Kapitoly z dějin informatiky 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kapitoly z dějin informatiky 1"

Transkript

1 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Kapitoly z dějin informatiky 1 Od starověku do 19. století Michal Musílek Centrum talentů MFI, Pedagogická fakulta UHK, Hradec Králové 2010

2 Obsah Předmluva Výpočetní pomůcky a mechanické kalkulátory Počítání na prstech včetně násobení Prsty, číslice a číselné soustavy Abakus, neboli počítadlo Mechanické kalkulátory Počítání s logaritmy, aneb co si počít s násobením Grafické násobení pomocí přímek a jejich průsečíků Algoritmus gelosia Napierovy kostky Logaritmy a logaritmické tabulky Logaritmická stupnice a kružítko Logaritmické pravítko Ukázka výpočtu s logaritmickými tabulkami Logaritmická stupnice a princip výpočtů kružítkem Mechanické počítače a děrnoštítkové stroje Charles Babbage, tvůrce prvních počítačů Babbageův Difference engine a diferenční stroje švédských konstruktérů Projekt Analytical engine Ada Augusta King of Lovelace, první programátorka v historii informatiky Joseph Marie Jacquard program zaznamenaný na děrných štítcích Herman Hollerith záznam a zpracování dat na děrných štítcích

3 Předmluva Toto vyprávění o nejzajímavějších momentech historického vývoje informatiky vzniklo jako studijní text pro nadané zájemce o informatiku (případně výpočetní techniku či matematiku) z řad středoškolských studentů v rámci projektu Centrum talentů MFI Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Stejně dobře může posloužit i jejich učitelům pro zpestření výuky informatiky. Jeho hlavní cíl je motivační. Historická data jsem vždy ověřoval z několika nezávislých zdrojů, ale spíš než o úplnost přehledu nejdůležitějších událostí z oblasti informatiky mi šlo o to ukázat, jakou pozornost a úsilí věnovali naši osvícení předchůdci snaze nejprve usnadnit a později zautomatizovat a urychlit zpracování informací. V počátečních obdobích vývoje šlo zejména o numerická data, tedy o výpočty. Ne nadarmo se strojům na zpracování informací dodnes říká stručně počítače, ačkoliv počítání už dávno není jejich jedinou a při pohledu zvenčí už ani převažující činností. Abychom si uvědomili, jaký pokrok v rychlosti a přesnosti výpočtů znamenají samočinné počítače, je dobré si vyzkoušet různé polozapomenuté výpočetní metody a pomůcky. Zkusme násobení na prstech, na počítadle, přibližné výpočty pomocí logaritmické stupnice a kružítka či poměrně přesné výpočty s logaritmickými tabulkami. Všechny jmenované metody jsou zajímavé z hlediska použitých matematických principů, mají v sobě kouzlo dávných časů, ale jejich použití je zoufale pomalé a těžkopádné ve srovnání se současným kapesním elektronickým kalkulátorem, o osobním počítači nemluvě. Pokud máte to štěstí, že jste po svých rodičích či prarodičích podědili logaritmické pravítko, budete vědět, že jeho vývoj stál spoustu intelektuálního úsilí i řemeslného umu našich předků a budete si ho jistě vážit. Určitě se na něm naučíte alespoň násobit, možná i další typy výpočtů. Přeji vám, milí čtenáři, aby vás čtení kapitol z historie informatiky bavilo alespoň tak, jako mne těšilo je pro vás psát. V Hradci Králové v březnu 2010 Michal Musílek 3

4 1 Výpočetní pomůcky a mechanické kalkulátory 1.1 Počítání na prstech včetně násobení Prsty sloužily lidem od nepaměti jako nejstarší početní pomůcka a současně nejstarší vnější paměť. V našem století používáme prsty už pouze jako vnější krátkodobou paměť pro přenos mezi řády při písemných operacích s vícecifernými čísly. Znázornění malých čísel od 0 do 5 se zdá být naprosto jednoznačnou záležitostí. Vždyť je přece založeno na vzájemně jednoznačném zobrazení mezi počítanými předměty a prsty. Různé kultury však mohou stejné číslo znázorňovat různě. Zatímco my vztyčujeme prsty počínaje palcem a konče malíčkem, některé jiné kultury jakoby pokládají prsty do dlaně počínaje malíčkem a konče palcem. Takže stejné gesto, které pro nás znamená číslo dvě (vztyčený palec a ukazovák), může znamenat tři (v dlani jsou tři prsty malíček, prsteník a prostředník). Na prstech lze nejen sčítat, ale také násobit. Násobení na prstech bylo dříve běžnou dovedností, používalo se ve středověku, ale s rozvojem jiných výpočetních pomůcek se postupně stalo zapomenutým uměním. Jedná se o jednoduché postupy, pro které stačí umět zpaměti jen malou část násobilky do 5 včetně a vyšší čísla mezi sebou násobíme pomocí prstů. Představme si, že malíčky představují čísla 6, prsteníky 7, prostředníky 8, ukazováky 9 a palce 10. Dotkneme se špičkami prstů odpovídající číslům, která chceme vynásobit (6 až 10). Volné prsty nahoře představují doplňky těchto dvou čísel do deseti. Označme tyto doplňky a a b a odvoďme si jak násobení na prstech funguje: (10 a) (10 b) = (a + b) + ab = [10 (a + b)] 10 + ab. Tedy počet prstů dole (směrem k malíčkům), včetně dotýkajících se, udává počet desítek, zatímco součin prstů nahoře udává jednotky výsledku násobení. Obr. 1 Ukázka násobení na prstech Násobíme 8 krát 9. Počet prstů dole, včetně spojených, je 7 a znamená počet desítek (tedy 70). Horní volné prsty spolu vynásobíme a tak získáme počet jednotek, tedy 1. 2 = 2. Výsledek násobení na prstech je 72. Podobné postupy lze uplatnit také pro násobení větších čísel. Přesuneme se do velké násobilky a budeme mezi sebou násobit dvě čísla z množiny {11, 12, 13, 14, 15}. Malíčky budou znamenat čísla 11, prsteníky 12, prostředníky 13, ukazováky 14 a palce 15. Dotkneme se špičkami prstů odpovídající číslům, která chceme vynásobit. Volné prsty nyní necháme stranou. Jako čísla a a b označíme převis násobeného čísla přes desítku. Vynásobení tedy proběhne takto: (10 + a) (10 + b) = (a + b) + ab. I zde počet prstů dole (směrem k malíčkům), včetně dotýkajících se, udává počet desítek, ale pozor! Vždy je zde také jedna stovka jako základ a jednotky tentokrát získáme jako součin prstů dole, opět počítáno včetně dotýkajících se prstů. 4

5 Obr. 2 Ukázka velké násobilky na prstech Násobíme 14 krát 14. Počet prstů dole, včetně spojených, je 8 a znamená počet desítek (tedy 80). Dolní prsty spolu navíc také vynásobíme a tak získáme počet jednotek, tedy 4. 4 = 16. Výsledek násobení na prstech je = 196. Do třetice budeme násobit dvě čísla z množiny {16, 17, 18, 19, 20}. Nyní budou malíčky představovat čísla 16, prsteníky 17, prostředníky 18, ukazováky 19 a palce 20. Dotkneme se špičkami prstů odpovídající číslům, která chceme vynásobit. Volné prsty nahoře představují nyní doplňky těchto dvou čísel do dvaceti. Doplňky označíme a a b. Násobená čísla jsou 20 a a 20 b. Jejich vynásobením získáme: (20 a) (20 b) = (a + b) + ab = [10 (a + b)] 10 + ab. Tedy vezmeme základ 200 a k němu přičteme tolik desítek, kolik je dvojnásobek počtu prstů dole (směrem k malíčkům), včetně dotýkajících se prstů. Součin volných prstů nahoře udává jednotky výsledku násobení. Obr. 3 Ukázka velké násobilky násobení čísel od 16 do 20 na prstech Násobíme 19 krát 17. Stálý základ pro výpočet součinu dvou čísel z množiny {16, 17, 18, 19, 20} je 200. K němu připočteme tolik desítek, kolik je dvojnásobek počtu prstů dole, včetně spojených, tedy pro našich 6 prstů připočteme 120. Dohromady prozatím 320. Nakonec vynásobíme horní volné prsty a tak získáme počet jednotek 1. 3 = 3. Pomocí prstů jsme určili, že = 323. Pro násobení čísel od 1 do 10 devíti existuje jiný zajímavý postup. Obě ruce položíme vedle sebe na stůl hřbetem nahoru a prsty očíslujeme postupně od levého malíčku až po pravý malíček od 1 do 10, tj. levý malíček představuje 1, levý prsteník 2, levý prostředník 3, levý ukazovák 4, levý palec 5, pravý palec 6 atd. Prst odpovídající číslu, které násobíme devíti schováme do dlaně, ostatní prsty necháme vztyčené. Potom počet prstů vlevo od schovaného udává počet desítek, zatímco prsty vpravo od schovaného udávají jednotky. Označme a číslo, které násobíme devíti. Pak počet prstů vlevo od schovaného je a 1, zatímco počet prstů vpravo od schovaného je 10 a. Důkaz správnosti postupu: 10 (a 1) + (10 a) = 10a a = 9a. Podobně můžeme násobit devíti čísla od 11 do 20. Obě ruce opět položíme vedle sebe hřbetem nahoru. Prsty tentokrát představují čísla od 11 do 20. Prst odpovídající číslu, které násobíme devíti schováme do dlaně, ostatní prsty necháme vztyčené. Tentokrát levý malíček představuje stabilně jednu stovku, zbývající prsty vlevo od schovaného představují počet devítek a prsty vpravo od schovaného počet jednotek. Přímý důkaz správnosti postupu výpočtu je opět jednoduchý. Označme a pořadí prstu představujícího číslo 10 + a, pak můžeme psát: (a 2) + (10 a) = a a = a = 9 (10 + a). 5

6 1.2 Prsty, číslice a číselné soustavy Počet prstů na lidských rukou se stal také předlohou pro číslice a zápis čísel v různých číselných soustavách. Římské číslice vznikly napodobením tvaru jednotlivých prstů I, dlaně V, či dvou spojených dlaní X. Římská číselná soustava však nebyla poziční, takže pro vyšší řády se už používala jiná písmena, odvozená pro změnu z názvů příslušných jednotek. Obr. 4 Sumerský zápis čísel Sumerové zapisovali čísla pomocí klínového zápisu. Svislý klín znamenal prst, tedy jedničku, vodorovný klín desítku. Historikové zjistili, že tabulky s prvními číselnými zápisy jsou starší než tabulky se záznamy jazykových textů. Zdá se, že číslice tu byly dříve než písmena. Sumerové používali nejprve desítkovou číselnou soustavu, ale později (kolem roku 2100 př. n. l.) ji doplnili na šedesátkovou číselnou soustavu. Základní číslice byly vlastně jen dvě. Svislý klín znamenající jedničku a vodorovný klín znamenající desítku. Kombinací těchto dvou symbolů se zapisovala čísla od 1 do 59. Zápisy napsané několikrát vedle sebe znamenaly jednotlivé řády 1 1 (jednotky, šedesátky, 3600, ). Používaly se i šedesátinné zlomky (,, ). Problém byl v absenci symbolu odpovídajícímu naší desetinné čárce. Symbol pro nulu nejprve neexistoval, ale později byl doplněn. Šedesátka souvisela s měřením času a také s kalendářem a do dnešních dob se nám také zachovala v jednotkách času. Hodina má šedesát minut a minuta šedesát sekund. Kruh dělíme na 360 stupňů, což je násobek šedesáti blízký počtu dní v roce. Obr. 5 Mayský zápis čísel Prázdná lastura je symbolem nuly. Ostatní čísla se zapisují kombinací kroužků (prst, jednotka) a proužků (končetina, pětka) od 1 do 19. Větší čísla se zapisují pomocí dvacítkové poziční číselné soustavy. Souvislost s kalendářem má také Mayský číselný poziční systém. Jeho základem je pro změnu číslo dvacet a čísla od 1 do 19 se vyjadřují kombinací dvou symbolů. Kroužek odpovídá jednomu prstu, tedy jedničce, vodorovný pruh celé končetině, tedy pětce. Číslo 19 tedy zapíšeme jako tři proužky a čtyři kroužky (kroužky píšeme vždy nahoru a vodorovné proužky dolů). Pro nulu se používá zvláštní symbol znázorňující prázdnou lasturu. Číselná soustav je poziční, tedy poslední řád jsou jednotky, předposlední dvacítky, další by měl být 400, ale zde se právě projeví souvislost systému s kalendářem, takže třetí pozice zprava má váhu 360 jednotek. Představuje vlastně jeden rok s 18 měsíci po 20 dnech. Mayové ovšem znali také sluneční rok s 365 dny a používali navíc posvátný rok s 260 dny. Systém přidávání přestupného dne k některým rokům byl dokonalejší než u námi používaného Gregoriánského kalendáře. 6

7 Obr. 6 Čínské počítací hůlky Číňané už ve 4. stol. př. n. l. užívali ke znázorňování čísel a počítání bambusové hůlky. Kolmé systémy se střídaly na pozicích řádů. Čínské bambusové tyčinky sloužící nejen ke znázornění čísel, ale také k počítání používají dva navzájem kolmé systémy znázornění číslic od 1 do 9. Nula se buď znázornila vynecháním místa, nebo se do tohoto prostoru místo hůlek položil kámen. Obr. 7 Znázornění čísla 6258 pomocí čínských počítacích hůlek 1.3 Abakus, neboli počítadlo Počítání na abaku bylo ve středověku v západní a střední Evropě stejně populární jako počítání na prstech či počítání na linách. Teprve s nástupem renesance zvítězilo počítání s arabskými čísly nad počítáním s výpočetními pomůckami. Nestarší starověké abaky byly hliněné destičky s žlábky, do nichž se vkládaly počítací kaménky (kulaté oblázky). Římský abakus měl u žlábků symboly římských číslic (M, D, C, L, X, V, I). Podobný systém se používá dodnes v Číně (počítadlo suan pan), jednotlivé počítací kameny (korálky, nejčastěji dřevěné) jsou navlečeny na bambusových tyčkách, či kovových drátech tak, že dva s pětinásobnou vahou jsou nad přepážkou a pět s jednonásobnou vahou pro daný řád jsou pod přepážkou. Při znázorňování čísel a výpočtech se počítají kameny přisunuté k přepážce, zatímco odsunuté k okrajům jsou momentálně mimo hru. Obr. 8 Čínské počítadlo suan pan Počítací kameny nad přepážkou mají váhu 5, zatímco ty pod přepážkou 1. Zleva doprava tedy tento suan pan znázorňuje číslice 0, 6, 4, 2, 5, 3, 6, 2, 6, 0, 9, 2 a 1. Můžeme také říci, že je zde zobrazeno číslo Japonci jsou známí svým vztahem k jednoduchosti a miniaturizaci. Uvědomili si, že všechny číslice od 0 do 9 mohou znázornit pomocí jednoho kamene s váhou 5 a čtyř kamenů s váhou 1. Čínský systém zjednodušili na Tak podle počtu kamenů nad a pod přepážkou lehce rozeznáme 7

8 čínský suan pan a japonský soroban. Japonci mají navíc v oblibě jiný tvar počítacích kamenů, který má po obvodu výraznější hranu. Obr. 11 Suan pan s tiskovým výstupem Nevýhodou počítadel proti kalkulátorům či počítačům může být absence tiskového výstupu. Jak je vidět na obrázku, technici si poradili i s tímto problémem, takže nyní mají milovníci tradiční výpočetní pomůcky k dispozici suan pan s tiskem. Obr. 9 Japonské počítadlo soroban Od počítadla suan pan se liší menším počtem kamenů (1 + 4 pro každý řád) a také jejich tvarem. Znázorňování číslic od 0 do 9 je však stejné jako u čínského počítadla suan pan. Obr. 10 Soroban a elektronický kalkulátor Počítání na sorobanu je v Japonsku populární i ve 20. Století. Proto firma SHARP vyráběla pro domácí trh kombinaci elektronického kalkulátoru a tradičního počítadla. Posledním typem počítadla je počítadlo s vodorovnými řadami počítacích kamenů po 10 kusech. Chybí zde přepážka, takže všechny počítací kameny mají stejnou váhu. Zatímco u nás v Čechách a na Moravě je počítadlo považováno za dětskou hračku, v lepším případě za pomůcku pro výuku sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel od 1 do 100, směrem na východ od nás, zejména v zemích bývalého SSSR, je stále užívanou výpočetní pomůckou. Zatímco Čech leckdy ani neví, že na počítadle je možné nejen sčítat a odčítat, ale také násobit a dělit, Rus ovládá na sčotu všechny základní početní operace, rozlišuje řády, počítá i s desetinnými čísly. Simulátor sčotu a popis výpočtů na něm s řadou ilustrací lze nalézt na webu 1 autora. 1 8

9 Obr. 12 Sčot a znázornění čísel na sčotu Sčot má v každé řadě 10 počítacích kamenů. Pro lepší orientaci počtáře jsou prostřední dva kameny barevně označeny (často jsou černé). Můžeme si to představit tak, že položíme ruce před sebe na stůl hřbety nahoru. Potom palce odpovídají černým kamenům, zatímco ostatní prsty světlým. Kratší řada kamenů odděluje celá čísla od desetinných zlomků. Dá se říct, že představuje desetinnou čárku. Jednotlivé cifry jsou znázorněny kameny posunutými k levému okraji sčotu. Na obrázku je znázorněno číslo Mechanické kalkulátory První mechanický kalkulátor byl málem zapomenut kvůli útrapám a zmatkům třicetileté války. Prototyp sestrojil roku 1623 profesor astronomie na univerzitě v Tübingenu Wilhelm Shickard ( ). Jeho počítací hodiny, jak se kalkulátoru díky využití ozubených kol přezdívalo, ovládaly všechny čtyři základní početní operace, ovšem nikoliv čistě mechanicky. Přístroj vyžadoval kvalifikovanou obsluhu, počtář musel rozumět násobení pomocí tzv. Napierových kostek, o nichž se zmíníme ve druhé kapitole. Obr. 14 Původní skici Shickardova mechanického kalkulátoru Obr. 13 Wilhelm Shickard, konstruktér prvního mechanického kalkulátoru Shickard korespondoval s Johanem Keplerem, a to již v době, kdy působil jako astronom u císařského dvora v Praze. Během třicetileté války Shickard bohužel zahynul, pravděpodobně na infekční onemocnění, a všechny do té doby vyrobené exempláře kalkulátoru byly zničeny. Naštěstí se dochovaly původní plány, podle kterých byla v roce 1960 postavena funkční replika. Na základě těchto skic a dopisů, které psal Shickard Keplerovi se podařilo vyrobit fungující exempláře přístroje po více než 400 letech od původního vynálezu. 9

10 Obr. 15 Replika Shickardova kalkulátoru v muzeu v Tübingenu Dlouho byl za konstruktéra prvního mechanického kalkulátoru v historii považován Blaise Pascal ( ), který svoji Pascalinu, jak kalkulátor nazvali jeho první uživatelé, sestrojil ve svých 19 letech, tedy roku Pascalův otec byl správcem královských daní a Blaise chtěl kalkulátor setrojit pro usnadnění daňové evidence. Stojí za zmínku, že Blaisův otec se kvůli nově zavedeným daním dostal do sporu s kardinálem Richelieu a rodina se proto již roku 1638 stěhovala z Paříže do Rouenu. Obr. 16 Blaise Pascal Obr. 17 Pascalina Během svého života dal B. Pascal vyrobit více než 50 mechanických kalkulátorů, jejichž konstrukci postupně vylepšoval a zdokonaloval. Kalkulátor pouze sčítal a odečítal, neuměl násobit a dělit. Oblíbený byl pro svoji spolehlivost a jednoduchou obsluhu. Také Anglie přispěla k rozvoji mechanických kalkulátorů. Královský mechanik Samuel Morland ( ) sestrojil roku 1666 první kalkulátor, který uměl nejen sčítat a odečítat, ale také násobit a dělit. Přenos do vyššího řádu však nebyl zautomatizován a hlavně byl přístroj mnohem méně spolehlivý než Pascalina, což bylo dáno nevhodnou konstrukcí. Proto také nebyl vyráběn ve větším rozsahu. 10

11 Obr. 17 Sir Samuel Morland Konstruktér prvního kalkulátoru, který uměl násobit (i když ne úplně automaticky a ne docela spolehlivě). Jako zajímavost můžeme uvést, že v jedné z etap svého života pracoval ve špionážních službách a že je jednou z řady osobností informatiky, které se kromě vývoje výpočetní techniky zabývaly také kryptologií. Obr. 18 Gottfried Wilhelm Leibniz Po prvních pokusech, kdy se snažil zdokonalit Pascalinu, pochopil, že pro násobení je potřeba nový konstrukční prvek Leibnizovo kolo. Pro mechanickou realizaci násobení je potřeba kolo s různým počtem aktuálně zabírajících zubů. Německý filozof, matematik a mechanik Gottfried Wilhelm Leibniz ( ) sestrojil roku 1675 kalkulátor, pro který navrhl jako nový konstrukční prvek kolo, či spíše válec s různě dlouhými zuby. Posunováním menšího ozubeného kolečka se dal měnit počet zubů, které se během výpočtu dostanou do záběru. Leibnizovo kolo (nazývané také Leibnizův válec) se stalo základním prvkem mechanických kalkulátorů na více než 200 let (až do doby, kdy jej nahradila modernější Odhnerova konstrukce kola s proměnným počtem zubů). Pro informatiku má význam také Leibnizův objev dvojkové číselné soustavy a popis výpočtů v ní. Obr. 19 Charles Xavier Thomas de Colmar a jeho mechanický kalkulátor zvaný Arithmometer Komerčně úspěšná byla konstrukce francouzského vynálezce Charlese X. Thomase de Colmar ( ) z roku 1820 známa pod názvem Arithmometer, nebo také Thomasův kalkulátor. 11

12 Thomas de Colmar byl za svůj vynález vyznamenán řádem čestné legie a to dokonce dvakrát (1821 rytířem čestné legie a 1857 důstojníkem čestné legie). Protože se věnoval především pojišťovnictví, začal se sériovou výrobou Arithmometru poměrně pozdě (1852). Do roku 1870, kdy umírá, vyrobil jeho závod více než 1000 kusů. Arithmometer byl tedy prvním sériově vyráběným mechanickým kalkulátorem na světě. Byl zkonstruován a vyráběn s důrazem na vysokou spolehlivost, aby mohl být používán ve vládních agenturách, bankách, pojišťovnách či observatořích. Jeho výroba běžela až do začátku 1. světové války (1914). Obr. 20 Willgodt Theophil Odhner Vynálezce moderního kola s proměnným počtem pinů (zubů). Obr. 21 Odhnerovo kolo Nový konstrukční prvek kolo, jehož počet zubů bylo možné měnit nastavením páčky vymyslel švédský vynálezce Willgodt Theophil Odhner ( ) v roce 1873 a patentoval jej o dva roky později. Kalkulátory s Odhnerovými koly se vyráběly ještě v 70. letech 20. století. Obr. 22 Originál Odhner LUSID mechanický kalkulátor 12

13 2 Počítání s logaritmy, aneb co si počít s násobením S rozvojem astronomie a fyziky na počátku 17. století vystupuje naléhavě potřeba rozsáhlých a přesných numerických výpočtů. Dalekohled byl objeven roku 1608 nezávisle několika brusiči čoček a již roku 1609 jej Galileo Galilei zamířil na oblohu, ale již před tím prováděl Tycho Brahe pouhým okem s využitím zaměřovacích přístrojů (velkých zaměřovacích úhloměrů, nazývaných kvadranty a sextanty) tak přesná měření, že z nich Johanes Kepler mohl odvodit zákony pohybu planet Sluneční soustavy. Zatímco předchozí praxe potřebovala především obchodní počty a důležité bylo umět rychle sčítat a odčítat, vědeckotechnické výpočty vyžadují mnohem častěji násobení, případně dělení. Nahradit násobení opakovaným sčítáním není rozumné, protože to výpočty velmi zpomaluje. Tuto kapitolu věnujeme násobení a výpočetním metodám a pomůckám, které ho usnadňují a urychlují. 2.1 Grafické násobení pomocí přímek a jejich průsečíků Dříve než se budeme zabývat algoritmem gelosia a Napierovými kostkami, ukážeme si hezkou pomůcku pro znázornění násobení víceciferných čísel, která je založena na podobném principu. Jde o grafické násobení pomocí skupin rovnoběžných přímek a jejich průsečíků. Ukážeme si její použití na příkladu: 253 x Obr. 23 Grafické násobení pomocí přímek Obr. 24 Počítání průsečíků přímek pro stanovení součinu Jednotlivé číslice obou činitelů znázorníme skupinami navzájem rovnoběžných přímek. Každému z činitelů přidělíme jeden směr. Skupiny průsečíků ležících pod sebou patří jednomu řádu výsledku, 13

14 takže je budeme sčítat dohromady. Na obr. 24 jsme skupiny průsečíků označili žlutým, nebo bílým podbarvením. V jednotlivých řádech od desetitisíců po jednotky dostaneme počty průsečíků: 2, 9, 21, 26 a 12. Červeně zapsané číslice znamenají přenos do vyššího řádu, takže součin 253 x 124 je roven Algoritmus gelosia Jedním z algoritmů používaných ve středověku pro násobení byl algoritmus gelosia, tedy žaluziový algoritmus. Pro násobení si připravíme tabulku s čtvercovými poli, která rozdělíme úhlopříčkou na dvě shodné části. Počet sloupců, resp. řádků tabulky je dán počtem cifer prvního, resp. druhého činitele. Nad sloupce, resp. před řádky můžeme napsat jednotlivé číslice činitelů. Dovnitř každého pole tabulky zapíšeme součin příslušných dvou číslic tak, že číslice řádu desítek bude nad úhlopříčkou a číslice řádu jednotek pod ní. Obr. 25 Násobení algoritmem gelosia příprava tabulky Zvolili jsme součin 253 x 124. V 1. sloupci jsou násobky 2, ve 2. násobky 5 a ve 3. násobky 3. V 1. řádku násobíme jedničkou, ve 2. řádku dvěma a ve třetím řádku čtyřmi. Pokud je součin cifer menší než 10, zapisujeme jej pouze pod úhlopříčku a místo nad úhlopříčkou necháváme volné. Pokud je součin cifer dvouciferné číslo, zapisujeme desítky nad a jednotky pod. Obr. 26 Násobení algoritmem gelosia výpočet součinu Ve vyplněné tabulce počítáme součty po jednotlivých žaluziích, které jsou vyznačeny střídavě bílou a žlutou barvou. Začneme vpravo dole, poslední číslice je 2, pokračujeme žlutým pruhem = 7, třetí pruh nám dává = 13, tedy nesmíme zapomenout na přenos do vyššího řádu, Výpočet součtu pak provádíme po jednotlivých žaluziích, tj. šikmých pruzích, které jsou v obr. 26 vyznačeny barevně. Začínáme v pravém dolním rohu a postupujeme směrem nahoru a doleva. Je-li součet v některé žaluzii větší než deset, zapíšeme do výsledku pouze číslici řádu jednotek a řád desítek přeneseme do vyššího řádu, tedy přičteme k součtu následující žaluzie. Součty žaluzií v obr. 26 jsou postupně 2, 7, 13, 10, 2 a výsledek násobení je tedy Napierovy kostky Jedním ze vzdělanců, kterým leželo usnadnění a urychlení násobení větších čísel na srdci, byl skotský matematik, fyzik a astronom John Napier ( ). První pomůckou, kterou vynalezl byly tzv. Napierovy kostky (rozuměj kůstky, kosti), pravidelné čtyřboké hranoly, které měly výšku rovnou desetinásobku délky hrany podstavy a na jejichž stěnách byly připraveny násobilky všech číslic od 1 do 9 v podobě užívané algoritmem gelosia. Bílé podlouhlé hranoly připomínaly svým tvarem kosti, odtud název. Při počítání se vybraly vhodné kostky a jejich boční stěny (na každé ze čtyř bočních stěn byla jiná násobilka, protože číslice se v každém z činitelů mohou opakovat), 14

15 a tak se poskládal jeden z činitelů. Druhý činitel vznikl vybráním odpovídajících řádků ve skládačce z kostek odpovídajících prvnímu činiteli. Obr. 27 Napierovy kostky Ukázka výpočtu součinu čísel x 13569: Obr. 28 John Napier Lord of Merchiston ( ) Jak jsme se už dozvěděli v první kapitole, byly Napierovy kostky v upravené podobě (místo hranolů byly použity válečky, které měly po svém obvodu všechny násobilky od 0 do 9) součástí prvního mechanického kalkulátoru. Shickardovu kalkulátoru se přezdívalo počítací hodiny, protože přičítání čísel do střadače bylo realizováno mechanicky pomocí ozubených kol. Násobení však probíhalo tak, že jeden z činitelů se postupně násobil ciframi druhého činitele pomocí Napierových kostek, které byly umístěny na válečcích a z nichž se vybíral příslušný řádek odsunutím šablony s výřezy. 15 Obr. 29 Napierovy kostky jako součást Shickardova kalkulátoru Válečky skryté za šablonami v horní části Shickardova kalkulátoru měly po obvodu sloupečky čísel odpovídající Napierovým kostkám s násobilkami číslic 0 až 9. Váleček se natočil tak, aby se číslice prvního činitele objevily v horních výřezech (na fotografii jsou zde číslice 0, 0, 9, 5, 3 a 1, tedy prvním činitelem je číslo 9531). Z druhého činitele se braly postupně jednotlivé číslice, výběr se provedl posunutím šoupátka směrem doleva (na fotografii číslice 7). Přečtený výsledek se přenesl na ovládání střadače a přičetl se k jeho aktuálnímu stavu. Přičtením součinů pro jednotlivé číslice 2. činitele se správným řádovým posunem získáme součin.

16 2.4 Logaritmy a logaritmické tabulky John Napier se zapsal do dějin informatiky svými kostkami, které urychlily provádění algoritmu gelosia. Přesto dál hledal nějaký nový princip, který by přinesl výraznější zrychlení násobení a také by vyřešil dělení (Napierovy kostky řešily pouze násobení). To ho přivedlo na myšlenku logaritmu. Funkce, která by dokázala převést násobení na sčítání a dělení na odečítání. Nejen myšlenka, ale také název funkce pochází od Napiera. Roku 1614 vydal knihu Mirifici logaritmorum canonis descriptio (Popsání podivuhodného zákona logaritmů), jež obsahovala nejen pravidla pro počítání s logaritmy, ale také první logaritmické tabulky pro základ přibližně rovný převrácené hodnotě Eulerova čísla e. Povšimněte si, že Napierovi bylo v tomto roce 64 let. Další impuls k rozvoji užívání logaritmů dal světu anglický matematik, první profesor geometrie na Gresham College v Londýně, Henry Briggs ( ), který dostal výtisk Napierova spisu a a roku 1616 se vypravil za Napierem, aby s ním v Edinburgu konzultoval zobecnění a praktické použití logaritmů a přesvědčil ho k použití základu 10. Roku 1617 publikoval osmimístné tabulky dekadických logaritmů čísel od 1 do Roku 1624 publikoval čtrnáctimístné tabulky logaritmů čísel od 1 do a od do Své dílo později doplnil o čtrnáctimístné tabulky dekadických logaritmů goniometrických funkcí sinus a tangens s přesností 0,01. Důsledným použitím dekadických logaritmů ve svých tabulkách dal Briggs přírodovědcům silný nástroj, který několikanásobně zrychlil vědecké výpočty. Nezávisle na skotech přišel na myšlenku logaritmické funkce švýcarský jemný mechanik, hodinář, výrobce astronomických přístrojů a matematik Jost Bürgi ( ), který během působení u dvora císaře Rudolfa II., kde působil od roku 1601, objevil princip a sestavil tabulky logaritmů se základem rovným přibližně Eulerovu číslu e. Tabulky dokončil již roku 1611, ale publikoval je bohužel až roku 1620, čímž se připravil o prvenství. Jeho přínos zůstal dlouho téměř nepovšimnut, zřejmě také s celkovým úpadkem vědy v zemích koruny české v době pobělohorské. Obr. 30 Jost Bürgi (Iobst Burgius) Zručný švýcarský mechanik, který uměl navrhovat a vyrábět mechanické modely pohybů nebeských těles, musel mít vynikající astronomické vzdělání. To přitom musel získat z větší části jako samouk. Neuměl latinsky, neměl formální vzdělání. Matematické schopnosti prokázal jako asistent Johana Keplera, kterému pomáhal zpracovávat rozsáhlé výsledky astronomických pozorování Tycha Brahe. Při svých výpočtech používal logaritmy o několik let dříve než je John Napier publikoval. Protože však byl spíše praktikem, podcenil potřebu včas publikovat své teoretické vědecké výsledky. Zdá se, že i jeho dokonalé mechanické modely byly originálním způsobem publikování astronomických objevů, které neuměl popsat v jediném vědeckém jazyce své doby v latině. 16

17 2.5 Logaritmická stupnice a kružítko Edmund Gunter ( ), anglický matematik velšského původu, kolega Henryho Briggse na Gresham College v Londýně (Briggs byl jmenován profesorem geometrie, Gunter astronomie) začal pro rychlé přibližné výpočty používat místo logaritmických tabulek logaritmickou stupnici, na níž odměřoval a přenášel vzdálenosti kružítkem. Tím připravil půdu pro vynález logaritmického pravítka. Použití logaritmické stupnice k výpočtům popsal jiný angličan, Edmund Wintage ( ), v knize L'usage de la règle de proportion en arithmétique, která vyšla nejprve roku 1624 v Paříži ve francouzštině. Anglický překlad The Use of the Rule of Proportion vyšel o dva roky později v Londýně (roku 1626). 2.6 Logaritmické pravítko První logaritmické pravítko sestrojil William Oughtred ( ), který už kolem roku 1620 přišel s nápadem posunovat vůči sobě dvě lineární či kruhové logaritmické stupnice, čímž se stalo kružítko zbytečným. První skutečné logaritmické pravítko, a to kruhové, sestrojil až v roce O dva roky později sestrojil jednoduché lineární logaritmické pravítko. O zdokonalení lineárního pravítka se postaral v roce 1657 Seth Partridge, který zavedl rámečkovou konstrukci pevné části, v niž se mezi dvěma propojenými pevnými částmi posunuje v drážkách pohyblivá část šoupátko. Později přibyla další pohyblivá část průhledný jezdec s ryskou. Logaritmické pravítko se pak na tři staletí stalo nejpoužívanější výpočetní pomůckou pro vědeckotechnické výpočty a později neodmyslitelným atributem konstruktéra inženýra, který pomocí něj prováděl běžné technické výpočty. Na internetu lze najít řadu stránek věnovaných logaritmickým pravítkům a dokonce i zdařilý simulátor 2 v podobě Java apletu. Obr. 31 Portrét Williama Oughtreda od Václava Hollara Obr. 32 Moderní kruhové logaritmické pravítko se liší od Oughtredova především použitým materiálem 2 17

18 2.7 Ukázka výpočtu s logaritmickými tabulkami Obr. 33 Jedna strana z tabulek pětimístných logaritmů (celkem 20 stran) 18

19 Počítání s logaritmickými tabulkami si ukážeme na jednoduchém příkladu. Máme vypočítat objem rotačního kužele, jehož kruhová podstava má poloměr r = 30,6 cm a jehož výška v = 34,7 cm. Hodnotu Ludolfova čísla π můžeme brát nejvýše s přesností na 5 platných číslic, tj. π 3, Připomeňme si vzorec pro výpočet objemu kužele: V 2 r v. 3 Vezměme členy součinu na pravé straně vzorce od konce, tedy zprava doleva. Po zlogaritmování dostaneme: log V = log v + 2 log r + log π log 3 = log 34,7 + 2 log 30,6 + log 3,1416 log 3. Logaritmus libovolného čísla se skládá z charakteristiky a z mantisy. Charakteristika je celočíselná část logaritmu a je rovna řádu nejvyšší nenulové číslice v čísle, které logaritmujeme. Mantisa je desetinná část logaritmu a najdeme ji v tabulkách pro číslo, které logaritmujeme bez ohledu na jeho řád (v tu chvíli nás zajímají jen číslice, z kterých je číslo sestaveno, řád je určen charakteristikou). log 34,7 má charakteristiku 1, protože nejvyšší číslice 3 má řád desítek, tj. 10 1, mantisu najdeme v řádku 347, sloupci 0 a zde přečteme hodnotu Závěr: log 34,7 = 1,54033 log 30,6 má charakteristiku 1, protože nejvyšší číslice 3 má řád desítek, tj. 10 1, mantisu najdeme v řádku 306, sloupci 0 a zde přečteme hodnotu Závěr: log 30,6 = 1,48572 log 3,1416 má charakteristiku 0, protože nejvyšší číslice 3 má řád jednotek, tj Mantisu najdeme v řádku 314, kde přečteme hodnoty ve sloupci 1 a 2, protože další dvojčíslí 16 je mezi 10 a 20. Mezi hodnotami ve sloupcích 1 a 2 je diference = 14, takže opravu lineární interpolací budeme hledat v pomocné tabulce P.P. (partes proportionales) pro n = 14 v řádku odpovídajícím poslední číslici, tedy 6. Hodnotu mantisy s opravou vypočteme ,4 = 715, Tedy Závěr: log 3,1416 = 0, log 3 má charakteristiku 0, protože nejvyšší číslice 3 má řád jednotek, tj. 10 0, mantisu najdeme v řádku 300, sloupci 0 a zde přečteme hodnotu Závěr: log 3 = 0,47712 Nyní můžeme provést vlastní výpočet pomocí sčítání a odčítání: 1,54033 v 5, ,48572 r 0, ,48572 r 0,49715 π 5, ,53180 Zbývá nám poslední krok. Odlogaritmovat výsledek získaný sčítáním a odčítáním. Číslo 4,53180 se skládá z charakteristiky 4 a mantisy Charakteristika 4 nám říká, že nejvyšší nenulová číslice výsledku bude mít řád desetitisíců, tj Mantisu budeme hledat uvnitř tabulky. V řádku 340, sloupcích 2 a 3 najdeme nejbližší nižší (173) a nejbližší vyšší (186) hodnotu, mezi nimiž je diference = 13. Potřebné opravě = 7 se uvnitř tabulky P.P. pro n = 13 nejvíce 19

20 blíží číslo 6,5 a najdeme ho v pátém řádku. Pro mantisu jsme tedy našli logaritmované číslo Vzhledem k tomu, že nejvyšší číslice 3 je řádu desetitisíců, nemusíme v tomto případě hýbat desetinnou čárkou. Odpověď: Objem rotačního kužele, jehož kruhová podstava má poloměr r = 30,6 cm a jehož výška v = 34,7 cm je V = cm 2. Hodnoty zadání v tomto příkladu byly zvoleny tak, abychom vystačili s jednou ze stran v tabulkách. Pro většinu praktických úloh bychom museli tabulkami listovat. Celé tabulky s uvedenou přesností výpočtů mají pouze 20 stran a jsou dostupné na webu 3 autora. Pokud posuzujeme výhodnost použití logaritmických tabulek k výpočtům, musíme si uvědomit, že postupy hledání v tabulkách se dají dobře nacvičit a tím se počítání značně zrychlí. Porovnávat jej musíme s písemným násobením a dělením víceciferných čísel, nikoliv se současným počítáním pomocí elektronického kalkulátoru. Pak si uvědomíme, jak úžasným pokrokem v technice výpočtů byl objev logaritmů na počátku 17. století. 2.8 Logaritmická stupnice a princip výpočtů kružítkem Obr. 34 Lineární stupnice a logaritmická stupnice pro grafické výpočty pomocí kružítka Pomocí lineární stupnice můžeme sčítat a odčítat. Chceme-li např. spočítat, kolik je 5 + 3, vezmeme do kružítka vzdálenost od bodu 0 (což je počátek lineární stupnice) k bodu 3, zabodneme kružítko do bodu 5 a uděláme oblouček směrem doprava. Oblouček vyznačí řešení, jímž je bod 8. Odečítání se liší od sčítání tím, že oblouček děláme směrem doleva. Pomocí logaritmické stupnice můžeme analogicky násobit a dělit. Chceme-li např. spočítat, kolik je 4. 3, vezmeme do kružítka vzdálenost od bodu 1 (což je počátek logaritmické stupnice) k bodu 3, zabodneme kružítko do bodu 4 a uděláme oblouček směrem doprava. Oblouček vyznačí řešení, jímž je bod 12. Dělení se liší od násobení tím, že oblouček děláme směrem doleva. Tak se můžeme např. přesvědčit, že 4 : 3 1,33. Všimněme si, že na logaritmické stupnici odpovídá stejnému násobku stejná vzdálenost. Můžeme se o tom přesvědčit, když vezmeme do kružítka vzdálenost od 1 k 2, což odpovídá dvojnásobku. Stejnou vzdálenost má také 2 od 4; 2,5 od 5; 3 od 6; 3,5 od 7; 4 od 8; 4,5 od 9; 5 od 10 atd. Podobně vzdálenost od 1 do 3 se rovná vzdálenosti 1,5 od 4,5; 2 od 6; 2,5 od 7,5; 3 od 9 atd

Michal Musílek, 2009. michal.musilek@uhk.cz http://www.musilek.eu/michal/

Michal Musílek, 2009. michal.musilek@uhk.cz http://www.musilek.eu/michal/ Michal Musílek, 2009 michal.musilek@uhk.cz http://www.musilek.eu/michal/ Grafické násobení pomocí průsečíků přímek Algoritmus gelosia a Napierovy kostky Objev logaritmů, přirozený a dekadicky log Logaritmické

Více

Michal Musílek, 2009. michal.musilek@uhk.cz http://www.musilek.eu/michal/

Michal Musílek, 2009. michal.musilek@uhk.cz http://www.musilek.eu/michal/ Michal Musílek, 2009 michal.musilek@uhk.cz http://www.musilek.eu/michal/ Počítání na prstech (včetně násobení) Zápis číslic v různých kulturách, vrubovky Abakus (5+2, 4+1, 10) a výpočty na něm Mechanické

Více

Historie výpočetní techniky

Historie výpočetní techniky Snaha ulehčit si počítání vedla už daleko v minulosti ke vzniku jednoduchých, ale promyšlených pomůcek. Následoval vývoj mechanických počítacích strojů, který vedl až k vývoji počítačů, tak jak je známe

Více

Historie výpočetní techniky 1. část. PRVOHORY Staré výpočetní pomůcky

Historie výpočetní techniky 1. část. PRVOHORY Staré výpočetní pomůcky Historie výpočetní techniky 1. část PRVOHORY Staré výpočetní pomůcky Staré výpočetní pomůcky Základem pro počítání je zaznamenávání čísel. V minulosti k tomu sloužily předměty, kam bylo možno dělat zářezy

Více

Stručná historie výpočetní techniky část 1

Stručná historie výpočetní techniky část 1 Stručná historie výpočetní techniky část 1 SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_1_1 IKT Stručná historie výpočetní techniky 1. část Mgr. Radomír Soural Za nejstaršího předka počítačů je považován abakus,

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.14.1 Autor Petr Škapa Datum vytvoření 24. 11. 2012 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Autor Průřezové téma Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_286_Historie_počítačů

Více

Historie počítačů 1. Předchůdci počítačů Počítače 0. a 1. generace

Historie počítačů 1. Předchůdci počítačů Počítače 0. a 1. generace Historie počítačů 1 Počítače 0. a 1. generace Snaha ulehčit si počítání vedla už daleko v minulosti ke vzniku jednoduchých, ale promyšlených pomůcek Následoval vývoj mechanických počítacích strojů, který

Více

HISTORIE. Principy počítačů I. Literatura. Počátky historie počítačů. Počátky historie počítačů. Dnešní chápání počítače

HISTORIE. Principy počítačů I. Literatura. Počátky historie počítačů. Počátky historie počítačů. Dnešní chápání počítače Principy počítačů I HISTORIE Literatura www.computerhistory.org C.Wurster: Computers An Ilustrated History R.Rojas, U.Hashagen: The First Computers History and Architectures D.Mayer: Pohledy do minulosti

Více

1 Historie výpočetní techniky

1 Historie výpočetní techniky Úvod 1 Historie výpočetní techniky Základem výpočetní techniky jsou operace s čísly, chcete-li záznam čísel. V minulosti se k záznamu čísel používaly různé předměty, jako například kameny, kosti, dřevěné

Více

Jak to celé vlastně začalo

Jak to celé vlastně začalo Historie počítače Jak to celé vlastně začalo Historie počítačů, tak jak je známe dnes, začala teprve ve 30. letech 20. století. Za vynálezce počítače je přesto považován Charles Babbage, který v 19. století

Více

VY_32_INOVACE_INF.15. Dějiny počítačů II.

VY_32_INOVACE_INF.15. Dějiny počítačů II. VY_32_INOVACE_INF.15 Dějiny počítačů II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 První programovatelné stroje V roce

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

(12) Historie počítačů. Vznik před 5000 lety Usnadňoval počítání s čísly Dřevěná / hliněná destička, do níž se vkládali kamínky (tzv.

(12) Historie počítačů. Vznik před 5000 lety Usnadňoval počítání s čísly Dřevěná / hliněná destička, do níž se vkládali kamínky (tzv. (12) Historie počítačů Předchůdci První zařízení = velmi jednoduchá (mechanické principy) Vývoj těchto zařízení probíhal do pol. 20. století (dvě větve): Analogové počítače Číslicové počítače Abakus Vznik

Více

Úvod do programování (ALG ) F F U K. Jonathan L. Verner. Department of Logic

Úvod do programování (ALG ) F F U K. Jonathan L. Verner. Department of Logic Úvod do programování (ALG 110006) Jonathan L. Verner Kontakty jonathan.verner@ff.cuni.cz jonathan.temno.eu/teaching Konzultace e-mailovou/osobní domluvou. Požadavky Zimní semestr Nutno získat 75% bodů

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

VY_32_INOVACE_CTE_2.MA_04_Aritmetické operace v binární soustavě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

VY_32_INOVACE_CTE_2.MA_04_Aritmetické operace v binární soustavě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_CTE_2.MA_04_Aritmetické operace v binární soustavě Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Rozšiřování = vynásobení čitatele i jmenovatele stejným číslem různým od nuly

Rozšiřování = vynásobení čitatele i jmenovatele stejným číslem různým od nuly Rozšiřování a krácení zlomků Rozšiřování vynásobení čitatele i jmenovatele stejným číslem různým od nuly rozšířený zlomek vznikl tak, že jsme čitatel i jmenovatel původního zlomku vynásobili číslem rozšířený

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 9-12 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat (horní

Více

STAROVĚKÁ ČÍNA. Nejstarší zprávy o matematice: 2. tisíciletí př. Kr. zkoumání kalendáře

STAROVĚKÁ ČÍNA. Nejstarší zprávy o matematice: 2. tisíciletí př. Kr. zkoumání kalendáře STAROVĚKÁ ČÍNA Nejstarší zprávy o matematice: 2. tisíciletí př. Kr. zkoumání kalendáře (většina obyvatel zemědělci správné určení doby setby a sklizně obilnin nezbytné) velké a malé měsíce po 30 a 29 dnech

Více

ARITMETICKÉ OPERACE V BINÁRNÍ SOUSTAVĚ

ARITMETICKÉ OPERACE V BINÁRNÍ SOUSTAVĚ Sčítání binárních čísel Binární čísla je možné sčítat stejným způsobem, jakým sčítáme čísla desítková. Příklad je uveden v tabulce níže. K přenosu jedničky do vyššího řádu dojde tehdy, jeli výsledkem součtu

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika Vzdělávací obsah předmětu Matematika je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Očekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v

Více

Identifikátor materiálu: ICT-1-05

Identifikátor materiálu: ICT-1-05 Identifikátor materiálu: ICT-1-05 Předmět Informační a komunikační technologie Téma materiálu Historie počítačů Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí historii a vývoj počítačů.

Více

2.2 VYJADŘOVÁNÍ VELKÝCH ČÍSEL, POČÍTÁNÍ: NEPOZIČNÍ ČÍSELNÁ SOUSTAVA

2.2 VYJADŘOVÁNÍ VELKÝCH ČÍSEL, POČÍTÁNÍ: NEPOZIČNÍ ČÍSELNÁ SOUSTAVA 2.2 VYJADŘOVÁNÍ VELKÝCH ČÍSEL, POČÍTÁNÍ: NEPOZIČNÍ ČÍSELNÁ SOUSTAVA Zkusme nejprve vymyslet vlastní nepoziční soustavu třeba vajíčkovou : v kuchařských receptech se obvykle počítají vajíčka na kusy, při

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

MATA Př 3. Číselné soustavy. Desítková soustava (dekadická) základ 10, číslice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

MATA Př 3. Číselné soustavy. Desítková soustava (dekadická) základ 10, číslice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. MATA Př 3 Číselné soustavy Poziční číselná soustava je dnes převládající způsob písemné reprezentace čísel dokonce pokud se dnes mluví o číselných soustavách, jsou tím obvykle myšleny soustavy poziční.

Více

1 DĚJINY POČÍTAČŮ PŘEDCHŮDCI POČÍTAČŮ NULTÁ GENERACE PRVNÍ GENERACE (1945 AŽ 1951) DRUHÁ GENERACE (1951 AŽ 1965)...

1 DĚJINY POČÍTAČŮ PŘEDCHŮDCI POČÍTAČŮ NULTÁ GENERACE PRVNÍ GENERACE (1945 AŽ 1951) DRUHÁ GENERACE (1951 AŽ 1965)... 1 DĚJINY POČÍTAČŮ... 2 2 PŘEDCHŮDCI POČÍTAČŮ... 3 2.1 ABAKUS... 3 2.2 LOGARITMICKÉ TABULKY... 3 2.3 MECHANICKÉ KALKULÁTORY... 3 3 NULTÁ GENERACE... 5 3.1 POČÍTAČ Z1... 5 3.2 POČÍTAČE Z2, Z3... 5 3.3 POČÍTAČ

Více

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA - 4. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Opakování ze

Více

1 DĚJINY POČÍTAČŮ PŘEDCHŮDCI POČÍTAČŮ ABAKUS LOGARITMICKÉ TABULKY MECHANICKÉ KALKULÁTORY NULTÁ GENERACE...

1 DĚJINY POČÍTAČŮ PŘEDCHŮDCI POČÍTAČŮ ABAKUS LOGARITMICKÉ TABULKY MECHANICKÉ KALKULÁTORY NULTÁ GENERACE... 1 DĚJINY POČÍTAČŮ... 2 2 PŘEDCHŮDCI POČÍTAČŮ... 2 2.1 ABAKUS... 2 2.2 LOGARITMICKÉ TABULKY... 2 2.3 MECHANICKÉ KALKULÁTORY... 2 3 NULTÁ GENERACE... 3 3.1 POČÍTAČ Z1... 3 3.2 POČÍTAČE Z2, Z3... 3 3.3 POČÍTAČ

Více

OD NULY K NEKONEâNU Poãítej jako EgypÈan âíslice, které nestárnou

OD NULY K NEKONEâNU Poãítej jako EgypÈan âíslice, které nestárnou OD NULY K NEKONEâNU Poãítej jako EgypÈan Nejstarší známý početní systém založený na čísle 10 zavedli před 5 000 lety v Egyptě. Egypťané používali skupinu čar pro vyjádření čísel do devítky. Vypadala asi

Více

Mocniny. Nyní si ukážeme jak je to s umocňováním záporných čísel.

Mocniny. Nyní si ukážeme jak je to s umocňováním záporných čísel. Mocniny Mocnina je matematická funkce, která (jednoduše řečeno) slouží ke zkrácenému zápisu násobení. Místo toho abychom složitě psali 2 2 2 2 2, napíšeme jednoduše V množině reálných čísel budeme definovat

Více

Trocha obrázků na začátek..

Trocha obrázků na začátek.. Trocha obrázků na začátek.. Elementární pojmy LCD panel tower myš klávesnice 3 Desktop vs. Tower tower desktop 4 Desktop nebo Tower? 5 Obraz jako obraz? 6 A něco o vývoji.. Předchůdci počítačů Počítadlo

Více

1.5.2 Číselné soustavy II

1.5.2 Číselné soustavy II .. Číselné soustavy II Předpoklady: Př. : Převeď do desítkové soustavy čísla. a) ( ) b) ( ) 4 c) ( ) 6 = + + + = 7 + 9 + = a) = 4 + 4 + 4 = 6 + 4 + = 9 b) 4 = 6 + 6 + 6 = 6 + 6 + = 6 + + = 69. c) 6 Pedagogická

Více

CVIČNÝ TEST 15. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

CVIČNÝ TEST 15. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 CVIČNÝ TEST 15 Mgr. Tomáš Kotler OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 I. CVIČNÝ TEST VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 Je dána čtvercová mřížka, v níž každý čtverec má délku

Více

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ KOMPLEXNÍ ČÍSLA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu INVESTICE

Více

ANALYTICKÁ GEOMETRIE LINEÁRNÍCH ÚTVARŮ V ROVINĚ

ANALYTICKÁ GEOMETRIE LINEÁRNÍCH ÚTVARŮ V ROVINĚ ANALYTICKÁ GEOMETRIE LINEÁRNÍCH ÚTVARŮ V ROVINĚ Parametrické vyjádření přímky v rovině Máme přímku p v rovině určenou body A, B. Sestrojíme vektor u = B A. Pro bod B tím pádem platí: B = A + u. Je zřejmé,

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Pracovní list: Opakování učiva sedmého ročníku. Fyzikální veličiny. Fyzikální jednotky. Fyzikální zákony. Vzorce pro výpočty 100 200.

Pracovní list: Opakování učiva sedmého ročníku. Fyzikální veličiny. Fyzikální jednotky. Fyzikální zákony. Vzorce pro výpočty 100 200. Pracovní list: Opakování učiva sedmého ročníku 1. Odpovězte na otázky: Fyzikální veličiny Fyzikální jednotky Fyzikální zákony Měřidla Vysvětli pojmy Převody jednotek Vzorce pro výpočty Slavné osobnosti

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA 5. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování a aktivizace

Více

( ) Jako základ mocnin nemusíme používat jen 10. Pokud není jasné, že číslo je uvedeno v desítkové soustavě, píšeme jej takto: ( 12054 ) 10

( ) Jako základ mocnin nemusíme používat jen 10. Pokud není jasné, že číslo je uvedeno v desítkové soustavě, píšeme jej takto: ( 12054 ) 10 .. Číselné soustavy I Předpoklady: základní početní operace Pedagogická poznámka: Tato a následující hodina není součástí klasické gymnaziální sady. Upřímně řečeno nevím proč. Jednak se všichni studenti

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

3.2 OBJEMY A POVRCHY TĚLES

3.2 OBJEMY A POVRCHY TĚLES . OBJEMY A POVRCHY TĚLES Krychle, kvádr, hranol Dochované matematické texty ze starého Egypta obsahují několik úloh na výpočet objemu čtverhranných obilnic tvaru krychle; lze předpokládat, že stejným způsobem

Více

Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky

Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky Pracovní listy s postupy řešení Brno 2010 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Státní maturita z matematiky Obsah Obsah NIŽŠÍ úroveň obtížnosti 4 MAGZD10C0K01 říjen 2010..........................

Více

Matematická olympiáda ročník ( ) Komentáře k úlohám 2. kola pro kategorie Z5 až Z9. kategorie Z5 Z5 II 1 Z5 II 2 Z5 II 3

Matematická olympiáda ročník ( ) Komentáře k úlohám 2. kola pro kategorie Z5 až Z9. kategorie Z5 Z5 II 1 Z5 II 2 Z5 II 3 1 of 6 20. 1. 2014 12:14 Matematická olympiáda - 49. ročník (1999-2000) Komentáře k úlohám 2. kola pro kategorie Z5 až Z9. kategorie Z5 Z5 II 1 Jirka půjčil Mirkovi předevčírem přibližně 230 Kč, tj. 225

Více

Operátory pro maticové operace (operace s celými maticemi) * násobení maticové Pro čísla platí: 2*2

Operátory pro maticové operace (operace s celými maticemi) * násobení maticové Pro čísla platí: 2*2 * násobení maticové Pro čísla platí: Pro matice - násobení inverzní maticí inv inverzní matice A -1 k dané matici A je taková matice, která po vynásobení s původní maticí dá jednotkovou matici. Inverzní

Více

2.1 Historie a vývoj počítačů

2.1 Historie a vývoj počítačů Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Přijímací zkouška na MFF UK v Praze

Přijímací zkouška na MFF UK v Praze Přijímací zkouška na MFF UK v Praze Studijní program Matematika, bakalářské studium Studijní program Informatika, bakalářské studium 2014, varianta A U každé z deseti úloh je nabízeno pět odpovědí: a,

Více

1.5.1 Číselné soustavy

1.5.1 Číselné soustavy .. Číselné soustavy Předpoklady: základní početní operace Pedagogická poznámka: Tato hodina není součástí klasické gymnaziální sady. Upřímně řečeno nevím proč. Jednak se všichni studenti určitě setkávají

Více

Variace. Mocniny a odmocniny

Variace. Mocniny a odmocniny Variace 1 Mocniny a odmocniny Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Mocniny a odmocniny Obor přirozených

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 2 Fyzikální veličiny a jednotky,

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Nápovědy k numerickému myšlení TSP MU

Nápovědy k numerickému myšlení TSP MU Nápovědy k numerickému myšlení TSP MU Numerické myšlení 2011/var. 01 26. Ciferné součty čísel v každém z kruhů mají tutéž hodnotu. Pozor, hledáme číslo, které se nehodí na místo otazníku. Jedná se o dvě

Více

Poznámka: Násobení je možné vyložit jako zkrácený zápis pro součet více sčítanců. Například:

Poznámka: Násobení je možné vyložit jako zkrácený zápis pro součet více sčítanců. Například: ARNP 1 2015 Př. 5 Základní operace s přirozenými čísly Přesná definice přirozeného čísla je složitá spokojíme se s tím, že o libovolném čísle dokážeme rozhodnout, zda je, či není přirozeným číslem (5,

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana

Více

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 4. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace využívá při pamětném a písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Historie výpočetní techniky. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1121_Histrorie výpočetní techniky_pwp

Historie výpočetní techniky. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1121_Histrorie výpočetní techniky_pwp Historie výpočetní techniky Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1121_Histrorie výpočetní techniky_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

Martin Hejtmánek hejtmmar@fjfi.cvut.cz http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/ hejtmmar

Martin Hejtmánek hejtmmar@fjfi.cvut.cz http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/ hejtmmar Základy programování Martin Hejtmánek hejtmmar@fjfi.cvut.cz http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/ hejtmmar Počítačový kurs Univerzity třetího věku na FJFI ČVUT Pokročilý 21. května 2009 Dnešní přednáška 1 Počátky

Více

7 = 3 = = Učivo Vysvětlení Př. + pozn. Zlomek = vyjádření části celku 3 část snědla jsem 3 kousky

7 = 3 = = Učivo Vysvětlení Př. + pozn. Zlomek = vyjádření části celku 3 část snědla jsem 3 kousky 0 Učivo Vysvětlení Př. + pozn. Zlomek vyjádření části celku část snědla jsem kousky celek a pizza byla rozdělena na kousky Pojem zlomek Vyjádření zlomku Základní tvar: čitatel a jmenovatel jsou nesoudělná

Více

Číselné soustavy - Teorie

Číselné soustavy - Teorie 153 ( = 1 8 2 + 5 8 1 + 3 8 0 Číselné soustavy - Teorie Napsal/a: Žirafka Datum zveřejnění: : 17. 10. 2008 v 18:59 Dnešní povídání začnu několika jednoduchými rovnicemi: 11110011 = 243 10101010 = 170 9

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy : čísla

Více

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Název předmětu Matematika ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE čte a zapisuje, znázorňuje na číselné ose, obor přirozených čísel do 20 OSV1 porovnává, užívá vztah

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti

Více

Variace. Číselné výrazy

Variace. Číselné výrazy Variace 1 Číselné výrazy Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Číselné výrazy Číselné výrazy, výpočty

Více

DRUHÁ MOCNINA A ODMOCNINA. Irena Sytařová

DRUHÁ MOCNINA A ODMOCNINA. Irena Sytařová DRUHÁ MOCNINA A ODMOCNINA Irena Sytařová Vzdělávací oblast Rámcového vzdělávacího programu Matematika a její aplikace je rozdělena na čtyři tématické okruhy. V tématickém kruhu Číslo a proměnná si ţák

Více

Y36SAP. Osnova. Číselné soustavy a kódy, převody, aritmetické operace Y36SAP Poziční číselné soustavy a převody.

Y36SAP. Osnova. Číselné soustavy a kódy, převody, aritmetické operace Y36SAP Poziční číselné soustavy a převody. Y36SAP Číselné soustavy a kódy, převody, aritmetické operace Tomáš Brabec, Miroslav Skrbek - X36SKD-cvičení. Úpravy pro SAP Hana Kubátová Osnova Poziční číselné soustavy a převody Dvojková soust., převod

Více

Mgr. et Mgr. Jan Petrov, LL.M. Ph.D. BYZNYS A PRÁVO

Mgr. et Mgr. Jan Petrov, LL.M. Ph.D. BYZNYS A PRÁVO BYZNYS A PRÁVO Byznys a právo OBSAH ZÁKLADNÍ FUNKCE EXCELU... 2 FUNKCE ODMOCNINA A ZAOKROULIT... 4 FORMÁT A OBSAH BUNĚK... 5 RELATIVNÍ ODKAZY... 9 ABSOLUTNÍ ODKAZY... 11 Byznys a právo ZÁKLADNÍ FUNKCE

Více

Matematická olympiáda ročník (1998/1999) Komentáře k úlohám druhého kola pro kategorie Z5 až Z7. Zadání úloh Z5 II 1

Matematická olympiáda ročník (1998/1999) Komentáře k úlohám druhého kola pro kategorie Z5 až Z7. Zadání úloh Z5 II 1 1 of 9 20. 1. 2014 12:05 Matematická olympiáda - 48. ročník (1998/1999) Komentáře k úlohám druhého kola pro kategorie Z5 až Z7 Zadání úloh Z5 II 1 Do prostředního kroužku je možné zapsat pouze čísla 8

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

Úvod. Milí prˇátelé,

Úvod. Milí prˇátelé, Milí prˇátelé, Úvod matematika provází člověka od počátku lidské civilizace. Svědčí o tom mnohé prameny a nic na tom nemůže změnit současná situace, kdy patří tak trochu k dobrým zvykům tvrdit, že se v

Více

M - Příprava na pololetní písemku č. 1

M - Příprava na pololetní písemku č. 1 M - Příprava na pololetní písemku č. 1 Určeno jako studijní materiál pro třídu 2K. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

Každé dítě bude mít 4 kuličky. Zkouška: (např. sečtením kuliček každého z dětí) = 20.

Každé dítě bude mít 4 kuličky. Zkouška: (např. sečtením kuliček každého z dětí) = 20. 10. DĚLENÍ PŘIROZENÝCH ČÍSEL 10. 1. Pamětné dělení Dělení přirozených čísel je definováno jako inverzní operace k operaci násobení. Jestliže pro přirozená čísla a, b, c platí a. b = c pak pro a 0, b 0

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

Násobení přirozených čísel. a) Násobení v oboru násobilek

Násobení přirozených čísel. a) Násobení v oboru násobilek Násobení přirozených čísel a) Násobení v oboru násobilek Zvládnutí operace násobení a základních spojů násobilky je pro děti dobrým východiskem pro zvládání dalšího učiva, kterým je dělení, dělení se zbytkem,

Více

Číselné soustavy a převody mezi nimi

Číselné soustavy a převody mezi nimi Číselné soustavy a převody mezi nimi Základní požadavek na počítač je schopnost zobrazovat a pamatovat si čísla a provádět operace s těmito čísly. Čísla mohou být zobrazena v různých číselných soustavách.

Více

Dělitelnost čísel, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel

Dělitelnost čísel, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel Variace 1 Dělitelnost čísel, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 4. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M5101 využívá při

Více

Úlohy klauzurní části školního kola kategorie A

Úlohy klauzurní části školního kola kategorie A 63 ročník matematické olympiády Úlohy klauzurní části školního kola kategorie 1 Dokažte, že pro každé celé číslo n 3 je n-místné číslo s dekadickým zápisem druhou mocninou některého celého čísla 1 1 8

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

ANALYTICKÁ GEOMETRIE V ROVINĚ

ANALYTICKÁ GEOMETRIE V ROVINĚ ANALYTICKÁ GEOMETRIE V ROVINĚ Analytická geometrie vyšetřuje geometrické objekty (body, přímky, kuželosečky apod.) analytickými metodami. Podle prostoru, ve kterém pracujeme, můžeme analytickou geometrii

Více

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

Osnova. Základy informatiky. 1. Přednáška Historie. Úvod. Kategorie počítačů z pohledu hardware

Osnova. Základy informatiky. 1. Přednáška Historie. Úvod. Kategorie počítačů z pohledu hardware Osnova Lenka Carr Motyčková 1. Přednáška Historie 1 1. Historie vývoje počítačů 2. Struktura počítačů 3. číselné soustavy 4. Logika, logické operace 5. teorie informace, k odování 6. Operační systémy 7.

Více

Maticí typu (m, n), kde m, n jsou přirozená čísla, se rozumí soubor mn veličin a jk zapsaných do m řádků a n sloupců tvaru:

Maticí typu (m, n), kde m, n jsou přirozená čísla, se rozumí soubor mn veličin a jk zapsaných do m řádků a n sloupců tvaru: 3 Maticový počet 3.1 Zavedení pojmu matice Maticí typu (m, n, kde m, n jsou přirozená čísla, se rozumí soubor mn veličin a jk zapsaných do m řádků a n sloupců tvaru: a 11 a 12... a 1k... a 1n a 21 a 22...

Více

ZLOMKY A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Pojem zlomku. Zlomek zápis části celku. a b. a je část, b je celek, zlomková čára

ZLOMKY A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Pojem zlomku. Zlomek zápis části celku. a b. a je část, b je celek, zlomková čára 9... ZLOMKY A RACIONÁLNÍ ČÍSLA Pojem zlomku Zlomek zápis části celku a b a je část, b je celek, zlomková čára Každé číslo zapsané zlomkem lze vyjádřit jako číslo desetinné 7 Zlomková čára je dělící čára

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

Soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých I

Soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých I .3.10 Soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých I Předpoklady: 308 Pedagogická poznámka: Hodina má trochu netradiční charakter. U každé metody si studenti opíší postup a pak ho zkusí uplatnit na

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen TEMATICKÝ PLÁN Předmět: MATEMATIKA Literatura: Matematika doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc Matematicko fyzikální tabulky pro základní školy UČIVO - ARITMETIKA: 1. Rozšířené

Více