Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Evironment 8/6.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Evironment 8/6."

Transkript

1 Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Evironment 8/ POCC/CCC měsíční Po Radě: Nové členské země x EU Kompenzace x konkurence EU... 5 Zelená fiskalita pro zemědělství?... 5 Rozpočet v EP... 6 EP žádá direktivu o bioodpadu... 6 Nové nebezpečí pro pšenici... 6 Cargill a drůbež v Rusku... 6 UK farmář bezpečnost?... 7 Dánsko farmy, další konsolidace... 7 Vývoz US ethanolu... 7 COPA, COGECA Pracovní skupina Evironment 8/6. Niels Peter Noerring nechal schválit program a zápis z poslední schůze a pak požádal účastníky, aby se představili (bylo zde asi polovina nových lidí). Prvním hlavním bodem byla Biodiversita, a zde měla komentáře Tania, která udělala přehled o Zeleném týdnu (končil v sobotu), kde za C/C udělalo NFU opět velkou prezentaci a Peter Kendall zde uvedl příklady práce NFU za poslední rok. Také řada delegací počínaje francouzskou FNSEA, španělskou Asaja a německou DBV, byly přítomny. Stánek C/C byl podle Tania velmi navštěvovaný, zde předloženy fotografie. Antonia se připojila k poděkování organizacím, které se o výstavu zasloužily. 3.2.b. Strategie pro obnova biosféry - podpora biodiversity v 3. zemích (dost kontroverzní téma, protože chybí jakýkoliv plán financování, ČZ váhají, je příliš mnoho problémů doma). C/C zde zatím nemá pozici u Strategie 2020, ale má určité cíle, které předloží jako diskusní body na poradním výboru. Většina organizací se přimlouvá pro trvalé zdůrazňování role zemědělství pro biodiversitu. Ale jak říká britský zástupce, monitoring je obtížný a nákladný. Také francouzský zástupce doporučuje (APCA) 5 bodů: - řízení (podobně jako u nitrátů) - úhrada farmářům za námahu - genetický fond - evidence půdy - konkrétní příspěvky zemědělské praxe pro biodiversitu. Je třeba sem zapojit více výsledků od výzkumu a rozvoje, ukazatele klima, či uhlík. Pro biodiversitu sice existuje celá řada indikátorů, ale jen obtížně vyhodnocených. Jak správně radit farmářům, při stále se měnících podmínkách je velmi komplexní úkol. Rakouský zástupce zde uvádí, že ani extenzivní produkce není nejvýhodnější. Je to neustálý problém s NGO, které tvrdí, že extenzivní produkce je jedinou cestou, ale nikde není prakticky žádná evidence na podporu. 1

2 Jak je to s financováním strategie 2020, mělo by se nejprve rozhodnout kolik peněz na to bude vyhrazeno a podle toho upravit cíle. Na této schůzi zastupuje Španělsko také předseda pracovní skupiny lesy, Valero, který zde experty seznámil s výsledky diskuse o ztrátách biodiversity v EU. Komentoval to jen slovy, že nebyla udělána žádná vědecká studie a je tedy nerozumné mluvit o ztrátách bez podkladů a důkazů. Franci při této příležitosti kritizuje DG Agri. Zpráva o biodiversitě má být předložena v EP, ale Dg Agri přenechala veškerou iniciativu DG Envir. 3.3.c EEA prezentace na Komisi. Evropská environmentální agentura předkládá Komisi zprávu, ale celá řada zástupců se ptá, jestli je pozitivní a jaké příklady jsou zde uvedeny. Ve zprávě se sice konstatuje, že dvě třetiny hmyzu, ptáků a zvířat závisí více či méně na zemědělské činnosti. To není nikde zdůrazněno. 3.3.d Konzervace pastvin Zde se především řešila otázka 5 let, pokud je pastvina ponechána v tomto stavu po dobu 5 let, je považována za trvanlivou farmář by měl mít možnost udělat s půdou co je zapotřebí. Při takovémto pravidlu nemá možnost. CAP Přehled jako v jiných skupinách udělala Shelby. Otázkou, která se zde řešila byly především veřejné služby sektoru. Ostatní prezentaci jste měli již vícekrát z ostatních pracovních skupin. Pekka po skončení informoval, že poslední debata v EP byla velmi příznivá. U otázky financování byla podpora udržení rozpočtu. Problémem zůstává možnost spolu financování, což při současné ekonomické situaci je velmi problematické. V obecné diskusi se probraly LFA, kde C/C zastává pozici udržet ve II. Pilíři. Pro Francouze je nutnost udržet podmíněnost (cross/compliance) na dnešní úrovni. Zdůraznit roli ekonomickou a sociální na venkově. Zajistit podporu spotřebitelů, ne NGO, ty se soustřeďují jen na environmentální požadavky, bez ohledu na produkci. Pro Španěly je aktuální otázka opouštění půdy, riziko se zvyšuje Klimatické změny. Zde udělala komentáře Antonia. Hlavním bodem zde byla otázka LULUCF (Land use, land use change, forest). Dokument probíraný v dubnu. 1. skupina v rámci Klima je vedená DG Envir. Tato otázka byla již projednána částečně v WP lesy. Příspěvky zde uvedlo Rakousko, Slovinsko, NFU, Asaja, FNSEA a C/C chce na jejich základě připravit poznámky a přinutit DG Agri k určité pozici. Valero k tomu řekl, že byl na Komisi na zvláštní pracovní skupině, kde se jednalo o tom jaká bude pozice EU po Kodani a jak na to bude reagovat sektor Lesy a zemědělství. Stěžoval si na problémy, které zde dělají NGO, které vyžadují při schvalování projektů rozvedení rozdílů mezi zemědělstvím a lesy (uhlíkový dopad). 2. otázka materiálů ze dřeva opět konfrontace s NGO. Dřevěné produkty jsou zde představovány jako nejvhodnější náhrada za jiné tradiční materiály. Rumunský zástupce. Je to poprvé, co se objevil na nějaké pracovní skupině. Jeho projev byl spíš politický. Řekla, že třetina zemědělství nefunguje a nepracuje, třetina představuje jen samoživitelskou roli a třetina je intenzivní zemědělství, podobně je to také s lesy. Sektory nefungují, jednak kvůli ekonomické krizi, ale také kvůli EU legislativě (80 /ha podpora) a vládá nedává letos nic. Podobně produkce bio (představuje 1% produkce a vše jde na export - do Německa). CAP nic nedělá pro změnu k lepšímu. Britský zástupce hájí zájem výkonných farem. Výkonnost je nejlepší odpověď na snižování emisí. K tomu se připojuje obnovitelná energie. Antonia k tomu říká, že všude se zkoumá především CO2, ale ne ostatní plyny (6) a jejich skladování. Předseda říká, že diskuse o LULUCF musí pokračovat Direktiva ETS primární zpracování, krmiva (suchá), jaká je pozice C/C? Je zde riziko, že produkce se přesune mimo EU, ale to povede jen k dalšímu volnému vypouštění GHG v 3. zemích Direktiva Goteborg dobré farmářské praktiky - cíle především pro sektory mléka a krmiv Bílá kniha přizpůsobení se klimatickým změnám. Antonia 2

3 Diskuse začala vloni v prosinci v hlavní skupině. Bylo rozhodnuto o vytvoření celé řady podskupin, ale od té doby se prakticky nic nestalo. C/C chce vědět od Komise jak si dál představuje fungování této skupiny a jaké akce se připravují. Francouzský zástupce zde sděluje, že mají vlastní národní plán adaptace na klimatické změny žádají ostatní organizace, aby zaslaly příklady do sekretariátu. Ten má sloužit jako výměnný bod pro informace Studie DG Agri živočišná produkce: příprava. Studie je prováděna externí organizací, C/C sem poslalo několik expertů pro detailní otázky. C/C se již 6 měsíců ptá Komise, kdy bude organizováno setkání, zatím zůstalo bez odpovědi dotaz na poradní výbor. 4. Informace: Raport Auditního dvora Studie o výkonnosti agro-environmnetálních opatření. Publikace mají být koncem roku spojené s doporučením. WFD strategie (CIS WFD - water frame directive). Celá řada organizací s účastní pracovních skupin v tomto rámci. - ochrana vody, - CAP reforma a voda (veřejná konzultace ) jak zlepšit, jak propojit. Pracovní skupina ředitelů WD C/C není spokojena s postupem ani se složením. Také skupina kritizuje, že má jen jednoho člověka v kontrole cross-compliance u vody. Informace o připravovaných konferencích a seminářích. 17. a 18.6.v Bruselu: Voda a biodiversita Konference v Louvain la Neuve (B) Posílení politiky vody Podobná v Bruselu Workshop: ekonomické hodnocení, záplavy, zranitelnost 25. a Gent, věnováno výhradně záplavám. Potřeba expertů z členských zemí, kteří by na konferenci chtěli hájit zájmy farmářů. POCC/CCC měsíční Schůzi vedl pro změnu Thomas Memmert (předseda CCC), Pekka byl až do 11. hodin v EP. Thomas nechal schválit program, kde španělský zástupce družstev požádal o dodatečné projednání bodu o složení konzultačních skupin na Komisi, což jak se na konec schůze ukázalo, je stále bod, který trápí řadu organizací. Ale k tomuto bodu později. Zápis schválen rovněž bez připomínek, a tak se přikročilo k informačnímu bodu Zelený týden, který proběhl minulý týden na Komisi a o kterém opět informovala (jako na pracovní skupině Environment) Antonia. Referát byl prakticky stejný, jak jsem ho popsal v referátu z pracovní skupiny. Jedinou novinkou zde bylo konečné vydání nové brožury Farming biodiversity, která zatím byla přeložena do angličtiny, francouzštiny a němčiny. Další jazyky budou následovat. Bod 4. Klimatické změny. A) ETS direktiva. Stejné téma jako na pracovní skupině prostředí s tím, že zde byla větší diskuse okolo unikání uhlíku a kterých sektorů se to týká. Pro většinu se jedná jen o patření pro velké podniky, nebo zpracovatelský průmysl (spotřeba nad 25m KWh), ve Francii pak také pro velké sušárny krmiv a v řadě zemí kontrolované vytápění skleníků. B) LULUCF stejný referát jako na pracovní skupině Prostředí. Diskuse krátká. 6. příprava presidií 24. a a) výběr nového pokladníka. Peter Vrisk, který do konce června nahradil dřívějšího předsedu Bruni (Cogeca), končí a v dalším období má být podle starých pravidel předsedou někdo z Copy (pravidelné střídání). O novém vedoucím by se mělo rozhodnout na prezidiu, ale zatím nedošel žádný návrh na kandidáta. b) Podobná je situace ve finančním výboru, kam se hledají dva noví zástupci, také ze strany Copy. c) Akce provedené v hledání řešení u Direktivy Rady 2008/120/EC a stanovení minimálních standardů při ochraně vepřů. Oproti dřívější diskusi, se v současné době nezaznamenal prakticky žádný vývoj. Stalo se něco v jednotlivých zemích? 3

4 Španělský zástupce žádá, aby organizace byly solidární a požádaly o výjimku. Sektor má problémy, nejsou prostředky na nutné investice. d) Příprava debaty s Komisařem obchodu Karel de Guchte, ve čtvrtek (24.6.) odpoledne. Belgický Komisař byl požádán jak sekretariátem, tak Boerenbond, aby přišel vysvětlit současný postoj DG k WTO a hlavně k jednání Mercosur. Tento bod se samozřejmě trochu zvrtl a přidalo se sem další vysvětlení o současném WTO a Mercosur, které bylo stanoveno jako bod 7. Dánsko se chce soustředit kromě toho na obchodní rozhovory s Asií (export masa). Ale ostatní říkají, že by se mělo jednat o celkové obchodní politice EU. Země Jižní Ameriky, především Brazílie, tlačí na další jednání, když nejde WTO, tak přes Mercosur. Michael (IRL) k tomu říká, že Barroso a Zapatero (španělský premiér) chtějí dohodu s Mercosur, DG Trade s tímto postupem moc nesouhlasí. Shelby to doplňuje poznámkami, které jsem uvedl z dřívějších krátkých POCC. Nic nového se neděje, ale k požadavku USA o větším přístupu na trh se přidala nyní tak Austrálie, proti je Brazílie a Čína, EU s de Guchte někde uprostřed. Pozice se spíš utvrzují. G 20 má mít koncem června další schůzi a Mercosur počátkem července v Argentině rovněž setkání. Opakovala, že pro EU je zde nebezpečí hlavně u masa (všeho), problém pokud se zvýší dovozy, bude to mít velký tlak na další snížení cen, bez ohledu na standardy, dále obilí a cukr (ethanol). Zazněl zde požadavek aktualizovat dopady, případných dohod na rovnováhu EU produkce, tlak na ceny (až 40%), Shelby řekla, že vše zaktualizuje. Někteří si myslí, že by se neměla veškerá liberalizace úplně odmítat, ale spíš chtít od dovážených produktů stejné standardy jako jsou v EU (a zde požádat o posudky DG Sanco). V 11. hodin přišel Pekka zpátky ze zemědělského výboru EP. e) GMO Arnaut Vývoj není příliš znatelný. Další časový rozvrh je 13.7 speciální výbor, 14.7 jednání ve výboru EP Environment. Diskuse zde prakticky nebyla. f) IFAP 23.6 mají mít Výkonný výbor, ale neočekává se, že na něm budou udělány zásadní závěry. 5. CAP po Příští kolo 19. a konference v Bruselu, na ní má podle Pekky dostat C/C celkem 53 míst (ale to není ještě potvrzeno). Vzhledem k tomu, že celá řada organizací kritizovala rozdělení míst na poradní schůzi minulý týden (3.6.), snažil se Pekka udělat dojem, že přinutí Komisi aby dala farmářským organizacím více míst (celkem k dispozici ), ale samotný klíč rozdělení nesdělil. Po zkušenosti (negativní) z minulého rozdělení jsem mu napsal, že to je nepřijatelné a pokud se to bude opakovat, požádám o zařazení jako program presidia. Rozhodnutí bylo naprosto neprůhledné a prakticky nebyla jiná možnost, jak to ovlivnit. Španělé měli podobný problém a to také souvisí s rozdělením míst na poradních skupinách. Pekka dále informoval, že se účastnil konference ELO (vlastníků půdy), kde měl hlavní projev Franz Fischler, jeho bývalý vedoucí kabinetu se má stát novým předsedou ELO. Pekka k tomu řekl, že byl překvapen do jaké míry se pozice ELO přiblížila k pozici C/C u budoucího tvaru CAP a také v požadavcích na budoucí rozpočet. Na konferenci rovněž vystoupila celá řada MP s, a ti mluvili prakticky všichni ve prospěch silného CAP. Pekka dále řekl, že Komise je zatím dost rozdělena okolo dalšího vývoje CAP, DG zemědělství (Ciolos), rozpočtu (polský Komisař), Sanco (Dalli) jsou pro, ale celá řada DG a Komisařů mají jiné požadavky (Výzkum, obchod). 9. Workshop Zemědělské trhy - Franceszca udělala referát, poukázala na připravovaný program, je sem přihlášena již většina zástupců. 10. Letošní kongres 4. až Pekka slíbil, že konečný program bude rozeslán nejpozději počátkem příštího týdne. Debat okolo příspěvků a placení. Španělé upozornili na velmi špatnou finanční situaci farmářů, která se podle nich projeví také na účasti. Chtěli vyjádření, zda se nemá opět uvažovat o sponzorech. Jako to udělali oni v zimě na kongresu v Zaragoze, kde dostali podpory nejen od místní regionální vlády Arragon, ale také od bank a některých zpracovatelských podniků. Pekka k tomu řekl, že tato otázka se diskutovala vloni, ale byla většinou odmítnuta (sponzorem měla být Syngenta). Komise slíbila také určitou podporu (50%). 8. TSE mapa. Pasquale. 4

5 Meziservisní diskuse na Komisi pokračuje. Současnými diskusními body je pokračování zákazu živočišných proteinů v krmivech a monitoring dobytka. V loňském roce bylo v celé EU méně než 100 případů což vede k úvaze, že by se mohl zvýšit věk testovaných zvířat (test stojí 45 průměrně). Případný legislativní návrh až koncem Požadavek na úpravu počtu expertů v poradních skupinách. Pekka zde argumentoval tím, že je sice fakt, že na některých skupinách zůstane pár míst volných, ale pokud bude C/C dávat požadavek na větší počet poradenských míst, musí nejprve všechna přidělená naplnit, a to se nestává. Riziko je, že se Komise rozhodne místa hradit úplně a to organizace v žádném případě neutáhnou. Nicméně bude tento bod znovu zařazen na další procedurální jednání s DG Agri. Po Radě: Nové členské země x EU15 Po dalším zasedání Rady se ukazuje, jak komplikované budou další jednání o rozdělení PP a rozpočtu. Drtivá většina zemí je pro udržení silné CAP. Většina je také pro udržení stejné výše CAP i po UK je zásadně proti a chce snížení rozpočtu a jeho reorientaci. Polsko, podobně jako většina nových členských zemí, chce ukončení historických referencí a nové rozdělení od 1. ledna V roce 2013 budou průměrné PP v EU na hektar, v nových tento průměr bude jen okolo 180. Většina ministrů vidí nutnost revize rozdělení, ale jak řekl francouzský Mze Le Maire, jak to udělat a v jakém rytmu. Také německé ministryně Aigner je pro vyrovnání, ale musí proběhnout progresivně, aby měli farmáři čas se přizpůsobit. Ve stejném článku je také odvolání na březnovou konferenci v Brně, kde všechny přítomné země tvrdě odmítají jakoukoliv přechodnou dobu po A podobně tyto země odmítly také spolufinancování. Kompenzace x konkurence EU Vedle Rady v Merida se sešli také experti zvláštního výboru v Bruselu, pod vedením španělského předsednictví, aby hledali odpověď na konkurenční pozici evropského zemědělství. Celkem 20 zemí podpořilo španělský návrh na kompenzace, které by měly vyrovnat váhu všech opatření a standardů, které musejí evropští farmáři dodržovat (ochrana zvířat, zdraví, ochrana prostředí, PPP). Velké země jako Francie a Německo tuto iniciativu podpořily s tím, že se musí více podpořit evropský model zemědělství a to nejen na domácí půdě, ale také ve třetích zemích. Tato většina se rovněž vyslovila pro požadavek, aby se podobné normy vyžadovaly i pro dovážené produkty. Rada v Lucemburku, 29. června by se měla zabývat těmito normami. Liberální země (UK, Holandsko, ČR, Dánsko a Švédsko), tento krok nepodpořily. Tvrdí, že lepší konkurenční pozice se dá dosáhnout inovacemi. Zelená fiskalita pro zemědělství? Na tiskové konferenci koncem května prohlásil Komisař pro fiskální otázky, Algirdas Semeta, že je potřeba rozumně zahrnout farmáře do diskuse okolo uhlíkové otázky, ale tak, aby se vyhnuli obtížím. Podle Komisaře bude mít každá země minimální úroveň stanovenou. Biopaliva budou méně zdaněna než fosilní a také nafta používaná farmáři a rybáři bude méně zdaněna. Studie dopadu jsou připraveny s použitím různých cen od 4 do 30 za tunu. Největší pozornost má opce 20 /t. Debata má být v kolegiu Komise 23. června, kdy má být rozhodnuto o časovém rozvrhu návrhu. Ale během této debaty nebudou předloženy žádná čísla, řekl mluvčí Komise. 5

6 Rozpočet v EP Po dřívější diskusi okolo raportu skotského poslance Lyon, ke kterému bylo přes 700 poznámek se ukazuje, že i když většina poslanců je pro udržení rozpočtu ve stejné výši, není stále jisté, jak bude skutečný rozpočet vypadat. V poslední debatě se dokonce ozvaly hlasy, aby se vzhledem k důležitosti politiky, žádal rozpočet vyšší (Španělský poslanec Garcia a irský Dodds). Lyon po této rozpravě přišel se více pragmatickým přístupem. Řekl, že rozpočet musí mít důvěru veřejnosti a zachovat rovnováhu v době, kdy všechny země jsou zaměřeny na úspory. Také v Parlamentu byla otázka vyrovnání PP mezi zeměmi EU projednána, ale i tam se objevuje většinový požadavek na nové objektivní kriteria a přechodné období pro zavádění. Kromě toho také jiné kriterium pro pilíř 2 a větší propojenost na environment. EP žádá direktivu o bioodpadu Komise toto opatření žádala již dříve, ale nenarazila na pochopení u Rady. A tady se opět projevuje jiná vůle Parlamentu, který chce tyto podmínky změnit. Environmentální výbor EP hlasoval minulý týden o návrhu portugalského poslance Fernandes, ve kterém se požaduje specifická direktiva pro bio odpad. Nová legislativa má zavést povinné rozdělování odpadu v členských zemích, a má být založeno na klasifikaci kvalitativní, pro různé typy odpadu a různé typy kompostu. Farmy budou tak zdrojem velké části kompostovaného bio odpadu. EP požaduje revizi současné legislativy a novou direktivu do konce letošního roku. Tato direktiva by pak měla doplnit místo mezi direktivou vody, obnovitelné energie a skládek. Nové nebezpečí pro pšenici. Čtyři nové mutace Ug 99, smrtícího patogenu známého jako rez stébla, překonaly existující genetický odpor, který byl vyvinut na ochranu pšenice. Výzkumníci říkají, že fungus se pohybuje tak rychle, že je velmi obtížné ho kontrolovat někdy je jeho rychlost až 160 km za den. Mutovaný patogen by podle vědců mohl být větším nebezpečím než původní Ug99. Variace objevená v Keni jeden rok, vedla k epidemii rok následující. Červenohnědý fungus, přenášený větrem, zdecimoval přes 80% úrody pšenice v Keni a vědci mají za to, že 90% druhů pšenic používaných ve světě není odolných vůči Ug99. První stopy Ug99 byly objeveny v roce 1999 v Ugandě, ale také v Keni, Etiopii, Sudánu, Jemenu a Iránu. Podle vědců se šíří zatím především do jižní Asie. Vývoj nákazy a její možné šíření do všech hlavních oblastí Afriky, ale také do střední Asie a na Kavkaz a do Indie. Patogen, který se dostane do pšenice zničí její živicí systém. Je příčinou toho, že se rostlina zlomí a může vést k zničení celé úrody. Otázkou opět zůstává, zda budou poličtí představitelé připraveni dát dostatečné prostředky na boj proti všem novým nemocem a nákazám. Pšenice představuje primární zdroj kalorií pro většinu lidstva, její podíl na produkci obilnin ve světě je přes 30% a přes 44% obilí užitého na potraviny. Celkově představuje pšenice 20% kalorií, které člověk spotřebuje každý den. Pokud se problém vymkne z kontroly, pak ani masové nasazení chemikálií jej nezastaví, tvrdí vědci. Cargill a drůbež v Rusku Americká společnost působící v agrifood sektoru nyní investuje do vybudování velkého řetězce na produkci a zpracování drůbežího masa v Rusku. Investice, která se buduje v oblasti Jefremov, 330 km jižně od Moskvy, byla původně zaměřena jen na dodávky kuřecích masa pro McDonald, které až dosud byly prováděny z provozoven ve Francii (Orleans). Nová investice má být dokončena do konce příštího roku a bude mít kapacitu zpracovaných produktů pro ruský trh. Kromě drůbeže se 6

7 soustředí Cargill i na jiné příležitosti v potravinovém řetězci a službách v Rusku. Cargill chce rovněž prosadit lepší lokální dodávky kvalitního drůbežího masa. Firma rovněž dodává olej pro všechny restaurace McDonald v Rusku a chce obě operace propojit. UK farmář bezpečnost? Farmáři mají největší procento zranění či smrtících úrazů ze všech oborů, tvrdí se ve zprávě HSE (Health and Safety Executive). V UK za posledních 10 let zahynulo 455 farmářů kvůli nehodám a to znamená, že ročně tak přijde o život okolo 50 lidí. Což je daleko víc než ve stavebnictví, které bývá považováno za nebezpečné. Při posledním průzkumu, který provedla HSE se ukazuje, že 29% farmářů má obavy z rizik nehod, 18% tuto obavu nesdílí. Většina farmářů (60%) nevidí výši nákladů jako bariéru na zlepšení bezpečnosti. Ve zprávě HSE se říká, že ve všech ostatních oborech se počet nehod každým rokem snižuje, u farmářů je toto číslo prakticky neměnné. To se připočítává faktu, že farmář většinou pracuje sám, používá silné stroje ale také, že většina farmářů je starších. Tři hlavní příčiny smrtících nehod je doprava (24%), pády z výšky (17%) a střet s pohybujícími se nebo padajícími předměty (15%). Každým rokem je také usmrceno několik dětí, za posledních 10 let to bylo 43 Všechny mladší než 18 let. Zemědělství zaměstnává méně než 1,5% pracovníků UK, jejich podíl na zraněních nebo smrti je 15 20%. HSE připravila pro letošní rok propagační kampaň na osvětu a školení ve snaze snížit počet nehod v zemi. Dánsko farmy, další konsolidace Poslední přehled ukazuje, že farmy se zvětšují, zvyšuje se na nich počet zvířat, ale celkově je farem méně. Průměrná farma měla v roce kusů dobytka a vepřů, v roce 2008 to bylo 104 a Za posledních 20 let se velikost prakticky zdvojnásobila z 34 ha na 63,4 ha. Přes pětinu farem má dnes více než 100 ha, v roce 1989 to byla je jedna z 25 farem. Počet farem klesal za poslední rok o dalších 5% a nyní je v Dánsku farem. V 2009 bylo v Dánsku 5000 farem s vepři, což je o 13% méně než v 2008 (5 800). U farem s dobytkem byl pokles o 11% z v 2008 na v Vývoz US ethanolu S velkým rozvojem vývozu US ethanolu za posledních pár měsíců, ukazuje na změny na světovém trhu. USA byl čistý dovozce v posledním desetiletí, ale nyní se stále zvyšuje domácí produkce a tak hledá nové trhy v cizině. Brazílie tento trend nevidí nijak ráda, kritizuje USA za to, že dává sektoru ročně podpory ve výši 6 mld dolarů (4,9 mld ) při zachování dovozních bariér. Jen za březen 2010 vyvezly USA 46 m galonů ethanolu, oproti pouhým 4 m v březnu Pokud udrží současný trend vývozu, pak by mohl letos dosáhnout 330 m galonů. Kanada a Holandsko jsou největšími dovozci amerického ethanolu. Ten je dodáván i do zemí, které dříve žádná biopaliva nekupovaly, jako Nigerie a Spojené arabské emiráty. Dokonce Brazílie dováží nyní americký ethanol, podobně jako ethanol z Indie. Ceny jsou hlavním důvodem. Brazílie dosud tvrdila, že její produkty jsou nejlevnější, ale podle studie se ukazuje že výstupní cena z rafinerie v Iowa je o 50 centů nižší za galon, než cena brazilská. A v průběhu února byl rozdíl až 1,17 dolarů za galon. Domácí spotřeba v USA je saturována, spotřeba má nyní strop 10% v míchání. Tomu odpovídá produkční kapacita 12,5 13,5 mld galonů ethanolu, ale celá řada produkčních kapacit stále přichází do provozu. Producentské lobby požaduje zvýšení stropu na 15%. 7

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Med 15/11

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Med 15/11 Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Med 15/11... 1 Pracovní skupina Zemědělství a prostředí 16.11.... 3 Presidency COPA 18.11 společně s presidentem Velebou... 6 POCC/CCC 19/11.... 7 Platby odstraněny

Více

COPA, COGECA. Kvalita zemědělské produkce 8.3. Obsah:

COPA, COGECA. Kvalita zemědělské produkce 8.3. Obsah: Obsah: COPA, COGECA... 1 Kvalita zemědělské produkce 8.3... 1 CCC koordinační výbor Cogeca. 9.3.10... 3 Pracovní skupina Rozvoj venkova 10.3.... 5 POCC/ CCC 12.3... 10 GMO... 11 Strategie 2020 zemědělství

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Lesy 29.11.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Lesy 29.11. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Lesy 29.11... 1 Pracovní skupina Mléko 1.12... 3 Presidium Cogeca 2.12... 4 Společné presidium Copa-Cogeca ze zástupcem největšího bloku stran v EP, PPE... 6 Pokračování

Více

Pracovní skupina presidium Cogeca, pozice ke CAP 2013 a presidium Copa, vše 4.5.

Pracovní skupina presidium Cogeca, pozice ke CAP 2013 a presidium Copa, vše 4.5. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina presidium Cogeca, pozice ke CAP 2013 a presidium Copa, vše 4.5.... 1 Zvláštní pracovní skupina Zjednodušení SZP CAP simplification 5.5.... 4 POCC/CCC Měsíční 6.5...

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Květiny a ornamentální rostliny 9.10.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Květiny a ornamentální rostliny 9.10. Obsah: COPA, COGECA... 1 EP nový hráč v CAP... 12 Lisabonská dohoda... 12 FR. družstva lépe vzdorují krizi... 12 Pohyb cen mléka... 13 EU schválila dovoz nových GMO... 13 EU podporuje nové řízení opatření

Více

18.10.2009 Určeno všem členům

18.10.2009 Určeno všem členům Obsah: COPA, COGECA... 1 Francie: modernizace diskuse vázne... 9 EP a rozpočet 2010... 9 Reforma CAP pojištění... 9 Pozorovatelna cen Ovoce + zelenina (FR)... 10 US chce EU před WTO panel kvůli chlorovaným

Více

Henri Brichart uvítal všechny, kteří to stihli včas a pro ostatní vyžádal shovívavost.

Henri Brichart uvítal všechny, kteří to stihli včas a pro ostatní vyžádal shovívavost. Obsah: COPA, COGECA... 1 Setkání ministrů v Paříži... 11 Německo,Francie lví podíl podpory mléka... 12 GMO bude otázka zdraví... 12 Nová Komise - větší ochrana?... 12 Dánsko vepři... 12 NL spojování v

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Bioenergie/biotechnologie 13.2.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Bioenergie/biotechnologie 13.2. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Bioenergie/biotechnologie 13.2... 1 Pracovní skupina RV a politika po 2013 14.2... 2 Pracovní skupina Víno 15.2.... 4 Presidium Cogeca a presidium Copa 16.2. a

Více

Zprávy z Bruselu ze dne 12. 7. 2009

Zprávy z Bruselu ze dne 12. 7. 2009 Zprávy z Bruselu ze dne 12. 7. 2009 OBSAH: Zprávy z Bruselu ze dne 12. 7. 2009... 1 COPA, COGECA... 1 Francie a Německo kvóty... 11 GMO... 11 Brazílie propojení v sektoru drůbeže... 11 Nový Komisař rozpočtu...

Více

Welfare quality project a užití indikátorů ochrany seminář 13.9. C/C

Welfare quality project a užití indikátorů ochrany seminář 13.9. C/C Obsah: COPA, COGECA... 1 Welfare quality project a užití indikátorů ochrany seminář 13.9. C/C... 1 Seminář: Bezpečnost potravy společná odpovědnost- budoucnost inspekcí masa. 14.9... 4 Družstevní koordinační

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Ovce a kozy 14.6.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Ovce a kozy 14.6. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Ovce a kozy 14.6.... 1 POCC/CCC 17.6... 3 LULUCF zvláštní skupina Prostředí. 18.6... 4 Komise a uniformita plateb... 7 CAP a regiony... 7 PP platby dříve (Fr.

Více

Obsah: COPA, COGECA. Copa-Cogeca worshop spolupráce s EFSA 6.6.

Obsah: COPA, COGECA. Copa-Cogeca worshop spolupráce s EFSA 6.6. Obsah: COPA, COGECA... 1 Copa-Cogeca worshop spolupráce s EFSA 6.6... 1 Pracovní skupina Potravinový řetězec (FC) 7.6... 2 Pracovní skupina Potraviny 8.6... 4 Pracovní skupina Zajištění kvality 9.6....

Více

Obsah: COPA, COGECA. Zemědělský barometr návrh národních organizací. 24.1.

Obsah: COPA, COGECA. Zemědělský barometr návrh národních organizací. 24.1. Obsah: COPA, COGECA... 1 Zemědělský barometr návrh národních organizací. 24.1... 1 Pracovní skupina Ovoce a zelenina 26.1... 3 POCC-CCC měsíční 27.1... 6 PP flat rate... 8 Globální tlak na potraviny přehnaný...

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Hovězí 14.12.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Hovězí 14.12. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Hovězí 14.12... 1 Geopa 15.12. plenární zasedání... 3 CCC družstevní koordinační výbor 15.12... 4 POCC/CCC měsíční 16.12... 6 UK ministr kritizuje CAP... 8 EU

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Včely, med 15.2.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Včely, med 15.2. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Včely, med 15.2... 1 Business Fórum 16.2. Cogeca... 3 Presidium Cogeca 17.2... 5 POCC/CCC 18.2... 7 CAP rozdělení západ - východ... 9 GMO pokračování... 9 Zelenání

Více

Pracovní skupina Pojištění a sociální otázky v zemědělství 17. a 18.5.

Pracovní skupina Pojištění a sociální otázky v zemědělství 17. a 18.5. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Pojištění a sociální otázky v zemědělství 17. a 18.5.... 1 Pracovní skupina Zdraví ochrana zvířat. 19.5... 6 Pracovní skupina ad hoc Víno 20.5... 8 POCC/CCC 21.5...

Více

Zprávy z 4. 10. 2009

Zprávy z 4. 10. 2009 Zprávy z 4. 10. 2009 Obsah: COPA, COGECA... 1 Paříž připravuje regulaci... 11 Francie musí vést zemědělství... 12 5,7 mld specifických podpor... 12 FNSEA a Sarkozy... 12 EU víno... 13 FAO... 13 EFSA a

Více

Obsah: COPA, COGECA. POCC/CCC měsíční společně s ECOSOC, 22.02.

Obsah: COPA, COGECA. POCC/CCC měsíční společně s ECOSOC, 22.02. Obsah: COPA, COGECA... 1 POCC/CCC měsíční společně s ECOSOC, 22.02.... 1 Pracovní skupina Krmiva 23.2.... 3 Workshop Udržitelné užití lesů v Evropě- 2011 rok lesů. 24.2... 5 Pracovní skupina Pojištění

Více

Obsah: COPA, COGECA. Koordinační výbor Cogeca 23.11.

Obsah: COPA, COGECA. Koordinační výbor Cogeca 23.11. Obsah: COPA, COGECA... 1 Komise CAP 3 pilíře?... 8 Obsese klimatem a realita potravin... 8 Německo sektor masa... 8 Francie přebytek klesá... 9 Irsko - GMO, příjmy... 9 Dánsko ilegální dovoz chemikálií...

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc Nitrátová směrnice a voda. 17.2.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc Nitrátová směrnice a voda. 17.2. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina ad hoc Nitrátová směrnice a voda. 17.2.... 1 POCC/CCC 19.2... 3 Intervence pšenice?... 5 Polsko klece... 5 Irsko sliby u SFP... 5 Bio progres FR... 6 Vepřové DK:

Více

Obsah: COPA, COGECA. Zpracoval: ing. Karel Matoušek, Brusel

Obsah: COPA, COGECA. Zpracoval: ing. Karel Matoušek, Brusel Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Bioenergie/biotechnologie. 28.6... 2 Pracovní skupina Krmiva 29.6.... 4 Pracovní skupina Legální otázky 30.6.... 6 Příští CAP včetně pojištění... 8 Zveřejnění

Více

Copa, Cogeca 5 mld - CAP? G-8 v dubnu Distribuce- ceny bez vztahu. Cairns a EU - mléko. Sója a alternativy

Copa, Cogeca 5 mld - CAP? G-8 v dubnu Distribuce- ceny bez vztahu. Cairns a EU - mléko. Sója a alternativy Copa, Cogeca 5 mld - CAP? G-8 v dubnu Distribuce- ceny bez vztahu Jihozápad Evropy WTO- Brazílie x USA Cairns a EU - mléko Řecko Fond solidarity OSN v Madridu krize potravy Sója a alternativy Propagace

Více

COPA, COGECA. Pracovní skupina Environment 22.02. OBSAH:

COPA, COGECA. Pracovní skupina Environment 22.02. OBSAH: OBSAH: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Environment 22.02.... 1 Voda... 2 Presidium Cogeca 24.2., Business forum 25.2. a kongres Coag 26.2. (to bylo navíc), Zaragoza, Španělsko... 6 COPA, COGECA Pracovní

Více

První podskupina se má zabývat vyhodnocením environmentálním dopadu a vypracovat rádce pro principy, podle nichž má skupina pracovat.

První podskupina se má zabývat vyhodnocením environmentálním dopadu a vypracovat rádce pro principy, podle nichž má skupina pracovat. Obsah: COPA, COGECA... 1 Obecné zprávy... 10 MEPs podpora intervenci... 10 Zemědělský výbor EP... 10 Rumunsko chce Komisaře zemědělství co Fischer-Boel?... 11 EU a GMO... 11 Direktiva půdy odložena...

Více

Ad hoc pracovní skupina Klimatické změny a zemědělství a lesnictví 14.9.

Ad hoc pracovní skupina Klimatické změny a zemědělství a lesnictví 14.9. Zprávy z Bruselu ze dne 20.9.2009 OBSAH: Zprávy z Bruselu ze dne 20.9.2009... 1 COPA COGECA... 1 Rada Německo a Francie... 6 Ceny odpovědnost členských zemí a Komise... 6 Barroso GMO pravidla... 7 Komisařka

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Hovězí 28.11.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Hovězí 28.11. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Hovězí 28.11... 1 Pracovní skupina Bio produkce 29/11... 2 Pracovní skupina Ovce a kozy 30.11.... 4 Presidium Cogeca 1.12... 5 Společně s Copa. 2.12.... 6 Obecné

Více

Pracovní skupina Lepší fungování dodavatelských vztahů potravin v EU 26.1.

Pracovní skupina Lepší fungování dodavatelských vztahů potravin v EU 26.1. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Lepší fungování dodavatelských vztahů potravin v EU 26.1... 1 CAP po 2013. 27.1.... 3 Pracovní skupina Ovoce a zelenina 28.1... 5 POCC-CCC 29.1.... 8 Borchardt

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní seminář PPP Tuta absoluta. 21. 6.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní seminář PPP Tuta absoluta. 21. 6. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní seminář PPP Tuta absoluta. 21. 6... 1 Pracovní skupina Brambory 22. 6.... 3 Životní prostředí environment 23. 6... 5 Pracovní skupina Sušená krmiva 24. 6... 7 CAP únik

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Bio produkce 11.4.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Bio produkce 11.4. Obsah: COPA, COGECA...1 Pracovní skupina Bio produkce 11.4...1 Pracovní skupina Reprodukce/šlechtění dobytka 12.4....2 Pracovní skupina Ovoce a zelenina 13.4....4 Pracovní skupina Lesy 14.5...5 Pracovní

Více

Obsah: COPA, COGECA. Určeno všem členům. Pracovní skupina Hovězí 18/5.

Obsah: COPA, COGECA. Určeno všem členům. Pracovní skupina Hovězí 18/5. Obsah: COPA, COGECA... 1 CAP - zjednodušení... 9 Zemědělství klíč ke Kodani... 10 Lamy světu chybí vize agri-obchodu... 10 EU GM politika- krmiva ztrácí 2,5 mld ročně... 10 Obilí předpověď... 11 Poptávka

Více