Kniha 2: Školicí a výukové materiály

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kniha 2: Školicí a výukové materiály"

Transkript

1 RŮSTEM DOSPÍVÁME Kniha 2: Školicí a výukové materiály Obsah Ukázkové lekce...2 O ukázkových lekcích...3 Zdravé stravování ve škole podporující zdraví...4 Energetická rovnováha: význam pohybové aktivity...6 Přizpůsobení pubertě...8 Co je zdravé stravování?...11 Z extrému do extrému...14 Aktivity...17 O aktivitách...18 Zdravé stravování ve škole podporující zdraví...19 Aktivity 1 16 Pohybová aktivita a prevence nadváhy a obezity...50 Aktivity Perspektivy a vlivy: obraz těla, puberta a média...70 Aktivity Diety...96 Aktivity Poruchy příjmu potravy Aktivity Poděkování

2 Ukázkové lekce O ukázkových lekcích...3 Zdravé stravování ve škole podporující zdraví...4 Energetická rovnováha: význam pohybové aktivity...6 Přizpůsobení pubertě...8 Co je zdravé stravování?...11 Z extrému do extrému

3 O ukázkových lekcích Psychologické a kulturní vlivy mají významný dopad na volbu jídla a stravování lidí. Ukázkové lekce využívají pro tyto otázky specifické aktivity a zpracovávají je v tématech: Zdravé stravování ve škole podporující zdraví Energetická rovnováha: význam pohybové aktivity Přizpůsobení pubertě lekce zaměřená na změny a tlaky, které žáci v pubertě zažívají, včetně otázek obrazu vlastního těla (body image) Co je zdravé stravování? Z extrému do extrému lekce zaměřená na to, jak žít ve společnosti, která je posedlá dietami a v níž stále narůstá počet lidí s nadváhou a obezitou. obsahují potřebné informace, a zmiňuje, kdy je potřeba je rozdat účastníkům. Lekce jsou nejúspěšnější, pokud je učitel dobře připraven. Pečlivě si nejprve pro získání pocitu jistoty pročtěte všechny materiály Růstem dospíváme, což Vám pomůže k vytvoření poutavých a zábavných lekcí. Ukázkové lekce nabízejí příklad, jak mohou být aktivity užity, ale v žádném případě nejsou striktně dané. Aktivity mohou být přesunuty, vyměněny nebo vypuštěny. Přečtěte si aktivity několikrát, abyste se cítili jistí v tom, kam chcete s účastníky lekce směřovat, a soustřeďte se na oblasti, u kterých očekáváte větší diskuse. Zajistěte, že diskuse a reflexe budou součástí všech lekcí. Časy uvedené v navržených programech jsou pouze orientační. Početnější třídy by mohly vyžadovat více času kvůli většímu počtu žáků a některá témata zase více času pro diskusi. Ukázkové lekce rovněž nezahrnují přestávky, které je třeba s některými skupinami, nebo po některých tématech zahrnout. Před každou lekcí jsou uvedené klíčové body z kapitol v Knize 1, na nichž jsou aktivity založeny. Je důležité seznámit se s obsahem příslušných kapitol pro začlenění jednoznačných faktů do příslušných lekcí. Každá aktivita také odkazuje k Informačním listům, které 3

4 Zdravé stravování ve škole podporující zdraví Cíle lekce Prozkoumat, co máme na mysli, když se řekne škola podporující zdraví Diskutovat o spojitosti mezi sebevědomím a zdravým stravováním Identifikovat konkrétní strategie pro podporu zdravého stravování a sebevědomí ve škole podporující zdraví Klíčové body z kapitoly Přístup školy podporující zdraví Škola podporující zdraví (ŠPZ) integruje podporu zdraví do všech prvků školního prostředí. Skotská vláda očekává, že všechny školy budou školami podporujícími zdraví do roku Programy ŠPZ jsou nejefektivnější, pokud jsou mnohostranné, integrované do kurikula, širších školních a komunitních iniciativ a pokud školy spolupracují s rodiči a místními úřady. Studie ukázaly, že ŠPZ má pozitivní dopad na sociální a fyzické prostředí školy. Klíčové body z kapitoly 3.1: Sebevědomí Sebevědomí je složitý koncept, který nemá pouze jeden základ. Pocit bezpečí a důvěry ve svět a druhé lidi je od dětství jedním z nejdůležitějších stavebních kamenů nezbytných pro sebevědomí. Škola je jedním z nejdůležitějších prostředí, které ovlivňuje sebevědomí dětí a mladých lidí. Používáním citlivých a kladných přístupů učitelů ve třídě i v běžném životě školy je možné podporovat sebevědomí žáků a mladých lidí. 4

5 Zdravé stravování ve škole podporující zdraví Navrhovaný program Aktivity Nástin cílů lekce 5 Poznej, co chce (ve dvojicích) Aktivita 9: Kde stojíte? Aktivita 10: Jaké faktory ovlivňují zdravé stravování? Změna složení skupin (a připomenutí jmen) Aktivita 11: Znaky školy podporující zdraví Aktivita 15: Jak se můžeme dozvědět, co si děti myslí a co cítí? Zhodnocení Čas(min) Poznámky k aktivitám Vzhledem k tomu, že si lekce klade za cíl pomoci lidem určit praktické strategie, je třeba vzít v úvahu jejich zájmy a výchozí situaci. Účastníci pracují ve dvojicích a sdílejí, co konkrétního od této lekce chtějí. Ujasněte si, co je realistické a co nikoli. Buďte připraveni pružně měnit program lekce. V Aktivitě 9 jde o vyjádření názoru na určitá tvrzení zařazením na vybranou pozici do řady mezi ostatní. Pokud chcete ušetřit čas, vyberte jen 1 nebo 2 tvrzení. Ačkoli je tato aktivita krátká, je vhodná k tomu, aby žáky rozmluvila. Při Aktivitě 10 se žáci zamýšlí nad tím, které faktory ovlivňují rozhodnutí, a to v různých věkových kategoriích. Účastníci si znovu stoupnou do řady, tentokrát ale abecedně podle křestních jmen. (Každý pak zopakuje popořadě jejich jména.) Pak všechny po řadě rozdělte na 5členné skupiny (prvních 5 spolu, pak dalších 5 atd.). Žáci pracují v 5členných skupinách ustavených v předchozí aktivitě. V Aktivitě 11 pracují s definicemi ŠPZ a zamýšlejí se, jak se mohou vztahovat ke zdravému stravování. Žáci uvažují o způsobech, jak je samotné zapojit a jak zjistit, co si myslí. Účastníci si stoupnou do jedné řady podobně jako v Aktivitě 9. Nyní jeden konec znamená ÚPLNĚ a druhý VŮBEC NE a reagují na otázku Do jaké míry byla naplněna vaše očekávání, přání? Uvítejte připomínky vysvětlující jejich stanoviska. 5

6 Energetická rovnováha: význam pohybové aktivity Cíle lekce Posílit význam rovnováhy mezi příjmem potravy a pohybovou aktivitou v našem životě Diskutovat o trendech vztahujících se k zapojování mladých lidí do pohybových aktivit a také důvody, které mohou být v pozadí těchto trendů Určit, co by mohly školy dělat pro to, aby vybízely děti k pohybovým aktivitám Klíčové body z kapitoly 1.2: Pohybová aktivita Děti by měly být podporovány, aby si kromě sportu, tance, organizovaných pohybových aktivit uvědomovaly význam běžných denních činností jako např. chůze. Pohybová aktivita neznamená jen organizované cvičení a tělesnou výchovu. Děti a mladí lidé by se měli věnovat v součtu alespoň 1 hodinu několikrát týdně středně náročné pohybové aktivitě. Výzvou pro učitele a rodiče je udržovat a rozvíjet časné dětské nadšení a elán pro pohyb. Aktivity, které se člověk vybere sám, si více užije a je větší šance, že v nich bude dále pokračovat, narozdíl od aktivit, které jsou vynucené. Pohybová aktivita má příznivý vliv na psychickou pohodu a sebevědomí. 6

7 Energetická rovnováha: význam pohybové aktivity Navrhovaný program Aktivity Nástin cílů lekce 5 Aktivita 17: Hudební listy Utvoření 6členných skupin Čas(min) Přizpůsobení aktivity 10 Pokud nemáte k dispozici hudbu, položte provázek na zem (upevněný na obou koncích). Požádejte žáky, aby se postavili podél provázku abecedně podle křestního jména. Provázek představuje lanový most přes řeku plnou krokodýlů. Žáci musejí mít během aktivity neustále jedno chodidlo na provázku. Požádejte je, ať si vymění místa podle barvy očí od žáků se světle modrýma očima na jednom konci po žáky s tmavě hnědýma očima na druhém. Např. rozdejte lístečky různých barev nebo různých tvarů, přidělte různá písmena apod. Aktivita 18: Sochy rovnováhy Aktivita 20: Udržování rovnováhy Aktivita 21: Výpis pohybové aktivity Utvoření 3členných nebo 4členných skupin Aktivita 22: Pohybová aktivita případová studie/scénáře Aktivita 24: Co si myslím? Závěrečné cvičení Pokud jste předtím využili aktivitu 17 Hudební listy, vyberte si 4 nebo 5 žáků za sochaře, kteří si popořadě budou vybírat pět členů do svého týmu. Zároveň se zeptejte, zda jim to připomnělo výběr do týmu při hodinách TV a jak se cítili. Aktivita 18 vybízí ke kreativnímu předvádění rovnováhy. Zajistěte reflektování v diskuzi a propojení této aktivity s kapitolou 1.2 Pohybová aktivita Aktivita 20 je diskusní cvičení, ve kterém žáci přicházejí na způsoby, jak udržet životní rovnováhu, a třídí rozdílné strategie. Tato aktivita je zamýšlena jako úvod Aktivity 21. Aktivita 21 má formu brainstormingu, kdy žáci uvažují o tom, jak se mohou více věnovat pohybovým aktivitám (holistickým způsobem). Zajistěte, že skupina bude uvažovat o tom, jak mohou běžné denní činnosti přispět ke zvýšení úrovně pohybové aktivity a k udržení rovnováhy mezi příjmem potravy a pohybem. Vyzvěte žáky, aby se pokusili najít, co mají společného. Až se jim to podaří, zeptejte se, jaké to je vědět, že mají něco společného. Jak je důležité vědět, že zapadají do skupiny, a jak to ovlivňuje pohybovou aktivitu mladých lidí? Aktivita 22 využívá případové studie dětí ke zjištění toho, co pomáhá a co naopak brání dětem v pohybových aktivitách. V Aktivitě 24 diskutují žáci o předložených výrocích. Stoupněte si do kruhu. Otočte se bokem všichni na stejnou stranu. Stůjte co nejblíže k sobě. Na daný signál si každý sedne na kolena žáka za sebou. Udržte rovnováhu! 7

8 Přizpůsobení pubertě Cíle lekce Objasnit některé postoje vztahujících se k pubertě Uvažovat o tom, jak se v raném věku utvářejí představy o vzhledu těla a stereotypy o mužích a ženách Zkoumat dopady toho, když je někdo odlišný nebo se cítí být odlišný Rozpoznat faktory, které mohou pomáhat nebo naopak bránit procesu přizpůsobování se změnám Poznat klíčovou roli, kterou může škola sehrát v pomoci mladým lidem v tom, aby měli ze sebe i ze svého těla během puberty dobrý pocit Klíčové body z kapitoly 1.3: Přizpůsobení pubertě Puberta neznamená pouze fyzické změny, ale má také důležité sociální, emocionální a kognitivní aspekty. Věkové rozmezí období puberty je široké, s velikými rozdíly v pořadí a tempu vývojových změn. Vývoj primárních a sekundárních pohlavních znaků a hormonálně ovlivněné nálady a pocity mohou vést u dívek a chlapců k řadě emocionálních reakcí. Puberta a související tělesné změny mají za následek změnu reakcí lidí na mladého člověka a také změny v jejich vztazích i v oblíbenosti mezi vrstevníky. Sociální prostředí způsobuje, že pubertu lépe zvládají ti, kteří jsou v normě, děti, u kterých přichází puberta buď dříve nebo později budou pravděpodobně čelit vícero obtížím. Klíčové body z kapitoly 3.2: Obraz těla Obraz těla je složitý koncept ovlivněný mnoha psychologickými, emocionálními a sociálními faktory. Výzkumy z posledních let ukázaly, že u dětí a mladých lidí se stále častěji rozvíjí negativní (nerealistický) obraz těla. Pocit vnímání obrazu vlastního těla není u mladých lidí pevně ustálen, ale kolísá vlivem širokého spektra faktorů, zejména sebevědomí. Negativní obraz vlastního těla může vést k rozvoji potenciálně nebezpečného chování jako např. k dietám nebo poruchám příjmu 8

9 potravy, zvláště v období dospívání. Školy mohou neúmyslně přispět k negativnímu vnímání vlastního těla svými zdánlivě neškodnými zásadami a zásahy. Děti a mladí lidé se mohou cítit nepříjemně při převlékání ve společných šatnách, oblečeni ve sportovních soupravách i při zapojení do sportovních aktivit. Představy a očekávání, které nám o tom, co je považováno za krásné, poskytují média, mohou ovlivňovat mladé lidi a jejich vnímání toho, co je podle nich přijatelnou postavou. 9

10 Přizpůsobení pubertě Navrhovaný program Aktivity Nástin cílů lekce 5 Aktivity 31: Puberta 15 myšlenková sprcha Skládanka pro rozdělení do skupin 5 Aktivita 26: 30 Zprávy o těle Aktivita 27: Obraz 20 těla - zrakem Rozdílné tvary pro rozdělení do 5 skupin Aktivita 32: Být odlišný 30 Aktivita 34: Jaká pomoc může být poskytnuta? Závěrečná aktivita Čas(min) Poznámky k aktivitám Aktivita 31 je úvodní aktivita založená na slovních asociacích týkajících se puberty. Připravte si fotografie mladých lidí z časopisů. Potřebujete tolik fotografií, kolik chcete mít skupin. Fotografie rozstříhejte tak, aby měl každý jeden kousek. Rozstříhané kousky promíchejte a rozdejte. Požádejte žáky, aby se navzájem našli a sestavili společně obrázek. Aktivita 26 se zabývá typy sdělení, informací o těle, které děti dostávají od rodičů. Aktivita 27 vyzývá žáky, aby se zabývali předsudky, které si lidé o obrazu vlastního těla vytvářejí. Připravte si karty s rozdílnými tvary: čtverce, kolečka, trojúhelníky atd. Požádejte žáky, aby se do skupiny navzájem našli podle shodného tvaru karet. Aktivita 32 vyzývá žáky, aby se zabývali důležitostí vnímání sebe sama jako odlišného od ostatních dětí stejného věku. Aktivita 34 pomáhá poznat strategie, které mohou mladým lidem pomoci pozitivně se přizpůsobit jejich odlišnostem. Jedno kolo odpovědí na otázku Jedna věc, kterou jsem se dozvěděl(a), naučil(a) 10

11 Co je zdravé stravování? Cíle lekce diskutovat o tom, jakou roli hraje jídlo v našem životě ujasnit si, co myslíme zdravým stravováním prozkoumat, co se skrývá za některými měnícími se zvyklostmi a preferencemi diskutovat o tom, jak mohou školy podpořit děti a mladé lidi, aby jedli zdravěji Klíčové body z kapitoly 1.1: Jídlo pro růst Denní množství přijaté energie z jídla a pití by se mělo rovnat množství energie spálené (vydané) prostřednictvím fyzické aktivity a tělesných funkcí. Potřeba energie (kilokalorie) roste během puberty a vrcholí v období adolescence, poté v dospělosti opět klesá. Jídlo uspokojuje nejen náš fyzický hlad, ale uspokojuje také potřeby psychické, smyslové a sociální. Podporovat vyrovnaný příjem energie je podstatné v každém věkovém období, ale je to životně důležité během dětství, kdy se tvoří návyky na celý život. Mladí lidé by měli být povzbuzováni k pití adekvátního množství tekutin. Klíčové body z kapitoly 2.1: Stravovací zvyklosti a preference Obecně lze říci, že stravovací zvyklosti skotských školáků jsou méně zdravé než v mnoha jiných evropských zemích. Děti, které byly kojeny, zažívají v průběhu dětství z kojení významný zdravotní prospěch. Studie ukazují, že děti, které jedí jídlo se svými rodinami, konzumují více ovoce a zeleniny, pijí méně sladkých perlivých nápojů a jedí méně tuku. Existují důkazy o tom, že některé děti ve Skotsku 20 % z 11-15letých i mnozí mladší pravidelně vynechávají snídani. K podpoře vyvážené stravy, která bude dětem chutnat, by měli rodiče malým dětem nabízet širokou škálu stravy a vybízet dítě k ochutnávání. 11

12 Dentální zdraví ve Skotsku je horší ve srovnání s jinými místy ve Velké Británii. Je to způsobeno vyšší konzumací cukru a sladkých perlivých nápojů, což se podílí na vzniku zubních kazů. 12

13 Co je zdravé stravování? Navrhovaný program Aktivity Nástin cílů lekce 5 Aktivita 2: Asociace 15 spojené s jídlem Čas(min) Poznámky k aktivitám Aktivita 2 je hrou na slovní asociace a je myšlena jako zahřívací aktivita. nebo Aktivita 3: Příjemné jídlo Rozdělení na 4členné skupiny Aktivita 4: Co si dáme? Vytvoření odlišných skupin Aktivita 6: To jsem já! Aktivita 7: Trendy ve stravovacích zvyklostech Aktivita 8: Jaké informace děti potřebují? V kruhu Jím rád(a)...(jmenuj něco)... protože nebo Aktivita 3 je úvodní aktivita vyžadující, aby účastníci diskutovali, co dělá jídlo příjemným. 5 Připravte kartičky s kresbami různých ingrediencí na přípravu salát (např. listový salát, okurka, rajčata, cibule) nebo dobře známé jídlo 4 kartičky od každé ingredience. Každý dostane jednu kartičku a najde ostatní se stejnou kresbou. 30 Aktivita 4 se zaměřuje na to, jak se rozhodujeme v každodenním životě, a na překážky zdravého stravování. 5 Utvořte nové skupiny tím, že mají žáci udělat salát (jiné známé jídlo). Měli by najít 3 různé ingredience ( kromě svých vlastních), aby vytvořili novou 4člennou skupinu. 20 Aktivita 6 pokládá řadu otázek, které mají za cíl prozkoumat a individuálně se zaměřit na to, co se skrývá za některými měnícími se stravovacími zvyklostmi. 30 Aktivita 7 požaduje po žácích, aby uvažovali nad klíčovými body kapitoly 2.1: Stravovací zvyklosti a preference a poskytli možné důvody 30 Aktivita 8 vede žáky k diskusi o tom, jak by mohli využít informace z kapitol a informačních listů. 10 Zdůraznění toho, že jídlo je příjemné a zábavné. Neuspokojuje pouze hlad, ale také emoční a sociální potřeby. 13

14 Z extrému do extrému Cíle lekce zvýšit porozumění problémům vztahujícím se k dietám a tlaku na mladé lidi, aby dietu drželi podívat se na diskriminaci dětí, které mají nadváhu prozkoumat, jaký může mít škola přístup k otázkám nadváhy a diet Klíčové body z kapitoly 2.2: Nadváha a obezita Nedávný výzkum ukázal, že výskyt obezity celosvětově roste u dětí a mladých lidí. Míra obezita vzrostla trojnásobně v mnoha zemích; WHO vypočítala, že na celém světě je více než jedna miliarda lidí s nadváhou a více než 300 milionů obézních. S vysokou mírou obezity je spojena sociální deprivace. Zdaleka nejčastější příčinou obezity je kombinace snížené pohybové aktivity a zvýšeného příjmu kalorií. Základem v boji s obezitou u dětí je zvýšit úroveň tělesné aktivity a upravit stravovací návyky a chování. Nadváha nebo obezita mají významné sociální a psychologické důsledky. Obezita je významným rizikovým faktorem v rozvoji závažných onemocnění v dospělosti např. kardiovaskulárních chorob, diabetu 2. typu, vysokého krevního tlaku, artrózy, deprese a různých typů rakoviny, včetně rakoviny prsu a tlustého střeva. Dokonce i mírné snížení příjmu kalorií může mít významný vliv na hmotnost úbytek 100 kalorií za den může vést ke ztrátě 4,5 kg za rok. Klíčové body z kapitoly 2.3: Diety V posledních letech došlo k výraznému nárůstu 15letých dívek a chlapců, kteří drží dietu, aby zhubli. Je více těch teenagerů, kteří se rozhodnou držet dietu, než těch, kteří jsou obézní nebo mají nadváhu. Věk, kdy se rozhodnou držet dietu, neustále klesá, zprávy hovoří již o 5 14

15 až 7letých dětech, které omezují svůj příjem potravy. Tlak, který idealizuje velmi štíhlé tvary u dívek a svalnatou postavu u chlapců, začíná brzy a pokračuje dále prostřednictvím tlaku médií. Dietu pravděpodobně spouští obavy ze vzhledu a ze změny tvaru těla, které pubertu doprovázejí. Tyto obavy se objevují zejména u dívek. Hmotnost lze úspěšně redukovat malými změnami stravovacích návyků dodržovanými po dlouhou dobu. Většina lidí, kteří zhubnou držením diety, nabude většinu své váhy zpět, což vede k dalším pokusům o hubnutí. 15

16 Z extrému do extrému Navrhovaný program Aktivity Nástin cílů lekce a nastínění základních pravidel lekce Aktivita 41: Všechny změnit Aktivita 43: Módní diety a dietní výstřelky Utvoření 3členných skupin Čas(min) Poznámky k aktivitám 5 Zmiňte, že mnozí z nás mají pravděpodobně zkušenosti s nadváhou a/nebo s držením diety, ať už skrze někoho, koho znají, nebo z vlastní zkušenosti. Všichni musíme být citliví, abychom neuvedli svými slovy tyto lidi do rozpaků. 10 Aktivita 41 je zahřívací, která slouží k připomenutí toho, jak moc diety prostupují naší kulturou. 30 Aktivita 43 žádá dvojice žáků, aby kriticky zaznamenali jazyk a obrázky používané na podporu diet v médiích. 15 Mějte na ukázku výběr fotografií různých lidí různého věku a obou pohlaví. Požádejte žáky, aby si vybrali foto, které je oslovuje. Poté ať utvoří skupinu po třech, a to buď všichni se stejnou fotkou nebo s rozdílnými fotografiemi. Vyzvěte je, aby vyjádřili, čím je daná fotka upoutala. Do jaké míry to bylo způsobeno přitažlivostí osoby a co činí někoho přitažlivým? Aktivita 44: Důvody pro dietu Aktivita 30: Co to znamená Žáci zůstanou spolu ve skupině a vyberou jednu fotografii pro další aktivitu. 30 Aktivita 44 se zabývá tím, proč se různí lidé rozhodnout v různých obdobích svého života držet dietu. 45 Aktivita 30 se zaměřuje na diskriminaci dětí s nadváhou a na možné strategie, jak tento problém změnit. mít nadváhu Evaluace lekce 15 Na konci lekce poskytněte dostatek času k vyjádření pocitů. Vyzvěte žáky, aby si představili čáru napříč místností, kde jeden konec označuje hodně a druhý vůbec ne. Požádejte je, ať si stoupnou na místo, které odpovídá jejich různým tvrzením. Když si vyberou své místo, zeptejte se někoho, zda by mohl říct, proč stojí tam, kde stojí. Pokračujte, dokud budete mít rozmanité odpovědi. Tvrzení mohou být: Mám podněty k zamyšlení Cítím se spokojen Jsem pořád hladový po poznání Cítím se jistější 16

17 Aktivity O aktivitách...18 Zdravé stravování ve škole podporující zdraví...19 Aktivity 1 16 Pohybová aktivita a prevence nadváhy a obezity...50 Aktivity Perspektivy a vlivy: obraz těla, puberta a média...70 Aktivity Diety...96 Aktivity Poruchy příjmu potravy Aktivity

18 O aktivitách Metodika Růstem dospíváme byla navržena tak, aby byla co nejpružnější, aby poskytovala celou řadu aktivit, které pomohou podpořit diskuzi a pochopení klíčových témat a otázek vznesených v Knize 1. Cílem aktivit 1 je poskytnout návrh, jak přistupovat k informacím a tématům z jedné nebo více kapitol nebo informačních listů. Aktivity jsou základními stavebními prvky pro kterýkoli výukový program. Jak mohou být aktivity využity? Aktivity jsou rozčleněny do částí: každá část obsahuje název aktivity, předpokládanou délku trvání a související kapitoly a/nebo informační listy. Obdobně je tomu na začátku každé části v Knize 1, kde jsou u každé kapitoly uvedeny aktivity, které s kapitolou přímo souvisejí. Výběr aktivit pro jednotlivé lekce Některé aktivity jsou podobného charakteru nebo obsahu. Výběr aktivit bude záviset na tom, na co se chcete v dané lekci zaměřit, co uznáte za vhodné, že může danou třídu bavit a při čem se budete během realizace cítit bezpečně a pohodlně. V žádném případě se neočekává, že by měl učitel použít většinu nebo všechny aktivity. Přehled ukázkových lekcí pomáhá získat představu o tom, jak mohou být témata propojena a které aktivity k nim mohou být smysluplně využity. Poté, co se rozhodnete, co bude tématem lekce, doporučujeme, abyste si vybrané aktivity a související prameny několikrát pročetli. Je důležité, abyste se s nimi a s jejich obsahem důkladně seznámili. Čím více budete s kapitolou seznámeni, tím více informací můžete předat a více během lekce naučit. Možná si vyberete k doplnění svých znalosti některé z pramenů uvedených v hlavních odkazech a dalších pramenech nebo na webových stránkách, které jsou uvedeny na konci každé kapitoly v Knize 1. Diskuse a aktivity z jedné kapitoly vedou často k dalším tématům, proto se mohou navzájem doplňovat s dalšími kapitolami. 1 Aktivity 1-49 jsou propojeny s kapitolami a informačními listy v Knize 1. Aktivita 50 Na koho se obrátit je pojata jako specifická lekce, která se zabývá ochranou dětí může být využita v rámci diskusí, zejména při citlivých tématech jako jsou poruchy příjmu potravy. 18

19 Zdravé stravování ve škole podporující zdraví Aktivita 1. Nakresli zdravého člověka 2. Asociace spojené s jídlem 3. Příjemné jídlo Čas Související kapitoly Související informační listy Komentáře k aktivitě a další prameny (min) 10 Toto je úvodní aktivita a může otevřít diskuzi k dalším kapitolám 15 Toto je zahřívací aktivita a může být propojena s kapitolou 1.1: Jídlo pro růst nebo 2.1: Stravovací zvyklosti a preference : Stravovací zvyklosti a preference 4. Co si dáme? : Jídlo pro růst 5. Jídlo potřebujeme k.../ Jím, protože : Jídlo pro růst 2.1: Stravovací zvyklosti a preference 6. To jsem já! : Stravovací zvyklosti a preference 7. Trendy ve stravovacích zvyklostech 8. Jaké informace děti potřebují? : Stravovací zvyklosti a preference : Jídlo pro růst 2: Výživové cíle a pokyny pro pohybovou aktivitu mladých lidí ve Skotsku 1: Současné stravovací zvyklosti dětí a dospívajících 3: Energetická rovnováha a výživové požadavky 1: Současné stravovací zvyklosti dětí a dospívajících 1: Současné stravovací zvyklosti dětí a dospívajících 1: Současné stravovací zvyklosti dětí a dospívajících 3: Energetická rovnováha a výživové požadavky 5: Zubní a ústní zdraví mladých lidí 9: Kojení Tato aktivita může vést k diskuzi o trendech v jídelních zvycích, ke kapitole 2.1: Stravovací zvyklosti a preference a k informačnímu listu 1: Současné stravovací zvyklosti dětí a dospívajících Diskuse může být propojena s kapitolou 3.1: Sebevědomí a 3.3: Role médií Může být užitečné pročíst si kapitolu Přístup školy podporující zdraví 19

20 Aktivita Čas (min) 9. Kde stojíte? 20 nebo méně 10. Jaké faktory ovlivňují zdravé stravování? 11. Znaky školy podporující zdraví 12. Jak mohou školy podporovat psychické a emocionální zdraví? 13. Seznam nadání, dovedností a vlastností 14. Porozumění rozvoji dovedností 15. Jak se můžeme vědět, co si děti myslí a co cítí? 16. Co přinášíme a co si odnášíme? Související kapitoly Přístup školy podporující zdraví 30 Přístup školy podporující zdraví 3.1: Sebevědomí 40 Přístup školy podporující zdraví 30 Přístup školy podporující zdraví 3.1: Sebevědomí : Sebevědomí : Sebevědomí 30 Přístup školy podporující zdraví Související informační listy 4: Iniciativy týkající se výživy ve školách 4: Iniciativy týkající se výživy ve školách 1: Současné stravovací zvyklosti dětí a dospívajících 4: Iniciativy týkající se výživy ve školách Komentáře k aktivitě a další prameny Může být užitečné projít si Hungry for Success: A whole school approach to school meals in Scotland (najdete na nd.gov.uk/ ) Aktivita může být propojena s kapitolou 1.2: Pohybová aktivita. Překážkou pro mladé lidi při sportování může být obava, že nejsou dobří a že nemají pro sport vlohy. Proto může být k užitečné projít kapitolu Přístup školy podporující zdraví. 20 Toto je závěrečná aktivita, která může být použita u většiny kapitol 20

21 Aktivita 1 Nakresli zdravého člověka Cíl Podnítit diskusi o tom, jak žáci vidí zdraví Pomůcky Listy papíru Tužka nebo pastelky Čas 10 minut Postup 1. Bez předchozího probírání požádejte každého ve skupině, aby namaloval obrázek zdravého člověka (a to tak, že do obrázku zahrnou vše, co dle jejich mínění patří k člověku, který je a zůstává zdravý). Není to soutěž v kreslení, proto jim dejte cca 2 minuty. 2. Vyzvěte je, aby se o svou kresbu podělili s ostatními ve skupině a aby představili, co a proč namalovali. Zároveň ať si všímají, jaké jsou běžné, ale i neobvyklé pohledy na to, co znamená být zdravý. 3. Zeptejte se a diskutujte: Kolik lidí nakreslilo smějící se obličej s roztaženými pažemi? Zmiňte, že po celém světě děti ve věku 3-12 let téměř vždy kreslí osobu s úsměvem a s roztaženými pažemi. To ukazuje jejich přesvědčení, že být zdravý je silně spojeno s psychickou pohodou. Jaké znaky byly běžné a jaké neobvyklé? cvičící lidé, relaxující lidé, byli na obrázku přítomni další lidé, aspekty zdravé výživy? Namaloval někdo starší osobu, někoho na vozíku či s brýlemi? Je stereotypní zobrazovat zdraví tímto způsobem? 4. Uveďte, že tento postup je používán v celé Velké Británii a každý rok se opakuje na národní a mezinárodní úrovni. V posledních letech byl u dětských kreseb pozorován nečekaný trend týkající se vyobrazení žen. Děti vždy uplatňovaly při kresbě žen určité zákonitosti: hlava navazuje na trojúhelníkové tělo s nohama připojenýma k sukni a se zvýrazněným pasem. Ale v posledních letech je ženská postava kreslena jako velmi vysoká, rovná, tenká a beztvará. Zpočátku byl tento jev zaznamenán v kresbách dívek kolem let. V poslední době se ale toto pojetí ženské postavy objevuje už ve výkresech i 7letých dívek. Podobná, avšak méně dramatická změna se objevuje také v chlapeckých kresbách zdravých mužů. Je kladen důraz na svalnatou horní část těla,s vypracovanými břišními svaly. Tento jev se objevuje také u čím dál mladších dětí. Otázky, problémy Učitelé vyšších ročníků, kteří jsou si vědomi, že se tento postup (kreslení postavy) používá, mohou tuto aktivitu obohatit svým přístupem. Tato aktivita je vhodná jako úvodní k mnoha diskusím. Je také úvodem k aktivitě 42 Nakresli člověka s ideální váhou. Související kapitoly Tato aktivita může pomoci otevřít diskuzi téměř na jakékoliv téma, proto může být propojena s každou kapitolou. Může být například využita k následujícím diskusím: rovnováha mezi pohybovou aktivitou a pocitem pohody (Kapitola 1.2) diety a obezita (Kapitola 2.2 a 2.3) obraz těla (Kapitola 3.2). Související informační listy Aktivita je dobrá pro otevření mnoha diskusí k tématům a otázkám: 21

22 Současné stravovací zvyklosti dětí a dospívajících (Informační list 1). Výživové cíle a pokyny pro pohybovou aktivitu mladých lidí ve Skotsku (Informační list 2). Energetická rovnováha a výživové požadavky (Informační list 3). 22

23 Aktivita 2 Asociace spojené s jídlem Cíl Otevřít diskusi o jídle. Pomůcky Papír, tužky Tabule nebo flipčart a fixy Čas 15 minut Postup 1. Požádejte žáky, aby mysleli na nějaký druh jídla a první, které je napadne, ať napíší na kus papíru. 2. Všechny obejděte a řekněte jim, aby každý ukázal spolužákovi po své pravici, co napsal. Tento spolužák by poté měl říci, co je to za jídlo a zvolat slovo, které je ve spojitosti s tímto jídlem napadne (asociace). Napište toto slovo na tabuli nebo flipčart. Postup opakujte, dokud každý neukáže svůj papír a spolužák po pravici neřekne, co mu zapsané jídlo asociuje. 3. Společně uvažujte nad typy slov, která je napadla: Kolikrát: - zazněl jednoduchý popis např. křupavý, mokrý, zelený - výraz jakosti např. chutný, zdravý, odporný, špatný - jsou spojena tvarově s napsaným jídlem např. hrušky s jablky? - jsou spojena s místem nebo časem např. prázdniny, školní obědy, neděle, večeře - spadají do jiné kategorie - co si děti a mladí lidé myslely, když psaly toto cvičení - zda si myslí, že by byly rozdíly mezi jejich vlastní odpovědí a tím, co odpověděli ostatní - proč to tak může být Otázky, problémy Tato aktivita je zamýšlena jako zahřívací a jako taková by neměla trvat dlouho. Související kapitoly / informační listy Tato činnost by měla působit jako zahřívací aktivita a může být používána v lekcích zabývajících se většinou témat z kapitol / informačních listů. Krátce diskutujte: -co nám tato slova říkají o místě, které jídlo zaujímá v našem životě. Jsou tato slova převážně pozitivní nebo negativní, objektivní nebo subjektivní? 23

24 Aktivita 3 Příjemné jídlo Cíl Otevřít diskuzi o tom, jakou roli má jídlo v našem životě. Pomůcky Tabule nebo flipčart a fixy Čas 10 minut Postup 1. Požádejte žáky, aby sdíleli s jiným žákem svou vzpomínku na příjemné jídlo a aby řekli, jaké jídlo bylo. 2. Společně sdílejte své dojmy a postřehy. Do jaké míry byl pocit příjemného jídla ovlivněn kvalitou potravin i dalšími faktory, např. společníky u jídla, úpravou jídla na talíři, příležitostí. Je možné zapsat tyto faktory na tabuli, nebo flipčart pro pozdější využití. Otázky, problémy Toto je úvodní aktivita hodiny a měla by trvat jen několik minut. Související kapitola Stravovací zvyklosti a preference (Kapitola 2.1) Další diskuse Tato aktivita může vést k diskusi na různá témata, včetně některých témat týkajících se diet a jejich ne-fungování, nebo ohledně vytvoření školního prostředí příjemného k jídlu. 24

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra PEDAGOGIKY Realizace programu Škola podporující zdraví na českých školách s ohledem na žáky a jejich okolí (se zaměřením na 1. stupeň základních

Více

ZRCADLO VÝŽIVY. Teoretická část. metodická příručka. 1.-3. třída 4.-5. třída 6.-9. třída Stř. školy

ZRCADLO VÝŽIVY. Teoretická část. metodická příručka. 1.-3. třída 4.-5. třída 6.-9. třída Stř. školy ZRCADLO VÝŽIVY metodická příručka Teoretická část A B C D 1.-3. třída 4.-5. třída 6.-9. třída Stř. školy Metodická příručka ZRCADLO VÝŽIVY svým obsahem plně respektuje nově schválené kurikulární dokumenty

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Komparace školních vzdělávacích programů ve škole podporující zdraví a v běžné mateřské škole. Petra Tomečková

Komparace školních vzdělávacích programů ve škole podporující zdraví a v běžné mateřské škole. Petra Tomečková Komparace školních vzdělávacích programů ve škole podporující zdraví a v běžné mateřské škole Petra Tomečková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato práce se zabývá tématem podpory zdraví u dětí mateřských

Více

Projekt MŮŽEME JÍT DÁL METODIKA. Klíčová aktivita č. 1 Program rozvoje sociálních kompetencí a prevence předčasného opouštění vzdělávacího systému

Projekt MŮŽEME JÍT DÁL METODIKA. Klíčová aktivita č. 1 Program rozvoje sociálních kompetencí a prevence předčasného opouštění vzdělávacího systému EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Projekt MŮŽEME JÍT DÁL METODIKA Klíčová aktivita č. 1 Program rozvoje sociálních kompetencí a prevence předčasného opouštění vzdělávacího

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra pedagogiky

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra pedagogiky ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra pedagogiky VÝCHOVA KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE V CHEBU A V HAZLOVĚ Diplomová práce Taťána Jiroušková Učitelství pro1. stupeň

Více

NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Projekty v rámci ŠVP aneb zdravý životní styl ve školách

NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Projekty v rámci ŠVP aneb zdravý životní styl ve školách NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Projekty v rámci ŠVP aneb zdravý životní styl ve školách STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v

Více

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole Obr. 1 Titulka Tento projekt

Více

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví PaedDr. Eva Marádová, CSc. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro studenty středních škol

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro studenty středních škol Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro studenty středních škol Obr. 1 - Titulka Tento projekt je spolufinancován

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická DIPLOMOVÁ PRÁCE Porovnání výchovy ke zdravému životnímu stylu na základní škole zapojené do programu Škola podporující zdraví

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav pedagogických věd

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav pedagogických věd Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Bakalářská diplomová práce 2009 Lucie Viková Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Sociální pedagogika a poradenství

Více

Program Zdravá škola. Jana Brázdilová

Program Zdravá škola. Jana Brázdilová Program Zdravá škola Jana Brázdilová Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Hlavním tématem mé diplomové práce je program Zdravá škola na Základní škole Mysločovice a jeho hodnocení pedagogy, kteří na této

Více

Možnosti pedagogiky volného času v podpoře zdravého životního stylu Pedagogy of leisure time options in promoting healthy lifestyles

Možnosti pedagogiky volného času v podpoře zdravého životního stylu Pedagogy of leisure time options in promoting healthy lifestyles Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: Pedagogiky a psychologie B7505 Vychovatelství 7505R004 Pedagogika volného času Možnosti

Více

Obsah Ú - ÚVOD 1 - GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 - METODY 3 - ÚVODNÍ AKTIVITY 4 - TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 - ODKAZY, ZDROJE

Obsah Ú - ÚVOD 1 - GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 - METODY 3 - ÚVODNÍ AKTIVITY 4 - TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 - ODKAZY, ZDROJE Obsah O Ú - ÚVOD 1 - GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 - METODY 3 - ÚVODNÍ AKTIVITY Aktivita 1: Bingo Aktivita 2: Různé úhly pohledu 4 - TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 4.1. HUMANITÁRNÍ POMOC Teorie

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ

MASARYKOVA UNIVERZITA. Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Vypracovala: Vedoucí práce: Veronika Čížová

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav zdraví dětí a mládeže Jana Nedbalová Kvalita základních škol z hlediska podpory zdraví Quality primary schools from standpoints supports health Bakalářská

Více

Podpora zdraví a zdravého životního stylu u dětí předškolního věku. Veronika Juřenová

Podpora zdraví a zdravého životního stylu u dětí předškolního věku. Veronika Juřenová Podpora zdraví a zdravého životního stylu u dětí předškolního věku Veronika Juřenová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato práce je zaměřena na okolnosti, které se týkají podporou zdraví a zdravého životního

Více

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky MAPOVÁNÍ VZTAHŮ VE TŘÍDĚ 2 Obsah TEORETICKÁ ČÁST

Více

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 ODKAZY, ZDROJE

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 ODKAZY, ZDROJE Obsah O Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY Aktivita 1: Zvíře Aktivita 2: Hic sunt leones Aktivita 3: Změna je život 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 4.1. HUMANITÁRNÍ

Více

Podpory zdraví mladých vězňů: Manuál pro vězeňský personál. wiad Scientific Institute of the Medical Association of German Doctors

Podpory zdraví mladých vězňů: Manuál pro vězeňský personál. wiad Scientific Institute of the Medical Association of German Doctors Manuál Podpory zdraví mladých vězňů: Manuál pro vězeňský personál wiad Scientific Institute of the Medical Association of German Doctors Obsah Úvod... 1 1. Jak poskytovat zdravotní podporu pro mladé vězně...

Více

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Leonardo da Vinci Přenos inovací. Mezinárodní příručka o metodách profesní orientace PRO SKUPINOVÁ ŠKOLENÍ

Leonardo da Vinci Přenos inovací. Mezinárodní příručka o metodách profesní orientace PRO SKUPINOVÁ ŠKOLENÍ Leonardo da Vinci Přenos inovací Mezinárodní příručka o metodách profesní orientace PRO SKUPINOVÁ ŠKOLENÍ Řízení projektu: Karin Steiner (abif, Rakousko) Autoři (abif, Rakousko): Brigitte Mosberger, Karin

Více

EVVO. 1. Vzdělávání. Učení. hrou 2008. škola

EVVO. 1. Vzdělávání. Učení. hrou 2008. škola Úvod Ve třetím pokračování Sborníků 2008 jsme se zaměřili především na tzv. hlubinnou ekologii, marketingový audit školy, systémy a metody vyučování a pochopitelně další zásobník her. Pokud bychom potřebovali

Více

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro děti a žáky na základní škole

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro děti a žáky na základní škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro děti a žáky na základní škole Obr. 1 Titulka Tento projekt je spolufinancován

Více

ZÁKLADY ŠKOLENÍ. č.6

ZÁKLADY ŠKOLENÍ. č.6 ZÁKLADY ŠKOLENÍ č.6 ZÁKLADY ŠKOLENÍ Vítejte v řadě T-Kit Někteří z vás se možná diví: co znamená T-Kit? Můžeme nabídnout alespoň dvě odpovědi. První je jednoduchá jako plná verze v angličtině: Training

Více

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 4 KLÍČ 5 ODKAZY, ZDROJE 3.1.

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 4 KLÍČ 5 ODKAZY, ZDROJE 3.1. Obsah O Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. HUMANITÁRNÍ POMOC Aktivita 1: Haiti Pracovní list 1 A 1 / PL 1 Pracovní list 2 A 1 / PL 2 Pracovní

Více

1. PRŮŘEZOVÉ TÉMA VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

1. PRŮŘEZOVÉ TÉMA VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 1. PRŮŘEZOVÉ TÉMA VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA "Průřezové téma představuje významnou oblast vzdělávání, která prostupuje celým formálním kurikulem a často je obsažena i ve skrytém kurikulu. Jsou to témata,

Více