VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s."

Transkript

1 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

2 OBSAH Úvodní slovo... 3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ... 4 Zpráva o činnosti AFIZ... 6 Zpráva o činnosti Etického výboru AFIZ... 8 Zpráva o činnosti Dozorčí rady AFIZ... 9 Organizační struktura a složení orgánů AFIZ Produkce členů AFIZ PREZENTACE KORPORATIVNÍCH ČLENŮ Seznam všech korporativních členů Effectconsulting, s.r.o KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s Partners Financial Services, a.s Salve Finance, a.s ZFP akademie, a.s Rozvaha Výkaz zisku a ztráty

3 ÚVODNÍ SLOVO Doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc. prezident AFIZ Rok 2013 měl být jednoznačně ve znamení důchodové reformy. S politováním musím konstatovat, že se naplnily všechny předchozí obavy a k žádné důchodové reformě fakticky nedošlo. Zájem o tzv. II. pilíř tedy důchodové spoření byl ze strany občanů minimální. Vysoké nároky na kvalifikaci a administrativu spojenou s distribucí ve spojení s naprosto nesmyslnou regulací odměn vedly také k nezájmu zprostředkovatelů tento produkt aktivněji nabízet. Potvrdilo se, že neuvážená a přehnaná regulace může zcela ochromit určitý segment finančního trhu. Lze jen doufat, že regulátor si z toho vezme ponaučení a bude napříště více naslouchat trhu a varování před přílišnou regulací bude brát vážně. Mnohem horší je skutečnost, že nepovedená důchodová reforma spojená s různými zpochybňujícími politickými prohlášeními vedla k všeobecnému znechucení občanů bavit se o jakémkoliv finančním zabezpečení na stáří. To velmi komplikovalo práci všech finančních poradců, kteří si nutnost tvorby individuálních finančních rezerv na postproduktivní věk velmi dobře uvědomují. Přesvědčit o této potřebě klienty se však stává čím dál tím těžší, přestože cíl důchodové reformy měl být přesně opačný. I v roce 2013 pokračovala diskuse kolem novelizace právní úpravy zprostředkování pojištění, které se AFIZ aktivně účastnila. Ani v tomto roce se však nepodařilo smysluplnou podobu novely dotáhnout do konce. A to máme před sebou diskusi o regulaci hypoték. Bez ohledu na tyto objektivní problémy spojené se státní důchodovou reformou lze konstatovat, že členové AFIZ i v roce 2013 poskytovali svým klientům kvalitní služby. Dokazuje to zcela minimální počet podnětů adresovaných našemu Etickému výboru. Ukazuje se, že naše členské společnosti se naučily podstatně lépe pracovat i s případnými stížnostmi a ty oprávněné skutečně řešit ke spokojenosti klientů. Je to nepochybně správná cesta, jak posílit důvěru ve finanční poradce a získat pro tento obor potřebnou prestiž. To bude jeden z klíčových cílů nadcházejících let, který lze mnohem lépe dosáhnout potřebnou sebereflexí a vhodnými samoregulačními kroky, než plošnou státní regulací. Závěrem mi proto dovolte, abych všem členům AFIZ, kteří to se svým podnikáním myslí dlouhodobě vážně a poctivě, popřál hodně úspěchů a sil do dalších let. 3

4 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ za rok 2013 LEDEN: Na svém lednovém zasedání odsouhlasilo Představenstvo návrh rozpočtu a kvalifikovaným odhadem určilo výši příspěvku korporativních členů na rok Novým korporativním členem se po přijetí Představenstvem stala společnost MAXIS GROUP, a.s. Pro zápis vázaných zástupců při startu důchodové reformy upozornila AFIZ ČNB na příliš přísná kritéria kontroly zápisu se základními registry. Rychlou a konstruktivní spoluprácí mezi AFIZ a ČNB se podařilo chybovost zápisu podstatně snížit a zápis VZ tím učinit pružnějším. ÚNOR: Na únorovém zasedání projednali členové Představenstva možné členství AFIZ v AKAT a v BIPAR. Dále byli informováni o realizaci závěrečných testů projektu ESF a termínech dokončení projektu. Na programu zasedání byla diskuse ke stavu novely 38/2004Sb. a dále smysluplnost a funkčnost registru REGIS. Mgr. Vít Mikolášek předseda Představenstva AFIZ V roce 2013 se Představenstvo sešlo k jedenácti řádným zasedáním. Pravidelnými body každého Představenstva byly informace o plnění rozpočtu a přijetí nových žadatelů o individuální členství v AFIZ. Významné události z jednání Představenstva: BŘEZEN: Důležitým bodem březnového zasedání bylo projednání řešení výpadku příjmů do rozpočtu v důsledku odchodu společností Generali Care a ČP Direct. Dále byl diskutován možný doplatek členského příspěvku za rok 2012 spojený s předpokládaným konečným vyúčtováním projektu ESF. Členové Představenstva vyjádřili souhlas se vstupem AFIZ do Evropské federace pojišťovacích zprostředkovatelů (BIPAR). Dále bylo konstatováno, že se asociace AKAT a AFIZ shodly na neformální, partnerské, finančně neutrální spolupráci. Pro úspěšné dokončení projektu ESF je třeba vyvinout větší úsilí ze stran účastníků při účasti na závěrečných certifikačních testech. Při nenaplnění požadovaného limitu hrozí krácení dotace ze strany MPSV ČR. 4

5 Na zasedání byly diskutovány poznatky ke stavu novely 38/2004Sb. získané na zasedání Rozpočtového výboru a z osobních schůzek. DUBEN: V dubnu Představenstvo vzalo na vědomí prodloužení lhůty pro odevzdání Závěrečné monitorovací zprávy projektu ESF a tím i předpokládané posunutí závěrečného vyúčtování projektu ze strany MPSV ČR. Členové Představenstva se domluvili na úpravě základních pravidel pro vzájemnou komunikaci mezi zasedáními Představenstva. KVĚTEN: Na květnovém zasedání přijímá Představenstvo rozhodnutí o odložení splatnosti půjčky od členských společností Kapitol, Partners a ZFPA v celkové výši ,00 Kč. Splatnost je stanovena nejpozději 31. prosince Představenstvo přijalo Jednací řád Představenstva v upraveném znění. K novele 38/2004Sb. nejsou zatím žádné nové poznatky, plánovanou neveřejnou konzultaci Rozpočtového výboru a asociací narušil pohřeb Valtra Komárka. ČERVEN: Na červnovém zasedání Představenstva bylo konstatováno, že červnová schůzka s MF ČR byla úspěšná, připomínky AFIZ k novele 38/2004Sb. byly úspěšně vypořádány. SRPEN: Členové Představenstva odsouhlasili výši členského příspěvku korporativních členů na rok 2013 a vzali na vědomí předběžný odhad finančního vypořádání projektu ESF. Vzhledem k politické situaci bylo konstatováno, že novela 38/2004Sb. nebude projednána a že ji musí předložit Poslanecké sněmovně až nová vláda. ZÁŘÍ: Členové Představenstva schválili texty do Výroční zprávy za rok V září se Představenstvo rozhodlo svolat valnou hromadu na 9. prosince Hlavním bodem zářijového zasedání byla strategie budování dobrého jména profese finančního poradce. Byla diskutována forma dotazníku k pojistným produktům v souvislosti s novým občanským zákoníkem. ŘÍJEN: V říjnu byli členové Představenstva seznámeni s konečným vyúčtováním MPSV projektu ESF. Byl vyčíslen mimořádný členský příspěvek pro korporativní členy za rok Členové Představenstva se shodli na splacení půjčky k datu 31. října 2013, čímž se snížily úroky. Bylo diskutováno další využití e-learningu z projektu ESF. Představenstvo schválilo 15 kandidátů na delegáty za individuální členy pro valnou hromadu. Členové Představenstva se shodli na připomínkách k návrhu ÚS ČNB k řízení a kontrole kvality činnosti distribučních sítí ze strany pojišťoven. Jedním z témat říjnového zasedání byly rozšířené kompetence finančního arbitra ČR platné od 1. listopadu LISTOPAD: Na listopadovém zasedání byly dokončeny přípravy na valnou hromadu. Bylo konstatováno, že AFIZ má vypořádány veškeré závazky a pohledávky spojené s půjčkami, členskými příspěvky a projektem ESF. PROSINEC: Prosincové zasedání Představenstva následovalo po skončení valné hromady. Členové si zvolili ze svého středu předsedu, 1. místopředsedu a místopředsedu. Důležitým bodem jednání bylo řešení podezření na únik dat z databází pojišťoven. 5

6 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. Zpráva o činnosti AFIZ v roce 2013 ností Santia, s.r.o.. Pro členy AFIZ zde pak byla možnost vykonat zkoušku za cenově zvýhodněných podmínek. S politováním je třeba konstatovat, že zásadní připomínky k legislativě důchodové reformy, které AFIZ opakovaně vznášela a MF nevyslyšelo, se ukázaly jako zcela opodstatněné a zřejmá přeregulace se nakonec výrazně podílela na celkovém neúspěchu tzv. druhého pilíře. Ing. Petr Šafránek generální sekretář AFIZ Rok 2013 měl být především ve znamení důchodové reformy, tomu odpovídal i začátek roku, kdy jsme se intenzivně zabývali pomocí naším členům v získávání potřebných oprávnění resp. s vypořádáním se s novým systémem JERRS ČNB, který díky propojení se základními registry vykazoval až neskutečnou chybovost při zadávání nových vázaných zástupců a při zapisování oprávnění pro důchodové produkty u stávajících vázaných zástupců. Dětské nemoci tohoto systému jsme ve spolupráci s ČNB nakonec překonali, dnes slouží i v oblasti pojišťovnictví. AFIZ navázala odbornou spolupráci s prvním subjektem akreditovaným ČNB pro provádění zkoušek odborné způsobilosti pro distribuci důchodových produktů společ- Pokračovaly již tradiční diskuse o novele zákona 38/ 2004Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích, návrh nakonec po odstranění regulace provizí prošel LRV a následně prvním čtením v Poslanecké sněmovně, ovšem s mnoha nevypořádanými připomínkami trhu. Diskuse se tak z Ministerstva financí přesunula na půdu Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny. I zde jsme intenzivně upozorňovali na klíčové problémy a připravili několik pozměňovacích návrhů mimo jiné ve věci povinných maturit pro stávající zprostředkovatele. V polovině roku došlo nakonec k dohodě s MF a všechny naše připomínky byly kladně vypořádány, nicméně v důsledku rozpuštění Poslanecké sněmovny již upravený návrh nebyl projednán. Opětovné předložení návrhu novely se předpokládá v roce 2014, kdy budeme muset znovu hlídat, v jaké podobě bude text předložen a zejména pak, zda nebudou opět snahy regulovat provize, což se může stát i formou poslaneckého pozměňovacího návrhu. Další zásadní legislativní normou, na jejíž aplikaci se bylo třeba v tomto roce připravit, je nový občanský zákoník. Na toto téma jsme uspořádali veřejný odborný seminář, zejména pak k novým ustanovením o odpovědnosti za škodu způsobenou informací nebo radou. Na podzim se pak ukázalo jako relativně problematické nové ustanovení, ukládající pojišťovnám povinnost upozornit klienta na 6

7 případné nesrovnalosti mezi jeho požadavky a navrhovanou pojistnou smlouvou. Výklad tohoto ustanovení se nepodařilo doposud sjednotit. V úplném závěru tohoto roku vznikla poněkud neočekávaně diskuse o výkladu osvobození zprostředkovatelských činností na finančním trhu od DPH, a to ve vztahu k rozdílovým provizím vypláceným ve strukturálních firmách. Situaci aktuálně řešíme ve spolupráci s ostatními asociacemi. Tradičně dobrá byla spolupráce s Českou národní bankou při tvorbě sekundární legislativy tedy prováděcích vyhlášek. Stalo se dobrým standardem, že ČNB dává vyhlášky profesním asociacím k vyjádření ještě před meziresortním připomínkovým řízením a vznesené připomínky velmi poctivě vypořádává na následném osobním jednání. Určitý problém nastal při přípravě úředního sdělení, kterým ČNB přenášela podstatnou část kontrolní činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů na pojišťovny a dokonce se zde znovu pokusila nenápadně regulovat provize konkrétně jejich rozložení v čase. K možnosti tento materiál připomínkovat jsme se museli aktivně přihlásit. V roce 2013 se podařilo úspěšně dokončit projekt Profesní vzdělávání finančních zprostředkovatelů ČR, financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. V rámci tohoto projektu byly vytvořeny a otestovány čtyři e-learningové moduly - zprostředkování pojištění, zprostředkování investic, zprostředkování důchodových produktů a zprostředkování financování bydlení. Tyto moduly budou nyní využívány k samostudiu a základnímu ověření nabytých vědomostí začínajících poradců členů AFIZ a budou též nabídnuty komerčně. Rok 2013 byl významný i pokud jde o začlenění AFIZ do mezinárodních organizací. V reakci na zamýšlené výrazné navýšení příspěvku do FECIF rozhodlo Představenstvo o ukončení členství a naopak požádalo o členství v BIPAR, což je primárně organizace pojišťovacích zprostředkovatelů, nicméně svojí činností pokrývá i ostatní segmenty zejména kapitálový trh. Díky velikosti BIPAR a zejména pak jejímu profesionálnímu aparátu získala AFIZ za poloviční náklady velmi dobrý informační servis a možnost se aktivně vyjadřovat k evropské legislativě už v průběhu jejího vzniku. Probíhala aktivní komunikace s ostatními asociacemi a sdruženími v ČR (ČAP, AKAT, ČAOCP, AČPM). AFIZ byla odborným partnerem soutěže Zlatá koruna a několika odborných konferencí. V roce 2013 bylo přijato celkem 160 nových individuálních členů a jeden člen korporativní společnost MAXIS GROUP, a.s.. K dnešnímu dni má AFIZ 988 individuálních a 9 korporativních členů. Svým členům AFIZ poskytovala a poskytuje služby AFIZ INFO zodpovídání odborných dotazů a pokládání kvalifikovaných dotazů MF a ČNB podle aktuálních potřeb členů. Byly pravidelně zpracovávány informace členů o produkci a ve spolupráci s USF vydávány pravidelné čtvrtletní tiskové zprávy s agregovanými údaji za obě asociace. Náklady na činnost sekretariátu AFIZ se podařilo stabilizovat na cca ,- Kč měsíčně. 7

8 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. Zpráva Etického výboru AFIZ pro Výroční zprávu 2013 a druhý senát je senátem obecným. Oba senáty si zvolily své předsedy. Etický výbor schválil BEST PRACTICES pro klienta a BEST PRACTICES pro poradce. Obě doporučení Etického výboru AFIZ, která jsou zveřejněna na webových stránkách Asociace, by měla pomoci klientům rozlišit dle uvedených bodů kvalitního poradce nebo zprostředkovatele od nekvalitních, pochybných jedinců a předejít tím možným sporům. Poradcům je best practices radou, jak dostát svým zákonným povinnostem a uzavřít úspěšný smluvní vztah v souladu s platnými etickými normami. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. předseda Etického výboru AFIZ Na valné hromadě Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR konané dne 10. prosince 2012 byl zvolen předsedou Etického výboru JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. a dalších sedm členů Etického výboru, jmenovitě Daniel Jaroš, Ing. Jaroslav Knížek, Bc. Zdeněk Koplík, Mgr. Jana Levová, Ing. Libor Novák, Mgr. Ing. Iva Skybová a Ing. Jaroslava Šindelářová. V průběhu roku 2013 nebyl kooptován žádný nový člen Etického výboru AFIZ. Etický výbor AFIZ se v roce 2013 sešel dvakrát a to v říjnu a v prosinci. Na svém zasedání si členové zvolili ze svého středu 1. místopředsedu Ing. Jaroslavu Šindelářovou a místopředsedu Ing. Jaroslava Knížka. Členové Etického výboru zřídili dva Disciplinární senáty, jeden se specializací na pojišťovnictví a kapitálový trh Etickému výboru byl v roce 2013 doručen jeden podnět závažnějšího charakteru. Dne 23. října 2013 bylo zahájeno disciplinární řízení s individuálním členem pro důvodné podezření z opakovaného hrubého porušení Etického kodexu AFIZ. Etický výbor přijal, po ukončení disciplinárního řízení, dne 19. listopadu 2013 rozhodnutí o vyloučení individuálního člena z AFIZ. Vyloučený individuální člen podal dne 4. prosince 2013 proti rozhodnutí Etického výboru odvolání k Představenstvu AFIZ. Ostatní sporné situace či podněty k řešení ze strany klientů, které v průběhu roku 2013 obdržely členské společnosti, byly vyšetřeny, vyhodnoceny a uzavřeny přímo v rámci právních či jiných příslušných oddělení těchto členských společností. Členové Etického výboru sledovali dodržování obecně uznávaných etických principů v oblasti poskytování služeb na finančním trhu z pohledu AFIZ a konstatovali, že finanční trh se zdá být stabilizovanějším a kultivovanějším než tomu bylo v letech minulých. 8

9 Zpráva Dozorčí rady AFIZ pro Výroční zprávu za 2013 jem informací o činnosti sekretariátu AFIZ. Externí účetní AFIZ pan Richard Papert poskytoval členům DR výstupy z účetnictví podle aktuální potřeby v průběhu celého období mezi valnými hromadami. Jana Vojáčková předsedkyně Dozorčí rady AFIZ Dozorčí rada AFIZ byla řádně zvolena na valné hromadě dne 10. prosince 2012 ve složení: Bc. Jiří Drahota, Ing. Martina Skalická Dušátková, Jana Juřenová, Martina Pomikáčková, DiS., Jana Vojáčková. Svoji činnost zahájila na prvním zasedání dne 25. dubna 2013, kdy zvolila předsedou Janu Vojáčkovou, 1. místopředsedou Bc. Jiřího Drahotu a místopředsedou Martinu Pomikáčkovou, DiS.. V květnu byla Dozorčí radou kooptována per rollam další členka Dozorčí rady paní Tatiana Purdiaková ze společnosti Partners Financial Services, a.s.. Kooptace per rollam byla potvrzena na podzimním zasedání DR dne 25. září 2013, současně na tomto zasedání byla jednomyslně schválena zpráva DR do Výroční zprávy AFIZ Obě zasedání se konala za přítomnosti tajemnice AFIZ paní Romany Pavlíčkové, která byla zdro- Podstatou činnosti Dozorčí rady je kontrola činnosti Asociace z pohledu ekonomického i z pohledu manažerského. Proto předmětem kontroly byly i zápisy ze zasedání Představenstva AFIZ a jejich soulad se stanovami AFIZ za období od do , kdy Dozorčí rada konstatuje, že zápisy Představenstva jsou vedeny řádně, hlasování per rollam jsou podložena autorizačními y a úkoly vyplývající z těchto zápisů jsou plněny v uvedených termínech. Z pohledu ekonomického Dozorčí rada hloubkovou kontrolou jednotlivých účtů za období od do , které byly mezi členy DR rozděleny z důvodu pružnější kontrolní činnosti, zjistila řádné vedení účetnictví. Pozornost byla věnována i projektu financovanému ze strukturálních fondů. Půjčka, která byla poskytnuta s 5 % úrokem na úspěšné dokončení projektu ESF byla k datu plně splacena. Dozorčí rada konstatuje, že nebyly shledány žádné vážné nedostatky či pochybení, která by zkreslovala či nepravdivě vypovídala o ekonomické činnosti AFIZ. Účetní uzávěrka AFIZ za rok 2013 byla projednána se sekretariátem AFIZ a DR k této neměla žádné komentáře a nevznesla žádné připomínky. V souhrnu je nutno konstatovat, že účetnictví AFIZ je vedeno řádně v souladu s platnými právními předpisy a financování činnosti Asociace je úsporné a efektivní. 9

10 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. Organizační struktura a složení orgánů AFIZ (k ) VALNÁ HROMADA PREZIDENT PŘEDSTAVENSTVO DOZORČÍ RADA ETICKÝ VÝBOR Doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc. Petr Beneš Bc. Jiří Drahota JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD. předseda Ján Blaschke Jana Juřenová Pavel Doubek Mgr. Marta Gellová Martina Pomikáčková, DiS Daniel Jaroš Ing. Jiří Klaban 1. místopředseda Tatiana Purdiaková Ing. Jaroslav Knížek místopředseda Mgr. Vít Mikolášek předseda Jana Vojáčková Bc. Zdeněk Koplík Vladimír Poliak místopředseda Ing. Libor Novák Ing. Petr Šafránek Mgr. Ing. Iva Skybová Bc. Petr Zapletal Ing. Jaroslava Šindelářová 1. místopředseda GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ ODBORNÉ KOMISE Ing. Petr Šafránek SEKRETARIÁT Romana Pavlíčková DISCIPLINÁRNÍ SENÁTY 10

11 Informační povinnost korporativních členů AFIZ za rok 2013 počet smluv v ks, částky v tisících Kč AFIZ za 2013 Investice jednorázové_počet uzavřených smluv Objem nákupů_pl Objem prodejů_pl Investice pravidelné _ počet uzavřených smluv Objem ročních investic Pojišťovnictví počet uzavřených smluv_žp_běžně placené Roční produkční pojistné_žp_běžně placené Pojišťovnictví počet uzavřených smluv_žp_jednorázově placené Roční produkční pojistné_žp_jednorázově placené Pojišťovnictví počet uzavřených smluv_np Roční produkční pojistné_np Stavební spoření_počet uzavřených smluv Stavební spoření_objem cílových částek Stavební spoření_počet uzavřených úvěrových smluv Stavební spoření_objem úvěrů Hypoteční úvěry_počet uzavřených smluv Hypoteční úvěry_ objem Penzijní připojištění_počet navýšených smluv Penzijní připojištění_objem sjednaných ročních navýšení Spořící účty_počet uzavřených smluv Důchodové spoření_ počet uzavřených smluv Doplňkové penzijní spoření_ počet uzavřených smluv Doplňkové penzijní spoření_objem sjednaných ročních příspěvků Počet nových klientů Počet PPZ Počet VZ

12 PREZENTACE KORPORATIVNÍCH ČLENŮ Seznam všech korporativních členů AFIZ (stav k ) AQUEL CREDIT s.r.o. CONSULTOR spol. s r.o. Effectconsulting, s.r.o. KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s. MAXIS GROUP, a.s. Partners Financial Services, a.s. Salve Finance a.s. Top-Pojištění.cz, s.r.o. ZFP akademie, a.s. Na následujících stranách se prezentují pouze korporativní členové, kteří o prezentaci společnosti projevili zájem. 13

13 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Effectconsulting, s.r.o. Komenského 4847/ Jablonec nad Nisou Ján Blaschke generální ředitel nejen v podobě dlouhodobě spokojených klientů, ale i v úspěšně absolvované státní kontrole ze strany ČNB. Rok 2013 proběhl u naší společnosti ve znamení stabilizace našeho týmu profesionálních poradců, který budujeme od roku 1994, kdy jsme vstoupili na trh. Jedním z významných kroků byla příprava podstatně rozsáhlejší IT podpory ze strany centrály, jejímž cílem je v nadcházejících letech nejen usnadnit práci našim poradcům, ale zlepšit i péči o stávající kmen klientů. S potěšením můžeme konstatovat, že i přes obecně nepříznivou ekonomickou situaci a zjevně nepovedenou státní důchodovou reformu se nám podařilo nejen udržet stávající klienty, ale i získávat mnohé nové. K tomu nepochybně přispělo i průběžné vzdělávání našich poradců, které zajišťujeme ve vlastním školícím zařízení v sídle centrály společnosti, a to jak ve spolupráci s našimi obchodními partnery, tak i prostřednictvím vlastních kvalifikovaných lektorů. Úspěšně jsme zvládli všechny potřebné administrativní kroky k rozšíření oprávnění na distribuci nových důchodových produktů, nicméně toto nemalé úsilí nepřineslo díky nesmyslné státní regulaci kýžený výsledek a očekávaná důchodová reforma se prakticky nekonala. Nezbylo, než se vrátit k osvědčeným produktům našich dlouholetých obchodních partnerů a věnovat se především zajištění finančních rizik našich klientů. Závěrem chci poděkovat všem klientům za důvěru, poradcům za kvalitně odvedené služby, obchodním partnerům za dlouhodobě bezproblémovou spolupráci a popřát všem mnoho dalších úspěchů v naší další společné práci. Mnoha lety osvědčená praxe upřednostňování kvality služeb před kvantitou opět přinesla své výsledky. Tentokrát 15

14 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. KAPITOL a. s. Rašínova 4, Brno Ing. Ivo Zlámal předseda představenstva Mgr. Ivan Groh člen představenstva Ing. Jiří Klaban člen představenstva Při hodnocení roku 2013 nemůžeme vynechat ústřední téma, kterým se stala důchodová reforma, tedy zavedení tzv. II. pilíře a další legislativní změny, které se dotkly i penzijního připojištění ve formě transformovaných fondů a zavedení nových účastnických fondů. Ukázalo se, že důchodová reforma skončila dříve, než začala. Nastavení podmínek pro účastníky druhého pilíře a pro jeho distribuci, ve spojitosti s nejistotou vyvolanou na politické scéně ohledně jeho budoucnosti, přinesly fatální neúspěch všem penzijním společnostem. Po roce 2012, který byl ve znamení obrovského zájmu o původní garantované penzijní připojištění, přišel absolutně nejhorší rok pro celé odvětví penzijního spoření. Ubyli účastníci penzijního připojištění v transformovaných fondech, v novém III. pilíři přibylo nejméně účastníků od počátků penzijního spoření před 20ti lety a druhý pilíř zůstal na hodnotách, které budou znamenat vážnou debatu o jeho budoucnosti v následujících letech. Je zjevné, že celé odvětví bude potřebovat změny v legislativě, protože stávající stav penzijního spoření je díky stávající právní úpravě doslova paralyzován. Nepovedená důchodová reforma zapříčinila celkové ochlazení poptávky na trhu, která se projevila i u ostatních druhů produktů. Zcela určitě na ochlazení měl i vliv ukončený prodej původního penzijního připojištění, které přilákalo rekordní počet účastníků. Nejistota ohledně budoucího vývoje na politické scéně znamenala i pro mnohé občany odložení důležitých rozhodnutí na jistější dobu. Kapitol připravil, ve spolupráci s Pojišťovnou Kooperativa, vlastní verzi důchodového produktu pod názvem Penze s garancí, přičemž zájem o tento produkt překročil poptávku po II. i III. pilíři dohromady. Dařilo se i jiným druhům z našeho produktového portfolia. Tradičně silnou pozici měl Kapitol ve všech druzích pojištění, ať už neživotním nebo životním. Opět jsme dosáhli vyššího počtu v neživotních pojištěních než v pojištění životním, čímž se odlišujeme od všech srovnatelných poradenských společností. Dařilo se dalším produktů našeho portfolia, a to v souladu s trhem, kde rekordy v objemech hlásil zejména trh s hypotéčními úvěry. V produktovém portfoliu se také zabydlely 16

15 pravidelné investice, které se staly součástí naší standardní nabídky. Kapitol v roce 2013 významně podpořil modernizaci informačních systémů a současně zahájil práci na unikátním softwarovém řešení pro práci s klientem: Vznikla jedinečná mobilní aplikace MAX, která našim poradcům významně usnadňuje práci v terénu. Jde o originální řešení, které v tomto rozsahu nemá na poradenském trhu konkurenci. Kvalitu aplikace MAX ocenili i pořadatelé soutěže Microsoft Industry Awards, kde naše aplikace zvítězila v kategorii nejlepší mobilní řešení. Je na místě, abychom vyjádřili poděkování všem našim spolupracovníkům a poradcům, zvláštní poděkování pak patří těm, kteří se přes vlastní standardní práci, aktivně zapojili do procesu tvorby MAXe a dodali mu své praktické zkušenosti. Očekáváme, že kromě posunů v kvalitě poskytovaného poradenství nadále porostou i zvýšené nároky na finančně poradenskou profesi ze strany dohledu i regulátora, což vnímáme jako jedinou možnou cestu jak zvýšit prestiž našemu oboru. Na finančně poradenského trhu se vedla diskuse na téma vhodných regulatorních opatření a její pokračování očekáváme i v následujícím období. Věříme, že všichni účastníci debaty se poučí i díky zkušenostem posbíraným díky regulacím uplatněným v penzijním spoření, které se ukázaly jako paralyzující celé odvětví. Budeme se tomuto tématu rádi věnovat spolu s našimi partnery a věříme, že se nám podaří najít v této složité otázce rozumné východisko. Informace korporativního člena AFIZ do Výroční zprávy AFIZ 2013 (ks/kč) Investice jednorázové_počet uzavřených smluv N/A Objem nákupů_pl 0 Objem prodejů_pl 0 Investice pravidelné _ počet uzavřených smluv Objem ročních investic Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_žp_běžně placené Roční produkční pojistné_žp_běžně placené Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_žp_jednorázově placené Roční produkční pojistné_žp_jednorázově placené Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_np Roční produkční pojistné_np Stavební spoření_počet uzavřených smluv 574 Stavební spoření_objem cílových částek Stavební spoření_počet uzavřených úvěrových smluv 50 Stavební spoření_objem úvěrů Hypoteční úvěry_počet uzavřených smluv Hypoteční úvěry_objem Penzijní připojištění_počet navýšených smluv 452 Penzijní připojištění_objem sjednaných ročních navýšení Spořící účty_počet uzavřených smluv N/A Důchodové spoření_počet uzavřených smluv 19 Doplňkové penzijní spoření_počet uzavřených smluv 121 Doplňkové penzijní spoření_objem sjednaných ročních příspěvků Počet nových klientů za rok Počet PPZ ke konci kalendářního roku Počet VZ ke konci kalendářního roku 803 Roční provizní obrat

16 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. Partners Financial Services, a.s. Türkova 2319/5b, Praha 4 Ing. Petr Borkovec Předseda představenstva Partners Financial Services, a.s. V roce 2013 jsme se v Partners zaměřili na procesní změny, IT inovace, nové byznysové segmenty, změny v kariérovém plánu i růst v korporátním segmentu. Z hlediska obchodu to byl velice náročný rok bez příležitostí typických pro rok Přesto se nám podařilo v důležitých segmentech růst a připravit si dobrou půdu pro budoucí období. Po úspěšném absolvování státní kontroly ČNB jsme reagovali na požadavky regulátorů v ČR i EU a také na dlouhodobou potřebu trhu a v závěru roku 2012 jsme zavedli investiční poradenství, které v průběhu roku 2013 prošlo řadou inovací a zlepšení. Díky funkčnímu systému a procesům tak můžeme radit kompetentně a bezpečně. Pokračovali jsme v budování franšízové pobočkové sítě Partners market coby důležité součásti našeho strukturálního modelu. Všechny poradenské či zprostředkovatelské sítě na světě se dnes perou se zásadním problémem: jak dlouhodobě udržet prestižní značku a servisovat masu historicky získaných klientů. My jsme tuto výzvu vyřešili! Ke konci roku 2014 budeme mít zhruba 50 franšízových poboček. Za pouhých dvanáct měsíců roku 2013 jsme také uvedli v život mnoho skvělých inovací. Spojili jsme síly s jedním z největších makléřů trhu, společností OK GROUP, a získali podíl na trhu zaměstnaneckých benefitů a firemního pojištění i přístup k obrovskému know-how v oblasti korporátního byznysu. 18

17 Několik desítek procent všech finančních analýz Partners dnes již probíhá v prostředí elektronických nástrojů Anakin nebo Analyzer na počítači či tabletu poradce. Jde o technologickou vychytávku, která šetří peníze a čas poradce a zajišťuje kvalitní data. Je důkazem našeho prvenství v inovacích. Oproti roku 2012, který byl ve znamení velkých byznysových příležitostí, byl rok 2013 mnohem náročnější. Přesto se společnosti podařilo obstát, o čemž svědčí některé výsledky - v úvěrech jsme dosáhli 16,5 miliard korun, tedy o 30 % více než v roce Potvrdili jsme tak svou sílu ve skutečně náročné oblasti, jako jsou hypotéky, refinancování a konsolidace. Rostli jsme i v oblasti rizikového pojištění, a to o 11 %, což dokazuje, že u klientů nám jde skutečně o podstatu, a tedy bezpečí a zajištění pro případ nenadálých událostí. Více než 30 % byznysu v roce 2013 tvořily jednotky ze servisu, což ukazuje obrovský nevyužitý potenciál našich bezmála 400 tisíc klientů. Počet smluv na jednoho klienta vzrostl z 2,2 na aktuálních 3,2. Rok 2013 potvrdil, že máme dobře našlapnuto! Ať už je to připravenost na legislativu a byrokracii, změny v kariérovém plánu, vyladění nových nástrojů nebo posílení a inovace ve strategických segmentech, jako jsou hypotéky a životní pojistky. Zbývá nám tedy pouze využít všech příležitostí i získaného náskoku v zavádění změn a naplnit podnikatelskou vizi, kterou Partners již tolik let představují. Informace korporativního člena AFIZ do Výroční zprávy AFIZ 2013 (ks/kč) Investice jednorázové_počet uzavřených smluv Objem nákupů_pl Objem prodejů_pl N/A Investice pravidelné _ počet uzavřených smluv Objem ročních investic Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_žp_běžně placené Roční produkční pojistné_žp_běžně placené Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_žp_jednorázově placené 0 Roční produkční pojistné_žp_jednorázově placené 0 Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_np Roční produkční pojistné_np Stavební spoření_počet uzavřených smluv Stavební spoření_objem cílových částek Stavební spoření_počet uzavřených úvěrových smluv Stavební spoření_objem úvěrů Hypoteční úvěry_počet uzavřených smluv Hypoteční úvěry_objem Penzijní připojištění_počet navýšených smluv Penzijní připojištění_objem sjednaných ročních navýšení Spořící účty_počet uzavřených smluv Důchodové spoření_počet uzavřených smluv Doplňkové penzijní spoření_počet uzavřených smluv Doplňkové penzijní spoření_objem sjednaných ročních příspěvků Počet nových klientů za rok Počet PPZ ke konci kalendářního roku Počet VZ ke konci kalendářního roku Roční provizní obrat

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 2 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Obsah 1 Úvodní slovo 2-3 Zpráva o činnosti představenstva AFIZ v roce 2006 4-5 Přehled aktivit AFIZ

Více

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství 2009 Unie společností finančního zprostředkování a poradenství 1 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Zní to možná překvapivě, ale s rokem 2010 vstupuje unie již do čtvrtého roku své existence. Když

Více

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz výroční zpráva 2013 Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz obsah Nebojím se vzít život do vlastních rukou 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. OBSAH Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ za rok 2007...2 Zpráva o činnosti AFIZ...4 Zpráva o činnosti Etického výboru

Více

Jsme Partners. Děláme věci JINAK

Jsme Partners. Děláme věci JINAK Jsme Partners. Děláme věci JINAK zpráva Partners Financial Services, a. s., / Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva Partners Financial Services, a. s., za období od 1. ledna do 31. prosince 2014. Nebojíme

Více

Umíme zúročit své úspěchy

Umíme zúročit své úspěchy Umíme zúročit své úspěchy Výroční finanční zpráva 212 Finanční poradenství pro Evropu Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 213...1 Orgány společnosti...13 Zpráva dozorčí rady...14 Výkazy dle IFRS...18

Více

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva Broker Trust, a.s. 2013 Výroční zpráva Broker Trust, a.s. Podporujeme poradce, kteří zodpovědně poskytují kvalitní služby svým klientům. Poskytujeme nástroje a služby, které umožňují finančním poradcům

Více

své úspěchy Výroční finanční zpráva 2010

své úspěchy Výroční finanční zpráva 2010 Umíme zúročit své úspěchy Výroční finanční zpráva 2010 Finanční poradenství pro Evropu Obsah Zpráva managementu... 4 Východiska do budoucna... 10 Orgány společnosti...... 12 Zpráva dozorčí rady...... 13

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 2009 Factoring KB poskytuje soubor factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek. Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 27 Při průměrném počtu 40 zaměstnanců došlo

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Na partnerství záleží Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida je moderní dynamickou společností, která se profiluje jako finanční rádce poskytující komplexní finanční poradenství, které

Více

Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem

Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem jeho úspěšnosti. jv js jk pi am in hmi pš hma mk eč vj jb pb hk jč kk ld Výroční zpráva 2010 Factoring

Více

V ÝROČNÍ ZPR ÁVA. S námi se odvážných kroků. bát nemusíte. www.partners.cz

V ÝROČNÍ ZPR ÁVA. S námi se odvážných kroků. bát nemusíte. www.partners.cz V ÝROČNÍ ZPR ÁVA 2012 S námi se odvážných kroků bát nemusíte www.partners.cz obsah 1. Úvodní slovo předsedkyně představenstva / výkonné ředitelky 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje 2.2 Filozofie

Více

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 12 13 Výroční zpráva 2014 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida je dynamickou společností, která se zaměřuje na poskytování komplexního finančního poradenství. To staví na férovém přístupu

Více

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 investiční politika správa portfolia finanční řízení Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 informační technologie penzijní připojištění klientský servis lidské zdroje obchod a marketing

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1 Obsah Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Profil společnosti 8 Základní údaje 8 Historie a vývojové mezníky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. SKUPINA ČEZ www.cez.cz OBSAH Úvod 4 Úvodní slovo jednatelů společnosti 5 Hlavní události roku 2012 a 2013 do uzávěrky výroční zprávy 6 Orgány společnosti a její management

Více

ČSOB Leasing, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

ČSOB Leasing, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ČSOB Leasing, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 kapitola 00 OBSAH 00 Úvodní slovo předsedy představenstva...03 01 Významné události roku 2013 a první poloviny roku 2014... 04 02 Profil společnosti... 07

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012 Roztáčíme kola Vašeho podnikání Výroční zpráva 2012 1 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Významné události roku 2012... 5 Hlavní události první poloviny roku 2013... 7 Profil společnosti...

Více

2011 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 2016 2017

2011 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 2016 2017 2011 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 2016 2017 OBSAH Kooperativa 2014? 2 miliony klientů 3,83 milionu pojistných smluv 648 tisíc vyřešených pojistných událostí Pojišťovna roku 2014 5 Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva za rok 2004. ING Penzijní fond, a.s.

Výroční zpráva za rok 2004. ING Penzijní fond, a.s. Výroční zpráva za rok 2004 ING Penzijní fond, a.s. OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. FINANČ NÍ SKUPINA ING 3. ING A SPONZORING 4. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČ NOSTI 5. VÝVOJ HOSPODAŘ ENÍ 6. ÚČ ETNÍ ZÁVĚ RKA 7. ZPRÁVA

Více

kvalitní a bezplatné klientské služby efektivní správa vložených prostředků osobní přístup

kvalitní a bezplatné klientské služby efektivní správa vložených prostředků osobní přístup kvalitní a bezplatné klientské služby efektivní správa vložených prostředků osobní přístup vysoká kvalita poskytovaných služeb nejdynamičtěji se rozvíjející penzijní fond v ČR přímé komunikační kanály

Více

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření.

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření. 1. ÚVODNÍ SLOVO Na rok 2006 můžeme pohlížet z pohledu společnosti jako na rok velkých změn. Nejvýznamnější změnou rozhodně byla změna majitelů společnosti počátkem září minulého roku. Po úspěšné realizaci

Více

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Sesouhlasení regulatorního a účetního kapitálu 7 Kapitálové požadavky 7 Úvodní slovo předsedy představenstva 9 Profil společnosti

Více

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Factoring pro firmy Vybrané údaje o hospodaření Jednotka 2008 Obrat společnosti mil. Kč 17 259 Meziroční pokles obratu % -4,88 Zisk společnosti (po zdanění) tis.

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více