NÁVOD K MONTÁŽI. volitelné dodatečné konstrukce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K MONTÁŽI. volitelné dodatečné konstrukce"

Transkript

1 NÁVOD K MONTÁŽI volitelné dodatečné konstrukce MADLO na svodidlové systéy KREMSBARRIER 1 RN2 na ostních konstrukcích KREMSBARRIER 1 RN2V na beranitelné podloží KREMSBARRIER 1 RN2V bikeprotect na beranitelné podloží KREMSBARRIER 1 RH1C na ostních konstrukcích KREMSBARRIER 1 RH1C na beranitelné podloží KREMSBARRIER 1 RH1V na beranitelné podloží KREMSBARRIER 1 RH2 na ostních konstrukcích KREMSBARRIER 1 RH2 na beranitelné podloží KREMSBARRIER 3 RH2 na ostních konstrukcích KREMSBARRIER 3 RH2 na beranitelné podloží KREMSBARRIER 3 RH2B na beranitelné podloží Výroba a prodej: voestalpine Kres Finaltechnik GbH Schidhüttenstraße 5, 3500 Kres, Austria Tel.: +43/50304/ Fax: +43/50304/ E-ail: voestalpine Kres Finaltechnik GbH ID: VTMHL1 Stav: 01/2015

2 Návod k ontáži adla Strana 2 ze 13 Obsah Bezpečnostní pokyny... 3 Použití v souladu s určení... 3 Technický popis svodidlových systéů s adle... 4 Přeprava... 5 Požadavky na ontáž... 5 Montáž svodidlového systéu s konstrukcí adla podle návodu k ontáži Montáž sloupku adla Montáž poocí držáku adla V Montáž přío ke sloupku C zvnějšku Montáž přío ke sloupku C zevnitř Montáž spojovacího profilu adla Montáž traverzy adla Montáž ukončení adla Lícovací prvky Utahovací oenty šroubových spojů Dilatační spára v oblasti přechodů přes jízdní dráhu Kontrola shody Úklid na staveništi Oprava svodidlového systéu Trvanlivost protikorozní ochrany Inspekce a údržba Recyklace / likvidace odpadů Příloha 1... Typový list HL/01 Příloha 2... Typový list HL/02 Příloha 6... Typový list HL/03 Příloha 6... Typový list HL/04 Příloha 7... Kusovník adla voestalpine Kres Finaltechnik GbH

3 Návod k ontáži adla Strana 3 ze 13 Bezpečnostní pokyny Protože je práce na svodidlových systéech třeba klasifikovat jako obzvlášť nebezpečné, sí se provádět jen pod dozore a podle pokynů příslušně proškolených odborných pracovníků. Použití tohoto návodu k ontáži předpokládá dozor a instruktáž těito odbornýi pracovníky. Montážní personál usí nosit osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) podle sěrnice EU 89/686/EHS a národních předpisů. Upozornění: Protože při ontáži zábrany proti pádu na svodidlových systéech je třeba počítat se zvýšený rizike pádu, upozorňujee obzvlášť na použití osobních ochranných prostředků zabraňujících pádu (úvazků). Použití v souladu s určení Svodidlové systéy ají za úkol zadržet autoobily, které se odchýlí od jízdní dráhy, a přesěrovat je tak, aby se inializovaly následky pro cestující ve vozidle a jiné osoby nebo objekty hodné ochrany. Volitelné adlo á navíc plnit zejéna tyto funkce: Upozornění účastníků silničního provozu, že za svodidlový systée hrozí nebezpečí zřícení (např. u strých svahů atd.). Ochrana účastníků silničního provozu před páde za svodidlový systé znesnadnění překonání svodidlového systéu. Vedení pěší a cyklodopravy, zejéna, probíhá-li za svodidlový systée. Znesnadnění pádu chodců a cyklistů na a přes svodidlový systé. Upozornění: Použití svodidlových systéů se á zásadně nařídit jen ta, kde se dají v důsledku odchýlení vozidel z jízdní dráhy očekávat nepříznivější následky pro vozidlo a cestující ve vozidle i pro jiné osoby nebo ochrany hodné objekty než najetí na svodidlový systé. voestalpine Kres Finaltechnik GbH

4 Návod k ontáži adla Strana 4 ze 13 Technický popis svodidlových systéů s adle Odzkoušeno podle ÖNORM EN Rozěry systéu s adle Svodidlový systé Úroveň zadržení Úroveň prudkosti nárazu / ASI Úroveň pracovní šířky Odzkoušená délka systéu Šířka systéu Systéová výška nad vozovkou, resp. obrubníke Hloubka vrtání, resp. beranění KB1 RN2 na ostních konstrukcích N2 A / 0,7 W5 / 1,5 45,60 0,34 1,20 nad obrub. 130, resp. 170 KB1 RN2V na beranitelné podloží N2 A / 0,9 W5 / 1,5 57,00 0,37 1,20 nad voz KB1 RN2V bikeprotect na beranitelné podloží KB1 RH1C na ostních konstrukcích N2 B / 1,3 H1 B / 1,2 W3 / 1,0 W3 / 1,0 57,00 57,00 0,37 0,51 1,20 nad voz. 1,21 nad obrub KB1 RH1C na beranitelné podloží H1 A / 0,7 W4 / 1,2 54,00 0,32 1,29 nad voz. 823 KB1 RH1V na beranitelné podloží KB1 RH2 na ostních konstrukcích H1 A / 1,0 H2 B / 1,4 W4 / 1,2 W3 / 1,0 57,00 57,00 0,52 0,52 1,26 nad obrub. 1,20 nad obrub KB1 RH2 na beranitelné podloží H2 A / 1,0 W5 / 1,6 57,00 0,52 1,26 nad voz KB3 RH2 na ostních konstrukcích H2 B / 1,2 W5 / 1,5 56,00 0,52 1,21 nad obrub. 130 KB3 RH2 na beranitelné podloží H2 A / 0,9 W5 / 1,6 56,00 0,51 1,28 nad voz. 930 KB3 RH2B na beranitelné podloží H2 A / 0,9 W5 / 1,6 56,00 0,36 1,28 nad voz. 930 Tabulka 1 voestalpine Kres Finaltechnik GbH

5 Návod k ontáži adla Strana 5 ze 13 Přeprava Při přepravě konstrukčních dílů svodidlového systéu věnujte pozornost následující bodů: Náklad usí být řádně zabezpečen. Po kounikacích, které byly ošetřeny rozrazovací solí, se usí konstrukční díly přepravovat jen v plachtai uzavřených nákladních autoobilech. Zabraňte kontaktu s jiný agresivní přepravovaný náklade (např. zbytky cheikálií na ložné ploše). Zdvihací zařízení usí být dienzována pro axiální hotnost balíku 2,5 t. Upozornění: Řádné zabezpečení nákladu usíte zajistit i při přepravě pracovních nástrojů pro ontáž svodidlových systéů. Požadavky na ontáž Provádějící fira (= ontážní fira) usí ít odbornou způsobilost a všeobecnou kvalifikaci pro provádění ontážních prací tohoto typu. Montážní fira usí ít technické vybavení pro odborné a náležité provádění ontážních prací. K tou patří io vozového parku přizpůsobeného těto prací zejéna beranidla dienzovaná na potřebnou délku sloupků s příslušně upravenýi nástavci a vodítky, vrtačky, nárazové šroubováky, ontážní trny, ěřidla atd. Montážní fira usí zajistit dodržování veškerých v ráci těchto ontážních činností relevantních národních a ezinárodních zákonů, sěrnic, nařízení atd. a včas ověřit, zda byla vydána potřebná povolení. Montážní fira usí před zahájení ontáže: zjistit, zda se v prostoru ukotvení nenachází části konstrukcí, a příp. je příslušně zohlednit; zkontrolovat vhodnost ontážního podkladu (třída půdy, dostatečná hloubka pro vrty, rovnost atd.); vyznačit základní ontážní osy pro ontáž svodidlového systéu; zkontrolovat, zda byl dodán správný a kopletní ateriál, a reklaace obrate sdělit dodavateli; zajistit řádné zabezpečení staveniště. Při zjištěných odchylkách usí být zadavatel obrate píseně vyrozuěn a usí se vyjasnit jejich příčina. voestalpine Kres Finaltechnik GbH

6 Návod k ontáži adla Strana 6 ze 13 Musí-li se konstrukční díly svodidlových systéů krátkodobě eziskladovat, usí být dodrženy následující skladovací podínky: Skladovací plocha usí být únosná, zpevněná a sjízdná pro nákladní autoobil. Pozinkované konstrukční díly se nesí skladovat ve vysoké, vlhké trávě, v kalužích nebo bahně. Balíky v dodané balící jednotce se usí skladovat na podložných dřevech ve výšce cca 150 od zeě. Konstrukční díly se usí skladovat pod lehký úklone, aby ohla odtékat voda. Je třeba vyhnout se hroadění vlhkosti. Odstraňte fólie pro zabezpečení polohy běhe přepravy. Skladovací ísto se nesí ošetřovat poocí rozrazovacích prostředků. Je třeba zabránit dlouhodobéu volnéu skladování svázaných konstrukčních dílů. Montáž svodidlového systéu s konstrukcí adla podle návodu k ontáži Konstrukce adla je uzpůsobena funkci a rozěrů příslušných svodidlových systéů: Sloupky adel se u systéů se sloupky V140 šroubují ke sloupků svodidlového systéu poocí držáku adla V140, u všech ostatních uvedených systéů přío ke sloupku svodidlového systéu (viz tabulka 2 sloupec Připevnění ). Délka traverz adel se usí zvolit v závislosti na příslušné systéové rozěru podle tabulky 2. Zásadně je každá konstrukce adla řešena tak, aby nebylo nutné do svodidlového systéu dodatečně vrtat. voestalpine Kres Finaltechnik GbH

7 Návod k ontáži adla Strana 7 ze 13 Svodidlový systé KB1 RN2 na ostních konstrukcích KB1 RN2V na beranitelné podloží KB1 RN2V bikeprotect na beranitelné podloží KB1 RH1C na ostních konstrukcích KB1 RH1C na beranitelné podloží KB1 RH1V na beranitelné podloží KB1 RH2 na ostních konstrukcích KB1 RH2 na beranitelné podloží KB3 RH2 na ostních konstrukcích KB3 RH2 na beranitelné podloží KB3 RH2B na beranitelné podloží Montáž základního systéu podle návodu k ontáži. ID VTME111 VTME108 VTME115 VTMD123 VTMD120 VTMD113 VTMC102 VTMC105 VTMC302 VTMC305 VTMC306 Podle typových listů E111/2 E111/3 E108/2 E108/3 E115/2 E115/3 D123/2 D123/3 D120/2 D120/3 D113/2 D113/3 C102/2 C102/3 C105/2 C105/3 C302/2 C302/3 C305/2 C305/3 C306/2 C306/3 Podle typ. listu HL02 HL01 HL01 HL03 HL02 HL01 HL01 HL01 HL01 HL01 HL01 Montáž volitelné konstrukce adla Připevnění přío ke sloupku C zvnějšku poocí držáku ke sloupku V140 poocí držáku ke sloupku V140 přío ke sloupku C zevnitř přío ke sloupku C zvnějšku poocí držáku ke sloupku V140 poocí držáku ke sloupku V140 poocí držáku ke sloupku V140 poocí držáku ke sloupku V140 poocí držáku ke sloupku V140 poocí držáku ke sloupku V140 Základní osová vzdálenost sloupků adel Délka traverzy 3,80 3,68 3,80 3,68 3,80 3,68 3,80 3,68 6,00 5,88 3,80 3,68 3,80 3,68 3,80 3,68 4,00 3,88 4,00 3,88 4,00 3,88 Tabulka 2 voestalpine Kres Finaltechnik GbH

8 Návod k ontáži adla Strana 8 ze 13 Předběžná ontáž konstrukčních dílů svodidlového systéu z výroby není nutná. Protože se svodidlový systé nepředpíná, není teplota okolí pro ontáž relevantní. 1. Montáž sloupku adla Základní osová vzdálenost sloupků adla je pro příslušný svodidlový systé uvedena v tabulce Montáž poocí držáku adla V140 Je-li v tabulce 2 ve sloupci připevnění uvedeno poocí držáku ke sloupku V140, usí se přišroubovat sloupek adla ke sloupku svodidlového systéu podle typového listu HL01 poocí držáku adla V140. Držák adla V140 se usí přiložit za sloupek V140 ve sěru jízdy tak, aby se překrývaly dva ze tří nad sebou ležících podélných otvorů v delší raenu s postranníi podélnýi otvory ve sloupku V140, a kratší raeno leželo v jedné rovině s otevřenou zadní stranou sloupku V140. V závislosti na požadované výšce konstrukce adla se usí držák adla V140 přišroubovat poocí dvou šroubů s plochou kulatou hlavou M16x30 FK 6.8 přes oba horní, resp. spodní podélné otvory držáku ke sloupku V140 a upevnit k vnější straně sloupku poocí jedné podložky 40x18x4 a jedné šestihranné atice M16 FK 6. Sloupek adla se přiloží k držáku tak, aby se otvory Ø 18 na spodní konci sloupku překrývaly s horníi oběa horníi podélnýi otvory v krátké raenu držáku. Dva šrouby s plochou kulatou hlavou M16 30 FK 6.8 se pak prostrčí přes držák a sloupek adla a upevní poocí jedné podložky a jedné šestihranné atice M16 FK 6 ke sloupku adla. To uožňují dva otvory Ø 42 v sloupku adla. Díky vůli spojů v otvorech je ožné nastavit výšku adla. voestalpine Kres Finaltechnik GbH

9 Návod k ontáži adla Strana 9 ze Montáž přío ke sloupku C zvnějšku Je-li v tabulce 2 ve sloupci připevnění uvedeno přío ke sloupku C zvnějšku, usí se přišroubovat sloupek adla podle typového listu HL02 na straně odvrácené od jízdní dráhy přío ke sloupku C svodidlového systéu. Sloupek adla se přiloží k úzké straně sloupku C tak, aby se otvory Ø 18 na spodní konci sloupku adla překrývaly s oběa podélnýi otvory ve sloupku C. Dva šrouby s plochou kulatou hlavou M16 30 FK 6.8 se pak prostrčí přes sloupek C a sloupek adla a upevní poocí jedné podložky a jedné šestihranné atice M16 FK 6 ke sloupku adla. To uožňují dva otvory Ø 42 v sloupku adla. Díky vůli spojů v otvorech je ožné snadno upravit výšku adla Montáž přío ke sloupku C zevnitř Je-li v tabulce 2 ve sloupci připevnění uvedeno přío ke sloupku C zevnitř, usí se přišroubovat sloupek adla podle typového listu HL03 ke sloupku C svodidlového systéu. Sloupek adla se přiloží ke sloupku C tak, aby se otvory Ø 18 na spodní konci sloupku adla překrývaly s oběa podélnýi otvory v ose sloupku C. Dva šrouby s plochou kulatou hlavou M16 30 FK 6.8 se pak prostrčí přes distanční díl, sloupek C a sloupek adla a upevní poocí jedné podložky a jedné šestihranné atice M16 FK 6 ke sloupku adla. To uožňují dva otvory Ø 42 v sloupku adla. Díky vůli spojů v otvorech je ožné snadno upravit výšku adla. 2. Montáž spojovacího profilu adla Paralelně ke svodnici uístěný spojovací profil adla se posune otevřenou stranou přes horní konec sloupku adla až na doraz dolů. Soustředné podélné otvory ve spojovací profilu se usí krýt s vybrání na horní konci sloupku adla. voestalpine Kres Finaltechnik GbH

10 Návod k ontáži adla Strana 10 ze 13 Šestihranný šroub M16x90 FK 4.6 se pak s již nasazenou podložkou 17,5 nasadí přes podélné otvory a vybrání a upevní na straně odvrácené od vozovky poocí další podložky 17,5 a šestihranné atice M16 FK 5 utahovací oente 55 až 70 N. Upozornění: Zvláštní pozornost je třeba věnovat tou, aby se spojovací profil nasadil na sloupek adla až na doraz a spoj byl upevněn uvedený utahovací oente. 3. Montáž traverzy adla Délka traverz adel potřebná pro příslušný svodidlový systé je uvedena v tabulce 2. Traverza adla se našroubuje souběžně ke svodidlovéu pásu ezi spojovací profily. Traverza adla se nasadí zespodu do dolů otevřeného spojovacího profilu tvaru U tak, aby se otvor Ø 18 na horní straně adla překrýval s podélný otvore ve spojovací profilu. Šroub s plochou kulatou hlavou M16 30 FK 6.8 se pak prostrčí na obou koncích shora přes spojovací profil a traverzu adla a připevní poocí jedné podložky a jedné šestihranné atice M16 FK 5 ke sloupku adla. To uožňují dva otvory Ø 42 na spodní straně traverzy adla. 4. Montáž ukončení adla Na začátek a na konec úseku systéu s adle se usí v každé případě nainstalovat ukončení adla. To se naontuje naísto spojovacího profilu podle údajů v bodě 2. Spodní konec ukončení usí svírat příslušný sloupek adla ze tří stran, nesí se však přišroubovat. Jen tak je ožné zaručit, aby se sloupek svodidlového systéu ohl dále téěř neoezeně deforovat. 5. Lícovací prvky Zásadně by se ěly svodidlové systéy osazovat tak, aby nebylo nutné použít lícovací prvky. Je-li na základě ístních podínek nutné použít lícovací prvky, usí se bezpodínečně dodržet následující podínky: voestalpine Kres Finaltechnik GbH

11 Návod k ontáži adla Strana 11 ze 13 Měla by být pokud ožno dodržena základní osová vzdálenost sloupků. Při přeříznutí podélných prvků dbejte na čisté provedení řezu. Řez proveďte tak, aby jeho piliny nespadly na žárově pozinkované, resp. potahované konstrukční díly (nebezpečí externí rzi, resp. poškození potahu). Očistěte hrany řezu a řezanou plochu podle EN ISO 1461 chraňte před korozí zinkovou barvou. Profil otvoru u boční strany lícovacího prvku usí odpovídat továrníu provedení a vzdálenosti okrajů otvorů nesí být nižší než u továrního provedení. Řezání plaene není při ontážních činnostech všeobecně dovoleno! 6. Utahovací oenty šroubových spojů Závit / třída pevnosti in. Utahovací oenty ax. M16x90 / N 70 N M16 / N 150 N Při utahování těchto šroubových spojů v rozsahu nahoře uvedených utahovacích oentů dbejte v ístě sevření o axiální plošné přiložení. 7. Dilatační spára v oblasti přechodů přes jízdní dráhu Dilatační spára uožňuje zachytávání teplotně podíněných pohybů ostní konstrukce. Vytvoření dilatační spáry ve svodidlové systéu je závislé na funkčnosti zádržného systéu a prodloužení, které je třeba zohlednit (např. ±50 ). Musí se odsouhlasit s výrobce. voestalpine Kres Finaltechnik GbH

12 Návod k ontáži adla Strana 12 ze Kontrola shody Průběžně běhe ontáže a při výstupní kontrole zkontrolujte: správné seřazení a sešroubování konstrukčních dílů vertikální vzdálenost ezi horní hranou svodidla, resp. tažné tyče, a vztažnou rovinou horizontální vzdálenost ezi přední hranou traverzy ochranného svodidla a základní ontážní osou spojité vedení linie podélných prvků (traverzy ochranného svodidla, tažné tyče) Při odchylkách io povolené tolerance se usí provést příslušná nápravná opatření. Po ukončení ontážních činností se usí při převzetí zkontrolovat správné provedení podle návodu k ontáži a zdokuentovat v přejíací protokolu. 9. Úklid na staveništi Veškerý zbytkový ateriál (i spojovací prostředky), balící ateriál jako podložná dřeva, krabice od šroubů, fólie, balící pásky atd. a jiný odpad odvezte. Staveniště opusťte až po zaetení. Oprava svodidlového systéu Veškeré konstrukční díly, které vykazují echanická poškození, resp. deforace po nehodě, se usí nahradit novýi konstrukčníi díly. Při ontáži těchto dílů se řiďte návode k ontáži. Při opravě svodidlového systéu se všeobecně usí použít nové spojovací prostředky. voestalpine Kres Finaltechnik GbH

13 Návod k ontáži adla Strana 13 ze 13 Trvanlivost protikorozní ochrany Konstrukční díly svodidlových systéů se s ohlede na životnost / dobu ochrany žárově zinkují podle EN ISO Ochranná doba pro zinkové potahy je definována v EN ISO a je závislá zejéna na tloušťce vrstvy. Všeobecně je ožné předpokládat, že k erozi zinkové vrstvy dochází plošně. Na základě na kounikacích znáé akrokliatické koroze kategorie C4 dá se očekávat roční eroze zinku v rozsahu 2,1 až 4,2 µ za rok. Z toho vyplývá pro tloušťku zinku vypočtenou podle EN ISO 1461 iniálně 70 µ ochranná doba iniálně 15 let. Upozornění: Výše uvedený způsobe vypočtená ochranná doba platí jen pro akrokliatickou korozi. Mikrokliatické zvláštnosti ohou vést ke zkrácení ochranné doby. Inspekce a údržba Svodidlové systéy voestalpine Kres Finaltechnik GbH zásadně není třeba udržovat. V ráci probíhajících kontrolních jízd údržby vozovek, iniálně však jednou ročně, přednostně po ziní období, se usí svodidlový systé vizuálně zkontrolovat. Přito je třeba j. věnovat pozornost deforovaný konstrukční dílů a správnéu sešroubování. Recyklace / likvidace odpadů Deontované svodidlové systéy nebo v ráci opravy vyěněné konstrukční díly se usí zlikvidovat podle zákonných předpisů a dát do recyklovaného odpadu. Konstrukční díly svodidlových systéů voestalpine Kres Finaltechnik GbH jsou 100% recyklovatelné. Balící ateriál a jiný odpad se usí recyklovat, resp. zlikvidovat podle zákonných předpisů. U svodidlových systéů voestalpine Kres Finaltechnik GbH se nepoužívají toxické nebo nebezpečné ateriály. voestalpine Kres Finaltechnik GbH

14 SVODIDLA Madlo Uchycení adla poocí držáku na sloupku V140 Typový list HL01 stykový profil adla D 1 kus / sloupek horní hrana adlo šroub s šestihrane M16x atice šestihranná M16-5 ISO kus / sloupek kruhová podložka 17,5 2 kusy / sloupek horní hrana sloupek sloupek adla D držák adla V E šroub s plochou kulatou hlavou M16x E atice šestihranná M16-6 ISO 4032 kruhová podložka 18 x E 4 kusy / držák adla horní hrana ostní řís horní hrana vozovka adlo D šroub s plochou kulatou hlavou M16x E atice šestihranná M16-6 ISO 4032 kruhová podložka 18 x E 2 kusy / stykový profil adla vzdálenost sloupků adla vzdálenost sloupků svodidlového systéu vzdálenost sloupků svodidlového systéu systéová délka sěr jízdy 01/2015 voestalpine Kres Finaltechnik GbH

15 SVODIDLA Madlo Uchycení adla přío na sloupku C zvenku Typový list HL02 stykový profil adla D 1 kus / sloupek horní hrana adlo šroub s šestihrane M16x atice šestihranná M16-5 ISO kus / sloupek kruhová podložka 17,5 2 kusy / sloupek sloupek adla D horní hrana sloupek šroub s plochou kulatou hlavou M16x E atice šestihranná M16-6 ISO 4032 kruhová podložka 18 x E 2 kusy / sloupek horní hrana ostní řísy horní hrana vozovka adlo D šroub s plochou kulatou hlavou M16x E atice šestihranná M16-6 ISO 4032 kruhová podložka 18 x E 2 kusy / stykový profil adla vzdálenost sloupků adla vzdálenost sloupků svodidlového systéu vzdálenost sloupků svodidlového systéu systéová délka sěr jízdy 01/2015 voestalpine Kres Finaltechnik GbH

16 SVODIDLA Madlo Uchycení adla přío na sloupku C zevnitř Typový list HL03 stykový profil adla D 1 kus / sloupek horní hrana adlo šroub s šestihrane M16x atice šestihranná M16-5 ISO kus / sloupek kruhová podložka 17,5 2 kusy / sloupek sloupek adla D horní hrana sloupek šroub s plochou kulatou hlavou M16x E atice šestihranná M16-6 ISO 4032 kruhová podložka 18 x E 2 kusy / sloupek horní hrana ostní řísy adlo D vzdálenost sloupků adla šroub s plochou kulatou hlavou M16x E atice šestihranná M16-6 ISO 4032 kruhová podložka 18 x E 2 kusy / stykový profil adla vzdálenost sloupků svodidlového systéu vzdálenost sloupků svodidlového systéu systéová délka sěr jízdy 01/2015 voestalpine Kres Finaltechnik GbH

17 SVODIDLA Madlo Montážní výkres Typový list HL04 šroub s plochou kulatou hlavou M16x E atice šestihranná M16-6 ISO 4032 kruhová podložka 18 x E 2 kusy / adlo stykový profil adla D 1 kus / sloupek šroub s šestihrane M16x atice šestihranná M16-5 ISO kus / sloupek kruhová podložka 17,5 2 kusy / sloupek držák adla V E šroub s plochou kulatou hlavou M16x E atice šestihranná M16-6 ISO 4032 kruhová podložka 18 x E 4 kusy / držák adla adlo 3680 pro vzdálenost sloupků 3,80 adlo 3880 pro vzdálenost sloupků 4,00 adlo 5880 pro vzdálenost sloupků 6, D sloupek adla D Ukončení adla ohyb adla D 500 šroub s šestihrane M16x atice šestihranná M16-5 ISO kus / sloupek kruhová podložka 17,5 2 kusy / sloupek 01/2015 voestalpine Kres Finaltechnik GbH

18 SVODIDLA Kusovník Madlo jako dodatečná konstrukce Množství pro jedno pole, pro ontáž na sloupku V140 Kus Název dílu Hotnost [kg] Číslo výkresu Materiál / Jakost Protikorozní ochrana 1 adlo , D S235JR dle EN ISO 1461 * adlo , D S235JR dle EN ISO 1461 * adlo , D S235JR dle EN ISO stykový profil adla 1, D S235JR dle EN ISO sloupek adla 800 4, D S235JR dle EN ISO držák adla V140 1, E S235JR dle EN ISO šroub s plochou kulatou hlavou M16x30 0, E 6.8 dle EN ISO šroub s šestihrane M16x90 0,17 ISO dle EN ISO kruhová podložka 40x18x4 0, E 100HV dle EN ISO kruhová podložka 17,5 0,01 ISO HV dle EN ISO atice šestihranná M16-6 0,03 ISO dle EN ISO atice šestihranná M16-5 0,03 ISO dle EN ISO Množství pro jedno pole, pro ontáž na sloupku C Kus Název dílu Hotnost [kg] Číslo výkresu Materiál / Jakost Protikorozní ochrana 1 adlo , D S235JR dle EN ISO 1461 * adlo , D S235JR dle EN ISO 1461 * adlo , D S235JR dle EN ISO stykový profil adla 1, D S235JR dle EN ISO sloupek adla 800 4, D S235JR dle EN ISO šroub s plochou kulatou hlavou M16x30 0, E 6.8 dle EN ISO šroub s šestihrane M16x90 0,17 ISO dle EN ISO kruhová podložka 40x18x4 0, E 100HV nach EN ISO kruhová podložka 17,5 0,01 ISO HV dle EN ISO atice šestihranná M16-6 0,03 ISO dle EN ISO atice šestihranná M16-5 0,03 ISO dle EN ISO * vzdálenost sloupků adla 01/2015 voestalpine Kres Finaltechnik GbH

NÁVOD K MONTÁŽI. volitelné dodatečné konstrukce

NÁVOD K MONTÁŽI. volitelné dodatečné konstrukce NÁVOD K MONTÁŽI volitelné dodatečné konstrukce MADLO na svodidlové systémy KREMSBARRIER 1 RN1 na mostních konstrukcích KREMSBARRIER 1 RN2 na mostních konstrukcích KREMSBARRIER 1 RN2V KREMSBARRIER 1 RN2V

Více

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 3 RH4V na beranitelném podloží

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 3 RH4V na beranitelném podloží NÁVOD K MONTÁŽI svodidlového systému KREMSBARRIER 3 RH4V na beranitelném podloží odzkoušeno podle EN 1317-2: úroveň zadržení: úroveň prudkosti nárazu: úroveň pracovní šířky: H4b B W5 Výroba a prodej: Schmidhüttenstraße

Více

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 1 MH2 na beranitelném podloží

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 1 MH2 na beranitelném podloží NÁVOD K MONTÁŽI svodidlového systému KREMSBARRIER 1 MH2 na beranitelném podloží odzkoušeno podle EN 1317-2: úroveň zadržení: úroveň prudkosti nárazu: úroveň pracovní šířky: H2 B W4 Výroba a prodej: Schmidhüttenstraße

Více

NÁVOD K MONTÁŽI KREMSBARRIER 2 RH2K PRO BERANITELNÁ PODLOŽÍ. Funkční třída podle EN :

NÁVOD K MONTÁŽI KREMSBARRIER 2 RH2K PRO BERANITELNÁ PODLOŽÍ. Funkční třída podle EN : NÁVOD K MONTÁŽI KREMSBARRIER 2 RH2K PRO BERANITELNÁ PODLOŽÍ Funkční třída podle EN 1317-2: Úroveň zadržení: Úroveň prudkosti nárazu: Úroveň pracovní šířky: H2 A W4 Výroba a prodej: voestalpine Krems Finaltechnik

Více

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 2 RH1C na beranitelném podloží. odzkoušeno podle EN :

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 2 RH1C na beranitelném podloží. odzkoušeno podle EN : NÁVOD K MONTÁŽI svodidlového systému KREMSBARRIER 2 RH1C na beranitelném podloží odzkoušeno podle EN 1317-2: úroveň zadržení: úroveň prudkosti nárazu: úroveň pracovní šířky: H1 A W5 Výroba a prodej: Schmidhüttenstraße

Více

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 1 RN2V na beranitelném podloží

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 1 RN2V na beranitelném podloží NÁVOD K MONTÁŽI svodidlového systému KREMSBARRIER 1 RN2V na beranitelném podloží odzkoušeno podle EN 1317-2: úroveň zadržení: úroveň prudkosti nárazu: úroveň pracovní šířky: N2 A W5 Výroba a prodej: Schmidhüttenstraße

Více

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 2 RH2C na beranitelném podloží

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 2 RH2C na beranitelném podloží NÁVOD K MONTÁŽI svodidlového systému KREMSBARRIER 2 RH2C na beranitelném podloží odzkoušeno podle EN 1317-2: úroveň zadržení: úroveň prudkosti nárazu: úroveň pracovní šířky: H2 A W5 Výroba a prodej: Schmidhüttenstraße

Více

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 3 RH2B na beranitelném podloží

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 3 RH2B na beranitelném podloží NÁVOD K MONTÁŽI svodidlového systému KREMSBARRIER 3 RH2B na beranitelném podloží odzkoušeno podle EN 1317-2: úroveň zadržení: úroveň prudkosti nárazu: úroveň pracovní šířky: H2 / N2 A W5 / W3 Výroba a

Více

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 2 RH2B na beranitelném podloží. odzkoušeno podle EN :

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 2 RH2B na beranitelném podloží. odzkoušeno podle EN : NÁVOD K MONTÁŽI svodidlového systému KREMSBARRIER 2 RH2B na beranitelném podloží odzkoušeno podle EN 1317-2: úroveň zadržení: úroveň prudkosti nárazu: úroveň pracovní šířky: H2 A W4 Výroba a prodej: Schmidhüttenstraße

Více

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 1 RH1C na beranitelném podloží

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 1 RH1C na beranitelném podloží NÁVOD K MONTÁŽI svodidlového systému KREMSBARRIER 1 RH1C na beranitelném podloží odzkoušeno podle EN 1317-2: úroveň zadržení: úroveň prudkosti nárazu: úroveň pracovní šířky: H1 A W4 Výroba a prodej: Schmidhüttenstraße

Více

NÁVOD K MONTÁŽI KREMSBARRIER 2 RH2B NA BERANITELNÉM PODLOŽI. odzkoušeno podle EN :

NÁVOD K MONTÁŽI KREMSBARRIER 2 RH2B NA BERANITELNÉM PODLOŽI. odzkoušeno podle EN : NÁVOD K MONTÁŽI KREMSBARRIER 2 RH2B NA BERANITELNÉM PODLOŽI odzkoušeno podle EN 1317-2: úroveň zadržení úroveň prudkosti nárazu: úroveň pracovní šířky: H2 A W4 Výroba a prodej: Schmidhüttenstraße 5, 3500

Více

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 2 MH2C na beranitelném podloží

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 2 MH2C na beranitelném podloží NÁVOD K MONTÁŽI svodidlového systému KREMSBARRIER 2 MH2C na beranitelném podloží odzkoušeno podle EN 1317-2: úroveň zadržení: úroveň prudkosti nárazu: úroveň pracovní šířky: H2 A W5 Výroba a prodej: Schmidhüttenstraße

Více

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 1 RH2 na beranitelném podloží

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 1 RH2 na beranitelném podloží NÁVOD K MONTÁŽI svodidlového systému KREMSBARRIER 1 RH2 na beranitelném podloží odzkoušeno podle EN 1317-2: úroveň zadržení: úroveň prudkosti nárazu: úroveň pracovní šířky: H2 A W5 Výroba a prodej: Schmidhüttenstraße

Více

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 1 RH1B na beranitelném podloží

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 1 RH1B na beranitelném podloží NÁVOD K MONTÁŽI svodidlového systému KREMSBARRIER 1 RH1B na beranitelném podloží odzkoušeno podle EN 1317-2: úroveň zadržení: úroveň prudkosti nárazu: úroveň pracovní šířky: H1 A W5 Výroba a prodej: Schmidhüttenstraße

Více

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 1 RN2V bikeprotect s ochranou proti podjetí motocyklu na beranitelném podloží

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 1 RN2V bikeprotect s ochranou proti podjetí motocyklu na beranitelném podloží NÁVOD K MONTÁŽI svodidlového systému KREMSBARRIER 1 RN2V bikeprotect s ochranou proti podjetí motocyklu na beranitelném podloží odzkoušeno podle EN 1317-2: úroveň zadržení: úroveň prudkosti nárazu: úroveň

Více

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 2 MH3C na beranitelném podloží

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 2 MH3C na beranitelném podloží NÁVOD K MONTÁŽI svodidlového systému KREMSBARRIER 2 MH3C na beranitelném podloží odzkoušeno podle EN 1317-2: úroveň zadržení: úroveň prudkosti nárazu: úroveň pracovní šířky: L3 A W5 Výroba a prodej: Schmidhüttenstraße

Více

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 1 RH3 na beranitelném podloží

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 1 RH3 na beranitelném podloží NÁVOD K MONTÁŽI svodidlového systému KREMSBARRIER 1 RH3 na beranitelném podloží odzkoušeno podle EN 1317-2: úroveň zadržení: úroveň prudkosti nárazu: úroveň pracovní šířky: H3 A W5 Výroba a prodej: Schmidhüttenstraße

Více

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 3 RH4 na beranitelném podloží

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 3 RH4 na beranitelném podloží NÁVOD K MONTÁŽI svodidlového systému KREMSBARRIER 3 RH4 na beranitelném podloží odzkoušeno podle EN 1317-2: úroveň zadržení: úroveň prudkosti nárazu: úroveň pracovní šířky: H4b A W5 Výroba a prodej: Schmidhüttenstraße

Více

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 2 MH2C MÜF pro ukotvení do asfaltu nebo betonu. odzkoušeno podle EN :

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 2 MH2C MÜF pro ukotvení do asfaltu nebo betonu. odzkoušeno podle EN : NÁVOD K MONTÁŽI svodidlového systému KREMSBARRIER 2 MH2C MÜF pro ukotvení do asfaltu nebo betonu odzkoušeno podle EN 1317-2: úroveň zadržení: úroveň prudkosti nárazu: úroveň pracovní šířky: H2 A W5 Výroba

Více

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 2 RH2C na mostních konstrukcích

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 2 RH2C na mostních konstrukcích NÁVOD K MONTÁŽI svodidlového systému KREMSBARRIER 2 RH2C na mostních konstrukcích odzkoušeno podle EN 1317-2: úroveň zadržení: úroveň prudkosti nárazu: úroveň pracovní šířky: H2 B W3 Výroba a prodej: Schmidhüttenstraße

Více

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 3 RH2 na mostních konstrukcích

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 3 RH2 na mostních konstrukcích NÁVOD K MONTÁŽI svodidlového systému KREMSBARRIER 3 RH2 na mostních konstrukcích odzkoušeno podle EN 1317-2: úroveň zadržení: úroveň prudkosti nárazu: úroveň pracovní šířky: H2 B W5 Výroba a prodej: Schmidhüttenstraße

Více

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 2 RH2K na mostních konstrukcích. odzkoušeno podle EN :

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 2 RH2K na mostních konstrukcích. odzkoušeno podle EN : NÁVOD K MONTÁŽI svodidlového systému KREMSBARRIER 2 RH2K na mostních konstrukcích odzkoušeno podle EN 1317-2: úroveň zadržení: úroveň prudkosti nárazu: úroveň pracovní šířky: H2 B W2 Výroba a prodej: Schmidhüttenstraße

Více

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému BARRIERGUARD 600. Datum : Autor : Marcel Coerver, Houda Ondřej. Výroba: Zastoupení a prodej :

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému BARRIERGUARD 600. Datum : Autor : Marcel Coerver, Houda Ondřej. Výroba: Zastoupení a prodej : NÁVOD K MONTÁŽI svodidlového systému BARRIERGUARD 600 Datum : 9.9. 2016 Autor : Marcel Coerver, Houda Ondřej Výroba: Zastoupení a prodej : Laura Metaal Eygelshoven BV Rimburgerweg 40 Sokolovská 84 6471

Více

SVODIDLA. Základní informace o svodidlových systémech 1 a 3 od firmy voestalpine

SVODIDLA. Základní informace o svodidlových systémech 1 a 3 od firmy voestalpine Základní informace o svodidlových systémech 1 a 3 od firmy voestalpine Na následujících stránkách najdete výrobní program svodidel od firmy voestalpine. Svodidla voestalpine jsou v České republice povolena

Více

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 1 RN2V na beranitelném podloží. odzkoušeno podle EN 1317-2:

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 1 RN2V na beranitelném podloží. odzkoušeno podle EN 1317-2: NÁVOD K MONTÁŽI svodidlového systému KREMSBARRIER 1 RN2V na beranitelném podloží odzkoušeno podle EN 1317-2: úrove zadržení: úrove prudkosti nárazu: úrove pracovní ší ky: N2 A W5 Výroba a prodej: voestalpine

Více

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 1 RH3 na mostních konstrukcích

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 1 RH3 na mostních konstrukcích NÁVOD K MONTÁŽI svodidlového systému KREMSBARRIER 1 RH3 na mostních konstrukcích odzkoušeno podle EN 1317-2: úroveň zadržení: úroveň prudkosti nárazu: úroveň pracovní šířky: H3 B W5 Výroba a prodej: Schmidhüttenstraße

Více

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 3 RH2B na beranitelném podloží. odzkoušeno podle EN :

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 3 RH2B na beranitelném podloží. odzkoušeno podle EN : NÁVOD K MONTÁŽI svodidlového systému KREMSBARRIER 3 RH2B na beranitelném podloží odzkoušeno podle EN 1317-2: úrove zadržení: úrove prudkosti nárazu: úrove pracovní ší ky: H2 / N2 A W5 / W3 Výroba a prodej:

Více

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 1 RH2 na mostních konstrukcích

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 1 RH2 na mostních konstrukcích NÁVOD K MONTÁŽI svodidlového systému KREMSBARRIER 1 RH2 na mostních konstrukcích odzkoušeno podle EN 1317-2: úroveň zadržení: úroveň prudkosti nárazu: úroveň pracovní šířky: H2 B W3 Výroba a prodej: Schmidhüttenstraße

Více

Dřevo-ocelové svodidlo T18 4M N2 W7 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les Bailleul Francie

Dřevo-ocelové svodidlo T18 4M N2 W7 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les Bailleul Francie TERTU 611 60 Villedieu les Bailleul Francie zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně Česká republika Dřevo-ocelové svodidlo T18 4M N2 W7 A MONTÁŽNÍ NÁVOD Obsah Přehled

Více

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 1 RH1C na mostních konstrukcích

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 1 RH1C na mostních konstrukcích NÁVOD K MONTÁŽI svodidlového systému KREMSBARRIER 1 RH1C na mostních konstrukcích odzkoušeno podle EN 1317-2: úroveň zadržení: úroveň prudkosti nárazu: úroveň pracovní šířky: H1 B W3 Výroba a prodej: Schmidhüttenstraße

Více

Dřevo-ocelové svodidlo T40 4MS2 H2 W4 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les Bailleul Francie

Dřevo-ocelové svodidlo T40 4MS2 H2 W4 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les Bailleul Francie TERTU 611 60 Villedieu les Bailleul Francie zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně Česká republika Dřevo-ocelové svodidlo T40 4MS2 H2 W4 A MONTÁŽNÍ NÁVOD Obsah

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE Krems Finaltechnik GmbH OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE 1 Obsah Obsah...2 1 Úvod, předmět technických podmínek...3 4 Návrhové parametry svodidla...3 5 Popis

Více

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 1 RH2 na mostních konstrukcích. odzkoušeno podle EN 1317-2:

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 1 RH2 na mostních konstrukcích. odzkoušeno podle EN 1317-2: NÁVOD K MONTÁŽI svodidlového systému KREMSBARRIER 1 RH2 na mostních konstrukcích odzkoušeno podle EN 1317-2: úrove zadržení: úrove prudkosti nárazu: úrove pracovní ší ky: H2 B W3 Výroba a prodej: voestalpine

Více

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 3 RH3V na mostních konstrukcích

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 3 RH3V na mostních konstrukcích NÁVOD K MONTÁŽI svodidlového systému KREMSBARRIER 3 RH3V na mostních konstrukcích odzkoušeno podle EN 1317-2: úroveň zadržení: úroveň prudkosti nárazu: úroveň pracovní šířky: H3 B W5 Výroba a prodej: Schmidhüttenstraße

Více

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 1 RH3 na beranitelném podloží. odzkoušeno podle EN :

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 1 RH3 na beranitelném podloží. odzkoušeno podle EN : NÁVOD K MONTÁŽI svodidlového systému KREMSBARRIER 1 RH3 na beranitelném podloží odzkoušeno podle EN 1317-2: úrove zadržení: úrove prudkosti nárazu: úrove pracovní ší ky: H3 A W5 Výroba a prodej: voestalpine

Více

Montážní příručka. Vario-Guard

Montážní příručka. Vario-Guard Montážní příručka Montážní příručka podle normy 1317 5 pro zádržný systém vozidel Výrobce: SPIG GmbH & Co. KG Schmelzer Str. 7 66839 Schmelz Spolková republika Německo Dovozce: AGROZET ZS,s.r.o. Šumavská

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE Krems Finaltechnik GmbH OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE 1 Obsah Obsah...2 1 Úvod, předmět technických podmínek...3 4 Návrhové parametry svodidla...3 5 Popis

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ZÁBRADELNÍHO SVODIDLA BR2

NÁVOD K MONTÁŽI ZÁBRADELNÍHO SVODIDLA BR2 NÁVOD K MONTÁŽI ZÁBRADELNÍHO SVODIDLA BR2 Saferoad Polska Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Szczecinie ul. Ks.Londzina 59 ul. F.K.Druckiego-Lubeckiego 1A 43-246 Strumień 71-656 Szczecin vypracowal: Krzysztof

Více

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 1 RH2K na mostních konstrukcích. odzkoušeno podle EN 1317-2:

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 1 RH2K na mostních konstrukcích. odzkoušeno podle EN 1317-2: NÁVOD K MONTÁŽI svodidlového systému KREMSBARRIER 1 RH2K na mostních konstrukcích odzkoušeno podle EN 1317-2: úrove zadržení: úrove prudkosti nárazu: úrove pracovní ší ky: H2 B W4 Výroba a prodej: voestalpine

Více

Dřevo-ocelové svodidlo TM40 4MS2 H2 W5 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les - Bailleul Francie

Dřevo-ocelové svodidlo TM40 4MS2 H2 W5 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les - Bailleul Francie TERTU 611 60 Villedieu les - Bailleul Francie zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně Česká republika Dřevo-ocelové svodidlo TM40 4MS2 H2 W5 A MONTÁŽNÍ NÁVOD Obsah

Více

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 1 RH3 na mostních konstrukcích. odzkoušeno podle EN :

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 1 RH3 na mostních konstrukcích. odzkoušeno podle EN : NÁVOD K MONTÁŽI svodidlového systému KREMSBARRIER 1 RH3 na mostních konstrukcích odzkoušeno podle EN 1317-2: úrove zadržení: úrove prudkosti nárazu: úrove pracovní ší ky: H3 B W5 Výroba a prodej: voestalpine

Více

Obsah. 04/2018 SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

Obsah. 04/2018 SAFEROAD Czech Republic s.r.o. MONTÁŽNÍ NÁVOD Obsah Obecné informace Technické informace Přípravná opatření Instalace kotvení Poloha svodidla Kontrola Montáž dodatečných bezpečnostních zařízení do systému Opravy, kontrola a údržba Nezbytné

Více

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL Ministerstvo dopravy TP 167/2012 DODATEK Č. 1/2012 OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OPK č. j. 57/2012-120-TN/1 ze dne 28. května 2012 s účinností

Více

Dřevo-ocelové svodidlo TLC18 4M N1 W5 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les - Bailleul Francie

Dřevo-ocelové svodidlo TLC18 4M N1 W5 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les - Bailleul Francie TERTU 611 60 Villedieu les - Bailleul Francie zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně Česká republika Dřevo-ocelové svodidlo TLC18 4M N1 W5 A MONTÁŽNÍ NÁVOD Obsah

Více

Betonový a ocelový piedestal pro ABS flow booster SB 900 až 2500

Betonový a ocelový piedestal pro ABS flow booster SB 900 až 2500 Betonový a ocelový piedestal pro ABS flow booster SB 900 až 2500 1 597 0720 CZ 02.2013 cs Montážní předpisy Překlad původních pokynů www.sulzer.co Montážní předpisy pro betonový piedestal pro SB 900-1200

Více

Dřevo-ocelové svodidlo TM18 4MS2 N2 W4 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les - Bailleul Francie

Dřevo-ocelové svodidlo TM18 4MS2 N2 W4 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les - Bailleul Francie TERTU 611 60 Villedieu les - Bailleul Francie zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně Česká republika Dřevo-ocelové svodidlo TM18 4MS2 N2 W4 A MONTÁŽNÍ NÁVOD Obsah

Více

Obsah. 04/2018 SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

Obsah. 04/2018 SAFEROAD Czech Republic s.r.o. MONTÁŽNÍ NÁVOD Obsah Obecné informace Technické informace Přípravná opatření Instalace kotvení Instalace výplně Poloha svodidla Kontrola Montáž dodatečných bezpečnostních zařízení do systému Opravy, kontrola

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2011 DODATEK Č. 1/2012 voestalpine STRASSENSICHERHEIT GMBH OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OPK č. j. 51/2012-120-TN/2

Více

Montážní návod VarioGuard (H1)

Montážní návod VarioGuard (H1) Montážní návod VarioGuard (H1) RENA NOVA, s.r.o. Budova obecního úřadu 28 696 71 Blatnice pod Sv. Ant. www.renanova.cz, mob: +420 775 957 059 VarioGuard (H1) Jedná se o ocelové oboustranné svodidlo, volně

Více

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL Ministerstvo dopravy TP 167/2012 DODATEK Č. 2/2013 OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD - OPK č. j. 50/2013-120-TN/1 ze dne 30.5.2013 s účinností

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE Krems Finaltechnik GmbH OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE 1 Obsah Obsah... 2 1 Úvod, předmět technických podmínek... 5 2 Související předpisy... 7 3 Rozdíl mezi

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice A

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice A Profil svodnice A MONTÁŽNÍ NÁVOD Č.3/2018 Zpracoval ArcelorMittal Ostarva a.s. Říjen 2018 OBSAH Úvod... 4 1. MONTÁŽ SVODIDEL NJS3A-1,3/N2 a NJS3A-2/N2... 4 1.1. Montáž sloupků... 4 Montáž sloupků SIGMA-1900

Více

OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO

OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO Ministerstvo dopravy TP 166/2010 DODATEK č. 1/2012 Fracasso SpA zastoupená v ČR firmou HRADIL CZ s. r. o. OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OPK č.

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO SVODIDLO BIRSTA W2

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO SVODIDLO BIRSTA W2 MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO SVODIDLO BIRSTA W 00.0. Provoz, údržba a opravy Potřeba údržby a oprav zcela závisí na frekvenci nehod a na zatížení daného úseku silnice. Na počátku se provádí v krátkých časových intervalech

Více

AluGrid+ montážní návod. Úchyt modulů. Spojitý nosník. Podkladová guma. Nebezpečí poničení! Pocházením po FV modulech se moduly mohou poškodit.

AluGrid+ montážní návod. Úchyt modulů. Spojitý nosník. Podkladová guma. Nebezpečí poničení! Pocházením po FV modulech se moduly mohou poškodit. AluGrid+ Montážní návod Úchyt modulů Windsafe (větrojistný plech) Upevňovací klip AluGrid+ nosný profil modulů dolní AluGrid+ upevňovací klip pro nosný profil modulů Spojitý nosník Potřebné nářadí Měřicí

Více

Lina 25 TM perforované žlaby

Lina 25 TM perforované žlaby Lina TM perforované žlaby 362 13 362 12 362 01 Technické charakteristiky (str. 495) V souladu s norou N 500 85 23. Materiál krytu: PV. Materiál žlabu: polykarbonát (S). - 1 široké boční laely s roztečí

Více

Secupoint Varianta A. Bezpečnostní systém pro ploché střechy podle EN 795 MONTÁŽNÍ NÁVOD VARIANTA A

Secupoint Varianta A. Bezpečnostní systém pro ploché střechy podle EN 795 MONTÁŽNÍ NÁVOD VARIANTA A Secupoint Varianta A ŠROUB DO BETONU d=9mm BET / ŽELBET KCE MIN 130 MIN 85 ŠROUB DO BETONU d=9mm BET / ŽELBET KCE střešní konstrukce Dodržujte stavební předpisy Na nebo pro upevnění zátěže Je dovoleno

Více

OCELOVÁ SVODIDLA OMO

OCELOVÁ SVODIDLA OMO DODATEK Č.1/2017 OCELOVÁ SVODIDLA OMO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Červen 2017 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT DODATKU A ZPŮSOB JEHO ZPRACOVÁNÍ... 2 4 NÁVRHOVÉ PARAMETRY SVODIDEL A JEJICH

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2011 DODATEK Č. 2/2013 voestalpine STRASSENSICHERHEIT GMBH OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OPK č. j. 55/2013-120-TN/2

Více

OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH

OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH Ministerstvo dopravy TP 256 DODATEK Č. 1/2015 VOLKMANN & ROSSBACH GmbH zastoupená v ČR firmou HRADIL CZ s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV)

Více

Podpěrné a distanční izolátory typu DB

Podpěrné a distanční izolátory typu DB Podpěrné a distanční izolátory typu DB Izolátory DB jsou vyrobeny z polyesterového materiálu červené barvy, zesíleného skelnými vlákny. Na obou stranách izolátoru je metrický závit (). Velmi dobré elektrické

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice AM

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice AM Profil svodnice AM MONTÁŽNÍ NÁVOD Č.1/2014 Zpracoval ArcelorMittal Ostrava a.s. Únor 2014 OBSAH Úvod... 1 1. MONTÁŽ SLOUPKŮ... 1 1.1. Montáž sloupků V100 krajních 61.0.00... 1 1.2. Montáž sloupků C120

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD MÜF

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD MÜF TPV 2/2019/CZ OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Březen 2019 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 1.1 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 2 2 NÁVRHOVÉ PARAMETRY SVODIDLA

Více

OCELOVÉ SVODIDLO NH4

OCELOVÉ SVODIDLO NH4 Ministerstvo dopravy TP 167/2008 DODATEK Č. 1 OCELOVÉ SVODIDLO NH4 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OSI č. j. 747/10-910-IPK/1 ze dne 30. 8. 2010 s účinností od 1. září 2010

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice AM

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice AM Profil svodnice AM MONTÁŽNÍ NÁVOD Č.1/2016 Zpracoval únor 2016 OBSAH Úvod... 3 1. MONTÁŽ SLOUPKŮ... 3 1.1. Montáž sloupků V100 krajních 61.0.00... 3 1.2. Montáž sloupků C120 61.1.00... 3 1.3. Montáž sloupků

Více

PLASTOVÉ IZOLÁTORY A DRŽÁKY SBĚRNIC. Naši hlavní dodavatelé. GHV Trading, spol. s r.o.

PLASTOVÉ IZOLÁTORY A DRŽÁKY SBĚRNIC. Naši hlavní dodavatelé. GHV Trading, spol. s r.o. Naši hlavní dodavatelé GHV Trading, spol. s r.o. PLASTOVÉ IZOLÁTORY A DRŽÁKY SBĚRNIC 09 2013 Kounicova 67a 602 00 Brno Tel.: +420 541 235 532-4 Česká republika Tel.: +421 265 411 540 Slovenská republika

Více

Obsah. 04/2018 SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

Obsah. 04/2018 SAFEROAD Czech Republic s.r.o. MONTÁŽNÍ NÁVOD Obsah Obecné informace Technické informace Přípravná opatření Beranění systému Poloha svodidla Kontrola Montáž dodatečných bezpečnostních zařízení do systému Opravy, kontrola a údržba Nezbytné

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2008 voestalpine KREMS FINALTECHNIK GMBH zastoupená v ČR firmou SVITCO Svítek Consult s.r.o. OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 1102/08-910-IPK/1

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2011 DODATEK Č. 3/2014 voestalpine STRASSENSICHERHEIT GMBH OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OPK č.j. 35/2014-120-TN/2

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA UMÍSTĚNÍ VODOMĚRŮ VE SPRÁVĚ SPOLEČNOSTI ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA UMÍSTĚNÍ VODOMĚRŮ VE SPRÁVĚ SPOLEČNOSTI ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice (Související závazný předpise jsou Technické požadavky na vnitřní vodovod a na vodovodní přípojky ) Vodovodní přípojka a vodoěrná sestava Vodoěrná sestava je uísťována do vodoěrné šachty, pokud není líc

Více

Montážní návod DORMA AGILE 150 DORMOTION Montáž na stěnu

Montážní návod DORMA AGILE 150 DORMOTION Montáž na stěnu Montážní návod DORMA AGILE 150 DORMOTION Montáž na stěnu Obsah: S. 2-3........... Důležité informace S. 3........... Potřebné nářadí S. 4........... Příprava skla DORMOTION L S. 4........... Rozsah dodávky

Více

Dřevoocelová svodidla. Přírodní inženýrství a městské vybavení

Dřevoocelová svodidla. Přírodní inženýrství a městské vybavení Dřevoocelová svodidla Přírodní inženýrství a městské vybavení Úroveň zadržení N2 T18 4m Dřevoocelová svodidla Verze s madly pro pěší Výška nad zemí Hloubka zarážení 30 Kg / m 70 cm 130 cm 37 cm 400 cm

Více

Obsah. Obecné informace. Technické informace. Přípravná opatření. Beranění systému. Instalace výztuhy sloupku. Poloha svodidla.

Obsah. Obecné informace. Technické informace. Přípravná opatření. Beranění systému. Instalace výztuhy sloupku. Poloha svodidla. MONTÁŽNÍ NÁVOD Obsah Obecné informace Technické informace Přípravná opatření Beranění systému Instalace výztuhy sloupku Poloha svodidla Kontrola Montáž dodatečných bezpečnostních zařízení do systému Opravy,

Více

KOMÍNOVÁ LÁVKA UNI 100 MONTÁŽNÍ NÁVOD

KOMÍNOVÁ LÁVKA UNI 100 MONTÁŽNÍ NÁVOD KOMÍNOVÁ LÁVKA UNI 100 MONTÁŽNÍ NÁVOD Člen MONIER GROUP POPIS PRODUKTU je určena pro zajištění bezpečného pohybu po střeše. Skládá se ze dvou závěsných háků, dvou držáků, stoupací lávky délky 1,0 m a zábradlí.

Více

Obsah. 06/2018 SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

Obsah. 06/2018 SAFEROAD Czech Republic s.r.o. MONTÁŽNÍ NÁVOD Obsah Obecné informace Technické informace Přípravná opatření Beranění systému Poloha koncové části Kontrola Opravy, kontrola a údržba Nezbytné požadavky a dodržování místních podmínek Další

Více

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304.

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304. MXV Konstrukce Vertikální, článkové čerpadlo se shodný průěre sacího a výtlačného hrdla na jedné ose (in-line). Vodivé vložky jsou odolné proti korozi a jsou proazávány čerpanou kapalinou. Čerpadlo je

Více

Simotec. 13.i

Simotec. 13.i Přehled produktů: Framo 80 13.0 Přehled produktů: Framo 80 13.1 Přehled produktů: Nosný systém 100/120 13.2 Přehled produktů: Uložení trubek 13.3 Framo 80: Profil a šroub 13.4 Framo 80: Konzola a držák

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA UMÍSTĚNÍ VODOMĚRŮ VE SPRÁVĚ SPOLEČNOSTI ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA UMÍSTĚNÍ VODOMĚRŮ VE SPRÁVĚ SPOLEČNOSTI ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice Technické požadavky na uístění vodoěrů (Související závazný předpise jsou Technické požadavky na vnitřní vodovod a na vodovodní přípojky ) Vodovodní přípojka a vodoěrná sestava Vodoěrná sestava je uísťována

Více

Popis/Konstrukční mezní hodnoty/rozměry Visuté vnější žaluzie Montáž clon na vodicích lištách, resp. mezi nimi

Popis/Konstrukční mezní hodnoty/rozměry Visuté vnější žaluzie Montáž clon na vodicích lištách, resp. mezi nimi Popis/Konstrukční mezní hodnoty/rozměry Visuté vnější žaluzie Montáž clon na vodicích lištách, resp. mezi nimi Visuté vnější žaluzie ve dvou variantách Při montáži clon mezi vodicími lištami se jednotlivé

Více

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2008 OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 KONŠTRUKČNÉ DIELY SAMOSTATNÁ PRÍLOHA TECHNICKÉ PODMIENKY VÝROBCU Účinnosť TPV od 26.9.2008 máj 2008 OBSAH: SEZNAM SESTAV A POUŽITÝCH KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ Sestava list

Více

ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II

ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE

Více

Žaluzie jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

Žaluzie jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. NEOISOLITE Pravoúhlé okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM: š... (šířka) Měříme těsně u

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA UMÍSTĚNÍ VODOMĚRŮ VE SPRÁVĚ SPOLEČNOSTI ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA UMÍSTĚNÍ VODOMĚRŮ VE SPRÁVĚ SPOLEČNOSTI ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice Technické požadavky na uístění vodoěrů (Související závazný předpise jsou Technické požadavky na vnitřní vodovod a na vodovodní přípojky ) Vodovodní přípojka a vodoěrná sestava Vodoěrná sestava je uísťována

Více

Nosný trn. Provozní návod. Nosný trn

Nosný trn. Provozní návod. Nosný trn Provozní návod 2 Obsah -VersCZ01-1213 Obsah Upozornění pro čtenáře... 4 Platnost... 4 Obrázky... 4 Zvýraznění v textu... 4 Popis výrobku... 5 Identifikace výrobku... 5 Obsah dodávky... 5 Příslušenství,

Více

Venkovní clona. Veškeré technikcé změny vyhrazeny. Váš dodavatel v ČR Systra spol. s r.o. alto@systra.cz Tišnov 666 01 Na Zahrádkách 349:

Venkovní clona. Veškeré technikcé změny vyhrazeny. Váš dodavatel v ČR Systra spol. s r.o. alto@systra.cz Tišnov 666 01 Na Zahrádkách 349: Venkovní clona Veškeré technikcé změny vyhrazeny Váš dodavatel v ČR Systra spol. s r.o. alto@systra.cz Tišnov 666 01 Na Zahrádkách 349: LTO POPIS VÝROBKU Model č. 08-1425 základní pole Model č.08-1426

Více

OCELOVÁ SVODIDLA AXIMUM

OCELOVÁ SVODIDLA AXIMUM TPV 248/2015 DODATEK Č. 1/2017 zastoupená v ČR firmou HRADIL CZ s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA AXIMUM PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) 1. NÁVRH OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT DODATKU A ZPŮSOB JEHO

Více

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL Konstrukční díly OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL KONSTRUKČNÍ DÍLY INFORMATIVNÍ PŘÍLOHA TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OPK čj. 24/2012-120TN/1 ze dne 8. 3. 2012 s účinností od 1. dubna 2012 Konstrukční

Více

Schöck Isokorb typ QS

Schöck Isokorb typ QS Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Obsah Strana Varianty připojení 182 Rozměry 183 Pohledy/čelní kotevní deska/přídavná stavební výztuž 18 Dimenzační tabulky/vzdálenost dilatačních spar/montážní tolerance

Více

Schöck Isokorb typ KS

Schöck Isokorb typ KS Schöck Isokorb typ 20 Schöck Isokorb typ 1 Obsah Strana Varianty připojení 16-165 Rozměry 166-167 Dimenzační tabulky 168 Vysvětlení k dimenzačním tabulkám 169 Příklad dimenzování/upozornění 170 Údaje pro

Více

VÝSUVNÉ OKNO B

VÝSUVNÉ OKNO B NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU VÝSUVNÉ OKNO 103.09B BLOCK a.s., Stulíková 1392, 198 00 Praha 9 Kyje, Czech Republic; +420 571 670 111 Vydal: Laža Pavel Datum vydání: 9. 3. 2017 1/11 Výrobce: BLOCK a. s. Stulíkova

Více

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. HLINÍKOVÉ ŽALUZIE HIT návod na zaměření a montáž 2015 ZAMĚŘENÍ ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARCO MODULAR

OCELOVÉ SVODIDLO VARCO MODULAR TPV 1/2019/CZ zastoupená v ČR firmou OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Únor 2019 1 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TPV... 3 1.1 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 3 2 NÁVRHOVÉ PARAMETRY

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice A

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice A Profil svodnice A MONTÁŽNÍ NÁVOD Č.3/2016 Zpracoval ArcelorMittal Ostarva a.s. Únor 2016 OBSAH Úvod... 3 1. MONTÁŽ SVODIDEL NJS3A-1,3/N2 a NJS3A-2/N2... 3 1.1. Montáž sloupků... 3 Montáţ sloupků SIGMA-1900

Více

Návod k instalaci - ACO Profiline výškově nastavitelný

Návod k instalaci - ACO Profiline výškově nastavitelný Návod k instalaci - ACO Profiline výškově nastavitelný 1. Napojení žlabových dílů Obrázek 1: Spojovací systém pro napojení žlabů je navržen tak, aby bylo žlabvé těleso umístěno rovným způsobem a vždy aby

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM NEW NSDKR 1/90 S NSDKR 1/100 S

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM NEW NSDKR 1/90 S NSDKR 1/100 S 63 64 Spytihněv č.p. 56, okres Zlín tel.:+420 5 110 311, fax:+420 5 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 00 100 050 MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM NEW NSDKR 1/90 S NSDKR

Více

TLUMIČ NÁRAZU TAU TUBE PARALLEL 50,80,100,110

TLUMIČ NÁRAZU TAU TUBE PARALLEL 50,80,100,110 MONTÁŽNÍ MANUÁL TLUMIČ NÁRAZU TAU TUBE PARALLEL 50,80,100,110 RENA NOVA, s.r.o. 696 71 Blatnice č.28 www.renanova.cz 3 MONTÁŽNÍ MANUÁL TAU TUBE PARALLEL Obsah Předmluva--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

INTERIÉROVÁ ROLETA ROLLITE

INTERIÉROVÁ ROLETA ROLLITE INTERIÉROVÁ ROLETA ROLLITE ROLLITE S PLOCHOU VODÍCÍ LIŠTOU NÁKRES VYMĚŘENÍ V PŘÍPADĚ RŮZNÝCH ZASKLÍVACÍCH LIŠT 1. VYMĚŘENÍ ŠÍŘKU A VÝŠKU SVĚTLÉHO OTVORU V OKENNÍM KŘÍDLE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM: š... (šířka)

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A MONTÁŽI KIMAX

NÁVOD K POUŽITÍ A MONTÁŽI KIMAX NÁVOD K POUŽITÍ A MONTÁŽI KIMAX 62K110A350 al 62K110E350 elox 62K1000110 62K110A600 al 62K110E600 elox 62K1000130 62K1000120 62K113510L 62K113510P 62K1135200 62K1135200 62K110A600 al 62K110E600 elox 2200131520

Více

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných ISOLITE-ISOLITE PLUS Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

Saferoad RRS GmbH OCELOVÁ SVODIDLA SAFESTAR

Saferoad RRS GmbH OCELOVÁ SVODIDLA SAFESTAR Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) 16. 04. 2018 Obsah 1 ÚVOD, ODPOVĚDNOST ZA

Více