Další informace vám sdělí Oddělení pro styk s médii: +44 (0) Oddělení pro veřejné záležitosti: +44 (0)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Další informace vám sdělí Oddělení pro styk s médii: +44 (0)20 7662 3101 Oddělení pro veřejné záležitosti: +44 (0)207 662 0552 www.aviva."

Transkript

1 Pozor, schod(ek)! Vyčíslení chybějících úspor na penzi v Evropě Září 2010

2 Obsah Shrnutí 1. Úvod 5 2. Schodek v úsporách na penzi v Evropě 6. Schodek v úsporách na penzi z pohledu jednotlivce Přístupy Evropanů ke spoření Závěry 6. Výzvy k činům 7. Technické detaily 17 2 Pozor, schod(ek)! vyčíslení chybějících úspor na penzi v Evropě

3 Shrnutí Úvod Narůstající tlak na evropské penzijní systémy vyvolaný stárnutím populace představuje všeobecně uznávaný problém. Poměr důchodců k pracujícím se přitom bude dále jen zvyšovat. Cílem této studie je posoudit, zda jsou finanční prostředky na budoucí zajištění penzí pomocí systematické kvantifikace schodku v úsporách na penzi v Evropě dostatečné. Schodek v úsporách na penzi vyjadřuje rozdíl mezi finančními prostředky, které budou lidé odcházející do důchodu v letech potřebovat k udržení odpovídající životní úrovně, a výší penze, kterou mohou od státu očekávat. Aby bylo možné vytvořit komplexní obrázek prostředků pro finanční zajištění v důchodu, zaměřuje se zpráva i na úroveň tzv. nepenzijních aktiv, jimiž lidé disponují, a zkoumá přístup spotřebitelů k odchodu do důchodu. Schodek v úsporách na penzi v Evropě V Evropské unii činí roční schodek v úsporách na penzi 1,9 bilionu eur, což je zhruba 19 % HDP za rok Tento výpočet vychází z předpokladu, že pro zajištění odpovídající životní úrovně v důchodu potřebují lidé v průměru 70 % svého příjmu z doby před odchodem do důchodu, a dále předpokládá 5% návratnost investic z prostředků vložených do penzijních fondů. Další analýza ukazuje, že pro odstranění tohoto schodku jedno jediné řešení nestačí. - V případě, že by se výnosnost penzijních fondů zvýšila z 5 % na 8 %, schodek v úsporách na penzi by stále dosahoval 1,66 bilionu eur. - V případě, že by se důchody poskytované státem zvýšily o 10 %, schodek v úsporách na penzi by stále činil 1,59 bilionu eur. - Pokud by důchodci vystačili s pouhými 50% svého původního příjmu, schodek v úsporách na penzi by činil 669 miliard eur. - Zvýšení věkové hranice pro odchod do důchodu v jednotlivých zemích o 10 let by znamenalo snížení schodku úspor na penzi na 841 miliard eur. Nepenzijní aktiva mohou pokrýt pouze 20 % schodku úspor na penzi. Schodek v úsporách na penzi pro jednotlivce K úplnému překlenutí svého osobního schodku budou muset někteří občané zvýšit své roční úspory až o eur. Schodek v úsporách na penzi bude mít pravděpodobně největší dopad na osoby se středními příjmy. Přístupy Evropanů ke spoření Obavy související s odchodem do důchodu jsou běžné, přesto ale nesnižují očekávanou výši příjmů v penzi. Lidé v Evropě se při financování svých penzí stále příliš spoléhají na státní důchody. Závěry Na evropské úrovni: - Schodek v úsporách na penzi je závažný, a pokud nebudou rychle přijata nezbytná opatření, bude se nadále zvyšovat. - Opatření budou muset zahrnovat kombinaci reforem a změn v chování spotřebitelů. - Je potřeba zvýšit povědomí lidí o nutnosti začít co nejvíce a co nejdříve spořit. Na individuální úrovni: - Každý musí přijmout větší odpovědnost za své vlastní finanční zajištění v důchodu. - Na schopnost jednotlivce udržet si svou životní úroveň má největší vliv výše jeho úspor v průběhu produktivního věku v poměru k jeho očekáváním v důchodu. - Nepenzijní finanční zdroje, např. nemovitosti, jsou pouze součástí širší strategie pokrytí potřeb jednotlivce v důchodu. Od slov k činům Pro řešení schodku úspor na penzi a pro podporu vyšší úrovně spoření vyzývá Aviva k následujícím krokům: - Evropská komise by měla vytvořit evropský standard kvality pro důchody, čímž by navrátila důvěru spotřebitelů v nástroje penzijního spoření. Zároveň by měla stanovit a monitorovat evropský cíl pro penzijní spoření tak, aby byly národní vlády nuceny přehodnotit své penzijní systémy s ohledem na větší zastoupení spoření. - Vlády jednotlivých zemí by měly všem občanům zasílat pravidelné výpisy, aby jasně viděli, jaký důchod mohou očekávat, a mohli revidovat efektivitu jednotlivých možností spoření na důchod tak, aby se jim nejvíce vyplatilo. Starší lidé se budou muset spolehnout na více zdrojů, které by jim zajistily v důchodu dostatečný příjem, nebo budou muset pracovat déle. Mladší lidé mají více času zvýšit částku, kterou si každý rok na důchod spoří.

4 Nemůžeme ignorovat skutečnost, že vyšší průměrná délka života s sebou přináší nové výzvy pro vlády, jednotlivce i jednotlivá odvětví ekonomiky. Všichni, kterých se to týká, by si měli uvědomit, že život není jen delší, ale v každém ohledu i bohatší. 1

5 1 Úvod Demografické trendy za posledních 20 let ukazují, že evropská populace stárne, přičemž poměr důchodců k lidem v aktivním věku vzroste z 1:4 v roce 2010 na 1:2 v roce Pokroky ve vědě a lékařství jsou úžasné zvyšují délku života, zároveň však nelze přehlížet skutečnost, že delší délka dožití a klesající porodnost přinášejí nové problémy vládám, jednotlivcům i jednotlivým odvětvím ekonomiky. Všichni by si měli uvědomit, že život není jen delší, ale v každém ohledu také bohatší. Postupy, které vlády jednotlivých států přijaly k řešení tohoto problému, se pohybují od mírného zvyšování věku pro odchod do důchodu, přes posun k příspěvkově definovaným důchodovým systémům až po zavedení povinného či dobrovolného penzijního připojištění pro všechny pracující. I když se jedná o pozitivní kroky, vlády nadále čelí stále narůstajícímu tlaku na zajištění státních důchodů. Tento tlak ještě zesílil v souvislosti se současnou finanční krizí, což znamená, že každý bude muset nyní přijmout vyšší odpovědnost za zajištění své vlastní budoucnosti. Doposud byly snahy pochopit závažnost možného nedostatečného důchodového zabezpečení po celé Evropě sporadické a zaměřovaly se pouze na národní úroveň. Aviva se touto zprávou snaží vnést do debaty celoevropské hledisko spotřebitele a snaží se zkoumat rozdíl mezi důchodem, jaký lidé potřebují pro zachování odpovídající životní úrovně, a důchodem, s jakým mohou momentálně počítat. Ve spolupráci se společností Deloitte jsme se pokusili tento rozdíl mezi očekáváním a skutečností kvantifikovat a nazvali jsme jej schodek v úsporách na penzi (angl. pension gap ). Výsledky této analýzy nás přiměly položit si otázku, jakými finančními zdroji lidé mimo svůj důchod disponují a jak vnímají své finanční možnosti po odchodu do důchodu. Abychom našli odpovědi na tyto otázky, posuzovali jsme výši nepenzijních finančních zdrojů, kterými disponují lidé v Evropě, a ve spolupráci se společností The Futures Company jsme zkoumali jejich postoj k důchodu. Tato zpráva vás provede závěry zmíněné analytické studie, která jak doufám nabídne inspirativní pohled na úroveň úspor napříč kontinentem. Zaměřili jsme se záměrně na aspekt adekvátnosti celé debaty zabývali jsme se otázkami typu: Kdo bude co mít?, Co bude potřebovat? a Kde to získá? s cílem nabídnout Evropské unii, vládám jednotlivých zemí i jejich občanům pohled na to, co může přinést budoucnost a jaké to může mít důsledky. Doufám, že tato zpráva přispěje k debatě tím, že určí rozsah problému a jeho odlišnosti v jednotlivých zemích Evropy. Tato zpráva představuje počátek dlouhodobějšího závazku společnosti Aviva zkoumat a řešit tyto problémy ve spolupráci se spotřebiteli, vládami a orgány dohledu, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Andrea Moneta Generální ředitel Aviva, EMEA 1 Prognóza poměru závislosti ve vyšším věku pro 27 států EU ( ), Eurostat aviva.co.uk 5

6 Schodek v úsporách na penzi v Evropě 2.1 V Evropské unii činí roční schodek v úsporách na penzi 1,9 bilionu eur V současné době existuje nepoměr mezi výší důchodu, který budou lidé pobírat, a částkou, kterou k životu po odchodu do penze potřebují. Společnost Aviva tento schodek v úsporách na penzi kvantifikovala tak, že spočítala, kolik by lidé odcházející do důchodu v letech 2011 až 2051 museli ročně naspořit, aby si kromě státního důchodu a důchodového připojištění i v penzi udrželi přiměřenou životní úroveň. Výraz přiměřený je v tomto případě definován jako průměrný příjem v důchodu ve výši 70 % příjmu před odchodem do penze (úroveň použitá Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která je rovněž v souladu s naším vlastním spotřebitelským průzkumem. Podrobnější údaje naleznete v části 7). Na základě tohoto přístupu a při zohlednění výhradně penzijních zdrojů výzkum společnosti Aviva ukazuje, že evropští občané musí každý rok spořit o 1,9 bilionu eur více, aby tento schodek v úsporách vyrovnali. To představuje 19 % evropského HDP za rok 2010, což je více než odhadované dopady nedávné ekonomické krize 2. Schodek v úsporách na penzi vyjadřuje rozdíl mezi důchodovým zabezpečením, které osoby odcházející do důchodu mezi roky 2011 a 2051 budou potřebovat k zajištění odpovídající životní úrovně po odchodu do důchodu, a výší penze, kterou mohou momentálně očekávat (vyjádřeno roční částkou) , , ,5 20,2 25, 170,5 97,6 68,8 40,2 24,5 91 LT HU IE CZ RO PL IT ES FR DE Miliardy eur za rok GB Jiné EU27 RUS TK Graf 1: Celkový roční schodek v úsporách na penzi obyvatel EU, kteří odejdou do důchodu v letech Finanční dopady celosvětové ekonomické a finanční krize (MMF, 2009) Schodek v úsporách na penzi byl vyčíslen také pro Rusko a Turecko. Viz Technické detaily (část 7). 6 Bohatství Pozor, schod(ek)! v penzi nebo vyčíslení chudí chybějících důchodci? úspor na penzi v Evropě

7 Schodek v úsporách na penzi se v jednotlivých zemích výrazně liší. Naprosto nejvyšší schodek lze najít v ekonomikách západní Evropy ve Velké Británii, Francii, Německu a Španělsku. Tyto země mají více obyvatel počet lidí odcházejících do důchodu zde proto bude vyšší. Tyto země také mají jedny z nejvyšších úrovní příjmů obyvatel v produktivním věku v celé Evropě, což znamená, že úroveň příjmů, kterou tito obyvatelé budou v penzi potřebovat, bude vyšší než v jiných zemích. Vyčíslení ročního schodku úspor na penzi ve střední a východní Evropě vyvolalo další úvahy o tom, co má na tento schodek vliv a co může přinést budoucnost. V mnoha z těchto zemích je schodek v úsporách na penzi nižší než v západní Evropě, což patrně ukazuje účinek nedávných reforem penzijních systémů v těchto zemích, které se konkrétně zaměřily na problémy přiměřenosti a udržitelnosti penzí. Výši schodku v úsporách na penzi v zemích střední a východní Evropy výrazně ovlivňují předpoklady ohledně inflace mezd a zisků z šedé ekonomiky. Společnost Aviva předpokládá, že mzdy v těchto ekonomikách se postupně vyrovnají mzdám v zemích západní Evropy, příjmy z oblasti šedé ekonomiky však do této analýzy zahrnuty nebyly. Zahrnutí odhadovaných zisků z šedé ekonomiky by schodek v úsporách zvýšilo téměř o 60 %. Důsledek: Navzdory tomu, že v Evropě existují poměrně dobře vyvinuté státní důchodové systémy, je zde rovněž patrný výrazný schodek v úsporách na penzi, který se bude se stárnutím populace dále zvyšovat. Lidé mohou zabránit snížení své životní úrovně v důchodu zvýšením úspor, nebo pozdějším odchodem do důchodu. 7

8 2.2 Jediná reforma na překlenutí schodku v úsporách sama o sobě nestačí Ačkoli se tato zpráva zaměřuje na přiměřenost, musíme také krátce zmínit otázku udržitelnosti. Fiskální systémy mnoha zemí nemusí v budoucnu 20 umožnit financování stárnoucí populace v současné míře. Zpráva o stárnutí populace sestavená Evropskou komisí v roce 2009 ukazuje nárůst výdajů na důchody do roku 2050 vyjádřený procentem očekávaného HDP ,1 % 8,4 % 8,2 % 0,7 % 14,0 % 6,6 % 1,2 % 1,0 % 2, % 10,9 % 1,9 % 10,4 % Současná úroveň (v % HDP) Další náklady (v % HDP) 11,6 %,6 % 2,4 % 2,6 % 1,5 % 7,8 % 4,0 % 6,8 % 6,8 % 6,6 % 2,1 % 10, % 4,0 % 0 Dodatečné náklady (mld. eur) ES 199,5 RO 27,5 IT 22,8 FR 59, HU 5,7 DE 87, LT 2,4 CZ 7,6 SK,8-2,5 % PL -18,2 GB 90,4 IE 25,6 Celkem 51,9 Graf 2: Zvýšení státních výdajů na důchody do roku 2050 (v % očekávaného HDP) Zdroj: Zpráva o stárnutí populace za rok 2009 (Evropská komise, 2008) Aby bylo možné vyrovnat schodek v úsporách na penze, musí vzít vlády v jednotlivých zemích v úvahu řadu možností. Zvýšení úrovně penzijního spoření by zajistilo pevný základ a statistiky ukazují, že míra úspor se v posledních několika letech zvýšila minimálně. Značnou roli zde ale budou hrát i faktory jako schopnost nebo ochota lidí šetřit, jakož i dluhy, které je třeba splácet. % 279 1,6 % 00 EPSG_SUM_ENG_2849_BRO 250 Míra hrubých úspor (%) 1 Půjčky domácností (bil. eur) 2 12 % 10,8 % 11 % Míra hrubých úspor pro 27 států EU (hrubé úspory domácností/ hrubý disponibilní příjem domácností, bez úpravy s ohledem na roční období). Zdroj: Eurostat Půjčky domácností pro 27 zemí EU (čisté toky půjček domácností, tj. nové půjčky-splátky). Zdroj: ECB % Graf : Míra hrubých evropských úspor a půjčky domácností Zdroj: Úrovně spoření domácností (Statistická databáze Eurostat 2010) 8 Bohatství Pozor, schod(ek)! v penzi nebo vyčíslení chudí chybějících důchodci? úspor na penzi v Evropě

9 Aviva zkoumala řadu potenciálních opatření pro řešení schodku změnou a vyvažováním klíčových vstupů do našeho modelu ročního schodku v úsporách. Tato analýza poskytuje důležité postřehy o velikosti a povaze schodku v úsporách a ukazuje důležité výzvy, kterým budou evropští politici čelit. Miliardy eur za rok % zisk z investic % zisk z investic do penzijních fondů do penzijních fondů 10% nárůst % nárůst státních důchodů státních důchodů Životní náklady v 50% výši příjmů Životní náklady v 50% před výši odchodem příjmů do důchodu před odchodem do důchodu Zvýšení věku pro odchod Zvýšení věku pro odchod do důchodu o 10 let do důchodu o 10 let Miliardy eur za rok Graf 4: Celkový schodek v ročních úsporách na penzi osob odcházejících do důchodu v letech , založený na variabilních ekonomických podmínkách Výsledky naší analýzy ukazují, že: Výše úspor je důležitější než jejich výnos: Zvýšení výnosu investic do penzijních fondů má na schodek v úsporách omezený dopad náš model předpokládá výnos ve výši 5 %, ale i při výnosu 8 % činí tento schodek stále 1,66 bilionu eur. Zvýšení státních důchodů by schodek v úsporách na penzi snížilo pouze o jednu šestinu: Desetiprocentní zvýšení státem vyplácených důchodů by snížilo schodek úspor na penzi na 1,59 bilionu eur. Navíc v současném ekonomickém prostředí a při tlaku na veřejné finance je zvýšení státních důchodů značně nepravděpodobné. Skromnější život v penzi sníží schodek v úsporách na penzi o dvě třetiny: Při životních nákladech v 50% výši příjmů před odchodem do důchodu se sníží schodek v úsporách na penzi na 669 miliard eur (přestože je taková úroveň nižší, než kolik uvádějí lidé jako potřebu pro pohodlný život v penzi (viz část 4)). Výrazný posun věkové hranice pro odchod do důchodu by byl účinný, ale kontroverzní: Zvýšení věku pro odchod do důchodu o 10 let sníží schodek v úsporách na penzi na 841 miliard eur, nicméně taková změna by musela být zaváděna v delším časovém horizontu, aby v souladu s předpokladem delšího věku dožití získala pochopení občanů a splnila jejich očekávání. Důsledek: Řada vlád jednotlivých zemí nedávno vedla nebo aktuálně vede debatu o zavedení několika z těchto možností. Již teď je však patrné, že pouze jediné opatření samo o sobě schodek v úsporách zcela nevyrovná. Vládní reformy budou muset vzít v potaz kombinaci těchto opatření, počínaje podporou vyšších úspor, přes zvyšování věku odchodu do důchodu až po případnou spolupráci s privátním sektorem. Cílem reforem musí být takové penzijní řešení, které bude odpovídat potřebám občanů. 9

10 2. Nepenzijní finanční zdroje mohou financovat pouze 20 % schodku úspor na penzi Mnoho Evropanů počítá s dalšími finančními zdroji kromě zdrojů investovaných do důchodového spoření jako součástí svých plánů na zajištění v důchodu. Ale do jaké míry mohou být nepenzijní finanční zdroje, např. nemovitosti, převedeny do důchodových příjmů, aby pomohly vyřešit nízké důchody? Míra, jakou nepenzijní finanční zdroje pomáhají vyrovnat schodek v úsporách na penzi, závisí na záměrech ohledně dědictví (tj. kolik lidé zanechají své rodině, přátelům a dalším osobám), na neočekávaných výdajích a na spotřebě (vztaženo k nejistotě lidí ohledně délky života, a tedy také ohledně toho, nakolik mohou ze svých zdrojů v důchodu čerpat). Je nezbytné, aby společnost i jednotlivci přemýšleli, jakým způsobem mohou být využity finanční zdroje na pokrytí nákladů spojených například s dlouhodobou péčí a jak se budou měnit modely zanechávání majetku budoucím generacím. Nejistota týkající se objemu, ve kterém budou nepenzijní finanční zdroje k dispozici pro financování důchodových příjmů, je příčinou, proč se odhady výrazně liší. Na základě daných základních predikcí vývoje Aviva odhaduje, že obyvatelé Evropy disponují 70 miliardami eur (20 % schodku úspor na penzi) až 1,08 bilionů eur (60 % schodku úspor na penzi) v nepenzijních aktivech, které mohou případně použít k financování důchodového příjmu. Příspěvky z nepenzijních aktiv Roční schodek v úsporách na penzi (v miliardách eur) Při výnosu (prodeji) 100 % prostředků z životního pojištění, 50 % ostatních likvidních aktiv a 0 % z nemovitostí Při výnosu (prodeji) 100 % prostředků z životního pojištění a ostatních likvidních aktiv a zároveň 0 % z nemovitostí Při výnosu (prodeji) 100 % prostředků z životního pojištění, ostatních likvidních aktiv a 100 % z nemovitostí Francie 24,5 0 % 40 % 80 % Česká republika 25, 10 % % 45 % Německo 468,8 20 % 0 % 55 % Maďarsko 9,5 20 % 5 % 1 % Irsko 20,2 0 % 45 % 90 % Itálie 97,6 55 % 85 % 220 % Litva 5 20 % 5 % 50 % Polsko 68,8 % 0 % 65 % Rumunsko 40,2 5 % 10 % 25 % Španělsko 170,5 % 25 % 85 % Velká Británie 79 % 25 % 50 % Rusko 401,7 5 % 5 % 10 % Turecko 91 5 % 10 % % Celkem 17 % 27 % 60 % Tabulka 1: Úroveň využití nepenzijních finančních zdrojů pro vyrovnání schodku v úsporách na penzi v jednotlivých zemích Je zřejmé, že samotné nepenzijní finanční zdroje penzijní nerovnost nepřeklenou, a to ani v případě, že by lidé byli ochotni utratit v důchodu celou jejich výši. Důsledek: Na makroekonomické úrovni nebudou nepenzijní aktiva stačit k plnému vyrovnání schodku úspor na penzi. Aktuální úroveň nepenzijních aktiv by proto měla být posuzována jen jako jeden z prvků širší strategie spoření na důchod. 10 Bohatství Pozor, schod(ek)! v penzi nebo vyčíslení chudí chybějících důchodci? úspor na penzi v Evropě

11 Schodek v úsporách na penzi z pohledu jednotlivce.1 Někteří občané budou muset pro úplné vyrovnání schodku v úsporách na penzi zvýšit každoroční úspory o eur Výše schodku v úsporách na penzi nemusí být pro jednotlivce dobře srozumitelná v případě, že je vyjádřena na úrovni celé národní ekonomiky. Graf níže zobrazuje průměrnou sumu, kterou by každý, kdo odejde do důchodu mezi lety 2011 a 2051, musel každý rok naspořit, aby zcela vyrovnal svůj osobní schodek v úsporách na penzi ,6 12, 9 9,1 Miliardy eur za rok ,6 7,0 7,9 5, ,9,0,1,4,7 2,4 1 0 HU LT IT PL RO CZ ES FR IE DE GB RUS TK Graf 5: Průměrný roční schodek v úsporách na penzi na osobu. (Pro osoby odcházející do důchodu v letech (v eurech)).2 Starší lidé budou muset pro získání dostatečného příjmu v důchodu kombinovat několik strategií, ti mladší mají na zvýšení svých každoročních úspor na penzi více času Podrobnější analýza ukazuje, že velkou část schodku v úsporách tvoří nedostatečné úspory lidí, kteří se blíží k důchodovému věku (do 10 let od státem stanoveného věku pro odchod do důchodu). Tito lidé nebudou mít před odchodem do penze čas nashromáždit odpovídající úspory k vyrovnání schodku a budou muset zvážit využití nepenzijních finančních zdrojů, nebo si prodloužit pracovní kariéru, případně slevit ze svých nároků v důchodu. Naproti tomu mladší lidé mají více času na pokrytí schodku zvýšením úspor: ještě je čas se tímto problémem zabývat.. Dopady schodku v úsporách na penzi nejvíce pocítí lidé se středními příjmy Ti, kteří mají blízko k odchodu do důchodu, mohou pokrytí tohoto schodku řešit komplexní strategií, jejímž jedním prvkem bude využití nepenzijních aktiv. Toto řešení nemusí představovat problém pro bohaté jednotlivce s množstvím nepenzijních finančních zdrojů, pro zbývajících 80 % populace budou však nepenzijní aktiva představovat roční dodatečný příjem jen zhruba ve výši 420 až 100 eur (výše částky opět závisí na předpokladech týkajících se spotřeby a dědictví). Zatímco u skupin obyvatel s nižším příjmem je větší pravděpodobnost dostatečného zabezpečení ze strany státní penze a systémů sociální péče, největší dopad pocítí občané se středními příjmy. Důsledek: Jednotliví spotřebitelé budou muset přijmout za své úspory vyšší zodpovědnost, a to co nejdříve. Budou si muset uvědomit svou finanční situaci a důkladně ji zvážit jak nyní, tak do budoucna. Ti, kteří nebudou schopni navýšit své úspory, nebo kteří nebudou chtít dlouhodobě investovat, budou muset pracovat déle (a odejít do důchodu později) nebo se spokojit s nižší životní úrovní v důchodu. 11

12 4Přístupy Evropanů ke spoření Kvantifikace ročního schodku v úsporách na penzi zdůraznila nutnost vyššího vytváření úspor pokud je to pro dotyčné občany možné. Co si o tom ale myslí občané a jaká jsou jejich současná očekávání ohledně důchodu? Nedávná studie, kterou pro společnost Aviva provedla agentura The Futures Company, zkoumala postoje a očekávání spotřebitelů v aktivním věku ohledně důchodu. 4.1 Obavy z důchodu jsou běžné, ale nevedly ke snížení očekávání ohledně výše příjmu v důchodu Většina lidí v každé ze zkoumaných zemí se obává, že nebude mít v důchodu dostatek peněz k zajištění přiměřené životní úrovně. Dvě třetiny respondentů uvedly, že k pokrytí jejich základních potřeb v důchodu by potřebovaly minimálně polovinu (50 %) úrovně svého příjmu před důchodem, většina by ovšem měla raději k dispozici alespoň dvě třetiny (75 %) svého měsíčního příjmu. Velká Británie Irsko Francie 100 % Asi / Asi 1/ Asi 1/ Čísla v gr Itálie Španělsko Polsko Graf 6: Kolik ze svého předpokládaného příjmu před odchodem do důchodu budete odhadem potřebovat pro pohodlný důchod? % mého měsíčního příjmu Asi /4 mého měsíčního příjmu Asi 1/2 mého měsíčního příjmu Asi 1/4 mého měsíčního příjmu Čísla v grafech jsou uvedena v procentech. Méně než 1/4 mého měsíčního příjmu Nezvažoval/a jsem, jaký příjem budu potřebovat Nevím 12 Bohatství Pozor, schod(ek)! v penzi nebo vyčíslení chudí chybějících důchodci? úspor na penzi v Evropě

13 4.2 Občané v Evropě stále očekávají, že jejich penzi bude do značné míry financovat státní důchodový systém Nejméně dva z deseti dotázaných očekávají, že státem přiznaný důchod bude po odchodu do penze jejich nejvýznamnějším zdrojem příjmu. V zemích, jako je Španělsko či Polsko, se toto číslo zvýšilo na čtyři dotázané z deseti. Další významné prvky zaopatření v důchodu představovaly v průzkumu penze a úspory, investice do nemovitostí nebo delší pracovní kariéra. Velká Británie Irsko Francie Důchod od Pravidelné ú Penzijní plán Zaměstnání Čísla v grafech j 2 0 Itálie Španělsko Polsko Graf 7: Co bude nejdůležitějším zdrojem financování vašeho důchodu? 18 Důchod od státu Pravidelné úspory na důchod Penzijní plán poskytovatele finančních služeb Zaměstnání i po dovršení důchodového věku Vaše nemovitost Jiná nemovitost než vaše Peníze, které vám poskytne rodina Hodnotné předměty, které hodláte prodat 28 Čísla v grafech jsou uvedena v procentech. 45 1

14 Na přímý dotaz překvapivě mnoho lidí odpovědělo, že akceptují skutečnost delšího setrvání v pracovním procesu, než dnes činí běžný důchodový věk. Čtyři z deseti osob v zemích, jako je Španělsko či Polsko, to dokonce přivítali, v Irsku dokonce pět z deseti dotázaných, což lze vnímat jako důsledek růstu dlouhověkosti a pokroků v medicíně. To s sebou samozřejmě přináší nové skutečnosti, protože se zaměstnavatelé budou muset přizpůsobit starší pracovní síle a zaměstnanci možná budou s rostoucím věkem vyhledávat alternativní zaměstnání. Velká Británie Irsko Francie Napros Spíše s Čísla v gra Itálie Španělsko Polsko Graf 8: Po dosažení obvyklého důchodového věku bych chtěl/a pracovat buď na plný, nebo na částečný úvazek. Naprosto souhlasím Spíše souhlasím Ani souhlasím, ani nesouhlasím Spíše nesouhlasím Vůbec nesouhlasím Nevím 18 Čísla v grafech jsou uvedena v procentech. 25 Důsledek: Občané si začínají uvědomovat nedostatek vlastních úspor na penzi, nicméně vlády a soukromý sektor se musí dále snažit s nimi o této problematice komunikovat. Pouhé spoléhání na stát jako poskytovatele příjmu v důchodu již není možné, protože státní penzijní systém je díky déle žijící stárnoucí populaci vystaven neustále rostoucímu tlaku. Je třeba vyvinout další úsilí, aby občané pochopili, v jakém rozsahu mohou využít další zdroje financování jejich potřeb v důchodu. 4 Bude nesmírně důležité nalézt nové způsoby, jak občany motivovat, aby více spořili. Vlády se snaží snížit závislost na státních penzích a podporují občany v tom, aby si více spořili. Podpora spořicích nástrojů jasnými a atraktivními pobídkami bude nepochybně účinným způsobem, jak posílit finanční samostatnost občanů v pozdějších letech. Soukromý finanční sektor pak musí nabízet produkty, které jsou jednoduché, jasné a důvěryhodné Pozor, schod(ek)! vyčíslení chybějících úspor na penzi v Evropě

15 5 Závěry Schodek v úsporách na penzi přináší závažné problémy v celé Evropě. I když se povaha těchto problémů a jejich potenciální řešení liší podle struktury stávajících systémů v jednotlivých zemích a podle sociálních a kulturních podmínek, společnost Aviva dospěla k následujícím závěrům, které jsou platné pro celý region: Závěry pro vlády Schodek v úsporách na penzi je značný, a pokud nebudou přijata okamžitá opatření, bude se jen zvyšovat. Ve skutečnosti neexistuje jediné samostatné opatření, které je možné použít k úplnému odstranění schodku v úsporách na penzi. Vlády jednotlivých zemí budou muset kombinovat různá opatření, jako je zvýšení věku pro odchod do důchodu nebo podpora vyšších soukromých úspor na penzi zejména u lidí se středním příjmem. Je třeba zvyšovat obecné povědomí o nutnosti začít více a dříve spořit. Závěry pro jednotlivce Jednotlivci budou muset přijmout vyšší zodpovědnost za svůj důchod. Nejvyšší vliv na schopnost udržet si životní úroveň má to, kolik si budeme schopni ušetřit během pracovní kariéry v poměru k našim očekáváním v důchodu. Nepenzijní finanční zdroje, jako jsou nemovitosti, mohou tvořit jen část širší finanční strategie na pokrytí potřeb v důchodu. 6 Výzvy k činům Za účelem řešení schodku v úsporách na penzi a podpory vyšší míry úspor vyzývá společnost Aviva k následujícímu: Na evropské úrovni Vytvoření evropského kvalitativního standardu pro důchody: ten umožní soukromému sektoru prokázat kvalitu a bezpečnost svých produktů. Spotřebitelům pak usnadní možnost srovnání a zvýší jejich důvěru. Stanovení evropského cíle pro úspory na penzi: evropský cíl pro úspory na penzi se liší podle zemí a lze ho vypočítat jako procento HDP. Cílem je motivovat vlády jednotlivých států k podpoře kultury spoření a k posunu směrem k vyššímu podílu podporovaných způsobů spoření. Na národní úrovni Pravidelné zasílání penzijních výpisů všem občanům: toto opatření spotřebitele přiměje považovat státní penzi pouze za část širší strategie budoucího finančního zajištění a povzbudí je k podniknutí konkrétních opatření, protože jasně uvidí, na co budou mít v důchodu nárok. Kontrola národních opatření na podporu úspor: může zahrnovat zvážení účinnosti stávajících schémat motivace k úsporám na penzi, zvážení jejich dopadu a viditelnosti, a posouzení, zda jsou správně zacíleny při změnách v chování lidí, kteří potřebují motivovat k úsporám.

16 Technické detaily 7

17 7Technické detaily 7.1 Vyčíslení schodku v úsporách na penzi Metodika Metodika použitá k vyčíslení schodku v úsporách na penzi je založena na agregátní analýze následujících zemí: Česká republika, Německo, Španělsko, Francie, Maďarsko, Irsko, Itálie, Litva, Polsko, Rumunsko a Velká Británie. Schodek v úsporách na penzi byl vyčíslen také pro Rusko a Turecko tedy země, v nichž Aviva působí - aby bylo možné vytvořit analýzu a srovnat výsledky se zeměmi, které se neřadí k 27 členům EU. U každého z případů byla vypracována detailní analýza, jejímž cílem bylo vyčíslit roční schodek příjmu a kapitálový schodek v důchodu. Na základě této analýzy byl vypočítán objem dodatečných úspor, který by tento schodek kapitálu vyrovnal. Různorodost penzijních systémů napříč členskými státy EU vyžaduje určité zjednodušení, které umožňuje smysluplné srovnání mezi jednotlivými zeměmi. Definovány byly tři kategorie: státní penze, povinné a dobrovolné penze ze soukromého sektoru, dávkově definované (Defined Benefit, DB), povinné a dobrovolné penze ze soukromého sektoru, příspěvkově definované (Defined Contribution, DC). Nepenzijní produkty používané výhradně k poskytování příjmu v důchodu jsou v analýze také zahrnuty v kategorii soukromých penzí (DC). Takové případy byly identifikovány pouze tři: V Maďarsku, kde dobrovolné individuální penzijní účty spravují banky a burzovní makléři. V Německu a Španělsku, kde jsou pojistné smlouvy používány konkrétně k zajištění příjmu v důchodu. Data Vstupní údaje pro tuto analýzu byly stanoveny na základě sekundárního výzkumu prováděného společností Deloitte a diskusních setkáních odborníků z jednotlivých zemí v rámci celé společnosti Aviva. Původní analýza zahrnovala deset členských států EU (zhruba 80 % evropské populace). Za účelem vyhodnocení schodku v úsporách na penzi v kontextu celé EU byly výsledky extrapolovány. Východisko Základní předpoklady používané pro tuto analýzu byly následující: Proměnná Předpoklad Náhradový poměr Nízký příjem: 90 %; střední příjem: 65 %; vysoký příjem: 55 % Výnosnost úspor Věk odchodu do důchodu 5 % ročně Průměrný věk odchodu do důchodu v dané zemi Citlivostní scénáře používané pro testování alternativních modelů jsou variacemi základních předpokladů. 17

18 7.2 Stanovení úrovní nepenzijních aktiv Rozsah a data Data týkající se nepenzijních aktiv byla získána z globálního modelu osobních finančních zdrojů, který vypracovala Aviva ve spolupráci s Oliverem Wymanem. I když v časovém období tohoto modelu a studie společnosti Deloitte existují rozdíly, lze v obou případech stanovit roční sumu, která umožňuje přímé srovnání částek potřebných k pokrytí schodku v úsporách na penzi a částek, které lidé ročně spoří v rámci nepenzijních zdrojů. Vyčíslení nepenzijních aktiv závisí do značné míry na předpokládaných srážkách tj. na daňových dopadech při prodeji nepenzijních aktiv a míře, do jaké budou tato aktiva moci financovat například dlouhodobou péči, eventuelně budou odkázána rodině či přátelům. Ve všech případech jsme použili 10% sazbu daně na příjmy získané prodejem všech finančních zdrojů. Analýza nepenzijních aktiv pracovala se třemi scénáři: 1. Penzisté, kteří získávají své příjmy ze 100 % prostředků v životním a důchodovém pojištění, 50 % z ostatních likvidních aktiv, zcela bez využití výnosů z nemovitého majetku (ostatní majetek je odkázán další generaci nebo se využije k pokrytí neočekávaných výdajů, např. na zdravotní péči, dlouhodobou péči apod.). 2. Penzisté, kteří získávají svůj příjem ze všech svých aktiv kromě nemovitého majetku.. Penzisté, kteří získávají své příjmy z veškerého majetku včetně nemovitého (ačkoli tato možnost je nepravděpodobná a vyžadovala by přesnou předpověď délky života!). Úroveň příspěvku k vyrovnání schodku úspor na penzi z nepenzijních aktiv je zaokrouhlena na nejbližších 5 %, aby odrážela pravděpodobnou přesnost a nejistotu ohledně toho, do jaké míry tato aktiva budou skutečně dostupná pro financování důchodu. První z těchto scénářů se nejvíce blíží dnešní situaci, ačkoli v regionu nedisponujeme konzistentními daty o neočekávaných výdajích a o tom, kolik majetku je odkazováno dědicům. Model je velice optimistický. Nejenže vyžaduje efektivní odprodej nahromaděných aktiv a přesné určení délky života na straně jednotlivce, ale tento scénář nebere v potaz ani množství majetku odkázaného budoucím generacím. 7. Přístupy občanů ke spoření Průzkum spotřebitelského chování Průzkum spotřebitelského chování v oblasti úspor, který probíhá již sedmým rokem, je globální kvantitativní studií přístupu spotřebitelů k takovým tématům, jako jsou riziko, poradenství, investice a důchod. Pro společnost Aviva ji provádí společnost The Futures Company. Jde o reprezentativní průzkum mezi dospělými staršími 18 let, který se snaží pojmenovat a sledovat spotřebitelské postoje v oblasti spoření. Tato studie poskytuje vyšší úroveň hodnocení spotřebitelské problematiky v každé zemi. Průzkum společnosti Aviva pokrývá v roce 2010 šest evropských trhů: Velkou Británii, Francii, Itálii, Španělsko, Polsko a Irsko. Na každém trhu bylo osloveno tisíc respondentů. 18 Pozor, schod(ek)! vyčíslení chybějících úspor na penzi v Evropě

19 O společnosti Aviva Aviva je šestá největší pojišťovací skupina na světě*. Jejích služeb využívá 5 milionů klientů ve Velké Británii, Evropě, Severní Americe, Asii a Tichomoří. Mezi hlavní činnosti společnosti Aviva patří dlouhodobé spoření, správa fondů a pojištění. Celosvětový objem tržeb společnosti činil k 1. prosinci ,1 miliardy liber a hodnota spravovaných fondů dosáhla výše 79 miliard liber. Strategie společnosti Aviva má v Evropě dvě části, které umožňují využít všechny příležitosti v tomto regionu: za prvé se jedná o kvantový skok, což znamená přechod od dřívějšího systému 12 samostatných společností do jediné efektivní a dobře fungující celoevropské společnosti (Aviva Europe SE), a za druhé je to strategický rozvoj našeho 58% podílu ve společnosti Delta Lloyd po primární veřejné nabídce v listopadu roku V roce 2009 vytvořila společnost Aviva Europe prostřednictvím svých distribučních kanálů (včetně Bancassurance) více než 16, miliardy liber (6 % výsledku skupiny) nového obchodu, a výrazně tak přispěla k dosažení provozního zisku ve výši 797 milionů liber (dle mezinárodních účetních standardů (IFRS), 9 % zisku skupiny). * na základě celosvětové výše hrubého předepsaného pojistného k 1. prosinci 2009 Další informace vám sdělí Oddělení pro styk s médii: Jon Bunn, Corporate Affairs and Communications Director, Aviva Europe +44 (0) Oddělení pro veřejné záležitosti: Ian Beggs, Head of European & International Public Affairs +44 (0) /2010 Aviva plc

Proč potřebujeme důchodovou reformu?

Proč potřebujeme důchodovou reformu? Proč potřebujeme důchodovou reformu? V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 40 mld. Kč. o Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) o Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) o Mimořádná

Více

Pozor, schod(ek)! Vyčíslení chybějících úspor na penzi Září 2010

Pozor, schod(ek)! Vyčíslení chybějících úspor na penzi Září 2010 Pozor, schod(ek)! Vyčíslení chybějících úspor na penzi Září 2010 Aviva v České republice Silná mezinárodní pojišťovací skupina Aviva se řadí k předním poskytovatelům životního a penzijního pojištění v

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Citlivostní analý za valorizace dů chodů

Citlivostní analý za valorizace dů chodů Popis výsledků citlivostní analýzy valorizace důchodů Zadání Na základě požadavku Odborné komise pro důchodovou reformu se níže uvedená citlivostní analýza zabývá dopady změny výše valorizace vyplácených

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

EU Společná zpráva o penzích: Pokrok a klíčové výzvy v poskytování přiměřených a udržitelných penzí v Evropě

EU Společná zpráva o penzích: Pokrok a klíčové výzvy v poskytování přiměřených a udržitelných penzí v Evropě EU Společná zpráva o penzích: Pokrok a klíčové výzvy v poskytování přiměřených a udržitelných penzí v Evropě projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech Zpracoval: Výzkumný ústav práce

Více

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ Prezentace J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, Evropské radě dne 9. prosince 2011 Pakt euro plus v souvislostech Evropa 2020 Postup při makroekonomické

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Výpočet dopadů do státního rozpočtu při změně státního příspěvku v DPS

Výpočet dopadů do státního rozpočtu při změně státního příspěvku v DPS Výpočet dopadů do státního rozpočtu při změně státního příspěvku v DPS Vzhledem k neexistujícímu průzkumu veřejného mínění jsou výpočty pravděpodobné a přibližné. Tyto výpočty byly provedeny na základě

Více

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy I. Deficit státního rozpočtu způsobený vyvedením části pojistného Návrh vládní důchodové reformy představený panem ministrem práce a sociálních věcí Ing.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. 1. Hlavní charakteristika důchodového systému

ČESKÁ REPUBLIKA. 1. Hlavní charakteristika důchodového systému ČESKÁ REPUBLIKA 1. Hlavní charakteristika důchodového systému Zákonné starobní důchody se skládají ze dvou částí z rovného základního důchodu a důchodu odvozeného z výdělku na základě osobního vyměřovacího

Více

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací IP/08/0 V Bruselu dne 19. března 08 Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací Podle dnes zveřejněné 1. zprávy Evropské

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

ING Bank Svět spoření. Praha, 4. března 2014 www.vseosporeni.cz

ING Bank Svět spoření. Praha, 4. března 2014 www.vseosporeni.cz ING Bank Svět spoření Praha, 4. března 2014 www.vseosporeni.cz Obsah prezentace Úvod Mezinárodní průzkum ING Bank Index úspor domácností ING Bank Potenciál spoření Hlavní zjištění www.vseosporeni.cz 2

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/13 VYDÁNO DNE 13.2. 13 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Téměř polovina dotázaných občanů (46 ) je z hlediska úspor a půjček v plusu, třetina (34 ) má bilanci vyrovnanou

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012 MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 212 Předkrizové období období konvergence Pozitivní role zahraničního kapitálu

Více

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008 Úvěrová krize ve vyspělých zemích a finanční stabilita v ČR Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Plzeň, 8. října 2008 I. ČNB - finanční stabilita jako její významný cílc Finanční stabilita

Více

ING Bank Svět spoření

ING Bank Svět spoření ING Bank Svět spoření Libor Vaníček Ředitel retailového bankovnictví Praha 16. ledna 2013 www.ingbanksvetsporeni.cz Co je ING Bank Svět spoření Aktivita, při které shromažďujeme dostupné informace o úsporách

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Statistika. hospodaření. a financování veřejných. rozpočtů. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava

Statistika. hospodaření. a financování veřejných. rozpočtů. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava Statistika hospodaření a financování veřejných rozpočtů Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST ČR PŘEHLED HOSPODAŘENÍ

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Státní rozpočet na rok 2005 Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Východiska Koncepce reformy veřejných financí 2003-2006 Konvergenční program ČR Makroekonomická predikce MF Cíl Zvrácení negativního

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 11. března 2015, Karlovy Vary OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED

Více

Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky

Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky Vladimír r Tomší šík člen bankovní rady ČNB SeminářČeské společnosti ekonomické a ŠkodyAuto Vysoké školy Pozice nových zemí EU v rámci evropské integrace 12.

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Praha 25. 11.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Praha 25. 11. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Praha 25. 11. 2006 Obsah: 1. Jak rychle rostla česká ekonomika a jaká je její ekonomická

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice Výzkum: Češi a investice Výzkum Češi a investice Nese důraz na finanční gramotnost nějaké ovoce? 2 Je éra poučování o RPSN a dluhové pasti za námi? Nechávají finančně gramotní lidé ležet své peníze na

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013

DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013 DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013 PROČ? 2012: 1důchodce = 1,8 ekonomicky aktivních 2050: 1 důchodce = 1,2 ekonomicky aktivních Schodek důchodového účtu v roce 2012 = 45 mld. Kč 95 % příjmů důchodců je tvořeno

Více

Finanční gramotnost pro ZŠ Životní etapy z pohledu financí

Finanční gramotnost pro ZŠ Životní etapy z pohledu financí Životní etapy Dětství a dospívání (0-25 let) Mladší produktivní věk (25-50 let) Pozdější produktivní věk (50-75 let) Čas odpočinku (75- ) Životní etapy I. Dětství a dospívání Podpora rodičů zajištění Velice

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře)

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Následující analýza výhodnosti vstupu do II. pilíři vychází ze stejné metodologie, která je popsána v Pojistněmatematické zprávě

Více

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů Dr. Vít Samek Hotel Renaissance 30. března 2006 PRAHA Důchodové systémy dnes World Bank terminologie Státní penze Povinné

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 Platí mluvené slovo Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 rád bych vás také přivítal na dnešní bilanční tiskové konferenci. Snímek Hlavní události roku

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006)

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006) Doktorand: Jiří Vopátek VŠE Praha, Fakulta managementu v J. Hradci Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku II. pilíře v rámci důchodového zabezpečení ve stáří. Příspěvek přibližuje uvedený pilíř

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Průzkum uskutečněný mezi obyvatelstvem (ve věku 15+) v několika zemích - tj. v Rakousku, České republice a na Ukrajině -září 1 - Návrh průzkumu Tato

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Tisková zpráva 26. února 2014 Mgr. Andrea Winklerová Marketing & Communication +420 737 263 113 andrea.winklerova@gfk.com Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Nejvýraznějšímu

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

O stárnutí populace aneb o kouzlu prognóz

O stárnutí populace aneb o kouzlu prognóz O stárnutí populace aneb o kouzlu prognóz Pozorování. Z předpokladů, přijatých Poradním expertním sborem ministra financí a ministra práce a sociálních věcí (dále jen PES) a stvrzených zápisem č. 2 z jeho

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému (BiDi) České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Důchodový systém, jeho změny a dopady Významné prodloužení

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Švédská důchodová reforma jakožto inspirace pro český penzijní systém Swedish pension reform as an inspiration for the Czech pension system

Více

Tisková zpráva. Zjištění průzkumu spotřebitelského klimatu GfK v Evropě za druhé čtvrtletí roku 2013

Tisková zpráva. Zjištění průzkumu spotřebitelského klimatu GfK v Evropě za druhé čtvrtletí roku 2013 Tisková zpráva 22. července 2013, 0:00 Spíše zamračeno... 22. července 2013 Rolf Bürkl T +49 (0) 911 395-3056 konsumklima@gfk.com Ursula Fleischmann Podniková komunikace T +49 (0) 911 395 2745 F +49 (0)

Více

Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR

Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR Vývoj strukturálních deficitů v EU Zlepšení strukturálních deficitů díky pozitivnímu ekonomickému vývoji v roce

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE Radim Boháček NHÚ AV ČR SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Bratislava, 9. února 2007 Obsah: 1. Hrubý domácí produkt (HDP) a růstová výkonnost

Více

Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007

Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007 Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007 Odvětví přímého prodeje v roce 2007 Přímý prodej prodej spotřebního zboží, případně služeb prostřednictvím jejich osobního představení prodejcem

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013 Výsledky za rok 2012 Praha, 21. března 2013 Český pojistný trh neroste Vývoj celkového předpisu trhu, v miliardách Kč +1,3% -0,1% 114,5 116,1 115,7 115,5 Životní pojištění 41,2 42,7 46,6 47,4 Neživotní

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Dopady stárnutí populace na zdravotnický systém v ČR a v Evropě

Dopady stárnutí populace na zdravotnický systém v ČR a v Evropě Dopady stárnutí populace na zdravotnický systém v ČR a v Evropě PhDr. 23. února 2012 Institut pro veřejnou diskusi, Perspektiva českého zdravotnictví: Jaký vliv má demografický vývoj v ČR na stav zdravotnictví

Více

Většina zemí Eurozóny bojuje s průměrným daňovým zatížením téměř 44% HDP

Většina zemí Eurozóny bojuje s průměrným daňovým zatížením téměř 44% HDP Vydal: Auditor SK s. r. o., člen sítě UHY International Většina zemí Eurozóny bojuje s průměrným daňovým zatížením téměř 44% V zemích G8 se pouze Rusko pohybuje pod 20 % Nejrychleji rostoucí země nemají

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Činnost PT1 Odborné komise pro důchodovou reformu. Vít Samek (Vladimír Bezděk)

Činnost PT1 Odborné komise pro důchodovou reformu. Vít Samek (Vladimír Bezděk) Činnost PT1 Odborné komise pro důchodovou reformu Vít Samek (Vladimír Bezděk) Mandát PT1 OK pro DR Analyzovat efektivitu státní podpory doplňkových důchodových systémů s ohledem na jejich motivační funkci

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE VELKÉ BRITÁNII, SLOVENSKÉ REPUBLICE A ČESKÉ REPUBLICE. James Milne 11. září 2009

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE VELKÉ BRITÁNII, SLOVENSKÉ REPUBLICE A ČESKÉ REPUBLICE. James Milne 11. září 2009 SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE VELKÉ BRITÁNII, SLOVENSKÉ REPUBLICE A James Milne 11. září 2009 Financování služeb sociální péče Všechny vlády citlivě vnímají úroveň veřejných výdajů a všechny společnosti

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 937 95 973 9 991 růst v % 1, 1, 1,,, 1,,,3,,

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Ministerstvo financí ČR září 2011 Změna

Více

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. března 2009 (12.03) (OR. en) 7322/09 UEM 77 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu

Více

Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování

Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování Stavební spořen ení s jistotou k vlastnímu bydlení XV. evropský kongres Evropského sdružen ení stavebních spořitelen Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování Detlef

Více

Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru

Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru Mezinárodní konference 4. 5 března 2014, hotel Avanti, Brno Stárnutí obyvatel ČR Nejnovější

Více