UHK Fórum. Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Informační management Databázové systémy II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UHK Fórum. Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Informační management Databázové systémy II"

Transkript

1 Popis fukcioality UHK Fóra pro předmět Databázové systémy II. Uiverzita Hradec Králové Fakulta iformatiky a maagemetu Iformačí maagemet Databázové systémy II uhkforum.mikmik.cz

2 Obsah Obsah...1 Základí popis...2 Vzik fóra...2 Umístěí fóra...2 Fukce diskusího fóra...2 Popis vztahů tabulek...3 Programátorská dokumetace...4 Přihlašováí...4 Oprávěí...4 Příspěvky...4 PHP soubory...5 E-R diagram...6 Datový model...7 Uživatelská dokumetace...8 Zakládáí oddílů a fór...8 Čteí a vkládáí příspěvků do fór...8 Hlasováí...9 Akce...9 Pošta...10 Noviky...10 Schémata...10 Rozloží stráek...11 SQL vytvářecí skripty

3 Základí popis Vzik fóra Iteretové fórum pro Uiverzitu Hradec Králové bylo vytvořeo v rámci předmětu Výběrový projekt I a II v roce Toto iteretové fórum by mělo sloužit studetům i učitelům k vzájemé komuikaci a umožit tak veřejé debaty a růzá témata a usadit týmovou práci. Já jsem autorem databázové struktury (ávrhu, ormalizace, optimalizace, vytvořeí) a PHP uživatelského rozhraí (kokrétě stráek ozačeých v pravém dolím rohu mým jméem). V současé době již pouze schází autorizace uživatelů oproti školí databázi, přes LDAP server, který ovšem zatím eí zcela uzpůsobe a ovládáí přes PHP. Takto autorizovaí uživatelé pak získají automaticky vyšší oprávěí (studeti, učitelé) a budou též jedozačě idetifikovatelí. Umístěí fóra je yí ve zkušebím provozu a adrese Pro účely předmětu DBS2 jsem též zprovozil a adrese kde je a ukázku s miimem dat, a kde je také možé ahlédout i a zdrojové kódy a strukturu databáze. Za tímto účelem byly zřízey přístupové účty přes FTP (ke zdrojovým kódům) a MySQL WebAdmiistrátora (k databázi). Přihlašovací údaje jsou ásledující: FTP MySQL Adresa (hostitel) xxx xxx Logi xxx xxx Heslo xxx xxx Doporučeý kliet Total Commader Iteret Explorer Pro vyzkoušeí všech fukcí fóra je v ěm vytvoře uživatel admi s heslem heslo, který má astaveo ejvyšší možé oprávěí. Fukce diskusího fóra obsahuje ěkolik základích fukcí. Hlaví z ich je registrace uživatelů, zakládáí fór a přispíváí do ich. Dalšími částmi je hlasováí, upozorňováí a eformálí přihlašováí se a akce, vitří pošta a iformováí o ovikách ve fóru. Dále je možé fóra dělit do tématických oddílů, sledovat ávštěvy uživatelů ve fórech, kvůli iformacím o počtu ových příspěvků od jejich posledí ávštěvy, umožit reagovat a vybraé příspěvky a tvořit tak stromovou strukturu příspěvků každého fóra a přiřadit každému fóru libovolé tématicky laděé barevé schéma. 2

4 Popis vztahů tabulek Každý uživatel musí být zaregistrová, má přiřazeo příslušé oprávěí, které mu omezuje jeho možosti maipulace a přístupu k datům (toto je ovšem ošetřeo pouze a úrovi aplikace). Diskusí fórum se dělí a tématické oddíly. Každý oddíl má právě jedoho správce. Každý oddíl může obsahovat více fór. Každé fórum má právě jedoho správce. Každému fóru je přiřazeo právě jedo barevé schéma. V každém fóru je více příspěvků. Každý příspěvek byl vlože existujícím uživatelem, ebo eregistrovaou osobou, která se podepsala. Každý příspěvek může být reakcí a jiý příspěvek v daém fóru. U každého uživatele je sledová datum a čas jeho posledí ávštěvy v každém fóru. Každý uživatel si může vybrat libovolé fórum (ebo i více ajedou) do svého osobího výběru mezi sledovaá. Uživatel může vypsat ovou akci. Na každou akci se může přihlásit libovolý počet uživatelů. Každé hlasováí obsahuje jedu ebo více položek, pro jedu z ich může každý uživatel hlasovat. Je sledováo, aby uživatel mohl v každém hlasováí hlasovat maximálě jedou, přičemž eí zazameáváo jak hlasoval. Uživatel může upozorit a změy či události vypsáím oviky. Každý uživatel může kterémukoli jiému uživateli apsat zprávu. 3

5 Programátorská dokumetace Přihlašováí Přihlašováí probíhá zadáím údajů logi a heslo, které se vyhledají v databázi (tabulka Uživatelé) a a jejich základě je uživatel přihláše. Základí údaje o ěm se po přihlášeí uloží jako cookies, z ichž jsou po celou dobu jeho práce s fórem zovu ačítáy, porováváy oproti databázi (aby ručí úpravou cookies ebylo možé změit přihlášeého uživatele) fukcí over_prihlaseost a opět obovováy. Aoymí vstup je také možý, pouze jsou velmi omezeé možosti celé aplikace a uživatel musí přímo u příspěvku zadat svůj ick (je-li tedy vůbec povoleo aoymům v daém fóru přispívat). Odhlášeí probíhá vymazáím iformací v cookies, buď ručě (odkaz Odhlásit ) ebo automaticky po vypršeí itervalu životosti cookies (teto iterval si může každý uživatel astavit podle svého). Oprávěí Oprávěí je rozděleo do deseti stupňů: 0 - Aoymové 1 - Všichi registrovaí uživatelé Nově zaregistrovaí 4 - Autorizovaí studeti 5 - Privilegovaí uživatelé Učitelé 8 - Správci oddílů 9 - Admiistrátoři Na základě těchto oprávěí mají uživatelé povoley ebo omezey růzé fukce. Oprávěí uživatele se při ačítáí každého PHP skriptu (ať už zobrazovacího ebo ukládacího) zjišťuje zovu a základě uživatele uložeého v cookies, fukcí precti_cookie. Příspěvky Příspěvky a další texty, které je možé vkládat do fóra je a jedé straě třeba zabezpečit proti vkládáí epovoleých tagů (apř. </table>) a a druhé straě je dobré uživateli povolit co ejkomfortější způsob psaí textů s alespoň základími možostmi text formátovat. Všechy tyto požadavky jsou zajištěy pomocí objektu <div> a JavaScriptu, který jej obsluhuje. Celý editor je vždy vypsá fukcí vypis_editor. JavaScritp k tomuto objektu je ulože v souboru editor.js v podadresáři scripts. 4

6 PHP soubory Soubory s PHP skripty jsou azváy tak, aby se v ich bylo možé rychle orietovat. Soubory jsou rozděley a 3 hlaví druhy: s_ - Soubor, jejichž ázev začíá tímto prefixem jsou pouze spuštěy, vykoají ějakou čiost (apř. uloží do databáze) a po té zavolají jiý PHP skript. u_ - Tyto soubory pouze obsahují kostaty ebo fukce, které jsou voláy jiými soubory a sami o sobě se ikdy espouští. Ostatí soubory se jsou spouštěy samostatě a většiou geerují ějaký HTML výstup. Dále mohou mít tyto soubory postfixy: o _ Skript geerující HTML stráku určeou k editaci ebo zadáváí údajů ového zázamu. o _v Skript zobrazující výpis ějaký zázamu. Každý PHP soubor geerující HTML výstup samostatě vypisuje kompletí uživatelské rozhraí, které však vypisuje jedotými fukcemi vypis_hlavicku_straky, vypis_hori_titulek, vypis_meu a vypis_odkazy. 5

7 Začátek Koec Název Datum Popis Název Datum E-R diagram Název Popis Akce Hlasováí mají URL 1 Noviky zakládají m přihlašují se m hlasují Název Datum Možosti hlasováí vkládají 1 Počet hlasů 1 Logi Uživatelé Nick Příjmeí Město ICQ Popis Autorizace Počet zobrazeí 1 Heslo Jméo Pohlaví Web Oprávěí čas odpojeí Smazá 1 1 spravují 1 spravují 1 vybírají avštěvují Datum vkládají m m Název Popis Oddíly 1 1 obsahují Fóra obsahují Datum Příspěvky Název Datum Název Oprávěí zakládat Popis Oprávěí číst 1 mají Oprávěí psát Datum IP Název Výrazé písmo Obrázek pozadí Barva pozadí Scémata Barva hystack Barva odkazů Barva tabulek Barva příspěvků Název písma Velikost písma Barva písma Barva adpisů Barva ových Url Text Předmět odesílají příjmají Datum přečteí Text Reakce Nick Datum Text Pošta Smazal odesílatel Smazal adresát 6

8 Datový model Legeda: RED PrimaryKey ForeigKey Uique NOT NULL 0:N 1:N 7

9 Uživatelská dokumetace Zakládáí oddílů a fór Jelikož se předpokládá, že celkový počet fór, vzhledem k možosti jejich zakládáí i samotými studety, bude emalý, jsou tato fóra řazea do tématických oddílů. Nové oddíly mohou zakládat pouze uživatelé s oprávěím 8 a vyšším a mazat tyto oddíly (včetě všech pod-fór a příspěvků v ich) smějí pouze admiistrátoři (9). Každému oddílu se dá idividuálě astavit úroveň oprávěí, od které mohou uživatelé v tomto oddílu zakládat ová fóra. Oddíly mají také své správce, kterými emusí být pouze uživatelé s oprávěím 8, ale i meším, pokud je tímto pověří admiistrátor či současý správce fóra. Tito správci mohou ve svém oddílu mazat a upravovat všecha fóra i příspěvky a to i v případě, že jejich oprávěí by a to jiak estačila. Pod každým oddílem tedy může být založeo libovolé možství fór. Všecha mají svůj jediečý ázev a popis. Každé z ich může mít také astaveo jié barevé schéma a lišit se tak, už je svým vzhledem (a tím i jakousi atmosférou ) od ostatích. U fór se také astavuje miimálí oprávěí, potřebé k tomu, aby do ěho uživatelé mohli přispívat. Druhou astavovaou hodotou je miimálí oprávěí k tomu, aby uživatelé vůbec příspěvky ve fóru mohli číst. To se může hodit apříklad pro pracoví diskuse cvičících k jedotlivým předmětům. Každé fórum má i svého správce. Te je astave při vytvořeí fóra a může být změě správcem oddílu, či současým správcem fóra. Teto správce je odpovědý za udržováí pořádku příspěvků ve fóru, eboť epatřičé příspěvky smí vymazat. Čteí a vkládáí příspěvků do fór V každém fóru jsou pod sebou zobrazey jedotlivé příspěvky. Vidí je však pouze uživatel s oprávěím k tomu dostačujícím. Zobrazeo je, pro urychleí systému, vždy pouze ěkolik (stadardě 25) příspěvků, avšak lze se mezi imi přesouvat pomocí avigačích odkazů. Vkládat příspěvky do fór, má-li k tomu uživatel oprávěí, lze pomocí editačích prvků v horí části stráky. Je třeba vyplit ázev příspěvku (díky ěmuž je možé sestavovat strom fóra) a jeho text. Pokud uživatel eí přihláše do systému a fórum přesto umožňuje mu do ěj přispět, pak musí ještě vyplit svou přezdívku, pod íž bude příspěvek prezetová. Jedotlivé příspěvky lze a sebe řetězit, apříklad jako rekce jedoho a druhý, a to tak, že se klike a ázev příspěvku (ebo a odkaz reagovat v řádku s ázvem příspěvku), a ějž chce dotyčý reagovat a až po té příspěvek apíše a odešle. Po klikutí pro reakci a příspěvek se mu ázev automaticky před vyplí jako Re: XXX, kde XXX je ázev příspěvku a ějž reaguje. Teto ázev však eí uté zachovávat a uživatel jej může libovolě změit. Klikutím a ázev fóra v horí části stráky se uživateli zobrazí kompletí stromově strukturovaý přehled všech příspěvků v daém fóru. 8

10 Vzhledem k tomu, že každý uživatel může mít zájem sledovat diskuzi ve více fórech a jedou, může si ušetřit, každou chvíli procházet tato fóra a zjišťovat, přibyl-li již ějaký ový příspěvek, přidáím fóra do výběru. To může učiit po otevřeí příslušého fóra, klikutím a odkaz v pravém horím rohu Přidat do výběru. Stejým způsobem pak může uživatel i fórum z výběru odstrait. Vybraá fóra pak eustále vidí ve spodí části meu a vpravo od ich je číslo udávající počet ových příspěvků v každém z těchto fór, od uživatelovy posledí ávštěvy fóra. Klikutím a jeho ázev se uživatel přepe rovou do ěho. Hlasováí Pro zjedodušeí pořizováí růzých aket je zde možost použití iterího eoficiálího hlasovacího systému. Uživatel (s oprávěím 8 a vyšším), který hlasováí zakládá jej ějak azve, může k ěmu přidat i rozsáhlejší formátovaý popis a vypíše jedotlivé možosti, pro které budou moci ostatí uživatelé hlasovat. Tyto možosti zadá do jediého víceřádkového editačího okéka, přičemž z každého ového řádku (zakočeého etrem) bude vytvořea jeda možost, které může uživatel dát svůj hlas. Název, popis ai texty jedotlivých možostí hlasováí elze po jejím vytvořeí již změit, aby emohla být později změěa celá podstata hlasováí už po jeho proběhutí. Řadoví uživatelé poté mohou přehledě sledovat (graficky i číselě) průběhy jedotlivých hlasováí a přispět do ěj i svým hlasem, avšak pouze jedou. Je totiž ukládáo, že dotyčý již v tomto hlasováí hlasoval, ovšem ikde se eukládá, kterou z možostí si zvolil. Pokud se ěkterého hlasováí dosud ezúčastil, je mu tato skutečost eustále připomíáa formou eulového čísla v meu, vedle položky Hlasováí. Akce Studeti zde mají i možost domlouvat se a ejrůzějších společeských akcích a eformálě se a ich potvrzovat sovu účast. Uživatel (s oprávěím 6 a vyšším) může založit ovou akci. Ta musí mít svůj ázev, popis a může obsahovat i odkaz a stráky s í souvisejícími. Důležitými parametry jsou datum a čas začátku a koce akce. Pokud je čas astave a půloc (00:00), pak se bere v potaz pouze datum, přičemž datum od je brá od začátku de a datum do až do svého koce (v podstatě do 23:59). Čas je totiž u každé akce ezbytý, eje k jejímu správému řazeí, ale i k tomu, že okamžitě po jejím začátku je v přehledu tato akce oddělea od ostatích (které teprve budou) zeleou čarou. Po jejím skočeí je aopak akce oddělea čarou červeou. Akce, které teprve budou Akce, které právě probíhají Akce, které již skočily Řadoví uživatelé tak mají vždy přehled o tom co a kdy se děje a mohou se prostředictvím této služby a akci eoficiálě přihlásit, klikutím a odkaz Přihlásit se a akci. Všichi tak mají zevrubý přehled o tom, kdo a akci bude, a tedy a koho se mohou 9

11 těšit. Pokud si ěkdo později svou účast rozmyslí, může se ze sezamu přihlášeých škrtout, klikutím a odkaz Zrušit svou účast. Na akce, a které je uživatel přihláše, jej po té upozorňuje eulová hodota v meu vedle položky Akce. Pošta V UHK Fóru je možost i soukromého dopisováí, pouze mezi dvěma uživateli. V sekci pošta může každý zaregistrovaý uživatel apsat ovou zprávu jiému zaregistrovaému uživateli. Stačí vyplit předmět zprávy, její text a ick uživatele, jemuž chce zprávu poslat. Zpráva poté zůstae tomuto uživateli v záložce odeslaá pošta s datem i časem odesláí. Dokud si ji adresát epřečte, bude odesílatel a tuto skutečost eustále upozorňová v podobě eulového čísla v meu u položky Pošta (za lomítkem). V mometě, kdy si adresát poštu přečte (zobrazí) se odesílateli vyplí položka Doručeo datem a časem, kdy se tak stalo. Příjemce zprávy se o ové došlé poště ihed dozví díky eulovému číslu v meu, vedle položky Pošta (před lomítkem). Má možost si zprávu přečíst a případě a i okamžitě odpovědět. Jak adresát, tak odesílatel mohou zprávu ze své schráky smazat a poté už ji euvidí. Noviky Pokud se a UHK Fóru ěco výzamého změí (přibude ové důležité fórum, chystá se ová velkolepá akce, či dojde k programátorskému rozšířeí fóra), pak je možé o těchto změách všechy uživatele hromadě iformovat prostředictvím oviek, které se zobrazují v pravé části úvodí stráky (zobrazuje se pouze posledích 5 oviek). Noviky mohou přidávat pouze uživatelé s oprávěím 8 a vyšším. Jejich součástí může být i odkaz a zmiňovaou stráku, který bude aktiví po klikutí a ázev oviky a již zmiňovaé úvodí obrazovce. Datum a čas zveřejěí oviky se astaví automaticky v okamžiku, kdy se tak stae. Schémata Aby bylo možé od sebe jedotlivá fóra ějak tématicky odlišit, je-li to samozřejmě vhodé, pak je tu možost každému z ich při jeho vytvářeí (či úpravě) přiřadit jié barveé schéma. Ta mohou vytvářet pouze uživatelé s oprávěím 8 a vyšším, avšak používat je poté mohou všichi. Každé barveé schéma má svůj ázev. Jeho součástí je ázev a velikost fotu, kterým budou veškeré texty ve fóru vypsáy, epoviý parametr pozadí, což je odkaz a obrázek, který by poté byl zobraze a pozadí stráky a koečě devět barev, které určují celý vzhled stráky. Jde o barvu pozadí stráky, barvu tabulek v popředí, barvu pozadí příspěvků, barvu pozadí adpisů těchto příspěvků, barvu písma, barvu zvýrazěého písma, barvu pozadí adpisů ových příspěvků, barvu písma odkazů a barvu písma těchto odkazů při ajetí myši. Barvy lze zadávat dvěma způsoby: výběrem z předdefiovaé palety v comboboxu ebo přímým zadáím její hexadecimálí hodoty. Ukázka barvy se automaticky zobrazí vedle í po jejím zadáí a přeputím se a jiou položku a stráce. 10

12 Rozloží stráek Nick a oprávěí přihlášeého uživatele Název oka, v ěmž se právě acházíte Počty ových (epřečteých) zázamů Statistiky fór podle 4 kategorií v ich pomáhají udržet živou diskuzi Základí položky meu, ěkteré vidí je uživatelé s vyšším oprávěím Noviky iformují o změách a ovikách v UHK Fóru 11

13 Založeí ového fóra Sezam jedotlivých fór v oddílu spolu s jeho statistikami 12

14 Uživatelem vybraá fóra spolu s počtem ových příspěvků Důležité odkazy UHK Stromová struktura příspěvků ve fóru 13

15 SQL vytvářecí skripty CREATE TABLE UZIVATELE ( LOGIN CHAR(15) NOT NULL, HESLO CHAR(15) NOT NULL, NICK CHAR(20) NOT NULL, JMENO VARCHAR(20) NOT NULL, PRIJMENI VARCHAR(30) NOT NULL, POHLAVI TINYINT NOT NULL, MESTO VARCHAR(30), MAIL VARCHAR(40) NOT NULL, ICQ VARCHAR(15), WEB VARCHAR(50), POPIS TEXT, OPRAVNENI TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '3', AUTORIZOVAN VARCHAR(10), ODPOJENI SMALLINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '60', ZOBRAZOVAT TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '25', SMAZAN TINYINT DEFAULT '0', PRIMARY KEY (), UNIQUE INDEX X_UZIVATELE_NICK (NICK), UNIQUE UC_LOGIN (LOGIN), UNIQUE UC_MAIL (MAIL) CREATE TABLE SCHEMATA ( NAZEV CHAR(20) NOT NULL, POZADI VARCHAR(50), BARVA CHAR(7), TABULKA CHAR(7), PRISPEV CHAR(7), FONT VARCHAR(20), VELIKOST TINYINT, PISMO CHAR(7), NADPISY CHAR(7), VYRAZNE CHAR(7), NOVE CHAR(7), ODKAZY CHAR(7), MYS CHAR(7), PRIMARY KEY (), UNIQUE INDEX X_SCHEMATA_NAZEV (NAZEV) 14

16 CREATE TABLE ODDILY ( NAZEV CHAR(30) NOT NULL, DATUM DATETIME NOT NULL, ZAKLADAT TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '4', SPRAVCE INTEGER UNSIGNED NOT NULL, POPIS TEXT, PRIMARY KEY (), FOREIGN KEY (SPRAVCE) REFERENCES UZIVATELE (), UNIQUE INDEX X_ODDILY_NAZEV (NAZEV) CREATE TABLE FORA ( ODDIL INTEGER UNSIGNED NOT NULL, NAZEV CHAR(30) NOT NULL, DATUM DATETIME NOT NULL, CTENI TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0', PSANI TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '1', SCHEMA INTEGER UNSIGNED NOT NULL, SPRAVCE INTEGER UNSIGNED NOT NULL, POPIS TEXT, PRIMARY KEY (), FOREIGN KEY (SPRAVCE) REFERENCES UZIVATELE (), FOREIGN KEY (ODDIL) REFERENCES ODDILY (), FOREIGN KEY (SCHEMA) REFERENCES SCHEMATA (), UNIQUE INDEX X_FORA_NAZEV (ODDIL, NAZEV) CREATE TABLE PRISPEVKY ( FORUM INTEGER UNSIGNED NOT NULL, NAZEV CHAR(30) NOT NULL, DATUM DATETIME NOT NULL, UZIVATEL INTEGER UNSIGNED NOT NULL, IP CHAR(15), JMENO CHAR(15), REAKCE INTEGER UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0', PRISPEVEK TEXT, PRIMARY KEY (), FOREIGN KEY (UZIVATEL) REFERENCES UZIVATELE (), FOREIGN KEY (FORUM) REFERENCES FORA (), INDEX X_PRISPEVKY_DATUM (FORUM, DATUM) 15

17 CREATE TABLE NAVSTEVY ( UZIVATEL INTEGER UNSIGNED NOT NULL, FORUM INTEGER UNSIGNED NOT NULL, DATUM TIMESTAMP NOT NULL, PRIMARY KEY (UZIVATEL, FORUM), FOREIGN KEY (UZIVATEL) REFERENCES UZIVATELE (), FOREIGN KEY (FORUM) REFERENCES FORA () CREATE TABLE VYBERY ( UZIVATEL INTEGER UNSIGNED NOT NULL, FORUM INTEGER UNSIGNED NOT NULL, PRIMARY KEY (UZIVATEL, FORUM), FOREIGN KEY (UZIVATEL) REFERENCES UZIVATELE (), FOREIGN KEY (FORUM) REFERENCES FORA () CREATE TABLE POSTA ( PREDMET VARCHAR(50) NOT NULL, DATUM DATETIME NOT NULL, OD INTEGER UNSIGNED NOT NULL, KOMU INTEGER UNSIGNED NOT NULL, CET DATETIME, POPIS TEXT, SMAZALO TINYINT, SMAZALA TINYINT, PRIMARY KEY (), FOREIGN KEY (OD) REFERENCES UZIVATELE (), FOREIGN KEY (KOMU) REFERENCES UZIVATELE (), INDEX X_POSTA_KOMU (KOMU, SMAZALA, DATUM), INDEX X_POSTA_OD (OD, SMAZALO, DATUM) CREATE TABLE NOVINKY ( NAZEV VARCHAR(30) NOT NULL, DATUM DATETIME NOT NULL, AUTOR INTEGER UNSIGNED NOT NULL, URL VARCHAR(50), POPIS TEXT, PRIMARY KEY (), FOREIGN KEY (AUTOR) REFERENCES UZIVATELE (), INDEX X_NOVINKY_DATUM (DATUM) 16

18 CREATE TABLE AKCE ( NAZEV VARCHAR(30) NOT NULL, ZACATEK DATETIME NOT NULL, KONEC DATETIME, ZALOZIL INTEGER UNSIGNED NOT NULL, URL VARCHAR(50), POPIS TEXT, PRIMARY KEY (), FOREIGN KEY (ZALOZIL) REFERENCES UZIVATELE (), INDEX X_AKCE_ZACATEK (ZACATEK) CREATE TABLE PRIHLASENI ( SRAZ INTEGER UNSIGNED NOT NULL, UZIVATEL INTEGER UNSIGNED NOT NULL, DATUM TIMESTAMP NOT NULL, PRIMARY KEY (SRAZ, UZIVATEL), FOREIGN KEY (SRAZ) REFERENCES AKCE (), FOREIGN KEY (UZIVATEL) REFERENCES UZIVATELE (), INDEX X_PRIHLASENI_DATUM (SRAZ, DATUM) CREATE TABLE HLASOVANI ( NAZEV CHAR(30) NOT NULL, DATUM DATETIME NOT NULL, POPIS TEXT, PRIMARY KEY (), UNIQUE UC_NAZEV (NAZEV), INDEX X_HLASOVANI_DATUM (DATUM) CREATE TABLE HLASOVAT ( NAZEV CHAR(30) NOT NULL, HLASU INTEGER UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0', CEMU INTEGER UNSIGNED NOT NULL, PRIMARY KEY (), FOREIGN KEY (CEMU) REFERENCES HLASOVANI (), UNIQUE INDEX X_HLASOVAT_NAZEV (CEMU, NAZEV) CREATE TABLE HLASY ( UZIVATEL INTEGER UNSIGNED NOT NULL, CEMU INTEGER UNSIGNED NOT NULL, PRIMARY KEY (UZIVATEL, CEMU), FOREIGN KEY (UZIVATEL) REFERENCES UZIVATELE (), FOREIGN KEY (CEMU) REFERENCES HLASOVANI () 17

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

9.1.13 Permutace s opakováním

9.1.13 Permutace s opakováním 93 Permutace s opakováím Předpoklady: 906, 9 Pedagogická pozámka: Obsah hodiy přesahuje 45 miut, pokud emáte k dispozici další půlhodiu, musíte žáky echat projít posledí dva příklady doma Př : Urči kolik

Více

9.1.12 Permutace s opakováním

9.1.12 Permutace s opakováním 9.. Permutace s opakováím Předpoklady: 905, 9 Pedagogická pozámka: Pokud echáte studety počítat samostatě příklad 9 vyjde tato hodia a skoro 80 miut. Uvažuji o tom, že hodiu doplím a rozdělím a dvě. Př.

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

Rezervační systém Tvorba WWW stránek

Rezervační systém Tvorba WWW stránek 2012 Rezervační systém Tvorba WWW stránek Vytvoření rezervačního systému pro rezervaci motokár,ubytování a atrakcí Marek Svoboda Motokáry Motobydlo 30.12.2012 Obsah 1.Základní charakteristika... 3 a) Téma

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referenční příručka

Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referenční příručka Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referečí příručka prosiec 2002 Iformace v tomto dokumetu se mohou změit bez předchozího upozorěí. SPOLEČNOST COMPAQ COMPUTER CORPORATION NENESE ODPOVĚDNOST ZA TECHNICKÉ

Více

TECHNICKÝ POPIS STRUKTURY FORMÁTU VÝPISU MT940 PRO SLUŽBU BUSINESS 24

TECHNICKÝ POPIS STRUKTURY FORMÁTU VÝPISU MT940 PRO SLUŽBU BUSINESS 24 TECHNICKÝ POPIS STRUKTURY FORMÁTU VÝPISU MT940 PRO SLUŽBU BUSINESS 24 Obsah 1. Pois formátu výisu MT940 ro BUSINESS 24...2 1.1. Obecé odmíky... 2 1.2. Záhlaví souboru... 2 1.3. Struktura zázamu... 2 1.4.

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

1 Trochu o kritériích dělitelnosti

1 Trochu o kritériích dělitelnosti Meu: Úloha č.1 Dělitelost a prvočísla Mirko Rokyta, KMA MFF UK Praha Jaov, 12.10.2013 Růzé dělitelosti, třeba 11 a 7 (aeb Jak zfalšovat rodé číslo). Prvočísla: které je ejlepší, které je ejvětší a jak

Více

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice

Více

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností 4.2 Elemetárí statstcké zpracováí Výsledkem statstckého zjšťováí (. etapa statstcké čost) jsou euspořádaá, epřehledá data. Proto 2. etapa statstcké čost zpracováí, začíá většou jejch utříděím, zpřehleděím.

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektroická publikace Metodika implemetace Průřezového tématu Evirometálí výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životí prostředí 2. Ekologické

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu www.ehelpdesk.eu Nápověda pro systém ehelpdesk.eu Obsah 1. Základní informace o ehelpdesk.eu... 2 1.1 Rychlé použití aplikace ehelpdesk.eu... 2 1.2 Příklady nasazení... 2 2. Příručka pro uživatele ehelpdesk.eu...

Více

Informační systém pro nemocnici

Informační systém pro nemocnici Informační systém pro nemocnici Tento systém bude usnadňovat nemocnici správu zaměstnanců a pacientů, evidenci zákroků, diagnózy jednotlivých pacientů a jejich závažnost. Umožní uživatelům jednoduše nalézt

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Internetová aukční síň

Internetová aukční síň Internetová aukční síň Vypracoval: Starzyczny Pavel, Krchňáček Martin, Drozdová Michala Tým : T0 Login: sta635, krc088, dro20 Ročník. IG Předmět: IS VŠB TU Ostrava Zadání Provozujeme aukční síň a chtěli

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

ZABEZPEČENÍ KOMUNIKACE SENZORICKÉHO SYSTÉMU

ZABEZPEČENÍ KOMUNIKACE SENZORICKÉHO SYSTÉMU Roč. 71 (2015) Číslo 2 O. Čožík, J. Kadlec: Zabezpečeí komuikace sezorického systému 1 ZABEZPEČEÍ KOMUIKACE SEZORICKÉHO SYSTÉMU Ig. Odřej Čožík 1, Doc. Ig. Jaroslav Kadlec, Ph.D. 2 Ústav mikroelektroiky;

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastí hodoceí školy dle vyhlášky 15/2005 Sb., v platém zěí, kterou se staoví áležitosti dlouhodobých záměrů, výročích zpráv a vlastí hodoceí školy. Škola: Základí umělecká škola Plzeň, Sokolovská 30,

Více

pravděpodobnostn podobnostní jazykový model

pravděpodobnostn podobnostní jazykový model Pokročilé metody rozpozáváířeči Předáška 8 Rozpozáváí s velkými slovíky, pravděpodobost podobostí jazykový model Rozpozáváí s velkým slovíkem Úlohy zaměřeé a diktováíči přepis řeči vyžadují velké slovíky

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

Zobrazení čísel v počítači

Zobrazení čísel v počítači Zobraeí ísel v poítai, áklady algoritmiace Ig. Michala Kotlíková Straa 1 (celkem 10) Def.. 1 slabika = 1 byte = 8 bitů 1 bit = 0 ebo 1 (ve dvojkové soustavě) Zobraeí celých ísel Zobraeí ísel v poítai Ke

Více

ZÁKLADY DISKRÉTNÍ MATEMATIKY

ZÁKLADY DISKRÉTNÍ MATEMATIKY ZÁKLADY DISKRÉTNÍ MATEMATIKY Michael Kubesa Text byl vytvoře v rámci realizace projektu Matematika pro ižeýry 21. století (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0332), a kterém se společě podílela Vysoká škola báňská

Více

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ 17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ Úvod 1 Úvod Nedávno jsem zveřejnil návod na vytvoření návštěvní knihy bez nutnosti použít databázi. To je výhodné tehdy, kdy na serveru

Více

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1 [M2-P9] KAPITOLA 5: Číselé řady Ozačeí: R, + } = R ( = R) C } = C rozšířeá komplexí rovia ( evlastí hodota, číslo, bod) Vsuvka: defiujeme pro a C: a ± =, a = (je pro a 0), edefiujeme: 0,, ± a Poslouposti

Více

U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D

U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D OBSAH OBSAH BEzpEčNOSTNí UpOzOrNěNí Bezpečostí pokyy 3 Tlačítka předího paelu 4 Dálkové ovládáí 6-7 Zdrojové meu 8-9 Režim tueru 10-11 Přehráváí 12-13 Režim Bluetooth 14-17

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.18 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 18 PHP- Základy práce s databází PHP - MySQL DUM naučí žáky postupu při vytvoření, připojení databáze a vytvoření

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Katedra softwarového ižeýrství MFF UK Malostraské áměstí 25, 8 00 Praha - Malá Straa, v. 3.5 co jsou "techiky přeosu dat"? Katedra softwarového ižeýrství, Matematicko-fyzikálí fakulta, Uiverzita Karlova,

Více

SML33 / SMM33 / SMN3. Multifunkční měřící přístroje Návod k obsluze. Firmware 3.0 / 2013

SML33 / SMM33 / SMN3. Multifunkční měřící přístroje Návod k obsluze. Firmware 3.0 / 2013 KMB systems, s.r.o. Dr. M. Horákové 559, 460 06 Liberec 7, Czech Republic tel. +420 485 30 34, fax +420 482 736 896 email : kmb@kmb.cz, iteret : www.kmb.cz SML33 / SMM33 / SMN3 Multifukčí měřící přístroje

Více

N Příručka k softwaru

N Příručka k softwaru Důležité iformace Důležité iformace Upozorěí Teto produkt obsahuje software, který je majetkem společosti Soy a je licecová dalšími dodavateli. a používáí tohoto softwaru se vztahují podmíky licečích smluv

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů Semárky, předášky, bakalářky, testy - ekoome, ace, účetctví, ačí trhy, maagemet, právo, hstore... PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cea ceých papírů Ceé papíry jsou jedím ze způsobů, jak podk může získat potřebý

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

N Příručka k softwaru

N Příručka k softwaru Důležité iformace Důležité iformace Upozorěí Teto produkt obsahuje software, který je majetkem společosti Soy a je licecová dalšími dodavateli. a používáí tohoto softwaru se vztahují podmíky licečích smluv

Více

(Teorie statistiky a aplikace v programovacím jazyce Visual Basic for Applications)

(Teorie statistiky a aplikace v programovacím jazyce Visual Basic for Applications) Základy datové aalýzy, modelového vývojářství a statistického učeí (Teorie statistiky a aplikace v programovacím jazyce Visual Basic for Applicatios) Lukáš Pastorek POZOR: Autor upozorňuje, že se jedá

Více

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne Kloováí, embryoálí kmeové buňky, aj. proč ao a proč e Doc. MUDr. Petr Hach, Csc., Em. předosta ústavu pro histologii a embryologii 1. lékařské fakulty Uiversity Karlovy v Praze Neí určeo k dalšímu šířeí

Více

Střední hodnoty. Aritmetický průměr prostý Aleš Drobník strana 1

Střední hodnoty. Aritmetický průměr prostý Aleš Drobník strana 1 Středí hodoty. Artmetcký průměr prostý Aleš Drobík straa 0. STŘEDNÍ HODNOTY Př statstckém zjšťováí často zpracováváme statstcké soubory s velkým možstvím statstckých jedotek. Např. soubor pracovíků orgazace,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti 1 Základí statistické zpracováí dat 1.1 Základí pojmy Populace (základí soubor) je soubor objektů (statistických jedotek), který je vymeze jejich výčtem ebo charakterizací jejich vlastostí, může být proto

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

8.2.10 Příklady z finanční matematiky I

8.2.10 Příklady z finanční matematiky I 8..10 Příklady z fiačí matematiky I Předoklady: 807 Fiačí matematika se zabývá ukládáím a ůjčováím eěz, ojišťováím, odhady rizik aod. Poměrě důležitá a výosá discilía. Sořeí Při sořeí vkladatel uloží do

Více

Manuál k systému RS4S. verze 1.2

Manuál k systému RS4S. verze 1.2 Manuál k systému RS4S verze 1.2 1. Úvod Redakční systém RS4S slouží ke správě vaších webových stránek, bez nutnosti znalosti jakéhokoliv programovacího jazyku. Sami můžete provádět změny v dokumentech,

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Informační systém webhostingu

Informační systém webhostingu VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY Informační systém webhostingu semestrální projekt Analýza Číslo skupiny: 4 Členové: Filip Bartman Jakub Vaněk Jan Šrámek

Více

STATISTIKA PRO EKONOMY

STATISTIKA PRO EKONOMY EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ STATISTIKA PRO EKONOMY EDUARD SOUČEK V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U Eduard Souček Statistika pro ekoomy UČEBNÍ TEXT VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005 Patří slovo BUSINESS do zdravotictví?. 23. 6. 2005 Společost Deloitte Společost Deloitte v České republice má více ež 550 zaměstaců a kaceláře v Praze a Olomouci. Naše česká pobočka je součástí aší regioálí

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2011 číslo 3 ročík 11 Vrozeé vývojové vady uropoetického traktu Základí vyšetřeí fukcí uropoetického traktu Nejčastější kýly v dětském

Více

10.2 VÁŽENÝ ARITMETICKÝ PRŮMĚR

10.2 VÁŽENÝ ARITMETICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty Artmetcý průměr vážeý ze tříděí Aleš Drobí straa 0 VÁŽENÝ ARITMETICKÝ PRŮMĚR Výzam a užtí vážeého artmetcého průměru uážeme a ásledujících příladech Přílad 0 Ve frmě Gama Blatá máme soubor

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základní seznámení s MySQL Ing. Kotásek Jaroslav

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základní seznámení s MySQL Ing. Kotásek Jaroslav Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databáze Základní seznámení s MySQL

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt Medelova uverzta v Brě Statstka projekt Vypracoval: Marek Hučík Obsah 1. Úvod... 3. Skupové tříděí... 3 o Data:... 3 o Počet hodot:... 3 o Varačí rozpětí:... 3 o Počet tříd:... 4 o Šířka tervalu:... 4

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Šablona 32 VY_32_INOVACE_038.ICT.34 Tvorba webových stránek SQL stručné minimum OA a JŠ Jihlava, VY_32_INOVACE_038.ICT.34 Číslo

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Uživatelský manuál pro administrátory

Uživatelský manuál pro administrátory Webove stra nky pro s koly (wwwproskoly.cz) Uživatelský manuál pro administrátory 1 Obsah 1. Úvod... 4 2. Jak webové stránky pro školy fungují... 4 3. Přihlášení... 4 1. Přístup z frontendu... 4 2. Přístup

Více

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s.

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s. Základí údaje Vzik společosti 29.9.1997 Obchodí ázev HYDRA a.s. Sídlo: Na Zámecké 1518, 140 00 Praha 4 IČO/DIČ 25610562 / CZ25610562 Předmět podikáí Výroba kodezátorů Provozovy: Průmyslová 1110, Jičí Hradecká

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Numerické metody řešení diferenciálních rovnic

Numerické metody řešení diferenciálních rovnic Numerické metod řešeí diereciálíc rovic Numerical metods or solvig dieretial equatios Bc. Zdeěk Blata Diplomová práce 009 ABSTRAKT Tato práce se zabývá umerickými metodami řešeí občejýc diereciálíc rovic.

Více

Nastavení propojení s eshopem

Nastavení propojení s eshopem Nastavení propojení s eshopem Vytvoření párovacích polí na databázi eshopu! Není nutné upravovat databázi pro použití zkušební verze programu. Tento krok můžete při použití zkušební verze přeskočit. Pro

Více

Kapitola 12: Zpracování dotazů. Základní kroky ve zpracování dotazů

Kapitola 12: Zpracování dotazů. Základní kroky ve zpracování dotazů - 12.1 - Přehled Ifomace po odhad ákladů Míy po áklady dotazu Opeace výběu Řazeí Opeace spojeí Vyhodocováí výazů Tasfomace elačích výazů Výbě pláu po vyhodoceí Kapitola 12: Zpacováí dotazů Základí koky

Více

Mezinárodní konferen. 19. - 21. října 2011. Hotel Kurdějov Kurdějov 86 693 01 Kurdějov Česká republika www.hotelkurdejov.

Mezinárodní konferen. 19. - 21. října 2011. Hotel Kurdějov Kurdějov 86 693 01 Kurdějov Česká republika www.hotelkurdejov. ce Meziádí kofere h suvi ýc st e jů zd í vá Využí 19. - 21. říja 2011 Hotel Kurdějov Kurdějov 86 693 01 Kurdějov Česká republika www.hotelkurdejov.cz ORGANIZÁTOŘI Horí Nová Ves 108 507 81 Lázě Bělohrad

Více

Akceptační test. Úvod

Akceptační test. Úvod Verze 1.5 Akceptační test Úvod Tento dokument popisuje postup ověření softwaru, ohledně pokrytí požadavků. Obsahuje vstupní a výstupní parametry pro každý test. Testy Aplikace je napsána pro více uživatelských

Více

SMART NOTEBOOK JAK VYUŽÍT PRVEK EXTREME COLLABORATION V PROSTŘEDÍ AUTORSKÉHO PROGRAMU

SMART NOTEBOOK JAK VYUŽÍT PRVEK EXTREME COLLABORATION V PROSTŘEDÍ AUTORSKÉHO PROGRAMU JAK VYUŽÍT PRVEK EXTREME COLLABORATION V PROSTŘEDÍ AUTORSKÉHO PROGRAMU SMART NOTEBOOK Zapojeni jsou všichni studenti, ve všech předmětech, s jakýmkoliv zařízením. Všichni společně a v jednom okamžiku.

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

Model péče o duševně nemocné

Model péče o duševně nemocné Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy Zázam jedáí závěrečé koferece projektu Vzděláváí odboríků, státí správy a samosprávy v oblasti trasformace istitucioálí péče o duševě emocé Praha,

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

1.1 Definice a základní pojmy

1.1 Definice a základní pojmy Kaptola. Teore děltelost C. F. Gauss: Matematka je královou všech věd a teore čísel je králova matematky. Základím číselým oborem se kterým budeme v této kaptole pracovat jsou celá čísla a pouze v ěkterých

Více

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných

Více

STATISTIKA. Základní pojmy

STATISTIKA. Základní pojmy Statistia /7 STATISTIKA Záladí pojmy Statisticý soubor oečá eprázdá možia M zoumaých objetů schromážděých a záladě toho, že mají jisté společé vlastosti záladí statisticý soubor soubor všech v daé situaci

Více

Manuál k administraci

Manuál k administraci Manuál k administraci webových stránek WeWeb WeWeb řešení pro každého WeWeb řešení pro každého V tomto podrobném návodu se dozvíte, jakým způsobem upravovat vaše webové stránky, pomocí administračního

Více

Uživatelská příručka. Vytvořte jedničku mezi stránkami v několika jednoduchých krocích

Uživatelská příručka. Vytvořte jedničku mezi stránkami v několika jednoduchých krocích Uživatelská příručka Vytvořte jedničku mezi stránkami v několika jednoduchých krocích EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. Jašíkova 1536/10 Praha 4, 149 00 IČO: 289 77 939 DIČ: CZ 289 77 939 support@exohosting.cz

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE SOCIÁLNÍ SÍŤ MRSHARE. David Malát, Adam Novák, David Vurbs, Dominik Walta. SPŠ Na Proseku 2012/13. Pod velením Davida Vurbse

TECHNICKÁ DOKUMENTACE SOCIÁLNÍ SÍŤ MRSHARE. David Malát, Adam Novák, David Vurbs, Dominik Walta. SPŠ Na Proseku 2012/13. Pod velením Davida Vurbse TECHNICKÁ DOKUMENTACE SOCIÁLNÍ SÍŤ MRSHARE David Malát, Adam Novák, David Vurbs, Dominik Walta SPŠ Na Proseku 2012/13 Pod velením Davida Vurbse Zadání práce Adam Novák-Vytvořit zeď a její funkce a technickou

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy.

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy. Mazda2 Mazda2 4 Získejte to ejlepší Všestraě využitelý prostor se stylovým exteriérem. 6 Pozejte své druhé já Připravte se a zážitek z dyamické jízdy. 8 Prostor a všestraá využitelost Flexibilí ložý prostor

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ateatiky a katedra ekooických studií POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA STUIJNÍ MATERIÁL LENKA LÍZALOVÁ, RAEK STOLÍN 04 Recezovali: RNr. Ig. Haa Kotoučková,

Více

Podrobný návod. Učíme se používat prostředí TwinSpace

Podrobný návod. Učíme se používat prostředí TwinSpace Podrobný návod Učíme se používat prostředí TwinSpace Jak aktualizovat profil... 3 Jak do prostředí TwinSpace přizvat učitele a hosty... 5 Jak do prostředí TwinSpace přizvat žáky... 8 Jak přidat do prostředí

Více

NewLink Moravia. CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management

NewLink Moravia. CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management NewLink Moravia CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management Činnost společnosti NewLink NewLink se zabývá webovými aplikacemi a informačními systémy pro průmyslové podniky a obchodní

Více

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle Měřeí závslostí. Průběh závslost spojtá křvka s jedoduchou rovcí ( jedoduchým průběhem), s malým počtem parametrů, která v rozmezí aměřeých hodot vsthuje průběh závslost, určeí kokrétího tpu křvk (přímka,

Více

Číselné řady. 1 m 1. 1 n a. m=2. n=1

Číselné řady. 1 m 1. 1 n a. m=2. n=1 Číselé řady Úvod U řad budeme řešit dva typy úloh: alezeí součtu a kovergeci. Nalezeí součtu (v případě, že řada koverguje) je obecě mohem těžší, elemetárě lze sečíst pouze ěkolik málo typů řad. Součet

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři Příručka pro uživatele Zaměstnanci školy a profesoři Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi

Více

Manuál pro administraci e-shopu MAGENTO

Manuál pro administraci e-shopu MAGENTO Manuál pro administraci e-shopu MAGENTO 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 3. Administrace e-shopu... 5 3.1. Uživatelé... 6 3.2 Vkládání a editace zboží... 7 3.3 Tvorba kategorií... 14 3.4 Textové

Více

InnoDB transakce, cizí klíče, neumí fulltext (a nebo už ano?) CSV v textovém souboru ve formátu hodnot oddělených čárkou

InnoDB transakce, cizí klíče, neumí fulltext (a nebo už ano?) CSV v textovém souboru ve formátu hodnot oddělených čárkou MySQL Typy tabulek Storage Engines MyISAM defaultní, neumí transakce, umí fulltext InnoDB transakce, cizí klíče, neumí fulltext (a nebo už ano?) MEMORY (HEAP) v paměti; neumí transakce ARCHIVE velké množství

Více