Výroční zpráva. Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, Roudnice nad Labem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem"

Transkript

1 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, Roudnice nad Labem tel , fax Bank.sp GECB,a.s. Roudn ice n.l., č.ú /0600, IČO , DIČ CZ Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí n. L. v Obchodním rejstříku oddíl C, vlo žka Výroční zpráva za období roku 2005 Obsah: 1) Základní údaje o společnosti 2) Úvodní slovo 3) Organizační struktura 4) Ekonomické údaje 5) Vyhodnocení úkolů roku ) Nové úkoly pro rok ) Závěr Přílohy číslo

2 1) Základní údaje o společnosti Název: Sídlo: Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, Roudnice nad Labem Datum založení: 1. března 2002 Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí n. L. v Obchodním rejstříku oddíl C, vložka Jednatelé: MUDr. Josef Krajník 50% Ing. Josef Kohout 50% Prokuristka: Lenka Pasečiaková IČO: DIČ: Předmět podnikání: CZ Rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení - poskytování zdravotní specializované preventivní a diagnostické péče v části lůžkové i ambulantní, následné ústavní péče v LDN, ústavní péče na ošetřovatelském lůžku, zdravotní péče homecare a péče lékárenská Koncesní listina podnikání v oblasti nakládání s nebezpeč. odpady Koncesní listina nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků stanovených Ministerstvem zdravotnictví, které mohou být prodávány prodejci stanovených zdravotnických prostředků Živnostenský list realitní činnost Živnostenský list pronájem a půjčování věcí movitých Živnostenský list specializovaný maloobchod Živnostenský list hostinská činnost Živnostenský list správa a údržba nemovitostí Živnostenský list činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Živnostenský list činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců Bankovní spojení: GE Money Bank, číslo účtu / 0600 Telefon: Fax: www: pnsp.cz - 2 -

3 2) Úvodní slovo V roce 2005 se konalo významné výročí v historii roudnické nemocnice, uplynulo 130 let od jejího založení našimi předky a my se v současné nelehké situaci ve zdravotnictví snažíme být jejich důstojnými pokračovateli. V rámci oslav 130. výročí založení nemocnice v Roudnici n. L. bylo uspořádáno několik doprovodných akcí jako je např. výstava novodobých pohlednic Podřipska, na které se shromáždilo 90 pohlednic (dosud probíhá v prostorách čekárny č. 1 chirurgického střediska), výstava fotografií Jana Šibíka Chci ještě žít a zejména mezinárodní chirurgické sympozium konané na podzim v Hotelu Vavřinec. V současné době celý komplex, tj. nemocnici, polikliniku, lékárnu, služby sociální péče, léčebnu dlouhodobě nemocných, který je ve vlastnictví Města Roudnice nad Labem, s účinností ode dne provozuje na základě nájemní smlouvy společnost Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Poskytujeme služby pacientům všech zdravotních pojišťoven, občanům města Roudnice nad Labem a přirozené spádové oblasti, která je cca 50-ti tisíc obyvatel. Velký důraz klademe na správnou a včasnou diagnostiku na které je závislá následná léčba a péče o pacienta. Jsme nemocnicí rodinného typu, v současné době máme 367 zaměstnanců, 243 lůžek, bylo vykázáno více než 135 mil. bodů, poskytujeme veškeré zdravotní i sociální služby klientům v terénu, provozujeme dopravní zdravotní službu a mnohé další služby. Klademe velký důraz na spokojenost pacientů a klientů, na všech odděleních a v čekárnách jsou rozmístěny anketní dotazníky, které jsou pravidelně vyhodnocovány na poradách vrchních sester, pečlivě sledujeme všechny připomínky a snažíme se vycházet vstříc. Značná pozornost je také věnována výběru moderní techniky, probíhají pravidelné servisní prohlídky, personál je proškolen k odborné obsluze, absolvuje odborná školení a semináře, po všech stránkách podporujeme rozvoj a kvalitní vzdělávání všech zaměstnanců. Důležitým kritériem není pouze spokojenost, ale také bezpečnost pacientů, již několik let spolupracujeme s bezpečnostní agenturou, jejíž zaměstnanci kromě jiných povinností, také pravidelně v denní i noční době procházejí všechna oddělení. V zájmu klientů, ale i personálu jsme věnovali nemalé finanční prostředky na jejich bezpečnost a některé prostory nemocnice jsou nepřetržitě monitorovány novým kamerovým systémem, zejména prostory přízemí polikliniky, prostory dětské i dospělé pohotovosti, prostory gynekologického a porodnického oddělení, oddělení klinické biochemie atd

4 3) Organizační struktura jednatel - ředitel LPP a jednatel - ředitel společnosti prokuristka primáři lůžkových oddělení hlavní sestra primáři ambulantní části primáři komplementu hlavní lékárník vrchní sestry všech oddělení vrchní sestra SSP a LDN lůžková část ambulantní část interní oddělení JIP - interní dětské oddělení novorozenecké oddělení gynekologicko-porodnické oddělení chirurgické oddělení JIP - chirurgie ošetřovatelská lůžka operační sály interní ambulance dětská ambulance dětská psychologie gynekologická ambulance chirurgická ambulance neurologická ambulance zubní laboratoř pohotovost LSPP - roudnicko pohotovost LSPP - lovosicko společné vyšetřovací léčebné složky OKB - oddělení klinické biochemie RDG - radiodiagnostika TRN - tuberkulózní a respirační nemoci RHB - rehabilitace ARO - anesteziologicko resuscitační oddělení lékárna lékárna Roudnice n.l. lékárna Štětí - 4 -

5 léčebna dlouhodobě nemocných LDN - léčebna dlouhodobě nemocných - lůžková část prádelna služby sociální péče DPS - dům s pečovatelskou službou Podluská ul. DPS - dům s pečovatelskou službou Hochmanova ul. ošetřovatelská péče Anežka Společenský klub terén - pečovatelky Stacionář - denní domov důchodců kadeřnice sociální pracovnice hospodářsko-technická správa správa kuchyně doprava - sanitní doprava - obslužná rozdělovna prádla, šijovna údržba centrální sterilizace Počty lůžek k interní oddělení 55 lůžek z toho 4 lůžka JIP 51 akutních lůžek dětské a novorozenecké oddělení 37 lůžek z toho 26 lůžek pediatrie 11 lůžek novorozenci gynekologicko-porodnické 33 lůžek 33 akutních lůžek chirurgické oddělení 75 lůžek z toho 4 lůžka JIP 43 akutních lůžek 28 ošetřovatelských lůžek Léčebna dlouhodobě nemocných 43 lůžek celkem počet lůžek 243 lůžek z toho 8 lůžek JIP 164 lůžek akutních 28 lůžek ošetřovatelských 43 lůžek LDN - 5 -

6 Hlavní areál tvoří čtyři budovy spojené chodbou: poliklinika všechny ambulance včetně pronajatých prostor privátním lékařům, rehabilitace, zubní laboratoř, pohotovost LSPP, OKB, RDG, ARO, lékárna, ředitelství, skladové prostory. Lůžková oddělení: chirurgie, interna, dětské, novorozenecké a gynekologicko-porodnické. Všechna výše jmenovaná oddělení včetně komplementu jsou dostupná spojovacími chodbami, tj. fungují jako monoblok. Jsme nemocnicí se čtyřmi primariáty, s provozem komplementu 24 hodin denně 365 dní v roce. Samostatné budovy: HTS, stravovací provoz, energetika, údržba TRN doprava garáže budova bývalé gynekol.-porodnice (příprava rekonstrukce na lůžka následné péče) hlavní vrátnice Mimo hlavní areál: Léčebna dlouhodobě nemocných vč. stacionáře Dům s pečovatelskou službou Podluská ulice Dům s pečovatelskou službou Hochmanova ulice Společenský klub Kavárnička pro seniory Lékárna Štětí - 6 -

7 4) Ekonomické údaje Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. vykazuje za období roku 2005 výsledek hospodaření, disponibilní zisk, ve výši ,23 Kč. Celkové přímé náklady na provoz za období roku 2005 činily ,75 Kč. Přehled přímých nákladů v členění podle jednotlivých nákladových skupin je uveden v tabulce : účt. název 1-12 / 2004 % z celk / 2005 % z celk. v tis. Kč nákladů v tis. Kč nákladů 50 spotřebované nákupy , ,39 51 služby , ,61 52 osobní náklady , ,65 53 daně a poplatky , ,96 54 ostatní náklady , ,19 55 odpisy, rezervy , ,16 56 úroky 16 0, ,01 59 daň z příjmu 314 0, ,03 5 přímé náklady celkem , ,00 náklady ostatní náklady odpisy, rezervy úroky daně a poplatky daň z příjmu osobní náklady spotřebované nákupy služby - 7 -

8 Celkové přímé výnosy na provoz za rok 2005 činily ,98 Kč. Přehled přímých výnosů v členění podle jednotlivých výnosových skupin je uveden v tabulce : účt. název 1-12 / 2004 % z celk / 2005 % z celk. v tis. Kč výnosů v tis. Kč výnosů 60 tržby za vlastní výrobky , ,10 60 tržby z prodeje služeb - ZP , ,98 60 tržby z prodeje služeb - ostatní , ,93 60 tržby za prodané zboží , ,27 64 finanční krytí ztráty ze zdravotních činností - LSPP, SSP, sociál.sestra , ,11 64 finanční krytí ztráty ze zdravotních činností - RLP ,99 0 0,00 64 ostatní výnosy , ,60 66 úroky 22 0, ,01 6 přímé výnosy celkem , ,00 výnosy ostatní výnosy zdravot.činnosti - RLP zdravot.činnosti - LSPP, SSP, sociál.sestra úroky tržby za vlastní výrobky tržby za prodané zboží tržby z prodeje služeb - ostatní tržby z prodeje služeb - ZP VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT k je přílohou číslo 1. ROZVAHA k je přílohou číslo

9 Účetnictví a roční účetní závěrka společnosti je kontrolována nezávislým auditorem Ing. Josefem Běloubkem, s nímž spolupracujeme a konzultujeme i během celého účetního období. Každý rok je prováděn audit s výrokem auditora BEZ VÝHRAD. Výrok nezávislého auditora za rok 2005 je přílohou číslo 3. Stejným způsobem bylo postupováno i v oblasti daní. Daňová přiznání jsou zpracovávána ve spolupráci s daňovým poradcem Ing. Janem Kratoněm a daňová problematika je konzultována průběžně během celého roku. Pečlivé a podrobné sledování počtu vykázaných bodů na jednotlivých odděleních, ambulancích, komplementu i na dopravě se stalo nezbytnou nutností k vyhodnocování zdravotních výkonů. Pravidelně se zpracovávají měsíční dávky a opravné dávky pro všechny zdravotní pojišťovny. Počet vykázaných lékařských a zdravotních výkonů, bodů je přílohou číslo 4. Společnost Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. má uzavřen smluvní vztah se všemi zdravotními pojišťovnami ČR. Velké úsilí v současné době věnujeme propojení ekonomiky a vykázané lékařské péče, za pomoci manažerského informačního systému se učíme podrobnému sledování ekonomických ukazatelů v návaznosti na vykázanou lékařskou péči a snažíme se maximálně využívat všech dostupných informací k efektivnímu řízení celé společnosti. S výsledkem hospodaření a výhledem do budoucnosti jsou pravidelně informováni i členové závodního výboru odborového svazu a na pravidelné pololetní konferenci v neposlední řadě i všichni naši zaměstnanci. Členy odborového svazu jsou střední zdravotničtí pracovníci, nižší a pomocný zdravotní personál, pečovatelky, pracovníci hospodářsko-technické správy, řidiči, uklízečky, atd, je zvoleno šest zástupců závodního výboru, kteří se pravidelně scházejí, zápisy ze schůzí jsou předávány na všechna oddělení a pracoviště celé nemocnice. Každoročně je po vzájemné dohodě členů závodního výboru odborového svazu s vedením nemocnice uzavírána Kolektivní smlouva. Naše společnost tvoří pro své zaměstnance ze zdaněného zisku sociální fond a jeho čerpání je v souladu s kolektivní smlouvou a po předchozím projednání a doporučení závodního výboru, s nímž vedení společnosti velice úzce spolupracuje. V roce 2005 byl sociální fond čerpán v celkové výši Kč. celkové čerpání sociálního fondu z toho: strava - příspěvky zaměstnancům na stravování (oběd pro zaměstnance = 13,- Kč) rekreace a zájezdy - příspěvek pro zaměstnance a jeho děti v rámci rodinné tuzemské i zahraniční rekreace dětská rekreace - příspěvek pro děti zaměstnanců na školu v přírodě, lyžařské zájezdy, tábory atd. nepovinné v rámci školní výuky a bez dotace školy kultura a tělovýchova - zejména vstupenky na bazén a do sauny sociální výpomoci a půjčky - bezúročné půjčení peněz zaměstnancům v tíživé finanční situaci nepeněžní dary - u příležitosti životního jubilea zaměstnance ostatní - např. vitamíny pro zaměstnance v rámci prevence Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč - 9 -

10 Zaměstnanci splatili společnosti na splátkách z uzavřených smluv za rok 2005 celkem Kč. sociální výpomoci a půjčky - splátky půjček z minulých let Kč V Podřipské nemocnici s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. jsou přijímány dary na zdravotnické a sociální účely od fyzických a právnických osob. Tyto dary za období roku 2005 činily celkem Kč. Po poradě s auditorem jsou přijaté dary účtovány na účet 413 ostatní kapitálové fondy (rezervní fond). Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. tímto děkuje všem dárcům za poskytnuté dary na zdravotnické a sociální účely. Závazky k : v Kč dodavatelé , ,08 zaměstnanci, spoření , ,00 ostatní závazky , ,00 sociální a zdravotní pojištění , ,00 daňové závazky , ,00 dohadné účty pasivní ,60 0,00 celkem krátkodobé závazky , ,08 závazky z obchodního styku: v tis. Kč z toho ve splatnosti po splatnosti do 30 dnů po splatnosti dnů po splatnosti nad 91 dnů 0 0 v Kč celkem dlouhodobé závazky , ,38 Závazky po lhůtě splatnosti jsou ovlivněny pozdní úhradou od zdravotních pojišťoven. Dodavatelské faktury jsou uhrazeny 53 dní po lhůtě splatnosti. Všechny závazky k našim zaměstnancům, za sociální a zdravotní pojištění a závazky vůči Finančnímu úřadu jsou ve lhůtě splatnosti a naše společnost nemá žádný dluh a ani nedoplatek

11 Pohledávky k : v Kč pohledávky z obchodního styku , ,97 ostatní pohledávky , ,00 poskytnuté zálohy , ,10 jiné pohledávky 0, ,82 celkem krátkodobé pohledávky , ,89 pohledávky z obchodního styku: v tis. Kč z toho ve splatnosti po splatnosti do 30 dnů po splatnosti dnů po splatnosti nad 91 dnů 0 0 Oprava a údržba majetku: celkem oprava a údržba ,53 budovy ,30 zdravotnická a labor. technika ,49 stroje a přístroje provozní ,47 dopravní prostředky ,53 výpočetní technika ,06 inventář ,29 ostatní ,39 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek celkem nákup zdravotní a ostatní technika auto sanitní ,00 Kč ,00 centrální monitorovací sestava na JIP, pojízdný RDG přístroj, ventilátor na JIP, porodní postel, inkubátor, server, lůžka, EKG přístroj ,00 přestavba sanitního automobilu Volkswagen stavební ,00 navýšení budovy Štětí a dětské oddělení software ,00 program AKORD - pacientská strava, MIS

12 Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek celkem nákup ,00 Kč energetické a hnací stroje ,00 chladící skříně, chladničky, mrazák pracovní stroje ,00 myčky, varné desky, vysavaše, fritéza zdravotní a ostatní technika ,00 sondy, glukometry, odsávačka, tubus, nebulizátor, infuzní pumpy, vyšetřovací stůl, odstředivky, detektory, zástěry, svářečka, kamerový systém, polohovací lůžka, monitory, inventář software počítače, holter tlaku, atd ,00 matrace, lavice, židle, stojany, vozíky, regál, skříně 9 700,00 program - odpady Nové uzavřené leasingové smlouvy ultrazvukový přístroj Picus se sondami ultrazvukový přístroj Aloka vč. sond a příslušenství ,00 gynekologicko-porodnické oddělení ,00 radiodiagnostické oddělení Zákonná rezerva na opravu zákonná rezerva na opravu nebyla tvořena Nájemní smlouva o nájmu movitých a nemovitých věcí ze dne Stanovená výše nájemného ,00 Kč (dle smlouvy) Plnění celkem opravy a udržování ,01 Kč celkem nákup nového DHM a DNM ,57 Kč splátky leasingu ,92 Kč splnění části nájmu na rok ,50 Kč celkem plnění nájmu ,00 Kč Plnění nájmu proběhlo v souladu s uzavřenou smlouvou a jako každý rok bylo kontrolováno nezávislým auditorem

13 Společnost Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. velice podrobně a pečlivě provádí veškeré ekonomické rozbory, na pravidelných poradách vedení společnosti v čele s grémiem primářů a na poradách vrchních sester jsou výsledky hospodaření podrobně vyhodnocovány. Pravidelně měsíčně jsou zpracovávány a vyhodnocovány tabulky, které slouží k operativnímu řízení celé společnosti. Uvádíme hospodaření jednotlivých nákladových podstředisek dle jednotlivých měsíců za období 1-12 roku Je velice nutné upozornit, že v hospodaření jednotlivých podstředisek není rozpuštěna správní režie. CELKEM INTERNA primář MUDr. Jan Bruthans, CSc. vrchní sestra Iveta Hořejší - interní oddělení, JIP interna, interní ambulance, neurologická ambulance, Domov důchodců Roudnice nad Labem pouze do počet lůžek 55 lůžek (4 lůžka JIP, 51 akutních lůžek) počet vykázaných bodů bodů počet ošetřovatelských dní dní Dlouhodobý majetek nakoupený v roce 2005 v hodnotě Kč např.: sestava centrálního monitoru na JIP, nemocniční lůžka na JIP, odsávačka Drobný dlouhodobý majetek nakoupený v roce 2005 v hodnotě Kč např.: infúzní pumpy, vyšetřovací stůl, záznam pro Holter vč. adaptéru, transportní lůžka, polohovací lůžka, křesla, lavice, stojany, stolky, počítačové sestavy, kontejnery, pracovní stoly, skříně na léky, vozíky na rozvoz stravy, atd

14 Naši pracovníci si průběžně doplňovali vzdělání: 1 lékařka složila atestaci z revmatologie, 1 lékař atestaci z diabetologie, 2 lékaři s atestací I. stupně se připravovali na získání atestace z interny vyššího stupně, 3 lékaři se připravovali na atestaci z vnitřního lékařství, 1 lékař na atestaci ze všeobecného lékařství, 5 lékařů má atestaci z vnitřního lékařství II. stupně, 2 lékaři atestaci z kardiologie, 1 lékař z gastroenterologie. Primář oddělení získal titul Fellow of European Society of Cardiology a pracoval ve výborech pracovních skupin Akutní kardiologie a Preventivní kardiologie České kardiologické společnosti. Průběžně jsme vyhodnocovali naše léčebné výsledky a závěry těchto šetření jsme přednášeli a publikovali. Celkem přednesli lékaři interního oddělení 16 přednášek, publikovali 4 sdělení a 1 kapitolu v monografii. Organizovali jsme semináře interního oddělení a dva kurzy Novinky ve vnitřním lékařství pro postgraduální vzdělávání České lékařské komory. Úspěšně jsme ukončili sledování pacientů ve studii léčby chronického srdečního selhání CIBIS III a ve studii léčby akutních koronárních syndromů European Heart Survey Acute Coronary syndrom II a obdrželi jsme diplom Evropské kardiologické společnosti. Byla zřízena revmatologická a hepatologická ambulance, byla obnovena diabetologická ambulance. Naše externí ambulance v Budyni se přestěhovala do nových prostor, vznikla další interní ambulance ve Štětí. Spolupracovali jsme s DD Roudnice n.l., DOS Krabčice, PL Horní Beřkovice a dalšími zařízeními a ambulancemi. Mladší lékaři interního oddělení zajišťovali lékařskou pohotovostní službu. Neinvazivní kardiologické vyšetření bylo rozšířeno o další echokardiografické metody (kontrastní echokardiografie, zátěžová echokardiografie) a tilt up test. Oddělení invazivní gastroenterologie je připraveno provádět ERCP a související vyšetření. Superkonsiliární péče je pro naše pacienty zajištěna na klinických a dalších specializovaných odděleních fakultních a dalších nemocnic v Praze, Ústí nad Labem (např. Kardiologie Bulovka, s.r.o., Kardiochirurgická klinika VFN, Klinika Kardiochirurgie IKEM, gastroenterologické oddělení a I. fakultní klinika FN Motol, fakultní nemocnice Na Homolce, TRN Bukov Ústí nad Labem). Interní oddělení také zajišťuje lékařskou péči v Léčebně dlouhodobě nemocných, která má 43 lůžek. Lékařská péče zabezpečovaná lékaři interního oddělení, supervize primářem interního oddělení

15 Interní oddělení dále spolupracuje a podle potřeby hospitalizuje klienty Domova důchodců Roudnice nad Labem. Tato spolupráce probíhá k plné spokojenosti klientů. Hospodaření interny je hodnoceno jako vyrovnané. Celkem interna leden únor březen duben květen červ en červ enec srpen září říjen listop. prosinec náklady výnosy HV měs HV kum celkem interna leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listop. prosinec náklady výnosy HV měs. HV kum. CELKEM DĚTSKÉ A NOVOROZENECKÉ ODDĚLENÍ primář MUDr. Miroslav Vostrý vrchní sestra Iva Čapková - dětské oddělení, novorozenecké oddělení, dětská ambulance počet lůžek počet vykázaných bodů počet ošetřovatelských dní 37 lůžek bodů dní Dlouhodobý majetek nakoupený v roce 2005 v hodnotě Kč např. inkubátor pro novorozence, přístroj EKG

16 Drobný dlouhodobý majetek nakoupený v roce 2005 v hodnotě Kč např.: nebulizátor, inhalátor ultrazv., odsávačka, vozík pro EKG, kojenecká váha, kamerový systém, dětské polohovací postele vč. matrací a nábytkové vybavení do kuchyněk (firma Soral & Hanzlík), atd. Lůžková část dětského oddělení - zajišťujeme krizové lůžko pro poskytnutí okamžité pomoci dětem, které jsou v souladu se zákonem 359/1999 odebrány z rodiny - na oddělení důsledně dodržujeme Chartu práv dítěte - zkracujeme dobu hospitalizace, děti doléčujeme a kontrolujeme ambulantně - oddělení je vybaveno pro zajištění intermediální intenzivní péče - dvě lůžka intenzivní péče - pro malé pacienty je na oddělení zařízena pěkná, útulná herna se spoustou hraček, dětských her a knih, děti mají také k dispozici počítač Ambulantní část dětského oddělení - rozšířili jsme ordinační dobu lékařské služby první pomoci pro děti na 24 hodin i ve všední dny - po propuštění kontrolujeme děti (kontrolní odběry, RTG, atd.) - odborné ambulance: - nefrologická ambulance - kardiologická ambulance - neurologická ambulance - poradna pro rizikové novorozence Lůžková část novorozeneckého oddělení - důsledně dodržujeme péči o novorozence systémem Rooming-in, tj. dítě je trvale u matky - zvýšili jsme počet plně kojených dětí, prakticky 100% novorozenců je propuštěno plně kojených - novorozenci z rizikových těhotenství (po komplikovaných porodech, císařských řezech, KP, ČAS apod.) sledujeme v Ordinaci pro rizikové novorozence

17 Hospodaření je hodnoceno jako vyrovnané. Celkem dětské a novorozenecké leden únor březen duben květen červ en červ enec srpen září říjen listop. prosinec náklady výnosy HV měs HV kum celkem dětské a novoroz leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listop. prosinec náklady výnosy HV měs. HV kum. CELKEM GYNEKO LOGIE A PORODNICE primář MUDr. Jaroslav Chocholatý vrchní sestra Jaroslava Smolová - gynekologicko-porodnické oddělení, gynekologická ambulance počet lůžek počet vykázaných bodů počet ošetřovatelských dní 33 lůžek bodů dní Dlouhodobý majetek nakoupený v roce 2005 v hodnotě Kč porodní postel

18 Drobný dlouhodobý majetek nakoupený v roce 2005 v hodnotě Kč např.: sonda na snímání děložních kontrakcí, hrazda k porodní posteli, tubus, vnitřní část nůžek, držáky, vnitřní část kleští, gynekologické křeslo, noční stolky, nábytkové vybavení ambulance (firma Soral & Hanzlík), otočné křeslo, vyšetřovací lůžko, lednice, skříně, atd. V lednu 2005 se realizoval nákup nového ultrazvukového přístroje (leasing Kč) - ultrazvukový přístroj PICUS s barevným dopplerem, trojrozměrným zobrazením a počítačovou archivací na diskety, CD, s fototiskem a možností videa. V gynekologii zajišťujeme základní konservativní i operační léčbu. V laparoskopii operujeme do úrovně laparoskopicky asistované vaginální hysterectomie. Zajišťujeme také urogynekologická vyšetření a konservativní léčbu. V porodnictví poskytujeme veškerou diagnostickou, konservativní i operační léčbu s výjimkou péče o nezralé a postižené plody a matky s vysokým již předporodně zjištěným rizikem komplikací. Nově můžeme provádět i odběry pupečníkové krve. V loňském roce jsme dosáhli výborných výsledků, zejména v porodnictví. Narodilo se u nás 357 dětí, z toho 3x dvojčata. Žádné dítě u nás při nebo po porodu nezemřelo, všechny se narodili živé. Jen 7 dětí mělo váhu mezi 2000 až 2499 g, jen 3 děti byly pro nižší porodní váhu nebo pro podezření na komplikace převezeny na vyšší pracoviště. Péče ambulantní - veškerá standardní gynekologická i porodnická péče na ambulancích v terénu (Štětí, Straškov, Budyně n.o., Horní Beřkovice) - poradna pro těhotné, kurzy pro těhotné s tělocvikem a psychoprofylaktickou přípravou na porod i za přítomnosti otce na těchto kurzech i při porodu kurzy vedou porodní asistentky, se kterými se maminka setká na porodním sále sonografická vyšetření urogynekologická vyšetření onkologická poradna prsní poradna

19 Hospodaření je hodnoceno jako vyrovnané. Celkem gynekologie a porodnice leden únor březen duben květen červ en červ enec srpen září říjen listop. prosinec náklady výnosy HV měs HV kum celkem gynekologie a porodnice leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listop. prosinec náklady výnosy HV měs. HV kum. CELKEM CHIRURGIE primář MUDr. Josef Krajník, ředitel LPP vrchní sestra Mgr. Jana Bezděková chirurgické oddělení, JIP chirurgie, ošetřovatelská lůžka, operační sály, chirurgická ambulance počet lůžek 75 lůžek (4 JIP, 43 akutních lůžek, 28 ošetřovatelských lůžek) počet vykázaných bodů bodů počet ošetřovatelských dní dní Dlouhodobý majetek nakoupený v roce 2005 v hodnotě Kč nemocniční lůžka JIP, ventilátor, pojízdný RTG přístroj C-rameno Drobný dlouhodobý majetek nakoupený v roce 2005 v hodnotě Kč

20 např.: infúzní pumpy, pulsní oxymetr, myčky, vozíky, antidekubit. podložky, počítače, monitory, skříně, kontejnery, stojany, holter tlaku, kamerový systém, lavice, pila na sádru, svážečka sterilizační, atd. V roce 2005 jsme hospitalizovali pacientů, ambulantně jsme ošetřili pacientů. Celkový počet operací dosáhl čísla 1500, rozvržení jednotlivých druhů operací je stabilní, nárůst jsme zaznamenali v oboru miniinvazivní chirurgie, kde jsme provedli přes 300 laparoskopických výkonů (operace žlučníku, všech druhů kýl, fundoplikace, appendektomie, sutury perforovaných žaludečních vzorů. provedení stomií, resekce střev) a v oboru úrazové chirurgie, kde jsme provedli téměř 600 operací, z toho 100 artroskopií. Závěrem roku 2005 byl zakoupen nový mobilní RTG přístroj Philips včetně softwarového vybavení pro zpracovávání, přenášení a archivaci zhotovených snímků. RTG dokumentace je přenášena po počítačové síti nemocničního informačního systému z operačního sálu na ovládací pult CT pracoviště. V rámci oslav 130. výročí založení nemocnice se na podzim roku 2005 konalo Mezinárodní chirurgické sympozium s aktivní účastí Prof. Nerlicha (Univerzitní klinika Regensburg), Prof. Bartoníčka (FN Královské Vinohrady) a dalších 18 pracovišť z celé naší republiky. Sympozia se zúčastnilo přes 300 zdravotníků a přes 20 firem se zdravotnickými přístroji či materiálem

21 Odborné poradny: - indikační poradna primáře - traumatologická poradna - prsní poradna - cévní poradna - ošetřovatelská a následná péče - endoskopické pracoviště -gastroskopie, kolonoskopie, stomická poradna K chirurgickému oddělení je přičleněno i endoskopické pracoviště, které zajišťuje vyšetření žaludku, tlustého střeva a žlučových cest, včetně ERCP. Výkony jsou prováděny po krátkých objednacích dobách, akutní případy řešíme ihned. Kolektiv zkušených lékařů a endoskopických sester zajišťuje kvalitní a šetrné vyšetření a následně léčbu dle nejnovějších poznatků lékařské vědy. V komplikovanějších případech, které nemohou být zajištěny v naší nemocnici úzce spolupracujeme s některými špičkovými pracovišti v Praze, Ústí nad Labem a Liberci. Hospodaření chirurgie je hodnoceno jako vyrovnané. Celkem chirurgie leden únor březen duben květen červ en červ enec srpen září říjen listop. prosinec náklady výnosy HV měs HV kum celkem chirurgie leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listop. prosinec náklady výnosy HV měs. HV kum. DĚTSKÁ PSYCHOLOGIE lékař PhDr. Hana Honzíková počet vykázaných bodů bodů Zajišťuje konzilia pro jednotlivá oddělení nemocnice. Provádí psychologickou diagnostiku dětí a dospělých. Poskytuje krizovou intervenci při řešení zátěžových situací, dále poskytuje terapii individuelní, skupinovou, rodinnou a autogenní trénink. Hospodaření je hodnoceno jako vyrovnané

22 Dětská psychologie leden únor březen duben květen červ en červ enec srpen září říjen listop. prosinec náklady výnosy HV měs HV kum dětská psychologi e leden únor březen duben kv ěten červen červ enec srpen září říjen list op. prosinec náklady výnosy HV měs. HV kum. ZUBNÍ LABORATOŘ vedoucí laborant Radek Stehlík Stále probíhá leasing, nákup keramické pece s digitální obrazovkou a příslušenstvím. Hospodaření je hodnoceno jako vyrovnané. Zubní laboratoř leden únor březen duben květen červ en červ enec srpen září říjen listop. prosinec náklady výnosy HV měs HV kum zubní laboratoř leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listop. prosinec náklady výnosy HV měs. HV kum

za období 1.1. 31.12.2009

za období 1.1. 31.12.2009 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem tel. 416 858 111, fax 416 831 163 Bank.sp GECB,a.s. Roudnice n.l., č.ú.159714777/0600, IČO 25

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky

Příloha tvořící součást účetní závěrky Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, Roudnice nad Labem Příloha tvořící součást účetní závěrky za 1. 3. - 31. 12. 2002 IČO: 25443801 Tel.: 416 858 111-2 DIČ:

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 A.) Název: Rehabilitační ústav Hrabyně Adresa: 747 67 Hrabyně IČ: 00601233 Poštovní adresa: 747 67 Hrabyně Telefon: 553 603111 Telefax: 553 775285

Více

Za období 1.1. 31.12.2006

Za období 1.1. 31.12.2006 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem tel. 416 858 111, fax 416 831 163 Bank.sp GECB,a.s. Roudn ice n.l., č.ú.159714777/0600, IČO 25

Více

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 OBSAH: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s.... 6 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI... 7 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Souhrn informací. Historie našeho zařízení

Souhrn informací. Historie našeho zařízení V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Primář zařízení : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

AKRETITAČNÍ KARTA OBJEKTU

AKRETITAČNÍ KARTA OBJEKTU SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV AKRETITAČNÍ KARTA OBJEKTU Dětská ozdravovna Bedřichov Špindlerův Mlýn IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov DĚTSKÁ

Více

Nadstandardní pokoj gynekologicko-porodnické oddělení

Nadstandardní pokoj gynekologicko-porodnické oddělení Ceník poskytovaných služeb, které nejsou zahrnuty v seznamu zdravotních výkonů a některých služeb ze seznamu zdravotních výkonů poskytovaných na žádost pacientů nebo jiných objednavatelů nad rámec úhrad

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 PRAHA 6 Suchdol OBSAH: ÚVOD... 3 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 4 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Tento dokument obsahuje informace o spektru poskytované péče dle jednotlivých oddělení Městské nemocnice Hořice. Slouží jako podklad pro poskytnutí informací pacientům

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 S účinností od 1. 4. 2012 v souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013 Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009 ČSN EN ISO 9001 : 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013 Ing. Petr Michna ředitel Městské nemocnice

Více

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012 Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009 ISO 9001 : 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012 Ing. Petr Michna ředitel Městské nemocnice Hustopeče

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Témata pro profilovou maturitní zkoušku

Témata pro profilovou maturitní zkoušku CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. Témata pro profilovou maturitní zkoušku Předmět: OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH Praktická maturitní zkouška povinná Interní a chirurgické oddělení: 1. Ošetřovatelská

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

příspěvková organizace

příspěvková organizace Nemocnice Na Františku, příspěvková organizace Na Františku 847/8, 110 00 Praha 1, IČ: 00879444 Ceník výkonů a služeb nehrazených ZP a způsob jejich úhrady PPl llaat tnnoosst t cceenní ííkkuu oodd 2255...

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod

Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod Strana 1 (celkem 12) Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod IČO 263 61 086 účetní období 2006 rozvahový den 31. 12. 2006 Obsah 01. Vývoj činnosti a hospodářské postavení společnosti 02. Vývoj

Více

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení pro

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2014 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

1. Základní informace:

1. Základní informace: ROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 3.1. Struktura zaměstnanců dle věku a pohlaví 3.2. Struktura zaměstnanců

Více

Služby v oblasti veřejného zdraví FN Plzeň

Služby v oblasti veřejného zdraví FN Plzeň www.fnplzen.cz Služby v oblasti veřejného zdraví FN Plzeň Ing. Viktor Wendler 10.10.2013 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou fakultou UK v Plzni

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku.

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. Obsah: Identifikační údaje Předmět podnikání Statutární orgán Společníci Základní kapitál Managment Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. - personální složení společnosti

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace U Lesíka 3547/ 11 669 02 Znojmo ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZVOLTE POŽADOVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

R O Č N Í Z P R Á V A 2014

R O Č N Í Z P R Á V A 2014 R O Č N Í Z P R Á V A 2014 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH MUDr. Vladislav Žižka, ředitel PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH Ústavní ul., 334 41 Dobřany IČO 00669792 Základní údaje o organizaci Psychiatrická

Více

obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Dotek obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 I. IDENTIFIKACE Plné jméno: Právní status: Předmět činnosti organizace: Dotek, obecně prospěšná společnost obecně prospěšná společnost poskytování

Více

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Předporodní kurz Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Proč FNKV? Malá porodnice rodinného typu Individuální přístup Krátká doba hospitalizace po porodu Zázemí velkého klinického pracoviště Prenatální

Více

Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod

Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod Strana 1 (celkem 10) Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod IČO 263 61 086 účetní období 2005 rozvahový den 31. 12. 2005 Obsah 01. Vývoj činnosti a hospodářské postavení společnosti 02. Vývoj

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí Zdravotnictví I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená hlavním městem Prahou název počet lůžek obor Městská nemocnice následné péče, Praha 9 Vysočany 160 LDN následná péče Zřízená

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Olomouc, STAVBA: STUDIE PROVEDITELNOSTI REKONSTRUKCE A STAVEBNÍCH ÚPRAV OBJEKTU YF PRO ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ KLINIKY PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ FN OL

Olomouc, STAVBA: STUDIE PROVEDITELNOSTI REKONSTRUKCE A STAVEBNÍCH ÚPRAV OBJEKTU YF PRO ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ KLINIKY PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ FN OL Olomouc, Řepčínská 234/82 779 00 Olomouc Tel.: +420 585 706 111 Tel/fax: +420 585 413 064 e-mail: idop@idop.cz www.idop.cz INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST STAVBA: STUDIE PROVEDITELNOSTI

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 k 31.3.2011 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

, a.s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

, a.s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 OBSAH: ÚVOD...3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...5 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ...6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s....7 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI...8 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI...14

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Role a kompetence sestry

Role a kompetence sestry Role a kompetence sestry Role sestry Je určena typem ošetřovatelské péče profesionální péče vyžaduje speciální vědomosti, dovednosti a postoje kvalifikované sestry laická pomoc okolí rodině, přátelům,

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2008 Výroční zpráva za rok 2008 1. Kontakty: Název: Adresa: Pečovatelská služba města Pečky Chvalovická 1042, 289 11 Pečky IČ: 61883531 Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Zdravotně sociální služby Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Předložil: Bc. Jaroslav Cimbál ředitel 28. října 812, 511 01 Turnov IČO 00854883 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele... 3 Vedoucí pracovníci

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR

ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR Informace o projektu ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR Údaje o společnosti: MOBIDENT s.r.o. IČ: 02586517 DIČ: CZ02586517 Zápis do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze: oddíl C, vložka 221039 Kontaktní

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám:

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám: ABC Zdravotnictví ČR Otázky ke zkouškám: 1. Vysvětlete pojem Zdravotní péče, co jím rozumíme, jaké druhy znáte Co rozumíme pod pojmy péče: dispenzární diagnostická léčebná ošetřovatelská lékárenská posudková

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB

D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB Nemocnice Boskovice s.r.o. Otakara Kubína 179, 680 21 Boskovice www.nembce.cz D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB platnost od 20.10.2014 I. Zdravotní služby mající za cíl ochranu lidského zdraví

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8 Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Alena Borhyová Iva Holmerová Česká republika 2000/2030 2002 2030 Městská část Praha 8-103,

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MĚSTSKÁ NEMOCNICE V ODRÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE NADAČNÍ 375,1, 742 35 ODRY, IČ 66183596 OBSAH 1. ÚVOD 2. HLAVNÍ ČINNOSTI MN

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MĚSTSKÁ NEMOCNICE V ODRÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE NADAČNÍ 375,1, 742 35 ODRY, IČ 66183596 OBSAH 1. ÚVOD 2. HLAVNÍ ČINNOSTI MN MĚSTSKÁ NEMOCNICE V ODRÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE NADAČNÍ 375,1, 742 35 ODRY, IČ 66183596 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ÚVOD CHARAKTERISTIKA, ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A ZMĚNY 2. HLAVNÍ ČINNOSTI MN PŘEHLED

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Poplatek se vybírá: 1. Jaké poplatky se u lékaře vybírají?

Poplatek se vybírá: 1. Jaké poplatky se u lékaře vybírají? Poplatky u lékaře a v nemocnici Cílem zaváděných regulačních opatření je omezení nadužívání zdravotní péče, ke kterému v České republice dochází v míře představující neslavné prvenství, a to nejen v Evropě.

Více