KOMPLEXNÍ E-LEARNINGOVÉ ŘEŠENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMPLEXNÍ E-LEARNINGOVÉ ŘEŠENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH"

Transkript

1 KOMPLEXNÍ E-LEARNINGOVÉ ŘEŠENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Complex E-learning Solution for Adult Training David Skoupil, Miloš Kudělka Sdružení CEPAC-Morava Anotace Komplexní e-learnigové řešení pro vzdělávání dospělých zahrnuje systém tvorby a správy vzdělávacích materiálů, mechanismy e-learningové podpory prezenční, kombinované a distanční výuky a systém řízení e-learningového workflow. Příspěvek přehledově popisuje podstatné části e-learningového řešení vyvíjeného a používaného v rámci Sdružení CEPAC-Morava. E-learningové řešení kombinuje WBT a LMS technologie a je založeno na systému Microsoft Class Server doplněném o vlastní aplikační logiku. Annotation Complex e-learning solution for adult training includes a system for creation and administration of educational materials, mechanisms for e-learning support of presence, blended and distant learning, and a system for management of the e-learning workflow. This contribution provides an overview of the significant parts of the e-learning solution that is being developed and utilized within CEPAC-Morava. The e-learning solution combines WBT and LMS technologies while being based on Microsoft Class Server system enriched by a custom application logic. E-learningové řešení pro vzdělávání dospělých Sdružení CEPAC-Morava je neziskovým sdružením právnických osob, mezi jehož nejvýznačnější členy patří společnosti CEPAC-INTER Soisson a Univerzita Palackého v Olomouci. Na vzdělávací scéně působí již přes deset let zejména v oboru realizace projektů pro sociálně ohrožené skupiny obyvatelstva v oblasti podpory podnikání a v oblasti počítačových dovedností. Za dobu existence sdružení bylo v kurzech proškoleno přes 2500 absolventů. V posledních letech se Sdružení CEPAC-Morava také úspěšně zapojuje do projektů Evropského sociálního fondu a dochází k výraznému nárůstu počtu vytvářených vzdělávacích modulů, počtu realizovaných vzdělávacích akcí a počtu účastníků. V současné době sdružení vytváří přes 80 vzdělávacích modulů a disponuje týmem 50 lektorů. Vzdělávací moduly zahrnují velké spektrum oborů od počítačové gramotnosti, přes ekonomické disciplíny až po psychologický trénink. Realizované kursy mají kombinovaný charakter zahrnují prezenční i distanční výuku. Tato situace vedla k nutnosti vyvíjet, upravit a nasadit e-learningový systém pro podporu prezenční i distanční výuky. E-learningový systém sdružení je postaven na existenci třech základních portálů a na strukturovaném systému tvorby vzdělávacích materiálů.

2 Systém tvorby vzdělávacích materiálů Vzdělávací materiály přestavují v kurzech s distančními prvky klíčovou roli. Pro studujícího nezřídka tvoří hlavní a mnohdy i jediný zdroj informací. Vzdělávací materiály jsou tvořeny velkou skupinou autorů expertů v jednotlivých oblastech. Při rostoucím počtu vytvářených vzdělávacích materiálů se ukazuje, že jejich tvorba musí být formalizována a automatizována. To vedlo k vytvoření unikátního authoringového systému, který je vyvíjen, testován a nasazen v rámci sdružení. Při návrhu a implementaci tohoto systému jsme brali v úvahu zejména následující požadavky. Tvorba vzdělávacích materiálů musí být realizována v uživatelsky komfortním a důvěrně známém prostředí, autory nelze nutit, aby materiály vytvářeli pomocí dedikovaného softwaru. Stejný vzdělávací materiál musí být prezentovatelný v podobě pro tisk a v podobě pro web. Stejný vzdělávací materiál musí být prezentovatelný v různých designech pro různé cílové skupiny a pro použití v různých institucích. Systém musí umožnit snadnou změnu vzdělávacích materiálů, změna se musí projevit automaticky ve všech mutacích. To se týká zejména dynamicky se vyvíjejících disciplín. Systém musí umožňovat vkládání multimediálních dat včetně odkazů na soubory. Systém musí podporovat dynamické prvky (automaticky vyhodnocované testy, rejstříky, glosáře apod.) Navržený a implementovaný systém vychází z využití textového editoru Microsoft Word 2003 jako autorského rozhraní. Tento editor doplňujeme systémem šablon a maker, které zavádějí speciální styly dokumentů a přidávají do uživatelského rozhraní nové ovládací prvky a novou funkcionalitu. Obr. 1 Některá rozšíření aplikace MS Word 2003 Pomocí takto upraveného nástroje lze vytvářet vzdělávací texty (ve formátu doc dokument ve Wordu) s pevně danou strukturou. Tyto vzdělávací texty lze automaticky validovat a strojově konvertovat prostřednictvím implementovaného softwarového balíku s pracovním názvem ecreator. Při konverzi se dokumentu dodávají grafické prvky a určuje se výsledný design. Produktem konverze jsou soubory v tisknutelném tvaru (ve formátu PDF) a soubory s dynamickými prvky ve formátu pro WWW.

3 Obr. 2 Proces vytváření vzdělávacího materiálu Ve formátu pro WWW vzdělávací materiál podporuje hypertextovou navigaci, rejstříky, obsah a glosář. V tomto formátu je materiál také importovatelný do prostředí LMS Class Server. Obr. 3 Vzdělávací dokument ve formátu pro WWW Výukový a vzdělávací portál Výukový a vzdělávací portál Sdružení Cepac-Morava zprostředkovává neřízený přístup k e-learningovým materiálům. Studující mohou tyto zdroje využívat buď k samostudiu nebo jako referenční materiály. Tento portál je příkladem Web Based Training technologie a je dostupný studujícím e-learningových kurzů v on-line (internet) a v omezené míře i off-line (CD ROM) podobě. Při realizaci vzdělávacích programů je používán jednak jako elektronická podpora prezenční výuky a jednak jako referenční knihovna studijních materiálů pro distanční výuku a samostudium. Slouží také studujícím po absolvování kurzu.

4 Obr. 4 Topologie výukového a vzdělávacího portálu Portál je realizován jako webová aplikace, která interně využívá databázovou podporu a HTTP úložiště vzdělávacích materiálů. Výukový a vzdělávací portál má za cíl: poskytnout registrovaným studujícím komfortní přístup ke vzdělávacím materiálům v tisknutelném i hypertextovém tvaru, poskytovat přesné statistiky přístupů a využití vzdělávacích materiálů, zprostředkovat přístup k modulu testování znalostí prostřednictvím elektronických testů. Obr. 5 Statistiky přístupů Výukového a vzdělávacího portálu

5 E-learningový portál Cílem e-learningového portálu je poskytnout plnohodnotnou podporu výuky v kombinované nebo plně distanční formě. Jedná se o příklad Learning Management System technologie. E-learningový portál je postaven nad platformou systému Microsoft Class Server verze 4. Studující však s tímto systémem nepřicházejí do styku přímo. Class Server je využit jako technologické zázemí poskytující robustní a škálovatelné řešení pro uložení a vyhledávání vzdělávacích materiálů, tvorbu a distribuci elektronických testů, automatické a manuální hodnocení testů a dále jako podpora elektronické komunikace mezi studujícími a členy vzdělávacího týmu. Veřejná část portálového řešení zahrnuje upravený výukový a vzdělávací portál pro podporu referenčního přístupu ke studijním materiálům doplněný o portál estudent, sloužící studujícím jako jediný přístupový bod při řízené distanční výuce. Tyto webové portály komunikují s fyzickým HTTP úložištěm vzdělávacích materiálů, databází a systémem Microsoft Class Server. Komunikace probíhá na základě volání webových služeb a za využití veřejného API rozhraní. Obr. 6 Topologie veřejné části e-learningového portálu Interní část portálového řešení slouží autorům, tutorům a administrátorům kombinované výuky. Z hlediska technologií se v této části kombinují čistě webová řešení s řešeními typu tlustý klient. Topologie zahrnuje následující komponenty: modul etutor webové rozhraní tutora pro monitorování průběhu distanční části výuky, modul etest pro tvorbu, přiřazování a vyhodnocování testů, modul eadministrator pro nastavení výukového prostředí v systému MS Class Server. Tyto moduly jsou napojeny na úložiště vzdělávacích materiálů a přímo komunikují s MS Class Serverem.

6 Obr. 7 Topologie interní části e-learningového portálu Webcast portál Webcast portál představuje poslední prvek v mozaice komplexního e-learningového řešení Sdružení CEPAC-Morava. Pojmem webcast rozumíme rozšíření a doplnění videa streamovaného z mediálního serveru o moderní technologie indexace, navigace a vyhledávání. Obr. 8 Příklad Webcast portálu Webcast je strukturovaná prezentace, spustitelná on-line z internetu prostřednictvím běžného internetového prohlížeče.

7 Webcast zahrnuje: Videozáznam streamovaný z centrálního serveru v rozlišení odpovídajícím možnostem internetového připojení studujícího. Audio komentář vyučujícího. Synchronizovanou sekvenci prezentačních snímků, dynamicky doprovázející video a vysvětlující danou problematiku. Snímky mohou obsahovat text, nákresy, odborné či motivační obrázky apod. Titulky s doplňujícími materiály pro daný snímek a danou část video záznamu. Navigační aparát, umožňující studujícím a vyučujícím přechod na požadovanou část (kapitolu) webcastu. Vyhledávací aparát, umožňující vyhledávání v textu snímků, v klíčových slovech a následnou navigaci na danou část webcastu. Tvorba webcastových prezentací je technologicky i časově náročný proces. Tento proces zahrnuje tyto základní kroky: příprava prezentačních snímků a titulků, produkce video záznamů vzdělávací akce, post produkce video záznamů (digitální střih), konverze do streamovatelných tvarů pro různé přenosové kapacity, indexace mediálního streamu a označení vstupních bodů pro snímky a titulky, uložení navigačních dat do databáze, včetně klíčových slov, napojení databázových dat na mediální stream. Technologie webcastů patří k velmi progresivním nástrojům a vzhledem k nárokům na přenosovou kapacitu očekáváme využití především v oblasti intranetových řešení na školách, univerzitách a při vnitro-firemních školeních. Webcastový portál je navržen jako ASP.NET webová aplikace s podporou mediálního serveru a databázového serveru. Systém využívá nejmodernější softwarové technologie, které jsou mnohdy ve fázi testování a nejsou dosud rozšířeny v komerční praxi. Příkladem takovéto technologie je platforma AJAX/ATLAS, na které je založen vyhledávací a navigační mechanismus. Závěr E-learningové portály a authoringové systémy představují technologickou páteř komplexního e-learningového řešení pro vzdělávání dospělých. Tyto technologie jsou však pouze nástrojem, který dokáže cílové skupině efektivně zprostředkovat vzdělávací proces. Nástroje je třeba doplnit kvalitním výukových obsahem a jednotlivé role obsadit zkušenými odborníky. Jako velmi podstatný proto vidíme profesionální výběr a proškolení všech účastníků e-learningového týmu autorů, lektorů prezenční výuky, tutorů distanční výuky i administrátorů. Sdružení CEPAC-Morava v dnešní době zaměstnává téměř 100 vysoce kvalitních pracovníků a expertů v oblasti vzdělávání dospělých a má kontakty na špičkové odborníky autory vzdělávacích materiálů, se kterými externě spolupracuje. Sdružení proto může nabídnout nejen technologické zázemí, ale komplexní e-learningové řešení pro vzdělávaní dospělých.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

ŘIZENÍ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FILOSOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ŘIZENÍ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FILOSOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ŘIZENÍ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FILOSOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI LENKA CIMBÁLNÍKOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Abstrakt: Příspěvek popisuje stav distančního vzdělávání na Filozofické

Více

E-LEARNINGOVÉ PRACOVIŠTĚ DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA UNIVERZITY PARDUBICE

E-LEARNINGOVÉ PRACOVIŠTĚ DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA UNIVERZITY PARDUBICE E-LEARNINGOVÉ PRACOVIŠTĚ DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA UNIVERZITY PARDUBICE JAROSLAVA MACHALÍKOVÁ, FRANTIŠEK MACHALÍK, STANISLAV MACHALÍK Abstrakt: Příspěvek je věnován problematice zavádění e-learningu

Více

VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLAVATELŮ DOSPĚLÝCH. 1. Vzdělávání dospělých a jeho zařazení do celoživotního vzdělávání

VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLAVATELŮ DOSPĚLÝCH. 1. Vzdělávání dospělých a jeho zařazení do celoživotního vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLAVATELŮ DOSPĚLÝCH Training of Adult Education Trainers Lenka Cimbálníková Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Středisko distančního vzdělávání cimballe@ffnw.upol.cz 1.

Více

Tvorba e-learningového kurzu pro uţivatele systému Money S3

Tvorba e-learningového kurzu pro uţivatele systému Money S3 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze Anton Antonov Tvorba e-learningového kurzu pro uţivatele systému Money S3 Bakalářská práce

Více

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR Zdenka Kubištová, Zdeněk Pejsar Tvorba e-learningových kurzů v prostředí ProAuthor Ing. Zdenka Kubištová PaedDr. Zdeněk Pejsar,Ph.D. Tento projekt je

Více

Základy e-learningu 2003

Základy e-learningu 2003 Doc. Ing. Karel Květoň, DrSc., e-mail: kveton@comtel.cz, tel.: 241 444 074 Ukázky z publikace Základy e-learningu 2003 Karel Květoň Praha, prosinec 2003 Název: Ukázky z publikace Základy e-learningu 2003

Více

konference - Fenomén e-learningu v současném vzdělávání Vybrané příspěvky z tématických sekcí

konference - Fenomén e-learningu v současném vzdělávání Vybrané příspěvky z tématických sekcí Vybrané příspěvky z tématických sekcí 45 3. sekce Využití internetového prostředí pro výuku účetnictví ve vysokoškolské formě studia a jeho srovnání s prezenční formou výuky Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D.,

Více

E-learningové řešení pro výuku rekvalifikačních kurzů

E-learningové řešení pro výuku rekvalifikačních kurzů MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY E-learningové řešení pro výuku rekvalifikačních kurzů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Radek Maleček Brno, jaro 2013 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním

Více

Webová aplikace redakčního systému pro správu a vytváření dokumentů

Webová aplikace redakčního systému pro správu a vytváření dokumentů MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Webová aplikace redakčního systému pro správu a vytváření dokumentů BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Ivo Drgáč Brno, podzim 2012 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

BLENDED LEARNING KOMBINOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ

BLENDED LEARNING KOMBINOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ BLENDED LEARNING KOMBINOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ BLENDED LEARNING KOMBINOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ PŘENOS INOVAČNÍCH UČEBNÍCH METOD LESNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Tato příručka byla připravená v rámci realizace mezinárodního projektu

Více

Grafické rozhraní pro návrh workflow

Grafické rozhraní pro návrh workflow Grafické rozhraní pro návrh workflow Graphic interface for workflow concept Bc. Lukáš Soukup Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je vytvořit grafické rozhraní pro návrh workflow. Zmapování

Více

PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT

PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT 1 OBSAH 1 ÚVOD Úvod 1 Základní informace 2 Vzdělávací program 5 Studium 8 Vzdělávací moduly 10 Slovník pojmů 17 Zdroje 20 Účel a obsah průvodce

Více

Fenomén e-learningu. v současném vzdělávání. sborník příspěvků z konference

Fenomén e-learningu. v současném vzdělávání. sborník příspěvků z konference Fenomén e-learningu v současném vzdělávání sborník příspěvků z konference Praha 18. 3. 2003 Obsah E-learning a management znalostí 3 Ing. Libor Friedel, MBA 3 Využití projektového řízení při zavádění e-learningu

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ OSOB S MENTÁLNÍM HANDICAPEM

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ OSOB S MENTÁLNÍM HANDICAPEM ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ OSOB S MENTÁLNÍM HANDICAPEM disertační práce Autor: Školitel: Obor: Ing. Petr Benda doc.

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ NA STØEDNÍ ŠKOLE ANALÝZA A METODIKA DISTANÈNÍHO STUDIA CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE analýza a metodika distančního studia MOTTO: Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk

Více

Seznam programů DVPP poskytovaných Hello language centre s.r.o.

Seznam programů DVPP poskytovaných Hello language centre s.r.o. Seznam programů DVPP poskytovaných Hello language centre s.r.o. Název vzdělávací akce Cílová skupina Hodinová Počet Účastnický dotace účastníků poplatek 1. Výuka anglického jazyka pro praxi pedagogové

Více

VIRTUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROSTŘEDÍ NA FAME UTB VE ZLÍNĚ - 2002

VIRTUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROSTŘEDÍ NA FAME UTB VE ZLÍNĚ - 2002 VIRTUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROSTŘEDÍ NA FAME UTB VE ZLÍNĚ - 2002 Bedřich Zimola, Radek Benda Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav informatiky a statistiky Klíčová slova: virtuální

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Systém pro online testování s podporou mobilních

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Systém pro online testování s podporou mobilních Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Bakalářská práce Systém pro online testování s podporou mobilních zařízení Plzeň 2012 Kamil Praum Západočeská

Více

Posouzení vybraných technických, ekonomických

Posouzení vybraných technických, ekonomických Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Diplomová práce Posouzení vybraných technických, ekonomických a personálních aspektů e-vzdělávání v Learning Solution systému SAP v prostředí

Více

FINÁLNÍ VERZE. Deloitte Advisory, s.r.o., Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, IČO: 27582167 MV-24160-2/NS-2013

FINÁLNÍ VERZE. Deloitte Advisory, s.r.o., Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, IČO: 27582167 MV-24160-2/NS-2013 Analýza ekonomické výhodnosti přímého zadání realizace projektu e-sbírka a e-legislativa formou tzv. in-house výjimky na základě 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Studentská konference InfoKon Filosofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, 24. 11. 2007

Studentská konference InfoKon Filosofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, 24. 11. 2007 E-LEARNING V KABINETU INFORMAČNÍCH STUDIÍ A KNIHOVNICTVÍ Eva Husáková, Kateřina Pauerová Abstrakt: Ve svém příspěvku bychom se nejdříve chtěly lehce dotknout e-learningu obecně. Poté bychom přešly na ELF

Více

Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent

Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent Usage of the Flex technology to produce Web applications and components Lukáš Malý Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Práce přináší pohled

Více

Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Abstrakt Úvod

Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Abstrakt Úvod Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Mgr. Štěpánka Hronová, MBA, PhDr. Ladislava Knihová (Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.) Abstrakt: Příspěvek

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

Podpora ICT a moderních metod výuky základních a středních škol pomocí mobilních zařízení na platformě ios

Podpora ICT a moderních metod výuky základních a středních škol pomocí mobilních zařízení na platformě ios Podpora ICT a moderních metod výuky základních a středních škol pomocí mobilních zařízení na platformě ios ICT Support and Modern Methods of Education in Elementary and Secondary Schools Using ios Mobile

Více

Distanční vzdělávání se zaměřením na elearning (egon)

Distanční vzdělávání se zaměřením na elearning (egon) Distanční vzdělávání se zaměřením na elearning (egon) 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Kurz Distanční vzdělávání se zaměřením na elearning je určen pro manažery a školitele egon center a svým obsahem doplňuje

Více

Bakalářská práce Webové stránky laboratoře Allen-Bradley

Bakalářská práce Webové stránky laboratoře Allen-Bradley ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Bakalářská práce Webové stránky laboratoře Allen-Bradley Vypracoval: Michal Pilný Vedoucí práce: Ing. Jindřich Fuka - ii - Prohlášení Prohlašuji,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA,

MASARYKOVA UNIVERZITA, MASARYKOVA UNIVERZITA, FAKULTA INFORMATIKY Diplomová práce Systém pro správu osobních financí Bc. Martin Habr Brno, jaro 2012 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které

Více