UHK Fórum. Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Informační management Databázové systémy II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UHK Fórum. Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Informační management Databázové systémy II"

Transkript

1 Popis fukcioality UHK Fóra pro předmět Databázové systémy II. Uiverzita Hradec Králové Fakulta iformatiky a maagemetu Iformačí maagemet Databázové systémy II uhkforum.mikmik.cz

2 Obsah Obsah...1 Základí popis...2 Vzik fóra...2 Umístěí fóra...2 Fukce diskusího fóra...2 Popis vztahů tabulek...3 Programátorská dokumetace...4 Přihlašováí...4 Oprávěí...4 Příspěvky...4 PHP soubory...5 E-R diagram...6 Datový model...7 Uživatelská dokumetace...8 Zakládáí oddílů a fór...8 Čteí a vkládáí příspěvků do fór...8 Hlasováí...9 Akce...9 Pošta...10 Noviky...10 Schémata...10 Rozloží stráek...11 SQL vytvářecí skripty

3 Základí popis Vzik fóra Iteretové fórum pro Uiverzitu Hradec Králové bylo vytvořeo v rámci předmětu Výběrový projekt I a II v roce Toto iteretové fórum by mělo sloužit studetům i učitelům k vzájemé komuikaci a umožit tak veřejé debaty a růzá témata a usadit týmovou práci. Já jsem autorem databázové struktury (ávrhu, ormalizace, optimalizace, vytvořeí) a PHP uživatelského rozhraí (kokrétě stráek ozačeých v pravém dolím rohu mým jméem). V současé době již pouze schází autorizace uživatelů oproti školí databázi, přes LDAP server, který ovšem zatím eí zcela uzpůsobe a ovládáí přes PHP. Takto autorizovaí uživatelé pak získají automaticky vyšší oprávěí (studeti, učitelé) a budou též jedozačě idetifikovatelí. Umístěí fóra je yí ve zkušebím provozu a adrese Pro účely předmětu DBS2 jsem též zprovozil a adrese kde je a ukázku s miimem dat, a kde je také možé ahlédout i a zdrojové kódy a strukturu databáze. Za tímto účelem byly zřízey přístupové účty přes FTP (ke zdrojovým kódům) a MySQL WebAdmiistrátora (k databázi). Přihlašovací údaje jsou ásledující: FTP MySQL Adresa (hostitel) xxx xxx Logi xxx xxx Heslo xxx xxx Doporučeý kliet Total Commader Iteret Explorer Pro vyzkoušeí všech fukcí fóra je v ěm vytvoře uživatel admi s heslem heslo, který má astaveo ejvyšší možé oprávěí. Fukce diskusího fóra obsahuje ěkolik základích fukcí. Hlaví z ich je registrace uživatelů, zakládáí fór a přispíváí do ich. Dalšími částmi je hlasováí, upozorňováí a eformálí přihlašováí se a akce, vitří pošta a iformováí o ovikách ve fóru. Dále je možé fóra dělit do tématických oddílů, sledovat ávštěvy uživatelů ve fórech, kvůli iformacím o počtu ových příspěvků od jejich posledí ávštěvy, umožit reagovat a vybraé příspěvky a tvořit tak stromovou strukturu příspěvků každého fóra a přiřadit každému fóru libovolé tématicky laděé barevé schéma. 2

4 Popis vztahů tabulek Každý uživatel musí být zaregistrová, má přiřazeo příslušé oprávěí, které mu omezuje jeho možosti maipulace a přístupu k datům (toto je ovšem ošetřeo pouze a úrovi aplikace). Diskusí fórum se dělí a tématické oddíly. Každý oddíl má právě jedoho správce. Každý oddíl může obsahovat více fór. Každé fórum má právě jedoho správce. Každému fóru je přiřazeo právě jedo barevé schéma. V každém fóru je více příspěvků. Každý příspěvek byl vlože existujícím uživatelem, ebo eregistrovaou osobou, která se podepsala. Každý příspěvek může být reakcí a jiý příspěvek v daém fóru. U každého uživatele je sledová datum a čas jeho posledí ávštěvy v každém fóru. Každý uživatel si může vybrat libovolé fórum (ebo i více ajedou) do svého osobího výběru mezi sledovaá. Uživatel může vypsat ovou akci. Na každou akci se může přihlásit libovolý počet uživatelů. Každé hlasováí obsahuje jedu ebo více položek, pro jedu z ich může každý uživatel hlasovat. Je sledováo, aby uživatel mohl v každém hlasováí hlasovat maximálě jedou, přičemž eí zazameáváo jak hlasoval. Uživatel může upozorit a změy či události vypsáím oviky. Každý uživatel může kterémukoli jiému uživateli apsat zprávu. 3

5 Programátorská dokumetace Přihlašováí Přihlašováí probíhá zadáím údajů logi a heslo, které se vyhledají v databázi (tabulka Uživatelé) a a jejich základě je uživatel přihláše. Základí údaje o ěm se po přihlášeí uloží jako cookies, z ichž jsou po celou dobu jeho práce s fórem zovu ačítáy, porováváy oproti databázi (aby ručí úpravou cookies ebylo možé změit přihlášeého uživatele) fukcí over_prihlaseost a opět obovováy. Aoymí vstup je také možý, pouze jsou velmi omezeé možosti celé aplikace a uživatel musí přímo u příspěvku zadat svůj ick (je-li tedy vůbec povoleo aoymům v daém fóru přispívat). Odhlášeí probíhá vymazáím iformací v cookies, buď ručě (odkaz Odhlásit ) ebo automaticky po vypršeí itervalu životosti cookies (teto iterval si může každý uživatel astavit podle svého). Oprávěí Oprávěí je rozděleo do deseti stupňů: 0 - Aoymové 1 - Všichi registrovaí uživatelé Nově zaregistrovaí 4 - Autorizovaí studeti 5 - Privilegovaí uživatelé Učitelé 8 - Správci oddílů 9 - Admiistrátoři Na základě těchto oprávěí mají uživatelé povoley ebo omezey růzé fukce. Oprávěí uživatele se při ačítáí každého PHP skriptu (ať už zobrazovacího ebo ukládacího) zjišťuje zovu a základě uživatele uložeého v cookies, fukcí precti_cookie. Příspěvky Příspěvky a další texty, které je možé vkládat do fóra je a jedé straě třeba zabezpečit proti vkládáí epovoleých tagů (apř. </table>) a a druhé straě je dobré uživateli povolit co ejkomfortější způsob psaí textů s alespoň základími možostmi text formátovat. Všechy tyto požadavky jsou zajištěy pomocí objektu <div> a JavaScriptu, který jej obsluhuje. Celý editor je vždy vypsá fukcí vypis_editor. JavaScritp k tomuto objektu je ulože v souboru editor.js v podadresáři scripts. 4

6 PHP soubory Soubory s PHP skripty jsou azváy tak, aby se v ich bylo možé rychle orietovat. Soubory jsou rozděley a 3 hlaví druhy: s_ - Soubor, jejichž ázev začíá tímto prefixem jsou pouze spuštěy, vykoají ějakou čiost (apř. uloží do databáze) a po té zavolají jiý PHP skript. u_ - Tyto soubory pouze obsahují kostaty ebo fukce, které jsou voláy jiými soubory a sami o sobě se ikdy espouští. Ostatí soubory se jsou spouštěy samostatě a většiou geerují ějaký HTML výstup. Dále mohou mít tyto soubory postfixy: o _ Skript geerující HTML stráku určeou k editaci ebo zadáváí údajů ového zázamu. o _v Skript zobrazující výpis ějaký zázamu. Každý PHP soubor geerující HTML výstup samostatě vypisuje kompletí uživatelské rozhraí, které však vypisuje jedotými fukcemi vypis_hlavicku_straky, vypis_hori_titulek, vypis_meu a vypis_odkazy. 5

7 Začátek Koec Název Datum Popis Název Datum E-R diagram Název Popis Akce Hlasováí mají URL 1 Noviky zakládají m přihlašují se m hlasují Název Datum Možosti hlasováí vkládají 1 Počet hlasů 1 Logi Uživatelé Nick Příjmeí Město ICQ Popis Autorizace Počet zobrazeí 1 Heslo Jméo Pohlaví Web Oprávěí čas odpojeí Smazá 1 1 spravují 1 spravují 1 vybírají avštěvují Datum vkládají m m Název Popis Oddíly 1 1 obsahují Fóra obsahují Datum Příspěvky Název Datum Název Oprávěí zakládat Popis Oprávěí číst 1 mají Oprávěí psát Datum IP Název Výrazé písmo Obrázek pozadí Barva pozadí Scémata Barva hystack Barva odkazů Barva tabulek Barva příspěvků Název písma Velikost písma Barva písma Barva adpisů Barva ových Url Text Předmět odesílají příjmají Datum přečteí Text Reakce Nick Datum Text Pošta Smazal odesílatel Smazal adresát 6

8 Datový model Legeda: RED PrimaryKey ForeigKey Uique NOT NULL 0:N 1:N 7

9 Uživatelská dokumetace Zakládáí oddílů a fór Jelikož se předpokládá, že celkový počet fór, vzhledem k možosti jejich zakládáí i samotými studety, bude emalý, jsou tato fóra řazea do tématických oddílů. Nové oddíly mohou zakládat pouze uživatelé s oprávěím 8 a vyšším a mazat tyto oddíly (včetě všech pod-fór a příspěvků v ich) smějí pouze admiistrátoři (9). Každému oddílu se dá idividuálě astavit úroveň oprávěí, od které mohou uživatelé v tomto oddílu zakládat ová fóra. Oddíly mají také své správce, kterými emusí být pouze uživatelé s oprávěím 8, ale i meším, pokud je tímto pověří admiistrátor či současý správce fóra. Tito správci mohou ve svém oddílu mazat a upravovat všecha fóra i příspěvky a to i v případě, že jejich oprávěí by a to jiak estačila. Pod každým oddílem tedy může být založeo libovolé možství fór. Všecha mají svůj jediečý ázev a popis. Každé z ich může mít také astaveo jié barevé schéma a lišit se tak, už je svým vzhledem (a tím i jakousi atmosférou ) od ostatích. U fór se také astavuje miimálí oprávěí, potřebé k tomu, aby do ěho uživatelé mohli přispívat. Druhou astavovaou hodotou je miimálí oprávěí k tomu, aby uživatelé vůbec příspěvky ve fóru mohli číst. To se může hodit apříklad pro pracoví diskuse cvičících k jedotlivým předmětům. Každé fórum má i svého správce. Te je astave při vytvořeí fóra a může být změě správcem oddílu, či současým správcem fóra. Teto správce je odpovědý za udržováí pořádku příspěvků ve fóru, eboť epatřičé příspěvky smí vymazat. Čteí a vkládáí příspěvků do fór V každém fóru jsou pod sebou zobrazey jedotlivé příspěvky. Vidí je však pouze uživatel s oprávěím k tomu dostačujícím. Zobrazeo je, pro urychleí systému, vždy pouze ěkolik (stadardě 25) příspěvků, avšak lze se mezi imi přesouvat pomocí avigačích odkazů. Vkládat příspěvky do fór, má-li k tomu uživatel oprávěí, lze pomocí editačích prvků v horí části stráky. Je třeba vyplit ázev příspěvku (díky ěmuž je možé sestavovat strom fóra) a jeho text. Pokud uživatel eí přihláše do systému a fórum přesto umožňuje mu do ěj přispět, pak musí ještě vyplit svou přezdívku, pod íž bude příspěvek prezetová. Jedotlivé příspěvky lze a sebe řetězit, apříklad jako rekce jedoho a druhý, a to tak, že se klike a ázev příspěvku (ebo a odkaz reagovat v řádku s ázvem příspěvku), a ějž chce dotyčý reagovat a až po té příspěvek apíše a odešle. Po klikutí pro reakci a příspěvek se mu ázev automaticky před vyplí jako Re: XXX, kde XXX je ázev příspěvku a ějž reaguje. Teto ázev však eí uté zachovávat a uživatel jej může libovolě změit. Klikutím a ázev fóra v horí části stráky se uživateli zobrazí kompletí stromově strukturovaý přehled všech příspěvků v daém fóru. 8

10 Vzhledem k tomu, že každý uživatel může mít zájem sledovat diskuzi ve více fórech a jedou, může si ušetřit, každou chvíli procházet tato fóra a zjišťovat, přibyl-li již ějaký ový příspěvek, přidáím fóra do výběru. To může učiit po otevřeí příslušého fóra, klikutím a odkaz v pravém horím rohu Přidat do výběru. Stejým způsobem pak může uživatel i fórum z výběru odstrait. Vybraá fóra pak eustále vidí ve spodí části meu a vpravo od ich je číslo udávající počet ových příspěvků v každém z těchto fór, od uživatelovy posledí ávštěvy fóra. Klikutím a jeho ázev se uživatel přepe rovou do ěho. Hlasováí Pro zjedodušeí pořizováí růzých aket je zde možost použití iterího eoficiálího hlasovacího systému. Uživatel (s oprávěím 8 a vyšším), který hlasováí zakládá jej ějak azve, může k ěmu přidat i rozsáhlejší formátovaý popis a vypíše jedotlivé možosti, pro které budou moci ostatí uživatelé hlasovat. Tyto možosti zadá do jediého víceřádkového editačího okéka, přičemž z každého ového řádku (zakočeého etrem) bude vytvořea jeda možost, které může uživatel dát svůj hlas. Název, popis ai texty jedotlivých možostí hlasováí elze po jejím vytvořeí již změit, aby emohla být později změěa celá podstata hlasováí už po jeho proběhutí. Řadoví uživatelé poté mohou přehledě sledovat (graficky i číselě) průběhy jedotlivých hlasováí a přispět do ěj i svým hlasem, avšak pouze jedou. Je totiž ukládáo, že dotyčý již v tomto hlasováí hlasoval, ovšem ikde se eukládá, kterou z možostí si zvolil. Pokud se ěkterého hlasováí dosud ezúčastil, je mu tato skutečost eustále připomíáa formou eulového čísla v meu, vedle položky Hlasováí. Akce Studeti zde mají i možost domlouvat se a ejrůzějších společeských akcích a eformálě se a ich potvrzovat sovu účast. Uživatel (s oprávěím 6 a vyšším) může založit ovou akci. Ta musí mít svůj ázev, popis a může obsahovat i odkaz a stráky s í souvisejícími. Důležitými parametry jsou datum a čas začátku a koce akce. Pokud je čas astave a půloc (00:00), pak se bere v potaz pouze datum, přičemž datum od je brá od začátku de a datum do až do svého koce (v podstatě do 23:59). Čas je totiž u každé akce ezbytý, eje k jejímu správému řazeí, ale i k tomu, že okamžitě po jejím začátku je v přehledu tato akce oddělea od ostatích (které teprve budou) zeleou čarou. Po jejím skočeí je aopak akce oddělea čarou červeou. Akce, které teprve budou Akce, které právě probíhají Akce, které již skočily Řadoví uživatelé tak mají vždy přehled o tom co a kdy se děje a mohou se prostředictvím této služby a akci eoficiálě přihlásit, klikutím a odkaz Přihlásit se a akci. Všichi tak mají zevrubý přehled o tom, kdo a akci bude, a tedy a koho se mohou 9

11 těšit. Pokud si ěkdo později svou účast rozmyslí, může se ze sezamu přihlášeých škrtout, klikutím a odkaz Zrušit svou účast. Na akce, a které je uživatel přihláše, jej po té upozorňuje eulová hodota v meu vedle položky Akce. Pošta V UHK Fóru je možost i soukromého dopisováí, pouze mezi dvěma uživateli. V sekci pošta může každý zaregistrovaý uživatel apsat ovou zprávu jiému zaregistrovaému uživateli. Stačí vyplit předmět zprávy, její text a ick uživatele, jemuž chce zprávu poslat. Zpráva poté zůstae tomuto uživateli v záložce odeslaá pošta s datem i časem odesláí. Dokud si ji adresát epřečte, bude odesílatel a tuto skutečost eustále upozorňová v podobě eulového čísla v meu u položky Pošta (za lomítkem). V mometě, kdy si adresát poštu přečte (zobrazí) se odesílateli vyplí položka Doručeo datem a časem, kdy se tak stalo. Příjemce zprávy se o ové došlé poště ihed dozví díky eulovému číslu v meu, vedle položky Pošta (před lomítkem). Má možost si zprávu přečíst a případě a i okamžitě odpovědět. Jak adresát, tak odesílatel mohou zprávu ze své schráky smazat a poté už ji euvidí. Noviky Pokud se a UHK Fóru ěco výzamého změí (přibude ové důležité fórum, chystá se ová velkolepá akce, či dojde k programátorskému rozšířeí fóra), pak je možé o těchto změách všechy uživatele hromadě iformovat prostředictvím oviek, které se zobrazují v pravé části úvodí stráky (zobrazuje se pouze posledích 5 oviek). Noviky mohou přidávat pouze uživatelé s oprávěím 8 a vyšším. Jejich součástí může být i odkaz a zmiňovaou stráku, který bude aktiví po klikutí a ázev oviky a již zmiňovaé úvodí obrazovce. Datum a čas zveřejěí oviky se astaví automaticky v okamžiku, kdy se tak stae. Schémata Aby bylo možé od sebe jedotlivá fóra ějak tématicky odlišit, je-li to samozřejmě vhodé, pak je tu možost každému z ich při jeho vytvářeí (či úpravě) přiřadit jié barveé schéma. Ta mohou vytvářet pouze uživatelé s oprávěím 8 a vyšším, avšak používat je poté mohou všichi. Každé barveé schéma má svůj ázev. Jeho součástí je ázev a velikost fotu, kterým budou veškeré texty ve fóru vypsáy, epoviý parametr pozadí, což je odkaz a obrázek, který by poté byl zobraze a pozadí stráky a koečě devět barev, které určují celý vzhled stráky. Jde o barvu pozadí stráky, barvu tabulek v popředí, barvu pozadí příspěvků, barvu pozadí adpisů těchto příspěvků, barvu písma, barvu zvýrazěého písma, barvu pozadí adpisů ových příspěvků, barvu písma odkazů a barvu písma těchto odkazů při ajetí myši. Barvy lze zadávat dvěma způsoby: výběrem z předdefiovaé palety v comboboxu ebo přímým zadáím její hexadecimálí hodoty. Ukázka barvy se automaticky zobrazí vedle í po jejím zadáí a přeputím se a jiou položku a stráce. 10

12 Rozloží stráek Nick a oprávěí přihlášeého uživatele Název oka, v ěmž se právě acházíte Počty ových (epřečteých) zázamů Statistiky fór podle 4 kategorií v ich pomáhají udržet živou diskuzi Základí položky meu, ěkteré vidí je uživatelé s vyšším oprávěím Noviky iformují o změách a ovikách v UHK Fóru 11

13 Založeí ového fóra Sezam jedotlivých fór v oddílu spolu s jeho statistikami 12

14 Uživatelem vybraá fóra spolu s počtem ových příspěvků Důležité odkazy UHK Stromová struktura příspěvků ve fóru 13

15 SQL vytvářecí skripty CREATE TABLE UZIVATELE ( LOGIN CHAR(15) NOT NULL, HESLO CHAR(15) NOT NULL, NICK CHAR(20) NOT NULL, JMENO VARCHAR(20) NOT NULL, PRIJMENI VARCHAR(30) NOT NULL, POHLAVI TINYINT NOT NULL, MESTO VARCHAR(30), MAIL VARCHAR(40) NOT NULL, ICQ VARCHAR(15), WEB VARCHAR(50), POPIS TEXT, OPRAVNENI TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '3', AUTORIZOVAN VARCHAR(10), ODPOJENI SMALLINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '60', ZOBRAZOVAT TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '25', SMAZAN TINYINT DEFAULT '0', PRIMARY KEY (), UNIQUE INDEX X_UZIVATELE_NICK (NICK), UNIQUE UC_LOGIN (LOGIN), UNIQUE UC_MAIL (MAIL) CREATE TABLE SCHEMATA ( NAZEV CHAR(20) NOT NULL, POZADI VARCHAR(50), BARVA CHAR(7), TABULKA CHAR(7), PRISPEV CHAR(7), FONT VARCHAR(20), VELIKOST TINYINT, PISMO CHAR(7), NADPISY CHAR(7), VYRAZNE CHAR(7), NOVE CHAR(7), ODKAZY CHAR(7), MYS CHAR(7), PRIMARY KEY (), UNIQUE INDEX X_SCHEMATA_NAZEV (NAZEV) 14

16 CREATE TABLE ODDILY ( NAZEV CHAR(30) NOT NULL, DATUM DATETIME NOT NULL, ZAKLADAT TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '4', SPRAVCE INTEGER UNSIGNED NOT NULL, POPIS TEXT, PRIMARY KEY (), FOREIGN KEY (SPRAVCE) REFERENCES UZIVATELE (), UNIQUE INDEX X_ODDILY_NAZEV (NAZEV) CREATE TABLE FORA ( ODDIL INTEGER UNSIGNED NOT NULL, NAZEV CHAR(30) NOT NULL, DATUM DATETIME NOT NULL, CTENI TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0', PSANI TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '1', SCHEMA INTEGER UNSIGNED NOT NULL, SPRAVCE INTEGER UNSIGNED NOT NULL, POPIS TEXT, PRIMARY KEY (), FOREIGN KEY (SPRAVCE) REFERENCES UZIVATELE (), FOREIGN KEY (ODDIL) REFERENCES ODDILY (), FOREIGN KEY (SCHEMA) REFERENCES SCHEMATA (), UNIQUE INDEX X_FORA_NAZEV (ODDIL, NAZEV) CREATE TABLE PRISPEVKY ( FORUM INTEGER UNSIGNED NOT NULL, NAZEV CHAR(30) NOT NULL, DATUM DATETIME NOT NULL, UZIVATEL INTEGER UNSIGNED NOT NULL, IP CHAR(15), JMENO CHAR(15), REAKCE INTEGER UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0', PRISPEVEK TEXT, PRIMARY KEY (), FOREIGN KEY (UZIVATEL) REFERENCES UZIVATELE (), FOREIGN KEY (FORUM) REFERENCES FORA (), INDEX X_PRISPEVKY_DATUM (FORUM, DATUM) 15

17 CREATE TABLE NAVSTEVY ( UZIVATEL INTEGER UNSIGNED NOT NULL, FORUM INTEGER UNSIGNED NOT NULL, DATUM TIMESTAMP NOT NULL, PRIMARY KEY (UZIVATEL, FORUM), FOREIGN KEY (UZIVATEL) REFERENCES UZIVATELE (), FOREIGN KEY (FORUM) REFERENCES FORA () CREATE TABLE VYBERY ( UZIVATEL INTEGER UNSIGNED NOT NULL, FORUM INTEGER UNSIGNED NOT NULL, PRIMARY KEY (UZIVATEL, FORUM), FOREIGN KEY (UZIVATEL) REFERENCES UZIVATELE (), FOREIGN KEY (FORUM) REFERENCES FORA () CREATE TABLE POSTA ( PREDMET VARCHAR(50) NOT NULL, DATUM DATETIME NOT NULL, OD INTEGER UNSIGNED NOT NULL, KOMU INTEGER UNSIGNED NOT NULL, CET DATETIME, POPIS TEXT, SMAZALO TINYINT, SMAZALA TINYINT, PRIMARY KEY (), FOREIGN KEY (OD) REFERENCES UZIVATELE (), FOREIGN KEY (KOMU) REFERENCES UZIVATELE (), INDEX X_POSTA_KOMU (KOMU, SMAZALA, DATUM), INDEX X_POSTA_OD (OD, SMAZALO, DATUM) CREATE TABLE NOVINKY ( NAZEV VARCHAR(30) NOT NULL, DATUM DATETIME NOT NULL, AUTOR INTEGER UNSIGNED NOT NULL, URL VARCHAR(50), POPIS TEXT, PRIMARY KEY (), FOREIGN KEY (AUTOR) REFERENCES UZIVATELE (), INDEX X_NOVINKY_DATUM (DATUM) 16

18 CREATE TABLE AKCE ( NAZEV VARCHAR(30) NOT NULL, ZACATEK DATETIME NOT NULL, KONEC DATETIME, ZALOZIL INTEGER UNSIGNED NOT NULL, URL VARCHAR(50), POPIS TEXT, PRIMARY KEY (), FOREIGN KEY (ZALOZIL) REFERENCES UZIVATELE (), INDEX X_AKCE_ZACATEK (ZACATEK) CREATE TABLE PRIHLASENI ( SRAZ INTEGER UNSIGNED NOT NULL, UZIVATEL INTEGER UNSIGNED NOT NULL, DATUM TIMESTAMP NOT NULL, PRIMARY KEY (SRAZ, UZIVATEL), FOREIGN KEY (SRAZ) REFERENCES AKCE (), FOREIGN KEY (UZIVATEL) REFERENCES UZIVATELE (), INDEX X_PRIHLASENI_DATUM (SRAZ, DATUM) CREATE TABLE HLASOVANI ( NAZEV CHAR(30) NOT NULL, DATUM DATETIME NOT NULL, POPIS TEXT, PRIMARY KEY (), UNIQUE UC_NAZEV (NAZEV), INDEX X_HLASOVANI_DATUM (DATUM) CREATE TABLE HLASOVAT ( NAZEV CHAR(30) NOT NULL, HLASU INTEGER UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0', CEMU INTEGER UNSIGNED NOT NULL, PRIMARY KEY (), FOREIGN KEY (CEMU) REFERENCES HLASOVANI (), UNIQUE INDEX X_HLASOVAT_NAZEV (CEMU, NAZEV) CREATE TABLE HLASY ( UZIVATEL INTEGER UNSIGNED NOT NULL, CEMU INTEGER UNSIGNED NOT NULL, PRIMARY KEY (UZIVATEL, CEMU), FOREIGN KEY (UZIVATEL) REFERENCES UZIVATELE (), FOREIGN KEY (CEMU) REFERENCES HLASOVANI () 17

Instalační manuál inels Home Control

Instalační manuál inels Home Control OBSAH 1) Úvod... 3 2) Kofigurace chytré krabičky... 3 3) Nahráí aplikace do TV... 3 4) Nastaveí IP adresy do TV... 4 5) Nastaveí chytré krabičky pomocí SmartTV aplikace... 4 5.1) Půdorys (floorpla)...

Více

Modul Strategie. 2006... MTJ Service

Modul Strategie. 2006... MTJ Service Představeí obsahuje dvě základí součásti, a to maažerskou (pláováí cash-flow, rozšířeé statistiky) a pracoví (řešeí work-flow). Základem maažerské oblasti je pláováí cash-flow (pláováí fiačího toku firmou).

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Úloha obchodího cestujícího OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Nejprve k pojmům používaým v okružích a rozvozích úlohách: HAMILTONŮV CYKLUS je typ cesty,

Více

Kvantová a statistická fyzika 2 (Termodynamika a statistická fyzika)

Kvantová a statistická fyzika 2 (Termodynamika a statistická fyzika) Kvatová a statistická fyzika (Termodyamika a statistická fyzika) Boltzmaovo - Gibbsovo rozděleí - ilustračí příklad Pro ilustraci odvozeí rozděleí eergií v kaoickém asámblu uvažujme ásledující příklad.

Více

Rezervační systém Tvorba WWW stránek

Rezervační systém Tvorba WWW stránek 2012 Rezervační systém Tvorba WWW stránek Vytvoření rezervačního systému pro rezervaci motokár,ubytování a atrakcí Marek Svoboda Motokáry Motobydlo 30.12.2012 Obsah 1.Základní charakteristika... 3 a) Téma

Více

9.1.13 Permutace s opakováním

9.1.13 Permutace s opakováním 93 Permutace s opakováím Předpoklady: 906, 9 Pedagogická pozámka: Obsah hodiy přesahuje 45 miut, pokud emáte k dispozici další půlhodiu, musíte žáky echat projít posledí dva příklady doma Př : Urči kolik

Více

Měřící systém se vzdáleným přístupem. Databáze

Měřící systém se vzdáleným přístupem. Databáze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA MĚŘENÍ Měřící systém se vzdáleným přístupem Databáze Jiří Javůrek 2003/2005 0. Obsah 0. Obsah...1 1. Požadavky...2 2. Struktura databáze...2

Více

9.1.12 Permutace s opakováním

9.1.12 Permutace s opakováním 9.. Permutace s opakováím Předpoklady: 905, 9 Pedagogická pozámka: Pokud echáte studety počítat samostatě příklad 9 vyjde tato hodia a skoro 80 miut. Uvažuji o tom, že hodiu doplím a rozdělím a dvě. Př.

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Algoritmus

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Algoritmus Podklady předmětu pro akademický rok 006007 Radim Faraa Obsah Tvorba algoritmů, vlastosti algoritmu. Popis algoritmů, vývojové diagramy, strukturogramy. Hodoceí složitosti algoritmů, vypočitatelost, časová

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

8560MFP/8860MFP. Phaser. multifunkční zařízení. Návod k obsluze. www.xerox.cz

8560MFP/8860MFP. Phaser. multifunkční zařízení. Návod k obsluze. www.xerox.cz Phaser 8560MFP/8860MFP multifukčí zařízeí Návod k obsluze www.xerox.cz Copyright 2007 Xerox Corporatio. Všecha práva vyhrazea. Nezveřejěá práva jsou chráěa autorskými zákoy v USA. Obsah této publikace

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/.

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2. Seznámení K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2.1. Uživatel (učitel) Uživatelem (učitelem) se myslí osoba, která

Více

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna.

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna. 6 Itervalové odhady parametrů základího souboru V předchozích kapitolách jsme se zabývali ejprve základím zpracováím experimetálích dat: grafické zobrazeí dat, výpočty výběrových charakteristik kapitola

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

TECHNICKÝ POPIS STRUKTURY FORMÁTU VÝPISU MT940 PRO SLUŽBU BUSINESS 24

TECHNICKÝ POPIS STRUKTURY FORMÁTU VÝPISU MT940 PRO SLUŽBU BUSINESS 24 TECHNICKÝ POPIS STRUKTURY FORMÁTU VÝPISU MT940 PRO SLUŽBU BUSINESS 24 Obsah 1. Pois formátu výisu MT940 ro BUSINESS 24...2 1.1. Obecé odmíky... 2 1.2. Záhlaví souboru... 2 1.3. Struktura zázamu... 2 1.4.

Více

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t.

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t. Techická aalýza Techická aalýza z vývoje cey a obchodovaých objemů akcie odvozuje odhad budoucího vývoje cey. Dalšími metodami odhadu vývoje ce akcií jsou apř. fudametálí aalýza (zkoumá podrobě účetictví

Více

Návrh a tvorba WWW stránek 1/14. PHP a databáze

Návrh a tvorba WWW stránek 1/14. PHP a databáze Návrh a tvorba WWW stránek 1/14 PHP a databáze nejčastěji MySQL součástí balíčků PHP navíc podporuje standard ODBC PHP nemá žádné šablony pro práci s databází princip práce s databází je stále stejný opakované

Více

Questionnaire příručka uživatele

Questionnaire příručka uživatele Questionnaire příručka uživatele Obsah: K čemu aplikace slouží? Popis funkcí Návod k použití o Úvodní dialogové okno o Pro respondenty o Pro administrátory K čemu aplikace slouží? Program questionnaire

Více

AquaSoftener. Návod k obsluze. Úpravny na změkčení vody AquaSoftener 170, 350 a 440

AquaSoftener. Návod k obsluze. Úpravny na změkčení vody AquaSoftener 170, 350 a 440 AquaSofteer Návod k obsluze Úpravy a změkčeí vody AquaSofteer 170, 350 a 440, s.r.o. Podbabská 81/17, 160 00 Praha 6, Czech Republic www.eucl.cz ifo@eucl.cz Uživatelská příručka Obsah Před zahájeím používáí

Více

VLASTNOSTI ÚLOH CELOČÍSELNÉHO PROGRAMOVÁNÍ

VLASTNOSTI ÚLOH CELOČÍSELNÉHO PROGRAMOVÁNÍ Vlastosti úloh celočíselého programováí VLASTNOSTI ÚLOH CELOČÍSELNÉHO PROGRAMOVÁNÍ PRINCIP ZESILOVÁNÍ NEROVNOSTÍ A ZÁKLADNÍ METODY. METODA VĚTVENÍ A HRANIC. TYPY ÚLOH 1. Úloha lieárího programováí: max{c

Více

Analýza Redakční systém blogu (ADA274, BYS037, RAB020, SIV021)

Analýza Redakční systém blogu (ADA274, BYS037, RAB020, SIV021) Analýza Redakční systém blogu (ADA274, BYS037, RAB020, SIV021) Obecný popis Jelikož musíme držet krok s vývojem webových technologií a s daty chceme pracovat efektivněji, použijeme jako prostředek pro

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

Webové stránky fotbalového klubu

Webové stránky fotbalového klubu Semestrální práce pro X36WWW Webové stránky fotbalového klubu DOKUMENTACE autor: David Komárek 1. Zadání Naprogramujte informační web fotbalového klubu. V klubu jsou registrována dvě mužstva, A mužstvo

Více

1. K o m b i n a t o r i k a

1. K o m b i n a t o r i k a . K o m b i a t o r i k a V teorii pravděpodobosti a statistice budeme studovat míru výskytu -pravděpodobostvýsledků procesů, které mají áhodý charakter, t.j. při opakováí za stejých podmíek se objevují

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referenční příručka

Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referenční příručka Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referečí příručka prosiec 2002 Iformace v tomto dokumetu se mohou změit bez předchozího upozorěí. SPOLEČNOST COMPAQ COMPUTER CORPORATION NENESE ODPOVĚDNOST ZA TECHNICKÉ

Více

Geometrická optika. Zákon odrazu a lomu světla

Geometrická optika. Zákon odrazu a lomu světla Geometrická optika Je auka o optickém zobrazováí. Je vybudováa a 4 zákoech, které vyplyuly z pozorováí a ke kterým epotřebujeme zalosti o podstatě světla: ) přímočaré šířeí světla (paprsky) ) ezávislost

Více

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností 4.2 Elemetárí statstcké zpracováí Výsledkem statstckého zjšťováí (. etapa statstcké čost) jsou euspořádaá, epřehledá data. Proto 2. etapa statstcké čost zpracováí, začíá většou jejch utříděím, zpřehleděím.

Více

1 Trochu o kritériích dělitelnosti

1 Trochu o kritériích dělitelnosti Meu: Úloha č.1 Dělitelost a prvočísla Mirko Rokyta, KMA MFF UK Praha Jaov, 12.10.2013 Růzé dělitelosti, třeba 11 a 7 (aeb Jak zfalšovat rodé číslo). Prvočísla: které je ejlepší, které je ejvětší a jak

Více

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte:

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte: 1.3. POLYNOMY V této kapitole se dozvíte: co rozumíme pod pojmem polyom ebo-li mohočle -tého stupě jak provádět základí početí úkoy s polyomy, kokrétě součet a rozdíl polyomů, ásobeí, umocňováí a děleí

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce MATEMATICKÁ INDUKCE ALEŠ NEKVINDA. Pricip matematické idukce Nechť V ) je ějaká vlastost přirozeých čísel, apř. + je dělitelé dvěma či < atd. Máme dokázat tvrzeí typu Pro každé N platí V ). Jeda možost

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

M E T O D I K A W I K I

M E T O D I K A W I K I M E T O D I K A W I K I STŘEDNÍ ŠKOLY INFORMATIKY A SPOJŮ, BRNO, ČICHNOVA 23 NÁPOVĚDA OBSAH Webové stránky Střední školy informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23... 3 Moje stránka... 6 Přihlášení... 6 Po

Více

Informační systém pro nemocnici

Informační systém pro nemocnici Informační systém pro nemocnici Tento systém bude usnadňovat nemocnici správu zaměstnanců a pacientů, evidenci zákroků, diagnózy jednotlivých pacientů a jejich závažnost. Umožní uživatelům jednoduše nalézt

Více

NA-45P / NA-45L. VLL VLN A W var PF/cos THD Hz/ C. k M

NA-45P / NA-45L. VLL VLN A W var PF/cos THD Hz/ C. k M Multifukčíměřícípřístroje NA-45P / NA-45L VLL VLN A W var PF/cos THD Hz/ C k M Přístroje jsou určey pro měřeí a sledováí sdružeých a fázových apětí, proudů, čiých a jalových výkoů, účiíků, THD apětí a

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

218 www.sigmasport.com

218 www.sigmasport.com OBSAH OBSAH 1 Předmluva a obsah baleí... 219 2 Motáž... 220 2.1 Motáž 2. kola... 221 3 Uvedeí do provozu... 221 4 Změa zobrazeí/obsazeí tlačítek/přehled fukcí... 222 5 Sychroizace... 222 6 Základí astaveí...

Více

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu www.ehelpdesk.eu Nápověda pro systém ehelpdesk.eu Obsah 1. Základní informace o ehelpdesk.eu... 2 1.1 Rychlé použití aplikace ehelpdesk.eu... 2 1.2 Příklady nasazení... 2 2. Příručka pro uživatele ehelpdesk.eu...

Více

Pojem času ve finančním rozhodování podniku

Pojem času ve finančním rozhodování podniku Pojem času ve fiačím rozhodováí podiku 1.1. Výzam faktoru času a základí metody jeho vyjádřeí Fiačí rozhodováí podiku je ovlivěo časem. Peěží prostředky získaé des mají větší hodotu ež tytéž peíze získaé

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

IAJCE Přednáška č. 12

IAJCE Přednáška č. 12 Složitost je úvod do problematiky Úvod praktická realizace algoritmu = omezeí zejméa: o časem o velikostí paměti složitost = vztah daého algoritmu k daým prostředkům: časová složitost každé možiě vstupích

Více

4.5.9 Vznik střídavého proudu

4.5.9 Vznik střídavého proudu 4.5.9 Vzik střídavého proudu Předpoklady: 4508 Miulá hodia: Pokud se v uzavřeém závitu měí magetický idukčí tok, idukuje se v ěm elektrické apětí =. Př. 1: Vodorově orietovaá smyčka se pohybuje rovoměrě

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Akceptační test. Úvod

Akceptační test. Úvod Verze 1.5 Akceptační test Úvod Tento dokument popisuje postup ověření softwaru, ohledně pokrytí požadavků. Obsahuje vstupní a výstupní parametry pro každý test. Testy Aplikace je napsána pro více uživatelských

Více

Prezentace maturitního projektu na předmět informatika Software pro tvorbu papírových modelů

Prezentace maturitního projektu na předmět informatika Software pro tvorbu papírových modelů Prezetace maturitího projektu a předmět iformatika Software pro tvorbu papírových modelů Adam Domiec 22. květa 200 Abstrakt Teto dokumet je o počítačovém programu pro ávrh papírových modelů. Popisuje jej

Více

Systém pro online rozhovory

Systém pro online rozhovory VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY Systém pro online rozhovory (semestrální projekt) ZS 2010-2011 Analýza Implementace Číslo skupiny: 13 Členové skupiny:

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

2. Znát definici kombinačního čísla a základní vlastnosti kombinačních čísel. Ovládat jednoduché operace s kombinačními čísly.

2. Znát definici kombinačního čísla a základní vlastnosti kombinačních čísel. Ovládat jednoduché operace s kombinačními čísly. 0. KOMBINATORIKA, PRAVDĚPODOBNOST, STATISTIKA Dovedosti :. Chápat pojem faktoriál a ovládat operace s faktoriály.. Zát defiici kombiačího čísla a základí vlastosti kombiačích čísel. Ovládat jedoduché operace

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

Code of Conduct Kodex chováni pro společnosti skupiny Ringier. China Czech Republic Germany Hungary Romania Serbia Slovakia Switzerland Vietnam

Code of Conduct Kodex chováni pro společnosti skupiny Ringier. China Czech Republic Germany Hungary Romania Serbia Slovakia Switzerland Vietnam Code of Coduct Kodex chovái pro společosti skupiy Rigier Chia Czech Republic Germay Hugary Romaia Serbia Slovakia Switzerlad Vietam Milí zaměstaci. Etické chováí ašich zaměstaců jiými slovy, vás dává aší

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektroická publikace Metodika implemetace Průřezového tématu Evirometálí výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životí prostředí 2. Ekologické

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice

Více

displeje pro zadní projekci

displeje pro zadní projekci Vikuiti TM displeje pro zadí projekci Vyhoďte kovece z oka S multimediálími digitálími displeji Vikuiti TM můžete vyhodit kovece z oka. Jakékoli oko ebo skleěou příčku teď totiž můžete proměit v digitálí

Více

2 EXPLORATORNÍ ANALÝZA

2 EXPLORATORNÍ ANALÝZA Počet automobilů Ig. Martia Litschmaová EXPLORATORNÍ ANALÝZA.1. Níže uvedeá data představují částečý výsledek zazameaý při průzkumu zatížeí jedé z ostravských křižovatek, a to barvu projíždějících automobilů.

Více

OBSAH. Rozklad... 16 Žaloba... 17

OBSAH. Rozklad... 16 Žaloba... 17 OBSAH Persoálí bezpečost Jak požádat o ozámeí a Vyhrazeé... 4 Jak požádat o osvědčeí fyzické osoby (D, T, PT)... 5 Jak a kdy požádat o vydáí osvědčeí fyzické osoby pro cizí moc NATO, WEU... 7 Osvědčeí

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRODEJ LÍSTKŮ DO DIVADLA

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRODEJ LÍSTKŮ DO DIVADLA VŠB TU Ostrava INFORMAČNÍ SYSTÉM PRODEJ LÍSTKŮ DO DIVADLA Informační systémy a datové sklady Tomáš Bednár (bed163) Pavel Bílý (bil208) Lukáš Kubis (kub749) Štěpán Minks (min111) 23.10.2009 1. Zadání Proč

Více

GRADIENTNÍ OPTICKÉ PRVKY Gradient Index Optical Components

GRADIENTNÍ OPTICKÉ PRVKY Gradient Index Optical Components Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techiky, automatického řízeí a iformatiky Ústav přístrojové a řídicí techiky ČVUT v Praze, odbor přesé mechaiky a optiky Techická 4, 66 7 Praha 6 GRADIENTNÍ

Více

3.1 OBSAHY ROVINNÝCH ÚTVARŮ

3.1 OBSAHY ROVINNÝCH ÚTVARŮ 3 OBSAHY ROVINNÝCH ÚTVARŮ Představa obsahu roviého obrazce byla pro lidi důležitá od pradávých dob ať již se jedalo o velikost a přeměu polí či apříklad rozměry základů obydlí Úlohy a výpočet obsahu základích

Více

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER MATICOVÉ HRY FORMULACE, KONCEPCE ŘEŠENÍ, SMÍŠENÉ ROZŠÍŘENÍ MATICOVÝCH HER, ZÁKLADNÍ VĚTA MATICOVÝCH HER CO JE TO TEORIE HER A ČÍM SE ZABÝVÁ? Teorie her je ekoomická vědí disciplía, která se zabývá studiem

Více

PŘÍKLAD NA PRŮMĚRNÝ INDEX ŘETĚZOVÝ NEBOLI GEOMETRICKÝ PRŮMĚR

PŘÍKLAD NA PRŮMĚRNÝ INDEX ŘETĚZOVÝ NEBOLI GEOMETRICKÝ PRŮMĚR PŘÍKLAD NA PRŮMĚRNÝ INDEX ŘETĚZOVÝ NEBOLI GEOMETRICKÝ PRŮMĚR Ze serveru www.czso.cz jsme sledovali sklizeň obilovi v ČR. Sklizeň z ěkolika posledích let jsme vložili do tabulky 10.10. V kapitole 7. Idexy

Více

Napíšeme si, jaký význam mají jednotlivé zadané hodnoty z hlediska posloupností. Zbytek příkladu je pak pouhým dosazováním do vzorců.

Napíšeme si, jaký význam mají jednotlivé zadané hodnoty z hlediska posloupností. Zbytek příkladu je pak pouhým dosazováním do vzorců. 8..4 Užití ritmetických posloupostí Předpokldy: 80,80 Př. : S hloubkou roste teplot Země přibližě rovoměrě o 0 C 000 m. Jká bude teplot dě dolu hlubokého 900 m, je-li v hloubce 5 m teplot 9 C? Jký by byl

Více

pravděpodobnostn podobnostní jazykový model

pravděpodobnostn podobnostní jazykový model Pokročilé metody rozpozáváířeči Předáška 8 Rozpozáváí s velkými slovíky, pravděpodobost podobostí jazykový model Rozpozáváí s velkým slovíkem Úlohy zaměřeé a diktováíči přepis řeči vyžadují velké slovíky

Více

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ 17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ Úvod 1 Úvod Nedávno jsem zveřejnil návod na vytvoření návštěvní knihy bez nutnosti použít databázi. To je výhodné tehdy, kdy na serveru

Více

4. Napěťové poměry v distribuční soustavě

4. Napěťové poměry v distribuční soustavě Tesařová M. Průmyslová elektroeergetika, ZČU v Plzi 000 4. Napěťové poměry v distribučí soustavě 4.1 Napěťové poměry při bezporuchovém provozím stavu Charakteristickým zakem kvality dodávaé elektrické

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.18 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 18 PHP- Základy práce s databází PHP - MySQL DUM naučí žáky postupu při vytvoření, připojení databáze a vytvoření

Více

Databázové a informační systémy Informační systém prodejny nábytku. Jakub Kamrla, KAM087

Databázové a informační systémy Informační systém prodejny nábytku. Jakub Kamrla, KAM087 Databázové a informační systémy Informační systém prodejny nábytku Jakub Kamrla, KAM087 1. část Funkční a nefunkční požadavky 1. K čemu má systém sloužit Jedná se o informační systém pro jednu nejmenovanou

Více

BEZKONKURENČNÍ SERVIS A PODPORA.

BEZKONKURENČNÍ SERVIS A PODPORA. BEZKONKURENČNÍ SERVIS A PODPORA. Pro výrobky Heliarc, stejě jako pro všechy další výrobky ESAB, abízíme jediečý zákazický servis a podporu. Naši kvalifikovaí pracovíci techického servisu jsou připravei

Více

b c a P(A B) = c = 4% = 0,04 d

b c a P(A B) = c = 4% = 0,04 d Příklad 6: Z Prahy do Athé je 50 km V Praze byl osaze válec auta ovou svíčkou, jejíž životost má ormálí rozděleí s průměrem 0000 km a směrodatou odchylkou 3000 km Jaká je pravděpodobost, že automobil překoá

Více

Pravděpodobnost a statistika - absolutní minumum

Pravděpodobnost a statistika - absolutní minumum Pravděpodobost a statistika - absolutí miumum Jaromír Šrámek 4108, 1.LF, UK Obsah 1. Základy počtu pravděpodobosti 1.1 Defiice pravděpodobosti 1.2 Náhodé veličiy a jejich popis 1.3 Číselé charakteristiky

Více

Zobrazení čísel v počítači

Zobrazení čísel v počítači Zobraeí ísel v poítai, áklady algoritmiace Ig. Michala Kotlíková Straa 1 (celkem 10) Def.. 1 slabika = 1 byte = 8 bitů 1 bit = 0 ebo 1 (ve dvojkové soustavě) Zobraeí celých ísel Zobraeí ísel v poítai Ke

Více

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojího ižeýrství Ústav strojíreské techologie ISBN 978-80-214-4352-5 VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ doc. Ig. Jaroslav PROKOP, CSc. 1 1 Fakulta strojího ižeýrství,

Více

Nastavení propojení s eshopem

Nastavení propojení s eshopem Nastavení propojení s eshopem Vytvoření párovacích polí na databázi eshopu! Není nutné upravovat databázi pro použití zkušební verze programu. Tento krok můžete při použití zkušební verze přeskočit. Pro

Více

Základy statistiky. Zpracování pokusných dat Praktické příklady. Kristina Somerlíková

Základy statistiky. Zpracování pokusných dat Praktické příklady. Kristina Somerlíková Základy statistiky Zpracováí pokusých dat Praktické příklady Kristia Somerlíková Data v biologii Zak ebo skupia zaků popisuje přírodí jevy, úlohou výzkumíka je vybrat takovou skupiu zaků, které charakterizují

Více

Laboratorní práce č. 10 Úloha č. 9. Polarizace světla a Brownův pohyb:

Laboratorní práce č. 10 Úloha č. 9. Polarizace světla a Brownův pohyb: ruhlář Michal 8.. 5 Laboratorí práce č. Úloha č. 9 Polarizace světla a Browův pohyb: ϕ p, C 4% 97,kPa Úkol: - Staovte polarizačí schopost daého polaroidu - Určete polarimetrem úhel stočeí kmitavé roviy

Více

Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace

Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace Návod k administraci e-mailových schránek na serveru stribrny.net. V administraci schránek lze vytvářet nové schránky, upravovat stávající schránky,

Více

SMART NOTEBOOK JAK VYUŽÍT PRVEK EXTREME COLLABORATION V PROSTŘEDÍ AUTORSKÉHO PROGRAMU

SMART NOTEBOOK JAK VYUŽÍT PRVEK EXTREME COLLABORATION V PROSTŘEDÍ AUTORSKÉHO PROGRAMU JAK VYUŽÍT PRVEK EXTREME COLLABORATION V PROSTŘEDÍ AUTORSKÉHO PROGRAMU SMART NOTEBOOK Zapojeni jsou všichni studenti, ve všech předmětech, s jakýmkoliv zařízením. Všichni společně a v jednom okamžiku.

Více

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004.

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004. Náhodá veličia Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 45/004. Náhodá veličia Většia áhodých pokusů má jako výsledky reálá čísla. Budeme tedy dále áhodou veličiou rozumět proměou, která

Více

Základní požadavky a pravidla měření

Základní požadavky a pravidla měření Základí požadavky a pravidla měřeí Základí požadavky pro správé měřeí jsou: bezpečost práce teoretické a praktické zalosti získaé přípravou a měřeí přesost a spolehlivost měřeí optimálí orgaizace průběhu

Více

MATEMATIKA PŘÍKLADY K PŘÍJÍMACÍM ZKOUŠKÁM BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MGR. RADMILA STOKLASOVÁ, PH.D.

MATEMATIKA PŘÍKLADY K PŘÍJÍMACÍM ZKOUŠKÁM BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MGR. RADMILA STOKLASOVÁ, PH.D. MATEMATIKA PŘÍKLADY K PŘÍJÍMACÍM ZKOUŠKÁM BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MGR. RADMILA STOKLASOVÁ PH.D. Obsah MNOŽINY.... ČÍSELNÉ MNOŽINY.... OPERACE S MNOŽINAMI... ALGEBRAICKÉ VÝRAZY... 6. OPERACE S JEDNOČLENY A MNOHOČLENY...

Více

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz 1. V online systému došlo v tomto roce k několika změnám, proto není možno použít uživatelský účet z roku loňského. Prvním krokem je tedy,

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OSNOVA 1. Práví předpisy 2. Přijímací řízeí 3. Termíy 4. Hodoceí uchazečů 5. Rozhodutí 6. Další kola přijímacího řízeí 7. Zápisový lístek 8. Jedoté přijímací zkoušky

Více

Odhad parametru p binomického rozdělení a test hypotézy o tomto parametru. Test hypotézy o parametru p binomického rozdělení

Odhad parametru p binomického rozdělení a test hypotézy o tomto parametru. Test hypotézy o parametru p binomického rozdělení Odhad parametru p biomického rozděleí a test hypotézy o tomto parametru Test hypotézy o parametru p biomického rozděleí Motivačí úloha Předpokládejme, že v důsledku realizace jistého áhodého pokusu P dochází

Více

ZABEZPEČENÍ KOMUNIKACE SENZORICKÉHO SYSTÉMU

ZABEZPEČENÍ KOMUNIKACE SENZORICKÉHO SYSTÉMU Roč. 71 (2015) Číslo 2 O. Čožík, J. Kadlec: Zabezpečeí komuikace sezorického systému 1 ZABEZPEČEÍ KOMUIKACE SEZORICKÉHO SYSTÉMU Ig. Odřej Čožík 1, Doc. Ig. Jaroslav Kadlec, Ph.D. 2 Ústav mikroelektroiky;

Více

Informační systém webhostingu

Informační systém webhostingu VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY Informační systém webhostingu semestrální projekt Analýza Číslo skupiny: 4 Členové: Filip Bartman Jakub Vaněk Jan Šrámek

Více