SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA OU V RÁMCI CŽV AKTUALIZOVÁNO K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA OU V RÁMCI CŽV AKTUALIZOVÁNO K 29. 7. 2015"

Transkript

1 Pedagogická fakulta SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA OU V RÁMCI CŽV AKTUALIZOVÁNO K Název vzdělávacího programu Platnost akreditace č.j. Rozhodnutí Vydalo Pozn. do Akreditace k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č / MŠMT DVPP 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČESKÝ JAZYK způsobilost k výuce dalšího předmětu na 2. st. ZŠ / MŠMT ČESKÝ JAZYK učitelství pro 2. st. ZŠ / MŠMT Člověk a svět práce průřezové téma školního vzdělávacího programu / MŠMT Development centrum / MŠMT Doplňující didaktické studium německého jazyka / MŠMT Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování / MŠMT Doškolovací kurz školního snowboardingu / MŠMT Ekonomika a finanční management / MŠMT Hejného metody ve vyučování matematice 1. stupně ZŠ / MŠMT Instruktorský kurz školního snowboardingu / MŠMT Interaktivní technologie v polytechnickém vzdělávání v MŠ / MŠMT Komunikace v praxi vedení školy / MŠMT Konflikt a jeho řešení / MŠMT Koučování / MŠMT Kurz pro instruktory školního lyžování / MŠMT Kvalita ve vzdělávání a řízení profesního rozvoje / MŠMT Manažerský vzdělávací program Učící se škola / MŠMT Počítačem podporovaná výuka v přírodovědných předmětech / MŠMT Podpora rozvoje kompetencí pedagogických pracovníků k výuce podnikavosti a inovativnosti / MŠMT žáků ZŠ Poznání nejlepších praxí jako metoda osobního rozvoje manažera / MŠMT Poznávání výtvarného umění prostřednictvím aktivních výtvarných činností I / MŠMT Právo ve školství / MŠMT Průřezové téma ŠVP Člověk a životní prostředí / MŠMT Příroda a technika v mateřské škole / MŠMT Reflexe profesní komunikace a chování učitelek mateřských škol obnova a nalézání / MŠMT zdrojů kongruentních postojů Řízení pedagogického procesu / MŠMT Studium k výkonu specializovaných činností prevence sociálně patologických jevů / MŠMT Studium pedagogiky pro učitele odborného výcviku a praktického vyučování / MŠMT Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky školský management / MŠMT Studium pro výchovné poradce / MŠMT Svět techniky a umění v mateřské škole / MŠMT Technika v životě dětí / MŠMT Teorie a praxe školského managementu / MŠMT Time management / MŠMT

2 Tuzemské stáže : Sdílení dobrých praxí při řízení kvality vzdělávání / MŠMT Úvod do koučování pro pedagogy / MŠMT Vedení lidí / MŠMT Výchova k občanství způsobilost k výuce dalšího předmětu na 2. Stupni ZŠ / MŠMT VÝTVARNÁ VÝCHOVA způsobilost k výuce dalšího předmětu na 2. st. ZŠ / MŠMT VÝTVARNÁ VÝCHOVA učitelství pro 2. st. ZŠ / MŠMT Využití audiovizuální techniky a práce na počítači ve vzdělávání v MŠ / MŠMT Využití multimediálních vzdělávacích objektů v přírodovědných předmětech / MŠMT Přírodovědecká fakulta Centrum celoživotního vzdělávání FPR OU Název vzdělávacího programu Platnost akreditace č.j. Rozhodnutí Vydalo Pozn. do Algoritmy a datové struktury / MŠMT Algoritmy a datové struktury / MŠMT Angličtina pro mírně pokročilé / MŠMT Angličtina pro mírně pokročilé / MŠMT Angličtina pro pokročilé / MŠMT Angličtina pro pokročilé / MŠMT Angličtina pro pokročilé / MŠMT Angličtina pro středně pokročilé / MŠMT Angličtina pro středně pokročilé / MŠMT Aplikovaná počítačová grafika / MŠMT Astronomie ve výuce na ZŠ a SŠ / MŠMT Autorský zákon a ochrana duševního vlastnictví / MŠMT Bezpečná elektronická komunikace / MŠMT Bezpečná síť / MŠMT Bezpečnost dětí při používání informačních a komunikačních technologií, ochrana soukromí / MŠMT na internetu, šikana a další zneužití IT Bezpečnost informačních a komunikačních technologií (ICT) / MŠMT Biologický koutek s podporou ICT / MŠMT Cloud computing jednoduše s nástroji Google / MŠMT Cloudové serverové služby / MŠMT Čísla a jejich vlastnosti / MŠMT Databáze MS Access 2003 přípravný kurz k ECDL M / MŠMT Databáze MS Access 2007 přípravný kurz k ECDL M / MŠMT Databáze MS Access 2010 přípravný kurz k ECDL M / MŠMT Databáze MS Access přípravný kurz k ECDL, Modul M / MŠMT Databázové systémy Access pro začátečníky / MŠMT Didaktika informatiky a ICT / MŠMT Didaktika informatiky a výpočetní techniky (IVT) pro učitele ZŠ / MŠMT Didaktika informatiky pro učitele SŠ / MŠMT Didaktika matematiky / MŠMT Digitální video v práci učitele / MŠMT Efektivní tvorba testovacích strojů s adaptivní složkou v LMS Moodle / MŠMT Ekonomika pro učitele / MŠMT

3 Environmentální vzdělávání na ZŠ a SŠ / MŠMT Euklidovská a ne-euklidovské geometrie / MŠMT Fotoaparát ve výuce, úprava digitální fotografie / MŠMT Google Apps služby ve školství / MŠMT Grafické a animační techniky / MŠMT Grafický software ve výuce chemie / MŠMT Grafika a prezentace v Zoner Callisto / MŠMT Gramatika anglického jazyka hrou / MŠMT Gramatika anglického jazyka hrou / MŠMT Hra a hračka ve vzdělávání učitelů a vychovatelů / MŠMT Hrajeme si s čísly / MŠMT Hrajeme si s počítačem kurz pro učitele MŠ / MŠMT Hry v hodinách matematiky / MŠMT Chráněný a ohrožený hmyz Ostravska a principy jeho ochrany / MŠMT ICT ve výuce přírodovědných předmětů Biologie, EVVO / MŠMT ICT ve výuce přírodovědných předmětů Chemie, Fyzika, Matematika / MŠMT Informační a komunikační technologie pro MŠ a ZŠ I / MŠMT Informační a komunikační technologie pro učitele 1. stupně ZŠ / MŠMT Informační a komunikační technologie pro učitele MŠ a ZŠ II / MŠMT Informační systémy a jejich projektování / MŠMT Integrace žáků se speciálními vzděl. potřebami / MŠMT Integrovaná projektová výuka v biologii a chemii / MŠMT Internet a komunikace přípravný kurz k ECDL M / MŠMT Internetová prezentace a komunikace ve výuce / MŠMT Jak na badatelsky orientovanou výuku s podporou ICT / MŠMT Jak na Windows 7 a cloudové služby Microsoft / MŠMT Jak na Windows / MŠMT Jak píšeme matematický text / MŠMT Jak pomoci dětem s diagnózou ADHD / MŠMT Jak s ICT v mateřských školách / MŠMT Jak využít digitální fotoaparát, prohlížeče fotografií a MP / MŠMT Jak využít ICT v projektovém vyučování / MŠMT Kapitoly z německé gramatiky a korespondence / MŠMT Kódy a šifry jejich matematický základ a historie / MŠMT Komunikace v praxi ředitele / MŠMT Komunikační prostředky a testy v prostředí aplikace Moodle (Moodle pro pokročilé) / MŠMT Komunikační systémy moderní společnosti a jejich možnosti v oblasti vzdělávání / MŠMT Konečná komunikativní algebra a její aplikace / MŠMT Konflikty a způsoby jejich řešení / MŠMT Konstrukční geometrie / MŠMT Konverzace pro pokročilé / MŠMT Konverzace pro pokročilé / MŠMT Konverzace pro středně pokročilé / MŠMT Koordinace v oblasti ICT studium k výkonu specializovaných činností / MŠMT Kreativní psaní v anglickém jazyce / MŠMT Kreslení a poznávání s využitím počítače v předškolním vzdělávání / MŠMT Kurz kybernetiky základy robotiky a využití interaktivních stavebnic / MŠMT Kurz znakového jazyka I / MŠMT Kurz znakového jazyka II / MŠMT

4 Kurz znakového jazyka III / MŠMT Kyberšikana, její příčiny a diagnostika / MŠMT Lineární algebra / MŠMT Logika pro učitele informatiky / MŠMT LMS a jeho role ve výukovém procesu / MŠMT Mapy v počítači / MŠMT Matematika hravou formou / MŠMT Maturujeme z informačně technologického základu / MŠMT Mechorosty severní Moravy a Slezska a jejich ekologický význam / MŠMT Metodika procesu přípravy elektronických výukových materiálů v LMS / MŠMT Microsoft Access / MŠMT Mobilní technologie na dotykových zařízeních / MŠMT Mobilní zařízení (tablet i notebook) v práci učitele (pro SŠ) / MŠMT Moderní trendy v ekologii a ochraně přírody / MŠMT Moderní vzdělávací postupy ve výuce přírodopisu a biologie / MŠMT Moderní způsoby prezentování informací (PP) / MŠMT Monitorovací nástroje pro řízení ICT škol / MŠMT Moodle pro pokročilé správce systému LMS / MŠMT Nové přístupy v architektuře počítačů, operačních systémů a počítačových sítí / MŠMT Nové přístupy v projektování informačních systémů / MŠMT Nové trendy práce s interaktivní tabulí / MŠMT Nové trendy v biologických oborech a možnosti jejich uplatňení v biologickém vzdělávání na / MŠMT gymnáziu Novinky a možnosti HTML / MŠMT Noviny ze světa internetu a digitálních technologií / MŠMT Objektová technologie v PHP, jazyk PHP pro pokročilé / MŠMT Objektově orientované programování v.net / MŠMT Objektové programování I (OOP pro internet) / MŠMT On-line kurzy v prostředí Moodle / MŠMT OpenOffice alternativa k MS Office / MŠMT People management / MŠMT Picasa vlastní digitální album / MŠMT Počítačové sítě / MŠMT Počítačové sítě ve školách / MŠMT Podpora ICT v rozvoji jazykových schopností dětí v mateřské škole / MŠMT Pokročilé techniky použití databází v aplikaci MS Office 2013 přípravný kurz / MŠMT ECDL, AM5 Pokročilé techniky použití databází v aplikaci Microsoft Office přípravný kurz / MŠMT ECDL Modul AM5 Pokročilé techniky práce s interaktivní tabulí s důrazem na interaktivní komponenty / MŠMT Pokročilé techniky práce s tabulkovým procesorem MS Excel 2013 přípravný kurz / MŠMT k ECDL, AM4 Pokročilé techniky práce s tabulkovým procesorem přípravný kurz k ECDL Modul / MŠMT AM4 Pokročilé techniky prezentace v aplikaci MS Office 2013 přípravný kurz k ECDL, / MŠMT AM6 Pokročilé techniky prezentace v aplikaci Microsoft Office přípravný kurz k ECDL, / MŠMT AM6 Pokročilé techniky tvorby digitálních učebních materiálů / MŠMT

5 Pokročilé techniky tvorby dokumentů a přípravy prezentací pro výuku / MŠMT Pokročilé techniky v MS Wordu / MŠMT Pokročilé techniky v Zoner Callisto / MŠMT Pokročilé techniky zpracování textu v MS Word 2013 přípravný kurz k ECDL, / MŠMT AM3 Pokročilé techniky zpracování textu přípravný kurz k ECDL Modul AM / MŠMT Pořizování záznamů prezentací na bázi technologií vícedruhových médií / MŠMT Posílení diagnostických kompetencí učitele ZŠ a SŠ se zaměřením na specifické poruchy / MŠMT učení a chování Použití ICT a mobilních (dotykových) zařízení ve výuce cizích jazyků na SŠ / MŠMT Použití ICT a mobilních (dotykových) zařízení ve výuce cizích jazyků na ZŠ / MŠMT Použití ICT a mobilních (dotykových) zařízení ve výuce fyziky na 2. stupni ZŠ / MŠMT Použití ICT a mobilních (dotykových) zařízení ve výuce fyziky na SŠ / MŠMT Použití ICT a mobilních (dotykových) zařízení ve výuce chemie na ZŠ a SŠ / MŠMT Použití ICT a mobilních (dotykových) zařízení ve výuce matematiky na ZŠ / MŠMT Použití ICT a mobilních (dotykových) zařízení ve výuce mateřštiny při budování čtenářské / MŠMT gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ Použití ICT a mobilních (dotykových) zařízení ve výuce občanské výchovy na 2. stupni ZŠ / MŠMT Použití ICT a mobilních (dotykových) zařízení ve výuce předmětu Člověk a jeho svět na / MŠMT stupni ZŠ Použití ICT a mobilních (dotykových) zařízení v literární výchově na ZŠ / MŠMT Použití ICT na 1. stupni ZŠ / MŠMT Použití ICT ve výuce matematiky / MŠMT Použití počítače v hudbě / MŠMT Používáme CSS (kaskádové styly) při tvorbě webů / MŠMT Používáme LMS Moodle / MŠMT Používáme tabulky a grafy ve výuce / MŠMT PowerPoint 2010 využití v přípravě učitele a ve výuce / MŠMT PowerPoint 2013 využití v přípravě učitele a ve výuce / MŠMT Práce s GPS přístroji / MŠMT Práce se soubory a operačním systémem přípravný kurz k ECDL M / MŠMT Praktická cvičení v programování / MŠMT Praktická konverzační cvičení v německém jazyce / MŠMT Praktické využití anglického jazyka v učitelské praxi / MŠMT Praktické využití anglického jazyka v učitelské praxi / MŠMT Pravděpodobnost a statistika / MŠMT Prezentace jako nástroj výuky podporující interakci žáků / MŠMT Prezentace učitele v PowerPoint 2007 pro pokročilé / MŠMT Prezentační dovednosti vedoucího pracovníka / MŠMT Prezentační program PowerPoint 2007 formou příkladů a cvičení / MŠMT Prezentační program PowerPoint 2010 formou příkladů a cvičení / MŠMT Prezentační program PowerPoint 2013 formou příkladů a cvičení / MŠMT Prezentační prostředí jako nástroj aktivizace a interakce žáků / MŠMT Prezentujeme jednoduše pomocí MS PowerPoint / MŠMT Problematika specifických poruch učení u žáků základní školy a studentů SŠ / MŠMT Programování v Microsoft Excelu / MŠMT Projekt management / MŠMT Projektové vyučování na ZŠ a SŠ s ICT / MŠMT Přecházíme na prezentační program PowerPoint 2007 prostředí, novinky a příklady / MŠMT

6 Přecházíme na tabulkový procesor Excel 2007 prostředí, novinky a příklady / MŠMT Přecházíme na textový editor Word 2007 prostředí, novinky a příklady / MŠMT Příprava učitele na výuku s využitím prezenčního programu MS PowerPoint / MŠMT Příroda města Ostravy a její ochrana / MŠMT Reálie anglicky mluvících zemí / MŠMT Relační databáze / MŠMT Rozšiřující studium biologie - rozšíření o další předměty / MŠMT Rozšiřující studium biologie - rozšíření o jiný stupeň školy / MŠMT Rozšiřující studium geografie rozšíření o obor /2012 MŠMT Rozšiřující studium geografie podle 6 odst. 1 písm. a) / MŠMT Rozšiřující studium Chemie rozšíření pro jiný druh školy / MŠMT Rozšiřující studium chemie pro SŠ / MŠMT Rozšiřující studium chemie pro ZŠ / MŠMT Rozšiřující studium informatiky rozšíření o další předměty / MŠMT Rozšiřující studium informatiky rozšíření o jiný stupeň školy / MŠMT Rozšiřující studium matematiky / MŠMT Rozšiřující studium Matematiky rozšíření pro jiný druh školy / MŠMT Rozvíjení geometrického názoru a prostorové představivosti ve výuce na ZŠ a SŠ / MŠMT Rozvoj logického myšlení s využitím ICT / MŠMT Rozvoj logického myšlení s využitím ICT v předškolním vzdělávání / MŠMT Rozvoj logického myšlení žáků prostřednictvím výuky programování / MŠMT RS Informatiky pro 2. Stupeň ZŠ distanční forma-rozšíření o další předměty / MŠMT RS Informatiky pro SŠ distanční forma-rozšíření o další předměty / MŠMT Řízení aktivit, úkolů a testů v prostředí LMS Moodle / MŠMT Seminář informatiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol / MŠMT Seminář matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol / MŠMT Situační angličtina II / MŠMT Situational English I / MŠMT Sociální sítě ve vzdělávací soustavě / MŠMT Současné směry vývoje instrumentální analytické chemie / MŠMT Současné trendy výuky české literatury na SŠ / MŠMT Speciální dovednosti učitele v LMS Moodle / MŠMT Správa LMS Moodle / MŠMT Správa počítačové sítě / MŠMT Správa počítačové učebny / MŠMT Studium k výkonu specializovaných činností školní koordinátor EVVO / MŠMT Systémová dynamika a její využití na ZŠ a SŠ / MŠMT Školní agenda a její vedení v systému BAKALÁŘI / MŠMT Školní časopis s WordPressem snadno a rychle / MŠMT Školní zahrada a environmentální výchova / MŠMT Školská legislativa / MŠMT Tabulkový kalkulátor Excel 2003-využití v přípravě učitele a ve výuce I / MŠMT Tabulkový kalkulátor Excel 2003-využití v přípravě učitele a ve výuce II / MŠMT Tabulkový kalkulátor Excel 2007 využití v přípravě učitele a ve výuce I / MŠMT Tabulkový kalkulátor Excel 2013 využití v přípravě učitele a ve výuce / MŠMT Tabulkový procesor Excel 2007 formou příkladů a cvičení / MŠMT Tabulkový procesor Excel 2010 formou příkladů a cvičení / MŠMT Tabulkový procesor Excel 2013 formou příkladů a cvičení / MŠMT Tabulkový procesor MS Excel přípravný kurz k ECDL-M / MŠMT

7 Tabulkový procesor MS Excel přípravný kurz k ECDL-M / MŠMT Tabulkový procesor MS Excel 2010 přípravný kurz k ECDL M / MŠMT Tabulkový procesor MS Excel přípravný kurz k ECDL, Modul M / MŠMT Tabulky a výpočty v MS Excel 2007 pro pokročilé / MŠMT Tabulky a výpočty v MS EXCEL pro začátečníky / MŠMT Technologie PHP a ASP, srovnání, možnosti / MŠMT Teoretické základy informatiky / MŠMT Teorie a praxe školského managementu / MŠMT Textové editory formou cvičení / MŠMT Textový editor MS Word 2003-využití v přípravě učitele a ve výuce I / MŠMT Textový editor MS Word 2003-využití v přípravě učitele a ve výuce II / MŠMT Textový editor MS Word 2007 pro pokročilé / MŠMT Textový editor MS Word 2007 využití v přípravě učitele a ve výuce I / MŠMT Textový editor MS Word 2010 jako pomůcka k tvorbě dokumentů v humanitních / MŠMT předmětech Textový editor MS Word 2013 využití v přípravě učitele a ve výuce / MŠMT Textový editor MS Word 2013 jako pomůcka k tvorbě dokumentů v humanitních / MŠMT předmětech Textový editor Word 2007 formou příkladů a cvičení / MŠMT Textový editor Word 2010 formou příkladů a cvičení / MŠMT Textový editor Word 2013 formou příkladů a cvičení / MŠMT Tvorba a úprava videa v počítači, využití videa ve výuce / MŠMT Tvorba digitální fotografie a její zpracování v PC / MŠMT Tvorba dynamických webových stránek pomocí jazyka PHP / MŠMT Tvorba efektních www stránek pro každého / MŠMT Tvorba moderních www stránek ve výuce na ZŠ a SŠ / MŠMT Tvorba prezentací v MS PowerPoint přípravný kurz k ECDL-M / MŠMT Tvorba prezentací v MS PowerPoint přípravný kurz k ECDL-M / MŠMT Tvorba prezentací v MS PowerPoint 2010 přípravný kurz k ECDL M / MŠMT Tvorba prezentací v MS PowerPoint přípravný kurz k ECDL, Modul M / MŠMT Tvorba projektů v MS project a možnosti využití na SŠ / MŠMT Tvorba školních www stránek / MŠMT Tvorba testů v LMS Moodle, testy v HotPotatoes / MŠMT Tvorba testů v prostředí HotPotatoes a jejich integrace do LMS Moodle / MŠMT Tvorba webových stránek ve výuce na základních a středních školách / MŠMT Tvorba webu v prostředí PHP s podporou databází / MŠMT Tvorba www aplikací / MŠMT Tvorba žákovských projektů s využitím ICT / MŠMT Tvoříme testy z matematiky / MŠMT Tvoříme www stránky formou příkladů a cvičení / MŠMT Tvoříme www stránky na 1. stupni ZŠ a MŠ / MŠMT Úprava digitálních obrázků a základy počítačové grafiky / MŠMT Ústní projev a poslech v hodinách Španělštiny / MŠMT Úvod do angličtiny pro pokročilé (falešné) začátečníky / MŠMT Úvod do angličtiny pro pokročilé (falešné) začátečníky / MŠMT Úvod do angličtiny pro úplné začátečníky / MŠMT Úvod do angličtiny pro úplné začátečníky / MŠMT MŠMT-8985/ ze dne Úvod do lineární algebry / MŠMT Úvod do numerické matematiky / MŠMT

8 Úvod do objektové technologie v PHP, základy jazyka PHP / MŠMT Úvod do programování pro učitele / MŠMT Úvod do studia matematiky / MŠMT Vedeme výuku s interaktivní tabulí SmartBoard / MŠMT Vedení porad a moderní ICT / MŠMT Vedení studentů při zpracování ročníkové, maturitní nebo dlouhodobé práce na SŠ / MŠMT Videokonference pro výuku / MŠMT Vybrané laboratorní metody analytické chemie / MŠMT Výtvarná výchova, hra s barvou a textilem, vosková batika / MŠMT Vytváření www stránek ve výuce na ZŠ a SŠ / MŠMT Výuka informatiky s využitím mobilních zařízení / MŠMT Výuka programování jazyk Python / MŠMT Výukový software / MŠMT Využití aplikace Powersim k tvorbě modelů vytvořených pomocí systémové dynamiky / MŠMT Využití aplikace Trend rozhodovací modely v základech managementu / MŠMT Využití aplikačních programů MS Office ve všeobecně vzdělávacích předmětech / MŠMT Využití aplikačních programů MS Office 2010 ve všeobecně vzdělávacích předmětech / MŠMT Využití aplikačních programů MS Office 2013 ve všeobecně vzdělávacích předmětech / MŠMT Využití ICT techniky v prostředí MS s důrazem na multimediální technologie / MŠMT Využití ICT technologií pro posílení ekonomické a finanční gramotnosti / MŠMT Využití mobilní výpočetní techniky (notebook nebo netbook) v práci učitele (pro ZŠ) / MŠMT Využití mobilních počítačových prostředků ve výuce / MŠMT Využití možností MS Word a MS Excel (verze 2010) v matematických a příbuzných / MŠMT předmětech Využití možností MS Word a MS Excel 2013 v matematických a příbuzných / MŠMT předmětech Využití možností MS Word a MS Excel v matematických a příbuzných předmětech / MŠMT Využití počítače ve výuce geometrie / MŠMT Využití tabletů v práci učitele (pro ZŠ) / MŠMT Využití textového editoru jako pomůcky k tvorbě dokumentů v humanitních předmětech / MŠMT (jazyk český, dějepis a další) Využití textového editoru MS Word 2007 v obchodní korespondenci / MŠMT Využití výukových programů na ZŠ a SŠ / MŠMT Využití vzdělávacích programů pro práci s dětmi v mateřské škole / MŠMT Využíváme MS Office 2013 formou příkladů a cvičení ve výuce / MŠMT Webové stránky novinky, nové programy / MŠMT Webové stránky snadno a rychle aneb a je tu web / MŠMT WebQuest skupinové problémové vyučování s podporou ICT / MŠMT Začínáme programovat v Javě / MŠMT Začínáme s tvorbou www stránek / MŠMT Začínáme učit s pomocí LMS Moodle / MŠMT Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky / MŠMT Základní pojmy ICT přípravný kurz k ECDL M / MŠMT Základní principy vyhledávání informací, Internet-pomocník učitele / MŠMT Základní výpočty v chemii, aneb jak na ně / MŠMT Základy kryptografie / MŠMT Základy managementu / MŠMT Základy osobní bezpečnosti v prostředí sociálních sítí a na internetu / MŠMT Základy počítačové grafiky pro 3D vizualizaci / MŠMT

9 Základy práce s interaktivní tabulí / MŠMT Základy práce v CorelDRAW / MŠMT Základy programování v jazyce Java / MŠMT Základy tvorby dynamických www stránek a webových prezentací / MŠMT Základy tvorby webových stránek dle standardu HTML / MŠMT Základy tvorby www dle standardu xhtml / MŠMT Základy tvorby www stránek s využitím technologie ASP / MŠMT Zdravotní rizika v kontaminovaném životním prostředí / MŠMT Zkusme to jinak v předmětu praktické činnosti na 1. stupni / MŠMT Zpracování dokumentů v MS WORD pro začínající uživatele / MŠMT Zpracování textu v MS Word 2003 přípravný kurz k ECDL-M / MŠMT Zpracování textu v MS Word 2007 přípravný kurz k ECDL-M / MŠMT Zpracování textu v MS Word 2010 přípravný kurz k ECDL M / MŠMT Zpracování textu v MS Word 2013 přípravný kurz k ECDL, Modul M / MŠMT Zpracování zvuku v počítači / MŠMT Lékařská fakulta Název vzdělávacího programu /certifikovaného kurzu Platnost akreditace č.j. Rozhodnutí Vydalo Pozn. do Gynekologická cytodiagnostika /2015-4/ONP MZČR Smluvní zařízení: Fakultní nemocnice Ostrava Hojení chronických ran v intenzivní péči /2012/VZV MZ Smluvní zařízení: Fakultní nemocnice Ostrava Imobilizace a transport traumatologických nemocných /2012/VZV MZ Smluvní zařízení: Bohumínská městská nemocnice, a.s. Klinické doporučené postupy /2014-8/ONP MZ Léčba bolesti /2012/VZV MZČR Smluvní zařízení: Fakultní nemocnice Ostrava Ošetřovatelská péče v geriatrii /2012/VZV MZČR Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních /2014-7/ONP MZČR Smluvní zařízení: Fakultní nemocnice Ostrava Sestra pro intenzivní péči /2012/VZV MZČR Smluvní zařízení: Fakultní nemocnice Ostrava, Městská nemocnice Ostrava, p.o. Zajištění vstupu do krevního oběhu /2012/VZV MZ Smluvní zařízení: Fakultní nemocnice Ostrava Fakulta sociálních studií Název vzdělávacího programu Platnost akreditace č.j. Rozhodnutí Vydalo Pozn. do Komunikační dovednosti v praxi sociálního pracovníka / /1 MPSV Nepojistné dávky sociálního zabezpečení České republiky / /1 MPSV Právo v praxi sociálního pracovníka / /1 MPSV Úvod do evaluace služeb / /1 MPSV Úvod do managementu v sociálních službách / /1 MPSV Úvod do práce se závislými klienty / /1 MPSV Úvod do práva v sociální práci / /1 MPSV

10 Úvod do psychiatrického minima v profesi sociálního pracovníka / /1 MPSV Úvod do řízení lidských zdrojů / /1 MPSV Úvod do sociálního podnikání v sociální práci / /1 MPSV Úvod do strategického managementu / /1 MPSV Úvod do zdravotních rizik v profesi sociálního pracovníka / /1 MPSV Úvod do zvládání vybraných rizikových situací v praxi sociálního pracovníka / /1 MPSV Filozofická fakulta Název vzdělávacího programu Platnost akreditace č.j. Rozhodnutí Vydalo Pozn. do Rozšiřující studium anglického jazyka a didaktiky pro 2. stupeň základních škol /2014 MŠMT Rozšiřující studium anglického jazyka a literatury pro střední školy /2014 MŠMT Rozšiřující studium českého jazyka a literatury k získání způsobilosti vyučovat na střední /2014 MŠMT škole Rozšiřující studium francouzského jazyka a literatury pro střední školy /2014 MŠMT Rozšiřující studium historie ze základní školy na střední školy /2014 MŠMT Rozšiřující studium latinského jazyka pro střední školy / MŠMT Rozšiřující studium německého jazyka a literatury pro střední školy /2014 MŠMT Rozšiřující studium německého jazyka a lit. ze základní školy na střední školy /2014 MŠMT Rozšiřující studium španělského jazyka a literatury pro střední školy /2014 MŠMT

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA OU V RÁMCI CŽV AKTUALIZOVÁNO K 25.6.2013

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA OU V RÁMCI CŽV AKTUALIZOVÁNO K 25.6.2013 Ostravská univerzita v Ostravě SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA OU V RÁMCI CŽV AKTUALIZOVÁNO K 25.6.2013 Aktuální ekologické aspekty životního prostředí MV-19867-7 Ministerstvo vnitra 1.4.2008

Více

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA PPŘÍ CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informační brožura, nabídka kurzů a programů Leden 2015 3 0. DUBNA 22, 70103 O STRAVA 2 Vážení zájemci o vzdělávací akce a studia v rámci celoživotního

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

evropský SOCialni^ 1 _ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, OP Vzdělávání fond V CR EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY pro konkurenceschopnost

evropský SOCialni^ 1 _ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, OP Vzdělávání fond V CR EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY pro konkurenceschopnost KUMSP08K0812 evropský SOCialni^ 1 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, OP Vzdělávání fond V CR EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNI Licenční smlouva Moravskoslezský

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Ing. Mgr. Jiří Svoboda Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Soft skills Manažerské a marketingové kurzy Manažerské dovednosti Moderní marketingová komunikace Efektivní komunikace Komunikace se zákazníkem Péče

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

MŠ, ZŠ a školská zařízení

MŠ, ZŠ a školská zařízení Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 MŠ, ZŠ a školská zařízení Nabídka vzdělávacích programů DVPP na

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav).

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav). ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standart ICT sluţeb ve škole a náleţitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na období od 1. 9.

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

1001 tipů a triků pro Windows 98. Active Server Pages pro úplné začátečníky. Dokonalý WEBDESIGN. Učebnice pro pokročilé HARDWARE

1001 tipů a triků pro Windows 98. Active Server Pages pro úplné začátečníky. Dokonalý WEBDESIGN. Učebnice pro pokročilé HARDWARE P01 1001 tipů a triků pro Windows 98 P02 Active Server Pages pro úplné začátečníky 60,- Kč NE P03 Kompletní průvodce CSS Kaskádové styly 100,- Kč NE P04 Dokonalý WEBDESIGN 120,- Kč NE P05 Učebnice pro

Více

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2015-2016

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2015-2016 Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2015-2016 Způsob dosažení cílového stavu v oblasti ICT dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Cílový stav pro tento rok je definován obsahem

Více

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Způsob dosažení cílového stavu v oblasti ICT dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Cílový stav pro tento rok je definován obsahem

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 ICT - plán Stávající stav Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 Počet tříd Počet žáků z toho postižení žáci celkem dívky celkem dívky Celkem 28 616 331 27 8 z toho 1.stupeň 16 406 226 15 4 1. ročník

Více

ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ

ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ 2009-2011 Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Ulice : Komenského 68 PSČ, místo : 741 01 Nový Jičín IČO : 00848328 Tel.: 556 708 124 Email:

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Přihláška do kurzu. Kurzy pořádané ve školním roce 2013-2014 (seznam kurzů).

Přihláška do kurzu. Kurzy pořádané ve školním roce 2013-2014 (seznam kurzů). Kurzy pořádané ve školním roce 2013-2014 (seznam kurzů). Kurzy budou otevřené po přihlášení minimálního počtu účastníků (uvedeno vždy u příslušného kurzu). U každého kurzu je uveden celkový počet hodin

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty).

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty). Aplikovaná informatika Akreditováno do: 31.10.2013 Délka studia: 3 roky Forma studia: Prezenční studium Předpokládaný počet studentů nastupujících do 1. ročníku: 60 Přijímací zkouška: bez přijímacích zkoušek

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 118 12 Praha 1, Karmelitská 7, P.O.Box 78. uděluje akreditaci

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 118 12 Praha 1, Karmelitská 7, P.O.Box 78. uděluje akreditaci MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 118 12 Praha 1, Karmelitská 7, P.O.Box 78 Č.j.: 25613/2010-25-616 ROZHODNUTÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo žádost instituce: POD STROMEM

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY na období do 31. 8. 2014 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol Blanka Kozáková 1 e-mail: blanka.kozakova@kvic.cz 1 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

Přehled výukového software a aplikací instalovaných na školní síti

Přehled výukového software a aplikací instalovaných na školní síti Přehled výukového software a aplikací instalovaných na školní síti ZŠ TŠ stav k 1.1.2011 Vypracoval: Jan Balšánek, ICT koordinátor ZŠ TŠ Celkový přehled (tabulka): Terasoft 41 Didakta 11 Holubec 7 Ostatní

Více

získala dne 15.10.2013 AKREDITACI k provádění vzdělávacích programů v rámci DVVP č.j.: MSMT 42173/2013-1-967

získala dne 15.10.2013 AKREDITACI k provádění vzdělávacích programů v rámci DVVP č.j.: MSMT 42173/2013-1-967 Obchodní akademie, Sokola Tůmy 12, 737 01 Český Těšín, příspěvková organizace získala dne 15.10.2013 AKREDITACI k provádění vzdělávacích programů v rámci DVVP č.j.: MSMT 42173/2013-1-967 O které kurzy

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy:

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy: Nabídka počítačových kurzů Akreditované kurzy: 1. Word... 1 2. Word pokročilí... 1 3. Excel... 1 4. Excel pokročilí... 2 5. PowerPoint... 2 6. Access... 2 7. OpenOffice.org Writer... 2 8. OpenOffice.org

Více

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín ICT PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín Záměry školy v oblasti ICT pro období 2013-2015 Hlavní cíle Zefektivnit výuku s využitím

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářské studium Forma prezenční Informační technologie Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní

Více

ICT plán školy. Základní údaje školy:

ICT plán školy. Základní údaje školy: ICT plán školy ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Plán předmětu Název předmětu: Úvod do informačních technologií Školní rok: 2008/2009 Ročník: I. Studijní obor: DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Forma studia: Kombinovaná Semestr: I. (zimní) Typ předmětu:

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 Identifikační údaje: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Dambořice 466, 696 35 IČ: 70995711 Tel. 518 631 130 / 518 631 129 Mail:

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 5 44 Anglický

Více

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows 1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows Hlavní náplní kurzu je seznámit účastníky se základními a středně pokročilými technikami vybraných produktů MS Office.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

ICT plán školy pro školní rok 2007/2008

ICT plán školy pro školní rok 2007/2008 ICT plán školy pro školní rok 2007/2008 Základní škola Praha 4, Květnového vítězství 1554 vydává tento ICT plán školy, na základě metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Plán školy je zpracován pro

Více

ICT plán. I.Základní škola Zruč nad Sázavou

ICT plán. I.Základní škola Zruč nad Sázavou ICT plán I.Základní škola Zruč nad Sázavou Zpracoval: Mgr. Vladimír Nulíček ICT plán na období: 2014/2016 I.ZŠ Zruč nad Sázavou Na Pohoří 575 Zruč nad Sázavou zszruc@zszruc.cz www.zszruc.cz www.zszru.eu

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ICT plán školy. Název školy: Základní škola Ulice: Pionýrů 1102 PSČ, Místo: 432 01, Kadaň tel: 474 316 430 email: skola@2zskadan.

ICT plán školy. Název školy: Základní škola Ulice: Pionýrů 1102 PSČ, Místo: 432 01, Kadaň tel: 474 316 430 email: skola@2zskadan. ICT plán školy Název školy: Základní škola Ulice: Pionýrů 1102 PSČ, Místo: 432 01, Kadaň tel: 474 316 430 email: skola@2zskadan.cz Součástí Základní školy Kadaň, ul. Pionýrů 1102, okr. Chomutov je moderně

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 -

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 - ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2013 2015-1 - 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (ZÁŘÍ 2013 ČERVEN 2015) 1.1 POČET ŽÁKŮ A PEDAGOGŮ Počet Komentář Celkový počet žáků školy 160 160 předpokládaný demografický vývoj Počet

Více

ICT plán školy. Základní škola a Mateřská škola Bohumín. pro roky 2013 až 2015. tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace

ICT plán školy. Základní škola a Mateřská škola Bohumín. pro roky 2013 až 2015. tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace ICT plán školy pro roky 2013 až 2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Zřizovatel: město Bohumín Ředitel: Mgr. Barbora Bolcarovičová ICT

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace PLACE HERE Škola Název ŠVP, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny Platnost ver.1 od

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013

ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013 Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013 V Kovářově 5. 1. 2011 Zpracoval: L.Mandovec - 1 - 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (leden 2011 leden 2013) 1.1 POČET ŽÁKŦ

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

ICT plán školy Stávající stav ( k 30. listopadu 2012)

ICT plán školy Stávající stav ( k 30. listopadu 2012) ICT plán školy Stávající stav ( k 30. listopadu 2012) Základní škola Dobrá Voda u Českých Budějovic poskytuje ve školním roce 2012/2013 vzdělání 203 žákům. Z uvedeného počtu je 64 žáků druhého stupně ZŠ.

Více

ICT plán školy. zs.svermov@seznam.cz; info@zsmsvelvarska.cz. http://www.zsmsvelvarska.cz

ICT plán školy. zs.svermov@seznam.cz; info@zsmsvelvarska.cz. http://www.zsmsvelvarska.cz Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K l a d n o, V e l v a r s k á 1 2 0 6 Velvarská 1206, 273 09 Kladno 7, IČ: 61894508, DIČ: CZ 618 94 508, ID datové schránky: q32fd2j Tel./fax: +420

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

ICT plán školy pro rok 2011-2012

ICT plán školy pro rok 2011-2012 ICT plán školy pro rok 2011-2012 Škola Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 IČO 00 50 74 74 Tel/fax +420 321 724 039 / +420 724 007 E-mail WWW iss.obchod@sendme.cz www.ssohavlickova.cz Obsah

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Microsoft Partneři ve vzdělávání

Microsoft Partneři ve vzdělávání Microsoft Partneři ve vzdělávání aktivity pro základní a střední školy ČR Jan Martínek Academic Audience Manager, Microsoft Jan.Martinek@microsoft.com Stávající aktivity programu Microsoft Partneři ve

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE (c) Radek Maca rama@inforama.cz Postavení procesu integrace ICT ve škole ředitel Zástupci, vých. poradce, koordinátoři ŠVP, ICT Vedoucí -metodici vzděl.

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 ICT plán školy 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Školní 5/1544, příspěvková organizace, 405 02, Děčín VI, vydává tento ICT plán školy, který je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551,

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Téma Šablona Výstup Čtenářská a informační gramotnost I-1 I-2 64 vyučovacích hodin odučených navíc pro skupinu žáků 2 sady vzdělávacích materiálů po 32 kusech Hodnota šablony

Více

Splněno ANO/NE/hodnota

Splněno ANO/NE/hodnota část 1 - software pro přípravu interaktivních výukových hodin postavený na aktivní účasti žáků základní specifikace: autorský objektově orientovaný výukový software v českém jazyce s implementovanou galerií

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka Pořadové číslo: 2. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Téma Šablona Výstup Čtenářská a informační gramotnost I-1 I-2 64 vyučovacích hodin odučených navíc pro skupinu žáků 2 sady vzdělávacích materiálů po 32 kusech Hodnota šablony

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Hornická 327, Příbram II, PSČ 261 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM ŠVP Gymnázium esteticko-výchovné

Více

ICT plán školy 2010-11

ICT plán školy 2010-11 ICT plán školy - Název školy: Základní škola, L.Kuby 8, České Budějovice Ulice: L.Kuby 8 PSČ, Místo: 7 7 České Budějovice IČO: 6 77 Tel: 86 ; mob. 6 89 Fax: 86 6 Email: reditelstvi@zsroznov.terms.cz Www

Více

ICT plán školy - Gymnázium Omská

ICT plán školy - Gymnázium Omská ICT Strana 1 ICT plán školy - Gymnázium Omská V plánu rozvoje ICT na škole vycházíme z výchovných a vzdělávacích cílů našeho gymnázia a ze současného stavu vybavenosti výpočetní technikou včetně softwaru

Více

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3. 5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.3 Informatika v AJ Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Informatika 2 0 0 0 Informatika

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Základní škola Bechyně, Školní ulice 293. ICT plán školy 2 0 1 4-2 0 1 5

Základní škola Bechyně, Školní ulice 293. ICT plán školy 2 0 1 4-2 0 1 5 Základní škola Bechyně, Školní ulice 293 ICT plán školy 2 0 1 4-2 0 1 5 Plán školy popisuje současný stav a cíle optimalizace, kterých chce škola dosáhnout v oblasti zlepšení a zkvalitnění hardwarového

Více

ICT plán školy na období 2007-2008

ICT plán školy na období 2007-2008 ICT plán školy na období 2007-2008 Název školy : Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Ulice : Školní 1610 Místo : Rožnov pod Radhoštěm PSČ : 756 61 Tel. : 571 752 311

Více

6.17 Informatika a výpočetní technika

6.17 Informatika a výpočetní technika 6.17 Informatika a výpočetní technika 6.17.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Informatika a výpočetní technika vychází ze vzdělávací oblasti Informatika

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.3.02/02.0002 Název projektu Podpora ICT vzdělávání v regionu Moravských Budějovic

Více