digitalizace u nás a stanoví termíny ukončování analogového vysílání jednotlivých vysílačů. V regionu našeho družstva je dnes možné přijímat analogový televizní signál hlavně ze dvou zdrojů, a to Ústí nad Labem - Buková hora nebo Liberec - Ještěd. Z hlediska procentuálního užívání příjmu v našich domech je poměr zhruba 70% pro Bukovou horu a 30 % pro Ještěd. Podle jízdního řádu digitalizace jsme tak získali nechtěný primát, neboť vysílač Buková hora bude odpojen jako první v rámci tzv. pilotního programu. V odůvodnění TPP se píše, že důvodem této rychlosti je vzájemné rušení s digitálním rozhlasovým vysíláním z Německa na 12. kanále. Termín odpojení je poněkud vágně určen na 2. pololetí roku A protože žijeme v Čechách, je celá situace kolem přechodu na digitální vysílání komplikovaná ještě tím, že TPP nemá příliš pevnou právní oporu a je postaven pouze na dobrovolném a neodvolatelném závazku současných vysílatelů k vrácení kmitočtů analogového vysílání (např. TV Nova a Prima však mají licenci až do roku 2017 a 2018). A dokonce i veřejnoprávní Česká televize má k plánu výhrady. Pokud se tedy k jízdnímu řádu dobrovolně držitelé licencí do nepřihlásí, bude muset Český telekomunikační úřad navrhnout změnu legislativy a všechny termíny se budou zřejmě posouvat. Další vývoj budeme určitě sledovat a včas vás informovat. Co konkrétně bude znamenat digitalizace pro nás? Skupina uživatelů, kteří si platí služby kabelových televizí, si nemusí s přechodem na digi TV příliš lámat hlavu, protože pro ně se nic nezmění. Má-li dům individuální příjem televize bez společné antény, což je zejména v menších domech, pak je samozřejmě problematika přechodu plně na jednotlivých nájemnících a tento článek jim bude sloužit spíše jako osvěta a upozornění. Poslední a největší skupinou jsou domy se společnou televizní anténou (STA), u kterých právě zvažujeme míru angažovanosti družstva na procesu přechodu. Můžeme dodat kvalitní digitální signál do účastnické zásuvky s tím, že samotný příjem si zajistí opět uživatel jako v případě individuálních a n t é n. Ta k ž e p o u z e upravíme anténní systém a připojíme nové hlavní stanice STA se zesilovačem na šíření digitálního signálu v domovních rozvodech. Individuální příjem je pak nutné řešit buď televizním přijímačem s digitálním tunerem nebo tzv. SET-TOP boxem, který umí přijmout digitální signál a převést ho do stávající televize. Existuje i možnost centrálního převodu digitálního signálu zpět na analogový s tím, že v podstatě se pro nájemníka nic nezmění a dál bude mít možnost přijímat signál na svou analogovou televizi. Tato varianta je však ekonomicky náročná, zejména pro menší domy. Technicky je pak nevýhodná a neperspektivní, protože omezuje většinu výhod digitálního vysílání. Pokud jde o problematiku samotných stávajících rozvodů STA, pak lze obecně říci, že by každý rozvod, i ten původní, měl vyhovovat pro digitální signál. Samozřejmě mohou nastat jednotlivě problémy, např. v případě starých rozvodů u domů s dlouhými trasami kabelů. Protože se v této oblasti mění situace téměř denně, doporučuji čtenářům návštěvu i n t e r n e t o v ý c h s t r á n e k nebo Závěrem chci říci, že přechod na digitální vysílání je určitě krokem k větší kvalitě i nabídce programů a že to neznamená ekonomicky až tak velký náklad, ať už pro dům nebo pro uživatele. Informace o postupu digitalizace vám budeme poskytovat průběžně. Vlastimil Kouřimský vedoucí technického úseku 7

8 TIP NA VÝLET ZPRÁVIČKY LEDEN - ÚNOR Do Sedla a k mauzoleu. Když se řekne mauzoleum, představí si většina z nás starších zájezd do Moskvy či Pchjongjangu s cílem zhlédnout nabalzamované mrtvoly masových vrahů Lenina či velkého malého Kima. Já vás však chci nalákat na výlet k mauzoleu rodiny továrníka Schrolla, které je vystavěné při východním úpatí jednoho z nejvyšších kopců Českého středohoří Sedla. Za místo vhodné k parkování jsem vybral obec Horní Vysoké, do které se dopravíme, když odbočíme v Úštěku u hotelu Racek doprava. U rozcestníku turistických cest zde funguje malé neplacené parkoviště. Vlakem je cesta problém, neboť zdejší trať byla před lety zrušena. Železnici lze ale kombinovat s dopravouautobusovou. Na rozhýbání navrhuji vyběhnout si nejprve po červené značce do Levína, který kdysi býval městečkem s vlastním hradem. Dnes zde nalezneme již jen malou ves s naprosto nepatrnými zbytky hradu, na jehož původním místě stojí torzo zvonice. Ta byla v posledních letech zastřešena a po vratkých schodech se dá vyšplhat až do jejího druhého patra. Obci vévodí barokní kostel Povýšení svatého Kříže, v němž je uschován kamenný svorník ze třináctého století s reliéfem tzv. levínského kocoura (podle některých lva:o)). Za průzkum rozhodně stojí zdejší restaurace mají v ní moc fajn zabijačkové pochoutky adásezdezalevný penízipřenocovat. Přestože jsem nás nejvíce lákal na mauzoleum, potěšit by mělo hlavně Sedlo se svými 726 metry. Od auta se vydáme po zelené k rozcestí nad Lovečkovicemi, kde odbočíme doleva po žluté, která po více než kilometru opět narazí na zelenou. To jsme již pod vrcholem Malého Sedla a blížíme se k hranicím národní přírodní rezervace. Výstup není náročný a stále je co obdivovat. Zaujme nás velice pestrá směsice stromů, která zřejmě pěkných pár století nezměnila skladbu (javory, jasany, hlohy, jeřáby, modříny, lípy, buky...). Mezi nimi ční zvětralé sloupy trachytových skal. Cedule upozorňují i na řadu ne zcela běžných bylin, např. i hvězdnici alpskou. Ty však neuvidíme nejen kvůli ročnímu období, ale i kvůli tomu, žezřejměrostou mimo turistickécesty. Po necelé hodince sestupu se ocitneme u mauzolea. Kdo čekal otevřené dveře a scvrklé mumie, bude se cítit oklamán. Uprostřed lesů zde sice stojí vcelku zachovalá budova čtvercového půdorysu, ale její dubové dveře jsou řádně okovány a uzamčeny. Dovnitř lze nahlédnout jen klíčovou dírkou, ale nic zajímavého nám tento pohled nenabídne. Působivější jsou dvě vyhlídky, na něž narazíme během závěrečných dvou kilometrů. Lze z nich spatřit Levín se zmíněnou zvonicí či zbytky vodoléčebných lázní Jeleč, které byly údajně po těch v Jeseníku druhými nejstaršími v tehdejší monarchii. Pokud jsme se neobčerstvili dostatečně již v Levíně (anebo máme stále slinu), můžeme zkusit některou z místních restaurací využívajících bývalých lázeňských budov či ještě lépe hospůdku v obci Habřina, která sice působí klasicky vesnickým dojmem, ale nabízí za velmi lidové ceny pochoutky zjeleního, kančího aněkdy iklokaního masa. Milan Bárta Autor článku je redaktorem regionálního internetového zpravodaje kde V České Lípě se konal mezistátní hokejový zápas Česko:Rusko, prozatím jen družstevdošestnáctilet.skončilsmírně3:3. Silvestr v České Lípě se pro tento rok obešelbezoficiálníchoslaviohňostroje. Prvním novorozencem České Lípy v roce 2007 se 1. ledna v 01:11 hodin stala holčička Natálie Kurejová s mírami 2,58 kg a 46 cm. Od vedení města Česká Lípa obdržela elektronickouchůvičkuarovněžoblečení. 7. ledna se v České Lípě uskutečnilo Mistrovství republiky v cyklokrosu. Již svůj pátýdomácítitulvybojovalpetrdlask. V pondělí 8. ledna 2007 se uskutečnilo v Akademii JAK setkání se senátorem, žurnalistou, cestovatelem a spisovatelem JaromíremŠtětinou. 13. ledna vystoupila v KD Crystal skupina Čechomor. Přišlo rekordních 800 posluchačů. V novém roce 2007 pokračuje v městské knihovně přednáškový cyklus Literární Českolipsko. V úterý 16. ledna hovořil Mgr. Ladislav Smejkal o Jakubu Arbesovi nejen z pohledu jeho nepříliš slavného pobytu v České Lípě. Další literárně historické přednášky budou následovat pravidelně každýměsíc. V našem okrese se během Tříkrálové sbírkyvybralo31.285,50kč. Přes území celé České republiky se přehnal orkán. Jeho první obětí byl českolipský hasič Dušan Lipovský, na kterého spadl strom při uvolňovaní silnice u Slunečné. V následné sbírce na jeho ještě nenarozené dítě se vybralo přes milion korun. Autodrom v Sosnové prodal současný majitelpodnikatelipatrikučermákovi. Policisté rychle zatkli brutálního lupiče, který v České Lípě přepadl ženu a udeřil ji kovovým boxerem do spánku. Když ležela na zemi, kopal do ní a pak jí sebral batoh scennýmivěcmiza4600korun. Na oficiálních stránkách města byl zprovozněn modul s názvem virtuální prohlídka. Umožňuje prohlédnout si město napanoramatickýchfotografiích. V Libereckém kraji vypukla chřipková epidemie. Ondřej Vetchý 29. ledna zazářil v představení Velká zebra v Jiráskově divadle v České Lípě. Společně s Martinou Hudečkovou, Kateřinou Hrachovcovou, Jaromírem Dulavou, Otmarem Branczuským a Danou Černou bavili naplněnýdivadelnísáltéměřdvěhodiny. ZpravodajOSBD ČeskáLípavycházíjedenkrátzadvaměsícevnákladu10tis. výtiskůajedistribuovánzdarmavšem členůmokresníhostavebníhobytovéhodružstva. ZpravodajvydáváOSBDvespoluprácisregionálním zpravodajskýmserveremwww.i-noviny.czajehoredaktory.veškeráprávavyhrazena. Výrobu, sazbuainzercizajišťujeagenturadeus, , fax: Redakčnírada:RNDr.JiříBárta,RůženaKrálová,LenkaNováková, JaroslavTichna,SiegfriedTomasch Adresa:OSBD ČeskáLípa, Barvíř ská738, 47089ČeskáLípa, IČO: , zapsánovobchodnímrejstří kuuksústínadlabem,oddíldr.xxvi, vložka320, telefonspojovatelka: ;fax:

ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU V DOMĚ NA NÁKLADY UŽIVATELE ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU V DOMĚ NA NÁKLADY UŽIVATELE ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ M E T O D I C K Ý P O K Y N ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU V DOMĚ NA NÁKLADY UŽIVATELE ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tento metodický pokyn navazuje na čl. 4. platného Domovního řádu OSBD Česká Lípa ze dne 25. 3. 2014 (dále

Více

Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1

Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1 Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1 Jde o prohlášení Převodce (Nový domov SBD) o tom co je převedeno na Nabyvatele (člen SBD), do jeho vlastnictví

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin Zpráva o činnosti představenstva Níže jsou uvedeny činnosti, které byly zajišťovány členy představenstva

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy.

Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy. Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy. Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 15.4.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Čl.1 Dlouhodobá záloha na opravy

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 22.5.2014 v malém salonku restaurace Popovice v Pelhřimově od 14:30 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek,

Více

Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, Beroun, IČ:

Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, Beroun, IČ: Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 konané dne 27. 05. 2015 od 18:00 hodin v restauraci sportovního centra EDEN,Pod Homolkou 1482,

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

Zápis ze zasedání výboru Datum: 2.4.2009 18:45 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Yveta Bravencová Hana Marková Miroslav Klíma Martin Krejčí Angel Dončev Přizván: Příští zasedání:

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Podklady pro jednání členské schůze konané dne

Podklady pro jednání členské schůze konané dne Podklady pro jednání členské schůze konané dne 24.6.2015 bod č. 2 Zpráva představenstva o činnosti družstva v roce 2014: Zpráva představenstva o činnosti družstva v roce 2014 Vážení členové, dovolte mi,

Více

Zápis z členské schůze družstva

Zápis z členské schůze družstva Zápis z členské schůze družstva Datum: 10. 11. 2009 Doba konání: 18.30 20.30 hod.. Místo: Dům Seniorů LUKÁŠ, Zasedací místnost., Trávníčkova 1746, Praha 13 Program jednání: 1. Volba orgánů členské schůze

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p - 1 - DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA NERATOVICE č. p. 1206 1209 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník a Stanovy bytového družstva Bažina, upravuje domovní

Více

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 99

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 99 Z á p i s z výročního shromáždění delegátů Macocha, stavební bytové družstvo, Blansko, Pražská 66, konaného dne 19. května 2015 v 15.30 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky

Více

Majitel domu chce zrušit starou STA s tím, že v domě je TKR, nechce povolit ITA po rekonstrukci domu, protože by byla narušena fasáda nebo střecha.

Majitel domu chce zrušit starou STA s tím, že v domě je TKR, nechce povolit ITA po rekonstrukci domu, protože by byla narušena fasáda nebo střecha. Odpovědi na nejčastější dotazy k ustanovení 104 odst. 16 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve

Více

Odpov di na nej ast jší dotazy k ustanovení 104 odst. 15 písm. a) zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm

Odpov di na nej ast jší dotazy k ustanovení 104 odst. 15 písm. a) zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm Odpovědi na nejčastější dotazy k ustanovení 104 odst. 15 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 ČLENSKÁ SCHŮZE BD BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 PROGRAM SCHŮZE 1. ÚVOD A VOLBA MANDÁTOVÉ, NÁVRHOVÉ A VOLEBNÍ KOMISE 2. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE 3. SCHVALOVÁNÍ NOVÝCH STANOV 4. INFORMACE

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva Šumperk

VOLEBNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva Šumperk VOLEBNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva Šumperk Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Šumperk (dále jen družstvo ) na svém jednání konaném dne 21.4.2016 ve smyslu čl. 66 odst. 2) písm. b)

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 14.12.2016 v salónku restaurace Na Čtyřce Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek,

Více

Zápis z členské schůze ze dne 23. 5. 2012

Zápis z členské schůze ze dne 23. 5. 2012 Zápis z členské schůze ze dne 23. 5. 2012 Členská schůze Bytového družstva Ostružinová Medlánky se sídlem Brno, Ostružinová 497/5, 621 00 Brno, IČ 293 00 070, konaná dne 23. 5. 2012 v 18:30 hodin ve Společenském

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 2.4.2015 v zasedací místnosti SBD Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek, Ing. Michal

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12.

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12. ZÁPIS Z ČLENSKÉ SHŮZE ho družstva, se sídlem 523/7, Praha 8,, konané dne 10.12.2012 v KD Krakov Tato členská schůze byla svolána jako řádná, členové byli o jejím konání a navrženém programu informováni

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu.

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu. Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, 734 01 Karviná Ráj, zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček

Více

V y h l á š k a Města Slavonice č. 1/2007. o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení na území města Slavonice".

V y h l á š k a Města Slavonice č. 1/2007. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slavonice. Vyvěšeno: 28. 2. 2007 Sejmuto: 15. 3. 2007 V y h l á š k a Města Slavonice č. 1/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení na území města Slavonice". Zastupitelstvo města Slavonice

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla

Více

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o.

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o. Panelová výstavba domu v Prostějově, na ulici Dolní 28 byla dokončena v roce 1970. Panelový dům byl dostavěn s 60-ti bytovými jednotkami, dvěma prádelnami a dalším zázemí pro potřeby bydlících. V roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od do

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od do VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od 1.6.2015 do 7.6.2016 1. Výtah ze Stanov SBD Hlubina k oprávněním a funkci kontrolní komise: Čl. 77 Kontrolní komise. a) Kontrolní komise

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Zápis z náhradní členské schůze družstva

Zápis z náhradní členské schůze družstva Zápis z náhradní členské schůze družstva Obchodní firma: Bytové družstvo BUKOV zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, od vložka 647 Sídlo: Ústí nad Labem, Velká Hradební

Více

Zřízení sušáren, koláren a kočárkoven

Zřízení sušáren, koláren a kočárkoven VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ 2012 Bylo rozdáno 144ks dotazníků, z toho se vrátilo 102ks, tj. 70,8%. Častější dotazy či připomínky jsou okomentovány dále. Plné znění tohoto dokumentu s grafickým znázorněním odpovědí

Více

Cech provozovatelů Malých vodních elektráren, z.s.

Cech provozovatelů Malých vodních elektráren, z.s. Stanovy Cech provozovatelů Malých vodních elektráren, z.s. (dále jen spolek ) Článek I. Název a sídlo spolku. 1) Název spolku zní Cech provozovatelů Malých vodních elektráren, z.s. 2) Sídlem spolku je:

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 26.2.2015 v zasedací místnosti SBD Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek, Ing. Michal

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 1) zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) projednání návrhu nových stanov

Více

Volební řád pro volby delegátů na Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Krušnohor

Volební řád pro volby delegátů na Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Krušnohor Volební řád pro volby delegátů na Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Krušnohor Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 14.6.2007 14.6.2007 0 Dne: 14.6.2007 Dne: 14.6.2007 1 / 6 Výklad pojmů

Více

Z p r á v a - představenstva o činnosti SBD Štýřice v Brně, Jílová 41

Z p r á v a - představenstva o činnosti SBD Štýřice v Brně, Jílová 41 Z p r á v a - představenstva o činnosti SBD Štýřice v Brně, Jílová 41 Představenstvo družstva předkládá zprávu o činnosti za funkční období od 21. května 2014 do dnešního dne tj. do 24. června 2015. 1.

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tento volební řád je vnitřním předpisem Lidového bytového družstva v Plzni, IČO: 00055891, se sídlem Plzeň, Prokopova 13/15,

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU Společenství vlastníků č. 637 Pořadí jednání 4. Datum konání schůze 6. 12. 2011 Zahájení v Místo konání 19:00 hodin vchod 3100, zasedací místnost Účast členů výboru 10

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena níže uvedeného dne, měsíce a roku Bytové družstvo IMOBILIEN sídlem družstva je : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 IČ : 27291120 zapsané v

Více

Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ

Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ 1. Předmět úpravy 1.1 Směrnice navazuje na organizační

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva VESELSKO, sídlem Hutník 1497, 698 01 Veselí nad Moravou (družstvo dále jen SBD nebo družstvo, shromáždění delegátů dále jen SD ) na svém jednání konaném

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 1191/5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 1191/5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 1191/5a, 618 00 Brno Den konání: 12. dubna 2012 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Viz. prezenční

Více

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2 Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA Úplné znění ke dni 12. března 2014 Článek 1 Název a sídlo spolku 1. Název spolku: VIA TEMPORA NOVA, z.s. 2. Sídlo: Roztoky u Prahy Článek 2 Charakter spolku a její právní

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Hodláte požádat o převod stávajícího družstevního bytu do osobního vlastnictví?

Hodláte požádat o převod stávajícího družstevního bytu do osobního vlastnictví? Pro a proti, zda žít v družstevním bytě, či ve vlastním Hodláte požádat o převod stávajícího družstevního bytu do osobního vlastnictví? Každá forma bydlení má své výhody, ale dle posledních ukazatelů forma

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Den konání: 24. října 2012 Místo konání: Základní škola, Blanenská 1, Brno-Jehnice Přítomni: Předseda družstva:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. září 2013 č. 729 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu M Ě S T O B R U N T Á L OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu Zastupitelstvo Města Bruntálu

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 v prostorách Literárního salonu - II. patro Regionální knihovny Karviná, ul. Centrum 2296/16 Přítomni dle presenční listiny Ad 1/

Více

Bytové družstvo Cafourkova - členská schůze 10.12.2013.

Bytové družstvo Cafourkova - členská schůze 10.12.2013. - členská schůze 10.12.2013. Schůze svolána jako náhradní (po řádné členské schůzi konané 16. 11. 2013, která nebyla usnášeníschopná); Zápis: Začátek schůze: 18:00 Řídícím schůze ze strany představenstva

Více

Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014

Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014 Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014 1 Program členské schůze SVJ Prezentace Volba skrutátora a součet hlasovacích podílů Zpráva o hospodaření SVJ za roky 2012, 2013 a k 31. 10.

Více

ROČNÍK XXI ZÁŘÍ 2012. Místo konání voleb: Doba konání voleb:

ROČNÍK XXI ZÁŘÍ 2012. Místo konání voleb: Doba konání voleb: www.strazpr.cz ROČNÍK XXI ZÁŘÍ 2012 cena 6 Kč Místo konání voleb: Doba konání voleb: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - varta - září 2012 - - - - - - - - - září 2012 - - - - - - - - - - -

Více

Původní znění čl. 4 Vznik členství

Původní znění čl. 4 Vznik členství Původní znění čl. 4 Vznik členství 1) Členem družstva může být zletilý občan s trvalým pobytem na území ČR. Nezletilý občan se může stát členem družstva z důvodu dědění. 2) Za nezletilého - dědice družstevního

Více

Řadový dům na malém městě

Řadový dům na malém městě Řadový dům na malém městě HN hodnotí prostorný byt 4 + kk v Buštěhradu na Kladensku. Nezvykle prostorný řadový dům. Ale bohužel jen s jednou koupelnou. To byly dvě hlavní věci, které zaujaly hodnotitele

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Den konání: 24. listopadu 2010 Místo konání: Základní škola, Blanenská 1, Brno-Jehnice Přítomni: Předseda družstva:

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4 Domovní řád SVJ Ružinovská 1227 1/ Domovní řád Společenství pro dům Ružinovská 1227/1, Praha 4 Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domě, k zajištění podmínek řádného užívání bytových jednotek a společných

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno Datum: 5. června 2013 Místo: Konferenční sál nadačního fondu Maják, Dusíkova 824/5 Přítomni: za výbor - Ing. Martin Lisý předseda

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

Volební řád

Volební řád Volební řád 1 007 1116 Základní ustanovení čl. 1 1) Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva (fyzické osoby) starší 18- ti let, se způsobilostí k právnímu jednání, kteří splňují podmínky

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Podkrušnohorského bytového družstva pro volbu do orgánů družstva

VOLEBNÍ ŘÁD Podkrušnohorského bytového družstva pro volbu do orgánů družstva VOLEBNÍ ŘÁD Podkrušnohorského bytového družstva pro volbu do orgánů družstva Základní ustanovení čl. 1 1) Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové starší 18-ti let, s plnou způsobilostí k právním

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

ZÁPIS. 3. Informace o stavu vytápění v našem domě a výběr dodavatele ventilů a termohlavic k otopným žebříkům v koupelnách

ZÁPIS. 3. Informace o stavu vytápění v našem domě a výběr dodavatele ventilů a termohlavic k otopným žebříkům v koupelnách ZÁPIS Z členské schůze Bytového družstva Stojanova 6, družstvo, se sídlem Brno, Stojanova 370/6, PSČ 602 00, IČO: 27737284, konané dne 14. 2. 2011 v prostorách domu Stojanova 6 1. Zahájení Schůzi zahájil

Více

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 132

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 132 Z á p i s z výročního shromáždění delegátů Macocha, stavební bytové družstvo, Blansko, Pražská 66, konaného dne 15. května 2012 v 15.30 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

Shromáždění vlastníků konané v úterý 23.6.2015 v 18:30 prezence zahájena v 18:00 v jídelně Základní školy v Burešově ulici, č.14

Shromáždění vlastníků konané v úterý 23.6.2015 v 18:30 prezence zahájena v 18:00 v jídelně Základní školy v Burešově ulici, č.14 Shromáždění vlastníků konané v úterý 23.6.2015 v 18:30 prezence zahájena v 18:00 v jídelně Základní školy v Burešově ulici, č.14 Vážení spoluvlastníci, dovolte nám před svolaným Shromážděním vlastníků

Více

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov Holoubkov 196 Mobil: 724 221 907 338 01 HOLOUBKOV E-mail: m.balda@seznam.cz Zápis ze 3. schůze shromáždění SVJ domu č.p. 196, 197 Holoubkov

Více

Zápis ze zasedání výboru Datum: 5.2.2008 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Angel Dončev Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Miroslav Klíma Nepřítomen: Přizván: pan a paní

Více

Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI)

Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI) Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI) čl. 1. Název a sídlo Název společnosti: Česko-Slovenská společnost pro mechaniku zemin a geotechnické

Více

Z Á P I S. Ze shromáždění vlastníků jednotek SVJ 237 Plickova 571 a 572 konané dne 1.listopadu 2007 v Základní škole Mendelova, Praha 4 - Háje

Z Á P I S. Ze shromáždění vlastníků jednotek SVJ 237 Plickova 571 a 572 konané dne 1.listopadu 2007 v Základní škole Mendelova, Praha 4 - Háje Z Á P I S Ze shromáždění vlastníků jednotek SVJ 237 Plickova 571 a 572 konané dne 1.listopadu 2007 v Základní škole Mendelova, Praha 4 - Háje Schůzi zahájil a řídil předseda výboru SVJ M.Vilímovský v 18,00

Více

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Návrh VOLEBNÍ ŘÁD Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třinec (dále jen družstvo ) na svém jednání konaném dne 24.06.2015 ve smyslu čl. 66 odst. 2) písm. b) stanov družstva schválilo tento

Více

Digitalizace TV vysílání

Digitalizace TV vysílání Případová studie PR kampaně Digitalizace TV vysílání Národní koordinační skupina pro digitální vysílání v ČR Ing. Zdeněk Duspiva HISTORIE Koncepce 2005 definování role státu Zásady informační kampaně,

Více

Casto slyšený konejšivý argument "tady horet nikdy nebude" je bohužel

Casto slyšený konejšivý argument tady horet nikdy nebude je bohužel Požární bezpecnost v bytových domech Horí!!! Alarmujícítitulek má upozornit na nebezpecí, jehož podcenení muže vést k tragickým následkum: požární bezpecnost musí být prece jedním ze základních požadavku

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

VOLEBNÍ ŘÁD SBD KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

VOLEBNÍ ŘÁD SBD KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ VOLEBNÍ ŘÁD SBD KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ 2014 VOLEBNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva Klášterec nad Ohří Část I. Volby představenstva a kontrolní komise Čl. 1 Základní ustanovení Shromáždění delegátů volí členy

Více

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE 30. 11. 2005 Z důvodu neusnášeníschopnosti řádné členské schůze A+B družstva, se sídlem Jabloňová 2136/11, Praha 10 (dále jen družstvo), konané dne 15.11.2005,

Více

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6 Zastupitelstva města, které se konalo Strana č. 1 / 6 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: JUDr. Marie Nedvědová, Ing. Jiří Wawrečka, Olga Rottová, Lukáš Fojtík, Otomar Němeček, Mgr. Libor Šmejda, Mgr.

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

S m l o u v a o převodu družstevní jednotky

S m l o u v a o převodu družstevní jednotky S m l o u v a o převodu družstevní jednotky I. Smluvní strany Střekovský domov, bytové družstvo, IČ 27331440, zapsané u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. Dr., vložka 856, se sídlem v Ústí nad Labem,

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 které se konalo dne 24. června 2014 od 18 hodin v kinosále ZŠ Bronzová č.p. 2027, 155 00 Praha 5. Bod 1) programu Prezence členů a kontrola

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA čl.1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných

Více

Směrnice pro odměňování členů orgánů družstva a pravidla odměňování pracovních funkcí na samosprávách a zaměstnanců družstva

Směrnice pro odměňování členů orgánů družstva a pravidla odměňování pracovních funkcí na samosprávách a zaměstnanců družstva Směrnice pro odměňování členů orgánů družstva a pravidla odměňování pracovních funkcí na samosprávách a zaměstnanců družstva Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 1 Dne: 2.2.2015 Dne:

Více

Nabídka na rekonstrukci společných televizních rozvodů v bytovém domě

Nabídka na rekonstrukci společných televizních rozvodů v bytovém domě www.infos.cz Pobočka: 79601,Prostějov Tel: +420 588 882 111 Barákova 5 e-mail: grygar@infos.cz Pobočka: 68201 Vyškov Tel: +420 608 515 539 23 května e-mail: mfialka@infos.cz IČO: 25849638 DIČ: CZ25849638

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU konaná formou elektronické konference ve dnech až

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU konaná formou elektronické konference ve dnech až ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 24. 9. 2016 konaná formou elektronické konference ve dnech 24. 9. 2016 až 30. 9. 2016 PROGRAM: 1. Účast a schválení zápisu z minulé schůze účastní se všichni členové výboru, zároveň

Více

Zápis č. 5/06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 31.10. 2006 v Praze

Zápis č. 5/06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 31.10. 2006 v Praze Zápis č. 5/06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 31.10. 2006 v Praze Schůzi řídí: Regina Kolandová Zapisovatel zápisu: Iva Chludilová Ověřovatel zápisu: Regina Kolandová Sčitatel

Více

Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015

Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015 Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015 Legislativa: - Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více