Vitamin C důkaz, vlastnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vitamin C důkaz, vlastnosti"

Transkript

1 Předmět: Doporučený ročník: ročník Zařazení do ŠVP: biochemie, přírodní látky, vitaminy Doba trvání pokusu: 45 minut Seznam pomůcek: zkumavky, kádinky, pipety (automatické), míchací tyčinky, odměrné válce, Nálevka, třecí miska, tlouček, filtrační papír Seznam chemikálií: roztok FeCl 3 (w=5%), roztok hexakyanoželezitanu draselného (červené krevní soli), (w= 5%), roztok thiokyanátu amonného (draselného) (c=1mol/dm3), destilovaná voda Materiál: tableta Celaskonu, vzorky ovoce a zeleniny (nejlépe citron), ovocná limonáda apod. Bezpečnostní pokyny: základní poučení o bezpečnosti práce v laboratoři. Studenti nepracují s jedovatými látkami. Hexakyanoželezitam draselný nesmí přijít do styku s kyselinami, uvolňuje se jedovatý kyanovodík. Stručná anotace: Vitaminy jsou nízkomolekulární látky nezbytné pro život. V lidském organismu mají vitamíny funkci katalyzátorů biochemických reakcí. Podílejí se na metabolismu bílkovin, tuků a cukrů. Existuje 13 základních typů vitamínů. Lidský organismus si, až na některé výjimky, nedokáže vitamíny sám vyrobit, a proto je musí získávat prostřednictvím stravy. V následující laboratorní úloze je možné studentům ukázat, že vitaminy jsou v potravě všude kolem nich, a že se některé dají velmi jednoduchými pokusy, které nepotřebují složité postupy, dokázat. Laboratorní úlohu je možné zařadit do učiva o přírodních látkách, vitamínech a hormonech. Typicky na konec čtvrtého nebo začátek pátého ročníku. Laboratorní úloha by měla následovat po předchozích teoretických hodinách týkající se právě tématu vitamíny. K výuce doporučuji pracovat s výukovým programem na stránkách: Důležité je, připravit si předem všechny potřebované chemikálie, i vybavení laboratorním náčiním, protože během hodinového cvičení je vhodné se nezdržovat. Studenti budou pracovat v laboratoři, pod dohledem příslušného vyučujícího. Je vhodné, v případě většího počtu studentů ve třídě, třídu rozdělit do dvou skupin, které by se účastnily například v různé hodiny, protože velký počet studentů je v laboratoři nevhodný. Tento stav je nutné předtím zohlednit např. v rozvrhu. 1

2 Laboratorní práce předpokládá, že studenti jsou již seznámeni se základy práce v laboratoři, tedy i s názvy laboratorního náčiní. Studenti budou pracovat se zředěnými roztoky solí, které nejsou jedovaté. Pouze je třeba dbát na to, aby hexakyanoželezitan draselný nepřišel do styku s kyselinami, protože se z něho pak uvolňuje velmi nebezpečný kyanovodík. Teoretická část: Vitaminy jsou organické látky nezbytné v malých množstvích, které si lidské tělo neumí samo vytvořit a musí je proto přijímat v potravě. Jejich nejdůležitější funkcí je katalytický účinek v řadě metabolických reakcí, kde některé vitaminy působí jako koenzymy. Další vitaminy tvoří v organizmu důležité oxidačně redukční systémy, čímž mimo jiné působí i jako ochranné faktory, které kompenzují negativní účinky zevních faktorů na organizmus. S těžkými formami nedostatku vitaminů (avitaminózy) se specifickými příznaky (například beri-beri, pelagra, kurděje) se v našich podmínkách můžeme setkat jen velice zřídka, lehčí formy (hypovitaminózy) se však vyskytují. Projevy nedostatku se léčí podáváním příslušného vitaminu. Vitaminy se dělí na: rozpustné v tucích rozpustné ve vodě Nositeli vitaminů rozpustných v tucích jsou tuky, proto značné omezení tuků ve stravě může vést k jejich nedostatečnému příjmu. Vitaminy rozpustné v tucích jsou skladovány v těle, proto může být nadbytek toxický (vitamin A,D), ale pravidelná denní dávka je méně důležitá než u vitaminů rozpustných ve vodě. Při zpracování a skladování potravin jsou stabilnější než vitaminy rozpustné vodě. Do této skupiny řadíme vitamíny: A D K E Vitaminy rozpustné ve vodě jsou snadno absorbovány a jejich nadbytek je vylučován močí, proto obvykle nejsou toxické a je důležitý jejich pravidelný příjem. Jejich obsah v potravinách je snižován zpracováním a skladováním (thiamin pasterizací, riboflavin skladováním na světle, vitamin C skladováním a tepelným zpracováním). Do této skupiny řadíme vitamíny: C (askorbová kyselina) vitaminy řady B (B 1, B 2, B 3, B 5, B 6, B 7, B 9, B 12 ) K důkazům vitamínů v potravě se používá řada důkazních reakcí. Jedny z nejjednodušších důkazních reakcí se používají k důkazu vitamínu C (kyseliny askorbové). 2

3 Kyselina askorbová reaguje s FeCl 3 za vzniku kyseliny dehydroaskorbové, přičemž železité kationty se redukují na železnaté. Fe 2+ můžeme dokázat reakcí s červenou krevní solí, kdy vzniká tmavě modrá sraženina. obr. 1: Reakční schéma důkazu kyseliny askorbové (převzato ze studiumchemie.cz) V dalším pokusu je možné studentům poukázat na vlastnosti vitamínu C. Tento vitamín má redukční vlastnosti, tedy v organismu funguje jako likvidátor tzv. volných radikálů. Redukční účinky je možné dokázat velmi jednoduchým pokusem, který jsme si ukazovali v metodice č.3 Důkaz redukčních vlastností sacharidů. Redukční účinky kyseliny askorbové dokážeme následující reakcí. Železité ionty tvoří s thiokyanátovými anionty krvavě červený komplex. V přítomnosti kyseliny askorbové jsou železité ionty redukovány na železnaté, které krvavý komplex netvoří a dojde k odbarvení krvavého roztoku. obr. 2: Důkaz redukčních vlastností kyseliny askorbové (převzato z rena.sweb.cz) 3

4 Pracovní list pro žáky Úvod Proveďte důkaz přítomnosti kyseliny askorbové (vitamínu C) v tabletě Celaskonu a vzorcích ovoce, a ovocných šťáv nebo limonád. Dále proveďte důkaz redukujících vlastností vitamínu C pomocí roztoku thiokyanatanu amonného. Pomůcky Seznam chemikálií: roztok FeCl 3 (w=5%), roztok hexakyanoželezitanu draselného (červené krevní soli), (w= 5%), roztok thiokyanátu amonného (draselného) (c=1mol/dm 3 ), destilovaná voda Materiál: tableta Celaskonu, vzorky ovoce a zeleniny (nejlépe citron), ovocná limonáda apod. Seznam pomůcek: zkumavky, kádinky, pipety (automatické), míchací tyčinky, odměrné válce, nálevka, třecí miska, tlouček, filtrační papír Postup/návod Úkol 1: Dokažte přítomnost vitamínu C v tabletě Celaskonu, vzorku ovoce, limonádě Rozetřete asi 5 g vzorku v třecí misce v 5 ml vody. Směs přefiltrujte do čisté zkumavky. Použijte jeden vzorek ovoce nebo zeleniny, 5 ml limonády nebo šťávy, a jeden referenční vzorek s tabletou Celaskonu (tu rozdrťte v třecí misce a rozpusťte v destilované vodě). Nyní do každé zkumavky přidejte pipetou 2 ml roztoku chloridu železitého (w=5%) a po zamíchání stejný objem hexakyanoželezitanu draselného. Zaznamenejte barevné změny ve zkumavkách a porovnejte výsledky s kontrolním vzorkem Celaskonu. Vzniklé modré nebo zelenomodré zbarvení poukazuje na přítomnost vitaminu C ve vzorku Vytvořte protokol o proběhlé laboratorní úloze a odevzdejte učiteli. 4

5 Úkol 2: Pozorujte redukční vlastnosti vitamínu C v tabletě Celaskonu Tabletu Celaskonu rozpusťte ve 100 cm 3 destilované vody. K 5 cm 3 chloridu železitého o koncentraci w = 0,1 % přidejte několik kapek thiokyanátu amonného. Vznikne intenzivně krvavě červený roztok. Promíchejte a přidejte 5 cm 3 roztoku tablety Celaskonu a směs znovu promíchejte. Pozorujte reakce a zapište změnu zabarvení. Roztok by se měl odbarvovat. Vytvořte protokol o proběhlé laboratorní úloze a odevzdejte učiteli. Poznámky k praktické činnosti Vždy je vhodné po proběhlém pokusu studentům znovu probrat, k jakým reakcím došlo. Je možné si vybrat různé druhy ovocných šťáv, ovoce nebo zeleniny a ukázat si, které obsahují vitamin C ve větším množství, a které ne. K názornosti je také možné srovnat reakce s čistou kyselinou askorbovou (pokud máme v laboratoři). Citronka (koncentrát v plastové lahvičce) nemusí vždy nutně obsahovat vitamin C je vhodné studentům ukázat tuto reakci na příkladu levného koncentrátu. Dále můžeme vyvolat diskusi ohledně šizení potravin a nahrazování surovin v potravinách levnějšími, méně kvalitními náhražkami. 5

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Vlastnosti karboxylových kyselin autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

2.09 Oxidačně-redukční vlastnosti glukózy. Projekt Trojlístek

2.09 Oxidačně-redukční vlastnosti glukózy. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.09 Oxidačně-redukční vlastnosti glukózy. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 45. ročník 2008 2009 ŠKOLNÍ KOLO kategorie B SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI Národní institut

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Změny tělesné

Více

NÁMĚTY PRO VYUŽITÍ PEXESA VÍM, CO JÍM VE VÝUCE. I. Pexeso doplněné kvizovými otázkami

NÁMĚTY PRO VYUŽITÍ PEXESA VÍM, CO JÍM VE VÝUCE. I. Pexeso doplněné kvizovými otázkami NÁMĚTY PRO VYUŽITÍ PEXESA VÍM, CO JÍM VE VÝUCE Pexeso Vím, co jím vzniklo zejména jako didaktická pomůcka, která bude skýtat mnoho možností využití při výuce v základních školách. Jak jej lze vyžít, a

Více

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS.

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Antioxidační vlastnosti naklíčených semen Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Diplomová práce 2011/2012 ABSTRAKT Diplomová práce se v teoretické části zabývá charakteristikou a vlastnostmi luštěnin a olejnin.

Více

Kreditní kurz: Preanalytická a postanalytická část laboratorního vyšetření

Kreditní kurz: Preanalytická a postanalytická část laboratorního vyšetření PREANALYTICKÁ A POSTANALYTICKÁ ČÁST LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ Úvod Části biochemického vyšetření (laboratorního diagnostického procesu) lze schematicky znázornit takto: Biochemické vyšetření / Laboratorní

Více

Maximální zátěž není všechno

Maximální zátěž není všechno Maximální zátěž není všechno ÚVOD V současné době, kdy jsme asi v polovině suché přípravy dorostenců ledního hokeje, sleduji v kabině jak si spousta hráčů před tréninkem připravuje různé míchané proteinové

Více

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ Zdravotní tvrzení na potravinách Kritéria zdraví Ochrana organismu Hlavní složky stravy Zdravotní tvrzení 1 JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ / Zdravotní tvrzení na

Více

Základy laboratorní techniky

Základy laboratorní techniky Předmět: Biologie ŠVP: prokaryotní organismy, genetika Doporučený věk žáků: 16 18 let Doba trvání: 2 x 45 min. Specifické cíle: naučit studenty pracovat s laboratorními pomůckami a přístroji Seznam pomůcek:

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Průvodce zdravou výživou dětí Poradenské centrum Výživa dětí

Průvodce zdravou výživou dětí Poradenské centrum Výživa dětí Jak naucit deti lépe jíst Průvodce zdravou výživou dětí Poradenské centrum Výživa dětí Vymalujte si Potravinová pyramida aneb Co jíst často a co jen výjimečneˇ Přestože je určena zejména pro dospělé,

Více

Příručka o výživě. u nemocných cystickou fibrózou

Příručka o výživě. u nemocných cystickou fibrózou Příručka o výživě u nemocných cystickou fibrózou 1 eea financial mechanism norway norwegian financial mechanism grants Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu

Více

Cesty vody. Název výukového modulu: Autor (autoři) výukového modulu: Mgr. Jan Petr, Mgr. Jiří Stavinoha. Věkové určení: pro 8.

Cesty vody. Název výukového modulu: Autor (autoři) výukového modulu: Mgr. Jan Petr, Mgr. Jiří Stavinoha. Věkové určení: pro 8. Název výukového modulu: Cesty vody Autor (autoři) výukového modulu: Mgr. Jan Petr, Mgr. Jiří Stavinoha Zapojené obory: inform. a komunik. technologie (IKT) chemie (volitelně) fyzika (volitelně) český jazyk

Více

Současné používané metody zjišťování stravovacích zvyklostí. Jejich výtěžnost a možnost použití.

Současné používané metody zjišťování stravovacích zvyklostí. Jejich výtěžnost a možnost použití. Současné používané metody zjišťování stravovacích zvyklostí. Jejich výtěžnost a možnost použití. SOUHRN: Článek shrnuje přehled nejužívanějších metod zjišťování stravovacích zvyklostí, jejich porovnání,

Více

Bezpečná mateřská škola

Bezpečná mateřská škola Bezpečná mateřská škola Metodika Prevence úrazů a násilí dětí předškolního věku Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti ve Fakultní nemocnici v Motole Bezpečná

Více

Obsah. I. Funkce pro uživatele. II. Funkce pro lékaře

Obsah. I. Funkce pro uživatele. II. Funkce pro lékaře PM-E-26 Rev.O Obsah I. Funkce pro uživatele 1. TIME DISPLAY ZOBRAZENÍ ČASU... 3 2. BUTTON SCROLL POSOUVÁNÍ TLAČÍTKEM... 3 3. BEEP ZVUKOVÝ SIGNÁL... 3 4. ALARM ALARM... 3 5. LCD ON(S) DOBA ZAPNUTÍ DISPLEJE

Více

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Milada ŠVECOVÁ Školní projekty

Více

1Voda. Voda: Základ života. Úvod. Hlavní myšlenka. Délka trvání. Roční období Místo Pomůcky. Předměty. Cíle. Metody

1Voda. Voda: Základ života. Úvod. Hlavní myšlenka. Délka trvání. Roční období Místo Pomůcky. Předměty. Cíle. Metody Voda Autor: Kliment Mindjov Hlavní myšlenka Délka trvání Roční období Místo Pomůcky Předměty Cíle Metody Všichni používáme vodu a všichni máme spoluzodpovědnost za její ochranu před znečištěním a šetrné

Více

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav

Více

5.01 DNA ve zkumavce (izolace DNA ze zeleniny a ovoce). Projekt Trojlístek

5.01 DNA ve zkumavce (izolace DNA ze zeleniny a ovoce). Projekt Trojlístek 5. Forenzní chemie (chemie v kriminalistice) 5.01 DNA ve zkumavce (izolace DNA ze zeleniny a ovoce). Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu

Více

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o pěstebních směsích. TERRA InfoPaper. 100% přírodní Pěstební směs pro vaši úrodu Jednoduché použití Žádné usazeniny

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o pěstebních směsích. TERRA InfoPaper. 100% přírodní Pěstební směs pro vaši úrodu Jednoduché použití Žádné usazeniny TERRA InfoPaper Všechno, co jste kdy chtěli vědět o pěstebních směsích 100% přírodní Pěstební směs pro vaši úrodu Jednoduché použití Žádné usazeniny Ne každá pěstební směs je vhodná pro pěstování rostlin

Více

Materiál pro rodiče. Materiál pro rodiče zpracoval kolektiv autorů:

Materiál pro rodiče. Materiál pro rodiče zpracoval kolektiv autorů: Materiál pro rodiče Materiál pro rodiče zpracoval kolektiv autorů: Mgr. David Drápela, Mgr. Marie Franců, Mgr. Klára Geislerová, Bc. Tereza Hejralová, Mgr. Jitka Štanclová, Bc. Klára Večeřová. Garanty

Více

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard Téma: Odběr biologického materiálu vydání č. 3 Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. Žďárská 610, Nové Město na Moravě, 592 31 STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard

Více

Výukový materiál pro praktické vyučování oboru Kadeřník, tematický celek Barvení vlasů

Výukový materiál pro praktické vyučování oboru Kadeřník, tematický celek Barvení vlasů MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Výukový materiál pro praktické vyučování oboru Kadeřník, tematický celek Barvení vlasů Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce:

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 15.1.2011 CS Úřední věstník Evropské unie L 12/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

Více

Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni?

Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni? Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni? Vladimíra Šilhánková a kol. Civitas per Populi Hradec Králové 2010 C I V I T A S P E R P O P U L I Civitas per Populi 2010 Autorský kolektiv:

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více