Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Ruzyně. Metodika byla vypracována jako výstup výzkumného záměru MZe č Autor: Ing.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Ruzyně. Metodika byla vypracována jako výstup výzkumného záměru MZe č. 0002700602. Autor: Ing."

Transkript

1 Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Ruzyně Optimalizovaná metodika SDS-PAGE pro analýzu LMW podjednotek gluteninů pšenice Metodika byla vypracována jako výstup výzkumného záměru MZe č Autor: Ing. Jana Bradová Prosinec 2006

2 OPTIMALIZOVANÁ METODIKA SDS-PAGE PRO ANALÝZU LMW-PODJEDNOTEK GLUTENINŮ PŠENICE Metodika byla vypracována jako výstup výzkumného záměru MZe č Ing. Jana Bradová Vydal: Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha Text: 2006 J. Bradová Foto: 2006 J. Bradová, S. Sýkorová Grafická úprava: 2006 M. Sýkora Vydáno bez jazykové úpravy ISBN

3 OPTIMALIZOVANÁ METODIKA SDS-PAGE PRO ANALÝZU LMW PODJEDNOTEK GLUTENINŮ PŠENICE Obsah: 1. Úvod Metodika Technické vybavení Chemikálie Roztoky Pracovní postup Vyhodnocení experimentálních dat Literatura. 12 J. Bradová VÚRV Praha

4 1. Úvod Podjednotky gluteninů s nízkou molekulovou hmotností (LMW-GS) zaujímají asi jednu třetinu celkového semenného proteinu pšenice a představují po gliadinech druhou největší skupinu zásobních bílkovin. LMW gluteniny podobně jako gliadiny a HMWgluteniny tvoří alelické kombinace, na jejichž základě mohou být charakterizovány. Z literatury je známo, že LMW- gluteniny mohou hrát důležitou roli v určování některých významných vlastností pšeničné mouky. HMW- gluteniny jsou velmi dobře prostudovány. Důvodem je velká molekulová hmotnost, která je příčinou jejich nižší elektroforetické pohyblivosti ve srovnání s ostatními endospermálními proteiny. Naproti tomu LMW - gluteniny mají stejnou pohyblivost jako některé těžší gliadiny, a proto získání čistých gluteninových preparátů (např. gelovou filtrací), které by neobsahovaly interferující proteiny, je poněkud složitější. Proto je kladen tak velký důraz na výběr a pečlivost provedení extrakčního postupu LMW-GS, který je sestaven tak, aby byla pokud možno bezezbytku odstraněna gliadinová frakce. 2. Metodika 2.1. Technické vybavení Přístroje a zařízení Přístroj pro vertikální elektroforézu, zajišťující udržování konstantní teploty gelů (doporučená tloušťka gelu maximálně 1,5 mm) Zdroj stejnosměrného proudu (možnost nastavení jak konstantního proudu, tak i konstantního napětí) Chladicí termostat Laboratorní centrifuga Prosvětlovací panel Analytické váhy Laboratorní předvážky Třepačka Vortex Vodní lázeň Ultrazvuková lázeň Laboratorní digestoř Sklo, laboratorní pomůcky Běžné laboratorní sklo, nádoby na fixaci a barvení gelu, plastové centrifugační kyvety 2 ml, injekční stříkačka s jehlou, přesná syringe Hamilton, automatické pipety, osobní ochranné pracovní prostředky - rouška, rukavice! J. Bradová VÚRV Praha 4

5 2.2. Chemikálie Všechny chemikálie stupně analytical reagent (p.a.) nebo lepší Chemikálie pro extrakci proteinů Ethanol 2-Propanol Tris(hydroxymethyl) aminomethan (TRIS) Kyselina chlorovodíková (HCl) Dodecylsulfát sodný (SDS) Glycerol Bromfenolová modř 2-merkaptoethanol 1,4-dithiothreitol (DTT) 4-vinylpyridin(VP) Chemikálie pro elektroforézu Akrylamid (AA) Bisakrylamid (BIS) Tris(hydroxymethyl)aminomethan (Tris) Kyselina chlorovodíková (HCl) Bromfenolová modř Dodecylsulfát sodný (SDS) Persíran amonný (APS) TEMED (NNN'N' - tetramethylethylendiamin) Glycin Chemikálie pro fixaci, barvení a sušení gelů Kyselina trichloroctová (TCA) Ledová kyselina octová Glycerol Methanol Coomassie Brilliant Blue R-250 J. Bradová VÚRV Praha 5

6 2.3. Roztoky Extrakční roztoky č. Roztok Složky Množství poznámka Roztok A (60% Ethanol) 96% Ethanol 60ml 36ml lze skladovat Roztok B: 50% 2-Propanol v 0,08M Tris-HCl ph 8,0 2-Propanol 0,08M Tris-HCl (ph 8,0) viz ml 50ml lze skladovat ,08M Tris-HCl ph 8,0 Tris Vzorkový pufr SDS Glycerol Bromfenolová modř 2-Merkaptoetanol 0,08M Tris-HCl (ph 8,0) Roztok B + DTT DTT Roztok B Roztok B + VP VP Roztok B Zásobní roztoky pro elektroforézu 4,844g do 500ml 2g 40ml 0,02g 1ml do 100ml 40mg 4ml 60µl 4ml -upravit ph na 8,0 přidáním HCl -lze skladovat lze skladovat používat vždy čerstvý používat vždy čerstvý č. Roztok Složky Množství poznámka Gelový pufr 8,8: 0,75 M Tris-HCl ph 8,8 Tris 45,5 g Tris do 500ml -upravit ph na 8,8 přidáním HCl -skladovat Gelový pufr 6,8: 0,25M Tris-HCl ph 6,8 Tris Bromfenolová modř AA a BIS Akrylamid Bisakrylamid % roztok SDS SDS % roztok APS APS Zásobní elektrodový pufr: 0,25M Tris; 1,92M glycin ph 8,3 Tris Glycin SDS Provozní pufr Zásobní elektrodový pufr 6,1 g špetka do 200ml 150 g 4 g do 500ml 5g do 50 ml 0,5g do 5 ml 30,3 g 144 g 10 g do 1000ml 100ml 9000ml -upravit ph na 6,8 přidáním HCl -skladovat skladovat za lab. teploty skladovat za lab. teploty připravovat vždy čerstvý skladovat za lab. teploty připravovat vždy čerstvý J. Bradová VÚRV Praha 6

7 Roztoky pro fixaci, barvení a sušení gelů č. Roztok Složky Množství poznámka Fixační činidlo: 20 % TCA TCA 200 g do 1000 ml skladovat za lab. teploty Směsný roztok Methanol Kyselina octová 250 ml 100 ml 650 ml skladovat za lab. teploty Barvicí roztok Commassie Brilliant Blue R 250 Směsný roztok % roztok glycerolu Glycerol 0,25 g do 500 ml 20ml do 1000 ml skladovat za lab. teploty skladovat 2.4. Pracovní postup Příprava vzorků - extrakce(n.k. Singh at al.,1991) První den: 1) Jednotlivá zrna roztlouci pečlivě kladívkem a převést do centrifugačních kyvet (2ml) 2) přidat 0,5 ml extrakčního roztoku A (3.1.1.) 3) zamíchat na vortexu 4) nechat stát ve tmě přes noc Druhý den: 5) vložit na 10min do ultrazvukové lázně 6) 30min inkubovat ve vodní lázni při 65 C 7) 5min centrifugovat ( ot/min) 8) supernatant odstranit 9) k pevnému zbytku (peletě) přidat 0,5 ml extrakčního roztoku A (3.1.1.) 10) peletu dobře promíchat jehlou 11) krátce zamíchat na vortexu 12) vložit na 10min do ultrazvukové lázně 13) 30min inkubovat ve vodní lázni při 65 C 14) 5min centrifugovat ( ot/min) 15) supernatant odstranit 16) k pevnému zbytku (peletě) přidat 0,5 ml extrakčního roztoku A (3.1.1.) 17) peletu dobře promíchat jehlou 18) krátce zamíchat na vortexu 19) vložit na 10min do ultrazvukové lázně 20) 30min inkubovat ve vodní lázni při 65 C 21) 5min centrifugovat ( ot/min) 22) supernatant úplně odebrat a odstranit 23) přidat 100 µl roztoku B + DTT (3.1.5) 24) peletu dobře promíchat jehlou 25) krátce zamíchat na vortexu 26) vložit na 10min do ultrazvukové lázně 27) 30min inkubovat ve vodní lázni při 65 C 28) přidat 100 µl roztoku B + VP (3.1.6) J. Bradová VÚRV Praha 7

8 29) krátce zamíchat na vortexu 30) 15min inkubovat ve vodní lázni při 65 C 31) 3min centrifugovat ( ot/min) 32) 100 µl supernatantu přenést do nové centrifugační kyvety 33) přidat100 µl vzorkového pufru 34) 15min inkubovat ve vodní lázni při 65 C 35) 3min centrifugovat ( ot/min) Takto připravené extrakty lze skladovat několik týdnů Příprava gelu - Sestavit suché a čisté gelové kazety (dle typu přístroje) - Každý gel se skládá z dělicího a zaostřovacího gelu Příprava 10% dělicího gelu Za pomalého míchání jsou přidávány jednotlivé složky (množství dle typu přístroje a velikosti desek) Uvedená množství - pro přístroj OWL Pinguin 14x16 42 ml (AA a BIS) 63 ml (gelový pufr 8,8) 1,26 ml (SDS) 21 ml vody Polymerace se nastartuje přidáním: 75 µl TEMEDu 1,26 ml (APS) Gel se pečlivě nalije mezi skla tak, aby se netvořily vzduchové bublinky. Gelové kazety se naplní 30 mm pod okraj (prostor pro 30 mm vrstvu zaostřovacího gelu). Povrch gelu se převrství opatrně vodou (injekční stříkačkou), nechá se cca 30 minut polymerovat. Po skončení polymerace se voda slije, povrch gelu se osuší filtračním papírem a kazety se až po okraj naplní zaostřovacím gelem. Příprava 4,6 % zaostřovacího gelu: Za pomalého míchání jsou přidávány jednotlivé složky (množství dle typu přístroje a velikosti desek) 6 ml (AA a BIS) 20 ml (gelový pufr 6,8) 0,4 ml (SDS) 21 ml vody Polymerace se nastartuje přidáním: 16 µl TEMEDu 0,4 ml (APS) Gel se pečlivě nalije na spodní gel tak, aby se netvořily vzduchové bublinky, vloží se hřebeny pro tvorbu jamek. Polymerace probíhá cca 30 minut. Potom se hřebeny opatrně J. Bradová VÚRV Praha 8

9 vyjmou a jamky v gelu se promyjí a naplní elektrodovým pufrem Doporučuje se připravit si gely den předem před vlastní elektroforézou a skladovat je Nanášení vzorků Do každé jamky se nanáší 15µl extraktu (Postup dle 4.1.) Elektroforéza Podmínky SDS PAGE pro LMW-GS Elektrodový pufr Proud 0,2 ma/ mm 2 gelu (1gel- 14 cm šířka;1mm tloušťka = 28mA) Napětí max. 300 V Teplota 8 C Směr migrace od katody (-) k anodě (+) Doba dělení: Čelo markerovací barvy se nechá dojít na konec gelu a doba dělení se prodlouží cca o 30 minut Fixace, barvení, odbarvení, sušení Fixace: Barvení: Skleněné desky s gelem se vyjmou z přístroje, gel se sejme a ponechá cca 30 minut ve fixačním roztoku Roztok se slije a gel se přelije roztokem a ponechá se cca 30 minut. Slít roztok a přelít barvicím roztokem Ponechá se barvit přes noc (bez třepání). Odbarvení: Sušení Slít roztok a přelít roztokem , ponechat cca 30 minut. Slít roztok (odbarvit jej aktivním uhlím a lze jej znovu použít) a nakonec přelít gely destilovanou vodou. Připraví se skleněná deska (rozměry desky musí být větší než velikost výsledného PAGE gelu). Dále je nutno připravit dva obdélníky z celofánu (rozměry 1. obdélníku se rovnají rozměrům skleněné desky; (strany 2. obdélníku jsou cca o 2cm delší než strany skleněné desky). Takto připravený celofán a PAGE gel se ponoří do (cca 2 hodiny). Poté se 1. celofánový obdélník položí na skleněnou desku, na něj se umístí PAGE gel a přikryje se 2. celofánovým obdélníkem. Okraje celofánu se přehnou pod skleněnou desku a plocha se J. Bradová VÚRV Praha 9

10 eventuelně vyhladí plastovým válečkem (odstranění vzduchových bublin). Ponechá se sušit při laboratorní teplotě v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla a světla Vyhodnocení experimentálních dat Na výsledném gelu lze současně identifikovat jak LMW-GS, tak HMW-GS alely Obrázek 1: Schématické znázornění elektroforetických mobilit jednotlivých LMW-GS alel kodovaných lokusem Glu-3(SDS PAGE), (Branlard et al. 2003) Glu - A3 Glu B3 Glu D4 Obrázek 2: Schématické znázornění elektroforetických mobilit jednotlivých HMW-GS alel kodovaných lokusem Glu-3 (Payne,Lawrence;1983) Glu - A1 Glu - A1 Glu - A1 Obrázek 3: Příklad výsledku SDS PAGE LMW GS a HMW GS J. Bradová VÚRV Praha 10

11 Optimalizovaná metodika SDS-PAGE pro analýzu LMW podjednotek gluteninů pšenice 1.Chinese Spring, 2.Clarus, 3.Gabo, 4. Ebi, 5.Jabiru, 6.Orca, 7.Clarus, 8.Kite, 9.Ebi, 10.Jufy Tabulka I: Alely HMW-GS a LMW-GS odrůd pšenice publikované Singhem et al. (1991) Alela Odrůda Chinese Spring Gabo Jabiru Orca Kite Jufy I Glu-1A c (0) b (2*) a (1) c (0) b (2*) c (0) HMW-GS Glu-1B b (7+8) i (17+18)? a (7) i (17+18) d (6+8) Glu-1D a (2+12) a (2+12) d (5+10) a (2+12) a (2+12) d (5+10) Glu-3A a b c d e e LMW-GS Glu-3B a b c d b i Glu-3D a b c e b d TabulkaII: Alely HMW-GS a LMW-GS odrůd pšenice registrovaných v ČR Alela Odrůda Clarus Ebi Glu-1A c (0) c (0) HMW-GS Glu-1B d (6+8) b (7+8) Glu-1D a (2+12) d (5+10) Glu-3A d d J. Bradová VÚRV Praha LMW-GS Glu-3B a f Glu-3D c c 11

12 3. Literatura G. Branlard, M. Dardevet, N. Amiour, G. Igrejas: Allelic Diversity of HMW and LMW Glutenin Subunits and Omega-Gliadins in French Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Genetic Resources and Crop Evolution 50, 2003: P. I. Payne, G.J.Lawrence: Catalogue of A1leles for the Complex Gene Loci, Glu-A1, Glu-Bl, and Glu-D1, which code for High-Molecular-Weight Subunits of Glutenin in hexaploid Wheat. Cereal. Res. Commun.,11,1983: N.K. Singh, K.W. Shepherd, G.B. Cornish: A simplified SDS.PAGE Procedure for Separating LMW Subunits of Glutenin. Journal of Cereal Science 14,1991: J. Bradová VÚRV Praha 12

Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Ruzyně

Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Ruzyně Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Ruzyně Optimalizovaná metodika PAGE pro analýzu esteráz v hlízách brambor (Solanum tuberosum L.) Vypracovaná jako výstup projektu 1B 44011 VÝVOJ A TESTOVÁNÍ SYSTÉMU

Více

ZÁKLADNÍ KURZ ANALÝZY STRUKTURY A INTERAKCÍ BIOMAKROMOLEKUL

ZÁKLADNÍ KURZ ANALÝZY STRUKTURY A INTERAKCÍ BIOMAKROMOLEKUL ZÁKLADNÍ KURZ ANALÝZY STRUKTURY A INTERAKCÍ BIOMAKROMOLEKUL NÁVODY KE CVIČENÍM EDITOVAL: VÁCLAV BRÁZDA BIOFYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR, V.V.I. I. TURNUS: 23. 4. 27. 4. 2012 / II. TURNUS: 14. 5. 18. 5. 2012 ZÁKLADNÍ

Více

Univerzita Palackého

Univerzita Palackého Univerzita Palackého Přírodovědecká fakulta Katedra biochemie LABRATRNÍ VIČENÍ Z BIEMIE Prof. RNDr. Pavel Peč, Sc. a kolektiv lomouc 2008 2 BSA Laboratorní řád... 6 Bezpečnost práce v chemické laboratoři...

Více

Metodika analýzy mléčných výrobků a jejich sójových analogů na přítomnost RoundUp Ready sóji

Metodika analýzy mléčných výrobků a jejich sójových analogů na přítomnost RoundUp Ready sóji Zuzana Tesařová, Dana Šídová, Aleš Vráblík, Jan Hodek, Jaroslava Ovesná Metodika analýzy mléčných výrobků a jejich sójových analogů na přítomnost RoundUp Ready sóji METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné

Více

Jaroslava Ovesná, Jan Hodek, Lucie Pavlátová. KVALITATIVNÍ STANOVENÍ TRANSGENNÍ LINIE RÝŽE Bt 63 METODOU PCR METODIKA PRO PRAXI

Jaroslava Ovesná, Jan Hodek, Lucie Pavlátová. KVALITATIVNÍ STANOVENÍ TRANSGENNÍ LINIE RÝŽE Bt 63 METODOU PCR METODIKA PRO PRAXI Jaroslava Ovesná, Jan Hodek, Lucie Pavlátová KVALITATIVNÍ STANOVENÍ TRANSGENNÍ LINIE RÝŽE Bt 63 METODOU PCR METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2009 Metodika byla vypracována pracovníky

Více

HYDRAGEL PROTEINURIE K20

HYDRAGEL PROTEINURIE K20 HYDRAGEL PROTEINURIE K20 Ref. 3004 2006/12 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL PROTEINURIE K20 kit je určen ke klasifikaci proteinurie v nezahuštěné moči. Kit se používá ve spojení s manuálním elektroforetickým zařízením.

Více

Praktický kurz. Moderní biofyzikální přístupy v experimentální biologii

Praktický kurz. Moderní biofyzikální přístupy v experimentální biologii Oddělení funkční genomiky a proteomiky Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Praktický kurz Moderní biofyzikální přístupy v experimentální biologii Místo konání: Brno,

Více

COMET ASSAY (SINGLE CELL GEL ELECTROPHORESIS)

COMET ASSAY (SINGLE CELL GEL ELECTROPHORESIS) COMET ASSAY (SINGLE CELL GEL ELECTROPHORESIS) OBSAH 1. Princip metody 2. Přístroje a zařízení 3. Příprava vzorků 3.1 Kultivace a sklízení buněk A549 3.2 Výpočet koncentrace buněk 3.3 Hodnocení viability

Více

HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU

HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav vegetabilních potravin HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU Hygiena a technologie nápojů, ovoce, zeleniny,

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Národní referenční laboratoř. Bulletin 2009. Ročník XIII, číslo 3/2009

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Národní referenční laboratoř. Bulletin 2009. Ročník XIII, číslo 3/2009 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Národní referenční laboratoř Bulletin 2009 Ročník XIII, číslo 3/2009 Brno 2009 Obsah 1.. Stanovení metanolu v glycerolu metodou HS-GC/FID 1 Pavla Tieffová,

Více

HYDRAGEL ISO-PAL K20. Ref. 3022 2008/01

HYDRAGEL ISO-PAL K20. Ref. 3022 2008/01 HYDRAGEL ISO-PAL K20 Ref. 3022 2008/01 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL ISO-PAL K20 kit je určen k identifikaci i kvantitativnímu stanovení izoenzymů ALP v lidském séru elektroforezou na agaróze o ph 9.1. Separované

Více

Jiří Pazourek MODERNÍ ELEKTROFORETICKÉ ANALYTICKÉ METODY. (přednášky pro magisterské studium) Skripta : Elektroforetické analytické metody 2.6.

Jiří Pazourek MODERNÍ ELEKTROFORETICKÉ ANALYTICKÉ METODY. (přednášky pro magisterské studium) Skripta : Elektroforetické analytické metody 2.6. Jiří Pazourek MODERNÍ ELEKTROFORETICKÉ ANALYTICKÉ METODY (přednášky pro magisterské studium) 1. ÚVOD...3 1.1. Význam kapilární elektroforézy...3 1.2. Historický vývoj...5 1.3. Různá prostředí pro elektroforézu...7

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 152/2009. ze dne 27. ledna 2009, (Text s významem pro EHP) s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 152/2009. ze dne 27. ledna 2009, (Text s významem pro EHP) s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, 26.2.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 54/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 152/2009 ze dne 27. ledna

Více

Standardní operační postupy pro biologické monitorování genotoxických účinků faktorů prostředí

Standardní operační postupy pro biologické monitorování genotoxických účinků faktorů prostředí Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica Číslo 3/2003 Standardní operační postupy pro biologické monitorování genotoxických účinků faktorů prostředí Duben 2003 Předseda redakční rady: doc. MUDr.

Více

Využití metody retenní kapacity mouky pro predikci technologické kvality pšenice v eské republice METODIKA PRO PRAXI 2012

Využití metody retenní kapacity mouky pro predikci technologické kvality pšenice v eské republice METODIKA PRO PRAXI 2012 Využití metody retenní kapacity mouky pro predikci technologické kvality pšenice v eské republice METODIKA PRO PRAXI 2012 Václav Dvoáek Ludmila Papoušková Jií Hermuth Ladislav Dotlail Oldich Famra Ilona

Více

WORKSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE SBORNÍK

WORKSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE SBORNÍK WORKSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE SBORNÍK EDITOVAL: VÁCLAV BRÁZDA BIOFYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR, V.V.I. 31. 8. 5. 9. 2014 OPVK - WORSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE, září 2014 WORKSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Zuzana Neoralová Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická ANALYTICKÉ METODY STANOVENÍ RESVERATROLU A JEHO DERIVÁTŮ Zuzana

Více

Základy laboratorní techniky

Základy laboratorní techniky Předmět: Biologie ŠVP: prokaryotní organismy, genetika Doporučený věk žáků: 16 18 let Doba trvání: 2 x 45 min. Specifické cíle: naučit studenty pracovat s laboratorními pomůckami a přístroji Seznam pomůcek:

Více

Redakn upravená. Závrená zpráva projektu 1G58076

Redakn upravená. Závrená zpráva projektu 1G58076 Redakn upravená Závrená zpráva projektu 1G58076 Charakteristiky škrobu a bílkovin zrna pšenice pro nepotravináské využití; donory cenných znak, vhodné odrdy a pstitelské technologie Téma: Rozvoj technologií

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Andrea Kleckerová

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Andrea Kleckerová Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Andrea Kleckerová Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Ing. Andrea Kleckerová,

Více

Výzkum výroby biopaliva z odpadních živočišných tuků

Výzkum výroby biopaliva z odpadních živočišných tuků Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. QD 679 Výzkum výroby biopaliva z odpadních živočišných tuků Periodická zpráva 28 Praha, leden 29 1. Úvod Biopalivem uvedeným v názvu projektu je míněn častěji

Více

ČOS 137602 3. vydání Oprava 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO SUROVINY DODÁVANÉ MEZI STÁTY NATO K VÝROBĚ VOJENSKÝCH VÝBUŠNIN

ČOS 137602 3. vydání Oprava 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO SUROVINY DODÁVANÉ MEZI STÁTY NATO K VÝROBĚ VOJENSKÝCH VÝBUŠNIN ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO SUROVINY DODÁVANÉ MEZI STÁTY NATO K VÝROBĚ VOJENSKÝCH VÝBUŠNIN (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO SUROVINY DODÁVANÉ MEZI STÁTY

Více

Interakce různých forem proteinu p53 s p73 izoformami

Interakce různých forem proteinu p53 s p73 izoformami Masarykova univerzita v Brně Přírodovědecká fakulta katedra biochemie Interakce různých forem proteinu p53 s p73 izoformami Diplomová práce Brno 2006 Martin Klepárník Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou

Více

Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro ZŠ a SŠ BIOCHEMICKÁ CVIČENÍ

Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro ZŠ a SŠ BIOCHEMICKÁ CVIČENÍ UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro ZŠ a SŠ BIOCHEMICKÁ CVIČENÍ Doc. PaedDr.

Více

Cvičení z analytické chemie 2 Analytická chemie kvantitativní

Cvičení z analytické chemie 2 Analytická chemie kvantitativní VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FARMACEUTICKÁ FAKULTA Ústav chemických léčiv Cvičení z analytické chemie 2 Analytická chemie kvantitativní Jiří Pazourek Iva Kapustíková Klára Odehnalová Tato

Více

Agronomická fakulta Ústav chemie a biochemie. Ing. Andrea Kleckerová BRNO 2013

Agronomická fakulta Ústav chemie a biochemie. Ing. Andrea Kleckerová BRNO 2013 Agronomická fakulta Ústav chemie a biochemie Chemie potravin - laboratorní cvičení Ing. Andrea Kleckerová BRNO 2013 Inovace předmětu probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů

Více

Vlastnosti peptidů a proteinů a jejich implikace pro vývoj HPLC metod... 23 Parametry mobilní a stacionární fáze... 23 Detekce peptidů a proteinů

Vlastnosti peptidů a proteinů a jejich implikace pro vývoj HPLC metod... 23 Parametry mobilní a stacionární fáze... 23 Detekce peptidů a proteinů Obsah METODY PURIFIKACE PRODUKTŮ... 5 Selektivní precipitace... 5 Chromatografické metody... 6 Afinitní purifikace... 8 Iontově výměnná chromatografie... 9 Gelová filtrace... 10 Hydrofobní chromatografie...

Více

STRIPPING VOLTAMETRIE

STRIPPING VOLTAMETRIE LABORATOŘ Z ANALYTICKÉ CHEMIE III - Zimní semestr - Úloha III. STRIPPING VOLTAMETRIE Vyučující: Specializace, výuka dne: Ing. Dr. Ivan ŠVANCARA... Ing. Radovan METELKA... ÚKOLY A ZÁMĚRY: seznámení s technikou

Více

Diagnostický klíčící test pro stanovení celkové kontaminace zrna obilovin fusariovými mykotoxiny. Certifikovaná metodika

Diagnostický klíčící test pro stanovení celkové kontaminace zrna obilovin fusariovými mykotoxiny. Certifikovaná metodika Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Vysoká škola chemicko technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie Jihočeská univerzita

Více

Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii

Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii Bakalářská práce Brno 2011 Jana Nováková Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala

Více