APLIKOVANÁ BEHAVIORÁLNÍ ANALÝZA U DĚTÍ S MENTÁLNI RETARDACÍ A S AUTISMEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "APLIKOVANÁ BEHAVIORÁLNÍ ANALÝZA U DĚTÍ S MENTÁLNI RETARDACÍ A S AUTISMEM"

Transkript

1 S t a t i APLIKOVANÁ BEHAVIORÁLNÍ ANALÝZA U DĚTÍ S MENTÁLNI RETARDACÍ A S AUTISMEM Hynek Jůn Zaznamenávání problémového chování Tento článek není přesným popisem aplikované behaviorální analýzy (ABA) ani kognitivně-behaviorální terapie (KBT). V úvodu si samozřejmě osvětlíme základní principy ABA, nicméně podrobně se budeme věnovat pouze prvnímu kroku obou postupů, který je pro oba společný. Je to zaznamenávání chování (vyšetření) a analýza záznamů. Na tomto základě obě terapie stojí. Uděláme-li první krok špatně, celá terapie poté s nej větší pravděpodobností zbytečně selže. Vlastní terapií problémového chování se budeme zabývat v některém z dalších čísel Speciální pedagogiky. 1 Lidské chování z behaviorálního pohledu Lidské chování není náhodným řetězcem událostí, které by na sebe ničím nenavazovaly. Problémové i neproblémové chování se nevyskytují náhodně. ABA vychází z teorie učení a předpokládá, že určité chování je spouštěno faktory, které mu předcházejí, a udržováno faktory, které po něm následují.' Tento předpoklad se dá vyjádřit vztahem: A» B» C t A (antecedent) - spouštěč B (behavior) - vlastní chování C (consequence) - následek, zpevňovač Aby se jakékoliv konkrétní chování (B) vyskytlo, musí mu předcházet určité spouštěče 2 (A). Aby se stejné konkrétní chování (B) v budoucnosti opakovalo, musí se po něm vyskytnout takové následky (C), které člověku přináší dostatečné zisky a motivují ho při stejných spouštěčích (A) znovu používat stejné konkrétní chování (B). Příklady: 1. Ditě přijde s matkou do obchodu s hračkami a chce koupit jakoukoliv hračku. Jelikož není u něho plně rozvinuta funkční komunikace, začne matku kopat a přitom křičet. Matka jeho chování na veřejnosti nevydrží, hračku koupí a tím, že ji koupila, zpětně odměňuje (zpevňuje) vlastni problémové chování (kopání I ES

2 a křik). Ditě si uvědomí, že když začne v obchodě do matky kopat a přitom i křičet, tak má větší pravděpodobnost, že hračku dostane, než kdyby na hračku pouze ukazovalo. V tomto případě je: A - příchod do hračkárny, chtění jakékoliv hračky B - křik a kopání do matky C - koupě hračky 2. Člověk má hlad a vidi jídlo. Sni připravené jídlo a jde si lehnout, protože se dobře najedl. Když bude přítomen vnější spouštěč (jídlo) a vnitřní spouštěč (pocit hladu) a zároveň je mu po jídle dobře (zisk), bude příště své chování opakovat. Mohlo by se také stát, že určité jídlo vyvolá v člověku alergickou reakci a člověk se po takovém jídle začne dusit. Vtom případě je následek dušeni (ztráta) a člověk toto konkrétní jídlo nejí, i když je přítomen vnitřní spouštěč (pocit hladu) a vnější spouštěč (přítomnost jídla). V tomto případě je: A - pocit hladu, zahlédnutí jídla B - jedení C - pocit plnosti a odchod k posteli Při ABA můžeme z projevu chování objektivně sledovat složku B. Složky A a C jsou pouze naše hypotézy. Můžeme sice přesně pozorovat situaci, která těsně předcházela problémovému chování, i situaci, která těsně následovala, ale tyto události nemusí být nutně spouštěči ani zpevňovači vlastního problémového chování. V chování člověka neplatí, že právě jeden následek (cíl) chování vyvolá právě jeden projev chování nebo právě jeden spouštěč vyvolá vždy stejnou reakci. Určitého cíle totiž můžeme dosáhnout několika projevy chování: Příklad: Chceme-li vidět v zatemněné místnosti, můžeme zmáčknout vypínač, zapálit svíčku, rozsvítit baterku, roztáhnout závěsy nebo poprosit kolegu, aby rozsvítil. Stejné to může být i u problémového chování. Jestliže chce dítě připoutat na sebe pozornost, může zavolat na matku, chytit matku za ruku nebo matku kopnout. V tomto případě však cil problémového chování nemusí být tak zřetelný jako u příkladu z obchodu s hračkami. Kopnutí matky může být jak pro připoutáni pozornosti, tak i například pro vyjádření nelibosti nad přítomností matky. Způsob chování je zde jasný (kopnutí), příčiny a následky jsou však pouze naši hypotézou, kterou zjistíme z funkční analýzy chování. Může však být také jeden projev chování s několika různými cíli: Příklad: Vidíme třeba někoho se zdviženým palcem. Tento projev chováni může znamenat, že je vše v pořádku, že dotyčný chce jeden kus něčeho poblíž nebo nám dotyčný něco ukazuje nahoře a my se tam máme podívat. Stejně tak můžeme vidět jeden projev problémového chováni (bití hlavou o zeď) s několika možnými cíli. Ditě chce na sebe například připoutat pozornost, bolí ho zuby nebo se nudí a nedokáže se jinak stimulo-

3 vat. I tady nám pomůže ke zjištění správného vztahu mezi vlastními projevy a cílem chováni funkční analýza chování. 2 Teoretická východiska aplikované behaviorální terapie ABA je terapeutický směr, který vychází ze stejných principů jako kognitivně- -behaviorální terapie. Výhodou ABA je její nezávislost na ochotě klienta spolupracovat s terapeutem. Používá se proto převážně u lidí s mentální retardací nebo s autismem k eliminaci problémového chování. ABA vychází z těchto teoretických předpokladů: 3 1. veškeré lidské chování (kromě základních instinktů a reflexů) je naučené 2. nežádoucímu chování se člověk učí stejnými principy jako chování žádoucímu 3. nežádoucí chování lze odstranit či přeučit pomocí týž principů učení, které vedly k jeho vytvoření 4. podmínky, které vedly v minulosti k vytvoření určitého chování, nemusí nutně způsobovat jeho přetrvávání v současnosti Vlastní terapie problémového chování spočívá ve změně patřičných spouštěčů tak, aby se problémové chování nemohlo vyskytnout, anebo ve změně následků tak, aby problémové chování přestalo být funkční. 3 Změna problémového chování Behaviorální přistup k autismu nezávisí na znalosti etiologie postižení a nepovažuje autismus za jednotnou poruchu". Z hlediska behaviorálního je autismus chápán jako syndrom, který se projevuje různými excesy a deficity v chování. 4 Stejně tak při ABA nahlížíme i na mentální retardaci. U dětí s autismem navíc existují ještě specifické projevy v jejich chování: 5 1. úzký výběr stimulů 2. snížená motivace 3. autostimulační chování, které zabraňuje procesu učení 4. jiné reakce na zpevňování (odměňování) a následky Tyto projevy musíme při ABA brát v úvahu, abychom vhodně zvolili následnou terapii. Pro změnu problémového chování používáme terapeutický postup, který volně vychází z terapeutického postupu EDM 6 a je pro lepší názornost rozdělen do pěti kroků: 1. zaznamenání problémového chování, behaviorální a funkční analýza chování, lékařské posouzení 2. analýza prostředí 3. analýza činností 4. diferenční zpevňování 5. averzivní tlumení Při terapii musíme zachovat následnost kroků. Nemůžeme proto bez dobře udělané analýzy chování začít třeba s diferenčním zpevňováním, nebo ještě hůře rovnou s averzivním tlumením. Použití trestů je až poslední, pátý krok, ke kterému často ani nedojdeme. Terapie nepostupuje z jednoho kroku na druhý, spíše se vždy o další krok rozšíří.

4 To znamená, že na začátku uděláme první krok. K prvnímu kroku poté přidáme krok druhý. Pokud se chování nezlepšilo, přidáme krok třetí, ale stále se snažíme myslet o změnách i podle kroku druhého atd. Chování po celou dobu terapie vyhodnocujeme podle prvního kroku tak, abychom zjistili objektivní změnu chování klienta. 4 Zaznamenávání problémového chování, behaviorální a funkční analýza chování Při behaviorální analýze se snažíme zjistit kdy, kde a s kým se problémové chování vyskytuje, co mu předchází a co mu následuje. Při funkční analýze se snažíme zjistit, proč se toto problémové chování vyskytuje a proč nemizí. Dále se zamýšlíme nad systémem odměn, které dítě opravdu odměňuje. Abychom však mohli udělat behaviorální a funkční analýzu problémového chování, musíme nejdříve problémové chování po určitou dobu správně zaznamenávat. Do předem připravené tabulky bychom měli zaznamenávat všechny možné aspekty, které by v problémovém chování mohly hrát jakoukoliv roli. 7 Obvykle zaznamenáváme: 1) datum 2) čas 3) přítomné osoby 4) místnost 5) intenzita 6) doba trvání 7) to, co těsně předchází 8) vlastní problémové chování 9) to, co těsně následuje 10) naše poznámky a nápady ad 5 a 6) Každé chování má svoji frekvenci, intenzitu a dobu trvání. Budeme- -li například zaznamenávat kousání se do ruky, pak intenzitou mohou být 3 stupně: 1. malá - ruka je pouze oslintaná 2. střední - na ruce jsou vidět otisky zubů 3. velká - z ruky teče krev Zaznamenávání intenzity nám pomůže v následné terapii, kde se můžeme pomocí různých systémů odměn zaměřit například pouze na snížení intenzity autostimulační agrese při zachování její frekvence i doby trvání. Dobu trvání stanovíme v sekundách. Při výše uvedeném kousání do ruky zaznamenáme dobu, kdy má dítě ruku v puse. Frekvenci (jestli se kouše např. lx denně nebo lox denně) vyčteme z vyplněné tabulky, protože každý incident je rozepsán do jedné řádky. Tyto údaje nám velmi pomohou při stanovení následné terapie. ad 7) Každé chování má své krátkodobé a dlouhodobé zisky a krátkodobé a dlouhodobé ztráty, jejichž poměr rozhoduje o tom, zda se právě použité chování vyskytne v podobné situaci i příště, či nikoliv. Tyto zisky a ztráty, zvláště pak dlouhodobé, mohou být pro nás zpočátku hůře vystopovatelné, proto se omezíme při popisu chování pouze na to, co po incidentu problémového chování bezprostředně následovalo. ad 8) Do kolonky poznámky zapisujeme naše domněnky o funkčnosti chování.

5 Jinými slovy zde zapisujeme, proč si myslíme, že se problémové chování vyskytlo, a jaké byly pravděpodobné motivy dítěte k tomuto způsobu chování. Příklad: Matka dělá se synem domácí úkol Ditě úkol vezme a hodí jej po matce. Matka dá dítěti pohlavek (krátkodobá ztráta), ale na úkolu již netrvá (dlouhodobý zisk). Pokud u dítěte při chováni (hozeni úkolu po matce) převáži na pomyslných miskách vah dlouhodobý zisk nad krátkodobou ztrátou, zisk je pro něho výhodnější a důležitější než ztráta, pak se pravděpodobnost problémového chování v budoucnosti zvýší. Při tomto incidentu by matka do kolonky to, co těsně následuje, napsala: Dala jsem Jirkovi pohlavek a on vyběhl z místnosti ven ". Do kolonky poznámky by matka mohla napsat: Myslím si, že ho úkol nebaví" nebo myslím si, že úkol nepochopil" nebo myslím si, že ho bolí zuby a nedokáže se soustředit. " Vyberte si jedno konkrétní problémové chování Vašeho dítěte nebo žáka, které byste chtěli nejvíce změnit a které se vyskytuje relativně velmi často. Podle níže uvedeného vzoru si navrhněte tabulku a chování zaznamenávejte. Kolonky můžete samozřejmě rozšířit i o jiné, které Vám pro popis chování přijdou důležité. Kousání do rukou Datum Čos Místo Přítomné Intenzita Dobo To, co Vlastní To, co Poznámky (např. osoby trvání bezprostředně problémové bezprostředně a nápady třída, předchází chování následuje ložnice, park, oj.) kuchyně matka střední 15 s Jirka přišel do kuchyně, zakousl se do levé dala jsem mu napít šťávy, myslím si, že mi tok stoupl si přede ruky poté se ihned dává mě o přitom začal řvát uklidnil najevo, že něco chce Jakmile budeme mít záznamy po dobu minimálně dvou týdnů (u chování, které se vyskytuje min. 1-3x denně), můžeme přejít k behaviorální a funkční analýze chování. Z behaviorální analýzy můžeme zjistit, že existuje doba nebo místo, kde se problémové chování vyskytuje častěji. Můžeme také zjistit, že existuje doba nebo místo, kde se problémové chování nevyskytuje vůbec. Pak se můžeme ptát po jas- ných spouštěčích nebo jasných udržovacích následcích (zpevňovače chování). Jestli na takové jasné zpevňovače nebo spouštěče přijdeme, můžeme se je snažit eliminovat. Z funkční analýzy se můžeme snažit vysvětlit, proč se některé chování vyskytuje. Tato analýza je velmi důležitá u agresivního chování, které může vypadat stále stejně (např. jenom kousání do rukou), ale může mít pokaždé jiné spouštěče nebo

6 zpevňovače. Agresivní chování mohou být: - pro připoutáni pozornosti - nezapomeňme, že negativní pozornost je pro některé děti v některých případech lepší než žádná pozornost - obranná agrese - když na dítě klademe pro něho nepřiměřené nároky, dítě se může chovat agresivně, abychom z nároků slevili - frustrační agrese - vyskytne se ve chvíli, kdy dítěti přerušíme pro něho příjemnou činnost, nebo ve chvíli, kdy je dítě něčím frustrováno (u dětí s autismem je častá frustrace z nepředvídatelnosti denních činností) - hranicotvomá - může se vyskytnout ve chvíli, kdy je dítě v novém zařízení a zkouší, kde jsou mantinely v chování - autostimulační - může se vyskytnout ve chvíli, kdy se dítě nudí a nedokáže si podněty dávat jinak než agresí - analgetická - může se vyskytnout ve chvíli, kdy dítě něco bolí a ono se snaží bolavé místo autoagresí lokálně umrtvit (je to stejné, jako když vás píchne komár a vy si bolavé místo rozškrábáte) - pro získání věci Rozlišení agrese je velmi důležité pro další terapii. Pokud je například bití do hlavy vždy při přechodu z rituálního chování do námi požadovaného chování (chceme, aby si dítě přestalo hrát stereotypně s tužkou a aby si šlo uklidit hračky), musíme zjistit, zda jde spíše o obrannou (dítě si nechce uklízet hračky), nebo spíše o frustrační (dítěti vadí přerušení hry s tužkou) agresi. Pokud by šlo o obrannou agresi, dítě by si nechtělo uklízet hračky, terapie by spočívala v rozdělení rozházených hraček na menší, vizuálně jasně oddělené hromádky, abychom udrželi pozornost dítěte a aby dítě lépe vidělo, jak mu práce ubývá a co má přesně uklízet. Museli bychom prostě analyzovat činnost (uklízení hraček), kvůli které se agrese objevuje, abychom zjistili, proč dítě nechce uklízet. Třeba nechápe, proč má uklízet, třeba neví, kolik času na uklízení má, třeba dítě nemusí vědět, kam má hračky uklidit, nebo neví, co vše má uklidit. Z nejistoty poté může plynout problémové chování. Jiné by to však bylo, kdyby se agresivní chování objevovalo z důvodu přerušení stereotypní hry s tužkou. Zde by terapie spočívala ve zviditelnění" času pomocí minutky, aby dítě vědělo, kdy bude hra s tužkou končit, a v zavedení denního režimu, aby vědělo, že po volné hře nastane uklízení hraček. Další příklad: Lukáš se kouše do ruky. Nikdy jsme ho neviděli kousat se do ruky o samotě. Protože Lukáš funkčně nekomunikuje, můžeme si oprávněně myslet, že to dělá pro připoutání naší pozornosti. Proto bychom ho učili připoutat pozornost alternativním způsobem a pro urychlení terapie bychom zavedli time-out. Kdykoliv by se Lukáš začal kousat, převedli bychom ho na předem určený čas do nepodnětné, nudné

7 místnosti bez jakékoliv pozornosti. Terapie by byla účinná, kdyby se autoagrese vyskytovala opravdu pro připoutáni pozornosti. Autoagrese by však u Lukáše mohla být i autostimulačni. Lukáš by se kousal do ruky ve chvílích nudy. Je jasné, že terapii" time-out, kdy Lukáše zbavíme v dobré víře všech vnějších podnětů, způsobíme při autostimulačni autoagresi nárůst výskytu kousáni. Jakmile jsme správně provedli behaviorální a funkční analýzu problémového chování, můžeme plynule přejít k vlasmi terapii. Následné kroky aplikované behaviorální analýzy budou popsány v další části. Poznámky: 1 Možný; Praško 1999, s Spouštěče mohou být dvojího druhu - vnější i vnitřní. Vnitřním spouštěčem je to, co se odehrává v dítěti těsně před začátkem problémového chování. Může jim být emocionální stav, fyziologický stav, potřeby, motivace nebo vlastní myšlenky. Vnějším spouštěčem může být cokoliv, co obklopuje dítě před výskytem problémového chování. Může jím být přítomnost nebo deficit nějakých předmětů, zvířat nebo lidí v okolí, chování lidí v okolí aj Možný, přednáška o KBT, Praha Schopler 1997, s. 24. Simpson 1989, s EDM-Eden Decision Model-terapeutický postup popsaný stručně v knize Autistické chování od Schoplera a Mesibova (Portál, 1997). Bližší informace o postupu lze nalézt i na Internetu. Jedna dívka s nízkofunkčním autismem bez funkční komunikace na vozíku se začala v zařízení bít do hlavy. Problémové chování se zaznamenávalo dva týdny, personál však nemohl přijít na jakýkoliv spouštěč, který by s autoagresi alespoň zdánlivě souhlasil. Autoagrese se vyskytovala nepravidelně. Dívku nic nebolelo, úlohy byly stejné jako vždy, počet lidí v místnosti byl také nestresující. Pak někoho napadlo zaznamenávat i počasí. Zjistilo se, že se dívka bije při slunečném počasí dopoledne v jedné místnosti a odpoledne v místnosti druhé, která byla naproti té prvé. Zjistilo se, že dívce svítí sluníčko do očí a ona nebyla schopna tuto informaci dát jinak najevo než autoagresi. Terapie tedy spočívala v otočení vozíku o devadesát stupňů. Nebýt těchto záznamů, mohla být také zvolena zcela chybně a zbytečně farmakoterapie. Nutno podotknout, že tento případ se stal v zařízení s velmi zkušeným personálem. Jsou spojitosti, které vás nemusí ihned napadnout, ze záznamů se však vynoří". m

8 Literatura: MOŽNÝ, I.; PRAŠKO, J. Kognitivně-behaviorálni terapie. Praha : Triton, MURDOCH, D. Základy behaviorální terapie. Bmo : b. n., SCHOPLER, E. Autistické chováni. Praha : Portál, SIMPSON, R. Management of Autistic Behavior. Canada : b. n., ŠTEFANČÍKOVÁ, M. Nácvikový program k odstranění nežádoucího chováni a osvojení žádoucího chováni u osob s mentální retardaci. Praha : KB centrum, 1996.

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE TŘÍDA PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA NEBO/A INTEGRACE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA V DĚTSKÉM REHABILITAČNÍM CENTRU

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná?

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná? CZ Habermaaß-hra 4646 Chutná nebo nechutná? Chutná nebo nechutná? Hra podporující exekutivní funkce pro 2 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Využívá Fex-efekt na zvýšení stupně obtížnosti hry. Autoři: Markus

Více

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 1 Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 2 Mojí nejskvělejší manželce Lucii a všem mým studentům 3 PŘEDMLUVA" 4 CO JE TO KONDICIONÁL A PROČ JE V ANGLIČTINĚ POTŘEBA" 6 PRVNÍ KONDICIONÁL" 9 DRUHÝ KONDICIONÁL"

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

AUTISMUS A MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S PAS v Danetě

AUTISMUS A MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S PAS v Danetě AUTISMUS A MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S PAS v Danetě Spousta lidí dodnes obdivuje, jak geniálně ztvárnil americký herec Dustin Hoffman postavu autistického bratra dravého a bezskrupulózního Toma Cruise v

Více

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ. Psychiatrická léčebna Kroměříž

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ. Psychiatrická léčebna Kroměříž ÚVOD DO TEORIE KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž Základní předpoklady behaviorální terapie 1. Většina lidského chování, s výjimkou základních reflexů a

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Kognitivně behaviorální psychoterapie

Kognitivně behaviorální psychoterapie Kognitivně behaviorální psychoterapie Užívá se hlavně v léčbě PPP, závislostí (obezita, alkohol, drogy, kouření) a dále v léčbě úzkostných stavů, fóbií, funkčních sexuálních poruch, chronických bolestivých

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Kalendář. Markéta Dolečková: Maškarní karneval

Kalendář. Markéta Dolečková: Maškarní karneval Kalendář 18. 3. integrační aktivita MŠ a ZŠ 22. 3. projektový den: Světový den vody 23. 3. velikonoční nadílka 24. 28. 3. velikonoční prázdniny 1. 4. projektový den: Světový den autismu 4. 1. zahájení

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností 20. dubna 2012 Břevnov, 18. března 2012 1 Třídění důležitého z pohledu člověka Co mědrží nad vodou, co mězajímá, posiluje, co bych chtěl/a Po ránu hrnek kávy

Více

Technika pohovorů a komunikace. s dětmi a jejich vztažnými osobami

Technika pohovorů a komunikace. s dětmi a jejich vztažnými osobami Technika pohovorů a komunikace s dětmi a jejich vztažnými osobami Úvod do techniky pohovorů Spontání otevřený informační pohovor Interview Terapeutický pohovor Spontání otevřený informační pohovor V případě

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 ANIMA VIVA o. s. 1/14 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového

Více

Agresivita dětí a jak ji zvládat

Agresivita dětí a jak ji zvládat Agresivita dětí a jak ji zvládat Roman Pešek Národní ústav pro autismus, z.ú. - NAUTIS Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA Agrese Zjevné, pozorovatelné chování Verbální (nadávky) Fyzická

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

Dotazník pro rodiče. Jméno dítěte.. datum narození... národnost. bydliště... telefon. škola.. třída...

Dotazník pro rodiče. Jméno dítěte.. datum narození... národnost. bydliště... telefon. škola.. třída... PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 1, 2 A 4 Francouzská 56, 101 00 Praha 10; tel. 267 997 011 e-mail: poradna@ppppraha.cz; www.ppppraha.cz; IČO: 68407441 Dotazník pro rodiče Důvěrné! Vážení rodiče,

Více

koncentraci jsme získali roztok o koncentraci 18 %. Urči koncentraci neznámého roztoku.

koncentraci jsme získali roztok o koncentraci 18 %. Urči koncentraci neznámého roztoku. 2.2.2 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice III Předpoklady: 22 Pedagogická poznámka: Příklady na míchání směsí jsou do dvou hodin rozděleny schválně. Snažím se tak zvýšit šanci, že si hlavní myšlenku

Více

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU. Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU. Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka Obsah příspěvku Cerebrum kdo jsme, co děláme Jak vnímáme trénink kognitivních funkcí Čeho chceme tréninkem dosáhnout Komponenty

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

( ) Jako základ mocnin nemusíme používat jen 10. Pokud není jasné, že číslo je uvedeno v desítkové soustavě, píšeme jej takto: ( 12054 ) 10

( ) Jako základ mocnin nemusíme používat jen 10. Pokud není jasné, že číslo je uvedeno v desítkové soustavě, píšeme jej takto: ( 12054 ) 10 .. Číselné soustavy I Předpoklady: základní početní operace Pedagogická poznámka: Tato a následující hodina není součástí klasické gymnaziální sady. Upřímně řečeno nevím proč. Jednak se všichni studenti

Více

Mgr. Blanka Hrbková Hrudková, odbor 28 MŠMT

Mgr. Blanka Hrbková Hrudková, odbor 28 MŠMT Mgr. Blanka Hrbková Hrudková, odbor 28 MŠMT Existují děti, které když se narodí, aniž by chtěly, aniž by chtěli jejich rodiče nebo kdokoli jiný na tomto světě, se hned zpočátku chovají způsobem, který

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném Welcome Letter [Czech] Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném [stupeň nebo druh studia] [jméno učitele] Účelem tohoto dopisu je přivítat Vašeho syna nebo dceru do naší třídy. Chtěli bychom, abyste Vy i Vaše

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

Signál pro odměnu. Jiří Ščučka - 04/2014 SIGNÁL PRO ODMĚNU - JIŘÍ ŠČUČKA

Signál pro odměnu. Jiří Ščučka - 04/2014 SIGNÁL PRO ODMĚNU - JIŘÍ ŠČUČKA Signál pro odměnu Jiří Ščučka - 04/2014 SIGNÁL PRO ODMĚNU - JIŘÍ ŠČUČKA 1 Pochvala? Každý kdo jednou začal cvičit psa, určitě mnohokrát slyšel tu asi nejznámější poučku. Jestliže pes udělá něco dobře,

Více

Výroková logika II. Negace. Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0).

Výroková logika II. Negace. Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0). Výroková logika II Negace Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0). Na konkrétních příkladech si ukážeme, jak se dají výroky negovat. Obecně se výrok dá negovat tak, že před

Více

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak?

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? První otázka Proč jsme se rozhodli realizovat projekt Matematika s chutí? Důvod první: Motivace a vztah k matematice Od roku 2003 (PISA věnovaná především matematice)

Více

Monitoring zkušeností studentů středních škol s návykovými. Strakonicku. Mgr. Michaela Nenadálová Bc. Martin Zajíček

Monitoring zkušeností studentů středních škol s návykovými. Strakonicku. Mgr. Michaela Nenadálová Bc. Martin Zajíček Monitoring zkušeností studentů středních škol s návykovými látkami na Prachaticku a Strakonicku Mgr. Michaela Nenadálová Bc. Martin Zajíček Představujeme se 2 kontaktní centra 1 společný tým Proč monitoring?

Více

Zdravé klima ve škole komunikační situace a jejich aspekty

Zdravé klima ve škole komunikační situace a jejich aspekty komunikační situace a jejich aspekty Vzdělávání pro celou sborovnu nebo část dané střední školy Mgr. Karel Opravil opravil.karel@seznam.cz Financováno z projektu Cesta rozvoje středních škol v JmK č. CZ.1.07/1.3.10/02.0041

Více

Registr rizik. Dopad kvantifikujeme podle matice níže. 2 Malý dopad. 3 Střední dopad. 4 Vysoký dopad. 5 Velmi vysoký dopad. malý dopad.

Registr rizik. Dopad kvantifikujeme podle matice níže. 2 Malý dopad. 3 Střední dopad. 4 Vysoký dopad. 5 Velmi vysoký dopad. malý dopad. Registr rizik Co je Registr rizik a k čemu slouží S každým projektem jsou spojena určitá rizika, tedy nejisté události, které mohou nastat a ovlivnit (zpravidla negativně) průběh. Analýza rizik je samostatnou

Více

v léčbě úzkostných poruch

v léčbě úzkostných poruch Systematická desenzibilizace v léčbě úzkostných poruch Tvůrce metody: Joseph Wolpe, JAR, 1958 Teoretický základ metody: Teorie klasického a instrumentálního podmiňování (I. P. Pavlov, J. B. Watson, B.

Více

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Proč KBT v genetickém poradenství? skloubení medicínského a psychoterapeutického pohledu těhotenství obecně radostná doba, ve skutečnosti řada vyšetření přinášejících

Více

Metodická příručka ke Komunikátoru 1. stupně

Metodická příručka ke Komunikátoru 1. stupně Metodická příručka ke Komunikátoru 1. stupně Komu komunikátor slouží? Komunikátor vznikl především z potřeby ulehčit a zpřehlednit komunikaci mezi školou a rodinou u integrovaných žáků s poruchou autistického

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Regionální kolo soutěže Mladý programátor 2012, kategorie A, B

Regionální kolo soutěže Mladý programátor 2012, kategorie A, B Pokyny: 1. Kategorie A řeší jen úlohy 1, 2, 3 a kategorie B jen úlohy 2, 3, 4! 2. Řešení úloh ukládejte do složky, která se nachází na pracovní ploše počítače. Její název je stejný, jako je kód, který

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Tak co uděláme dnes? Dnes zvolíme pěknou designovou disciplínu osvětlení. I když je v tom více techniky a fyziky, než se zdá.

Tak co uděláme dnes? Dnes zvolíme pěknou designovou disciplínu osvětlení. I když je v tom více techniky a fyziky, než se zdá. Tak co uděláme dnes? Dnes zvolíme pěknou designovou disciplínu osvětlení. I když je v tom více techniky a fyziky, než se zdá. 2 Napřed zjistíme potřebný světelný tok pro celkové osvětlení místnosti. Mám

Více

Zpráva 360. 24. února 2010. Jana Thomasová. Manažerský dotazník Thomas. Soukromé & důvěrné

Zpráva 360. 24. února 2010. Jana Thomasová. Manažerský dotazník Thomas. Soukromé & důvěrné Zpráva 360 24. února 2010 Jana Thomasová Manažerský dotazník Thomas Soukromé & důvěrné Obsah Úvod Správné pochopení zprávy 360 stupňů vycházející ze zpětné vazby Průměry schopností Graf 5 nejvyšších a

Více

Habermaaß-hra 4931. Koza s motýlkem

Habermaaß-hra 4931. Koza s motýlkem CZ Habermaaß-hra 4931 Koza s motýlkem Koza s motýlkem Kombinační hra pro 2-6 hráčů ve věku od 5 do 99let. S "Fex efektem" pro větší zábavu a větší namáhání mozkových závitů! Autoři: Christiane Hüpper,

Více

Manuál. Omluvenky online

Manuál. Omluvenky online Manuál Omluvenky online Jan Čižmár Chlupac.com Brno 2013 Obsah 1 Přihlášení 2 2 Student 2 2.1 Výpis absencí........................... 3 2.2 Nastavení............................. 3 3 Zákonný zástupce

Více

3. série 2015/2016. Termín odeslání 3. série: 13. 3. 2016

3. série 2015/2016. Termín odeslání 3. série: 13. 3. 2016 Milý řešiteli, vítáme Tě u 3. a zároveň poslední série úloh 2. ročníku korespondenčního semináře MoRoUS. Takže neváhej a pořádně zabojuj o místa ve výsledkové listině, protože nehrajeme jen o ceny, ale

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

Habermaaß-hra 4778A /4680N. První hra Stavění zvířátek

Habermaaß-hra 4778A /4680N. První hra Stavění zvířátek CZ Habermaaß-hra 4778A /4680N První hra Stavění zvířátek První hra Stavění zvířátek Tři skládací hry se zvířaty pro 1-4 hráče ve věku od 2let. Autor: Klaus Miltenberger Ilustrace: Kristin Muckel Délka

Více

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat příběh, který určitě není ojedinělý, ale na české poměry

Více

Jak poznáme, že dítě chodí za školu

Jak poznáme, že dítě chodí za školu Jak poznáme, že dítě chodí za školu Zpravidla je těžké rozpoznat, kdy je dítě záškoláctvím ohroženo, a začít preventivně působit. Nicméně když se na dítě zaměříme, věnujeme mu patřičnou pozornost a pravidelně

Více

Do kterého ročníku Váš syn / dcera chodí? Zaškrtněte: 1. 2. 3. 4.

Do kterého ročníku Váš syn / dcera chodí? Zaškrtněte: 1. 2. 3. 4. Dotazník pro rodiče (r. 2015) Vážení rodiče, máme velký zájem o to, aby byl Váš syn /Vaše dcera ve škole spokojený/á a naše výuka byla co nejkvalitnější. Proto se mimo jiné snažíme získávat co možná nejvíce

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci projektu Pedagog lektorem, reg. č.: CZ.1.07/3.2.11/03.0062.

Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci projektu Pedagog lektorem, reg. č.: CZ.1.07/3.2.11/03.0062. Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci projektu Pedagog lektorem, reg. č.: CZ.1.07/3.2.11/03.0062. Názory studentů a pracujícáích edagogů na Další vzdělávání pedagogických pracovníků (projekt je spolufinancován

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Práce s textem Český jazyk a literatura 1. ročník 2 hodiny Hlavní

Více

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Co obsahuje Plánování výuky, příprava Cíle a obsah vyučování Metody a formy výuky Učebnice (obsah, kvalita) Motivace

Více

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU Příloha č. 1 20 proseb dětí MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU 1) Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice jen jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě většinu času stará. Ale

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu. Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr.

Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu. Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr. Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr. Jana Divoká Kniha podléhá autorským právům. Je dovoleno ji šířit jako

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Muzikoterapie a autismus

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Muzikoterapie a autismus Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Muzikoterapie a autismus (muzikoterapeutický program) Autor: Lucie Sladká Předmět: Cílená muzikoterapie

Více

DÁLE PROSÍM BERTE NA VĚDOMÍ, ŽE VEŠKERÉ ZMĚNY OBJEDNÁVEK SKRZE INTERNET BUDOU ZCELA PLATNÉ A NA POZDĚJŠÍ REKLAMACE NEMŮŽE BÝT BRÁN ZŘETEL.

DÁLE PROSÍM BERTE NA VĚDOMÍ, ŽE VEŠKERÉ ZMĚNY OBJEDNÁVEK SKRZE INTERNET BUDOU ZCELA PLATNÉ A NA POZDĚJŠÍ REKLAMACE NEMŮŽE BÝT BRÁN ZŘETEL. Vážení rodiče, přinášíme Vám nyní možnost změn v objednávání obědů skrze síť internet. Přijměte prosím tímto tento dokument jako stručný návod pro práci s danou aplikací. Byli bychom velice rádi, kdyby

Více

www.andragogos.cz Jak může pozitivní psychologie zvýšením odolnosti pomoci předcházet patologickým jevům.

www.andragogos.cz Jak může pozitivní psychologie zvýšením odolnosti pomoci předcházet patologickým jevům. www.andragogos.cz Jak může pozitivní psychologie zvýšením odolnosti pomoci předcházet patologickým jevům. Co je pozitivní psychologie? Pozitivní psychologie je nový obor v rámci akademické psychologie,

Více

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Jana Lidická Sociální vliv Člověk je tvor společenský Někdy až stádní změny v názorech, postojích či chování pod vlivem setkání s názory, postoji

Více

mluviti, mlčeti (uvažování nad argumentací ke svobodě slova)

mluviti, mlčeti (uvažování nad argumentací ke svobodě slova) mluviti, mlčeti (uvažování nad argumentací ke svobodě slova) (Maminka se zvedá z lavičky a míří k pískovišti. Čas jít domů. Ale dítě vůbec nechápe, proč je zrovna teď ta pravá chvíle jít domů a proč by

Více

upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí Praxe upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí před zařazením klientů do evidence osob vhodných stát se pěstouny nutná specializovaná a rozšířená příprava v praxi se ukazuje,

Více

TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID)

TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID) TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID) Každé z následujících 36 tvrzení je doprovázeno dvěma alternativami, které reprezentují rozdílné manažerské hodnoty. Vaším úkolem bude vyjádřit, které z alternativ

Více

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu.

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu. Otázka: Telefonická krizová intervence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE Nejprve je třeba říci, co je vlastně krize. Krizí se rozumí situace,

Více

INOVACE V PRACOVNÍM PORADENSTVÍ

INOVACE V PRACOVNÍM PORADENSTVÍ INOVACE V PRACOVNÍM PORADENSTVÍ za období realizace projektu Příprava a podpora vstupu na trh práce pro bývalé uživatele návykových látek a osoby ohrožené drogovou závislostí v konfliktu se zákonem CZ.2.17/2.1.00/32326

Více

Předškoláci ve skautském oddíle. Eva Dvořáková

Předškoláci ve skautském oddíle. Eva Dvořáková Předškoláci ve skautském oddíle Eva Dvořáková 6. oddíl vodních skautů Šestka Třebíč Přístav VS,,Žlutá ponorka Třebíč Třebíč 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Jak vůbec předškoláky získat aneb nábor... 4 3. Co

Více

Odložit státní maturity? Studenti a učitelé o tom rokovali na internetu.

Odložit státní maturity? Studenti a učitelé o tom rokovali na internetu. Odložit státní maturity? Studenti a učitelé o tom rokovali na internetu. Výzkumná agentura STEM/MARK již rok provozuje v rámci projektu epanel.cz diskusní fórum studentů a učitelů na téma státních maturit.

Více

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů CZ Habermaaß-hra 4935 Magie stínů Magie stínů Magická stínová hra pro 2 až 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autor: Kai Haferkamp Ilustrace: Marc Robitzky Délka hry: cca. 15 až 20 minut Obsah: 4 malé kouzelné

Více

Rozhodovací procesy 11

Rozhodovací procesy 11 Rozhodovací procesy 11 Management rizik Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 XI rozhodování 1 Management rizik Cíl přednášky 11: a přístup k řízení rizik : Ohrožení,

Více

Start Trh Spotřebitel Nápad Koncept Hodnocení. Kdo jsou cíloví spotřebitelé konceptu?

Start Trh Spotřebitel Nápad Koncept Hodnocení. Kdo jsou cíloví spotřebitelé konceptu? Spotřebitel Start Trh Spotřebitel Nápad Koncept Hodnocení Kdo jsou cíloví spotřebitelé konceptu? Specifikujte např. 3-5 různých skupin spotřebitelů pro Váš koncept a rozpracujte popis typického zástupce

Více

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ FORMULACE PŘÍPADU

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ FORMULACE PŘÍPADU KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ FORMULACE PŘÍPADU MUDr. Petr Možný Formulace případu Výsledkem procesu vyšetření by měl být individuální popis pacientova problému, zahrnující jeho vznik a vývoj a vysvětlující,

Více

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Start Trh Spotřebitel Nápad Koncept Hodnocení. Kdo jsou cíloví spotřebitelé konceptu?

Start Trh Spotřebitel Nápad Koncept Hodnocení. Kdo jsou cíloví spotřebitelé konceptu? Spotřebitel Kdo jsou cíloví spotřebitelé konceptu? Specifikujte např. 3-5 různých skupin spotřebitelů pro Váš koncept a rozpracujte popis typického zástupce v každé skupině. Příklad níže. Spotřebitelský

Více

Metodika vedení čtenářské dílny 1

Metodika vedení čtenářské dílny 1 Metodika vedení čtenářské dílny 1 Iva Procházková, Hlavní výhra Věková skupina žáků: 9 10 let Úroveň čtenáře: Čtenář průzkumník zpracování informací, hodnocení textu Cíl aktivity: Žák už při čtení předvídá,

Více

C)T)A) Centrum Terapie Autismu

C)T)A) Centrum Terapie Autismu VČASNÁ INTENZIVNÍ TERAPIE ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY AUTISMU Mgr. Romana Straussová Speciální pedagog, ABA terapeut, videotrenér, supervizor, garant atestační přípravy klinických logopedů ředitel Centra Terapie

Více

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list práce s interaktivní tabulí - asertivní práva, asertivní povinnosti samostatná práce do sešitů s prezentací - souvislost práv a povinností v rámci

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Obsedantně kompulzivní porucha. Aktualizace informací

Obsedantně kompulzivní porucha. Aktualizace informací Obsedantně kompulzivní porucha Aktualizace informací výskyt termínů MSK-10 obsedantně kompulzivní porucha F.42 (mezi neurotickými poruchami za úzkostnými, dělená podle převahy obsesí nebo kompulzí) DSM-IV

Více

Úloha 1 prokletá pyramida

Úloha 1 prokletá pyramida Úloha 1 prokletá pyramida a) V celé dolní řadě Baltíkovy plochy vyčarujte pouštní písek (z předmětu 148). Baltík si stoupne na povrch této pouště (tj. na políčkovou pozici X=0, Y=8), dojde až ke středu

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA DOPRAVNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA DOPRAVNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA DOPRAVNÍ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE ZE STATISTIKY Znalosti pravidel silničního provozu žáků páté až deváté třídy 1. ZŠ Podbořany Skupina: 2 38 Ak. rok: 2011/2012 Autoři: Ladislav

Více

4.2.1 Elektrické obvody (cvičení)

4.2.1 Elektrické obvody (cvičení) 4.2.1 Elektrické obvody (cvičení) Předpoklady: Pedagogická poznámka: Tuto kapitolu učí autor jako dvouhodinové cvičení s polovinou třídy. Výuka s polovinou třídy je nutná, studenti se učí zacházet se novou

Více

Habermaaß-hra 5656A /4676N. Moje první hra Večer na farmě

Habermaaß-hra 5656A /4676N. Moje první hra Večer na farmě CZ Habermaaß-hra 5656A /4676N Moje první hra Večer na farmě Moje první hra Večer na farmě Hra na dobrou noc se zvířátky pro 1-4 děti od 2 let. Obsahuje i soutěžní variantu. Autor a design: Anna Lena Räckers

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL VE ŠKOLSKÉ

ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL VE ŠKOLSKÉ ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL VE ŠKOLSKÉ PRAXI RNDr. Jaroslav Honza, CSc. Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních služeb, Brno, Kotlářská

Více

PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA. Rozměry hrací plochy. Pokutové území

PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA. Rozměry hrací plochy. Pokutové území PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA Rozměry hrací plochy Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka hrací plochy musí být větší než šířka. Délka: minimum 25 m, maximum 42 m Šířka: minimum 15 m, maximum 25

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

EBSCO. EBSCOhost Web. Databáze je přístupná na adrese http://search.epnet.com Poté se můžete buď přihlásit, nebo vstoupit jako host.

EBSCO. EBSCOhost Web. Databáze je přístupná na adrese http://search.epnet.com Poté se můžete buď přihlásit, nebo vstoupit jako host. EBSCO Databáze je přístupná na adrese http://search.epnet.com Poté se můžete buď přihlásit, nebo vstoupit jako host. Pod EBSCO spadají tyto databáze: Historical Abstracts with Full Text Central & Eastern

Více