Mezináboženské vztahy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mezináboženské vztahy"

Transkript

1 Mezináboženské vztahy 2011

2 Mezináboženské vztahy termíny zkoušek: úterý od 13:00 úterý od 10:00 úterý od 10:00

3 Chanuka středa s rabínem Shumi Berkowitzem v 19:30 metro Malostranská 17:30 Palachovo náměstí, Chabad

4 vztahy Židů a křesťanů rozvíjení vztahů 1. předporozumění rozdílná důležitost rozdílné vnímání blízkosti rozdílné vnímání shod a rozdílů rozdílné pochopení účelu

5 vztahy Židů a křesťanů rozvíjení vztahů 2. postoje k druhému

6 vztahy Židů a křesťanů rozvíjení vztahů 3. postoje k dialogu

7 vztahy Židů a křesťanů rozvíjení vztahů 4. cesta k dialogu role Vatikánu za II. světové války Pius XI. Mit brennender Sorge 1937

8 vztahy Židů a křesťanů rozvíjení vztahů 4. cesta k dialogu Stuttgartské vyznání viny EKD, 1945

9 Stuttgartské vyznání viny S velikou bolestíříkáme: Skrze nás přišlo na mnohé národy a země nekonečné utrpení. To, co jsme ve svých sborech často dosvědčovali, vyhlašujeme nyní jménem celé církve: Ano, sice jsme po léta bojovali ve jménu Ježíše Krista proti duchu, který našel svůj strašlivý výraz v národně socialistickém násilnickém režimu; ale žalujeme sebe samé, že jsme nevyznávali odvážněji, nemodlili se věrněji, nevěřili radostněji a nemilovali horlivěji.

10 vztahy Židů a křesťanů rozvíjení vztahů 4. cesta k dialogu Seelisberské teze Mezinárodní rada křesťanů a židů 1947

11 Seelisberské teze 1. Je třeba zdůraznit, že Starým a Novým zákonem k nám všem promlouvá jeden a týž Bůh. 2. Je třeba zdůraznit, že Ježíš se narodil z židovské matky, z rodu Davidova, z lidu izraelského, a že jeho věčná láska a odpuštění zahrnuje jeho vlastní lid i celý svět. 3. Je třeba zdůraznit, že první učedníci, apoštolé i první mučedníci byli židé. 4. Je třeba zdůraznit, že největší přikázání křesťanstva, totiž láska k Bohu a k bližnímu, je zvěstováno již ve Starém zákoně, Ježíšem je potvrzeno, a pro obojí, křesťany i židy, je stejně závazné - totiž ve všech lidských vztazích a bez jakékoli výjimky. 5. Je třeba se uvarovat toho, aby bylo biblické a pobiblické židovství haněno kvůli vyvyšování křesťanství.

12 Seelisberské teze 6. Je třeba se uvarovat toho, aby slovo židé bylo užíváno výhradně ve smyslu Ježíšovi nepřátelé, nebo naopak toho, aby byl slovy nepřátelé Ježíšovi označován paušálně celý židovský lid. 7. Je třeba se uvarovat, aby pašijní příběhy nebyly představovány tak, jako by všichni židé, či snad pouze židé sami byli zatíženi hanou za zabití Ježíše. Ve skutečnosti nežádali všichni židé Ježíšovu smrt. Není tomu tak, že by židé sami byli za Ježíšovu smrt odpovědni, vždyť přece kříž, v němž je záchrana nás všech, nám zjevuje, že Ježíš zemřel za hříchy nás všech...

13 Seelisberské teze 8. Je třeba se uvarovat, aby proklínací výrok Písma či ono volání zástupu Jeho krev ať padne na nás a na naše děti nebylo pojednáváno bez připomínky, že toto volání nemůže převážit slova našeho Pána Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí - slova, která mají nekonečně větší váhu. 9. Je třeba se vyvarovat uplatňování bezbožného mínění, podle něhož je židovský národ zavržen, proklet a určen věčnému utrpení. 10. Je třeba se uvarovat toho, aby zůstávala nezmiňována skutečnost, že prvními členy křesťanské církve byli židé.

14 vztahy Židů a křesťanů rozvíjení vztahů 4. cesta k dialogu 1965 Nostra aetate 1974 Komise pro náboženské vztahy se Židy při Papežské radě pro jednotu křesťanů 1980 setkání papeže Jana Pavla II. se Židy v Mohuči 1986 Jan Pavel II. vřímské synagoze 1988 Světová rada církví v Sigtuně

15 Světová rada církví Radujeme se z toho, že židovský národ a jeho povolání jakožto znamení boží lásky a věrnosti stále trvají a nezanikly ani přes pokusy je vyhladit. Tato skutečnost nezpochybňuje jedinečnost Kristovu a pravdu křesťanské víry. Není to tak, že by jedna smlouva nahradila druhou. Vidíme vedle sebe dvojí společenství víry. Obě vznikla z boží iniciativy a každé z nich se přidržuje svého vlastního obdarování, jež přijalo od Boha, a každé se Bohu zodpovídá. Prohlašujeme, že dnešní židovský národ žije v kontinuitě s biblickým Izraelem a jsme vděční za vitalitu židovského myšlení a víry. Na Židy a na křesťany, tak jako na všechny lidi živé víry, hledíme jako na boží partnery, kteří pracují ve vzájemné úctě a spolupracují v zájmu spravedlnosti, pokoje a smíření.

16 vztahy Židů a křesťanů rozvíjení vztahů 4. cesta k dialogu konec 80. let karmelitánský klášter v Osvětimi 1993 Stát Izrael uznán Vatikánem 1998 Komise pro náboženské vztahy se Židy Pamatujme zamyšlení nad šoah 2000 Dabru emet 2001 Prohlášení synodu Českobratrské církve evangelické 2009 Dvanáct bodů z Berlína

17 vztahy Židů a křesťanů rozvíjení vztahů 4. cesta k dialogu současný stav Benedikt XVI. smířlivý postoj k lefebvristům návrat tridentské liturgie

18 vztahy Židů a křesťanů rozvíjení vztahů 4. cesta k dialogu současný stav Benedikt XVI. smířlivý postoj k lefebvristům návrat tridentské liturgie ambivalentní postoje pravoslavných patriarcha Bartolomeus

19 vztahy Židů a křesťanů rozvíjení vztahů 4. cesta k dialogu současný stav Benedikt XVI. smířlivý postoj k lefebvristům návrat tridentské liturgie ambivalentní postoje pravoslavných patriarcha Bartolomeus zájem na straně Židů obtížné momenty v židovské historii židovská teologie křesťanství

20 vztahy Židů a křesťanů rozvíjení vztahů 5. instituce dialogu Mezinárodní rada křesťanů a Židů 1947, ICCJ

21 vztahy Židů a křesťanů rozvíjení vztahů 5. instituce dialogu Mezinárodní rada křesťanů a Židů 1947, ICCJ u nás Společnost křesťanů a Židů 1990, SKŽ

22 vztahy Židů a křesťanů rozvíjení vztahů 5. instituce dialogu Mezinárodní rada křesťanů a Židů 1947, ICCJ u nás Společnost křesťanů a Židů 1990, SKŽ 2010 kongres ICCJ v Istanbulu abrahámovský dialog

23 vztahy Židů a křesťanů rozvíjení vztahů 5. instituce dialogu Sdružení pro mezináboženské setkávání 50. léta, obnoveno 2001, IEA

24 vztahy Židů a křesťanů rozvíjení vztahů 5. instituce dialogu Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém 1980, ICEJ

25 vztahy Židů a křesťanů rozvíjení vztahů 5. instituce dialogu Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém 1980, ICEJ u nás 1995

26 vztahy Židů a křesťanů rozvíjení vztahů 5. instituce dialogu poněkud jednostranně (entusiastický křesťanský filosemitismus) Operace Ester Ebenezer a mnoho dalších

27

28

29 vztahy hinduistů a křesťanů setkání křesťané sv. Tomáše v Kérale, podle legendy od r. 52

30

31 spolkové státy Indie Ándhrapradéš (1) Maháráštra (15) Arunáčalpradéš (2) Manipur (16) Ásam (3) Méghálaja (17) Bihár (4) Mizoram (18) Čhattísgarh (5) Nágáland (19) Džammú a Kašmír (6) Paňdžáb (20) Džhárkhand (7) Rádžasthán (21) Goa (8) Sikkim (22) Gudžarát (9) Tamilnádu (23) Harijána (10) Tripura (24) Himáčalpradéš (11) Urísa (25) Karnátaka (12) Uttarákhand (26) Kérala (13) Uttarpradéš (27) Madhjapradéš (14) Západní Bengálsko (28)

32 vztahy hinduistů a křesťanů setkání legenda o Ježíšovi v Indii Júsufči Asaf ve Šrínagaru Bhavišjapúrana (ze 2. st.)

33 vztahy hinduistů a křesťanů setkání legenda o Ježíšovi v Indii Nikolaj Notovič (1858-?) 1894 Neznámý život Ježíše Krista 1910 Život svatého Ísy, nejlepšího ze synů lidských

34 vztahy hinduistů a křesťanů setkání kolonialismus a hinduistická reformace indická reformní hnutí návrat k védám a upanišadám posílení monoteistických tendencí snaha o společenské reformy školství & gramotnost kasty ženské otázky (dětské sňatky, vdovství, satí atd.)

35 vztahy hinduistů a křesťanů setkání kolonialismus a hinduistická reformace indická reformní hnutí Rámmohan Ráj ( ) Dajánand Sarasvatí ( ) Rabíndranáth Thákur ( ) Vivékánanda svámí ( )

36 vztahy hinduistů a křesťanů setkání kolonialismus a hinduistická reformace Theosofická společnost 1875 Annie Wood Besantová ( ) 1917 předsedkyně Indického národní kongresu

37 vztahy hinduistů a křesťanů setkání kolonialismus a hinduistická reformace Parlament náboženství světa Vivékánanda svámí ( )

38 vztahy hinduistů a křesťanů setkání indická tradice na Západě paramahamsa Jógánanda ( ) Bhaktivédanta svámí Prabhupáda ( ) Maháriši Mahéš Jógi ( ) Šrí Matádží (*1923)

39 vztahy hinduistů a křesťanů setkání indická tradice na Západě Šrí Satja Saí Baba (*1926) Bhagván Šrí Radžníš, Osho ( ) ŠríČinmoj ( ) Paramhansa svámí Mahéšvaránanda (*1946)

40 vztahy hinduistů a křesťanů setkání migrace Indů na Západ

41 vztahy hinduistů a křesťanů situace v Indii (podle dr. Štipla) vedle sebe do 19. st. akce 19. st. reakce 19.a 20. st. imitace po 1947

42 vztahy hinduistů a křesťanů situace v Indii otázky konverze (zejména dalitů) protimisionářské zákony, administrativní potíže pogromy na misionáře a konvertity Urísa, Nágaland, Tripura šudhi dekonverze

43

44 spolkové státy Indie Ándhrapradéš (1) Maháráštra (15) Arunáčalpradéš (2) Manipur (16) Ásam (3) Méghálaja (17) Bihár (4) Mizoram (18) Čhattísgarh (5) Nágáland (19) Džammú a Kašmír (6) Paňdžáb (20) Džhárkhand (7) Rádžasthán (21) Goa (8) Sikkim (22) Gudžarát (9) Tamilnádu (23) Harijána (10) Tripura (24) Himáčalpradéš (11) Urísa (25) Karnátaka (12) Uttarákhand (26) Kérala (13) Uttarpradéš (27) Madhjapradéš (14) Západní Bengálsko (28)

45 vztahy hinduistů a křesťanů témata rozhovoru nenásilí ahinsá znovuvtělování

46 vztahy hinduistů a křesťanů Raimon Panikkar ( ) osobnosti a iniciativy The Unknown Christ of Hinduism, 1964 spolu s Pinchasem Lapide Míníme téhož Boha?

47 vztahy hinduistů a křesťanů osobnosti a iniciativy Alan Richard (Bede) Griffiths ( ), Dajánanda svámí Christ in India. Essays towards a Hindu-Christian Dialogue, 1967 Sňatek mezi Východem a Západem, 1982 česky 1997 The Cosmic Revelation. The Hindu Way to God, 1983

48 vztahy hinduistů a křesťanů osobnosti a iniciativy Alan Richard (Bede) Griffiths ( ), Dajánanda svámí Christ in India. Essays towards a Hindu-Christian Dialogue, 1967 Sňatek mezi Východem a Západem, 1982 česky 1997 The Cosmic Revelation. The Hindu Way to God, 1983 pokračovatel: Sahadžánanda

49 vztahy hinduistů a křesťanů osobnosti a iniciativy u nás svámí Mahéšvaránanda (*1946) hnutí Hare Krišna

50

SVĚTOVÁ A REGIONÁLNÍ NÁBOŽENSTVÍ

SVĚTOVÁ A REGIONÁLNÍ NÁBOŽENSTVÍ SVĚTOVÁ A REGIONÁLNÍ NÁBOŽENSTVÍ Studijní opora k akci č. 1.4 Světová a regionálná náboženství ve výuce zeměpisu v rámci projektu č. CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb

Více

Směrnice pro růst spolupráce mezi církvemi v Evropě

Směrnice pro růst spolupráce mezi církvemi v Evropě 16 22. dubna 2001 CHARTA OECUMENICA Směrnice pro růst spolupráce mezi církvemi v Evropě Sláva Otci i Synu i Duchu svatému CHARTA OECUMENICA Směrnice pro růst spolupráce mezi církvemi v Evropě VYDAL SEKRETARIÁT

Více

Církev a Izrael Příspěvek reformačních církví Evropy ke vztahu křesťanů a Židů Dokument Leuenberského společenství

Církev a Izrael Příspěvek reformačních církví Evropy ke vztahu křesťanů a Židů Dokument Leuenberského společenství Leuenberské texty, sešit 6 Církev a Izrael Příspěvek reformačních církví Evropy ke vztahu křesťanů a Židů Dokument Leuenberského společenství Předmluva vydavatele Církev a Izrael příspěvek reformačních

Více

Okamžik pravdy Poselství víry, naděje a lásky ze srdce palestinského utrpení

Okamžik pravdy Poselství víry, naděje a lásky ze srdce palestinského utrpení Palestinský Kairos* Okamžik pravdy Poselství víry, naděje a lásky ze srdce palestinského utrpení Úv o d My, skupina palestinských křesťanů, po modlitbách, reflexi a diskusi, voláme z utrpení v naší Izraelem

Více

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY ÚVOD DO RELIGIONISTIKY JÓZEF SZYMECZEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2 Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Židovské a křesťanské motivy v textech Boba Dylana. Jitka Vojtková

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Židovské a křesťanské motivy v textech Boba Dylana. Jitka Vojtková Univerzita Pardubice Filozofická fakulta Židovské a křesťanské motivy v textech Boba Dylana Jitka Vojtková Diplomová práce 2010 Prohlášení autorky: Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Výboru pro víru a řád Světové rady církví

Výboru pro víru a řád Světové rady církví Dokumenty Výboru pro víru a řád Světové rady církví o povaze, poslání a směřování církve World Council of Churches Publications Obsah Proč studovat tyto texty 3 (poznámka překladatelky) Povaha a poslání

Více

VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH. Sborník pracovních textů

VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH. Sborník pracovních textů VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH Sborník pracovních textů Sněmovní centrum listopad 2004 PŘEDMLUVA K PRACOVNÍMU TEXTU KOMENTÁŘE K ZV Naukový výbor VIII. sněmu CČSH

Více

Dialog s ostatními náboženstvími: františkánská cesta

Dialog s ostatními náboženstvími: františkánská cesta Dialog s ostatními náboženstvími: františkánská cesta Učební list 15 Obsah Dialog s jinými náboženstvími: františkánská cesta Z pramenů 5. Františkánský dialog Proč si František vážil spisů lidstva 5.1

Více

ECCLESIA IN EUROPA. Posynodální apoštolská exhortace. o Ježíši Kristu žijícím ve své církvi, prameni naděje pro Evropu ECCLESIA IN EUROPA

ECCLESIA IN EUROPA. Posynodální apoštolská exhortace. o Ježíši Kristu žijícím ve své církvi, prameni naděje pro Evropu ECCLESIA IN EUROPA 82 28. června 2003 ECCLESIA IN EUROPA Posynodální apoštolská exhortace Jana Pavla II. biskupům, kněžím a jáhnům, zasvěceným osobám a všem věřícím laikům o Ježíši Kristu žijícím ve své církvi, prameni naděje

Více

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce Martin Bílek Solidarita s trpícími ve světových náboženstvích Bakalářská práce Vedoucí práce: ThLic.

Více

Současná etapa křesťansko-islámských vztahů, s přihlédnutím k historickým kontextům

Současná etapa křesťansko-islámských vztahů, s přihlédnutím k historickým kontextům Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra religionistiky Současná etapa křesťansko-islámských vztahů, s přihlédnutím k historickým kontextům Bakalářská práce Autor práce: Milan Mazáč Vedoucí práce:

Více

BÝT A JEDNAT Diakonie a církve

BÝT A JEDNAT Diakonie a církve BÝT A JEDNAT Diakonie a církve Zpráva teologické pracovní skupiny Eurodiakonie Složení teologické pracovní skupiny Eurodiakonie: Marco Jourdan Lennart Molin Herman Noordegraaf Karl Dieterich Pfisterer

Více

MOTIVAČNÍ CITACE: Z KNIHY: MÍNÍME TÉHOŽ BOHA? Vyšehrad, 2003

MOTIVAČNÍ CITACE: Z KNIHY: MÍNÍME TÉHOŽ BOHA? Vyšehrad, 2003 MOTIVAČNÍ CITACE: Z KNIHY: MÍNÍME TÉHOŽ BOHA? Vyšehrad, 2003 PANIKKAR: Proto také není podstatou této zkušenosti, na niž jste se ptal, ani monismus, ani dualismus, ale zkušenost polarity. Avšak v okamžiku,

Více

Písmo vyznání církev

Písmo vyznání církev Společenství evangelických církví v Evropě 5 10 15 Písmo vyznání církev 20 Průběžný výsledek rozhovorů Společenství evangelických církví v Evropě Vydáno Radou SECE 3.10. 2009 k vyjádření církvím 25 30

Více

Posynodální apoštolská exhortace

Posynodální apoštolská exhortace Posynodální apoštolská exhortace SACRAMENTUM CARITATIS Papeže Benedikta XVI. O EUCHARISTII, ZDROJI A VRCHOLU ŽIVOTA A POSLÁNÍ CÍRKVE ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE Církevní schválení předsedy České biskupské

Více

č. 65 I rok 2011/5772 Revue SKŽ Křesťanství pohledem židovských myslitelů

č. 65 I rok 2011/5772 Revue SKŽ Křesťanství pohledem židovských myslitelů č. 65 I rok 2011/5772 Revue SKŽ R e v u e S p o l e č n o s t i k ř e s ť a n ů Křesťanství pohledem židovských myslitelů a Ž i d ů EDITORIAL OBSAH Príhovor novozvoleného predsedu SKŽ 3 Výroční zpráva

Více

Stručný komentář k Základům víry CČSH a některým jejich formulacím

Stručný komentář k Základům víry CČSH a některým jejich formulacím 1 Stručný komentář k Základům víry CČSH a některým jejich formulacím Návrh věroučné sekce naukového výboru VIII. sněmu CČSH Předloha č. 1 Sněmovní centrum CČSH Wuchterlova 5 166 26 Praha 6 e-mail: snem@ccsh.cz

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více

Kritická reflexe "ekumenické charty" se zřetelem ke katolickému dogmatu a kanonickému právu

Kritická reflexe ekumenické charty se zřetelem ke katolickému dogmatu a kanonickému právu Kritická reflexe "ekumenické charty" se zřetelem ke katolickému dogmatu a kanonickému právu Vladimír Bíba, autor je právníkem, členem CB Citace katechismu jsou podle českého překladu Katechismu Katolické

Více

SACRAMENTUM CARITATIS

SACRAMENTUM CARITATIS SACRAMENTUM CARITATIS Svatý otec Benedikt V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu ÚVOD 1. Svátost lásky[1]: Nejsvětější svátost je darem, kterým Ježíš Kristus dává sám sebe tím, že zjevuje nekonečnou

Více

Bilanční rozhovor - 2. část

Bilanční rozhovor - 2. část Bilanční rozhovor - 2. část Setkání s evropskou a světovou církví 1) Vy jste patřil (mj. díky hnutí fokoláre) k té menšině kněží, kterým se podařilo udržovat i jakési kontakty s církví za železnou oponou.

Více

DEKLARACE DOMINUS IESUS O jedinečnosti a spásonosné univerzalitě Ježíše Krista a církve

DEKLARACE DOMINUS IESUS O jedinečnosti a spásonosné univerzalitě Ježíše Krista a církve 1 / 12 6. srpna 2000 KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY DEKLARACE DOMINUS IESUS O jedinečnosti a spásonosné univerzalitě Ježíše Krista a církve VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE, PRAHA 2000 (PRO VNITŘNÍ

Více

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! FARNÍ INFORMÁTOR 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 4. ZÁŘÍ 2005 Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, Boží slovo, které jsme právě slyšeli nás ujišťuje:

Více

8. TRADICE. 8.1 Předávání zjevení v dějinách

8. TRADICE. 8.1 Předávání zjevení v dějinách 8. TRADICE 8.1 Předávání zjevení v dějinách A) Tradice Pojem tradice v dějinách teologie Zjevení a tradice Subjekt tradice Apoštolskost tradice Ecclesia semper reformanda Tři základní struktury přenosu

Více

Mučedníci komunismu. Blahoslavený Szilárd Ignác Bogdánffy 07 Dítě na okraji společnosti. Daně pod mikroskopem 10 Je dialog s islámem možný?

Mučedníci komunismu. Blahoslavený Szilárd Ignác Bogdánffy 07 Dítě na okraji společnosti. Daně pod mikroskopem 10 Je dialog s islámem možný? Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XI., číslo 11 1. 6. 2014 / neprodejné Z OBSAHU Duch Svatý rodí harmonii. Homilie Svatého otce Františka v Ammánu 04 Mučedníci komunismu. Blahoslavený

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ NÁBOŽENSTVÍ Jaromír Schön Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah SLOVO AUTORA...6 ÚVOD...6 SEZNAM TÉMAT...7 NÁBOŽENSTVÍ / NÁBOŽENSKÁ VÍRA /

Více

Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí

Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí TÉMATA K REFLEXI A ROZHOVORŮM PRO PŘÍPRAVU NA IV. SVĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí (Manila, 25. 26. ledna 2003) Křesťanský pohled na manželství jako vzájemný,

Více

KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY DEKLARACE. O jedinečnosti a spásonosné univerzalitě Ježíše Krista a církve

KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY DEKLARACE. O jedinečnosti a spásonosné univerzalitě Ježíše Krista a církve 12 6. srpna 2000 KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY DEKLARACE DOMINUS IESUS O jedinečnosti a spásonosné univerzalitě Ježíše Krista a církve VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2000 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU)

Více