ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ"

Transkript

1 3/2005 ročník LXXVII ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ měsíčník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1

2 editorial Jeden lékárník nám napsal, že ho dění na politické scéně a zejména ve zdravotnictví vede k trvalým obavám o vlastní duševní zdraví. Kdyby prý ale došlo na nejhorší, jak cynicky dodal, je klidnější, že se do márnice nepoveze pohřebákem, ale sanitkou, i když je to ubohá náplast na rány dopadající na českého lékárníka. Jeho pochybnosti, zda ještě někdo ocení odbornost v našich lékárnách, vyvracím následujícími dvěma příklady. Manažerka známé farmaceutické společnosti nedávno uváděla hlavní důvod, proč chodí nejraději do lékárny v sousedství. Údajně tam magistry zahrnují pacienty takovou smrští informací, které dokonce ona sama o vlastním firemním přípravku nezná. Pacientka po týdenní hospitalizaci, kdy jí od úporné bolesti nepomohly ani infuze, zašla do lékárny v areálu ústavu. Chtěla si koupit čínskou mast. Prý ji po celý život používá její strýc řídící se zásadnou, že bolest přijde a odejde, a jenom zvrhlík do sebe nechá ve špitále bodat. Mast nebyla k mání a neměli ani medvědí olej, který jí měl vrátit sílu do práce. Doporučili jí proto několik obvyklejších přípravků, o ty však pacientka neprojevila zájem. Před odchodem smutně řekla: Ležení ani léky mi nepomohly, ale já stejně žádnou pozitivní zprávu nečekám. Magistr zareagoval pohotově: A proč ne? Když se tak na vás dívám, jsem si jist, že nemáte pozitivní test na AIDS. Pacientka se smíchem tvrdila, že jí přátelské slovo přineslo víc než kapáky. JAROSLAVA HOŘANSKÁ šéfredaktorka Mgr. Jaroslava Hořanská redakční rada PharmDr. Jan Horáček (předseda) Mgr. Tomáš Cikrt, PharmDr. Pavel Grodza, PharmDr. Dušan Holečko, doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc., Mgr. Jiří Kotlář, doc. RNDr. Jiří Portych, CSc., PharmDr. Miloš Potužák, doc. RNDr. PhMr. Václav Rusek, CSc., Mgr. Leona Štěpková, doc. RNDr. Jiří Vlček, CSc. vydavatel ČČL, s. r. o. A. Staška 80, Praha 4 Vydavatel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl C vložka distribuce SEVEROMORAVSKÁ DISTRIBUČNÍ, s. r. o. Výškovická 25, Ostrava 44 sazba a tisk Ringier Print s.r.o., Novinářská 7, Ostrava předplatné a inzerce Objednávky v redakci časopisu redakční uzávěrka č. 4/ dubna 2005 ISSN Registrováno MK ČR E 6651 MIČ Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Ostravě čj. 1559/96-P/1 ze dne autorům Maximální rozsah redakcí nevyžádaného příspěvku je do 165 řádků normovaného rukopisu (NR; 1 řádek = 60 úhozů) K příspěvkům přes 65 řádků NR požadujeme tematickou nebo ilustrační fotografii (kresbu, reprodukci apod.) K příspěvkům přes 60 řádků NR požadujeme barevnou fotografii (stačí pasový formát) zachycující současnou podobu autorky či autora ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ obsah ročník LXXVII 3/2005 Šanci každé matce, každému dítěti 2 Zeptali jsme se 3 Zasedalo představenstvo ČLK 4 MAFS postrádá jasná pravidla pro hodnocení léčiv 5 Stalo se v minulých dnech 6 Otálení by se nám nemuselo vyplatit Kam dojdeme po cestě sami proti sobě? 7 Osvědčení k výkonu soukromé praxe 8 Prof. J. Květina členem České lékařské akademie 9 Odborné semináře, interaktivní semináře 10 Správné dispenzační minimum: Laktulóza 11 Prováděcí pravidla pro vzdělávací akce ČLK 12 Ples stomatologů a lékárníků na Žofíně 13 Jak vznikla kauza Acylpyrin a další zrušené přípravky 14 Léta za tárou i nad mikroskopem 15 Tak to vidím já: Všechno začalo nenápadně 16 Molekula měsíce: Flurizan (MPC-7869) 17 Masťové a krémové základy a jejich odlišnosti 18 Lékárníci proti obezitě 19 Popis a historie stojatek barokní lékárny v Kuksu 20 Věřte nevěřte 21 Dr. Zdeněk Slabý vzpomíná na vojenskou farmacii 22 K významnému životnímu jubileu doc. J. Portycha 23 Zemřel dr. Lubomír Bajgar 24 titulní strana Přívozská 6, Ostrava tel , tel. + fax Z výtvarné soutěže Děti kreslí lékárnu, kterou loni pořádala Česká lékárnická komora v rámci Dne lékáren. Autorkou obrázku na obálce časopisu je šestiletá KRISTÝNKA PROŠKOVÁ z mateřské školy v Raspenavě.

3 ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 3/2005 ŠANCI KAŽDÉ MATCE, KAŽDÉMU DÍTĚTI Doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc. Od roku 1950 je 7. duben každoročně vyhlašován Světovým dnem zdraví (World Health Day, WHD) a věnován společensky nejzávažnější aktuální zdravotní problematice. Letošní WHD se orientuje na zdraví matek a dětí. Není to poprvé ve více než padesátileté historii, kdy se zmíněnou tematikou zabývá. Bylo tomu tak již v letech 1951 (Zdraví pro vaše dítě a pro všechny děti), 1984 (Zdraví dětí - bohatství zítřka), 1998 (Mateřství bez rizika) a 2003 (Zdravé životní podmínky pro děti - záruka dalšího života). Oficiální překlady sloganů k WHD v podstatě neexistují, a tak se setkáváme s více alternativami; letos např. ve smyslu Važme si každé matky a dítěte či Dejme šanci každé matce, každému dítěti. Jejich jednotný duch nicméně zůstává zachován. V rozvojových zemích jsou těhotenství a porod jednou z hlavních příčin ú- mrtí žen v reprodukčním věku. Z každých dvanácti dětí se jedno nedožije pátých narozenin. Při porodu každoročně umírá více než půl milionu žen. Ve stejnou dobu umírá 10,6 milionu dětí v důsledku několika málo stavů, kterým je možné předejít, a které je možno léčit. Cílem WHD 2005 je vyvolat impuls, který přinutí vlády, mezinárodní společenství, občanskou společnost i jednotlivce přijmout opatření ke zlepšení zdraví a životních podmínek matek a dětí, zvláště napomoci při záchraně jejich životů. Mateřskou úmrtnost zapříčiňuje ze 70 % pět faktorů. Jsou to krvácení (24 %), infekce nebo sepse (15 %), rizikové přerušení těhotenství (13 %), eklampsie (12 %) a porod při mechanické překážce v porodních cestách (8 %). Mezi hlavní a podstatné příčiny ú- mrtí matek a následků vznikajících v průběhu těhotenství a porodu patří především chudoba, sociální vyloučení, nízká úroveň vzdělání a násilí páchané na ženách. Mnohem častěji umírají ženy, které otěhotní velmi mladé, ženy které často rodí, ženy trpící infekčními chorobami (malárie, TBC a stále častěji HIV/AIDS), a dále ženy podvyživené nebo anemické. Až 15 % (tj. 20 milionů) těhotných žen ve všech populačních skupinách je každoročně postiženo nebezpečnými komplikacemi. Každým rokem se 15 milionů dětí narodí adolescentním matkám, z nichž mnohé nejsou připraveny fyzicky ani emocionálně; při porodu umírají dvakrát častěji než dvacetileté rodičky (ve věku pod 15 let pětkrát častěji). Více než 70 % všech dětských úmrtí mají na svědomí stavy, kterým je možno předcházet, resp. léčit je. Jsou to neonatální příčiny (37 %), pneumonie (19 %), post-neonatální diarea (17 %), malárie (8 %), spalničky (4 %), HIV/AIDS (3 %). Více než polovinu dětských úmrtí způsobuje podvýživa (míněn nejen nedostatek potravy), i když se mezi přímými příčinami uvádí jen zřídka. Největší hrozbu pro přežití novorozenců představuje kombinace perinatálních problémů - nízká porodní hmotnost, trauma, poporodní asfyxie, a dále řada infekcí (neonatální sepse, pneumonie, meningitida, tetanus). Odhaduje se, že v důsledku matčina úmrtí každoročně umírá kolem milionu malých dětí. Tyto děti se nedožijí dvou let 3-10krát častěji než děti, které mají oba rodiče. Spravedlivá společnost by měla zabezpečit matkám přežít těhotenství a porod bez újmy na zdraví. Podle údajů z roku 2000 umírá celosvětově na 100 tisíc živě narozených dětí 400 žen; ročně to představuje 529 tisíc úmrtí. V Evropě ročně v souvislosti s těhotenstvím a porodem umírá žen (jedna ze 2 400), v Africe (zvláště subsaharské) 251 tisíc a v Asii 253 tisíce žen. Dobré zdraví dětí je imperativem ekonomického a společenského rozvoje. Každý dolar investovaný do zdraví dětí přináší podle odhadu návratnost ve výši sedmi dolarů ve formě úspor výdajů na sociální péči a ve formě zvýšené produktivity této populační skupiny. Miliony matek a dětí může zachránit využívání současných znalostí medicíny. V celosvětovém měřítku je kvalifikovaně - zkušeným ošetřovatelem - odvedeno jen 61 % porodů, v zemích s podprůměrným příjmem pouze 34 % porodů. Světová zdravotnická organizace WHO chce tento objem zvýšit na 90 %. Každoročně by tak mohlo být zachráněno více než šest milionů dětí, jimž by se dostalo potřebných preventivních nebo kurativních zásahů. Letošní WHD poskytuje příležitost zaměřit celosvětovou pozornost na to, co by mělo být samozřejmé, uvedl v této souvislosti generální tajemník WHO dr. Lee Jong-wook. V České republice je péče o ženu a dítě na vysoké úrovni. Novorozenecká ú- mrtnost snese srovnání s nejvyspělejšími zeměmi světa. Od roku 1991 je v ÚZIS ČR veden informační systém Rodička a novorozenec. Sleduje zdravotní stav matek během těhotenství a porodu, stav plodu a novorozence a případné komplikace. Vstupním dokladem tohoto systému jsou povinná statistická hlášení Zpráva o rodičce a Zpráva o novorozenci. Zpráva o rodičce se vyplňuje za všechny rodičky včetně cizinek s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v ČR a statisticky zachycuje období těhotenství, porodu a šestinedělí. Podle údajů ÚZIS mělo v ČR v roce 2003 zdravotní komplikace v těhotenství 15 % žen. Čtyři ženy v souvislosti s těhotenstvím a porodem zemřely. Narodily se téměř 94 tisíce dětí, z toho 246 mrtvých. Do sedmi dnů života zemřelo 122 novorozenců. Přes příznivost celkových ukazatelů však v naší zemi nežijí všechny matky se svými dětmi v ideálních podmínkách. Vyskytuje se stále ještě mnoho případů týrání i opuštěných dětí. Autor je vedoucím Ústavu aplikované farmacie na Farmaceutické fakultě VFU Brno 2

4 Pomoc lékáren pro Srí Lanku Bezprostředně po ničivé přírodní katastrofě, která koncem loňského roku postihla Srí Lanku, zorganizovala Česká lékárnická komora humanitární sbírku ve prospěch jejích obyvatel. V koordinaci s Honorárním konsulátem Srí Lanky v České republice a ve spolupráci s distributory léčiv se této akce zúčastnilo celkem 354 českých lékáren. Výsledkem humanitární sbírky bylo odeslání léků a finanční hotovosti v úhrnné částce Kč. Velmi si vážím všech, kteří svým příspěvkem vyjádřili solidaritu postižené zemi. Poděkování samozřejmě patří i velkodistribučním firmám Alliance UniChem, Pharmos a Phoenix, které se zásadní měrou podílely na organizačním zabezpečení humanitární sbírky. PharmDr. LUBOMÍR CHUDOBA prezident České lékárnické komory Právní úprava a nekalá soutěž V návaznosti na příspěvek v Časopisu českých lékárníků č. 2/2005 upozorňuji na aktuální změny v právní ú- pravě i ochrany před nekalou soutěží. Často jsou zneužívány také právní prostředky ochrany před nekalou soutěží, zejména návrhy na vydání předběžného opatření. Proto novela občanského soudního řádu účinná od 1. dubna 2005 zavedla povinnost žalobce složit jistotu na náhradu škody nebo jiné újmy, která by mohla předběžným opatřením vzniknout. Jistota činí ve věcech obchodního práva Kč, jinak Kč. Jak je výše uvedeno, žalovaný má právo na náhradu škody či jiné újmy vzniklé předběžným opatřením. Ze složené jistoty se tato újma nebo její část uhradí. Novela občanského soudního řádu chrání však také žalobce před neúměrným protahováním řízení o náhradě škody. Pokud se strany nedohodnou o náhradě škody, je nutno, aby žaloba na náhradu škody nebo jiné újmy byla podána nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy předběžné opatření zaniklo nebo kdy bylo pravomocně zrušeno. Po uplynutí této lhůty právo na náhradu zanikne. Zmeškání šestiměsíční lhůty nelze prominout. Žaloba se podává u soudu, který v prvním stupni rozhodoval o předběžném opatření. JUDr. OLGA SOVOVÁ, Ph.D. ZEPTALI JSME SE V dopise ambulantním specialistům zmínil v únoru prezident lékařské komory MUDr. Rath ordinace s několikasettisícovou měsíční preskribcí, dohodnutých s lékárnou na pětiprocentní provizi. Co byste vzkázali lékařům, kteří by po vás chtěli pětiprocentní bonus ze své preskripce? PharmDr. ALICE DVOŘÁKOVÁ Lékárna Vysoké Veselí Nějaká uspokojivá a přitom seriózní odpověď mě vážně nenapadá. Snad tedy s trochou ironie: Co takhle splnit přání mnoha lékařů, aby konečně mohli provozovat lékárny spolu s ordinací a lékárníky jen zaměstnávat? PharmDr. STANISLAV ROVAN Lékárna U Bílého anděla, Nový Jičín Pokud by snad někdo myslel tato slova opravdu vážně, tak bych mu vzkázal, že je to nesmysl. Každý by přece měl žít ze své vlastní práce, a ne na úkor práce někoho jiného. Mgr. HANA ZEDKOVÁ Lékárna Žabka, Opava-Kylešovice Musím se přiznat, že jsem se s uvedeným požadavkem nesetkala. Opravdu to tak uvedl? Kdyby chtěl kdokoli například pětiprocentní bonus z preskripce, ať se k tomu přihlásí veřejně. RNDr. VÍT KOPEČNÝ Lékárna U Naděje, Příbram Jde rozhodně o velmi inspirující myšlenku a zárodek něčeho nového, čeho by se pod tlakem lékařské lobby dalo dosáhnout. Výrobci léků by snížili ceny, protože by už nemuseli platit lékařům za preskripci konkrétních přípravků. Ministerstvo financí by zvýšilo přirážku na 37 %, lékárny by těch pět procent klidně přenechaly lékařům a ti by konečně mohli začít předepisovat na základě nejlepšího vědomí a svědomí. Ale vážně: Asi bych se jen pousmál a řekl, že budu i nadále poskytovat léky předepsané pacientům co nejpečlivěji, s maximem informací, a pozorně sledovat případné interakce. Za to jsem honorován, ale nejsem oprávněn honorovat kohokoliv jiného. Don Quijote? Možná. Ale v klidu.

5 ZASEDALO PŘEDSTAVENSTVO ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY Praha, Představenstvo České lékárnické komory: - vyjádřilo nesouhlas s postupem ministerstva zdravotnictví, které nevydalo vyhlášku k úhradám IPLP, přestože se jedná o jeho povinnost. Pracovní skupina ve složení Mgr. Kotlář, dr. Kopečný, Mgr. Šnajdrová, dr. Šroub navrhne podklady a dr. Chudoba písemně požádá ministryni zdravotnictví o urychlené vydání předmětné vyhlášky. - na základě dohody ohledně vzdělávacích programů schválilo činnosti, které mohou vykonávat specialisté v oborech veřejné lékárenství, nemocniční lékárenství a klinická farmacie. - i přes zamítnutou žádost o snížení poplatku odsouhlasilo další členství v EuropharmForu. - vyjádřilo nesouhlas se stanoviskem firmy Pfizer k reklamě na receptech (Nicorette - podle firmy mělo jít o kampaň na podporu léčby závislosti na tabáku). Dr. Chudoba se dotáže ministerstva zdravotnictví, zda je reklama na receptech legální. - vzalo na vědomí nabídku zvýhodněného nákupu některého zboží a služeb firmy Med Media (produkt MediPool), prezident ČLK požádá stomatologickou komoru o zhodnocení její spolupráce s touto firmou. Z INFORMACÍ PREZIDENTA ČLK dr. L. CHUDOBY: S náměstkem ministryně zdravotnictví p. Štamberou byla projednávána témata týkající se lékové politiky. Na jednání s poradcem vicepremiéra Jahna dr. Finsterlem byla projednána témata týkající se uveřejnění koncepce a projektu zasílatelských lékáren. Na základě jednání se ZP MV ve věci nevracení originálů neproplacených Rp připraví dr. Bakešová dotaz na NKÚ. Ředitel pojišťovny obdrží písemný požadavek, aby skončilo doručování léčiv přímo do ordinací lékařů, ke zvážení je možnost podání trestního oznámení. Komora se ostře ohradila proti článku MF Dnes a bude požadovat omluvu. Ing. arch. Flašar navrhl uzavření nové smlouvy o bezplatném využívání lékárenského znaku a používání loga komory (zelený kříž). O vyjádření bude požádána dr. Sovová; je třeba jasně specifikovat podmínky používání tohoto znaku pro ČLK a lékárny. Firma Astra Zeneca přislíbila spolupráci a podporu při přípravě interaktivních seminářů. Na žádost PSL posoudí daňový a právní poradce komory využití infopanelů (nabídka firmy Lekis). Z INFORMACÍ VICEPREZIDENTKY ČLK Mgr. L. ŠTĚPKOVÉ: Den lékáren 2005 se uskuteční 16. června, navržené téma je Odvykání kouření. Z INFORMACÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA ČLK: Mgr. Šnajdrová sdělila, že po dotazu na SÚKL ohledně platnosti LEK č. 4 byl tento nevyhovující hygienický řád okamžitě zrušen jako neplatný. Novou přílohu hygienického řádu vytvoří Mgr. Šnajdrová ve spolupráci s dr. Šedou. Dr. Bakeš předložil materiály Akreditace dle zákona č. 95/2004 Sb. s upozorněním na možná věcná, technická a finanční úskalí. Mgr. Hojný vystoupil mj. ke schvalování akcí IPVZ. Semináře, které přímo nesouvisí se školením lékárníků, budou vyloučeny; jednáním s IPVZ byl pověřen dr. Chudoba. Mgr. Kotlář informoval, že ze semináře ke kategorizaci HVLP na Národohospodářském ústavu vyplynula naprostá nepřipravenost celého procesu. Dosud nebyla jmenována kategorizační komise, komora zůstává jedním z připomínkových míst. Nebude-li však popsán systém práce, ustavena kategorizační komise s jasnými pravidly a stanoven časový harmonogram, zváží ČLK další setrvání ve spolupráci. Dále uvedl, že ve věci DNC se ani přes opakované urgence nepodařilo získat stanovisko VZP ke zveřejněným závěrům, které zpochybňují firmy. (člk, ččl) Dohody uzavírané mezi výrobcem, popř. distributorem léčiv, předepisujícím lékařem a lékárnou, na jejichž základě se vydává jednotlivě dohodnuté léčivo bez doplatku nebo s doplatkem výrazně nižším, nejsou v našich krajích ničím novým. Stejně jako snahy o rozšíření používání léčivého přípravku - konkrétně lékárnám se ztráta na doplatku kompenzuje prostřednictvím tzv. naturálního rabatu, pacienti jsou směrováni do konkrétní lékárny apod. Zeptala jsem se PharmDr. Petra Svobody, předsedy Mezinárodní asociace farmaceutických společností: Jak se k takovému jednání staví MAFS? Naše společnost žádné vámi popsané dohody neuzavírá a nevím ani o jiných firmách, že by takové dohody uzavíraly. Všechny dohody a obchodní politika naší firmy a jistě i ostatních členských společností MAFS jsou v souladu s právním řádem ČR a zásadami Etického kodexu MAFS. Jak velký podíl považuje MAFS za přiměřený v obvyklé distribuci léčiv poskytnutím tzv. množstevního rabatu? To je věcí obchodní politiky jednotlivých firem a není úkolem asociace ji hodnotit nebo doporučovat členům nějaký společný postup, jinak bychom se mohli dostat do konfliktu s antimonopolním úřadem. Souhlasíte se vcelku rozšířeným názorem, že za nepřímou reklamu lze považovat skutečnost, kdy se tímto způsobem prosazuje konkrétně vybraný léčivý přípravek? Pacienti jej přece budou chtít právě proto, že je dostupný bez doplatku nebo s nízkým doplatkem bez ohledu na cenu léčivého přípravku, který je hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Nesouhlasím s tvrzením, že jde o rozšířený názor - opírám se přitom o stanovisko pracovní skupiny pro reklamu složené ze zástupců SÚKL, výrobců, distributorů, lékárníků a pacientů. Na schůzce konané na SÚKL , která se touto problematikou zabývala, skupina dospěla k názoru, že o reklamu nejde, pokud v rámci celkových dodávek dojde k promítnutí snížené ceny přípravků dodaných jako množstevní rabat do konečné ceny. Stanovisko pracovní skupiny bude zveřejněno na internetové stránce SÚKL a bude Podrobný zápis z tohoto jednání najdete na

6 ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 3/2005 zhoršit kvalita poskytované péče pro pacienty. Z těchto důvodů MAFS usiluje o vytvoření spravedlivějšího a transparentnějšího úhradového systému, který by byl efektivnější, omezil plýtvání a zlepšil dostupnost moderní léčby. Média před časem kriticky hodnotila kategorizační vyhlášku, ke kritice se přidala i lékárnická komora. Jak hodnotíte způsob přípravy vyhlášky a její obsah vy? PharmDr. PETR SVOBOBA MAFS postrádá jasná pravidla pro hodnocení léčiv sloužit jako vodítko při dalším posuzování těchto aktivit. Jak hodnotí MAFS problém poskytování hmotného prospěchu lékařům za předepsání dohodnutého léčiva? Je pravda, že celková výše pobídek lékařům od firem v naší republice dosahuje tří miliard korun? Jestli je to číslo přehnané, na kolik to odhadujete ve skutečnosti? Podle Etického kodexu MAFS je poskytování hmotného prospěchu lékařům, ale i lékárníkům v souvislosti s předepisováním léčiv jednoznačným porušením kodexu. Jak možná víte, kodex v loňském roce prošel několika úpravami. Byl upraven tak, aby odpovídal českým a evropským předpisům a etickým standardům běžným v západní Evropě a je závazný pro všechny členy asociace. Od začátku letošního roku platí velice přísná omezení týkající se účasti odborníků na kongresech stejně jako vzdělávacích projektech. Zpřísnily se rovněž podmínky pro provádění neintervenčních studií. Velmi bychom uvítali, kdyby se stejným směrem vydaly i ostatní farmaceutické firmy a jsme připraveni s nimi na tomto úkolu spolupracovat. Máme rovněž zájem na trvalé spolupráci v této oblasti s lékárnickou komorou. Nové znění kodexu je dostupné na internetové stránce MAFS - Co se týče údajů o hmotných pobídkách, nemám v tomto směru žádné informace, takže je nemohu komentovat. Mohu jen zopakovat, že máme zájem na trvalém zlepšování etických standardů při marketingu léčiv i jejich praktické vynutitelnosti a Etický výbor MAFS je připraven řešit rychle a rázně všechny podněty, které má ve své kompetenci. To o- statně potvrdil i v minulém roce, kdy vyřešil řadu stížností pocházejících z organizací, které nejsou členy MAFS. Máte signály, že by výrobci nebo distributoři snížili v rámci boje o klienty ceny tak, aby to lidé opravdu pocítili na vlastní kapse? Výzkumně orientovaní výrobci sdružení v MAFS určitě budou hledat způsoby, jak zachovat dostupnost moderní léčby pro pacienty. Je ale třeba si uvědomit, že současný systém referenčních úhrad nahrává výrobcům generických kopií, protože sdružuje v terapeutických skupinách léky terapeuticky podobné, ale nikoli shodné a přiřazuje jim stejnou úhradu na úrovni referenčního přípravku, což je obvykle nejlevnější (a nejstarší) generikum. Ve stejné skupině tak mohou být generačně i kvalitativně odlišné léky. Pokud dojde ke snížení úhrady, dotkne se to zpravidla všech přípravků ve skupině a výrobci novějších a dražších léků budou ve velice obtížné situaci. Pokud sníží úhradu na úroveň referenčního přípravku, jejich lék vyvezou distributoři do zemí EU s vyšší cenovou hladinou. Jestli cenu nezmění, riskují, že pacienti budou převedeni na lék s nižším nebo nulovým doplatkem, ale možná ne tak účinný. V obou případech se sníží dostupnost léku a může se Je pravdou, že jsme se také přidali ke kritikům vyhlášky vedle lékárníků a pacientů. Hlavní problém vidíme v takřka absolutním nedostatku transparence při rozdělování veřejných prostředků na léky v hodnotě několika desítek miliard korun. Současný způsob stanovení úhrad je podle našeho názoru v rozporu s požadavky směrnice Evropské unie o transparenci při stanovování cen a úhrad léčiv z veřejných prostředků. Postrádáme jasná a nediskriminující pravidla pro hodnocení léčiv, závazné časové lhůty, zdůvodňování rozhodnutí a nezávislý odvolací proces. Netransparentní rozhodování má samozřejmě negativní dopad na všechny články řetězce počínaje výrobci, přes lékárníky (lékárníci nejsou včas informováni o změnách, bez jakýchkoliv konzultací byly provedeny restrikce v oblasti IPLP) až po pacienty. Zhruba před rokem jste byl zvolen předsedou Mezinárodní asociace farmaceutických společností. Pokud jste měl představu o nutných změnách v její činnosti, co se vám za uplynulé měsíce podařilo? Ohlédneme-li se za necelým rokem ve funkci předsedy MAFS, troufám si tvrdit, že to byl rok úspěšný. Nově zvolené předsednictvo společně, a hlavně zcela jasně formulovalo poslání asociace, její vizi a z ní se odvíjející strategické cíle. Každý z členů předsednictva má jasně vymezenou oblast působení, ve které postupuje společně s určenou pracovní skupinou podle předem určeného plánu. Podařilo se nám výrazně zvýšit laťku etiky propagace léků, která je formulována v již zmiňovaném Etickém kodexu MAFS. Věřím, že se nám podaří brzy přesvědčit i farmaceutické společnosti mimo MAFS, aby se těmito pravidly řídily. Dále pak si myslím, že naše dlouhodobá iniciativa o zvýšení transparentnosti prostředků při stanovování cen a úhrad léčiv se v poslední době dostala výrazně do povědomí většiny hráčů v rámci lékové politiky a že se nám brzy podaří systém dostat do souladu s pravidly Evropské unie. Připravila JAROSLAVA HOŘANSKÁ 5

7 ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 3/2005 Stalo se v minulých dnech Představenstvo komory průběžně připomínkuje řadu legislativních novel. V minulých týdnech jsme tak diskutovali nad zněním věcných záměrů zákonů (o zdravotnických zařízeních, o financování zdravotnictví) a posuzovali paragrafové znění jiných (zákon o léčivech, zákon o regulaci reklamy). Nedokáži odhadnout rychlost práce legislativců ani množství změn, které budou uplatňovány. U výše zmíněných věcných záměrů, jinak velmi důležitých zákonů, však neočekávám výraznější posun v projednávání, a to vlivem neutuchajících politických půtek a nejednotnosti pohledu na zdravotnictví v samotné ČSSD. Měli bychom se proto soustředit především na zákon o léčivech. PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory K jeho jednotlivým paragrafům u- platnila komora zhruba 50 připomínek, zastavím se však u jediné. Nově je navrhována možnost přímé distribuce vakcín do ordinací lékařů, kteří změnu sami iniciovali. Jsou na to připraveni - mají domluvené ledničky a pojistný produkt, eliminující riziko jejich finanční ztráty při případném znehodnocení uskladněných vakcín. V přímém přenosu tak vidíme důsledek krátkozrakosti několika majitelů lékáren - obchodníčků. Rozvoz vakcín do všech koutů republiky zajišťovala na požádání i velkodistribuční firma, jejíž ředitel mi v loňském roce bezelstně odpověděl, že se jedná o zajímavý obchodní případ. Měl pravdu. Distributor se tak může připravovat na podepsání nových obchodních smluv s několika sty až tisíci lékaři. Zůstaňme u distribuce. K návrhu zákona o léčivech uplatnila jejich asociace pouze jedinou, o to ale překvapivější připomínku: AVEL k návrhu zákona o léčivech: Navrhujeme v souladu s důvodovou zprávou v odst vypustit text jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci není vázán na lékařský předpis, a vypustit stejný text v odst Podporujeme v zájmu zvýšené dostupnosti léčiv, zejména pro starší a chronicky nemocné, rozšířit zásilkový výdej i na některé přípravky, které lze vydávat jen na lékařský předpis a nepovažujeme za potřebné s ohledem na ochranu pacienta vázat zásilkový výdej pouze na lékárny, které zajišťují přímý výdej pacientům. Navrhujeme připravit takový zákon, který umožní využívat nové možnosti, na příklad elektronický lékařský předpis. Léčiva, u kterých by mohlo transportem dojít k poškození (termolabilní, radiofarmaka atp.), mohou být ze zásilkového výdeje vyřazena na základě seznamu vydaného MZ nebo Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Navrhovaná úprava neodporuje legislativě EU. Mgr. Pavel Suchý, v Praze dne Po mém telefonickém dotazu jsem byl ubezpečen, že se prý jednalo pouze o nedorozumění a že připomínka bude stažena. Jednoznačnost textu je ale myslím každému srozumitelná. Distribuční firmy sdružené v AVEL jsem proto požádal o písemné vyjádření. Chtěl bych také vysvětlit představy navrhovatelů o zabezpečení dodávek léčiv (s vynecháním lékárny) v praxi. Jakým způsobem bude spolehlivě zaručena bezpečnost dodání lékařem předepsaného léčiva pacientovi, řádné poučení o užívání léku, kontrola interakcí apod.? Dlouhá léta se potýkáme s nezákonným jevem zvaným baťůžkaření (kromě výjimky v místech s nedostupnou lékárenskou péčí). V nedávném článku MF Dnes mě překvapila údajná neinformovanost VZP. Přivítal jsem ale tvrdý postih lékařky, byť byl pravděpodobně podmíněn přítomností médií. Výsledek by nás mohl povzbudit ve snaze regionálně řešit tuto nezákonnou činnost - ať se týká lékařů, majitelů lékáren či obchodních zástupců firem. Jinak kdoví, co nám přinese příští novela zákona o léčivech. Na základě dotazů členů komory potvrzuji informaci z médií, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil s Českou lékárnickou komorou správní řízení ve věci možného porušení 3 odst. 1 zákona č.143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. Předmětem zkoumání úřadu je znění Profesního řádu ČLK, Závazného stanoviska č. 1/2002 a aktivit komory, které údajně mohou ovlivňovat členy nesnižovat prodejní cenu léčiv a výběr dodavatelů přípravků péče o zdraví. Řízení stále probíhá, podrobně se proto vyjádřím až po jeho ukončení. Informace z tiskové konference ze dne , kterou jsme uspořádali před zahájením řízení, jsou zveřejněny na webu ČLK. Po několika měsících byla ukončena příprava specializačních náplní a doplňujících odborných praxí. Komora se soustředila zejména na přípravu vzdělávacích programů v oboru veřejné lékárenství, v oboru nemocniční lékárenství a v oboru klinická farmacie. Mimo to jsou odsouhlaseny vzdělávací náplně v oboru farmaceutická technologie, v oboru laboratorní vyšetřovací metody ve zdravotnictví a v oboru radiofarmaka. Jednotlivé vzdělávací programy budou včetně komentáře zveřejněny pravděpodobně v průběhu příštího měsíce v ČČL, na webu a projednány na poradě předsedů OSL dne v Praze. Koncem minulého roku rozpustila ministryně zdravotnictví kategorizační komisi MZ. České lékárnické komoře se podařilo uchovat účast v poradním sboru, který od počátku roku posuzuje návrhy na úhradu HVLP. Pracovní komise ČLK hodnotí návrhy v pětičlenném složení. Naší snahou je zároveň přispět k tomu, aby kategorizační komise MZ byla opět řádně u- stavena, a zdá se, že k tomu v nejbližší době dojde. Jedná se o činnost odborně i časově dosti náročnou, uvítal bych proto, pokud by se nám podařilo oslovit ke spolupráci další kolegyně a kolegy. Stejně tak považuji za nezbytné, aby se více členů zapojilo do přípravy a vedení vzdělávacích seminářů, které pořádáme v rámci kontinuálního vzdělávaní (v jednorázové i cyklické formě, na úrovni regionální i republikové). Témat je nepřeberné množství - onkologie, astma, hypertenze, zdravotnické prostředky. Zájemci o spolupráci se přihlásí na adrese (kromě identifikace uveďte i předmět svého zájmu). 6

8 Některé skutečnosti lze přejít, ale jsou situace, na které je třeba reagovat. Spolupráce se ZPMV se kdysi vyvíjela dobře. Pojišťovna vcelku rychle platila, nebyl důvod ke stížnostem. V poslední době se však zejména v Moravskoslezském kraji objevují praktiky, nad kterými zůstává rozum stát. ZPMV začala v minulém roce vracet kopie receptů z tzv. postrevize v důsledku kolize data platnosti a výdeje. Pikantní na celé situaci je, že ZPMV nevrací originály receptů, ale pouze kopie s vysvětlením, že nemůže podle zákona o účetnictví vrátit originály, které jsou k nahlédnutí na pobočce. Z pohledu nezaujatých pozorovatelů a právníků se vlastně dopouští krádeže, protože nezaplatí za recepty, které jsou majetkem lékárníka do doby zaplacení, nevrátí je a přivlastní si je. Je to stejná situace, jako kdybychom my nezaplatili distributorovi za část zboží, které je jeho majetkem do doby zaplacení, a nezaplacenou část mu nevrátili. Jakákoliv komunikace s pojišťovnou vázne, zodpovědné osoby většinou nejsou telefonicky k dispozici, nikdo ze ZPMV dokonce nereaguje ani na doporučené dopisy. Pojišťovna ignoruje jakékoliv vysvětlení možnosti chyby, např. špatně přetočeného data na razítku a ignoruje také fakt, že její pojištěnci léky dostali v pořádku. Mnohdy se lékárna do této situace dostává i vinou pojištěnců, kteří zejména pro recept na objednávku přicházejí pozdě i po době platnosti. Situace došla tak daleko, že pojišťovna vrací i ty recepty, Nedávno jsme, jako další lékárny ve městě, dostali výzvu k účasti v internetové on-line aukci na zásobování zařízení pro mentálně postižené. Dostali jsme seznam asi 30 psychofarmak, jejichž odběr by za rok znamenal nezanedbatelnou částku. Svou nabídku jsme umístili na internet do on-line aukční síně a nemohli se dočkat spuštění aukce. Samozřejmě jsme se náležitě připravili. Zpracovali jsme si tabulku cen a úhrad, ze které jsme hned zjistili jak si stojíme a kam až můžeme ceny léků (samozřejmě) snižovat. Podle množství léků a jejich obratu jsme hodlali jít na minimální zisk 10 %. Ani nás nenapadlo, že nejnižší nabídnuté ceny budou daleko pod cenami, které jsme nabízeli my (v době zadávání dělaly něco přes 20 % zisku). Je jasné, že jsme jen s protáhlým obličejem a místy i se smíchem sledovali cenový boj. Ten po 30 minutách aukce a třicetiminutovém prodloužení skončil na asi dvouprocentním zisku, který při investici kolem 1,05 mil Kč/rok dělal zhruba Kč zisku za rok, a to při 29 položkách léků v množství celkem 6010 kusů. Jednou se čistý zisk dostal dokonce do záporných hodnot. Stalo se tak vinou chybně u kterých bylo nedostatečně natištěno razítko a číslice byla dopsána tužkou v obavě, aby recept nebyl vyřazen. Bohužel také tyto recepty vyřazovány jsou s dovětkem, že bylo neoprávněně manipulováno s datem! Pokud po nás pojišťovna chce, abychom striktně dodržovali datum, je třeba stejně postupovat při vydávání léků jejím pojištěncům. Jestli se někdo zpozdí a pro lék si přijde byť o jediný den pozdě, máme tím jasný signál od ZPMV - nevydat lék! Otálení by se nám nemuselo vyplatit Proti tomuto arogantnímu jednání se musíme bránit v mezích zákona. Do dne, kdy je psán tento článek ( ) jsou výsledky komunikace generálního ředitele ZPMV a prezidenta ČLK na nule. Naštěstí aktivitou některých předsedů OSL se daří shromažďovat údaje o poškození lékárníků. Je totiž třeba přesně vyčíslit sumu, o kterou byly úhrady v důsledku této revize kráceny. Tyto údaje budou postoupeny právnímu zástupci komory k dalšímu jednání. Vypadá to, že jedinou možností, jak se k receptům dostat, bude soudní spor. Všiml jsem si, že v poslední době přicházejí peníze od ZPMV na účty se zpožděním. Jistě všichni víme, že ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 3/2005 můžeme penalizovat kohokoliv za pozdní platby, této možnosti můžeme využít zpětně za 4 roky, a toho je nutné využít! Když selhává jakýkoliv pokus o komunikaci, je třeba jednat. Pokud se lékárníci obávají zdlouhavého legislativního procesu při vymáhání peněz z penalizací, mám dobrou zprávu. Tyto případy se dnes řeší relativně rychle. Právní pomoc najdeme jistě u právníků lékárnické komory. Tím výčet zajímavých aktivit nekončí. Z vlastní zkušenosti vím, že při přechodu z fyzické osoby na právnickou jsem se všemi zdravotními pojišťovnami uzavřel nové smlouvy bez problémů, pouze ZPMV mi neumožnila navázání nové smlouvy s tím, že smlouvy s lékárnami už neuzavírá. Staré běží, ale nové uzavírány nejsou. Proč, to nevím. Z internetových stránek komory jistě známe další kauzu, kterou řeší prezident komory. Sledujeme snahu ZPMV dodávat léky pro onkologické pacienty přímo do ordinací lékařům. Je to zjevné závažné porušování zákonem stanovených podmínek distribuce léčiv! Často se nás v lékárnách ptají pacienti, která pojišťovna je pro ně dobrá. Je třeba pravdivě informovat o situaci, která je kolem nás. Možnosti jsou i v tisku, byť jen regionálním. Myslím, že to stačí k tomu, abychom se začali bránit. Jakékoliv otálení by se nám nemuselo v budoucnu vyplatit. PharmDr. PETR NALEVAJKA Lékárna Na Národní, Havířov Kam dojdeme po cestě sami proti sobě? zadané hodnoty, která u léku s NC okolo 235 byla asi 8 Kč NC. Ovšem i přes tuto zjevnou chybu (později byla na žádost zmýleného účastníka opravena) docházelo k dalšímu snižování nabídnutých cen. Chtěli jsme se aukce účastnit, reagovat na tuto výzvu. Jistě jsme měli zájem i uspět v dnešní době různých cen masivně podporovaných marketingovými aktivitami výrobců a distributorů léků, v nezanedbatelné míře také současným systémem cenotvorby a tvorby úhrad. Ale od počátku jsme zůstali pouhými pozorovateli. Pokud by výsledná hodnota byla v rozmezí do min. 10 %, asi bychom to brali, ale konečný výsledek nás nepříjemně překvapil. Ve skutečnosti jsme si díky němu uvědomili, jak snadno jsme my lékárníci ovlivnitelní a kam až můžeme dojít po cestě sami proti sobě. Ani nevím, kdo se aukce účastnil a kdo ji vyhrál. Podle konečného výsledku by se dalo spekulovat, že zvítězit mohl nějaký řetězec nebo distributor, který by své nabídky protlačil přes lékárnu bez uplatnění její přirážky. Ale že bychom byli tak snadno prodejní? Mgr. RADIM GREGOŘICA 7

9 Pro poradenství na nejvyšší úrovni V loňském roce jsme na poradě předsedů OSL a na sjezdu ČLK avizovali, že se kontinuální vzdělávání stalo jednou ze základních priorit ČLK pro roky Cílem je zvýšení odbornosti při poskytování lékárenské péče pacientům našich lékáren, kteří očekávají poradenství na nejvyšší úrovni. V souvislosti s dynamikou růstu prodeje doplňků stravy (DS) a změnami platné legislativy, která stanovuje mj. širokou paletu látek použitelných v DS, jsme se rozhodli vytvořit zcela nový cyklus seminářů pro lékárníky a farmaceutické asistenty, týkající se výhradně potravních doplňků a doplňků stravy. Tato ve vzdělávání doposud poměrně opomíjená skupina zahrnuje mnoho látek, které navzdory častým tvrzením nemusí být vždy pro pacienta přínosem, někdy může být naopak jejich užívání vzhledem ke zdravotnímu stavu a medikaci pacienta velice rizikové. Vědeckých poznatků přibývá, ale vzhledem k rozsáhlosti tématu není v silách jednotlivce byť jen vyhledat a přečíst veškeré nové informace. Pro každého z nás je jistě mnohem schůdnější získat formou přednášek a diskusí nové poznatky utříděné od odborníků. Na úvod jsme se zaměřili na skupinu pacientů vyššího věku, více ovlivnitelných někdy ne zcela korektní reklamou, pacientů užívajících největší množství léků, s nejvyšším rizikem nežádoucích účinků a interakcí. Události posledních týdnů napovídají, že budeme muset neustále dokazovat, proč jsou právě lékárny správným místem pro prodej DS, že to nejsou lékárníci, komu jde jen o zisk, že pacienti dostávají kvalitní služby a odnášejí si od nás jen DS, které jsou pro ně vhodné a přinášejí jim užitek. Chtěl bych lékárníky a farmaceutické asistenty pozvat k účasti na našich seminářích, které se uskuteční v termínech od do , každou sobotu od 9 hodin v sedmi městech po celé ČR (podrobnosti na protější straně). Věřím, že získáte mnoho nových poznatků a že předáte své zkušenosti s doplňky stravy kolegům z ostatních lékáren. Mgr. ALEŠ KREBS, Ph.D. odborný garant za ČLK 8 OSVĚDČENÍ K VÝKONU SOUKROMÉ LÉKÁRNICKÉ PRAXE zrušená a vydaná v únoru 2005 Zrušená osvědčení 325/2003 Mgr. Marie Švecová, Fryčajova 18, Brno 179/2001 PharmDr. Jana Kobilárková, Kateřinská 34, Praha 2 51/2004 Mgr. Alena Menčáková, Vinohradská 166, Praha 3 51/2000 RNDr. Arnošt Pospíšil, Vršovická 71, Praha /1993 RNDr. Ludmila Dvorská, Masarykovo nám. 40, Konice 75/2004 Mgr. Dana Trnková, Jiráskova 218, Vodňany 271/1996 PharmDr. Petr Krpálek, Čimická 780, Praha 8 120/1995 RNDr. Jaroslav Žák, ul. 14. listopadu, Morkovice 341/2004 Mgr. Karel Struha, Havířská ul., Ústí nad Labem 208/2004 PharmDr. Ivan Procházka, Kytlická 779, Praha 9 348/2001 Mgr. Lenka Pindurová, Náchodská 380, Praha 9 63/2001 Mgr. Ivana Kupková, Mochovská 38, Praha 9 275/2003 PharmDr. Petr Machálek, Karlovo nám. 89, Kolín 310/2001 Mgr. Münchzul Damdinragchaa, Jablonecká 712, Praha 9 62/2002 PhMr. Vladimír Němeček, Mírové náměstí 261, Stochov 78/1997 PharmDr. Jitka Linhartová, Na stráži 548, Plumlov 285/1995 RNDr. Milan Nestrojil, Vít. Nezvala 48, Třebíč 214/1993 Mgr. Marta Stránská, Plaňanská 1, Praha /1993 PharmDr. Peter Fratrič, U kostela 5, Jablonec nad Nisou 200/2001 Mgr. Jindřiška Chocholoušová, Modřínová 356, Třebíč 165/1999 Mgr. Iman El-Takkale, Sámova 220/40, Praha 10 53/2003 Mgr. Jitka Jaklová, Náměstí 28. října 1610, Hradec Králové 34/2002 Mgr. Simona Bartlová, Solní 19, Plzeň 27/2004 Mgr. Daniel Šedivý, Plumlovská 41/26, Prostějov 147/2000 PharmDr. Martina Matýsová, Slovanská 22, Šumperk Vydaná osvědčení 42/2005 PharmDr. Filip Smetana, Lékárna Jaro, NS Globus, Praha 5-Zličín, provozovatel EUROPHARM s.r.o. 43/2005 Mgr. Ema Doležalová, Lékárna Krajinská, Krajinská 8, České Budějovice, provozovatel COUPLE s.r.o. 44/2005 Mgr. Vítězslav Baran, Lékárna FORTE, hypermarket Carrefour, Cimburkova 4, Brno, provozovatel FORTE PHARM s.r.o. 45/2005 PharmDr. Kateřina Nesejtová, Lékárna U Kraba, Lidická 3, Brno, provozovatel PharmDr. Věra Marková 46/2005 Mgr. Katarína Szabová, Aquileia, Jiráskova 218, Vodňany, provozovatel PharmDr. Roman Kejzlar 47/2005 PharmDr. Petr Krpálek, Lékárna Draháň, Čimická 780, Praha 8, provozovatel MP Logic s.r.o. 48/2005 Mgr. Ludmila Daďová, Lékárna, ul. 17. listopadu 140, Morkovice, provozovatel Mgr. Jitka Dvouletá 49/2005 Mgr. Pavel Konejl, Mellisa, Litomyšlská 322, Česká Třebová, provozovatel Lékárna Mellisa s.r.o. 50/2005 RNDr. Ludmila Dvorská, Lékárna Konice, Masarykovo nám. 40, Konice, provozovatel Lékárna Konice, s.r.o. 51/2005 PharmDr. MUDr. Jan Šimon, Lékárna Mexiko, U Slávie 1/1527, Praha 10, provozovatel E-Lékárny, a.s. 52/2005* Mgr. Jana Kucková, Eurolékárna Znojmo, Vídeňská 684/69, Znojmo, provozovatel Eurolékárna s.r.o. 53/2005* Mgr. Helena Hniličková, Flóra, Olomoucká 90, OC Olympia, Olomouc, provozovatel Europharm s.r.o. 54/2005 Mgr. Martin Mátl, Labe, Havířská ul., OC Carrefour, Ústí nad Labem, provozovatel EUROPHARM s.r.o. 55/2005 Mgr. Jana Háľková, Melissa, Bezručova 150, Bohumín 1, provozovatel Mgr. Jana Vacková 56/2005 Mgr. Lenka Pindurová, Lékárna PLUS, Kytlická 779, Praha 9, provozovatel Lékárny Lloyds s.r.o. 57/2005 Mgr. Markéta Jílková, Zelená lékárna, Mochovská 38, Praha 9, provozovatel Mgr. Petr Kupka 58/2005 PharmDr. Eva Jůzová, U Černého orla, Karlovo nám. 89, Kolín, provozovatel Europharm s.r.o. 59/2005 Mgr. Münchzul Damdinragchaa, Lékárna Jablonecká, Jablonecká 712, Praha 9, provozovatel KAILAS CZ s.r.o. 60/2005*PharmDr. Lenka Štýsová, Lékárna u Lišků, s.r.o., Radostín nad Oslavou 41, okr. Žďár nad Sázavou, provozovatel Lékárna u Lišků, s.r.o.

10 61/2005*PharmDr. Martina Matýsová, Lékárna U medvěda, Slovanská 22, Šumperk, provozovatel LÉKÁRNA U MEDVĚDA s.r.o. 62/2005 Mgr. Miroslav Adlt, Na Náměstí, Mírové náměstí 261, Stochov, provozovatel Mgr. Blažena Altová 63/2005 PharmDr. Jitka Linhartová, Lékárna Plumlov, Na stráži 548, Plumlov, provozovatel Lékárna Plumlov s.r.o. 64/2005 Mgr. Bohdana Wagnerová, U Matky Boží, Velká Krajská 1, Litoměřice, provozovatel Mgr. Marcela Helclová 65/2005 Mgr. Ivo Ješina, Malostranská lékárna, Malostranské nám. 15/204, Praha 1, provozovatel Malostranská lékárna s.r.o. 66/2005* RNDr. Milan Nestrojil, Lékárna u sv. Martina, Hasskova 20, Třebíč, provozovatel Lékárna u sv. Martina s.r.o. 67/2005 Mgr. Filip Vyskočil, Lékárna V Malešicích, Plaňanská 1/753, Praha 10, provozovatel STS, s.r.o. 68/2005 PharmDr. Ladislava Arndtová, Lékárna MEDINOVA, Vajgarská 1141, Praha 9, provozovatel MEDINOVA s.r.o. 69/2005 PharmDr. Dana Fratričová, Mšeno, U Kostela 5, Jablonec nad Nisou, provozovatel FRAPE PHARMA s.r.o. 70/2005 PharmDr. Peter Fratrič, Lékárna v Centru, Komenského 15, Jablonec nad Nisou, provozovatel FRAPE PHARMA s.r.o. 71/2005 Mgr. Jindřiška Chocholušová, Lékárna U Černíků s.r.o., Smila Osovského 44/2, Třebíč, provozovatel Lékárna U Černíků s.r.o. (* = nová lékárna) (člk) Prof. J. Květina členem České lékařské akademie V loňském roce byla pod záštitou prezidenta České republiky založena Česká lékařská akademie. Uvedená akademie shromažďuje představitele lékařských oborů, kteří se zcela mimořádně zasloužili o rozvoj medicínských věd, vzdělávání a aplikaci vědeckých poznatků do praxe. Tím, že byla přijata do společenství Evropských lékařských akademií, naplňuje jeden ze svých cílů, tj. zvýšení národní a mezinárodní prestiže české medicíny. Dne 13. února 2005 zasedalo plénum této instituce, které zvolilo osm nových členů. Ve večerních hodinách se pak ve Dvořákově síni pražského Rudolfina konal benefiční koncert Pražské komorní filharmonie k prvnímu výročí založení Akademie. Při jeho zahájení předal předseda České lékařské akademie prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., novým členům jmenovací dekrety. Mezi významnými profesory medicíny byl slavnostně jmenován jako jediný nelékař a jediný farmaceut prof. RNDr. Dr.h.c. Jaroslav Květina, DrSc., a to za vědecký přínos a za zásluhy o rozvoj farmakologie. Jde nepochybně o velké ocenění celoživotní práce pana profesora, jestliže se mu dostává takovéto cti v rozsáhlé medicínské mezioborové konkurenci. Je to úspěch nejen osobní, ale i přínos pro dobré jméno celé české farmacie. Profesor Jaroslav Květina je v naší farmacii skutečnou osobností a čestné členství v České lékařské akademii, mezi medicínskou vědeckou elitou, mu právem náleží. PharmDr. HELENA ROTTEROVÁ, MBA Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Česká lékárnická komora pořádá cyklus seminářů pro lékárníky a farmaceutické asistenty DOPLŇKY STRAVY Koná se všechny soboty od 2. dubna do 14. května 2005, prezence účastníků od 8.30 hodin, zahájení v 9 hodin. Partneři projektu: Walmark a. s., Zentiva CZ, Pharma Nord Praha Termíny a místa konání 2. dubna - České Budějovice hotel Malý pivovar, ul. Karla IV. č dubna - Ústí nad Labem Hotel Vladimír, Masarykova dubna - Plzeň Šafránkův pavilon, Alej Svobody dubna - Ostrava Hotel Imperial, Tyršova dubna - Hradec Králové Kongresové centrum Aldis Eliščino nábřeží května - Praha Hotel Čechie Praha, U Sluncové května - Brno Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9 (Semináře jsou garantovány ČLK v rámci kontinuálního vzdělávání a ohodnoceny 10 body. Farmaceutičtí asistenti obdrží kredity podle vyhl. č. 423/2004 Sb., 3) Odborný program Mgr. Tomáš Volný: Selektivní modulátory estrogenního a androgenního receptoru, doplňková terapie v oblasti onkologických onemocnění, revmatických degenerativních a zánětlivých onemocnění MUDr. Zdeněk Wilhelm, CSc.: Minerály, stopové prvky a vitaminy ve vyšším věku RNDr. Václav Bažata, Mgr. Martina Šímová, Ing. Richard Reichenbach: Legislativa doplňků stravy a potravních doplňků jako jejich obsahových látek PharmDr. Miroslav Janoušek, PharmDr. Vladimír Roženek: Technologie výroby u potravních doplňků a doplňků stravy Přihlášky zasílejte do 14 dnů před akcí, a to faxem: , nebo em: nebo na stránkách: případně poštou: GALÉN-SYMPOSION s.r.o, U Zvonařky 14, Praha 2. Do přihlášky uveďte jméno, příjmení, korespondenční adresu, telefonické spojení a dále termín a místo konání semináře. 9

11 ODBORNÉ SEMINÁŘE duben květen 2005 Přihlášky na jednotlivé akce s uvedením data a místa konání a samozřejmě osobních dat (jména, příjmení, titulu, resp. členského čísla či adresy pracoviště + kontaktního telefonu) zasílejte i nadále co nejdříve do pražského sekretariátu komory (fax , Odtud budou předávány místním organizátorům akcí společně s formuláři osvědčení o účasti, která pečlivě uschovejte, budou se hodit. Brno (VFU, Palackého 1/3, Pavilon farmacie, začátky v 10 hodin) so Farmakoterapeutické poznámky k léčivům používaným pro infekční onemocnění Rozbor kazuistik - horní cesty dýchací, řešení lékových interakcí s makrolidy a fluorochinolony (MUDr. František Kulič, doc. RNDr. Jiří Vlček, CSc.) Hradec Králové (FaF, Heyrovského ul., posluchárna A, začátky v 9.30 hodin) so Etiopatogeneze a farmakoterapie benigní hyperplazie prostaty a karcinomu prostaty. Kazuistiky pacientů. (MUDr. Petr Prošvic) Psychofarmakologická léčba - klinické aspekty a praktická doporučení (prim. MUDr. Ivan Tůma, CSc.) Ostrava (Dům techniky, Mariánské nám., začátky v 9 hodin) so Nefrologie - základní choroby, léčba, dialýza, transplantace (MUDr. Iva Bílková, MUDr. Ondřej Viklický, CSc.) INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘE Praha (Hotel ILF, Budějovická, Praha 4, 1. patro, místnost č. 5, začátky v 18 hodin) Pozor: pouze pro omezený počet účastníků Přihlášky na pražský seminář zasílejte na adresu: nebo tel l. 220 st Kazuistiky pacientů, klinický přístup v dispenzaci (Mgr. Lucie Driová, PharmDr. Alena Linhartová, MUDr. Lenka Hošková) st Kazuistiky pacientů, klinický přístup v dispenzaci (Mgr. Daniela Fialová, MUDr. Ivana Doleželová) Teplice (Dům kultury, Teplice, začátky v 9.30 hodin) so Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění Diabetes a poruchy lipidového metabolismu (MUDr. František Kulič) Liberec (Nemocnice Liberec, Nemocniční lékárna - zasedací místnost, Husova 10, začátky v 8.30 hodin) Přihlášky s uvedením adresy zasílejte na: tel so Vznik a terapie závislosti ve farmakoterapii (Mgr. Aleš Mareček, MUDr. Jiří Drtil, CSc.) Partneři interaktivních seminářů: AstraZeneca, Pharmos, Zentiva CZ, GlaxoSmith Kline Deficit informací pro samoléčení Experti z australské Univerzity Monach zpracovávali studii, která hodnotila, zda a na jaké úrovni poskytují internetové lékárny pacientům adekvátní informace. Zjistili, že pouze několik z více než stovky lékárenských webových stránek (z několika zemí) poskytuje klientům potřebné údaje týkající se bezpečného a efektivního užití léčiv. Většina z nich nepodává informace o nežádoucích účincích a interakcích léků. Dvě ze tří lékáren byly připraveny zasílat léčiva klientům v jiných zemích. Jeden z pracovníků univerzity při mapování situace vystupoval jako zákaznice z Austrálie, která užívá Prozac a má zájem ještě o Sudafed (proti bolesti) nebo pseudoefedrin hydrochlorid (v některých zemích podléhá jeho dovoz přísným kontrolám, protože se často používá k ilegální přípravě amfetaminů) a bylinný přípravek St John`s. Klienti užívající uvedený bylinný přípravek uvádějí, že pomáhá proti depresi, ale málokdo z nich ví, že může kontraindikovat s mnoha léky, např. s antidepresivy. Minimálně jeden z uvedených výrobků dodávalo sedmadvacet internetových lékáren, ale téměř polovina z nich klientům neposkytla informace o nebezpečí při jejich kombinování. V závěru studie se uvádí, že zákazníci e-lékáren se nemohou rozhodnout o nákupu léčiv na základě informací o výhodách a riziku, protože buď chybí úplně nebo jsou špatné. V té souvislosti napsal australský časopis Kvalita a bezpečnost ve zdravotní péči: Surfování a samoléčení nejsou v současné době bezpečné. U nás všechny léky BEZ DOPLATKU V prosinci loňského roku dostávali v Praze pacienti u jednoho lékaře leták nadepsaný POUKÁZKA NA VÁNOČNÍ DÁREK. Obsahoval sdělení, která v předvánočním čase srdce občana zahřála. Tady je doslovný přepis: Počínaje dnešním dnem si můžete v naší lékárně až do po předložení této poukázky a přiložené zákaznické karty vyzvednout dárek dle Vašeho výběru: 1. Vyberte si jeden lék z Vašich receptů, na který doplácíte, a dostanete jej u nás bez doplatku.

12 ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 3/ V případě, že nedoplácíte na žádný lék, bude Vám poskytnuta sleva 20 procent na Vámi zakoupené volně prodejná léčiva. 3. Jestliže nevyužijete ani jedné z předchozích možností dostanete od nás příspěvek 10,- Kč za každý vyzvednutý recept. 4. Všechny poukázky budou očíslovány a slosovány. Dne 3.1. bude vylosováno 20 výherců, kteří budou mít v naší lékárně v roce 2005 všechny léky bez doplatku. Výherci obdrží zlatou kartu šťastného pacienta, kterou budou moci využívat i jejich příbuzní a známí. Aby klient nebloudil (nebo nedejbože nezabloudil do jiné lékárny), na rubu této zákaznické karty je mapka. Na provozovatele lékárny byl podán podnět revizní komisi České lékárnické komory. Ať bude rozhodnutí komise jakékoliv, je nasnadě, že Lékárna U Zahrádky v tomto případě použila všemožné fígle k přilákání pacientů a klientů pod svou střechu. Na podobný případ nás upozornila Mgr. K. Žídková. Přiložila fotografii výlohy prachatické lékárny Paracelsus. Nabídku slevy na léky na předpis považuje kolegyně za ukázku toho, jak také může vypadat konkurenční boj mezi lékárnami. (red.) SPRÁVNÉ DISPENZAČNÍ MINIMUM Laktulóza Chronické užívání laxativ s sebou nese obvykle řadu problémů. Dá se říci, že mnohdy jsou laxativa přímo zneužívána a pacienti se při jejich nedostatku propadají až do psychických problémů. Rozumnou alternativou a hlavně prevencí těchto stavů je správný přístup k užívání a také volba správného laxativa. Na tomto místě se chci zmínit o laktulóze a jejím mechanismu účinku. Tato látka zvyšuje osmotický tlak ve tlustém střevě a okyseluje jeho obsah, což resultuje ve zvětšení obsahu vody ve stolici a jejím změkčení, rovněž stimuluje motilitu střeva. Způsobuje přesun amoniaku z krve do střeva, kde se přeměňuje na amonnou sůl a prohlubuje laxativní účinek. Tyto účinky predikují použití této látky jako laxativa a k prevenci a léčbě jaterní encefalopatie, včetně stavů jaterního komatu. Kontraindikací je pouze dieta s nízkým obsahem laktózy nebo galaktózy. Obvyklá chyba, které se pacienti dopouštějí, je špatné dávkování a očekávání doby nástupu účinku. Při léčbě zácpy u dospělých by to mělo být ml Duphalacu sirup (10-20 g laktulózy) 1x denně ráno, výjimečně lze zvýšit až na 60 ml denně. Účinek nastupuje do hodin. V léčbě portální encefalopatie jsou perorální dávky zpočátku vyšší, ml 3x nebo 4x denně, později se snižují. V této indikaci lze podávat laktulózu i per rectum ml sirupu se 700 ml vody nebo fyziologického roztoku balonkovým katetrem, opakovaně. Některá antibiotika a nevstřebatelná antacida mohou interferovat s nutnou degradací laktulózy ve střevě a nemusí dojít k acidifikaci střevního obsahu. Mezi zajímavá upozornění by měla patřit interference s elekrokauterizačními procedurami během procto- nebo kolonoskopie. I když u laktulózy nebylo v praxi dosud popsáno, teoretické riziko zde existuje - akumulace vodíkových plynů při léčbě laktulózou může způsobit komplikaci při elektrickém jiskření, které by mohlo vést až k explozi. Proto je vhodnější, aby pacient před takovými vyšetřeními používal jiná nefermentační laxativa. Mezi běžné NÚ patří vyšší obsah plynů ve střevě (meteorismus) a s tím spojená flatulence, GIT dyskomfort nebo křeče. Pro použití v těhotenství je zařazen dle FDA do skupiny B, u dětí podávat pouze při pozorném sledování hladin sodíku a dehydratace. Nebezpečí dehydratace je nutno vzít v úvahu také u starších osob nebo mentálně postižených, kteří užívají laktulózu déle než 6 měsíců. Zcela nevhodné je současné použití jiných laxativ v průběhu a zvláště na začátku terapie. Při podávání laktulózy lze doporučit promísení sirupu s ovocným džusem, vodou nebo mlékem pro zlepšení chuti, nebo dostatečné zapití. Dostatek tekutin lze ostatně doporučit vždy v případě nezávažné obstipace. Uvědomíme-li si toto vše, co tedy říci pacientovi? Užívat laktulózu s tekutinou (džusem, vodou, mlékem). Upozornit na případné nadýmání a flatulenci nebo abdominální křeče - pokud se dostaví závažné NÚ, křeče nebo výrazný průjem, upozornit lékaře a přerušit terapii. Neužívat ostatní laxativa. Jíst potraviny s vyšším obsahem vláknin, zvýšit přísun tekutin a pravidelně cvičit. PharmDr. MARIE ZAJÍCOVÁ 11

13 ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 3/2005 XIV. sjezd delegátů ČLK uložil představenstvu ČLK bezodkladně stanovit jasná pravidla bodového ohodnocování akcí v systému KV a zveřejnit je. Předkládaná prováděcí pravidla vychází z řádů pro kontinuální vzdělávání schválených sjezdem delegátů komory dne Kontinuální vzdělávání členů ČLK má za cíl garantovat veřejnosti neustálé zvyšování odbornosti členů ČLK. Akce zařazené do cyklu KV musí splňovat podmínku zvyšování odborné kvalifikace. Do KV nebudou zařazovány akce všeobecně vzdělávacího charakteru, akce s převahou firemní prezentace, semináře softwarových firem, propagační akce distribučních firem apod. Podmínkou je otevřený přístup členů ČLK bez ohledu na zaměstnavatele. Na udělení bodového ohodnocení není právní nárok. Nově bude zaveden institut garantů akce (viz níže), kteří by svojí autoritou měli zabezpečit vysokou odbornou úroveň schválené akce. Zaměření akcí zařazených do KV: farmakoterapie (medicína založená na důkazech); interaktivní dispenzační semináře; farmaceutická technologie; psychologie pacienta, komunikační dovednosti; lékárenská právní problematika; doplňky stravy a jejich interakce s léčivy. Podle pořadatele, případně schvalovatele, se akce KV rozdělují následovně: A) Akce pořádané a garantované komorou. B) Akce uznané OSL. C) Ostatní akce. Všechny akce zařazené do KV musí splňovat podmínky na odborný program bez ohledu na pořadatele a schvalovatele. A) Akce pořádané komorou nebo garantované komorou Jsou pořádané osvědčenými partnery ČLK. Jejich časový plán bude znám minimálně půl roku dopředu. Administraci ú- dajů budou provádět partneři na sami. Zařazení akcí schvaluje PČLK. Tyto akce není možné uznat zpětně. Požadavky na akci - pevná struktura žádosti: termín, místo, čas; obsahová náplň, přednášející, časový plán; garant akce - odborná autorita např. z medicínské oblasti; garant ČLK - delegovaný lékárník, který by měl zaručit odborný přínos lékárníků z akce (vytipují si je jednotlivá OSL a jejich soupis bude zveřejněn na webu). Garanti ČLK mají za úkol dohlížet nad odbornou úrovní akce; 12 v případě jejich negativního hodnocení nebude akce do KV příště zařazována. Cílem je získat do konce roku databázi alespoň 20 garantů; po skončení akce (cyklu) pořadatel zveřejní na souhrn praktických poznatků, abstrakt přednášek, odpovědi přednášejícího na vznesené dotazy apod. B) Akce uznané OSL Pro akce schvalované OSL platí, co se týče odborné náplně, stejná pravidla jako u akcí schvalovaných PČLK. Každé OSL, v jehož působnosti se akce bude konat, může akce uznat do systému KV. OSL má právo schválit bodové ohodnocení pouze pro akce místního (okresního) charakteru. Opět není možné uznávat je zpětně. Plán musí být zveřejněn na webových stránkách ČLK. Administraci bude do zprovoznění nových www stránek zajišťovat Prováděcí pravidla pro vzdělávací akce ČLK Mgr. Mrázková. Po jejich zprovoznění bude správa regionálních akcí na jednotlivých OSL. C) Ostatní akce Akce, jejichž pořadatel nepožádal předem o zařazení do systému KV, nebo které nebyly schváleny, mohou mít přidělen maximálně poloviční počet bodů. O jejich uznání rozhoduje předseda OSL, jím pověřený člen představenstva OSL nebo garant ČLK zpětně, a individuálně každému účastníkovi může přidělit body. Podmínkou pro uznání je písemné potvrzení o účasti a program, ze kterého je zřejmý odborný program a délka akce. Tyto náležitosti musí být doručeny nejpozději do 12 měsíců od konání akce, případně do skončení jednotlivého tříletého cyklu ČLK. Například: odborný seminář pořádaný místním spolkem lékařů. Stejný princip platí pro uznání přednáškové a pedagogické činnosti, odborných stáží v lékárně apod. Prováděcí pravidla schválená představenstvem ČLK budou na základě vašich připomínek před podzimním sjezdem vyhodnocena a případně doplněna. Mgr. MICHAL HOJNÝ a skupina pro KV PČLK BODOVÉ OHODNOCENÍ AKCÍ (změny jsou vyznačeny kurzívou) 1. Publikační činnost v oboru a) monografie, učebnice, skripta (s ISBN) bodů za publikaci celkem, v případě více autorů se rozpočítává dle podílu na autorství, u zahraničních publikací je možno tuto bodovou hodnotu zvýšit až o 50 % b) odborný článek publikovaný v odborném tisku, na odborně zaměřených stránkách na internetu, v odborných informačních elektronických databázích bodů, tuto bodovou hodnotu možno zvýšit až o 100 % u časopisů s vysokým impact faktorem c) populárně naučný článek v neodborném tisku - 10 bodů d) recenze - 5 bodů 2. Přednášková a pedagogická činnost v oboru a) přednáška v postgraduálním vzdělávání, kontinuálním vzdělávání, na farmaceutické fakultě apod bodů b) přednáška na odborném fóru v zahraničí - 40 bodů hlavní autor, u dalších autorů 20 bodů c) přednáška na akcích uvedených vodst bodů d) přednáška pro lékaře či jiné odborné fórum - 20 bodů e) osvětová přednáška - 10 bodů f) poster - 10 bodů (při více autorech rozdělených) g) pedagogická činnost - 30 bodů za výuku předmětu ve školním roce h) vedení závěrečných praxí studentů farmaceutických fakult - 15 bodů za školní rok Bodové hodnocení se přiděluje pouze za první uvedení přednášky. Ohodnocení přednáškové činnosti je v pravomoci předsedů OSL (popř. garantů ČLK). Zahraniční prezentace schvaluje představenstvo ČLK. 3. Odborná stáž v lékárně, studijní pobyt na pracovišti uznaném ČLK Za každý den trvání 5-10 bodů, nanejvýš však 40 bodů za rok. Uděluje předseda OSL (garant ČLK). Zahraniční aktivity schvaluje představenstvo ČLK. Podmínkou je písemná zpráva. 4. Účast na akci pořádané, garantované, evidované či uznávané ČLK (1 hod = 45 min) - akce A) a B) a) akce v rozsahu 1-2 hodin odborného programu - 3 body b) kratší akce (2-4 hodiny odborného programu) 5 bodů c) jednodenní akce (4-8 hodin odborného programu) 10 bodů d) vícedenní akce (8-12 hodin odborného programu) 15 bodů e) vícedenní (12 - více hodin odborného programu) 20 bodů f) korespondenční forma (písemný test s více než 70 % správných odpovědí) 10 bodů 5. Účast na akcích ostatních - C) stejná kritéria jako v bodě 4, bodové hodnocení je poloviční 6. Ostatní akce OSL a) okresní shromáždění lékárníků - 3 b. b) okresní shromáždění lékárníků s odbornou přednáškou - 3 body + ohodnocení podle délky odborného programu.

14 ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 3/2005 Ples stomatologů a lékárníků na Žofíně Netradiční promluvou z balkónu nad jevištěm velkého sálu paláce Žofín v Praze zahájili 26. února prezidenti pořádajících profesních sdružení ples České stomatologické komory a České lékárnické komory. Popřáli účastníkům, aby se příjemně bavili, a pokud možno pro tento večer zapomněli na četné turbulence, právě otřásající domácí politickou scénou. Nejlepší studenti farmacie Lenka Čechová a Pavel Krmenčík převzali na plese ocenění svých výsledků z rukou prezidenta České lékárnické komory PharmDr. Lubomíra Chudoby. Poblahopřát jim přišla také úřadující královna krásy ČR a čerstvá doktorka farmacie Jana Doleželová (druhá zleva). I letos svěřili pořadatelé moderování večera zkušenému televiznímu spíkrovi Janu Kovaříkovi. Ten přítomné seznámil s programem a uvedl slavnostní předtančení. Poté se již parket zaplnil tančícími páry z řad návštěvníků. Velký úspěch sklidilo vystoupení Marie Rottrové. Za doprovodu TOP Orchestru během půlhodiny zazpívala nejznámější ze svých písní; odrostlejším návštěvníkům nepochybně připomněly nenápadný běh času. Nejlepších studentů farmacie jsme se zeptali, jaké téma (a proč právě ono) zvolili pro svou diplomovou práci a jak si představují svou farmaceutickou budoucnost. LENKA ČECHOVÁ FaF UK v Hradci Králové Zvolila jsem si diplomovou práci rešeršního typu. Nepatřím totiž k lidem, kteří by byli vyloženě o- kouzlení laboratorní prací. Zabývám se nežádoucími účinky u nás registrovaných léčiv, přičemž výchozím materiálem je pro mne poslední knižní publikace Pharmindex Kompendium Jedná se pouze o výběr nežádoucích účinků. Práci na toto téma jsem si zvolila s předpokladem, že nabyté informace a poznatky jednou využiji v praxi. Svou farmaceutickou budoucnost si představuji v lékárně. Je to povolání, které mě láká už od základní školy. S lékárnou jsem se ostatně setkávala odmalička, protože moje matka je lékárnicí. PAVEL KRMENČÍK FaF VFU v Brně Tématem mé diplomové práce je izolace a identifikace ligninů schizandry čínské a stanovení jejich obsahu v tkáňových kulturách. Dané téma jsem si vybral proto, že jsem měl zájem o experimentální práci a hlubší seznámení s moderními analytickými metodami. Navíc se mi tato práce zdála smysluplná a potřebná. Navržená metoda se již používá při analýze tkáňových kultur schizandry čínské. Do budoucna bych se chtěl věnovat vědecké činnosti, ale zároveň bych rád také na částečný úvazek působil v lékárně. Co bude dál, ukáže až čas. Klasickým předznamenáním tanečního reje bývá slavnostní předtančení, které tentokrát nabídlo účastníkům plesu směs klasických tanců. Velmi slavnostní ráz mělo ocenění nejlepších studentů pátých ročníků farmaceutických fakult v Hradci Králové a v Brně Lenky Čechové a Pavla Krmenčíka. Podobně jako loni patřil k vyhledávaným atrakcím tzv. Zanzibar, u kterého elegantní barmani žíznivým tanečníkům svižně míchali nápoje exotických názvů i barev. Na přípravě a uskutečnění plesu se podíleli partneři: Česká spořitelna, MediPool, Zentiva, Phoenix a Pharmos. Text a snímky: ČČL - V. VRBOVSKÝ 13

15 ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 3/2005 T oho dne, kdy se na dveřích některých lékáren objevilo sdělení Acylpyrin opět v prodeji, nemohli si jeho současní výrobci přát lepší reklamu. Krátce před tím byla společnost Herbacos-bofarma zmiňována v souvislostech vzbuzujících obavy, že část rodinného stříbra naší farmaceutické výroby mizí v nenávratnu. Vedle Acylpyrinu se začalo v lékárnách nedostávat Valetolu a Veralu. Psalo a mluvilo se o levných přípravcích, které se ztrácejí z trhu, aby je nahradily dražší léky. Některé noviny už dokonce doporučily čtenářům náhrady za zrušené přípravky. Jak vnikla kauza Acylpyrin a další zrušené přípravky Jaroslava Hořanská Všechno to začalo v roce 2003, kdy se firmy Léčiva a Slovakofarma sloučily do společnosti ZENTIVA. Podle rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Protimonopolného úradu SR však oba dosavadní výrobci museli vyřadit ze svého sortimentu produkty, jimiž by nově vzniklá Zentiva získala dominantní postavení na trhu. Jiným společnostem - tzn. aktivní konkurenci, která není jakýmkoliv způsobem spojena s dosavadním výrobcem - bylo třeba prodat přípravky Valetol tbl., Veral všechny aplikační formy, Infadolan ung., Acifein tbl., Acylpyrin ochranná známka, Ataralgin tbl., Kinedryl tbl., Superpyrin tbl., Oxyphyllin tbl., Febichol cps., Orenzym tbl., Medipyrin tbl., supp. Herbacos-bofarma (HBF) byl jednou z osmi firem, které projevily zájem o část portfolia Zentivy. Smlouvu na převzetí přípravků Valetol, Veral, Infadolan, Acifein a ochrannou známku Acylpyrin podepsal HBF 28. června 2004 (celý produkt Acylpyrin převzal o dva měsíce později). Jak je v tomto kraji zvykem, začalo se spekulovat, jak se pardubické firmě podařilo získat více než polovinu z převáděného portfolia. Podle názoru jejího ředitele PharmDr. Ivo Hroneše zřejmě rozhodlo, že některé dříve realizované převody léčiv ze Zentivy proběhly profesionálně a bez problémů. Ve prospěch HBF mohlo mluvit i to, že nemůže ani v budoucnu pro Zentivu představovat potenciální konkurenční hrozbu. Těžko lze zpochybnit názor, že kdyby se v tolika novinách nepsalo, že některé léky na trhu končí, bylo by jich v lékárnách dost. Převod registrací a převzetí prodeje měly trvat šest měsíců, tj. do konce roku Na tuto dobu byla prokazatelně vyrobena dostatečná zásoba, vypočtená ze standardních prodejů jednotlivých přípravků. Podle doktora Hroneše po zveřejnění poplašných zpráv, že z trhu zmizí nejznámější české léky, se jejich prodej v období července až října ztrojnásobil, a tím byla už během října vyčerpána veškerá zásoba. Poté, co vyšly články např. o tom, že Acylpyrin a Valetol na trhu končí, se Herbacos-bofarma obrátil na vedení Deníků Bohemia a Moravia a další časopisy s tím, že je spotřebitel uváděn v omyl a sdělení by mohlo mít negativní dopad na budoucí vývoj prodejů jmenovaných přípravků a žádal v souladu s tiskovým zákonem o uveřejnění opravy a správných informací. S výjimkou časopisu Květy však ani jeden z oslovených titulů na tuto žádost nereagoval. Zeptala jsem se Ivo Hroneše, jakým způsobem se pokoušeli lékárníkům, ale hlavně široké veřejnosti vysvětlit výpadek určitých přípravků. Okamžitě po zveřejnění zavádějících informací v Denících Bohemia a Moravia jsme vedle žádostí o opravu umístili na jejich diskusní server své stanovisko. Na náš web jsme obratem přidali správnou informaci, pověřili jsme naše reprezentanty vysvětlením situace v lékárnách a současně jsme všechny lékárny oslovili dopisem. Přesto dosud v mnoha lékárnách přetrvává informace, která je předávána dále pacientům, že u přípravku Infadolan byla ukončena výroba. Co se týče informovanosti veřejnosti, byla odvysílána celá řada rozhlasových sdělení v Českém rozhlase, na Frekvenci 1, na Evropě 2 i ve zpravodajství na ČT 1. Přesto se o- bávám, že jsme ani tak nezasáhli všechny spotřebitele. Pro informovanost pacientů je role lékárníka naprosto nezastupitelná. Ing. Pavel Mazan, výkonný ředitel MAFS, se pro noviny vyslovil v tom smyslu, že si neumí představit, jak bude Herbacos pokrývat spotřebu Acylpyrinu, která je několik desítek milionů balení ročně, že je to na takovou firmu moc. Je pravda, že to ing. Mazan řekl, je to PharmDr. Ivo Hroneš jeho názor a já mu ho neberu. Vyjma výpadku na přelomu listopadu a prosince roku 2004, zaviněného nákupní panikou, jsme až do současné doby nezaznamenali jediný výpadek Acylpyrinu či jediný příznak toho, že bychom nebyli schopni situaci zvládnout. Chápu stanovisko pana Mazana, který musí argumentovat ve prospěch originálních výrobců léčiv, což je dáno jeho pozicí v MAFS, konstatuje Ivo Hroneš. Skutečný výpadek Acylpyrinu, ale i Valetolu a Veralu se lišil přípravek od přípravku, ale ve všech případech šlo o celorepublikový nedostatek. Výhradním prodejem Acylpyrinu, který vyvolal největší zájem médií i veřejnosti, však byl ještě na podzim pověřen REALPOL Brno. Herbacos měl začít prodávat Acylpyrin až od ledna V momentě, kdy tento lék na českém trhu došel, vyvolali jsme jednání s představiteli Zentivy o dodatečné výrobě, říká doktor Hroneš. Díky jejich vstřícnosti a vysokému nasazení našich pracovníků se podařilo dostat Acylpyrin zpět na trh už v prosinci, i když za normálních podmínek trvá objednací a výrobní cyklus v Zentivě tři měsíce. Výpadek Acylpyrinu na trhu v roce 2004 nezavinil Herbacos-bofarma, přesto jsme aktivně našli řešení, které minimalizovalo propad prodejů tohoto léku. V případě Valetolu byla na počátku vyrobena více než šestiměsíční zásoba, tedy do konce roku 2004 s dvoutýdenní pojistkou, v naší režii měl jít přípravek na trh v lednu Vinou nákupního šílenství byla zásoba vyprodána téměř o tři měsíce dříve. I tady se nám v těsné spolupráci se Zentivou podařilo téměř 14

16 nemožné. Dodatečnou výrobou jsme přípravek vrátili na trh už na konci loňského listopadu. Veral je mnohem složitější značka, protože jeho prodeje se skládají z osmi různých lékových forem. Tablety nezaznamenaly výpadek vůbec, problém v prosinci představovaly pouze gely a čípky. Zvláštní kapitolou je Infadolan, u kterého převod registrace trval čtyřikrát déle. Významný výpadek se ukázal až na přelomu ledna a února 2005, v současné době jsme jej částečně eliminovali dodávkou 200 tisíc balení. Momentálně využívá HBF výrobních kapacit původního výrobce, což je dáno mj. i specifickými požadavky na výrobu léčiv. V registrační dokumentaci každého přípravku je uvedeno schválené místo výroby. V případě jeho změny musí nejprve proběhnout šestiměsíční stabilitní studie, následně je třeba zpracovat a podat návrh na změnu místa výroby, a SÚKL má zákonnou lhůtu tří měsíců na posouzení a schválení. V nejlepším případě lze tedy převést výrobu dvanáct měsíců od převodu registrace. Všechny převzaté přípravky jsou velmi známé v Čechách i na Slovensku a mají opravdu silnou tržní pozici, tím více se nabízí otázka, zda HBF má v plánu alespoň některé z nich modernizovat. Ivo Hroneš uznává, že se nejedná o přípravky nejnovější, proto se na určitých modernizacích pracuje, zatím je však příliš brzy hovořit o konkrétních inovacích. Před čtrnácti lety jsme o pardubickém Herbacosu psali jako o malé české firmě s velkými plány. Těžko odhadnout, zda její zakladatele, kteří ve skromných prostorách začínali s výrobou krémů a mastí, mohlo napadnout, že jednou budou mít v portfoliu české léky, které sice nepatří k největším z hlediska obratu, v každém případě však k lékům nejznámějším. Propracovali se i na zahraniční trhy. S veterinárními přípravky uspěli v kolébce dostihového sportu - v Británii a Irsku. Parafarmaceutika, zejména dětský program, vyváží HBF do Jordánska, připravuje se kontrakt v Saúdské Arábii, v Arabských emirátech. Farmaceutické přípravky vyváží na Slovensko, na Ukrajinu, do Bulharska, pracuje se na kontraktu v Maďarsku. Patří Herbacos-bofarma ještě k malým firmám? PharmDr. Ivo Hroneš se zamýšlí: Podíváme-li se na to optikou tržeb všech farmaceutických společností v ČR za rok 2004, jsme na 43. místě. Když budeme posuzovat pouze pořadí domácích výrobců, tak jsme čtvrtí (zdroj IMS). V segmentu dermatologie jsme čtrnáctí. Jsme, nebo nejsme malá firma? S lékárnickým patriotem RNDr. PhMr. Otou Rydlem: Léta za tárou i nad mikroskopem ROZHOVOR Třeboňský farmaceut RNDr. PhMr. Ota Rydlo (nar. 1921), autor úsměvné mozaiky Střípky z cest (ČČL 9/2004-2/2005), má za sebou dlouhou dráhu praktického lékárníka. Považuje se za farmaceutického patriota, jehož život i práce jsou neodmyslitelně spjaty s jihočeskou Třeboní. Pane doktore, jaká byla vaše cesta k farmacii? Nesnadná. Maturoval jsem v roce 1940, kdy již byly uzavřeny české vysoké školy, takže univerzitu jsem mohl vystudovat teprve po roce Za války jsem - to už jako čerstvý absolvent lékárnického tyrocinia - byl v rámci nuceného nasazení přidělen do malé farmaceutické továrny ve Stuttgartu, takže jsem alespoň určitým způsobem zůstal u svého. Po magisteriu jsem při zaměstnání pokračoval ve studiu na přírodovědecké fakultě, tentokrát s nuceným přerušením v letech Velký kus života jste prožil v třeboňské lékárně. Kolik to bylo let? Bezmála čtyři desítky. Začínal jsem ale v Českých Velenicích, odkud jsem byl v roce 1952 do Třeboně doslova převelen, poněvadž tehdy o pohybu personálu mezi lékárnami rozhodovali kádroví referenti. To víte, že mi za těch dnes již třiapadesát let město i jeho okolí přirostlo k srdci a stalo se mým domovem. Vaše jméno lze také najít v souvislosti s výzkumem některých druhů řas. Jak jste se k takovému zadání dostal? V roce 1965 jsem byl upozorněn na výsledky místního zkoumání drobnohledných jednobuněčných řas, zejména rodů Chlorella a Scenedesmus. Ve světě se v té době hodně hovořilo o možném významu těchto mikroorganismů pro kosmonautiku i pro jiné obory. Já jsem se k výzkumu řas dostal z hlediska jejich farmaceutického využití. Brzy jsem zjistil, že všechny klady třeboňské řasové biomasy jsou seriózně podepřeny biochemickými analýzami. Považuji za potřebné připomenout, že většina algologické literatury na světě respektuje a zdůrazňuje vynikající český přínos. Dostupná literatura však neobsahovala, kromě polévky a tablet, lékové formy ani jejich popis. Bylo zapotřebí doplnit chybějící skutečnosti jako lékopisný popis sušené řasové biomasy, diferencovat biomasu z nerozrušených buněk a z buněk s porušenou membránou, zjistit a popsat zvláštnosti při přípravě výtažků z těchto materiálů a samozřejmě dokumentovat prioritu přípravy řasových lékových forem. Mikrobiologický ústav akademie věd šalamounsky přislíbil, že vše, co v daném ohledu vykonám a popíši, bude vítáno, ne však honorováno. To mi ovšem nevadilo, poněvadž jsem měl možnost i ú- mysl své úsilí zhodnotit jinak - zařazením jeho výsledků do disertační práce k získání doktorátu přírodních věd na tehdy jediné farmaceutické fakultě v Bratislavě. Uplatnily se získané výsledky v praxi? Příprava léků s drobnohlednými řasami byla prioritou třeboňské lékárny. Z biomasy se daly zhotovit bezrizikové léky s širokým komplexem známých látek. Dodatek k lékopisu naštěstí výjimkou připouštěl, aby lékárna poskytovala odborné služby i při přípravě z neatestovaných surovin. Daly se tak připravit zásyp, mast, tinktura, čípky, pleťové masky, kloktadla a také injekce, které představovaly nejdůležitější lékovou formu pro další spolupráci s vědou. Hrubou nevýhodou těchto přípravků ovšem bylo, že nedokázaly vzdorovat bakteriálnímu napadení a rychle podléhaly zkáze. To byl také jeden z důvodů nezájmu farmaceutického průmyslu o hromadnou výrobu. Prvenství v léčebném použití patří dvojici třeboňských lékařů, doktorům Jaroslavu Lazákovi a Františku Drnkovi. První z nich přitom zaznamenal úspěchy v dermatologii, druhý v gynekologii. Mé snažení od počátku sledoval též ředitel Jihočeských lázní primář MUDr. Jiří Kubička. Když se dozvěděl, že jeden z jeho lékařů úspěšně aplikuje řasovou mast u pacientů, kteří přebrali jihočeského sluníčka, prověřil ji, rovněž s úspěchem, na špatně se hojících ranách způsobených poleptáním kyselinou fluorovodíkovou, což byl poměrně častý úraz sklářů z Chlumu u Třeboně. Jak na vás působí dnešní české lékárny? Řekl bych, že většinou odpovídají současnému životnímu stylu a to se týká také vystupování jejich personálu. Škoda, že zmizela primární výchova lékárníků oněmi dřívějšími učiteli, těmi v pravém smyslu slova magistry farmacie, kteří své praktikanty dokázali nakazit láskou k lékárnické práci, nebo je od ní naopak včas odradit. Obojí bylo ku prospěchu oboru. Ptal se: VLADIMÍR VRBOVSKÝ

17 Na vaše otázky odpoví Mgr. JIŘÍ KOTLÁŘ Otázka: Naši lékárnu bude přebírat jiný provozovatel. Je třeba zavést novou opiátovou knihu, nebo stačí pouze udělat inventuru? Odpověď: V případě změny provozovatele lékárny je třeba zavést novou evidenční knihu ZAJÍMALO VÁS návykových látek. Provede se jejich inventura, návykové látky se protokolárně předají a na základě tohoto protokolu se zapíší do nové evidenční knihy návykových látek jako příjem. Původní kniha se uzavře a zůstává součástí dokumentace předchozího provozovatele lékárny, jehož povinností je tuto knihu - včetně příslušných dokladů o příjmech a výdajích - archivovat po dobu pěti let od posledního zápisu. Připomínám, že návykové látky mohou být předány pouze osobám oprávněným s nimi zacházet, tj. lékárníkovi. Novelizací zákona o návykových látkách současně vznikla při ukončení činnosti lékárny povinnost podat krajskému úřadu do 30 dnů mimořádné hlášení týkající se návykových látek, a to v obdobném rozsahu, jako je hlášení roční. Pro úplnost - evidenční knihy NL pro lékárny tisknou a dodávají firmy DITIS Ústí nad Orlicí (www.ditis.cz - kniha v klasickém provedení ) a SEVT Praha (www.sevt.cz - kniha s měkkými deskami, vhodná spíše pro menší lékárny). VI. BESKYDSKÝ SLET LÉKÁRNÍKŮ Ve Frýdlantě nad Ostravicí - Malenovicích se v sobotu 16. dubna pošesté sejdou lékárníci na Beskydském sletu. Koná se v Hotelu Petr Bezruč a začíná od 13 hodin, zaregistrovat se můžete už od hodin. Témata: Farmakoterapie v onkologii, paliativní medicíně. Novinky ze SÚKL. Elektronický recept. Večer zpříjemní cimbálová muzika, a ti, kteří budou mít po sobotním maratonu dostatek sil, se vydají v neděli ráno na Lysou horu. Přihlášky: PharmDr. Pavel Grodza, tel/fax: TAK TO VIDÍM JÁ: Všechno začalo nenápadně Takovou zimu, jako tu letošní, jsme už nezažili dlouho. Dokonce i chřipka se dostavila. Ta pro lékárníky neznamená období žní, jak si mnozí laici a politici myslí. Epidemie chřipky je pro nás především obdobím zvýšené profesní a nervové zátěže, protože při nárůstu pracovní neschopnosti kolegů a kolegyň improvizujeme ve zvýšeném provozu v méně lidech tak, aby to pacienti nepoznali. Letošní zimu si budeme dlouho pamatovat a je možné, že vstoupí do naší novodobé historie. Všechno začalo tak nevinně a nenápadně, a to s počasím i v politice, ve zdravotnictví a v lékárenství. Už několik týdnů se probírá causa mladého a upřímného předsedy vlády ve vztahu s novináři. Po všech peripetiích s vládní krizí, vyřešením či nevyřešením problému premiéra, demisí či vládním setrváním lidovců si lze položit otázku: mají média (v tomto případě noviny) opravdu takovou moc vytvořit problém tam, kde žádný není? Ve skutečnosti korunní svědek a věřitel strýčka Vika silně připomínal pacienty našeho psychiatra, kterým předepisuje neuroleptika a úzkostlivě dbá na jejich pravidelnou medikaci. Proto mne příliš nepřekvapilo, že se věřitel také tak léčí. Úžasné bylo i srovnání podmínek úvěrového řízení firmy DENNA Production, s.r.o., s mou vlastní současnou zkušeností. Zřejmě jen shodou okolností a náhod firma s tak vágním podnikatelským záměrem dostala po zápisu do obchodního rejstříku šestimilionový úvěr. Vrcholem byl fakt, že splátky měly začít koncem tohoto měsíce a stavební povolení ještě nebylo ani počato. Propadám zoufalství nad svou neschopností, protože začátkem loňského roku jsem změnil provozovatele lékárny z fyzické osoby na s.r.o. Nyní mám tu čest už třetí měsíc jednat s bankou o úvěru na adaptaci lékárny, protože potřebujeme rozšířit prostory. Přitom vůbec neřeším napojení na erotiku, snažím se jen jako stovky kolegů být napojen na ekonomiku. Ve světle reflektorů zabořených do vládní krize poněkud zanikl spor MZ s našimi zubaři. Pohlédl jsem do sjezdových materiálů naší komory, abych si osvěžil věkové a sociální složení našeho stavu a konstatuji, že statisticky vymření lékárníků opravdu nehrozí a pokles počtu lékáren závisí na případném dalším rozpočtovém opatření v cenotvorbě léčiv - snížení obchodní přirážky. Navíc se nám rýsuje v koncepci MZ pojem spádovosti pro léčebně preventivní péči, což by mohlo i pro nás znamenat ulehčení v práci. Těm, kteří v oboru vytrvají, bude pomoženo provozem státních a obecních zdravotnických zařízení (rozuměj i lékárnám) s daňovými úlevami. Když k tomu připočteme legislativní revoluční tlak na uvolnění výdeje a prodeje léků z internetových shopů bez vazby na kamennou lékárnu, jistě se nám uleví. Naplní se bohužel osud největších lumpů a asociálů, jak jsem si o nás početl na diskusním serveru idnes.cz, po apelu redaktorky nad naší sortimentní arogancí ani ne snad ve směru k pacientům, ale hlavně k ubohým výrobcům. Ekonomickou likvidaci posledních 100 lékárníků bude výše uvedený server zřejmě přenášet online Nicméně mne velmi příjemně překvapilo, jakou pozornost vyvolal nekoordinovaný náznak praktického postupu lékárníků v pudu sebezáchovy na trhu s léčivy a parafarmaky. Ve světle šetření Úřadu na ochranu hospodářské soutěže v uvedené věci bych chtěl touto cestou za sebe učinit následující prohlášení: V lékárně, kterou provozuji, si určujeme sortiment sami podle potřeb našich pacientů a zákazníků. Hlavním kriteriem pro doplňkový sortiment je pro nás lékárenský charakter a kvalita přípravku, s tím, že preferujeme ty, které se neprodávají mimo lékárny. Pokud jsem tedy někdy během porady předsedů OSL, popř. sjezdů lékárnické komory ve spánku nahlas sděloval nevědomky sortimentní doporučení, důrazně se od takovýchto sdělení distancuji a prohlašuji, že jsem tehdy myšlenkově zbloudil. PharmDr. ZDENĚK BLAHUTA Lékárna Na poliklinice, Frenštát pod Radhoštěm 16

18 CO URČITĚ STOJÍ ZA PŘEČTENÍ Cetkovská, P., Pizinger, K., Resl, V.: Mykofenolát mofetil v léčbě vybraných kožních nemocí Česko-slovenská dermatologie č. 1/2005 Mykofenolát mofetil - MMF (Cellcept) se používá v transplantační medicíně k profylaxi rejekce štěpu. V posledních letech se zkouší podávat i u autoimunních kožních nemocí. Autoři vybrali tři zajímavé kazuistiky, u nichž byla látka s úspěchem použita. První pacient s ulcerózní kolitidou, při jejíž léčbě se objevily puchýře. Diagnostikována byla epidermolysis bullosa acquisita. Pacient jen málo reagoval na léčbu 80 mg prednisonu denně. Dále byl nasazen dapson, dále cyklosporin, obtíže ustoupily, ale zvýšil se TK, proto nasazen MMF v dávce 2 g denně v kombinaci s methylprednisolonem. Nyní užívá denně 1 g MMF a 12 mg methylprednisolonu a puchýře se objevují jen sporadicky po poranění. Druhá pacientka se 10 let léčila u revmatologa se systémovým lupus erythematosus. Kožní změny se objevily náhle po nasazení kombinace 8 mg methylprednisolonu s 50 mg azathioprinu. K ústupu potíží došlo až po pulsní dávce 250 mg methylprednisolonu po 4 dny a následném podávání cyklosporinu s 32 mg methylprednsiolonu. Po 15 měsících byl místo cyklosporinu nasazen MMF v dávce 2 g denně a po roce snížen na 1 g denně. Dnes pacientka nemá kožní projevy. Třetí pacient s těžkou chronickou psoriázou byl léčen po léta lokálními antipsoriatiky, následné imunosupresivní léčení (azathioprin, methotrexat, cyklosporin) vedlo k nežádoucím účinkům. Proto byl vyzkoušen MMF v dávce 2 g denně v kombinaci s 16 mg methylprednisolonu po dobu 7 měsíců. Významně se zlepšil kožní nález a upravily laboratorní odchylky způsobené předchozí terapií. Karetová, D.: Protidestičková léčba u nemocných s periferní aterosklerózou Medicína po promoci č. 1/2005 Nemocní s periferní aterosklerózou mají zvýšené riziko vzniku kardiovaskulární příhody. Součástí preventivních opatření je i protidestičková léčba. Používají se kyselina acetylsalicylová, při nutnosti navodit rychlou inhibici trombocytů je nutné podat dávku až 160 mg, jinak se podává mg denně. Thienopiperidinové deriváty (ticlopidin, clopidogrel) se váží na receptory pro ADP a dramaticky snižují aktivaci destiček. Při prvním podání se užívá dávka mg clopidogrelu, která navodí inhibici agregace již za 2 hodiny. Chronicky se užívá dávka 75 mg clopidogrelu a 2x denně 250 mg ticlopidinu. Dipyridamol (i fixní kombinace s ASA) neprokázal snížení kardiovaskulární mortality. Indobufen bývá preferován u nemocných s vředovou chorobou v anamnéze, není to však postup opodstatněný. Těžištěm jeho použití je krátkodobá léčba při potřebě rychlého ukončení účinku (např. před plánovaným kardiochirurgickým výkonem). Perušičová, J.: Desatera léčby perorálními antidiabetiky Triton, Praha 2004, 80 stran Prof. Jindra Perušičová z 1. LF v Praze je naším předním odborníkem v diabetologii. K napsání této publikace ji přimělo množství nových poznatků a nově zveřejněných vědomostí o způsobu hypoglykemizujícího účinku PAD, jejich indikacích, kontraindikacích, dávkování a kombinacích. Každá z deseti kapitol má deset bodů. První se zabývá etiopatogenezí DM 2. typu se základní otázkou: Co by měl lékař vědět o DM 2. typu než začne léčit pacienta PAD? Druhá část popisuje význam a cíle léčby. Třetí je o způsobech léčby a čtvrté, pro ANOTACE farmaceuta nejzajímavější, probírá podrobně charakteristiku skupin PAD i s jednotlivými účinnými látkami v nich a jejich kombinace vzájemné i s inzulinem, zařazuje sem i antiobezitika. Pátá kapitola je o komunikaci s diabetikem. Šestá část je souhrnem poznatků medicíny založené na důkazech o skupině PAD, sedmá popisuje chyby a omyly v algoritmech léčby DM 2. typu a osmá je desaterem toho, s čím musí lékař počítat při léčbě PAD, jaké jsou limity terapie. Důležitá devátá část hovoří o diabetické dietě a nefarmakologických přístupech k léčbě včetně role fyzické aktivity u diabetiků. Poslední desatero je věnováno léčbě inzulinem. Myslím, že se tato knížečka velmi hodí do knihovničky lékárníka, zvláště v letošním roce, který je pro lékárníky ve znamení diabetu ať vzdělávacím projektem DIA 2005, tak i tématem XXI. Lékárnických dnů v říjnu v Českých Budějovicích. lzheimerova nemoc je degenerativní neurologické onemocnění objevující se téměř u po- A loviny lidí starších 85 let. Projevuje se ztrátou kognitivních funkcí, akumulací amyloidových plaků a spletí neurofibril v mozkové tkáni. Hlavní strukturální složkou plaků je anuloid beta peptid, speciálně anuloid beta-42 (Abeta42). Řada výzkumníků dnes přisuzuje této látce klíčovou roli v neurodegenerativním procesu. Současný výzkum směřuje k vývoji látek snižujících hladinu Abeta42 v naději, že se zpomalí progrese Alzheimerovy nemoci. Flurizan je čistý R-enantiomer flurbiprofenu, nesteroidního antiflogistika MOLEKULA MùSÍCE Flurizan (MPC-7869) s 25letými klinickými zkušenostmi. Flurizan přímo ovlivňuje enzym gammasekretázu a selektivně snižuje hladiny Abeta42 in vitro i in vivo. Firma Myriad Genetics zahájila III. fázi klinického zkoušení u pacientů s Alzheimerovou nemocí. Ve studii se hodnotí schopnost flurizanu zpomalit snižování kognitivních funkcí a oddálit změny chování nemocných. Dvojitě slepé, randomizované studie se ve 100 amerických centrech zúčastnilo 750 pacientů. Randomizováni byli do tří větví - první dostává 400 mg, druhá 800 mg flurizanu 2x denně, třetí placebo. Pacienti budou užívat po dobu více než 9 měsíců a studie bude dokončena v březnu Ve stejné době firma Myriad Genetics testuje flurizan ve II. fázi klinického zkoušení v léčbě karcinomu prostaty a jiných nádorových onemocnění. Účinek je dán schopností látky ovlivňovat jaderný faktor NFkappaB, zpomalovat tvorbu prostaglandinů, tím inhibovat či zpomalovat karcinogenezi a zesilovat tak apoptózu nádorových buněk. Zdroje: Stránku připravil PharmDr. PAVEL GRODZA 17

19 ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 3/2005 P o čase se vracíme k farmaceutické technologii, konkrétně k individuální přípravě léčiv v lékárnách. První téma - masťové a krémové základy a jejich odlišnosti. Základní třídění vychází ze současně platného lékopisu. Masťové a krémové základy a jejich odlišnosti (I.) PharmDr. Zbyněk Sklenář TOPICKÉ POLOTUHÉ PŘÍPRAVKY: 1) Masti hydrofobní masti masti emulující vodu (emulující v/o; emulující o/v) hydrofilní masti 2) Krémy hydrofobní krémy (pravé; nepravé) hydrofilní krémy (stearinové; hydrokrémy s komplexním emulgátorem; ambifilní krémy) 3) Gely hydrofobní hydrofilní (podle chemické povahy lze dále rozdělit na iontogenní a neiontogenní) 4) Pasty Dle ČL 2002 se mezi polotuhé přípravky pro kožní použití řadí též kataplazmata a léčivé náplasti, v lékárně se však prakticky nepřipravují. 18 MASTI - UNGUENTA Jsou tvořeny jednofázovým základem, v němž mohou být dispergována tuhá nebo kapalná léčiva. Hydrofobní masti Mohou absorbovat pouze malé množství vody. Dřívější dělení je řadilo mezi neemulgující masti, čímž bylo vyjádřeno, že jejich emulgační účinek je malý, jelikož neobsahují emulgátory. Typickým zástupcem jsou vazelíny. Podle stupně vybělení se rozlišuje vazelína žlutá - Vaselinum flavum (částečně vybělená) a vazelína bílá - Vaselinum album. Je-li vehikulem přípravku určeného do vředu, měla by být použita vždy bílá vazelína - právě díky vyššímu stupni vyčištění a vybělení. Ve vazelíně se rozpouští jen málo léčiv. Ze snadno a dobře rozpustných lze jmenovat např. menthol (18 %), kafr (14 %), thymol (6 %), silice a vitaminy rozpustné v tucích. Řada léčiv je však těžce nebo velmi těžce rozpustná (např. kyselina salicylová - 0,05 %, fenol 0,75 %, benzokain 0,1 %). Tekutý parafín a parafínové základy nejsou obecně vhodné k aplikaci na sliznice, zejména nosní - zde poškozují řasinkový epitel dýchacích cest. Masti emulující vodu Dokážou absorbovat větší množství vody. Jejich základem jsou hydrofobní masti, v nichž jsou přítomny emulgátory typu voda v oleji (v/o) nebo olej ve vodě (o/v). Emulgující masti v/o Jsou buď bezvodé, nebo mohou obsahovat do 10 % vody - pak se nazývají emulzní oleomasti. Z průmyslově vyráběných jsou to bezvodé základy typu synderman (pod různými chráněnými názvy, např. Synderman CH HBF, Unguentum base S Tamda, Syndermed Medicamenta) a pontin (Unguentum base P Tamda, Pontin Herbacos), z emulzních oleomastí cutilan (Masťový základ C CSC, Cutilan Herbacos, Unguentum base - C Tamda). Slouží též jako základy pro oleokrémy, zejména typ synderman a cutilan. Tyto nosné báze jsou stabilní, indiferentní, schopné emulzně vázat omezené množství vody; změkčují pokožku, k pokožce lnou lépe než vazelínové základy, jsou vhodné na přípravu depotních mastí, změkčují a macerují epidermis, podporují odlučování šupin a krust, lépe se v nich dispergují prachová léčiva a hydrofobní látky (dehty, balzámy). Nelze do nich zpracovat silně (!) kysele reagující látky - dochází ke snížení stability až rozkladu emulzního systému. Příklady masťových základů emulujících vodu - typ v/o: (Pozn.: Základy vyrábí pod různými chráněnými názvy hned několik firem, každý výrobce má svou vlastní recepturu, složení základů se tedy často liší. Složení může firma obměnit, aktuální je vždy uvedeno na etiketě hromadně vyráběného balení.) Synderman CH HBF Paraffinum liquidum 29,0 Paraffinum solidum 1,0 Cholesterolum 3,0 Vaselinum flavum 42,0 Adeps lanae 20,0 Ceresinum 3,0 Cera japonica 0,5 Cera alba 1,0 Dimodan S 0,5 Unguentum base - S Tamda Paraffinum liquidum 29,0 Paraffinum solidum 4,0 Cholesterolum 3,0 Vaselinum flavum 42,33 Adeps lanae 20,0 Cera japonica 0,5 Cera alba 1,0 Polysorbatum 60 0,17 Základ typ synderman obsahuje emulgátory typu v/o - cholesterol, vosk z ovčí vlny a Dimodan S, což jsou monoglyceridy vepřového sádla. Bílý vosk a ostatní vosky působí jako ztužovadla a mají slabé emulgační vlastnosti. Základ vykazuje lepší reologické vlastnosti než vazelína s lanolínem. Neobsahuje konzervační látky; pojme 100 % vody či vodných roztoků léčiv. Pontin Herbacos Vaselinum flavum 50,0 Adeps lanae 10,0 Paraffinum perliquidum 23,0 Paraffinum solidum 15,0 Aluminii stearas 2,0 Unguentum base - P Tamda Vaselinum flavum 50,0 Adeps lanae 10,0 Paraffinum perliquidum 23,0 Paraffinum solidum 15,0 Aluminii stearas 2,0 Pontin obsahuje emulgátory typu v/o - vosk z ovčí vlny a stearan hlinitý. Přidáním stearanu hlinitého se vytváří skelet, který má schopnost přijímat různé účinné a pomocné látky a vázat na sebe olejové podíly. Ze zkušenosti některých dermatologů méně dráždí než synderman, proto není vhodné Pontin bez konzultace s lékařem zaměňovat. Obdobně jako typ synderman neobsahuje antimikrobní přísady; do 20 % pojímá vodu nebo vodné roztoky léčiv; je též vhodným základem pro suspenzní léčiva. Cutilan Herbacos, Unguentum base - C Tamda Paraffinum liquidum 50,00 Paraffinum solidum 20,00 Cera alba 7,00 Zinci stearas 0,50 Aluminii tristearas 1,00 Methylparabenum 0,50 Propylparabenum 0,12 Natrii tetraboras 1,20 Arlacel 481 9,40 Aqua purificata 10,28

20 ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 3/2005 Jak je patrno ze složení, typ cutilan obsahuje kolem 10 % vody. Povahu přípravku určují emulgátory typu v/o: Arlacel 481 (ester mastných kyselin o velkém počtu uhlíků se sorbitolem; molekula podobná Spanu - u nichž jsou však kyseliny kratší ) a mýdla těžkých kovů - stearan zinečnatý a tristearan hlinitý. Úloha bílého vosku je obdobná jako u syndermanu. Tetraboritan sodný vytváří s mastnými kyselinami sodné mýdlo, které snižuje povrchové napětí vodné fáze. Obsahuje protimikrobní přísady; je schopen pojmout i více než 100 % vody, přičemž hydrofobní charakter přípravku i jeho stabilita zůstávají zachovány; je vhodnějším základem pro roztoky močoviny o vyšší koncentraci než Cremor leniens Emulgující masti o/v Základy těchto mastí obsahují emulgátory typu o/v, nejčastěji etoxylované mastné alkoholy, polysorbáty, cetostearomakrogoly, estery mastných kyselin s makrogoly apod., často v kombinaci s emulgátory opačného typu (vyšší mastné alkoholy), čímž dojde ke vzniku komplexního emulgátoru. Celkově mají vysokou emulgační schopnost. Z průmyslové vyráběných a běžně dostupných se jedná snad pouze o bezvodý základ typu neoaquasorb (pod různými chráněnými názvy, např. Unguentum base - N Tamda, Neo-aquasorb HBF, Masťový základ N CSC, Neoaquamed Medicamenta). Samotný se používá zřídka, častěji slouží pro přípravu hydrokrému - Cremor neoaquasorb, který je schopen pojmout další množství vody. Tyto nosné báze jsou schopny pojmout velké množství vody, lehce se mísí se sekrety ran, nepřekáží perspiraci, lze je aplikovat i na větší plochy kůže. Z pokožky se též lehce odstraňují. Snadno uvolňují po nanesení na kůži a sliznice léčiva, např. antiseptika. Příklady masťových základů emulujících vodu - typ o/v: Unguentum base N Tamda Paraffinum liquidum 52,60 Paraffinum solidum 7,40 Stearinum 14,85 Slovasol ,10 Alcohol cetylstearylicus 11,10 Polynolum A 2,80 Methylparabenum 0,10 Propylparabenum 0,05 Neo-aquasorb Herbacos Paraffinum liquidum 52,55 Paraffinum solidum 52/54 7,40 Stearinum 14,80 Slovasol ,10 Alcohol cetylstearylicus 11,10 Polynolum A 2,80 Neo-Dragocid 0,25 Neoaquasorb obsahuje Polynol A, což je molekulárně destilovaný monoglycerid vyšších mastných kyselin, tedy emulgátor v/o. Dalším emulgátorem typu v/o je alkohol cetylstearový. Tyto emulgátory vytváří spolu se Slovasolem (emulgátor etylenoxidového typu o/v) směsný emulgátor, po přidání vody se vytváří emulze typu o/v. Neo-Dragocid je konzervační látka na bázi parabenů - směs methyl a propylparabenu s kyselinou sorbovou a dehydrooctovou a jejími deriváty (i tento bezvodý základ obsahuje konzervační přísady). Základ pojme značné množství vody (150 % i více), avšak až od koncentrace cca 20 % (při nižších koncentracích může vznikat nepěkná, nespojitá emulze) a vodu je třeba vemulgovat za horka. Takto naředěný přijímá další množství vody a hydrofilních látek i za studena. Lékaři bohužel velmi často nerozlišují mezi bezvodým neoaquasorbem a neoaquasorbovým krémem, takže volba základu je dle dalších přítomných látek a příp. způsobu použití přípravku na lékárníkovi. Je vhodným základem pro léky do kštice. Hydrofilní masti Jsou složeny ze základu mísícího se s vodou. Ten je obvykle tvořen směsí tekutých a tuhých polyethylenglykolů (makrogolů). Mohou obsahovat přiměřené množství vody (dříve se do této skupiny zařazoval glycerogel škrobu - Ung. glyceroli - dnes se řadí mezi gely). Typickým příkladem hydrofilních mastí je makrogolová mast - Unguentum macrogoli (Macrogoli unguentum ČL 2002), složená ze stejných dílů tekutého makrogolu 300 a pevného makrogolu Mezi typické vlastnosti makrogolů patří rozpustnost ve vodě, naopak nerozpustné jsou ve vazelíně, tucích, éteru a olejích. Přijímají vodu, ale jen do koncentrace cca 3 %; při vyšší koncentraci ztrácí svou masťovitou konzistenci. Působí baktericidně, netřeba je tedy konzervovat. Kůži nedráždí, ale vysušují, což je vhodné např. při exsudativních dermatitidách. Jsou vhodným základem pro ichtamol, dehty, balzámy, síru, naopak jeví inkompatibilitu s kys. salicylovou, fenoly, taninem, resorcinolem. Ta se projeví změnou konzistence a/nebo barvy. Makrogolový základ je též vhodný pro masti aplikované na nosní sliznici, jelikož nemá negativní vliv na ciliární funkci. Jako základ pro oční masti se naopak nedoporučuje. Lékárníci proti obezitě Loňské prosincové číslo španělského časopisu Farmacéuticos zveřejnilo zprávu, že katalánští lékárníci a Katalánského sdružení diabetiků iniciovali kampaň, která se soustředila na prevenci obezity jako rizikového faktoru vzniku diabetu 2. typu. Do kampaně se zařadily tři tisíce katalánských lékáren, a to tak, že lékárník zavěsil na viditelném místě plakáty a pacientům poskytoval názornou publikaci, která vysvětlovala, co je obezita, jaká jsou její rizika a jak lze tato rizika redukovat. Vyplynulo z ní, že určité změny životního stylu, k nimž patří přiměřená strava a dostatek pohybu, mohou efektivně snížit riziko (a v mnoha případech dokonce předejít) vzniku diabetu 2. typu. Odhaduje se, že nejméně padesáti procentům případů tohoto onemocnění se dalo předejít, pokud by se zabránilo vzniku obezity dospělých občanů. Obezita, která se zařadila k chronickým onemocněním, je Světovou zdravotnickou organizací hodnocena jako epidemie 21. století. 19

H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY

H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY Na základě ustanovení 2, odst. 1, písm. a) a b) zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Úhrady zdravotnických prostředků současná situace a budoucí vývoj

Úhrady zdravotnických prostředků současná situace a budoucí vývoj Úhrady zdravotnických prostředků současná situace a budoucí vývoj Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment VALUE outcomes s.r.o. Zdravotnické prostředky - celkem 22 mld Kč

Více

s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC

s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ Vzdělávací akci pořádají: Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, Sekce lékárenství a společnost SOLEN PREZIDENT AKCE PROGRAMOVÝ

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR

Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR Michal Hojný Vedoucí lékárník ÚL IKEM 1 Největší specializované klinické a vědeckovýzkumné pracoviště v ČR 3 centra

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Agenda pracovní skupiny Představení a principy plánu Medipartner Management diabetu v plánu Medipartner Diskuse klíčové faktory úspěchu kvalitního

Více

Legislativní novinky pro r. 2011

Legislativní novinky pro r. 2011 Legislativní novinky pro r. 2011 Leden 2011 - Návrh zákona, kterými se mění: 1. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 2. Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně

Více

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Základní ustanovení Nový zákon o zdravotnických prostředcích účinnost: 1.4 2015 sjednocuje význam pojmů tak,

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotnických systémů

Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotnických systémů Parlament České republiky Poslanecká sněmovna Zdravotní výbor Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotnických systémů Farmakoekonomie, racionální předepisování a mezisektorová komunikace

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0103 rev.00 Svolávání EK, jednání EK, dohody mezi EK a PZS, požadované dokumenty, vydávání stanoviska, program jednání, administrativní

Více

Reforma zdravotnictví Milan Kubek

Reforma zdravotnictví Milan Kubek Reforma zdravotnictví Milan Kubek Reforma zdravotnictví 14+1 změna ministra Julínka 1. Občan bude mít přehled o tom, na jakou péči má nárok, kdo a kde mu ji poskytne. 2. Občané budou informováni o kvalitě

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

XXII. LÉKÁRNICKÉ DNY

XXII. LÉKÁRNICKÉ DNY Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, Sekce lékárenství a časopis Praktické lékárenství srdečně zvou na XXII. LÉKÁRNICKÉ DNY 6. 8. října 2006, OLOMOUC Účast je ohodnocena 20 body v sytému kontinuálního

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

GENERICKÁ PRESKRIPCE A TVORBA POZITIVNÍCH LISTŮ

GENERICKÁ PRESKRIPCE A TVORBA POZITIVNÍCH LISTŮ GENERICKÁ PRESKRIPCE A TVORBA POZITIVNÍCH LISTŮ RIZIKA V ČINNOSTECH FARMACEUTICKÉ SPOLEČNOSTI ŠPINDLERŮV MLÝN 2012 MUDR. TAŤÁNA SOHAROVÁ VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA RACIONÁLNÍ

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

Stanovený indikativní termín předložení na vládu 1Q.2012

Stanovený indikativní termín předložení na vládu 1Q.2012 Norma Stanovený indikativní termín předložení na vládu Pozitiva pro občany Zajištění větší ochrany pacientů za pomoci jednotného sledování a vyhodnocování nežádoucích účinků v rámci EU Sjednocení právní

Více

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny S T A N O V Y 1 Obecná ustanovení 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( dále jen ČSHLM

Více

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s.

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. PRACOVNÍ POSTUP Pracovní skupina soudní znalci ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. Vydání: 1. 1. 2009 Revize provedena 25. 2. 2009 Revize provedena 1. 9. 2010 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester

Více

Stanovy České společnosti protetické stomatologie

Stanovy České společnosti protetické stomatologie Stanovy České společnosti protetické stomatologie I. Obecná ustanovení 1. Česká společnost protetické stomatologie (dále jen společnost ) je samosprávná nepolitická odborná a vědecká společnost, sdružující

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

Novinky v regulaci reklamy LP a ZP

Novinky v regulaci reklamy LP a ZP Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 1 ] Novinky v regulaci reklamy LP a ZP Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 2 ] Novela zákona o regulaci reklamy (navrhovaná účinnost od 1.1.2013) eklep.vlada.cz: č.j. předkladatele

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 01. 10. 2014 Olomouc 15. 10. 2014 Liberec 29. 10. 2014 Plzeň 05.

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Stručný obsah pozměňovacích bodů Komplexního pozměňovacího návrhu. Vždy uvedené jen podstatné body, ostatní jsou technickými řešeními a úpravami.

Stručný obsah pozměňovacích bodů Komplexního pozměňovacího návrhu. Vždy uvedené jen podstatné body, ostatní jsou technickými řešeními a úpravami. Stručný obsah pozměňovacích bodů Komplexního pozměňovacího návrhu Vždy uvedené jen podstatné body, ostatní jsou technickými řešeními a úpravami. 2. Omezení pohybu pojištěnců mezi pojišťovnami Změna pojišťovny

Více

České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712. www.ehealthforum.cz

České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712. www.ehealthforum.cz TEZE ROZVOJE ehealth V ČESKÉ REPUBLICE ABSTRAKT České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712 www.ehealthforum.cz Abstrakt, strana 2 (celkem 5) Motto:

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz Zdravotnictví 2015 Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví

Více

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 26.4.2008 ČLK a 2. fáze reformy 24.11.2007 Ministr Julínek na sjezdu ČLK předal věcné záměry 7 zákonů a slíbil, že se

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Konference Aliance výživových poradců ČR. Praha 16. 11. 2013

Konference Aliance výživových poradců ČR. Praha 16. 11. 2013 Konference Aliance výživových poradců ČR Praha 16. 11. 2013 1 členové Aliance výživových poradců ČR 193 členů s uhrazených členským příspěvkem na rok 2013 v roce 2013 se nově přihlásilo 81 členů povinnosti

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010 Moderní,, dostupné a vstřícn cné zdravotnictví Co jsme udělali... Moderní specializovaná péče bez protekce a korupce Ochranné limity pro nejvážněji nemocné Nové národní preventivní a screeningové programy

Více

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková člen Rady KHK,

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková člen Rady KHK, Z á p i s z 2. jednání Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 7. 4. 2009 od 14.00 hod., v zasedací místnosti N2.903 RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni:

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

ZPRÁVY České parazitologické společnosti

ZPRÁVY České parazitologické společnosti ZPRÁVY České parazitologické společnosti Ročník 22, číslo 2 červen 2014 ISSN 1211-7897 Nelegální prodej antiparazitik na internetu Alternativní medicína V loňském říjnovém čísle Zpráv České parazitologické

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

S T A T U T a pracovní postupy Etické komise společnosti Fresenius Medical Care DS, s.r.o.

S T A T U T a pracovní postupy Etické komise společnosti Fresenius Medical Care DS, s.r.o. V souladu se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění a vyhláškou MZ ČR a MZe ČR č. 226/2008 Sb., kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE.

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE. Transplantcentrum IKEM ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE pořádá konferenci DÁRCE ORGÁNŮ 8. 10. 2015 hotel Barceló Praha Na Strži 1660/32, Praha

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 17. srpna 2010 Sp. zn.: 5299/2008/VOP/PPO Závěrečné stanovisko ve věci podnětu pana X. Y. vydané podle ustanovení 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv A - Závěry ze zprávy o výsledku šetření

Více

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví Parlamentu

Více

Doporučení Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Doporučení Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Strana 1 (celkem 6) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Institute for State Control of Veterinary Biologicals and Medicines Hudcova 56a, Brno-Medlánky Postal Code: 621 00, Czech

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: MSMT- 32 347/2014-1 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Smlouva o dvouleté spolupráci

Smlouva o dvouleté spolupráci Smlouva o dvouleté spolupráci mezi Ministerstvem České republiky a Regionálním úřadem pro Evropu Světové zdravotnické organizace 2004/2005 Podepsali: Za Ministerstvo Podpis Jméno Datum Funkce: Ministr

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, prof. MUDr. Vladimír

Více

Organizační řád Olympiády v českém jazyce

Organizační řád Olympiády v českém jazyce Organizační řád Olympiády v českém jazyce Č.j.: MŠMT 32 343/2014-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

Evropské statementy o nemocničním

Evropské statementy o nemocničním Evropské statementy o nemocničním lékárenství V následujícím textu jsou uvedeny Evropské statementy o nemocničním lékárenství. Jedná se o společně přijaté vyjádření, čeho by měly všechny evropské systémy

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Protikorupční a racionalizační změny v zakázkách a nákupech zdravotnické techniky a léků Gestor MZd Spolugestor Zahájení projektu

Více

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011 www.ceskosehybe.cz Co je Česko se hýbe? Nová nezávislá iniciativa motivující český lid k pravidelnému pohybu a zdravějšímu stravování. Čím více se lidé budou hýbat, tím méně budou nemocní a budou mít lepší

Více

Zdravotnické prostředky: Stav a výhledy úhradové regulace. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR

Zdravotnické prostředky: Stav a výhledy úhradové regulace. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR Zdravotnické prostředky: Stav a výhledy úhradové regulace JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR Východiska Co mají občané právo očekávat? Vztah zdravotník-pacient: ochrana

Více

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem

Více

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus POŘADATELÉ Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus Souběžně v RCO proběhne

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Reforma zdravotnictví-forum.cz Pardubice, 18.4. 2006 OBSAH Dopady vyhlášek Ministerstva zdravotnictví ČR pro 1. pololetí 2006 Důsledky novel zdravotnických zákonů

Více

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní I. Nabídka povinného ručení Sleva 10% + možnost mimořádné slevy 500,-Kč na první pojistné II. Nabídka havarijního pojištění Sleva 10

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology.

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology. STANOVY Čl.I Název sdružení CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology Čl.II Sídlo a působnost Občanské sdružení Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví,

Více

Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU

Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU V Praze dne 28. listopadu 2014 PROHLÁŠENÍ Nadační fond proti korupci

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)"

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)" Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) fitness centra Undergroundarena.cz, které je provozováno Janem Šachem se sídlem Jana Švermy 1706, 25601

Více

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o.

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o. O Záštitu byli požádáni: Mgr. Daniel Havlík náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Kateřina Šebestová náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava Konference je organizována s podporou Moravskoslezského

Více

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ K A N C E L Á Ř OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ www.ombudsmanprozdravi.cz ochrance@ombudsmanprozdravi.cz Národní 11, 110 00 Praha 1 Hlavním důvodem, proč vznikla

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Znáte všechny své léky? Zjistěte, zda je užíváte správně! PharmDr. Jiří Skalický, PhD. výbor pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna PČR

Znáte všechny své léky? Zjistěte, zda je užíváte správně! PharmDr. Jiří Skalický, PhD. výbor pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna PČR Znáte všechny své léky? Zjistěte, zda je užíváte správně! PharmDr. Jiří Skalický, PhD. výbor pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna PČR Lékové interakce Vzájemné působení účinných látek, které následně

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NN Životní pojišťovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 1. Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže

Více

AKADEMIE LÉKÁRENSKÉ PÉČE NOVÝ FORMÁT STUDIA PRO MANAGEMENT LÉKÁREN

AKADEMIE LÉKÁRENSKÉ PÉČE NOVÝ FORMÁT STUDIA PRO MANAGEMENT LÉKÁREN AKADEMIE LÉKÁRENSKÉ PÉČE NOVÝ FORMÁT STUDIA PRO MANAGEMENT LÉKÁREN AKADEMIE LÉKÁRENSKÉ PÉČE NOVÝ FORMÁT STUDIA PRO MANAGEMENT LÉKÁREN Dvousemestrální (roční) studijní program na principu MBA Studium zaměřené

Více

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Držitel akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., čj. 2009/18389-43 ze dne 5. 3.

Více

Právo a přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.

Právo a přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3. Právo a přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Obsah prezentace Úvodem: Právo a systém zdravotního pojištění

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice č. 34/012 Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností Obsah 1. Úvod...2 1.1. Použité zkratky...2 1.2. Základní

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby PRAVIDLA PROPAGACE LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ A ONLINE PROSTŘEDÍ Efektivní právní služby 1 lehce zarudlé oči účastníků; vyčerpat témata a dotazy, nikoliv účastníky. CÍLE 2 PŘÍKLADY LÉKOVÉ ONLINE REKLAMY 3 PŘÍKLADY

Více

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace SMĚRNICE č. 4/2011 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti osob účastných vzdělávání ČL. 3

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor veřejných zakázek Č.J.: KRPA-77026-3/ČJ-2015-0000VZ-V Počet listů: 6 Přílohy: 5/5 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Název zakázky:

Více

Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015

Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015 Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015 1. Obchodní společnost Sodexo Pass Česká republika a.s., se sídlem Praha 5 Smíchov, Radlická 2, PSČ: 150 00, IČ: 618 60 476, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno Vážení a milí kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na již XVIII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY, které se opět uskuteční v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 24.-25. května 2013 v Hotelu Relax. Hlavním

Více

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. právní minimum při jejich zadávání 1. vydání (říjen 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. právní minimum při jejich zadávání 1. vydání (říjen 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 1 Vývoj právní úpravy o zadávání veřejných zakázek a tzv. eurokonformní výklad Podkapitola 1.1 Přehled právních předpisů o zadávání veřejných zakázek Str. 15 Ve výčtu jednotlivých zákonů se první

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 18.11.2010

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 18.11.2010 Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 18.11.2010 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Obecné zásady 1 (1) Stavovskou povinností lékaře je péče o zdraví jednotlivce i celé společnosti v souladu se zásadami lidskosti,

Více