ZOBRAZOVÁNÍ ČOČKAMI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Septima - Optika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZOBRAZOVÁNÍ ČOČKAMI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Septima - Optika"

Transkript

1 ZOBRAZOVÁNÍ ČOČKAMI Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Septima - Optika

2 Čočky Zobrazování čočkami je založeno na lomu světla Obvykle budeme předpokládat, že čočka je vyrobena ze skla o indexu lomu n 2 a okolním prostředím je vzduch o indexu lomu n 1 - bude tedy platit n 1 < n 2 Povrch čočky tvoří dvě kulové plochy nebo jedna kulová plocha a jedna rovinná plocha

3 Čočky Typ čočky určíme podle toho, jak se lámou rovnoběžné paprsky po průchodu čočkou: pokud se paprsky po průchodu čočkou sbíhají v jednom bodě, jde o spojnou čočku ( konvexní čočka, spojka ) pokud se paprsky po průchodu čočkou rozbíhají, jde o rozptylnou čočku ( konkávní čočka, rozptylka )

4 Čočky Spojky Rozptylky a. dvojvypuklá (bikonvexní) a. dvojdutá (bikonkávní) b. ploskovypuklá (plankonvexní) b. ploskodutá (plankonkávní) c. dutovypuklá (konkávkonvexní) c. vypuklodutá (konvexkonkávní)

5 Čočky o - optická osa; C 1 a C 2 - středy křivosti optických ploch; V 1 a V 2 - vrcholy optických ploch; r 1 a r 2 - poloměry křivosti optických ploch; O - optický střed čočky

6 Čočky Pro jednoduchost budeme uvažovat zobrazením tenkou čočkou Tloušťka tenké čočky, tedy vzdálenost V 1 V 2, je tak malá, že tyto body splývají s optickým středem čočky O Schématicky budeme tyto čočky zakreslovat následovně:

7 Čočky Jelikož světlo čočkou prostupuje, je třeba rozlišit následující pojmy: předmětový prostor - prostor, ze kterého světlo do čočky vstupuje ( většinou nalevo od čočky ) obrazový prostor - prostor, do kterého světlo z čočky vytupuje ( většinou napravo od čočky )

8 Významné paprsky 1.Paprsky procházející optickým středem tenké čočky nemění svůj směr.

9 Významné paprsky 2.Paprsky rovnoběžné s optickou osou v prostoru předmětovém se lámou tak, že v obrazovém prostoru směřují do bodu na optické ose, které nazýváme obrazové ohnisko F. U spojky se paprsky protínají v obrazovém ohnisku ( ohnisko je skutečné ), u rozptylky jsou paprsky rozbíhavé, při zpětném prodloužení se protínají v předmětovém ohnisku ( ohnisko je zdánlivé ).

10 Významné paprsky 3.Na optické ose leží v předmětovém prostoru předmětové ohnisko F. Pokud jím paprsky procházejí, po průchodu čočkou jsou tyto paprsky rovnoběžné s optickou osou v obrazovém prostoru. U rozptylky leží předmětové ohnisko v prostoru obrazovém! Předmětovým ohniskem tedy neprocházejí, jen tam míří.

11 Zobrazování čočkami Vzdálenost FO nazýváme předmětová ohnisková vzdálenost f Vzdálenost F O nazýváme obrazová ohnisková vzdálenost f U tenké čočky jsou si tyto vzdálenosti rovny, proto budeme používat společné označení ohnisková vzdálenost f Pro ohniskovou vzdálenost platí: 1 f = n 2 1 n 1 1 r r 2

12 Zobrazování čočkami Vidíme, že ohnisková vzdálenost čočky závisí na: r1, r2 - poloměry křivosti optických ploch n 1 - index lomu okolního prostředí ( většinou vzduch n 1 = 1 ) n 2 - index lomu čočky ( většinou sklo n 2 1,5 ) Charakteristickou veličinou pro čočky je pak optická mohutnost ϕ = 1 f jednotkou optické mohutnosti je dioptrie ( D )

13 Zobrazování čočkami Vypuklé plochy mají poloměr křivosti kladný Duté plochy mají poloměr křivosti záporný Spojka má ohniskovou vzdálenost tedy kladnou a její předmětové i obrazové ohnisko jsou skutečná Rozptylka má ohniskovou vzdálenost tedy zápornou a její předmětové i obrazové ohnisko jsou zdánlivá Optická mohutnost spojek je tudíž kladná a rozptylek záporná!

14 Příklad 1 Určete optickou mohutnost tenké dvojvypuklé čočky s poloměry křivosti 25 cm a 10 cm, je-li zhotovena ze skla o indexu lomu 1,5. Jak se změní optická mohutnost, ponoříme-li tuto čočku do vody?

15 Příklad 2 Vypuklodutá čočka s poloměry křivosti 25 cm a 10 cm je zhotovena ze skla o indexu lomu 1,5. Určete optickou mohutnost čočky.

16 Příklad 3 Ploskovypuklá čočka zhotovená ze skla o indexu lomu 1,5 má optickou mohutnost 2 D. Určete poloměr křivosti optických ploch čočky.

17 Zobrazování čočkami Máme tedy tři významné paprsky. K určení obrazu předmětu nám stačí dva, třetí můžeme použít pro kontrolu konstrukce.

18 Zobrazování čočkami Skutečný obraz - vzniká v místě, kde se protínají paprsky po průchodu čočkou, leží v obrazovém prostoru Zdánlivý obraz - vzniká tehdy, pokud jsou paprsky po průchodu čočkou rozbíhavé, zdánlivý obraz najdeme tak, že paprsky prodloužíme v opačném směru, leží v předmětovém prostoru

19 Zobrazování čočkami Důležité veličiny a vzdálenosti ( platí znaménková konvence ): y - velikost předmětu ( obvykle kladná ) y - velikost obrazu y > 0 - obraz je vzpřímený y < 0 - obraz je převrácený

20 Zobrazování čočkami Důležité veličiny a vzdálenosti ( platí znaménková konvence ): a - předmětová vzdálenost ( obvykle kladná ) a - obrazová vzdálenost a > 0 - ve směru postupu světla prošlého čočkou a < 0 - v opačném směru

21 Zobrazování čočkami Z = y y = a a = a f f = f a f

22 Zobrazování čočkami Z = příčné zvětšení ( měřítko optického zobrazení ) Z < 0 - obraz je převrácený Z > 0 - obraz je vzpřímený Z = 0 - obraz je stejně veliký jako předmět Z <1 - obraz je zmenšený Z > 1 - obraz je zvětšený

23 Zobrazování čočkami Ze vztahů pro příčné zvětšení lze odvodit zobrazovací rovnici pro tenké čočky: 1 a + 1 a = 1 f

24 Zobrazování čočkami Zobrazení tenkou spojnou čočkou: > a > 2f f < a < 2f obraz je zmenšený, skutečný a převrácený a = 2f a = 2f obraz je stejně veliký, skutečný a převrácený 2f > a > f 2f < a < obraz je zvětšený, skutečný a převrácený a = f a = a < f a < 0 obraz je zvětšený, zdánlivý a vzpřímený

25 Zobrazování čočkami

26 Zobrazování čočkami Zobrazení tenkou rozptylnou čočkou: > a > 2f a < 0 obraz je zmenšený, zdánlivý a vzpřímený a = 2f a < 0 obraz je zmenšený, zdánlivý a vzpřímený 2f > a > f a < 0 obraz je zmenšený, zdánlivý a vzpřímený a = f a < 0 obraz je zmenšený, zdánlivý a vzpřímený a < f a < 0 obraz je zmenšený, zdánlivý a vzpřímený

27 Zobrazování čočkami

28 Příklad 4 Geometrickou konstrukcí najděte obraz předmětu o výšce 1 cm, zobrazeného spojnou čočkou, která má ohniskovou vzdálenost 4 cm. Řešte pro vzdálenosti předmětu a) 12 cm, b) 8 cm a c) 2 cm. Vzdálenosti obrazu a a jeho velikosti y ověřte výpočtem. Příklad řešte pro rozptylku o stejné ohniskové vzdálenosti.

29 Příklad 5 Spojná čočka vytváří obraz, pro který platí Z 1 = -2. Jestliže k ní předmět přiblížíme o 15 cm, je Z 2 = -5. Určete ohniskovou vzdálenost čočky.

30 Příklad 6 Spojnou čočkou o optické mohutnosti 5 D byl vytvořen na stínítku ve vzdálenosti 1 m od čočky obraz o velikosti 20 cm. a) Jaká byla vzdálenost mezi předmětem a stínítkem? b) Jakou velikost měl předmět?

31 Vady zobrazení Zobrazování pomocí čoček je třeba řešit pouze pro tzv. paraxiální paprsky V praxi však této podmínce nejsme schopni vždy dostát Proto se v reálných situacích objevují následující vady zobrazení pomocí čoček

32 Otvorová vada Též kulová vada nebo sférická vada Vzniká, pokud na čočku dopadá široký svazek paprsků Dochází k rozostření obrazu Tuto vadu lze omezit zúžením svazku paprsků, kombinací více čoček nebo využití nekulových čoček

33 Barevná vada Též chromatická aberace Způsobena závislostí indexu lomu na vlnové délce Obraz bodu je obklopen mezikružím různých barev Odstraňuje se achromatizací - kombinací více čoček

34 Astigmatická vada Též astigmatismus Jde o důsledek nestejného zakřivení čočky ve všech místech Odstraňuje se kombinací čoček - vzniká anastigmát

35 Koma Vzniká tehdy, pokud na čočku dopadá široký svazek paprsků, který není rovnoběžný s optickou osou Bod potom po zobrazení vytváří složitý obrazec, který je podobný kometě

36 Zkreslení obrazu Dochází k němu tehdy, pokud je zvětšení vnější části čočky jiné než zvětšení vnitřní části rastr poduškovité zkreslení soudkovité zkreslení

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

Free-Form technologie výroby brýlových čoček

Free-Form technologie výroby brýlových čoček MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Free-Form technologie výroby brýlových čoček Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Petr Veselý Autor práce: Aneta Štrofová Studijní obor: Optometrie Brno

Více

Zobrazení a řezy těles v Mongeově promítání

Zobrazení a řezy těles v Mongeově promítání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky Michaela Sukupová 3. ročník prezenční studium Obor: Matematika se zaměřením na vzdělávání a český jazyk se zaměřením na vzdělávání

Více

Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB.

Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB. 8. Trojúhelník 6. ročník 8. Trojúhelník 8.1. Základní pojmy 8.1.1. Trojúhelník Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB. Trojúhelník popisujeme proti chodu hodinových

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

5.2.1 Vznik obrazu, dírková komora

5.2.1 Vznik obrazu, dírková komora 5.2.1 Vznik obrazu, dírková komora Předpoklady: 5101, 5102, 5103 Pedagogická poznámka: Převážná část této hodiny není obsažena v učebnicích. Podle mého názoru je to obrovská chyba, teprve ve chvíli, kdy

Více

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Kinematika G Gymnázium Hranice 1. Až do roku 1883 se každé město

Více

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu oman Kubínek Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu Tato sbírka příkladů slouží k procvičení učiva přednášeného v rámci přednášek KEF/EMG Elektřina a magnestimus. KATEDA EXPEMENTÁLNÍ FYZKY UNVEZTA PALACKÉHO

Více

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku 4. Akustika 4.1 Úvod Fyzikálními ději, které probíhají při vzniku, šíření či vnímání zvuku, se zabývá akustika. Lidské ucho je schopné vnímat zvuky o frekvenčním rozsahu 16 Hz až 16 khz. Mechanické vlnění

Více

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y 38 Struktura makroskopických systémů 39 Mechanické vlastnosti 40 Tepelné vlastnosti 41 Elektrické vlastnosti 42 Magnetické vlastnosti 43 Termoelektrické

Více

Cvičení 1 Elementární funkce

Cvičení 1 Elementární funkce Cvičení Elementární funkce Příklad. Najděte definiční obor funkce f = +. + = + =, = D f =,. Příklad. Najděte definiční obor funkce f = 3. 3 3 = > 3 3 + =, 3, 3 = D f =, 3, 3. ± 3 = Příklad 3. Nalezněte

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

STATIKA TUHÉHO TĚLESA

STATIKA TUHÉHO TĚLESA STATIKA TUHÉHO TĚLESA Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Bohumil Vybíral Obsah Úvod 3 1 Soustavy sil působících na těleso 5 1.1 Síla.................................. 5 1.2 Momentsílyvzhledemkbodu...................

Více

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce 5. Funkce 8. ročník 5. Funkce 5.. Opakování - Zobrazení a zápis intervalů a) uzavřený interval d) otevřený interval čísla a,b krajní body intervalu číslo a patří do intervalu (plné kolečko) číslo b patří

Více

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky Kapitola 8 Plocha a její obsah 1 efinice plochy Plochu intuitivně chápeme jako útvar v prostoru, který vznikne spojitou deformací části roviny Z geometrického pohledu je plochu možno interpretovat jako

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

11. Mechanika tekutin

11. Mechanika tekutin . Mechanika tekutin.. Základní poznatky Pascalův zákon Působí-li na tekutinu vnější tlak pouze v jednom směru, pak uvnitř tekutiny působí v každém místě stejně velký tlak, a to ve všech směrech. Hydrostatický

Více

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů Sbírka příkladů z matematiky pro. ročník tříletých učebních oborů Jméno: Třída: Obsah. Teorie množin. Přirozená čísla 6 Dělitelnost čísel 8. Celá čísla 0 4. Racionální čísla Zlomky 4 5. Reálná čísla Intervaly

Více

Jak kupovat dalekohled

Jak kupovat dalekohled Jak kupovat dalekohled Už jsme si zvykli, že nabídka zboží i u nás značně převyšuje poptávku. A týká se to dokonce i takové exotické oblasti, jako jsou astronomické dalekohledy. I když řada lidí nemá ráda

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 2014 ALDEBARAN

STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 2014 ALDEBARAN TF4: VNP OBECNÁ RELATIVITA STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 014 ALDEBARAN OBSAH PŘEDMLUVA, ÚVOD 4 1. METRIKA 5 KOVARIANTNÍ A KONTRAVARIANTNÍ INDEXY 5 SKALÁRNÍ SOUČIN, ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ INDEXŮ 6 ČTYŘVEKTORY,

Více

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více

KÓTOVÁNÍ ČSN 01 3130

KÓTOVÁNÍ ČSN 01 3130 KÓTOVÁNÍ ČSN 01 3130 Obdobné mezinárodní normy ISO 129:1985 Technical drawing. Dimensioning. General principles, definitions, methods of execution and specials (Technické výkresy. Kótování. Obecná pravidla,

Více

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. ONDŘEJ MACHŮ a kol.

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. ONDŘEJ MACHŮ a kol. ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE ONDŘEJ MACHŮ a kol. Předmluva Otevíráte sbírku, která vznikla z příkladů zadaných studentům pátého ročníku PřF UP v Olomouci, učitelů matematiky a deskriptivní

Více

Vlnovodn{ optika. 2 Vlnovodn{ optika. 2.1 Úvod. 2.2 Princip přenosu v optickém vl{kně

Vlnovodn{ optika. 2 Vlnovodn{ optika. 2.1 Úvod. 2.2 Princip přenosu v optickém vl{kně Vlnovodn{ optika Cíl kapitoly Cílem kapitoly je sezn{mit se s principem vedení optikého sign{lu v optických kan{lech, jejich buzení a detekci. Poskytuje podklady pro studenty umožňující objasnění těchto

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Kartografie Doc. Ing. Miroslav Tyrner, CSc. Ing. Hana Štěpánková Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru

Více

Optické vlastnosti koloidních soustav

Optické vlastnosti koloidních soustav Optické vlastnosti koloidních soustav (fyzikální princip metody měření velikosti částic a zeta potenciálu) Optické vlastnosti koloidních soustav jsou silně závislé zejména na fyzikálních vlastnostech koloidních

Více

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Několik slov úvodem 3

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Několik slov úvodem 3 Obsah Fyzika je kolem nás(pohyby těles v planetární soustavě) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová Několik slov úvodem 3 1 Kinematika pohybu těles 5 Příklad1

Více

Z MATEMATIKY VE SVĚTLE TESTOVÝCH. Martin Beránek 21. dubna 2014

Z MATEMATIKY VE SVĚTLE TESTOVÝCH. Martin Beránek 21. dubna 2014 Elementární matematika - výběr a vypracování úloh ze sbírky OČEKÁVANÉ VÝSTUPY V RVP ZV Z MATEMATIKY VE SVĚTLE TESTOVÝCH ÚLOH Martin Beránek 21. dubna 2014 1 Obsah 1 Předmluva 4 2 Žák zdůvodňuje a využívá

Více