Modul Strategie MTJ Service

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modul Strategie. 2006... MTJ Service"

Transkript

1

2

3 Představeí obsahuje dvě základí součásti, a to maažerskou (pláováí cash-flow, rozšířeé statistiky) a pracoví (řešeí work-flow). Základem maažerské oblasti je pláováí cash-flow (pláováí fiačího toku firmou). Ke všem fakturám (vystaveým i přijatým) a ke všem klietům (odběratelům a dodavatelům) přidává iformaci o skutečě očekávaém termíu platby a procetuálím vyjádřeí pravděpodobosti této platby. Současě teto modul obsahuje ástroje a pláováí pravidelých i epravidelých příjmů a výdajů. Z těchto dvou iformačích bází lze sestavit vcelku reálý plá fiačího toku. V rámci pracoví oblasti tohoto modulu budou postupě rozšiřováy fukce work-flow.

4

5 Obsah I Obsah 1 Představeí Procesí pael Hromadý přepočet... paelů 6 4 Správa paelů... 6 Přehled defiic... paelů Přehled hodot... paelů Kofigurace... Křížové tabulky... defiic paelů Křížové tabulky... hodot paelů 5 Cash-flow Platebí morálka Tisk platebí morálky Aktuálí stav fiací Správa Cash-flow... 8 Fiačí pláováí... Tisk fiačího... pláováí Pravidelé pláy... Tisk pravidelých... pláů Typy pravidelých... pláů Kofigurace... Doplň chybjící... zázamy fiačího pláu Regeerace fiačího... pláu Daily News Obchodí aalýzy Nová aalýza Hromadý přepočet... aalýz Správa obchodích... aalýz 13 Hlaví kiha... Účetí osova... Číselík přepočítacích... automatů Aalýza vytvořeého... zisku Pyramida... Přepočet hodot... pyramidy Obchodí pláováí Nový zázam... obchího pláu Přepočet skutečosti Křížová tabulka... obchodího pláováí 15 I

6 II Idex 16

7 1

8 2 1.1 Představeí obsahuje dve základí soucásti, a to maažerskou (pláováí cash-flow, rozšíreé statistiky) pracoví (rešeí work-flow) Maažerská oblast Základem této oblasti je pláováí cash-flow (pláováí fiacího toku firmou). Ke všem fakturám (vystaveým i prijatým) a ke všem klietum (odberatelum a dodavatelum) pridává iformaci o skutec e ocekávaém termíu platby a procetuálím vyjádreí pravdepodobosti této platby. Soucase teto modul obsahuje ástroje a pláováí pravidelých i epravidelých príjmu a výdaju. Z techto dvou iformacích bází lze sestavit vcelku reálý plá fiacího toku. Pracoví oblast V rámci tohoto modulu budou postupe rozširováy fukce work-flow. 1.2 Procesí pael Procesí paely ám slouží k rychlému a přehledému sledováí zvoleých hodot. Jedá se o fukci, kterou doceí především maažeři, ale díky velké variabilitě možosti astaveí jedotlivých paelů, může procesí paely prakticky využívat kdokoliv. Sestaveí procesího paelu 1. musíme vybrat zdroj pro procesí pael. V praxi to zameá, že apř. když chcete a procesím paelu sledovat vaše esplěé úkoly, musíte ejdříve otevřít položku Přehled úkolů, modul Marketig Úkoly Přehled úkolů. Podle výběrových kritérií astavit úkoly, které chcete sledovat (Vaše), případě po jaké období a zvolit výběr. 2. ásledě v ástrojové liště klikeme a ikou Výběr zdroje pro procesí pael 3. otevře se Vám astaveí, kde musíte zvolit pael umístěí, případě barvy atd. 4. v případě přidáí dalšího sledovaého oka do procesího paelu opakujte předchozí kroky Noviky v procesích paelech V posledí době dozaly procesí paely výrazou změu. Na prví pohled viditelou změou je struktura meu. Strategie - Správa paelů: přehled defiic paelů přehled hodot paelů kofigurace křížové tabulky defiic paelů křížové tabulky hodot paelů Doposud byl maximálí počet sledovaých hodot v rámci jedoho paelu 9, yí existuje volba zadaí více paelů ež 9 (procesí pael s defiovaou výškou a šířkou dle přáí uživatele). Kofigurovatelý rozsah paelu: max 9 x 9 = 81 položek jedoho paelu, reálě a 6 x 5 = 30 doporučeá velikost. pael reaguje a zvoleého uživatele (každý může mít jiak) pael reaguje a zvoleý rozsah v rámci kofigurace

9 3 umístěí a obrazovce má ové začeí (RC...RowColum, př. 12: řádek 1, sloupec 2) Nově přibyla možost barevého astaveí popředí i pozadí sledovaých oke procesího paelu. V defiičí kartě si uživatel může defiovat vlastí barvu pozadí a popředí. Barevostí si uživatel

10 4 usadí orietaci v procesích paelech. Procesí paely pro tiskové sestavy defiice směřuje k parametrům a volbě tiskové sestavy (pravidelý report). Pael může mít zdroj tiskovou sestavu a pamatuje si ji včetě filtrace (i relativí), ale při přepočtu etiske a evytváří PDF. iterval realizace tiskového výstupu volba tiskáry, satelitu, uživatele, PC kde proběhe tisk při výrobě dat satelitu, při spuštěí aplikace, v rámci sledovače (příklad astaveí a předešlém obrázku) archiv sestav PDF s možosti tisku a ukázky (ukládá se do adresáře ebo dovitř s4s jako objekt - replikace). Pokud je u paelu se zdrojem tisková sestava a je zadá režim uchovávat PDF soubory pak : přepočet realizuje tisk do souboru PDF (logika uchovávat data jedou za týde fuguje i zde) soubory ukládá dle kofigurace do adresáře a připojuje je jako připojeé objekty k daému paelu, kofigurace zobrazea výše. Dále uloží datový řádek podobě jako když by počítal hodotu. Na řádku je ovšem odkaz k připojeému objektu (doubleclick a řádek otevře kartu připojeého objektu s možostí otevřít sestavu)

11 5 a paelu místo tlačítka Graf se zobrazuje tlačítko PDF a to přímo otvírá tiskovou sestavu aposledy vytvořeou z tohoto paelu Rozšířeí fukcioality: defiice zobrazeí grafu paelu z těchto pohledů - časový limit pro tisk grafů a typ grafu. V defiici paelu, sekce "čas.relativita" je pole max. hloubka zobrazovaého grafu (ve dech). Pokud je 0 ebo evyplěo pak hloubka grafu eí omezea. možost sledovat data v jiém itervalu ež deím pohledu (týdeí maxima, týdeí miima, týdeí koečá hodota + koverze bývalých dat a ový typ sledováí). V rámci paelu je možé defiovat v ásledujících itervalech: deě sudé dy týdě 14 deí měsíčě kvartálě pololetě ročě Systém sice realizuje přepočet deě ale přepisuje zázam do té doby ež se datum změí tak, aby došlo k posuu období (apř. jiý týde) výmaz starých dat + replikace výmazu, uživatel u každého paelu může defiovat hloubku (počet uchovávaých zázamů). Pokud v rámci přepočtu dojde k avýšeí počtu zázamů a systém zjistí, že překročil povoleý počet, smaže data. Při replikaci přepočtu je logika a straě příjmu repliky stejá a dojde tedy k výmazu dat. v záložce Automat volba astaveí, zda se má pael přepočítat vždy při spuštěí S4S. Cílem je vybrat mezi svými paely ěkolik, u kterých požaduji aktualizaci při každém mém spuštěí S4S. Bude tedy přepočteo velmi omezeé možství mých paelů. Export a import defiic, kde pojem uživatel a obchodík pokud je použit v paelu bude relativí. Export a import je připrave ad defiici celého jedoho paelu

12 6 Strukturovaé zdroje Další ovikou v Procesím paelu jsou Strukturovaé zdroje. Zameá to, že jako zdroj procesího paelu může vstoupit křížová tabulka. Křížová tabulka poskytuje celkovou hodotu (součet všech buěk daé křížové tabulky), která může být využíváa pro jedoduchou evideci jedié sledovaé hodoty. Při hledáí zdroje pro procesí pael může uživatel využívat ově libovolou křížovou tabulku fakturace, skladových pohybů, počtu jedáí. Tato situace je ová. Jejím cílem je využití křížových tabulek jako zdroje procesího paelu. Cílem tedy eí využít celkové hodoty v křížové tabulce pro podporu sledováí hodot, ale využít strukturu iformací tak, aby při sledováí apř. počtu odvedeých obchodích jedáí v aktuálím měsíci dostával vedoucí odděleí iformaci o počtu jedáí a také se zde dozví, který obchodík jaká jedáí vedl. Zjistí tak, jak si jedotliví obchodíci vedou. Proto je tak zajímavé sledovat Procesím paelem strukturovaou iformaci. Prakticky zameá astaveí této strukturovaé iformace pouze správé astaveí křížové tabulky před tím, ež zmáčkete tlačítko Najdi zdroj. Jako struktura se převezmou do Procesího paelu řádky křížové tabulky. Pokud je ve sloupcích apř. datum, stav ebo oblast, bude tato iformace v Procesím paelu zpracováváa, ale rozhoduje to, co je v křížové tabulce uvedeo a řádcích. Pokud tedy jsou a řádcích obchodíci, bude Procesí pael strukturová po obchodících, pokud a řádcích budou střediska, bude Procesí pael strukturová podle středisek, atd. Po aktivaci zdroje pro Procesí pael z křížové tabulky systém aplí jak klasický SQL dotaz, tak strukturovaý SQL dotaz a uživatel může pod tlačítkem Zdroj SQL rozhodout, zda bude využívat i strukturovaý zdroj. Je třeba si uvědomit, že Procesí pael je přepočítává v podstatě každý de. Pokud by tedy struktura a řádcích odpovídala apř. číslům zboží, fakturovaých v rámci posledího měsíce, pak by data Procesího paelu mohla být velice rozsáhlá. Struktura a řádcích by tedy eměla být příliš rozsáhlá, jiak by sledovaá data byla příliš velká a zároveň by pravděpodobě eměla už potřebou vypovídací schopost pro daého uživatele. Výsledkem využití křížových tabulek pro Procesí pael uživatel pochopí při použití tlačítka grafu, kde se systém zeptá, ve chvíli, kdy zjistí, že sleduje i strukturovaý zdroj iformací, zda chce uživatel graf vykreslit pouze v jedoduchém formátu (jedobarevě) a ebo strukturovaě (každá struktura obchodík, oblast) má svou vlastí barvu v tomto grafu. 1.3 Hromadý přepočet paelů Procesí Fukce provede hromadé přepočítáí všech sledovaých hodot v procesích paelech. Pro aktuálí zobrazeí přepočtu musíte klikout a jede z ázvů paelů. 1.4 Správa paelů V meu správa paelů jsou zahruty fukce pro defiici a přehled jedotlivých sledovaých hodot. Přejít a: Přehled defiic paelů Přehled hodot paelů Kofigurace Křížové tabulky defiic paelů Křížové tabulky hodot paelů Přehled defiic paelů Fukce Přehled defiic paelů zobrazí přehledové oko všech defiic paelů pod přihlášeým uživatelem. Obsah přehledu defiic paelů můžete ovlivit výběrovými kritérii ad zobrazeým přehledem. Dvojklikem a šedé pole a začátku každého řádku defiice paelu otevřete kartu aktuálí defiice k editaci. Ovládací prvky karty

13 VÝBĚR 7 Provede výběr a setříděí iformací z databáze podle zadaých výběrových kritérií a zobrazí je v přehledu a obrazovce. Provede výmaz všech výběrových polí tvořící výběrová kritéria. Zobrazí oko součtu, které odpovídají zadaým výběrových kritériím. VYMAŽ SUMA Přejít a: Přehled hodot paelů Kofigurace Křížové tabulky defiic paelů Křížové tabulky hodot paelů Přehled hodot paelů Fukce Přehled hodot paelů zobrazí přehledové oko všech hodot paelů pod přihlášeým uživatelem. Obsah přehledu hodot paelů můžete ovlivit výběrovými kritérii ad zobrazeým přehledem. Dvojklikem a šedé pole a začátku každého řádku hodot paelu otevřete kartu aktuálí defiice paelu k editaci. Ovládací prvky karty VÝBĚR Provede výběr a setříděí iformací z databáze podle zadaých výběrových kritérií a zobrazí je v přehledu a obrazovce. Provede výmaz všech výběrových polí tvořící výběrová kritéria. Zobrazí oko součtu, které odpovídají zadaým výběrových kritériím. VYMAŽ SUMA Přejít a: Přehled defiic paelů Kofigurace Křížové tabulky defiic paelů Křížové tabulky hodot paelů Kofigurace Nastaveí požadovaé velikosti procesího paelu (počet položek a řádku) a astaveí tisku do PDFka. Přejít a: Přehled defiic paelů Přehled hodot paelů Křížové tabulky defiic paelů Křížové tabulky hodot paelů Křížové tabulky defiic paelů Křížové tabulky defiic paelů Vám umoží přehledé grafické zázorěí dat podle zadaých kritérií výběru v podobě tabulky ebo grafu. Přejít a: Přehled defiic paelů Přehled hodot paelů

14 8 Kofigurace Křížové tabulky hodot paelů Křížové tabulky hodot paelů Křížové tabulky hodot paelů Vám umoží přehledé grafické zázorěí hodot podle zadaých kritérií výběru v podobě tabulky ebo grafu. Přejít a: Přehled defiic paelů Přehled hodot paelů Kofigurace Křížové tabulky defiic paelů 1.5 Cash-flow Strategie představuje modul, který slouží k pláováí cash-flow do budoucosti. Tedy k pláováí toku fiací firmou v časovém pohledu do budoucosti. Základem fiačího pláováí je tzv. fiačí plá. Teto fiačí plá představuje předpokládaé toky peěz firmou, jak výosové tak ákladové. Zdroje, kterými se teto fiačí plá plí jsou tři. 1.6 Platebí morálka 1.7 Tisk platebí morálky Fukce vytiske sestavu platebí morálky dle zvoleých kritérií výběru a způsobu tříděí. Fukcí tlacítka: Při použití klávesy TISK se tiske přímo a stadardí tiskáru (default) astaveou ve Widows. Tiske se jeda kopie celé sestavy. Zobrazí áhled před tiskem. Zavře oko. 1.8 Aktuálí stav fiací 1.9 Správa Cash-flow Meu Cash-flow zahruje fukce a správu fiačích toků firmy. Fiačí pláováí Tisk fiačího pláováí Pravidelé pláy Tisk pravidelých pláů Typy pravidelých pláů Kofigurace

15 9 Doplň chybějící zázamy fiačího pláu Regeerace fiačího pláu Výběry ad přehledem fi. pláu Nad přehledem fiačího pláováí může uživatel provádět růzé časové výběry, pro které má operačí tlačítka a propočet aktuálího týde, aktuálího měsíce. Existuje zde možost filtrovat typy zázamů fiačího pláováí, možost vybrat pouze faktury vystaveé, faktury přijaté, pouze výosy, pouze áklady a také možost odfiltrovat tzv. zaplaceé (již epláovaé výosy). Startovací částka Pokud záme předpokládaý průběh toku hotovosti firmou, jediý údaj, který ám chybí k tomu, abychom spočítali aktuálí předpokládaý tok fiací do budouca je startovací částka, hotovostí částka, kterou firma dispouje k aktuálímu di /jedá se o částku v pokladě a a firemích účtech/. Pro zadáí této částky má uživatel připrave příkaz "aktuálí stav fiací", kde vyplí aktuálí fiačí stav a pomocí tlačítka "ulož" se zapíše tato iformace pro další pláováí cash-flow Fiačí pláováí Strategie představuje modul, který slouží k pláováí cash-flow do budoucosti. Tedy k pláováí toku fiací firmou v časovém pohledu do budoucosti. Základem fiačího pláováí je tzv. fiačí plá. Teto fiačí plá představuje předpokládaé toky peěz firmou, jak výosové tak ákladové. Zdroje, kterými se teto fiačí plá plí jsou tři. 1. Zdroj - faktury přijaté a vystaveé Prvím zdrojem pro fiačí pláováí jsou faktury přijaté a faktury vystaveé, které se objevují v zakázkovém systému ašeho systému a které ěkterý uživatel vystaví / tz. provede/. Pokud je faktura vystavea, má samozřejmě datum splatosti. Splatost, ale eí časový údaj, který by bohužel v deší době měl ěco společého s tím, kdy přijdou peíze a účet. Do fiačího pláováí se emůže částka a faktuře promítout v de splatosti, ale v de, kdy pláujeme, že peíze přijdou, resp. pláujeme, kdy zaplatíme dodavateli. Tyto iformace o tom, kdy očekáváme příchod peěz mohou být mohem přesější ež kdybychom vycházeli pouze ze splatosti faktur. Přesější jsou proto, že uživatel Soft-4-Sale má v systému iformace o svých dodavatelích a odběratelích a je schope s vysokou pravděpodobostí odhadout platebí morálku odběratelskou resp. dodavatelskou. Aby teto odhad byl přesější, je v modulu strategie příkaz pro hodoceí platebí morálky. Teto příkaz představuje přehledovou a případě i tiskovou sestavu, a které uživatel vidí pro každého odběratele a pro každého dodavatele dva sloupce údajů. Platebí kázeň Jedá se o sloupec pláovaé platebí kázě a skutečé platebí kázě. Skutečá platebí kázeň se počítá z existujících faktur a pláovaá platebí kázeň se zapisuje do obchodí karty kotaktu. Mezi těmito dvěma sloupci existuje modré a červeé tlačítko zapiš, které jedoduše přeese iformaci spočteou z existujících faktur a zapíše ji do obchodí karty kotaktu jako pláovaou hodotu. Fiačí hodoceí odběratele ebo dodavatele spočívá ve třech číselých hodotách. Prví hodota je zpožděí platby - zpožděí vůči datu splatosti, toto zpožděí se udává ve dech. Druhá hodota ozačeá zakem proceto představuje pravděpodobost, s jakou v tomto pláovaém termíu (datum splatosti plus zpožděí) daý odběratel zaplatí resp. my zaplatíme dodavateli. Třetí sloupec MAX je tzv. maximálí zpožděí, které lze od daého odběratele čekat resp. maximálí zpožděí, se kterým můžeme dodavatelskou fakturu zaplatit. Toto maximálí prodleí se udává v týdech a je to prodleí po pláovaém datu zaplaceí. Tyto tři údaje zpožděí, pravděpodobost a maximálí prodleí v týdech představují pravděpodobostí popis příchodu platby určitého odběratele. (Příklad: Pokud odběratel A je pro ás zámá firma platící faktury měsíc po splatosti, objeví se ve zpožděí číslo 30 a pokud to platí s 80% pravděpodobostí, to zameá, že do 30dů zaplatili 4 faktury z 5, objeví se proceto pravděpodobosti 80, maximálí prodleí pak bude počet týdů o kolik se zpozdily

16 10 ěkteré platby vůči 30 stadardímu zpožděí). Tyto 3 čísla popisují procetuálí rozložeí platby ve fiačím pláu. Pokud tedy vystavíme a odběratele fakturu, apláuje se do fiačího pláu automaticky položka, že peíze přijdou v de splatosti plus pláovaé zpožděí s pravděpodobostí, která je uvedea a obchodí kartě kotaktu a s maximálím prodleím x týdů, což je údaj opět uvedeý a obchodí kartě kotaktu. Takto se promítají vystaveé a přijaté faktury při závěrečém zápisu do systému / tedy po jejich provedeí/. Promítou se tak, že se objeví zápis ve fiačím pláováí. 2. zdroj - pravidelé fiačí pláy Druhý zdroj iformací, ze kterých čerpá fiačí pláováí jsou tzv. pravidelé fiačí pláy. Pro pravidelé fiačí pláy je připrave příkaz Pravidelé pláy a tiskový přehled Tisk pravidelých pláů. Tyto pravidelé pláy podporuje číselík, kde si uživatelé mohu zavést typy pravidelých výosových a ákladových pláů. Mezi výosové pláy může patřit apř. určitý předpoklad prodeje a prodejě, určitý předpoklad prodeje v jedotlivých měsících, určitý předpoklad výosů apř. z proájmu určitého zařízeí a mezi ákladové pláy mohou patřit apř. leasig, sociálí a zdravotí pojištěí, mzdy, telefoy, spotřeba bezíu atd. Nad těmito typy pravidelých pláů může uživatel vytvářet fiačí /ákladové a výosové/ pláy, kdy popis pravidelého pláu spočívá v udáí typu, případě udáí kokrétí firmy, udáí kokrétího ázvu tohoto pláu se vztahem k zakázce, oblasti resp. uživateli, který teto fiačí plá vytvořil. Fiačí plá je opět popsá třemi hodotami - datem, kdy očekávám platbu, pravděpodobostí s jakou tuto platbu provedu a maximálí prodleí opět v týdech. Opět se objevují v pláováí opakovaých ákladů a výosů tyto tři číselé údaje. Potom je třeba udat ákladovou resp. výosovou částku a udat typ pláu (týdeí, měsíčí, kvartálí ebo ročí). Pomocí výkoého tlačítka a zadáí časové hodoty do (do kdy chci teto plá provést) systém apláuje do fiačího pláováí v zadaé periodě zápisy výosové ebo ákladové. Tyto zápisy se a kartě vzoru pro pláováí opakovaých výosů a ákladů přímo objeví. Pokud tedy chceme apláovat apř. leasig a auto, zadáme typ pláu leasig, firmu apř.cac, ázev bude leasig SEAT 1600, zakázka žádá, oblast může zapadout do režijích ákladů a jméo obchodíka. Startovací hodota tz.de, kdy se promíte prví platba do fiačího pláu může být a budeme platit s pravděpodobostí 90% s maximálím zpožděím 1 týde. Teto áklad bude Kč což je pravidelá měsíčí splátka a bude se jedat o plá měsíčí. Udáme, že chceme tuto hodotu apláovat až do a provedeme apláováí výkoým tlačítkem Pláuj. Po promáčkutí tlačítka Pláuj se přímo a kartě vzoru pro pláováí objeví všechy tyto pláy až do období Takto můžeme provést fiačí pláováí pro všechy položky, které tvoří ákladový plá firmy resp. její výosový plá. Pláováí pravidelých a opakovaých výosů a ákladů je vlastě druhý zdroj iformací pro fiačí pláováí. Ve fiačím pláu teď vidíme přehled fiačích pláů, jak vzikly z vystaveých a přijatých faktur a další typy, které odpovídají použitým typům z číselíků pravidelých fiačích výosů a pláů. Je tedy připravea situace pro hodoceí fiačího

17 11 pláováí. 3. zdroj - epravidelé fiačí pláováí Třetím zdrojem iformací je tzv. epravidelé fiačí pláováí, kdy můžeme v rámci operací ad přehledem fiačího pláu opravit kterýkoli řádek fiačího pláováí. Dvojitým klikutím se otevře libovolý zázam ve fiačím pláu. Teto zázam můžeme zrušit, opravit, vygeerovat z ěho ový a ebo vytvořit úplě ový zázam fiačího pláu, kde bude apř. mimořádý výos z určité zakázky s očekávaou platbou ve zámém termíu. Fiačí pláováí tedy obsahuje zázamy o předpokládaém fiačím toku firmou, které se opírá e o splatosti faktur, ale o skutečé časové údaje předpokládaých plateb s určitou mírou pravděpodobosti a s maximálím prodleím. Do cash-flow se započítává z částky, která se objevuje jako výosová ebo ákladová částka pouze pravděpodobostí část v termíu pláovaém a zbytek, který zbývá do 100% se rozdělí do každého týde rovoměrě podle toho, jaké je maximálí očekávaé zpožděí. Příklad: Předpokládejme, že očekáváme zaplaceí faktury Kč v termíu s pravděpodobostí 60% a s max. prodleím 4 týdy. Do cash-flow se započte z částky Kč Kč, což odpovídá 60% pravděpodobosti k termíu a a každý další týde se započte ze zbývajících Kč rovoměrá část ( Kč) Tisk fiačího pláováí Pravidelé pláy Tisk pravidelých pláů Typy pravidelých pláů Kofigurace Meu Správa Cash-flow je doplěo o tzv. kofiguraci fukce cash-flow. Je to stadardí astaveí platebí kázě dodavatelů a odběratelů. Toto astaveí se automaticky předává jakékoliv ové firmě, která je do sytému zavedea, protože v případě, že emáte žádé historické údaje o platbách daému odběrateli, ezbývá Vám ic jiého ež vyjít z ějakých stadardích hodot. Nelze předpokládat ebo pracovat s očekávaou stadardí hodotou, že provedou všechy faktury v de splatosti, s ulovým zpožděím, se 100% pravděpodobostí a s ulovým maximálím prodloužeím. Podle aktuálí situace lze astavit stadardí očekávaou variatu zpožděí.

18 12 Pokud začete užívat modul Strategie poté co aktivě používáte zakázkový systém,pak při prvím asazeí modulu Strategie provede reimport dat ze staré verze automaticky propočet platebí morálky vašich odběratelů a dodavatelů, tz. z vašich existujících přijatých a vystaveých faktur zkalkuluje faktickou platebí morálku a tuto platebí morálku zapíše do obchodích karet kotaktů. Tuto platebí morálku, která byla vypočítáa okamžitě využije pro automatické vygeerováí fiačího pláu, který je slože z faktur vystaveých a přijatých, které ebyly ještě zaplaceé a časově se opírá o vyhodoceou odběratelskou a dodavatelskou platebí morálku. Zameá to, že po prví istalaci modulu Strategie Vám reimport dat ze staré verze provede automatické aplěí fiačího pláu a automatické aplěí platebí morálky odběratelů a dodavatelů Doplň chybjící zázamy fiačího pláu Regeerace fiačího pláu V modulu Strategie byl doplě ový příkaz regeerace fiačího pláu. Teto příkaz zovu propočte ty položky fiačího pláu, které jsou závislé a fakturách vystaveých i přijatých. Teto výkoý příkaz smaže z fiačího pláu všechy položky typu FAKTURA a DOSLO a z existujících vystaveých a přijatých faktur ezaplaceých vygeeruje zovu ové hodoty fiačího pláu. Regeerace fiačího pláu je příkaz, jehož použití se předpokládá především v době astartováí modulu Strategie a tehdy, pokud ebyl modul Strategie dlouhodobě obsluhová a udržová a pak jej chcete opětově astartovat Daily News Je ástroj a sledováí aktuálích událostí ve firmě z iformací, které obsahuje Soft-4-Sale. Teto ástroj byl rozšíře o ové možosti. Dosud jedoduchá sestava, která sledovala posledí tři události ve firmě je ahrazea přehledovým pohledem a obrazovce, který má aprosto stadardí ovládáí z hlediska stadardu Soft-4-Sale, ovšem obsahuje dva ové prvky. 1. uživatel volí typy dokladů, které chce sledovat. Stadardě se abíde sledováí všech typů dokladů. 2. utost použít tlačítko Geeruj. Sledováí ových událostí ke kterým došlo je věc z hlediska iformací a zpracováí dat velice časově áročá. Neí možo vidět aktuálě do 150 tabulek a

19 13 sledovat veškeré iformace současě. Možost zpracovat určité časové období vyplívá z toho, že systém opravdu a požádáí prohledá ve vybraých typech dokladů ejovější iformace a ty uloží do pohledu, který jsme pojmeovali Daily ews deí oviky. Logika ovládáí Daily News spočívá v tom, že uživatel zadá časový filtr od do a promáčke tlačítko Geeruj. V tu chvíli systém během ěkolika desítek vteři vygeeruje ový přehled iformací, který potom uživatel může dále filtrovat. Kritéria, která má uživatel předplěa ve výběrových kritériích ovlivňují jak tlačítko výběr, tak tlačítko geeruj. Pokud tedy chcete vygeerovat totálí iformace za uplyulý týde, je uté smazat veškerá kritéria, zadat od do a použít tlačítko geeruj. V tu chvíli systém vyhledá veškeré iformace a předá je do přehledu Daily ews. Potom můžete pomocí tlačítka Výběr vybírat a hodotit iformace, ale pracujete pořád s posledím týdem. Tz. pokud za dvě vteřiy po tom, co použijete tlačítko Geeruj vzike ový doklad, teto ve vašem přehledu ebude dokud epoužijete opakovaě tlačítko Geeruj. Tato změa ovládáí je avržea do tohoto přehledu zcela záměrě, protože použití tlačítka Geeruj představuje určitý časový e zrova zaedbatelý úsek Obchodí aalýzy 1.12 Nová aalýza 1.13 Hromadý přepočet aalýz 1.14 Správa obchodích aalýz Přejití a: Hlaví kiha Účetí osova Číselík přepočítacích automatů Aalýza vytvořeého zisku Pyramida Přepočet hodot pyramidy Hlaví kiha Přejití a: Účetí osova Číselík přepočítacích automatů Aalýza vytvořeého zisku Pyramida Přepočet hodot pyramidy

20 Účetí osova Přejití a: Hlaví kiha Číselík přepočítacích automatů Aalýza vytvořeého zisku Pyramida Přepočet hodot pyramidy Číselík přepočítacích automatů Přejití a: Hlaví kiha Účetí osova Aalýza vytvořeého zisku Pyramida Přepočet hodot pyramidy Aalýza vytvořeého zisku Přejití a: Hlaví kiha Účetí osova Číselík přepočítacích automatů Pyramida Přepočet hodot pyramidy Pyramida Přejití a: Hlaví kiha Účetí osova Číselík přepočítacích automatů Aalýza vytvořeého zisku Přepočet hodot pyramidy Přepočet hodot pyramidy Přejití a:

21 15 Hlaví kiha Účetí osova Číselík přepočítacích automatů Aalýza vytvořeého zisku Pyramida 1.15 Obchodí pláováí 1.16 Nový zázam obchího pláu 1.17 Přepočet skutečosti 1.18 Křížová tabulka obchodího pláováí Křížové tabulky obchodího pláováí Vám umoží přehledé grafické zázorěí obchodích pláů podle zadaých kritérií výběru v podobě tabulky ebo grafu.

22 16 Idex -S- -A- správa cash-flow 11, 12, 8, 9 správa obchodích aalýz 13, 14 správa paelů 6, 7, 8 aktuálí stav fiací 8 -T- -CCash-flow tisk platebí morálky 8 8 -Ddaily ews 12 -Hhromadý přepočet aalýz 13 hromadý_přepočet_paelů 6 -Kkřížová tabulka obchodího pláováí 15 -Nová aalýza 13 ový zázam obchodího pláu 15 -Oobchodí aalýzy 13 obchodí pláováí 15 -Pplatebí morálka 8 procesí pael 2 představeí 2 přepočet skutečosti 15

23

Instalační manuál inels Home Control

Instalační manuál inels Home Control OBSAH 1) Úvod... 3 2) Kofigurace chytré krabičky... 3 3) Nahráí aplikace do TV... 3 4) Nastaveí IP adresy do TV... 4 5) Nastaveí chytré krabičky pomocí SmartTV aplikace... 4 5.1) Půdorys (floorpla)...

Více

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna.

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna. 6 Itervalové odhady parametrů základího souboru V předchozích kapitolách jsme se zabývali ejprve základím zpracováím experimetálích dat: grafické zobrazeí dat, výpočty výběrových charakteristik kapitola

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Úloha obchodího cestujícího OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Nejprve k pojmům používaým v okružích a rozvozích úlohách: HAMILTONŮV CYKLUS je typ cesty,

Více

Pojem času ve finančním rozhodování podniku

Pojem času ve finančním rozhodování podniku Pojem času ve fiačím rozhodováí podiku 1.1. Výzam faktoru času a základí metody jeho vyjádřeí Fiačí rozhodováí podiku je ovlivěo časem. Peěží prostředky získaé des mají větší hodotu ež tytéž peíze získaé

Více

UHK Fórum. Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Informační management Databázové systémy II

UHK Fórum. Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Informační management Databázové systémy II Popis fukcioality UHK Fóra pro předmět Databázové systémy II. Uiverzita Hradec Králové Fakulta iformatiky a maagemetu Iformačí maagemet Databázové systémy II uhkforum.mikmik.cz voborik@mikmik.cz Obsah

Více

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad Metody vyhodoceí efektvost vestc Časová hodota peěz Metody vyhodoceí Časová hodota peěz Prostředky, které máme k dspozc v současost mají vyšší hodotu ež prostředky, které budeme mít k dspozc v budoucost.

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené I. Výpočet čisté současé hodoty upraveé Příklad 1 Projekt a výrobu laserových lamp pro dermatologii vyžaduje ivestici 4,2 mil. Kč. Předpokládají se rovoměré peěží příjmy po zdaěí ve výši 1,2 mil. Kč ročě

Více

Kvantová a statistická fyzika 2 (Termodynamika a statistická fyzika)

Kvantová a statistická fyzika 2 (Termodynamika a statistická fyzika) Kvatová a statistická fyzika (Termodyamika a statistická fyzika) Boltzmaovo - Gibbsovo rozděleí - ilustračí příklad Pro ilustraci odvozeí rozděleí eergií v kaoickém asámblu uvažujme ásledující příklad.

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t.

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t. Techická aalýza Techická aalýza z vývoje cey a obchodovaých objemů akcie odvozuje odhad budoucího vývoje cey. Dalšími metodami odhadu vývoje ce akcií jsou apř. fudametálí aalýza (zkoumá podrobě účetictví

Více

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o. Modul Konfigurace Modul Konfigurace Představení Menu konfigurace sdružuje všechny konfigurační příkazy k celému systému Soft-4-Sale. Dále konfigurace kopíruje jednotlivé moduly systému tzn. že existuje

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností 4.2 Elemetárí statstcké zpracováí Výsledkem statstckého zjšťováí (. etapa statstcké čost) jsou euspořádaá, epřehledá data. Proto 2. etapa statstcké čost zpracováí, začíá většou jejch utříděím, zpřehleděím.

Více

Finanční řízení podniku. Téma: Časová hodnota peněz

Finanční řízení podniku. Téma: Časová hodnota peněz Fiačí řízeí podiku Téma: Časová hodota peěz Faktor času se ve fiačím řízeí uplatňuje a) při rozhodováí o ivesticích b) při staoveí trží cey majetku podiku c) při ukládáí volých peěžích prostředků d) při

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta B)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta B) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/5 a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata B) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

2. Znát definici kombinačního čísla a základní vlastnosti kombinačních čísel. Ovládat jednoduché operace s kombinačními čísly.

2. Znát definici kombinačního čísla a základní vlastnosti kombinačních čísel. Ovládat jednoduché operace s kombinačními čísly. 0. KOMBINATORIKA, PRAVDĚPODOBNOST, STATISTIKA Dovedosti :. Chápat pojem faktoriál a ovládat operace s faktoriály.. Zát defiici kombiačího čísla a základí vlastosti kombiačích čísel. Ovládat jedoduché operace

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

IAJCE Přednáška č. 12

IAJCE Přednáška č. 12 Složitost je úvod do problematiky Úvod praktická realizace algoritmu = omezeí zejméa: o časem o velikostí paměti složitost = vztah daého algoritmu k daým prostředkům: časová složitost každé možiě vstupích

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojího ižeýrství Ústav strojíreské techologie ISBN 978-80-214-4352-5 VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ doc. Ig. Jaroslav PROKOP, CSc. 1 1 Fakulta strojího ižeýrství,

Více

pravděpodobnostn podobnostní jazykový model

pravděpodobnostn podobnostní jazykový model Pokročilé metody rozpozáváířeči Předáška 8 Rozpozáváí s velkými slovíky, pravděpodobost podobostí jazykový model Rozpozáváí s velkým slovíkem Úlohy zaměřeé a diktováíči přepis řeči vyžadují velké slovíky

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA SBÍRKA ÚLOH

FINANČNÍ MATEMATIKA SBÍRKA ÚLOH FINANČNÍ MATEMATIKA SBÍRKA ÚLOH Zpracováo v rámci projektu " Vzděláváí pro kokureceschopost - kokureceschopost pro Třeboňsko", registračí číslo CZ.1.07/1.1.10/02.0063 Gymázium, Třeboň, Na Sadech 308 Autor:

Více

9.1.12 Permutace s opakováním

9.1.12 Permutace s opakováním 9.. Permutace s opakováím Předpoklady: 905, 9 Pedagogická pozámka: Pokud echáte studety počítat samostatě příklad 9 vyjde tato hodia a skoro 80 miut. Uvažuji o tom, že hodiu doplím a rozdělím a dvě. Př.

Více

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce MATEMATICKÁ INDUKCE ALEŠ NEKVINDA. Pricip matematické idukce Nechť V ) je ějaká vlastost přirozeých čísel, apř. + je dělitelé dvěma či < atd. Máme dokázat tvrzeí typu Pro každé N platí V ). Jeda možost

Více

Geometrická optika. Zákon odrazu a lomu světla

Geometrická optika. Zákon odrazu a lomu světla Geometrická optika Je auka o optickém zobrazováí. Je vybudováa a 4 zákoech, které vyplyuly z pozorováí a ke kterým epotřebujeme zalosti o podstatě světla: ) přímočaré šířeí světla (paprsky) ) ezávislost

Více

Nejistoty měření. Aritmetický průměr. Odhad směrodatné odchylky výběrového průměru = nejistota typu A

Nejistoty měření. Aritmetický průměr. Odhad směrodatné odchylky výběrového průměru = nejistota typu A Nejstoty měřeí Pro každé přesé měřeí potřebujeme formac s jakou přesostí bylo měřeí provedeo. Nejstota měřeí vyjadřuje terval ve kterém se achází skutečá hodota měřeé velčy s určtou pravděpodobostí. Nejstota

Více

Základní požadavky a pravidla měření

Základní požadavky a pravidla měření Základí požadavky a pravidla měřeí Základí požadavky pro správé měřeí jsou: bezpečost práce teoretické a praktické zalosti získaé přípravou a měřeí přesost a spolehlivost měřeí optimálí orgaizace průběhu

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

NA-45P / NA-45L. VLL VLN A W var PF/cos THD Hz/ C. k M

NA-45P / NA-45L. VLL VLN A W var PF/cos THD Hz/ C. k M Multifukčíměřícípřístroje NA-45P / NA-45L VLL VLN A W var PF/cos THD Hz/ C k M Přístroje jsou určey pro měřeí a sledováí sdružeých a fázových apětí, proudů, čiých a jalových výkoů, účiíků, THD apětí a

Více

PŘÍKLAD NA PRŮMĚRNÝ INDEX ŘETĚZOVÝ NEBOLI GEOMETRICKÝ PRŮMĚR

PŘÍKLAD NA PRŮMĚRNÝ INDEX ŘETĚZOVÝ NEBOLI GEOMETRICKÝ PRŮMĚR PŘÍKLAD NA PRŮMĚRNÝ INDEX ŘETĚZOVÝ NEBOLI GEOMETRICKÝ PRŮMĚR Ze serveru www.czso.cz jsme sledovali sklizeň obilovi v ČR. Sklizeň z ěkolika posledích let jsme vložili do tabulky 10.10. V kapitole 7. Idexy

Více

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Algoritmus

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Algoritmus Podklady předmětu pro akademický rok 006007 Radim Faraa Obsah Tvorba algoritmů, vlastosti algoritmu. Popis algoritmů, vývojové diagramy, strukturogramy. Hodoceí složitosti algoritmů, vypočitatelost, časová

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OSNOVA 1. Práví předpisy 2. Přijímací řízeí 3. Termíy 4. Hodoceí uchazečů 5. Rozhodutí 6. Další kola přijímacího řízeí 7. Zápisový lístek 8. Jedoté přijímací zkoušky

Více

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt Medelova uverzta v Brě Statstka projekt Vypracoval: Marek Hučík Obsah 1. Úvod... 3. Skupové tříděí... 3 o Data:... 3 o Počet hodot:... 3 o Varačí rozpětí:... 3 o Počet tříd:... 4 o Šířka tervalu:... 4

Více

8560MFP/8860MFP. Phaser. multifunkční zařízení. Návod k obsluze. www.xerox.cz

8560MFP/8860MFP. Phaser. multifunkční zařízení. Návod k obsluze. www.xerox.cz Phaser 8560MFP/8860MFP multifukčí zařízeí Návod k obsluze www.xerox.cz Copyright 2007 Xerox Corporatio. Všecha práva vyhrazea. Nezveřejěá práva jsou chráěa autorskými zákoy v USA. Obsah této publikace

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost Dráha [m] 9. Měřeí závslostí ve statstce Měřeí závslostí ve statstce se zývá především zkoumáím vzájemé závslost statstckých zaků vícerozměrých souborů. Závslost přtom mohou být apříklad pevé, volé, jedostraé,

Více

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte:

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte: 1.3. POLYNOMY V této kapitole se dozvíte: co rozumíme pod pojmem polyom ebo-li mohočle -tého stupě jak provádět základí početí úkoy s polyomy, kokrétě součet a rozdíl polyomů, ásobeí, umocňováí a děleí

Více

Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referenční příručka

Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referenční příručka Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referečí příručka prosiec 2002 Iformace v tomto dokumetu se mohou změit bez předchozího upozorěí. SPOLEČNOST COMPAQ COMPUTER CORPORATION NENESE ODPOVĚDNOST ZA TECHNICKÉ

Více

9.1.13 Permutace s opakováním

9.1.13 Permutace s opakováním 93 Permutace s opakováím Předpoklady: 906, 9 Pedagogická pozámka: Obsah hodiy přesahuje 45 miut, pokud emáte k dispozici další půlhodiu, musíte žáky echat projít posledí dva příklady doma Př : Urči kolik

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů Semárky, předášky, bakalářky, testy - ekoome, ace, účetctví, ačí trhy, maagemet, právo, hstore... PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cea ceých papírů Ceé papíry jsou jedím ze způsobů, jak podk může získat potřebý

Více

b c a P(A B) = c = 4% = 0,04 d

b c a P(A B) = c = 4% = 0,04 d Příklad 6: Z Prahy do Athé je 50 km V Praze byl osaze válec auta ovou svíčkou, jejíž životost má ormálí rozděleí s průměrem 0000 km a směrodatou odchylkou 3000 km Jaká je pravděpodobost, že automobil překoá

Více

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti 1 Základí statistické zpracováí dat 1.1 Základí pojmy Populace (základí soubor) je soubor objektů (statistických jedotek), který je vymeze jejich výčtem ebo charakterizací jejich vlastostí, může být proto

Více

4.5.9 Vznik střídavého proudu

4.5.9 Vznik střídavého proudu 4.5.9 Vzik střídavého proudu Předpoklady: 4508 Miulá hodia: Pokud se v uzavřeém závitu měí magetický idukčí tok, idukuje se v ěm elektrické apětí =. Př. 1: Vodorově orietovaá smyčka se pohybuje rovoměrě

Více

8.2.10 Příklady z finanční matematiky I

8.2.10 Příklady z finanční matematiky I 8..10 Příklady z fiačí matematiky I Předoklady: 807 Fiačí matematika se zabývá ukládáím a ůjčováím eěz, ojišťováím, odhady rizik aod. Poměrě důležitá a výosá discilía. Sořeí Při sořeí vkladatel uloží do

Více

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER MATICOVÉ HRY FORMULACE, KONCEPCE ŘEŠENÍ, SMÍŠENÉ ROZŠÍŘENÍ MATICOVÝCH HER, ZÁKLADNÍ VĚTA MATICOVÝCH HER CO JE TO TEORIE HER A ČÍM SE ZABÝVÁ? Teorie her je ekoomická vědí disciplía, která se zabývá studiem

Více

Návod pro výpočet základních induktorů s jádrem na síťové frekvenci pro obvody výkonové elektroniky.

Návod pro výpočet základních induktorů s jádrem na síťové frekvenci pro obvody výkonové elektroniky. Návod pro cvičeí předmětu Výkoová elektroika Návod pro výpočet základích iduktorů s jádrem a síťové frekveci pro obvody výkoové elektroiky. Úvod V obvodech výkoové elektroiky je možé většiu prvků vyrobit

Více

2 EXPLORATORNÍ ANALÝZA

2 EXPLORATORNÍ ANALÝZA Počet automobilů Ig. Martia Litschmaová EXPLORATORNÍ ANALÝZA.1. Níže uvedeá data představují částečý výsledek zazameaý při průzkumu zatížeí jedé z ostravských křižovatek, a to barvu projíždějících automobilů.

Více

-1- Finanční matematika. Složené úrokování

-1- Finanční matematika. Složené úrokování -- Fiačí ateatika Složeé úrokováí Při složeé úročeí se úroky přičítají k počátečíu kapitálu ( k poskytutí úvěru, k uložeéu vkladu ) a společě s í se úročí. Vzorec pro kapitál K po letech při složeé úročeí

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1 [M2-P9] KAPITOLA 5: Číselé řady Ozačeí: R, + } = R ( = R) C } = C rozšířeá komplexí rovia ( evlastí hodota, číslo, bod) Vsuvka: defiujeme pro a C: a ± =, a = (je pro a 0), edefiujeme: 0,, ± a Poslouposti

Více

ANALÝZA NÁKLADOVÝCH A CENOVÝCH VZTAHŮ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ ČR ANALYSIS OF COST AND PRICE RELATIONSHIPS IN WASTE MANAGEMENT OF THE CZECH REPUBLIC

ANALÝZA NÁKLADOVÝCH A CENOVÝCH VZTAHŮ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ ČR ANALYSIS OF COST AND PRICE RELATIONSHIPS IN WASTE MANAGEMENT OF THE CZECH REPUBLIC ANALÝZA NÁKLADOVÝCH A CENOVÝCH VZTAHŮ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ ČR ANALYSIS OF COST AND PRICE RELATIONSHIPS IN WASTE MANAGEMENT OF THE CZECH REPUBLIC Jří HŘEBÍČEK, Mchal HEJČ, Jaa SOUKOPOVÁ ECO-Maagemet,

Více

Základy statistiky. Zpracování pokusných dat Praktické příklady. Kristina Somerlíková

Základy statistiky. Zpracování pokusných dat Praktické příklady. Kristina Somerlíková Základy statistiky Zpracováí pokusých dat Praktické příklady Kristia Somerlíková Data v biologii Zak ebo skupia zaků popisuje přírodí jevy, úlohou výzkumíka je vybrat takovou skupiu zaků, které charakterizují

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

Seznámíte se s pojmem Riemannova integrálu funkce jedné proměnné a geometrickým významem tohoto integrálu.

Seznámíte se s pojmem Riemannova integrálu funkce jedné proměnné a geometrickým významem tohoto integrálu. 2. URČITÝ INTEGRÁL 2. Určitý itegrál Průvodce studiem V předcházející kapitole jsme se sezámili s pojmem eurčitý itegrál, který daé fukci přiřazoval opět fukci (přesěji možiu fukcí). V této kapitole se

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná Výročí zpráva fodů společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. - eauditovaá Obsah 1. Účetí závěrka: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ

Více

CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE

CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE CENÍK AV TECHNIKY platý od 1. 5. 2014 Níže uváděé cey jsou včetě 21% DPH, vyhrazujeme si právo změy. AV balíčky Cea zahruje istalaci, zapojeí a astaveí techiky, potřebou kabeláž

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004.

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004. Náhodá veličia Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 45/004. Náhodá veličia Většia áhodých pokusů má jako výsledky reálá čísla. Budeme tedy dále áhodou veličiou rozumět proměou, která

Více

DURACE A INVESTIČNÍ HORIZONT PŘI INVESTOVÁNÍ DO DLUHOPISŮ

DURACE A INVESTIČNÍ HORIZONT PŘI INVESTOVÁNÍ DO DLUHOPISŮ DURACE A INVESTIČNÍ HORIZONT PŘI INVESTOVÁNÍ DO DLUHOPISŮ Ivestičí horizot IH: doba, po kterou má ivestor v daé ivestici vázáy své peíze. Při ivestici do dluhopisu jsme vystavei riziku změy výosů Uvažujme

Více

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005 Patří slovo BUSINESS do zdravotictví?. 23. 6. 2005 Společost Deloitte Společost Deloitte v České republice má více ež 550 zaměstaců a kaceláře v Praze a Olomouci. Naše česká pobočka je součástí aší regioálí

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

AquaSoftener. Návod k obsluze. Úpravny na změkčení vody AquaSoftener 170, 350 a 440

AquaSoftener. Návod k obsluze. Úpravny na změkčení vody AquaSoftener 170, 350 a 440 AquaSofteer Návod k obsluze Úpravy a změkčeí vody AquaSofteer 170, 350 a 440, s.r.o. Podbabská 81/17, 160 00 Praha 6, Czech Republic www.eucl.cz ifo@eucl.cz Uživatelská příručka Obsah Před zahájeím používáí

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

Práce s bankovními výpisy

Práce s bankovními výpisy Práce s bankovními výpisy Proto, aby jste mohli bankovní výpisy importovat je třeba nejdříve nastavit cestu kde je systém má hledat a formát souboru jaký má očekávat. Ve vašem elektronickém bankovnictví

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

Hromadné platby - inkaso

Hromadné platby - inkaso Hromadné platby - inkaso Modul Hromadné platby složí k výpočtu platby (přeplatku/nedoplatku), kterou má zaplatit a) strávník - ve formě inkasa / sporožira / složenky, b) jídelna - ve formě hromadného příkazu

Více

Prezentace maturitního projektu na předmět informatika Software pro tvorbu papírových modelů

Prezentace maturitního projektu na předmět informatika Software pro tvorbu papírových modelů Prezetace maturitího projektu a předmět iformatika Software pro tvorbu papírových modelů Adam Domiec 22. květa 200 Abstrakt Teto dokumet je o počítačovém programu pro ávrh papírových modelů. Popisuje jej

Více

06/2008 Novinková dokumentace

06/2008 Novinková dokumentace 06/2008 Novinková dokumentace N E W S 0 6 / 2 0 0 8 KONFIGURACE PŘECHODU NA EUR...2 ZBOŽÍ A CENY...3 CENÍKOVÉ KARTY UMOŽŇUJÍ PŘIPOJIT VÍCERO OBRÁZKŮ... 3 HROMADNÉ NAPLNĚNÍ SMLUVNÍCH CEN PŘES MARK. VÝBĚR...

Více

BEZKONKURENČNÍ SERVIS A PODPORA.

BEZKONKURENČNÍ SERVIS A PODPORA. BEZKONKURENČNÍ SERVIS A PODPORA. Pro výrobky Heliarc, stejě jako pro všechy další výrobky ESAB, abízíme jediečý zákazický servis a podporu. Naši kvalifikovaí pracovíci techického servisu jsou připravei

Více

(Teorie statistiky a aplikace v programovacím jazyce Visual Basic for Applications)

(Teorie statistiky a aplikace v programovacím jazyce Visual Basic for Applications) Základy datové aalýzy, modelového vývojářství a statistického učeí (Teorie statistiky a aplikace v programovacím jazyce Visual Basic for Applicatios) Lukáš Pastorek POZOR: Autor upozorňuje, že se jedá

Více

displeje pro zadní projekci

displeje pro zadní projekci Vikuiti TM displeje pro zadí projekci Vyhoďte kovece z oka S multimediálími digitálími displeji Vikuiti TM můžete vyhodit kovece z oka. Jakékoli oko ebo skleěou příčku teď totiž můžete proměit v digitálí

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektroická publikace Metodika implemetace Průřezového tématu Evirometálí výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životí prostředí 2. Ekologické

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU Matematické modelováí (KMA/MM Téma: Model pohybu mraveců Zdeěk Hazal (A8N18P, zhazal@sezam.cz 8/9 Obor: FAV-AVIN-FIS 1. ÚVOD Model byl převzat z kihy Spojité modely v biologii

Více

Optické vlastnosti atmosféry, rekonstrukce optického signálu degradovaného průchodem atmosférou

Optické vlastnosti atmosféry, rekonstrukce optického signálu degradovaného průchodem atmosférou INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Optické vlastosti atmosféry, rekostrukce optického sigálu degradovaého průchodem atmosférou Učebí texty k semiáři Autor: Dr. Ig. Zdeěk Řehoř UO Bro) Datum: 22. 10. 2010

Více

POLYNOM. 1) Základní pojmy. Polynomem stupně n nazveme funkci tvaru. a se nazývají koeficienty polynomu. 0, n N. Čísla. kde

POLYNOM. 1) Základní pojmy. Polynomem stupně n nazveme funkci tvaru. a se nazývají koeficienty polynomu. 0, n N. Čísla. kde POLYNOM Zákldí pojmy Polyomem stupě zveme fukci tvru y ( L +, P + + + + kde,,, R,, N Čísl,,, se zývjí koeficiety polyomu Číslo c zveme kořeem polyomu P(, je-li P(c výrz (-c pk zýváme kořeový čiitel Vlstosti

Více

Modul Číselníky. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Číselníky. 2006... MTJ Service, s.r.o. Modul Číselníky Modul Číselníky Představení V modulu Číselníky jsou ukryty jednoduché tabulky, které slouží ke zjednodušení práce se systémem Soft-4-Sale pro Windows. Po naplnění tabulek se jejich obsah

Více

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUÍ HODNOTY. Typy a druhy úročeí, budoucí hodota ivestice Úrok - odměa za získáí úvěru (cea za službu peěz) Ročí úroková sazba (míra)(i) úrok v % z hodoty kapitálu za časové období

Více

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK)

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK) Systém itralaboratorí kotroly kvality v kliické laboratoři (SIKK) Doporučeí výboru České společosti kliické biochemie ČLS JEP Obsah: 1. Volba systému... 2 2. Prováděí kotroly... 3 3. Dokumetace výsledků

Více

1 Trochu o kritériích dělitelnosti

1 Trochu o kritériích dělitelnosti Meu: Úloha č.1 Dělitelost a prvočísla Mirko Rokyta, KMA MFF UK Praha Jaov, 12.10.2013 Růzé dělitelosti, třeba 11 a 7 (aeb Jak zfalšovat rodé číslo). Prvočísla: které je ejlepší, které je ejvětší a jak

Více

Diskrétní matematika

Diskrétní matematika Diskrétí matematika Biárí relace, zobrazeí, Teorie grafů, Teorie pravděpodobosti Diskrétí matematika látka z I semestru iformatiky MFF UK Zpracovali: Odřej Keddie Profat, Ja Zaatar Štětia Obsah Biárí relace2

Více

Metody zkoumání závislosti numerických proměnných

Metody zkoumání závislosti numerických proměnných Metody zkoumáí závslost umerckých proměých závslost pevá (fukčí) změě jedoho zaku jedozačě odpovídá změa druhého zaku (podle ějakého fukčího vztahu) (matematka, fyzka... statstcká (volá) změám jedé velčy

Více

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ Prof. Ig. Albert Bradáč, DrSc. STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ Příspěvek vazuje publikovaý

Více

1. Základy počtu pravděpodobnosti:

1. Základy počtu pravděpodobnosti: www.cz-milka.et. Základy počtu pravděpodobosti: Přehled pojmů Jev áhodý jev, který v závislosti a áhodě může, ale emusí při uskutečňováí daého komplexu podmíek astat. Náhoda souhr drobých, ezjistitelých

Více

Nápověda aplikace Patron-Pro

Nápověda aplikace Patron-Pro Nápověda aplikace Patron-Pro 1. Popis aplikace Aplikace Patron-Pro slouží k zobrazení souboru zálohy mobilní aplikace Patron-Pro se záznamy o povolených kartách. Dále umožňuje tyto záznamy editovat, vytvářet

Více

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika Nepředvídaé událost v rác kvatfkace rzka Jří Marek, ČVUT, Stavebí fakulta {r.arek}@rsk-aageet.cz Abstrakt Z hledska úspěchu vestce ohou být krtcké právě ty zdroe ebezpečí, které esou detfkováy. Vzhlede

Více

MĚŘENÍ PARAMETRŮ OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NAPÁJENÝCH Z REGULÁTORU E15

MĚŘENÍ PARAMETRŮ OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NAPÁJENÝCH Z REGULÁTORU E15 VŠB - T Ostrava, FE MĚŘENÍ PARAMETRŮ OVĚTLOVACÍCH OTAV VEŘEJNÉHO OVĚTLENÍ NAPÁJENÝCH Z REGLÁTOR E5 Řešitelé: g. taislav Mišák, Ph.D., Prof. g. Karel okaský, Cc. V Ostravě de.8.2007 g. taislav Mišák, Prof.

Více

Novinky systému Signys AB JET spol. s r.o. Zákazník: AB JET spol. s r.o. Výroba Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti [1312] Měrná hmotnost [1312]

Novinky systému Signys AB JET spol. s r.o. Zákazník: AB JET spol. s r.o. Výroba Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti [1312] Měrná hmotnost [1312] AB JET spol. s r.o. AB JET spol. s r.o. Výroba Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti [1312] V globálních parametrech zaveden "Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti". Využívá se pro zadání počtu materiálu

Více