Kniha 2: Školicí a výukové materiály

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kniha 2: Školicí a výukové materiály"

Transkript

1 RŮSTEM DOSPÍVÁME Kniha 2: Školicí a výukové materiály Obsah Ukázkové lekce...2 O ukázkových lekcích...3 Zdravé stravování ve škole podporující zdraví...4 Energetická rovnováha: význam pohybové aktivity...6 Přizpůsobení pubertě...8 Co je zdravé stravování?...11 Z extrému do extrému...14 Aktivity...17 O aktivitách...18 Zdravé stravování ve škole podporující zdraví...19 Aktivity 1 16 Pohybová aktivita a prevence nadváhy a obezity...50 Aktivity Perspektivy a vlivy: obraz těla, puberta a média...70 Aktivity Diety...96 Aktivity Poruchy příjmu potravy Aktivity Poděkování

2 Ukázkové lekce O ukázkových lekcích...3 Zdravé stravování ve škole podporující zdraví...4 Energetická rovnováha: význam pohybové aktivity...6 Přizpůsobení pubertě...8 Co je zdravé stravování?...11 Z extrému do extrému

3 O ukázkových lekcích Psychologické a kulturní vlivy mají významný dopad na volbu jídla a stravování lidí. Ukázkové lekce využívají pro tyto otázky specifické aktivity a zpracovávají je v tématech: Zdravé stravování ve škole podporující zdraví Energetická rovnováha: význam pohybové aktivity Přizpůsobení pubertě lekce zaměřená na změny a tlaky, které žáci v pubertě zažívají, včetně otázek obrazu vlastního těla (body image) Co je zdravé stravování? Z extrému do extrému lekce zaměřená na to, jak žít ve společnosti, která je posedlá dietami a v níž stále narůstá počet lidí s nadváhou a obezitou. obsahují potřebné informace, a zmiňuje, kdy je potřeba je rozdat účastníkům. Lekce jsou nejúspěšnější, pokud je učitel dobře připraven. Pečlivě si nejprve pro získání pocitu jistoty pročtěte všechny materiály Růstem dospíváme, což Vám pomůže k vytvoření poutavých a zábavných lekcí. Ukázkové lekce nabízejí příklad, jak mohou být aktivity užity, ale v žádném případě nejsou striktně dané. Aktivity mohou být přesunuty, vyměněny nebo vypuštěny. Přečtěte si aktivity několikrát, abyste se cítili jistí v tom, kam chcete s účastníky lekce směřovat, a soustřeďte se na oblasti, u kterých očekáváte větší diskuse. Zajistěte, že diskuse a reflexe budou součástí všech lekcí. Časy uvedené v navržených programech jsou pouze orientační. Početnější třídy by mohly vyžadovat více času kvůli většímu počtu žáků a některá témata zase více času pro diskusi. Ukázkové lekce rovněž nezahrnují přestávky, které je třeba s některými skupinami, nebo po některých tématech zahrnout. Před každou lekcí jsou uvedené klíčové body z kapitol v Knize 1, na nichž jsou aktivity založeny. Je důležité seznámit se s obsahem příslušných kapitol pro začlenění jednoznačných faktů do příslušných lekcí. Každá aktivita také odkazuje k Informačním listům, které 3

4 Zdravé stravování ve škole podporující zdraví Cíle lekce Prozkoumat, co máme na mysli, když se řekne škola podporující zdraví Diskutovat o spojitosti mezi sebevědomím a zdravým stravováním Identifikovat konkrétní strategie pro podporu zdravého stravování a sebevědomí ve škole podporující zdraví Klíčové body z kapitoly Přístup školy podporující zdraví Škola podporující zdraví (ŠPZ) integruje podporu zdraví do všech prvků školního prostředí. Skotská vláda očekává, že všechny školy budou školami podporujícími zdraví do roku Programy ŠPZ jsou nejefektivnější, pokud jsou mnohostranné, integrované do kurikula, širších školních a komunitních iniciativ a pokud školy spolupracují s rodiči a místními úřady. Studie ukázaly, že ŠPZ má pozitivní dopad na sociální a fyzické prostředí školy. Klíčové body z kapitoly 3.1: Sebevědomí Sebevědomí je složitý koncept, který nemá pouze jeden základ. Pocit bezpečí a důvěry ve svět a druhé lidi je od dětství jedním z nejdůležitějších stavebních kamenů nezbytných pro sebevědomí. Škola je jedním z nejdůležitějších prostředí, které ovlivňuje sebevědomí dětí a mladých lidí. Používáním citlivých a kladných přístupů učitelů ve třídě i v běžném životě školy je možné podporovat sebevědomí žáků a mladých lidí. 4

5 Zdravé stravování ve škole podporující zdraví Navrhovaný program Aktivity Nástin cílů lekce 5 Poznej, co chce (ve dvojicích) Aktivita 9: Kde stojíte? Aktivita 10: Jaké faktory ovlivňují zdravé stravování? Změna složení skupin (a připomenutí jmen) Aktivita 11: Znaky školy podporující zdraví Aktivita 15: Jak se můžeme dozvědět, co si děti myslí a co cítí? Zhodnocení Čas(min) Poznámky k aktivitám Vzhledem k tomu, že si lekce klade za cíl pomoci lidem určit praktické strategie, je třeba vzít v úvahu jejich zájmy a výchozí situaci. Účastníci pracují ve dvojicích a sdílejí, co konkrétního od této lekce chtějí. Ujasněte si, co je realistické a co nikoli. Buďte připraveni pružně měnit program lekce. V Aktivitě 9 jde o vyjádření názoru na určitá tvrzení zařazením na vybranou pozici do řady mezi ostatní. Pokud chcete ušetřit čas, vyberte jen 1 nebo 2 tvrzení. Ačkoli je tato aktivita krátká, je vhodná k tomu, aby žáky rozmluvila. Při Aktivitě 10 se žáci zamýšlí nad tím, které faktory ovlivňují rozhodnutí, a to v různých věkových kategoriích. Účastníci si znovu stoupnou do řady, tentokrát ale abecedně podle křestních jmen. (Každý pak zopakuje popořadě jejich jména.) Pak všechny po řadě rozdělte na 5členné skupiny (prvních 5 spolu, pak dalších 5 atd.). Žáci pracují v 5členných skupinách ustavených v předchozí aktivitě. V Aktivitě 11 pracují s definicemi ŠPZ a zamýšlejí se, jak se mohou vztahovat ke zdravému stravování. Žáci uvažují o způsobech, jak je samotné zapojit a jak zjistit, co si myslí. Účastníci si stoupnou do jedné řady podobně jako v Aktivitě 9. Nyní jeden konec znamená ÚPLNĚ a druhý VŮBEC NE a reagují na otázku Do jaké míry byla naplněna vaše očekávání, přání? Uvítejte připomínky vysvětlující jejich stanoviska. 5

6 Energetická rovnováha: význam pohybové aktivity Cíle lekce Posílit význam rovnováhy mezi příjmem potravy a pohybovou aktivitou v našem životě Diskutovat o trendech vztahujících se k zapojování mladých lidí do pohybových aktivit a také důvody, které mohou být v pozadí těchto trendů Určit, co by mohly školy dělat pro to, aby vybízely děti k pohybovým aktivitám Klíčové body z kapitoly 1.2: Pohybová aktivita Děti by měly být podporovány, aby si kromě sportu, tance, organizovaných pohybových aktivit uvědomovaly význam běžných denních činností jako např. chůze. Pohybová aktivita neznamená jen organizované cvičení a tělesnou výchovu. Děti a mladí lidé by se měli věnovat v součtu alespoň 1 hodinu několikrát týdně středně náročné pohybové aktivitě. Výzvou pro učitele a rodiče je udržovat a rozvíjet časné dětské nadšení a elán pro pohyb. Aktivity, které se člověk vybere sám, si více užije a je větší šance, že v nich bude dále pokračovat, narozdíl od aktivit, které jsou vynucené. Pohybová aktivita má příznivý vliv na psychickou pohodu a sebevědomí. 6

7 Energetická rovnováha: význam pohybové aktivity Navrhovaný program Aktivity Nástin cílů lekce 5 Aktivita 17: Hudební listy Utvoření 6členných skupin Čas(min) Přizpůsobení aktivity 10 Pokud nemáte k dispozici hudbu, položte provázek na zem (upevněný na obou koncích). Požádejte žáky, aby se postavili podél provázku abecedně podle křestního jména. Provázek představuje lanový most přes řeku plnou krokodýlů. Žáci musejí mít během aktivity neustále jedno chodidlo na provázku. Požádejte je, ať si vymění místa podle barvy očí od žáků se světle modrýma očima na jednom konci po žáky s tmavě hnědýma očima na druhém. Např. rozdejte lístečky různých barev nebo různých tvarů, přidělte různá písmena apod. Aktivita 18: Sochy rovnováhy Aktivita 20: Udržování rovnováhy Aktivita 21: Výpis pohybové aktivity Utvoření 3členných nebo 4členných skupin Aktivita 22: Pohybová aktivita případová studie/scénáře Aktivita 24: Co si myslím? Závěrečné cvičení Pokud jste předtím využili aktivitu 17 Hudební listy, vyberte si 4 nebo 5 žáků za sochaře, kteří si popořadě budou vybírat pět členů do svého týmu. Zároveň se zeptejte, zda jim to připomnělo výběr do týmu při hodinách TV a jak se cítili. Aktivita 18 vybízí ke kreativnímu předvádění rovnováhy. Zajistěte reflektování v diskuzi a propojení této aktivity s kapitolou 1.2 Pohybová aktivita Aktivita 20 je diskusní cvičení, ve kterém žáci přicházejí na způsoby, jak udržet životní rovnováhu, a třídí rozdílné strategie. Tato aktivita je zamýšlena jako úvod Aktivity 21. Aktivita 21 má formu brainstormingu, kdy žáci uvažují o tom, jak se mohou více věnovat pohybovým aktivitám (holistickým způsobem). Zajistěte, že skupina bude uvažovat o tom, jak mohou běžné denní činnosti přispět ke zvýšení úrovně pohybové aktivity a k udržení rovnováhy mezi příjmem potravy a pohybem. Vyzvěte žáky, aby se pokusili najít, co mají společného. Až se jim to podaří, zeptejte se, jaké to je vědět, že mají něco společného. Jak je důležité vědět, že zapadají do skupiny, a jak to ovlivňuje pohybovou aktivitu mladých lidí? Aktivita 22 využívá případové studie dětí ke zjištění toho, co pomáhá a co naopak brání dětem v pohybových aktivitách. V Aktivitě 24 diskutují žáci o předložených výrocích. Stoupněte si do kruhu. Otočte se bokem všichni na stejnou stranu. Stůjte co nejblíže k sobě. Na daný signál si každý sedne na kolena žáka za sebou. Udržte rovnováhu! 7

8 Přizpůsobení pubertě Cíle lekce Objasnit některé postoje vztahujících se k pubertě Uvažovat o tom, jak se v raném věku utvářejí představy o vzhledu těla a stereotypy o mužích a ženách Zkoumat dopady toho, když je někdo odlišný nebo se cítí být odlišný Rozpoznat faktory, které mohou pomáhat nebo naopak bránit procesu přizpůsobování se změnám Poznat klíčovou roli, kterou může škola sehrát v pomoci mladým lidem v tom, aby měli ze sebe i ze svého těla během puberty dobrý pocit Klíčové body z kapitoly 1.3: Přizpůsobení pubertě Puberta neznamená pouze fyzické změny, ale má také důležité sociální, emocionální a kognitivní aspekty. Věkové rozmezí období puberty je široké, s velikými rozdíly v pořadí a tempu vývojových změn. Vývoj primárních a sekundárních pohlavních znaků a hormonálně ovlivněné nálady a pocity mohou vést u dívek a chlapců k řadě emocionálních reakcí. Puberta a související tělesné změny mají za následek změnu reakcí lidí na mladého člověka a také změny v jejich vztazích i v oblíbenosti mezi vrstevníky. Sociální prostředí způsobuje, že pubertu lépe zvládají ti, kteří jsou v normě, děti, u kterých přichází puberta buď dříve nebo později budou pravděpodobně čelit vícero obtížím. Klíčové body z kapitoly 3.2: Obraz těla Obraz těla je složitý koncept ovlivněný mnoha psychologickými, emocionálními a sociálními faktory. Výzkumy z posledních let ukázaly, že u dětí a mladých lidí se stále častěji rozvíjí negativní (nerealistický) obraz těla. Pocit vnímání obrazu vlastního těla není u mladých lidí pevně ustálen, ale kolísá vlivem širokého spektra faktorů, zejména sebevědomí. Negativní obraz vlastního těla může vést k rozvoji potenciálně nebezpečného chování jako např. k dietám nebo poruchám příjmu 8

9 potravy, zvláště v období dospívání. Školy mohou neúmyslně přispět k negativnímu vnímání vlastního těla svými zdánlivě neškodnými zásadami a zásahy. Děti a mladí lidé se mohou cítit nepříjemně při převlékání ve společných šatnách, oblečeni ve sportovních soupravách i při zapojení do sportovních aktivit. Představy a očekávání, které nám o tom, co je považováno za krásné, poskytují média, mohou ovlivňovat mladé lidi a jejich vnímání toho, co je podle nich přijatelnou postavou. 9

10 Přizpůsobení pubertě Navrhovaný program Aktivity Nástin cílů lekce 5 Aktivity 31: Puberta 15 myšlenková sprcha Skládanka pro rozdělení do skupin 5 Aktivita 26: 30 Zprávy o těle Aktivita 27: Obraz 20 těla - zrakem Rozdílné tvary pro rozdělení do 5 skupin Aktivita 32: Být odlišný 30 Aktivita 34: Jaká pomoc může být poskytnuta? Závěrečná aktivita Čas(min) Poznámky k aktivitám Aktivita 31 je úvodní aktivita založená na slovních asociacích týkajících se puberty. Připravte si fotografie mladých lidí z časopisů. Potřebujete tolik fotografií, kolik chcete mít skupin. Fotografie rozstříhejte tak, aby měl každý jeden kousek. Rozstříhané kousky promíchejte a rozdejte. Požádejte žáky, aby se navzájem našli a sestavili společně obrázek. Aktivita 26 se zabývá typy sdělení, informací o těle, které děti dostávají od rodičů. Aktivita 27 vyzývá žáky, aby se zabývali předsudky, které si lidé o obrazu vlastního těla vytvářejí. Připravte si karty s rozdílnými tvary: čtverce, kolečka, trojúhelníky atd. Požádejte žáky, aby se do skupiny navzájem našli podle shodného tvaru karet. Aktivita 32 vyzývá žáky, aby se zabývali důležitostí vnímání sebe sama jako odlišného od ostatních dětí stejného věku. Aktivita 34 pomáhá poznat strategie, které mohou mladým lidem pomoci pozitivně se přizpůsobit jejich odlišnostem. Jedno kolo odpovědí na otázku Jedna věc, kterou jsem se dozvěděl(a), naučil(a) 10

11 Co je zdravé stravování? Cíle lekce diskutovat o tom, jakou roli hraje jídlo v našem životě ujasnit si, co myslíme zdravým stravováním prozkoumat, co se skrývá za některými měnícími se zvyklostmi a preferencemi diskutovat o tom, jak mohou školy podpořit děti a mladé lidi, aby jedli zdravěji Klíčové body z kapitoly 1.1: Jídlo pro růst Denní množství přijaté energie z jídla a pití by se mělo rovnat množství energie spálené (vydané) prostřednictvím fyzické aktivity a tělesných funkcí. Potřeba energie (kilokalorie) roste během puberty a vrcholí v období adolescence, poté v dospělosti opět klesá. Jídlo uspokojuje nejen náš fyzický hlad, ale uspokojuje také potřeby psychické, smyslové a sociální. Podporovat vyrovnaný příjem energie je podstatné v každém věkovém období, ale je to životně důležité během dětství, kdy se tvoří návyky na celý život. Mladí lidé by měli být povzbuzováni k pití adekvátního množství tekutin. Klíčové body z kapitoly 2.1: Stravovací zvyklosti a preference Obecně lze říci, že stravovací zvyklosti skotských školáků jsou méně zdravé než v mnoha jiných evropských zemích. Děti, které byly kojeny, zažívají v průběhu dětství z kojení významný zdravotní prospěch. Studie ukazují, že děti, které jedí jídlo se svými rodinami, konzumují více ovoce a zeleniny, pijí méně sladkých perlivých nápojů a jedí méně tuku. Existují důkazy o tom, že některé děti ve Skotsku 20 % z 11-15letých i mnozí mladší pravidelně vynechávají snídani. K podpoře vyvážené stravy, která bude dětem chutnat, by měli rodiče malým dětem nabízet širokou škálu stravy a vybízet dítě k ochutnávání. 11

12 Dentální zdraví ve Skotsku je horší ve srovnání s jinými místy ve Velké Británii. Je to způsobeno vyšší konzumací cukru a sladkých perlivých nápojů, což se podílí na vzniku zubních kazů. 12

13 Co je zdravé stravování? Navrhovaný program Aktivity Nástin cílů lekce 5 Aktivita 2: Asociace 15 spojené s jídlem Čas(min) Poznámky k aktivitám Aktivita 2 je hrou na slovní asociace a je myšlena jako zahřívací aktivita. nebo Aktivita 3: Příjemné jídlo Rozdělení na 4členné skupiny Aktivita 4: Co si dáme? Vytvoření odlišných skupin Aktivita 6: To jsem já! Aktivita 7: Trendy ve stravovacích zvyklostech Aktivita 8: Jaké informace děti potřebují? V kruhu Jím rád(a)...(jmenuj něco)... protože nebo Aktivita 3 je úvodní aktivita vyžadující, aby účastníci diskutovali, co dělá jídlo příjemným. 5 Připravte kartičky s kresbami různých ingrediencí na přípravu salát (např. listový salát, okurka, rajčata, cibule) nebo dobře známé jídlo 4 kartičky od každé ingredience. Každý dostane jednu kartičku a najde ostatní se stejnou kresbou. 30 Aktivita 4 se zaměřuje na to, jak se rozhodujeme v každodenním životě, a na překážky zdravého stravování. 5 Utvořte nové skupiny tím, že mají žáci udělat salát (jiné známé jídlo). Měli by najít 3 různé ingredience ( kromě svých vlastních), aby vytvořili novou 4člennou skupinu. 20 Aktivita 6 pokládá řadu otázek, které mají za cíl prozkoumat a individuálně se zaměřit na to, co se skrývá za některými měnícími se stravovacími zvyklostmi. 30 Aktivita 7 požaduje po žácích, aby uvažovali nad klíčovými body kapitoly 2.1: Stravovací zvyklosti a preference a poskytli možné důvody 30 Aktivita 8 vede žáky k diskusi o tom, jak by mohli využít informace z kapitol a informačních listů. 10 Zdůraznění toho, že jídlo je příjemné a zábavné. Neuspokojuje pouze hlad, ale také emoční a sociální potřeby. 13

14 Z extrému do extrému Cíle lekce zvýšit porozumění problémům vztahujícím se k dietám a tlaku na mladé lidi, aby dietu drželi podívat se na diskriminaci dětí, které mají nadváhu prozkoumat, jaký může mít škola přístup k otázkám nadváhy a diet Klíčové body z kapitoly 2.2: Nadváha a obezita Nedávný výzkum ukázal, že výskyt obezity celosvětově roste u dětí a mladých lidí. Míra obezita vzrostla trojnásobně v mnoha zemích; WHO vypočítala, že na celém světě je více než jedna miliarda lidí s nadváhou a více než 300 milionů obézních. S vysokou mírou obezity je spojena sociální deprivace. Zdaleka nejčastější příčinou obezity je kombinace snížené pohybové aktivity a zvýšeného příjmu kalorií. Základem v boji s obezitou u dětí je zvýšit úroveň tělesné aktivity a upravit stravovací návyky a chování. Nadváha nebo obezita mají významné sociální a psychologické důsledky. Obezita je významným rizikovým faktorem v rozvoji závažných onemocnění v dospělosti např. kardiovaskulárních chorob, diabetu 2. typu, vysokého krevního tlaku, artrózy, deprese a různých typů rakoviny, včetně rakoviny prsu a tlustého střeva. Dokonce i mírné snížení příjmu kalorií může mít významný vliv na hmotnost úbytek 100 kalorií za den může vést ke ztrátě 4,5 kg za rok. Klíčové body z kapitoly 2.3: Diety V posledních letech došlo k výraznému nárůstu 15letých dívek a chlapců, kteří drží dietu, aby zhubli. Je více těch teenagerů, kteří se rozhodnou držet dietu, než těch, kteří jsou obézní nebo mají nadváhu. Věk, kdy se rozhodnou držet dietu, neustále klesá, zprávy hovoří již o 5 14

15 až 7letých dětech, které omezují svůj příjem potravy. Tlak, který idealizuje velmi štíhlé tvary u dívek a svalnatou postavu u chlapců, začíná brzy a pokračuje dále prostřednictvím tlaku médií. Dietu pravděpodobně spouští obavy ze vzhledu a ze změny tvaru těla, které pubertu doprovázejí. Tyto obavy se objevují zejména u dívek. Hmotnost lze úspěšně redukovat malými změnami stravovacích návyků dodržovanými po dlouhou dobu. Většina lidí, kteří zhubnou držením diety, nabude většinu své váhy zpět, což vede k dalším pokusům o hubnutí. 15

16 Z extrému do extrému Navrhovaný program Aktivity Nástin cílů lekce a nastínění základních pravidel lekce Aktivita 41: Všechny změnit Aktivita 43: Módní diety a dietní výstřelky Utvoření 3členných skupin Čas(min) Poznámky k aktivitám 5 Zmiňte, že mnozí z nás mají pravděpodobně zkušenosti s nadváhou a/nebo s držením diety, ať už skrze někoho, koho znají, nebo z vlastní zkušenosti. Všichni musíme být citliví, abychom neuvedli svými slovy tyto lidi do rozpaků. 10 Aktivita 41 je zahřívací, která slouží k připomenutí toho, jak moc diety prostupují naší kulturou. 30 Aktivita 43 žádá dvojice žáků, aby kriticky zaznamenali jazyk a obrázky používané na podporu diet v médiích. 15 Mějte na ukázku výběr fotografií různých lidí různého věku a obou pohlaví. Požádejte žáky, aby si vybrali foto, které je oslovuje. Poté ať utvoří skupinu po třech, a to buď všichni se stejnou fotkou nebo s rozdílnými fotografiemi. Vyzvěte je, aby vyjádřili, čím je daná fotka upoutala. Do jaké míry to bylo způsobeno přitažlivostí osoby a co činí někoho přitažlivým? Aktivita 44: Důvody pro dietu Aktivita 30: Co to znamená Žáci zůstanou spolu ve skupině a vyberou jednu fotografii pro další aktivitu. 30 Aktivita 44 se zabývá tím, proč se různí lidé rozhodnout v různých obdobích svého života držet dietu. 45 Aktivita 30 se zaměřuje na diskriminaci dětí s nadváhou a na možné strategie, jak tento problém změnit. mít nadváhu Evaluace lekce 15 Na konci lekce poskytněte dostatek času k vyjádření pocitů. Vyzvěte žáky, aby si představili čáru napříč místností, kde jeden konec označuje hodně a druhý vůbec ne. Požádejte je, ať si stoupnou na místo, které odpovídá jejich různým tvrzením. Když si vyberou své místo, zeptejte se někoho, zda by mohl říct, proč stojí tam, kde stojí. Pokračujte, dokud budete mít rozmanité odpovědi. Tvrzení mohou být: Mám podněty k zamyšlení Cítím se spokojen Jsem pořád hladový po poznání Cítím se jistější 16

17 Aktivity O aktivitách...18 Zdravé stravování ve škole podporující zdraví...19 Aktivity 1 16 Pohybová aktivita a prevence nadváhy a obezity...50 Aktivity Perspektivy a vlivy: obraz těla, puberta a média...70 Aktivity Diety...96 Aktivity Poruchy příjmu potravy Aktivity

18 O aktivitách Metodika Růstem dospíváme byla navržena tak, aby byla co nejpružnější, aby poskytovala celou řadu aktivit, které pomohou podpořit diskuzi a pochopení klíčových témat a otázek vznesených v Knize 1. Cílem aktivit 1 je poskytnout návrh, jak přistupovat k informacím a tématům z jedné nebo více kapitol nebo informačních listů. Aktivity jsou základními stavebními prvky pro kterýkoli výukový program. Jak mohou být aktivity využity? Aktivity jsou rozčleněny do částí: každá část obsahuje název aktivity, předpokládanou délku trvání a související kapitoly a/nebo informační listy. Obdobně je tomu na začátku každé části v Knize 1, kde jsou u každé kapitoly uvedeny aktivity, které s kapitolou přímo souvisejí. Výběr aktivit pro jednotlivé lekce Některé aktivity jsou podobného charakteru nebo obsahu. Výběr aktivit bude záviset na tom, na co se chcete v dané lekci zaměřit, co uznáte za vhodné, že může danou třídu bavit a při čem se budete během realizace cítit bezpečně a pohodlně. V žádném případě se neočekává, že by měl učitel použít většinu nebo všechny aktivity. Přehled ukázkových lekcí pomáhá získat představu o tom, jak mohou být témata propojena a které aktivity k nim mohou být smysluplně využity. Poté, co se rozhodnete, co bude tématem lekce, doporučujeme, abyste si vybrané aktivity a související prameny několikrát pročetli. Je důležité, abyste se s nimi a s jejich obsahem důkladně seznámili. Čím více budete s kapitolou seznámeni, tím více informací můžete předat a více během lekce naučit. Možná si vyberete k doplnění svých znalosti některé z pramenů uvedených v hlavních odkazech a dalších pramenech nebo na webových stránkách, které jsou uvedeny na konci každé kapitoly v Knize 1. Diskuse a aktivity z jedné kapitoly vedou často k dalším tématům, proto se mohou navzájem doplňovat s dalšími kapitolami. 1 Aktivity 1-49 jsou propojeny s kapitolami a informačními listy v Knize 1. Aktivita 50 Na koho se obrátit je pojata jako specifická lekce, která se zabývá ochranou dětí může být využita v rámci diskusí, zejména při citlivých tématech jako jsou poruchy příjmu potravy. 18

19 Zdravé stravování ve škole podporující zdraví Aktivita 1. Nakresli zdravého člověka 2. Asociace spojené s jídlem 3. Příjemné jídlo Čas Související kapitoly Související informační listy Komentáře k aktivitě a další prameny (min) 10 Toto je úvodní aktivita a může otevřít diskuzi k dalším kapitolám 15 Toto je zahřívací aktivita a může být propojena s kapitolou 1.1: Jídlo pro růst nebo 2.1: Stravovací zvyklosti a preference : Stravovací zvyklosti a preference 4. Co si dáme? : Jídlo pro růst 5. Jídlo potřebujeme k.../ Jím, protože : Jídlo pro růst 2.1: Stravovací zvyklosti a preference 6. To jsem já! : Stravovací zvyklosti a preference 7. Trendy ve stravovacích zvyklostech 8. Jaké informace děti potřebují? : Stravovací zvyklosti a preference : Jídlo pro růst 2: Výživové cíle a pokyny pro pohybovou aktivitu mladých lidí ve Skotsku 1: Současné stravovací zvyklosti dětí a dospívajících 3: Energetická rovnováha a výživové požadavky 1: Současné stravovací zvyklosti dětí a dospívajících 1: Současné stravovací zvyklosti dětí a dospívajících 1: Současné stravovací zvyklosti dětí a dospívajících 3: Energetická rovnováha a výživové požadavky 5: Zubní a ústní zdraví mladých lidí 9: Kojení Tato aktivita může vést k diskuzi o trendech v jídelních zvycích, ke kapitole 2.1: Stravovací zvyklosti a preference a k informačnímu listu 1: Současné stravovací zvyklosti dětí a dospívajících Diskuse může být propojena s kapitolou 3.1: Sebevědomí a 3.3: Role médií Může být užitečné pročíst si kapitolu Přístup školy podporující zdraví 19

20 Aktivita Čas (min) 9. Kde stojíte? 20 nebo méně 10. Jaké faktory ovlivňují zdravé stravování? 11. Znaky školy podporující zdraví 12. Jak mohou školy podporovat psychické a emocionální zdraví? 13. Seznam nadání, dovedností a vlastností 14. Porozumění rozvoji dovedností 15. Jak se můžeme vědět, co si děti myslí a co cítí? 16. Co přinášíme a co si odnášíme? Související kapitoly Přístup školy podporující zdraví 30 Přístup školy podporující zdraví 3.1: Sebevědomí 40 Přístup školy podporující zdraví 30 Přístup školy podporující zdraví 3.1: Sebevědomí : Sebevědomí : Sebevědomí 30 Přístup školy podporující zdraví Související informační listy 4: Iniciativy týkající se výživy ve školách 4: Iniciativy týkající se výživy ve školách 1: Současné stravovací zvyklosti dětí a dospívajících 4: Iniciativy týkající se výživy ve školách Komentáře k aktivitě a další prameny Může být užitečné projít si Hungry for Success: A whole school approach to school meals in Scotland (najdete na nd.gov.uk/ ) Aktivita může být propojena s kapitolou 1.2: Pohybová aktivita. Překážkou pro mladé lidi při sportování může být obava, že nejsou dobří a že nemají pro sport vlohy. Proto může být k užitečné projít kapitolu Přístup školy podporující zdraví. 20 Toto je závěrečná aktivita, která může být použita u většiny kapitol 20

21 Aktivita 1 Nakresli zdravého člověka Cíl Podnítit diskusi o tom, jak žáci vidí zdraví Pomůcky Listy papíru Tužka nebo pastelky Čas 10 minut Postup 1. Bez předchozího probírání požádejte každého ve skupině, aby namaloval obrázek zdravého člověka (a to tak, že do obrázku zahrnou vše, co dle jejich mínění patří k člověku, který je a zůstává zdravý). Není to soutěž v kreslení, proto jim dejte cca 2 minuty. 2. Vyzvěte je, aby se o svou kresbu podělili s ostatními ve skupině a aby představili, co a proč namalovali. Zároveň ať si všímají, jaké jsou běžné, ale i neobvyklé pohledy na to, co znamená být zdravý. 3. Zeptejte se a diskutujte: Kolik lidí nakreslilo smějící se obličej s roztaženými pažemi? Zmiňte, že po celém světě děti ve věku 3-12 let téměř vždy kreslí osobu s úsměvem a s roztaženými pažemi. To ukazuje jejich přesvědčení, že být zdravý je silně spojeno s psychickou pohodou. Jaké znaky byly běžné a jaké neobvyklé? cvičící lidé, relaxující lidé, byli na obrázku přítomni další lidé, aspekty zdravé výživy? Namaloval někdo starší osobu, někoho na vozíku či s brýlemi? Je stereotypní zobrazovat zdraví tímto způsobem? 4. Uveďte, že tento postup je používán v celé Velké Británii a každý rok se opakuje na národní a mezinárodní úrovni. V posledních letech byl u dětských kreseb pozorován nečekaný trend týkající se vyobrazení žen. Děti vždy uplatňovaly při kresbě žen určité zákonitosti: hlava navazuje na trojúhelníkové tělo s nohama připojenýma k sukni a se zvýrazněným pasem. Ale v posledních letech je ženská postava kreslena jako velmi vysoká, rovná, tenká a beztvará. Zpočátku byl tento jev zaznamenán v kresbách dívek kolem let. V poslední době se ale toto pojetí ženské postavy objevuje už ve výkresech i 7letých dívek. Podobná, avšak méně dramatická změna se objevuje také v chlapeckých kresbách zdravých mužů. Je kladen důraz na svalnatou horní část těla,s vypracovanými břišními svaly. Tento jev se objevuje také u čím dál mladších dětí. Otázky, problémy Učitelé vyšších ročníků, kteří jsou si vědomi, že se tento postup (kreslení postavy) používá, mohou tuto aktivitu obohatit svým přístupem. Tato aktivita je vhodná jako úvodní k mnoha diskusím. Je také úvodem k aktivitě 42 Nakresli člověka s ideální váhou. Související kapitoly Tato aktivita může pomoci otevřít diskuzi téměř na jakékoliv téma, proto může být propojena s každou kapitolou. Může být například využita k následujícím diskusím: rovnováha mezi pohybovou aktivitou a pocitem pohody (Kapitola 1.2) diety a obezita (Kapitola 2.2 a 2.3) obraz těla (Kapitola 3.2). Související informační listy Aktivita je dobrá pro otevření mnoha diskusí k tématům a otázkám: 21

22 Současné stravovací zvyklosti dětí a dospívajících (Informační list 1). Výživové cíle a pokyny pro pohybovou aktivitu mladých lidí ve Skotsku (Informační list 2). Energetická rovnováha a výživové požadavky (Informační list 3). 22

23 Aktivita 2 Asociace spojené s jídlem Cíl Otevřít diskusi o jídle. Pomůcky Papír, tužky Tabule nebo flipčart a fixy Čas 15 minut Postup 1. Požádejte žáky, aby mysleli na nějaký druh jídla a první, které je napadne, ať napíší na kus papíru. 2. Všechny obejděte a řekněte jim, aby každý ukázal spolužákovi po své pravici, co napsal. Tento spolužák by poté měl říci, co je to za jídlo a zvolat slovo, které je ve spojitosti s tímto jídlem napadne (asociace). Napište toto slovo na tabuli nebo flipčart. Postup opakujte, dokud každý neukáže svůj papír a spolužák po pravici neřekne, co mu zapsané jídlo asociuje. 3. Společně uvažujte nad typy slov, která je napadla: Kolikrát: - zazněl jednoduchý popis např. křupavý, mokrý, zelený - výraz jakosti např. chutný, zdravý, odporný, špatný - jsou spojena tvarově s napsaným jídlem např. hrušky s jablky? - jsou spojena s místem nebo časem např. prázdniny, školní obědy, neděle, večeře - spadají do jiné kategorie - co si děti a mladí lidé myslely, když psaly toto cvičení - zda si myslí, že by byly rozdíly mezi jejich vlastní odpovědí a tím, co odpověděli ostatní - proč to tak může být Otázky, problémy Tato aktivita je zamýšlena jako zahřívací a jako taková by neměla trvat dlouho. Související kapitoly / informační listy Tato činnost by měla působit jako zahřívací aktivita a může být používána v lekcích zabývajících se většinou témat z kapitol / informačních listů. Krátce diskutujte: -co nám tato slova říkají o místě, které jídlo zaujímá v našem životě. Jsou tato slova převážně pozitivní nebo negativní, objektivní nebo subjektivní? 23

24 Aktivita 3 Příjemné jídlo Cíl Otevřít diskuzi o tom, jakou roli má jídlo v našem životě. Pomůcky Tabule nebo flipčart a fixy Čas 10 minut Postup 1. Požádejte žáky, aby sdíleli s jiným žákem svou vzpomínku na příjemné jídlo a aby řekli, jaké jídlo bylo. 2. Společně sdílejte své dojmy a postřehy. Do jaké míry byl pocit příjemného jídla ovlivněn kvalitou potravin i dalšími faktory, např. společníky u jídla, úpravou jídla na talíři, příležitostí. Je možné zapsat tyto faktory na tabuli, nebo flipčart pro pozdější využití. Otázky, problémy Toto je úvodní aktivita hodiny a měla by trvat jen několik minut. Související kapitola Stravovací zvyklosti a preference (Kapitola 2.1) Další diskuse Tato aktivita může vést k diskusi na různá témata, včetně některých témat týkajících se diet a jejich ne-fungování, nebo ohledně vytvoření školního prostředí příjemného k jídlu. 24

Metodický materiál k tématu

Metodický materiál k tématu Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka o.p.s. nabízí projekt Výchova ke zdraví v pedagogické praxi (CZ.1.07/1.3.46/01.0016) Metodický materiál k tématu Filosofie programu ŠPZ v současnosti a historickém

Více

Co je program Škola podporující zdraví

Co je program Škola podporující zdraví Co je program Škola podporující zdraví Proces podpory zdraví ve školách se realizuje některými programy, jedním z nich je evropský program Škola podporující zdraví (ŠPZ). Filozofie podpory zdraví vychází

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

REALIZACE SEMINÁŘE JE V ROCE 2014 PODPOŘENA Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ, Č.

REALIZACE SEMINÁŘE JE V ROCE 2014 PODPOŘENA Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ, Č. REALIZACE SEMINÁŘE JE V ROCE 2014 PODPOŘENA Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ, Č. PROJEKTU 10426 Doba nedávno minulá Anička 1970 Venčení psa 30 min Chůze do školy

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Třetí ročník projektu za podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Třetí ročník projektu za podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky. Třetí ročník projektu za podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky. Projekt Tancem proti obezitě vznikl v roce 2008, kdy se uskutečnil jeho první ročník. Od té doby se ho zúčastnilo cca 10 000

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Co to vlastně je prezentace?

Co to vlastně je prezentace? Prezentace Co to vlastně je prezentace? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Příprava prezentace Kdo? -

Více

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr.

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr. Co to vlastně je prezentace? Prezentace Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Kdo? - komu budu prezentovat

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu. Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr.

Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu. Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr. Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr. Jana Divoká Kniha podléhá autorským právům. Je dovoleno ji šířit jako

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení jsou přizpůsobeny věkovým skupinám dětí. Zaměřuje

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. zástupkyně hlavního hygienika ČR ředitelka odboru ochrany veřejného zdraví Školní stravování Regulováno evropským potravinovým

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

5 žáků s SPU, 2 žáci LMD (poruchy chování) žádný žák s výrazným talentem

5 žáků s SPU, 2 žáci LMD (poruchy chování) žádný žák s výrazným talentem Název lekce (projektu) Práva a povinnosti Škola ZŠ Plaňany Vyučující - autor lekce Mgr. Martina Kvasilová Věková skupina 12 13 let Počet dětí 24 Počet dívek 11 Počet chlapců 13 Charakteristika dětí (děti

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Nástroj rychlého hodnocení SHE

Nástroj rychlého hodnocení SHE Nástroj rychlého hodnocení SHE Doprovodný dokument k online manuálu SHE pro školy 1 Tiráž Titul Nástroj rychlého hodnocení SHE: Doprovodný dokument k online manuálu SHE pro školy Autoři Erin Safarjan M.P.H.

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

Příklad dobré praxe III

Příklad dobré praxe III Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe III pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL PRO DĚTI OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM:

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL PRO DĚTI OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM: ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL PRO DĚTI OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM: PROGRAM JABLÍČKO LOĽI PHABAJORI * * romsky červené jablíčko 1 1. Program Jablíčko Program je určen pro děti především ze sociálně vyloučených

Více

Předmět: Výchova ke zdraví

Předmět: Výchova ke zdraví 5.8 Oblast: Člověk a zdraví 5.8.1 Obor: Výchova ke zdraví Předmět: Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Výchova ke zdraví Předmět Výchova ke zdraví přináší základní informace o člověku v souvislosti

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Netradiční měření délky

Netradiční měření délky Netradiční měření délky Očekávané výstupy dle RVP ZV: změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H.

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H. Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století Hrstková H. Česká republika přední místo na světě ve výskytu kardiovaskulárních chorob Nejčastější příčina úmrtí Budoucí vývoj zdraví - ovlivňován

Více

Cíl vymezení a ujasnění kategorie odpovědnosti uvědomění si souvislosti mezi právy a odpovědností

Cíl vymezení a ujasnění kategorie odpovědnosti uvědomění si souvislosti mezi právy a odpovědností 2. ODPOVĚDNOST ÚPLNÁ Zdroj: kol. Nové horizonty výchovy k občanství. Olomouc 2001, z latiny: responsibilita odpovědnost, od slova odpověď KOMU? Vůdci? Svědomí? Bohu? Cíl vymezení a ujasnění kategorie odpovědnosti

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Proč nám chutná Nezdravé?

Proč nám chutná Nezdravé? Proč nám chutná Nezdravé? Česká společnost pro Výživu a vegetariánství stavíme mosty k vegetariánství Každý kdo chce udělat jeden nebo deset kroků směrem ke zdravé výživě Musí jít tou cestou, kterou již

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10 Małgorzata Handzlik (PE400.607v01-00) Bílá kniha o zdravotních problémech souvisejících

Více

- hledání forem pro prezentaci

- hledání forem pro prezentaci Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Setkání s krajinou Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 6. a 7. ročník

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

ZDRAVOTNÍ BENEFITY POHYBU

ZDRAVOTNÍ BENEFITY POHYBU ZDRAVOTNÍ BENEFITY POHYBU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Zdravotní benefity pohybu Autor Mgr. Alena Němečková

Více

Matice k gendrově politickým strategiím

Matice k gendrově politickým strategiím / GENDER TOOLBOX Matice k gendrově politickým strategiím Cílová skupina (-y): Řídící skupiny, vedoucí pracovníci/pracovnice, multiplikátorky a multiplikátoři U delších gendrových školeních nebo kurzů:

Více

Produkt a jeho charakteristika

Produkt a jeho charakteristika Název školy Produkt a jeho charakteristika Ročník studia/třída Produkt a jeho charakteristika VY_32_INOVACE_11_01_01 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu v prvním ročníku oboru Podnikání.

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008)

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) 1. Základní aspekty Obsah: 2. Monitoring a evaluace 3. Hodnocení implementace 4. Hodnocení principů Programu

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Proč chůze? Vykročte ke šťastnému a zdravému životnímu stylu

Proč chůze? Vykročte ke šťastnému a zdravému životnímu stylu Proč chůze? Vykročte ke šťastnému a zdravému životnímu stylu proč chůze? Každý umí chodit, jedná se o jeden z nejsnazších způsobů fyzické činnosti na světě, který se dá provozovat prakticky kdekoliv, bez

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Klíčové otázky. Úvod

ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Klíčové otázky. Úvod ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Nikdo však tehdy netušil, že od zákazů pěstovat holuby, rybařit, chovat papouška a kanárky, povede cesta ke komínům pecí osvětimských krematorií. Nakonec směli židé jen zemřít. Karel

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU DUBEN 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU Několik jednoduchých změn ve vašem stravování dnes vám pomůže vypadat a cítit se perfektně, až přijde léto. Je to takhle: bezpečná a

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Mgr. et Bc. Radek Dolenský, ředitel školy Plzeň 29. listopadu 2013 Mise školy: Škola je budována na pěti pilířích:

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Klinika dětí a dorostu a Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy 3. LF UK a FNKV Honzík ve věku 11,5 let 128 kg, 184 cm, BMI 37,8

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Možnosti využití případové konference v následné péči. Doc.PhDr. Oldřich Matoušek PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.

Možnosti využití případové konference v následné péči. Doc.PhDr. Oldřich Matoušek PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D. Možnosti využití případové konference v následné péči Doc.PhDr. Oldřich Matoušek PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D. Důvody proč plánovat následnou péči Osobní kontakt zainteresovaných Rychlá koordinace Vyšší

Více

Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti

Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti Tom Václavík Projekt realizován za podpory dárcovského fondu Nadace Veronica Společně pro Brno Globální ekologická krize

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012 SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK Tisková konference Praha 21. srpen 2012 ŠPATNÝ ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE nedostatek pohybových aktivit nevyváženost mezi výdejem a příjmem energie nezdravéstravování

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více