Další informace vám sdělí Oddělení pro styk s médii: +44 (0) Oddělení pro veřejné záležitosti: +44 (0)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Další informace vám sdělí Oddělení pro styk s médii: +44 (0)20 7662 3101 Oddělení pro veřejné záležitosti: +44 (0)207 662 0552 www.aviva."

Transkript

1 Pozor, schod(ek)! Vyčíslení chybějících úspor na penzi v Evropě Září 2010

2 Obsah Shrnutí 1. Úvod 5 2. Schodek v úsporách na penzi v Evropě 6. Schodek v úsporách na penzi z pohledu jednotlivce Přístupy Evropanů ke spoření Závěry 6. Výzvy k činům 7. Technické detaily 17 2 Pozor, schod(ek)! vyčíslení chybějících úspor na penzi v Evropě

3 Shrnutí Úvod Narůstající tlak na evropské penzijní systémy vyvolaný stárnutím populace představuje všeobecně uznávaný problém. Poměr důchodců k pracujícím se přitom bude dále jen zvyšovat. Cílem této studie je posoudit, zda jsou finanční prostředky na budoucí zajištění penzí pomocí systematické kvantifikace schodku v úsporách na penzi v Evropě dostatečné. Schodek v úsporách na penzi vyjadřuje rozdíl mezi finančními prostředky, které budou lidé odcházející do důchodu v letech potřebovat k udržení odpovídající životní úrovně, a výší penze, kterou mohou od státu očekávat. Aby bylo možné vytvořit komplexní obrázek prostředků pro finanční zajištění v důchodu, zaměřuje se zpráva i na úroveň tzv. nepenzijních aktiv, jimiž lidé disponují, a zkoumá přístup spotřebitelů k odchodu do důchodu. Schodek v úsporách na penzi v Evropě V Evropské unii činí roční schodek v úsporách na penzi 1,9 bilionu eur, což je zhruba 19 % HDP za rok Tento výpočet vychází z předpokladu, že pro zajištění odpovídající životní úrovně v důchodu potřebují lidé v průměru 70 % svého příjmu z doby před odchodem do důchodu, a dále předpokládá 5% návratnost investic z prostředků vložených do penzijních fondů. Další analýza ukazuje, že pro odstranění tohoto schodku jedno jediné řešení nestačí. - V případě, že by se výnosnost penzijních fondů zvýšila z 5 % na 8 %, schodek v úsporách na penzi by stále dosahoval 1,66 bilionu eur. - V případě, že by se důchody poskytované státem zvýšily o 10 %, schodek v úsporách na penzi by stále činil 1,59 bilionu eur. - Pokud by důchodci vystačili s pouhými 50% svého původního příjmu, schodek v úsporách na penzi by činil 669 miliard eur. - Zvýšení věkové hranice pro odchod do důchodu v jednotlivých zemích o 10 let by znamenalo snížení schodku úspor na penzi na 841 miliard eur. Nepenzijní aktiva mohou pokrýt pouze 20 % schodku úspor na penzi. Schodek v úsporách na penzi pro jednotlivce K úplnému překlenutí svého osobního schodku budou muset někteří občané zvýšit své roční úspory až o eur. Schodek v úsporách na penzi bude mít pravděpodobně největší dopad na osoby se středními příjmy. Přístupy Evropanů ke spoření Obavy související s odchodem do důchodu jsou běžné, přesto ale nesnižují očekávanou výši příjmů v penzi. Lidé v Evropě se při financování svých penzí stále příliš spoléhají na státní důchody. Závěry Na evropské úrovni: - Schodek v úsporách na penzi je závažný, a pokud nebudou rychle přijata nezbytná opatření, bude se nadále zvyšovat. - Opatření budou muset zahrnovat kombinaci reforem a změn v chování spotřebitelů. - Je potřeba zvýšit povědomí lidí o nutnosti začít co nejvíce a co nejdříve spořit. Na individuální úrovni: - Každý musí přijmout větší odpovědnost za své vlastní finanční zajištění v důchodu. - Na schopnost jednotlivce udržet si svou životní úroveň má největší vliv výše jeho úspor v průběhu produktivního věku v poměru k jeho očekáváním v důchodu. - Nepenzijní finanční zdroje, např. nemovitosti, jsou pouze součástí širší strategie pokrytí potřeb jednotlivce v důchodu. Od slov k činům Pro řešení schodku úspor na penzi a pro podporu vyšší úrovně spoření vyzývá Aviva k následujícím krokům: - Evropská komise by měla vytvořit evropský standard kvality pro důchody, čímž by navrátila důvěru spotřebitelů v nástroje penzijního spoření. Zároveň by měla stanovit a monitorovat evropský cíl pro penzijní spoření tak, aby byly národní vlády nuceny přehodnotit své penzijní systémy s ohledem na větší zastoupení spoření. - Vlády jednotlivých zemí by měly všem občanům zasílat pravidelné výpisy, aby jasně viděli, jaký důchod mohou očekávat, a mohli revidovat efektivitu jednotlivých možností spoření na důchod tak, aby se jim nejvíce vyplatilo. Starší lidé se budou muset spolehnout na více zdrojů, které by jim zajistily v důchodu dostatečný příjem, nebo budou muset pracovat déle. Mladší lidé mají více času zvýšit částku, kterou si každý rok na důchod spoří.

4 Nemůžeme ignorovat skutečnost, že vyšší průměrná délka života s sebou přináší nové výzvy pro vlády, jednotlivce i jednotlivá odvětví ekonomiky. Všichni, kterých se to týká, by si měli uvědomit, že život není jen delší, ale v každém ohledu i bohatší. 1

5 1 Úvod Demografické trendy za posledních 20 let ukazují, že evropská populace stárne, přičemž poměr důchodců k lidem v aktivním věku vzroste z 1:4 v roce 2010 na 1:2 v roce Pokroky ve vědě a lékařství jsou úžasné zvyšují délku života, zároveň však nelze přehlížet skutečnost, že delší délka dožití a klesající porodnost přinášejí nové problémy vládám, jednotlivcům i jednotlivým odvětvím ekonomiky. Všichni by si měli uvědomit, že život není jen delší, ale v každém ohledu také bohatší. Postupy, které vlády jednotlivých států přijaly k řešení tohoto problému, se pohybují od mírného zvyšování věku pro odchod do důchodu, přes posun k příspěvkově definovaným důchodovým systémům až po zavedení povinného či dobrovolného penzijního připojištění pro všechny pracující. I když se jedná o pozitivní kroky, vlády nadále čelí stále narůstajícímu tlaku na zajištění státních důchodů. Tento tlak ještě zesílil v souvislosti se současnou finanční krizí, což znamená, že každý bude muset nyní přijmout vyšší odpovědnost za zajištění své vlastní budoucnosti. Doposud byly snahy pochopit závažnost možného nedostatečného důchodového zabezpečení po celé Evropě sporadické a zaměřovaly se pouze na národní úroveň. Aviva se touto zprávou snaží vnést do debaty celoevropské hledisko spotřebitele a snaží se zkoumat rozdíl mezi důchodem, jaký lidé potřebují pro zachování odpovídající životní úrovně, a důchodem, s jakým mohou momentálně počítat. Ve spolupráci se společností Deloitte jsme se pokusili tento rozdíl mezi očekáváním a skutečností kvantifikovat a nazvali jsme jej schodek v úsporách na penzi (angl. pension gap ). Výsledky této analýzy nás přiměly položit si otázku, jakými finančními zdroji lidé mimo svůj důchod disponují a jak vnímají své finanční možnosti po odchodu do důchodu. Abychom našli odpovědi na tyto otázky, posuzovali jsme výši nepenzijních finančních zdrojů, kterými disponují lidé v Evropě, a ve spolupráci se společností The Futures Company jsme zkoumali jejich postoj k důchodu. Tato zpráva vás provede závěry zmíněné analytické studie, která jak doufám nabídne inspirativní pohled na úroveň úspor napříč kontinentem. Zaměřili jsme se záměrně na aspekt adekvátnosti celé debaty zabývali jsme se otázkami typu: Kdo bude co mít?, Co bude potřebovat? a Kde to získá? s cílem nabídnout Evropské unii, vládám jednotlivých zemí i jejich občanům pohled na to, co může přinést budoucnost a jaké to může mít důsledky. Doufám, že tato zpráva přispěje k debatě tím, že určí rozsah problému a jeho odlišnosti v jednotlivých zemích Evropy. Tato zpráva představuje počátek dlouhodobějšího závazku společnosti Aviva zkoumat a řešit tyto problémy ve spolupráci se spotřebiteli, vládami a orgány dohledu, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Andrea Moneta Generální ředitel Aviva, EMEA 1 Prognóza poměru závislosti ve vyšším věku pro 27 států EU ( ), Eurostat aviva.co.uk 5

6 Schodek v úsporách na penzi v Evropě 2.1 V Evropské unii činí roční schodek v úsporách na penzi 1,9 bilionu eur V současné době existuje nepoměr mezi výší důchodu, který budou lidé pobírat, a částkou, kterou k životu po odchodu do penze potřebují. Společnost Aviva tento schodek v úsporách na penzi kvantifikovala tak, že spočítala, kolik by lidé odcházející do důchodu v letech 2011 až 2051 museli ročně naspořit, aby si kromě státního důchodu a důchodového připojištění i v penzi udrželi přiměřenou životní úroveň. Výraz přiměřený je v tomto případě definován jako průměrný příjem v důchodu ve výši 70 % příjmu před odchodem do penze (úroveň použitá Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která je rovněž v souladu s naším vlastním spotřebitelským průzkumem. Podrobnější údaje naleznete v části 7). Na základě tohoto přístupu a při zohlednění výhradně penzijních zdrojů výzkum společnosti Aviva ukazuje, že evropští občané musí každý rok spořit o 1,9 bilionu eur více, aby tento schodek v úsporách vyrovnali. To představuje 19 % evropského HDP za rok 2010, což je více než odhadované dopady nedávné ekonomické krize 2. Schodek v úsporách na penzi vyjadřuje rozdíl mezi důchodovým zabezpečením, které osoby odcházející do důchodu mezi roky 2011 a 2051 budou potřebovat k zajištění odpovídající životní úrovně po odchodu do důchodu, a výší penze, kterou mohou momentálně očekávat (vyjádřeno roční částkou) , , ,5 20,2 25, 170,5 97,6 68,8 40,2 24,5 91 LT HU IE CZ RO PL IT ES FR DE Miliardy eur za rok GB Jiné EU27 RUS TK Graf 1: Celkový roční schodek v úsporách na penzi obyvatel EU, kteří odejdou do důchodu v letech Finanční dopady celosvětové ekonomické a finanční krize (MMF, 2009) Schodek v úsporách na penzi byl vyčíslen také pro Rusko a Turecko. Viz Technické detaily (část 7). 6 Bohatství Pozor, schod(ek)! v penzi nebo vyčíslení chudí chybějících důchodci? úspor na penzi v Evropě

7 Schodek v úsporách na penzi se v jednotlivých zemích výrazně liší. Naprosto nejvyšší schodek lze najít v ekonomikách západní Evropy ve Velké Británii, Francii, Německu a Španělsku. Tyto země mají více obyvatel počet lidí odcházejících do důchodu zde proto bude vyšší. Tyto země také mají jedny z nejvyšších úrovní příjmů obyvatel v produktivním věku v celé Evropě, což znamená, že úroveň příjmů, kterou tito obyvatelé budou v penzi potřebovat, bude vyšší než v jiných zemích. Vyčíslení ročního schodku úspor na penzi ve střední a východní Evropě vyvolalo další úvahy o tom, co má na tento schodek vliv a co může přinést budoucnost. V mnoha z těchto zemích je schodek v úsporách na penzi nižší než v západní Evropě, což patrně ukazuje účinek nedávných reforem penzijních systémů v těchto zemích, které se konkrétně zaměřily na problémy přiměřenosti a udržitelnosti penzí. Výši schodku v úsporách na penzi v zemích střední a východní Evropy výrazně ovlivňují předpoklady ohledně inflace mezd a zisků z šedé ekonomiky. Společnost Aviva předpokládá, že mzdy v těchto ekonomikách se postupně vyrovnají mzdám v zemích západní Evropy, příjmy z oblasti šedé ekonomiky však do této analýzy zahrnuty nebyly. Zahrnutí odhadovaných zisků z šedé ekonomiky by schodek v úsporách zvýšilo téměř o 60 %. Důsledek: Navzdory tomu, že v Evropě existují poměrně dobře vyvinuté státní důchodové systémy, je zde rovněž patrný výrazný schodek v úsporách na penzi, který se bude se stárnutím populace dále zvyšovat. Lidé mohou zabránit snížení své životní úrovně v důchodu zvýšením úspor, nebo pozdějším odchodem do důchodu. 7

8 2.2 Jediná reforma na překlenutí schodku v úsporách sama o sobě nestačí Ačkoli se tato zpráva zaměřuje na přiměřenost, musíme také krátce zmínit otázku udržitelnosti. Fiskální systémy mnoha zemí nemusí v budoucnu 20 umožnit financování stárnoucí populace v současné míře. Zpráva o stárnutí populace sestavená Evropskou komisí v roce 2009 ukazuje nárůst výdajů na důchody do roku 2050 vyjádřený procentem očekávaného HDP ,1 % 8,4 % 8,2 % 0,7 % 14,0 % 6,6 % 1,2 % 1,0 % 2, % 10,9 % 1,9 % 10,4 % Současná úroveň (v % HDP) Další náklady (v % HDP) 11,6 %,6 % 2,4 % 2,6 % 1,5 % 7,8 % 4,0 % 6,8 % 6,8 % 6,6 % 2,1 % 10, % 4,0 % 0 Dodatečné náklady (mld. eur) ES 199,5 RO 27,5 IT 22,8 FR 59, HU 5,7 DE 87, LT 2,4 CZ 7,6 SK,8-2,5 % PL -18,2 GB 90,4 IE 25,6 Celkem 51,9 Graf 2: Zvýšení státních výdajů na důchody do roku 2050 (v % očekávaného HDP) Zdroj: Zpráva o stárnutí populace za rok 2009 (Evropská komise, 2008) Aby bylo možné vyrovnat schodek v úsporách na penze, musí vzít vlády v jednotlivých zemích v úvahu řadu možností. Zvýšení úrovně penzijního spoření by zajistilo pevný základ a statistiky ukazují, že míra úspor se v posledních několika letech zvýšila minimálně. Značnou roli zde ale budou hrát i faktory jako schopnost nebo ochota lidí šetřit, jakož i dluhy, které je třeba splácet. % 279 1,6 % 00 EPSG_SUM_ENG_2849_BRO 250 Míra hrubých úspor (%) 1 Půjčky domácností (bil. eur) 2 12 % 10,8 % 11 % Míra hrubých úspor pro 27 států EU (hrubé úspory domácností/ hrubý disponibilní příjem domácností, bez úpravy s ohledem na roční období). Zdroj: Eurostat Půjčky domácností pro 27 zemí EU (čisté toky půjček domácností, tj. nové půjčky-splátky). Zdroj: ECB % Graf : Míra hrubých evropských úspor a půjčky domácností Zdroj: Úrovně spoření domácností (Statistická databáze Eurostat 2010) 8 Bohatství Pozor, schod(ek)! v penzi nebo vyčíslení chudí chybějících důchodci? úspor na penzi v Evropě

9 Aviva zkoumala řadu potenciálních opatření pro řešení schodku změnou a vyvažováním klíčových vstupů do našeho modelu ročního schodku v úsporách. Tato analýza poskytuje důležité postřehy o velikosti a povaze schodku v úsporách a ukazuje důležité výzvy, kterým budou evropští politici čelit. Miliardy eur za rok % zisk z investic % zisk z investic do penzijních fondů do penzijních fondů 10% nárůst % nárůst státních důchodů státních důchodů Životní náklady v 50% výši příjmů Životní náklady v 50% před výši odchodem příjmů do důchodu před odchodem do důchodu Zvýšení věku pro odchod Zvýšení věku pro odchod do důchodu o 10 let do důchodu o 10 let Miliardy eur za rok Graf 4: Celkový schodek v ročních úsporách na penzi osob odcházejících do důchodu v letech , založený na variabilních ekonomických podmínkách Výsledky naší analýzy ukazují, že: Výše úspor je důležitější než jejich výnos: Zvýšení výnosu investic do penzijních fondů má na schodek v úsporách omezený dopad náš model předpokládá výnos ve výši 5 %, ale i při výnosu 8 % činí tento schodek stále 1,66 bilionu eur. Zvýšení státních důchodů by schodek v úsporách na penzi snížilo pouze o jednu šestinu: Desetiprocentní zvýšení státem vyplácených důchodů by snížilo schodek úspor na penzi na 1,59 bilionu eur. Navíc v současném ekonomickém prostředí a při tlaku na veřejné finance je zvýšení státních důchodů značně nepravděpodobné. Skromnější život v penzi sníží schodek v úsporách na penzi o dvě třetiny: Při životních nákladech v 50% výši příjmů před odchodem do důchodu se sníží schodek v úsporách na penzi na 669 miliard eur (přestože je taková úroveň nižší, než kolik uvádějí lidé jako potřebu pro pohodlný život v penzi (viz část 4)). Výrazný posun věkové hranice pro odchod do důchodu by byl účinný, ale kontroverzní: Zvýšení věku pro odchod do důchodu o 10 let sníží schodek v úsporách na penzi na 841 miliard eur, nicméně taková změna by musela být zaváděna v delším časovém horizontu, aby v souladu s předpokladem delšího věku dožití získala pochopení občanů a splnila jejich očekávání. Důsledek: Řada vlád jednotlivých zemí nedávno vedla nebo aktuálně vede debatu o zavedení několika z těchto možností. Již teď je však patrné, že pouze jediné opatření samo o sobě schodek v úsporách zcela nevyrovná. Vládní reformy budou muset vzít v potaz kombinaci těchto opatření, počínaje podporou vyšších úspor, přes zvyšování věku odchodu do důchodu až po případnou spolupráci s privátním sektorem. Cílem reforem musí být takové penzijní řešení, které bude odpovídat potřebám občanů. 9

10 2. Nepenzijní finanční zdroje mohou financovat pouze 20 % schodku úspor na penzi Mnoho Evropanů počítá s dalšími finančními zdroji kromě zdrojů investovaných do důchodového spoření jako součástí svých plánů na zajištění v důchodu. Ale do jaké míry mohou být nepenzijní finanční zdroje, např. nemovitosti, převedeny do důchodových příjmů, aby pomohly vyřešit nízké důchody? Míra, jakou nepenzijní finanční zdroje pomáhají vyrovnat schodek v úsporách na penzi, závisí na záměrech ohledně dědictví (tj. kolik lidé zanechají své rodině, přátelům a dalším osobám), na neočekávaných výdajích a na spotřebě (vztaženo k nejistotě lidí ohledně délky života, a tedy také ohledně toho, nakolik mohou ze svých zdrojů v důchodu čerpat). Je nezbytné, aby společnost i jednotlivci přemýšleli, jakým způsobem mohou být využity finanční zdroje na pokrytí nákladů spojených například s dlouhodobou péčí a jak se budou měnit modely zanechávání majetku budoucím generacím. Nejistota týkající se objemu, ve kterém budou nepenzijní finanční zdroje k dispozici pro financování důchodových příjmů, je příčinou, proč se odhady výrazně liší. Na základě daných základních predikcí vývoje Aviva odhaduje, že obyvatelé Evropy disponují 70 miliardami eur (20 % schodku úspor na penzi) až 1,08 bilionů eur (60 % schodku úspor na penzi) v nepenzijních aktivech, které mohou případně použít k financování důchodového příjmu. Příspěvky z nepenzijních aktiv Roční schodek v úsporách na penzi (v miliardách eur) Při výnosu (prodeji) 100 % prostředků z životního pojištění, 50 % ostatních likvidních aktiv a 0 % z nemovitostí Při výnosu (prodeji) 100 % prostředků z životního pojištění a ostatních likvidních aktiv a zároveň 0 % z nemovitostí Při výnosu (prodeji) 100 % prostředků z životního pojištění, ostatních likvidních aktiv a 100 % z nemovitostí Francie 24,5 0 % 40 % 80 % Česká republika 25, 10 % % 45 % Německo 468,8 20 % 0 % 55 % Maďarsko 9,5 20 % 5 % 1 % Irsko 20,2 0 % 45 % 90 % Itálie 97,6 55 % 85 % 220 % Litva 5 20 % 5 % 50 % Polsko 68,8 % 0 % 65 % Rumunsko 40,2 5 % 10 % 25 % Španělsko 170,5 % 25 % 85 % Velká Británie 79 % 25 % 50 % Rusko 401,7 5 % 5 % 10 % Turecko 91 5 % 10 % % Celkem 17 % 27 % 60 % Tabulka 1: Úroveň využití nepenzijních finančních zdrojů pro vyrovnání schodku v úsporách na penzi v jednotlivých zemích Je zřejmé, že samotné nepenzijní finanční zdroje penzijní nerovnost nepřeklenou, a to ani v případě, že by lidé byli ochotni utratit v důchodu celou jejich výši. Důsledek: Na makroekonomické úrovni nebudou nepenzijní aktiva stačit k plnému vyrovnání schodku úspor na penzi. Aktuální úroveň nepenzijních aktiv by proto měla být posuzována jen jako jeden z prvků širší strategie spoření na důchod. 10 Bohatství Pozor, schod(ek)! v penzi nebo vyčíslení chudí chybějících důchodci? úspor na penzi v Evropě

11 Schodek v úsporách na penzi z pohledu jednotlivce.1 Někteří občané budou muset pro úplné vyrovnání schodku v úsporách na penzi zvýšit každoroční úspory o eur Výše schodku v úsporách na penzi nemusí být pro jednotlivce dobře srozumitelná v případě, že je vyjádřena na úrovni celé národní ekonomiky. Graf níže zobrazuje průměrnou sumu, kterou by každý, kdo odejde do důchodu mezi lety 2011 a 2051, musel každý rok naspořit, aby zcela vyrovnal svůj osobní schodek v úsporách na penzi ,6 12, 9 9,1 Miliardy eur za rok ,6 7,0 7,9 5, ,9,0,1,4,7 2,4 1 0 HU LT IT PL RO CZ ES FR IE DE GB RUS TK Graf 5: Průměrný roční schodek v úsporách na penzi na osobu. (Pro osoby odcházející do důchodu v letech (v eurech)).2 Starší lidé budou muset pro získání dostatečného příjmu v důchodu kombinovat několik strategií, ti mladší mají na zvýšení svých každoročních úspor na penzi více času Podrobnější analýza ukazuje, že velkou část schodku v úsporách tvoří nedostatečné úspory lidí, kteří se blíží k důchodovému věku (do 10 let od státem stanoveného věku pro odchod do důchodu). Tito lidé nebudou mít před odchodem do penze čas nashromáždit odpovídající úspory k vyrovnání schodku a budou muset zvážit využití nepenzijních finančních zdrojů, nebo si prodloužit pracovní kariéru, případně slevit ze svých nároků v důchodu. Naproti tomu mladší lidé mají více času na pokrytí schodku zvýšením úspor: ještě je čas se tímto problémem zabývat.. Dopady schodku v úsporách na penzi nejvíce pocítí lidé se středními příjmy Ti, kteří mají blízko k odchodu do důchodu, mohou pokrytí tohoto schodku řešit komplexní strategií, jejímž jedním prvkem bude využití nepenzijních aktiv. Toto řešení nemusí představovat problém pro bohaté jednotlivce s množstvím nepenzijních finančních zdrojů, pro zbývajících 80 % populace budou však nepenzijní aktiva představovat roční dodatečný příjem jen zhruba ve výši 420 až 100 eur (výše částky opět závisí na předpokladech týkajících se spotřeby a dědictví). Zatímco u skupin obyvatel s nižším příjmem je větší pravděpodobnost dostatečného zabezpečení ze strany státní penze a systémů sociální péče, největší dopad pocítí občané se středními příjmy. Důsledek: Jednotliví spotřebitelé budou muset přijmout za své úspory vyšší zodpovědnost, a to co nejdříve. Budou si muset uvědomit svou finanční situaci a důkladně ji zvážit jak nyní, tak do budoucna. Ti, kteří nebudou schopni navýšit své úspory, nebo kteří nebudou chtít dlouhodobě investovat, budou muset pracovat déle (a odejít do důchodu později) nebo se spokojit s nižší životní úrovní v důchodu. 11

12 4Přístupy Evropanů ke spoření Kvantifikace ročního schodku v úsporách na penzi zdůraznila nutnost vyššího vytváření úspor pokud je to pro dotyčné občany možné. Co si o tom ale myslí občané a jaká jsou jejich současná očekávání ohledně důchodu? Nedávná studie, kterou pro společnost Aviva provedla agentura The Futures Company, zkoumala postoje a očekávání spotřebitelů v aktivním věku ohledně důchodu. 4.1 Obavy z důchodu jsou běžné, ale nevedly ke snížení očekávání ohledně výše příjmu v důchodu Většina lidí v každé ze zkoumaných zemí se obává, že nebude mít v důchodu dostatek peněz k zajištění přiměřené životní úrovně. Dvě třetiny respondentů uvedly, že k pokrytí jejich základních potřeb v důchodu by potřebovaly minimálně polovinu (50 %) úrovně svého příjmu před důchodem, většina by ovšem měla raději k dispozici alespoň dvě třetiny (75 %) svého měsíčního příjmu. Velká Británie Irsko Francie 100 % Asi / Asi 1/ Asi 1/ Čísla v gr Itálie Španělsko Polsko Graf 6: Kolik ze svého předpokládaného příjmu před odchodem do důchodu budete odhadem potřebovat pro pohodlný důchod? % mého měsíčního příjmu Asi /4 mého měsíčního příjmu Asi 1/2 mého měsíčního příjmu Asi 1/4 mého měsíčního příjmu Čísla v grafech jsou uvedena v procentech. Méně než 1/4 mého měsíčního příjmu Nezvažoval/a jsem, jaký příjem budu potřebovat Nevím 12 Bohatství Pozor, schod(ek)! v penzi nebo vyčíslení chudí chybějících důchodci? úspor na penzi v Evropě

13 4.2 Občané v Evropě stále očekávají, že jejich penzi bude do značné míry financovat státní důchodový systém Nejméně dva z deseti dotázaných očekávají, že státem přiznaný důchod bude po odchodu do penze jejich nejvýznamnějším zdrojem příjmu. V zemích, jako je Španělsko či Polsko, se toto číslo zvýšilo na čtyři dotázané z deseti. Další významné prvky zaopatření v důchodu představovaly v průzkumu penze a úspory, investice do nemovitostí nebo delší pracovní kariéra. Velká Británie Irsko Francie Důchod od Pravidelné ú Penzijní plán Zaměstnání Čísla v grafech j 2 0 Itálie Španělsko Polsko Graf 7: Co bude nejdůležitějším zdrojem financování vašeho důchodu? 18 Důchod od státu Pravidelné úspory na důchod Penzijní plán poskytovatele finančních služeb Zaměstnání i po dovršení důchodového věku Vaše nemovitost Jiná nemovitost než vaše Peníze, které vám poskytne rodina Hodnotné předměty, které hodláte prodat 28 Čísla v grafech jsou uvedena v procentech. 45 1

14 Na přímý dotaz překvapivě mnoho lidí odpovědělo, že akceptují skutečnost delšího setrvání v pracovním procesu, než dnes činí běžný důchodový věk. Čtyři z deseti osob v zemích, jako je Španělsko či Polsko, to dokonce přivítali, v Irsku dokonce pět z deseti dotázaných, což lze vnímat jako důsledek růstu dlouhověkosti a pokroků v medicíně. To s sebou samozřejmě přináší nové skutečnosti, protože se zaměstnavatelé budou muset přizpůsobit starší pracovní síle a zaměstnanci možná budou s rostoucím věkem vyhledávat alternativní zaměstnání. Velká Británie Irsko Francie Napros Spíše s Čísla v gra Itálie Španělsko Polsko Graf 8: Po dosažení obvyklého důchodového věku bych chtěl/a pracovat buď na plný, nebo na částečný úvazek. Naprosto souhlasím Spíše souhlasím Ani souhlasím, ani nesouhlasím Spíše nesouhlasím Vůbec nesouhlasím Nevím 18 Čísla v grafech jsou uvedena v procentech. 25 Důsledek: Občané si začínají uvědomovat nedostatek vlastních úspor na penzi, nicméně vlády a soukromý sektor se musí dále snažit s nimi o této problematice komunikovat. Pouhé spoléhání na stát jako poskytovatele příjmu v důchodu již není možné, protože státní penzijní systém je díky déle žijící stárnoucí populaci vystaven neustále rostoucímu tlaku. Je třeba vyvinout další úsilí, aby občané pochopili, v jakém rozsahu mohou využít další zdroje financování jejich potřeb v důchodu. 4 Bude nesmírně důležité nalézt nové způsoby, jak občany motivovat, aby více spořili. Vlády se snaží snížit závislost na státních penzích a podporují občany v tom, aby si více spořili. Podpora spořicích nástrojů jasnými a atraktivními pobídkami bude nepochybně účinným způsobem, jak posílit finanční samostatnost občanů v pozdějších letech. Soukromý finanční sektor pak musí nabízet produkty, které jsou jednoduché, jasné a důvěryhodné Pozor, schod(ek)! vyčíslení chybějících úspor na penzi v Evropě

15 5 Závěry Schodek v úsporách na penzi přináší závažné problémy v celé Evropě. I když se povaha těchto problémů a jejich potenciální řešení liší podle struktury stávajících systémů v jednotlivých zemích a podle sociálních a kulturních podmínek, společnost Aviva dospěla k následujícím závěrům, které jsou platné pro celý region: Závěry pro vlády Schodek v úsporách na penzi je značný, a pokud nebudou přijata okamžitá opatření, bude se jen zvyšovat. Ve skutečnosti neexistuje jediné samostatné opatření, které je možné použít k úplnému odstranění schodku v úsporách na penzi. Vlády jednotlivých zemí budou muset kombinovat různá opatření, jako je zvýšení věku pro odchod do důchodu nebo podpora vyšších soukromých úspor na penzi zejména u lidí se středním příjmem. Je třeba zvyšovat obecné povědomí o nutnosti začít více a dříve spořit. Závěry pro jednotlivce Jednotlivci budou muset přijmout vyšší zodpovědnost za svůj důchod. Nejvyšší vliv na schopnost udržet si životní úroveň má to, kolik si budeme schopni ušetřit během pracovní kariéry v poměru k našim očekáváním v důchodu. Nepenzijní finanční zdroje, jako jsou nemovitosti, mohou tvořit jen část širší finanční strategie na pokrytí potřeb v důchodu. 6 Výzvy k činům Za účelem řešení schodku v úsporách na penzi a podpory vyšší míry úspor vyzývá společnost Aviva k následujícímu: Na evropské úrovni Vytvoření evropského kvalitativního standardu pro důchody: ten umožní soukromému sektoru prokázat kvalitu a bezpečnost svých produktů. Spotřebitelům pak usnadní možnost srovnání a zvýší jejich důvěru. Stanovení evropského cíle pro úspory na penzi: evropský cíl pro úspory na penzi se liší podle zemí a lze ho vypočítat jako procento HDP. Cílem je motivovat vlády jednotlivých států k podpoře kultury spoření a k posunu směrem k vyššímu podílu podporovaných způsobů spoření. Na národní úrovni Pravidelné zasílání penzijních výpisů všem občanům: toto opatření spotřebitele přiměje považovat státní penzi pouze za část širší strategie budoucího finančního zajištění a povzbudí je k podniknutí konkrétních opatření, protože jasně uvidí, na co budou mít v důchodu nárok. Kontrola národních opatření na podporu úspor: může zahrnovat zvážení účinnosti stávajících schémat motivace k úsporám na penzi, zvážení jejich dopadu a viditelnosti, a posouzení, zda jsou správně zacíleny při změnách v chování lidí, kteří potřebují motivovat k úsporám.

16 Technické detaily 7

17 7Technické detaily 7.1 Vyčíslení schodku v úsporách na penzi Metodika Metodika použitá k vyčíslení schodku v úsporách na penzi je založena na agregátní analýze následujících zemí: Česká republika, Německo, Španělsko, Francie, Maďarsko, Irsko, Itálie, Litva, Polsko, Rumunsko a Velká Británie. Schodek v úsporách na penzi byl vyčíslen také pro Rusko a Turecko tedy země, v nichž Aviva působí - aby bylo možné vytvořit analýzu a srovnat výsledky se zeměmi, které se neřadí k 27 členům EU. U každého z případů byla vypracována detailní analýza, jejímž cílem bylo vyčíslit roční schodek příjmu a kapitálový schodek v důchodu. Na základě této analýzy byl vypočítán objem dodatečných úspor, který by tento schodek kapitálu vyrovnal. Různorodost penzijních systémů napříč členskými státy EU vyžaduje určité zjednodušení, které umožňuje smysluplné srovnání mezi jednotlivými zeměmi. Definovány byly tři kategorie: státní penze, povinné a dobrovolné penze ze soukromého sektoru, dávkově definované (Defined Benefit, DB), povinné a dobrovolné penze ze soukromého sektoru, příspěvkově definované (Defined Contribution, DC). Nepenzijní produkty používané výhradně k poskytování příjmu v důchodu jsou v analýze také zahrnuty v kategorii soukromých penzí (DC). Takové případy byly identifikovány pouze tři: V Maďarsku, kde dobrovolné individuální penzijní účty spravují banky a burzovní makléři. V Německu a Španělsku, kde jsou pojistné smlouvy používány konkrétně k zajištění příjmu v důchodu. Data Vstupní údaje pro tuto analýzu byly stanoveny na základě sekundárního výzkumu prováděného společností Deloitte a diskusních setkáních odborníků z jednotlivých zemí v rámci celé společnosti Aviva. Původní analýza zahrnovala deset členských států EU (zhruba 80 % evropské populace). Za účelem vyhodnocení schodku v úsporách na penzi v kontextu celé EU byly výsledky extrapolovány. Východisko Základní předpoklady používané pro tuto analýzu byly následující: Proměnná Předpoklad Náhradový poměr Nízký příjem: 90 %; střední příjem: 65 %; vysoký příjem: 55 % Výnosnost úspor Věk odchodu do důchodu 5 % ročně Průměrný věk odchodu do důchodu v dané zemi Citlivostní scénáře používané pro testování alternativních modelů jsou variacemi základních předpokladů. 17

18 7.2 Stanovení úrovní nepenzijních aktiv Rozsah a data Data týkající se nepenzijních aktiv byla získána z globálního modelu osobních finančních zdrojů, který vypracovala Aviva ve spolupráci s Oliverem Wymanem. I když v časovém období tohoto modelu a studie společnosti Deloitte existují rozdíly, lze v obou případech stanovit roční sumu, která umožňuje přímé srovnání částek potřebných k pokrytí schodku v úsporách na penzi a částek, které lidé ročně spoří v rámci nepenzijních zdrojů. Vyčíslení nepenzijních aktiv závisí do značné míry na předpokládaných srážkách tj. na daňových dopadech při prodeji nepenzijních aktiv a míře, do jaké budou tato aktiva moci financovat například dlouhodobou péči, eventuelně budou odkázána rodině či přátelům. Ve všech případech jsme použili 10% sazbu daně na příjmy získané prodejem všech finančních zdrojů. Analýza nepenzijních aktiv pracovala se třemi scénáři: 1. Penzisté, kteří získávají své příjmy ze 100 % prostředků v životním a důchodovém pojištění, 50 % z ostatních likvidních aktiv, zcela bez využití výnosů z nemovitého majetku (ostatní majetek je odkázán další generaci nebo se využije k pokrytí neočekávaných výdajů, např. na zdravotní péči, dlouhodobou péči apod.). 2. Penzisté, kteří získávají svůj příjem ze všech svých aktiv kromě nemovitého majetku.. Penzisté, kteří získávají své příjmy z veškerého majetku včetně nemovitého (ačkoli tato možnost je nepravděpodobná a vyžadovala by přesnou předpověď délky života!). Úroveň příspěvku k vyrovnání schodku úspor na penzi z nepenzijních aktiv je zaokrouhlena na nejbližších 5 %, aby odrážela pravděpodobnou přesnost a nejistotu ohledně toho, do jaké míry tato aktiva budou skutečně dostupná pro financování důchodu. První z těchto scénářů se nejvíce blíží dnešní situaci, ačkoli v regionu nedisponujeme konzistentními daty o neočekávaných výdajích a o tom, kolik majetku je odkazováno dědicům. Model je velice optimistický. Nejenže vyžaduje efektivní odprodej nahromaděných aktiv a přesné určení délky života na straně jednotlivce, ale tento scénář nebere v potaz ani množství majetku odkázaného budoucím generacím. 7. Přístupy občanů ke spoření Průzkum spotřebitelského chování Průzkum spotřebitelského chování v oblasti úspor, který probíhá již sedmým rokem, je globální kvantitativní studií přístupu spotřebitelů k takovým tématům, jako jsou riziko, poradenství, investice a důchod. Pro společnost Aviva ji provádí společnost The Futures Company. Jde o reprezentativní průzkum mezi dospělými staršími 18 let, který se snaží pojmenovat a sledovat spotřebitelské postoje v oblasti spoření. Tato studie poskytuje vyšší úroveň hodnocení spotřebitelské problematiky v každé zemi. Průzkum společnosti Aviva pokrývá v roce 2010 šest evropských trhů: Velkou Británii, Francii, Itálii, Španělsko, Polsko a Irsko. Na každém trhu bylo osloveno tisíc respondentů. 18 Pozor, schod(ek)! vyčíslení chybějících úspor na penzi v Evropě

19 O společnosti Aviva Aviva je šestá největší pojišťovací skupina na světě*. Jejích služeb využívá 5 milionů klientů ve Velké Británii, Evropě, Severní Americe, Asii a Tichomoří. Mezi hlavní činnosti společnosti Aviva patří dlouhodobé spoření, správa fondů a pojištění. Celosvětový objem tržeb společnosti činil k 1. prosinci ,1 miliardy liber a hodnota spravovaných fondů dosáhla výše 79 miliard liber. Strategie společnosti Aviva má v Evropě dvě části, které umožňují využít všechny příležitosti v tomto regionu: za prvé se jedná o kvantový skok, což znamená přechod od dřívějšího systému 12 samostatných společností do jediné efektivní a dobře fungující celoevropské společnosti (Aviva Europe SE), a za druhé je to strategický rozvoj našeho 58% podílu ve společnosti Delta Lloyd po primární veřejné nabídce v listopadu roku V roce 2009 vytvořila společnost Aviva Europe prostřednictvím svých distribučních kanálů (včetně Bancassurance) více než 16, miliardy liber (6 % výsledku skupiny) nového obchodu, a výrazně tak přispěla k dosažení provozního zisku ve výši 797 milionů liber (dle mezinárodních účetních standardů (IFRS), 9 % zisku skupiny). * na základě celosvětové výše hrubého předepsaného pojistného k 1. prosinci 2009 Další informace vám sdělí Oddělení pro styk s médii: Jon Bunn, Corporate Affairs and Communications Director, Aviva Europe +44 (0) Oddělení pro veřejné záležitosti: Ian Beggs, Head of European & International Public Affairs +44 (0) /2010 Aviva plc

Pozor, schod(ek)! Vyčíslení chybějících úspor na penzi Září 2010

Pozor, schod(ek)! Vyčíslení chybějících úspor na penzi Září 2010 Pozor, schod(ek)! Vyčíslení chybějících úspor na penzi Září 2010 Aviva v České republice Silná mezinárodní pojišťovací skupina Aviva se řadí k předním poskytovatelům životního a penzijního pojištění v

Více

Proč potřebujeme důchodovou reformu?

Proč potřebujeme důchodovou reformu? Proč potřebujeme důchodovou reformu? V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 40 mld. Kč. o Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) o Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) o Mimořádná

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Výpočet dopadů do státního rozpočtu při změně státního příspěvku v DPS

Výpočet dopadů do státního rozpočtu při změně státního příspěvku v DPS Výpočet dopadů do státního rozpočtu při změně státního příspěvku v DPS Vzhledem k neexistujícímu průzkumu veřejného mínění jsou výpočty pravděpodobné a přibližné. Tyto výpočty byly provedeny na základě

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů Dr. Vít Samek Hotel Renaissance 30. března 2006 PRAHA Důchodové systémy dnes World Bank terminologie Státní penze Povinné

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 11. března 2015, Karlovy Vary OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

První prorůstová a propopulační důchodová reforma.

První prorůstová a propopulační důchodová reforma. První prorůstová a propopulační důchodová reforma. Demo verze Podívejme se na problém dostatku nově narozených dětí čistě z ekonomického, nikoliv emocionálního hlediska při použití representativních dat

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Jakub Fischer místopředseda Politického klubu TF Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Česká spořitelna, a. s. Chair 32. sezení PK TF, 28. května 2005

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries. Stručný pohled na důchody 2009: Důchodové systémy v zemích OECD

Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries. Stručný pohled na důchody 2009: Důchodové systémy v zemích OECD Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries Summary in Czech Stručný pohled na důchody 2009: Důchodové systémy v zemích OECD Přehled v českém jazyce Krize a důchodová politika

Více

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 Zuzana Mačková Martina Miskolczi Abstrakt Předčasné důchody mají v České republice již dlouholetou tradici, může si o ně zažádat osoba nejdříve

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

Podíl z celkového počtu pojištěnců, migranti, kteří se kteří se vrátili v roce 2010 po 1 až 4 letech 6=1-3

Podíl z celkového počtu pojištěnců, migranti, kteří se kteří se vrátili v roce 2010 po 1 až 4 letech 6=1-3 1.17. Remitence Remitence Čechů do České republiky 1.17.1. Odhad remitencí vychází z definice pojmu remitencí v souladu s metodikou platební bilance - BPM6. Metoda odhadu je založena na kvantitavním přístupu,

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice Výzkum: Češi a investice Výzkum Češi a investice Nese důraz na finanční gramotnost nějaké ovoce? 2 Je éra poučování o RPSN a dluhové pasti za námi? Nechávají finančně gramotní lidé ležet své peníze na

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE Radim Boháček NHÚ AV ČR SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém

Více

Růstové příležitosti a strategie ve středoevropském pojišťovnictví

Růstové příležitosti a strategie ve středoevropském pojišťovnictví Růstové příležitosti a strategie ve středoevropském pojišťovnictví Studie Praha, 13. listopadu, 2014 Ve spolupráci s asociací Efma jsme diskutovali růstové příležitosti a strategie s klíčovými pojišťovnami

Více

Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007

Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007 Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007 Odvětví přímého prodeje v roce 2007 Přímý prodej prodej spotřebního zboží, případně služeb prostřednictvím jejich osobního představení prodejcem

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

ProAlt. Iniciativa pro kritiku reforem a podporu alternativ MAKROEKONOMICKÁ PRACOVNÍ SKUPINA

ProAlt. Iniciativa pro kritiku reforem a podporu alternativ MAKROEKONOMICKÁ PRACOVNÍ SKUPINA ProAlt Iniciativa pro kritiku reforem a podporu alternativ MAKROEKONOMICKÁ PRACOVNÍ SKUPINA DŮCHODOVÁ REFORMA VÝZVA I NEBEZPEČÍ SENÁT 24. března 2011 odborný seminář www.proalt.cz ZÁKLADNÍ TEZE ProAlt

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

ROLE LIDSKÉHO KAPITÁLU V DŮCHODOVÉM SYSTÉMU

ROLE LIDSKÉHO KAPITÁLU V DŮCHODOVÉM SYSTÉMU ROLE LIDSKÉHO KAPITÁLU V DŮCHODOVÉM SYSTÉMU Zdeňka Musilová Abstrakt Příspěvek s názvem "Role lidského kapitálu v důchodovém systému" se zabývá fungováním důchodových systémů ve vybraných evropských zemích,

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Důchodová reforma je horkým bramborem všech polistopadových vlád a je i jednou z hlavních priorit nynější vlády, která disponuje

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Proces stárnutí evropské populace Mezinárodní, longitudinální,

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

Proč konsolidovat veřejné finance

Proč konsolidovat veřejné finance Proč konsolidovat veřejné finance Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Žofínské fórum Praha 6. října 2011 Finanční krize a její metamorfózy Finanční krize a ochromení hospodářského růstu v EU Odezva

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Jak se české banky připravují na BASEL III

Jak se české banky připravují na BASEL III Jak se české banky připravují na BASEL III Jan Kincl (Partner Grant Thornton Advisory) Andrew Dickson (Manager Grant Thornton Advisory) V současné době vzniká detailní podoba regulace BASEL III, její první

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

ING Bank Svět spoření. Praha 12.11.2013 www.vseosporeni.cz

ING Bank Svět spoření. Praha 12.11.2013 www.vseosporeni.cz ING Bank Svět spoření Praha 12.11.2013 www.vseosporeni.cz Obsah prezentace Úvod ING Bank Index úspor domácností ING Bank Potenciál spoření Každá koruna se počítá Shrnutí www.vseosporeni.cz 2 Co je ING

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/13 VYDÁNO DNE 13.2. 13 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Téměř polovina dotázaných občanů (46 ) je z hlediska úspor a půjček v plusu, třetina (34 ) má bilanci vyrovnanou

Více

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Průzkum uskutečněný mezi obyvatelstvem (ve věku 15+) v několika zemích - tj. v Rakousku, České republice a na Ukrajině -září 1 - Návrh průzkumu Tato

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký?

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace při příležitosti emise zlaté pamětní mince Žďákovský most Vystrkov, 5. května

Více

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB Mojmír Hampl Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 Situace v letech 2012-2013 Klíčovou MP sazbu jsme v listopadu 2012 snížili na 0,05 % (technická

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Jaroslav Pilný Ústav ekonomie FES UPa Analýza současného stavu NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Současný základní důchodový systém je při splnění stanovených předpokladů povinný pro všechny ekonomicky aktivní

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více

Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace

Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace Tisková zpráva Praha, 20. března 2013 Společnost Henkel mapuje míru šetrného chování spotřebitelů k životnímu prostředí Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace Češi

Více

Finanční gramotnost pro ZŠ Životní etapy z pohledu financí

Finanční gramotnost pro ZŠ Životní etapy z pohledu financí Životní etapy Dětství a dospívání (0-25 let) Mladší produktivní věk (25-50 let) Pozdější produktivní věk (50-75 let) Čas odpočinku (75- ) Životní etapy I. Dětství a dospívání Podpora rodičů zajištění Velice

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice Září 2014 2. edice Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou krátká informace o základních faktech k ochotě firem vydávat prostředky na výzkum a vývoj a využít možnosti, které dává zákon o dani z příjmů,

Více

Důchodové reformy v zemích EU (a v ČR)

Důchodové reformy v zemích EU (a v ČR) Důchodové reformy v zemích EU (a v ČR) M a r t i n Š t ě p á n e k MPSV, Odbor sociálního pojištění 20. března 2008 Eurocentrum Praha, Jungmanova 24, Praha1 Obsah přednášky Malé úvodní zamyšlení o důchodové

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Škola finanční gramotnosti Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Jak správně na rodinné finance Co se dneska dozvíme Jak na rodinný

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Tisková zpráva 26. února 2014 Mgr. Andrea Winklerová Marketing & Communication +420 737 263 113 andrea.winklerova@gfk.com Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Nejvýraznějšímu

Více

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ osobní FINANČNÍ PLÁN pro: JAN BOHATÝ Kontakt na poradce: Ing.Petr Ondroušek, PO Investment Dunajská 17 625 Brno petr.ondrousek@poinvestment.cz +42 63383742 DŮLEŽITÉ INFORMACE K FINANČNÍMU PLÁNOVÁNÍ Finanční

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Kolín Datum vyhotovení: 21.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR, tak snížené predikce MFČR vychází

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Důchodová reforma nejčastěji kladené dotazy a odpovědi

Důchodová reforma nejčastěji kladené dotazy a odpovědi Důchodová reforma nejčastěji kladené dotazy a odpovědi Co přinese důchodová reforma 1. dlouhodobě udržitelný důchodový systém 2. dlouhodobě solidní úroveň důchodů 3. větší spravedlnost 4. důchody nebudou

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012 MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 212 Předkrizové období období konvergence Pozitivní role zahraničního kapitálu

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA-BoS-14/176 CS Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Martin Techman, ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty České spořitelny Obsah Co říkají výzkumy

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

PENZIJNÍ REFORMY V ZEMÍCH OECD S BLIŽŠÍM ZAMĚŘENÍM NA STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU. Ing. Marcela Cupalová, Ph.D.

PENZIJNÍ REFORMY V ZEMÍCH OECD S BLIŽŠÍM ZAMĚŘENÍM NA STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU. Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. PENZIJNÍ REFORMY V ZEMÍCH OECD S BLIŽŠÍM ZAMĚŘENÍM NA STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. Studie č. 5.303 listopad 2010 2 Obsah: SITUACE V ZEMÍCH OECD... 2 SITUACE VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více