REFORMA SPOLEČNOSTI o.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REFORMA SPOLEČNOSTI o.s."

Transkript

1 EKONOMIKA A PENÍZE - JSME PŘIPRAVENI NA ZMĚNY? (Referát) Česká konference, Kutná Hora Dámy a pánové, dovolte mi, abych se s Vámi podělil o některé myšlenky, které rozvíjí občanské sdružení Reforma Společnosti v rámci své činnosti a které se týkají jedné z rozpracovaných kapitol navrhované reformy společnosti - ekonomiky a peněz. Dnes ze všech stran slyšíme jediné nejsou peníze, nejsou peníze, nejsou peníze. Musíme škrtat, škrtat a zase škrtat. Nakolik je a bude škrtání položek ve státním rozpočtu efektivní, zjistíme záhy všichni na vlastní kůži, což samozřejmě my, všichni tady v sále víme, protože chápeme, že naplnění státního rozpočtu se ve stávajícím systému děje z daní a čím budou platy zaměstnanců nižší, čím více se propadne HDP (protože se některé akce nebudou realizovat) a čím více nezaměstnaných a sociálně slabých občanů systém vytvoří, tím nižší budou také odvody z daní do státního rozpočtu na další rok atd. Co s tím? Buďme klidní. Naši odborníci ve vládě a v parlamentu si s tím jistě poradí. Hlavně se nenervujme - pro vládu přece pracuje NERV. A když náhodou kluci ze Strakovky najdou mezi svými hádkami a vzájemným pošťuchováním nějakou tu volnou chvilku, zase nám něco poškrtají na další rok a potom zase a zase a zase. Potom už to nebude ani potřeba vše bude vyřešeno, vše bude poškrtáno, až budeme nakonec v pr pravém ráji organizovaném tržními komsomolci.. Tak mě napadá, že si naši kluci ze Strakovky snad vzali za vzor dílo Jana Ámose Komenského a jeden z jeho velmi známých citátů:

2 Majetek jistou starostí, hodnosti prázdným dýmem, rozkoše sladkým jedem, osidly našeho zla. Dokud to lidé nechápou, honí se za stíny bez věcí, a rozplývají se sami, oddáni svým nicotnostem, v nic. Mám ale takové tušení, že i když to samozřejmě dělají v našem zájmu a pro nás, tak k naplnění tohoto odkazu jdou tak nějak od lesa.. Možná bychom se divili, pro kolik slovutných vědců a hlav pomazaných ve vědách ekonomických je novinkou, že peníze nerostou na stromech, ba dokonce, považte, nerostou ani na poli a což je zcela neuvěřitelné, nenadojí vám je ani celebrita, fialová kráva Milka. Kde se tedy peníze berou? Věci znalí, v pozadí skrytí, otěže globálních finančních toků držící bytosti se srdcem z ledu, prosti jakýchkoliv pocitů a citů, vědí - peníze se musí vytvořit A tak je tvoří. Dovolte mi, abych sejmul pomyslný klobouk a lehce se uklonil před jejich géniem. Proč? Protože oni ty peníze tvoří Z NIČEHO. JENOM TAK. Oni dokázali v rámci globalizace ovládnout všechny ekonomiky světa (snad zatím kromě muslimských zemí). Dokázali vnutit vládám všech zemí ekonomiku jako vědu, vnutili

3 vládám půjčky, financování států na dluh, čímž odstartovali nikdy nekončící spirálu zadlužení a ekonomického zotročení celých národů a jejich občanů. Dovolte mi krátký citát z díla Sergeje Alexandroviče Niluse, Protokoly sionských mudrců, 1905: V gojímských státech jsme způsobili hospodářské krize tím, že jsme z oběhu stáhli peníze. Obrovský kapitál stál a odejmul peníze státům, které byly nuceny si tento kapitál půjčovat. Tyto půjčky zatížily finance států nutností platit úroky a učinily z nich otroky tohoto kapitálu. Odebrání kapitálu z rukou drobných živnostníků a jeho soustředění do rukou kapitalistů způsobilo zbavení lidí a také států moci. 1 Poznámka o pravosti nebo nepravosti Protokolů nedůležité, důležité je to, že vývoj ve světě v tomto duchu probíhá. Co na to naši kluci ze Strakovky? Hádají se mezi sebou a vydávají v rámci rozpočtové odpovědnosti další a další dluhopisy, zatěžují nás dalšími dluhy, za které musíme platit stále více a více úroků a tím méně nám zůstává na další rozvoj naší společnosti, na vzdělání, na zdraví, na všechno. POVAŽTE!!! Půjčujeme si peníze od těch, kdo je nikdy neměli, od těch, kteří je dovedli vytvořit (je jedno, zda v počítači v elektronické podobě nebo natisknout v podobě dolarů a vrhnout je do světa jako mezinárodní platidlo). A JEŠTĚ JIM ZA TO PLATÍME ÚROKY!!! PŘÍKLAD - komerční banky v naší zemi mají zákonnou možnost tvořit peníze na základě vkladů na účtech bank a to až do výše 50 násobku hodnoty vkladů, protože povinná rezerva, kterou musí banky mít uloženu v ČNB je pouze 2 %. 1 Sergej Alexandrovič Nilus, Protokoly sionských mudrců 1905

4 Jinými slovy, komerční banky (nejsou naše) dostaly právo vytvářet fiktivní peníze, za které vybírají reálné úroky a berou jako zástavu reálný majetek. Bylo by dobré si uvědomit, že úrok, je geniální a ideální nástroj, pomocí kterého dříve nebo později finanční sektor přebírá FAKTICKOU A NEOMEZENOU MOC NAD SPOLEČNOSTÍ. Je zcela jedno, zda ve volbách vyhraje levá nebo pravá či střední strana. Finanční systém visí nad státem, nad společností, zcela ji ekonomicky, ale i politicky ovládá. Volby zástupců lidu jsou pouhou chimérou, nepodstatnou skutečností a jak je vidět za posledních 21 let, Parlament, pěkně napříč politickým spektrem schválil takové zákony, které, ač si to mnozí ani neuvědomují, zcela ekonomicky zotročily občany i naši společnost. EXISTUJE NĚJAKÁ CESTA, JAK Z TÉTO SITUACE VEN? Jak může lid znovu získat skutečnou moc v naší společnosti? EXISTUJE. Těch cest může být více, ale všechny musí mít jeden základní cíl vyvázání společnosti z vlivu globálního finančního kapitálu, z vlivu bankovního systému, v tvrdě prosazeném, bezpodmínečném návratu české měny do rukou lidu a v návratu k reálné ekonomice, kdy finanční spekulativní operace jsou zakázány, kdy je vytvořen nový ekonomický systém, který slouží občanům společnosti, rozvoji společnosti, který občany a společnost nemůže zotročit a ovládat. Měli bychom si uvědomit, že ekonomie není přírodní věda, ekonomické systémy, které byly a jsou součástí života společností, nejsou objektivně dané, byly vytvořeny člověkem. Stávající ekonomický systém je systém, který umožňuje menšině ekonomicky zotročit podstatnou většinu společnosti a zcela ji ovládat. I ekonomický systém, který navrhuje Reforma společnosti, o.s. je vytvořený člověkem. Je ale vytvořený tak, aby sloužil občanům společnosti k jejich plnému

5 materiálnímu zabezpečení, ekonomickému osvobození občanů, aby získali dostatek volného času a svobody ke svému duchovnímu růstu, pokud o něj stojí. Námi navrhovaný systém vychází z reálné a bezúročné ekonomiky, dává každému občanovi určitý minimální ekonomický standard, který nedovolí, aby kterýkoliv občan, který pracuje nebo chce pracovat, žil v chudobě, v nedostatku. Námi navrhovaný systém nemusí řešit žádné sociální problémy ve společnosti, protože je ani nevytváří. Na webu Reformy společnosti se můžete seznámit s celkem podrobným popisem tohoto navrhovaného systému. Pro jeho ucelenou prezentaci zde není dostatek času, proto se budu věnovat pouze krátkému popisu té podstatné změny v chápání peněz, která je pro námi navrhovaný systém klíčová. Tato zásadní změna v náhledu na peníze je v tom, že: 1) Peníze nemůže občan ani subjekt společnosti vlastnit, jsou v celospolečenském vlastnictví 2) Každý občan musí mít rovné právo v přístupu k penězům 3) Občan nebo subjekt společnosti může vlastnit pouze právo peníze kdykoliv využít pro uskutečnění zamýšlené transakce 4) Toto právo peníze kdykoliv využít je omezeno pouze výší nároku občana nebo subjektu, do které může toto právo realizovat, a tato výše je dána hodnotou jeho NPP (nárok na peněžní plnění) na účtu Jaký to má praktický dopad? a) Všechny peníze, české koruny úspory obyvatelstva a subjektů společnosti jsou uloženy v depozitu Státní obchodní banky jediné banky ve společnosti. Tato banka není klasickou bankou, ale spíše zúčtovacím centrem veškerých transakcí probíhajících ve společnosti.

6 b) Hodnota těchto peněz tvoří takzvanou počáteční peněžní zásobu společnosti, která se již nemění, zůstává co do nominální hodnoty konstantní. c) Prakticky jde o záměnu zůstatků na účtech v korunách za vedení zůstatků v NPP (nárocích na peněžní plnění) OBR. Č. 1 DEPOZIT A NPP Mohlo by se zdát, že jde jen o nějakou kosmetickou změnu, ale nedejme se mýlit. Toto opatření znemožňuje kumulaci peněz v několika rukou. Odstraňuje možnost, že někdo bude blokovat druhému přístup k penězům, protože peníze jako takové může využít pouze v moment, kdy probíhá konkrétní transakce. Po ukončení transakce peníze koruny skončí svoji cestu zase v depozitu SOB na té jedné společností vlastněné hromadě a na účtech účastníků transakce se promítne jen snížení nebo zvýšení NPP.. OBR. Č. 2 TRANSAKCE Pokud nemá občan dostatečnou výši NPP, může si od systému SOB vzít půjčku, což může samozřejmě učinit i podnikatel nebo jiný subjekt společnosti. Půjčka je bezúročná a podřizuje se pouze několika málo pravidlům, z nichž nejdůležitějším je to, že systém nedovolí předlužení občana. JAK SE DOSTÁVAJÍ PENÍZE DO EKONOMIKY SPOLEČNOSTI? Když jsem na začátku svého referátu podrobil kritice stávající stav emise peněz do ekonomiky prostřednictvím komerčních bank (jako jedna z možností), měl bych vysvětlit jak tomu bude v navrhovaném systému. OBR. Č. 3 SCHÉMA FINANČNÍCH TOKŮ - Popis schémy podrobněji pohovořit o daních, programech, financování nezletilých, invalidů a důchodců

7 CO NAVRHOVANÝ EKONOMICKÝ SYSTÉM SPOLEČNOSTI UMOŽNÍ? a) Plnou zaměstnanost (právo na práci - ne povinnost) b) MES garantovaný MM c) Dřívější odchod do penze od 53 let d) Kratší pracovní dobu postupně třeba až 24 hod/týden e) Neomezený finančními prostředky růst vzdělanosti, základního i aplikovaného výzkumu, smysluplné využití volného času podpora sportu a kultury, cestování a poznávání země f) Expanzi národních podnikatelských subjektů na zahraničních trzích g) Maximální soběstačnost v pěstování zemědělských plodin, výrobě potravin a postupné snižování závislosti na dovážených energetických zdrojích (plyn, ropa) h) Maximální ekologickou šetrnost a mnoho dalších pozitivních změn v životě společnosti MNOHO Z VÁS SI MOŽNÁ ŘÍKÁ, ŽE JE TO UTOPIE, ŽE TO NENÍ MOŽNÉ. MŮŽEME NĚCO UDĚLAT TŘEBA HNED V ŘÁDU DNŮ, TÝDNŮ? MŮŽEME! Můžeme se třeba přestat plánovaně zadlužovat skrze státní dluhopisy. K tomu stačí jediné aby poslanci zrušili zákaz financování společnosti prostřednictvím ČNB, který sami na začátku 90. Let minulého století přijali v zájmu globálního finančního kapitálu. Co to společnosti přinese?

8 Třeba možnost financování infrastruktury státu formou emise časově omezených (například na 2 roky) peněz v elektronické podobě. Budeme za prve dlužit sami sobě, za druhé, za tyto peníze postavíme konkrétní reálné statky a za třetí, po dvou letech tyto peníze automaticky zmizí z oběhu a nebudou vyvolávat inflační tlaky a znehodnocovat běžnou měnu (zmizí i ten dluh) a za čtvrté, ušetříme za úroky, které musíme platit těm, kteří si dnes státní dluhopisy velice výhodně kupují a za páté, přerušíme nárůst našeho zadlužení a postupným splácením doposud vydaných dluhopisů smažeme celý dnešní dluh a získáme další volné prostředky pro rozvoj společnosti a o to více, jestli konečně odřízneme korupční hydře všechny chapadla to ale bude možné, až kluky ze Strakovky pošleme do pryč a nahradíme je skutečnými a čestnými odborníky, a až vyčistíme i poslanecké lavice od neschopnosti, tuposti a korupce. MUSÍME SI VZÍT ZPĚT DO VLASTNÍCH RUKOU PRÁVO ROZHODOVAT VE SVÉ ZEMI O SVÉ ZEMI, MUSÍME SI VZÍT ZPĚT DO VLASTNÍCH RUKOU SVOJI SVOBODU A ZA TUTO SVOBODU MUSÍME NÉST VLASTNÍ ODPOVĚDNOST. Musíme to udělat nejen pro sebe, ale i pro své děti, pro budoucnost naší země. ZÁVĚR Vždy se najde mnoho pochybovačů, kteří budou tvrdit, že to není možné, že to nejde. Nenechme se jimi ale otrávit, nenechme se zviklat. Jde o naše životy, o jejich naplnění zde na Zemi, jde o životy našich potomků a jejich naplnění zde na Zemi. Nenechme se spoutat silami zla, zmaru, které nás odvlékají od našeho duchovního růstu, od našeho zdokonalení, kterého bychom měli na Zemi dosáhnout, abychom tu nebyli nadarmo. Nedovolme tupounům nadále řídit naše životy ani životy našich potomků, nenechme je zapalovat stále nové a nové válečné požáry ve světě, nenechme je zavléci nás do tmy. Mějme na paměti odkaz Jana Ámose Komenského, čerpejme v něm sílu, inspiraci i naději. Mějme neustále před očima jeho slova:

9 stejně jako i slova: REFORMA SPOLEČNOSTI o.s. Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče Má-li být však náprava úspěšná, musí být komplexní a všestranná, neboť nebude-li současně napravovat všechno, co vzájemně souvisí, nikdy se nedostanete kupředu. V jeho slovech je hluboká moudrost a pravda. Je to poselství, které můžeme vyslyšet, pokud budeme chtít, pokud v sobě najdeme dostatek odvahy i vzdoru, bojovat všemi přípustnými prostředky proti zvůli, tuposti i vlastizradě na našem národu. Připomeňme si ještě tato slova jana Ámose Komenského, která jsou i dnes tak aktuální: Když se člověk oddaluje od člověka, když člověk nedovede snášet člověka, když člověk zuří proti člověku, je to zřejmý úpadek lidství. Pojďme společně něco konkrétního udělat pro kvalitativní změnu našeho života, naší společnosti. Pojďme se zbavit všeho, co nás zotročuje, zbavuje svéprávnosti i budoucnosti. Pojďme rozhodovat sami o sobě na základě svobody a vlastní odpovědnosti. Požeňme ty, kteří nás zavlekli do ekonomického i politického otroctví, vydali nás v plen válečným štváčům, silám temnoty a zla, požeňme ty, kteří nás zavlekli do nových válek a násilí k odpovědnosti a jednou provždy se zbavme jejich vlivu. Není to naše morální povinnost jen vůči nám samým, je to naše morální povinnost i vůči našim potomkům. Protože změny ve společnosti je nutné provést nejenom v ekonomice, ale i ve všech dalších oblastech života společnosti, je nutné spojit síly pro postupné změny ve všech oborech. O to se pokouší spojení iniciativ, založené ne na politické příbuznosti s nějakou stávající stranou politického spektra. Stranický

10 princip je přežitý a proto se snažíme v občanské iniciativě APROPOS spojit různé odborníky, stojící mimo dnešní politiku na principu slušnosti a vzájemné důvěry. Hledáme další občany - odborníky s morálním kreditem, kteří by mohli nový princip řízení společnosti podpořit a také se na něm podílet. Všichni jsme si jistě všimli, že se objevují stále nové a nové občanské iniciativy, stále častěji některé z nich zvou občany na různé demonstrace proti něčemu. Trochu se však obávám, aby to nebylo kontraproduktivní činností, protože pokud budeme jen proti něčemu protestovat a zároveň nenabídneme reálnou a konkrétní změnu stávajícímu stavu, konečný výsledek takového snažení nemusí být pozitivním. Dámy a pánové, Dovolte mi, abych na závěr opět citoval slova Jana Ámose Komenského: Jen to chci nyní připomenouti: Nesmí se mluvit o pošetilosti, jestliže někdo důvěřuje v dobrou věc a spoléhaje na Boha, chtěl by a měl by odvahu volati na celý svět a celé lidské pokolení, aby zmoudřelo. Děkuji Vám za pozornost. Ing. Jiří Schlimbach Kutná Hora

Alternativní návrh změn ekonomického a politického systému v České republice

Alternativní návrh změn ekonomického a politického systému v České republice 5 Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče 10 Jan Ámos Komenský Má li být však náprava úspěšná, musí být komplexní a všestranná, neboť nebude li současně napravovat

Více

Alternativní návrh změn ekonomického a politického systému v České republice

Alternativní návrh změn ekonomického a politického systému v České republice Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče Má-li být však náprava úspěšná, musí být komplexní a všestranná, neboť nebude-li současně napravovat všechno, co vzájemně

Více

Téma 1 Investování zahraničních subjektů v ČR po ER

Téma 1 Investování zahraničních subjektů v ČR po ER SEZNAM TÉMAT Téma 1 Investování zahraničních subjektů v ČR po ER...2 Téma 2 Pevný kurz CZK vůči jiným měnám vyhlašovaný na jeden rok a vliv na zahraniční obchod...3 Téma 3 Daně ve společnosti po ER...7

Více

ZMĚNY NASTAVENÍ EKONOMICKÉHO A POLITICKÉHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE

ZMĚNY NASTAVENÍ EKONOMICKÉHO A POLITICKÉHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE ZMĚNY NASTAVENÍ EKONOMICKÉHO A POLITICKÉHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE (Alternativní návrh) (Únor 2009 a následující aktualizace) Ing. Jiří Schlimbach Naším nepřítelem, kromě jiných vlivů (záměrně je nechci

Více

Změny ekonomické a politické

Změny ekonomické a politické 2009 Naším nepřítelem, kromě jiných vlivů (záměrně je nechci zmiňovat), je ideologie přičemž zaslepená ideologie a to jakákoliv. Předkládaný návrh si nedává za cíl hodnotit jednotlivé ideologie v žádném

Více

Odpověď na blog pana Paroubka

Odpověď na blog pana Paroubka Odpověď na blog pana Paroubka (vepsána přímo do textu pana Paroubka) 13.10.2011 14:26 Tak nám zastřelili euroval, paní Müllerová, ale ne v Sarajevu, nýbrž v Bratislavě. Nebylo to sedm kulí, ale jeden Sulík.

Více

prezidentem máme na to! Vize České republiky pohledem prezidentského kandidáta Vladimíra Dlouhého

prezidentem máme na to! Vize České republiky pohledem prezidentského kandidáta Vladimíra Dlouhého prezidentem máme na to! Vize České republiky pohledem prezidentského kandidáta Vladimíra Dlouhého prezidentem máme na to! V naší zemi žijí vzdělaní a pracovití lidé. O ty bych se chtěl jako prezident opírat

Více

Předmluva: Vážení čtenáři,

Předmluva: Vážení čtenáři, Předmluva: Vážení čtenáři, tímto sborníkem se k Vám dostávají všechny příspěvky, které odezněly v průběhu mezinárodní konference Sociální ekonomika, která se konala ve dnech 7. a 8. června 2006 v Kulturním

Více

Ing. Jiří Paroubek VŠE dne 24. dubna 2007

Ing. Jiří Paroubek VŠE dne 24. dubna 2007 Ing. Jiří Paroubek VŠE dne 24. dubna 2007 Dámy a pánové, jsem poctěn možností vystoupit na Vysoké škole ekonomické v Praze, mé ALMA MATER a mít zde přednášku k hospodářskému růstu. Nebudu se věnovat hospodářskému

Více

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ První výsledky připravované publikace ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ vznikající ve spolupráci s nezávislými autoritami Zdeněk Lhota, poslanec PS PČR Vlastní texty po kliknutí na odkaz naleznete v závěru

Více

Aby peníze sloužily. Regionální měny a etické banky

Aby peníze sloužily. Regionální měny a etické banky Aby peníze sloužily Regionální měny a etické banky Rozhovor medzi Táňou Fischerovou a Radomilom Hradilom RADOMIL: Dosavadní vývoj jedince, spočívající v procesu individualizace, v procesu pozvolného vtělování

Více

Má ještě smysl sociální stát?

Má ještě smysl sociální stát? přepis diskuse Má ještě smysl sociální stát? pořádal přípravný výbor think-tanku CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii 17. leden 2011, přednáškový sál New York University Prague,

Více

Volební program. Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013.

Volební program. Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013. Volební program Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013. Obsah Preambule 3 Veřejné finance 4 Efektivní stát a veřejná správa 6 Hospodářská

Více

5 Evropský parlament přehodnocuje směrnice o biopalivech. Neberme lidem možnost vzdělávat své děti

5 Evropský parlament přehodnocuje směrnice o biopalivech. Neberme lidem možnost vzdělávat své děti Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně

Více

MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií Katedra sociální a kulturní ekologie LETS go? Lokální systémy výměnného obchodu a jejich přínos pro lokální komunity a jejich rozvoj v České republice

Více

Úvod. Petr Nečas předseda ODS, předseda vlády ČR

Úvod. Petr Nečas předseda ODS, předseda vlády ČR Petr Nečas Petr Nečas 2 Úvod V našich programových dokumentech a v programovém prohlášení vlády jsme nejen nastínili obecné směry své činnosti, ale také stanovili konkrétní cíle a předsevzetí, k nimž nás

Více

Časopis Mladých sociálních demokratů 2/2013

Časopis Mladých sociálních demokratů 2/2013 Časopis Mladých sociálních demokratů 2/2013 Rozhovor s Vladimírem Špidlou / Kvóty v podnicích, dělená rodičovská péče - Co na to sociální demokraté? / Je lepší mít armádu pracujících, nebo armádu nezaměstnaných?

Více

K KOMAGAZÍN EKOMA FINANČNÍ PORADNA, S.R.O. SLOVO ÚVODEM. ťovnictví a dohledu České národní banky nad pojistným trhem.

K KOMAGAZÍN EKOMA FINANČNÍ PORADNA, S.R.O. SLOVO ÚVODEM. ťovnictví a dohledu České národní banky nad pojistným trhem. EKOMA FINANČNÍ PORADNA, S.R.O. K KOMAGAZÍN KOMAGAZÍN BŘEZEN 2012 SLOVO ÚVODEM Vážení klienti, máte před sebou již třetí vydání Ekomagazínu. Také tentokrát pro Vás tým našich finančních poradců připravil

Více

Ekonomika a hospodářská politika: východiska (a) diskuze příštích 15 let

Ekonomika a hospodářská politika: východiska (a) diskuze příštích 15 let Ekonomika a hospodářská politika: východiska (a) diskuze příštích 15 let Připravil Petr Janský a kolektiv včetně pomoci řady rádců jako pracovní materiál pro diskuzi v rámci projektu Česko hledá budoucnost.

Více

Dluhy, korupce a agresivní politici. Neslibujeme všechno všem ČÁST II. ČÁST I.

Dluhy, korupce a agresivní politici. Neslibujeme všechno všem ČÁST II. ČÁST I. Parlamentní volby VOLEBNÍ PROGRAM TOP 09 3 Dluhy, korupce a agresivní politici Předčasné volby jsou přímým důsledkem politické krize. Ta vyvrcholila pádem vlády v březnu 2009. Příčinou byl jednak nesoulad

Více

Zpracoval: Ing. Petr Taubinger, e-mail: taubinger@seznam.cz

Zpracoval: Ing. Petr Taubinger, e-mail: taubinger@seznam.cz OD PENĚŽNÍHO A MĚNOVÉHO SYSTÉMU K EKONOMICE ZALOŽENÉ NA PŘÍRODNÍCH ZÁKONECH / ZDROJÍCH aneb Od chaotické monetární správy zdrojů a neudržitelného růstu k inteligentní správě zdrojů a dynamické rovnováze

Více

Bez vůle zvítězit nemáme šanci strana 4 5

Bez vůle zvítězit nemáme šanci strana 4 5 Informační bulletin Občanské demokratické strany 1 / 2010 Bez vůle zvítězit nemáme šanci strana 4 5 14 konferencí Vize 2020 str. 6 9 ODS v 21. století str. 12 Masopustní zvyky str. 30 31 "Dopisy čtenářů

Více

STŘEDA, 7. ČERVENCE 2010

STŘEDA, 7. ČERVENCE 2010 07-07-2010 1 STŘEDA, 7. ČERVENCE 2010 PŘEDSEDAJÍCÍ: JERZY BUZEK Předseda 1. Zahájení zasedání (Zasedání bylo zahájeno v 9:05) 2. Prohlášení předsednictví Předsedající. Před zahájením bych chtěl učinit

Více

Česká strana sociálně demokratická. Reformní návrhy ČSSD

Česká strana sociálně demokratická. Reformní návrhy ČSSD Česká strana sociálně demokratická Reformní návrhy ČSSD Důchodová reforma Panelová diskuse, Praha, 21. 6. 2011 Účastníci panelu: PhDr. Vladimír Špidla JUDr. Vít Samek Ing. Zdeněk Škromach Prof. PhDr. Martin

Více

Překlad metodické literatury

Překlad metodické literatury Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 tel. 272770378, lyceum@wspj.cz Projekt Další krok k adaptabilitě Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/34355 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

CENTRUM LIBERÁLNÍCH STUDIÍ. děkují za podporu, kterou jim při vydání této knihy poskytla firma. Deloitte & Touche.

CENTRUM LIBERÁLNÍCH STUDIÍ. děkují za podporu, kterou jim při vydání této knihy poskytla firma. Deloitte & Touche. LIBERÁLNÍ INSTITUT a CENTRUM LIBERÁLNÍCH STUDIÍ děkují za podporu, kterou jim při vydání této knihy poskytla firma Deloitte & Touche. J e r r y J o r d a n : ZMĚNĚNÁ ÚLOHA CENTRÁLNÍCH BANK V XXI. STOLETÍ

Více

Finanční vzdělávání v ČR

Finanční vzdělávání v ČR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Studijní program : Studijní obor : Pracoviště: N 6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního

Více

Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS. Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS

Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS. Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS p r o v e ř e j n é f i n a n c e Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS č. 1/2003 modrá šance pro veřejné finance Vlastimil Tlustý stínový ministr

Více

ZDRAVOTNÍ politika MILAN CABRNOCH I TOMÁŠ JULÍNEK I PAVEL HROBOŇ

ZDRAVOTNÍ politika MILAN CABRNOCH I TOMÁŠ JULÍNEK I PAVEL HROBOŇ ZDRAVOTNÍ politika MILAN CABRNOCH I TOMÁŠ JULÍNEK I PAVEL HROBOŇ Vážení čtenáři, právě dostáváte do ruky publikaci, která je součástí semináře věnovaného zdravotní politice. Seminář se konal 20. října

Více

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Volební program Strany zelených pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Úvod... 1 Tři roky práce pro kvalitu života... 2 Zelená cesta z krize... 5 Cesta z krize vede po zelené... 6 Efektivní hospodaření

Více