POTRAVINÁŘ. Pomohou kraje s odbytem potravin? Německé a české odbory se brání špatným pracovním podmínkám

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POTRAVINÁŘ. Pomohou kraje s odbytem potravin? Německé a české odbory se brání špatným pracovním podmínkám"

Transkript

1 POTRAVINÁŘ Pomohou kraje s odbytem potravin? Řada krajů vyzve kvůli ruským sankcím jídelny krajských škol či nemocnic k nákupu českých potravin. Chtějí podpořit tuzemské zemědělce a potravináře ohrožené zákazem dovozu do Ruska. Krajům i obecním úřadům či ministerstvům nedávno doporučil nakupovat domácí potraviny ministr zemědělství Marian Jurečka. O m o ž n é p o m o c i jednotlivých krajů zemědělcům a potravinářům postiženým v důsledku ruské reakce na sankce EU jednali bezprostředně po zavedení ruského embarga na veškerý dovoz masa, ryb, mléčných výrobků a ovoce a zeleniny ze Západu prezident Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR Miroslav Toman a předseda Asociace krajů ČR a jihomoravský hejtman Michal Hašek. Podle Tomana i Haška nestačí pouze deklaratorní výzvy spotřebitelům, ale je potřeba pro postižené firmy zajistit i reálný odbyt. Jak uvedl Toman ve svém p r o h l á š e n í, a p e l o v á n í n a národnostní cítění spotřebitelů je nepochybně správným krokem, ale i zde je prostor pro stát, a to zvýšenou podporou a propagací domácích potravinářských a zemědělských produktů, protože zde oproti ostatním státům unie stále značně pokulháváme. Každý z krajů České republiky je zřizovatelem desítek až stovek organizací, z nichž mnoho tvoří školy nebo třeba domovy důchodců s vlastními kuchyněmi. Jihomoravský kraj, který je zřizovatelem 241 příspěvkových organizací, chce posoudit možnost přímých dodávek komodit od českých zemědělců do kuchyní a jídelen nemocnic, sociálních ústavů a škol. Po vyřešení právních aspektů bude kraj připravený ke spuštění systému pomoci v září, uvedl Hašek. K obdobnému postupu chce vyzvat i starosty měst a obcí v kraji jako zřizovatele některých škol, sociálních zařízení a nemocnic. Středočeský kraj minulý týden oznámil, že v nejbližší době rozešle všem ředitelům svých 350 příspěvkových organizací výzvu k nákupu domácích potravin. Týkat se bude opět hlavně nemocnic, sociálních ústavů a školních jídelen a kuchyní. Chceme prověřit stávající smlouvy. Pokud to bude možné, nevidím důvod, proč bychom nemohli nakupovat potraviny vyrobené v České republice, a pomoci tak našim potravinářům, kterých se odvetné sankce Ruska vůči zemím Evropské unie budou týkat, sdělil Petera. I další kraje považují doporučení nakupovat tuzemské potraviny za dobrý nápad. Podobnou výzvu jako Středočeský chystá i Karlovarský kraj. Dopisem příspěvkové organizace vyzveme, aby české zemědělce a výrobce potravin p o d p o ř i l i, ř e k l h e j t m a n Karlovarského kraje Josef Novotný. Olomoucký kraj už se podle tamějšího hejtmana Jiřího Rozbořila dlouho snaží zvyšovat u svých organizací podíl domácích potravin. Pokud je to možné, doporučujeme místní výrobce a regionální potraviny, řekl. Hejtmani ovšem upozorňují, že mohou nakupování českých potravin svým příspěvkovým organizacím pouze doporučit. Není jednoduché nařídit organizacím, aby kupovaly tuzemské potraviny. V š e c h n y p o d l é h a j í z á k o n u o veřejných zakázkách, řekl pardubický hejtman Martin Netolický. U objemnějších dodávek potravin musí organizace podle krajů vypsat tendr, ve kterém je rozhodující většinou cena. Pouze u malých objemů to lze udělat přímo, uvedl olomoucký hejtman. Například Ústecký kraj proto zatím o výzvě k podpoře neuvažuje. Organizacím bychom mohli stejně pouze doporučit, aby nakupovaly tuzemské potraviny. Jsou to samostatné ekonomické subjekty, kterým kraj nemůže nic nařizovat, uvedla krajská mluvčí Magdalena Hanáčková. Podle Tomana je dnes více než zřejmé, že ruské sankce a následná situace na trhu bude mít negativní dopady pro české zemědělství i potravinářství i českou ekonomiku, nicméně je stejně tak nepochybné, že vláda se musí dopady a jednotlivými možnými scénáři jejich působení v ČR zabývat a přijmout v případě potřeby včas adekvátní opatření. Proto vítáme jakoukoliv aktivitu zaměřenou na podporu a odbyt domácích potravinářských a zemědělských produktů, zdůraznil v Toman. (mim) Německé a české odbory se brání špatným pracovním podmínkám Agenturní práce a prekérní s m l o u v y n e s m í b ý t a n i v Německu, ani v České republice zneužívány ke mzdovému dumpingu. To je společný požadavek Reinera Hoffmanna, představitele Německé odborové konfederace DGB největší odborové centrály v EU, a Josefa Středuly, předsedy ČMKOS. Oba představitelé se na tom dnes jednoznačně shodli na oficiálním setkání v Praze. České a německé podniky chtějí odvádět Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ nebo em: 1

2 kvalitní práci, k tomu jejich zaměstnanci potřebují dobré pracovní podmínky a především za kvalitní práci musí dostat adekvátně zaplaceno, řekl Hoffmann. Platy zaměstnanců v České republice nemohou dlouhodobě pokulhávat za německými platy, v některých podnicích za naprosto srovnatelnou práci dostávají zaměstnanci u nás dokonce o 20 % méně, než je minimální mzda v Německu. řekl Středula. Setkání v Praze bylo první návštěvou letos v květnu zvoleného předsedy DGB a stejně tak nově zvoleného českého kolegy. Cílem návštěvy je navázat na dosavadní tradiční spolupráci obou organizací a tuto spolupráci posílit. Hodně německých podniků má své firmy v České republice, působí zde mnoho subdodavatelů pro významné podniky německého průmyslu. Naše sousedící země jsou po desetiletí těsně hospodářsky propojeny a jsou na sobě závislé. Oba předsedové se shodli na tom, že je velmi důležité, aby se postupně na evropském pracovním trhu prosazovala společná pravidla. T o j e p o d l e n i c h c e s t a k odstraňování sociálního dumpingu, který vede k degradaci mzdových a pracovních podmínek. K tomu může pomoci rozvíjení sociálního dialogu na národní i evropské úrovni. Odbory si slibují od nového předsedy Evropské komise Junckera, který si uvědomuje význam evropského sociálního dialogu, že přispěje k jeho posílení. Reiner Hoffmann zdůraznil, že p o v i n n o s t n ě m e c k ý c h zaměstnavatelů je nejenom se pyšnit německým sociálním partnerstvím, ale konkrétně ho uplatňovat i na evropské a mezinárodní úrovni a přestat s torpédováním práva na stávku v rámci Mezinárodní organizaci práce (MOP). Tato problematika úzce souvisí se současným vyjednáváním d oh ody o transa tla n ti ckém obchodním a investičním partnerství mezi EU a USA (TTIP). Tato dohoda nesmí být pouze čistý byznys, nesmí likvidovat a oslabovat základní zaměstnanecká práva, garantovaná národními zákony a MOP. Dohodu se slabými nebo s oslabenými právy zaměstnanců nebudou odbory akceptovat, bude-li k tomuto dohoda směřovat, budou po německé a české vládě odbory požadovat přerušení jednání, zdůraznili Hoffmann a Středula. (mim) Tisková zpráva Ministerstva zemědělství a SZIF ke kontrole NKÚ ve věci Klasa a Regionální potravina S t á t n í z e m ě d ě l s k ý intervenční fond (SZIF) bere na v ě d o m í k o n t r o l n í z á v ě r Nejvyššího kontrolního úřadu týkající se podpory zemědělských produktů a potravin na trhu (kontrolní akce NKÚ č. 13/36). Kontrola se týkala dvou etap činností SZIF v této oblasti, konkrétně za období a Ministr zemědělství Marian Jurečka k nálezu Nejvyššího kontrolního úřadu řekl: Uvedená zjištění se vztahují k předchozím vedením ministerstva. Aby se již nic podobného nestalo, ustanovil jsem pracovní skupinu Klasa 2015+, která má do budoucna připravit koncepci propagace této značky. Totéž plánuji i u značky Regionální potravina, a dodal: Zprávu NKÚ nebere Ministerstvo zemědělství v žádném případě na lehkou váhu a v připravované veřejné zakázce na marketingovou podporu značky Klasa, resp. v současnosti realizované kampani na Regionální potravinu, by se žádné excesy už neměly objevit. SZIF konstatuje, že největší část zjištění NKÚ se dotýká období do roku 2011 a lze z nich usoudit, že vnitřní kontrolní systém v té době nebyl zcela funkční. Současně je třeba připomenout, že od roku 2011 SZIF z vlastní iniciativy přijal řadu opatření a postupů k tomu, aby se podobná pochybení neopakovala. Je pro nás potěšující, že počet a rozsah zjištění týkajících se etapy byl zřetelně nižší, z čehož lze usuzovat, že přijatá opatření do značné míry splnila svůj účel, říká současný ředitel SZIF Martin Šebestyán. V případě veřejných zakázek n a p o d p or u z n ač ky K l a s a zadávaných v letech 2009 až 2011 prováděl jejich administraci externí subjekt, se kterým již SZIF nespolupracuje. NKÚ ve svém nejnovějším kontrolním závěru nalezl údajná porušení rozpočtové kázně. To však neznamená, že se uvedené prostředky někam ztratily, naprostá většina zjištění se týká spíše formálních pochybení spočívajících v o p o ž d ě n é m d o k o n č e n í schvalovacího procesu u některých výdajů nebo v zadání dílčích veřejných zakázek podle zákona o veřejných zakázkách bez toho, že by s tímto postupem počítala příslušná rámcová smlouva. Domníváme se, že NKÚ některá jednotlivá zjištění nevyhodnotil správně, ačkoli jsme jeho závěry rozporovali už v průběhu kontroly. Náš postoj budeme obhajovat i u finančního úřadu, který nyní bude na návrh NKÚ údajná porušení rozpočtové kázně posuzovat. Příslušný Finanční úřad (FÚ) se přitom se závěry NKÚ v mnoha případech neztotožňuje. Od roku 2007 NKÚ ve 4 z celkem 11 kontrol shledal porušení rozpočtové kázně v celkové výši 160,4 mil. Kč. Na základě podnětů NKÚ zahájil FÚ k dnešnímu dni v SZIF celkem 22 šetření na prověření porušení rozpočtové kázně v celkové výši 74,9 mil. Kč. Z toho se FÚ shodl s hodnocením NKÚ pouze u 4,3 mil. Kč, za které vyměřil SZIF odvod za porušení rozpočtové kázně. U částky 66,6 mil. Kč FÚ porušení 2 Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ nebo em:

3 rozpočtové kázně nezjistil. U dalších 3,6 mil. Kč sice FÚ zjistil porušení rozpočtové kázně, ale následně v plném rozsahu vyhověl odvolání SZIF. Hynek Jordán ředitel Odboru komunikace MZe Česko není potravinově soběstačné, přesto na tom není špatně Potravinovou nesoběstačnost potvrzují čísla, která má k dispozici Ústav zemědělské ekonomiky a informací a které zveřejnilo ministerstvo zemědělství. Česká republika nepokryje například vlastní spotřebu ovoce, zeleniny, brambor a nebo třeba i vajec. Pohled na potrav inovou soběstačnost se ovšem s dobou mění. Teze, že každá země by měla být v hlavních zemědělských komoditách soběstačná, jsou překonané. Byly součástí studené války na obou stranách železné opony míní například agrární analytik Petr Havel, Dnes jsme ve společném celním, ekonomickém, lidském, politickém prostoru Evropské unie. Situace je jiná. Obchodní výměna se přímo předpokládá a potravinová soběstačnost získává jiný prostor. Přitom platí, že v evropském žebříčku je Česká republika spíše v té lepší polovině. Samozřejmě nejsme soběstační mohla v řadě komodit, ale skutečně soběstačné země jsou v podstatě jen dvě: Francie a Polsko, přičemž však Polsko kvůli klimatickým podmínkám není soběstačné ve výrobě vína. Ale to jsou země, které mají na zemědělství založené své hospodářství. Česko je spíše průmyslovější země a z tohoto pohledu je na tom vlastně velmi dobře, protože mnohé země EU jsou na tom s potravinovou soběstačností podstatně hůře než my. Naši zemědělci zpravidla počítají soběstačnost tak, že vezmou kolik procent spotřeby domácí se do republiky dováží a zbytek představuje naši potravinovou soběstačnost. Je ale třeba také vidět, že naše země některé zemědělské komodity i vyváží. A tak je třeba potravinovou soběstačnost počítat spíše podle toho, kolik se v České republice té které zemědělské komodity vyrobí v porovnání s tím, kolik se té které komodity sní. (mik) Dovoz potravin z Polska zesílil Dovozy potravin z Polska během letošního roku opět zesílily. Za první čtyři měsíce roku se z Polska k nám dovezly potraviny za 8, 2 miliardy korun, což bylo o 15,4 procenta meziročně více. Vyplývá to z informací českého statistického úřadu, podle kterého je pravděpodobně hlavní příčinou silného růstu cenová konkurenceschopnost. Statistický úřad také uvedl, že zhruba o šestinu vzrostl celkový vývoz českých potravin do zahraničí, přičemž o více než třetinu vzrostl vývoz do Německa. Nejčastějším artiklem putujícím na německý trh jsou naše mléčné výrobky, jejichž vývoz stoupl o plných 42 procent. Do Německa se ale také vyvezlo o tři pětiny více obilovin a o polovinu více cukru včetně medu. Polské dovozy potravin za celý loňský rok zpomalily meziroční růst na 6,7 procenta. Hned v lednu letošního roku už ale stouply o 11,4 procenta. Za loňským zpomalením být reakce českých spotřebitelů na sérii zpráv o problematických potravinách z Polska po takzvané solné aféře z roku Firmy zapletené v Polsku do tohoto skandálu prodávaly technickou sůl označenou za jedlou výrobcům uzenin, zpracovatelům ryb či pekárnám. Největší podíl potravin dovážených z Polska připadá na maso a masné výrobky. Podíl se meziročně snížil z 24 procent na 22,8 procenta. Z Polska se dovezlo do t u z e m s k a m é n ě m a s a n e ž z Německa. Německý dovoz masa činil 2,677 miliardy korun, polský 1,88 miliardy. ČSÚ rovněž upozornil, že se změnila struktura dováženého masa Potravinář září/2014 z Polska. Nejvyšší podíl má stále drůbeží maso (43 procent), ale pětinásobně narostl dovoz ryb. O 3,2 procenta vzrostl také dovoz vepřového masa a naopak klesl dovoz hovězího. Celkové dovozy masa a masných výrobků do Česka stouply za první čtyři měsíce letošního roku meziročně o 11,4 procenta. N e j r y c h l e j i v z r o s t l d o v o z z Německa, a to o 21,3 procenta. Výrazně stoupl dovoz německého vepřového, a to o 21, 7 procenta. Německé vepřové maso se tak na celkovém dovozu vepřového do ČR podílelo 43 procenty. Do České republiky se ze zahraničí více potravin dováží, než vyváží. Převaha dovozů nad vývozy za čtyři letošní měsíce představovala 7,58 miliardy korun. Mezi pět největších zahraničních partnerů v obchodu s potravinami se kromě Polska a Německa řadí Slovensko, Španělsko a Nizozemsko. (MA) Jak je to letos s cukrovou řepou? Rozhovor s Jiřím Krouským, ředitelem Svazu pěstitelů cukrovky Čech Jsme postiženi krácením kvóty v souvislosti s odchodem společnosti Eastern Sugar, která činí 102,5 tisíce tun. Navíc na jaře bylo oznámeno preventivní stažení kvóty, které se bude ještě v říjnu upřesňovat, ve výši 7,29 procenta. Naši cukrovarníci koupili ještě dodatečnou kvótu ve výši 14,4 tisíce tun, takže celková letošní kvóta na výrobu cukru by měla dosáhnout 341 tisíc tun, což je zhruba 75 procent původní kvóty. Předpokládá se, že v příštím roce bychom mohli dokoupit ještě 5600 tun, což je zbytek z dodatečné kvóty tun, na kterou máme nárok. Pak bychom se mohli dostat na 346,6 tisíce tun. Ale zase musíme počítat s deklasifikací. Preventivní stahování kvóty se bude realizovat každoročně, kvóta se bude i nadále snižovat. Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ nebo em: 3

4 Cílem cukerní reformy je totiž snížit evropskou kvótu z 18,5 milionu tun na 12 milionů tun a snížit ceny cukru o 40 procent, zastavit export a umožnit přístup rozvojových zemí na evropský trh s cukrem. Takže dalšímu krácení se ČR nevyhne Všic h ni, cukrovar níc i, pěstitelé cukrovky i ministerstvo zemědělství, bojujeme na všech frontách o to, aby krácení nebylo tak velké. Požadujeme, aby i nadále bylo bráno v potaz její snížení kvůli odchodu Eastern Sugar. Zatím se zohledňuje. Zatímco u ostatních států preventivní stažení kvóty představuje 13,5 procenta, u nás to je 7,29 procenta. Hrozí však, že vrácení části kvóty se nebude počítat. Samozřejmě jsme nespokojení s tím, že Německo, Belgie, Francie, Polsko a další státy neodevzdaly ani tunu kvóty a nakoupily sto procent dodatečné kvóty. Takže všechny tyto státy mají nyní vyšší kvótu, než měly před reformou. Neplatilo žádné omezení? Evropská kvóta 17,5 milionu tun byla navýšena o 1,1 milionu tun. Nároky byly přitom rozpočítány podle velikosti exportu. Kdo měl větší export, byl považovaný za více konkurenceschopného a byla mu přidělena dodatečná kvóta. Největší producenti v Evropě, jakými jsou Francie, Německo a Polsko, nakoupili 700 tisíc tun dodatečné kvóty. O zbývající část si mohly zažádat ostatní země. Takže zavírání cukrovarů v Itálii, Maďarsku, Slovensku a u nás nepřineslo požadovaný efekt. Teď se usiluje o to, aby se naše republika a další státy postupně vzdaly své kvóty, ale silným producentům zůstala. Komisařka Mariann Fischerová Boelová chce do reformy zapojit i samotné pěstitele. Jaký je na to váš názor? Jde o reformu reformy. Tento poslední návrh byl předložen začátkem května. Teď prochází připomínkami a ve finále asi v září - se jím bude zabývat rada ministrů. Je cílen na země, kde pěstitelé nevlastní cukrovary. Ve státech, kde jsou cukrovary v rukou pěstitelů, nebo mají vysoký podíl na majetku, tak i kvóta jednoznačně patří pěstitelům. U nás tomu tak ale není. Proto se podle návrhu poskytne pěstitelům právo, že se mohou vzdát do deseti procent kvóty, přidělené cukrovarům. Pokud by to bylo více, mohli by ohrozit chod cukrovarů. Je to naprosto administrativní schéma, které není dobré, protože je účelové. Už u nás někdo od pěstování cukrovky zcela upustil? Nyní se v České republice eviduje zhruba 830 pěstitelů. V předchozích letech jich bylo přes 900. Někteří z pěstitelů, kteří dodávali řepu pro Eastern Sugar, ji dál dělají na bioetanol. Z tohoto důvodu se jejich počet udržuje na určité úrovni. V českém svazu máme 316 členů, kteří zatím zůstávají. Někteří jsou ale ve fázi rozhodování. Uvažují, co budou dělat dál. My bychom si přáli, aby to byla řepa na bioetanol. Ale pro ně je v tomto případě rozhodující dopravní vzdálenost do lihovarů, protože se musejí podílet na nákladech na dopravu. Jak odhadujete letošní úrodu cukrové řepy? Zprvu bylo 30 procent porostů špičkových, dalších 30 procent silně postižených a 30 procent špatně vzcházelo. Situace se ale vyvíjí. Po květnových deštích a následném teplém počasí se vegetace hodně urychlila. Takže výsledek bude jasný až po sklizni. Kvótový cukr se splní, ale výnos se očekává nižší než v minulých letech. (m) Zájem o značku Regionální potravina roste Zákazníci i výrobci mají stále větší zájem o produkty se značkou Regionální potravina. Už pátým rokem ji uděluje M i n i s t e r s t v o z e m ě d ě l s t v í nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským výrobkům, které zvítězí v krajských soutěžích. Letos bylo oceněno 106 výrobků z 1294 přihlášených od 433 výrobců. Největší zájem o účast v pátém ročníku soutěže Regionální p o t r a v i n a m ě l i v ý r o b c i z Jihomoravského, Zlínského a Ústeckého kraje. K dnešnímu dni má právo užívat značku ragionální potravina 475 produktů. Projekt se zaměřuje na podporu malých a středních zemědělců a producentů potravin. Díky kratším distribučním cestám jsou tyto potraviny obecně čerstvější a chutnější. Čím blíže jsou ke spotřebiteli, tím méně je také zatíženo životní prostředí při jejich přepravě. (ma) KOMENTÁŘ Panika z ruských sankcí může ČR poškodit více než sankce samotné Ačkoli je ministr zemědělství Marian Jurečka za své poznámky na sociálních sítích o statečnosti české společnosti značnou částí veřejnosti kritizován, dává mu dnes a denně postoj této veřejnosti k potravinářské obchodní válce mezi EU a Ruskem zcela za pravdu. Při poslechu, pohledu či četbě informací pod společným jmenovatelem ruské sankce by si jeden bez širších souvislostí skoro myslel, že se blíží konec světa nebo budeme minimálně v následujících měsících buď hladovět, nebo se naopak přejídat přebytky nekvalitních potravin z EU. Jakoby všichni soudní ztratili rozum a hrdost. Samozřejmě, že především v obchodních vztazích jde o peníze až v prvé řadě, přesto nejde jen a pouze o peníze, a už vůbec ne pouze o peníze těch, kteří náhodou dostali prostor pro svá vyjádření v médiích. Nejde také zdaleka jen o peníze 4 Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ nebo em:

5 české jen z objemů exportů různých zemí EU do Ruska je zřejmé, že jiní přijdou o víc, a ještě to zaplatí dvakrát. Dnešní titulky sice hlásají, že kompenzace EU ovocnářům a zelinářům zaplatíme všichni, bylo by ale korektní dodat, že naše země, která je stále ještě čistým příjemcem peněz z EU, tedy že do bruselské kasy méně platí a více kasíruje, se na oněch kýžených kompenzacích zas tak podílet nebude. A jistě, nebude ani žádným jejich velkým příjemcem. Brusel nepochybně působí i v současné obchodní válce s Ruskem těžkopádně, což je do jisté míry zapříčiněno ne zrovna top manažerem na postu komisaře EU pro oblast zemědělství. Základní signál je ale správný jako první se EU rozhoupala k nějakému postoji k pěstitelům a zpracovatelům komodit, které nejrychleji podléhají zkáze, tedy ovoci a zelenině. Nízká operativa Bruselu samozřejmě představuje jistá rizika, že část přebytků původně určených na export do Ruska skončí na samotném trhu EU. Je ale iluzorní se domnívat, že by Unie páchala takové harakiri, aby zmiňovanými přebytky zbourala vlastní trh a rozhádala j e d n o t l i v é č l e n s k é s t á t y prostřednictvím téměř tří desítek miniobchodních válek mezi svými členy. Moskva na to možná čeká a český postoj jakoby tomu i napomáhal. Jenže tak to nebude v samotném zájmu Evropy. Naprosto absurdně pak vyznívají ad-hoc spasitelská řešení, která doporučují hledat podotýkám v oblasti potravin alternativní odbytiště mimo EU a Rusko, například v Číně či jižní Americe. Ne že by se měl agrárně-potravinářský zahraniční obchod zapouzdřit v současných exportních destinacích, přesto by bylo strategickým hazardem omezit základní prioritu další rozvoj vzájemného obchodu v rámci EU a vzdát v minulých letech vytvořený potenciál obchodu s Ruskem. Dlužno přitom podotknout, že obchod ČR s EU tvoří zhruba 90 procent obchodu se zemědělskými surovinami a potravinami, přičemž tuzemský export do EU neustále mírně, ale vytrvale roste. Teze o tom, že Němcům nemůžeme nic prodat, je naprosto mimo realitu, právě Německo je i v potravinářství náš největší obchodní partner a nejen z hlediska dovozu zboží na území naší země. Jinými slovy, schopnost našich firem prosadit se v EU roste, což je známkou růstu naší potravinářské konkurenceschopnosti, a na to bychom měli být spíš hrdí, než se této konfrontace bát. Čísla, na rozdíl od emocí, hovoří jasně. Stejně tak je nesmysl vzdávat možnost rozvoje obchodu s Ruskem. Do tohoto potenciálu bylo v předchozích letech vloženo mnoho úsilí a peněz, a přehození výhybky na jiný trh nemusí být a v řadě případů ani nebude zárukou růstu našeho vývozu. Zřejmě nepříliš známou skutečností v této souvislosti je, že právě Čína nebo jižní Amerika již dnes konkuruje zejména cenou (jistě ale ne vždy kvalitou) evropským a tedy i našim výrobkům, a to nemají ještě v řadě případů tito naši konkurenti v současné době k d i s p o z i c i n e j m o d e r n ě j š í technologie. Až je budou mít, bude problémem ČR spíše čelit dovozům potravin a zemědělských surovin z těchto teritorií, než abychom tam vyváželi naše zboží. V uvedených odbytištích navíc nemá ČR téměř vytvořeny žádné historické firemní i osobní kontakty. Bez nich je ale většina velkého byznysu jen dílem náhody. Naopak s Ruskem takové kontakty existují, a proto je hloupost se takového know-how vzdávat jen kvůli dočasným obchodním sankcím. To samé platí zhruba třicetinásobně pro trh s EU. Téměř za šíření poplašných zpráv lze také označit obavy z toho, jak Rusko své sankce rozšíří, případně prodlouží. Již na samém počátku vyhlášení sankcí bylo možné sledovat skulinky, ba hodně velké díry, které rozhodně neznamenají totální zabetonování obchodních vztahů s Ruskem. A kdo alespoň Potravinář září/2014 trochu čte mezi řádky, musí vnímat, že obě strany (tedy EU a Rusko, stran je v tomto smyslu mnohem víc) si v oficiálních vyhlášeních nechávají stále šířeji otevřená vrátka k nějaké dohodě. Je totiž zcela zřejmé, že s postupujícím časem budou následky sankcí a následky následků sankcí dopadat do ekonomik všech, kteří je budou vůči sobě uplatňovat. Daleko pravděpodobnější než rozšíření či prodloužení sankcí je tak jejich zúžení a zkrácení. J a ký j e r o z p o r m e z i katastrofisty a realitou ukazuje poměrně modelový příklad, kdy na jaře letošního roku předvídali katastrofisti růst cen obilí kvůli propadu produkce obilnice Evropy Ukrajiny. Stal se přitom pravý opak, obilí je díky dobré světové, evropské, a koneckonců i naší úrodě levnější V současné době v televizi opakovaném Jurském parku zazněla opakovaně věta charakterizující vývoj života na zemi spojením život si vždycky najde cestu. Možná je na místě parafrázovat tato slova větou obchod si vždycky najde cestu. Třeba i tudy, kde na základě paniky vyklidí naše země pracně dobývaný a často již dobytý prostor pro odbyt našich potravin. Petr Havel agrární analytik (převzato z Aktuálně.cz ) Prodělávající United Bakeries se stáhly do Čech. Teď chtějí exportovat předpečené chleby Druhá největší pekárenská skupina na trhu United Bakeries si do svého čela povolala jako manažera-záchranáře Ivana Fleka. Firma prodala poslední pekárny v zahraničí a představuje novou strategii. Chystá se balit předpečené chleby a vozit je do z a h r a n i č í. P r o d ě l á v a j í c í pekárenská společnost United Bakeries loni povolala svého bývalého manažera Ivana Fleka, Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ nebo em: 5

6 aby někdejšího lídra odvětví vysekal z nejhoršího. Zmařená fúze se skupinou Penam Andreje Babiše a ztráta klíčových odběratelů uvrhla firmu do ztráty přesahující 400 milionů korun. Flek za uplynulý rok skupinu uskromnil a zúžil. Ve vaší výroční zprávě za rok 2012 stojí, že rok 2013 měl být rok sebereflexe, stabilizace a obnovy. Byl takový? Období kolem plánované fúze s Penamem byl bolestivý proces. V říjnu 2012 definitivně plán na spojení padl. Na konci téhož roku jsme přišli o tisíce tun výroby vyřazením našich výrobků z řetězce Ahold. Já jsem se vrátil na jaře roku 2013, podařilo se nám zvednout asi o dvacet procent. Ale provozní výsledek jsme neudrželi v černých číslech. Na odvětví se podepsal také krok ČNB, která zafixovala kurz, což se pro nás negativně projevuje třeba v nákupu některých surovin. Nakupujeme ze zahraničí třeba droždí, makové či jablečné směsi. Zvýšily se i ceny mouky, protože zemědělci mohli vyvézt díky kurzu za lepší ceny. Z kraje roku jste také prodali pekárny na Slovensku. Později se ukázalo, že jedna nakonec skončila v rukou Penamu... Prodali jsme dvěma různým subjektům pekárnu v Bratislavě (Prvá bratislavská pekárna) a v Žilině (Peza). Jednu, tu bratislavskou, pak od jiné firmy koupil Penam. Nepídil jste se po tom, kdo za kupci stojí? Nechtěli jsme po nich, aby nám rozkrývali pozadí, jestli za firmami stojí jiní investoři, nebo ne. Později se psalo, že v jedné z firem měl být údajně někdejší poradce Agrofertu. Na Slovensku jste přitom zachovali firmu. Máte tam stále nějaké plány? Ano. Usilujeme o export nových výrobků, jako jsou balené předpečené chleby. Spoléháte teď hodně na export? Budeme vozit do Maďarska, do Polska na Slovensko zamražené smažené výrobky koblihy a další sladké pečivo. Už jsme podepsali kontrakt s Kauflandem na dodávky do Česka, Polska a Maďarska. Jinak je to ale dlouhodobý a náročný proces. Jaký od exportu očekáváte výsledek? Naším cílem je, aby export dělal dvacet procent naší výroby. Je to dost ambiciózní plán: sedmdesát procent našeho obratu stále dělá rohlík a chleba. Přehodnotíte kvůli tomu nabídku sortimentu? Ruční výrobu už máme jen na čtyřech z třinácti pekáren. Ostatní vyrábějí skutečně jen základní výrobky. Jaké máte plány se sítí pekáren? Zavírat rozhodně nechceme, už kvůli logistice a distribuci. Zvažujeme spolupráci s dalšími pekárnami tam, kde dojíždíme delší vzdálenosti, například Karlovy Vary či Vysočina. Neukázalo se ale jako šťastné zavřít Havlíčkův Brod. Máme připraveny akviziční projekty i obnovy pekáren, ale teď to není na pořadu dne. Naše pekárny získávají regionálnější charakter. V každém regionu chtějí jiný chleba Spoustě lidí také dělá problém název United Bakeries, nehledají pod ním tu regionální pekárnu. Zvažovali jste, že název změníte? Je to pořád ve hře. Chceme se vrátit k původnímu názvu firmy buď Odkolek, nebo Delta.. V Česku je známý spíš Odkolek, na Moravě znají více Deltu. United Bakeries byly na Slovensku, v Maďarsku, v Polsku a tehdy ten anglický název fungoval. Teď, když jsme se stáhli do Český republiky, se ukázalo, že název je pro mnoho lidí příliš exotický. Ještě v letošním roce se o tom rozhodne. Není přejmenování signálem, že se United Bakeries stále připravují na prodej? V tuto chvíli nikdo o ničem takovém neuvažu je. Našim majitelům ale už je přes šedesát let a všichni nemají takové následovníky, kteří by chtěli v byznysu pokračovat. Je to otázka strategického vývoje za tři, za pět let Mají majitelé nějaké specifické požadavky na případné kupce? Syn Edmonda Müllera (lucemburského akcionáře pozn. redakce) už se tu zabydluje, angažuje a dívá se, kam se firma posunula. Jistá generační výměna tu asi proběhne. Teď ale nikdo nehledá ruské či italské boháče Asi nejde o úplně lukrativní odvětví... Otevření Evropy odvětví ublížilo. Divím se, že Antimonopolní úřad ještě nezkoumá, že všechny řetězce prodávají rohlík za jednotnou cenu 1,50 Kč. Pekařina se koncentrovala do rohlíku a chleba a prostor pro expanzi je tak strašně malý. Celé odvětví se automatizuje. V Itálii obsluhují v pekárnách linky třeba dva lidi. Ale to my teď bohužel nemůžeme říct tady máme 200 milionů na investice do nové výrobní linky. Nemáme za sebou chemičky ani zemědělství, abychom mohli masivně investovat. Na jakých výrobcích máte nejlepší marže? Rohlík má prostor pro marži v obratu, i když se jeho výkupní cena nemění. Děláme jich dva miliony denně. Když jsem odcházel z branže před deseti lety, rohlík se prodával do řetězců za korunu. A ten stav trvá. Snažíme se proto inovovat, nabízet zákazníkům výrobky s co nejvyšší přidanou hodnotou, jako jsou třeba chleby k domácímu dopečení. Lucie Hrdličková, IHNED.cz 6 Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ nebo em:

POTRAVINÁŘ. SLOVO MÁ JUDr. Alexander Štěpánek Bilance letošního roku. ČMKOS odmítá zmrazení minimální mzdy

POTRAVINÁŘ. SLOVO MÁ JUDr. Alexander Štěpánek Bilance letošního roku. ČMKOS odmítá zmrazení minimální mzdy POTRAVINÁŘ SLOVO MÁ JUDr. Alexander Štěpánek Bilance letošního roku Jaký byl rok 2011? Byl to rok zásadních změn. V oblasti legislativy prosadila vláda část reformních zákonů. Zatím to lidé pocítili jen

Více

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24 MVDr. MILAN MALENA, ústřední ředitel Státní veterinární správy JE PŘESVĚDČEN O POTŘEBĚ PŘÍSNÝCH KONTROL, KTERÉ DÁLE PROHLUBUJÍ OCHRANU SPOTŘEBITELŮ str. 8 ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace ze srpna. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace ze srpna. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace ze srpna Vinařský věstník 8 2014 Obsah: Informace pro žadatele o podporu v rámci opatření RESTRUKTURALIZACE A PŘEMĚNA VINIC a INVESTICE V RÁMCI SOT S VÍNEM 2 Tisková

Více

Od žní na konferenci Severní Amerika EU

Od žní na konferenci Severní Amerika EU AGRO_srpen_noviny.qxd 8/13/07 5:39 PM Stránka 1 Interspar nesplňuje podmnínky zákona o potravinách Strana 3 Renezance konopí a jeho návrat na česká pole Strana 21 Genetika pomáhá indickým farmářům k lepším

Více

Legislativní smršť Začátek roku přinese zase to samé. Podnikatelé se budou muset utkat s novými zákony

Legislativní smršť Začátek roku přinese zase to samé. Podnikatelé se budou muset utkat s novými zákony Rezervy jsou všude, říká Robert Beňačka, expert na efektivitu řízení str. 16 číslo 11 l 10. 11. 2014 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta Měsíčník pro Legislativní

Více

upřednostňovat tradiční základní potraviny mléko, chleba, housky, zeleninu a naopak spotřeba masa a ovoce klesá. Při tomto trendu je

upřednostňovat tradiční základní potraviny mléko, chleba, housky, zeleninu a naopak spotřeba masa a ovoce klesá. Při tomto trendu je POTRAVINÁŘ Čeští potravináři v roce 2013 Obecné klima krize a nutnost šetřit, rostoucí dovozy, tlak na snižování cen výrobců, vysoké DPH, negativní obraz českých potravin a potravinářů v médiích, i tak

Více

Změna hospodářské politiky ČR podle ČMKOS

Změna hospodářské politiky ČR podle ČMKOS POTRAVINÁŘ Vize ČMKOS pro Českou republiku Politika moci, škrtů a nezájmu o potřeby občanů má alternativu ČMKOS je velmi často osočována z toho, že nepřichází s žádnými aktivními návrhy, že nechce nic

Více

u tohoto zboží jen loni činil 16 miliard Kč. Na druhou stranu se zvyšuje i přebytek zahraničního obchodu se stroji a auty, které jsou

u tohoto zboží jen loni činil 16 miliard Kč. Na druhou stranu se zvyšuje i přebytek zahraničního obchodu se stroji a auty, které jsou POTRAVINÁŘ ČSSD i ANO chtějí potravinovou soběstačnost ČR Sociální demokracie i hnutí ANO se budou zasazovat o potravinovou soběstačnost ČR. Možní koaliční partneři jsou také pro zjednodušení procesu posuzování

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace z července. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z července. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z července Vinařský věstník 07 2015 Obsah: Hlavní zprávy 2 Potraviny na pranýři (červenec) 10 Přehled nominačních oblastních soutěží do Národní soutěže vín ČR 2016

Více

Jednak proto, že letošní ročník vzhledem k proběhlému veletrhu MBK při Salimě v Brně byl pouze jednodenní a takový má především

Jednak proto, že letošní ročník vzhledem k proběhlému veletrhu MBK při Salimě v Brně byl pouze jednodenní a takový má především Číslo 7 Ročník VII 11. července 2006 Cena 16 Kč Vážení čtenáři, na straně č. 7 Vám přinášíme zpravodajství ze Dnů chleba 2006. Společně Andrej Babiš, majitel společnosti Agrofert Holding, a. s., hovořil

Více

Tůma: ČR může v příštích letech růst dvakrát rychleji než EU

Tůma: ČR může v příštích letech růst dvakrát rychleji než EU L I S T P O T R A V I N Á Ř S K É K O M O R Y Č E S K É R E P U B L I K Y Potravinářský FEDERACE VÝROBCŮ POTRAVIN, NÁPOJŮ A ZPRACOVATELŮ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE zpravodaj Číslo 5 Ročník V 11. května 2004 Cena

Více

Slovo prezidenta Potravinářské komory ČR Ing. Miroslava Tomana, CSc.,

Slovo prezidenta Potravinářské komory ČR Ing. Miroslava Tomana, CSc., Číslo 6 Ročník IX 10. června 2008 Cena 16 Kč Vážení čtenáři, na stranách č. 14 15 Vám přinášíme výsledky soutěže o Mlékárenský výrobek roku 2008 Čeká nás cenový boom? V nedělní relaci Otázky Václava Moravce

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace z ledna. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z ledna. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z ledna Vinařský věstník 2 2014 Obsah: Dopis předsedy sv ČR 2 Z MZe 2 Z PK ČR 3 Z AK ČR 12 Z publikace 20 let Národního programu konzervace a využívání genetických

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ JE ZAJÍMAVOU ALTERNATIVOU I V OBLASTI PĚSTOVÁNÍ OBILOVIN, KDE DOKÁŽE VYUŽÍT I MINORITNÍ DRUHY A ODRŮDY. str.

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ JE ZAJÍMAVOU ALTERNATIVOU I V OBLASTI PĚSTOVÁNÍ OBILOVIN, KDE DOKÁŽE VYUŽÍT I MINORITNÍ DRUHY A ODRŮDY. str. MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ A PGRLF PŘIPRAVILY PRO ZEMĚDĚLCE A DALŠÍ ZÁJEMCE KOMPLEXNÍ ŘADU NOVÝCH PROGRAMŮ str. 10 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ JE ZAJÍMAVOU ALTERNATIVOU I V OBLASTI PĚSTOVÁNÍ OBILOVIN, KDE DOKÁŽE

Více

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav f irma NIKDO NENÍ T AK ÚSP EŠNÝ, ABY NEMOHL BÝT ÚSP EŠNEJŠÍ Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy NSK: přísliby pro český trh práce Rozhodčí soud posílil

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 7/2009 e d i t o r i a l 3 VÁŽENÍ NAŠI ČTENÁŘI, letošní rok plný shonu a obav z něj se chýlí ke konci. Na jeho přesnější hodnocení

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace z listopadu. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z listopadu. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z listopadu Vinařský věstník 11 2013 Obsah: Zprávy Z EU 2 Z MZe ČR, Z AK ČR 6 Z PK ČR 10 Z Monitoringu EU europoslance Hynka Fajmona září 2013 15 Vinařství v Argentině

Více

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy ROZHOVOR, STRANA 7 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 11 / listopad 2009 ročník 8 cena 15 Kč České hory Sport, zábava a relaxace Lepší pendrekem přes hlavu než ledviny

Více

V říjnu loňského roku jsem se na stránkách Potravinářského

V říjnu loňského roku jsem se na stránkách Potravinářského Číslo 7 Ročník IX 8. července 2008 Cena 16 Kč Vážení čtenáři, na straně č. 10 Vám přinášíme informace o akci Dny chleba 2008. Obilí bude dost, přesto nezlevní Žně se blíží a s nimi i očekávání výše úrody

Více

Pane řediteli, váš odbor se zabývá trhem práce a rovnými příležitostmi.

Pane řediteli, váš odbor se zabývá trhem práce a rovnými příležitostmi. www.7i.cz Ročník Roãník 12 16 č. ã. 9 10/ 5/20082012 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový

Více

Nová vláda nedávno předložila

Nová vláda nedávno předložila www.kompass.com Ročník Roãník 12 18 č. ã.1/2014 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Krize si žádá i mimořádná opatření Světová hospodářská krize na nás denně kouká z novin, obrazovky a slyšíme o ní doslova na každém kroku. Během nejsilnější zemědělské demonstrace

Více

Vlády zemí eura musí zastavit plýtvání v příznivých dobách

Vlády zemí eura musí zastavit plýtvání v příznivých dobách L I S T P O T R A V I N Á Ř S K É K O M O R Y Č E S K É R E P U B L I K Y Potravinářský FEDERACE VÝROBCŮ POTRAVIN, NÁPOJŮ A ZPRACOVATELŮ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE zpravodaj Číslo 10 Ročník V 12. října 2004 Cena

Více

Ke smlouvě cestou kompromisů

Ke smlouvě cestou kompromisů Alexandr Vondra místopředseda vlády pro evropské záležitosti si v EU váží ducha spolupráce Evropan, str. 5 Iva Holmerová předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČSL JEP píše o nových

Více

Mezníky v činnosti Potravinářské komory ČR v roce 2006

Mezníky v činnosti Potravinářské komory ČR v roce 2006 Číslo 1 Ročník VIII 9. ledna 2007 Cena 16 Kč Vážení čtenáři, na straně č. 5 Vám přinášíme odpovědi na 2 aktuální otázky od Ing. Františka Sládka, CSc., vrchního ředitele úseku potravinářských výrob MZe

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Potraviny přes internet Stále více z nás si zvyká na nákupy přes internet. U žen převažují objednávky oblečení, u mužů elektrotechniky. Během maximálně tří týdnů pošťák Ondra jako

Více

Vadí nám excesy. Nejčastější důvod pro změnu cena Podle statistik operátora trhu s energiemi změnilo v roce 2011 dodavatele 449 000 odběratelů

Vadí nám excesy. Nejčastější důvod pro změnu cena Podle statistik operátora trhu s energiemi změnilo v roce 2011 dodavatele 449 000 odběratelů Ročník Roãník 12 16 č. ã.2/2012 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový Potravináfiské

Více

Značky kvality, emoce a zákazník. Unie v agrárním vývozu předstihla. E-commerce: nadále dvouciferný růst. Dlouhodobě jsou nejprodávanější čaje

Značky kvality, emoce a zákazník. Unie v agrárním vývozu předstihla. E-commerce: nadále dvouciferný růst. Dlouhodobě jsou nejprodávanější čaje ročník IV., www.retailinfo.cz Značky kvality, emoce a zákazník str. 14 Unie v agrárním vývozu předstihla USA str. 18 E-commerce: nadále dvouciferný růst str. 22 Dlouhodobě jsou nejprodávanější čaje ovocné

Více

Pane Babiši, vaše loňské veřejné vystoupení proti korupci a poměrům v nejvyšších patrech české politiky a byznysu vzbudilo poměrně

Pane Babiši, vaše loňské veřejné vystoupení proti korupci a poměrům v nejvyšších patrech české politiky a byznysu vzbudilo poměrně Ročník Roãník 12 16 č. ã.4/2012 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový Konkurenceschopnost

Více

V popředí zleva Ing. Jaroslav Camplík, prezident PK ČR, Ing. Hynek Strnad a Ing. Stanislav Coufal, viceprezidenti PK ČR Z valné hromady PK ČR

V popředí zleva Ing. Jaroslav Camplík, prezident PK ČR, Ing. Hynek Strnad a Ing. Stanislav Coufal, viceprezidenti PK ČR Z valné hromady PK ČR L I S T P O T R A V I N Á Ř S K É K O M O R Y Č E S K É R E P U B L I K Y Potravinářský FEDERACE VÝROBCŮ POTRAVIN, NÁPOJŮ A ZPRACOVATELŮ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE zpravodaj Číslo 6 Ročník V 15. června 2004 Cena

Více