Paprsková optika. Zobrazení zrcadly a čočkami. Rovinné zrcadlo. periskop zobrazování optickými soustavami.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Paprsková optika. Zobrazení zrcadly a čočkami. Rovinné zrcadlo. periskop 13.11.2014. zobrazování optickými soustavami."

Transkript

1 Paprsková optika Zobrazení zrcadl a čočkami zobrazování optickými soustavami tvořené zrcadl a čočkami obecné označení: objekt, který zobrazujeme, nazýváme předmět cílem je nalézt jeho obraz vzdálenost předmětu od zrcadla/čočk... a vzdálenost obrazu... a výška předmětu... výška obrazu... zrcadlo paprsek 1 paprsek 2 prodloužení odražených za zrcadlo obraz v místě průniku Rovinné zrcadlo u rovinného zrcadla vzniká vžd zdánlivý obraz odražené paprsk až tehd, prodloužíme-li je za zrcadlo pokud bchom např. obraz plamene svíčk zachtili v prostoru před zrcadlem, nazveme jej skutečný obraz je stejně velký a stejně vzdálený od zrcadla jako předmět (a = a, = ) obraz je zdánlivý, vzpřímený, stejně velký obraz je v rovinném zrcadle stranově převrácený periskop 1

2 Kulové zrcadlo zrcadlová plocha má tvar kulového vrchlíku odraz od vnitřní stěn zrcadlo duté (konkávní) odraz od vnější stěn zrcadlo vpuklé (konvexní) poloměr křivosti zrcadla označíme r střed zrcadla S, vrchol (střed zrcadlové ploch) V přímka SV se nazývá optická osa zrcadla (oo) na této přímce umístíme předmět v polovině vzdálenosti SV na optické ose leží ohnisko, vzdálenost S = V = f nazveme ohnisková vzdálenost f = r/2 název ohnisko vznikl ze skutečnosti, že sluneční paprsk soustředěné do jednoho bodu spojnou čočkou nebo dutým zrcadlem, mohou v tomto místě zapálit oheň Význačné paprsk zobrazení provádíme metodou tří význačných první prochází středem křivosti zrcadla, dopadá ted na zrcadlo kolmo, odráží se zpět ve stejném směru druhý je rovnoběžný s optickou osou, po odrazu prochází ohniskem třetí prochází ohniskem, odráží se rovnoběžně s optickou osou Duté zrcadlo, a > r (volíme např. r = 6 cm, a = 8 cm) střed křivosti zrcadlo (oblouk se středem S) ohnisko (v polovině vzdálenosti mezi zrcadlem a středem) paprsek jdoucí středem paprsek rovnoběžný s ohniska (předmět dále než je střed zrcadla) obraz je skutečný, převrácený, zmenšený r > a > f S Duté zrcadlo, r > a > f (předmět mezi středem a ohniskem zrcadla) střed křivosti zrcadlo (oblouk se středem S) ohnisko (v polovině vzdálenosti mezi zrcadlem a středem) paprsek rovnoběžný s ohniska S obraz je skutečný, převrácený, zvětšený a > r střed křivosti zrcadlo (oblouk se středem S) ohnisko (v polovině vzdálenosti mezi zrcadlem a středem) paprsek jdoucí středem paprsek rovnoběžný s ohniska prodloužení za zrcadlo Duté zrcadlo, a < f (předmět blíže k zrcadlu než ohnisku) obraz je zdánlivý, vzpřímený, zvětšený S 2

3 Zobrazovací rovnice mezi vzdáleností předmětu a obrazu platí vztah a a f přičemž a < 0, je-li obraz zdánlivý (za zrcadlem) a > 0, je-li obraz skutečný zvětšení obrazu Z vpočteme ze vztahu a Z a znaménková konvence: Z < 0 obraz převrácený Z > 0 obraz vzpřímený Z < 1 obraz zmenšený Z > 1 obraz zvětšený kd nastává Z = 1...?, Z = -1...? příklad Určete vzdálenost obrazu od dutého zrcadla a jeho velikost, je-li výška předmětu 1 cm, ohnisková vzdálenost 3 cm a vzdálenost předmětu je a) 8 cm b) 6 cm c) 5 cm d)2 cm. Pro každý případ sestrojte konstrukci dané situace. použití dutých zrcadel - osvětlovací technika paprsk ze zdroje parabolického nebo dutého zrcadla jsou po odrazu rovnoběžné např. konstrukce reflektorů automobilů u dálkových světel je žárovka v ohnisku u tlumených světel je žárovka blíže k zrcadlu a zespodu odstíněná zrcadlové dalekohled - reflektor mají průměr i několik metrů (čím je větší, tím slabší objekt lze zachtit) u nás je největší astronomický dalekohled na hvězdárně v Ondřejově (průměr 2 m) schéma jednoho z tpů používaných dalekohledů (Cassegrainův) více zde více zde 3

4 HST Hubbleův vesmírný dalekohled na oběžné dráze od roku 1990 nese zrcadlo s průměrem 2,4 m jeho konstrukce vžadovala práci s přesností v nanometrech odeslal na Zemi statisíce snímků a významně přispěl k poznání vesmíru krátký film více zde solární elektrárn odražené světlo se soustředí do jednoho místa, kde slouží k ohřevu pár, další princip elektrárn je totožný s tepelnou duté zrcadlo laboratoře pro vužití sluneční energie v d Odeillo ve francouzských Prenejích v ohnisku zrcadla lze dosáhnout teplot až 3800 C parabolický mrakodrap ničí auta v Londýně (nebo zde) aplet Duté zrcadlo Vpuklé zrcadlo 4

5 střed křivosti zrcadlo (oblouk se středem S) ohnisko (v polovině vzdálenosti mezi zrcadlem a středem) středu paprsek rovnoběžný s ohniska prodloužení za zrcadlo Vpuklé zrcadlo obraz je zdánlivý, vzpřímený, zmenšený S platí stejná zobrazovací rovnice jako u dutého zrcadla, ovšem f < 0, a < 0. příklad Určete vzdálenost obrazu od vpuklého zrcadla a jeho velikost, je-li výška předmětu 1 cm, ohnisková vzdálenost 3 cm a vzdálenost předmětu je 5 cm. Sestrojte konstrukci dané situace. použití vpuklých zrcadel křižovatk zpětná zrcátka použití v budovách Zrcadlová bludiště a zkreslující zrcadla aplet Vpuklé zrcadlo 5

6 Zobrazení čočkami rozlišujeme spojné čočk (spojk světelné paprsk spojuje ) a rozptlné čočk (rozptlk světelné paprsk rozptluje) smbolické značení spojka rozptlka rozlišujeme prostor předmětový (tam, kde je předmět) a obrazový (tam, kde je obraz) druh spojek a rozptlek pracujeme s obdobnými pojm jako u zrcadel: střed křivostí čočk S a S (v předmětovém a obrazovém prostoru) geometrický střed čočk O předmětové ohnisko a obrazové ohnisko, kde u běžných čoček platí S = O = f = S = O = f vzdálenost předmětu od čočk značíme a, vzdálenost obrazu a 1 dvojvpuklá (bikonvexní) 2 ploskovpuklá (plankonvexní) 3 dutovpuklá (konkávokonvexní) 4 dvojdutá (bikonkávní) 5 ploskodutá (plankonkávní) 6 vpuklodutá (konvexkonkávní) význačné paprsk první prochází středem čočk (bod O) a neláme se druhý je rovnoběžný s optickou osou a láme se do obrazového ohniska třetí prochází předmětovým ohniskem a láme se rovnoběžně s optickou osou spojka ové a obrazové ohnisko a paprsek jdoucí středem čočk paprsek rovnoběžný s předmětového ohniska Zobrazení spojkou, a > 2f obraz je skutečný, zmenšený, převrácený 2f > a > f 6

7 Zobrazení spojkou, 2f > a > f spojka ové a obrazové ohnisko a paprsek jdoucí středem čočk paprsek rovnoběžný s předmětového ohniska obraz je skutečný, zvětšený, převrácený a > 2f spojka ové a obrazové ohnisko a paprsek jdoucí středem čočk paprsek rovnoběžný s předmětového ohniska prodloužení lomených v předmětovém prostoru Zobrazení spojkou, a < f obraz je zdánlivý, zvětšený, vzpřímený a > f Zobrazovací rovnice shodně jako u zrcadel mezi vzdáleností předmětu a obrazu platí vztah a a f přičemž a < 0, je-li obraz zdánlivý (v předmětovém prostoru) a > 0, je-li obraz skutečný aplet Spojka zvětšení obrazu Z vpočteme ze vztahu Z znaménková konvence: < 0, ted Z < 0 obraz převrácený > 0, ted Z > 0 obraz vzpřímený Z < 1 obraz zmenšený Z > 1 obraz zvětšený z podobnosti trojúhelníků plne a Z a rozptlka ové a obrazové ohnisko a paprsek jdoucí středem čočk paprsek rovnoběžný s předmětového ohniska prodloužení lomených v předmětovém prostoru Zobrazení rozptlkou obraz je vžd zdánlivý, zmenšený, vzpřímený a > f příklad Určete vzdálenost obrazu od spojk a jeho velikost, je-li výška předmětu 1 cm, ohnisková vzdálenost 3 cm a vzdálenost předmětu je 5 cm. Sestrojte konstrukci dané situace. Určete vzdálenost obrazu od rozptlk a jeho velikost, je-li výška předmětu 1 cm, ohnisková vzdálenost (-) 4 cm a vzdálenost předmětu je 5 cm. Sestrojte konstrukci dané situace. aplet Rozptlka 7

8 použití čoček (spojek i rozptlek) optické přístroje lupa, refraktor (čočkový dalekohled), mikroskop, fotoaparát, projektor, viz další kapitola brýle, kontaktní čočk (viz dále) mechanika optických disků (plastové čočk) vad čoček možno vnechat (podobné jako u vad objektivů) žádná čočka není ideální, při zobrazování vznikají různé obrazové vad více zde barevná vada (chromatická aberace) rozklad světla na barevné složk (index lomu závisí na vlnové délce) lze částečně odstranit vhodnou kombinací spojek a rozptlek sférická (kulová) vada vzniká, je-li svazek příliš široký středové (paraxiální) a okrajové paprsk protínají optickou osu v různých místech rozdíl těchto vzdáleností je tzv. sférická aberace sférická vada se dá odstranit omezením okrajových, čímž však klesá světlost obrazu Astigmatická vada vada, kd při zobrazení rovin kolmé k optické ose dochází k tomu, že bod v navzájem kolmých osách se nezobrazí ve stejné vzdálenosti astigmatismus také způsobuje rozdílné zobrazení pokud paprsek dopadá na optickou soustavu kolmo nebo pod úhlem Koma vada, kd na čočku dopadá široký svazek, který není rovnoběžný s optickou osou vznikají složité obrazce, které tvarem připomínají kometu 8

9 Zkreslení obrazu viz obrázek: a) rastr bez obrazové vad b) poduškovité zkreslení (vnější části obrazu zvětšen více) c) soudkovité zkreslení (vnitřní části obrazu zvětšen více) Zklenutí bod ležící v rovině kolmé k optické ose se nezobrazují v rovině kolmé k ose, ale na zakřivené ploše. Lidské oko lidské oko - schéma čočka lidského oka je spojka s proměnnou ohniskovou vzdáleností je tvarována pomocí svalů přizpůsobivost oční čočk (zaostřování) = akomodace brýle veličina, hodnotící vlastnosti brýlí je optická mohutnost, značka jednotka dioptrie (D) 1 platí vztah, f kde f je ohnisková vzdálenost čočk je ted 1D = m -1 optické mohutnosti se u dvou tenkých čoček sčítají více zde 9

10 dalekozrakost (hpermetropie) oční čočka spojí paprsk až za sítnicí, člověk vidí špatně nablízko ab došlo ke korekci této vad, je nutné před oko umístit spojku krátkozrakost (mopie) oční čočka spojí paprsk před sítnicí, člověk nevidí ostře do dálk ab došlo ke korekci této vad, je nutné před oko umístit rozptlku korekce vad pomocí brýlí 2 sečteme optické mohutnosti oční ( 1) a brýlové ( ) čočk bez brýlí je zobrazovací rovnice ve tvaru a1 a1 f1 (a 1 je vzdálenost předmětu pozorovaného bez brýlí, a 1 je vzdálenost obrazu od oční čočk k sítnici) s brýlemi je rovnice ve tvaru a2 a2 f1 f2 (a 2 je vzdálenost předmětu pozorovaného s brýlemi, a 2 je vzdálenost obrazu od oční čočk k sítnici = a 1 ) odečteme od druhé rovnice první a protože platí 1 1 a 1 a 2 vchází optická mohutnost brýlí a a 2 1 Příklad Proveďte korekci krátkozrakosti u pacienta, který zaostří na 2 m (a 1 ), chceme-li, ab zaostřil na nekonečno (a 2 ). Proveďte korekci dalekozrakosti u pacienta, který zaostří na 1 m (a 1 ), chceme-li tuto vzdálenost zmenšit na 25 cm (a 2 ). kontaktní čočk od konce 19. století (ze skla) v šedesátých letech 20. století konstrukce prvních čoček z plastů Otto Wichterle, Československo korekce dalekozrakosti i krátkozrakosti 10

11 použité zdroje Lepil, O., Bednařík, M., Hýblová R.: zika pro střední škol. Prometheus, Praha

Jak kupovat dalekohled

Jak kupovat dalekohled Jak kupovat dalekohled Už jsme si zvykli, že nabídka zboží i u nás značně převyšuje poptávku. A týká se to dokonce i takové exotické oblasti, jako jsou astronomické dalekohledy. I když řada lidí nemá ráda

Více

Free-Form technologie výroby brýlových čoček

Free-Form technologie výroby brýlových čoček MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Free-Form technologie výroby brýlových čoček Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Petr Veselý Autor práce: Aneta Štrofová Studijní obor: Optometrie Brno

Více

Zobrazení a řezy těles v Mongeově promítání

Zobrazení a řezy těles v Mongeově promítání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky Michaela Sukupová 3. ročník prezenční studium Obor: Matematika se zaměřením na vzdělávání a český jazyk se zaměřením na vzdělávání

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více

Vlnovodn{ optika. 2 Vlnovodn{ optika. 2.1 Úvod. 2.2 Princip přenosu v optickém vl{kně

Vlnovodn{ optika. 2 Vlnovodn{ optika. 2.1 Úvod. 2.2 Princip přenosu v optickém vl{kně Vlnovodn{ optika Cíl kapitoly Cílem kapitoly je sezn{mit se s principem vedení optikého sign{lu v optických kan{lech, jejich buzení a detekci. Poskytuje podklady pro studenty umožňující objasnění těchto

Více

Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB.

Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB. 8. Trojúhelník 6. ročník 8. Trojúhelník 8.1. Základní pojmy 8.1.1. Trojúhelník Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB. Trojúhelník popisujeme proti chodu hodinových

Více

FOTOGRAMMETRIE. Rekonstrukce svislého nezáměrně pořízeného snímku, známe-li obraz čtverce ve vodorovné rovině

FOTOGRAMMETRIE. Rekonstrukce svislého nezáměrně pořízeného snímku, známe-li obraz čtverce ve vodorovné rovině FOTOGRAMMETRIE Máme-li k dispozici jednu nebo několik fotografií daného objektu (objekt zobrazený v lineární perspektivě), pomocí fotogrammetrie můžeme zjistit jeho tvar, rozměr či polohu v prostoru. Známe-li

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Kartografie Doc. Ing. Miroslav Tyrner, CSc. Ing. Hana Štěpánková Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

6. Úhel a jeho vlastnosti

6. Úhel a jeho vlastnosti 6. Úhel a jeho vlastnosti 6.1 Úhel, osa úhlu 6.1.1 Úhel Úhel je část roviny ohraničená dvěma polopřímkami se společným počátkem. Polopřímkám říkáme ramena úhlu. Jejich společný počátek nazýváme vrchol

Více

1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček)

1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) 1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) Strana 1 (z 137) 2 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) Autor knihy - Ludvík TUČEK, výtvarník, * 29. května 1942 v Kolíně. V roce 1977 byla v USA zachycena mimozemská zpráva

Více

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Několik slov úvodem 3

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Několik slov úvodem 3 Obsah Fyzika je kolem nás(pohyby těles v planetární soustavě) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová Několik slov úvodem 3 1 Kinematika pohybu těles 5 Příklad1

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů Sbírka příkladů z matematiky pro. ročník tříletých učebních oborů Jméno: Třída: Obsah. Teorie množin. Přirozená čísla 6 Dělitelnost čísel 8. Celá čísla 0 4. Racionální čísla Zlomky 4 5. Reálná čísla Intervaly

Více

STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 2014 ALDEBARAN

STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 2014 ALDEBARAN TF4: VNP OBECNÁ RELATIVITA STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 014 ALDEBARAN OBSAH PŘEDMLUVA, ÚVOD 4 1. METRIKA 5 KOVARIANTNÍ A KONTRAVARIANTNÍ INDEXY 5 SKALÁRNÍ SOUČIN, ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ INDEXŮ 6 ČTYŘVEKTORY,

Více

Rozvoj dovedností zrakového vnímání se speciálními optickými pomŧckami a kamerovou televizní lupou

Rozvoj dovedností zrakového vnímání se speciálními optickými pomŧckami a kamerovou televizní lupou Rozvoj dovedností zrakového vnímání se speciálními optickými pomŧckami a kamerovou televizní lupou metodická příručka s náměty pro rozvoj dovedností (pro učitele, vychovatele, ţáky se zrakovým postiţením

Více

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc.

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. POUŽITÁ LITERATURA : Korf, V.: Dendrometrie, Praha 1953 Assman, E.: Waldertragslehre, Mnichov 1961 Prodan, M.: Holzmeslehre, Franfurkt 1965 Korf,

Více

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Kinematika G Gymnázium Hranice 1. Až do roku 1883 se každé město

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

KÓTOVÁNÍ ČSN 01 3130

KÓTOVÁNÍ ČSN 01 3130 KÓTOVÁNÍ ČSN 01 3130 Obdobné mezinárodní normy ISO 129:1985 Technical drawing. Dimensioning. General principles, definitions, methods of execution and specials (Technické výkresy. Kótování. Obecná pravidla,

Více

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky Kapitola 8 Plocha a její obsah 1 efinice plochy Plochu intuitivně chápeme jako útvar v prostoru, který vznikne spojitou deformací části roviny Z geometrického pohledu je plochu možno interpretovat jako

Více

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y 38 Struktura makroskopických systémů 39 Mechanické vlastnosti 40 Tepelné vlastnosti 41 Elektrické vlastnosti 42 Magnetické vlastnosti 43 Termoelektrické

Více

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. ONDŘEJ MACHŮ a kol.

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. ONDŘEJ MACHŮ a kol. ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE ONDŘEJ MACHŮ a kol. Předmluva Otevíráte sbírku, která vznikla z příkladů zadaných studentům pátého ročníku PřF UP v Olomouci, učitelů matematiky a deskriptivní

Více

5.2.1 Vznik obrazu, dírková komora

5.2.1 Vznik obrazu, dírková komora 5.2.1 Vznik obrazu, dírková komora Předpoklady: 5101, 5102, 5103 Pedagogická poznámka: Převážná část této hodiny není obsažena v učebnicích. Podle mého názoru je to obrovská chyba, teprve ve chvíli, kdy

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více