VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s."

Transkript

1 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

2 OBSAH Úvodní slovo... 3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ... 4 Zpráva o činnosti AFIZ... 6 Zpráva o činnosti Etického výboru AFIZ... 8 Zpráva o činnosti Dozorčí rady AFIZ... 9 Organizační struktura a složení orgánů AFIZ Produkce členů AFIZ PREZENTACE KORPORATIVNÍCH ČLENŮ Seznam všech korporativních členů Effectconsulting, s.r.o KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s Partners Financial Services, a.s Salve Finance, a.s ZFP akademie, a.s Rozvaha Výkaz zisku a ztráty

3 ÚVODNÍ SLOVO Doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc. prezident AFIZ Rok 2013 měl být jednoznačně ve znamení důchodové reformy. S politováním musím konstatovat, že se naplnily všechny předchozí obavy a k žádné důchodové reformě fakticky nedošlo. Zájem o tzv. II. pilíř tedy důchodové spoření byl ze strany občanů minimální. Vysoké nároky na kvalifikaci a administrativu spojenou s distribucí ve spojení s naprosto nesmyslnou regulací odměn vedly také k nezájmu zprostředkovatelů tento produkt aktivněji nabízet. Potvrdilo se, že neuvážená a přehnaná regulace může zcela ochromit určitý segment finančního trhu. Lze jen doufat, že regulátor si z toho vezme ponaučení a bude napříště více naslouchat trhu a varování před přílišnou regulací bude brát vážně. Mnohem horší je skutečnost, že nepovedená důchodová reforma spojená s různými zpochybňujícími politickými prohlášeními vedla k všeobecnému znechucení občanů bavit se o jakémkoliv finančním zabezpečení na stáří. To velmi komplikovalo práci všech finančních poradců, kteří si nutnost tvorby individuálních finančních rezerv na postproduktivní věk velmi dobře uvědomují. Přesvědčit o této potřebě klienty se však stává čím dál tím těžší, přestože cíl důchodové reformy měl být přesně opačný. I v roce 2013 pokračovala diskuse kolem novelizace právní úpravy zprostředkování pojištění, které se AFIZ aktivně účastnila. Ani v tomto roce se však nepodařilo smysluplnou podobu novely dotáhnout do konce. A to máme před sebou diskusi o regulaci hypoték. Bez ohledu na tyto objektivní problémy spojené se státní důchodovou reformou lze konstatovat, že členové AFIZ i v roce 2013 poskytovali svým klientům kvalitní služby. Dokazuje to zcela minimální počet podnětů adresovaných našemu Etickému výboru. Ukazuje se, že naše členské společnosti se naučily podstatně lépe pracovat i s případnými stížnostmi a ty oprávněné skutečně řešit ke spokojenosti klientů. Je to nepochybně správná cesta, jak posílit důvěru ve finanční poradce a získat pro tento obor potřebnou prestiž. To bude jeden z klíčových cílů nadcházejících let, který lze mnohem lépe dosáhnout potřebnou sebereflexí a vhodnými samoregulačními kroky, než plošnou státní regulací. Závěrem mi proto dovolte, abych všem členům AFIZ, kteří to se svým podnikáním myslí dlouhodobě vážně a poctivě, popřál hodně úspěchů a sil do dalších let. 3

4 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ za rok 2013 LEDEN: Na svém lednovém zasedání odsouhlasilo Představenstvo návrh rozpočtu a kvalifikovaným odhadem určilo výši příspěvku korporativních členů na rok Novým korporativním členem se po přijetí Představenstvem stala společnost MAXIS GROUP, a.s. Pro zápis vázaných zástupců při startu důchodové reformy upozornila AFIZ ČNB na příliš přísná kritéria kontroly zápisu se základními registry. Rychlou a konstruktivní spoluprácí mezi AFIZ a ČNB se podařilo chybovost zápisu podstatně snížit a zápis VZ tím učinit pružnějším. ÚNOR: Na únorovém zasedání projednali členové Představenstva možné členství AFIZ v AKAT a v BIPAR. Dále byli informováni o realizaci závěrečných testů projektu ESF a termínech dokončení projektu. Na programu zasedání byla diskuse ke stavu novely 38/2004Sb. a dále smysluplnost a funkčnost registru REGIS. Mgr. Vít Mikolášek předseda Představenstva AFIZ V roce 2013 se Představenstvo sešlo k jedenácti řádným zasedáním. Pravidelnými body každého Představenstva byly informace o plnění rozpočtu a přijetí nových žadatelů o individuální členství v AFIZ. Významné události z jednání Představenstva: BŘEZEN: Důležitým bodem březnového zasedání bylo projednání řešení výpadku příjmů do rozpočtu v důsledku odchodu společností Generali Care a ČP Direct. Dále byl diskutován možný doplatek členského příspěvku za rok 2012 spojený s předpokládaným konečným vyúčtováním projektu ESF. Členové Představenstva vyjádřili souhlas se vstupem AFIZ do Evropské federace pojišťovacích zprostředkovatelů (BIPAR). Dále bylo konstatováno, že se asociace AKAT a AFIZ shodly na neformální, partnerské, finančně neutrální spolupráci. Pro úspěšné dokončení projektu ESF je třeba vyvinout větší úsilí ze stran účastníků při účasti na závěrečných certifikačních testech. Při nenaplnění požadovaného limitu hrozí krácení dotace ze strany MPSV ČR. 4

5 Na zasedání byly diskutovány poznatky ke stavu novely 38/2004Sb. získané na zasedání Rozpočtového výboru a z osobních schůzek. DUBEN: V dubnu Představenstvo vzalo na vědomí prodloužení lhůty pro odevzdání Závěrečné monitorovací zprávy projektu ESF a tím i předpokládané posunutí závěrečného vyúčtování projektu ze strany MPSV ČR. Členové Představenstva se domluvili na úpravě základních pravidel pro vzájemnou komunikaci mezi zasedáními Představenstva. KVĚTEN: Na květnovém zasedání přijímá Představenstvo rozhodnutí o odložení splatnosti půjčky od členských společností Kapitol, Partners a ZFPA v celkové výši ,00 Kč. Splatnost je stanovena nejpozději 31. prosince Představenstvo přijalo Jednací řád Představenstva v upraveném znění. K novele 38/2004Sb. nejsou zatím žádné nové poznatky, plánovanou neveřejnou konzultaci Rozpočtového výboru a asociací narušil pohřeb Valtra Komárka. ČERVEN: Na červnovém zasedání Představenstva bylo konstatováno, že červnová schůzka s MF ČR byla úspěšná, připomínky AFIZ k novele 38/2004Sb. byly úspěšně vypořádány. SRPEN: Členové Představenstva odsouhlasili výši členského příspěvku korporativních členů na rok 2013 a vzali na vědomí předběžný odhad finančního vypořádání projektu ESF. Vzhledem k politické situaci bylo konstatováno, že novela 38/2004Sb. nebude projednána a že ji musí předložit Poslanecké sněmovně až nová vláda. ZÁŘÍ: Členové Představenstva schválili texty do Výroční zprávy za rok V září se Představenstvo rozhodlo svolat valnou hromadu na 9. prosince Hlavním bodem zářijového zasedání byla strategie budování dobrého jména profese finančního poradce. Byla diskutována forma dotazníku k pojistným produktům v souvislosti s novým občanským zákoníkem. ŘÍJEN: V říjnu byli členové Představenstva seznámeni s konečným vyúčtováním MPSV projektu ESF. Byl vyčíslen mimořádný členský příspěvek pro korporativní členy za rok Členové Představenstva se shodli na splacení půjčky k datu 31. října 2013, čímž se snížily úroky. Bylo diskutováno další využití e-learningu z projektu ESF. Představenstvo schválilo 15 kandidátů na delegáty za individuální členy pro valnou hromadu. Členové Představenstva se shodli na připomínkách k návrhu ÚS ČNB k řízení a kontrole kvality činnosti distribučních sítí ze strany pojišťoven. Jedním z témat říjnového zasedání byly rozšířené kompetence finančního arbitra ČR platné od 1. listopadu LISTOPAD: Na listopadovém zasedání byly dokončeny přípravy na valnou hromadu. Bylo konstatováno, že AFIZ má vypořádány veškeré závazky a pohledávky spojené s půjčkami, členskými příspěvky a projektem ESF. PROSINEC: Prosincové zasedání Představenstva následovalo po skončení valné hromady. Členové si zvolili ze svého středu předsedu, 1. místopředsedu a místopředsedu. Důležitým bodem jednání bylo řešení podezření na únik dat z databází pojišťoven. 5

6 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. Zpráva o činnosti AFIZ v roce 2013 ností Santia, s.r.o.. Pro členy AFIZ zde pak byla možnost vykonat zkoušku za cenově zvýhodněných podmínek. S politováním je třeba konstatovat, že zásadní připomínky k legislativě důchodové reformy, které AFIZ opakovaně vznášela a MF nevyslyšelo, se ukázaly jako zcela opodstatněné a zřejmá přeregulace se nakonec výrazně podílela na celkovém neúspěchu tzv. druhého pilíře. Ing. Petr Šafránek generální sekretář AFIZ Rok 2013 měl být především ve znamení důchodové reformy, tomu odpovídal i začátek roku, kdy jsme se intenzivně zabývali pomocí naším členům v získávání potřebných oprávnění resp. s vypořádáním se s novým systémem JERRS ČNB, který díky propojení se základními registry vykazoval až neskutečnou chybovost při zadávání nových vázaných zástupců a při zapisování oprávnění pro důchodové produkty u stávajících vázaných zástupců. Dětské nemoci tohoto systému jsme ve spolupráci s ČNB nakonec překonali, dnes slouží i v oblasti pojišťovnictví. AFIZ navázala odbornou spolupráci s prvním subjektem akreditovaným ČNB pro provádění zkoušek odborné způsobilosti pro distribuci důchodových produktů společ- Pokračovaly již tradiční diskuse o novele zákona 38/ 2004Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích, návrh nakonec po odstranění regulace provizí prošel LRV a následně prvním čtením v Poslanecké sněmovně, ovšem s mnoha nevypořádanými připomínkami trhu. Diskuse se tak z Ministerstva financí přesunula na půdu Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny. I zde jsme intenzivně upozorňovali na klíčové problémy a připravili několik pozměňovacích návrhů mimo jiné ve věci povinných maturit pro stávající zprostředkovatele. V polovině roku došlo nakonec k dohodě s MF a všechny naše připomínky byly kladně vypořádány, nicméně v důsledku rozpuštění Poslanecké sněmovny již upravený návrh nebyl projednán. Opětovné předložení návrhu novely se předpokládá v roce 2014, kdy budeme muset znovu hlídat, v jaké podobě bude text předložen a zejména pak, zda nebudou opět snahy regulovat provize, což se může stát i formou poslaneckého pozměňovacího návrhu. Další zásadní legislativní normou, na jejíž aplikaci se bylo třeba v tomto roce připravit, je nový občanský zákoník. Na toto téma jsme uspořádali veřejný odborný seminář, zejména pak k novým ustanovením o odpovědnosti za škodu způsobenou informací nebo radou. Na podzim se pak ukázalo jako relativně problematické nové ustanovení, ukládající pojišťovnám povinnost upozornit klienta na 6

7 případné nesrovnalosti mezi jeho požadavky a navrhovanou pojistnou smlouvou. Výklad tohoto ustanovení se nepodařilo doposud sjednotit. V úplném závěru tohoto roku vznikla poněkud neočekávaně diskuse o výkladu osvobození zprostředkovatelských činností na finančním trhu od DPH, a to ve vztahu k rozdílovým provizím vypláceným ve strukturálních firmách. Situaci aktuálně řešíme ve spolupráci s ostatními asociacemi. Tradičně dobrá byla spolupráce s Českou národní bankou při tvorbě sekundární legislativy tedy prováděcích vyhlášek. Stalo se dobrým standardem, že ČNB dává vyhlášky profesním asociacím k vyjádření ještě před meziresortním připomínkovým řízením a vznesené připomínky velmi poctivě vypořádává na následném osobním jednání. Určitý problém nastal při přípravě úředního sdělení, kterým ČNB přenášela podstatnou část kontrolní činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů na pojišťovny a dokonce se zde znovu pokusila nenápadně regulovat provize konkrétně jejich rozložení v čase. K možnosti tento materiál připomínkovat jsme se museli aktivně přihlásit. V roce 2013 se podařilo úspěšně dokončit projekt Profesní vzdělávání finančních zprostředkovatelů ČR, financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. V rámci tohoto projektu byly vytvořeny a otestovány čtyři e-learningové moduly - zprostředkování pojištění, zprostředkování investic, zprostředkování důchodových produktů a zprostředkování financování bydlení. Tyto moduly budou nyní využívány k samostudiu a základnímu ověření nabytých vědomostí začínajících poradců členů AFIZ a budou též nabídnuty komerčně. Rok 2013 byl významný i pokud jde o začlenění AFIZ do mezinárodních organizací. V reakci na zamýšlené výrazné navýšení příspěvku do FECIF rozhodlo Představenstvo o ukončení členství a naopak požádalo o členství v BIPAR, což je primárně organizace pojišťovacích zprostředkovatelů, nicméně svojí činností pokrývá i ostatní segmenty zejména kapitálový trh. Díky velikosti BIPAR a zejména pak jejímu profesionálnímu aparátu získala AFIZ za poloviční náklady velmi dobrý informační servis a možnost se aktivně vyjadřovat k evropské legislativě už v průběhu jejího vzniku. Probíhala aktivní komunikace s ostatními asociacemi a sdruženími v ČR (ČAP, AKAT, ČAOCP, AČPM). AFIZ byla odborným partnerem soutěže Zlatá koruna a několika odborných konferencí. V roce 2013 bylo přijato celkem 160 nových individuálních členů a jeden člen korporativní společnost MAXIS GROUP, a.s.. K dnešnímu dni má AFIZ 988 individuálních a 9 korporativních členů. Svým členům AFIZ poskytovala a poskytuje služby AFIZ INFO zodpovídání odborných dotazů a pokládání kvalifikovaných dotazů MF a ČNB podle aktuálních potřeb členů. Byly pravidelně zpracovávány informace členů o produkci a ve spolupráci s USF vydávány pravidelné čtvrtletní tiskové zprávy s agregovanými údaji za obě asociace. Náklady na činnost sekretariátu AFIZ se podařilo stabilizovat na cca ,- Kč měsíčně. 7

8 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. Zpráva Etického výboru AFIZ pro Výroční zprávu 2013 a druhý senát je senátem obecným. Oba senáty si zvolily své předsedy. Etický výbor schválil BEST PRACTICES pro klienta a BEST PRACTICES pro poradce. Obě doporučení Etického výboru AFIZ, která jsou zveřejněna na webových stránkách Asociace, by měla pomoci klientům rozlišit dle uvedených bodů kvalitního poradce nebo zprostředkovatele od nekvalitních, pochybných jedinců a předejít tím možným sporům. Poradcům je best practices radou, jak dostát svým zákonným povinnostem a uzavřít úspěšný smluvní vztah v souladu s platnými etickými normami. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. předseda Etického výboru AFIZ Na valné hromadě Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR konané dne 10. prosince 2012 byl zvolen předsedou Etického výboru JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. a dalších sedm členů Etického výboru, jmenovitě Daniel Jaroš, Ing. Jaroslav Knížek, Bc. Zdeněk Koplík, Mgr. Jana Levová, Ing. Libor Novák, Mgr. Ing. Iva Skybová a Ing. Jaroslava Šindelářová. V průběhu roku 2013 nebyl kooptován žádný nový člen Etického výboru AFIZ. Etický výbor AFIZ se v roce 2013 sešel dvakrát a to v říjnu a v prosinci. Na svém zasedání si členové zvolili ze svého středu 1. místopředsedu Ing. Jaroslavu Šindelářovou a místopředsedu Ing. Jaroslava Knížka. Členové Etického výboru zřídili dva Disciplinární senáty, jeden se specializací na pojišťovnictví a kapitálový trh Etickému výboru byl v roce 2013 doručen jeden podnět závažnějšího charakteru. Dne 23. října 2013 bylo zahájeno disciplinární řízení s individuálním členem pro důvodné podezření z opakovaného hrubého porušení Etického kodexu AFIZ. Etický výbor přijal, po ukončení disciplinárního řízení, dne 19. listopadu 2013 rozhodnutí o vyloučení individuálního člena z AFIZ. Vyloučený individuální člen podal dne 4. prosince 2013 proti rozhodnutí Etického výboru odvolání k Představenstvu AFIZ. Ostatní sporné situace či podněty k řešení ze strany klientů, které v průběhu roku 2013 obdržely členské společnosti, byly vyšetřeny, vyhodnoceny a uzavřeny přímo v rámci právních či jiných příslušných oddělení těchto členských společností. Členové Etického výboru sledovali dodržování obecně uznávaných etických principů v oblasti poskytování služeb na finančním trhu z pohledu AFIZ a konstatovali, že finanční trh se zdá být stabilizovanějším a kultivovanějším než tomu bylo v letech minulých. 8

9 Zpráva Dozorčí rady AFIZ pro Výroční zprávu za 2013 jem informací o činnosti sekretariátu AFIZ. Externí účetní AFIZ pan Richard Papert poskytoval členům DR výstupy z účetnictví podle aktuální potřeby v průběhu celého období mezi valnými hromadami. Jana Vojáčková předsedkyně Dozorčí rady AFIZ Dozorčí rada AFIZ byla řádně zvolena na valné hromadě dne 10. prosince 2012 ve složení: Bc. Jiří Drahota, Ing. Martina Skalická Dušátková, Jana Juřenová, Martina Pomikáčková, DiS., Jana Vojáčková. Svoji činnost zahájila na prvním zasedání dne 25. dubna 2013, kdy zvolila předsedou Janu Vojáčkovou, 1. místopředsedou Bc. Jiřího Drahotu a místopředsedou Martinu Pomikáčkovou, DiS.. V květnu byla Dozorčí radou kooptována per rollam další členka Dozorčí rady paní Tatiana Purdiaková ze společnosti Partners Financial Services, a.s.. Kooptace per rollam byla potvrzena na podzimním zasedání DR dne 25. září 2013, současně na tomto zasedání byla jednomyslně schválena zpráva DR do Výroční zprávy AFIZ Obě zasedání se konala za přítomnosti tajemnice AFIZ paní Romany Pavlíčkové, která byla zdro- Podstatou činnosti Dozorčí rady je kontrola činnosti Asociace z pohledu ekonomického i z pohledu manažerského. Proto předmětem kontroly byly i zápisy ze zasedání Představenstva AFIZ a jejich soulad se stanovami AFIZ za období od do , kdy Dozorčí rada konstatuje, že zápisy Představenstva jsou vedeny řádně, hlasování per rollam jsou podložena autorizačními y a úkoly vyplývající z těchto zápisů jsou plněny v uvedených termínech. Z pohledu ekonomického Dozorčí rada hloubkovou kontrolou jednotlivých účtů za období od do , které byly mezi členy DR rozděleny z důvodu pružnější kontrolní činnosti, zjistila řádné vedení účetnictví. Pozornost byla věnována i projektu financovanému ze strukturálních fondů. Půjčka, která byla poskytnuta s 5 % úrokem na úspěšné dokončení projektu ESF byla k datu plně splacena. Dozorčí rada konstatuje, že nebyly shledány žádné vážné nedostatky či pochybení, která by zkreslovala či nepravdivě vypovídala o ekonomické činnosti AFIZ. Účetní uzávěrka AFIZ za rok 2013 byla projednána se sekretariátem AFIZ a DR k této neměla žádné komentáře a nevznesla žádné připomínky. V souhrnu je nutno konstatovat, že účetnictví AFIZ je vedeno řádně v souladu s platnými právními předpisy a financování činnosti Asociace je úsporné a efektivní. 9

10 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. Organizační struktura a složení orgánů AFIZ (k ) VALNÁ HROMADA PREZIDENT PŘEDSTAVENSTVO DOZORČÍ RADA ETICKÝ VÝBOR Doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc. Petr Beneš Bc. Jiří Drahota JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD. předseda Ján Blaschke Jana Juřenová Pavel Doubek Mgr. Marta Gellová Martina Pomikáčková, DiS Daniel Jaroš Ing. Jiří Klaban 1. místopředseda Tatiana Purdiaková Ing. Jaroslav Knížek místopředseda Mgr. Vít Mikolášek předseda Jana Vojáčková Bc. Zdeněk Koplík Vladimír Poliak místopředseda Ing. Libor Novák Ing. Petr Šafránek Mgr. Ing. Iva Skybová Bc. Petr Zapletal Ing. Jaroslava Šindelářová 1. místopředseda GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ ODBORNÉ KOMISE Ing. Petr Šafránek SEKRETARIÁT Romana Pavlíčková DISCIPLINÁRNÍ SENÁTY 10

11 Informační povinnost korporativních členů AFIZ za rok 2013 počet smluv v ks, částky v tisících Kč AFIZ za 2013 Investice jednorázové_počet uzavřených smluv Objem nákupů_pl Objem prodejů_pl Investice pravidelné _ počet uzavřených smluv Objem ročních investic Pojišťovnictví počet uzavřených smluv_žp_běžně placené Roční produkční pojistné_žp_běžně placené Pojišťovnictví počet uzavřených smluv_žp_jednorázově placené Roční produkční pojistné_žp_jednorázově placené Pojišťovnictví počet uzavřených smluv_np Roční produkční pojistné_np Stavební spoření_počet uzavřených smluv Stavební spoření_objem cílových částek Stavební spoření_počet uzavřených úvěrových smluv Stavební spoření_objem úvěrů Hypoteční úvěry_počet uzavřených smluv Hypoteční úvěry_ objem Penzijní připojištění_počet navýšených smluv Penzijní připojištění_objem sjednaných ročních navýšení Spořící účty_počet uzavřených smluv Důchodové spoření_ počet uzavřených smluv Doplňkové penzijní spoření_ počet uzavřených smluv Doplňkové penzijní spoření_objem sjednaných ročních příspěvků Počet nových klientů Počet PPZ Počet VZ

12 PREZENTACE KORPORATIVNÍCH ČLENŮ Seznam všech korporativních členů AFIZ (stav k ) AQUEL CREDIT s.r.o. CONSULTOR spol. s r.o. Effectconsulting, s.r.o. KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s. MAXIS GROUP, a.s. Partners Financial Services, a.s. Salve Finance a.s. Top-Pojištění.cz, s.r.o. ZFP akademie, a.s. Na následujících stranách se prezentují pouze korporativní členové, kteří o prezentaci společnosti projevili zájem. 13

13 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Effectconsulting, s.r.o. Komenského 4847/ Jablonec nad Nisou Ján Blaschke generální ředitel nejen v podobě dlouhodobě spokojených klientů, ale i v úspěšně absolvované státní kontrole ze strany ČNB. Rok 2013 proběhl u naší společnosti ve znamení stabilizace našeho týmu profesionálních poradců, který budujeme od roku 1994, kdy jsme vstoupili na trh. Jedním z významných kroků byla příprava podstatně rozsáhlejší IT podpory ze strany centrály, jejímž cílem je v nadcházejících letech nejen usnadnit práci našim poradcům, ale zlepšit i péči o stávající kmen klientů. S potěšením můžeme konstatovat, že i přes obecně nepříznivou ekonomickou situaci a zjevně nepovedenou státní důchodovou reformu se nám podařilo nejen udržet stávající klienty, ale i získávat mnohé nové. K tomu nepochybně přispělo i průběžné vzdělávání našich poradců, které zajišťujeme ve vlastním školícím zařízení v sídle centrály společnosti, a to jak ve spolupráci s našimi obchodními partnery, tak i prostřednictvím vlastních kvalifikovaných lektorů. Úspěšně jsme zvládli všechny potřebné administrativní kroky k rozšíření oprávnění na distribuci nových důchodových produktů, nicméně toto nemalé úsilí nepřineslo díky nesmyslné státní regulaci kýžený výsledek a očekávaná důchodová reforma se prakticky nekonala. Nezbylo, než se vrátit k osvědčeným produktům našich dlouholetých obchodních partnerů a věnovat se především zajištění finančních rizik našich klientů. Závěrem chci poděkovat všem klientům za důvěru, poradcům za kvalitně odvedené služby, obchodním partnerům za dlouhodobě bezproblémovou spolupráci a popřát všem mnoho dalších úspěchů v naší další společné práci. Mnoha lety osvědčená praxe upřednostňování kvality služeb před kvantitou opět přinesla své výsledky. Tentokrát 15

14 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. KAPITOL a. s. Rašínova 4, Brno Ing. Ivo Zlámal předseda představenstva Mgr. Ivan Groh člen představenstva Ing. Jiří Klaban člen představenstva Při hodnocení roku 2013 nemůžeme vynechat ústřední téma, kterým se stala důchodová reforma, tedy zavedení tzv. II. pilíře a další legislativní změny, které se dotkly i penzijního připojištění ve formě transformovaných fondů a zavedení nových účastnických fondů. Ukázalo se, že důchodová reforma skončila dříve, než začala. Nastavení podmínek pro účastníky druhého pilíře a pro jeho distribuci, ve spojitosti s nejistotou vyvolanou na politické scéně ohledně jeho budoucnosti, přinesly fatální neúspěch všem penzijním společnostem. Po roce 2012, který byl ve znamení obrovského zájmu o původní garantované penzijní připojištění, přišel absolutně nejhorší rok pro celé odvětví penzijního spoření. Ubyli účastníci penzijního připojištění v transformovaných fondech, v novém III. pilíři přibylo nejméně účastníků od počátků penzijního spoření před 20ti lety a druhý pilíř zůstal na hodnotách, které budou znamenat vážnou debatu o jeho budoucnosti v následujících letech. Je zjevné, že celé odvětví bude potřebovat změny v legislativě, protože stávající stav penzijního spoření je díky stávající právní úpravě doslova paralyzován. Nepovedená důchodová reforma zapříčinila celkové ochlazení poptávky na trhu, která se projevila i u ostatních druhů produktů. Zcela určitě na ochlazení měl i vliv ukončený prodej původního penzijního připojištění, které přilákalo rekordní počet účastníků. Nejistota ohledně budoucího vývoje na politické scéně znamenala i pro mnohé občany odložení důležitých rozhodnutí na jistější dobu. Kapitol připravil, ve spolupráci s Pojišťovnou Kooperativa, vlastní verzi důchodového produktu pod názvem Penze s garancí, přičemž zájem o tento produkt překročil poptávku po II. i III. pilíři dohromady. Dařilo se i jiným druhům z našeho produktového portfolia. Tradičně silnou pozici měl Kapitol ve všech druzích pojištění, ať už neživotním nebo životním. Opět jsme dosáhli vyššího počtu v neživotních pojištěních než v pojištění životním, čímž se odlišujeme od všech srovnatelných poradenských společností. Dařilo se dalším produktů našeho portfolia, a to v souladu s trhem, kde rekordy v objemech hlásil zejména trh s hypotéčními úvěry. V produktovém portfoliu se také zabydlely 16

15 pravidelné investice, které se staly součástí naší standardní nabídky. Kapitol v roce 2013 významně podpořil modernizaci informačních systémů a současně zahájil práci na unikátním softwarovém řešení pro práci s klientem: Vznikla jedinečná mobilní aplikace MAX, která našim poradcům významně usnadňuje práci v terénu. Jde o originální řešení, které v tomto rozsahu nemá na poradenském trhu konkurenci. Kvalitu aplikace MAX ocenili i pořadatelé soutěže Microsoft Industry Awards, kde naše aplikace zvítězila v kategorii nejlepší mobilní řešení. Je na místě, abychom vyjádřili poděkování všem našim spolupracovníkům a poradcům, zvláštní poděkování pak patří těm, kteří se přes vlastní standardní práci, aktivně zapojili do procesu tvorby MAXe a dodali mu své praktické zkušenosti. Očekáváme, že kromě posunů v kvalitě poskytovaného poradenství nadále porostou i zvýšené nároky na finančně poradenskou profesi ze strany dohledu i regulátora, což vnímáme jako jedinou možnou cestu jak zvýšit prestiž našemu oboru. Na finančně poradenského trhu se vedla diskuse na téma vhodných regulatorních opatření a její pokračování očekáváme i v následujícím období. Věříme, že všichni účastníci debaty se poučí i díky zkušenostem posbíraným díky regulacím uplatněným v penzijním spoření, které se ukázaly jako paralyzující celé odvětví. Budeme se tomuto tématu rádi věnovat spolu s našimi partnery a věříme, že se nám podaří najít v této složité otázce rozumné východisko. Informace korporativního člena AFIZ do Výroční zprávy AFIZ 2013 (ks/kč) Investice jednorázové_počet uzavřených smluv N/A Objem nákupů_pl 0 Objem prodejů_pl 0 Investice pravidelné _ počet uzavřených smluv Objem ročních investic Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_žp_běžně placené Roční produkční pojistné_žp_běžně placené Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_žp_jednorázově placené Roční produkční pojistné_žp_jednorázově placené Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_np Roční produkční pojistné_np Stavební spoření_počet uzavřených smluv 574 Stavební spoření_objem cílových částek Stavební spoření_počet uzavřených úvěrových smluv 50 Stavební spoření_objem úvěrů Hypoteční úvěry_počet uzavřených smluv Hypoteční úvěry_objem Penzijní připojištění_počet navýšených smluv 452 Penzijní připojištění_objem sjednaných ročních navýšení Spořící účty_počet uzavřených smluv N/A Důchodové spoření_počet uzavřených smluv 19 Doplňkové penzijní spoření_počet uzavřených smluv 121 Doplňkové penzijní spoření_objem sjednaných ročních příspěvků Počet nových klientů za rok Počet PPZ ke konci kalendářního roku Počet VZ ke konci kalendářního roku 803 Roční provizní obrat

16 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. Partners Financial Services, a.s. Türkova 2319/5b, Praha 4 Ing. Petr Borkovec Předseda představenstva Partners Financial Services, a.s. V roce 2013 jsme se v Partners zaměřili na procesní změny, IT inovace, nové byznysové segmenty, změny v kariérovém plánu i růst v korporátním segmentu. Z hlediska obchodu to byl velice náročný rok bez příležitostí typických pro rok Přesto se nám podařilo v důležitých segmentech růst a připravit si dobrou půdu pro budoucí období. Po úspěšném absolvování státní kontroly ČNB jsme reagovali na požadavky regulátorů v ČR i EU a také na dlouhodobou potřebu trhu a v závěru roku 2012 jsme zavedli investiční poradenství, které v průběhu roku 2013 prošlo řadou inovací a zlepšení. Díky funkčnímu systému a procesům tak můžeme radit kompetentně a bezpečně. Pokračovali jsme v budování franšízové pobočkové sítě Partners market coby důležité součásti našeho strukturálního modelu. Všechny poradenské či zprostředkovatelské sítě na světě se dnes perou se zásadním problémem: jak dlouhodobě udržet prestižní značku a servisovat masu historicky získaných klientů. My jsme tuto výzvu vyřešili! Ke konci roku 2014 budeme mít zhruba 50 franšízových poboček. Za pouhých dvanáct měsíců roku 2013 jsme také uvedli v život mnoho skvělých inovací. Spojili jsme síly s jedním z největších makléřů trhu, společností OK GROUP, a získali podíl na trhu zaměstnaneckých benefitů a firemního pojištění i přístup k obrovskému know-how v oblasti korporátního byznysu. 18

17 Několik desítek procent všech finančních analýz Partners dnes již probíhá v prostředí elektronických nástrojů Anakin nebo Analyzer na počítači či tabletu poradce. Jde o technologickou vychytávku, která šetří peníze a čas poradce a zajišťuje kvalitní data. Je důkazem našeho prvenství v inovacích. Oproti roku 2012, který byl ve znamení velkých byznysových příležitostí, byl rok 2013 mnohem náročnější. Přesto se společnosti podařilo obstát, o čemž svědčí některé výsledky - v úvěrech jsme dosáhli 16,5 miliard korun, tedy o 30 % více než v roce Potvrdili jsme tak svou sílu ve skutečně náročné oblasti, jako jsou hypotéky, refinancování a konsolidace. Rostli jsme i v oblasti rizikového pojištění, a to o 11 %, což dokazuje, že u klientů nám jde skutečně o podstatu, a tedy bezpečí a zajištění pro případ nenadálých událostí. Více než 30 % byznysu v roce 2013 tvořily jednotky ze servisu, což ukazuje obrovský nevyužitý potenciál našich bezmála 400 tisíc klientů. Počet smluv na jednoho klienta vzrostl z 2,2 na aktuálních 3,2. Rok 2013 potvrdil, že máme dobře našlapnuto! Ať už je to připravenost na legislativu a byrokracii, změny v kariérovém plánu, vyladění nových nástrojů nebo posílení a inovace ve strategických segmentech, jako jsou hypotéky a životní pojistky. Zbývá nám tedy pouze využít všech příležitostí i získaného náskoku v zavádění změn a naplnit podnikatelskou vizi, kterou Partners již tolik let představují. Informace korporativního člena AFIZ do Výroční zprávy AFIZ 2013 (ks/kč) Investice jednorázové_počet uzavřených smluv Objem nákupů_pl Objem prodejů_pl N/A Investice pravidelné _ počet uzavřených smluv Objem ročních investic Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_žp_běžně placené Roční produkční pojistné_žp_běžně placené Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_žp_jednorázově placené 0 Roční produkční pojistné_žp_jednorázově placené 0 Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_np Roční produkční pojistné_np Stavební spoření_počet uzavřených smluv Stavební spoření_objem cílových částek Stavební spoření_počet uzavřených úvěrových smluv Stavební spoření_objem úvěrů Hypoteční úvěry_počet uzavřených smluv Hypoteční úvěry_objem Penzijní připojištění_počet navýšených smluv Penzijní připojištění_objem sjednaných ročních navýšení Spořící účty_počet uzavřených smluv Důchodové spoření_počet uzavřených smluv Doplňkové penzijní spoření_počet uzavřených smluv Doplňkové penzijní spoření_objem sjednaných ročních příspěvků Počet nových klientů za rok Počet PPZ ke konci kalendářního roku Počet VZ ke konci kalendářního roku Roční provizní obrat

18 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. Salve Finance, a.s. Sádky 1615/4, Prostějov 20

19 Při ohlédnutí za rokem 2013 je nutné v první řadě poděkovat za úsilí celému týmu obchodníků, manažerů, back office, IT oddělení a call centru. Změny započaté v roce 2012 a aktivity celé skupiny v ČR ukazují meziroční nárůsty ve všech oblastech a tak například v provizním obratu jsme dosáhli navýšení o 56 % v porovnání s předešlým rokem. Další oblastí, kterou rozvíjíme, je on-line sjednávání produktů pro naše poradce, kteří z pohledu celkového počtu uzavřených smluv již překročili hranici 70 % veškeré sjednané produkce na Celková obchodní strategie nás odlišuje na trhu hned v několika bodech. Jedním z nich je naše zaměřeni na produkty, které většina konkurence nechává bez povšimnutí. Jedná se o bezstornové produkty, kde je sice nastavena nižší odměna, ale v našem portfoliu tvoří obratově více jak 70 % celkové produkce z pohledu počtu uzavřených smluv a to je pro naše spolupracovníky velmi zajimavé. Díky takto zvolené péči o klienty se nám již dlouhodobě stabilizoval klientský kmen a tým poradců. Dalši významnou součástí naši práce jsou zkušenosti na ostatních trzích, kde Salve Group působí. Již delší dobu spolupracujeme s Arca Capital, která svými produkty doplňuje portfolio poradcům, kteří potřebují zajistit stabilní a jisté zhodnocení pro konzervativní klienty. V druhé polovině roku jsme přijali strategické rozhodnuti, které pomůže naší společnosti získat nadčasový nástroj z pohledu péče a vztahu s klienty. Tento model VIP péče jsme připraveni nabídnout napříč trhem a to i konkurenčním poradcům, kteří to s klienty myslí vážně. I v této oblasti nám půjde výhradně o nízkopříjmové, ale stabilní produkty. Současně tak chceme zachovat zdravé konkurenční prostředí a jistě nemáme zájem přetahovat poradce z jiných firem. Našim cílem je dát všem slušným poradcům možnost stabilizace a jistoty v naší branži a to i s ohledem na připravovaná legislativní opatření. Vsadili jsme na jistotu následných odměn pro naše spolupracovníky, což je patrné při výšce vyplácených následných odměn, které dosahují již nekolika milionů ročně. Bc. Petr Zapletal předseda představenstva Salve Finance, a.s. 21

20 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ZFP akademie, a.s. 17. listopadu 3112/12, Břeclav Vladimír Poliak předseda dozorčí rady ZFP akademie, a.s. Mám-li stručně okomentovat rok 2013 z pohledu firemního dění a tržního prostředí, ve kterém se naše společnost nacházela, pak bych ho charakterizoval jako rok vln. Tato paralela se mi nabízí vzhledem k průběhu událostí, které v tomto roce proběhly. Nejprve nám legislativa upravila parametry produktů penzijního připojištění a důchodového spoření tak, že se staly téměř neprodejnými. Tyto negativní vlivy pak dokonale završil naprosto pasivní přístup státu a politiků k důchodové reformě. Připomínám, že k důchodové reformě stanovené zákonem. Situace, kdy na jednu stranu dá stát zákonem signál občanům, aby spořili a vytvořili si další zdroj finanční rezervy do důchodu a na straně druhé se, za mohutného přispění médií, postaví k reformě naprosto negativně a říká, že je to špatně. Poškození důvěry občanů ve druhý pilíř důchodové reformy způsobil nezájem o důchodové spoření, což tvrdě dopadlo na zprostředkovatelský trh. Tolik krátce k mému vidění úvodu roku Jak se to vše projevilo v naší společnosti? S odstupem hodnotím, že pozitivně. První část vlny totiž způsobila následnou vlnu aktivity všech, kteří se zachovali jako dobří hospodáři a podnikatelé, jejichž společným cílem je úspěch a dlouhodobá prosperita. Podnikání je o hledání cest. Během dvacetileté zkušenosti fungování ZFP jsme mnohdy hledali tu správnou cestu a díky schopným a úspěšným lidem se nám to vždy podařilo. Stejný efekt přinesly i události prvního pololetí roku Druhá polovina roku se pak nesla v realizaci projektů, které vedly k postupnému vyrovnání výkonů odpovídajících potenciálu naší společnosti. Jedním ze stěžejních úspěšných projektů bylo založení společnosti ZFP Investments a zahájení činnosti jejího realitního fondu v červenci roku 2013, jehož vklady za půl roku od zahájení činnosti dosáhly téměř 750 milionů korun. To je pouze jeden z příkladů nalezení správné cesty. Cesty podpořené společnými cíly, hodnotami a vizemi, které jsme si v roce 2012 ve společnosti nastavili v rámci střednědobé strategie rozvoje. Závěrem bych chtěl vyjádřit svůj názor na legislativní proces, který probíhá ve finanční sféře, pak pouze krátce. Zůstávám zastáncem zdravého selského rozumu a vnímání potřeb lidí. 22

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 2 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

UCT/VEMA 22.01 Org: 14451042/0 účtový rozvrh 11/02/10 Strana 1 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlohodobý

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Název 00870 Sídlo: Újezd u Brna, Komenského 07 Předmět činnosti: veřejná správa Okamžik sestavení:.7.05 8::6 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 79 70 897,9 6 66 5,98 578 7 77, 569 058 99,7 680 70 5,5 60 9 758,5

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec Název 007566 Okamžik sestavení: 6..0 0:: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 066 068 79,6 5 706 68,5 7 6 08, 680 6 577,08 007 57 5,9 5 706 68,5 65 80 8, 68 006 85,78 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 870 56,85

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ:

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 II. Dlouhodobý hmotný majetek 6 87,00 866,00 609 97,00 0,00 9 Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 05 hmotného

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha, HO. - PC výkaznictvi JASU Datum tisku: 02.02.2012 čas: 13.51 Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 71009728 Název organizace: Mateřská škola Kouřim,okres Kolín Právní forma: příspěvková organizace

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek 50 658, 89 68, 5 00,00 55 08,00 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 67 05 98,7

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

PROMERITUM o.s. Březinova 7, 772 00 Olomouc IČO: 22909788. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření občanského sdružení. za rok

PROMERITUM o.s. Březinova 7, 772 00 Olomouc IČO: 22909788. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření občanského sdružení. za rok PROMERITUM o.s. Březinova 7, 772 Olomouc IČO: 2299788 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření občanského sdružení za rok 212 O B S A H Úvod... 3 1 Statutární orgány společnosti a jejich složení k 31. 12.

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI I. Dlouhodobý nehmotný majetek 67 98,9 6 89,9 0 5,00 0,00 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 8 76 00,6 76 578,99 5 69 7,7 5 7 857,7 9 Uspořádací

Více

Rozvaha. Okamžik sestavení: 11.5.2015 17:05:15 0,00 0,00 0,00 0,00. 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Software. 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Ocenitelná práva

Rozvaha. Okamžik sestavení: 11.5.2015 17:05:15 0,00 0,00 0,00 0,00. 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Software. 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Ocenitelná práva I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek 986 0,80 90,80 97 6,00 97 6,00 III. Dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky 5 Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných

Více

Licence: MP1L XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: MP1L XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) : 12 / 2010 IČO: SOR 3 Název: Městská část Praha 2 AKTIVA CELKEM 5 578 892 998,94 89 834 789,55 5 489

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI I. Dlouhodobý nehmotný majetek 6 79,5 5 58,5 60 9,00 65 67,00 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 50 8 78,56 7 70 9,09 968 87,7 0 55 867,75

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2010 IČO: 00241687 Název: Městská část Praha 13 POZOR - rozdíl mezi

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IČO: 00473715 Název: Obec Lipec AKTIVA CELKEM 14 541

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 30.01.2014 18:27:53 ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ----------------------------------------------------------------------

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Obec Skalička AKTIVA CELKEM 12 417

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ROZVAHA. (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení:

ROZVAHA. (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: Název ní jednotky: IČ: Sídlo: Právní forma: Předmět činnosti: AKTIVA CELKEM Název ROZVAHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 1 2 3 4 A. Stálá aktiva I.

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70963355 Název: Dobrovolný svazek obcí Holicka AKTIVA

Více

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 75055694 Název: Svazek obcí Drahansko a okolí AKTIVA

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00532096 Název: Obec Bukovina AKTIVA CELKEM 26 745

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00568520 Název: Obec Dešná AKTIVA CELKEM 13 822

Více

OPIS ÚČTOVÉHO ROZVRHU. Číslo Název účtu Aktivní/ Náklady/ pasivní výnosy

OPIS ÚČTOVÉHO ROZVRHU. Číslo Název účtu Aktivní/ Náklady/ pasivní výnosy UCT/VEMA 24.00 S059 Org.: 14451042/0 01. 2012 10/02/12 12.25 Str.: 1 Název a sídlo účetní jednotky: ------------------------------ Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Osvoboditelů 44058

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00580775 Název: Obec Suchovršice AKTIVA CELKEM 51

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00283932 Název: OÚ Halenkovice AKTIVA CELKEM 137

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 235539 Název: Obec Libenice AKTIVA CELKEM 44 027

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00272264 Název: Obec Ubislavice AKTIVA CELKEM 26

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00576948 Název: Obec Staré Město AKTIVA CELKEM 201

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00064581 Název: Hlavní město PRAHA SNS: 200 - Hlavní město

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Převodový můstek pro ÚSC.

Převodový můstek pro ÚSC. Page 1 of 8 Převodový můstek pro ÚSC Rubrika: KEO - aktuality / Účetnictví Datum vydání: 4.1.2010 Adresa článku: http://www.alis.cz/clanky/detailclanku.jsp?id=2629 Převodový můstek pro ÚSC. KEO-Účetnictví

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00272086 Název: Obec Sber AKTIVA CELKEM 34 417 240,82

Více