Gramovo barvení bakterií

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gramovo barvení bakterií"

Transkript

1 Předmět: Biologie ŠVP: Prokaryotní organismy Doporučený věk žáků: let Doba trvání: 45 minut Specifické cíle: poznat jednu z nejdůležitějších a nejpoužívanějších mikrobiologických technik Seznam pomůcek: agarové plotny s čerstvou kulturou Escherichia coli a Bacillus subtilis, očkovací kličky, kahan, barvící roztoky, barvící nádoby, filtrační papír,mikroskopy Stručná anotace: Barvení podle Grama je jednou z diagnostických metod, na jejímž základě lze rozlišit gram-pozitivní bakterie (G + ) od gram-negativních (G - ). Zástupci gram-pozitivních jsou např. rody Clostridium a Bacillus, dále mykobakterie, koky, laktobacily, aj. Ze zástupců gram-negativních se jedná např. o pseudomonády, enterobakterie, meningokoky a gonokoky. Mechanizmus barvení spočívá v rozdílné propustnosti (tj. permeabilitě) buněčných stěn G + a G - bakterií po působení etanolem. V případě G- bakterií je stěna v důsledku vymytí v alkoholu rozpustných lipidů snadno průchodná a barevný komplex, stejně jako jiné látky, z buňky uniká. Tak tomu není u bakterií G+, kde naopak alkohol působí dehydrataci stěnového peptidoglykanu a snížení permeability stěn. 1

2 Přípravy pro učitele Motivace Pomoci studentům pochopit mechanismus barvení bakterií podle Grama. Teorie Buněčná stěna Gram-pozitivních bakterií je tvořena mohutnou vrstvou peptidoglykanu, skrze níž pronikají až na povrch lineární řetězce teichoových kyselin. Teichoové kyseliny jsou lineární polymery glycerolfosfátu s glykozidicky navázanými cukry. Jsou nepostradatelné pro integritu buněčné stěny a jsou hlavním povrchovým antigenem gram-pozitivních bakterií. Buněčná stěna G+ neobsahuje lipidy (s výjimkou mykobakterií či korynebakterií) ani bílkoviny (obr. č. 1). teichoová kyselina peptidoglykan cytoplazmatická membrána obr. č. 1 zdroj: společnost Forenzní DNA servis s.r.o. Buněčná stěna Gram-negativních bakterií je tvořena tenkou vrstvou peptidoglykanu, nad níž se nachází tzv. vnější membrána složená (podobně jako jiné biologické membrány) z dvojvrstvy fosfolipidů a z bílkovin vázanými po obou jejích stranách. Ve vnější vrstvě vnější membrány jsou na místě fosfolipidů molekuly lipopolysacharidu (LPS). LPS neexistuje nikde jinde než ve vnější vrstvě G- bakterií a je složen ze 3 částí: lipid A (vysoce toxický pro vnímavé živočišné buňky), základní polysacharid a specifický polysacharid, který vyčnívá ven do prostředí kolmo na povrch buňky a je nositelem antigenicity těla bakterie (obr. č. 2). 2

3 lipopolysacharid vnější membrána peptidoglykan cytoplazmatická membrána obr. č. 2 zdroj: společnost Forenzní DNA servis s.r.o. 3

4 Schéma a princip barvení 1.Tepelná fixace vzorku 2. Barvení bakterií (krystalvioleť a lugol) 3. Odbarvení bakterií (etanol) 4. Dodatečné barvení G- bakterií (safranin) pozn. G + G - Krystalvioletí se obarví stěna G+ i G- bakterií. Jod z Lugolova roztoku vytvoří s barvivem komplex, který je v buněčné stěně G- bakterií rozpustitelný účinkem alkoholu a barvivo se vyplaví. Tím se G- bakterie stanou opět bezbarvé, zatímco G+ bakterie zůstávají obarveny modře. G- bakterie lze dodatečně pro lepší odlišení barvit na růžovo například fuchsinem nebo safraninem. 4

5 Pomůcky a vybavení Agarové plotny s čerstvou kulturou Escherichia coli HB101 a Bacillus subtilis Odmaštěná podložní skla, 2-3 ks / skupinu Očkovací klička Kahan Barvící roztoky krystalová violeť, Lugolův roztok, technický etanol, safranin Destilovaná voda Barvící nádoby, 2 ks na skupinu Kádinka na promývání, 1 ks na skupinu Filtrační papír Mikroskop Poznámky Informace o použitých chemikáliích: Krystalová violeť. Příprava : 9,81 g krystalové violeti na 10 ml vody. Lugolův roztok je roztok jodu (I2) a jodidu draselného (KI) ve vodě. Příprava: 5 g I2, 10 g KI, 85 ml destilované vody. Celkový obsah jodu 130 mg/ml. Safranin je organické barvivo dobře rozpustné ve vodě. Roztok je sytě červeně zbarven. Dostupné pod obchodním názvem Safranin O nebo Základní červeň 2. Skladování: Barvící roztoky skladujte v tmavých lahvičkách nebo lahvičkách obalených v alobalu na temném místě bez přístupu světla. Plotny s narostlou bakteriální kulturou skladujte při 4 C. 5

6 Bezpečnost Bakterie Escherichia coli a Bacillus subtilis jsou zcela nepatogenní. Zacházení s mikroorganizmy nicméně vyžaduje řadu standardních mikrobiologických praktik: Povrch pracovních stolů je třeba jednou denně ošetřit dezinfekčním roztokem (savo) a zároveň vždy poté, co v průběhu práce dojde ke kontaminaci povrchu. 2. Osoby pracující v laboratoři si myjí ruce mýdlem vždy, když pracují s materiálem obsahujícím živé mikroorganizmy a vždy před opuštěním laboratoře. 3. Pokud není k dispozici autokláv, musí být veškerý materiál, který přišel do kontaktu s bakteriemi (tzn. veškerý spotřební materiál, špičky, očkovací kličky, roztoky) ponořen alespoň na 20 min do 10% roztoku sava. Na každém pracovním stole by měla být umístěna mělká nádoba s tímto roztokem. Živé kultury se v žádném případě nevylévají do odpadu! Použité misky s agarem je nutné převrstvit 10% roztokem sava a nechat působit minimálně 1 hodinu. Poté lze agarové plotny umístěné v igelitových sáčcích vyhodit do běžného odpadu. 4. Dojde-li při práci s mikroorganizmy k potřísnění či poranění pokožky, je nutné zasažené místo opláchnout 1% roztokem ajatinu. Při vniknutí mikroorganizmu do poraněné kůže se dezinfikuje postižené místo jódovou tinkturou. Pokud je zasaženo oko, vyplachuje se 3% roztokem kyseliny borité a dezinfikuje opthalmoseptonexem. V místnosti, kde jsou pokusy prováděny, není dovoleno jíst, pít, kouřit ani používat kosmetické přípravky. Je velmi vhodné nosit ochranné brýle, rukavice a laboratorní plášť. 6

7 Pracovní list pro studenty Úvod Barvení podle Grama je jednou z diagnostických metod, na jejímž základě lze rozlišit gram-pozitivní bakterie (G + ) od gram-negativních (G - ). Zástupci gram-pozitivních jsou např. rody Clostridium a Bacillus, dále mykobakterie, koky, laktobacily, aj. Ze zástupců gram-negativních se jedná např. o pseudomonády, enterobakterie, meningokoky a gonokoky. Mechanizmus barvení spočívá v rozdílné propustnosti (tj. permeabilitě) buněčných stěn G + a G - bakterií po působení etanolem. V případě G- bakterií je stěna v důsledku vymytí v alkoholu rozpustných lipidů snadno průchodná a barevný komplex, stejně jako jiné látky, z buňky uniká. Tak tomu není u bakterií G+, kde naopak alkohol působí dehydrataci stěnového peptidoglykanu a snížení permeability stěn. Pomůcky Agarové plotny s čerstvou kulturou Escherichia coli HB101 a Bacillus subtilis Odmaštěná podložní skla, 2-3 ks Očkovací klička Kahan Barvící roztoky krystalová violeť, Lugolův roztok, etanol, safranin Destilovaná voda Barvící nádoby, 2 ks Kádinka na promývání, 1 ks Filtrační papír Mikroskop 7

8 Pracovní postup Příprava preparátu a fixace vzorku 1. Na dobře odmaštěné podložní sklo naneste očkovací kličkou kapku vody. Poté kličku vypalte v plameni a ochlaďte o agar. 2. Z příslušné agarové plotny setřete bakteriální kulturu (cca 2-3 kolonie, aby nátěr nebyl příliš hustý) a rozetřete ji do kapky vody na podložním skle. Nechte na vzduchu zaschnout. 3. Stěr fixujte dvojím či trojím protažením preparátu nad horní částí svítivého plamene hořáku. Celková doba ohřevu by neměla přesáhnout dobu cca 2 sekund. Barvení a odbarvení vzorku 1. Fixovaný preparát převrstvěte krystalickou violetí a nechte působit cca 1 min. 2. Barvivo slijte a preparát krátce opláchněte destilovanou vodou. 3. Preparát ponořte do Lugolova roztoku na cca 1 min. 4. Barvivo slijte a preparát krátce opláchněte destilovanou vodou. 5. Preparát odbarvujte etanolem (několik desítek sekund, dokud promývající kapalina není bezbarvá). 6. Preparát opláchněte destilovanou vodou a usušte mezi filtračními papíry. Dobarvení G- bakterií 1. Na preparát nalijte safranin a nechte působit cca 1 min. 2. Preparát opláchněte destilovanou vodou a usušte mezi filtračními papíry. safranin 8

9 Hodnocení Obarvené preparáty pozorujte pod mikroskopem. U zvětšení 100x použijte olejovou imerzi. Grampozitivní organizmy jsou zbarveny tmavě fialově až modročerně, gram-negativní bakterie jsou červené nebo růžové. Své pozorování zakreslete. Po ukončení práce očistěte imerzní objektiv xylenem. 9

10 Pracovní list pro studenty 1. Definujte pojem buněčná stěna. 2. Jaká je funkce buněčné stěny? 3. Napište základní složení buněčných stěn rostlin a bakterií. 4. Napište hlavní rozdíly ve složení buněčné stěny Gram-pozitivních a Gram-negativních bakterií. 5. V čem spočívá základní mechanizmus Gramova barvení? 6. Čísla na obrázcích přiřaďte k pojmům: 10

11 A B Peptidoglykan 2, 4 Vnější membrána 3 Cytoplazmatická membrána 5 Teichoová kyselina 1 7. Který z obrázků v úloze 6 odpovídá stavbě buněčné stěny Gram-pozitivních bakterií? Odpověď zdůvodněte. 11

12 Pracovní list pro studenty s odpověďmi 1. Definujte pojem buněčná stěna. Buněčná stěna je pevná struktura nacházející se na povrchu buněk bakterií, hub a rostlin. 2. Jaká je funkce buněčné stěny? Primární funkce je krycí a ochranná. 3. Napište základní složení buněčných stěn rostlin a bakterií. Základní složkou buněčné stěny rostlin je polysacharid celulóza, dále pak hemicelulózy a pektiny. Základní složkou buněčné stěny bakterií je peptidoglykan. 4. Napište hlavní rozdíly ve složení buněčné stěny Gram-pozitivních a Gram-negativních bakterií. G+ - silná vrstva peptidoglykanu, teichoové kyseliny, neobsahuje lipidy ani bílkoviny; G- - tenká vrstva peptidoglykanu, vnější membrána, obsahuje lipidy a bílkoviny. 5. V čem spočívá základní mechanizmus Gramova barvení? V rozdílné propustnosti buněčných stěn G + a G - bakterií po působení alkoholem. 12

13 6. Čísla na obrázcích přiřaďte k pojmům: A B Peptidoglykan 2, 4 Vnější membrána 3 Cytoplazmatická membrána 5 Teichoová kyselina 1 7. Který z obrázků v úloze 6 odpovídá stavbě buněčné stěny Gram-pozitivních bakterií? Odpověď zdůvodněte. Obrázek A. Buněčná stěna Gram-pozitivních bakterií je ve svém složení jednodušší - obsahuje silnou vrstvu peptidoglykanu a řetízky teichoových kyselin. 13

Experimenty pro přírodovědné kroužky na téma: Člověk a zdraví

Experimenty pro přírodovědné kroužky na téma: Člověk a zdraví Experimenty pro přírodovědné kroužky na téma: Člověk a zdraví Ludmila Zajoncová a kol. Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Olomouc 2013 Oponenti: RNDr. Martin Jáč, Ph.D. Mgr. Ludmila

Více

Praktická cvičení z biologie Zimní semestr

Praktická cvičení z biologie Zimní semestr Univerzita Palackého v Olomouci Ústav biologie, Lékařská fakulta Praktická cvičení z biologie Zimní semestr Olomouc 2014 Podpořeno projektem EU: Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání

Více

Základy laboratorní techniky

Základy laboratorní techniky Předmět: Biologie ŠVP: prokaryotní organismy, genetika Doporučený věk žáků: 16 18 let Doba trvání: 2 x 45 min. Specifické cíle: naučit studenty pracovat s laboratorními pomůckami a přístroji Seznam pomůcek:

Více

Vitamin C důkaz, vlastnosti

Vitamin C důkaz, vlastnosti Předmět: Doporučený ročník: 4. - 5. ročník Zařazení do ŠVP: biochemie, přírodní látky, vitaminy Doba trvání pokusu: 45 minut Seznam pomůcek: zkumavky, kádinky, pipety (automatické), míchací tyčinky, odměrné

Více

chemie Separační metody v chemii (filtrace, destilace, extrakce, chromatografie, sublimace) Akademie věd ČR hledá mladé vědce Úvodní list Předmět: Chemie Cílová skupina: 1. ročník SŠ/G Délka trvání: 90

Více

MIKROSKOPIE POTRAVIN

MIKROSKOPIE POTRAVIN VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav hygieny a technologie vegetabilních potravin MIKROSKOPIE POTRAVIN MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. doc. MVDr. Bohuslava

Více

MIKROBIOLOGICKÉ LABORATORNÍ METODY

MIKROBIOLOGICKÉ LABORATORNÍ METODY VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav hygieny a technologie mléka MIKROBIOLOGICKÉ LABORATORNÍ METODY MVDr. Šárka Bursová, Ph.D. Mgr. Marta Dušková, Ph.D.

Více

Nomenklatura česká i latinská vychází zejména z webu www.biolib.cz.

Nomenklatura česká i latinská vychází zejména z webu www.biolib.cz. 1 Obsah Slovo úvodem... 4 Hlavní domény života... 5 Systematika eukaryot... 8 Molekulární fylogenetika... 14 1. Viry, viroidy, priony a další nebuněčné částice... 18 2. Bakterie... 23 3. Sinice... 32

Více

Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro ZŠ a SŠ BIOCHEMICKÁ CVIČENÍ

Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro ZŠ a SŠ BIOCHEMICKÁ CVIČENÍ UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro ZŠ a SŠ BIOCHEMICKÁ CVIČENÍ Doc. PaedDr.

Více

analýza dat a interpretace výsledků

analýza dat a interpretace výsledků Genetická transformace bakterií III analýza dat a interpretace výsledků Předmět: Biologie ŠVP: Prokaryotní organismy, genetika Doporučený věk žáků: 16-18 let Doba trvání: 45 minut Specifické cíle: analyzovat

Více

NETRADIČNÍ EXPERIMENTY Z ORGANICKÉ A PRAKTICKÉ CHEMIE

NETRADIČNÍ EXPERIMENTY Z ORGANICKÉ A PRAKTICKÉ CHEMIE UNIVERZITA KARLVA V PRAZE, PŘÍRDVĚDECKÁ FAKULTA Katedra učitelství a didaktiky chemie NETRADIČNÍ EXPERIMENTY Z RGANICKÉ A PRAKTICKÉ CHEMIE PŘÍRDNÍ MATERIÁLY, NEBVYKLÉ USPŘÁDÁNÍ A PMŮCKY Autorky: RNDr.

Více

4.02 Důkaz bílkovin biuretovou reakcí. Projekt Trojlístek

4.02 Důkaz bílkovin biuretovou reakcí. Projekt Trojlístek 4. Přírodní látky: zdroje, vlastnosti a důkazy 4.02 Důkaz bílkovin biuretovou reakcí. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Fakulta veterinární hygieny a ekologie Ústav hygieny a technologie masa Praktické návody pro výuku cvičení z Hygieny produkce masa pro posluchače Fakulty veterinárního

Více

Příklady zadání soutěžních úloh Biologické olympiády

Příklady zadání soutěžních úloh Biologické olympiády Příklady zadání soutěžních úloh Biologické olympiády V následujícím přehledu úloh najdete příklady vybraných zadání i autorská řešení různých soutěžních kol, resp. kategorií a také příklad vybraných taxonů

Více

OBSAH. Předmluva 5. Seznam experimentů 7. Vysvětlivky k bezpečnostnímu označení chemikálií 8

OBSAH. Předmluva 5. Seznam experimentů 7. Vysvětlivky k bezpečnostnímu označení chemikálií 8 BSAH Předmluva 5 Seznam experimentů 7 Vysvětlivky k bezpečnostnímu označení chemikálií 8 Zajímavé chemické experimenty s látkami každodenního života 9 Chemik detektivem forenzní chemie 31 Použité zdroje

Více

4.1.2.1 Reakce NH4SCN s Ba(OH)2... 22

4.1.2.1 Reakce NH4SCN s Ba(OH)2... 22 OBSAH 1 KLASIFIKACE LÁTEK... 5 1.1 Dělení látek...5 1.1.1 Chromatografie...5 1.1.1.1 Složení potravinářských barviv... 5 1.1.1. Složení barviv ve fixech... 7 1.1. Adsorpce...9 1.1..1 Aktivní uhlí a červené

Více

Zajímavé experimenty z chemie kolem nás

Zajímavé experimenty z chemie kolem nás Zajímavé experimenty z chemie kolem nás Renata Šulcová, Hana Böhmová, Eva Stratilová Urválková Praha 2009 UNIVERZITA KARLVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Zajímavé experimenty z chemie kolem nás Autoři:

Více

ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351

ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351 ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice, Česká Republika, tel.: +420 261 090 565, 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISA-VIDITEST

Více

věda hrou VAROVÁNÍ! UPOZORNĚNÍ! Určeno pro děti od 10 let. Používat pouze pod dohledem dospělé osoby, která se seznámila s návodem.

věda hrou VAROVÁNÍ! UPOZORNĚNÍ! Určeno pro děti od 10 let. Používat pouze pod dohledem dospělé osoby, která se seznámila s návodem. DOPORUČENO věda hrou PRO MLADÉ BADATELE Clementoni S.p.A. Zona Industriale Fontenoce 62019 Recanati (MC) Italy Tel. +39 071-75811 Fax +39 071-7581234 www.clementoni.com VAROVÁNÍ! Určeno pro děti od 10

Více

Prosím uschovejte si tento návod pro příští použití! Clementoni S.p.A. Zona Ind.le Fontenoce 62019 Recanati (MC) Italy assistenza@clementoni.

Prosím uschovejte si tento návod pro příští použití! Clementoni S.p.A. Zona Ind.le Fontenoce 62019 Recanati (MC) Italy assistenza@clementoni. Prosím uschovejte si tento návod pro příští použití! Clementoni S.p.A. Zona Ind.le Fontenoce 62019 Recanati (MC) Italy assistenza@clementoni.it www.clementoni.com Distributor pro ČR: ALBI Česká republika

Více

Pedagogická fakulta. Katedra biologie. Diplomová práce

Pedagogická fakulta. Katedra biologie. Diplomová práce JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Katedra biologie Praktická cvičení v učivu Biologie buněk na gymnáziu Diplomová práce Autor: Jana Mandryszová Vedoucí diplomové práce: PaedDr.

Více

PŘÍRODOPIS, BIOLOGIE

PŘÍRODOPIS, BIOLOGIE PŘÍRODOPIS, BIOLOGIE TROJLÍSTEK - PODPORA VÝUKY PŘÍRODOPISU, BIOLOGIE, FYZIKY A CHEMIE ŽÁKŮ VE VĚKU 11 AŽ 15 LET reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/26.0044 PROJEKT JE REALIZOVÁN V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

KŘEMÍK, HLINÍK, HOŘČÍK A JEJICH SLOUČENINY VE VÝUCE CHEMIE NA ZŠ

KŘEMÍK, HLINÍK, HOŘČÍK A JEJICH SLOUČENINY VE VÝUCE CHEMIE NA ZŠ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce KŘEMÍK, HLINÍK, HOŘČÍK A JEJICH SLOUČENINY VE VÝUCE CHEMIE NA ZŠ Milan Armstark Plzeň 2012 0 Prohlašuji, že jsem práci vypracoval samostatně

Více

DOMÁCÍ CHEMICKÉ POKUSY (soubor pracovních listů)

DOMÁCÍ CHEMICKÉ POKUSY (soubor pracovních listů) Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 DOMÁCÍ CHEMICKÉ POKUSY (soubor pracovních listů) Doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D. Katedra chemie PřF OU Studijní materiál pro studenty

Více

CHEMICKÉ POKUSY NA DOMA. Pavel Teplý Petr Šmejkal Jana Zaspalová Jan Kotek David Hurný

CHEMICKÉ POKUSY NA DOMA. Pavel Teplý Petr Šmejkal Jana Zaspalová Jan Kotek David Hurný CHEMICKÉ POKUSY NA DOMA Pavel Teplý Petr Šmejkal Jana Zaspalová Jan Kotek David Hurný DOMÁCÍ LIMONÁDA Jak může být chemie prospěšná v kuchyni? Naučíme se, jak jednoduše připravit domácí limonádu. S naším

Více

Člověk a mimořádné události

Člověk a mimořádné události AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Člověk a mimořádné události Mgr. Kateřina Fiurášková Obsah 1 Požár... 11 1.1 Metodický pokyn:... 12 1.1.1 Teoretická část úlohy... 12 1.1.2 Úkoly... 15 1.1.3 Závěry a

Více

AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Biologická laboratoř. Mgr. Michaela Drozdová

AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Biologická laboratoř. Mgr. Michaela Drozdová AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Biologická laboratoř Mgr. Michaela Drozdová 1 Obsah 1 Pozorování buněk živých organismů... 14 1.1 Metodický pokyn... 14 1.1.1 Teoretický základ úlohy... 15 1.1.2 Pomůcky...

Více

Název: Éčka. Výukové materiály. Téma: Přídatné látky v potravinách tzv. éčka. Úroveň: 2. stupeň ZŠ. Tematický celek: Výživa a zdravý životní styl

Název: Éčka. Výukové materiály. Téma: Přídatné látky v potravinách tzv. éčka. Úroveň: 2. stupeň ZŠ. Tematický celek: Výživa a zdravý životní styl Název: Éčka Výukové materiály Téma: Přídatné látky v potravinách tzv. éčka Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Výživa a zdravý životní styl Předmět (obor): chemie Doporučený věk žáků: 14 15 let Doba

Více

Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email:

Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email: Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email: 1 bsah Předmluva 3 1. Vzájemné reakce kationtů a aniontů 4 2. Velké krystaly kovů 8 3. Tepelný rozklad pevných látek 10 4. Samozápalné

Více

Ročník 11 (2012/2013) Série 1

Ročník 11 (2012/2013) Série 1 Korespondenční Seminář Inspirovaný Chemickou Tematikou Ročník 11 (2012/2013) Série 1 Korespondenční seminář probíhá pod záštitou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Hlavova 2030 128 43 Praha 2 Vážení

Více