Mikroflóra lidského organismu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mikroflóra lidského organismu"

Transkript

1 Mikroflóra lidského organismu 1 Úvod Lidský organismus není sterilní ani za normálních okolností. Jak povrch těla, tak řadu dutých systémů osidluje mikroflóra, která je za normálních okolností neškodná. Může však vyvolat postižení zdraví, pokud se v důsledku poranění nebo jiné poruchy zdraví dostane do jiného orgánového systému, než ve kterém se vyskytuje normálně. Může být rovněž zdrojem nebezpečí pro lidi s poruchami imunity. Fyziologická mikroflóra jednoho člověka může být také potenciálně riziková pro člověka jiného. Fyziologická mikroflóra rovněž různými mechanismy zabraňuje kolonizaci lidského těla dalšími mikroorganismy, včetně patogenů. V případě její narušení při antibiotické léčbě dochází ke vzniku tzv. superinfekce, při níž je organismus napaden neobvyklými a mnohdy za normálních okolností neškodnými mikroorganismy. 2 Kůže Normální počet bakterií na kůži je srovnatelný s počtem buněk lidského těla[2]. Ve druhovém zastoupení se vyskytuje především Staphylococcus epidermidis, různé druhy streptokoků a G+ tyčinky, které jsou v mikrobiologické praxi nazývány difteroidy. V mazových žlázách se nachází Propionibacterium acnes, které není za normálních okolností patogenní, ale není odstraněno při běžném mytí, kontaminuje vzorky získávané punkcí skrze kůži a může působit synergicky s patogenními bakteriemi, napadajícími kůži. Densita bakterií stoupá o čtyři až šest řádů v kožních záhybech s vlhkou zapářkou, běžně v podpaždí a rozkroku, v pupeční jizvě, u žen v rýze pod prsy, u silně obézních v rýze pod převislým břichem a u novorozenců a kojenců v krční rýze (do jejího vymizení růstem krku do délky). Bakterie mohou rozkládat složky potu a kožního mazu na prchavé látky, které se spolu s dalšími podílejí na vzniku tělesného pachu. Vyšší koncentrace bakterií se nachází na vlasatých a ochlupených částech těla. V kožních lézích nacházíme Staphylococcus aureus, jehož výskyt může mít epidemiologický význam u pracovníků manipulujících holýma rukama s již dále tepelně neopracovávanými potravinami. 3 Oči Za normálních okolností nemají vlastní mikroflóru, protože bakterie jsou zčásti ničeny lysozymem v slzách, zčásti odplavovány slzami. 1

2 4 Uši Zvukovody obsahují nepatogenní druhy rodů Corynebacterium, Mycobacterium a Staphylococcus. Jsou pokryty zde vylučovaným ušním mazem, který obsahuje antibakteriálně působící látky. 5 Dýchací ústrojí 5.1 Horní cesty dýchací Nosní dírky Z nepatogenních bakterií se zde nachází ve velkém množství Staphylococcus epidermidis, difteroidy a Branhamella catarrhalis. Z fakultativních patogenů nacházéme Haemophyllus influensae a Staphylococcus aureus Průchody nosní V nosních průchodech se nachází z nepatogenů především difteroidy. Na chloupcích v nose se snadno zachytí řada dalších mikroorganismů z prostředí, především pokud jsou vázány na prachové částice Vedlejší dutiny nosní Za normálních okolností by měly být bez mikroflóry, tj. i výskyt bakterií o nízké koncentraci je zde nutno posuzovat opatrně a s přihlédnutím ke klinickému stavu pacienta Nosohltan V nosohltanu se běžně vyskytují difteroidy, příležitostně Branhamella catarrhalis. Občasně zde mohou být přítomny viridující streptokoky, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis a Haemophillus influensae. Přítomnost N. meningitidis je normální u cca 5% populace. Tito nosiči mohou být zdrojem infekce pro zbyzek populace, sami mohou onemocnět v případě vyčerpání, stresu a přehřátí. 1 Nosní průchody až po nosohltan jsou, podobně jako dolní cesty dýchací, vybaveny řasinkovým epitelem, zachycujícím prachové částice i s nežádoucí mikroflórou a po obalení hlenem je transportujícím do nosohltanu. Protože je zde, na rozdíl od dolních cest dýchacích, řasinkový epitel dostupný vyšetření, používají se jeho testy ke stanovení výkonnosti řasinkového aparátu jako celku. Nejčastější uspořádání testu je takové, že na definovaném a dobře dostupném místě v nosních průchodech položíme buď krystalek některé z neškodných ale silně hořkých látek, nebo zrnko potravinářské barvy a sledujeme, kdy začne vyšetřovaná 1 Tato infekce se vyskytovala častěji u odvedenců na vojnu v jarním termínu, kteří absolvovali fyzicky náročný výskyt ve vedrech pozdního jara nebo počínajícího léta. 2

3 osoba cítit hořkou chuť nebo se objeví barva na patrových obloucích nebo zadní klenbě nosohltanu. 5.2 Hrtan a dolní cesty dýchací Za normálních okolností se zde u zdravého člověka mikroorganismy nevyskytují. 6 Urogenitál 6.1 Močové cesty Močové cesty jsou za normálních okolností bez bakterií, což je zajištěno jednak prouděním moče 2, jednak kyselým ph moče. Nejspodnější část močové trubice bývá kolonizována G- koky, Corynebacterium sp. a mykoplasmaty. ph moče vyhovuje z patogenů a fakultativních patogenů bakteridům, difteroidům, stafylokokům a Candida albicans. Velmi úporné jsou infekce močových cest bakteriemi z čeledi Enterobacteriaceae, zejména z rodu Proteus. 6.2 Zevní genitál Vedle kožních bakterií a výše jmenovaných bakterií konce močové trubice je zde obligátne přítomno Mycobacterium smegmatis (u mužů v záhybu za předkožkou, u žen v záhybech kolem labia minora a clitoris. Jde o nepatogenní bakterii, která však může být mylně diagnostikována (především při mikroskopickém vyšetření stěrů) jako patogenní mykobakteria. 6.3 Pochva U dívek před dozažením pohlavní zralosti a u žen po klimakteriu je kolonizována enterokoky, koaguláza negativními stafylokoky, koliformními bakteriemi a difteroidy. V období reprodukční zralosti zde dominují laktobacily (tzv. Dördeleinův bacil) a vedle nich jsou přítomny kvasinky, difteroidy a mykoplasmata. Mikroflóra také reaguje na menstruační cyklus. 7 Mikroflóra trávicího ústrojí 7.1 Úvod Celé trávicí ústrojí není sterilní. Na rozdíl od jiných dutých systémů lidského těla se v něm vyskytuje fyziologická mikroflóra (podobný jev existuje do určité míry pouze v dýchacím ústrojí a v dolní části ženského genitálu). Zatímco fyziologická mikroflóra dalších 2 Proto nedostatečný pitný režim zvyšuje riziko infekcí močových cest. 3

4 orgánových systémů má význam především jako inhibitor průniku nežádoucí, patogenní, mikroflóry, fyziologická mikroflóra GIT se přímo účastní na jeho funkci. U býložravců je působení fyziologické mikroflóry natolik významné, že při její inhibici během antibiotické léčby může dojít až k letálním poruchám funkce GIT. Tyto problémy nejsou tak významné u masožravců a všežravců, včetně člověka, nicméně i v humánní medicíně vyvolává léčbou navozená dysmikrobie GIT závažné poruchy a běžně se ji klinická medicína snaží snížit co do intenzity i délky trvání na nejnižší možnou úroveň. Z hlediska vývojového je jasné, že dutiny, vyplněné částečně natrávenými složkami potravy (jaké se nacházejí už v rámci trávicího systému ostnokožců a podobných živočichů) se nutně musely stát ekologickou nikou umožňující život některých bakterií a dalších mikroorganismů. A je rovněž logické, že následující vývoj musel konvergovat k saprofytickému a symbiotickému vztahu těchto mikroorganismů k makrohostiteli. 7.2 Vývoj mikroflóry GIT během života Lidská mikroflóra se rozvíji během individuálního vývoje. Novorozenec je sterilní a jeho tráviví ústrojí je postupně osidlováno mikroflórou, jejímž zdrojem je především matka a poté i další členové rodiny. Hlavní změny ve smyslu přiblížení se dospělému stavu prodělá mikroflóra trávicí trubice během přechodu od plného kojení ke smíšení stravě. Někteří autoři ([1][5]) popisují větší či menší rozdíly mezi kojenými a nekojenými dětmi. V dutině ústní je hlavním mezníkem prořezání zubů na pomezí kojeneckého a batolivého věku a následně úplná ztráta chrupu (pokud k ní dojde) v seniu. 7.3 Stav poznání Výzkumem mikroflóry trávicího ústrojí člověka i dalších savců (především hospodářsyk významných zvířat) se zabývala a zabývá řada autorů, nicméně stav poznání především mikroflóry tenkého střeva silně závisí na technických možnostech jak konkrétního pracoviště, tak i celkového stavu techniky anaerobních kultivací ve světovém měřítku. Problém mikroflóry trávicí trubice (u člověka od žaludku po distální partie tlustého střeva) spočívá v přítomnosti velmi striktních anaerobů, jejichž kultivace je mimořádně technicky náročná. Z toho důvodu o existenci některých mikroorganismů víme pouze z analýzy fragmentů DNA, nepatřících žádné ze známých a kultivovatelných balterií. Z tohoto důvodu také v řadě případů nejsou zcela jasné a jednoznačné názory na fyziologický význam, případně patogenitu těchto mikroorganismů. 7.4 Dutina ústní Densita mikroorganismů v dutině ústní je uváděna 10 7.g 1 přičež v mikroflóře dominují viridující streptokoky (α hemolýza) a neisserie, pravidelně jsou přítomny laktobacily, mikrokoky a nehemolyzující streptokoky (γ).[4] Důležitý je především vztah ústní mikroflóry ke tvorbě zubního kazu. Patogenita mikroflóry je dána dvěma faktory: 4

5 schopností vytvořit povlak, plak, na povrchu zubu, oddělující prostředí na povrchu zubu od zbytku dutiny ústní (dominující látkou plaku jsou polysacharidy analogické škrobu, vytvářené některými bakteriemi z jednoduchých saharidů) schopnost vytvářet organické kyseliny schopné narušit zubní sklovinu Z epidemiologického hlediska je významné vylučování některých patogenů slinnými žlázami (např. virus vztekliny u většiny savců). 7.5 Hltan V hltanu se vyskytují především nepatogenní grampozitivní koky a tyčky. V oblasti tonsil se mohou vyskytovat jako patogen i β hemolytické streptokoky. Nosičství tohoto druhu bakterií může mít negativní následky u zaměstnanců ve výrobě potravy. Přibližně % populace má v horní části hltanu Neisseria meningitidis, která může při stresu (námaha, přehřátí) prorazit slizniční bariéru a vyvolat potenciálně fatální meningitidu. Nejčastěji se tento jev vyskytuje u dorostenců a mladých dospělých, byl jedním z jevů doprovázejících zvýšenou fyzickouz zátěž mladých mužů po nástupu na základní vojenskou službu v jarním období. 7.6 Jícen V jícnu se vyskytuje především spolykaná mikroflóra dutiny ústní a mikrobiální kontaminace, zavlečená z potravy. Nemá většinou praktický význam. Pouze v případě patologických výchlipek jícnu může dojít k tomu, že se v nich hromadí spolykaná potrava, která nepokračuje dále do žaludku, a díky této mikrobiální kontaminaci zahnívá. 7.7 Žaludek Žaludek představuje velice agresívní prostředí (nízké ph, koncentrace trávicích enzymů). Dlouhou dobu přetrvávala představa o sterilitě prostředí v žaludku. Od druhé poloviny 80. let minulého století se hromadily důkazy přetrvávání speciálně přizpůsobené bakterie, přežívající v hloubi žlázek žaludeční sliznice. Jedná se o Helicobacter pylori, gramnegativní bakterii rohlíčkovotého tvaru, anaerobní, pohyblivou. Ukazuje se (jak epidemiologické souvislosti, tak i klinický průběh případů po eradikaci této bakterie), že uvedená bakterie je příčinou přinejmenším části případů gastroduodenální vředové choroby. U výskytu helikobakteru byla též prokázána úzká vazba na rakovinu žaludku a dostal se proto v 90. letech minulého století na seznam prokázaných lidských karcinogenů IARC. Přestože je helikobakter anaerobní a velice špatně se kultivuje (klinická diagnostika se provádí z vyšetření protilátek, případně bioptických vzorků žaludeční sliznice), je všeobecně přijímaná hypotéza, že se mohou vitální buňky dostat regurgitací do slin a cestou líbání, případně kousání z jednoho krajíce, lízání z jedné zmrzliny apod. infikovat další osobu. V posledních letech byl význam helokobaktera jako význačného původce žaludečních vředů i nádorů žaludku zpochybněna. 5

6 Z výsledků některých studií plyne, že helikobakter sám o sobě nemůže u zdravého člověka vyvolat primární lézi sliznice, pouze zapříčiňuje, že se akutní léze (vyvolaná stresem, dietní chybou apod.) nezhojí, ale přemění v chronický proces. Žaludeční vřed v současné době není považován za významný rizikový faktor karcinomu žaludku; starší práce, které tuto souvislost ukazovaly, byly kompromitovány skutečností, že nedokázaly rozlišit rané fáze nádoru od čistě vředových lezí; z tohoto důvodu v případě nosičství Helicobacter pylori není nutno z tohoto faktu samotného, bez přítomnosti dalších rizikových faktorů, dělat závěr o nutnosti vzniku karcinomu žaludku. 7.8 Tenké střevo Denzita bakterií je v duodenu a jejunu nižší (10 4.ml 1 ) než v ileu ( ml 1 ). Ze známých druhů obsahuje streptokoky, Bacteroides sp., kvasinky, entrobakterie, bifidobakterie a laktobacily. Z laktobacilů mají zdravotně pozitivní význam Lactobacillus acidophillus, L. bulgaricus a L. casei. Příznivě působících kvasných procesů se účastní i některé druhy enterokoků. 7.9 Tlusté střevo a konečník Ve tlustém střevě se nachází kolem 400 druhů bakterií, z nichž jen kolem 60% je možno zachytit kultivací (včetně nejnáročnějších známých postupů pro striktní anaeroby) Děti Dominantní je Bifidobacterium infantis,b. bifidum, B. longum a Lactobacillus acidophillus. Bylo zjištěno [2], že dětským trávicím ústrojím projde Lactobacillus bulgaricus a Streptococcus thermophillus. Většinou jsou u stejných druhů přítomny v dětském střevě jiné kmeny než u dospělých Dospělí Dominantní je Lactobacillus acidophillus, Bifidobacterium bacterium, Lactobacillus salivarius a enterokoky. Skrze trávicí ústrojí projdou [2] Lactobacillus casei, Streptococcus thermophillus, Lactobacillus salivarius a Lactobacillus bulgaricus. Dále jsou u dospělých známy 3 bakterie rodů Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Stapyhlococcus a Streptococcus. Známý je i výskyt Candida albicans. Přes 99% bakterií tlustého střeva jsou striktně anaerobní druhy rodů Bacteroides, Fusobacterium, Clostridium, Peptostreptococcus a Eubacterium. Příznivě působící bakterie okyselují střevní obsah, blokují rozvoj patogenů a nepříznivých bakterií, blokují přeměnu dusičnanů na dusitany a vytvářejí některé vitamíny skupiny B a vitamín K. 3 Od dětí, zejména velmi malých, je údajů poskrovnu. 6

7 Nepříznivě působící bakterie přispívají k riziku kolorektálního karcinomu tvorbou dusitanů a přeměnou žlučových kyselin na karcinogenní desoxycholát Vývodné cesty jater a pankreatu Zatímco vývodné cesty pankreatu nebývají pravidelně osídlovány, ve žlučových cestách mohou dlouhodobě přežívat některé střevní bakterie, odolné vůči vysoké koncentraci žlučových kyseliny a dalších pro většinu běžných bakterií limitujících látek. Výsledkem je možnost dlouhodobého přežívání lidských patogenů Salmonella typhi a Salmonella paratyphi ve žlučových cestách, což může být jedním z faktorů vzniku dlouhodobého a obtížně sanovatelného nosičství (především Salmonella typhi). 7

8 Reference [1] anonymus: Gut Microflora, [2] anonymus: Normal Body Flora, invista.com/health/microbes/bacteria/normal.htm [3] Connecticut Center of Health: Intestinal Bacteria in the Newborn Baby; [4] Hrubý S. a kol.: Mikrobiologie v hygieně výživy; Avicenum, Praha, 1984, str [5] The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products: Background Paper to the Revision of the CVMP Guideline on Safety Evaluation of Antimicrobial Substances Regarding the Effects on Human Gut Flora; pdf dokument na adrese: 10 stran 8

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE POTRAVIN A BIOTECHNOLOGIÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY PROBIOTICKÉ POTRAVINY

Více

Antibiotická rezistence kmenů Escherichia coli a její význam v potravním řetězci. Bc. Tomáš Valenta

Antibiotická rezistence kmenů Escherichia coli a její význam v potravním řetězci. Bc. Tomáš Valenta Antibiotická rezistence kmenů Escherichia coli a její význam v potravním řetězci Bc. Tomáš Valenta Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Abstrakt česky Diplomová práce je zaměřena na popis antibiotické rezistence

Více

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění.

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Úvod do oborů Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Imunologie je poměrně mladý lékařský vědní obor, který se zpočátku

Více

Vědecký výbor výživy zvířat

Vědecký výbor výživy zvířat Vědecký výbor výživy zvířat PROBIOTIKA A PREBIOTIKA VE VÝŽIVĚ ZVÍŘAT Prof. Ing. Vojtěch Rada, CSc. Prof. Ing. Milan Marounek, DrSc. Praha, červen 2005 Výzkumný ústav živočišné výroby Přátelství 815, Praha

Více

Probiotika a startovací kultury

Probiotika a startovací kultury Vědecký výbor pro potraviny Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVP Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVP Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument X Pro veřejné použití Název

Více

Studijní opora Komunitní ošetřovatelská péče v gynekologii Yvetta Vrublová

Studijní opora Komunitní ošetřovatelská péče v gynekologii Yvetta Vrublová Studijní opora Komunitní ošetřovatelská péče v gynekologii Yvetta Vrublová OSTRAVA 2012 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Materiál byl vytvořen

Více

Buněčná a humorální odpověď u hlubokých pyodermií psů a reakce na terapii

Buněčná a humorální odpověď u hlubokých pyodermií psů a reakce na terapii VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ Klinika chorob psů a koček KLINIKA PRO PSY A KOČKY V OLOMOUCI MVDr. František ŠPRUČEK Buněčná a humorální odpověď u hlubokých

Více

Studijní opora HYGIENA VÝŽIVY. Doc. MUDr. Pavel Dlouhý Ph.D., MUDr. Jolana Rambousková, CSc., Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D.

Studijní opora HYGIENA VÝŽIVY. Doc. MUDr. Pavel Dlouhý Ph.D., MUDr. Jolana Rambousková, CSc., Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. Studijní opora HYGIENA VÝŽIVY Doc. MUDr. Pavel Dlouhý Ph.D., MUDr. Jolana Rambousková, CSc., Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. Rozsah: 15 hodin výuky, 20 hodin konzultací 1. Bílkoviny, sacharidy Časový rozsah

Více

Alimentární onemocnění (infekce a otravy z potravin)

Alimentární onemocnění (infekce a otravy z potravin) Vědecký výbor pro potraviny Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVP Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVP Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument X Pro veřejné použití Název

Více

Souvislost výživy s rakovinou tlustého střeva. Anna Fialová

Souvislost výživy s rakovinou tlustého střeva. Anna Fialová Souvislost výživy s rakovinou tlustého střeva Anna Fialová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku souvislosti výživy s rakovinou tlustého střeva neboli kolorektálním

Více

OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE

OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ Ústav infekčních chorob a mikrobiologie OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE Prof. MVDr. František Treml, CSc. Doc. MVDr. Petr Lány, Ph.D. Prof.

Více

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle:

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle: listopad 2010 MF medireport V tomto čísle: KOMPLIKOVANÉ INFEKCE 18 Nové možnosti antimikrobní léčby u nitrobřišních infekcí v chirurgii ZÁCPA 22 Příčiny a léčba zácpy ORALAIR 24 léčba alergické pylové

Více

1/2014 OBOHACENÁ KREVNÍ PLAZMA JARNÍ TÉMA: ÚČINNÁ LÉČBA ALERGIÍ PŘÍLIŠ RYCHLÉ VYVRCHOLENÍ LÉČÍ POHYBOVÝ APARÁT ČASOPIS ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

1/2014 OBOHACENÁ KREVNÍ PLAZMA JARNÍ TÉMA: ÚČINNÁ LÉČBA ALERGIÍ PŘÍLIŠ RYCHLÉ VYVRCHOLENÍ LÉČÍ POHYBOVÝ APARÁT ČASOPIS ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU 1/2014 JARNÍ TÉMA: ÚČINNÁ LÉČBA ALERGIÍ PŘÍLIŠ RYCHLÉ VYVRCHOLENÍ ČASOPIS ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU VNÍMEJTE SE JAKO CELEK ROZHOVOR: S HEREČKOU A VÝTVARNICÍ JANOU KRAUSOVOU OBOHACENÁ KREVNÍ PLAZMA LÉČÍ

Více

Kniha zdraví. Informace pro klienty a partnery

Kniha zdraví. Informace pro klienty a partnery Kniha zdraví Informace pro klienty a partnery POTÍŽE ÚVOD SE SRDCEM A/NEBO CÉVAMI Sunkins Kniha zdraví 3 A A TRÁPÍ VÁS POTÍŽE SE SRDCEM A/NEBO CÉVAMI 1 POTÍŽE SE SRDCEM A/NEBO CÉVAMI Sunkins Kniha zdraví

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Pijeme zdravě? Bořivoj Havlík Průvodce spotřebitele, svazek č. 8 - Pijeme zdravě?, 1. vydání RNDr. Bořivoj Havlík, DrSc., Sdružení českých spotřebitelů,

Více

Crohnova choroba a ulcerózní kolitida

Crohnova choroba a ulcerózní kolitida Crohnova choroba a ulcerózní kolitida Připraveno ve spolupráci s Pracovní skupinou pro nespecifické střevní záněty. kolektiv autorů Crohnova choroba a ulcerózní kolitida Připravila Pracovní skupina pro

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Sulperazon obsahuje 128 mg sodíku v jedné lahvičce.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Sulperazon obsahuje 128 mg sodíku v jedné lahvičce. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SULPERAZON 2 g IM/IV Prášek pro injekční roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Jedna injekční lahvička obsahuje cefoperazonum 1 g jako

Více

odborný časopis pro lékárníky a laboranty

odborný časopis pro lékárníky a laboranty odborný časopis pro lékárníky a laboranty září/2008 Hypertenze / Přihlášky na konference / Cystitida / Nové trendy v řešení klimakterických obtíží / Léčivé účinky čajů / Andropauza / Rozhovor Nejdůležitější

Více

Editorial. Vážení čtenáři,

Editorial. Vážení čtenáři, Editorial Vážení čtenáři, za hlavní téma podzimního čísla jsme se rozhodli zvolit nemoci trávicího systému. Tyto nemoci jsou totiž v celém vyspělém světě na vzestupu a bohužel ani Česká republika není

Více

vybrané zajímavosti z oblasti reprodukčního zdraví

vybrané zajímavosti z oblasti reprodukčního zdraví vybrané zajímavosti z oblasti reprodukčního zdraví 2011 Miroslav Havlín, Radovan Haluza, Ivo Procházka, Drahomíra Polcarová Editorka: Zuzana Prouzová Vybrané zajímavosti z oblasti reprodukčního zdraví

Více

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E ÚČELOVÉ PUBLIKACE Liga proti rakovině Praha vydává letáky, brožury, publikace a další účelové informace pro onkologicky nemocné a pro jejich okolí. Snažíme se formou těchto brožur podat pomocnou ruku těm,

Více

Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku

Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta Klinika dětské otorhinolaryngologie FN Brno Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku Disertační práce řešitel: MUDr. Michaela Máchalová

Více

Potřeba seberealizace matek dětí s cystickou fibrózou a možnosti jejího naplnění. Romana Mauričová

Potřeba seberealizace matek dětí s cystickou fibrózou a možnosti jejího naplnění. Romana Mauričová Potřeba seberealizace matek dětí s cystickou fibrózou a možnosti jejího naplnění Romana Mauričová Bakalářská práce 2013/2014 * ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na matky pečující o dítě s cystickou

Více

Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol. příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING

Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol. příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING Autoři: MUDr. Miroslava Balaščaková, MUDr. Jana Bartošová, MUDr.

Více

Přístup žen k vaginálním infekcím

Přístup žen k vaginálním infekcím Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Přístup žen k vaginálním infekcím Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce: PharmDr. Blanka Kubičková Vypracovala:

Více

Šíření některých chorob v rámci globalizace

Šíření některých chorob v rámci globalizace Gymnázium Jana Nerudy Závěrečná práce studentského projektu Šíření některých chorob v rámci globalizace Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2014 Karolína Peterková Kristýna

Více

PREVENCE ONEMOCNĚNÍ ZDRAVÝM ŽIVOTNÍM STYLEM HEALTHY LIFESTYLE AS DISEASE PREVENTION

PREVENCE ONEMOCNĚNÍ ZDRAVÝM ŽIVOTNÍM STYLEM HEALTHY LIFESTYLE AS DISEASE PREVENTION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT PREVENCE ONEMOCNĚNÍ ZDRAVÝM ŽIVOTNÍM STYLEM

Více

Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta

Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta MIKROBIÁLNÍ OBRAZ KOŘENÍ Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc. Autor: Bc. Eva Večeřová Brno, květen 2012 Jméno a příjmení autora:

Více

Dietní stravování u osob se zánětlivým onemocněním trávicího ústrojí. Eva Klimentová

Dietní stravování u osob se zánětlivým onemocněním trávicího ústrojí. Eva Klimentová Dietní stravování u osob se zánětlivým onemocněním trávicího ústrojí Eva Klimentová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zánětlivého onemocnění trávicího ústrojí.

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra obecné zootechniky a etologie ZDRAVOTNÍ PORUCHY MORČAT A MOŽNOSTI JEJICH PREVENCE Vedoucí bakalářské

Více