Lidé ohrožení sociálním vyloučením a nedostupností bydlení v České republice: systém garantovaného bydlení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lidé ohrožení sociálním vyloučením a nedostupností bydlení v České republice: systém garantovaného bydlení"

Transkript

1 Lidé ohrožení sociálním vyloučením a nedostupností bydlení v České republice: systém garantovaného bydlení Martina Mikeszová Sociologický ústav AV ČR, v.v.i

2 Struktura prezentace Lidé ohrožení sociálním vyloučením a nedostupností bydlení v České republice - výzkum» Příčiny ztráty bydlení» Průběh reintegrace do dlouhodobého bydlení» Faktory úspěšné reintegrace Nástroj podpory dostupnosti bydlení pro domácnosti ohrožené sociálním vyloučením Systém garantovaného bydlení 2

3 Sociální vyloučení a dostupnost bydlení SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ - vyčlenění osoby či skupiny mimo běžný život většinové společnosti omezená sociální mobilita» zabraňuje opětovně se zapojit do sociálních, ekonomických, kulturních i politických aktivit společnosti BEZDOMOVSTVÍ» nejen lidé bez střechy nad hlavou (zjevené bezdomovství), ale i lidé žijící v provizorních podmínkách, hygienicky nevhodném obydlí a v dočasném ubytování (azylových domech, ubytovnách) sociální vyloučení ztráta bydlení, nedostupnost bydlení ztráta bydlení vyloučení sociální Výzkum zaměřený na bezdomovství v širším smyslu» 26 polostrukturovaných rozhovorů se sociálními pracovníky» 6 skupinových diskusí s lidmi, kteří ztratili bydlení 3

4 Příčiny ztráty bydlení závislost (alkohol, drogy), rozvod či rozchod s partnerem, ztráta zaměstnání, návrat z výkonu trestu, odchod z ústavní péče, neznalost systému sociální pomoci a dluhy - nastřádáním různých problémů Tři skupiny respondentů dle hlavních příčin ztráty bydlení: 1. závislost»..když je člověk v tom laufu, v té euforii na drogách, tak nad tím nepřemýšlí, že to tak bude. On si ani neuvědomuje, že to bydlení nemá, neřeší to. 2. chybějící rodinné zázemí, dětství v ústavní péči 3. nízká finanční gramotnost, neznalost systému sociální pomoci (ztráta zaměstnání, dluhy)» já když jsem kupoval ten byt, tak jsem chtěl všechno hned, já jsem měl zaměstnání, žena taky, tak jsem si vzal hypotéku na byt, samozřejmě nový nábytek, všechno nové, jenže já jsem pak o práci přišel a žena otěhotněla. Takže naše příjmy šly na třetinu. Takže teď už vím, že jsem měl velké oči. Chce to postupně, ne naráz.» Ten pád přichází ve chvíli, kdy člověk, jak se říká, začne vytloukat klín klínem a začne využívat lehce dostupné půjčky, které nemá z čeho splácet, pak už mu na to plat nestačí.» ztráta zaměstnání, následná ztráta životní úrovně a řešení situace zadlužením se, neplacení nájmu a z toho vyplývající ukončení nájmu a exekuce nevyhledání pomoci» Bohužel nechávají většinou dojít situaci až tak daleko, kdy už je pozdě, tedy neřeší ji předem, počkají až na vystěhování, jen malé procento vyhledá pomoc dřív, než skončí na dlažbě. 4

5 Cesty ke ztrátě bydlení nezaměstnanost rozvod/rozchod závislost finanční negramotnost nemo c chybějící rodinné zázemí nevyužití státní sociální pomoci DLUHY ubytovna/ krátkodobé bydlení výpověď z bytu DLUHY B E Z D O M O V S T V Í 5

6 Příčiny ztráty bydlení Je skutečnost, že je bydlení drahé, příčinou ztráty bydlení? nedostupnost bydlení není primární značná část respondentů bydlela v bytech s poměrně nízkým nájemným - za neplacením stojí jednak nízká kvalita bydlení, ale nejvíce pak celková zadluženost a krátkodobý horizont při hospodaření, tzv. žití ze dne na den nevyužití státní sociální podpory» No, já jsem se rozvedla, o byt jsem nepřišla v té době, měla jsem svůj byt, ale protože jsem potom nezaplatila tři nájmy, protože jsem na to skutečně neměla z mého částečného invalidního důchodu, tak mě vyhodili z bytu.» Je třeba říct, že nedostupnost se týká především získání bydlení, ne jeho udržení. Na získání bytu je, a to jistě nejen v Ostravě, potřeba počáteční jednorázové investice, uhrazení kauce v případě podnájmu. Na udržení bydlení již získá finance, pokud není zaměstnána, z dávek SSP (Státní sociální pomoci) a dávek pomoci v hmotné nouzi. Pokud pak úřadu dokládá všechny potřebné dokumenty a potvrzení, pobírá dávku, která pokryje značnou část nákladů na bydlení. 6

7 Reintegrace do dlouhodobého bydlení po ztrátě bydlení - život ze dne na den, nízká informovanost o možnostech pomoci» po ztrátě bydlení jsem neměl na nic náladu, žil jsem ze dne na den» z bytu jsem odešel bez jakéhokoliv plánu poměrně fungující síť dočasného krizového ubytování noclehárny, azylové domy» sestavení individuálního plánu s cílem osamostatnění se a nalezení práce programy reintegrace většinou počítají se třemi úrovněmi bydlení:» krátkodobé krizové bydlení» sociální bydlení s doprovodnými terénními sociálními službami» dlouhodobé samostatné nájemní bydlení. z důvodu nedostupnosti bydlení vyšších stupňů jsou však programy prakticky realizovány často jen na prvním stupni a velmi nízké procento nalezne dlouhodobé nájemní bydlení» Pokud vůbec nájemní bydlení získají, pak se často nachází ve vyloučených lokalitách, jde o nekvalitní bydlení, je bez legální smlouvy, je nabídnuto bydlení na příliš krátké období s velkou mírou nejistoty ohledně výše nájemného a trvání nájmu. 7

8 Faktory úspěšné reintegrace MOTIVACE» opakované neúspěchy - rezignace» velká očekávání, vysoké nároky neuspokojení rezignace» život ve vyloučené lokalitě - rezignace RYCHLÁ POMOC práce, schopnost uskromnit se, zodpovědnost BARIÉRA - dluhy a exekuce» exekuce na příjem demotivace není důvod jít pracovat včas řešit případné problémy SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PRACOVNÍKY BARIÉRA - finanční negramotnost neschopnost udržet si peníze na bydlení BARIÉRA -(finanční) dostupnost bydlení» diskriminace rizikových domácností na trhu s bydlením domácnosti Romů, vícedětné nízkopříjmové domácnosti, neúplné nízkopříjmové rodiny» kauce, příspěvek na bydlení je vyplácen až po 3 měsících PREVENCE ZTRÁTY BYDLENÍ BARIÉRA - koncentrace sociálně vyloučených, stigma bydlení v azylovém domě 8

9 Systém garantovaného bydlení Zajištění dlouhodobého nájemního bydlení pro domácnosti, které nemohou za tržních podmínek získat přiměřené, kvalitativně standardní a prostorově nevyloučené dlouhodobé nájemní bydlení. Cílovou skupinu domácností:» první skupina - domácnosti, které jsou na trhu bydlení diskriminovány, a to z důvodu jejich etnického původu či z důvodu náležitosti do rizikové skupiny domácností, avšak mají dostatek kompetencí k bezproblémovému využívání nájemního bydlení; tyto domácnosti mohou čelit diskriminaci i přes to, že jejich členové mají zaměstnání a díky příspěvku na bydlení je ně přiměřené nájemní bydlení finančně dostupné. GARANTOVANÉ BYDLENÍ» druhá skupina - domácnosti v akutní bytové nouzi, tj. domácnosti bez přístřeší nebo domácnosti, která disponují pouze určitou formou dočasného, nejistého nebo nevyhovujícího bydlení, kterým z různých důvodů chybí kompetence k udržení dlouhodobého nájemního bydlení. TRÉNINKOVÉ BYDLENÍ GARANTOVANÉ BYDLENÍ 9

10 Garantované bydlení 1. cílová skupina dostatečná kompetence pro udržení bydlení 10

11 Třístupňový model propustného bydlení 2. cílová skupina nedostatečná kompetence pro udržení bydlení V případě neplnění povinností budou domácnosti přeřazeny do nižšího stupně. Neztratí tak po jednom nepovedeném pokusu možnost využití garantovaného bydlení. Tento proces povede k výchově kompetencí udržení nájemního bydlení. Podmínkou zařazení do systému garantovaného bydlení je absolvování tréninkového bydlení Pro vstup do garantovaného bydlení musí provozovatel (NNO/obec) společně s cílovou domácností zaplatit kauci ve výši 1-2 měsíčních nájmů. Krátkodobé krizové bydlení Nezisková organizace vybírá do tréninkového a garantovaného bydlení takové domácnosti, které mají kompetence k udržení nájemního bydlení. Tréninkové bydlení Domácnost užívající tréninkové bydlení by měla být schopna samostatně hradit nájemné (a služby); v případě dluhů dodržovat splátkový kalendář Garantované bydlení Provozovatel garantovaného bydlení si musí být jist, že nájemník má dostatečnou kompetenci k udržení nájemního bydlení a intervenuje v případě problémů. Dlouhodobé nájemní bydlení bez sociálních služeb 11

12 Systém garantovaného bydlení Klíčovou roli má provozovatel garantovaného bydlení: obce nebo (pravděpodobněji) neziskové organizace.» spolupráce obcí s místními neziskovými organizacemi zaměřenými na problematiku sociálního vyloučení; posílení role neziskových organizací v oblasti poskytování a správy bydlení Agentura pro sociální začleňování pilotní projekt» dvě lokality Cheb a Bruntál, zapojeno přibližně 60 bytů» průběh do roku 2013» Open Society Fund poskytl příspěvek do garančního fondu V pilotním projektu provozovatel programu garantovaného bydlení podepíše s pronajímatelem garanční smlouvu, ve které se zaváže převzít v případě nesplácení nájemného za nájemníka jeho závazky vůči pronajímateli. Výhledově: provozovatel garantovaného bydlení umožní pronajímateli získat výhodné pojištění všech rizik souvisejících s nájmem (neplacení nájemného, devastace bytu, soudní výlohy: all risks product) a pronajímatel uzavře s pojišťovnou pojistnou smlouvu. 12

13 Závěr Neschopnost splácet dluhy, nárůst zadluženosti a případná exekuce na příjem - jeden z nejzávažnějších problémů sociálně vyloučených.» příčina ztráty bydlení i překážka opětovného získání bydlení a jeho udržení Pokud domácnost bydlení ztratila, získat jej zpět na volném trhu je z důvodu znevýhodnění, dluhů a tentokrát i finanční dostupnosti bydlení (vysokých vstupních nákladů) velmi obtížné. Úspěšnost opětovného získání dlouhodobého bydlení je kriticky nízká. Čím déle domácnost žije v provizorní podmínkách, tím těžší je pak nalezení dlouhodobého bydlení. PREVENCE ztráty bydlení, spolupráce obcí a neziskových organizací, větší informovanost o možnostech pomoci Možnost získání dlouhodobého bydlení - SYSTÉM GARANTOVANÉHO BYDLENÍ 13

14 Závěr Systém garantovaného bydlení řešení hlavních problémů pro získání dlouhodobého nájemního bydlení pro cílové domácnosti:» chybějící kompetence k udržení nájemního bydlení» strach ze strany soukromých pronajimatelů averze vůči riziku neplacení nájemného rychlejší a levnější řešení při uspokojování bytových potřeb cílové populace než nová výstavba sociálních/podporovaných bytů» variabilita bytů aktivnější role neziskových subjektů v oblasti zajišťování bytových potřeb lidí akutně ohrožených sociálním vyloučením, možnost rozložit síly možnost zapojení do řešení problému soukromý kapitál (soukromé pronajímatele) a tím posílení role nájemního bydlení postupné řešení problému sociálního vyloučení, vzniku ghett možnost omezit stávající metody bydlení v ubytovnách s nízkým technickým standardem a vysokým nájmem 14

15 Děkuji za pozornost.

Šetření skupin akutně ohrožených sociálním vyloučením v Praze, Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji Závěrečná zpráva z aktivity A1001

Šetření skupin akutně ohrožených sociálním vyloučením v Praze, Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji Závěrečná zpráva z aktivity A1001 Šetření skupin akutně ohrožených sociálním vyloučením v Praze, Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji Závěrečná zpráva z aktivity A1001 Autor: Mgr. Martina Mikeszová Na přípravě a realizaci

Více

CERTIFIKOVANÁ METODIKA. Garantované (sociální) bydlení

CERTIFIKOVANÁ METODIKA. Garantované (sociální) bydlení CERTIFIKOVANÁ METODIKA Garantované (sociální) bydlení Autorský tým: oddělení Socioekonomie bydlení Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 2011 1 Metodiku vypracovalo oddělení Socioekonomie bydlení (http://seb.soc.cas.cz/),

Více

Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR

Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR Autoři: Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. Mgr. Martina Mikeszová Ing. Petr Sunega Na studii

Více

Systém prostupného bydlení

Systém prostupného bydlení Systém prostupného bydlení Potýká se vaše obec/město při pronájmu obecních bytů s neplacením nájemného? Mají provozovatelé azylového bydlení ve vaší obci/městě problémy s nalezením návazného bydlení pro

Více

Editorial. «SOCIOweb_05_2011» faktory se jedná, se dočtete v příspěvku Martiny Mikeszové.

Editorial. «SOCIOweb_05_2011» faktory se jedná, se dočtete v příspěvku Martiny Mikeszové. «SOCIOweb_05_2011 W EBOVÝ M A G A Z Í N PRO V Š ECHNY S E Z Á JMEM O S POLEČNOST, V E K TER É Ž I J E ME Editorial Vážené čtenářky, vážení čtenáři a příznivci Sociowebu, s příchodem jara Vám přinášíme

Více

Analýza bytové politiky a souvisejících potřeb vybraných obcí Plzeňského kraje s tzv. sociálně vyloučenými lokalitami

Analýza bytové politiky a souvisejících potřeb vybraných obcí Plzeňského kraje s tzv. sociálně vyloučenými lokalitami Analýza bytové politiky a souvisejících potřeb vybraných obcí Plzeňského kraje s tzv. sociálně vyloučenými lokalitami Pro Krajský úřad Plzeňského kraje zpracoval: Člověk v tísni, o. p. s., pobočka Plzeň

Více

Sociální bydlení: potřebnost, cíle, principy, možnosti financování

Sociální bydlení: potřebnost, cíle, principy, možnosti financování Sociální bydlení: potřebnost, cíle, principy, možnosti financování Roman Matoušek Struktura prezentace 1) Principy a cíle sociálního bydlení 2) (Ne)dostupnost bydlení v Česku 3) Schválené a připravované

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 III. Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, červenec 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci

Více

IV. Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 2015

IV. Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 2015 IV. Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 2015 V Praze Srpen 2011 Předkladatel: Mgr. Monika Šimůnková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva Odpovědný zpracovatel: Martin Šimáček, ředitel

Více

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Připomínky k Agentuře pro sociální začleňování Lýdia Poláčková Připomínky jsou vepsány do tohoto materiálu zelenou kurzívou na str. 24 25. III. AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Obsah

Více

Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta. (A)sociální bydlení? Aktuální výzvy v oblasti sociálního bydlení. Studentská vědecká a odborná činnost

Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta. (A)sociální bydlení? Aktuální výzvy v oblasti sociálního bydlení. Studentská vědecká a odborná činnost Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta (A)sociální bydlení? Aktuální výzvy v oblasti sociálního bydlení Studentská vědecká a odborná činnost Kategorie: magisterské studium 2013 Autor: Adéla Nosková

Více

ANALÝZA A ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY UBYTOVEN NA ÚZEMÍ SMO V KRÁTKODOBÉM A DLOUHODOBÉM HORIZONTU

ANALÝZA A ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY UBYTOVEN NA ÚZEMÍ SMO V KRÁTKODOBÉM A DLOUHODOBÉM HORIZONTU ANALÝZA A ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY UBYTOVEN NA ÚZEMÍ SMO V KRÁTKODOBÉM A DLOUHODOBÉM HORIZONTU 2013 Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. ACCENDO Centrum pro vědu

Více

Navrhované priority Evropského roku boje proti chudobě a soc. vyloučení 2010 v České republice:

Navrhované priority Evropského roku boje proti chudobě a soc. vyloučení 2010 v České republice: Chudoba zůstává naléhavým problémem Evropy, kde žije 78 miliónů lidí pod hranici životního minima, 16 milionů nezaměstnaných a kolem 3 miliónů bezdomovců. Navrhované priority Evropského roku boje proti

Více

Koncepce pro národnostní menšiny a cizince v Prostějově

Koncepce pro národnostní menšiny a cizince v Prostějově Koncepce pro národnostní menšiny a cizince v Prostějově Zpracovaný Expertním týmem č. II v rámci projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

BYDLENÍ. 1. Úvod. Eva Košatková, IQ Roma servis, o.s.

BYDLENÍ. 1. Úvod. Eva Košatková, IQ Roma servis, o.s. BYDLENÍ Eva Košatková, IQ Roma servis, o.s. 1. Úvod Bydlení je jednou z dimenzí, kterou významně ovlivňuje stav sociálního vyloučení. Cílem této kapitoly je představit vám situaci sociálně vyloučených

Více

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 1) Azylové domy. Domy na půl cesty. Noclehárny. Nízkoprahová denní centra

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 1) Azylové domy. Domy na půl cesty. Noclehárny. Nízkoprahová denní centra Závěrečná zpráva (pracovní skupina č. 1) Azylové domy Domy na půl cesty Noclehárny Nízkoprahová denní centra projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00019

Více

Moderní nástroje sociálního bydlení pro mladé rodiny jako nepřímá podpora růstu porodnosti Autoři:

Moderní nástroje sociálního bydlení pro mladé rodiny jako nepřímá podpora růstu porodnosti Autoři: Moderní nástroje sociálního bydlení pro mladé rodiny jako nepřímá podpora růstu porodnosti Autoři: Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. Ing. Petr Sunega Mgr. Jana Vobecká Mgr. Jan Sládek

Více

Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská

Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská Karel Čada kcada@centrum.cz Kateřina Ptáčková ptackova.katerina@gmail.com

Více

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 1) Azylové domy. Domy na půl cesty. Noclehárny. Nízkoprahová denní centra

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 1) Azylové domy. Domy na půl cesty. Noclehárny. Nízkoprahová denní centra Závěrečná zpráva (pracovní skupina č. 1) Azylové domy Domy na půl cesty Noclehárny Nízkoprahová denní centra projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00019

Více

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A NACHÁZEJÍCÍ SE V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A NACHÁZEJÍCÍ SE V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI Tato analýza vznikla v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Mladá Boleslav na období 2014-2018, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního

Více

ANALÝZA SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH ROMSKÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI

ANALÝZA SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH ROMSKÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI ANALÝZA SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH ROMSKÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI Leden 2013 Zadavatel: Karlovarský kraj Realizátoři: Mgr. Tereza Dvořáková a kol., TD kontext terka.dvor@seznam.cz 1 PODĚKOVÁNÍ Na výzkumu

Více

NÁVRH KONCEPCE PŘÍSTUPU STÁTU K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ DEPRIVOVANÝCH ČÁSTÍ MĚST OBÝVANÝCH PŘEVÁŽNĚ OBČANY ROMSKÉHO ETNIKA

NÁVRH KONCEPCE PŘÍSTUPU STÁTU K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ DEPRIVOVANÝCH ČÁSTÍ MĚST OBÝVANÝCH PŘEVÁŽNĚ OBČANY ROMSKÉHO ETNIKA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁVRH KONCEPCE PŘÍSTUPU STÁTU K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ DEPRIVOVANÝCH ČÁSTÍ MĚST OBÝVANÝCH PŘEVÁŽNĚ OBČANY ROMSKÉHO ETNIKA Pracovní verze Praha září 2008 1 Obsah Úvod I. Upadající

Více

Závěrečná zpráva k aktivitě A0904. Autoři:

Závěrečná zpráva k aktivitě A0904. Autoři: Mapování skupin obyvatel akutně ohrožených sociálním vyloučením ve vybraných čtyřech krajích (v Praze, Středočeském kraji, Jihomoravském kraji a Moravskoslezském kraji) v souvislosti s nedostupností bydlení

Více

Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR

Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR Závěrečná zpráva 2 k aktivitě A0901 Autoři: Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. Mgr. Martina

Více

Závěrečná brožura Individuálních projektů Karlovarského kraje

Závěrečná brožura Individuálních projektů Karlovarského kraje Závěrečná brožura Individuálních projektů Karlovarského kraje Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji a Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně

Více

reg. č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00015

reg. č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00015 reg. č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00015 Sborník z konference pořádané pod záštitou Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa SPECIFIKA ŽEN MEZI LIDMI BEZ DOMOVA Olomouc, prosinec 2009 ISBN - 978-80-254-7561-4

Více

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Tomáš Nikolai (ed.) EDITOR: Mgr. Tomáš

Více

Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj. Byt na půl cesty Vstupní byt MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE BRNO 2006

Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj. Byt na půl cesty Vstupní byt MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE BRNO 2006 PODPOROVANÉ BYTY Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj 2003 2005 Byt na půl cesty Vstupní byt MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE BRNO 2006 PODPOROVANÉ BYTY Dotační titul Ministerstva

Více

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008 2010 Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2008 1 Úvod...4 Část 1 Společný přehled a shrnující

Více