Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

2 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 4. Údaje o přijímacím řízení a přijetí do školy 5. Údaje o výsledcích vzdělávání 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a dalších kontrolách 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 15. Závěr 2

3 1. Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma: Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Lidická 639, Vítkov Příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Ředitelka: Statutární zástupce: Moravskoslezský kraj Lenka Šimerová Ing. Leoš Váňa Další místa poskytovaného vzdělávání: Březová 78 Berounská 379, Budišov nad Budišovkou Melč 192 Husova 629, Vítkov Opavská 34, Vítkov Větřkovice 127 Vodní 343, Vítkov Zařazení do sítě škol: Poslední změna v rejstříku škol: Kapacita školy dle zařazení: 450 žáků Kontakt na zařízení: Telefon: www: Souhlas s používáním osobních údajů dává zákonný zástupce žáka zároveň s podpisem na přihlášce žáka do základní umělecké školy. Souhlas s používáním osobních údajů zletilých žáků je ošetřen na samostatném dokumentu, který žáci dostávají k podpisu po dovršení zletilosti. 3

4 2. Přehled oborů vzdělávání Základní umělecká škola poskytuje základy vzdělání ve třech uměleckých oborech: a/ hudebním b/ tanečním c/ výtvarném Rozpis výuky uměleckých oborů v jednotlivých místech poskytovaného vzdělávání: Lidická 639, Vítkov /hlavní budova /: výtvarný obor, hudební obor výuka hry na akordeon, keyboard, klavír, varhany, housle, kytaru, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, pozoun, baskřídlovku, tubu, sólový zpěv, orchestry, soubory, pěvecký sbor, rytmické uskupení, hudební nauka Vodní 343, Vítkov/vedlejší budova/: taneční obor, hudební obor výuka hry na bicí nástroje Berounská 379, Budišov nad Budišovkou/budova ZŠ/: hudební obor výuka hry na zobcovou flétnu, trubku, baskřídlovku, hudební nauka Melč 192 /budova ZŠ/: hudební obor výuka hry na klavír Vítkov, Husova 629 /budova MŠ/: hudební obor přípravné studium /výuka hry na zobcovou flétnu/ Vítkov, Opavská 34 /budova MŠ/: hudební obor přípravné studium /výuka hry na zobcovou flétnu/ Větřkovice /Budova ZŠ a MŠ/: hudební obor přípravné studium /výuka hry na zobcovou flétnu/ Březová 78 /budova ZŠ/: výtvarný obor Přehled celkového počtu žáků v jednotlivých oborech ve školním roce 2012/2013 OBOR POČET ŽÁKŮ HUDEBNÍ 192 TANEČNÍ 69 VÝTVARNÝ 55 CELKEM 316 4

5 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Ve školním roce 2012/2013 pracovalo ve škole 18 učitelů. Za učitelku, která nastoupila na mateřskou dovolenou byl přijat nový učitel kytary, rovněž nastoupil na zkrácený pracovní úvazek učitel klavíru. Vzhledem ke změně vyučovací povinnosti nově jmenované ředitelky došlo k přerozdělení jejího úvazku a nástupu dvou nových pedagogů na dohody o pracovní činnosti /akordeon, keyboard/. K skončil pracovní poměr jednomu zaměstnanci na dohodu o pracovní činnosti. Hospodářskou správu tvoří ekonomka a dvě uklízečky na zkrácený pracovní úvazek, na dohodu o pracovní činnosti je zaměstnán jeden pracovník na údržbu a topení. Ředitelka školy: Lenka Šimerová akordeon, keyboard, akordeonový orchestr Statutární zástupce: Ing. Leoš Váňa žesťové nástroje, souborová hra, korepetice TO Pedagogové: BcA. Jiří Bučánek Miroslav Bučánek Mgr. Miroslav Bučánek Ludmila Černochová Milan Hořínek Marie Hořínková Naděžda Kalusová Olga Kitouni Golhová Lada Milkovičová Jarmila Prusková Taťána Sedláčková Karel Slepánek Mgr. Jan Snítil Jaromír Sokol bicí nástroje, rytmické uskupení, souborová hra žesťové nástroje, dechový orchestr klavír, keyboard, klarinet, varhany klavír, čtyřruční hra kytara, komorní hra taneční obor housle, smyčcový soubor, hudební nauka sólový zpěv, pěvecký sbor výtvarný obor akordeon zobcová a příčná flétna žesťové nástroje, zobcová flétna, souborová hra, hudební nauka, přípravné studium /MŠ/ klavír, korepetice zobcová flétna, klarinet, saxofon, souborová hra 5

6 Alžběta Šimerová Jana Víchová keyboard, klavír klavír, čtyřruční hra, rytmické uskupení, korepetice Správní zaměstnanci: Hana Barońová Jitka Hanušová Anna Trčálková Karel Slepánek ekonomka uklízečka uklízečka topič, údržbář 4. Údaje o přijímacím řízení a přijetí do školy Přijímání žáků ke studiu se řídí podle 2 odst. 1 4 vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání. Přijímací řízení a průzkumy proběhly v měsíci dubnu a září Počet přijatých žáků ve školním roce 2012/2013 OBOR POČET ŽÁKŮ HUDEBNÍ 46 TANEČNÍ 16 VÝTVARNÝ 10 CELKEM Údaje o výsledcích vzdělávání Ve školním roce 2012/2013 byla zahájena výuka podle Školního vzdělávacího programu Základní umělecké školy ve Vítkově, který vytvořili pedagogové školy podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání /RVP ZUV/. Zahájení výuky se týkalo 1. ročníku přípravného studia, 1. ročníku I. a II. stupně základního studia a 1. ročníku studia pro dospělé. V ostatních ročnících probíhala výuka podle stávajících dokumentů pro základní umělecké vzdělávání. 6

7 S vyznamenáním ukončilo studijní ročník: v hudebním oboru 110 žáků v tanečním oboru 47 žáků ve výtvarném oboru 51 žáků Ostatní žáci byli celkově hodnoceni stupněm prospěl. V sedmi případech se žáci nedostavili k postupové zkoušce a byl jim stanoven náhradní termín postupové zkoušky na měsíc srpen. Dostavili se pouze dva, z nichž jeden zkoušku neudělal, do dalšího ročníku nepostoupil a studium mu bylo ukončeno podle 7 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání. Z pěti žáků, kteří se ke zkoušce nedostavili, tři ukončili studium na vlastní žádost a dvěma bylo studium ukončeno podle 7 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání. Ve dvou případech bylo ředitelkou školy vydáno rozhodnutí o přeřazení žáka do vyššího ročníku, oba z tanečního oboru. Počty absolventů ve školním roce 2012/2013 OBOR I. STUPEŇ II. STUPEŇ CELKEM HUDEBNÍ TANEČNÍ VÝTVARNÝ CELKEM Soutěže a soutěžní přehlídky Hudební obor: V krajském kole akordeonové soutěže se umístila na 2. místě Andrea Černínová a 2. místo obsadil rovněž smíšený akordeonový kvintet ve složení Andrea Černínová, Radka Hanušová, František Šimera, Alžběta Šimerová, Monika Štenclová, všichni žáci uč. Lenky Šimerové. Dechové nástroje reprezentovali v krajském kole celostátní soutěže Michaela Konečná a František Šimera v komorní hře /duo lesních rohů/. Získali 2. místo a připravil je uč. Miroslav Bučánek. V maďarském městě Nyíregyháza vystoupil na mezinárodním koncertě žáků akordeonový smíšený kvartet ve složení František Šimera, Andrea Černínová, Monika Štenclová a Radka Hanušová ze třídy uč. Lenky Šimerové. 7

8 Taneční obor: p.uč Marie Hořínková Žákyně tanečního oboru se zúčastnily soutěže Hlučínský talent, kde získaly: 1. místo za choreografii To máme dneska pěkný den /PTV + 1.ročník/ 2. místo za choreografii Labyrint / ročník/ 3. místo za choreografii Co se děje v trávě /PTV + 1. ročník/ Krajské postupové přehlídky Artama na Janáčkově konzervatoři a gymnáziu se účastnily žákyně ročníku s choreografií Labyrint. Výtvarný obor: p. uč. Lada Milkovičová Žákovskými pracemi byly obeslány soutěže Malujeme po síti, Nebojme se strašidel nebo soutěž Střediska volného času Krnov, kam byly poslány obrázky pohádkových postav. 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Základní umělecká škola vede žáky ke kultivovanému projevu a chování a proto tato výchova jednoznačně vytváří prevenci proti sociálně patologickým jevům, jako jsou vandalství, záškoláctví, šikana, zneužívání návykových látek apod. V oblasti sociálně patologických jevů škola žádné problémy neřešila. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo organizováno většinou individuální formou seminářů. Učitelé měli možnost si zvolit vzdělávání podle vlastních studijních zájmů s přihlédnutím k potřebám a rozpočtovým možnostem školy. Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí pro základní umělecké školy, obzvláště pro některé hudební nástroje, je stále poněkud omezená. Pedagogům jsou k dispozici některé odborné časopisy, které škola odebírá, učitelské noviny a neomezený přístup k internetu. Vzhledem k omezené nabídce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v uměleckém školství se učitelé dále vzdělávali a vyhledávali aktuální informace ze svého oboru především formou samostudia. Seminář Povinná a nepovinná dokumentace /předání a převzetí školy/, Lenka Šimerová Seminář Co všechno by měl vědět začínající ředitel, Lenka Šimerová Seminář Jak připravit nový školní rok, Lenka Šimerová Seminář Metodika výuky zpěvu na ZUŠ, Olga Kitouni Golhová 8

9 Seminář Vyučování hry na kytaru na ZUŠ, Milan Hořínek Seminář Chystáme vánoční besídku, Marie Hořínková Seminář Právní vědomí ve školském prostředí, Lenka Šimerová Seminář Vyučování hry na kytaru na ZUŠ, Milan Hořínek Studium pro ředitele škol a školských zařízení dokončení studia v lednu 2013, Lenka Šimerová Seminář Aktuální stav školské legislativy, Lenka Šimerová Seminář Výuka hry na elektrickou kytaru, Milan Hořínek Seminář Poskytování platu ve veřejných službách, zařazování zaměstnanců do platových tříd a určování tarifu v roce 2013, Lenka Šimerová Seminář Vlastní hodnocení školy, Lenka Šimerová Školení referenčních řidičů Karel Slepánek, Lenka Šimerová, Leoš Váňa Celkové náklady vynaložené na další vzdělávání pedagogických pracovníků: 3.790,- Kč. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Přehled akcí pořádaných a spolupořádaných školou: Září Vystoupení kvartetu dechových nástrojů a žáků TO na hradě Vikštejně v Podhradí /7.9./ Vystoupení žáků TO ve Středisku volného času /15.9./ Výjezd školní delegace na Slovensko spojené s vystoupením žáků TO v rámci programu Comenius / / Říjen Schůzka a pobyt zahraničních projektových partnerů programu Comenius ve Vítkově / /, slavnostní koncert žáků v rámci projektu /4.10./ Vernisáž výstavy 3 x 75 v KD Vítkov /4.10. / Vystoupení žáků TO v Domově seniorů ve Vítkově /10.10./ 9

10 Víkendové pracovní soustředění žáků TO v Rožnově pod Radhoštěm / / Účast žáků na mezinárodním koncertě a metodických dnech v Maďarsku /Nyíregyháza / Listopad Okresní sekce předmětových komisí Večer s vibrafonem /6.11./ Účinkování žáků TO na Večeru bludiček v městském parku ve Vítkově /9.11./ Žákovský koncert a vernisáž výstavy prací žáků VO v koncertním sále školy / / Celostátní přehlídka Magický klavír v Opavě /22.11./ Okresní kabinet ZUŠ Třídní schůzky a přehrávky Prosinec Třídní schůzky a přehrávky /pokračování/ Vystoupení pěveckého sboru na náměstí ve Vítkově rozsvěcení vánočního stromu /1.12./ Vystoupení pěveckého sboru v Domově seniorů v Budišově nad Budišovkou /7.12./ Vánoční koncerty pro žáky mateřských a základních škol v sále školy /11.12./ Výjezd žáků bicího oddělení na koncert bicistů na JKGO /14.12./ Vystoupení pěveckého sboru na vánočním koncertě ve Starých Těchanovicích /15.12./ Vánoční koncert v sále školy /18.12./ Vánoční koncert žáků v KD v Budišově nad Budišovkou /20.12./ Vánoční koncert dechového orchestru v KD ve Vítkově/21.12./ Leden Předtančení žáků TO na Maškarním plese Města Vítkova v KD ve Vítkově /27.1./ Pololetní tančírna a hosté koncert v sále školy /29.1./ 10

11 Únor Okresní kolo celostátní soutěže ve hře na akordeon /8.2. ZUŠ Opava/ Vystoupení žáků TO v Davidově mlýně u příležitosti 20 let spolupráce mezi Vítkovem a polským městem Kalety /14.2./ Pracovní víkendové soustředění žáků TO v Rožnově pod Radhoštěm / / Výjezd žáků bicího oddělení na koncert na JKGO /19.2./ Absolventská přehrávka /26.2./ Březen Výjezd školní delegace do Turecka v rámci programu Comenius /3. 9.3/ Krajské kolo celostátní soutěže ve hře komorních her dechových nástrojů /7.3. ZUŠ Havířov/ Krajské ocenění učitelů u příležitosti Dne učitelů oceněn p. Leoš Váňa /22.3. Opava / Výchovné a náborové koncerty pro základní a mateřské školy v sále školy / / Krajské kolo celostátní soutěže ve hře na akordeon / ZUŠ Klimkovice/ Absolventský koncert v koncertním sále školy /26.3./ Okresní kytarová přehlídka /26.3. ZUŠ Opava/ Vystoupení žáků na Dni učitelů na radnici ve Vítkově oceněn p. Miroslav Bučánek /27.3./ Duben Týden otevřených dveří /2.-5.4/ Školní klavírní soutěž /5.4./ Okresní klavírní přehlídka /11.4. ZUŠ Háj ve Slezsku/ Krajská taneční soutěž Artama /13.4. JKGO/ Žákovsko -absolventský koncert v sále školy /16.4./ Koncert žáků v KD v Budišově nad Budišovkou /18.4./ Mezinárodní kytarová soutěž / ZUŠ Frýdek Místek/ 11

12 Květen Pěvecká soutěž v Opavě /3.5./ Výjezd žáků bicího oddělení na seminář Mike Terrama /3.5. Ostrava/ Vystoupení dechového kvartetu na Historických slavnostech /8.5. Hradec nad Moravicí/ Koncert žáků v Domově seniorů ve Vítkově /9.5./ Mezinárodní koncert učitelů a vernisáž výtvarných prací učitelů zuš opavského okresu k 60. výročí založení ZUŠ ve Vítkově, /10.5./ Taneční soutěž Hlučínský talent /12.5. KD Hlučín/ Koncert talentovaných klavíristů /13.5. Církevní konzervatoř Opava/ Výjezd školní delegace do partnerského města Kalety v Polsku / / Žákovský koncert v koncertním sále školy /21.5./ Okresní koncert učitelů v Kravařích /23.5./ Závěrečný koncert žáků TO pro školy /24.5. KD Vítkov/ Závěrečný koncert žáků TO pro veřejnost /26.5. KD Vítkov/ Výjezd žáků houslového oddělení na koncert nadaných houslistů /31.5. JKGO/ Červen Výjezd delegace učitelů a žáků na závěrečnou schůzku v rámci programu Comenius do Polska / Wroclaw/ Koncert dechového orchestru k 60. výročí založení Gymnázia ve Vítkově /8.6./ Večer s vibrafonem v koncertním sále školy /11.6./ Závěrečný koncert žáků pro školy / KD Vítkov/ Vystoupení dechového orchestru na Festivalu dechových hudeb ve Vítkově /15.6./ Závěrečný koncert žáků pro rodiče /16.6. KD Vítkov/ Výjezd žáků VO do Opavy na výstavu Pavla Formana a Jindřicha Šreita /17.6./ Vystoupení pěveckého sboru na Slavnostním koncertě ve Velké dvoraně Zámku v Hradci nad Moravicí Výjezd žáků TO do Stochova u Kladna / / Vystoupení akordeonového kvintetu na předávání vysvědčení, obřadní síň radnice ve Vítkově/24.6./ 12

13 Výjezd dechového orchestru společně s mažoretkami na mezinárodní přehlídku do Francie / Callais/ Žáci výtvarného oboru pracovali na úkolech projektu v rámci programu Comenius: tvorba animace k zadanému ekologickému tématu Ekologické tašky, tvorba ekologických hraček z různých odpadových materiálů. Podíleli se také na přípravě výstavy /Festivalu Comenius, která se konala v době plánované schůzky projektových partnerů ve Vítkově/tvorbou velkoformátových kreseb postav, které představovaly státní příslušníky jednotlivých účastníků projektu s jejich charakteristickými rysy.atd. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a ostatních kontrolách Ve školním roce 2012/2013 neproběhla v ZUŠ Vítkov kontrola České školní inspekce. Přehled a výsledky kontrol, které proběhly v roce 2012 v ZUŠ Vítkov: Říjen 2012: Moravskoslezský kraj Krajský úřad, odbor kontroly a interního auditu Předmětem kontroly byla veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2011 a kontrolou nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně - odstranění zjištěných nedostatků bylo provedeno na základě vydaného opatření ze dne Listopad 2012: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, klientské pracoviště Opava Předmětem kontroly byla kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Jednalo se o periodickou kontrolu a kontrolováno bylo období od do na základě provedené kontroly nebyly zjištěny nedostatky, závady ani rozdíly. Nebyly porušeny ostatní povinnosti plátce pojistného. - nebyla uložena žádná opatření k nápravě V rámci poskytnutých dotačních titulů v roce 2012 byla provedena kontrola příslušných podkladů ze strany poskytovatele Města Vítkova. Pochybení ze strany naší organizace nebylo zjištěno. V Základní umělecké škole, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace jsou prováděny kontroly v rámci Směrnice o vnitřním kontrolním systému z roku 2009 a organizace postupuje v souladu s čl. 15 odst. 6 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím. 13

14 10. Údaje o hospodaření školy, majetkové poměry školy a péče o svěřený majetek Základní umělecká škola hospodařila v kalendářním roce 2013 s kladným hospodářským výsledkem. Náklady: Výnosy: VH: ,58 Kč ,72 Kč ,14 Kč Organizace v roce 2013 hospodařila s majetkem v hodnotě: budova DHM DDHM Pozemek ,50 Kč ,30 Kč ,52 Kč ,00 Kč V průběhu roku je prováděna běžná údržba školy a povinné kontroly a revize. Budova je z bezpečnostního a hygienického hlediska v naprostém pořádku. Svěřený nemovitý majetek je řádně pojištěn ze strany zřizovatele, organizace měla sjednáno od pojištění movitých věcí pro případ krádeže a loupeže u České pojišťovny a.s., číslo pojistné smlouvy Současně je v této smlouvě sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu. Hlavním příjmem školy byly především příspěvky od rodičů na úhradu neinvestičních nákladů v základní umělecké škole (celkem ,- Kč za školní rok). Příjmy z pronájmu movitých věcí hudebních nástrojů žákům školy za školní rok 2012/2013 činily ,- Kč. V současné době jsou zapůjčeny nejvíce dechové nástroje. Z celkových výnosů roku 2012 bylo použito na opravy hudebních nástrojů celkem ,- Kč. Město Vítkov: Dotace, granty získané na činnost v průběhu školního roku Mezinárodní žákovský koncert a metodické dny v Nyíregyháze, doprava 7.000,- Kč Mezinárodní koncert učitelů k 60, výročí založení školy, ubytování zahraničních hostů ,- Kč NAEP: Z poskytnuté zálohy na projekt spolupráce škol v rámci Programu Comenius Our Past Shapes Our Future bylo ve školním roce 2012/2013 vyčerpáno ,87 Kč. 14

15 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola pokračuje v uměleckých a pedagogických kontaktech s různými zahraničními školami. Máme smluvní ujednání o spolupráci se školami z Lotyšska, Slovenska, Ukrajiny, Maďarska, Rumunska a Srbska, spolupracujeme s partnerskými orchestry a obcemi z Polska a Itálie. Svědčí o tom například vystoupení žáků na mezinárodním žákovském koncertě a účast učitelů na metodických v maďarské Nyíregyháza, což je akce podporovaná finančně Visegradským fondem, nebo účast dechového orchestru školy na mezinárodním festivalu dechových hudeb konaném v Kaletách, polském družebním městě. Protože se obsahy kapitol 11,12 a 13 obsahově poněkud překrývají, jsou některé bližší informace k těmto programům uvedeny dále. Škola využívá budovu z majetku Města Vítkova, ve které se vyučují hra na bicí nástroje a taneční obor. Tato budova byla rekonstruována a financována v rámci Regionálního operačního programu, cíleně pro potřeby ZUŠ Vítkov. V současné době máme za sebou dva roky povinné pětileté udržitelnosti, kterou je naše škola povinna zajišťovat. V roce 2011 skončil vlastní projekt v rámci OPVK. I v tomto případě škola zajišťuje pětiletou udržitelnost výsledků a majetků vzniklých z projektu. 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení V červenci 2013 byl ukončen již druhý dvouletý školní projekt v rámci Programu celoživotního učení /Life Long Learning Programe/ Comenius. V projektu byly zapojeny školy z devíti zemí: České republiky, Itálie, Maďarska, Polska, Slovenska, Španělska, Portugalska, Turecka a Velké Británie. Podrobnější informace o tomto projektu jsou popsány v následujícím bodě. V lednu 2013 ukončila ředitelka Lenka Šimerová Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle 5 odst. 2 zák. č. 563/2004 Sb. a 5 vyhl. č. 317/2005 Sb., pořádané KVIC Opava, jehož náklady byly rovněž hrazeny z evropských fondů. 15

16 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů V červenci skončil v Základní umělecké škole ve Vítkově zmiňovaný projekt z Programu celoživotního vzdělávání Comenius. Tento program partnerství škol trval po dva roky a zúčastnilo se ho rekordních 9 školních institucí z České republiky, Itálie, Maďarska, Polska, Portugalska, Slovenska, Španělska, Turecka a Velké Británie. Projekt byl nazván Our past shapes our future Naše minulost formuje naši budoucnost, kontaktním jazykem byla stanovena angličtina a s ohledem na velký počet partnerů byl koordinačně velmi náročný. Zástupci naší školy se účastnili, s výjimkou Maďarska, všech projektových schůzek a v rámci tzv. mobilit vyjelo do zahraničí postupně 20 žáků a 16 učitelů. V partnerských zemích se žáci mimo jiné účastnili výuky se svými zahraničními vrstevníky a společně jsme navštívili řadu škol a školních zařízení, ale především spoustu pamětihodností v dotyčných oblastech. Účastnici poznávali kulturu, jazyk, zvyky i tradiční stravování v partnerských zemích a zdokonalovali se v angličtině. Z projektu vznikla řada výstupů z aktivit žáků i učitelů všech zúčastněných zemí: "Marie Sklodowska-Curie discoveries as the European heritage" Multimediální prezentace uvádějící životopis Marie Curie, držitelky Nobelovy ceny, jedinečné ženy protestující proti stereotypům, které jsou běžné i ve všech oblastech současného života. Práce byla obohacena o rodinné fotografie a výňatky z rozhovorů. "The Guide Of Young Scientist" Soubor 18 pokusů osvětlujících tajemství vědy, inspirovaných velkými badateli včetně Marie Curie či Benjamina Franklina. Kniha pomáhá studentům pochopit základní zákony fyziky prostřednictvím experimentů. "With cartoons through the centuries" Kniha kreseb představující historii partnerských měst a jejich okolí a proměnlivost jejich obyvatel. "Monumets: spiritual bridges connecting the past and shaping the future" Je to cesta do světa architektury založená na historickém kontextu. Kniha ukazuje vývoj architektury v čase až po futuristické vize v každém městě, vytvořené studenty na základě jejich představ. "Searching for the roots" Úkol byl zaměřen na objevování a zhodnocování pozůstalostí předávaných z generace na generaci, tvorbu stromů života, poznávání historie, tradic a rodinných tajemství, nahlédnutí do rodinných fotoarchívů. "Comenius Calendar" Kalendář pro rok 2013 ukazuje památky a přírodu v partnerských regionech. "Disappearing professions" Poznávání mizejících profesí a jejich představitelů v regionu s doprovodem souboru fotografií, poznávání historie těchto řemesel a jejich terminologie vyústilo v pořízení souboru karet. "Songs that future generations should know" Kolekce písní, balad, ukolébavek předávaných si generacemi zaznamenali žáci hudební školy z Vítkova, ukázky jsou sentimentální cestou do světa melodií z devíti částí Evropy na CD nosiči. Ecological Stop-Motion Movie Film vytvořený ze série kreseb pořízených dětmi k podpoře enviromentální výchovy v osmi oblastech, od recyklování odpadů, přes energetické úspory až k zelené dopravě. Common web site 16

17 Projektové internetové stránky jsou bohatým zdrojem cílů programu Comenius, úkolů, výstupů a výsledků práce. Mají rovněž 9 podstránek z oblastí partnerů. Logo of the project "Our Past Shapes Our Future" Grafické provedení projektového loga s ideou "Our Past Shapes Our Future" "Goodness and kindness never exhaust" Divadelní a umělecký workshop týkající se pasivního myšlení, sdílení dobrých pocitů a pomáhání ostatním, spektakulární studentské představení v Divadle stínů. Comenius Festival Kulturní událost navštívena 50 účastníky z devíti zemí a 320 studenty polské školy, sumarizující 2 roky spolupráce, propagující vymoženosti a výsledky programu Comenius. Bližší informace o projektu, shlédnutí nebo poslech jednotlivých výstupů je možno nalézt na společných internetových stránkách Náklady projektu byly v plné míře hrazeny NAEP Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy v Praze. 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Ve škole nepůsobí odborová organizace. Škola je členem Asociace základních uměleckých škol České republiky a občanského sdružení MÚZA, které sdružuje základní umělecké školy Moravskoslezského kraje. Škola dlouhodobě spolupracuje s Městem Vítkovem a místními i okolními školami a školskými zařízeními. Při škole působí Asociace rodičů /obdoba rodičovského sdružení/, která pomáhá při pořádání některých akcí a finančně přispívá zejména na tuzemské a zahraniční výjezdy i pobyty zahraničních partnerů. Také spolupráce se základními uměleckými školami v regionu, ale i mimo něj, je na dobré úrovni. Dechový orchestr základní umělecké školy společně s mažoretkami Střediska volného času ve Vítkově se účastnil mezinárodní přehlídky ve francouzském městě Callais, což je možno považovat za začátek další možné spolupráce s touto institucí. 17

18 15. Závěr Školní rok 2012/2013 byl rokem, v němž si naše škola připomenula 60. výročí svého založení. Při této příležitosti se konal v květnu 2013 v koncertním sále školy slavnostní koncert, na němž účinkovali učitelé ze zahraničních družebních škol z Nyíregyháza /Maďarsko/, Bačka Topola /Srbsko/, Sighetu Marmatiei /Rumunsko/, Prešova /Slovensko/ a také pedagogové ze základních uměleckých škol z Háje ve Slezsku, Hradce nad Moravicí, Hlučína, Kravař, Opavy a Vítkova. Součástí slavnostního koncertu byla také vernisáž prací učitelů výtvarného oboru všech tuzemských zmiňovaných uměleckých škol. Koncertu se kromě starosty města Vítkova zúčastnili i zástupci České školní inspekce a ředitelé místních základních škol a školského zařízení. Uplynulý školní rok byl také ve znamení zahájení výuky podle Školního vzdělávacího programu, který vytvořili učitelé Základní umělecké školy ve Vítkově podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání. Školní vzdělávací program je sice závazným dokumentem, ale není neměnný. Jeho naplňování ve výuce může odhalit případné nedostatky, které je možno opravit, nebo nejasnosti, které se mohou doplnit. Jak bylo zmiňováno a podrobně popisováno v předešlých kapitolách, v červenci skončil dvouletý projekt z Programu celoživotního vzdělávání Comenius. V této souvislosti bych ráda připomenula také slavnostní koncert žáků školy, který se konal na počest zahraničních delegací z partnerských škol a výstavu Festival Comenius, která byla zahájena v den konání koncertu a trvala celý měsíc. Koncert i výstava se setkala s velice příznivým ohlasem publika. Výsledky vlastní výchovně vzdělávací činnosti, ale také reprezentace školy na veřejnosti jsou jasným důkazem toho, že si škola stále drží svůj standard a žáci i rodiče projevují zvýšený zájem o studium. Vzhledem k limitu 316 žáků, daném zřizovatelem, se nám v posledních letech nedaří umístit všechny žáky, kteří úspěšně prošli přijímacím řízením. Věřím, že i následujícím školním roce si škola udrží svou úroveň výchovně vzdělávacího procesu. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 byla projednána v pedagogické radě dne Ve Vítkově Lenka Šimerová ředitelka školy 18

19 19

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Č. j.: ZUSBC/9/23 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 22/23 Zpracoval: Mgr. Ondřej Langr, ředitel Obsah:. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9A příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Ostrava, říjen 2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok

Více

60 LET ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VÍTKOV

60 LET ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VÍTKOV 60 LET ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VÍTKOV 1953-2013 PROMĚNA ŠKOLY V LETECH 1977-1981 Původní budova školy před přestavbou v roce 1977 Budova školy během přestavby Budova školy dnes V lednu uplynulo šedesát

Více

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2013/2014 Strana 1/72. Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2013/2014 Strana 1/72. Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2013/2014 Strana 1/72 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2012/2013... Mgr. Zdeněk Babinec ředitel školy Obsah: a) základní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní umělecká škola Heleny Salichové Ostrava - Polanka n/o, 1. května 330, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012/201 /2013 Zpracoval: 23. 9. 2013 Mgr.art. Petr Kotek

Více

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy.

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy. Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014 Základní údaje o organizaci 1 1. Charakteristika školy. 2 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Mgr. Hana Mahdalová * 1. Charakteristika školy název: sídlo školy: Základní umělecká škola Uherský Brod Mariánské náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČO: 47813512 2012/2013 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Vymezení činnosti, přehled oborů vzdělávání

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-127/09-14 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava č.j.: ZUŠ-Sok/34 /2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

Více

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace Základní umělecká škola Viléma Petrželky Ostrava-Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Předkládá: Mgr. Aleš Bína, ředitel

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Předkládá Mgr. Pavla Kovalová ředitelka školy I. ZÁKLADNÍ

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2010/2011... Mgr. Zdeněk Babinec ředitel školy Obsah: a) základní

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-379/15-T

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-379/15-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-379/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 49 753 606 Základní umělecká škola, Ostrov, Masarykova 717, okres

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok

Více

OBSAH. 4.1 Přijímací řízení pro osmileté studium (79-41-K/81)...11

OBSAH. 4.1 Přijímací řízení pro osmileté studium (79-41-K/81)...11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2008/2009 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled oborů vzdělání, učební plány... 6 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-1814/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-1814/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-1814/10-T Základní umělecká škola, Ostrava-Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace Adresa:

Více