Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Med 15/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Med 15/11"

Transkript

1 Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Med 15/ Pracovní skupina Zemědělství a prostředí Presidency COPA společně s presidentem Velebou... 6 POCC/CCC 19/ Platby odstraněny z veřejné databáze Vrácení plateb... 9 Slabý dolar = podpora US farmářům... 9 Brambory... 9 Dobytkáři Francie zastavili blokádu Velký růst cen dobytka v Brazílii Poláci budou muset platit pojištění COPA, COGECA Pracovní skupina Med 15/11 Etienne Bruneau nechal schválit program a zápis. Pak udělal přehled Standa Jaš u politiky kvality a její dopad na sektor. Celá diskuse se zde točí okolo zviditelnění medu, jeho evropské standardy, problémy dovozů velmi často produktů, které jsou sice jako med označeny, ale jsou to jen určité výtažky, které mají k medu tak daleko jako Trabant k Rolls Royce. Tyto diskuse pokračují, Komise se sice snaží tomu dát nějakou přijatelnou formu, ale v tomto sektoru se jak se zdá příliš dopředu nepokročilo. Pracovní skupina připravila celou řadu připomínek (Komise má publikovat legislativní návrh 8/12), ale zatím se příliš neví, jestli tyto připomínky a požadavky budou zcela nebo částečně do rámce zahrnuty. Také další aspekt tohoto jednání a sice možnosti krátkého procesu prodeje (ze dvora) a dlouhého, přes několik zprostředkovatelů, zde byl diskutován, spolu s možným užitím některých místních názvů pro tradiční produkty, také otázka medu z hor, ale to moc nepřináší a u otázky evropské kvality na to není také příliš místa. Požadavek na přísnější kontroly (zejména u dovozů), lepší kontrola obsahu, i označení, to jsou požadavky, které se stále opakují, již jen proto, že do EU se dováží stále více medu ze třetích zemí. Čínský med - tato otázka byla připravena již v 2008 na žádost Číny, která požádala o normy ISO(mezinárodní). K tomu účelu byla tehdy ustanovena pracovní skupina, kde byly členy Čína, Francie, Japonsko, USA, Barbados a vloni se přidala Itálie. Čínská definice neodpovídá evropskému obsahu, EU má jinou definici a právě kolem toho se stále nedaří najít společnou dohodu (chemické složení). Evropští producenti především vyčítají Číňanům tovární postup a EU odmítá tento způsob produkce. V EU to dělají především malí producenti a odmítají čínskou metodu, jako neadekvátní. Francie dala návrh, který je představen jako evropský a má podporu Itálie a částečně USA. Příprava na poradní výbor. 1

2 Trh medu vystoupení jako velké zklamání, že Komise nedala a ani nezveřejnila jediné číslo o letošní produkci, o cenách, zkrátka vůbec nic. Vysloven požadavek, aby se alespoň jednou do roka sešla skupina, která by dělala předpověď produkce, prodeje a cenový vývoj, pokud to nedělá Komise, měla by jí částečně suplovat C/C. Standa k tomu řekl, že podobná je situace i v jiných sektorech, Komise buď čísla dává pozdě, nebo vůbec ne. Ze sekretariátu dnes jsou vydávány přehledy o mléku, jednou za 3 měsíce o obilí, pro med by se uvažovalo alespoň jednou do roka. Je to reálné? Španělé k tomu dodávají: trh je velmi dobrý, ceny stále rostou, za produkci dostávají zaplaceno velmi rychle. Problém vidí v nedostatku medu na trhu. Argentina (2. světový producent) má jíž třetí rok za sebou produkci o 50% nižší než před 10 lety. Problémem je jednak trvající sucho, ale především další rozšiřování rozloh GMO sóji a situace se podle nich bude dále zhoršovat, jak se bude šířit pěstování do Brazílie a Paraguaje. Také Francouzi si stěžují, že se zvyšují dovozy, velmi často pochybné kvality a že proti tomu EU nic nedělá, ceny mají dobré, ale to nestačí. Tříletý program podpor pro sektor. Řada zemí má programy připravené (FR, Šp), ale buď ještě nefungují, nebo jako v případě Španělska nejsou peníze na spolufinancování. Celkový španělský rozpočet se snížil o 25% a to se především projevuje u spolufinancování. Německo hlásí, že vše je rozděleno na spolkové země a přes polovina z nich dává mnohem peněz než dříve do těchto programů. UK a Švédsko říkají, že rozhodnutí Komise o rozpočtu přišlo příliš pozdě (v září) a letos se s tím nedá už moc dělat. Rozpočet, který byl zvýšen z 26m na 32m tak bude mít problémy, aby se vůbec celý čerpal a od toho se odvíjí i další problém, pokud se nečerpá, pak v dalším období dojde automaticky ke snížení. CAP 2013 požadavky skupiny. Hlavní výzvy: - udržet a rozvinout produkční kapacitu, zajistit trvalou suverenitu EU produktů - větší důraz na ekonomický vývoj sektoru, zdůraznit roli polinace - stabilizovat příjmy včelařů, stabilizovat trh a pomoci řešit otázky zdraví - posílit kvalitu a propagovat EU produkty V rámci 1. pilíře je zde požadavek na 3leté programy. Dále zvýšit podíl EU spolufinancování na 75% až 100% v určitých případech. Výzkum a rozvoj, zlepšit práci laboratoří, pomoci omezit šíření nemocí a nákaz. Podpořit vytváření producentských organizací a lepší organizaci trhu (příklady od sektoru O+Z, mléka). V rámci 2. pilíře pak opatření na nutnou modernizaci a investice. Opatření na podporu řešení problému klimatických změn, podpora nový druhů, zlepšit řízení luk a pastvin, stejně tak jako lesní řízení. Další opatření: Lepší řízení polinace, přes trvalé a dlouhodobé kontrakty. Diskuse okolo limitu 150 včelstev jako hranice pro označení profesionální včelař. Většina žádá registraci všech včelstev (je dost znatelný úbytek v celé EU i bez nákaz a nemocí). Zlepšit porozumění trhu a produkční informace. Zlepšit dále produkční standardy EU (legální definice a rámec). Označení a dále propagace i přidružených produktů. Coloss přehled zástupkyně DG Sanco, Romée van der Zee o studii o ztrátách včelstev v EU za poslední roky, dále organizace výměny informací na světové úrovni a přehled činnosti za poslední 2 roky. 2

3 Coloss má 215 členů z 54 zemí. Cíl: - vývoj standardů pro monitorování, výzkum ztrát. - definice mechanismů (co to působí) - vysvětlit, a prevence velkých ztrát - vývoj mimořádných opatření, udržitelná strategie řízení. Van der Zee je vedoucí jedné ze 4 sekcí a zástupce zde seznámila s fungování (ale mluvila i o nedostatcích a slabostech systému). Problémy s dotazníky: pro někoho jednoduché a lehce zpracované, ale bez detailů. Jiní požadují detailnější dotazníky (ale na ty odpoví jen velmi málo organizací). Hlavním cílem je mít globální (světový) monitorovací systém. Vše trápí slabá úroveň odpovědí. 2 země nedopověděly na ¾ otázek, 10 zemí vůbec. Za EP zde předložen návrh na rezoluci o včelách. Podobně jak jsem psal v předchozí zprávě, i zde byl dán prostor zástupci zemědělského výboru, který mluvil o iniciativě a velké podpoře pro sektor v EP. Celý dokument má 21 bodů a s většinou členové souhlasí, Výhrady mají k otázkám dovozů a jejich kontrol, problém 3-letých programů, kde by členské země měly povinně hlásit počty včelstev ( viz profesionální a ostatní). Všichni jsou vyzváni, aby se 23. a vydali na plenární zasedání EP do Štrasburku, kde bude tento bod na pořadu, propagovali produkty a byli připraveni vézt diskusi se všemi poslanci. C/C organizuje cestu, má se údajně podílet asi 25 lidí a celá řada produktů jednak medu ale i dalších. Zástupci FEDEM zde mluvili o problémech obsahu alkaloidů v medu a jaký to může mít dopad na sektor. Udělali přehled situace a dva roky starý problém, kdy se v chemických rozborech uvedly údaje o obsahu alkaloidů v medu (ale i v jiných produktech, jako obilí, salát, čaje). Diskuse se vede hlavně okolo limitů (kolik mikrogramů na 1 kg). Německo zde požaduje rozhodnutí na EU úrovni, vědeckou studii EFSA (rizika, pokud jsou). Protože jsou obavy že toho bude opět nějakým způsobem zneužito, bez toho zda jsou známy dopady na zdraví (pokud jsou), jaké množství může být toxické a a je-li to vůbec nebezpečné. Italové poukazují na to, že to jsou teoretické úvahy, nikdo zatím nevyhlásil sanitární alert a tak je třeba počkat na výsledky EFSA. Pracovní skupina Zemědělství a prostředí Jako obyčejně zde byl velmi rozsáhlý program, který se opět nepodařilo celý dodělat. I ve své zprávě budu nyní více zkratkovitý, moje dosavadní zprávy jsou příliš dlouhé a tak si dovolím udělat dopředu krátký přehled důležitých bodů jednání, a pak jen velmi stručně k jednotlivým bodům. Celá řada bodů dnes byla jen aktualizací celé řady rozpracovaných otázek, takže ani tam se nebudu příliš zdržovat. Biodiversita: Tania udělala přehled, vše je částečně zpožděno, progresivní zpráva se očekává až na jaře (místo podzimu). C/C zde trvale monitoruje: - zavlečené druhy - zelenou infrastrukturu - zlepšit znalosti a zacelit díry ve znalostech a strategických plánech. Zpráva o konferenci v Gentu v záři t.r. 3

4 Byly vytvořeny 3 nové pracovní skupiny (na Komisi), C/C by měla mít své zástupce ve všech, jinak zaberou místa ochranáři. 4B. ECO2 zpráva Boerenbond o jejich řešení otázky prostředí. Je to farmářská iniciativa, seskupování farmářů při řešení otázek krajiny a ochrany, ti se dohodnou na společných projektech, jak oblast řídit a postupně rozhodnou, jaké dodatečné projekty mohou přidat. Celá řada konkrétních případů včetně financování, kdy byl ukázán příklad přístavu v Gentu. Zabrány pole na rozšíření, nové nárazové plochy a jak se dohodly s podniky, kterých se to v oblasti týká rozšíření, aby přispěly na ekologické projekty. Standa Jaš zde udělal další z přehledů o konferenci plyny GHG a živočišná produkce, který tu byl před 14 dny. Závěry jsou, že seminář byl velmi dobrý, účast rekordní, příspěvky všechny na úrovni a že to umožňuje připravit strategický plán pro příští 2 roky. Po něm přišla na řadu Shelby s příspěvkem sektoru k CAP Přehled, který nepřinesl nic nového, jsou ale stále pochyby, jak vůbec bude vypadat prezentace uniklé Komunikace tento týden. Předložena kritika C/C, že chybí tržní opatření (výkyvy cen), body o potravinovém řetězci, o vyrovnání marží a konkurenci, a také zde chybí jakýkoliv návrh na další kompenzace v souvislosti s novými požadavky, které budou vyžadovány. Invazní druhy: referát Tania. První schůze bude 8/12 a v rámci této otázky jsou 3 skupiny: - prevence - včasné varování - řízení a likvidace škod Enerico z Asaja (Šp) se přihlásil jako dobrovolník pro tuto skupinu. Tania požádala všechny organizace, aby zaslaly příklady z členských zemí o nových invazních druzích (rostlin a živočichů) a jestli mají podobní iniciativy jako Německo (Specifická strategie pro invazní druhy). Farmaření s vysokou přírodní hodnotou krátký referát, týkající se většinou LFA nebo Natura 2000, ale je zde riziko, že v rámci CAP 2013, může být dokonce zahrnuto i do I. Pilíře. 6b. Zpráva o přípravě na Cancún vše je zatím nejisté, očekává se, že se za C/C účastní také řada zástupců, je nutné vyvážit ochranářské NGO. 6d. Snížení GHG národní příklady. Přístup, jak se jednotlivé země staví k emisím a jak tento případ řeší, ukazuje, že je to velmi komplikované, některé příklady moc nefunguji (Rakousko), jinde chybí peníze ze státního rozpočtu (Španělsko). Nicméně užitečný přehled, co země (EU15) udělaly, nebo co se snaží prosadit. CAP Portugalsko: Terraprima carbon fund. Dali si za úkol snížení emisí především lepším využitím pastvin, ale nyní mají zatím ještě větší deficit + 27%, než na začátku, nepodařilo se splnit cíle na osetí ploch v prostoru mezi korkovými duby a ani letos to nevypadá, že by se jim to úplně podařilo. Také jejich podněty jako nakoupení emisních kreditů a celá řada připravených domácích projektů (investice - ale šetření v rozpočtu), vše jde velmi pomalu. LULUCF: lesy včetně požárů,pastviny osetí nových ploch (pozadu). Podpory 87% v 2009, letos 78% a další pokles. NFU GHG akční plán. Úkol snížit roční emise o 3 Mt CO2 mezi , nyní příprava. Lepší využití zdrojů: nitrogen, krmiva, lepší řízení, změny v živočišné produkci. Kombinace praxe na farmě a výzkum. První revize plánu v 2012 a také příprava alternativních politik. Jsou technické limity, zacílit se na zvýšení výkonnosti, lepší diversifikace a změna chování. Rakousko. AK. Martin Landauer. Obchodovatelný systém - opce pro agri a lesy. Jejich projekt, jak uskladnit více plynu do země, zlepšení složení humusu, možnost obchodovat certifikáty za úspory, to nenalezlo dostatečnou podporu a nakonec nebylo ani dost finančně zajímavé, s příliš velkým počtem překážek. Celkový nezájem farmářů, malé 4

5 pobídky. Za 1 t CO2 30 certifikát, obchodovatelný, za celé období celkem 290 / ha (po určitou dobu). Celý systém příliš komplikovaný a nejistota o obdržení celkové částky (až na konci období). DBV Strategie klimatu. Upozornění na velmi negativní kampaň v mediích proti zemědělství: - krávy zabíjejí klima, snížit spotřebu masa, zvýšit extenzivní formy produkce, udávat uhlíkovou stopu na produktech. Argumenty se vedou na politické úrovni a ochránci jsou přítomni všude, farmáři jsou v defenzívě. Pár statistik na podporu argumentů farmářů o uskladnění uhlíku (kultury jsou prakticky nulové) a živočišná produkce nadále emise snižuje o dalších 25% do Výkonnější biopaliva, méně zvířat, ale větší produkce, nové složení krmiv. Zvýšit produktivitu, výkonnost krmiv, hnojiv a zvýšit plochy na biopaliva (z dnešních 2m ha na 3m ha). Asaja (Šp). Změny klimatu a vliv na prostředí. Zvyšování teplot (zaregistrováno průměrně + 1%), způsobuje také zvýšení emise CO2, nedostatek vody (za posledních 10 let se zvýšila kvůli teplu spotřeb vody o 5-14%), podle oblastí. Deficit se stále zvětšuje a zvyšuje to tlak na stres půdy. Již rok provádí pilotní program v provincii Sevilla, kde se snaží snížit znečištění vody, zlepšit její kvalitu, snížit eroze, zlepšit správu a údržbu. A také nahradit většinu starých traktorů do Proč program v této provincii? Většina půdy je zemědělská a Sevilla představuje přes pětinu celkové produkce Španělska prakticky ve všech sektorech. Švédsko: LRF programy pro efektivnější využití má to být inspirace pro další vývoj. - postupné vyřazení fosilních paliv - zvýšit potenciál současných technik, snížit orbu, precizní kultivace, nové metody, zlepšit sušení obilí, změny v topení budov, izolace, doprava. Příklady klima a business jak vydělat na změnách. FNSEA Francie. Příspěvek k uhlíkové bilanci. Přehled původního návrhu předloženého před 2 roky o environmentálních opatření, z nichž toho moc nezbylo. V plánu bylo: snížit spotřebu fosilních paliv daň na všechna fosilní paliva Návrh 17 /t CO2 nyní, 100 v 2030 Zvláštní daň u: nafty 4,52c/l plynu 3,14c/MWh LPG 4,84c/kg CO2 produkce Francie: Energie jen 12% CO2 (70% energie z atomu) Zemědělství 2%. Byl zde návrh na kompenzace 112 pro rodiny s 2 dětmi ve městě, 142 pro stejnou rodinu na venkově. Farmáři měli dostat zpět 75% z daně a 25% mělo sloužit na další investice do obnovitelných energii. Hlavní soudní dvůr návrh odmítl (v prosinci 2009) a celý projekt prakticky usnul. Socialistická strana ještě navrhla zdanění mezinárodní dopravy, daň z uhlíku na hranicích EU. WSSTP - dodávky vody a sanitární technologie platforma. I zde bylo připraveno hodně příkladů, bohužel na tento bod nezbyl čas a tak bude s největší pravděpodobností pro příští schůzí udělán návrh na celodenní (dnešní začala v 11. hodin) aby bylo dostatek prostoru k diskusi. 5

6 Presidency COPA společně s presidentem Velebou Dále mimořádné presidium Copa/Cogeca ve stejný den a také diskuse s Komisařem Ciolos v odpoledních hodinách o návrhu Komise CAP Presidency zahájil Walshe poznámkou, že kromě jednání o Komunikaci Komise a krizi okolo IFAP, nejsou žádné jiné body pro toto mimořádné zasedání. Ale dopad obou bodů je, jak vyplynulo z dalšího jednání velmi důležitý i když konkrétně zde nebylo téměř nic, z čeho by se dalo usoudit, jak bude skutečně budoucí CAP vypadat bez čísel k rozdělení rozpočtu, výše navrhované základní plošné sazby PP je vše příliš obecné. U IFAP je opět otázka rozdělení kompetence, špatná komunikace a neschopnost presidenta IFAP Ajay Vashee se domluvit i v rámci sekretariátu organizace a udělat potřebná rozhodnutí o pokračování spolupráce s rozvojovou agenturou, která přivedla organizaci do úpadku a velkého zadlužení. Problém IFAP vznikl z promíchání dvou aspektů činnosti, na jedné straně politická stránka a účast v mezinárodních organizacích typy FAO, OECD, Světová Banka a další, která fungovala velmi dobře, na druhé straně problémy s financování rozvojových programů v Africe, kde spolupracoval IFAP s holandskou NGO, Agriterra, kde neplnění finančních závazků vedlo až k letošní krizi a úpadku s téměř 2m dluhů. Copa má 18 členských organizací rovněž členy IFAP a nyní se jedná, jak odepsanou organizaci obnovit, nebo ustanovit na jejím místě jinou, která by sledovala zemědělskou politiku na světové úrovni. Problém spočívá v tom, že je třeba sledovat jak zemědělskou politiku v jiných částech světa, ale také více koordinovaný postup v jednání ve FAO či obchodní jednání WTO, ve Světové Bance, ale ve všech těchto institucích měl IFAP akreditaci, která se pro novou organizaci bude muset teprve získat a to trvá někdy víc než 2 roky. V tomto případě se prohlásit za následníka IFAP, by převzala nová organizace všechny dluhy a závazky (podle francouzského práva, IFAP měl sídlo v Paříži) a to členské organizace neudělají. V rámci presidia byli rovněž přítomni 2 kanadští zástupci, kteří mají svůj návrh pro následnickou organizaci a ti zde přednesli svůj postoj, který je společný pro celou severní Ameriku plus Austrálii a N.Zéland. V rámci presidia dostal generální sekretář nakonec mandát ustanovit pracovní skupinu expertů jak ze zemi členů C/C, tak z kanadských zástupců a do jara připravit návrh na ustanovení nové organizace. V té době se uspořádá také velká mezinárodní konference, kde se bude ještě jednat o konkrétních stanovách, další politice (pokud se bude jednat o podpory, tak ty bude spravovat oddělená agentura se silným dohledem, aby se zde předešlo problémům jaké vystaly s Agriterra a africkými projekty). Detailní vysvětlení je nutné z toho důvodu, že v budoucí organizaci chce C/C hrát větší roli a že by zde měly být zastoupeny všechny členské země, ne jen dosavadních 18 organizaci z 60 členů Copa. K expertům se také přidají dva belgičtí právníci, kteří dají posudek k rozhodnutí francouzského soudu a jaké problémy je třeba vyřešit a také jak nespadnout do pasti, kdy by francouzská justice mohla novou organizaci pronásledovat. EU - Severní Amerika konference Italové, kteří dříve slíbili vše organizovat v říjnu příštího roku v Římě, tento týden svůj závazek zrušili, údajně kvůli nechuti Coldiretti se finančně angažovat. Pekka se tedy bude muset obrátit na Poláky, kteří původně udělali nabídku. Holanďané řekli, že v případě nutnost zorganizují setkání u nich, pravděpodobně v Haagu či Amsterdamu. Také francouzská družstva na zasedání Cogeca se vyjádřily podobným způsobem. Příprava na setkání s Komisařem Ciolos Komunikace Komise k budoucnosti CAP po Vzhledem k tomu, že Komisař musel tuto komunikaci také vysvětlit v EP na zemědělském výboru, celý program se neustále posunoval a Komisař nakonec přišel až těsně po páté hodině. Zůstal hodinu a půl a diskuse byla vcelku věcná, jako již na všech setkáních od 6

7 Kongresu se všichni shodli na tom, že je to dokument příliš obecný a Ciolos to potvrdil, že skutečná práce nastane, až bude známa výše zemědělského rozpočtu (červen 2011). V diskusi se probraly všechny body včetně stropů pro velké farmy, LFA a jejich kritéria, přímé platby, kde Komisař opakoval, že bude přechodné období (neví se stále jak dlouhé) a také se neví, jak se připravuje vyrovnání PP mezi členskými zeměmi, co představuje základní společná sazba plateb (kolik to je procent ze současných 100) a kolik bude na ostatní specifické platby v rámci I. Pilíře. Zajímavá byla poznámka presidenta DBV, Sonnleitnera na presidency, když ještě před zahájením prohlásil, že farmáři se musí připravit na menší platby. Neřekl, jestli to je myšleno jen pro německé, nebo pro celý CAP. V návrhu se dále počítá s oběma pilíři, i když není docela jasné, co bude zahrnuto do II. Pilíře a jaké zde budou formy spolufinancování. Z reakcí se dá říci, že Ciolos vše poměrně věcně vysvětlil, ale také upozornil na určité politické pozadí jednání o CAP v rámci kolegia Komise, kde je velký tlak na snížení zemědělských výdajů. Nezmínil se o negativním postoji předsedy Komise, Barroso, který dříve prohlásil, že by se finance na CAP měly snížit o 15 20%, ani o tlaku jemuž je vystaven od svého kolegy pro obchod, De Guchte a jednání s Mercosur a WTO. Dá se říci, že sekretariát hned po skončení setkání začal připravovat novou reakci, která byla dále projednána na POCC/CCC druhý den. POCC/CCC 19/11. Pekka nechal schválit program a zápis a hned se přešlo k prvnímu bodu, kterým byla první reakce na setkání s Komisařem, dokument, který má opět 47 bodů, ale který je shrnuje diskusní body tak, jak byly předloženy. K obecným připomínkám se nebudu vyjadřovat, bylo by to jen opakování. - zajistit dostatečný rozpočet a zvýšení finanční solidarity - CAP zůstane společnou politikou - zajistí férové a odpovídající podmínky pro všechny farmáře, s ohledem na podmínky - větší propojení mezi CAP a rozpočtovou politikou EU Co se týče přímých plateb, tam je formulace následující: Férové a odpovídající podmínky pro všechny s ohledem na odlišnost podmínek. Komise nejvíce uvažuje o systému, který by limitoval zisky a ztráty v zemích přes zaručení všem farmářům ČZ obdržení jako minimum průměrnou EU úroveň základní sazby PP. Tyto podpory by se měly týkat jen aktivních farmářů. Stropy plateb nebo minimum není ještě dotaženo, ale u obojího se očekává velmi malá změna oproti současnému systému. Celý nový dokument je na Agriinfo pod ref. PAC(10)7142. Dalším bodem byla deklarace k připravované konferenci v Cancún, počátkem prosince. V dokumentu, který má celkem 13 bodů se rozebírají globální výzvy: - strategická pozice zemědělství a lesů v globální ekonomice a prostředí - dopad klimatických změn na celosvětovou produkci potravy - farmáři již významným způsobem přispěli ke snížení dopadu z jejich aktivit na klima. Dopad klimatických změn: - zemědělství a lesnictví nesou plnou tíhu dopadu změn - emise a jejich dvojí rozdělení: výdaj a skladování Využít synergie mezi přizpůsobení se na změny, snížení GHG emisí a zvýšení zemědělské produktivity: - zmírnění a snížení se dá uplatňovat současně a často s kombinovaným výsledkem - příspěvky změn při zvolení paliv, by měly být rovněž uznány Faktory, které brání většímu příspěvku zemědělství a lesů: 7

8 - špatný trh a překroucené konkurenční podmínky - velké investiční nároky na změny, nejlepší opatření jsou již na úrovni farem - nejistota okolo současného monitorovacích a účetního systému pro užití půdy, změny užití. - je zde omezená kapacita přizpůsobování farem dlouhodobě, i když klimatické změny mohou být již nyní hlavním motivem rozhodování o typu produkce. - dlouhodobá a předvídatelná politika, a investice do nových technologií - jakákoliv strategie pro sektor musí být vypracována s ohledem také na to, že snižování GHG v EU by mohlo vézt ke změnám celkové produkce v EU a jejich přechodu do 3. zemí. C/C v Cancún nebude zastoupena, Dánsko vysílá za sebe 2 experty, kteří dají také zprávu do Bruselu. Poziční dokument u nosnic bod pro schválení na presidiu odsouhlasen. Doplněk: v lednu zde má být konference s vyhodnocením dosavadní přípravy na změny a výhled plnění přechodu na nový režim. C/C příspěvek k vyhodnocení Komise u režimu práv na druhy rostlin (FSS). Tento bod se opět bude muset znovu projednat a rozhodnutí bude na presidiu. Německo nesouhlasí s obsahem některé formulace, nemají národní systém hlášení a nechtějí mít povinnost předávat údaje o certifikovaných semenech, FSS a u volných druhů. Oproti pracovní skupině, zde Německo podpořily zástupci Španělska, Itálie a Polska. Britové je za to ostře kritizovali. Nella udělala přehled dokumentu o legální dohodě pro lesy, o kterém jsem referoval z pracovní skupiny lesy- byl přijat bez připomínek. Tania pak připravila další bod s názvem Inovace v Unii v rámci 2020 iniciativy. Úkolem této iniciativy je vrátit EU na světovou mapu vědy, zlepšit propojení mezi institucemi a snížit překážky (nákladné patentování, rozdrobený trh, pomalé předkládání standardů a nedostatek vzdělání a znalostí). Pro zemědělství to představuje: promoce sektoru, který velmi efektivně využívá zdrojů, je produktivní a dosahuje nízkých hodnot emisí, v souladu s půdou a vodou. Co se týče nového zemědělského výzkumu, dokument má být připraven počátkem Organizace by měly odeslat do sekretariátu krátké příklady jak pozitivních tak negativních případů. Kastrace vepřů přijato pro schválení na presidiu. Návrh na přijetí chorvatské zemědělské organizace jako pozorovatele doporučeno. Prohlášení C/C k stanovisku Komise ohledně obchodních jednání se zeměmi Mercosur. Copa-Cogeca ostře odsuzuje snahu Komise dát prioritu liberalizaci obchodu s těmito zeměmi. Komise zde tvrdí, že větší výměna přinese trojí zisk pro EU. Ale C/C říká, že zemědělské dovozy jednak neodpovídají bezpečnostním standardům EU, povedou k velkým ztrátám zaměstnanosti v řadě sektorů a silně ohrozí 28 m pracovních míst na venkově. Kromě toho to silně poškodí snahu EU o zelenější politiku a udržitelný rozvoj. Dokument WP vepřové a snaha udělat pro sektor podobná opatření jako pro mléko. Bude předloženo na prosincovém zasedání presidia, bez velkých připomínek. Informace: brožura, kterou vydaly NGO k dopravě zvířat a podmínek (zdravotních) spojených s dopravou. Bylo doprovázeno velmi tvrdými fotografiemi zranění. Copa se pod takovou publikace nemůže podepsat, žádný veterinář by nedovolil dopravu takto zraněných zvířat. Pokud bude jen popis možných zranění a jak jim zabránit, pak by C/C mohla takovou publikaci odsouhlasit. Ale takto prezentovaný negativní stav C/C odmítá. Data příštích POCC/CCC měsíčních v průběhu (POCC(10)5756 Data příštích schůzí presidency a presidií C/C v příštím roce. PR(10)5759 Aktivity sekretariátu: aktualizované jsou rovněž na Agriinfo. Program byl velmi rozsáhlý, celá schůze byla bez přestávky a ještě se protáhla o půl hodiny déle. 8

9 Platby odstraněny z veřejné databáze. Povinnost zveřejňovat všechny údaje o příjemcích CAP plateb je disproporční a poškozuje soukromá práva příjemců, se říká v rozhodnutí Evropského soudu, minulý týden. Nové vyhlášení tak ruší pravidlo z 2008, které bylo původně považováno jako velký krok směrem k průhlednosti. Toto opatření následuje soudní spor z letošního léta u dvou německých farmářů, kteří si stěžovali na porušení soukromí a jejichž stížnost k Evropskému soudu podal oblastní soud v Hesensku. Vrácení plateb Brusel se snaží dostat zpět 578,5 m podpor, které byly rozděleny špatným způsobem. Téměř polovina, 350m musí být odevzdána z Řecka, což jen dále ztíží špatnou situaci země. Dalšími viníky jsou Bulharsko, Kypr, ČR, Dánsko, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Irsko, Lotyšsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Holandsko a UK. V trestu Řecka dělá největší část (210,9 m ) špatný identifikační systém rozdělení půdy (LPIS). Itálie má rovněž pokutu za špatně provedený systém a nedokonalé kontroly, a podobně tak i Portugalsko a Rumunsko, které musí vrátit přes 40m. Holandsko má nedostatky u systému bramborového škrobu, za což má pokutu ve výši 29m. Na systém evidence polí připadá největší část pokut (313,8m ), na prémie pro dobytek 57m, Ovoce a zelenina 54,7m, RV 46m a špatný audit 37,6m. Slabý dolar = podpora US farmářům Slabý dolar připravil farmářům nečekaný dárek pro velké výhody na světovém trhu, jak ukazuje ve své zprávě pařížský Momagri. Podle něho se hodnota této výhody rovná ceně 50 Airbusů A380. Momagri k tomu dále říká, že rozhovory G20 zatím vůbec nebraly v potaz nerovnováhu měn a jejich dopad na zemědělské komodity. Podle skupiny to představuje pro americké farmáře výhodu v hodnotě 12,8 mld v podporách v 2008 a 10,5 mld v Brambory Rusko má letošní úrodu okolo t, ale celkový nedostatek není ještě vyčíslen a ani velmi rychlý začátek dovozů neříká jasně do jaké míry tato nerovnováha ovlivní evropský trh. Ceny jsou všude podstatně vyšší než za poslední 3 roky. Málo z celkové úrody je vhodné pro dlouhodobé skladování, takže na zpracování jsou ceny okolo 130 /t, ale méně než 50 na dehydraci. Trh v Rotterdamu ukazuje, že pytlované brambory na export dávají /t, vloni to bylo 92,5-117,5. Holandsko je jedním z hlavních exportérů do Ruska a jeho letošní dodávky se odhadují na víc než t. Ceny Futurem přesáhly 250 /t, ale další zvýšení se neočekává, jak uvádí Eurex. 9

10 Dobytkáři Francie zastavili blokádu Bigard, jeden z největších operátorů na trhu masa uznal požadavky FNB (Národní federace hovězího) a zvýšil ceny o 5eurocentů u mastného skotu a o 2 eurocenty u dojnic. To je daleko méně, než byl původní požadavek navýšení o 60 eurocentů. Ale federace si myslí, že je to začátek velmi obtížných jednání a že blokáda jatek Bigard splnila počáteční účel. Předseda FNB, Pierre Chevalier (předseda skupiny hovězí C/C) řekl, že je to první krok k narovnání cen. Organizace říká, že bude pokračovat v boji za zvýšení až do výše původního požadavku. Přes 1500 farmářů blokovalo jatka Bigard a byli ve své akci podpořeni jak FNSEA tak mladými farmáři (JA). Velký růst cen dobytka v Brazílii. Rekordní výše cen, které jsou prakticky na stejné výši jako ceny evropské a výše než americké. Ceny u býků jsou 117,50 ( 50) za 15kilové jednotky, což je o 50% více než vloni. To představuje víc než 3 za kg, což je prakticky stejná cena jako v EU. Ceny v Sao Paulo vzrostly od počátku října o 20%, nejvyšší nárůst od Očekává se, že to přivede vyšší dodávky na trh, ale to příliš neovlivní současné vysoké ceny, protože celkové dodávky jsou omezené, především v důsledku spekulativního chování chovatelů. Tento fakt tak ovlivňuje velkým způsobem exportní možnosti Brazílie, která prakticky sleduje vývoj, který se udál v sousední Argentině a kde také spekulace významně omezila dodávky na trh. Poláci budou muset platit pojištění Ústavní soud v Polsku rozhodl, že víc než milión farmářů bude muset platit pojištění, protože jsou považováni za podnikatele. Současné placení pojištění státem, bez ohledu na příjmy farmářů, je podle mluvčího Soudu Marka Mazurkiewicz, protiústavní. Parlament dává nyní vládě 15 měsíců na změnu současných pravidel. Již dlouhou dobu je třeba změnit postoj k farmářům a chovat se k nim jako k podnikatelům, říká se v prohlášení soudu. Doposud byli všichni farmáři pojištěni od státu zadarmo, bez ohledu na rozlohy, které obhospodařovali. Tato podpora stále polskou vládu jen za první polovin ,5 mld zlotych (382 m ). 10

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Copa, Cogeca Světové ceny mléka Maroko- zemědělský rozpočet + 58% mléka dopady. Vepřové - vývoj

Copa, Cogeca Světové ceny mléka Maroko- zemědělský rozpočet + 58% mléka dopady. Vepřové - vývoj Copa, Cogeca Světové ceny mléka Maroko- zemědělský rozpočet + 58% Zabezpečit potravu UK EU x Brazílie 2. generace biopaliv Deregulace trhu mléka dopady Vepřové - vývoj US struktury farem FNSEA COPA, COGECA

Více

Obsah: COPA, COGECA. Seminář Změna užití půdy vztah k produkci biopaliv 3.5.

Obsah: COPA, COGECA. Seminář Změna užití půdy vztah k produkci biopaliv 3.5. Obsah: COPA, COGECA... 1 Seminář Změna užití půdy vztah k produkci biopaliv 3.5.... 1 Pracovní skupina Vepřové 5.5... 2 POCC/CCC 6.5... 4 500 m výdajů vracení peněz do Bruselu... 6 GMO - ČZ špatná data...

Více

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 3. listopad 2010, Pardubice BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky hluboká tradice a výrazné úspěchy ČR leader v

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

České předsednictví v EU priority ČR

České předsednictví v EU priority ČR České předsednictví v EU priority ČR Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10.2008 Úvodem ČR bude pokračovat v řešení běžících úkolů a řešit zavádění finální podoby legislativních návrhů v rámci Kontroly

Více

Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel

Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel Účastníci jednání za ČR: Ing. Jiří Sedlo, CSc., Velké Bílovice 1,2 Ing. Karel Matoušek,

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3. OBSAH:

COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3. OBSAH: OBSAH: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3... 1 Pokračování ad hoc skupiny CAP po 2013 a POCC/CCC 1.4.... 3 Členské země potřeba nástrojů na překonání krize... 5 Sarkozy návrat CAP?...

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Ceny potravin a český spotřebitel Strategie českého zemědělství a potravinářství do roku 2020 Soběstačnost ve vleku EU? Žofínské fórum,25. března 2013 Úvodem Národohospodářský

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Zemědělská politika EU. Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost

Zemědělská politika EU. Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost Zemědělská politika EU Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost CS Od svého vzniku před více než 50 lety se společná zemědělská politika (SZP) neustále vyvíjela, aby se přizpůsobila měnícím se hospodářským,

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

Ad hoc pracovní skupina Klimatické změny a zemědělství a lesnictví 14.9.

Ad hoc pracovní skupina Klimatické změny a zemědělství a lesnictví 14.9. Zprávy z Bruselu ze dne 20.9.2009 OBSAH: Zprávy z Bruselu ze dne 20.9.2009... 1 COPA COGECA... 1 Rada Německo a Francie... 6 Ceny odpovědnost členských zemí a Komise... 6 Barroso GMO pravidla... 7 Komisařka

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Ovce a kozy, 10.1.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Ovce a kozy, 10.1. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Ovce a kozy, 10.1.... 1 Pracovní příprava na zasedání Komise k CAP 2013. 11.1.... 3 POCC/CCC 14.1... 5 Trhy-finance... 6 Termínové trhy jak dále?... 6 G20 FNSEA...

Více

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002)

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Hospodářský rozvoj kandidátských zemí bude pravděpodobně v letech 2001-2002 mohutný, i přes slábnoucí mezinárodní prostředí, po silném

Více

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR PŮDA A OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU V EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH PŮDA JAKO VÝROBNÍ PROSTŘEDEK JEDINEČNÝ EKOSYSTÉM 13. dubna 2010, Praha ZEMĚDĚLSKÝ

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

Regulace nájemného a vstup České republiky do EU. L. Havlíček, MF ČR

Regulace nájemného a vstup České republiky do EU. L. Havlíček, MF ČR Regulace nájemného a vstup České republiky do EU L. Havlíček, MF ČR Bytová politika EU V EU není jednotná bytová politika EU ani její orgány nemají přímé kompetence v oblasti bytové politiky Nepřímé vlivy

Více

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Zemědělská politika a její dopady Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Osnova prezentace Situace v zemědělské výrobě ČR Reforma SZP Aktuální stav českého zem. Po vstupu do EÚ v r 2004 díky dotacím

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Evironment 8/6.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Evironment 8/6. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Evironment 8/6.... 1 POCC/CCC měsíční 10.6... 3 Po Radě: Nové členské země x EU15... 5 Kompenzace x konkurence EU... 5 Zelená fiskalita pro zemědělství?... 5 Rozpočet

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Potraviny 23.01.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Potraviny 23.01. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Potraviny 23.01... 1 POCC/CCC 26/1.... 4 Pracovní skupina ad hoc Produkty z mé farmy, 27/1... 6 Drůbež Brazílie... 7 Ceny vepřového Německo... 7 Ceny hnojiv...

Více

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ Prezentace J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, Evropské radě dne 9. prosince 2011 Pakt euro plus v souvislostech Evropa 2020 Postup při makroekonomické

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

Aktuální situace v nastavení Společné zemědělské politiky v ČR na období 2014-2020

Aktuální situace v nastavení Společné zemědělské politiky v ČR na období 2014-2020 Aktuální situace v nastavení Společné zemědělské politiky v ČR na období 2014-2020 Program rozvoje venkova Schvalovací proces PRV 2014-2020 - říjen 2014 (resp. do 3 měsíců od předložení PRV, tj. od 16.

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace 1) Co je v období 2014-2020 nového pro rozvoj venkova v

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius)

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) SPOLEČNÁ AKCE ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) (96/636/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Zdraví a ochrana zvířat 8.11.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Zdraví a ochrana zvířat 8.11. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Zdraví a ochrana zvířat 8.11... 1 Pracovní skupina Osiva 10/11... 3 Copa-Geopa/Effat sociální dialog 10/11... 5 POCC/CCC 12/11.... 6 Mléko redukční plán... 8 Rada

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990 Prvky konečného kompromisu týkající se části o energetice a změně klimatu návrhu závěrů ze zasedání Evropské rady konajícího se dne 11. a 12. prosince 2008 (viz 16864/08). Prozatímní právní převod prvků

Více

Společná zemědělská politika

Společná zemědělská politika Společná zemědělská politika Důvody vzniku SZP 1. Zajištění potravinové soběstačnosti členů ES 2. Nutnost zvládnout migrační proud obyvatelstva z venkova do měst 3. Politické důvody zemědělci významnou

Více

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 TÉMATA: Program rozvoje venkova BIO AKADEMIE 2011 Člověk v zemědělské krajině Projekt Ekozemědělci přírodě Sluňákovské

Více

ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE

ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE VZTAHU KE SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITICE Ing. Václav Suchan, CSc., MBA FOODSERVIS s.r.o., Potravinářská komora ČR Školení pracovníků masného průmyslu Hotel Best Western Grand Beroun

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Obsah: COPA, COGECA. Presidium Cogeca 22.9.

Obsah: COPA, COGECA. Presidium Cogeca 22.9. Obsah: COPA, COGECA... 1 Presidium Cogeca 22.9... 1 Společné presidium C/C 22/9 odpoledne (spolu s presidentem Velebou)... 2 Aktivní farmář... 4 GMO Evropský soud x Francie... 4 Mléko ČZ rozdíly... 4 Německo

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

Debata k Jednotnému evropskému patentu

Debata k Jednotnému evropskému patentu Debata k Jednotnému evropskému patentu 4. 10. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví ČR Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 1 Obsah Patentové systémy v Evropě Návrh nařízení o vytvoření jednotné patentové ochrany Návrh

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Víno 11.5.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Víno 11.5. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Víno 11.5.... 1 POCC/CCC 13.5... 2 UK příjmy klesly i v 2010... 4 Chorvatsko... 4 Obilí... 4 Sucho USA, Německo... 4 Počasí ničí produkci drůbeže... 5 Francie

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Stručná zpráva ze zasedání obchodně-ekonomického výboru EDA Brusel, 16.04.2008

Stručná zpráva ze zasedání obchodně-ekonomického výboru EDA Brusel, 16.04.2008 Stručná zpráva ze zasedání obchodně-ekonomického výboru EDA Brusel, 16.04.2008 Účast: B,DE,DK,FI,PL,SW,F,IT,IR,UK, NL,CZ (ing.kopáček-čmsm, ing.vaclíková-madeta) EDA: B.Masure, Joop Kleibeuker, Tijn van

Více

COPA, COGECA. Pracovní skupina Promoce 8.2. OBSAH:

COPA, COGECA. Pracovní skupina Promoce 8.2. OBSAH: OBSAH: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Promoce 8.2.... 1 Pracovní skupina Víno. 10.2.... 3 Presidency Copa 11.2. spolu s presidentem Velebou... 5 Presidium Copa 11. a 12.2. spolu s presidentem Velebou...

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT Únor 2003 Tento dokument je určen pro informaci v souvislosti s předložením návrhu usnesení o palivech bez obsahu

Více

Obsah: COPA, COGECA. Zpracoval: Ing. Karel Matoušek

Obsah: COPA, COGECA. Zpracoval: Ing. Karel Matoušek Obsah: COPA, COGECA... 1 Paříž 22 EU - komentář... 6 Socialisté Francie jeden pilíř: potrava, zemědělství, prostředí... 6 FNSEA po 2013... 6 Francie Dánsko... 7 FAO růst cen... 7 Mléko... 7 COPA, COGECA

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy. aktuální informace z FAO

Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy. aktuální informace z FAO Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy aktuální informace z FAO Fakta Půda je základem pro produkci potravin i krmiv, paliv a technických plodin Zdravá půda je základem pro produkci zdravých potravin

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Radomíra Jordová, CDV, v.v.i. Zbyněk Sperat, CDV, v.v.i. Pardubice, 17. září Obsah Možnosti EU QUEST a související projekty Plány udržitelné městské mobility

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V DOBĚ ROZPOČTOVÝCH ŠKRTŮ

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V DOBĚ ROZPOČTOVÝCH ŠKRTŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V DOBĚ ROZPOČTOVÝCH ŠKRTŮ Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 133. Žofínské fórum, 28. 5. 2012, Praha ILUSTRACE VÝVOJE A STAVU Po r. 1989 a posléze po r. 2004 prudké propady

Více

INSTITUCE A ORGÁNY EU

INSTITUCE A ORGÁNY EU Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 INSTITUCE A ORGÁNY EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Instituce a orgány

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Komise požaduje od členských států, aby vrátily 214,6 milionů EUR z výdajů na SZP

Komise požaduje od členských států, aby vrátily 214,6 milionů EUR z výdajů na SZP IP/09/1375 V Bruselu dne 29. září 2009 Komise požaduje od členských států, aby vrátily 214,6 milionů EUR z výdajů na SZP Evropská komise rozhodla, že bude požadovat zpět celkem 214,6 milionů EUR, jež neoprávněně

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Politika rozvoje venkova Cíle politiky

Více

Členské státy vrátí Komisi 335 milionů EUR z výdajů na společnou zemědělskou politiku

Členské státy vrátí Komisi 335 milionů EUR z výdajů na společnou zemědělskou politiku EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Brusel 12. prosince 2013 Členské státy vrátí Komisi 335 milionů EUR z výdajů na společnou zemědělskou politiku Evropská komise dnes v rámci tzv. schválení účetní závěrky

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Bioenergie/biotechnologie 13.2.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Bioenergie/biotechnologie 13.2. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Bioenergie/biotechnologie 13.2... 1 Pracovní skupina RV a politika po 2013 14.2... 2 Pracovní skupina Víno 15.2.... 4 Presidium Cogeca a presidium Copa 16.2. a

Více

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika 02.11.2010 Dunajská strategie Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika Další z projektů regionálního partnerství podporovaného Evropskou unií, tzv. Dunajská strategie, se

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.9.2008 KOM (2008) 570 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv CS CS ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv 1. ÚVOD Podle

Více

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Světový a domácí ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Ekonomická přednáška 7. ročník konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu Brno, 20. října 2010 Motto Řečnictví

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 1/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: OBSAH NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh smlouvy

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Proč na energetické politice záleží II. Proč musíme jednat

Více

Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR. Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy

Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR. Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy Struktura prezentace Co je EDR Historie přípravy EDR v ČR I.etapa EDR II.etapa EDR Co je

Více

KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO

KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO BESEDA: DOTACE PRO PODNIKATELE V LETECH 2014 2020 PRO KOHO A NA CO O MAS ORLICKO Základní informace: občanské sdružení, sídlo

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více