Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Med 15/11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Med 15/11"

Transkript

1 Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Med 15/ Pracovní skupina Zemědělství a prostředí Presidency COPA společně s presidentem Velebou... 6 POCC/CCC 19/ Platby odstraněny z veřejné databáze Vrácení plateb... 9 Slabý dolar = podpora US farmářům... 9 Brambory... 9 Dobytkáři Francie zastavili blokádu Velký růst cen dobytka v Brazílii Poláci budou muset platit pojištění COPA, COGECA Pracovní skupina Med 15/11 Etienne Bruneau nechal schválit program a zápis. Pak udělal přehled Standa Jaš u politiky kvality a její dopad na sektor. Celá diskuse se zde točí okolo zviditelnění medu, jeho evropské standardy, problémy dovozů velmi často produktů, které jsou sice jako med označeny, ale jsou to jen určité výtažky, které mají k medu tak daleko jako Trabant k Rolls Royce. Tyto diskuse pokračují, Komise se sice snaží tomu dát nějakou přijatelnou formu, ale v tomto sektoru se jak se zdá příliš dopředu nepokročilo. Pracovní skupina připravila celou řadu připomínek (Komise má publikovat legislativní návrh 8/12), ale zatím se příliš neví, jestli tyto připomínky a požadavky budou zcela nebo částečně do rámce zahrnuty. Také další aspekt tohoto jednání a sice možnosti krátkého procesu prodeje (ze dvora) a dlouhého, přes několik zprostředkovatelů, zde byl diskutován, spolu s možným užitím některých místních názvů pro tradiční produkty, také otázka medu z hor, ale to moc nepřináší a u otázky evropské kvality na to není také příliš místa. Požadavek na přísnější kontroly (zejména u dovozů), lepší kontrola obsahu, i označení, to jsou požadavky, které se stále opakují, již jen proto, že do EU se dováží stále více medu ze třetích zemí. Čínský med - tato otázka byla připravena již v 2008 na žádost Číny, která požádala o normy ISO(mezinárodní). K tomu účelu byla tehdy ustanovena pracovní skupina, kde byly členy Čína, Francie, Japonsko, USA, Barbados a vloni se přidala Itálie. Čínská definice neodpovídá evropskému obsahu, EU má jinou definici a právě kolem toho se stále nedaří najít společnou dohodu (chemické složení). Evropští producenti především vyčítají Číňanům tovární postup a EU odmítá tento způsob produkce. V EU to dělají především malí producenti a odmítají čínskou metodu, jako neadekvátní. Francie dala návrh, který je představen jako evropský a má podporu Itálie a částečně USA. Příprava na poradní výbor. 1

2 Trh medu vystoupení jako velké zklamání, že Komise nedala a ani nezveřejnila jediné číslo o letošní produkci, o cenách, zkrátka vůbec nic. Vysloven požadavek, aby se alespoň jednou do roka sešla skupina, která by dělala předpověď produkce, prodeje a cenový vývoj, pokud to nedělá Komise, měla by jí částečně suplovat C/C. Standa k tomu řekl, že podobná je situace i v jiných sektorech, Komise buď čísla dává pozdě, nebo vůbec ne. Ze sekretariátu dnes jsou vydávány přehledy o mléku, jednou za 3 měsíce o obilí, pro med by se uvažovalo alespoň jednou do roka. Je to reálné? Španělé k tomu dodávají: trh je velmi dobrý, ceny stále rostou, za produkci dostávají zaplaceno velmi rychle. Problém vidí v nedostatku medu na trhu. Argentina (2. světový producent) má jíž třetí rok za sebou produkci o 50% nižší než před 10 lety. Problémem je jednak trvající sucho, ale především další rozšiřování rozloh GMO sóji a situace se podle nich bude dále zhoršovat, jak se bude šířit pěstování do Brazílie a Paraguaje. Také Francouzi si stěžují, že se zvyšují dovozy, velmi často pochybné kvality a že proti tomu EU nic nedělá, ceny mají dobré, ale to nestačí. Tříletý program podpor pro sektor. Řada zemí má programy připravené (FR, Šp), ale buď ještě nefungují, nebo jako v případě Španělska nejsou peníze na spolufinancování. Celkový španělský rozpočet se snížil o 25% a to se především projevuje u spolufinancování. Německo hlásí, že vše je rozděleno na spolkové země a přes polovina z nich dává mnohem peněz než dříve do těchto programů. UK a Švédsko říkají, že rozhodnutí Komise o rozpočtu přišlo příliš pozdě (v září) a letos se s tím nedá už moc dělat. Rozpočet, který byl zvýšen z 26m na 32m tak bude mít problémy, aby se vůbec celý čerpal a od toho se odvíjí i další problém, pokud se nečerpá, pak v dalším období dojde automaticky ke snížení. CAP 2013 požadavky skupiny. Hlavní výzvy: - udržet a rozvinout produkční kapacitu, zajistit trvalou suverenitu EU produktů - větší důraz na ekonomický vývoj sektoru, zdůraznit roli polinace - stabilizovat příjmy včelařů, stabilizovat trh a pomoci řešit otázky zdraví - posílit kvalitu a propagovat EU produkty V rámci 1. pilíře je zde požadavek na 3leté programy. Dále zvýšit podíl EU spolufinancování na 75% až 100% v určitých případech. Výzkum a rozvoj, zlepšit práci laboratoří, pomoci omezit šíření nemocí a nákaz. Podpořit vytváření producentských organizací a lepší organizaci trhu (příklady od sektoru O+Z, mléka). V rámci 2. pilíře pak opatření na nutnou modernizaci a investice. Opatření na podporu řešení problému klimatických změn, podpora nový druhů, zlepšit řízení luk a pastvin, stejně tak jako lesní řízení. Další opatření: Lepší řízení polinace, přes trvalé a dlouhodobé kontrakty. Diskuse okolo limitu 150 včelstev jako hranice pro označení profesionální včelař. Většina žádá registraci všech včelstev (je dost znatelný úbytek v celé EU i bez nákaz a nemocí). Zlepšit porozumění trhu a produkční informace. Zlepšit dále produkční standardy EU (legální definice a rámec). Označení a dále propagace i přidružených produktů. Coloss přehled zástupkyně DG Sanco, Romée van der Zee o studii o ztrátách včelstev v EU za poslední roky, dále organizace výměny informací na světové úrovni a přehled činnosti za poslední 2 roky. 2

3 Coloss má 215 členů z 54 zemí. Cíl: - vývoj standardů pro monitorování, výzkum ztrát. - definice mechanismů (co to působí) - vysvětlit, a prevence velkých ztrát - vývoj mimořádných opatření, udržitelná strategie řízení. Van der Zee je vedoucí jedné ze 4 sekcí a zástupce zde seznámila s fungování (ale mluvila i o nedostatcích a slabostech systému). Problémy s dotazníky: pro někoho jednoduché a lehce zpracované, ale bez detailů. Jiní požadují detailnější dotazníky (ale na ty odpoví jen velmi málo organizací). Hlavním cílem je mít globální (světový) monitorovací systém. Vše trápí slabá úroveň odpovědí. 2 země nedopověděly na ¾ otázek, 10 zemí vůbec. Za EP zde předložen návrh na rezoluci o včelách. Podobně jak jsem psal v předchozí zprávě, i zde byl dán prostor zástupci zemědělského výboru, který mluvil o iniciativě a velké podpoře pro sektor v EP. Celý dokument má 21 bodů a s většinou členové souhlasí, Výhrady mají k otázkám dovozů a jejich kontrol, problém 3-letých programů, kde by členské země měly povinně hlásit počty včelstev ( viz profesionální a ostatní). Všichni jsou vyzváni, aby se 23. a vydali na plenární zasedání EP do Štrasburku, kde bude tento bod na pořadu, propagovali produkty a byli připraveni vézt diskusi se všemi poslanci. C/C organizuje cestu, má se údajně podílet asi 25 lidí a celá řada produktů jednak medu ale i dalších. Zástupci FEDEM zde mluvili o problémech obsahu alkaloidů v medu a jaký to může mít dopad na sektor. Udělali přehled situace a dva roky starý problém, kdy se v chemických rozborech uvedly údaje o obsahu alkaloidů v medu (ale i v jiných produktech, jako obilí, salát, čaje). Diskuse se vede hlavně okolo limitů (kolik mikrogramů na 1 kg). Německo zde požaduje rozhodnutí na EU úrovni, vědeckou studii EFSA (rizika, pokud jsou). Protože jsou obavy že toho bude opět nějakým způsobem zneužito, bez toho zda jsou známy dopady na zdraví (pokud jsou), jaké množství může být toxické a a je-li to vůbec nebezpečné. Italové poukazují na to, že to jsou teoretické úvahy, nikdo zatím nevyhlásil sanitární alert a tak je třeba počkat na výsledky EFSA. Pracovní skupina Zemědělství a prostředí Jako obyčejně zde byl velmi rozsáhlý program, který se opět nepodařilo celý dodělat. I ve své zprávě budu nyní více zkratkovitý, moje dosavadní zprávy jsou příliš dlouhé a tak si dovolím udělat dopředu krátký přehled důležitých bodů jednání, a pak jen velmi stručně k jednotlivým bodům. Celá řada bodů dnes byla jen aktualizací celé řady rozpracovaných otázek, takže ani tam se nebudu příliš zdržovat. Biodiversita: Tania udělala přehled, vše je částečně zpožděno, progresivní zpráva se očekává až na jaře (místo podzimu). C/C zde trvale monitoruje: - zavlečené druhy - zelenou infrastrukturu - zlepšit znalosti a zacelit díry ve znalostech a strategických plánech. Zpráva o konferenci v Gentu v záři t.r. 3

4 Byly vytvořeny 3 nové pracovní skupiny (na Komisi), C/C by měla mít své zástupce ve všech, jinak zaberou místa ochranáři. 4B. ECO2 zpráva Boerenbond o jejich řešení otázky prostředí. Je to farmářská iniciativa, seskupování farmářů při řešení otázek krajiny a ochrany, ti se dohodnou na společných projektech, jak oblast řídit a postupně rozhodnou, jaké dodatečné projekty mohou přidat. Celá řada konkrétních případů včetně financování, kdy byl ukázán příklad přístavu v Gentu. Zabrány pole na rozšíření, nové nárazové plochy a jak se dohodly s podniky, kterých se to v oblasti týká rozšíření, aby přispěly na ekologické projekty. Standa Jaš zde udělal další z přehledů o konferenci plyny GHG a živočišná produkce, který tu byl před 14 dny. Závěry jsou, že seminář byl velmi dobrý, účast rekordní, příspěvky všechny na úrovni a že to umožňuje připravit strategický plán pro příští 2 roky. Po něm přišla na řadu Shelby s příspěvkem sektoru k CAP Přehled, který nepřinesl nic nového, jsou ale stále pochyby, jak vůbec bude vypadat prezentace uniklé Komunikace tento týden. Předložena kritika C/C, že chybí tržní opatření (výkyvy cen), body o potravinovém řetězci, o vyrovnání marží a konkurenci, a také zde chybí jakýkoliv návrh na další kompenzace v souvislosti s novými požadavky, které budou vyžadovány. Invazní druhy: referát Tania. První schůze bude 8/12 a v rámci této otázky jsou 3 skupiny: - prevence - včasné varování - řízení a likvidace škod Enerico z Asaja (Šp) se přihlásil jako dobrovolník pro tuto skupinu. Tania požádala všechny organizace, aby zaslaly příklady z členských zemí o nových invazních druzích (rostlin a živočichů) a jestli mají podobní iniciativy jako Německo (Specifická strategie pro invazní druhy). Farmaření s vysokou přírodní hodnotou krátký referát, týkající se většinou LFA nebo Natura 2000, ale je zde riziko, že v rámci CAP 2013, může být dokonce zahrnuto i do I. Pilíře. 6b. Zpráva o přípravě na Cancún vše je zatím nejisté, očekává se, že se za C/C účastní také řada zástupců, je nutné vyvážit ochranářské NGO. 6d. Snížení GHG národní příklady. Přístup, jak se jednotlivé země staví k emisím a jak tento případ řeší, ukazuje, že je to velmi komplikované, některé příklady moc nefunguji (Rakousko), jinde chybí peníze ze státního rozpočtu (Španělsko). Nicméně užitečný přehled, co země (EU15) udělaly, nebo co se snaží prosadit. CAP Portugalsko: Terraprima carbon fund. Dali si za úkol snížení emisí především lepším využitím pastvin, ale nyní mají zatím ještě větší deficit + 27%, než na začátku, nepodařilo se splnit cíle na osetí ploch v prostoru mezi korkovými duby a ani letos to nevypadá, že by se jim to úplně podařilo. Také jejich podněty jako nakoupení emisních kreditů a celá řada připravených domácích projektů (investice - ale šetření v rozpočtu), vše jde velmi pomalu. LULUCF: lesy včetně požárů,pastviny osetí nových ploch (pozadu). Podpory 87% v 2009, letos 78% a další pokles. NFU GHG akční plán. Úkol snížit roční emise o 3 Mt CO2 mezi , nyní příprava. Lepší využití zdrojů: nitrogen, krmiva, lepší řízení, změny v živočišné produkci. Kombinace praxe na farmě a výzkum. První revize plánu v 2012 a také příprava alternativních politik. Jsou technické limity, zacílit se na zvýšení výkonnosti, lepší diversifikace a změna chování. Rakousko. AK. Martin Landauer. Obchodovatelný systém - opce pro agri a lesy. Jejich projekt, jak uskladnit více plynu do země, zlepšení složení humusu, možnost obchodovat certifikáty za úspory, to nenalezlo dostatečnou podporu a nakonec nebylo ani dost finančně zajímavé, s příliš velkým počtem překážek. Celkový nezájem farmářů, malé 4

5 pobídky. Za 1 t CO2 30 certifikát, obchodovatelný, za celé období celkem 290 / ha (po určitou dobu). Celý systém příliš komplikovaný a nejistota o obdržení celkové částky (až na konci období). DBV Strategie klimatu. Upozornění na velmi negativní kampaň v mediích proti zemědělství: - krávy zabíjejí klima, snížit spotřebu masa, zvýšit extenzivní formy produkce, udávat uhlíkovou stopu na produktech. Argumenty se vedou na politické úrovni a ochránci jsou přítomni všude, farmáři jsou v defenzívě. Pár statistik na podporu argumentů farmářů o uskladnění uhlíku (kultury jsou prakticky nulové) a živočišná produkce nadále emise snižuje o dalších 25% do Výkonnější biopaliva, méně zvířat, ale větší produkce, nové složení krmiv. Zvýšit produktivitu, výkonnost krmiv, hnojiv a zvýšit plochy na biopaliva (z dnešních 2m ha na 3m ha). Asaja (Šp). Změny klimatu a vliv na prostředí. Zvyšování teplot (zaregistrováno průměrně + 1%), způsobuje také zvýšení emise CO2, nedostatek vody (za posledních 10 let se zvýšila kvůli teplu spotřeb vody o 5-14%), podle oblastí. Deficit se stále zvětšuje a zvyšuje to tlak na stres půdy. Již rok provádí pilotní program v provincii Sevilla, kde se snaží snížit znečištění vody, zlepšit její kvalitu, snížit eroze, zlepšit správu a údržbu. A také nahradit většinu starých traktorů do Proč program v této provincii? Většina půdy je zemědělská a Sevilla představuje přes pětinu celkové produkce Španělska prakticky ve všech sektorech. Švédsko: LRF programy pro efektivnější využití má to být inspirace pro další vývoj. - postupné vyřazení fosilních paliv - zvýšit potenciál současných technik, snížit orbu, precizní kultivace, nové metody, zlepšit sušení obilí, změny v topení budov, izolace, doprava. Příklady klima a business jak vydělat na změnách. FNSEA Francie. Příspěvek k uhlíkové bilanci. Přehled původního návrhu předloženého před 2 roky o environmentálních opatření, z nichž toho moc nezbylo. V plánu bylo: snížit spotřebu fosilních paliv daň na všechna fosilní paliva Návrh 17 /t CO2 nyní, 100 v 2030 Zvláštní daň u: nafty 4,52c/l plynu 3,14c/MWh LPG 4,84c/kg CO2 produkce Francie: Energie jen 12% CO2 (70% energie z atomu) Zemědělství 2%. Byl zde návrh na kompenzace 112 pro rodiny s 2 dětmi ve městě, 142 pro stejnou rodinu na venkově. Farmáři měli dostat zpět 75% z daně a 25% mělo sloužit na další investice do obnovitelných energii. Hlavní soudní dvůr návrh odmítl (v prosinci 2009) a celý projekt prakticky usnul. Socialistická strana ještě navrhla zdanění mezinárodní dopravy, daň z uhlíku na hranicích EU. WSSTP - dodávky vody a sanitární technologie platforma. I zde bylo připraveno hodně příkladů, bohužel na tento bod nezbyl čas a tak bude s největší pravděpodobností pro příští schůzí udělán návrh na celodenní (dnešní začala v 11. hodin) aby bylo dostatek prostoru k diskusi. 5

6 Presidency COPA společně s presidentem Velebou Dále mimořádné presidium Copa/Cogeca ve stejný den a také diskuse s Komisařem Ciolos v odpoledních hodinách o návrhu Komise CAP Presidency zahájil Walshe poznámkou, že kromě jednání o Komunikaci Komise a krizi okolo IFAP, nejsou žádné jiné body pro toto mimořádné zasedání. Ale dopad obou bodů je, jak vyplynulo z dalšího jednání velmi důležitý i když konkrétně zde nebylo téměř nic, z čeho by se dalo usoudit, jak bude skutečně budoucí CAP vypadat bez čísel k rozdělení rozpočtu, výše navrhované základní plošné sazby PP je vše příliš obecné. U IFAP je opět otázka rozdělení kompetence, špatná komunikace a neschopnost presidenta IFAP Ajay Vashee se domluvit i v rámci sekretariátu organizace a udělat potřebná rozhodnutí o pokračování spolupráce s rozvojovou agenturou, která přivedla organizaci do úpadku a velkého zadlužení. Problém IFAP vznikl z promíchání dvou aspektů činnosti, na jedné straně politická stránka a účast v mezinárodních organizacích typy FAO, OECD, Světová Banka a další, která fungovala velmi dobře, na druhé straně problémy s financování rozvojových programů v Africe, kde spolupracoval IFAP s holandskou NGO, Agriterra, kde neplnění finančních závazků vedlo až k letošní krizi a úpadku s téměř 2m dluhů. Copa má 18 členských organizací rovněž členy IFAP a nyní se jedná, jak odepsanou organizaci obnovit, nebo ustanovit na jejím místě jinou, která by sledovala zemědělskou politiku na světové úrovni. Problém spočívá v tom, že je třeba sledovat jak zemědělskou politiku v jiných částech světa, ale také více koordinovaný postup v jednání ve FAO či obchodní jednání WTO, ve Světové Bance, ale ve všech těchto institucích měl IFAP akreditaci, která se pro novou organizaci bude muset teprve získat a to trvá někdy víc než 2 roky. V tomto případě se prohlásit za následníka IFAP, by převzala nová organizace všechny dluhy a závazky (podle francouzského práva, IFAP měl sídlo v Paříži) a to členské organizace neudělají. V rámci presidia byli rovněž přítomni 2 kanadští zástupci, kteří mají svůj návrh pro následnickou organizaci a ti zde přednesli svůj postoj, který je společný pro celou severní Ameriku plus Austrálii a N.Zéland. V rámci presidia dostal generální sekretář nakonec mandát ustanovit pracovní skupinu expertů jak ze zemi členů C/C, tak z kanadských zástupců a do jara připravit návrh na ustanovení nové organizace. V té době se uspořádá také velká mezinárodní konference, kde se bude ještě jednat o konkrétních stanovách, další politice (pokud se bude jednat o podpory, tak ty bude spravovat oddělená agentura se silným dohledem, aby se zde předešlo problémům jaké vystaly s Agriterra a africkými projekty). Detailní vysvětlení je nutné z toho důvodu, že v budoucí organizaci chce C/C hrát větší roli a že by zde měly být zastoupeny všechny členské země, ne jen dosavadních 18 organizaci z 60 členů Copa. K expertům se také přidají dva belgičtí právníci, kteří dají posudek k rozhodnutí francouzského soudu a jaké problémy je třeba vyřešit a také jak nespadnout do pasti, kdy by francouzská justice mohla novou organizaci pronásledovat. EU - Severní Amerika konference Italové, kteří dříve slíbili vše organizovat v říjnu příštího roku v Římě, tento týden svůj závazek zrušili, údajně kvůli nechuti Coldiretti se finančně angažovat. Pekka se tedy bude muset obrátit na Poláky, kteří původně udělali nabídku. Holanďané řekli, že v případě nutnost zorganizují setkání u nich, pravděpodobně v Haagu či Amsterdamu. Také francouzská družstva na zasedání Cogeca se vyjádřily podobným způsobem. Příprava na setkání s Komisařem Ciolos Komunikace Komise k budoucnosti CAP po Vzhledem k tomu, že Komisař musel tuto komunikaci také vysvětlit v EP na zemědělském výboru, celý program se neustále posunoval a Komisař nakonec přišel až těsně po páté hodině. Zůstal hodinu a půl a diskuse byla vcelku věcná, jako již na všech setkáních od 6

7 Kongresu se všichni shodli na tom, že je to dokument příliš obecný a Ciolos to potvrdil, že skutečná práce nastane, až bude známa výše zemědělského rozpočtu (červen 2011). V diskusi se probraly všechny body včetně stropů pro velké farmy, LFA a jejich kritéria, přímé platby, kde Komisař opakoval, že bude přechodné období (neví se stále jak dlouhé) a také se neví, jak se připravuje vyrovnání PP mezi členskými zeměmi, co představuje základní společná sazba plateb (kolik to je procent ze současných 100) a kolik bude na ostatní specifické platby v rámci I. Pilíře. Zajímavá byla poznámka presidenta DBV, Sonnleitnera na presidency, když ještě před zahájením prohlásil, že farmáři se musí připravit na menší platby. Neřekl, jestli to je myšleno jen pro německé, nebo pro celý CAP. V návrhu se dále počítá s oběma pilíři, i když není docela jasné, co bude zahrnuto do II. Pilíře a jaké zde budou formy spolufinancování. Z reakcí se dá říci, že Ciolos vše poměrně věcně vysvětlil, ale také upozornil na určité politické pozadí jednání o CAP v rámci kolegia Komise, kde je velký tlak na snížení zemědělských výdajů. Nezmínil se o negativním postoji předsedy Komise, Barroso, který dříve prohlásil, že by se finance na CAP měly snížit o 15 20%, ani o tlaku jemuž je vystaven od svého kolegy pro obchod, De Guchte a jednání s Mercosur a WTO. Dá se říci, že sekretariát hned po skončení setkání začal připravovat novou reakci, která byla dále projednána na POCC/CCC druhý den. POCC/CCC 19/11. Pekka nechal schválit program a zápis a hned se přešlo k prvnímu bodu, kterým byla první reakce na setkání s Komisařem, dokument, který má opět 47 bodů, ale který je shrnuje diskusní body tak, jak byly předloženy. K obecným připomínkám se nebudu vyjadřovat, bylo by to jen opakování. - zajistit dostatečný rozpočet a zvýšení finanční solidarity - CAP zůstane společnou politikou - zajistí férové a odpovídající podmínky pro všechny farmáře, s ohledem na podmínky - větší propojení mezi CAP a rozpočtovou politikou EU Co se týče přímých plateb, tam je formulace následující: Férové a odpovídající podmínky pro všechny s ohledem na odlišnost podmínek. Komise nejvíce uvažuje o systému, který by limitoval zisky a ztráty v zemích přes zaručení všem farmářům ČZ obdržení jako minimum průměrnou EU úroveň základní sazby PP. Tyto podpory by se měly týkat jen aktivních farmářů. Stropy plateb nebo minimum není ještě dotaženo, ale u obojího se očekává velmi malá změna oproti současnému systému. Celý nový dokument je na Agriinfo pod ref. PAC(10)7142. Dalším bodem byla deklarace k připravované konferenci v Cancún, počátkem prosince. V dokumentu, který má celkem 13 bodů se rozebírají globální výzvy: - strategická pozice zemědělství a lesů v globální ekonomice a prostředí - dopad klimatických změn na celosvětovou produkci potravy - farmáři již významným způsobem přispěli ke snížení dopadu z jejich aktivit na klima. Dopad klimatických změn: - zemědělství a lesnictví nesou plnou tíhu dopadu změn - emise a jejich dvojí rozdělení: výdaj a skladování Využít synergie mezi přizpůsobení se na změny, snížení GHG emisí a zvýšení zemědělské produktivity: - zmírnění a snížení se dá uplatňovat současně a často s kombinovaným výsledkem - příspěvky změn při zvolení paliv, by měly být rovněž uznány Faktory, které brání většímu příspěvku zemědělství a lesů: 7

8 - špatný trh a překroucené konkurenční podmínky - velké investiční nároky na změny, nejlepší opatření jsou již na úrovni farem - nejistota okolo současného monitorovacích a účetního systému pro užití půdy, změny užití. - je zde omezená kapacita přizpůsobování farem dlouhodobě, i když klimatické změny mohou být již nyní hlavním motivem rozhodování o typu produkce. - dlouhodobá a předvídatelná politika, a investice do nových technologií - jakákoliv strategie pro sektor musí být vypracována s ohledem také na to, že snižování GHG v EU by mohlo vézt ke změnám celkové produkce v EU a jejich přechodu do 3. zemí. C/C v Cancún nebude zastoupena, Dánsko vysílá za sebe 2 experty, kteří dají také zprávu do Bruselu. Poziční dokument u nosnic bod pro schválení na presidiu odsouhlasen. Doplněk: v lednu zde má být konference s vyhodnocením dosavadní přípravy na změny a výhled plnění přechodu na nový režim. C/C příspěvek k vyhodnocení Komise u režimu práv na druhy rostlin (FSS). Tento bod se opět bude muset znovu projednat a rozhodnutí bude na presidiu. Německo nesouhlasí s obsahem některé formulace, nemají národní systém hlášení a nechtějí mít povinnost předávat údaje o certifikovaných semenech, FSS a u volných druhů. Oproti pracovní skupině, zde Německo podpořily zástupci Španělska, Itálie a Polska. Britové je za to ostře kritizovali. Nella udělala přehled dokumentu o legální dohodě pro lesy, o kterém jsem referoval z pracovní skupiny lesy- byl přijat bez připomínek. Tania pak připravila další bod s názvem Inovace v Unii v rámci 2020 iniciativy. Úkolem této iniciativy je vrátit EU na světovou mapu vědy, zlepšit propojení mezi institucemi a snížit překážky (nákladné patentování, rozdrobený trh, pomalé předkládání standardů a nedostatek vzdělání a znalostí). Pro zemědělství to představuje: promoce sektoru, který velmi efektivně využívá zdrojů, je produktivní a dosahuje nízkých hodnot emisí, v souladu s půdou a vodou. Co se týče nového zemědělského výzkumu, dokument má být připraven počátkem Organizace by měly odeslat do sekretariátu krátké příklady jak pozitivních tak negativních případů. Kastrace vepřů přijato pro schválení na presidiu. Návrh na přijetí chorvatské zemědělské organizace jako pozorovatele doporučeno. Prohlášení C/C k stanovisku Komise ohledně obchodních jednání se zeměmi Mercosur. Copa-Cogeca ostře odsuzuje snahu Komise dát prioritu liberalizaci obchodu s těmito zeměmi. Komise zde tvrdí, že větší výměna přinese trojí zisk pro EU. Ale C/C říká, že zemědělské dovozy jednak neodpovídají bezpečnostním standardům EU, povedou k velkým ztrátám zaměstnanosti v řadě sektorů a silně ohrozí 28 m pracovních míst na venkově. Kromě toho to silně poškodí snahu EU o zelenější politiku a udržitelný rozvoj. Dokument WP vepřové a snaha udělat pro sektor podobná opatření jako pro mléko. Bude předloženo na prosincovém zasedání presidia, bez velkých připomínek. Informace: brožura, kterou vydaly NGO k dopravě zvířat a podmínek (zdravotních) spojených s dopravou. Bylo doprovázeno velmi tvrdými fotografiemi zranění. Copa se pod takovou publikace nemůže podepsat, žádný veterinář by nedovolil dopravu takto zraněných zvířat. Pokud bude jen popis možných zranění a jak jim zabránit, pak by C/C mohla takovou publikaci odsouhlasit. Ale takto prezentovaný negativní stav C/C odmítá. Data příštích POCC/CCC měsíčních v průběhu (POCC(10)5756 Data příštích schůzí presidency a presidií C/C v příštím roce. PR(10)5759 Aktivity sekretariátu: aktualizované jsou rovněž na Agriinfo. Program byl velmi rozsáhlý, celá schůze byla bez přestávky a ještě se protáhla o půl hodiny déle. 8

9 Platby odstraněny z veřejné databáze. Povinnost zveřejňovat všechny údaje o příjemcích CAP plateb je disproporční a poškozuje soukromá práva příjemců, se říká v rozhodnutí Evropského soudu, minulý týden. Nové vyhlášení tak ruší pravidlo z 2008, které bylo původně považováno jako velký krok směrem k průhlednosti. Toto opatření následuje soudní spor z letošního léta u dvou německých farmářů, kteří si stěžovali na porušení soukromí a jejichž stížnost k Evropskému soudu podal oblastní soud v Hesensku. Vrácení plateb Brusel se snaží dostat zpět 578,5 m podpor, které byly rozděleny špatným způsobem. Téměř polovina, 350m musí být odevzdána z Řecka, což jen dále ztíží špatnou situaci země. Dalšími viníky jsou Bulharsko, Kypr, ČR, Dánsko, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Irsko, Lotyšsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Holandsko a UK. V trestu Řecka dělá největší část (210,9 m ) špatný identifikační systém rozdělení půdy (LPIS). Itálie má rovněž pokutu za špatně provedený systém a nedokonalé kontroly, a podobně tak i Portugalsko a Rumunsko, které musí vrátit přes 40m. Holandsko má nedostatky u systému bramborového škrobu, za což má pokutu ve výši 29m. Na systém evidence polí připadá největší část pokut (313,8m ), na prémie pro dobytek 57m, Ovoce a zelenina 54,7m, RV 46m a špatný audit 37,6m. Slabý dolar = podpora US farmářům Slabý dolar připravil farmářům nečekaný dárek pro velké výhody na světovém trhu, jak ukazuje ve své zprávě pařížský Momagri. Podle něho se hodnota této výhody rovná ceně 50 Airbusů A380. Momagri k tomu dále říká, že rozhovory G20 zatím vůbec nebraly v potaz nerovnováhu měn a jejich dopad na zemědělské komodity. Podle skupiny to představuje pro americké farmáře výhodu v hodnotě 12,8 mld v podporách v 2008 a 10,5 mld v Brambory Rusko má letošní úrodu okolo t, ale celkový nedostatek není ještě vyčíslen a ani velmi rychlý začátek dovozů neříká jasně do jaké míry tato nerovnováha ovlivní evropský trh. Ceny jsou všude podstatně vyšší než za poslední 3 roky. Málo z celkové úrody je vhodné pro dlouhodobé skladování, takže na zpracování jsou ceny okolo 130 /t, ale méně než 50 na dehydraci. Trh v Rotterdamu ukazuje, že pytlované brambory na export dávají /t, vloni to bylo 92,5-117,5. Holandsko je jedním z hlavních exportérů do Ruska a jeho letošní dodávky se odhadují na víc než t. Ceny Futurem přesáhly 250 /t, ale další zvýšení se neočekává, jak uvádí Eurex. 9

10 Dobytkáři Francie zastavili blokádu Bigard, jeden z největších operátorů na trhu masa uznal požadavky FNB (Národní federace hovězího) a zvýšil ceny o 5eurocentů u mastného skotu a o 2 eurocenty u dojnic. To je daleko méně, než byl původní požadavek navýšení o 60 eurocentů. Ale federace si myslí, že je to začátek velmi obtížných jednání a že blokáda jatek Bigard splnila počáteční účel. Předseda FNB, Pierre Chevalier (předseda skupiny hovězí C/C) řekl, že je to první krok k narovnání cen. Organizace říká, že bude pokračovat v boji za zvýšení až do výše původního požadavku. Přes 1500 farmářů blokovalo jatka Bigard a byli ve své akci podpořeni jak FNSEA tak mladými farmáři (JA). Velký růst cen dobytka v Brazílii. Rekordní výše cen, které jsou prakticky na stejné výši jako ceny evropské a výše než americké. Ceny u býků jsou 117,50 ( 50) za 15kilové jednotky, což je o 50% více než vloni. To představuje víc než 3 za kg, což je prakticky stejná cena jako v EU. Ceny v Sao Paulo vzrostly od počátku října o 20%, nejvyšší nárůst od Očekává se, že to přivede vyšší dodávky na trh, ale to příliš neovlivní současné vysoké ceny, protože celkové dodávky jsou omezené, především v důsledku spekulativního chování chovatelů. Tento fakt tak ovlivňuje velkým způsobem exportní možnosti Brazílie, která prakticky sleduje vývoj, který se udál v sousední Argentině a kde také spekulace významně omezila dodávky na trh. Poláci budou muset platit pojištění Ústavní soud v Polsku rozhodl, že víc než milión farmářů bude muset platit pojištění, protože jsou považováni za podnikatele. Současné placení pojištění státem, bez ohledu na příjmy farmářů, je podle mluvčího Soudu Marka Mazurkiewicz, protiústavní. Parlament dává nyní vládě 15 měsíců na změnu současných pravidel. Již dlouhou dobu je třeba změnit postoj k farmářům a chovat se k nim jako k podnikatelům, říká se v prohlášení soudu. Doposud byli všichni farmáři pojištěni od státu zadarmo, bez ohledu na rozlohy, které obhospodařovali. Tato podpora stále polskou vládu jen za první polovin ,5 mld zlotych (382 m ). 10

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Bioenergie/biotechnologie 13.2.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Bioenergie/biotechnologie 13.2. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Bioenergie/biotechnologie 13.2... 1 Pracovní skupina RV a politika po 2013 14.2... 2 Pracovní skupina Víno 15.2.... 4 Presidium Cogeca a presidium Copa 16.2. a

Více

18.10.2009 Určeno všem členům

18.10.2009 Určeno všem členům Obsah: COPA, COGECA... 1 Francie: modernizace diskuse vázne... 9 EP a rozpočet 2010... 9 Reforma CAP pojištění... 9 Pozorovatelna cen Ovoce + zelenina (FR)... 10 US chce EU před WTO panel kvůli chlorovaným

Více

Pracovní skupina Lepší fungování dodavatelských vztahů potravin v EU 26.1.

Pracovní skupina Lepší fungování dodavatelských vztahů potravin v EU 26.1. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Lepší fungování dodavatelských vztahů potravin v EU 26.1... 1 CAP po 2013. 27.1.... 3 Pracovní skupina Ovoce a zelenina 28.1... 5 POCC-CCC 29.1.... 8 Borchardt

Více

Obsah: COPA, COGECA. Určeno všem členům. Pracovní skupina Hovězí 18/5.

Obsah: COPA, COGECA. Určeno všem členům. Pracovní skupina Hovězí 18/5. Obsah: COPA, COGECA... 1 CAP - zjednodušení... 9 Zemědělství klíč ke Kodani... 10 Lamy světu chybí vize agri-obchodu... 10 EU GM politika- krmiva ztrácí 2,5 mld ročně... 10 Obilí předpověď... 11 Poptávka

Více

Pracovní skupina Pojištění a sociální otázky v zemědělství 17. a 18.5.

Pracovní skupina Pojištění a sociální otázky v zemědělství 17. a 18.5. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Pojištění a sociální otázky v zemědělství 17. a 18.5.... 1 Pracovní skupina Zdraví ochrana zvířat. 19.5... 6 Pracovní skupina ad hoc Víno 20.5... 8 POCC/CCC 21.5...

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Ovce a kozy 14.6.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Ovce a kozy 14.6. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Ovce a kozy 14.6.... 1 POCC/CCC 17.6... 3 LULUCF zvláštní skupina Prostředí. 18.6... 4 Komise a uniformita plateb... 7 CAP a regiony... 7 PP platby dříve (Fr.

Více

COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3. OBSAH:

COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3. OBSAH: OBSAH: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3... 1 Pokračování ad hoc skupiny CAP po 2013 a POCC/CCC 1.4.... 3 Členské země potřeba nástrojů na překonání krize... 5 Sarkozy návrat CAP?...

Více

COPA, COGECA. Pracovní skupina Environment 22.02. OBSAH:

COPA, COGECA. Pracovní skupina Environment 22.02. OBSAH: OBSAH: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Environment 22.02.... 1 Voda... 2 Presidium Cogeca 24.2., Business forum 25.2. a kongres Coag 26.2. (to bylo navíc), Zaragoza, Španělsko... 6 COPA, COGECA Pracovní

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc Nitrátová směrnice a voda. 17.2.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc Nitrátová směrnice a voda. 17.2. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina ad hoc Nitrátová směrnice a voda. 17.2.... 1 POCC/CCC 19.2... 3 Intervence pšenice?... 5 Polsko klece... 5 Irsko sliby u SFP... 5 Bio progres FR... 6 Vepřové DK:

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace z května. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z května. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z května Vinařský věstník 6 2014 Obsah: Hlavní zprávy 2 Z MZe 3 Z ČSÚ 6 Z AK ČR 7 Z PK ČR 9 Ze zpráv K. Matouška (COPA/COGECA) 11 Jednání pracovní skupiny Víno při

Více

XX. SNĚM AK ČR, 15. 3. 2012. ZPRÁVA představenstva AK ČR o činnosti za uplynulé období od XIX. sněmu a úkolech v příštím období

XX. SNĚM AK ČR, 15. 3. 2012. ZPRÁVA představenstva AK ČR o činnosti za uplynulé období od XIX. sněmu a úkolech v příštím období XX. SNĚM AK ČR, 15. 3. 2012 ZPRÁVA představenstva AK ČR o činnosti za uplynulé období od XIX. sněmu a úkolech v příštím období Vážený pane ministře, vážení páni senátoři a poslanci, vážení hosté, vážení

Více

Tůma: ČR může v příštích letech růst dvakrát rychleji než EU

Tůma: ČR může v příštích letech růst dvakrát rychleji než EU L I S T P O T R A V I N Á Ř S K É K O M O R Y Č E S K É R E P U B L I K Y Potravinářský FEDERACE VÝROBCŮ POTRAVIN, NÁPOJŮ A ZPRACOVATELŮ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE zpravodaj Číslo 5 Ročník V 11. května 2004 Cena

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Krize si žádá i mimořádná opatření Světová hospodářská krize na nás denně kouká z novin, obrazovky a slyšíme o ní doslova na každém kroku. Během nejsilnější zemědělské demonstrace

Více

V říjnu loňského roku jsem se na stránkách Potravinářského

V říjnu loňského roku jsem se na stránkách Potravinářského Číslo 7 Ročník IX 8. července 2008 Cena 16 Kč Vážení čtenáři, na straně č. 10 Vám přinášíme informace o akci Dny chleba 2008. Obilí bude dost, přesto nezlevní Žně se blíží a s nimi i očekávání výše úrody

Více

I. EU obecně 1. Předsednictví

I. EU obecně 1. Předsednictví Měsíční zprávy z Evropské Unie I. EU obecně 1 Předsednictví 1 Rada 1 Evropský parlament 2 Evropská komise 4 Evropský soudní dvůr 10 Eurostat 10 Evropská ústava 11 Nové členské státy 13 Rozšíření 14 II.

Více

Zemědělství v globalizovaném světě. MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc.

Zemědělství v globalizovaném světě. MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc. Zemědělství v globalizovaném světě MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc. Brusel Slušovice 2010 Zemědělství je obor s velmi širokou oblastí působnosti, není to zdaleka

Více

Slovo prezidenta Potravinářské komory ČR Ing. Miroslava Tomana, CSc.,

Slovo prezidenta Potravinářské komory ČR Ing. Miroslava Tomana, CSc., Číslo 6 Ročník IX 10. června 2008 Cena 16 Kč Vážení čtenáři, na stranách č. 14 15 Vám přinášíme výsledky soutěže o Mlékárenský výrobek roku 2008 Čeká nás cenový boom? V nedělní relaci Otázky Václava Moravce

Více

Jak to (asi) bude se zatížením VDJ/ha

Jak to (asi) bude se zatížením VDJ/ha SVAZ MARGINÁLNÍCH OBLASTÍ SDRUŽUJE FARMÁŘE Z HORSKÝCH, PODHORSKÝCH A PŘÍHRANIČNÍCH OBLASTÍ ČR, ZABÝVAJÍCÍ SE PŘEVÁŽNĚ ŽIVOČIŠNOU VÝROBOU. ČLENY SMO ČI JEHO ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ JE VÍCE NEŽ 950 ZEMĚDĚLSKÝCH

Více

Falešná ztrátovost mléka se vyplácí aneb, jak se zavádí nové desátky

Falešná ztrátovost mléka se vyplácí aneb, jak se zavádí nové desátky SVAZ MARGINÁLNÍCH OBLASTÍ SDRUŽUJE FARMÁŘE Z HORSKÝCH, PODHORSKÝCH A PŘÍHRANIČNÍCH OBLASTÍ ČR, ZABÝVAJÍCÍ SE PŘEVÁŽNĚ ŽIVOČIŠNOU VÝROBOU. ČLENY SMO ČI JEHO ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ JE VÍCE NEŽ 950 ZEMĚDĚLSKÝCH

Více

ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE

ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE STRUKTURÁLNÍ FONDY Diplomant:Bc. Miroslav Kodada Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc.

Více

Zemědělci bránili krávy

Zemědělci bránili krávy Dne 5. března se v Olomouci konal XVII. sněm AK ČR Strany 6 8 Liptál a Lidečko vesnice roku Zlínského kraje Strany 19 a 20 Brazílie země velkých agrárních možností Strany 36 a 37 Informační noviny Agrární

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Hodnocení strategie udržitelného rozvoje.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Hodnocení strategie udržitelného rozvoje. KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.12.2005 KOM(2005) 658 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Hodnocení strategie udržitelného rozvoje Akční platforma CS CS SDĚLENÍ

Více

Ke smlouvě cestou kompromisů

Ke smlouvě cestou kompromisů Alexandr Vondra místopředseda vlády pro evropské záležitosti si v EU váží ducha spolupráce Evropan, str. 5 Iva Holmerová předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČSL JEP píše o nových

Více

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24 MVDr. MILAN MALENA, ústřední ředitel Státní veterinární správy JE PŘESVĚDČEN O POTŘEBĚ PŘÍSNÝCH KONTROL, KTERÉ DÁLE PROHLUBUJÍ OCHRANU SPOTŘEBITELŮ str. 8 ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI

Více

Od žní na konferenci Severní Amerika EU

Od žní na konferenci Severní Amerika EU AGRO_srpen_noviny.qxd 8/13/07 5:39 PM Stránka 1 Interspar nesplňuje podmnínky zákona o potravinách Strana 3 Renezance konopí a jeho návrat na česká pole Strana 21 Genetika pomáhá indickým farmářům k lepším

Více

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY MONITORING EVROPSKÉ LEGISLATIVY 2004 2005 PETRA KUCHYŇKOVÁ, ONDŘEJ KRUTÍLEK CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY BRNO 2006 CDK 2006 ISBN 80-7325-073-X STRUČNÝ

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ JE ZAJÍMAVOU ALTERNATIVOU I V OBLASTI PĚSTOVÁNÍ OBILOVIN, KDE DOKÁŽE VYUŽÍT I MINORITNÍ DRUHY A ODRŮDY. str.

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ JE ZAJÍMAVOU ALTERNATIVOU I V OBLASTI PĚSTOVÁNÍ OBILOVIN, KDE DOKÁŽE VYUŽÍT I MINORITNÍ DRUHY A ODRŮDY. str. MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ A PGRLF PŘIPRAVILY PRO ZEMĚDĚLCE A DALŠÍ ZÁJEMCE KOMPLEXNÍ ŘADU NOVÝCH PROGRAMŮ str. 10 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ JE ZAJÍMAVOU ALTERNATIVOU I V OBLASTI PĚSTOVÁNÍ OBILOVIN, KDE DOKÁŽE

Více

Z OBSAHU: Silnější rámec pro jednotnou energetickou politiku Debaty v Německu o kapacitních trzích pokračují Dřívější start MSR podpořen

Z OBSAHU: Silnější rámec pro jednotnou energetickou politiku Debaty v Německu o kapacitních trzích pokračují Dřívější start MSR podpořen Z OBSAHU: Silnější rámec pro jednotnou energetickou politiku Debaty v Německu o kapacitních trzích pokračují Dřívější start MSR podpořen VÁŽENÍ ČTENÁŘI, v době, kdy je ohrožen transport plynu do Evropy

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace z listopadu. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z listopadu. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z listopadu Vinařský věstník 11 2013 Obsah: Zprávy Z EU 2 Z MZe ČR, Z AK ČR 6 Z PK ČR 10 Z Monitoringu EU europoslance Hynka Fajmona září 2013 15 Vinařství v Argentině

Více

Kvalita projektů zaměřených na odpady stoupá. Řídící výbor OP Životní prostředí potvrdil kvalitu projektů vázajících se k odpadovému hospodářství.

Kvalita projektů zaměřených na odpady stoupá. Řídící výbor OP Životní prostředí potvrdil kvalitu projektů vázajících se k odpadovému hospodářství. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 3 I BŘEZEN 2010 I zdarma I www.opzp.cz Problémem je zejména nadměrná administrativa spojená s evidováním projektů OPŽP v tzv. systému ISPROFIN,

Více