Další informace vám sdělí Oddělení pro styk s médii: +44 (0) Oddělení pro veřejné záležitosti: +44 (0)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Další informace vám sdělí Oddělení pro styk s médii: +44 (0)20 7662 3101 Oddělení pro veřejné záležitosti: +44 (0)207 662 0552 www.aviva."

Transkript

1 Pozor, schod(ek)! Vyčíslení chybějících úspor na penzi v Evropě Září 2010

2 Obsah Shrnutí 1. Úvod 5 2. Schodek v úsporách na penzi v Evropě 6. Schodek v úsporách na penzi z pohledu jednotlivce Přístupy Evropanů ke spoření Závěry 6. Výzvy k činům 7. Technické detaily 17 2 Pozor, schod(ek)! vyčíslení chybějících úspor na penzi v Evropě

3 Shrnutí Úvod Narůstající tlak na evropské penzijní systémy vyvolaný stárnutím populace představuje všeobecně uznávaný problém. Poměr důchodců k pracujícím se přitom bude dále jen zvyšovat. Cílem této studie je posoudit, zda jsou finanční prostředky na budoucí zajištění penzí pomocí systematické kvantifikace schodku v úsporách na penzi v Evropě dostatečné. Schodek v úsporách na penzi vyjadřuje rozdíl mezi finančními prostředky, které budou lidé odcházející do důchodu v letech potřebovat k udržení odpovídající životní úrovně, a výší penze, kterou mohou od státu očekávat. Aby bylo možné vytvořit komplexní obrázek prostředků pro finanční zajištění v důchodu, zaměřuje se zpráva i na úroveň tzv. nepenzijních aktiv, jimiž lidé disponují, a zkoumá přístup spotřebitelů k odchodu do důchodu. Schodek v úsporách na penzi v Evropě V Evropské unii činí roční schodek v úsporách na penzi 1,9 bilionu eur, což je zhruba 19 % HDP za rok Tento výpočet vychází z předpokladu, že pro zajištění odpovídající životní úrovně v důchodu potřebují lidé v průměru 70 % svého příjmu z doby před odchodem do důchodu, a dále předpokládá 5% návratnost investic z prostředků vložených do penzijních fondů. Další analýza ukazuje, že pro odstranění tohoto schodku jedno jediné řešení nestačí. - V případě, že by se výnosnost penzijních fondů zvýšila z 5 % na 8 %, schodek v úsporách na penzi by stále dosahoval 1,66 bilionu eur. - V případě, že by se důchody poskytované státem zvýšily o 10 %, schodek v úsporách na penzi by stále činil 1,59 bilionu eur. - Pokud by důchodci vystačili s pouhými 50% svého původního příjmu, schodek v úsporách na penzi by činil 669 miliard eur. - Zvýšení věkové hranice pro odchod do důchodu v jednotlivých zemích o 10 let by znamenalo snížení schodku úspor na penzi na 841 miliard eur. Nepenzijní aktiva mohou pokrýt pouze 20 % schodku úspor na penzi. Schodek v úsporách na penzi pro jednotlivce K úplnému překlenutí svého osobního schodku budou muset někteří občané zvýšit své roční úspory až o eur. Schodek v úsporách na penzi bude mít pravděpodobně největší dopad na osoby se středními příjmy. Přístupy Evropanů ke spoření Obavy související s odchodem do důchodu jsou běžné, přesto ale nesnižují očekávanou výši příjmů v penzi. Lidé v Evropě se při financování svých penzí stále příliš spoléhají na státní důchody. Závěry Na evropské úrovni: - Schodek v úsporách na penzi je závažný, a pokud nebudou rychle přijata nezbytná opatření, bude se nadále zvyšovat. - Opatření budou muset zahrnovat kombinaci reforem a změn v chování spotřebitelů. - Je potřeba zvýšit povědomí lidí o nutnosti začít co nejvíce a co nejdříve spořit. Na individuální úrovni: - Každý musí přijmout větší odpovědnost za své vlastní finanční zajištění v důchodu. - Na schopnost jednotlivce udržet si svou životní úroveň má největší vliv výše jeho úspor v průběhu produktivního věku v poměru k jeho očekáváním v důchodu. - Nepenzijní finanční zdroje, např. nemovitosti, jsou pouze součástí širší strategie pokrytí potřeb jednotlivce v důchodu. Od slov k činům Pro řešení schodku úspor na penzi a pro podporu vyšší úrovně spoření vyzývá Aviva k následujícím krokům: - Evropská komise by měla vytvořit evropský standard kvality pro důchody, čímž by navrátila důvěru spotřebitelů v nástroje penzijního spoření. Zároveň by měla stanovit a monitorovat evropský cíl pro penzijní spoření tak, aby byly národní vlády nuceny přehodnotit své penzijní systémy s ohledem na větší zastoupení spoření. - Vlády jednotlivých zemí by měly všem občanům zasílat pravidelné výpisy, aby jasně viděli, jaký důchod mohou očekávat, a mohli revidovat efektivitu jednotlivých možností spoření na důchod tak, aby se jim nejvíce vyplatilo. Starší lidé se budou muset spolehnout na více zdrojů, které by jim zajistily v důchodu dostatečný příjem, nebo budou muset pracovat déle. Mladší lidé mají více času zvýšit částku, kterou si každý rok na důchod spoří.

4 Nemůžeme ignorovat skutečnost, že vyšší průměrná délka života s sebou přináší nové výzvy pro vlády, jednotlivce i jednotlivá odvětví ekonomiky. Všichni, kterých se to týká, by si měli uvědomit, že život není jen delší, ale v každém ohledu i bohatší. 1

5 1 Úvod Demografické trendy za posledních 20 let ukazují, že evropská populace stárne, přičemž poměr důchodců k lidem v aktivním věku vzroste z 1:4 v roce 2010 na 1:2 v roce Pokroky ve vědě a lékařství jsou úžasné zvyšují délku života, zároveň však nelze přehlížet skutečnost, že delší délka dožití a klesající porodnost přinášejí nové problémy vládám, jednotlivcům i jednotlivým odvětvím ekonomiky. Všichni by si měli uvědomit, že život není jen delší, ale v každém ohledu také bohatší. Postupy, které vlády jednotlivých států přijaly k řešení tohoto problému, se pohybují od mírného zvyšování věku pro odchod do důchodu, přes posun k příspěvkově definovaným důchodovým systémům až po zavedení povinného či dobrovolného penzijního připojištění pro všechny pracující. I když se jedná o pozitivní kroky, vlády nadále čelí stále narůstajícímu tlaku na zajištění státních důchodů. Tento tlak ještě zesílil v souvislosti se současnou finanční krizí, což znamená, že každý bude muset nyní přijmout vyšší odpovědnost za zajištění své vlastní budoucnosti. Doposud byly snahy pochopit závažnost možného nedostatečného důchodového zabezpečení po celé Evropě sporadické a zaměřovaly se pouze na národní úroveň. Aviva se touto zprávou snaží vnést do debaty celoevropské hledisko spotřebitele a snaží se zkoumat rozdíl mezi důchodem, jaký lidé potřebují pro zachování odpovídající životní úrovně, a důchodem, s jakým mohou momentálně počítat. Ve spolupráci se společností Deloitte jsme se pokusili tento rozdíl mezi očekáváním a skutečností kvantifikovat a nazvali jsme jej schodek v úsporách na penzi (angl. pension gap ). Výsledky této analýzy nás přiměly položit si otázku, jakými finančními zdroji lidé mimo svůj důchod disponují a jak vnímají své finanční možnosti po odchodu do důchodu. Abychom našli odpovědi na tyto otázky, posuzovali jsme výši nepenzijních finančních zdrojů, kterými disponují lidé v Evropě, a ve spolupráci se společností The Futures Company jsme zkoumali jejich postoj k důchodu. Tato zpráva vás provede závěry zmíněné analytické studie, která jak doufám nabídne inspirativní pohled na úroveň úspor napříč kontinentem. Zaměřili jsme se záměrně na aspekt adekvátnosti celé debaty zabývali jsme se otázkami typu: Kdo bude co mít?, Co bude potřebovat? a Kde to získá? s cílem nabídnout Evropské unii, vládám jednotlivých zemí i jejich občanům pohled na to, co může přinést budoucnost a jaké to může mít důsledky. Doufám, že tato zpráva přispěje k debatě tím, že určí rozsah problému a jeho odlišnosti v jednotlivých zemích Evropy. Tato zpráva představuje počátek dlouhodobějšího závazku společnosti Aviva zkoumat a řešit tyto problémy ve spolupráci se spotřebiteli, vládami a orgány dohledu, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Andrea Moneta Generální ředitel Aviva, EMEA 1 Prognóza poměru závislosti ve vyšším věku pro 27 států EU ( ), Eurostat aviva.co.uk 5

6 Schodek v úsporách na penzi v Evropě 2.1 V Evropské unii činí roční schodek v úsporách na penzi 1,9 bilionu eur V současné době existuje nepoměr mezi výší důchodu, který budou lidé pobírat, a částkou, kterou k životu po odchodu do penze potřebují. Společnost Aviva tento schodek v úsporách na penzi kvantifikovala tak, že spočítala, kolik by lidé odcházející do důchodu v letech 2011 až 2051 museli ročně naspořit, aby si kromě státního důchodu a důchodového připojištění i v penzi udrželi přiměřenou životní úroveň. Výraz přiměřený je v tomto případě definován jako průměrný příjem v důchodu ve výši 70 % příjmu před odchodem do penze (úroveň použitá Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která je rovněž v souladu s naším vlastním spotřebitelským průzkumem. Podrobnější údaje naleznete v části 7). Na základě tohoto přístupu a při zohlednění výhradně penzijních zdrojů výzkum společnosti Aviva ukazuje, že evropští občané musí každý rok spořit o 1,9 bilionu eur více, aby tento schodek v úsporách vyrovnali. To představuje 19 % evropského HDP za rok 2010, což je více než odhadované dopady nedávné ekonomické krize 2. Schodek v úsporách na penzi vyjadřuje rozdíl mezi důchodovým zabezpečením, které osoby odcházející do důchodu mezi roky 2011 a 2051 budou potřebovat k zajištění odpovídající životní úrovně po odchodu do důchodu, a výší penze, kterou mohou momentálně očekávat (vyjádřeno roční částkou) , , ,5 20,2 25, 170,5 97,6 68,8 40,2 24,5 91 LT HU IE CZ RO PL IT ES FR DE Miliardy eur za rok GB Jiné EU27 RUS TK Graf 1: Celkový roční schodek v úsporách na penzi obyvatel EU, kteří odejdou do důchodu v letech Finanční dopady celosvětové ekonomické a finanční krize (MMF, 2009) Schodek v úsporách na penzi byl vyčíslen také pro Rusko a Turecko. Viz Technické detaily (část 7). 6 Bohatství Pozor, schod(ek)! v penzi nebo vyčíslení chudí chybějících důchodci? úspor na penzi v Evropě

7 Schodek v úsporách na penzi se v jednotlivých zemích výrazně liší. Naprosto nejvyšší schodek lze najít v ekonomikách západní Evropy ve Velké Británii, Francii, Německu a Španělsku. Tyto země mají více obyvatel počet lidí odcházejících do důchodu zde proto bude vyšší. Tyto země také mají jedny z nejvyšších úrovní příjmů obyvatel v produktivním věku v celé Evropě, což znamená, že úroveň příjmů, kterou tito obyvatelé budou v penzi potřebovat, bude vyšší než v jiných zemích. Vyčíslení ročního schodku úspor na penzi ve střední a východní Evropě vyvolalo další úvahy o tom, co má na tento schodek vliv a co může přinést budoucnost. V mnoha z těchto zemích je schodek v úsporách na penzi nižší než v západní Evropě, což patrně ukazuje účinek nedávných reforem penzijních systémů v těchto zemích, které se konkrétně zaměřily na problémy přiměřenosti a udržitelnosti penzí. Výši schodku v úsporách na penzi v zemích střední a východní Evropy výrazně ovlivňují předpoklady ohledně inflace mezd a zisků z šedé ekonomiky. Společnost Aviva předpokládá, že mzdy v těchto ekonomikách se postupně vyrovnají mzdám v zemích západní Evropy, příjmy z oblasti šedé ekonomiky však do této analýzy zahrnuty nebyly. Zahrnutí odhadovaných zisků z šedé ekonomiky by schodek v úsporách zvýšilo téměř o 60 %. Důsledek: Navzdory tomu, že v Evropě existují poměrně dobře vyvinuté státní důchodové systémy, je zde rovněž patrný výrazný schodek v úsporách na penzi, který se bude se stárnutím populace dále zvyšovat. Lidé mohou zabránit snížení své životní úrovně v důchodu zvýšením úspor, nebo pozdějším odchodem do důchodu. 7

8 2.2 Jediná reforma na překlenutí schodku v úsporách sama o sobě nestačí Ačkoli se tato zpráva zaměřuje na přiměřenost, musíme také krátce zmínit otázku udržitelnosti. Fiskální systémy mnoha zemí nemusí v budoucnu 20 umožnit financování stárnoucí populace v současné míře. Zpráva o stárnutí populace sestavená Evropskou komisí v roce 2009 ukazuje nárůst výdajů na důchody do roku 2050 vyjádřený procentem očekávaného HDP ,1 % 8,4 % 8,2 % 0,7 % 14,0 % 6,6 % 1,2 % 1,0 % 2, % 10,9 % 1,9 % 10,4 % Současná úroveň (v % HDP) Další náklady (v % HDP) 11,6 %,6 % 2,4 % 2,6 % 1,5 % 7,8 % 4,0 % 6,8 % 6,8 % 6,6 % 2,1 % 10, % 4,0 % 0 Dodatečné náklady (mld. eur) ES 199,5 RO 27,5 IT 22,8 FR 59, HU 5,7 DE 87, LT 2,4 CZ 7,6 SK,8-2,5 % PL -18,2 GB 90,4 IE 25,6 Celkem 51,9 Graf 2: Zvýšení státních výdajů na důchody do roku 2050 (v % očekávaného HDP) Zdroj: Zpráva o stárnutí populace za rok 2009 (Evropská komise, 2008) Aby bylo možné vyrovnat schodek v úsporách na penze, musí vzít vlády v jednotlivých zemích v úvahu řadu možností. Zvýšení úrovně penzijního spoření by zajistilo pevný základ a statistiky ukazují, že míra úspor se v posledních několika letech zvýšila minimálně. Značnou roli zde ale budou hrát i faktory jako schopnost nebo ochota lidí šetřit, jakož i dluhy, které je třeba splácet. % 279 1,6 % 00 EPSG_SUM_ENG_2849_BRO 250 Míra hrubých úspor (%) 1 Půjčky domácností (bil. eur) 2 12 % 10,8 % 11 % Míra hrubých úspor pro 27 států EU (hrubé úspory domácností/ hrubý disponibilní příjem domácností, bez úpravy s ohledem na roční období). Zdroj: Eurostat Půjčky domácností pro 27 zemí EU (čisté toky půjček domácností, tj. nové půjčky-splátky). Zdroj: ECB % Graf : Míra hrubých evropských úspor a půjčky domácností Zdroj: Úrovně spoření domácností (Statistická databáze Eurostat 2010) 8 Bohatství Pozor, schod(ek)! v penzi nebo vyčíslení chudí chybějících důchodci? úspor na penzi v Evropě

9 Aviva zkoumala řadu potenciálních opatření pro řešení schodku změnou a vyvažováním klíčových vstupů do našeho modelu ročního schodku v úsporách. Tato analýza poskytuje důležité postřehy o velikosti a povaze schodku v úsporách a ukazuje důležité výzvy, kterým budou evropští politici čelit. Miliardy eur za rok % zisk z investic % zisk z investic do penzijních fondů do penzijních fondů 10% nárůst % nárůst státních důchodů státních důchodů Životní náklady v 50% výši příjmů Životní náklady v 50% před výši odchodem příjmů do důchodu před odchodem do důchodu Zvýšení věku pro odchod Zvýšení věku pro odchod do důchodu o 10 let do důchodu o 10 let Miliardy eur za rok Graf 4: Celkový schodek v ročních úsporách na penzi osob odcházejících do důchodu v letech , založený na variabilních ekonomických podmínkách Výsledky naší analýzy ukazují, že: Výše úspor je důležitější než jejich výnos: Zvýšení výnosu investic do penzijních fondů má na schodek v úsporách omezený dopad náš model předpokládá výnos ve výši 5 %, ale i při výnosu 8 % činí tento schodek stále 1,66 bilionu eur. Zvýšení státních důchodů by schodek v úsporách na penzi snížilo pouze o jednu šestinu: Desetiprocentní zvýšení státem vyplácených důchodů by snížilo schodek úspor na penzi na 1,59 bilionu eur. Navíc v současném ekonomickém prostředí a při tlaku na veřejné finance je zvýšení státních důchodů značně nepravděpodobné. Skromnější život v penzi sníží schodek v úsporách na penzi o dvě třetiny: Při životních nákladech v 50% výši příjmů před odchodem do důchodu se sníží schodek v úsporách na penzi na 669 miliard eur (přestože je taková úroveň nižší, než kolik uvádějí lidé jako potřebu pro pohodlný život v penzi (viz část 4)). Výrazný posun věkové hranice pro odchod do důchodu by byl účinný, ale kontroverzní: Zvýšení věku pro odchod do důchodu o 10 let sníží schodek v úsporách na penzi na 841 miliard eur, nicméně taková změna by musela být zaváděna v delším časovém horizontu, aby v souladu s předpokladem delšího věku dožití získala pochopení občanů a splnila jejich očekávání. Důsledek: Řada vlád jednotlivých zemí nedávno vedla nebo aktuálně vede debatu o zavedení několika z těchto možností. Již teď je však patrné, že pouze jediné opatření samo o sobě schodek v úsporách zcela nevyrovná. Vládní reformy budou muset vzít v potaz kombinaci těchto opatření, počínaje podporou vyšších úspor, přes zvyšování věku odchodu do důchodu až po případnou spolupráci s privátním sektorem. Cílem reforem musí být takové penzijní řešení, které bude odpovídat potřebám občanů. 9

10 2. Nepenzijní finanční zdroje mohou financovat pouze 20 % schodku úspor na penzi Mnoho Evropanů počítá s dalšími finančními zdroji kromě zdrojů investovaných do důchodového spoření jako součástí svých plánů na zajištění v důchodu. Ale do jaké míry mohou být nepenzijní finanční zdroje, např. nemovitosti, převedeny do důchodových příjmů, aby pomohly vyřešit nízké důchody? Míra, jakou nepenzijní finanční zdroje pomáhají vyrovnat schodek v úsporách na penzi, závisí na záměrech ohledně dědictví (tj. kolik lidé zanechají své rodině, přátelům a dalším osobám), na neočekávaných výdajích a na spotřebě (vztaženo k nejistotě lidí ohledně délky života, a tedy také ohledně toho, nakolik mohou ze svých zdrojů v důchodu čerpat). Je nezbytné, aby společnost i jednotlivci přemýšleli, jakým způsobem mohou být využity finanční zdroje na pokrytí nákladů spojených například s dlouhodobou péčí a jak se budou měnit modely zanechávání majetku budoucím generacím. Nejistota týkající se objemu, ve kterém budou nepenzijní finanční zdroje k dispozici pro financování důchodových příjmů, je příčinou, proč se odhady výrazně liší. Na základě daných základních predikcí vývoje Aviva odhaduje, že obyvatelé Evropy disponují 70 miliardami eur (20 % schodku úspor na penzi) až 1,08 bilionů eur (60 % schodku úspor na penzi) v nepenzijních aktivech, které mohou případně použít k financování důchodového příjmu. Příspěvky z nepenzijních aktiv Roční schodek v úsporách na penzi (v miliardách eur) Při výnosu (prodeji) 100 % prostředků z životního pojištění, 50 % ostatních likvidních aktiv a 0 % z nemovitostí Při výnosu (prodeji) 100 % prostředků z životního pojištění a ostatních likvidních aktiv a zároveň 0 % z nemovitostí Při výnosu (prodeji) 100 % prostředků z životního pojištění, ostatních likvidních aktiv a 100 % z nemovitostí Francie 24,5 0 % 40 % 80 % Česká republika 25, 10 % % 45 % Německo 468,8 20 % 0 % 55 % Maďarsko 9,5 20 % 5 % 1 % Irsko 20,2 0 % 45 % 90 % Itálie 97,6 55 % 85 % 220 % Litva 5 20 % 5 % 50 % Polsko 68,8 % 0 % 65 % Rumunsko 40,2 5 % 10 % 25 % Španělsko 170,5 % 25 % 85 % Velká Británie 79 % 25 % 50 % Rusko 401,7 5 % 5 % 10 % Turecko 91 5 % 10 % % Celkem 17 % 27 % 60 % Tabulka 1: Úroveň využití nepenzijních finančních zdrojů pro vyrovnání schodku v úsporách na penzi v jednotlivých zemích Je zřejmé, že samotné nepenzijní finanční zdroje penzijní nerovnost nepřeklenou, a to ani v případě, že by lidé byli ochotni utratit v důchodu celou jejich výši. Důsledek: Na makroekonomické úrovni nebudou nepenzijní aktiva stačit k plnému vyrovnání schodku úspor na penzi. Aktuální úroveň nepenzijních aktiv by proto měla být posuzována jen jako jeden z prvků širší strategie spoření na důchod. 10 Bohatství Pozor, schod(ek)! v penzi nebo vyčíslení chudí chybějících důchodci? úspor na penzi v Evropě

11 Schodek v úsporách na penzi z pohledu jednotlivce.1 Někteří občané budou muset pro úplné vyrovnání schodku v úsporách na penzi zvýšit každoroční úspory o eur Výše schodku v úsporách na penzi nemusí být pro jednotlivce dobře srozumitelná v případě, že je vyjádřena na úrovni celé národní ekonomiky. Graf níže zobrazuje průměrnou sumu, kterou by každý, kdo odejde do důchodu mezi lety 2011 a 2051, musel každý rok naspořit, aby zcela vyrovnal svůj osobní schodek v úsporách na penzi ,6 12, 9 9,1 Miliardy eur za rok ,6 7,0 7,9 5, ,9,0,1,4,7 2,4 1 0 HU LT IT PL RO CZ ES FR IE DE GB RUS TK Graf 5: Průměrný roční schodek v úsporách na penzi na osobu. (Pro osoby odcházející do důchodu v letech (v eurech)).2 Starší lidé budou muset pro získání dostatečného příjmu v důchodu kombinovat několik strategií, ti mladší mají na zvýšení svých každoročních úspor na penzi více času Podrobnější analýza ukazuje, že velkou část schodku v úsporách tvoří nedostatečné úspory lidí, kteří se blíží k důchodovému věku (do 10 let od státem stanoveného věku pro odchod do důchodu). Tito lidé nebudou mít před odchodem do penze čas nashromáždit odpovídající úspory k vyrovnání schodku a budou muset zvážit využití nepenzijních finančních zdrojů, nebo si prodloužit pracovní kariéru, případně slevit ze svých nároků v důchodu. Naproti tomu mladší lidé mají více času na pokrytí schodku zvýšením úspor: ještě je čas se tímto problémem zabývat.. Dopady schodku v úsporách na penzi nejvíce pocítí lidé se středními příjmy Ti, kteří mají blízko k odchodu do důchodu, mohou pokrytí tohoto schodku řešit komplexní strategií, jejímž jedním prvkem bude využití nepenzijních aktiv. Toto řešení nemusí představovat problém pro bohaté jednotlivce s množstvím nepenzijních finančních zdrojů, pro zbývajících 80 % populace budou však nepenzijní aktiva představovat roční dodatečný příjem jen zhruba ve výši 420 až 100 eur (výše částky opět závisí na předpokladech týkajících se spotřeby a dědictví). Zatímco u skupin obyvatel s nižším příjmem je větší pravděpodobnost dostatečného zabezpečení ze strany státní penze a systémů sociální péče, největší dopad pocítí občané se středními příjmy. Důsledek: Jednotliví spotřebitelé budou muset přijmout za své úspory vyšší zodpovědnost, a to co nejdříve. Budou si muset uvědomit svou finanční situaci a důkladně ji zvážit jak nyní, tak do budoucna. Ti, kteří nebudou schopni navýšit své úspory, nebo kteří nebudou chtít dlouhodobě investovat, budou muset pracovat déle (a odejít do důchodu později) nebo se spokojit s nižší životní úrovní v důchodu. 11

12 4Přístupy Evropanů ke spoření Kvantifikace ročního schodku v úsporách na penzi zdůraznila nutnost vyššího vytváření úspor pokud je to pro dotyčné občany možné. Co si o tom ale myslí občané a jaká jsou jejich současná očekávání ohledně důchodu? Nedávná studie, kterou pro společnost Aviva provedla agentura The Futures Company, zkoumala postoje a očekávání spotřebitelů v aktivním věku ohledně důchodu. 4.1 Obavy z důchodu jsou běžné, ale nevedly ke snížení očekávání ohledně výše příjmu v důchodu Většina lidí v každé ze zkoumaných zemí se obává, že nebude mít v důchodu dostatek peněz k zajištění přiměřené životní úrovně. Dvě třetiny respondentů uvedly, že k pokrytí jejich základních potřeb v důchodu by potřebovaly minimálně polovinu (50 %) úrovně svého příjmu před důchodem, většina by ovšem měla raději k dispozici alespoň dvě třetiny (75 %) svého měsíčního příjmu. Velká Británie Irsko Francie 100 % Asi / Asi 1/ Asi 1/ Čísla v gr Itálie Španělsko Polsko Graf 6: Kolik ze svého předpokládaného příjmu před odchodem do důchodu budete odhadem potřebovat pro pohodlný důchod? % mého měsíčního příjmu Asi /4 mého měsíčního příjmu Asi 1/2 mého měsíčního příjmu Asi 1/4 mého měsíčního příjmu Čísla v grafech jsou uvedena v procentech. Méně než 1/4 mého měsíčního příjmu Nezvažoval/a jsem, jaký příjem budu potřebovat Nevím 12 Bohatství Pozor, schod(ek)! v penzi nebo vyčíslení chudí chybějících důchodci? úspor na penzi v Evropě

13 4.2 Občané v Evropě stále očekávají, že jejich penzi bude do značné míry financovat státní důchodový systém Nejméně dva z deseti dotázaných očekávají, že státem přiznaný důchod bude po odchodu do penze jejich nejvýznamnějším zdrojem příjmu. V zemích, jako je Španělsko či Polsko, se toto číslo zvýšilo na čtyři dotázané z deseti. Další významné prvky zaopatření v důchodu představovaly v průzkumu penze a úspory, investice do nemovitostí nebo delší pracovní kariéra. Velká Británie Irsko Francie Důchod od Pravidelné ú Penzijní plán Zaměstnání Čísla v grafech j 2 0 Itálie Španělsko Polsko Graf 7: Co bude nejdůležitějším zdrojem financování vašeho důchodu? 18 Důchod od státu Pravidelné úspory na důchod Penzijní plán poskytovatele finančních služeb Zaměstnání i po dovršení důchodového věku Vaše nemovitost Jiná nemovitost než vaše Peníze, které vám poskytne rodina Hodnotné předměty, které hodláte prodat 28 Čísla v grafech jsou uvedena v procentech. 45 1

14 Na přímý dotaz překvapivě mnoho lidí odpovědělo, že akceptují skutečnost delšího setrvání v pracovním procesu, než dnes činí běžný důchodový věk. Čtyři z deseti osob v zemích, jako je Španělsko či Polsko, to dokonce přivítali, v Irsku dokonce pět z deseti dotázaných, což lze vnímat jako důsledek růstu dlouhověkosti a pokroků v medicíně. To s sebou samozřejmě přináší nové skutečnosti, protože se zaměstnavatelé budou muset přizpůsobit starší pracovní síle a zaměstnanci možná budou s rostoucím věkem vyhledávat alternativní zaměstnání. Velká Británie Irsko Francie Napros Spíše s Čísla v gra Itálie Španělsko Polsko Graf 8: Po dosažení obvyklého důchodového věku bych chtěl/a pracovat buď na plný, nebo na částečný úvazek. Naprosto souhlasím Spíše souhlasím Ani souhlasím, ani nesouhlasím Spíše nesouhlasím Vůbec nesouhlasím Nevím 18 Čísla v grafech jsou uvedena v procentech. 25 Důsledek: Občané si začínají uvědomovat nedostatek vlastních úspor na penzi, nicméně vlády a soukromý sektor se musí dále snažit s nimi o této problematice komunikovat. Pouhé spoléhání na stát jako poskytovatele příjmu v důchodu již není možné, protože státní penzijní systém je díky déle žijící stárnoucí populaci vystaven neustále rostoucímu tlaku. Je třeba vyvinout další úsilí, aby občané pochopili, v jakém rozsahu mohou využít další zdroje financování jejich potřeb v důchodu. 4 Bude nesmírně důležité nalézt nové způsoby, jak občany motivovat, aby více spořili. Vlády se snaží snížit závislost na státních penzích a podporují občany v tom, aby si více spořili. Podpora spořicích nástrojů jasnými a atraktivními pobídkami bude nepochybně účinným způsobem, jak posílit finanční samostatnost občanů v pozdějších letech. Soukromý finanční sektor pak musí nabízet produkty, které jsou jednoduché, jasné a důvěryhodné Pozor, schod(ek)! vyčíslení chybějících úspor na penzi v Evropě

15 5 Závěry Schodek v úsporách na penzi přináší závažné problémy v celé Evropě. I když se povaha těchto problémů a jejich potenciální řešení liší podle struktury stávajících systémů v jednotlivých zemích a podle sociálních a kulturních podmínek, společnost Aviva dospěla k následujícím závěrům, které jsou platné pro celý region: Závěry pro vlády Schodek v úsporách na penzi je značný, a pokud nebudou přijata okamžitá opatření, bude se jen zvyšovat. Ve skutečnosti neexistuje jediné samostatné opatření, které je možné použít k úplnému odstranění schodku v úsporách na penzi. Vlády jednotlivých zemí budou muset kombinovat různá opatření, jako je zvýšení věku pro odchod do důchodu nebo podpora vyšších soukromých úspor na penzi zejména u lidí se středním příjmem. Je třeba zvyšovat obecné povědomí o nutnosti začít více a dříve spořit. Závěry pro jednotlivce Jednotlivci budou muset přijmout vyšší zodpovědnost za svůj důchod. Nejvyšší vliv na schopnost udržet si životní úroveň má to, kolik si budeme schopni ušetřit během pracovní kariéry v poměru k našim očekáváním v důchodu. Nepenzijní finanční zdroje, jako jsou nemovitosti, mohou tvořit jen část širší finanční strategie na pokrytí potřeb v důchodu. 6 Výzvy k činům Za účelem řešení schodku v úsporách na penzi a podpory vyšší míry úspor vyzývá společnost Aviva k následujícímu: Na evropské úrovni Vytvoření evropského kvalitativního standardu pro důchody: ten umožní soukromému sektoru prokázat kvalitu a bezpečnost svých produktů. Spotřebitelům pak usnadní možnost srovnání a zvýší jejich důvěru. Stanovení evropského cíle pro úspory na penzi: evropský cíl pro úspory na penzi se liší podle zemí a lze ho vypočítat jako procento HDP. Cílem je motivovat vlády jednotlivých států k podpoře kultury spoření a k posunu směrem k vyššímu podílu podporovaných způsobů spoření. Na národní úrovni Pravidelné zasílání penzijních výpisů všem občanům: toto opatření spotřebitele přiměje považovat státní penzi pouze za část širší strategie budoucího finančního zajištění a povzbudí je k podniknutí konkrétních opatření, protože jasně uvidí, na co budou mít v důchodu nárok. Kontrola národních opatření na podporu úspor: může zahrnovat zvážení účinnosti stávajících schémat motivace k úsporám na penzi, zvážení jejich dopadu a viditelnosti, a posouzení, zda jsou správně zacíleny při změnách v chování lidí, kteří potřebují motivovat k úsporám.

16 Technické detaily 7

17 7Technické detaily 7.1 Vyčíslení schodku v úsporách na penzi Metodika Metodika použitá k vyčíslení schodku v úsporách na penzi je založena na agregátní analýze následujících zemí: Česká republika, Německo, Španělsko, Francie, Maďarsko, Irsko, Itálie, Litva, Polsko, Rumunsko a Velká Británie. Schodek v úsporách na penzi byl vyčíslen také pro Rusko a Turecko tedy země, v nichž Aviva působí - aby bylo možné vytvořit analýzu a srovnat výsledky se zeměmi, které se neřadí k 27 členům EU. U každého z případů byla vypracována detailní analýza, jejímž cílem bylo vyčíslit roční schodek příjmu a kapitálový schodek v důchodu. Na základě této analýzy byl vypočítán objem dodatečných úspor, který by tento schodek kapitálu vyrovnal. Různorodost penzijních systémů napříč členskými státy EU vyžaduje určité zjednodušení, které umožňuje smysluplné srovnání mezi jednotlivými zeměmi. Definovány byly tři kategorie: státní penze, povinné a dobrovolné penze ze soukromého sektoru, dávkově definované (Defined Benefit, DB), povinné a dobrovolné penze ze soukromého sektoru, příspěvkově definované (Defined Contribution, DC). Nepenzijní produkty používané výhradně k poskytování příjmu v důchodu jsou v analýze také zahrnuty v kategorii soukromých penzí (DC). Takové případy byly identifikovány pouze tři: V Maďarsku, kde dobrovolné individuální penzijní účty spravují banky a burzovní makléři. V Německu a Španělsku, kde jsou pojistné smlouvy používány konkrétně k zajištění příjmu v důchodu. Data Vstupní údaje pro tuto analýzu byly stanoveny na základě sekundárního výzkumu prováděného společností Deloitte a diskusních setkáních odborníků z jednotlivých zemí v rámci celé společnosti Aviva. Původní analýza zahrnovala deset členských států EU (zhruba 80 % evropské populace). Za účelem vyhodnocení schodku v úsporách na penzi v kontextu celé EU byly výsledky extrapolovány. Východisko Základní předpoklady používané pro tuto analýzu byly následující: Proměnná Předpoklad Náhradový poměr Nízký příjem: 90 %; střední příjem: 65 %; vysoký příjem: 55 % Výnosnost úspor Věk odchodu do důchodu 5 % ročně Průměrný věk odchodu do důchodu v dané zemi Citlivostní scénáře používané pro testování alternativních modelů jsou variacemi základních předpokladů. 17

Pozor, schod(ek)! Vyčíslení chybějících úspor na penzi Září 2010

Pozor, schod(ek)! Vyčíslení chybějících úspor na penzi Září 2010 Pozor, schod(ek)! Vyčíslení chybějících úspor na penzi Září 2010 Aviva v České republice Silná mezinárodní pojišťovací skupina Aviva se řadí k předním poskytovatelům životního a penzijního pojištění v

Více

BÍLÁ KNIHA. Agenda pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody. (Text s významem pro EHP) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final}

BÍLÁ KNIHA. Agenda pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody. (Text s významem pro EHP) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.2.2012 COM(2012) 55 final BÍLÁ KNIHA Agenda pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody (Text s významem pro EHP) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final} BÍLÁ KNIHA

Více

Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa. projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech

Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa. projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech Zpracoval: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Oddělení knihovnicko-informačních

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa. projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech

Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa. projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech Zpracoval: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Oddělení knihovnicko-informačních

Více

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final}

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2013 COM(2013) 150 final ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} CS CS 1. ÚVOD Evropa v současnosti čelí

Více

Úvod. Význam finanční gramotnosti

Úvod. Význam finanční gramotnosti 1. Tento dokument byl vytvořen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárodní sítě pro finanční vzdělávání (International Network on Financial Education, INFE), pod vedením Expertní skupiny pro finanční

Více

GENERALI TOP TALENT 2007

GENERALI TOP TALENT 2007 Návrh koncepce penzijní reformy v ČR Jan Krejsa ÚVOD... 3 NUTNOST REFORMY... 4 Demografický vývoj... 4 Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí... 5 Mezinárodní závazky... 6 IDEÁLNÍ DŮCHODOVÝ SYSTÉM?...

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

V ČR. Vypracoval: Bc. Martin SVOBODA, březen 07. VŠ: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví

V ČR. Vypracoval: Bc. Martin SVOBODA, březen 07. VŠ: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví NÁVRH KONCEPCE PENZIJNÍ REFORMY V ČR Vypracoval: Bc. Martin SVOBODA, březen 07 VŠ: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví Specializace: Účetnictví a finanční řízení podniku Email:

Více

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.11.2013 COM(2013) 801 final NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 CS CS 1. TRENDY A VÝZVY NA TRHU PRÁCE A VE SPOLEČNOSTI V

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X

Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X Reforma veřejných financí Jiří Rotschedl Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X Jiří Rotschedl Reforma veřejných financí 1 O B S A H 1 OBSAH 3 2 ÚVOD 7 2.1 FUNKCE STÁTU 8 2.2 NEZAMĚSTNANOST 9 2.2.1

Více

Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru

Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru Výběr iniciativ v Evropě Společný projekt evropských sociálních partnerů v pojišťovacím sektoru Insurance Europe je evropskou federací pojišťoven

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Důchodová diferenciace v ČR, v čase, podle krajů

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Důchodová diferenciace v ČR, v čase, podle krajů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Důchodová diferenciace v ČR, v čase, podle krajů Differentiation of pensions in the Czech Republic, in time, by regions Bc. Marie Kinštová

Více

Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech

Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2005 ŠÁRKA ČECHLOVSKÁ Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech 1. Evropská bytová politika Přestože je bytová politika v Evropské unii (EU) ponechána plně v působnosti

Více

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM)

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) Vladimír Bezděk PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) I. DÍL VP č. 25 Praha 2000 2 Stanoviska a názory v této studii jsou názory autora a nemusí nutně odpovídat

Více

Přispěje současná penzijní reforma v České republice skutečně k dlouhodobé finanční udržitelnosti důchodového účtu?

Přispěje současná penzijní reforma v České republice skutečně k dlouhodobé finanční udržitelnosti důchodového účtu? Přispěje současná penzijní reforma v České republice skutečně k dlouhodobé finanční udržitelnosti důchodového účtu? ONDŘEJ PRACHAŘ * Abstrakt: Tato práce si klade za cíl zjistit, jestli současná penzijní

Více

Penzijní připojištění a důchodová reforma

Penzijní připojištění a důchodová reforma Bankovní institut vysoká škola Praha Penzijní připojištění a důchodová reforma BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Beata Součková Pojistný makléř Vedoucí práce: Ing. Alois Rous Praha Duben 2009 Prohlášení: Prohlašuji,

Více

ÚLOHA KOMERČNÍHO POJIŠTĚNÍ V PENZIJNÍ REFORMĚ

ÚLOHA KOMERČNÍHO POJIŠTĚNÍ V PENZIJNÍ REFORMĚ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance ÚLOHA KOMERČNÍHO POJIŠTĚNÍ V PENZIJNÍ REFORMĚ The role of commercial insurance in the pension reform Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

DŮCHODOVÁ POLITIKA V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÁ POLITIKA V ČESKÉ REPUBLICE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIE DŮCHODOVÁ POLITIKA V ČESKÉ REPUBLICE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Markéta Halíková VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Jan Černohorský, Ph.D 2006 1 UNIVERSITY

Více

HORIZONTY. Efektivita marketingových kampaní. Novinky v bankovní legislativě. Tržní arbitráž. Čtvrtletník pro top management

HORIZONTY. Efektivita marketingových kampaní. Novinky v bankovní legislativě. Tržní arbitráž. Čtvrtletník pro top management listopad 2010 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY služby pro finanční sektor Efektivita marketingových kampaní Novinky v bankovní legislativě Tržní arbitráž IFRS pro pojistné smlouvy Fáze II Důležité

Více

ANALÝZA VÝZNAMU KAPITÁLOVÉHO TRHU PRO ROZVOJ EKONOMIKY ČR Marek Moudrý, Roman Binter

ANALÝZA VÝZNAMU KAPITÁLOVÉHO TRHU PRO ROZVOJ EKONOMIKY ČR Marek Moudrý, Roman Binter ANALÝZA VÝZNAMU KAPITÁLOVÉHO TRHU PRO ROZVOJ EKONOMIKY ČR Marek Moudrý, Roman Binter Analýza významu kapitálového trhu pro rozvoj ekonomiky ČR SHRNUTÍ...4. OBSAH VÝZNAM BCPP A JEJÍ PROPOJENÍ S ČESKOU EKONOMIKOU...5.

Více

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM)

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) Vladimír Bezděk PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) II. DÍL VP č. 25 Praha 2000 65 66 Obsah II. DÍL 4 Penzijní systémy v České republice a jeho výhledy...69

Více

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o přistěhovalectví, integraci a zaměstnanosti

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o přistěhovalectví, integraci a zaměstnanosti SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o přistěhovalectví, integraci a zaměstnanosti 1 Úvod...3 1. Současný rámec integrace v EU...4 1.1 Tampere a právní rámec na úrovni EU...4 1.2 Politické nástroje

Více

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 Jan Žůrek: Existuje vůbec optimální daňový systém? Dále v tomto vydání: Základ daně z příjmů právnických osob Návrh směrnice právě předložen Novinky

Více

FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Martina Malá Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie Důchodová reforma v České republice Martina Malá Bakalářská

Více

Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa. projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech

Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa. projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech Zpracoval: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Oddělení knihovnicko-informačních

Více

METODIKA K PROJEKTU AKTIVNÍ STÁRNUTÍ JAKO ODPOVĚĎ NA NADCHÁZEJÍCÍ SPOLEČENSKOU KRIZI V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPĚ

METODIKA K PROJEKTU AKTIVNÍ STÁRNUTÍ JAKO ODPOVĚĎ NA NADCHÁZEJÍCÍ SPOLEČENSKOU KRIZI V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPĚ METODIKA K PROJEKTU AKTIVNÍ STÁRNUTÍ JAKO ODPOVĚĎ NA NADCHÁZEJÍCÍ SPOLEČENSKOU KRIZI V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPĚ ÚVOD Tým Evropské rozvojové agentury vnímá aktuální demografické změny ve společnosti, narůstající

Více