Kniha 2: Školicí a výukové materiály

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kniha 2: Školicí a výukové materiály"

Transkript

1 RŮSTEM DOSPÍVÁME Kniha 2: Školicí a výukové materiály Obsah Ukázkové lekce...2 O ukázkových lekcích...3 Zdravé stravování ve škole podporující zdraví...4 Energetická rovnováha: význam pohybové aktivity...6 Přizpůsobení pubertě...8 Co je zdravé stravování?...11 Z extrému do extrému...14 Aktivity...17 O aktivitách...18 Zdravé stravování ve škole podporující zdraví...19 Aktivity 1 16 Pohybová aktivita a prevence nadváhy a obezity...50 Aktivity Perspektivy a vlivy: obraz těla, puberta a média...70 Aktivity Diety...96 Aktivity Poruchy příjmu potravy Aktivity Poděkování

2 Ukázkové lekce O ukázkových lekcích...3 Zdravé stravování ve škole podporující zdraví...4 Energetická rovnováha: význam pohybové aktivity...6 Přizpůsobení pubertě...8 Co je zdravé stravování?...11 Z extrému do extrému

3 O ukázkových lekcích Psychologické a kulturní vlivy mají významný dopad na volbu jídla a stravování lidí. Ukázkové lekce využívají pro tyto otázky specifické aktivity a zpracovávají je v tématech: Zdravé stravování ve škole podporující zdraví Energetická rovnováha: význam pohybové aktivity Přizpůsobení pubertě lekce zaměřená na změny a tlaky, které žáci v pubertě zažívají, včetně otázek obrazu vlastního těla (body image) Co je zdravé stravování? Z extrému do extrému lekce zaměřená na to, jak žít ve společnosti, která je posedlá dietami a v níž stále narůstá počet lidí s nadváhou a obezitou. obsahují potřebné informace, a zmiňuje, kdy je potřeba je rozdat účastníkům. Lekce jsou nejúspěšnější, pokud je učitel dobře připraven. Pečlivě si nejprve pro získání pocitu jistoty pročtěte všechny materiály Růstem dospíváme, což Vám pomůže k vytvoření poutavých a zábavných lekcí. Ukázkové lekce nabízejí příklad, jak mohou být aktivity užity, ale v žádném případě nejsou striktně dané. Aktivity mohou být přesunuty, vyměněny nebo vypuštěny. Přečtěte si aktivity několikrát, abyste se cítili jistí v tom, kam chcete s účastníky lekce směřovat, a soustřeďte se na oblasti, u kterých očekáváte větší diskuse. Zajistěte, že diskuse a reflexe budou součástí všech lekcí. Časy uvedené v navržených programech jsou pouze orientační. Početnější třídy by mohly vyžadovat více času kvůli většímu počtu žáků a některá témata zase více času pro diskusi. Ukázkové lekce rovněž nezahrnují přestávky, které je třeba s některými skupinami, nebo po některých tématech zahrnout. Před každou lekcí jsou uvedené klíčové body z kapitol v Knize 1, na nichž jsou aktivity založeny. Je důležité seznámit se s obsahem příslušných kapitol pro začlenění jednoznačných faktů do příslušných lekcí. Každá aktivita také odkazuje k Informačním listům, které 3

4 Zdravé stravování ve škole podporující zdraví Cíle lekce Prozkoumat, co máme na mysli, když se řekne škola podporující zdraví Diskutovat o spojitosti mezi sebevědomím a zdravým stravováním Identifikovat konkrétní strategie pro podporu zdravého stravování a sebevědomí ve škole podporující zdraví Klíčové body z kapitoly Přístup školy podporující zdraví Škola podporující zdraví (ŠPZ) integruje podporu zdraví do všech prvků školního prostředí. Skotská vláda očekává, že všechny školy budou školami podporujícími zdraví do roku Programy ŠPZ jsou nejefektivnější, pokud jsou mnohostranné, integrované do kurikula, širších školních a komunitních iniciativ a pokud školy spolupracují s rodiči a místními úřady. Studie ukázaly, že ŠPZ má pozitivní dopad na sociální a fyzické prostředí školy. Klíčové body z kapitoly 3.1: Sebevědomí Sebevědomí je složitý koncept, který nemá pouze jeden základ. Pocit bezpečí a důvěry ve svět a druhé lidi je od dětství jedním z nejdůležitějších stavebních kamenů nezbytných pro sebevědomí. Škola je jedním z nejdůležitějších prostředí, které ovlivňuje sebevědomí dětí a mladých lidí. Používáním citlivých a kladných přístupů učitelů ve třídě i v běžném životě školy je možné podporovat sebevědomí žáků a mladých lidí. 4

5 Zdravé stravování ve škole podporující zdraví Navrhovaný program Aktivity Nástin cílů lekce 5 Poznej, co chce (ve dvojicích) Aktivita 9: Kde stojíte? Aktivita 10: Jaké faktory ovlivňují zdravé stravování? Změna složení skupin (a připomenutí jmen) Aktivita 11: Znaky školy podporující zdraví Aktivita 15: Jak se můžeme dozvědět, co si děti myslí a co cítí? Zhodnocení Čas(min) Poznámky k aktivitám Vzhledem k tomu, že si lekce klade za cíl pomoci lidem určit praktické strategie, je třeba vzít v úvahu jejich zájmy a výchozí situaci. Účastníci pracují ve dvojicích a sdílejí, co konkrétního od této lekce chtějí. Ujasněte si, co je realistické a co nikoli. Buďte připraveni pružně měnit program lekce. V Aktivitě 9 jde o vyjádření názoru na určitá tvrzení zařazením na vybranou pozici do řady mezi ostatní. Pokud chcete ušetřit čas, vyberte jen 1 nebo 2 tvrzení. Ačkoli je tato aktivita krátká, je vhodná k tomu, aby žáky rozmluvila. Při Aktivitě 10 se žáci zamýšlí nad tím, které faktory ovlivňují rozhodnutí, a to v různých věkových kategoriích. Účastníci si znovu stoupnou do řady, tentokrát ale abecedně podle křestních jmen. (Každý pak zopakuje popořadě jejich jména.) Pak všechny po řadě rozdělte na 5členné skupiny (prvních 5 spolu, pak dalších 5 atd.). Žáci pracují v 5členných skupinách ustavených v předchozí aktivitě. V Aktivitě 11 pracují s definicemi ŠPZ a zamýšlejí se, jak se mohou vztahovat ke zdravému stravování. Žáci uvažují o způsobech, jak je samotné zapojit a jak zjistit, co si myslí. Účastníci si stoupnou do jedné řady podobně jako v Aktivitě 9. Nyní jeden konec znamená ÚPLNĚ a druhý VŮBEC NE a reagují na otázku Do jaké míry byla naplněna vaše očekávání, přání? Uvítejte připomínky vysvětlující jejich stanoviska. 5

6 Energetická rovnováha: význam pohybové aktivity Cíle lekce Posílit význam rovnováhy mezi příjmem potravy a pohybovou aktivitou v našem životě Diskutovat o trendech vztahujících se k zapojování mladých lidí do pohybových aktivit a také důvody, které mohou být v pozadí těchto trendů Určit, co by mohly školy dělat pro to, aby vybízely děti k pohybovým aktivitám Klíčové body z kapitoly 1.2: Pohybová aktivita Děti by měly být podporovány, aby si kromě sportu, tance, organizovaných pohybových aktivit uvědomovaly význam běžných denních činností jako např. chůze. Pohybová aktivita neznamená jen organizované cvičení a tělesnou výchovu. Děti a mladí lidé by se měli věnovat v součtu alespoň 1 hodinu několikrát týdně středně náročné pohybové aktivitě. Výzvou pro učitele a rodiče je udržovat a rozvíjet časné dětské nadšení a elán pro pohyb. Aktivity, které se člověk vybere sám, si více užije a je větší šance, že v nich bude dále pokračovat, narozdíl od aktivit, které jsou vynucené. Pohybová aktivita má příznivý vliv na psychickou pohodu a sebevědomí. 6

7 Energetická rovnováha: význam pohybové aktivity Navrhovaný program Aktivity Nástin cílů lekce 5 Aktivita 17: Hudební listy Utvoření 6členných skupin Čas(min) Přizpůsobení aktivity 10 Pokud nemáte k dispozici hudbu, položte provázek na zem (upevněný na obou koncích). Požádejte žáky, aby se postavili podél provázku abecedně podle křestního jména. Provázek představuje lanový most přes řeku plnou krokodýlů. Žáci musejí mít během aktivity neustále jedno chodidlo na provázku. Požádejte je, ať si vymění místa podle barvy očí od žáků se světle modrýma očima na jednom konci po žáky s tmavě hnědýma očima na druhém. Např. rozdejte lístečky různých barev nebo různých tvarů, přidělte různá písmena apod. Aktivita 18: Sochy rovnováhy Aktivita 20: Udržování rovnováhy Aktivita 21: Výpis pohybové aktivity Utvoření 3členných nebo 4členných skupin Aktivita 22: Pohybová aktivita případová studie/scénáře Aktivita 24: Co si myslím? Závěrečné cvičení Pokud jste předtím využili aktivitu 17 Hudební listy, vyberte si 4 nebo 5 žáků za sochaře, kteří si popořadě budou vybírat pět členů do svého týmu. Zároveň se zeptejte, zda jim to připomnělo výběr do týmu při hodinách TV a jak se cítili. Aktivita 18 vybízí ke kreativnímu předvádění rovnováhy. Zajistěte reflektování v diskuzi a propojení této aktivity s kapitolou 1.2 Pohybová aktivita Aktivita 20 je diskusní cvičení, ve kterém žáci přicházejí na způsoby, jak udržet životní rovnováhu, a třídí rozdílné strategie. Tato aktivita je zamýšlena jako úvod Aktivity 21. Aktivita 21 má formu brainstormingu, kdy žáci uvažují o tom, jak se mohou více věnovat pohybovým aktivitám (holistickým způsobem). Zajistěte, že skupina bude uvažovat o tom, jak mohou běžné denní činnosti přispět ke zvýšení úrovně pohybové aktivity a k udržení rovnováhy mezi příjmem potravy a pohybem. Vyzvěte žáky, aby se pokusili najít, co mají společného. Až se jim to podaří, zeptejte se, jaké to je vědět, že mají něco společného. Jak je důležité vědět, že zapadají do skupiny, a jak to ovlivňuje pohybovou aktivitu mladých lidí? Aktivita 22 využívá případové studie dětí ke zjištění toho, co pomáhá a co naopak brání dětem v pohybových aktivitách. V Aktivitě 24 diskutují žáci o předložených výrocích. Stoupněte si do kruhu. Otočte se bokem všichni na stejnou stranu. Stůjte co nejblíže k sobě. Na daný signál si každý sedne na kolena žáka za sebou. Udržte rovnováhu! 7

8 Přizpůsobení pubertě Cíle lekce Objasnit některé postoje vztahujících se k pubertě Uvažovat o tom, jak se v raném věku utvářejí představy o vzhledu těla a stereotypy o mužích a ženách Zkoumat dopady toho, když je někdo odlišný nebo se cítí být odlišný Rozpoznat faktory, které mohou pomáhat nebo naopak bránit procesu přizpůsobování se změnám Poznat klíčovou roli, kterou může škola sehrát v pomoci mladým lidem v tom, aby měli ze sebe i ze svého těla během puberty dobrý pocit Klíčové body z kapitoly 1.3: Přizpůsobení pubertě Puberta neznamená pouze fyzické změny, ale má také důležité sociální, emocionální a kognitivní aspekty. Věkové rozmezí období puberty je široké, s velikými rozdíly v pořadí a tempu vývojových změn. Vývoj primárních a sekundárních pohlavních znaků a hormonálně ovlivněné nálady a pocity mohou vést u dívek a chlapců k řadě emocionálních reakcí. Puberta a související tělesné změny mají za následek změnu reakcí lidí na mladého člověka a také změny v jejich vztazích i v oblíbenosti mezi vrstevníky. Sociální prostředí způsobuje, že pubertu lépe zvládají ti, kteří jsou v normě, děti, u kterých přichází puberta buď dříve nebo později budou pravděpodobně čelit vícero obtížím. Klíčové body z kapitoly 3.2: Obraz těla Obraz těla je složitý koncept ovlivněný mnoha psychologickými, emocionálními a sociálními faktory. Výzkumy z posledních let ukázaly, že u dětí a mladých lidí se stále častěji rozvíjí negativní (nerealistický) obraz těla. Pocit vnímání obrazu vlastního těla není u mladých lidí pevně ustálen, ale kolísá vlivem širokého spektra faktorů, zejména sebevědomí. Negativní obraz vlastního těla může vést k rozvoji potenciálně nebezpečného chování jako např. k dietám nebo poruchám příjmu 8

9 potravy, zvláště v období dospívání. Školy mohou neúmyslně přispět k negativnímu vnímání vlastního těla svými zdánlivě neškodnými zásadami a zásahy. Děti a mladí lidé se mohou cítit nepříjemně při převlékání ve společných šatnách, oblečeni ve sportovních soupravách i při zapojení do sportovních aktivit. Představy a očekávání, které nám o tom, co je považováno za krásné, poskytují média, mohou ovlivňovat mladé lidi a jejich vnímání toho, co je podle nich přijatelnou postavou. 9

10 Přizpůsobení pubertě Navrhovaný program Aktivity Nástin cílů lekce 5 Aktivity 31: Puberta 15 myšlenková sprcha Skládanka pro rozdělení do skupin 5 Aktivita 26: 30 Zprávy o těle Aktivita 27: Obraz 20 těla - zrakem Rozdílné tvary pro rozdělení do 5 skupin Aktivita 32: Být odlišný 30 Aktivita 34: Jaká pomoc může být poskytnuta? Závěrečná aktivita Čas(min) Poznámky k aktivitám Aktivita 31 je úvodní aktivita založená na slovních asociacích týkajících se puberty. Připravte si fotografie mladých lidí z časopisů. Potřebujete tolik fotografií, kolik chcete mít skupin. Fotografie rozstříhejte tak, aby měl každý jeden kousek. Rozstříhané kousky promíchejte a rozdejte. Požádejte žáky, aby se navzájem našli a sestavili společně obrázek. Aktivita 26 se zabývá typy sdělení, informací o těle, které děti dostávají od rodičů. Aktivita 27 vyzývá žáky, aby se zabývali předsudky, které si lidé o obrazu vlastního těla vytvářejí. Připravte si karty s rozdílnými tvary: čtverce, kolečka, trojúhelníky atd. Požádejte žáky, aby se do skupiny navzájem našli podle shodného tvaru karet. Aktivita 32 vyzývá žáky, aby se zabývali důležitostí vnímání sebe sama jako odlišného od ostatních dětí stejného věku. Aktivita 34 pomáhá poznat strategie, které mohou mladým lidem pomoci pozitivně se přizpůsobit jejich odlišnostem. Jedno kolo odpovědí na otázku Jedna věc, kterou jsem se dozvěděl(a), naučil(a) 10

11 Co je zdravé stravování? Cíle lekce diskutovat o tom, jakou roli hraje jídlo v našem životě ujasnit si, co myslíme zdravým stravováním prozkoumat, co se skrývá za některými měnícími se zvyklostmi a preferencemi diskutovat o tom, jak mohou školy podpořit děti a mladé lidi, aby jedli zdravěji Klíčové body z kapitoly 1.1: Jídlo pro růst Denní množství přijaté energie z jídla a pití by se mělo rovnat množství energie spálené (vydané) prostřednictvím fyzické aktivity a tělesných funkcí. Potřeba energie (kilokalorie) roste během puberty a vrcholí v období adolescence, poté v dospělosti opět klesá. Jídlo uspokojuje nejen náš fyzický hlad, ale uspokojuje také potřeby psychické, smyslové a sociální. Podporovat vyrovnaný příjem energie je podstatné v každém věkovém období, ale je to životně důležité během dětství, kdy se tvoří návyky na celý život. Mladí lidé by měli být povzbuzováni k pití adekvátního množství tekutin. Klíčové body z kapitoly 2.1: Stravovací zvyklosti a preference Obecně lze říci, že stravovací zvyklosti skotských školáků jsou méně zdravé než v mnoha jiných evropských zemích. Děti, které byly kojeny, zažívají v průběhu dětství z kojení významný zdravotní prospěch. Studie ukazují, že děti, které jedí jídlo se svými rodinami, konzumují více ovoce a zeleniny, pijí méně sladkých perlivých nápojů a jedí méně tuku. Existují důkazy o tom, že některé děti ve Skotsku 20 % z 11-15letých i mnozí mladší pravidelně vynechávají snídani. K podpoře vyvážené stravy, která bude dětem chutnat, by měli rodiče malým dětem nabízet širokou škálu stravy a vybízet dítě k ochutnávání. 11

12 Dentální zdraví ve Skotsku je horší ve srovnání s jinými místy ve Velké Británii. Je to způsobeno vyšší konzumací cukru a sladkých perlivých nápojů, což se podílí na vzniku zubních kazů. 12

13 Co je zdravé stravování? Navrhovaný program Aktivity Nástin cílů lekce 5 Aktivita 2: Asociace 15 spojené s jídlem Čas(min) Poznámky k aktivitám Aktivita 2 je hrou na slovní asociace a je myšlena jako zahřívací aktivita. nebo Aktivita 3: Příjemné jídlo Rozdělení na 4členné skupiny Aktivita 4: Co si dáme? Vytvoření odlišných skupin Aktivita 6: To jsem já! Aktivita 7: Trendy ve stravovacích zvyklostech Aktivita 8: Jaké informace děti potřebují? V kruhu Jím rád(a)...(jmenuj něco)... protože nebo Aktivita 3 je úvodní aktivita vyžadující, aby účastníci diskutovali, co dělá jídlo příjemným. 5 Připravte kartičky s kresbami různých ingrediencí na přípravu salát (např. listový salát, okurka, rajčata, cibule) nebo dobře známé jídlo 4 kartičky od každé ingredience. Každý dostane jednu kartičku a najde ostatní se stejnou kresbou. 30 Aktivita 4 se zaměřuje na to, jak se rozhodujeme v každodenním životě, a na překážky zdravého stravování. 5 Utvořte nové skupiny tím, že mají žáci udělat salát (jiné známé jídlo). Měli by najít 3 různé ingredience ( kromě svých vlastních), aby vytvořili novou 4člennou skupinu. 20 Aktivita 6 pokládá řadu otázek, které mají za cíl prozkoumat a individuálně se zaměřit na to, co se skrývá za některými měnícími se stravovacími zvyklostmi. 30 Aktivita 7 požaduje po žácích, aby uvažovali nad klíčovými body kapitoly 2.1: Stravovací zvyklosti a preference a poskytli možné důvody 30 Aktivita 8 vede žáky k diskusi o tom, jak by mohli využít informace z kapitol a informačních listů. 10 Zdůraznění toho, že jídlo je příjemné a zábavné. Neuspokojuje pouze hlad, ale také emoční a sociální potřeby. 13

14 Z extrému do extrému Cíle lekce zvýšit porozumění problémům vztahujícím se k dietám a tlaku na mladé lidi, aby dietu drželi podívat se na diskriminaci dětí, které mají nadváhu prozkoumat, jaký může mít škola přístup k otázkám nadváhy a diet Klíčové body z kapitoly 2.2: Nadváha a obezita Nedávný výzkum ukázal, že výskyt obezity celosvětově roste u dětí a mladých lidí. Míra obezita vzrostla trojnásobně v mnoha zemích; WHO vypočítala, že na celém světě je více než jedna miliarda lidí s nadváhou a více než 300 milionů obézních. S vysokou mírou obezity je spojena sociální deprivace. Zdaleka nejčastější příčinou obezity je kombinace snížené pohybové aktivity a zvýšeného příjmu kalorií. Základem v boji s obezitou u dětí je zvýšit úroveň tělesné aktivity a upravit stravovací návyky a chování. Nadváha nebo obezita mají významné sociální a psychologické důsledky. Obezita je významným rizikovým faktorem v rozvoji závažných onemocnění v dospělosti např. kardiovaskulárních chorob, diabetu 2. typu, vysokého krevního tlaku, artrózy, deprese a různých typů rakoviny, včetně rakoviny prsu a tlustého střeva. Dokonce i mírné snížení příjmu kalorií může mít významný vliv na hmotnost úbytek 100 kalorií za den může vést ke ztrátě 4,5 kg za rok. Klíčové body z kapitoly 2.3: Diety V posledních letech došlo k výraznému nárůstu 15letých dívek a chlapců, kteří drží dietu, aby zhubli. Je více těch teenagerů, kteří se rozhodnou držet dietu, než těch, kteří jsou obézní nebo mají nadváhu. Věk, kdy se rozhodnou držet dietu, neustále klesá, zprávy hovoří již o 5 14

15 až 7letých dětech, které omezují svůj příjem potravy. Tlak, který idealizuje velmi štíhlé tvary u dívek a svalnatou postavu u chlapců, začíná brzy a pokračuje dále prostřednictvím tlaku médií. Dietu pravděpodobně spouští obavy ze vzhledu a ze změny tvaru těla, které pubertu doprovázejí. Tyto obavy se objevují zejména u dívek. Hmotnost lze úspěšně redukovat malými změnami stravovacích návyků dodržovanými po dlouhou dobu. Většina lidí, kteří zhubnou držením diety, nabude většinu své váhy zpět, což vede k dalším pokusům o hubnutí. 15

16 Z extrému do extrému Navrhovaný program Aktivity Nástin cílů lekce a nastínění základních pravidel lekce Aktivita 41: Všechny změnit Aktivita 43: Módní diety a dietní výstřelky Utvoření 3členných skupin Čas(min) Poznámky k aktivitám 5 Zmiňte, že mnozí z nás mají pravděpodobně zkušenosti s nadváhou a/nebo s držením diety, ať už skrze někoho, koho znají, nebo z vlastní zkušenosti. Všichni musíme být citliví, abychom neuvedli svými slovy tyto lidi do rozpaků. 10 Aktivita 41 je zahřívací, která slouží k připomenutí toho, jak moc diety prostupují naší kulturou. 30 Aktivita 43 žádá dvojice žáků, aby kriticky zaznamenali jazyk a obrázky používané na podporu diet v médiích. 15 Mějte na ukázku výběr fotografií různých lidí různého věku a obou pohlaví. Požádejte žáky, aby si vybrali foto, které je oslovuje. Poté ať utvoří skupinu po třech, a to buď všichni se stejnou fotkou nebo s rozdílnými fotografiemi. Vyzvěte je, aby vyjádřili, čím je daná fotka upoutala. Do jaké míry to bylo způsobeno přitažlivostí osoby a co činí někoho přitažlivým? Aktivita 44: Důvody pro dietu Aktivita 30: Co to znamená Žáci zůstanou spolu ve skupině a vyberou jednu fotografii pro další aktivitu. 30 Aktivita 44 se zabývá tím, proč se různí lidé rozhodnout v různých obdobích svého života držet dietu. 45 Aktivita 30 se zaměřuje na diskriminaci dětí s nadváhou a na možné strategie, jak tento problém změnit. mít nadváhu Evaluace lekce 15 Na konci lekce poskytněte dostatek času k vyjádření pocitů. Vyzvěte žáky, aby si představili čáru napříč místností, kde jeden konec označuje hodně a druhý vůbec ne. Požádejte je, ať si stoupnou na místo, které odpovídá jejich různým tvrzením. Když si vyberou své místo, zeptejte se někoho, zda by mohl říct, proč stojí tam, kde stojí. Pokračujte, dokud budete mít rozmanité odpovědi. Tvrzení mohou být: Mám podněty k zamyšlení Cítím se spokojen Jsem pořád hladový po poznání Cítím se jistější 16

17 Aktivity O aktivitách...18 Zdravé stravování ve škole podporující zdraví...19 Aktivity 1 16 Pohybová aktivita a prevence nadváhy a obezity...50 Aktivity Perspektivy a vlivy: obraz těla, puberta a média...70 Aktivity Diety...96 Aktivity Poruchy příjmu potravy Aktivity

18 O aktivitách Metodika Růstem dospíváme byla navržena tak, aby byla co nejpružnější, aby poskytovala celou řadu aktivit, které pomohou podpořit diskuzi a pochopení klíčových témat a otázek vznesených v Knize 1. Cílem aktivit 1 je poskytnout návrh, jak přistupovat k informacím a tématům z jedné nebo více kapitol nebo informačních listů. Aktivity jsou základními stavebními prvky pro kterýkoli výukový program. Jak mohou být aktivity využity? Aktivity jsou rozčleněny do částí: každá část obsahuje název aktivity, předpokládanou délku trvání a související kapitoly a/nebo informační listy. Obdobně je tomu na začátku každé části v Knize 1, kde jsou u každé kapitoly uvedeny aktivity, které s kapitolou přímo souvisejí. Výběr aktivit pro jednotlivé lekce Některé aktivity jsou podobného charakteru nebo obsahu. Výběr aktivit bude záviset na tom, na co se chcete v dané lekci zaměřit, co uznáte za vhodné, že může danou třídu bavit a při čem se budete během realizace cítit bezpečně a pohodlně. V žádném případě se neočekává, že by měl učitel použít většinu nebo všechny aktivity. Přehled ukázkových lekcí pomáhá získat představu o tom, jak mohou být témata propojena a které aktivity k nim mohou být smysluplně využity. Poté, co se rozhodnete, co bude tématem lekce, doporučujeme, abyste si vybrané aktivity a související prameny několikrát pročetli. Je důležité, abyste se s nimi a s jejich obsahem důkladně seznámili. Čím více budete s kapitolou seznámeni, tím více informací můžete předat a více během lekce naučit. Možná si vyberete k doplnění svých znalosti některé z pramenů uvedených v hlavních odkazech a dalších pramenech nebo na webových stránkách, které jsou uvedeny na konci každé kapitoly v Knize 1. Diskuse a aktivity z jedné kapitoly vedou často k dalším tématům, proto se mohou navzájem doplňovat s dalšími kapitolami. 1 Aktivity 1-49 jsou propojeny s kapitolami a informačními listy v Knize 1. Aktivita 50 Na koho se obrátit je pojata jako specifická lekce, která se zabývá ochranou dětí může být využita v rámci diskusí, zejména při citlivých tématech jako jsou poruchy příjmu potravy. 18

19 Zdravé stravování ve škole podporující zdraví Aktivita 1. Nakresli zdravého člověka 2. Asociace spojené s jídlem 3. Příjemné jídlo Čas Související kapitoly Související informační listy Komentáře k aktivitě a další prameny (min) 10 Toto je úvodní aktivita a může otevřít diskuzi k dalším kapitolám 15 Toto je zahřívací aktivita a může být propojena s kapitolou 1.1: Jídlo pro růst nebo 2.1: Stravovací zvyklosti a preference : Stravovací zvyklosti a preference 4. Co si dáme? : Jídlo pro růst 5. Jídlo potřebujeme k.../ Jím, protože : Jídlo pro růst 2.1: Stravovací zvyklosti a preference 6. To jsem já! : Stravovací zvyklosti a preference 7. Trendy ve stravovacích zvyklostech 8. Jaké informace děti potřebují? : Stravovací zvyklosti a preference : Jídlo pro růst 2: Výživové cíle a pokyny pro pohybovou aktivitu mladých lidí ve Skotsku 1: Současné stravovací zvyklosti dětí a dospívajících 3: Energetická rovnováha a výživové požadavky 1: Současné stravovací zvyklosti dětí a dospívajících 1: Současné stravovací zvyklosti dětí a dospívajících 1: Současné stravovací zvyklosti dětí a dospívajících 3: Energetická rovnováha a výživové požadavky 5: Zubní a ústní zdraví mladých lidí 9: Kojení Tato aktivita může vést k diskuzi o trendech v jídelních zvycích, ke kapitole 2.1: Stravovací zvyklosti a preference a k informačnímu listu 1: Současné stravovací zvyklosti dětí a dospívajících Diskuse může být propojena s kapitolou 3.1: Sebevědomí a 3.3: Role médií Může být užitečné pročíst si kapitolu Přístup školy podporující zdraví 19

20 Aktivita Čas (min) 9. Kde stojíte? 20 nebo méně 10. Jaké faktory ovlivňují zdravé stravování? 11. Znaky školy podporující zdraví 12. Jak mohou školy podporovat psychické a emocionální zdraví? 13. Seznam nadání, dovedností a vlastností 14. Porozumění rozvoji dovedností 15. Jak se můžeme vědět, co si děti myslí a co cítí? 16. Co přinášíme a co si odnášíme? Související kapitoly Přístup školy podporující zdraví 30 Přístup školy podporující zdraví 3.1: Sebevědomí 40 Přístup školy podporující zdraví 30 Přístup školy podporující zdraví 3.1: Sebevědomí : Sebevědomí : Sebevědomí 30 Přístup školy podporující zdraví Související informační listy 4: Iniciativy týkající se výživy ve školách 4: Iniciativy týkající se výživy ve školách 1: Současné stravovací zvyklosti dětí a dospívajících 4: Iniciativy týkající se výživy ve školách Komentáře k aktivitě a další prameny Může být užitečné projít si Hungry for Success: A whole school approach to school meals in Scotland (najdete na nd.gov.uk/ ) Aktivita může být propojena s kapitolou 1.2: Pohybová aktivita. Překážkou pro mladé lidi při sportování může být obava, že nejsou dobří a že nemají pro sport vlohy. Proto může být k užitečné projít kapitolu Přístup školy podporující zdraví. 20 Toto je závěrečná aktivita, která může být použita u většiny kapitol 20

21 Aktivita 1 Nakresli zdravého člověka Cíl Podnítit diskusi o tom, jak žáci vidí zdraví Pomůcky Listy papíru Tužka nebo pastelky Čas 10 minut Postup 1. Bez předchozího probírání požádejte každého ve skupině, aby namaloval obrázek zdravého člověka (a to tak, že do obrázku zahrnou vše, co dle jejich mínění patří k člověku, který je a zůstává zdravý). Není to soutěž v kreslení, proto jim dejte cca 2 minuty. 2. Vyzvěte je, aby se o svou kresbu podělili s ostatními ve skupině a aby představili, co a proč namalovali. Zároveň ať si všímají, jaké jsou běžné, ale i neobvyklé pohledy na to, co znamená být zdravý. 3. Zeptejte se a diskutujte: Kolik lidí nakreslilo smějící se obličej s roztaženými pažemi? Zmiňte, že po celém světě děti ve věku 3-12 let téměř vždy kreslí osobu s úsměvem a s roztaženými pažemi. To ukazuje jejich přesvědčení, že být zdravý je silně spojeno s psychickou pohodou. Jaké znaky byly běžné a jaké neobvyklé? cvičící lidé, relaxující lidé, byli na obrázku přítomni další lidé, aspekty zdravé výživy? Namaloval někdo starší osobu, někoho na vozíku či s brýlemi? Je stereotypní zobrazovat zdraví tímto způsobem? 4. Uveďte, že tento postup je používán v celé Velké Británii a každý rok se opakuje na národní a mezinárodní úrovni. V posledních letech byl u dětských kreseb pozorován nečekaný trend týkající se vyobrazení žen. Děti vždy uplatňovaly při kresbě žen určité zákonitosti: hlava navazuje na trojúhelníkové tělo s nohama připojenýma k sukni a se zvýrazněným pasem. Ale v posledních letech je ženská postava kreslena jako velmi vysoká, rovná, tenká a beztvará. Zpočátku byl tento jev zaznamenán v kresbách dívek kolem let. V poslední době se ale toto pojetí ženské postavy objevuje už ve výkresech i 7letých dívek. Podobná, avšak méně dramatická změna se objevuje také v chlapeckých kresbách zdravých mužů. Je kladen důraz na svalnatou horní část těla,s vypracovanými břišními svaly. Tento jev se objevuje také u čím dál mladších dětí. Otázky, problémy Učitelé vyšších ročníků, kteří jsou si vědomi, že se tento postup (kreslení postavy) používá, mohou tuto aktivitu obohatit svým přístupem. Tato aktivita je vhodná jako úvodní k mnoha diskusím. Je také úvodem k aktivitě 42 Nakresli člověka s ideální váhou. Související kapitoly Tato aktivita může pomoci otevřít diskuzi téměř na jakékoliv téma, proto může být propojena s každou kapitolou. Může být například využita k následujícím diskusím: rovnováha mezi pohybovou aktivitou a pocitem pohody (Kapitola 1.2) diety a obezita (Kapitola 2.2 a 2.3) obraz těla (Kapitola 3.2). Související informační listy Aktivita je dobrá pro otevření mnoha diskusí k tématům a otázkám: 21

22 Současné stravovací zvyklosti dětí a dospívajících (Informační list 1). Výživové cíle a pokyny pro pohybovou aktivitu mladých lidí ve Skotsku (Informační list 2). Energetická rovnováha a výživové požadavky (Informační list 3). 22

23 Aktivita 2 Asociace spojené s jídlem Cíl Otevřít diskusi o jídle. Pomůcky Papír, tužky Tabule nebo flipčart a fixy Čas 15 minut Postup 1. Požádejte žáky, aby mysleli na nějaký druh jídla a první, které je napadne, ať napíší na kus papíru. 2. Všechny obejděte a řekněte jim, aby každý ukázal spolužákovi po své pravici, co napsal. Tento spolužák by poté měl říci, co je to za jídlo a zvolat slovo, které je ve spojitosti s tímto jídlem napadne (asociace). Napište toto slovo na tabuli nebo flipčart. Postup opakujte, dokud každý neukáže svůj papír a spolužák po pravici neřekne, co mu zapsané jídlo asociuje. 3. Společně uvažujte nad typy slov, která je napadla: Kolikrát: - zazněl jednoduchý popis např. křupavý, mokrý, zelený - výraz jakosti např. chutný, zdravý, odporný, špatný - jsou spojena tvarově s napsaným jídlem např. hrušky s jablky? - jsou spojena s místem nebo časem např. prázdniny, školní obědy, neděle, večeře - spadají do jiné kategorie - co si děti a mladí lidé myslely, když psaly toto cvičení - zda si myslí, že by byly rozdíly mezi jejich vlastní odpovědí a tím, co odpověděli ostatní - proč to tak může být Otázky, problémy Tato aktivita je zamýšlena jako zahřívací a jako taková by neměla trvat dlouho. Související kapitoly / informační listy Tato činnost by měla působit jako zahřívací aktivita a může být používána v lekcích zabývajících se většinou témat z kapitol / informačních listů. Krátce diskutujte: -co nám tato slova říkají o místě, které jídlo zaujímá v našem životě. Jsou tato slova převážně pozitivní nebo negativní, objektivní nebo subjektivní? 23

24 Aktivita 3 Příjemné jídlo Cíl Otevřít diskuzi o tom, jakou roli má jídlo v našem životě. Pomůcky Tabule nebo flipčart a fixy Čas 10 minut Postup 1. Požádejte žáky, aby sdíleli s jiným žákem svou vzpomínku na příjemné jídlo a aby řekli, jaké jídlo bylo. 2. Společně sdílejte své dojmy a postřehy. Do jaké míry byl pocit příjemného jídla ovlivněn kvalitou potravin i dalšími faktory, např. společníky u jídla, úpravou jídla na talíři, příležitostí. Je možné zapsat tyto faktory na tabuli, nebo flipčart pro pozdější využití. Otázky, problémy Toto je úvodní aktivita hodiny a měla by trvat jen několik minut. Související kapitola Stravovací zvyklosti a preference (Kapitola 2.1) Další diskuse Tato aktivita může vést k diskusi na různá témata, včetně některých témat týkajících se diet a jejich ne-fungování, nebo ohledně vytvoření školního prostředí příjemného k jídlu. 24

Metodický materiál k tématu

Metodický materiál k tématu Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka o.p.s. nabízí projekt Výchova ke zdraví v pedagogické praxi (CZ.1.07/1.3.46/01.0016) Metodický materiál k tématu Filosofie programu ŠPZ v současnosti a historickém

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Co je program Škola podporující zdraví

Co je program Škola podporující zdraví Co je program Škola podporující zdraví Proces podpory zdraví ve školách se realizuje některými programy, jedním z nich je evropský program Škola podporující zdraví (ŠPZ). Filozofie podpory zdraví vychází

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení jsou přizpůsobeny věkovým skupinám dětí. Zaměřuje

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL PRO DĚTI OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM:

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL PRO DĚTI OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM: ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL PRO DĚTI OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM: PROGRAM JABLÍČKO LOĽI PHABAJORI * * romsky červené jablíčko 1 1. Program Jablíčko Program je určen pro děti především ze sociálně vyloučených

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

ZDRAVOTNÍ BENEFITY POHYBU

ZDRAVOTNÍ BENEFITY POHYBU ZDRAVOTNÍ BENEFITY POHYBU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Zdravotní benefity pohybu Autor Mgr. Alena Němečková

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Milá pečovatelko, milý pečovateli! Milí rodiče!

Milá pečovatelko, milý pečovateli! Milí rodiče! Milí rodiče! Předpokládáme, že jste důkladně zvážili, zda je vaše dítě natolik zralé, aby o něj pečovala jiná osoba. Nyní stojíte před rozhodováním, komu dítě svěříte. Pečující osoba se svým způsobem stane

Více

ilit Sémantické množiny Vazba na ŠVP: Rozvíjení čtenářské gramotnosti

ilit Sémantické množiny Vazba na ŠVP: Rozvíjení čtenářské gramotnosti Téma aktivity: Interpretace poezie Předmět: Doporučený věk studentů: 18-19 let Vazba na ŠVP: Rozvíjení čtenářské gramotnosti Cíle: Prozkoumat možné sémantické množiny v básni Sen o Barbaře Ivana Wernische

Více

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026)

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026) Manuál č. 6 NÁZEV HODINY/TÉMA: MENU Časová jednotka (vyuč.hod.): 1 h (45 minut) Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: třetí Obor vzdělání: 3letý Použité metody: Myšlenková mapa, Alfa box, Pětilístek

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_LUK_PS_1_01

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz Hubněte zdravě......a natrvalo Výživa pilíř zdraví www.stob.cz www.stobklub.cz Špatný životní styl a civilizační onemocnění I přesto, že jsou tato témata stále omílaná ve stovkách publikací, na internetových

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů.

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů. Imaginace Imaginace Řízené představy a hudba je široce uznávaný muzikoterapeutický přístup. Je zcela v souladu s prověřenými postupy léčitelských rituálů mnoha tradičních kultur. Jde o naslouchání hudbě

Více

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha Obor RVP ZV: Ročník: Časový rámec: (tematický okruh: závislosti, vztahy a práce s daty) 4. 7. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 45 60 minut METODIKA MATERIÁL

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Životní styl školních dětí - studie HBSC 2010 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Hygienická stanice hl. m. Prahy Národní síť podpory zdraví, o. s.

Životní styl školních dětí - studie HBSC 2010 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Hygienická stanice hl. m. Prahy Národní síť podpory zdraví, o. s. Životní styl školních dětí - studie HBSC 2010 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Hygienická stanice hl. m. Prahy Národní síť podpory zdraví, o. s. 1 KD HDM SZÚ, 6 10.2011 Stručně o studii HBSC Studie HBSC (The

Více

Co to vlastně je prezentace?

Co to vlastně je prezentace? Prezentace Co to vlastně je prezentace? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Příprava prezentace Kdo? -

Více

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr.

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr. Co to vlastně je prezentace? Prezentace Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Kdo? - komu budu prezentovat

Více

Cíl vymezení a ujasnění kategorie odpovědnosti uvědomění si souvislosti mezi právy a odpovědností

Cíl vymezení a ujasnění kategorie odpovědnosti uvědomění si souvislosti mezi právy a odpovědností 2. ODPOVĚDNOST ÚPLNÁ Zdroj: kol. Nové horizonty výchovy k občanství. Olomouc 2001, z latiny: responsibilita odpovědnost, od slova odpověď KOMU? Vůdci? Svědomí? Bohu? Cíl vymezení a ujasnění kategorie odpovědnosti

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

Nástroj rychlého hodnocení SHE

Nástroj rychlého hodnocení SHE Nástroj rychlého hodnocení SHE Doprovodný dokument k online manuálu SHE pro školy 1 Tiráž Titul Nástroj rychlého hodnocení SHE: Doprovodný dokument k online manuálu SHE pro školy Autoři Erin Safarjan M.P.H.

Více

Netradiční měření délky

Netradiční měření délky Netradiční měření délky Očekávané výstupy dle RVP ZV: změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

CO JE GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

CO JE GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ CO JE GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Konference Za změnou je učitel aneb Jak učit o dění v současném světě 10. 11. 2015, Program Varianty Člověk v tísni Jana Miléřová CO ČLOVĚK POTŘEBUJE PRO ŽIVOT 21. STOLETÍ?

Více

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE VODNÍ VÝZVA Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE Program GLOBE - Téma roku 2013/14 GLOBE Téma roku 2013/2014 V průběhu nadcházejícího školního roku se v

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami.

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami. INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Aktivity knihovny a spolupráce se školami. Koncepce iv v knihovně CO? zamýšlím, chci dělat PROČ? to dělám definovat cíl! KDO? bude realizovat / pro koho / kdo jsou partneři zainteresované

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

Znáš zásady zdravého životního stylu? Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol

Znáš zásady zdravého životního stylu? Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol Znáš zásady zdravého životního stylu? Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol Agentura J.L.M. I/2012 Výsledky průzkumu mezi žáky škol v rámci osvětové akce Obezita není náhoda Cílem průzkumu, který

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10 Małgorzata Handzlik (PE400.607v01-00) Bílá kniha o zdravotních problémech souvisejících

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

PREVENCE DĚTSKÉOBEZITY MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

PREVENCE DĚTSKÉOBEZITY MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE PREVENCE DĚTSKÉOBEZITY MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE P.TLÁSKAL SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU FN MOTOL OBEZITA NEPŘÍZNIVĚ OVLIVŇUJE ZDRAVOTNÍ STAV ČLOVĚKA Kardiovaskulární onemocnění Endokrinní poruchy Metabolické komplikace

Více

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI. Zpracovala: Mgr. Jolana Fořtová, duben 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI. Zpracovala: Mgr. Jolana Fořtová, duben 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením pořádaného o. s. Okamžik, modul Lektorské dovednosti.

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS

THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS -POKYNY PRO SENIORY The Knowledge Volunteers www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento projekt byl realizován za finanční

Více

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti Praha, červen 2015 Obsah 1 Úvod... 3 2 Role národního rámce kvality při inspekční činnosti... 3 3 Cíle metodiky využití národního rámce kvality

Více

Implementace inkluzívního hodnocení

Implementace inkluzívního hodnocení Implementace inkluzívního hodnocení Závěrečným bodem první fáze projektu Agentury s názvem Hodnocení v inkluzívních podmínkách byla diskuze a posléze výklad konceptu inkluzívní hodnocení a formulace souhrnu

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

Integrace ICT do prostředí MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz

Integrace ICT do prostředí MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz Integrace ICT do prostředí MŠ Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz Svět technologií našich dětí Jaké technologie využívají, obklopují je v reálném světě? S čím přicházejí děti do kontaktu? myšlenková

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Název: Zdravý životní styl 1

Název: Zdravý životní styl 1 Název: Zdravý životní styl 1 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem Václav Šneberger Metodika práce s kompetenčním modelem 1 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvořeno v rámci projektu OPVK Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení procesů ve školách MSK,

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání

Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání a Institut pro sociální a ekonomické analýzy Rozmach plošných testů se

Více

2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) 6. ročník. Zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá

2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) 6. ročník. Zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Praha Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) Věková skupina (ročník) 6. ročník

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Produkt a jeho charakteristika

Produkt a jeho charakteristika Název školy Produkt a jeho charakteristika Ročník studia/třída Produkt a jeho charakteristika VY_32_INOVACE_11_01_01 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu v prvním ročníku oboru Podnikání.

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM

1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM 1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM Úvod Vycházejme z definice sebepoznání jako sociálního konstruktu osobnosti, ve němž je protagonista jak aktivní, tak pasivní. V procesu tvorby

Více

DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list

DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list Umět se udržet v dobré psychické

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V R 1 Osoba zajišťuje péči o děti odpovídající jejich věku a zdravotnímu stavu Osoba pečuje/ má zajištěnu péči o svou hygienu podle svých potřeb, zvyklostí a zdravotního stavu Podpora a posilování rodičovských

Více