N Příručka k softwaru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N Příručka k softwaru"

Transkript

1

2 Důležité iformace Důležité iformace Upozorěí Teto produkt obsahuje software, který je majetkem společosti Soy a je licecová dalšími dodavateli. a používáí tohoto softwaru se vztahují podmíky licečích smluv dodaých s produktem. Specifikace softwaru podléhají změám bez předchozího upozorěí a emusí být idetické s aktuálími koečými verzemi. Za aktualizace a rozšířeí softwaru budou pravděpodobě účtováy další poplatky. Za přihlášeí k odběru olie služeb od poskytovatelů bude pravděpodobě vyžadová poplatek a údaje o kredití kartě. Před přihlášeím k odběru fiačích služeb bude pravděpodobě třeba uzavřít dohody se zúčastěými fiačími istitucemi Soy Corporatio. Všecha práva vyhrazea. epovoleé kopírováí celého dokumetu ebo jeho částí je zakázáo. Dokumet Licečí smlouva a software s kocovým uživatelem ajdete v iformačím středisku VAIO Ifo Cetre. EERGY STAR Jako parter programu EERGY STAR společost Soy zaručuje, že teto produkt splňuje pravidla programu EERGY STAR pro úsporu eergie. Program Iteratioal EERGY STAR Office Equipmet Program je meziárodí program, který propaguje používáí eergeticky úsporých počítačů a kacelářského vybaveí. Teto program podporuje vývoj a šířeí produktů, jejichž fukce umožňují účiě sižovat spotřebu eergie. Jedá se o otevřeý systém s dobrovolou účastí subjektů. Program je zaměře a kacelářské vybaveí, jako apříklad počítače, displeje, tiskáry, faxy a kopírky. V rámci účastických zemí se pro tyto produkty používají jedoté stadardy a loga. EERGY STAR je registrovaá ochraá zámka v U.S.A.

3 Důležité iformace Ochraé zámky Soy, DVgate, DVgate Plus, Giga Pocket, HotKey Utility, Memory Stick Formatter, PictureGear Studio, SoicStage, SoicStage Masterig Studio, Soy otebook Setup, Soy Style Imagig, UI Desig Selector, VAIO Actio Setup, VAIO Edit Compoets, VAIO Media, VAIO System Iformatio, Memory Stick, logo Memory Stick, VAIO a logo VAIO jsou ochraé zámky společosti Soy Corporatio. Microsoft, Iteret Explorer, Widows Movie Maker, Widows Media Player, Widows XP Professioal, Widows Home Editio, Microsoft Works a logo Widows jsou ochraé zámky ebo registrovaé ochraé zámky společosti Microsoft Corporatio v U.S.A. a dalších zemích. i.lik je ochraá zámka společosti Soy, která ozačuje pouze produkty vybaveé připojeím IEEE Adobe, Adobe Acrobat Reader, Adobe Reader, Adobe Premiere LE a Adobe Photoshop Elemets jsou ochraé zámky společosti Adobe Systems Icorporated. QuickTime a logo QuickTime jsou licecovaé ochraé zámky. Ochraá zámka QuickTime je registrováa v U.S.A. a dalších zemích. RealOe Player je ochraá zámka ebo registrovaá ochraá zámka společosti Realetworks, Ic., v U.S.A. a dalších zemích. MoodLogic je ochraá zámka společosti MoodLogic, Ic. PowerPael je ochraá zámka společosti Phoeix Techologies Ltd. orto Iteret Security 2003 je ochraá zámka společosti Symatec Corporatio. EverQuest je registrovaá ochraá zámka společosti Soy Computer Etertaimet America Ic. Click to DVD je ochraá zámka společosti Soy Electroics. Drag Drop CD+DVD je ochraá zámka společosti Easy Systems Japa Ltd. WiDVD for VAIO je ochraá zámka společosti IterVideo, Ic. PowerDVD for VAIO je ochraá zámka ebo registrovaá ochraá zámka společosti CyberLik Corporatio. Všechy ostatí ázvy systémů, produktů a služeb jsou ochraými zámkami příslušých vlastíků. Ozačeí ebo eí v této příručce uvedeo. Specifikace podléhají změám bez předchozího upozorěí. Všechy ostatí ochraé zámky jsou zámkami příslušých vlastíků. Přehled softwaru, který je k dispozici pro teto model, ajdete a tištěé stráce Specificatios.

4 Registrace počítače VAIO Registrace počítače VAIO Registrace počítače Soy VAIO trvá pouze krátce. Po zaregistrováí budete moci využívat kvalitích služeb zákazíkům společosti Soy a získáte ásledující výhody: Club VAIO odborá pomoc olie, výukové materiály, tipy a triky, oviky, diskusí skupiy, soutěže, soubory a aktualizace softwaru ke stažeí zdarma. VAIO-Lik máte-li při používáí počítače potíže, můžete vyhledat možé řešeí a webu VAIO-Lik: Guaratee ochraa ivestic. Podmíky jsou uvedey a stráce Guaratee a další iformace ajdete v dokumetaci Guide to Troubleshootig ad Usig the VAIO Recovery ad Documetatio Disc. Při registraci počítače Soy VAIO postupujte podle ásledujících pokyů: 1 astavte připojeí k Iteretu (viz také Kofigurace modemu (straa 32)). 2 a pracoví ploše poklepejte a ikou VAIO Olie Registratio. Teto odkaz je uvede také v abídce Start. 3 V případě potřeby změňte jazyk a potom klepěte a tlačítko ext. 4 Klepěte a tlačítko Register ow a potom klepěte a tlačítko ext. Zobrazí se webová stráka https://registratio.soystyle-europe.com/vaio/registratio.asp. 5 Zadejte jméo a příjmeí. Sériové číslo počítače bude vyplěo automaticky. 6 Klepěte a tlačítko Submit. 7 Zadejte požadovaé údaje a potom klepěte a tlačítko Submit. Po dokočeí registrace počítače VAIO se zobrazí obrazovka s poděkováím. Pokud jste zadali ovou adresu, obdržíte zprávu s potvrzeím od klubu Club VAIO. Po zaregistrováí můžete kdykoli otevřít registračí stráku VAIO Olie Registratio a zaktualizovat údaje, aiž by bylo uté vyplňovat dotazík. 3

5 Software dodaý s počítačem Software dodaý s počítačem V této části je uvede přehled možostí softwaru dodaého s počítačem. Softwarový balík obsahuje předistalovaý software a dále aplikace, které lze aistalovat z dodaého disku VAIO Recovery ad Documetatio Disc.! Pro uživatele disku VAIO Recovery ad Documetatio Disc: po oboveí systému ebudou ěkteré přeistalovaé aplikace k dispozici. Další iformace ajdete v příručce Guide to Troubleshootig ad Usig the VAIO Recovery ad Documetatio Disc. 4 ěkteré z aplikací uvedeých íže pravděpodobě ejsou pro teto model k dispozici. Přehled softwaru, který je k dispozici pro teto model, ajdete a tištěé stráce Specificatios. Podrobé pokyy pro istalaci ajdete v příručce Guide to Troubleshootig ad Usig the VAIO Recovery ad Documetatio Disc. Většiu předistalovaých aplikací ajdete po kleputí a tlačítko Start a a příkaz All Programs. Software Soy (straa 5) Operačí systém a další software (straa 13)

6 Software dodaý s počítačem Software Soy Popis fugováí jedotlivých aplikací ajdete v souborech elektroické ápovědy dodaých s aplikací. Pro zobrazeí souboru ápovědy ve spuštěé aplikaci obvykle slouží klávesa <F1>. Click to DVD Soy Electroics S aplikací Click to DVD * můžete pouhým kleputím myši vytvářet špičkové zázamy DVD. Stačí k tomuto počítači Soy připojit digitálí videokameru Soy Digital Hadycam pomocí kabelu i.lik a můžete přeášet vaše rodié vzpomíky a disk DVD a sdílet teto obsah s ostatími. Aplikace Click to DVD vás dokoce provede čtyřmi jedoduchými kroky postupu, ve kterých můžete vytvářet abídky DVD s aktivími pohyblivými ikoami kapitol. Je-li počítač vybave aplikací Giga Pocket verze 5.5**, umožňuje aplikace Click to DVD převádět aalogový videosigál a digitálí. Další iformace alezete v souboru s elektroickou ápovědou aplikace Click to DVD. 5 * Použitelé u počítačů s jedotkou DVD-RW ebo DVD-/+RW. ** Před převáděím aalogového videosigálu a digitálí pomocí aplikace Click to DVD je ezbyté provést istalaci fukce TV aplikace Giga Pocket TV Setup. Podrobosti o istalaci fukce TV Setup ajdete v samostatém ávodu pro aplikaci Giga Pocket a v souborech elektroické ápovědy aplikace Giga Pocket.

7 Software dodaý s počítačem DVgate Soy Electroics Sada DVgate obsahuje 3 doplňkové aplikace: DVgate Motio, DVgate Still a DVgate Assemble. Tato sada umožňuje sado vybrat a upravit digitálí videoklipy a zkompilovat je do domácího videa v profesioálí kvalitě. Jestliže připojíte k počítači digitálí videokameru pomocí rozhraí i.lik, stává se z počítače střiža, v které lze vybraý zázam digitalizovat, zobrazovat v áhledu, stříhat a skládat a akoec ukládat sekvece ve formátech AVI ebo MPEG 1 a 2. Aplikace DVgate Still slouží k zobrazováí símků digitálího videa, které byly odesláy z digitálího videorekordéru ebo rekordéru digitálí videokamery (pouze v případě, pokud je kamera vybavea vstupem a výstupem pro digitálí video (DV I/Out) ebo alespoň výstupem (DV Out) pro aplikaci DV Gate Still), a k jejich ukládáí ve formě grafických souborů a pevý disk. 6 DVgate Plus Soy Electroics Aplikace DVgate Plus* je víceúčelová aplikace pro importováí a výstup digitálího videa a filmů do počítače VAIO. Umožňuje digitalizovat video z exterích zařízeí, provádět jedoduché úpravy a vytvářet výstup video dat, která je možé ahrát a videokazetu ebo uložit v počítači. Pro aplikace DVgate Plus jsou k dispozici dva režimy: Capture Mode a Output Mode. Režim digitalizace slouží k digitalizaci videa. Režim výstupu slouží k prováděí jedoduchých úprav a k vytvářeí výstupu video dat. * Platí pro všechy otebooky. EverQuest Soy Computer Etertaimet America Ic. EverQuest je oblíbeá počítačová hra, kterou může hrát více hráčů současě prostředictvím Iteretu. Další iformace ajdete a webu této hry, jehož odkaz je uvede a pracoví ploše systému Widows.

8 Software dodaý s počítačem Giga Pocket Soy Electroics Aplikace Giga Pocket* umožňuje sledovat televizí vysíláí a ahrávat oblíbeé programy do počítače. Další iformace získáte spuštěím demoverze aplikace Giga Pocket Demo z místí abídky a pracoví ploše. Je-li k dispozici pro teto model: podrobosti o softwaru, hardwaru a použití ajdete v samostaté elektroické příručce Giga Pocket Guide. 7 * K dispozici pouze u ěkterých modelů stolích počítačů. HotKey Utility ástroj HotKey Utility* umožňuje rychlý přístup k růzým fukcím pomocí klávesy F, apříklad zvyšováí hlasitosti. Další iformace ajdete v kapitole Klávesové zkratky a fukce s klávesou <F> v publikaci Příručka pro hardware. * Tato fukce je k dispozici pouze u otebooků. ISP Selector Soy Electroics Aplikace ISP Selector* umožňuje sadou istalaci požadovaého poskytovatele služeb Iteretu. Stačí zvolit v rozevíracím sezamu zemi a jazyk a zobrazí se dostupí poskytovatelé. Kleputím a tlačítko Istall vedle požadovaého poskytovatele se spustí istalace. Lze istalovat pouze poskytovatele z vybraé země. * V závislosti a modelu.

9 Software dodaý s počítačem Memory Stick Formatter Soy Electroics Aplikace Memory Stick Formatter* je speciálí aplikace pro formátováí paměťových karet Memory Sticks. Tuto aplikaci lze používat i pro přeformátováí těchto paměťových karet. Teto software lze avíc použít i pro přeformátováí takových paměťových karet Memory Sticks, které systém Widows edokáže rozlišit. Zformátováím paměťové karty Memory Sticks pomocí této aplikace budou veškerá data a kartě ztracea. V případě potřeby před formátováím zazálohujte data a kartě. K formátováí paměťových karet Memory Sticks epoužívejte příkaz Format systému Widows. 8 * K dispozici pouze u otebooků a stolích počítačů se zásuvkou Memory Stick. PictureGear Studio Soy Electroics Aplikace PictureGear Studio je software, který se sado používá a který přiáší uživateli maximum zábavy s fotografiemi pořízeými digitálím fotoaparátem. Software PictureGear Studio umožňuje sado přeášet fotografie do počítače, vytvářet fotografická alba a tiskout. PowerPael Phoeix Techologies ástroj PowerPael* slouží ke správě apájeí počítače a poskytuje důležité iformace o aktivitě systému a životosti baterií. Fukce automatické správy apájeí vybírá ejvhodější profil v závislosti a aplikaci, se kterou pracujete, a a podmíkách, ve kterých aplikaci používáte. Je-li k dispozici pro teto model: iformace ajdete v části Řízeí spotřeby pomocí ástroje PowerPael v Příručce pro hardware. * K dispozici pouze u ěkterých otebooků.

10 Software dodaý s počítačem SoicStage Soy Electroics Softwarová aplikace SoicStage využívá techologii a ochrau autorských práv OpeMG, kterou vyviula společost Soy Corporatio a která umožňuje ahrávat a přehrávat digitálí hudebí data v osobím počítači. Po zašifrováí a ahráí a pevý disk umožňuje techologie OpeMG data přehrávat v počítači, ale zabraňuje eoprávěému šířeí. Smyslem techologie OpeMG je vytvořit prostředí, ve které by bylo možé distribuovat větší možství velmi kvalití hudby, ale zároveň by emohlo docházet k eoprávěému šířeí hudebích souborů. Se softwarem SoicStage lze šifrovat a spravovat hudebí soubory stažeé do počítače prostředictvím služeb EMD ebo přijaté (či vytvořeé) z vlastího disku CD ebo z Iteretu. 9 SoicStage Masterig Studio Soy Electroics Aplikace SoicStage Masterig Studio umožňuje ahrávat písě z aalogových ahrávek ebo magetofoových pásků do počítače a ukládat je a disky CD-R ebo CD-RW ebo ve formě zvukových souborů. Soy otebook Setup Soy Electroics Aplikace Soy otebook Setup* slouží ke zjišťováí systémových iformací, astaveí předvoleb chováí systému a astaveí hesla pro zaputí apájeí počítače Soy. Je-li k dispozici pro teto model: iformace ajdete v části astaveí počítače pomocí ástroje Soy otebook Setup v Příručce pro hardware. * K dispozici pouze u ěkterých otebooků.

11 Software dodaý s počítačem Soy Style Imagig (zástupce a ploše) Soy Electroics Aplikace Soy Style Imagig usadňuje sdíleí digitálích fotografií a videa s ostatími čley rodiy a přáteli. Aplikace Soy Style Imagig společě s aplikací etwork Smart Capture vám umoží získat maximum zábavy s vašimi fotografiemi a videozázamy. Jestliže se zaregistrujete jako čle služby Soy Style Imagig, můžete ukládat fotografie a dokoce objedávat výtisky. Čleství ZDARMA můžete získat a webu: 10 UI Desig Selector Soy Electroics Aplikace UI Desig selektor umožňuje měit vzhled oke aplikace Giga Pocket. Další iformace ajdete v části Změa vzhledu oke pomocí aplikace UI Desig Selector (straa 34). VAIO Actio Setup Soy Electroics Aplikace VAIO Actio Setup* usadňuje správu astaveí aplikací, která řídí hardwarové události v počítači. Teto software apříklad umožňuje uživateli spouštět oblíbeé programy klávesovými zkratkami. Slouží ke správě astaveí klávesových zkratek a dalších astaveí. Další iformace ajdete v Příručce pro hardware. * K dispozici pouze u ěkterých modelů stolích počítačů.

12 Software dodaý s počítačem VAIO Edit Compoets 2.1 Soy Electroics Ic. Aplikace VAIO Edit Compoets, která je modulem plug-i pro aplikaci Adobe Premiere, je vybavea fukcemi pro podporu zařízeí s rozhraím i.lik -DV a umožňuje tak vytvářet domácí video, které si udrží skvělou kvalitu i po provedeí úprav. yí můžete ovládat zařízeí digitálího videa přímo z počítače, importovat a upravovat video a potom jej exportovat zpět do zařízeí. 11 VAIO Media 2.5 Soy Electroics Ic. Software VAIO Media umožňuje šířit po síti multimédia a umožňuje sdílet hudbu, video a soubory se statickými obrázky mezi počítači VAIO. Chcete-li zpřístupit vlastí soubory multimédií ostatím uživatelům počítačů VAIO připojeým ke klasické ebo bezdrátové síti, můžete váš počítač VAIO astavit jako server médií a ostatí počítače jako kliety médií. Další iformace ajdete v části Použití aplikace VAIO Media 2.5 (straa 22). VAIO System Iformatio Soy Electroics Aplikace VAIO System Iformatio* umožňuje okamžitě zjistit iformace o produktu (ázev modelu, sériové číslo, verze systému BIOS, verze a sériové číslo operačího systému) a systémové iformace (procesor, frekvece hodi, systémová paměť a mezipaměť) počítače. * K dispozici u všech stolích počítačů.

13 Software dodaý s počítačem VAIO Recovery ad Documetatio Disc Soy Corporatio Disk VAIO Recovery ad Documetatio Disc umožňuje provádět ovou istalaci systému a softwaru dodaém s počítačem. Dojde-li k poškozeí ebo áhodému smazáí ovladačů připojeých zařízeí, ajdete je a pevém disku (C:\Drivers). ovou istalací kokrétího ovladače zařízeí lze odstrait problém s počítačem, aiž by bylo uté obovit celý systém. avíc jsou a tomto disku uložey všechy potřebé příručky. Další iformace o používáí disku VAIO Recovery ad Documetatio Disc ajdete v tištěé příručce Guide to Troubleshootig ad Usig the VAIO Recovery ad Documetatio Disc.! Disk VAIO Recovery ad Documetatio Disc lze používat pouze v zakoupeém počítači Soy a elze jej použít v žádém jiém počítači Soy ai v počítači jiého výrobce. 12

14 Software dodaý s počítačem Operačí systém a další software Operačí systém Widows XP Professioal s aktualizací Service Pack 1 Microsoft Corporatio Operačí systém Widows XP Professioal, který byl vyviut z osvědčeého systému Widows 2000, představuje spolehlivý základ, se kterým bude váš počítač k dispozici vždy, když jej budete ejvíce potřebovat. Teto operačí systém je ejeom spolehlivější, ale abízí rověž fukce, které začě urychlují a usadňují řešeí systémových problémů. Díky ové podobě operačího systému Widows XP Professioal založeé a úkolech a ituitivějších stylech je práce s počítačem sadější, ež kdykoli předtím. S podporou ejovějších stadardů zabezpečeí a rozšířeou ochraou bezpečostí bráou firewall operačí systém Widows XP Professioal rověž udržuje vyšší bezpečost dat a osobích údajů. Je-li k dispozici pro teto model: odpovědi a otázky a odborou pomoc ajdete a webu: 13 Operačí systém Widows XP Home Editio s aktualizací Service Pack 1 Microsoft Corporatio Operačí systém Microsoft Widows XP Home Editio přiáší ovou úroveň spolehlivosti, která udržuje počítač v takovém stavu, aby byl vždy k dispozici. Pokud skutečě dojde k chybě, můžete systém rychle vrátit do stavu, ve kterém bylo vše v pořádku. ový a jedodušší vzhled umožňuje astavit vlastí způsoby používáí počítače. Pokud počítač sdílí více uživatelů, může každý využívat vlastí předvolby, protože teto operačí systém Widows umožňuje počítači řídit více čiostí ajedou. Během připojeí k Iteretu operačí systém Widows XP Home Editio automaticky chráí počítač před eoprávěým přístupem. Je-li k dispozici pro teto model: odpovědi a otázky a odborou pomoc ajdete a webu:

15 Software dodaý s počítačem Iteret Explorer 6.0 Microsoft Corporatio Iteretový prohlížeč Microsoft Iteret Explorer slouží k procházeí iteretových stráek. Průvodce Setup Wizard akofiguruje počítač tak, aby se automaticky připojoval k vašemu poskytovateli služeb. Kompletí balík ových aplikací umožňuje odesílat a přijímat poštu včetě příloh přes Iteret. Do sady součástí aplikace Iteret Explorer 6.0 patří apříklad etmeetig, Outlook Express ebo Microsoft Chat. Aplikace Iteret Explorer 6.0 rověž obsahuje 128bitové šifrováí jedá se o ejvyšší možou úroveň ochray veškeré iteretové komuikace, včetě používáí kreditích karet a fiačích trasakcí. Pro sadější používáí Iteretu je pro ové uživatele k dispozici kompletí elektroický výukový program. Odpovědi a otázky a odborou pomoc ajdete a webu: 14 Adobe Acrobat Reader 5.1 Adobe Systems Icorporated Software Acrobat Reader umožňuje zobrazit, procházet a tiskout elektroické dokumety ve formátu Adobe Portable Documet Format (PDF). Jedá se otevřeý formát souborů, který zachovává stadardy dokumetů vytvořeých a všech hlavích počítačových platformách. Se softwarem Acrobat Reader můžete ve webovém prohlížeči otevřít a zobrazit soubor ve formátu PDF pouhým kleputím a vložeý odkaz v souboru HTML. Rychle se zobrazí prví stráka, zatímco se bude stahovat zbytek dokumetu. Odpovědi a otázky a odborou pomoc ajdete a webu:

16 Software dodaý s počítačem Adobe Reader 6.0 Adobe Systems Icorporated Software Adobe Reader 6.0 je aplikace zdarma, která umožňuje zobrazit a tiskout dokumety ve formátu Adobe Portable Documet Format (PDF) a růzých hardwarových platformách a v růzých operačích systémech. Tato ová verze je podobá verzi Adobe Acrobat Reader a přiáší celou řadu účiých fukcí, které umožňují: Odesílat formuláře ve formátu Adobe PDF, které obsahují pole pro vyplěí a které byly vytvořey v aplikacích, jako apříklad Adobe Acrobat 6.0 Professioal ebo Adobe Form Desiger. Přehrávat růzé vložeé multimediálí obsahy, jako apříklad soubory QuickTime a MP3. Číst a uspořádávat velmi věré elektroické publikace (ebooks). Aktivovat možosti vyhledáváí a usaděí itegrovaé v souborech formátu PDF. Zobrazit prezetace a elektroické vizitky vytvořeé v aplikaci Adobe Photoshop Album a exportovat fotografie pro zpracováí olie (služby zpracováí fotografií olie se v jedotlivých oblastech liší). Odpovědi a otázky a odborou pomoc ajdete a webu: 15 Adobe Photoshop Elemets 2.0 Adobe Systems Icorporated Aplikace Adobe Photoshop Elemets přiáší ovou geeraci upravováí fotografií s ovými výkoými fukcemi, mezi kterými si každý uživatel ajde tu ejvhodější. Aplikace Photoshop Elemets, která je ejbohatší a ejproduktivější sadou ástrojů, umožňuje uživateli rozvíjet kreativitu, pracovat s maximálí efektivitou a dosahovat těch ejlepších výsledků se všemi obrazovými médii. Odpovědi a otázky a odborou pomoc ajdete a webu:

17 Software dodaý s počítačem Adobe Premiere 6.0 LE Adobe Systems Icorporated Jako doplěk aplikace DVgate Motio, umožňuje aplikace Adobe Premiere digitalizovat, ahrávat, vytvářet a upravovat video obsahující obraz, zvuk, aimace, fotografie, kresby, text a jiý materiál. Teto báječě jedoduchý a zároveň profesioálí ástroj pro úpravy videa skvěle vyplňuje mezeru mezi digitálím videem a webem. Růzé ástroje, včetě celé řady efektů a přechodů, umožňují připravit obrazový materiál pro převod a pásek ebo a disk CD-ROM. Adobe Premiere představuje sado použitelou a uiverzálí aplikaci, která kombiuje možosti profesioálí úpravy videa s vysoce kvalitím výstupem. Odpovědi a otázky a odborou pomoc ajdete a webu: 16 Drag' Drop CD+DVD DigiO / Easy Systems Japa Software Drag' Drop CD+DVD* představuje ejjedodušší způsob vytvářeí vlastích disků DVD ebo CD. Uživatelé mohou vytvářet vlastí zvukové disky CD ebo disky DVD, které lze ačítat ve většiě počítačů. Software rověž umožňuje vypalovat vlastí disky CD. Ovládáí je sadé: vyberete soubory, které chcete vypálit, a přetáhete je do příslušého oka, které odpovídá formátu disku CD ebo DVD. Po přetažeí souborů stačí klepout a tlačítko se šipkou a disk CD/DVD je hotov. Odpovědi a otázky a odborou pomoc ajdete a webu: * K dispozici pouze u ěkterých otebooků a modelů stolích počítačů.

18 Software dodaý s počítačem Microsoft Works Microsoft Corporatio Aplikace Microsoft Works obsahuje základí ástroje potřebé pro práci s počítačem. Mezi růzé součásti aplikace patří ástroje pro běžou poštu, účetictví, pláováí a mohé další. Teto software obsahuje elektroickou příručku Gettig Started. Další iformace a odborou pomoc získáte a webu: 17 MoodLogic MoodLogic, Ic. Aplikace MoodLogic slouží k uspořádáí skladeb podle tempa, žáru, iterpreta, roku, ázvu písě a dokoce podle álady, jako apříklad veselé, romatické ebo vyrovaé. Díky tomu můžete vytvářet sezamy stop podle álad a hudebích stylů. Další možosti: můžete vybrat ěkterou píseň a okamžitě vytvořit směs podobých písí, automaticky uspořádat hudbu v počítači, automaticky vkládat začky ID3, jediým kleputím přeést písě a směsi do přehrávače MP3 ebo přehrávače disků CD*, jediým kleputím vstoupit do databáze aplikace MoodLogic, která obsahuje ejuceleější dostupá data o písích. Další iformace a odborou pomoc získáte a webu: * Je vyžadová software pro vypalováí disků CD.

19 Software dodaý s počítačem PowerDVD for VAIO CyberLik Corporatio Teto software společosti CyberLik určeý pro počítače VAIO umožňuje vytvářet, defiovat a ukládat vlastí DVD videoprofily. Software PowerDVD XP for VAIO*, který vychází z verze PowerDVD XP Stadard, umožňuje vlastí astaveí způsobu přehráváí disků DVD. Můžete využít řady možostí iteraktiví avigace, astaveí paelu ástrojů a také prvků pro ovládáí obrazu a zvuku, které umožňují dosáhout maximálí kvality zobrazeí a ozvučeí. Další iformace a odborou pomoc získáte a webu: 18 * K dispozici pouze u modelů stolích počítačů. QuickTime 6.1 Apple QuickTime představuje techologii společosti Apple, která přiáší do webového prohlížeče a operačího systému Widows živé video, zvuk, hudbu, 3D a virtuálí realitu. Další iformace ajdete a webu:

20 Software dodaý s počítačem RealOe Player Realetworks Přehrávač videa a zvuku RealOe Player společosti Realetworks umožňuje uživateli pracovat se všemi hlavími typy médii v jedié aplikaci. Mezi řadu fukcí patří přístup k více ež rozhlasových staic s hudbou, zprávami a sportovím zpravodajstvím, přehráváí a ukládáí zvukových souborů a vytvářeí vlastích zvukových disků CD a dále možost místího uspořádáí zvukových klipů a videoklipů před jejich převodem do přeosých paměťových zařízeí. Další iformace ajdete a webu: 19 orto Iteret Security 2003 Symatec Aplikace orto Iteret Security 2003 společosti Symatec poskytuje základí ochrau před viry, hackery a hrozbami zabezpečeí. K dispozici jsou plé verze aplikací orto AtiVirus a orto Persoal Firewall, které účiě chráí počítač před ejčastějšími typy ohrožeí z Iteretu. Můžete rověž získat aplikaci orto Spam Alert pro blokováí evyžádaé pošty, a dále aplikaci orto Paretal Cotrol pro ochrau dětí během připojeí olie. Aplikace Ad Blockig elimiuje proužkovou reklamu a místí izerci při procházeí Iteretu. Teto balík softwaru obsahuje možost odběru aktualizací defiic virů zdarma po dobu 90 dí. Další iformace ajdete v souborech elektroické ápovědy a a webu:

21 Software dodaý s počítačem Widows Media Player 9 Microsoft Corporatio Aplikace Widows Media Player 9 výrazě zvyšuje kvalitu přehráváí tím, že přeáší datové proudy v režimech okamžitě ebo vždy zaputo, které jsou automaticky přizpůsobey potřebám uživatele. Tato aplikace, která dává uživateli plou kotrolu ad médii, obsahuje celou řadu fukcí a její používáí je rychlejší a sadější ež kdykoli předtím. Další iformace ajdete a webu: 20 Widows Movie Maker 2 Microsoft Corporatio Aplikace Widows Movie Maker 2 přiáší do domácího videa velkou dávku zábavy. Verze Movie Maker 2 umožňuje vytvářet, upravovat a sdílet domácí video přímo v počítači. K sestaveí videa stačí jedoduše přetáhout ěkolik položek. Můžete odstrait epovedeé záběry a poechat pouze ty ejlepší scéy. Potom můžete video sdílet prostředictvím Iteretu, u ebo disku CD. Pomocí softwaru Drag Drop CD+DVD ebo WiDVD for VAIO* lze převádět atočeé video a disky DVD. Video lze také uložit zpět a videokazetu v digitálí kameře a přehrávat jej a obrazovce televizoru ebo v samoté kameře. Další iformace ajdete a webu: * V závislosti a modelu.

22 Software dodaý s počítačem WiDVD for VAIO IterVideo, Ic. Aplikace WiDVD for VAIO* společosti IterVideo Ic. představuje jedoduchý přehrávač disků DVD. Kromě všech fukcí, které byste očekávali u stadardího přehrávače disků DVD, obsahuje tato aplikace ěkteré velmi zdokoaleé fukce, aprosto přesým dekódováím videa, výběrem uživatelských rozhraí a možostmi zobrazeí. Aplikace umožňuje přehrávat video a iteraktiví tituly a discích DVD, video ve formátu MPEG a disky CD s videem a zvukem. Aplikace WiDVD for VAIO automaticky rozliší typ disku v jedotce DVD a použije vhodou metodu přehráváí. Odpovědi a otázky a odborou pomoc ajdete a webu: 21 * K dispozici pouze u otebooků.

23 Použití aplikace VAIO Media 2.5 Použití aplikace VAIO Media 2.5 Co je VAIO Media? VAIO Media představuje bráu, která uživateli umožňuje pracovat s hudbou, videem a fotografiemi prostředictvím domácí počítačové sítě. Uživatel může ze svého počítače VAIO přistupovat ke zdrojům zábavy, jako jsou apříklad televizí programy, hudebí soubory ebo fotografie. Všechy tyto zdroje jsou uložey a libovolém počítači VAIO, který fuguje jako server, prostředictvím kabelové ebo bezdrátové místí sítě.! Pro sledováí živého televizího vysíláí ebo přehráváí velmi kvalitího videa eí vhodá síť stadardu Etheret LA 10 Mbps ebo WLA b. Je třeba použít stadard Etheret LA 100 Mbps ebo WLA g. VAIO Media umožňuje: poslouchat písě zaregistrovaé v sezamech stop aplikací SoicStage 1.5 ebo 1.6, zobrazit fotografie (soubory obrázků) uložeé a serveru pomocí aplikací PictureGear Studio PhotoCollectio ebo Photo Server Cotets Maager. sledovat videokapsle ahraé v aplikacích Giga Pocket 5.0 ebo 5.5, sledovat živé televizí vysíláí (k dispozici pouze u počítačů s aplikací Giga Pocket 5.5). Součásti aplikace VAIO Media 2.5: VAIO Media Setup 2.5 (straa 23), VAIO Media Platform 2.5 (straa 24), VAIO Media Redistributio 2.5 (straa 26), VAIO Media (VAIO Media - Music 2.5 (straa 27) - VAIO Media - Photo 2.5 (straa 27) - VAIO Media - Video 2.5 (straa 28)* - VAIO Media - TV 2.5 (straa 28)*). 22 * K dispozici pouze u modelů Giga Pocket.

24 Použití aplikace VAIO Media 2.5 Požadavky a systém: operačí systém Widows XP Home Editio ebo Widows XP Professioal. Systém VAIO Media podporuje ásledující síťová rozhraí: - Etheret (100 BASE-TX/10 BASE-T), - Rozhraí bezdrátových místích sítí (IEEE b ebo IEEE g) itegrovaé do počítačů VAIO, - Karta rozhraí bezdrátových místích sítí Soy (IEEE b ebo IEEE g) itegrovaá do počítačů VAIO.! Další pokyy pro odstraěí možých problémů ajdete v části Troubleshootig v souboru elektroické ápovědy. 23 VAIO Media Setup 2.5 Před spuštěím aplikace VAIO Media postupujte podle ásledujících pokyů: 1 Z pracoví plochy spusťte aplikaci VAIO Media Setup 2.5. Zobrazí se průvodce. 2 Teto průvodce umožňuje spustit všechy servery aistalovaé v počítači. Pokud váš otebook ebo stolí počítač eí vybave aplikací Giga Pocket, spustí se servery Photo a Music. Pokud váš stolí počítač je vybave aplikací Giga Pocket, spustí se servery Photo, Music a Video. Po dokočeí istalace se a pracoví ploše zobrazí ová ikoa. 3 Poklepáím a tuto ikou VAIO Media můžete spustit aplikaci VAIO Media.

25 Použití aplikace VAIO Media 2.5 VAIO Media Platform 2.5 Softwarový modul VAIO Media Platform rozšiřuje jedotlivé softwarové programy serverů o ěkteré základí fukce. Tato aplikace je vyžadováa pro používáí softwarových programů serverů. Aplikace VAIO Media Platform obsahuje software pro cetrálí ovládáí VAIO Media Cosole. Softwarový ástroj VAIO Media Cosole umožňuje spouštět a zastavovat softwarové programy jedotlivých serverů a přihlašovat ebo odhlašovat služby, které jsou povoley pro přístup k serveru. ež zkusíte přistoupit k serverovým programům z aplikace VAIO Media, spusťte kokrétí serverové programy pomocí aplikace VAIO Media Cosole a serveru. Pokyy pro zaregistrováí klietského počítače a serveru ajdete v části Preparig your etwork for use with VAIO Media v souboru elektroické ápovědy. V této části jsou uvedey jedotlivé kroky registrace klietského počítače. Důrazě doporučujeme používat serverový software pouze tehdy, když server eí připoje k Iteretu ebo je připoje k Iteretu prostředictvím směrovače. V případě připojeí k Iteretu prostředictvím směrovače akofigurujte směrovač tak, aby emohlo dojít k eoprávěému přístupu z prostoru vě sítě. Další iformace o kofiguraci směrovače ajdete v příručce dodaé s tímto zařízeím. Pokud se připojujete k Iteretu prostředictvím kokrétí kofigurace směrovače, ebudou pravděpodobě pracovat správě ěkteré softwarové programy, které vyžadují globálí adresy IP. ěkteří poskytovatelé služeb Iteretu mohou zakazovat istalace směrovačů. Další iformace získáte od vašeho poskytovatele. Ve výchozím astaveí serverové softwarové programy epovolují přístup do sítě z jiých zařízeí. Chcete-li umožit přístup do sítě z jiých zařízeí, povolte těmto zařízeím přístup a v případě potřeby je zaregistrujte. 24

N Příručka k softwaru

N Příručka k softwaru Důležité iformace Důležité iformace Upozorěí Teto produkt obsahuje software, který je majetkem společosti Soy a je licecová dalšími dodavateli. a používáí tohoto softwaru se vztahují podmíky licečích smluv

Více

N Příručka k softwaru

N Příručka k softwaru Důležité iformace Důležité iformace Upozorěí Teto produkt obsahuje software, který je majetkem společosti Soy a je licecová dalšími dodavateli. a používáí tohoto softwaru se vztahují podmíky licečích smluv

Více

Instalační manuál inels Home Control

Instalační manuál inels Home Control OBSAH 1) Úvod... 3 2) Kofigurace chytré krabičky... 3 3) Nahráí aplikace do TV... 3 4) Nastaveí IP adresy do TV... 4 5) Nastaveí chytré krabičky pomocí SmartTV aplikace... 4 5.1) Půdorys (floorpla)...

Více

Příručka pro hardware. Řada PCG-V505

Příručka pro hardware. Řada PCG-V505 Řada PCG-V505 Důležité iformace Důležité iformace Upozorěí 2003 Soy Corporatio. Všecha práva vyhrazea. Kopírováí, překládáí ebo převáděí celé této příručky a popsaého softwaru ebo jejich částí a jiou elektroickou

Více

8560MFP/8860MFP. Phaser. multifunkční zařízení. Návod k obsluze. www.xerox.cz

8560MFP/8860MFP. Phaser. multifunkční zařízení. Návod k obsluze. www.xerox.cz Phaser 8560MFP/8860MFP multifukčí zařízeí Návod k obsluze www.xerox.cz Copyright 2007 Xerox Corporatio. Všecha práva vyhrazea. Nezveřejěá práva jsou chráěa autorskými zákoy v USA. Obsah této publikace

Více

Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referenční příručka

Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referenční příručka Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referečí příručka prosiec 2002 Iformace v tomto dokumetu se mohou změit bez předchozího upozorěí. SPOLEČNOST COMPAQ COMPUTER CORPORATION NENESE ODPOVĚDNOST ZA TECHNICKÉ

Více

N Příručka k softwaru

N Příručka k softwaru 1 Důležité informace Důležité informace Upozornění Tento produkt obsahuje software, který je majetkem společnosti Sony a je licencován dalšími dodavateli. a používání tohoto softwaru se vztahují podmínky

Více

Uživatelská příručka L630/L635. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka L630/L635. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka L630/L635 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Předmluva Obecá upozorěí Začíáme Kotrola vybaveí.........................................1-1 Začíáme.................................................1-3

Více

displeje pro zadní projekci

displeje pro zadní projekci Vikuiti TM displeje pro zadí projekci Vyhoďte kovece z oka S multimediálími digitálími displeji Vikuiti TM můžete vyhodit kovece z oka. Jakékoli oko ebo skleěou příčku teď totiž můžete proměit v digitálí

Více

U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D

U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D OBSAH OBSAH BEzpEčNOSTNí UpOzOrNěNí Bezpečostí pokyy 3 Tlačítka předího paelu 4-5 Dálkové ovládáí 6-7 Hlaví meu 8-9 Režim tueru 10-11 Přehráváí 12-13 Nastaveí 14-25 Meu ekvalizéru

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Modul Strategie. 2006... MTJ Service

Modul Strategie. 2006... MTJ Service Představeí obsahuje dvě základí součásti, a to maažerskou (pláováí cash-flow, rozšířeé statistiky) a pracoví (řešeí work-flow). Základem maažerské oblasti je pláováí cash-flow (pláováí fiačího toku firmou).

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

UHK Fórum. Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Informační management Databázové systémy II

UHK Fórum. Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Informační management Databázové systémy II Popis fukcioality UHK Fóra pro předmět Databázové systémy II. Uiverzita Hradec Králové Fakulta iformatiky a maagemetu Iformačí maagemet Databázové systémy II uhkforum.mikmik.cz voborik@mikmik.cz Obsah

Více

U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D

U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D OBSAH OBSAH BEzpEčNOSTNí UpOzOrNěNí Bezpečostí pokyy 3 Tlačítka předího paelu 4 Dálkové ovládáí 6-7 Zdrojové meu 8-9 Režim tueru 10-11 Přehráváí 12-13 Režim Bluetooth 14-17

Více

AquaSoftener. Návod k obsluze. Úpravny na změkčení vody AquaSoftener 170, 350 a 440

AquaSoftener. Návod k obsluze. Úpravny na změkčení vody AquaSoftener 170, 350 a 440 AquaSofteer Návod k obsluze Úpravy a změkčeí vody AquaSofteer 170, 350 a 440, s.r.o. Podbabská 81/17, 160 00 Praha 6, Czech Republic www.eucl.cz ifo@eucl.cz Uživatelská příručka Obsah Před zahájeím používáí

Více

CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE

CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE CENÍK AV TECHNIKY platý od 1. 5. 2014 Níže uváděé cey jsou včetě 21% DPH, vyhrazujeme si právo změy. AV balíčky Cea zahruje istalaci, zapojeí a astaveí techiky, potřebou kabeláž

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP002 Sweex USB Internet Phone

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP002 Sweex USB Internet Phone IP002 Sweex USB Internet Phone Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet. Pro dosažení bezchybné

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této dohody.

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

Váš stylový multimediální společník v karamelově smetanovém provedení. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/

Váš stylový multimediální společník v karamelově smetanovém provedení. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/ VGN-CS3S/T Vyjádřete svůj styl Váš stylový multimediální společník v karamelově smetanovém provedení Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaio.eu/ Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/

Více

Ten nejlepší zážitek z vysokého rozlišení. Vlajková loď mezi zábavními notebooky s Full HD a jednotkou Bluray Disc Combo

Ten nejlepší zážitek z vysokého rozlišení. Vlajková loď mezi zábavními notebooky s Full HD a jednotkou Bluray Disc Combo VGN-FW4ZJ/H Ten nejlepší zážitek z vysokého rozlišení Vlajková loď mezi zábavními notebooky s Full HD a jednotkou Bluray Disc Combo Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaio.eu/ Oficiální webové

Více

Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka

Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka Funkce skeneru Eye-Fi Skenování dokumentů a odesílání souborů do počítače (s nainstalovanou aplikací Eye-Fi Center) Naskenujte dokument Naskenovaný obraz

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D

U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D OBSAH OBSAH BEzpEčNOSTNí UpOzOrNěNí Bezpečostí pokyy 3 Tlačítka předího paelu 4 Dálkové ovládáí 6-7 Zdrojové meu 8-9 Režim tueru 10-11 Přehráváí 12-13 Režim Bluetooth 14-17

Více

ESET Mobile Antivirus

ESET Mobile Antivirus ESET Mobile Antivirus Uživatelská příručka chráníme vaše digitální světy ESET Mobile Antivirus Copyright ESET, spol. s r. o. ESET software spol. s r. o. Meteor Centre Office Park Sokolovská 100/94 180

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone with Display. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet.

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Česky Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

BEZKONKURENČNÍ SERVIS A PODPORA.

BEZKONKURENČNÍ SERVIS A PODPORA. BEZKONKURENČNÍ SERVIS A PODPORA. Pro výrobky Heliarc, stejě jako pro všechy další výrobky ESAB, abízíme jediečý zákazický servis a podporu. Naši kvalifikovaí pracovíci techického servisu jsou připravei

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221 Multimédia Číslo dokumentu: 405774-221 Kv ten 2006 V této příručce je vysvětleno použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném

Více

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu 1. Tento návod se soustředí na instalaci na terminálová server a Citrix, ale je použitelný pro jakoukoli instalaci,

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

C3: Přední reproduktory -> Zástrčka pro přední reproduktory (5.1), stereofonní reproduktory (systém se 2 rep.) nebo sluchátka.

C3: Přední reproduktory -> Zástrčka pro přední reproduktory (5.1), stereofonní reproduktory (systém se 2 rep.) nebo sluchátka. Informace o výrobku Vnitřní vstupy/výstupy a přepínač A1: Přepínač pro: - Středový / Basový reproduktor -> přepíná zvuk mezi středovým a basovým reproduktorem (5.1). Přečtěte si připomínky k používání

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme

Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme Nastavení operačního systému Windows 7 Váš počítač Dell obsahuje předinstalovaný operační systém Microsoft Windows 7, pokud jste jej vybrali již během objednání.

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Chytrý osobní laptop s rychlým procesorem Intel, 4GB pamětí RAM a grafikou ATI. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.

Chytrý osobní laptop s rychlým procesorem Intel, 4GB pamětí RAM a grafikou ATI. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro. VGN-NS3S/S Elegantní jednoduchost Chytrý osobní laptop s rychlým procesorem Intel, 4GB pamětí RAM a grafikou ATI Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaio.eu/ Oficiální webové stránky VAIO Europe

Více

David Matoušek PRÁCE S MIKROKONTROLÉRY ATMEL AVR ATmega16 4. díl Praha 2006 Komerèí využití stavebích ávodù je povoleo je s písemým souhlasem autora a akladatelství. Soubory a CD ROM mající pøímo vztah

Více

Váš stylový multimediální společník v korálově růžovém provedení. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/

Váš stylový multimediální společník v korálově růžovém provedení. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/ VGN-CS2S/P Vyjádřete svůj styl Váš stylový multimediální společník v korálově růžovém provedení Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaio.eu/ Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/

Více

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR.

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Začínáme Podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem vašeho produktu a použijte ho při registraci výrobku na adrese

Více

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus v4.2.cs Part number: 5992-2507 Copyright 2007 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny

Více

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Funkce kamery VideoCAM GF112 1 Tlačítko pro fotografování 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Instalace kamery VideoCAM GF112 1. Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Příručka pro instalaci PCI Analog TV Card Lite

Příručka pro instalaci PCI Analog TV Card Lite Příručka pro instalaci PCI Analog TV Card Lite Obsah V2.1 Kapitola 1Instalace PCI Analog TV Card Lite... 2 1.1 Obsah balíčku... 2 1.2 Požadavky na systém...2 1.3 Instalace hardwaru... 2 Kapitola 2Rychlá

Více

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy.

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy. Mazda2 Mazda2 4 Získejte to ejlepší Všestraě využitelý prostor se stylovým exteriérem. 6 Pozejte své druhé já Připravte se a zážitek z dyamické jízdy. 8 Prostor a všestraá využitelost Flexibilí ložý prostor

Více

WC004 - Nightvision Chatcam. Důležité! Nainstalujte ovladač před tím, než připojíte Sweex Nightvision Chatcam!

WC004 - Nightvision Chatcam. Důležité! Nainstalujte ovladač před tím, než připojíte Sweex Nightvision Chatcam! WC004 - Nightvision Chatcam Úvod Nevystavujte zařízení Sweex Nightvision Chatcam extrémním teplotám. Nenechávejte zařízení na přímém slunci nebo v bezprostřední blízkosti topných těles. Nepoužívejte Sweex

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

218 www.sigmasport.com

218 www.sigmasport.com OBSAH OBSAH 1 Předmluva a obsah baleí... 219 2 Motáž... 220 2.1 Motáž 2. kola... 221 3 Uvedeí do provozu... 221 4 Změa zobrazeí/obsazeí tlačítek/přehled fukcí... 222 5 Sychroizace... 222 6 Základí astaveí...

Více

Stylový společník, který nabízí pokročilou grafiku i zabezpečení. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/

Stylový společník, který nabízí pokročilou grafiku i zabezpečení. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/ VGN-SR49VN/H Váš mobilní partner Stylový společník, který nabízí pokročilou grafiku i zabezpečení Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaio.eu/ Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze A CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Digitální fotoaparát Programová příručka

Digitální fotoaparát Programová příručka Digitální fotoaparát EPSON / Digitální fotoaparát Programová příručka Všechna práva vyhrazena Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému nebo převedena pomocí jakýchkoliv

Více

Kvantová a statistická fyzika 2 (Termodynamika a statistická fyzika)

Kvantová a statistická fyzika 2 (Termodynamika a statistická fyzika) Kvatová a statistická fyzika (Termodyamika a statistická fyzika) Boltzmaovo - Gibbsovo rozděleí - ilustračí příklad Pro ilustraci odvozeí rozděleí eergií v kaoickém asámblu uvažujme ásledující příklad.

Více

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Druhé vydání (leden 2007) Copyright Lenovo 2005, 2007. Portions Copyright International Business Machines Corporation

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Multimédia Uživatelská příručka

Multimédia Uživatelská příručka Multimédia Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Důležité informace

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Vítej ve světě PlayStation

Vítej ve světě PlayStation Vítej ve světě PlayStation Nastartuj svůj systém PS4 s touto užitečnou Stručnou příručkou. Stručná příručka Česky CUH-1116B 7026822 Začínáme Připoj systém k televizoru. Podle kroků až níže připoj svůj

Více

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě.

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Uživatelská příručka Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

Digital Photo Navigator

Digital Photo Navigator Digital Photo Navigator Návod k použití Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 3 Jak manipulovat s CD-ROM... 3 OBSAH TOHOTO NÁVODU... 3 VÝZNAM SYMBOLŮ... 4 AUTORSKÁ PRÁVA... 4 MOŽNOSTI... 5 Poslání Vašich oblíbených

Více

DMA-2500 Multimediální digitální streamer Full HD

DMA-2500 Multimediální digitální streamer Full HD DMA-2500 Multimediální digitální streamer Full HD Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Vydání 1, 2/2009 Obsah Popis...1 Připojení...2 Konfigurace...6 Médiový server...8 Instalace...8 Konfigurace...10

Více

Používání přehrávače ipod

Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Po připojení ipodu můžete přehrávat hudební nebo video soubory. Tento přijímač umožňuje provádět různé operace, jako např. výběr souboru ze seznamu nebo

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

Uživatelská příručka pro webovou kameru HP Webcam 2100

Uživatelská příručka pro webovou kameru HP Webcam 2100 Uživatelská příručka pro webovou kameru HP Webcam 2100 Version 1.0.CS Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Online Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

N Příručka k software

N Příručka k software 1 Důležité informace Důležité informace Upozornění Tento produkt obsahuje software, který je majetkem společnosti Sony a je licencován dalšími dodavateli. a používání tohoto softwaru se vztahují podmínky

Více

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900 Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Funkce verze Premium

Funkce verze Premium Funkce verze Premium Obsah Sdílení USB zařízen v síti...3 Sdílení USB tiskárny...5 Zálohování počítačů Mac pomocí nástroje Time Machine...6 Aplikace NETGEAR genie...8 2 Sdílení USB zařízen v síti Aplikace

Více

ZABEZPEČENÍ KOMUNIKACE SENZORICKÉHO SYSTÉMU

ZABEZPEČENÍ KOMUNIKACE SENZORICKÉHO SYSTÉMU Roč. 71 (2015) Číslo 2 O. Čožík, J. Kadlec: Zabezpečeí komuikace sezorického systému 1 ZABEZPEČEÍ KOMUIKACE SEZORICKÉHO SYSTÉMU Ig. Odřej Čožík 1, Doc. Ig. Jaroslav Kadlec, Ph.D. 2 Ústav mikroelektroiky;

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti LW141 Sweex Wireless LAN PC Card 140 Nitro XM LW142 Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM LW143 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adaptor 140 Nitro XM Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu společnosti

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

Notebook HP ProBook. Uživatelská příručka

Notebook HP ProBook. Uživatelská příručka Notebook HP ProBook Uživatelská příručka Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company v

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2007, Medtronic MiniMed. Všechna práva vyhrazena. Paradigm a Paradigm Link jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc. CareLink, Com-Station

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze B CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více