Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu"

Transkript

1 Důvodová zpráva Zastupitelstvu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsou předkládány žádosti o prominutí poplatků a úroků z prodlení. dluh za byt č. X v domě 30. dubna XXXX, Ostrava-Moravská Ostrava - dlužné období do r. 2000: květen 2000 prosinec dlužné nájemné: ve výši 0,00 Kč (původně ,00 Kč, uhrazeno dne ) - náklady soudního řízení: ve výši 0,00 Kč (původně 600,00 Kč, uhrazeny dne ) - náklady exekučního řízení: ve výši 0,00 Kč (původně 1 000,00 Kč, uhrazeny dne ) - poplatky z prodlení: ve výši ,00 Kč (původně ,00 Kč, uhrazeno ,00 Kč) - dlužné období od r. 2001: leden 2001 květen dlužné nájemné: ve výši 0,00 Kč (původně ,00 Kč, uhrazeno dne ) - náklady za vyklizení bytu: ve výši 0,00 Kč (původně 4 429,20 Kč, uhrazeno dne ) - náklady soudních řízení: ve výši 0,00 Kč (původně 4 183,00 Kč, uhrazeny dne ) - náklady exekučních řízení: ve výši 0,00 Kč (původně 1 890,00 Kč, uhrazeny dne ) - poplatky z prodlení: ve výši ,00 Kč (dopočítané ke dni úhrady tj. k ) - úroky z prodlení: ve výši 2 325,00 Kč (dopočítané ke dni úhrady tj. k ) Pan XXXXX XXXXX (dále jen povinný ) byl spolu s manželkou nájemcem bytu č. X v domě 30. dubna XXXX, Ostrava-Moravská Ostrava na základě nájemní smlouvy ze dne V roce 2000 bylo manželství rozvedeno a jediným nájemcem bytu se stal povinný. Vzhledem k tomu, že povinný řádně a včas neplatil nájemné a zálohy na služby spojené s bydlením, byl mu na základě rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě čj. 64 C 46/2002 ze dne nájemní poměr ukončen. Dlužné nájemné za období 5/ /2000 ve výši ,00 Kč, poplatky z prodlení a náklady soudního řízení ve výši 600,00 Kč jsou zajištěny pravomocným rozhodnutím Okresního soudu v Ostravě čj. 18 C 191/2004. Dlužné nájemné za období 1/2001-5/2004 ve výši ,00 Kč, poplatky a úroky z prodlení a náklady soudních řízení ve výši 3 133,00 Kč jsou zajištěny pravomocnými rozhodnutími Okresního soudu v Ostravě čj. 26 C 386/2003 a čj. 65 Ro 1184/2005 a Okresního soudu v Šumperku čj. 15 C 284/2007, náklady za vyklizení bytu ve výši 4 429,20 Kč a náklady soudního řízení ve výši 1 050,00 Kč jsou zajištěny pravomocnými rozhodnutími Okresního soudu v Ostravě čj. 64 C 46/2002 a čj. 52 Nc 10387/2003. Jelikož povinný dobrovolně nesplnil vykonatelná rozhodnutí, bylo přistoupeno k exekučnímu vymáhání. Tímto právním úkonem byly předmětné pohledávky navýšeny o další exekuční náklady ve výši 2 890,00 Kč. Okresní soud v Šumperku usneseními čj. 21 E 127/2011, čj. 21 E 294/2011, čj. 21 E 291/2011 a čj. 21 E 293/2011 nařídil plátci mzdy (XXXXXXXXX, XXXXX, XXXXXX) provádění srážek ze mzdy povinného ve prospěch oprávněného. Od do byla v pravidelných srážkách ze mzdy uhrazena částka ve výši ,00 Kč (dlužné nájemné za období 5-12/2000), částka ve výši 1 600,00 Kč (náklady soudního a exekučního řízení) a část poplatků z prodlení ve výši ,00 Kč. S ohledem na to, že dne byla povinnému ze mzdy 1/8

2 sražena další srážka ve výši 300,00 Kč, činí zůstatek poplatků z prodlení ,00 Kč (u dluhů vzniklých do r. 2000). Dne byla na účet oprávněného převedena částka ,20 Kč (dlužné nájemné za období 1/2001-5/2004, náklady za vyklizení bytu, náklady soudních a exekučních řízení u pohledávky vzniklé od r. 2001), kterou povinný uhradil mimo výkon rozhodnutí. S ohledem na svou nelehkou situaci požádal povinný oprávněného o snížení exekučních srážek ze mzdy. Rada městského obvodu usnesením č. 1402/RMOb1014/24/12 bod 1) ze dne vyhověla žádosti a stanovila pevnou výši exekučních srážek ze mzdy od ledna 2012 na období jednoho roku ve výši 300,00 Kč měsíčně. Po této lhůtě bude obnovena výše exekučních srážek ze mzdy ve smyslu 277 a násl. o.s.ř. Povinný dne požádal oprávněného o prominutí poplatků a úroků z prodlení (příloha č. 1). V žádosti objasňuje důvod vzniku pohledávky a uvádí, že žije ve společné domácnosti s partnerkou, se kterou vychovává 11měsíčního syna. Partnerka je na rodičovské dovolené. Jeho čistý měsíční příjem činí ,00 Kč. Bydlí v podnájmu, za který platí měsíčně 9 500,00 Kč. Snahou povinného je řešit své pohledávky, což potvrzuje skutečnost, že na úhradu jistiny a nákladů řízení u dluhu vzniklých od r si vzal úvěr u ČSOB. XXXXX XXXXX, nar. XXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXXX, dluh za byt č. X v domě Na Liškovci XXXX, Ostrava-Přívoz - dlužné období: květen 2001 leden 2004, vyúčtování služeb r dlužné nájemné, vyúčtování služeb: ve výši 0,00 Kč (původně ,00 Kč, uhrazeno dne ) - náklady soudního řízení: ve výši 0,00 Kč (původně 2 640,00 Kč, uhrazeny dne ) - poplatky z prodlení: ve výši ,00 Kč (původně ,00 Kč, uhrazeno 2 557,00 Kč) Pan XXXXX XXXXX (dále jen povinný ) byl nájemcem bytu č. X v domě Na Liškovci XXXX, Ostrava-Přívoz na základě nájemní smlouvy ze dne Nájemní poměr byl ukončen ke dni Dlužné nájemné za období 5/2001-1/2004 a vyúčtování služeb r ve výši ,00 Kč, poplatky z prodlení a náklady soudního řízení ve výši 2 640,00 Kč jsou zajištěny pravomocným rozhodnutím Okresního soudu v Ostravě čj. 60 C 344/2005 (právní moc ). Povinný požádal oprávněného o uzavření dohody o splátkách dluhu. Dle usnesení Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 940/17 1a) ze dne byla s povinným uzavřena Dohoda o splátkách dlužné částky č. OSM DSD Dohoda o splátkách byla povinným dodržována a dne byl dluh zcela vyrovnán. Dne podal povinný žádost o prominutí poplatků z prodlení (příloha č. 2). V žádosti uvádí, že dluh vznikl v době, kdy byl pracovně mimo Ostravu. Dlužné nájemné a náklady soudního řízení formou splátek uhradil. Jeho měsíční příjem činí 8 000,00 Kč a příjem manželky, která pracuje jako prodavačka činí ,00 Kč. 2/8

3 dluh za byt č. X v domě Newtonova XXXX, Ostrava-Přívoz - dlužné období: srpen listopad 2009, vyúčtování služeb r. 2006, 2007, dlužné nájemné, vyúčtování služeb: ve výši 0,00 Kč (původně ,00 Kč, uhrazeno dne ) - náklady soudního řízení: ve výši 0,00 Kč (původně 600,00 Kč, uhrazeny dne ) - poplatky z prodlení: ve výši ,00 Kč Paní XXXXX XXXXX (dále jen povinná ) se stala nájemkyní bytu č. X v domě Newtonova XXXX, Ostrava-Přívoz na základě nájemní smlouvy ze dne Nájemní poměr k předmětnému bytu byl ukončen ke dni Dlužné nájemné za období 8/ /2009 a vyúčtování služeb r. 2006, 2007 a 2008 ve výši ,00 Kč, poplatky z prodlení a náklady soudního řízení ve výši 600,00 Kč jsou zajištěny pravomocným rozhodnutím Okresního soudu v Ostravě čj. 60 C 25/2010 (právní moc ). Povinná dne uhradila dlužné nájemné a náklady soudního řízení a současně požádala oprávněného o prominutí poplatků z prodlení (příloha č. 3). V žádosti uvádí, že pobírá invalidní důchod prvního stupně ve výši 5 020,00 Kč (příloha č. 4). Žije ve společné domácnosti se svými dvěma syny, kteří jsou vedeni na úřadu práce bez nároku na podporu. dluh za byt č. X v domě Hornická XXXX, Ostrava-Moravská Ostrava - dlužné období: červenec prosinec dlužné nájemné: ve výši 0,00 Kč (původně 9 454,00 Kč, uhrazeno dne ) - náklady soudního řízení: ve výši 0,00 Kč (původně 380,00 Kč, uhrazeny dne ) - náklady exekučního řízení: ve výši 0,00 Kč (původně 780,00 Kč, uhrazeny dne ) - poplatky z prodlení: ve výši ,00 Kč Paní XXXXX XXXXX (dále jen povinná ) byla nájemcem bytu č. X v domě Hornická XXXX, Ostrava-Moravská Ostrava, který obývala spolu s manželem na základě nájemní smlouvy ze dne Nájemní poměr byl ukončen ke dni , kdy se novým vlastníkem domu stalo bytové družstvo XXXXX. Dlužné nájemné za období 7/ /2002 ve výši ,00 Kč, poplatky z prodlení a náklady soudního řízení ve výši 760,00 Kč jsou zajištěny pravomocným rozhodnutím Okresního soudu v Ostravě čj. 57 C 195/2004 (právní moc ). Následně však rozsudek Okresního soudu v Ostravě čj. 37 C 24/2006 (právní moc ), o vypořádání společného jmění manželů, rozhodl o tom, že povinná uhradí statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pohledávku z jedné poloviny, tj. dlužné nájemné ve výši 9 454,00 Kč s příslušenstvím (poplatky z prodlení) a náklady soudního řízení ve výši 380,00 Kč. Druhá polovina pohledávky je vymáhána po bývalém manželovi. Dne podal městský obvod k Okresnímu soudu v Ostravě ve věci zjišťování příjmů povinné žádost o pomoc soudu před podáním návrhu na výkon rozhodnutí. S podáním žádosti vůči povinné vznikly oprávněnému náklady exekučního řízení ve výši 200,00 Kč. 3/8

4 Přípisem Okresního soudu v Ostravě bylo sděleno, že povinná pobírá od Úřadu práce v Ostravě dávky státní sociální podpory. Na základě této skutečnosti podal městský obvod dne návrh na nařízení výkonu rozhodnutí srážkami z dávek státní sociální podpory povinné. V souvislosti s výkonem rozhodnutí čj. 92 E 788/2006 vznikly oprávněnému další náklady exekučního řízení ve výši 380,00 Kč. Tato exekuce byla zastavena, jelikož povinná po dobu jednoho roku nepobírala dávky státní sociální podpory v takové výši, aby z nich mohly být prováděny srážky. Dne podal městský obvod k Okresnímu soudu v Ostravě ve věci zjišťování příjmů povinné již druhou žádost o pomoc soudu před podáním návrhu na výkon rozhodnutí. S podáním žádosti vznikly oprávněnému další náklady exekučního řízení ve výši 200,00 Kč. Dne byla povinné zaslána výzva k zaplacení dlužné částky. Na tuto výzvu povinná reagovala podáním žádosti o uzavření dohody o splátkách dluhu. Dle usnesení Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 4964/63/10 bod 1) ze dne byla s povinnou uzavřena Dohoda o splátkách dluhu č /2010/OFR. Dohoda o splátkách byla povinnou dodržována, dne byl dluh zcela vyrovnán a povinná požádala o prominutí poplatků z prodlení (příloha č. 5). V žádosti uvádí, že je dlouhodobě vedena jako uchazeč o zaměstnání na Úřadu práce v Ostravě bez nároku na podporu. Jejím jediným příjmem jsou dávky od úřadu práce ve výši 3 481,00 Kč a 5 633,00 Kč. Je samoživitelka, vychovává nemocnou dceru, která byla v roce 2011 účastníkem těžké dopravní nehody. Náklady na léčbu a rehabilitaci jsou nemalé, její zdravotní stav se nelepší. Nájem s inkasem činí 6 333,00 Kč. Těžkou finanční situaci jí pomáhá zvládat menším příspěvkem matka, která žije sama a pobírá pouze starobní důchod ve výši cca 8 000,00 Kč. dluh za byt č. X v domě Cihelní XXXX, Ostrava-Moravská Ostrava - dlužné období: březen 2000 prosinec dlužné nájemné: ve výši 0,00 Kč (původně 5 543,00 Kč, uhrazeno dne ) - náklady soudního řízení: ve výši 0,00 Kč (původně 600,00 Kč, uhrazeny dne ) - náklady exekučních řízení: ve výši 0,00 Kč (původně 1 000,00 Kč, uhrazeny dne ) - poplatky z prodlení: ve výši ,00 Kč Paní XXXXX XXXXX (dále jen povinná ) byla na základě nájemní smlouvy ze dne nájemkyní bytu č. X v domě Cihelní XXXX, Ostrava-Moravská Ostrava. Vzhledem k tomu, že povinná řádně a včas neplatila nájemné a zálohy na služby spojené s bydlením, byla na základě rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě exekučně vystěhována. Pravomocným rozhodnutím Okresního soudu v Ostravě čj. 24 C 43/2005 bylo povinné uloženo zaplatit oprávněnému dlužné nájemné za období 3/ /2000 ve výši 5 543,00 Kč s příslušenstvím (poplatky z prodlení) a náklady soudního řízení ve výši 600,00 Kč. Jelikož povinná dobrovolně nesplnila vykonatelné rozhodnutí, bylo přistoupeno ke zjištování údajů týkajících se příjmů a majetku povinné. S podáním žádostí vznikly opravněnému náklady exekučního řízení ve výši 400,00 Kč. V průběhu vymáhání byl proveden výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí, v rámci kterého nebyly zjištěny žádné zabavitelné movité věci. Oprávněnému se dále podařilo dohledat majetek povinné, a to nemovitosti v k. ú. XXXXXXX. 4/8

5 Proto podal dne k Okresnímu soudu v Ostravě návrh na nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva k nemovitostem uvedeným na LV č. 116, současně se s pohledávkami přihlásil do probíhajícího exekučního řízení na prodej těchto nemovitostí. Tato řízení nejsou ukončena. Tím vznikly oprávněnému další exekuční náklady ve výši 600,00 Kč. Povinná se dne spolu s bývalým manželem dostavila na městský obvod a doplatili zbývající část dlužného nájemného ve výši 4 747,00 Kč, náklady soudního řízení a náklady exekučních řízení v celkové částce 1 600,00 Kč. Poplatky z prodlení se povinná rozhodla řešit podáním žádosti o prominutí poplatků z prodlení (příloha č. 6). Svou žádost ze dne odůvodňuje ztrátou zaměstnání, nedostatkem financí z důvodu špatného zdravotního stavu. Dále uvádí, že je ambulantně léčena na psychiatrii. Pro informaci dále uvádíme, že eviduje za povinnou další pohledávky z titulu dlužného nájemného za období 1/2001-3/2004 ve výši ,00 Kč s příslušenstvím (poplatky z prodlení), náklady za vyklizení bytu ve výši 4 222,00 Kč a náklady soudních řízení v celkové výši 6 120,00 Kč. Snahou povinné i jejího bývalého manžela je řešit i tyto pohledávky, zatím však formou splátek. dluh za byt č. X v domě Gen. Janouška XXXX, Ostrava-Moravská Ostrava - dlužné období: červenec 1997 prosinec dlužné nájemné: ve výši 0,00 Kč (původně ,00 Kč, uhrazeno dne ) - náklady soudního řízení: ve výši 0,00 Kč (původně 2 288,00 Kč, uhrazeno dne ) - poplatky z prodlení: ve výši ,34 Kč (původně ,00 Kč, uhrazeno ,66 Kč) Paní XXXXX XXXXX (dále jen povinná ) byla spolu s manželem (dále jen povinný ) na základě nájemní smlouvy ze dne nájemkyní bytu č. X v domě Gen. Janouška XXXX, Ostrava-Moravská Ostrava. Vzhledem k tomu, že povinni řádně a včas neplatili nájemné a zálohy na služby spojené s bydlením, nájemní vztah k bytu byl ukončen. Dlužné nájemné vč. příslušenství za období od 7/1997 do 12/1998 je zajištěno pravomocnými rozhodnutími Okresního soudu v Ostravě čj. 58 C 307/98 a čj. 30 C 441/99. Jelikož oba povinni dobrovolně nesplnili vykonatelná rozhodnutí, přistoupil městský obvod k exekučnímu vymáhání pohledávek. Okresním soudem v Ostravě byly nařízeny exekuce, jejichž provedením byla pověřena Mgr. Pavla Fučíková, soudní exekutor. Exekučními srážkami ze mzdy povinné bylo uhrazeno dlužné nájemné, náklady soudního řízení a část poplatků z prodlení. Povinný na výše uvedené pohledávky neuhradil ničeho, zemřel dne Městský obvod se s pohledávkami přihlásil do dědického řízení po povinném. Dle usnesení Okresního soudu v Ostravě čj. 99 D 629/2010 ze dne přešly závazky povinného na syna XXXXX XXXXX. Dne podala povinná žádost k městskému obvodu o prominutí poplatků z prodlení (příloha č. 7). Svoji žádost zdůvodnila finanční tísní a splátkami dalších půjček. V případě prominutí poplatků z prodlení uvádíme, že tyto je povinen hradit i syn zemřelého na základě usnesení o dědictví. Vzhledem k tomu, že dne byla soudním exekutorem zaslána na náš účet částka 1 179,66 Kč, činí zůstatek poplatků z prodlení ,34 Kč. 5/8

6 Pro informaci dále uvádíme, že eviduje za povinnou další pohledávky z titulu dlužného nájemného ve výši ,00 Kč s příslušenstvím (poplatky z prodlení) a náklady soudních řízení ve výši 3 838,00 Kč. Pohledávky jsou zajištěny pravomocnými rozhodnutími Okresního soudu v Ostravě čj. 65 Ro 523/97, čj. 22 C 197/96 a čj. 37 C 198/2000. Na tyto pohledávky byl dne podán k okresnímu soudu návrh na nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy povinné. dluh za byt č. X v domě Ahepjukova XXXX, Ostrava-Moravská Ostrava - dlužné období: únor 1993 únor dlužné nájemné: ve výši 0,00 Kč (původně ,00 Kč, uhrazeno dne ) - náklady soudních řízení: ve výši 0,00 Kč (původně 2 488,00 Kč, uhrazeny dne ) - náklady exekučních řízení: ve výši 0,00 Kč (původně 1 180,00 Kč, uhrazeny dne ) - poplatky z prodlení: ve výši ,00 Kč (původně ,00 Kč, uhrazeno 185,00 Kč) Paní XXXXX XXXXX, dříve XXXXX, (dále jen povinná ) na základě nájemní smlouvy ze dne byla spolu s manželem XXXXX XXXXX (dále jen povinný ) nájemkyní bytu č. X v domě Ahepjukova XXXX, Ostrava-Moravská Ostrava. Jelikož povinni řádně a včas neplatili nájemné a zálohy za služby spojené s bydlením, byl nájemní vztah k předmětnému bytu ukončen. Dlužné nájemné vč. příslušenství a náklady soudních řízení jsou zajištěny pravomocnými rozhodnutími Okresního soudu v Ostravě čj. 23 C 178/97, čj. 65 Ro 1874/98 a čj. 37 C 385/2000. Jelikož povinni dobrovolně nesplnili vykonatelná rozhodnutí, bylo přistoupeno ke zjištování údajů týkajících se příjmů a majetku povinných. S podáním žádostí vůči povinným vznikly oprávněnému náklady exekučních řízení ve výši 600,00 Kč. Přípisem Okresního soudu v Ostravě bylo sděleno, že povinná pobírá mzdu. Na základě této skutečnosti podal městský obvod návrh na nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy povinné. V souvislosti s nařízením výkonu rozhodnutí čj. 90 E 616/2011 vznikly oprávněnému další exekuční náklady řízení ve výši 580,00 Kč. K dnešnímu dni je exekučními srážkami ze mzdy povinné uhrazeno dlužné nájemné, náklady soudních a exekučních řízení. Poplatky z prodlení vyčíslené k datu úhrady základního dluhu činí ,00 Kč, z toho již uhrazeno 185,00 Kč. Povinný k dnešnímu dni ničeho neuhradil. Dne si povinná podala žádost o prominutí poplatků z prodlení (příloha č. 8), kde hlavním důvodem žádosti je nedostatek finančních prostředků. Pro informaci uvádíme, že v případě prominutí poplatků z prodlení budou tyto dále vymáhány po bývalém manželovi. dluh po zemřelých rodičích XXXX a XXXX XXXXXX, za byt č. X v domě Střelniční XXXX, Ostrava-Moravská Ostrava 6/8

7 - dlužné období: leden 1993 prosinec dlužné nájemné: ve výši 0,00 Kč (původně ,00 Kč, uhrazeno dne ) - náklady soudního řízení: ve výši 0,00 Kč (původně 550,00 Kč, uhrazeny dne ) - poplatky z prodlení: ve výši ,30 Kč (původně ,00 Kč, uhrazeno ,70 Kč) Manželé XXXXX (dále jen povinni ) byli společní nájemci bytu č. X v domě Střelniční XXXX, Ostrava-Moravská Ostrava, a to na základě nájemní smlouvy ze dne Vzhledem k tomu, že povinni řádně a včas neplatili nájemné a zálohy na služby spojené s bydlením, byl jim nájem předmětného bytu ukončen. Dlužné nájemné vč. příslušenství za období 1/ /1994 a náklady soudního řízení jsou zajištěny pravomocnými rozhodnutími Okresního soudu v Ostravě čj. 34 C 172/96, čj. Ro 1828/97 a čj. 29 C 112/99. Vzhledem k tomu, že povinni pohledávky neuhradili, podal městský obvod návrh k Okresnímu soudu v Ostravě na zahájení exekučního řízení. Okresní soud v Ostravě usnesením čj. 29 Nc 570/2003 nařídil exekuci a současně jejím provedením pověřil Mgr. Pavlu Fučíkovou, soudního exekutora. V rámci exekučního řízení nařídil soudní exekutor exekuci na účet povinné a dále exekuce formou srážek z důchodu obou povinných. Těmito exekucemi byla uhrazena část dlužného nájemného a nákladů soudního řízení (čj. Ro 1828/97 a čj. 29 C 112/99). Povinný dne zemřel, exekuce na srážky z důchodu povinného byla zastavena. Srážky pokračovaly z důchodu povinné. Povinná zemřela dne , exekuce vedené vůči povinné byly rovněž zastaveny. Se zůstatkem pohledávek se oprávněný přihlásil do dědického řízení po zůstavitelce (čj. 34 C 172/96). Dle usnesení Okresního soudu v Opavě o dědictví čj. 30 D 307/2009 ze dne přešly dluhy po zůstavitelce na syna XXXXX XXXXX (dále jen dědic ). Jedná se o předlužené dědictví. Soudní exekutor nařídil provedení exekucí přikázáním pohledávky z účtu a prodejem nemovitostí ve vlastnictví dědice. Dědic dne uhradil oprávněnému částku ve výši ,70 Kč (dlužné nájemné, náklady soudního řízení a část poplatků z prodlení) a soudnímu exekutorovi veškeré náklady exekuce. Dne si dědic podal žádost o prominutí zbývající části poplatků z prodlení (příloha č. 9). Svou žádost odůvodňuje finanční zátěží po zemřelých rodičích, dluhy nezavinil svou vinou, je otec dvou nezletilých dětí a splácení poplatků z prodlení by vážně narušilo finanční rozpočet rodiny. dluh za byt č. X v domě Janovského XXXX, Ostrava-Moravská Ostrava - dlužné období: březen 1997 duben 1998, červen 1999 září dlužné nájemné: ve výši 0,00 Kč (původně ,00 Kč, uhrazeno dne ) - náklady soudních řízení: ve výši 0,00 Kč (původně 2 450,00 Kč, uhrazeny dne ) - náklady exekučních řízení: ve výši 0,00 Kč (původně 1 830,00 Kč, uhrazeny dne ) - poplatky z prodlení: ve výši ,00 Kč (původně ,00 Kč, uhrazeno ,00 Kč) Paní XXXXX XXXXX (dále jen povinná ) byla na základě nájemní smlouvy ze dne nájemkyní bytu č. X v domě Janovského XXXX, Ostrava-Moravská Ostrava. Vzhledem k tomu, 7/8

8 že řádně neplatila nájemné a služby spojené s bydlením, byl jí nájemní vztah k předmětnému bytu ukončen. Dlužné nájemné vč. příslušenství a náklady soudních řízení jsou zajištěny pravomocnými rozhodnutími Okresního soudu v Ostravě čj. 24 C 116/98, čj. 65 Ro 3416/98, čj. 66 Ro 4928/98 a čj. 67 Ro 4537/2003. Jelikož povinná povinnost uhradit pohledávky nesplnila, přistoupil městský obvod k exekučnímu vymáhání těchto pohledávek. Ve věci zjišťování příjmů a majetku povinné vznikly městskému obvodu náklady exekučního řízení ve výši 200,00 Kč. Po zjištění, že povinná pobírá mzdu, podal městský obvod opakovaně návrhy na výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinné. Tím vznikly oprávněnému další exekuční náklady ve výši 1 630,00 Kč. Srážkami ze mzdy bylo uhrazeno dlužné nájemné, náklady soudních a exekučních řízení a část poplatků z prodlení. S ohledem na to, že dne byla povinné sražena další srážka ze mzdy ve výši 4 077,00 Kč, činí zůstatek poplatků z prodlení ,00 Kč. Dne povinná podala žádost o prominutí poplatků z prodlení (příloha č. 10). Svou žádost odůvodňuje nedostatkem finančních prostředků, uvedla, že pobírá mzdu ve výši ,00 Kč a z toho asi 7 000,00 Kč činí exekuční srážky. Žije sama se dvěmi dětmi, nedostává žádné alimenty ani přídavky na děti, nájemné hradí ve výši 7 000,00 Kč, takže pro tři osoby jim na měsíc zbývá přibližně 3 300,00 Kč. Podle 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a Statutu města Ostravy čl. 6 odst. 3 písm. f) přísluší rozhodovat o prominutí pohledávky vyšší než ,00 Kč zastupitelstvu městského obvodu. Dohody o prominutí části dluhů budou uzavřeny dle vzorové dohody schválené usnesením Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 983/19/10 bod 1) písm. b) ze dne /8

t a k t o : Dražební rok, jehož předmětem bude dražba spoluvlastnického podílu povinného o velikosti ½ celku na nemovitostech:

t a k t o : Dražební rok, jehož předmětem bude dražba spoluvlastnického podílu povinného o velikosti ½ celku na nemovitostech: TOTO ROZHODNUTÍ NABYLO PRÁVNÍ MOCI DNE: 11.7.2011 A JE VYKONATELNÉ DNE: 11.7.2011 Exekutorský úřad Ostrava, DNE: 16.8.2011 Podpis: č.j. 024 EX 287/07-214 U s n e s e n í Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 3. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Prominutí příslušenství pohledávky ve věci 36 Ex 384/2006 Obsahem materiálu je návrh částečného

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1022/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 951 ze dne 25.11.2014 Odpis nevymahatelných pohledávek v roce 2014 v oblasti správy nemovitostí Rada městské části I. s o u h

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce.

Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce. Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce. Exekutorskému úřadu v Hodoníně 1/ Mgr. Kamil Brančík Sadová 15, 695 01 Hodonín Oprávněný: 2/ se sídlem

Více

č.j. 024 EX 1202/05-6 VS opr. 1816985863

č.j. 024 EX 1202/05-6 VS opr. 1816985863 č.j. 024 EX 1202/05-6 VS opr. 1816985863 E x e k u č n í p ř í k a z Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Poděbradova 41, pověřený k provedení exekuce usnesením Okresního

Více

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích xx. xx. 2012 Dotazy volejte na 900 900 809 nebo navštivte www.pravnilinka.cz Zadavatel dotazu: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, PSČ xxx xx

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

4 EX0305/08-51. Usnesení

4 EX0305/08-51. Usnesení 4 EX0305/08-51 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Jana Bémová, Exekutorský úřad v České Lípě se sídlem Hrnčířská 762, Česká Lípa, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v České Lípě

Více

U s n e s e n í. pro náklady předcházejícího řízení ve výši 5.556,00 Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny

U s n e s e n í. pro náklady předcházejícího řízení ve výši 5.556,00 Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny Sp.zn. 102 Ex 030/03-N U s n e s e n í Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, se sídlem Ostrava, Dlouhá ul. 3, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Ostravě č.j. 91 Nc 10155/2002-9

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 31.5. 2007 Bod pořadu jednání: Věc: Řešení soudního sporu : RS PLUS SYSTÉM, s.r.o. Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar Salomonová,

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Změny o.s.ř. a exekučního řádu. Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek

Změny o.s.ř. a exekučního řádu. Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek Změny o.s.ř. a exekučního řádu Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek Nejpodstatnější změny v exekucích 1) Zrušení dvojkolejnosti pro subjekty, které mohou vést daňovou exekuci 2) Zrušení nařizování exekucí

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

č.j. 024 EX 2002/07-168 VS opr.: 245/26103903/07

č.j. 024 EX 2002/07-168 VS opr.: 245/26103903/07 TOTO ROZHODNUTÍ NABYLO PRÁVNÍ MOCI DNE: 12.9.2011 A JE VYKONATELNÉ DNE: 12.9.2011 Exekutorský úřad Ostrava, DNE: 7.10.2011 Podpis: č.j. 024 EX 2002/07-168 VS opr.: 245/26103903/07 U s n e s e n í Soudní

Více

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz USNESENÍ Spisová značka: 134 EX 13280/11-200

Více

Usnesení. bytem Husova 165/5, Brno-střed - Staré Brno, PSČ: 602 00, dat. nar.: 21.01.1965

Usnesení. bytem Husova 165/5, Brno-střed - Staré Brno, PSČ: 602 00, dat. nar.: 21.01.1965 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO VENKOV, Veveří 125, 616 45 BRNO JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor tel. +420 544 508 311, fax. +420 544 508 312, e-mail: info@exekutorbrno.cz, www.exekutorbrno.cz úřední hodiny: Po,

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) USNESENÍ č. 217/16-14 R I. n e s o u h l a s í 1. s prominutím nákladů soudního řízení v částce 1.000,- Kč podle platebního

Více

Exekuční příkaz. exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitostí:

Exekuční příkaz. exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitostí: Toto rozhodnutí ze dne 26.01.2007, č.j. 120 EX 5347/06-5, nabylo právní moci dne 05.10.2007. Připojení doložky právní moci provedl JUDr. Dalimil Mika, LL.M., v.r. soudní exekutor, dne 04.03.2013. Sp. zn.

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

SMĚRNICE RADY MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ č. 1/2015 PRO PRONÁJEM BYTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

SMĚRNICE RADY MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ č. 1/2015 PRO PRONÁJEM BYTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ SMĚRNICE RADY MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ č. 1/2015 PRO PRONÁJEM BYTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, patří

Více

Vymahatelnost pohledávek v praxi

Vymahatelnost pohledávek v praxi Vymahatelnost pohledávek v praxi Obsah Legislativní rámec Vnitřní předpisy organizace Organizační zajištění a kompetence Druhy pohledávek a způsoby jejich vymáhání Závěr Legislativní rámec Zákon 128/2000Sb.,

Více

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin. Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Směrnice č. 69/2014 o vymáhání dlužného nájemného a jiných dluhů I.

Více

Problémy vymáhání veřejnoprávních pohledávek obcemi z pohledu veřejného ochránce práv. Barbora Kubíková

Problémy vymáhání veřejnoprávních pohledávek obcemi z pohledu veřejného ochránce práv. Barbora Kubíková Problémy vymáhání veřejnoprávních pohledávek obcemi z pohledu veřejného ochránce práv Barbora Kubíková Obsah působnost ochránce a možnosti (limity) jeho postupu účelnost, hospodárnost a přiměřenost vymáhání

Více

rozhodnutí: Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení. Odůvodnění:

rozhodnutí: Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení. Odůvodnění: Praha Čj. 39 003/2005-603 Na základě odvolání (rozkladu), které podala k poštovní přepravě dne 7. 10. 2005 paní xxxxxxxxxxxx, adresa xxxxxxxxxxx (dále jen odpůrkyně ), podle 61 odst. 1 zákona č. 71/1967

Více

Směrnice pro nakládání s pohledávkami Bytového hospodářství města Tábora

Směrnice pro nakládání s pohledávkami Bytového hospodářství města Tábora Směrnice pro nakládání s pohledávkami Bytového hospodářství města Tábora 1. Působnost směrnice 1.1. Směrnice stanoví základní pravidla a podmínky správy pohledávek bytového hospodářství (BH) města, postupy

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor JUDr. Miloslav Hauerland Exekutorský úřad se sídlem Zborovská 3 v Praze 5 U S N E S E N Í 027 EX 03277/05 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Hauerland, Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem Zborovská

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Věc: Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky

Věc: Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10 Mgr. Richard Bednář soudní exekutor Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10, (vchod z ulice Hostivařská) č.j. 003 EX 405/07-63 k č.j. 4 Nc 2000/2007-5 Uvádějte vždy naší sp. zn.:

Více

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) elektronická dražba

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) elektronická dražba EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK, Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník; tel: 584 411 112, 581 112 200; fax: 584 450 309; IČ: 03372537 DIČ: CZ6608111400; e-mail: info@exekutor-jesenik.cz,

Více

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 164 EX 978/13-78 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc, pověřený provedením exekuce na základě

Více

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web

Více

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 286/2009 Sb. a č. 396/2012 Sb. Parlament se

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015

ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015 ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015 S účinností od 1. 1. 2015 dochází ke snížení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění exekučních srážek z jeho mzdy,

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001,

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, 119/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. změněno s účinností od poznámka zákonem č. 396/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 281/2009

Více

dražbu nemovité věci.

dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Moravská Ostrava a Přívoz Územní pracoviště v Havířově Myslbekova 1470/2, 736 01 Havířov Podlesí Oddělení vymáhací Číslo jednací: 2081787/14/

Více

Zápis č. 4/2015 ze 4. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 4/2015 ze 4. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 4/2015 ze 4. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 18. května 2015 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 303 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. Ing. Fr. Beneš, CSc.,

Více

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava č.j. 102 EX 00294/12-049 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Prokešovo

Více

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ č.j. 144 EX 21937/12-96 ev. č. opr. 3260064562 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením exekuce

Více

S M Ě R N I C E č.1 / 2007

S M Ě R N I C E č.1 / 2007 Bytové družstvo D R U Ž B A, Ústí nad Labem, Dobrovského 869/15 S M Ě R N I C E č.1 / 2007 Práce s dlužníky (vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti a udělování ostatních výstrah) čl. 1 ÚVOD Směrnice stanovuje

Více

PRACHATICE. Výzva. Číslo jednací: 040Ex 11001/09- Ve Zdíkově, dne 2.2.2015

PRACHATICE. Výzva. Číslo jednací: 040Ex 11001/09- Ve Zdíkově, dne 2.2.2015 Ve Zdíkově, dne 2.2.2015 Číslo jednací: 040Ex 11001/09- V exekuční věci pod č. 040Ex 11001/09 na základě exekučního titulu - rozhodnutí: č.j.9c137/2009-17, který vydal Okresní soud v Písku dne 10.3.2009

Více

Cpjn 202/2005. S t a n o v i s k o

Cpjn 202/2005. S t a n o v i s k o Cpjn 202/2005 S t a n o v i s k o občanskoprávního kolegia a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. dubna 2006 k rozhodování soudů ve věcech úroků z prodlení, požadovaných a přiznávaných

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení X Ano Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

vydává tuto dražební vyhlášku

vydává tuto dražební vyhlášku JUDr. Jiří Trojanovský, soudní exekutor Exekutorský úřad Frýdek-Místek,se sídlem Farní 23, 738 01 Frýdek-Místek Sp.zn. 143 EDC 03/10 5 Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, sídlem Farní 23, 738 01 Frýdek-Místek,

Více

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 164 EX 616/13-91 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc, pověřený provedením exekuce na základě

Více

Vedení rozpočtu aneb jak nakládat s důchodem?

Vedení rozpočtu aneb jak nakládat s důchodem? Vedení rozpočtu aneb jak nakládat s důchodem? Mgr. Petra Skuhrová REMEDIUM Praha občanské sdružení Konference Život 90 8. 11. 2013, Praha I. Rozpočet typy, struktura, pravidla pro sestavení rozpočtu II.

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU U S N E S E N Í č.j. 144 EX 15077/11-57 ev. č. opr. 403099501 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením

Více

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR12_1036 ze dne 24. 07. 2012 Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Byty ze sociální rezervy, tzv. sociální byty, jsou určeny pro sociálně

Více

proti povinnému: Branžovský Vladimír, bytem Janovice 83, Janovice, dat. nar.: 13.01.1963

proti povinnému: Branžovský Vladimír, bytem Janovice 83, Janovice, dat. nar.: 13.01.1963 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK, JUDr. Antonín Dohnal, soudní exekutor Otakara Březiny 229, 790 01 Jeseník, tel: 581 112 200, 584 411 112, fax: 584 450 309, mobil: 774 093 073 e-mail: info@exekutor-jesenik.cz

Více

Zápis z jednání Komise správy bytového majetku dne 18. února 2015 *MC18X005JBVQ*

Zápis z jednání Komise správy bytového majetku dne 18. února 2015 *MC18X005JBVQ* Zápis z jednání Komise správy bytového majetku dne 18. února 2015 Přítomni: Lojková Iveta Borůvková Hana Čmelík Milan Vozár Jan Gladišová Zuzana Žížalová Jarmila *MC18X005JBVQ* č.j.: 6445/2015 OSM Omluveni:

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

Směrnice č. 3/2015. Bytové družstvo DRUŽBA. Práce s dlužníky a postup při udělování výstrah

Směrnice č. 3/2015. Bytové družstvo DRUŽBA. Práce s dlužníky a postup při udělování výstrah Bytové družstvo DRUŽBA Dobrovského 869/15, 400 03 Ústí nad Labem IČ: 00043907 zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 281 Směrnice č. 3/2015 Práce

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Mgr. Tomáš Pospíchal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Nymburk, 288 02 Nymburk, 28. října 1474/20, tel.: 325 516 718, fax: 325 511 243, e-mail: info@exekutornymburk.cz IČ: 62885995; DIČ: CZ6802090416

Více

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012 čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS 13 vydání č.: 6 účinnost od: 7.1.2014 počet str. : 8 typ ON: organizační směrnice název ON: VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI vypracoval :

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY Žadatel Příjmení: Rodné číslo: Rodinný stav: Trvalý pobyt v Praze 2 od: Adresa trvalého pobytu: Adresa faktického pobytu pokud se liší od TP: Jméno: Telefon:

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

ZÁPIS Z PROVEDENÉ KONTROLY AGENDY POHLEDÁVEK A VYMÁHÁNÍ DLUHU DUBEN 2015

ZÁPIS Z PROVEDENÉ KONTROLY AGENDY POHLEDÁVEK A VYMÁHÁNÍ DLUHU DUBEN 2015 Ve dnech 22.-30.dubna 2015 byla provedena v budově obecního úřadu plánovaná kontrola vybrané agendy OÚ členy Kontrolního výboru Ing. Annou Pumprovou a Ing. Evou Holečkovou. 1. Účel kontroly hospodaření

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 164 EX 6337/13-331 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc, pověřený provedením exekuce na základě

Více

Pešek Aleš, bytem Morašice 40, Morašice, PSČ: 538 02, IČ: 46462449, RČ: 681223/0535 USNESENÍ

Pešek Aleš, bytem Morašice 40, Morašice, PSČ: 538 02, IČ: 46462449, RČ: 681223/0535 USNESENÍ , JUDr. Arnošt Hofman, soudní exekutor se sídlem 9. května 215, 533 72 Moravany tel.: 466797880 fax: 466797890 e-mail: hofman@exek.cz Úřední deska: www.exek.cz ISDS: 5zzg8gj Bankovní spojení: GE Money

Více

Očekávaný výstup. Druh učebního materiálu

Očekávaný výstup. Druh učebního materiálu Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

sp. zn. 178 EX 14601/07-147

sp. zn. 178 EX 14601/07-147 JUDr. Jiří Janečka, Ph.D., soudní exekutor, Exekutorský úřad 178 Plzeň-jih V Bezovce 1896/6, PSČ 301 00 tel: 377422737, fax: 377426074, e-mail: podatelna@eu178.cz, DS: greppib IČ: 62188178 sp. zn. 178

Více

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ:47114304, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10-Vršovice,

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ:47114304, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10-Vršovice, sp. zn. 095 Ex 97/13/U 04-041 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor Exekutorského úřadu Prahy 4 J U D r. J a n a T v r d k o v á, oprávněná k vedení exekuce na základě pověření Okresního soudu

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

dohodu o zániku zástavního práva

dohodu o zániku zástavního práva Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1. Zdeněk Bernatík, nar. 14.5.1954 a Jarmila Bernatíková, nar. 30.12.1956 oba bytem Staroveská 270/87, Ostrava-Proskovice oba jako Smluvní strana 1 a 2. Tělovýchovná

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely USNESENÍ

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Zastupitelstvo města Brna na svém Z5/ 035. zasedání

Více

JUDr. Milan VI ha, soudní exekutor. Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení

JUDr. Milan VI ha, soudní exekutor. Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení JUDr. Milan VI ha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava Sp.zn. 102 EX 00397/08-011 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava se sídlem

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U Vyhlášené v rámci zpeněžení nemovitých věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužnice Věry Veroniky

Více

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice Přítomni : Miroslav Picka, František Jurčák, PhDr. Hana Levá, František Černý, Michal Bláha Usnesení

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

E X E K U Č N Í P Ř Í K A Z

E X E K U Č N Í P Ř Í K A Z Číslo jednací: 120 EX 4002/13-33 v. s. oprávněný: 3710212263 Toto rozhodnutí ze dne 19.02.2014, č.j. 120 EX 4002/13-33, nabylo právní moci dne 20.02.2014.Připojení doložky právní moci provedl JUDr. Dalimil

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

sp. zn. 021 EX 4489/11-171

sp. zn. 021 EX 4489/11-171 JUDr. Ivan Erben, soudní exekutor, Exekutorský úřad 021 Praha 8 U Okrouhlíku 1820/3, Praha 5, PSČ 150 00 tel: 222313203, fax: 257220225, e-mail: info@exekutor-praha8.cz, DS: ax3g8dn IČ: 49639200 Osoby,

Více

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Exekutorský úřad Havlíčkův Brod Exekutorský úřad Havlíčkův Brod S o u d n í e x e k u t o r M g r. S t a n i s l a v M o l á k tel.: 569 420 480, fax.: 569 494 480, e-mail: podatelna@exekutor.cz, DS: 4w6g8q5

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 138/10-1521 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 138/10,

Více

USNESENÍ. Soudní exekutor Mgr. Pavel Dolanský, Exekutorský úřad Beroun, se sídlem Palackého 31/2, 266 01 Beroun, Česká republika

USNESENÍ. Soudní exekutor Mgr. Pavel Dolanský, Exekutorský úřad Beroun, se sídlem Palackého 31/2, 266 01 Beroun, Česká republika EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BEROUN SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. Pavel Dolanský Evid.č. 015 Palackého 31/2, 266 01 Beroun, tel.: 311 622 657, Fax: 311 600 323 e-mail: podatelna@exekuceberoun.cz, www.exekuceberoun.cz Sp. zn.

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Informace pro účastníky převodu členských práv a povinností

Informace pro účastníky převodu členských práv a povinností M Á J, stavební bytové družstvo, Palackého třída 131 čp. 2630, okres Brno-město, PSČ 612 00 Informace pro účastníky převodu členských práv a povinností Převod členských práv a povinností spojený s členstvím

Více

Účetní senior Účetnictví pro pokročilé

Účetní senior Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Školící centrum akreditované MŠMT ČR Účetní senior Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2012 Příklad č.22: Opravné položky k pohledávkám Společnost

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 330/2001 Sb. Vyhláška o odměně a náhradách soudního exekutora, o od... - znění dle 490/12 Sb. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více