eneschopenka Poslední aktualizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "eneschopenka Poslední aktualizace 20.4.2015"

Transkript

1 eneschopenka Poslední aktualizace

2 eneschopenka Funkce modulu eneschopenka... 2 Výhody... 2 Než začnete... 2 Nastavení pro práci s eneschopenkou část nastavení - v seznamu uživatelů v Amicusu část nastavení - v modulu eneschopenka... 3 Vystavení epn... 4 Začátek dočasné pracovní neschopnosti... 4 Tištěné části eneschopenky... 5 Odeslání hlášení do ČSSZ... 5 Oprava EPN... 6 Ukončení eneschopenky... 6 HOL - hlášení ošetřujícího lékaře... 7 Převzetí a předání DPN... 7 Potvrzení trvání dočasné PN... 8 Okno eneschopenka, správa komunikace s portálem ČSSZ... 8 Symboly v knize podání... 8 Odeslání podání na portál ČSSZ:... 8 Příjem odpovědi... 9 Přehled dokončených podání... 9 Smazání eneschopenky Souběh zpracování DPN v elektronické a papírové formě Zdroje dalších informací Seznam používaných zkratek

3 Funkce modulu eneschopenka Nadstavbový modul eneschopenka slouží pro elektronické odesílání neschopenek na ČSSZ. Při používání eneschopenky jsou I. a II. díl (při ukončení dočasné pracovní neschopnosti) papírového Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti a Hlášení ošetřujícího lékaře plně nahrazeny elektronickými formuláři. Pro účely eneschopenky mají zbylé díly vytvořenou jednodušší grafickou podobu. Tisk tiskopisů Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti je na běžný kancelářský papír formátu A5. Program Amicus zajišťuje odeslání I. dílu a II. dílu eneschopenky elektronickou cestou a současně tisk zbývajících dílů eneschopenky určených pro pacienta. Tiskopisy Hlášení ošetřujícího lékaře HOL generuje program Amicusu a následně zajišťuje odeslání elektronickou cestou ČSSZ. eneschopenka umožňuje ošetřujícím lékařům elektronické předávání tří formulářů souvisejících s dočasnou pracovní neschopností na ČSSZ: I. díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, II. díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti Průkaz práce neschopného pojištěnce a hlášení OSSZ o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, Hlášení ošetřujícího lékaře ve smyslu 61 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Výhody Jednoduché vystavení eneschopenky až k odeslání na ČSSZ pomocí několika kliků. Žádný tisk na papír pro ČSSZ. Tisk pro ostatní adresáty na běžný kancelářský papír místo problémových tiskopisů Elektronická komunikace je možná jen mezi ZZ a ČSSZ. Ostatní doklady pro pacienty a zaměstnavatele je třeba tisknout dál z programu v papírové formě. Program Amicus může pracovat s oběma typy neschopenek - s papírovými i elektronickými. Pravidla kombinace obou typů jsou popsána v kapitole Souběh zpracování DPN v elektronické a papírové formě. Pro komunikaci s ČSSZ používá program Amicusu rozhraní definované ČSSZ označené VREP. Odkazy na další informace neobsažené v této příručce najdete v kapitole Zdroje dalších informací. Než začnete Pro využívání eneschopenky je nutné splnit tyto podmínky: mít připojení k síti Internet mít registraci ke službě na ČSSZ. Registrace znamená přidělení IČPE a zavedení ošetřujícího lékaře do registrační databáze ČSSZ s oprávněním zasílat e-podání HPN. Registraci zajistí příslušná OSSZ podle sídla ošetřujícího lékaře. Žádost o přidělení IČPE je možné podat osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či zasláním u s uznávaným elektronickým podpisem. Tiskopis Žádost o přidělení identifikačního čísla pracoviště pro elektronická podání je k dispozici na OSSZ nebo na internetových stránkách ČSSZ - 2

4 Součástí registrace je předání sériového čísla certifikátu a název vystavitele certifikátu, kterým budete elektronická podání podepisovat. K tomu účelu lze použít stejný kvalifikovaný certifikát, jaký používáte např. pro edávky nebo ekontrol. Nastavení pro práci s eneschopenkou Přihlašovací údaje potřebné pro komunikaci s ČSSZ jsou uložené v konfiguraci programu AMICUS, není potřeba je zadávat při každém spojení s ČSSZ znovu. Nastavení je rozdělené do části v účtu uživatele v Amicusu a části v konfiguraci modulu eneschopenka. 1. část nastavení - v seznamu uživatelů v Amicusu Každému uživateli v seznamu uživatelů Amicusu je možné jednotlivě přiřadit možnost používat modul eneschopenka. V menu Služby > Uživatelé - [Prohlížej] - karta /Přihlašovací údaje/ nastavte tyto údaje: zaškrtněte Odesílat PN elektronicky vyplňte příslušné IČPE přidělené ČSSZ zaškrtněte Potlačit oboustranný tisk, pokud ho vaše tiskárna AMICUSu nabízí, ale nefunguje korektně zaškrtněte Tisknout 4. díl při vystavení chcete-li ho tisknout Zaškrtněte Kontrolovat odeslání při ukončení, pokud chcete, aby Vás program při ukončování upozornil na neodeslaná podání připravená k odeslání. 1. část nastavení - v modulu eneschopenka Zbývající údaje pro komunikaci s ČSSZ nastavte v modulu eneschopenka. Po stisku ikony pro nastavení program zobrazí okno, kde doplňte 3

5 pobočku ČSSZ výběrem ze seznamu osobní kvalifikovaný certifikát na podepisování podání zaregistrovaný na ČSSZ (tento certifikát musí být nainstalovaný počítači, odkud se budou posílat podání) ovou adresu kam bude ČSSZ posílat oznámení o podáních, pokud je chcete mailem potvrzovat (adresa je nepovinná). Vystavení epn Začátek dočasné pracovní neschopnosti V okně Přehled PN stiskněte tlačítko Vystav PN. Okno Vystavení PN, které se otevře, se liší podle toho, jestli má přihlášený uživatel nastavené používání eneschopenky. Tento případ dále popisujeme. Vyplňte potřebné údaje. Po stisku tlačítka OK program elektronicky odesílanou část neschopenky zařadí do fronty k odeslání na ČSSZ a zbývající díly vytiskne na tiskárnu. Odeslání e-podání HPN v tomto případě nahrazuje odeslání papírového I. dílu tiskopisu Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. Při uložení neschopenky program automaticky vygeneruje číslo epodání (EČN). EČN obsahuje IČPE, datum vystavení a pořadové číslo ve dni. 4

6 Tištěné části eneschopenky Zbylé díly eneschopenky, a to díl II. (část A a B) a III., program vytiskne k předání pacientovi. Tisk IV. dílu eneschopenky může proběhnout současně s tiskem II. a III. dílu podle nastavení v konfiguraci hned nebo až při další návštěvě pacienta v ordinaci při vystavení potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti (dále jen DPN). Jestliže nebude DPN trvat déle než 14 (21) dní, je vytištění IV. dílu eneschopenky nadbytečné, proto doporučujeme jeho tisk až později podle potřeby. Pro tisk eneschopenky použijte čistý kancelářský papír, tvar včetně předtisku je definovaný v programu Amicus a má formát A5 naležato. Součástí tisku je také EČN, které generuje modul při uložení nově vytvořené neschopenky. Proto je tisk ručně řízený tlačítky přístupný až při opravě neschopenky. Odeslání hlášení do ČSSZ Elektronická podání doporučujeme odeslat hromadně za celé pracoviště na konci ordinační doby. Pokud chcete přesto poslat podání dřív, stiskem menu Další - Sklad eneschopenka otevřete okno eneschopenka. Popis práce v okně eneschopenka hledejte v kapitole Okno eneschopenka, správa komunikace s portálem ČSSZ. 5

7 Oprava EPN V případě, že dřív vytvořené podání obsahuje chybu, otevřete neschopenku tlačítkem Oprav PN. Chybu opravte a potvrďte stiskem OK. Program vytvoří opravné podání. Jestliže chcete zapsat změny vzniklé až v průběhu trvání pracovní neschopnosti, nedělejte opravu PN, ale použijte Hlášení ošetřujícího lékaře, viz kap. Hlášení ošetřujícího lékaře. Ukončení eneschopenky Chcete-li ukončit neschopenku, stiskněte tlačítko Ukonči v okně Přehled PN. Program automaticky doplní konečnou diagnózu a datum ukončení, to potvrďte stiskem OK. Program vytvoří příslušné podání II. dílu eneschopenky a zařadí ho do fronty k odeslání na ČSSZ. 6

8 HOL - hlášení ošetřujícího lékaře Když v průběhu pracovní neschopnosti vznikne situace, kterou je potřeba nahlásit ČSSZ, použijte Hlášení ošetřujícího lékaře - stiskněte tlačítko Prohlížej, HOL. Hlášení použijte pro tyto případy: povolení vycházek v době DPN změna rozsahu nebo doby vycházek v průběhu DPN povolení změny místa pobytu v době DPN propuštění z ústavní péče a místo následného pobytu v době DPN změna diagnózy nemoci, která odůvodňuje DPN porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce propuštění dočasně práce neschopného pojištěnce ze své péče převzetí dočasně práce neschopného pojištěnce do své péče Potřebnou změnu vyplňte do okna Hlášení OL a potvrďte OK. Program vygeneruje podání a uloží ho do fronty k odeslání ČSSZ. Převzetí a předání DPN Při převzetí nebo předání pracovní neschopnosti stiskněte tlačítko Přeber v okně Přehled PN. Zapište údaje o předání resp. převzetí a potvrďte OK. Program vytvoří hlášení HOL a zařadí do fronty k odeslání ČSSZ. 7

9 Potvrzení trvání dočasné PN Tlačítkem Potvrzení trvání můžete otevřít tiskopis na vystavení Potvrzení trvání dočasné PN nebo karantény. Toto je zkrácený přístup, tiskopis program uloží do seznamu vydaných tiskopisů v okně Tisk karty pacienta stejně jako při vystavení ze seznamu tiskopisů v okně Tisk. Pokud má pacient nastavený pobyt během PN jinde než na adrese uvedené v Identifikačních údajích, tato dočasná adresa se přenese ze záznamu PN do potvrzení automaticky. Okno eneschopenka, správa komunikace s portálem ČSSZ Ke správě podání slouží okno modulu eneschopenka. Otevřít ho můžete z hlavního menu Administrativa - Sklad eneschopenka, případně v kartě pacienta z menu Další - Sklad eneschopenka. Okno má záložky Fronta a Sklad. V seznamu Fronta jsou podání připravená k odeslání a podání odeslaná čekající na odpověď z ČSSZ. V seznamu Sklad jsou podání dokončená, tj. podání přijatá ČSSZ a podání smazaná z Fronty příkazem Vymaž. Předání podání na portál ČSSZ probíhá ve dvou krocích. V prvním kroku server ČSSZ přidělí odeslanému podání jednoznačný identifikátor a ten vrátí ambulantnímu programu. V druhém kroku se ambulantní program dotazuje na stav přijetí podání pomocí přiděleného identifikátoru. Jednotlivé stavy podání program označuje následujícími symboly: Symboly v knize podání Typy podání První díl eneschopenky (založení). Druhý díl eneschopenky (ukončení). Hlášení ošetřujícího lékaře (předání do péče jiného lékaře, změna údajů v neschopence). Fronta - nezpracovaná podání Podání vybraná k odeslání Podání eneschopenky určené k odeslání. Opravné podání eneschopenky určené k odeslání. Odeslané podání, čeká se na odpověď. Podání bylo odmítnuto, je potřeba provést opravu neschopenky nebo údajů v identifikaci pacienta případně odeslat znovu se správnými přihlašovacími údaji nebo certifikátem (tzn. vytvořit opravné podání). Sklad - zpracovaná podání Podání přijaté ČSSZ. Podání odmítnuté ČSSZ. Stornované podání. Odeslání podání na portál ČSSZ: Seznam podání připravených k odeslání je okně modulu eneschopenka v seznamu Fronta. Podání určená k odeslání jsou při vytvoření automaticky označena fajfkou. Pokud chcete některé podání vyloučit z odeslání, fajfku smažte klikem myši nebo stiskem mezerníku. Podání připravená k odeslání jsou označena symbolem resp.. Podání odeslaná a čekající na odpověď jsou označena symbolem. 8

10 Další informace k nastavenému podání jsou zobrazené v dolní části okna, předávaná data lze zobrazit tlačítkem Detail. Připravená podání odešlete stiskem tlačítka Odešli. Odesílaná podání program podepisuje osobním certifikátem přiřazeným aktuálnímu uživateli programu. Ten je spojený s nastaveným IČPE, proto lze odeslat jen podání s příslušným IČPE. Tato podání vyberte volbou IČPE v horní části okna. Pokud nejsou tlačítka Odešli a Odpovědi přístupná, pravděpodobně je filtr přepnutý na jinou volbu. První krok zpracování (stažení identifikátoru podání z portálu ČSSZ) může trvat několik vteřin nebo minut. Příjem odpovědi Stažení zprávy o zpracování dřív odeslaných podání stáhněte stiskem tlačítka Odpovědi. Odpovědi obvykle nebudou na portále ČSSZ dřív než za několik minut prvním kroku (odeslání podání). Zpracování podání na ČSSZ může trvat několik minut až dva dny. Pokud odmítnuté podání opravíte opravným podáním a to bude portálem ČSSZ přijaté, program původní odmítnuté podání přesune do Skladu mezi zpracovaná podání. Přehled dokončených podání Seznam dokončených podání (přijatých ČSSZ nebo smazaných uživatelem) je v okně modulu eneschopenka v seznamu Sklad. Podání přijatá ČSSZ jsou označena symbolem. Podání odmítnutá jsou označena symbolem. Symbol označuje podání smazaná uživatelem. Další informace k nastavenému podání jsou zobrazené v dolní části okna, předávaná data lze zobrazit tlačítkem Detail. 9

11 Smazání eneschopenky Podání eneschopenky lze smazat z fronty pouze v případě, že ještě neodešlo na portál ČSSZ. Smazané podání program přesune do záložky Sklad. Chybně zadané údaje (např. Adresa, RČ, Dg. ) lze dodatečně napravit opravným podáním eneschopenky. Pokud se podaří odeslat chybné podání (např. neschopenka omylem vystavená jinému pacientovi), je třeba zrušení eneschopenky řešit telefonicky nebo písemně přímo s pobočkou OSSZ. Souběh zpracování DPN v elektronické a papírové formě Při převzetí nebo předání pacienta do péče jiného lékaře je možné volně přecházet mezi oběma typy neschopenky. Původní zpracování papírové neschopenky můžete dokončit elektronicky nebo naopak formuláře elektronické neschopenky předat lékaři, který eneschopenku vůbec nepoužívá. Pokud se nejedná o převzetí či předání pacienta nelze kombinovat klasickou a elektronickou neschopenku. Tzn., že pokud byla neschopenka založena na papírovém tiskopisu, je nutno ji dokončit na stejném typu dokumentu. Zdroje dalších informací Dokumentace modulu eneschopenka v menu Služby-Dokumentace Manual eneschopenka.pdf Prirucka_pro_lekare_2013.pdf (zdroj ČSSZ) Často kladené otázky - viz Prirucka_pro_lekare_2013.pdf Internetové stránky ČSSZ na adrese Technická podpora ČSSZ k elektronickému podávání tel. č Seznam používaných zkratek ČSSZ - Česká správa sociálního zabezpečení IČPE - Identifikační číslo pracoviště pro elektronická podání 10

12 ISDS - Informační systém datových schránek HOL - Hlášení ošetřujícího lékaře HPN - Hlášení pracovní neschopnosti (elektronické podání Hlášení pracovní neschopnosti) OSSZ - Okresní správa sociálního zabezpečení, Pražská správa sociálního zabezpečení, Městská správa sociálního zabezpečení Brno RDPN - Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti VREP - Veřejné rozhraní pro elektronická podání eneschopenka - Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti v případech, kdy lékař využívá službu e-podání HPN 11

Popis programu. Můj PVS. verze pro import z ESO9. ONZ, ELDP09, ELDP, PRIHL Přiznání k DPH

Popis programu. Můj PVS. verze pro import z ESO9. ONZ, ELDP09, ELDP, PRIHL Přiznání k DPH Popis programu Můj PVS verze pro import z ESO9 ONZ, ELDP09, ELDP, PRIHL Přiznání k DPH Pro komunikaci s podatelnami: PVS Portál veřejné správy VREP Veřejné rozhraní pro e-podání Tvorba Evidenčních listů

Více

nadstavbový modul programu Amicus

nadstavbový modul programu Amicus nadstavbový modul programu Amicus pro Windows TM Příručka uživatele v.1.0 duben 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Jeremiášova 1422/7b 155 00 Praha 5 Obsah 1 Úvod k modulu CGMesky 1 2 Aktivace

Více

ekomunikátor Uživatelská příručka programu

ekomunikátor Uživatelská příručka programu ekomunikátor Uživatelská příručka programu Infolinka 841 164 164 Obsah 1 Úvod...3 2 Instalační proces...4 2.1 Technické požadavky...4 2.2 Instalace ekomunikátoru...4 2.3 Upgrade ekomunikátoru...4 2.4 Poinstalační

Více

Informace pro uţivatele naleznete na adrese: http://www.alis.cz/pvs/pvs.jsp.

Informace pro uţivatele naleznete na adrese: http://www.alis.cz/pvs/pvs.jsp. Alis-PVS 1 Obsah Metodika a legislativa... 4 Úvod... 4 Základní pojmy, technický popis... 4 Registrace ke sluţbě... 7 Registrace ke sluţbě ČSSZ - RELDP (Česká správa sociálního zabezpečení - Roční evidenční

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO KVALIFIKACE A AUTORIZACE APLIKACE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO KVALIFIKACE A AUTORIZACE APLIKACE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO KVALIFIKACE A AUTORIZACE APLIKACE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY Uživatelská příručka Autor: AQUASOFT spol. s r. o. Verze: 1.15 Ze dne: 11. 8. 2015 Počet stran: 45 HISTORIE DOKUMENTU Verze

Více

N á v o d. I n s t a t O n l i n e

N á v o d. I n s t a t O n l i n e Generální ředitelství cel N á v o d k obsluze webové aplikace pro podávání výkazů pro Intrastat I n s t a t O n l i n e verze 3.5 duben 2009 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Definice základních termínů... 3 3.

Více

Začínáme s programem

Začínáme s programem Verze 1.30 Vytvořeno 9.6 2011 Začínáme s programem Obsah Úvod... - 3 - Požadavky na technické vybavení... - 4 - Doporučená sestava komponent zahrnuje... - 4 - Minimální sestava k provozování programu musí

Více

EMCS DM Klient. Uživatelská příručka

EMCS DM Klient. Uživatelská příručka EMCS DM Klient Uživatelská příručka EMCS DM Klient: Uživatelská příručka 1. Historie verzí... 1 2. Úvod... 2 2.1. EMCS DM deklarantský modul... 2 2.2. Funkčnost... 2 2.3. Technický popis... 2 3. Funkce

Více

Elektronické podání vůči

Elektronické podání vůči Elektronické podání vůči Živnostenskému rejstříku Příručka pro podnikatelskou veřejnost Obsah 1. MOŽNOSTI VYUŽITÍ APLIKACE JRF...3 1.1. EPO zaslané podnikatelem na EP ŽR přímo z aplikace JRF...3 1.2. EPO

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

Příručka aplikace. ORO web klient. Martin Falc, Kamil Matoušek. Zadavatel: Generální ředitelství cel. Budějovická 7, Praha 4.

Příručka aplikace. ORO web klient. Martin Falc, Kamil Matoušek. Zadavatel: Generální ředitelství cel. Budějovická 7, Praha 4. C E R T I C O N www.certicon.cz V Á C L A V S K Á 1 2, 1 2 0 0 0 P R A H A 2, CZ Příručka aplikace ORO web klient Martin Falc, Kamil Matoušek Zadavatel: Generální ředitelství cel Budějovická 7, Praha 4

Více

Dotace na podporu sociální práce

Dotace na podporu sociální práce Dotace na podporu sociální práce Uživatelská příručka Verze 1.1 15. 6. 2015 Copyright 2015 OKsystem a.s. OBSAH 1 SPOLEČNÉ PRVKY VŠECH FORMULÁŘŮ... 3 2 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 5 3 MENU APLIKACE... 6 4 POSTUP

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze: 1.5

PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze: 1.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze: 1.5 Ministerstvo financí České republiky Historie dokumentu Verze Datum Provedená změna Provedl Platnost od 0.98 06.06. 2008 První verze dokumentu RNDr. Miroslav Šedivý, TO2 1.0

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky Vytvořeno dne: 6.8.2009 Aktualizováno: 25.5.2010 Verze: 1.7 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Žádost o zřízení datové schránky Vytvořeno dne: 22.6.2009 Aktualizováno: 23.8.2011 Verze: 1.91 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály Czech

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobitu web terminálu... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.3 2010 QCM, s.r.o. Obsah Úvod...3 Požadavky na provoz systému E-ZAK...3 Zabezpečení...4 Přihlášení...4

Více

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele Instalace, první kroky a nastavení Daňová přiznání TAX Příručka uživatele

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost Vytvořeno dne: 6.8.2009 Aktualizováno: 25.5.2010 Verze: 1.6 2009

Více

POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 2014

POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 2014 POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 04 AKTUALIZACE JSOU VYZNAČENY MODŘE P O S T U P P R O Ř E D I T E L E k přihlašování žáků k MZ jaro 04 Platné od.. 0 OBSAH ZMĚNY V PROCESU PŘIHLAŠOVÁNÍ

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobito platbě... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito portálu pro

Více

Příručka uživatele STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz

Příručka uživatele STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele Příručka uživatele Instalace, první kroky a nastavení Daňová přiznání TAX Příručka uživatele 2013 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu TAX pro Windows ve verzi 2013, release 5900 Příručka

Více

Odesílání RELDP z WinFASu (elektronické podání na PVS) 4.4.2005

Odesílání RELDP z WinFASu (elektronické podání na PVS) 4.4.2005 Odesílání RELDP z WinFASu (elektronické podání na PVS) 4.4.2005!!! Než začnete s odesíláním RELDP, tento návod si vytiskněte a ALESPOŇ 3x PŘEČTĚTE!!! Nejvíce dotazů uživatelů je z důvodu nepozorného čtení

Více

Příručka uživatele Instalace, první kroky a nastavení

Příručka uživatele Instalace, první kroky a nastavení Daňová přiznání TAX 1 TAX DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ Instalace, první kroky a nastavení 2 Daňová přiznání TAX Daňová přiznání TAX 2008 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu TAX pro Windows Příručka popisuje program

Více

Administrátorská příručka systému e-spis LITE

Administrátorská příručka systému e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s. Předáno

Více

pro Windows TM verze 8.20, červenec 2011

pro Windows TM verze 8.20, červenec 2011 pro Windows TM verze 8.20, červenec 2011 Příručka uživatele CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Jeremiášova 1422/7b 155 00 Praha 5 Obsah 1 Úvod k uživatelské příručce 9 1-2 Nepřehlédněte 11 1-2.1

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.4 2011 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK... 4 Zabezpečení... 4 Přihlášení...

Více

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku Global Payment Plus UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Commerzbank AG, pobočka Praha Banka po Vašem boku Obsah PRVNÍ KROKY... 3 Krok č. 1 Přihlašovací údaje, USB token a čipová karta... 3 Krok č. 2 Spuštění aplikace...

Více

IS Krizkom Uživatelská dokumentace

IS Krizkom Uživatelská dokumentace IS Krizkom Uživatelská dokumentace pro úroveň: OCH ochraňovatel Zpracoval: DATASYS s.r.o. Praha 2014 Obsah Historie dokumentu...2 1. Úvod... 2 1.1 Účel dokumentu...2 1.2 Seznam zkratek...3 1.3 Informační

Více