Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Evironment 8/6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Evironment 8/6."

Transkript

1 Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Evironment 8/ POCC/CCC měsíční Po Radě: Nové členské země x EU Kompenzace x konkurence EU... 5 Zelená fiskalita pro zemědělství?... 5 Rozpočet v EP... 6 EP žádá direktivu o bioodpadu... 6 Nové nebezpečí pro pšenici... 6 Cargill a drůbež v Rusku... 6 UK farmář bezpečnost?... 7 Dánsko farmy, další konsolidace... 7 Vývoz US ethanolu... 7 COPA, COGECA Pracovní skupina Evironment 8/6. Niels Peter Noerring nechal schválit program a zápis z poslední schůze a pak požádal účastníky, aby se představili (bylo zde asi polovina nových lidí). Prvním hlavním bodem byla Biodiversita, a zde měla komentáře Tania, která udělala přehled o Zeleném týdnu (končil v sobotu), kde za C/C udělalo NFU opět velkou prezentaci a Peter Kendall zde uvedl příklady práce NFU za poslední rok. Také řada delegací počínaje francouzskou FNSEA, španělskou Asaja a německou DBV, byly přítomny. Stánek C/C byl podle Tania velmi navštěvovaný, zde předloženy fotografie. Antonia se připojila k poděkování organizacím, které se o výstavu zasloužily. 3.2.b. Strategie pro obnova biosféry - podpora biodiversity v 3. zemích (dost kontroverzní téma, protože chybí jakýkoliv plán financování, ČZ váhají, je příliš mnoho problémů doma). C/C zde zatím nemá pozici u Strategie 2020, ale má určité cíle, které předloží jako diskusní body na poradním výboru. Většina organizací se přimlouvá pro trvalé zdůrazňování role zemědělství pro biodiversitu. Ale jak říká britský zástupce, monitoring je obtížný a nákladný. Také francouzský zástupce doporučuje (APCA) 5 bodů: - řízení (podobně jako u nitrátů) - úhrada farmářům za námahu - genetický fond - evidence půdy - konkrétní příspěvky zemědělské praxe pro biodiversitu. Je třeba sem zapojit více výsledků od výzkumu a rozvoje, ukazatele klima, či uhlík. Pro biodiversitu sice existuje celá řada indikátorů, ale jen obtížně vyhodnocených. Jak správně radit farmářům, při stále se měnících podmínkách je velmi komplexní úkol. Rakouský zástupce zde uvádí, že ani extenzivní produkce není nejvýhodnější. Je to neustálý problém s NGO, které tvrdí, že extenzivní produkce je jedinou cestou, ale nikde není prakticky žádná evidence na podporu. 1

2 Jak je to s financováním strategie 2020, mělo by se nejprve rozhodnout kolik peněz na to bude vyhrazeno a podle toho upravit cíle. Na této schůzi zastupuje Španělsko také předseda pracovní skupiny lesy, Valero, který zde experty seznámil s výsledky diskuse o ztrátách biodiversity v EU. Komentoval to jen slovy, že nebyla udělána žádná vědecká studie a je tedy nerozumné mluvit o ztrátách bez podkladů a důkazů. Franci při této příležitosti kritizuje DG Agri. Zpráva o biodiversitě má být předložena v EP, ale Dg Agri přenechala veškerou iniciativu DG Envir. 3.3.c EEA prezentace na Komisi. Evropská environmentální agentura předkládá Komisi zprávu, ale celá řada zástupců se ptá, jestli je pozitivní a jaké příklady jsou zde uvedeny. Ve zprávě se sice konstatuje, že dvě třetiny hmyzu, ptáků a zvířat závisí více či méně na zemědělské činnosti. To není nikde zdůrazněno. 3.3.d Konzervace pastvin Zde se především řešila otázka 5 let, pokud je pastvina ponechána v tomto stavu po dobu 5 let, je považována za trvanlivou farmář by měl mít možnost udělat s půdou co je zapotřebí. Při takovémto pravidlu nemá možnost. CAP Přehled jako v jiných skupinách udělala Shelby. Otázkou, která se zde řešila byly především veřejné služby sektoru. Ostatní prezentaci jste měli již vícekrát z ostatních pracovních skupin. Pekka po skončení informoval, že poslední debata v EP byla velmi příznivá. U otázky financování byla podpora udržení rozpočtu. Problémem zůstává možnost spolu financování, což při současné ekonomické situaci je velmi problematické. V obecné diskusi se probraly LFA, kde C/C zastává pozici udržet ve II. Pilíři. Pro Francouze je nutnost udržet podmíněnost (cross/compliance) na dnešní úrovni. Zdůraznit roli ekonomickou a sociální na venkově. Zajistit podporu spotřebitelů, ne NGO, ty se soustřeďují jen na environmentální požadavky, bez ohledu na produkci. Pro Španěly je aktuální otázka opouštění půdy, riziko se zvyšuje Klimatické změny. Zde udělala komentáře Antonia. Hlavním bodem zde byla otázka LULUCF (Land use, land use change, forest). Dokument probíraný v dubnu. 1. skupina v rámci Klima je vedená DG Envir. Tato otázka byla již projednána částečně v WP lesy. Příspěvky zde uvedlo Rakousko, Slovinsko, NFU, Asaja, FNSEA a C/C chce na jejich základě připravit poznámky a přinutit DG Agri k určité pozici. Valero k tomu řekl, že byl na Komisi na zvláštní pracovní skupině, kde se jednalo o tom jaká bude pozice EU po Kodani a jak na to bude reagovat sektor Lesy a zemědělství. Stěžoval si na problémy, které zde dělají NGO, které vyžadují při schvalování projektů rozvedení rozdílů mezi zemědělstvím a lesy (uhlíkový dopad). 2. otázka materiálů ze dřeva opět konfrontace s NGO. Dřevěné produkty jsou zde představovány jako nejvhodnější náhrada za jiné tradiční materiály. Rumunský zástupce. Je to poprvé, co se objevil na nějaké pracovní skupině. Jeho projev byl spíš politický. Řekla, že třetina zemědělství nefunguje a nepracuje, třetina představuje jen samoživitelskou roli a třetina je intenzivní zemědělství, podobně je to také s lesy. Sektory nefungují, jednak kvůli ekonomické krizi, ale také kvůli EU legislativě (80 /ha podpora) a vládá nedává letos nic. Podobně produkce bio (představuje 1% produkce a vše jde na export - do Německa). CAP nic nedělá pro změnu k lepšímu. Britský zástupce hájí zájem výkonných farem. Výkonnost je nejlepší odpověď na snižování emisí. K tomu se připojuje obnovitelná energie. Antonia k tomu říká, že všude se zkoumá především CO2, ale ne ostatní plyny (6) a jejich skladování. Předseda říká, že diskuse o LULUCF musí pokračovat Direktiva ETS primární zpracování, krmiva (suchá), jaká je pozice C/C? Je zde riziko, že produkce se přesune mimo EU, ale to povede jen k dalšímu volnému vypouštění GHG v 3. zemích Direktiva Goteborg dobré farmářské praktiky - cíle především pro sektory mléka a krmiv Bílá kniha přizpůsobení se klimatickým změnám. Antonia 2

3 Diskuse začala vloni v prosinci v hlavní skupině. Bylo rozhodnuto o vytvoření celé řady podskupin, ale od té doby se prakticky nic nestalo. C/C chce vědět od Komise jak si dál představuje fungování této skupiny a jaké akce se připravují. Francouzský zástupce zde sděluje, že mají vlastní národní plán adaptace na klimatické změny žádají ostatní organizace, aby zaslaly příklady do sekretariátu. Ten má sloužit jako výměnný bod pro informace Studie DG Agri živočišná produkce: příprava. Studie je prováděna externí organizací, C/C sem poslalo několik expertů pro detailní otázky. C/C se již 6 měsíců ptá Komise, kdy bude organizováno setkání, zatím zůstalo bez odpovědi dotaz na poradní výbor. 4. Informace: Raport Auditního dvora Studie o výkonnosti agro-environmnetálních opatření. Publikace mají být koncem roku spojené s doporučením. WFD strategie (CIS WFD - water frame directive). Celá řada organizací s účastní pracovních skupin v tomto rámci. - ochrana vody, - CAP reforma a voda (veřejná konzultace ) jak zlepšit, jak propojit. Pracovní skupina ředitelů WD C/C není spokojena s postupem ani se složením. Také skupina kritizuje, že má jen jednoho člověka v kontrole cross-compliance u vody. Informace o připravovaných konferencích a seminářích. 17. a 18.6.v Bruselu: Voda a biodiversita Konference v Louvain la Neuve (B) Posílení politiky vody Podobná v Bruselu Workshop: ekonomické hodnocení, záplavy, zranitelnost 25. a Gent, věnováno výhradně záplavám. Potřeba expertů z členských zemí, kteří by na konferenci chtěli hájit zájmy farmářů. POCC/CCC měsíční Schůzi vedl pro změnu Thomas Memmert (předseda CCC), Pekka byl až do 11. hodin v EP. Thomas nechal schválit program, kde španělský zástupce družstev požádal o dodatečné projednání bodu o složení konzultačních skupin na Komisi, což jak se na konec schůze ukázalo, je stále bod, který trápí řadu organizací. Ale k tomuto bodu později. Zápis schválen rovněž bez připomínek, a tak se přikročilo k informačnímu bodu Zelený týden, který proběhl minulý týden na Komisi a o kterém opět informovala (jako na pracovní skupině Environment) Antonia. Referát byl prakticky stejný, jak jsem ho popsal v referátu z pracovní skupiny. Jedinou novinkou zde bylo konečné vydání nové brožury Farming biodiversity, která zatím byla přeložena do angličtiny, francouzštiny a němčiny. Další jazyky budou následovat. Bod 4. Klimatické změny. A) ETS direktiva. Stejné téma jako na pracovní skupině prostředí s tím, že zde byla větší diskuse okolo unikání uhlíku a kterých sektorů se to týká. Pro většinu se jedná jen o patření pro velké podniky, nebo zpracovatelský průmysl (spotřeba nad 25m KWh), ve Francii pak také pro velké sušárny krmiv a v řadě zemí kontrolované vytápění skleníků. B) LULUCF stejný referát jako na pracovní skupině Prostředí. Diskuse krátká. 6. příprava presidií 24. a a) výběr nového pokladníka. Peter Vrisk, který do konce června nahradil dřívějšího předsedu Bruni (Cogeca), končí a v dalším období má být podle starých pravidel předsedou někdo z Copy (pravidelné střídání). O novém vedoucím by se mělo rozhodnout na prezidiu, ale zatím nedošel žádný návrh na kandidáta. b) Podobná je situace ve finančním výboru, kam se hledají dva noví zástupci, také ze strany Copy. c) Akce provedené v hledání řešení u Direktivy Rady 2008/120/EC a stanovení minimálních standardů při ochraně vepřů. Oproti dřívější diskusi, se v současné době nezaznamenal prakticky žádný vývoj. Stalo se něco v jednotlivých zemích? 3

4 Španělský zástupce žádá, aby organizace byly solidární a požádaly o výjimku. Sektor má problémy, nejsou prostředky na nutné investice. d) Příprava debaty s Komisařem obchodu Karel de Guchte, ve čtvrtek (24.6.) odpoledne. Belgický Komisař byl požádán jak sekretariátem, tak Boerenbond, aby přišel vysvětlit současný postoj DG k WTO a hlavně k jednání Mercosur. Tento bod se samozřejmě trochu zvrtl a přidalo se sem další vysvětlení o současném WTO a Mercosur, které bylo stanoveno jako bod 7. Dánsko se chce soustředit kromě toho na obchodní rozhovory s Asií (export masa). Ale ostatní říkají, že by se mělo jednat o celkové obchodní politice EU. Země Jižní Ameriky, především Brazílie, tlačí na další jednání, když nejde WTO, tak přes Mercosur. Michael (IRL) k tomu říká, že Barroso a Zapatero (španělský premiér) chtějí dohodu s Mercosur, DG Trade s tímto postupem moc nesouhlasí. Shelby to doplňuje poznámkami, které jsem uvedl z dřívějších krátkých POCC. Nic nového se neděje, ale k požadavku USA o větším přístupu na trh se přidala nyní tak Austrálie, proti je Brazílie a Čína, EU s de Guchte někde uprostřed. Pozice se spíš utvrzují. G 20 má mít koncem června další schůzi a Mercosur počátkem července v Argentině rovněž setkání. Opakovala, že pro EU je zde nebezpečí hlavně u masa (všeho), problém pokud se zvýší dovozy, bude to mít velký tlak na další snížení cen, bez ohledu na standardy, dále obilí a cukr (ethanol). Zazněl zde požadavek aktualizovat dopady, případných dohod na rovnováhu EU produkce, tlak na ceny (až 40%), Shelby řekla, že vše zaktualizuje. Někteří si myslí, že by se neměla veškerá liberalizace úplně odmítat, ale spíš chtít od dovážených produktů stejné standardy jako jsou v EU (a zde požádat o posudky DG Sanco). V 11. hodin přišel Pekka zpátky ze zemědělského výboru EP. e) GMO Arnaut Vývoj není příliš znatelný. Další časový rozvrh je 13.7 speciální výbor, 14.7 jednání ve výboru EP Environment. Diskuse zde prakticky nebyla. f) IFAP 23.6 mají mít Výkonný výbor, ale neočekává se, že na něm budou udělány zásadní závěry. 5. CAP po Příští kolo 19. a konference v Bruselu, na ní má podle Pekky dostat C/C celkem 53 míst (ale to není ještě potvrzeno). Vzhledem k tomu, že celá řada organizací kritizovala rozdělení míst na poradní schůzi minulý týden (3.6.), snažil se Pekka udělat dojem, že přinutí Komisi aby dala farmářským organizacím více míst (celkem k dispozici ), ale samotný klíč rozdělení nesdělil. Po zkušenosti (negativní) z minulého rozdělení jsem mu napsal, že to je nepřijatelné a pokud se to bude opakovat, požádám o zařazení jako program presidia. Rozhodnutí bylo naprosto neprůhledné a prakticky nebyla jiná možnost, jak to ovlivnit. Španělé měli podobný problém a to také souvisí s rozdělením míst na poradních skupinách. Pekka dále informoval, že se účastnil konference ELO (vlastníků půdy), kde měl hlavní projev Franz Fischler, jeho bývalý vedoucí kabinetu se má stát novým předsedou ELO. Pekka k tomu řekl, že byl překvapen do jaké míry se pozice ELO přiblížila k pozici C/C u budoucího tvaru CAP a také v požadavcích na budoucí rozpočet. Na konferenci rovněž vystoupila celá řada MP s, a ti mluvili prakticky všichni ve prospěch silného CAP. Pekka dále řekl, že Komise je zatím dost rozdělena okolo dalšího vývoje CAP, DG zemědělství (Ciolos), rozpočtu (polský Komisař), Sanco (Dalli) jsou pro, ale celá řada DG a Komisařů mají jiné požadavky (Výzkum, obchod). 9. Workshop Zemědělské trhy - Franceszca udělala referát, poukázala na připravovaný program, je sem přihlášena již většina zástupců. 10. Letošní kongres 4. až Pekka slíbil, že konečný program bude rozeslán nejpozději počátkem příštího týdne. Debat okolo příspěvků a placení. Španělé upozornili na velmi špatnou finanční situaci farmářů, která se podle nich projeví také na účasti. Chtěli vyjádření, zda se nemá opět uvažovat o sponzorech. Jako to udělali oni v zimě na kongresu v Zaragoze, kde dostali podpory nejen od místní regionální vlády Arragon, ale také od bank a některých zpracovatelských podniků. Pekka k tomu řekl, že tato otázka se diskutovala vloni, ale byla většinou odmítnuta (sponzorem měla být Syngenta). Komise slíbila také určitou podporu (50%). 8. TSE mapa. Pasquale. 4

5 Meziservisní diskuse na Komisi pokračuje. Současnými diskusními body je pokračování zákazu živočišných proteinů v krmivech a monitoring dobytka. V loňském roce bylo v celé EU méně než 100 případů což vede k úvaze, že by se mohl zvýšit věk testovaných zvířat (test stojí 45 průměrně). Případný legislativní návrh až koncem Požadavek na úpravu počtu expertů v poradních skupinách. Pekka zde argumentoval tím, že je sice fakt, že na některých skupinách zůstane pár míst volných, ale pokud bude C/C dávat požadavek na větší počet poradenských míst, musí nejprve všechna přidělená naplnit, a to se nestává. Riziko je, že se Komise rozhodne místa hradit úplně a to organizace v žádném případě neutáhnou. Nicméně bude tento bod znovu zařazen na další procedurální jednání s DG Agri. Po Radě: Nové členské země x EU15 Po dalším zasedání Rady se ukazuje, jak komplikované budou další jednání o rozdělení PP a rozpočtu. Drtivá většina zemí je pro udržení silné CAP. Většina je také pro udržení stejné výše CAP i po UK je zásadně proti a chce snížení rozpočtu a jeho reorientaci. Polsko, podobně jako většina nových členských zemí, chce ukončení historických referencí a nové rozdělení od 1. ledna V roce 2013 budou průměrné PP v EU na hektar, v nových tento průměr bude jen okolo 180. Většina ministrů vidí nutnost revize rozdělení, ale jak řekl francouzský Mze Le Maire, jak to udělat a v jakém rytmu. Také německé ministryně Aigner je pro vyrovnání, ale musí proběhnout progresivně, aby měli farmáři čas se přizpůsobit. Ve stejném článku je také odvolání na březnovou konferenci v Brně, kde všechny přítomné země tvrdě odmítají jakoukoliv přechodnou dobu po A podobně tyto země odmítly také spolufinancování. Kompenzace x konkurence EU Vedle Rady v Merida se sešli také experti zvláštního výboru v Bruselu, pod vedením španělského předsednictví, aby hledali odpověď na konkurenční pozici evropského zemědělství. Celkem 20 zemí podpořilo španělský návrh na kompenzace, které by měly vyrovnat váhu všech opatření a standardů, které musejí evropští farmáři dodržovat (ochrana zvířat, zdraví, ochrana prostředí, PPP). Velké země jako Francie a Německo tuto iniciativu podpořily s tím, že se musí více podpořit evropský model zemědělství a to nejen na domácí půdě, ale také ve třetích zemích. Tato většina se rovněž vyslovila pro požadavek, aby se podobné normy vyžadovaly i pro dovážené produkty. Rada v Lucemburku, 29. června by se měla zabývat těmito normami. Liberální země (UK, Holandsko, ČR, Dánsko a Švédsko), tento krok nepodpořily. Tvrdí, že lepší konkurenční pozice se dá dosáhnout inovacemi. Zelená fiskalita pro zemědělství? Na tiskové konferenci koncem května prohlásil Komisař pro fiskální otázky, Algirdas Semeta, že je potřeba rozumně zahrnout farmáře do diskuse okolo uhlíkové otázky, ale tak, aby se vyhnuli obtížím. Podle Komisaře bude mít každá země minimální úroveň stanovenou. Biopaliva budou méně zdaněna než fosilní a také nafta používaná farmáři a rybáři bude méně zdaněna. Studie dopadu jsou připraveny s použitím různých cen od 4 do 30 za tunu. Největší pozornost má opce 20 /t. Debata má být v kolegiu Komise 23. června, kdy má být rozhodnuto o časovém rozvrhu návrhu. Ale během této debaty nebudou předloženy žádná čísla, řekl mluvčí Komise. 5

6 Rozpočet v EP Po dřívější diskusi okolo raportu skotského poslance Lyon, ke kterému bylo přes 700 poznámek se ukazuje, že i když většina poslanců je pro udržení rozpočtu ve stejné výši, není stále jisté, jak bude skutečný rozpočet vypadat. V poslední debatě se dokonce ozvaly hlasy, aby se vzhledem k důležitosti politiky, žádal rozpočet vyšší (Španělský poslanec Garcia a irský Dodds). Lyon po této rozpravě přišel se více pragmatickým přístupem. Řekl, že rozpočet musí mít důvěru veřejnosti a zachovat rovnováhu v době, kdy všechny země jsou zaměřeny na úspory. Také v Parlamentu byla otázka vyrovnání PP mezi zeměmi EU projednána, ale i tam se objevuje většinový požadavek na nové objektivní kriteria a přechodné období pro zavádění. Kromě toho také jiné kriterium pro pilíř 2 a větší propojenost na environment. EP žádá direktivu o bioodpadu Komise toto opatření žádala již dříve, ale nenarazila na pochopení u Rady. A tady se opět projevuje jiná vůle Parlamentu, který chce tyto podmínky změnit. Environmentální výbor EP hlasoval minulý týden o návrhu portugalského poslance Fernandes, ve kterém se požaduje specifická direktiva pro bio odpad. Nová legislativa má zavést povinné rozdělování odpadu v členských zemích, a má být založeno na klasifikaci kvalitativní, pro různé typy odpadu a různé typy kompostu. Farmy budou tak zdrojem velké části kompostovaného bio odpadu. EP požaduje revizi současné legislativy a novou direktivu do konce letošního roku. Tato direktiva by pak měla doplnit místo mezi direktivou vody, obnovitelné energie a skládek. Nové nebezpečí pro pšenici. Čtyři nové mutace Ug 99, smrtícího patogenu známého jako rez stébla, překonaly existující genetický odpor, který byl vyvinut na ochranu pšenice. Výzkumníci říkají, že fungus se pohybuje tak rychle, že je velmi obtížné ho kontrolovat někdy je jeho rychlost až 160 km za den. Mutovaný patogen by podle vědců mohl být větším nebezpečím než původní Ug99. Variace objevená v Keni jeden rok, vedla k epidemii rok následující. Červenohnědý fungus, přenášený větrem, zdecimoval přes 80% úrody pšenice v Keni a vědci mají za to, že 90% druhů pšenic používaných ve světě není odolných vůči Ug99. První stopy Ug99 byly objeveny v roce 1999 v Ugandě, ale také v Keni, Etiopii, Sudánu, Jemenu a Iránu. Podle vědců se šíří zatím především do jižní Asie. Vývoj nákazy a její možné šíření do všech hlavních oblastí Afriky, ale také do střední Asie a na Kavkaz a do Indie. Patogen, který se dostane do pšenice zničí její živicí systém. Je příčinou toho, že se rostlina zlomí a může vést k zničení celé úrody. Otázkou opět zůstává, zda budou poličtí představitelé připraveni dát dostatečné prostředky na boj proti všem novým nemocem a nákazám. Pšenice představuje primární zdroj kalorií pro většinu lidstva, její podíl na produkci obilnin ve světě je přes 30% a přes 44% obilí užitého na potraviny. Celkově představuje pšenice 20% kalorií, které člověk spotřebuje každý den. Pokud se problém vymkne z kontroly, pak ani masové nasazení chemikálií jej nezastaví, tvrdí vědci. Cargill a drůbež v Rusku Americká společnost působící v agrifood sektoru nyní investuje do vybudování velkého řetězce na produkci a zpracování drůbežího masa v Rusku. Investice, která se buduje v oblasti Jefremov, 330 km jižně od Moskvy, byla původně zaměřena jen na dodávky kuřecích masa pro McDonald, které až dosud byly prováděny z provozoven ve Francii (Orleans). Nová investice má být dokončena do konce příštího roku a bude mít kapacitu zpracovaných produktů pro ruský trh. Kromě drůbeže se 6

7 soustředí Cargill i na jiné příležitosti v potravinovém řetězci a službách v Rusku. Cargill chce rovněž prosadit lepší lokální dodávky kvalitního drůbežího masa. Firma rovněž dodává olej pro všechny restaurace McDonald v Rusku a chce obě operace propojit. UK farmář bezpečnost? Farmáři mají největší procento zranění či smrtících úrazů ze všech oborů, tvrdí se ve zprávě HSE (Health and Safety Executive). V UK za posledních 10 let zahynulo 455 farmářů kvůli nehodám a to znamená, že ročně tak přijde o život okolo 50 lidí. Což je daleko víc než ve stavebnictví, které bývá považováno za nebezpečné. Při posledním průzkumu, který provedla HSE se ukazuje, že 29% farmářů má obavy z rizik nehod, 18% tuto obavu nesdílí. Většina farmářů (60%) nevidí výši nákladů jako bariéru na zlepšení bezpečnosti. Ve zprávě HSE se říká, že ve všech ostatních oborech se počet nehod každým rokem snižuje, u farmářů je toto číslo prakticky neměnné. To se připočítává faktu, že farmář většinou pracuje sám, používá silné stroje ale také, že většina farmářů je starších. Tři hlavní příčiny smrtících nehod je doprava (24%), pády z výšky (17%) a střet s pohybujícími se nebo padajícími předměty (15%). Každým rokem je také usmrceno několik dětí, za posledních 10 let to bylo 43 Všechny mladší než 18 let. Zemědělství zaměstnává méně než 1,5% pracovníků UK, jejich podíl na zraněních nebo smrti je 15 20%. HSE připravila pro letošní rok propagační kampaň na osvětu a školení ve snaze snížit počet nehod v zemi. Dánsko farmy, další konsolidace Poslední přehled ukazuje, že farmy se zvětšují, zvyšuje se na nich počet zvířat, ale celkově je farem méně. Průměrná farma měla v roce kusů dobytka a vepřů, v roce 2008 to bylo 104 a Za posledních 20 let se velikost prakticky zdvojnásobila z 34 ha na 63,4 ha. Přes pětinu farem má dnes více než 100 ha, v roce 1989 to byla je jedna z 25 farem. Počet farem klesal za poslední rok o dalších 5% a nyní je v Dánsku farem. V 2009 bylo v Dánsku 5000 farem s vepři, což je o 13% méně než v 2008 (5 800). U farem s dobytkem byl pokles o 11% z v 2008 na v Vývoz US ethanolu S velkým rozvojem vývozu US ethanolu za posledních pár měsíců, ukazuje na změny na světovém trhu. USA byl čistý dovozce v posledním desetiletí, ale nyní se stále zvyšuje domácí produkce a tak hledá nové trhy v cizině. Brazílie tento trend nevidí nijak ráda, kritizuje USA za to, že dává sektoru ročně podpory ve výši 6 mld dolarů (4,9 mld ) při zachování dovozních bariér. Jen za březen 2010 vyvezly USA 46 m galonů ethanolu, oproti pouhým 4 m v březnu Pokud udrží současný trend vývozu, pak by mohl letos dosáhnout 330 m galonů. Kanada a Holandsko jsou největšími dovozci amerického ethanolu. Ten je dodáván i do zemí, které dříve žádná biopaliva nekupovaly, jako Nigerie a Spojené arabské emiráty. Dokonce Brazílie dováží nyní americký ethanol, podobně jako ethanol z Indie. Ceny jsou hlavním důvodem. Brazílie dosud tvrdila, že její produkty jsou nejlevnější, ale podle studie se ukazuje že výstupní cena z rafinerie v Iowa je o 50 centů nižší za galon, než cena brazilská. A v průběhu února byl rozdíl až 1,17 dolarů za galon. Domácí spotřeba v USA je saturována, spotřeba má nyní strop 10% v míchání. Tomu odpovídá produkční kapacita 12,5 13,5 mld galonů ethanolu, ale celá řada produkčních kapacit stále přichází do provozu. Producentské lobby požaduje zvýšení stropu na 15%. 7

Obsah: COPA, COGECA. Seminář Změna užití půdy vztah k produkci biopaliv 3.5.

Obsah: COPA, COGECA. Seminář Změna užití půdy vztah k produkci biopaliv 3.5. Obsah: COPA, COGECA... 1 Seminář Změna užití půdy vztah k produkci biopaliv 3.5.... 1 Pracovní skupina Vepřové 5.5... 2 POCC/CCC 6.5... 4 500 m výdajů vracení peněz do Bruselu... 6 GMO - ČZ špatná data...

Více

Copa, Cogeca Světové ceny mléka Maroko- zemědělský rozpočet + 58% mléka dopady. Vepřové - vývoj

Copa, Cogeca Světové ceny mléka Maroko- zemědělský rozpočet + 58% mléka dopady. Vepřové - vývoj Copa, Cogeca Světové ceny mléka Maroko- zemědělský rozpočet + 58% Zabezpečit potravu UK EU x Brazílie 2. generace biopaliv Deregulace trhu mléka dopady Vepřové - vývoj US struktury farem FNSEA COPA, COGECA

Více

Stručná zpráva ze zasedání obchodně-ekonomického výboru EDA Brusel, 16.04.2008

Stručná zpráva ze zasedání obchodně-ekonomického výboru EDA Brusel, 16.04.2008 Stručná zpráva ze zasedání obchodně-ekonomického výboru EDA Brusel, 16.04.2008 Účast: B,DE,DK,FI,PL,SW,F,IT,IR,UK, NL,CZ (ing.kopáček-čmsm, ing.vaclíková-madeta) EDA: B.Masure, Joop Kleibeuker, Tijn van

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Zdraví a ochrana zvířat 8.11.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Zdraví a ochrana zvířat 8.11. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Zdraví a ochrana zvířat 8.11... 1 Pracovní skupina Osiva 10/11... 3 Copa-Geopa/Effat sociální dialog 10/11... 5 POCC/CCC 12/11.... 6 Mléko redukční plán... 8 Rada

Více

COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3. OBSAH:

COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3. OBSAH: OBSAH: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3... 1 Pokračování ad hoc skupiny CAP po 2013 a POCC/CCC 1.4.... 3 Členské země potřeba nástrojů na překonání krize... 5 Sarkozy návrat CAP?...

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Potraviny 23.01.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Potraviny 23.01. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Potraviny 23.01... 1 POCC/CCC 26/1.... 4 Pracovní skupina ad hoc Produkty z mé farmy, 27/1... 6 Drůbež Brazílie... 7 Ceny vepřového Německo... 7 Ceny hnojiv...

Více

České předsednictví v EU priority ČR

České předsednictví v EU priority ČR České předsednictví v EU priority ČR Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10.2008 Úvodem ČR bude pokračovat v řešení běžících úkolů a řešit zavádění finální podoby legislativních návrhů v rámci Kontroly

Více

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 3. listopad 2010, Pardubice BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky hluboká tradice a výrazné úspěchy ČR leader v

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Víno 11.5.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Víno 11.5. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Víno 11.5.... 1 POCC/CCC 13.5... 2 UK příjmy klesly i v 2010... 4 Chorvatsko... 4 Obilí... 4 Sucho USA, Německo... 4 Počasí ničí produkci drůbeže... 5 Francie

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Zemědělská politika a její dopady Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Osnova prezentace Situace v zemědělské výrobě ČR Reforma SZP Aktuální stav českého zem. Po vstupu do EÚ v r 2004 díky dotacím

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Ovce a kozy, 10.1.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Ovce a kozy, 10.1. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Ovce a kozy, 10.1.... 1 Pracovní příprava na zasedání Komise k CAP 2013. 11.1.... 3 POCC/CCC 14.1... 5 Trhy-finance... 6 Termínové trhy jak dále?... 6 G20 FNSEA...

Více

Obsah: COPA, COGECA. Presidium Cogeca 22.9.

Obsah: COPA, COGECA. Presidium Cogeca 22.9. Obsah: COPA, COGECA... 1 Presidium Cogeca 22.9... 1 Společné presidium C/C 22/9 odpoledne (spolu s presidentem Velebou)... 2 Aktivní farmář... 4 GMO Evropský soud x Francie... 4 Mléko ČZ rozdíly... 4 Německo

Více

Zemědělská politika EU. Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost

Zemědělská politika EU. Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost Zemědělská politika EU Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost CS Od svého vzniku před více než 50 lety se společná zemědělská politika (SZP) neustále vyvíjela, aby se přizpůsobila měnícím se hospodářským,

Více

COPA, COGECA. Kvalita zemědělské produkce 8.3. Obsah:

COPA, COGECA. Kvalita zemědělské produkce 8.3. Obsah: Obsah: COPA, COGECA... 1 Kvalita zemědělské produkce 8.3... 1 CCC koordinační výbor Cogeca. 9.3.10... 3 Pracovní skupina Rozvoj venkova 10.3.... 5 POCC/ CCC 12.3... 10 GMO... 11 Strategie 2020 zemědělství

Více

Na tuto pracovní skupinu nenavazovala poradní skupina, a tak zde nebyla velká účast.

Na tuto pracovní skupinu nenavazovala poradní skupina, a tak zde nebyla velká účast. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Víno 11.7.... 1 POCC/CCC 15.7... 5 Chorvatsko... 7 Brusel chce vlastní zdroje... 7 Indie a zásoby... 7 Drůbež - FAO... 7 Německo restrukturalizace pokračuje...

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc Nitrátová směrnice a voda. 17.2.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc Nitrátová směrnice a voda. 17.2. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina ad hoc Nitrátová směrnice a voda. 17.2.... 1 POCC/CCC 19.2... 3 Intervence pšenice?... 5 Polsko klece... 5 Irsko sliby u SFP... 5 Bio progres FR... 6 Vepřové DK:

Více

Ad hoc pracovní skupina Klimatické změny a zemědělství a lesnictví 14.9.

Ad hoc pracovní skupina Klimatické změny a zemědělství a lesnictví 14.9. Zprávy z Bruselu ze dne 20.9.2009 OBSAH: Zprávy z Bruselu ze dne 20.9.2009... 1 COPA COGECA... 1 Rada Německo a Francie... 6 Ceny odpovědnost členských zemí a Komise... 6 Barroso GMO pravidla... 7 Komisařka

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Med 15/11

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Med 15/11 Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Med 15/11... 1 Pracovní skupina Zemědělství a prostředí 16.11.... 3 Presidency COPA 18.11 společně s presidentem Velebou... 6 POCC/CCC 19/11.... 7 Platby odstraněny

Více

COPA, COGECA OBSAH: POCC/CCC schůze 3.9. 09

COPA, COGECA OBSAH: POCC/CCC schůze 3.9. 09 OBSAH: COPA, COGECA... 1 Mléko v příští Radě... 3 WTO... 3 USA a mléko... 3 Pozice UK k CAP... 4 Holandsko chce zpřísnit dopravu zvířat... 4 Dodávky sóji z USA... 4 Ceny obilí v Polsku protesty... 5 Problémy

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

COPA, COGECA. Pracovní skupina Promoce 8.2. OBSAH:

COPA, COGECA. Pracovní skupina Promoce 8.2. OBSAH: OBSAH: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Promoce 8.2.... 1 Pracovní skupina Víno. 10.2.... 3 Presidency Copa 11.2. spolu s presidentem Velebou... 5 Presidium Copa 11. a 12.2. spolu s presidentem Velebou...

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Hovězí 14.12.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Hovězí 14.12. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Hovězí 14.12... 1 Geopa 15.12. plenární zasedání... 3 CCC družstevní koordinační výbor 15.12... 4 POCC/CCC měsíční 16.12... 6 UK ministr kritizuje CAP... 8 EU

Více

Obsah: COPA, COGECA. Zpracoval: Ing. Karel Matoušek

Obsah: COPA, COGECA. Zpracoval: Ing. Karel Matoušek Obsah: COPA, COGECA... 1 Paříž 22 EU - komentář... 6 Socialisté Francie jeden pilíř: potrava, zemědělství, prostředí... 6 FNSEA po 2013... 6 Francie Dánsko... 7 FAO růst cen... 7 Mléko... 7 COPA, COGECA

Více

Obsah: COPA, COGECA. POCC-CCC měsíční schůze koordinačního politického výboru 8.9.

Obsah: COPA, COGECA. POCC-CCC měsíční schůze koordinačního politického výboru 8.9. Obsah: COPA, COGECA... 1 POCC-CCC měsíční schůze koordinačního politického výboru 8.9.... 1 Seminář Copa Cogeca Komunikace CAP 9.9... 2 Užití půdy v EU strategie 2020... 5 Podpory větší monitoring... 5

Více

Výbor EP pro Zemědělství a rozvoj venkova. Moderní české zemědělství do roku 2020

Výbor EP pro Zemědělství a rozvoj venkova. Moderní české zemědělství do roku 2020 Výbor EP pro Zemědělství a rozvoj venkova Moderní české zemědělství do roku 2020 Evropský kontext SZP EU Rok 2008 Health Check pouze kosmetické změny Přetrvávají problémy: Přílišná regulace a složitost

Více

Vývoj reformy SZP 2014-2020

Vývoj reformy SZP 2014-2020 Vývoj reformy SZP 2014-2020 10. května 2012, Větrný Jeníkov Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Reforma SZP Současný stav dotací do skotu Odhad vývoje dotací v období 2014-2020 Aktuální

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V DOBĚ ROZPOČTOVÝCH ŠKRTŮ

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V DOBĚ ROZPOČTOVÝCH ŠKRTŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V DOBĚ ROZPOČTOVÝCH ŠKRTŮ Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 133. Žofínské fórum, 28. 5. 2012, Praha ILUSTRACE VÝVOJE A STAVU Po r. 1989 a posléze po r. 2004 prudké propady

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Bioenergie/biotechnologie 13.2.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Bioenergie/biotechnologie 13.2. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Bioenergie/biotechnologie 13.2... 1 Pracovní skupina RV a politika po 2013 14.2... 2 Pracovní skupina Víno 15.2.... 4 Presidium Cogeca a presidium Copa 16.2. a

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Ovce a kozy 14.6.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Ovce a kozy 14.6. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Ovce a kozy 14.6.... 1 POCC/CCC 17.6... 3 LULUCF zvláštní skupina Prostředí. 18.6... 4 Komise a uniformita plateb... 7 CAP a regiony... 7 PP platby dříve (Fr.

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Obsah: COPA, COGECA. Koordinační výbor Cogeca 23.11.

Obsah: COPA, COGECA. Koordinační výbor Cogeca 23.11. Obsah: COPA, COGECA... 1 Komise CAP 3 pilíře?... 8 Obsese klimatem a realita potravin... 8 Německo sektor masa... 8 Francie přebytek klesá... 9 Irsko - GMO, příjmy... 9 Dánsko ilegální dovoz chemikálií...

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

Obsah: COPA, COGECA. Nová platforma Světové organizace farmářů C/C 29/3.

Obsah: COPA, COGECA. Nová platforma Světové organizace farmářů C/C 29/3. Obsah: COPA, COGECA... 1 Nová platforma Světové organizace farmářů C/C 29/3.... 1 Krátká zpráva z kongresu FNSEA v ST. Malo, Francie... 2 Japonsko dopady na zemědělství... 4 Dovozy masa... 4 Obnovitelná

Více

Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy. aktuální informace z FAO

Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy. aktuální informace z FAO Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy aktuální informace z FAO Fakta Půda je základem pro produkci potravin i krmiv, paliv a technických plodin Zdravá půda je základem pro produkci zdravých potravin

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ prosinec 2015 ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Co se nám letos povedlo STR. 06 MILIARDY NA KOMODITY STR. 03 VZESTUP ČESKÉHO VÝVOZU STR. 04 PROGRAMY PRO ROK 2016 STR. 05 01 ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA: VÁŽENÍ

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina POCC/CCC měsíční.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina POCC/CCC měsíční. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina POCC/CCC měsíční.... 1 Sociální dialog Copa-Geopa 3.9... 3 CAP 2010 tržní intervence... 5 Obilí výhledy Ukrajiny... 5 GMO - Itálie... 5 US salmonella u vajec...

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Copa, Cogeca. Určeno všem členům. Copa, Cogeca Sucho a řízení vody. Plochy řepky rostou Biopalivadvojnásobek

Copa, Cogeca. Určeno všem členům. Copa, Cogeca Sucho a řízení vody. Plochy řepky rostou Biopalivadvojnásobek Copa, Cogeca Sucho a řízení vody Brazilské hovězí- Komise nic nedělá Ceny Příjmy 2006-Francie Modulace a finanční disciplína x CAP platby Mléko ve Francii Health check Vepřové publikace listopad Plochy

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/2157(INI) 17. 12. 2009. o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Zpravodaj: Stéphane Le Foll

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/2157(INI) 17. 12. 2009. o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Zpravodaj: Stéphane Le Foll EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 17. 12. 2009 2009/2157(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova Zpravodaj:

Více

Obsah: COPA, COGECA. 1. Mimořádná schůze Rozvoje venkova 6.9.

Obsah: COPA, COGECA. 1. Mimořádná schůze Rozvoje venkova 6.9. Obsah: COPA, COGECA... 1 1. Mimořádná schůze Rozvoje venkova 6.9.... 1 2. Pracovní skupina Hovězí 7.9... 3 Pracovní skupina Potraviny 8.9... 5 Pracovní skupina Lesy 9.9... 7 Pracovní skupina Brambory 10.9....

Více

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 TÉMATA: Program rozvoje venkova BIO AKADEMIE 2011 Člověk v zemědělské krajině Projekt Ekozemědělci přírodě Sluňákovské

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2014 C(2014) 1445 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012,

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Leoš Horníček Instituce a programy EU Informace ze stáže v Bruselu Školicí stáž Název: Školicí stáž Interoperabilita (dopravní část) Organizátor: Bohemia

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády Čeho chceme tedy strategií dosáhnout? Udržení tempa

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace 1) Co je v období 2014-2020 nového pro rozvoj venkova v

Více

Biotechnologie v EP. Fischler pro AgraEurope. Britská vláda a živočišná produkce(ghg)

Biotechnologie v EP. Fischler pro AgraEurope. Britská vláda a živočišná produkce(ghg) 1. Copa, Cogeca 10. Biotechnologie v EP 11. DK-salmonela ve vepřovém 12. Reforma cukru byla špatná-fr 9. EU x US hovězí 10. Fischler pro AgraEurope 11. EP a reforma CAP 10. Německo chce zmrazit kvóty mléka

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2008 KOM(2008) 307 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU

Více

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR PŮDA A OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU V EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH PŮDA JAKO VÝROBNÍ PROSTŘEDEK JEDINEČNÝ EKOSYSTÉM 13. dubna 2010, Praha ZEMĚDĚLSKÝ

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Květiny a ornamentální rostliny 18.10.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Květiny a ornamentální rostliny 18.10. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Květiny a ornamentální rostliny 18.10.... 1 Pracovní skupina Víno 19.10.... 3 Budoucnost sektoru ovoce ad hoc pracovní skupina 20.10.... 5 POCC/CCC 21.10... 7

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Semena 19.4.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Semena 19.4. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Semena 19.4... 1 Hovězí pracovní skupina 20.4... 3 Agrární komory C/C- konzultace 22.4... 5 POCC/CCC 23.4... 7 Rozpočet a CAP... 8 EFSA 2 další GMO... 9 Mladí

Více

Debata k Jednotnému evropskému patentu

Debata k Jednotnému evropskému patentu Debata k Jednotnému evropskému patentu 4. 10. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví ČR Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 1 Obsah Patentové systémy v Evropě Návrh nařízení o vytvoření jednotné patentové ochrany Návrh

Více

Mléko a mléčné produkty

Mléko a mléčné produkty Mléko a mléčné produkty i přes neustálý tlak na snižování produkce mléka zůstávají další vyhlídky pro mléčný trh a mléčné výrobky příznivé, a to díky stále rostoucí světové poptávce. Spíše se tedy očekává

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 24. března 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. 7.12.2007 PE398.537v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. 7.12.2007 PE398.537v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 7.12.2007 PE398.537v01-00 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 Návrh stanoviska Werner Langen Udržitelné zemědělství a bioplyn: Potřeba přezkoumání

Více

Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství

Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství tisková konference 3. 10. 2013 Ministerstvo zemědělství Priority oznámené při nástupu do funkce odstranění povodňových

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA NOVELA ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ 2015-2020 REFORMA FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? MUDr. Olga Sehnalová, MBA 15. května 2013, Praha poslankyně Evropského parlamentu Evropský parlament a skandál

Více

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa NĚMECKO Více Evropy Prosazuje zavedení: Evropská armáda, Evropská federace, Cesta na Mars, Evropská deklarace, Jazyk EU, Minimální mzda, Monitoring občanů, Sociální dávky, Ekonomická vláda, Regulace bank

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius)

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) SPOLEČNÁ AKCE ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) (96/636/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské

Více

Obchod s chemikáliemi - analýza hlavních překážek

Obchod s chemikáliemi - analýza hlavních překážek Obchod s chemikáliemi - analýza hlavních překážek Eva Zakševická, Petra Holovková 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu Hlavní překážky obchodu s chemikáliemi V návaznosti na závěry HLG proběhla na podzim

Více

Aktuální situace v nastavení Společné zemědělské politiky v ČR na období 2014-2020

Aktuální situace v nastavení Společné zemědělské politiky v ČR na období 2014-2020 Aktuální situace v nastavení Společné zemědělské politiky v ČR na období 2014-2020 Program rozvoje venkova Schvalovací proces PRV 2014-2020 - říjen 2014 (resp. do 3 měsíců od předložení PRV, tj. od 16.

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina zajištění kvality 2/11.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina zajištění kvality 2/11. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina zajištění kvality 2/11... 1 Pracovní skupina Rozvoj venkova 3.11.... 3 Pracovní skupina Vepřové 4.11... 5 Seminář: proteinové kultury rostliny pro budoucnost 5.11...

Více

ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY. Pavel Noskievič

ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY. Pavel Noskievič VYUŽIT ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY Pavel Noskievič Zelená kniha Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii COM (2006) 105, 8.března 2006 Tři i

Více

Zprávy z Bruselu ze dne 12. 7. 2009

Zprávy z Bruselu ze dne 12. 7. 2009 Zprávy z Bruselu ze dne 12. 7. 2009 OBSAH: Zprávy z Bruselu ze dne 12. 7. 2009... 1 COPA, COGECA... 1 Francie a Německo kvóty... 11 GMO... 11 Brazílie propojení v sektoru drůbeže... 11 Nový Komisař rozpočtu...

Více

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Každý rok Rakouská kompost&bioplynová společnost organizuje Rakouský kongres o bioplynu, podporovaný klima:aktiv, iniciativu ochrany ovzduší Ministerstva

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika 02.11.2010 Dunajská strategie Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika Další z projektů regionálního partnerství podporovaného Evropskou unií, tzv. Dunajská strategie, se

Více

První podskupina se má zabývat vyhodnocením environmentálním dopadu a vypracovat rádce pro principy, podle nichž má skupina pracovat.

První podskupina se má zabývat vyhodnocením environmentálním dopadu a vypracovat rádce pro principy, podle nichž má skupina pracovat. Obsah: COPA, COGECA... 1 Obecné zprávy... 10 MEPs podpora intervenci... 10 Zemědělský výbor EP... 10 Rumunsko chce Komisaře zemědělství co Fischer-Boel?... 11 EU a GMO... 11 Direktiva půdy odložena...

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

I N F O O Č I N N O S T I V R Á M C I E L A R D červen

I N F O O Č I N N O S T I V R Á M C I E L A R D červen I N F O O Č I N N O S T I V R Á M C I E L A R D červen EIP-AGRI WORKSHOP Evropské Inovační Partnerství, 20. červen 2014, Brusel - workshop navazoval na cyklus důležitých stakeholder konzultací organizovaných

Více

NLP II KA 10: Snížit dopady starých i současných ekologických zátěží

NLP II KA 10: Snížit dopady starých i současných ekologických zátěží NLP II KA 10: Snížit dopady starých i současných ekologických zátěží 10.1. Formulovat strategii státu k odstranění starých i současných ekologických zátěží v lesích (včetně finančního zajištění) 10.2.

Více

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné Informace k vyplňování Fiche pole 32. Kritéria pro monitoring a hodnocení stvená MAS Tato kritéria pro monitoring a hodnocení ve Fichi si stvuje sama MAS a slouží MAS pro kontrolu plnění cílů a evaluaci

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Květiny a ornamentální rostliny 9.10.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Květiny a ornamentální rostliny 9.10. Obsah: COPA, COGECA... 1 EP nový hráč v CAP... 12 Lisabonská dohoda... 12 FR. družstva lépe vzdorují krizi... 12 Pohyb cen mléka... 13 EU schválila dovoz nových GMO... 13 EU podporuje nové řízení opatření

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Obsah: COPA, COGECA. Zemědělský barometr návrh národních organizací. 24.1.

Obsah: COPA, COGECA. Zemědělský barometr návrh národních organizací. 24.1. Obsah: COPA, COGECA... 1 Zemědělský barometr návrh národních organizací. 24.1... 1 Pracovní skupina Ovoce a zelenina 26.1... 3 POCC-CCC měsíční 27.1... 6 PP flat rate... 8 Globální tlak na potraviny přehnaný...

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Lesy 29.11.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Lesy 29.11. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Lesy 29.11... 1 Pracovní skupina Mléko 1.12... 3 Presidium Cogeca 2.12... 4 Společné presidium Copa-Cogeca ze zástupcem největšího bloku stran v EP, PPE... 6 Pokračování

Více

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik.

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Mezinárodní obchod Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Příčiny vzniku mezinárodního obchodu: - Přírodní a klimatické podmínky.

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Živočišná výroba. VY_32_INOVACE_Z.2.13 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

Živočišná výroba. VY_32_INOVACE_Z.2.13 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Evropský parlament. Legislativní pravomoc Evropský parlament sdílí legislativní pravomoc s Radou Evropské unie jako rovnocenný partner.

Evropský parlament. Legislativní pravomoc Evropský parlament sdílí legislativní pravomoc s Radou Evropské unie jako rovnocenný partner. Evropský parlament Evropský parlament, jeho pravomoci a postupy Při revizích Smluv se pravomoci Evropského parlamentu v rámci evropských institucí neustále rozšiřovaly. Dnes je Evropský parlament spolutvůrcem

Více

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké RADA EVROPSKÉ UNIE Praha 14. května 2009 8436/09 (Presse 79) VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké 1. Šesté zasedání Smíšené rady Evropské unie a Mexika se

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Jméno: Martin Dočkal Datum: 26. 9. 2010 Referát na téma: GMO Geneticky modifikované organismy Geneticky modifikované organismy Člověk je od přírody pohodlný a má velkou dávku fantazie. Aby nemusel měnit

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova (PRV) Program rozvoje venkova České republiky je nástrojem pro získání finanční

Více