N Příručka k softwaru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N Příručka k softwaru"

Transkript

1

2 Důležité iformace Důležité iformace Upozorěí Teto produkt obsahuje software, který je majetkem společosti Soy a je licecová dalšími dodavateli. a používáí tohoto softwaru se vztahují podmíky licečích smluv dodaých s produktem. Specifikace softwaru podléhají změám bez předchozího upozorěí a emusí být idetické s aktuálími koečými verzemi. Za aktualizace a rozšířeí softwaru budou pravděpodobě účtováy další poplatky. Za přihlášeí k odběru olie služeb od poskytovatelů bude pravděpodobě vyžadová poplatek a údaje o kredití kartě. Před přihlášeím k odběru fiačích služeb bude pravděpodobě třeba uzavřít dohody se zúčastěými fiačími istitucemi Soy Corporatio. Všecha práva vyhrazea. epovoleé kopírováí celého dokumetu ebo jeho částí je zakázáo. Dokumet Licečí smlouva a software s kocovým uživatelem ajdete v iformačím středisku VAIO Ifo Cetre. EERGY STAR Jako parter programu EERGY STAR společost Soy zaručuje, že teto produkt splňuje pravidla programu EERGY STAR pro úsporu eergie. Program Iteratioal EERGY STAR Office Equipmet Program je meziárodí program, který propaguje používáí eergeticky úsporých počítačů a kacelářského vybaveí. Teto program podporuje vývoj a šířeí produktů, jejichž fukce umožňují účiě sižovat spotřebu eergie. Jedá se o otevřeý systém s dobrovolou účastí subjektů. Program je zaměře a kacelářské vybaveí, jako apříklad počítače, displeje, tiskáry, faxy a kopírky. V rámci účastických zemí se pro tyto produkty používají jedoté stadardy a loga. EERGY STAR je registrovaá ochraá zámka v U.S.A.

3 Důležité iformace Ochraé zámky Soy, DVgate, DVgate Plus, Giga Pocket, HotKey Utility, Memory Stick Formatter, PictureGear Studio, SoicStage, SoicStage Masterig Studio, Soy otebook Setup, Soy Style Imagig, UI Desig Selector, VAIO Actio Setup, VAIO Edit Compoets, VAIO Media, VAIO System Iformatio, Memory Stick, logo Memory Stick, VAIO a logo VAIO jsou ochraé zámky společosti Soy Corporatio. Microsoft, Iteret Explorer, Widows Movie Maker, Widows Media Player, Widows XP Professioal, Widows Home Editio, Microsoft Works a logo Widows jsou ochraé zámky ebo registrovaé ochraé zámky společosti Microsoft Corporatio v U.S.A. a dalších zemích. i.lik je ochraá zámka společosti Soy, která ozačuje pouze produkty vybaveé připojeím IEEE Adobe, Adobe Acrobat Reader, Adobe Reader, Adobe Premiere LE a Adobe Photoshop Elemets jsou ochraé zámky společosti Adobe Systems Icorporated. QuickTime a logo QuickTime jsou licecovaé ochraé zámky. Ochraá zámka QuickTime je registrováa v U.S.A. a dalších zemích. RealOe Player je ochraá zámka ebo registrovaá ochraá zámka společosti Realetworks, Ic., v U.S.A. a dalších zemích. MoodLogic je ochraá zámka společosti MoodLogic, Ic. PowerPael je ochraá zámka společosti Phoeix Techologies Ltd. orto Iteret Security 2003 je ochraá zámka společosti Symatec Corporatio. EverQuest je registrovaá ochraá zámka společosti Soy Computer Etertaimet America Ic. Click to DVD je ochraá zámka společosti Soy Electroics. Drag Drop CD+DVD je ochraá zámka společosti Easy Systems Japa Ltd. WiDVD for VAIO je ochraá zámka společosti IterVideo, Ic. PowerDVD for VAIO je ochraá zámka ebo registrovaá ochraá zámka společosti CyberLik Corporatio. Všechy ostatí ázvy systémů, produktů a služeb jsou ochraými zámkami příslušých vlastíků. Ozačeí ebo eí v této příručce uvedeo. Specifikace podléhají změám bez předchozího upozorěí. Všechy ostatí ochraé zámky jsou zámkami příslušých vlastíků. Přehled softwaru, který je k dispozici pro teto model, ajdete a tištěé stráce Specificatios.

4 Registrace počítače VAIO Registrace počítače VAIO Registrace počítače Soy VAIO trvá pouze krátce. Po zaregistrováí budete moci využívat kvalitích služeb zákazíkům společosti Soy a získáte ásledující výhody: Club VAIO odborá pomoc olie, výukové materiály, tipy a triky, oviky, diskusí skupiy, soutěže, soubory a aktualizace softwaru ke stažeí zdarma. VAIO-Lik máte-li při používáí počítače potíže, můžete vyhledat možé řešeí a webu VAIO-Lik: Guaratee ochraa ivestic. Podmíky jsou uvedey a stráce Guaratee a další iformace ajdete v dokumetaci Guide to Troubleshootig ad Usig the VAIO Recovery ad Documetatio Disc. Při registraci počítače Soy VAIO postupujte podle ásledujících pokyů: 1 astavte připojeí k Iteretu (viz také Kofigurace modemu (straa 32)). 2 a pracoví ploše poklepejte a ikou VAIO Olie Registratio. Teto odkaz je uvede také v abídce Start. 3 V případě potřeby změňte jazyk a potom klepěte a tlačítko ext. 4 Klepěte a tlačítko Register ow a potom klepěte a tlačítko ext. Zobrazí se webová stráka https://registratio.soystyle-europe.com/vaio/registratio.asp. 5 Zadejte jméo a příjmeí. Sériové číslo počítače bude vyplěo automaticky. 6 Klepěte a tlačítko Submit. 7 Zadejte požadovaé údaje a potom klepěte a tlačítko Submit. Po dokočeí registrace počítače VAIO se zobrazí obrazovka s poděkováím. Pokud jste zadali ovou adresu, obdržíte zprávu s potvrzeím od klubu Club VAIO. Po zaregistrováí můžete kdykoli otevřít registračí stráku VAIO Olie Registratio a zaktualizovat údaje, aiž by bylo uté vyplňovat dotazík. 3

5 Software dodaý s počítačem Software dodaý s počítačem V této části je uvede přehled možostí softwaru dodaého s počítačem. Softwarový balík obsahuje předistalovaý software a dále aplikace, které lze aistalovat z dodaého disku VAIO Recovery ad Documetatio Disc.! Pro uživatele disku VAIO Recovery ad Documetatio Disc: po oboveí systému ebudou ěkteré přeistalovaé aplikace k dispozici. Další iformace ajdete v příručce Guide to Troubleshootig ad Usig the VAIO Recovery ad Documetatio Disc. 4 ěkteré z aplikací uvedeých íže pravděpodobě ejsou pro teto model k dispozici. Přehled softwaru, který je k dispozici pro teto model, ajdete a tištěé stráce Specificatios. Podrobé pokyy pro istalaci ajdete v příručce Guide to Troubleshootig ad Usig the VAIO Recovery ad Documetatio Disc. Většiu předistalovaých aplikací ajdete po kleputí a tlačítko Start a a příkaz All Programs. Software Soy (straa 5) Operačí systém a další software (straa 13)

6 Software dodaý s počítačem Software Soy Popis fugováí jedotlivých aplikací ajdete v souborech elektroické ápovědy dodaých s aplikací. Pro zobrazeí souboru ápovědy ve spuštěé aplikaci obvykle slouží klávesa <F1>. Click to DVD Soy Electroics S aplikací Click to DVD * můžete pouhým kleputím myši vytvářet špičkové zázamy DVD. Stačí k tomuto počítači Soy připojit digitálí videokameru Soy Digital Hadycam pomocí kabelu i.lik a můžete přeášet vaše rodié vzpomíky a disk DVD a sdílet teto obsah s ostatími. Aplikace Click to DVD vás dokoce provede čtyřmi jedoduchými kroky postupu, ve kterých můžete vytvářet abídky DVD s aktivími pohyblivými ikoami kapitol. Je-li počítač vybave aplikací Giga Pocket verze 5.5**, umožňuje aplikace Click to DVD převádět aalogový videosigál a digitálí. Další iformace alezete v souboru s elektroickou ápovědou aplikace Click to DVD. 5 * Použitelé u počítačů s jedotkou DVD-RW ebo DVD-/+RW. ** Před převáděím aalogového videosigálu a digitálí pomocí aplikace Click to DVD je ezbyté provést istalaci fukce TV aplikace Giga Pocket TV Setup. Podrobosti o istalaci fukce TV Setup ajdete v samostatém ávodu pro aplikaci Giga Pocket a v souborech elektroické ápovědy aplikace Giga Pocket.

7 Software dodaý s počítačem DVgate Soy Electroics Sada DVgate obsahuje 3 doplňkové aplikace: DVgate Motio, DVgate Still a DVgate Assemble. Tato sada umožňuje sado vybrat a upravit digitálí videoklipy a zkompilovat je do domácího videa v profesioálí kvalitě. Jestliže připojíte k počítači digitálí videokameru pomocí rozhraí i.lik, stává se z počítače střiža, v které lze vybraý zázam digitalizovat, zobrazovat v áhledu, stříhat a skládat a akoec ukládat sekvece ve formátech AVI ebo MPEG 1 a 2. Aplikace DVgate Still slouží k zobrazováí símků digitálího videa, které byly odesláy z digitálího videorekordéru ebo rekordéru digitálí videokamery (pouze v případě, pokud je kamera vybavea vstupem a výstupem pro digitálí video (DV I/Out) ebo alespoň výstupem (DV Out) pro aplikaci DV Gate Still), a k jejich ukládáí ve formě grafických souborů a pevý disk. 6 DVgate Plus Soy Electroics Aplikace DVgate Plus* je víceúčelová aplikace pro importováí a výstup digitálího videa a filmů do počítače VAIO. Umožňuje digitalizovat video z exterích zařízeí, provádět jedoduché úpravy a vytvářet výstup video dat, která je možé ahrát a videokazetu ebo uložit v počítači. Pro aplikace DVgate Plus jsou k dispozici dva režimy: Capture Mode a Output Mode. Režim digitalizace slouží k digitalizaci videa. Režim výstupu slouží k prováděí jedoduchých úprav a k vytvářeí výstupu video dat. * Platí pro všechy otebooky. EverQuest Soy Computer Etertaimet America Ic. EverQuest je oblíbeá počítačová hra, kterou může hrát více hráčů současě prostředictvím Iteretu. Další iformace ajdete a webu této hry, jehož odkaz je uvede a pracoví ploše systému Widows.

8 Software dodaý s počítačem Giga Pocket Soy Electroics Aplikace Giga Pocket* umožňuje sledovat televizí vysíláí a ahrávat oblíbeé programy do počítače. Další iformace získáte spuštěím demoverze aplikace Giga Pocket Demo z místí abídky a pracoví ploše. Je-li k dispozici pro teto model: podrobosti o softwaru, hardwaru a použití ajdete v samostaté elektroické příručce Giga Pocket Guide. 7 * K dispozici pouze u ěkterých modelů stolích počítačů. HotKey Utility ástroj HotKey Utility* umožňuje rychlý přístup k růzým fukcím pomocí klávesy F, apříklad zvyšováí hlasitosti. Další iformace ajdete v kapitole Klávesové zkratky a fukce s klávesou <F> v publikaci Příručka pro hardware. * Tato fukce je k dispozici pouze u otebooků. ISP Selector Soy Electroics Aplikace ISP Selector* umožňuje sadou istalaci požadovaého poskytovatele služeb Iteretu. Stačí zvolit v rozevíracím sezamu zemi a jazyk a zobrazí se dostupí poskytovatelé. Kleputím a tlačítko Istall vedle požadovaého poskytovatele se spustí istalace. Lze istalovat pouze poskytovatele z vybraé země. * V závislosti a modelu.

9 Software dodaý s počítačem Memory Stick Formatter Soy Electroics Aplikace Memory Stick Formatter* je speciálí aplikace pro formátováí paměťových karet Memory Sticks. Tuto aplikaci lze používat i pro přeformátováí těchto paměťových karet. Teto software lze avíc použít i pro přeformátováí takových paměťových karet Memory Sticks, které systém Widows edokáže rozlišit. Zformátováím paměťové karty Memory Sticks pomocí této aplikace budou veškerá data a kartě ztracea. V případě potřeby před formátováím zazálohujte data a kartě. K formátováí paměťových karet Memory Sticks epoužívejte příkaz Format systému Widows. 8 * K dispozici pouze u otebooků a stolích počítačů se zásuvkou Memory Stick. PictureGear Studio Soy Electroics Aplikace PictureGear Studio je software, který se sado používá a který přiáší uživateli maximum zábavy s fotografiemi pořízeými digitálím fotoaparátem. Software PictureGear Studio umožňuje sado přeášet fotografie do počítače, vytvářet fotografická alba a tiskout. PowerPael Phoeix Techologies ástroj PowerPael* slouží ke správě apájeí počítače a poskytuje důležité iformace o aktivitě systému a životosti baterií. Fukce automatické správy apájeí vybírá ejvhodější profil v závislosti a aplikaci, se kterou pracujete, a a podmíkách, ve kterých aplikaci používáte. Je-li k dispozici pro teto model: iformace ajdete v části Řízeí spotřeby pomocí ástroje PowerPael v Příručce pro hardware. * K dispozici pouze u ěkterých otebooků.

10 Software dodaý s počítačem SoicStage Soy Electroics Softwarová aplikace SoicStage využívá techologii a ochrau autorských práv OpeMG, kterou vyviula společost Soy Corporatio a která umožňuje ahrávat a přehrávat digitálí hudebí data v osobím počítači. Po zašifrováí a ahráí a pevý disk umožňuje techologie OpeMG data přehrávat v počítači, ale zabraňuje eoprávěému šířeí. Smyslem techologie OpeMG je vytvořit prostředí, ve které by bylo možé distribuovat větší možství velmi kvalití hudby, ale zároveň by emohlo docházet k eoprávěému šířeí hudebích souborů. Se softwarem SoicStage lze šifrovat a spravovat hudebí soubory stažeé do počítače prostředictvím služeb EMD ebo přijaté (či vytvořeé) z vlastího disku CD ebo z Iteretu. 9 SoicStage Masterig Studio Soy Electroics Aplikace SoicStage Masterig Studio umožňuje ahrávat písě z aalogových ahrávek ebo magetofoových pásků do počítače a ukládat je a disky CD-R ebo CD-RW ebo ve formě zvukových souborů. Soy otebook Setup Soy Electroics Aplikace Soy otebook Setup* slouží ke zjišťováí systémových iformací, astaveí předvoleb chováí systému a astaveí hesla pro zaputí apájeí počítače Soy. Je-li k dispozici pro teto model: iformace ajdete v části astaveí počítače pomocí ástroje Soy otebook Setup v Příručce pro hardware. * K dispozici pouze u ěkterých otebooků.

11 Software dodaý s počítačem Soy Style Imagig (zástupce a ploše) Soy Electroics Aplikace Soy Style Imagig usadňuje sdíleí digitálích fotografií a videa s ostatími čley rodiy a přáteli. Aplikace Soy Style Imagig společě s aplikací etwork Smart Capture vám umoží získat maximum zábavy s vašimi fotografiemi a videozázamy. Jestliže se zaregistrujete jako čle služby Soy Style Imagig, můžete ukládat fotografie a dokoce objedávat výtisky. Čleství ZDARMA můžete získat a webu: 10 UI Desig Selector Soy Electroics Aplikace UI Desig selektor umožňuje měit vzhled oke aplikace Giga Pocket. Další iformace ajdete v části Změa vzhledu oke pomocí aplikace UI Desig Selector (straa 34). VAIO Actio Setup Soy Electroics Aplikace VAIO Actio Setup* usadňuje správu astaveí aplikací, která řídí hardwarové události v počítači. Teto software apříklad umožňuje uživateli spouštět oblíbeé programy klávesovými zkratkami. Slouží ke správě astaveí klávesových zkratek a dalších astaveí. Další iformace ajdete v Příručce pro hardware. * K dispozici pouze u ěkterých modelů stolích počítačů.

12 Software dodaý s počítačem VAIO Edit Compoets 2.1 Soy Electroics Ic. Aplikace VAIO Edit Compoets, která je modulem plug-i pro aplikaci Adobe Premiere, je vybavea fukcemi pro podporu zařízeí s rozhraím i.lik -DV a umožňuje tak vytvářet domácí video, které si udrží skvělou kvalitu i po provedeí úprav. yí můžete ovládat zařízeí digitálího videa přímo z počítače, importovat a upravovat video a potom jej exportovat zpět do zařízeí. 11 VAIO Media 2.5 Soy Electroics Ic. Software VAIO Media umožňuje šířit po síti multimédia a umožňuje sdílet hudbu, video a soubory se statickými obrázky mezi počítači VAIO. Chcete-li zpřístupit vlastí soubory multimédií ostatím uživatelům počítačů VAIO připojeým ke klasické ebo bezdrátové síti, můžete váš počítač VAIO astavit jako server médií a ostatí počítače jako kliety médií. Další iformace ajdete v části Použití aplikace VAIO Media 2.5 (straa 22). VAIO System Iformatio Soy Electroics Aplikace VAIO System Iformatio* umožňuje okamžitě zjistit iformace o produktu (ázev modelu, sériové číslo, verze systému BIOS, verze a sériové číslo operačího systému) a systémové iformace (procesor, frekvece hodi, systémová paměť a mezipaměť) počítače. * K dispozici u všech stolích počítačů.

13 Software dodaý s počítačem VAIO Recovery ad Documetatio Disc Soy Corporatio Disk VAIO Recovery ad Documetatio Disc umožňuje provádět ovou istalaci systému a softwaru dodaém s počítačem. Dojde-li k poškozeí ebo áhodému smazáí ovladačů připojeých zařízeí, ajdete je a pevém disku (C:\Drivers). ovou istalací kokrétího ovladače zařízeí lze odstrait problém s počítačem, aiž by bylo uté obovit celý systém. avíc jsou a tomto disku uložey všechy potřebé příručky. Další iformace o používáí disku VAIO Recovery ad Documetatio Disc ajdete v tištěé příručce Guide to Troubleshootig ad Usig the VAIO Recovery ad Documetatio Disc.! Disk VAIO Recovery ad Documetatio Disc lze používat pouze v zakoupeém počítači Soy a elze jej použít v žádém jiém počítači Soy ai v počítači jiého výrobce. 12

14 Software dodaý s počítačem Operačí systém a další software Operačí systém Widows XP Professioal s aktualizací Service Pack 1 Microsoft Corporatio Operačí systém Widows XP Professioal, který byl vyviut z osvědčeého systému Widows 2000, představuje spolehlivý základ, se kterým bude váš počítač k dispozici vždy, když jej budete ejvíce potřebovat. Teto operačí systém je ejeom spolehlivější, ale abízí rověž fukce, které začě urychlují a usadňují řešeí systémových problémů. Díky ové podobě operačího systému Widows XP Professioal založeé a úkolech a ituitivějších stylech je práce s počítačem sadější, ež kdykoli předtím. S podporou ejovějších stadardů zabezpečeí a rozšířeou ochraou bezpečostí bráou firewall operačí systém Widows XP Professioal rověž udržuje vyšší bezpečost dat a osobích údajů. Je-li k dispozici pro teto model: odpovědi a otázky a odborou pomoc ajdete a webu: 13 Operačí systém Widows XP Home Editio s aktualizací Service Pack 1 Microsoft Corporatio Operačí systém Microsoft Widows XP Home Editio přiáší ovou úroveň spolehlivosti, která udržuje počítač v takovém stavu, aby byl vždy k dispozici. Pokud skutečě dojde k chybě, můžete systém rychle vrátit do stavu, ve kterém bylo vše v pořádku. ový a jedodušší vzhled umožňuje astavit vlastí způsoby používáí počítače. Pokud počítač sdílí více uživatelů, může každý využívat vlastí předvolby, protože teto operačí systém Widows umožňuje počítači řídit více čiostí ajedou. Během připojeí k Iteretu operačí systém Widows XP Home Editio automaticky chráí počítač před eoprávěým přístupem. Je-li k dispozici pro teto model: odpovědi a otázky a odborou pomoc ajdete a webu:

15 Software dodaý s počítačem Iteret Explorer 6.0 Microsoft Corporatio Iteretový prohlížeč Microsoft Iteret Explorer slouží k procházeí iteretových stráek. Průvodce Setup Wizard akofiguruje počítač tak, aby se automaticky připojoval k vašemu poskytovateli služeb. Kompletí balík ových aplikací umožňuje odesílat a přijímat poštu včetě příloh přes Iteret. Do sady součástí aplikace Iteret Explorer 6.0 patří apříklad etmeetig, Outlook Express ebo Microsoft Chat. Aplikace Iteret Explorer 6.0 rověž obsahuje 128bitové šifrováí jedá se o ejvyšší možou úroveň ochray veškeré iteretové komuikace, včetě používáí kreditích karet a fiačích trasakcí. Pro sadější používáí Iteretu je pro ové uživatele k dispozici kompletí elektroický výukový program. Odpovědi a otázky a odborou pomoc ajdete a webu: 14 Adobe Acrobat Reader 5.1 Adobe Systems Icorporated Software Acrobat Reader umožňuje zobrazit, procházet a tiskout elektroické dokumety ve formátu Adobe Portable Documet Format (PDF). Jedá se otevřeý formát souborů, který zachovává stadardy dokumetů vytvořeých a všech hlavích počítačových platformách. Se softwarem Acrobat Reader můžete ve webovém prohlížeči otevřít a zobrazit soubor ve formátu PDF pouhým kleputím a vložeý odkaz v souboru HTML. Rychle se zobrazí prví stráka, zatímco se bude stahovat zbytek dokumetu. Odpovědi a otázky a odborou pomoc ajdete a webu:

16 Software dodaý s počítačem Adobe Reader 6.0 Adobe Systems Icorporated Software Adobe Reader 6.0 je aplikace zdarma, která umožňuje zobrazit a tiskout dokumety ve formátu Adobe Portable Documet Format (PDF) a růzých hardwarových platformách a v růzých operačích systémech. Tato ová verze je podobá verzi Adobe Acrobat Reader a přiáší celou řadu účiých fukcí, které umožňují: Odesílat formuláře ve formátu Adobe PDF, které obsahují pole pro vyplěí a které byly vytvořey v aplikacích, jako apříklad Adobe Acrobat 6.0 Professioal ebo Adobe Form Desiger. Přehrávat růzé vložeé multimediálí obsahy, jako apříklad soubory QuickTime a MP3. Číst a uspořádávat velmi věré elektroické publikace (ebooks). Aktivovat možosti vyhledáváí a usaděí itegrovaé v souborech formátu PDF. Zobrazit prezetace a elektroické vizitky vytvořeé v aplikaci Adobe Photoshop Album a exportovat fotografie pro zpracováí olie (služby zpracováí fotografií olie se v jedotlivých oblastech liší). Odpovědi a otázky a odborou pomoc ajdete a webu: 15 Adobe Photoshop Elemets 2.0 Adobe Systems Icorporated Aplikace Adobe Photoshop Elemets přiáší ovou geeraci upravováí fotografií s ovými výkoými fukcemi, mezi kterými si každý uživatel ajde tu ejvhodější. Aplikace Photoshop Elemets, která je ejbohatší a ejproduktivější sadou ástrojů, umožňuje uživateli rozvíjet kreativitu, pracovat s maximálí efektivitou a dosahovat těch ejlepších výsledků se všemi obrazovými médii. Odpovědi a otázky a odborou pomoc ajdete a webu:

17 Software dodaý s počítačem Adobe Premiere 6.0 LE Adobe Systems Icorporated Jako doplěk aplikace DVgate Motio, umožňuje aplikace Adobe Premiere digitalizovat, ahrávat, vytvářet a upravovat video obsahující obraz, zvuk, aimace, fotografie, kresby, text a jiý materiál. Teto báječě jedoduchý a zároveň profesioálí ástroj pro úpravy videa skvěle vyplňuje mezeru mezi digitálím videem a webem. Růzé ástroje, včetě celé řady efektů a přechodů, umožňují připravit obrazový materiál pro převod a pásek ebo a disk CD-ROM. Adobe Premiere představuje sado použitelou a uiverzálí aplikaci, která kombiuje možosti profesioálí úpravy videa s vysoce kvalitím výstupem. Odpovědi a otázky a odborou pomoc ajdete a webu: 16 Drag' Drop CD+DVD DigiO / Easy Systems Japa Software Drag' Drop CD+DVD* představuje ejjedodušší způsob vytvářeí vlastích disků DVD ebo CD. Uživatelé mohou vytvářet vlastí zvukové disky CD ebo disky DVD, které lze ačítat ve většiě počítačů. Software rověž umožňuje vypalovat vlastí disky CD. Ovládáí je sadé: vyberete soubory, které chcete vypálit, a přetáhete je do příslušého oka, které odpovídá formátu disku CD ebo DVD. Po přetažeí souborů stačí klepout a tlačítko se šipkou a disk CD/DVD je hotov. Odpovědi a otázky a odborou pomoc ajdete a webu: * K dispozici pouze u ěkterých otebooků a modelů stolích počítačů.

18 Software dodaý s počítačem Microsoft Works Microsoft Corporatio Aplikace Microsoft Works obsahuje základí ástroje potřebé pro práci s počítačem. Mezi růzé součásti aplikace patří ástroje pro běžou poštu, účetictví, pláováí a mohé další. Teto software obsahuje elektroickou příručku Gettig Started. Další iformace a odborou pomoc získáte a webu: 17 MoodLogic MoodLogic, Ic. Aplikace MoodLogic slouží k uspořádáí skladeb podle tempa, žáru, iterpreta, roku, ázvu písě a dokoce podle álady, jako apříklad veselé, romatické ebo vyrovaé. Díky tomu můžete vytvářet sezamy stop podle álad a hudebích stylů. Další možosti: můžete vybrat ěkterou píseň a okamžitě vytvořit směs podobých písí, automaticky uspořádat hudbu v počítači, automaticky vkládat začky ID3, jediým kleputím přeést písě a směsi do přehrávače MP3 ebo přehrávače disků CD*, jediým kleputím vstoupit do databáze aplikace MoodLogic, která obsahuje ejuceleější dostupá data o písích. Další iformace a odborou pomoc získáte a webu: * Je vyžadová software pro vypalováí disků CD.

19 Software dodaý s počítačem PowerDVD for VAIO CyberLik Corporatio Teto software společosti CyberLik určeý pro počítače VAIO umožňuje vytvářet, defiovat a ukládat vlastí DVD videoprofily. Software PowerDVD XP for VAIO*, který vychází z verze PowerDVD XP Stadard, umožňuje vlastí astaveí způsobu přehráváí disků DVD. Můžete využít řady možostí iteraktiví avigace, astaveí paelu ástrojů a také prvků pro ovládáí obrazu a zvuku, které umožňují dosáhout maximálí kvality zobrazeí a ozvučeí. Další iformace a odborou pomoc získáte a webu: 18 * K dispozici pouze u modelů stolích počítačů. QuickTime 6.1 Apple QuickTime představuje techologii společosti Apple, která přiáší do webového prohlížeče a operačího systému Widows živé video, zvuk, hudbu, 3D a virtuálí realitu. Další iformace ajdete a webu:

20 Software dodaý s počítačem RealOe Player Realetworks Přehrávač videa a zvuku RealOe Player společosti Realetworks umožňuje uživateli pracovat se všemi hlavími typy médii v jedié aplikaci. Mezi řadu fukcí patří přístup k více ež rozhlasových staic s hudbou, zprávami a sportovím zpravodajstvím, přehráváí a ukládáí zvukových souborů a vytvářeí vlastích zvukových disků CD a dále možost místího uspořádáí zvukových klipů a videoklipů před jejich převodem do přeosých paměťových zařízeí. Další iformace ajdete a webu: 19 orto Iteret Security 2003 Symatec Aplikace orto Iteret Security 2003 společosti Symatec poskytuje základí ochrau před viry, hackery a hrozbami zabezpečeí. K dispozici jsou plé verze aplikací orto AtiVirus a orto Persoal Firewall, které účiě chráí počítač před ejčastějšími typy ohrožeí z Iteretu. Můžete rověž získat aplikaci orto Spam Alert pro blokováí evyžádaé pošty, a dále aplikaci orto Paretal Cotrol pro ochrau dětí během připojeí olie. Aplikace Ad Blockig elimiuje proužkovou reklamu a místí izerci při procházeí Iteretu. Teto balík softwaru obsahuje možost odběru aktualizací defiic virů zdarma po dobu 90 dí. Další iformace ajdete v souborech elektroické ápovědy a a webu:

21 Software dodaý s počítačem Widows Media Player 9 Microsoft Corporatio Aplikace Widows Media Player 9 výrazě zvyšuje kvalitu přehráváí tím, že přeáší datové proudy v režimech okamžitě ebo vždy zaputo, které jsou automaticky přizpůsobey potřebám uživatele. Tato aplikace, která dává uživateli plou kotrolu ad médii, obsahuje celou řadu fukcí a její používáí je rychlejší a sadější ež kdykoli předtím. Další iformace ajdete a webu: 20 Widows Movie Maker 2 Microsoft Corporatio Aplikace Widows Movie Maker 2 přiáší do domácího videa velkou dávku zábavy. Verze Movie Maker 2 umožňuje vytvářet, upravovat a sdílet domácí video přímo v počítači. K sestaveí videa stačí jedoduše přetáhout ěkolik položek. Můžete odstrait epovedeé záběry a poechat pouze ty ejlepší scéy. Potom můžete video sdílet prostředictvím Iteretu, u ebo disku CD. Pomocí softwaru Drag Drop CD+DVD ebo WiDVD for VAIO* lze převádět atočeé video a disky DVD. Video lze také uložit zpět a videokazetu v digitálí kameře a přehrávat jej a obrazovce televizoru ebo v samoté kameře. Další iformace ajdete a webu: * V závislosti a modelu.

22 Software dodaý s počítačem WiDVD for VAIO IterVideo, Ic. Aplikace WiDVD for VAIO* společosti IterVideo Ic. představuje jedoduchý přehrávač disků DVD. Kromě všech fukcí, které byste očekávali u stadardího přehrávače disků DVD, obsahuje tato aplikace ěkteré velmi zdokoaleé fukce, aprosto přesým dekódováím videa, výběrem uživatelských rozhraí a možostmi zobrazeí. Aplikace umožňuje přehrávat video a iteraktiví tituly a discích DVD, video ve formátu MPEG a disky CD s videem a zvukem. Aplikace WiDVD for VAIO automaticky rozliší typ disku v jedotce DVD a použije vhodou metodu přehráváí. Odpovědi a otázky a odborou pomoc ajdete a webu: 21 * K dispozici pouze u otebooků.

23 Použití aplikace VAIO Media 2.5 Použití aplikace VAIO Media 2.5 Co je VAIO Media? VAIO Media představuje bráu, která uživateli umožňuje pracovat s hudbou, videem a fotografiemi prostředictvím domácí počítačové sítě. Uživatel může ze svého počítače VAIO přistupovat ke zdrojům zábavy, jako jsou apříklad televizí programy, hudebí soubory ebo fotografie. Všechy tyto zdroje jsou uložey a libovolém počítači VAIO, který fuguje jako server, prostředictvím kabelové ebo bezdrátové místí sítě.! Pro sledováí živého televizího vysíláí ebo přehráváí velmi kvalitího videa eí vhodá síť stadardu Etheret LA 10 Mbps ebo WLA b. Je třeba použít stadard Etheret LA 100 Mbps ebo WLA g. VAIO Media umožňuje: poslouchat písě zaregistrovaé v sezamech stop aplikací SoicStage 1.5 ebo 1.6, zobrazit fotografie (soubory obrázků) uložeé a serveru pomocí aplikací PictureGear Studio PhotoCollectio ebo Photo Server Cotets Maager. sledovat videokapsle ahraé v aplikacích Giga Pocket 5.0 ebo 5.5, sledovat živé televizí vysíláí (k dispozici pouze u počítačů s aplikací Giga Pocket 5.5). Součásti aplikace VAIO Media 2.5: VAIO Media Setup 2.5 (straa 23), VAIO Media Platform 2.5 (straa 24), VAIO Media Redistributio 2.5 (straa 26), VAIO Media (VAIO Media - Music 2.5 (straa 27) - VAIO Media - Photo 2.5 (straa 27) - VAIO Media - Video 2.5 (straa 28)* - VAIO Media - TV 2.5 (straa 28)*). 22 * K dispozici pouze u modelů Giga Pocket.

24 Použití aplikace VAIO Media 2.5 Požadavky a systém: operačí systém Widows XP Home Editio ebo Widows XP Professioal. Systém VAIO Media podporuje ásledující síťová rozhraí: - Etheret (100 BASE-TX/10 BASE-T), - Rozhraí bezdrátových místích sítí (IEEE b ebo IEEE g) itegrovaé do počítačů VAIO, - Karta rozhraí bezdrátových místích sítí Soy (IEEE b ebo IEEE g) itegrovaá do počítačů VAIO.! Další pokyy pro odstraěí možých problémů ajdete v části Troubleshootig v souboru elektroické ápovědy. 23 VAIO Media Setup 2.5 Před spuštěím aplikace VAIO Media postupujte podle ásledujících pokyů: 1 Z pracoví plochy spusťte aplikaci VAIO Media Setup 2.5. Zobrazí se průvodce. 2 Teto průvodce umožňuje spustit všechy servery aistalovaé v počítači. Pokud váš otebook ebo stolí počítač eí vybave aplikací Giga Pocket, spustí se servery Photo a Music. Pokud váš stolí počítač je vybave aplikací Giga Pocket, spustí se servery Photo, Music a Video. Po dokočeí istalace se a pracoví ploše zobrazí ová ikoa. 3 Poklepáím a tuto ikou VAIO Media můžete spustit aplikaci VAIO Media.

25 Použití aplikace VAIO Media 2.5 VAIO Media Platform 2.5 Softwarový modul VAIO Media Platform rozšiřuje jedotlivé softwarové programy serverů o ěkteré základí fukce. Tato aplikace je vyžadováa pro používáí softwarových programů serverů. Aplikace VAIO Media Platform obsahuje software pro cetrálí ovládáí VAIO Media Cosole. Softwarový ástroj VAIO Media Cosole umožňuje spouštět a zastavovat softwarové programy jedotlivých serverů a přihlašovat ebo odhlašovat služby, které jsou povoley pro přístup k serveru. ež zkusíte přistoupit k serverovým programům z aplikace VAIO Media, spusťte kokrétí serverové programy pomocí aplikace VAIO Media Cosole a serveru. Pokyy pro zaregistrováí klietského počítače a serveru ajdete v části Preparig your etwork for use with VAIO Media v souboru elektroické ápovědy. V této části jsou uvedey jedotlivé kroky registrace klietského počítače. Důrazě doporučujeme používat serverový software pouze tehdy, když server eí připoje k Iteretu ebo je připoje k Iteretu prostředictvím směrovače. V případě připojeí k Iteretu prostředictvím směrovače akofigurujte směrovač tak, aby emohlo dojít k eoprávěému přístupu z prostoru vě sítě. Další iformace o kofiguraci směrovače ajdete v příručce dodaé s tímto zařízeím. Pokud se připojujete k Iteretu prostředictvím kokrétí kofigurace směrovače, ebudou pravděpodobě pracovat správě ěkteré softwarové programy, které vyžadují globálí adresy IP. ěkteří poskytovatelé služeb Iteretu mohou zakazovat istalace směrovačů. Další iformace získáte od vašeho poskytovatele. Ve výchozím astaveí serverové softwarové programy epovolují přístup do sítě z jiých zařízeí. Chcete-li umožit přístup do sítě z jiých zařízeí, povolte těmto zařízeím přístup a v případě potřeby je zaregistrujte. 24

N Příručka k softwaru

N Příručka k softwaru Důležité iformace Důležité iformace Upozorěí Teto produkt obsahuje software, který je majetkem společosti Soy a je licecová dalšími dodavateli. a používáí tohoto softwaru se vztahují podmíky licečích smluv

Více

U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D

U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D OBSAH OBSAH BEzpEčNOSTNí UpOzOrNěNí Bezpečostí pokyy 3 Tlačítka předího paelu 4 Dálkové ovládáí 6-7 Zdrojové meu 8-9 Režim tueru 10-11 Přehráváí 12-13 Režim Bluetooth 14-17

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2011 číslo 3 ročík 11 Vrozeé vývojové vady uropoetického traktu Základí vyšetřeí fukcí uropoetického traktu Nejčastější kýly v dětském

Více

Infoservis. číslo 19 ročník 2 12. září 2011 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky

Infoservis. číslo 19 ročník 2 12. září 2011 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky Ifoservis číslo 19 ročík 2 12. září 2011 www.vzp.cz Iformačí kaál pro smluví partery Všeobecé zdravotí pojišťovy české republiky speciál e-health Začíá ověřováí projektu Program kvality péče AKORD 2G Od

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2007 číslo 6 ročík 7 Hypospadie uretry a současé léčebé tredy Akutí skrotálí sydrom Varikokéla Fimóza ejčteější časopis dětských lékařů

Více

Numerické metody řešení diferenciálních rovnic

Numerické metody řešení diferenciálních rovnic Numerické metod řešeí diereciálíc rovic Numerical metods or solvig dieretial equatios Bc. Zdeěk Blata Diplomová práce 009 ABSTRAKT Tato práce se zabývá umerickými metodami řešeí občejýc diereciálíc rovic.

Více

5důvodů proč vsadit na

5důvodů proč vsadit na 5důvodů proč vsadit a 1 Jsme součástí velké meziárodí skupiy, působící ve více ež 85 zemích CNA Group je světovou špičkou ve světě domácích spotřebičů, s továrami ve Špaělsku, Brazílii a Číě. Toto spojeí

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost říje 2008 číslo 8 ročík 8 Přehled terapie revmatických oemocěí u dětí Primárí systémové vaskulitidy u dětí Nadměrá kloubí volost u dětí A Té

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2010 číslo 2 ročík 10 Problematika pohlavě přeosých ifekcí Vulvovagiitis v dětském a dorostovém věku Nepravidelosti mestruačího cyklu Charakteristika

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2011 číslo 1 ročík 11 Očkováí kojeců Očkováí proti peumokokům Nová doporučeí v oblasti očkováí Kotraidikace očkováí Téma čísla: očkováí

Více

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam!

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam! cea 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotická zařízeí a Zbraslavi vyčerpávající sezam! ZBRASLAVSKÉ NOVINY 2/2010 Editorial Vážeí čteáři! Miulý úvodík byl prý vytiště

Více

Model péče o duševně nemocné

Model péče o duševně nemocné Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy Zázam jedáí závěrečé koferece projektu Vzděláváí odboríků, státí správy a samosprávy v oblasti trasformace istitucioálí péče o duševě emocé Praha,

Více

V květnu mohou abilympionici změřit síly v osmatřiceti soutěžích Přehlídka dovedností zdravotně postižených bude opět v pardubické ČEZ aréně

V květnu mohou abilympionici změřit síly v osmatřiceti soutěžích Přehlídka dovedností zdravotně postižených bude opět v pardubické ČEZ aréně Ročík XI., číslo 6/2010 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Neslyšíme, ale tacovat ás moc baví Zajímavá aktivita (eje) pro sluchově postižeé Jak roste Kosatec Říje a listopad a stavbě multifukčí budovy

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2007 číslo 9 ročík 7 Bolesti břicha Chroické průjmy Mauál drogové prevece Pakreatitida v dětském věku ejčteější časopis dětských lékařů

Více

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Katedra softwarového ižeýrství MFF UK Malostraské áměstí 25, 8 00 Praha - Malá Straa, v. 3.5 co jsou "techiky přeosu dat"? Katedra softwarového ižeýrství, Matematicko-fyzikálí fakulta, Uiverzita Karlova,

Více

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosiec 2009 číslo 10 ročík 9 Okologický paciet v ordiaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobeé ehodgkiskými lymfomy Nádory CNS Problematika

Více

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v 23 výročí zpráva Od druhé poloviy 9. let je PASSERINVEST GROUP jako ivestor a developer spojová převážě s BB Cetrem v Praze 4 Michli, které je jedím z ejvětších a ejúspěšějších developerských projektů

Více

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky,

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky, Výročí zpráva 2O13 z z z Úvodí slovo geerálího ředitele Vážeí parteři České exportí baky, jistě jste již zazameali, že ai miulý rok ebyl pro baku lehký. Věřím však, že většia z vás pochopila pravou podstatu

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2010 číslo 5 ročík 10 Traumatická zkušeost u dětí a dospívajících Separačí úzkostá porucha v dětství Duševí emoc: Odkud a kam (z vězeí

Více

Uživatelská příručka. Osobní počítač Řada VGN-SZ

Uživatelská příručka. Osobní počítač Řada VGN-SZ Uživatelská příručka Osobní počítač Řada VG-SZ n 2 Obsah Před zahájením práce...6 Upozornění...7 Dokumentace...8 Ergonomická pravidla...11 Začínáme...13 Umístění ovládacích prvků a konektorů...14 Indikátory...20

Více

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Původní Vydání: Únor 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop

SUSE Linux Enterprise Desktop SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 14. dubna 2008 Uživatelská příručka GNOME www.novell.com Uživatelská příručka GNOME Veškerý obsah je chráněn autorskými právy Novell, Inc Právní upozornění Tato příručka

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2010 číslo 9 ročík 10 Úrazy zadí uretry u dětí Možosti chirurgické léčby komplikovaých peumoií Poruchy vyprazdňováí mekoia Ivagiace

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

Uživatelská příručka. Osobní počítač Řada VGC-LA

Uživatelská příručka. Osobní počítač Řada VGC-LA Uživatelská příručka Osobní počítač Řada VGC-LA n 2 Obsah Před zahájením práce...5 Upozornění...6 Dokumentace...7 Ergonomická pravidla...11 Začínáme...13 Umístění ovládacích prvků a konektorů...14 Kontrolky...19

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ateatiky a katedra ekooických studií POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA STUIJNÍ MATERIÁL LENKA LÍZALOVÁ, RAEK STOLÍN 04 Recezovali: RNr. Ig. Haa Kotoučková,

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2010 číslo 3 ročík 10 Biologická léčba especifických střevích záětů Recidivující horečky u dětí Kazuistika: Juveilí idiopatická artritis

Více

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu.

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu. KVALIMETRIE Miloslav Sucháek 16. Statistické metody v metrologii a aalytické chemii Řešeé příklady a CD-ROM v Excelu Eurachem ZAOSTŘENO NA ANALYTICKOU CHEMII V EVROPĚ Kvalimetrie 16 je zatím posledí z

Více

8 Průzkumová analýza dat

8 Průzkumová analýza dat 8 Průzkumová aalýza dat Cílem průzkumové aalýzy dat (také zámé pod zkratkou EDA - z aglického ázvu exploratory data aalysis) je alezeí zvláštostí statistického chováí dat a ověřeí jejich předpokladů pro

Více

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. P910i. Uživatelská příručka

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. P910i. Uživatelská příručka P910i Uživatelská příručka Písmena Malá písmena se zadávají pod šipkou a velká na stejné úrovni se šipkou. a b c d e f g h i j k l m 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 n o p q r s t u v w x 1 2 y z 2 Poznámka Každý tah

Více