Informační systém pro zdravotnictví. Medicus PRO/NIS - Příručka do kapsy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační systém pro zdravotnictví. Medicus PRO/NIS - Příručka do kapsy"

Transkript

1 Informační systém pro zdravotnictví Medicus PRO/NIS - Příručka do kapsy Copyright 2005 Medisoft Int. Vydáno

2 Medicus PRO/NIS - Příručka do kapsy Vydáno Copyright 2005 Medisoft Int. Abstrakt Medicus PRO/NIS je informační systém pro zdravotnická zařízení. Příručka má sloužit pro rychlé nalezení odpovědi na nejzákladnější otázky.

3 Obsah 1. Spuštění programu Jak založit kartu pacienta Jak vyhledat pacienta Jak na dekurs a lékařskou zprávu Jak vypsat a vytisknout anamnézu Jak zadat prohlídku Jak zadat očkování Jak vystavit a vytisknout recept Jak vystavit a vytisknout neschopenku Jak zadat výkony pro pojišťovnu Jak vyúčtovat pojišťovny Jak získat rychlý přehled - Sestavy Jak na chorobopis a příjem pacienta Jak zjistit stav na oddělení Ukončení programu Vlastní poznámky iii

4 Kapitola 1. Spuštění programu Při instalaci programu se vytvořila na ploše systému Windows také ikona programu Medicus. Spuštění programu lze nejrychleji provést dvojklikem levým tlačítkem myši na této ikoně. Po chvíli se zobrazí přihlašovací okno s možností výběru pracoviště a zadáním uživatelského jména a hesla. Po vyplnění a potvrzení se otevře hlavní okno programu Medicus. Postup krok za krokem: 1. Spusťte program Medicus dvojklikem (2x stisk tlačítka rychle za sebou) levým tlačítkem myši na ikonu. 2. V přihlašovacím okně zvolte pracoviště a uživatele. Nabídku pracoviště s jednotlivými uživateli rozbalíte kliknutím myši na ikonu plus před názvem pracoviště. 3. Přesuňte kurzor do políčka Heslo a zadejte Vaše přihlašovací heslo. 4. Zvolené pracoviště a uživatele s heslem potvrďte stiskem tlačítka OK nebo klávesou Enter. 1

5 Kapitola 2. Jak založit kartu pacienta Chceme-li založit kartu novému pacientovi, postupujeme podle dále uvedených kroků. Předpokládá se, že program Medicus je již spuštěn Není-li otevřena kartotéka pacientů, otevřte ji ikonou nebo volbou z menu Ambulance Kartotéka. Stiskněte klávesu Insert nebo klikněte na ikonu údajů nového pacienta., klávesovou zkratkou Ctrl-K. Otevře se formulář pro zadání 3. Vyplňte potřebné údaje o pacientovi do formuláře. 4. Změny v kartě pacienta (nově zadané údaje) se potvrdí klávesou F2 nebo ikonou Zrušení vložených změn před potvrzením, můžeme provést klávesou Esc nebo stiskem ikony. 5. Po uložení údajů se kartotéka automaticky aktualizuje. Kartu pacienta můžeme zavřít klávesou Esc nebo kliknutím na symbol. Chceme-li si již založenou kartu pacienta pouze prohlédnout, najdeme příslušný řádek pacienta v kartotéce (viz Jak vyhledat pacienta ) a použijeme klávesovou zkratku Ctrl-I nebo klikneme na ikonu, případně použijeme volbu z hlavní nabídky programu Ambulance Identifikace. Program lze nastavit i tak, aby se karta pacienta otevřela po dvojkliku levým tlačítkem myši na řádku pacienta v kartotéce. Postup nastavení: V otevřené kartotéce klikneme PRAVÝM tlačítkem myši nad nějakým pacientem. Otevře se tzv. kontextové menu. Vybereme volbu Spustit a zvolíme Identifikace. Abychom mohli provést změnu údajů v kartě pacienta, je potřeba ji mít otevřenou a připravenou k editaci. To provedeme klávesou F4 nebo ikonou. 2

6 Kapitola 3. Jak vyhledat pacienta Chceme-li vyhledat řádek příslušného pacienta, můžeme použít několik způsobů popsaných níže. Vyhledaný řádek pacienta je v kartotéce vždy barevně odlišen. Vyhledávání podle zadávaných znaků z klávesnice: Vyhledávání psaním z klávesnice v Kartotéce přepne setřídění tabulky pacientů podle prvého zadaného znaku při zadávání hodnoty. Prvý znak je písmeno: Předpokládá se, že bude hledána hodnota příjmení a jména. Třídění se přepne podle sloupce Příjmení. Prvý znak je číslice: Předpokládá se, že bude hledána hodnota rodného čísla a třídění se přepne podle sloupce Rodné číslo. Je-li ovšem v kartotéce zobrazen i sloupec Osobní číslo, třídění se nepřepne podle rodného čísla, ale podle osobního čísla. Zobrazení sloupců lze nadefinovat volbou Sloupce přes kontextové menu pravým tlačítkem myši nad otevřenou kartotékou. 1. Není-li kartotéka otevřena, otevřte ji (např. pomocí Ctrl-K ). 2. Z klávesnice začněte psát hodnotu, která se bude hledat v setříděném poli. Na obrázku je jako příklad text novák. Před vlastním psaním z klávesnice nemusíte nikam klikat tlačítkem myši. 3. Program rozpozná, že se bude hledat podle Příjmení. Přepne setřídění kartotéky podle Příjmení (název sloupce Příjmení v záhlaví kartotéky se zbarví červeně). 4. Nad sloupcem se zobrazí textové políčko s vyhledávanými znaky. Podle zápisu hodnoty v textovém políčku se bude v kartotéce pohybovat označovaný řádek pacienta. 5. Není-li vyhledání jednoznačné (v kartotéce je více Nováků), dohledejte pacienta ručně přesunem kurzoru pomocí kurzorových kláves Šipka nahoru a Šipka dolů. V případě úspěchu ukončete hledání stiskem klávesy Enter, jinak stiskem klávesy Esc. Hledáte-li požadovaný výraz (jméno, rodné nebo osobní číslo), vyhledávací políčko může být zbarveno žlutě nebo červeně. Žlutá barva značí nalezení výrazu, červená nikoli. Pokud při červeném zbarvení, tedy v případě neúspěšného hledání, stisknete klávesu Enter, zobrazí se upozornění, že hledaný výraz nebyl nalezen. Proto je lépe neúspěšné hledání ukončit stiskem klávesy Esc, kde se tomuto upozornění vyhnete. 3

7 Kapitola 4. Jak na dekurs a lékařskou zprávu Spusťte program Medicus a postupujte podle následujících kroků: 1. Otevřte kartotéku (např. klávesovou zkratkou Ctrl-K). 2. V kartotéce vyhledejte pacienta (viz Jak vyhledat pacienta ), kterému chcete zapsat záznam do dekursu. 3. Vyvolejte okno ambulantní karty pomocí klávesové zkratky Ctrl-M, ikonou volbou z menu programu Ambulance Ambulantní karta. nebo Program lze nastavit i tak, aby se ambulantní karta otevřela po dvojkliku levým tlačítkem myši na řádku pacienta v kartotéce. Postup nastavení: V otevřené kartotéce klikneme PRAVÝM tlačítkem myši nad nějakým pacientem. Zobrazí se tzv. kontextové menu. Vybereme volbu Spustit a zvolíme Ambulantní karta. 4. Vyplňte dekurs v rámci dnešního záznamu a ambulantní karty a uložte např. klávesou F2. Pro snazší psaní záznamu lze využít okno editoru pomocí ikony 5. Tisk dnešního záznamu (s hlavičkou nebo bez hlavičky), případně lékařské zprávy (s hlavičkou) lze provést jednoduše přes ikonu, klávesovou zkratkou Ctrl-P nebo přes volbu v menu programu Program Tisk. Ve všech případech se zobrazí okno s výběrem příslušné tiskové sestavy, kterou chcete vytisknout, včetně případné varianty s hlavičkou nebo bez hlavičky. Sestava s hlavičkou slouží pro tisk prvního dekursu a sestava bez hlavičky pro pokračování tisku daného záznamu. 6. Zvolte sestavu dvojklikem levým tlačítkem myši. 7. Zobrazí se okno s možností upřesnění parametrů tisku, prohlížením sestavy před tiskem a potvrzením tisku. Potvrďte kliknutím na ikonu tisku. 4

8 Kapitola 5. Jak vypsat a vytisknout anamnézu Spusťte program Medicus a postupujte podle následujících kroků: 1. Otevřete kartotéku (např. ikonou ). 2. V kartotéce vyhledejte pacienta (viz Jak vyhledat pacienta ), kterému chcete zapsat anamnézu. 3. Vyvolejte okno anamnézy pomocí klávesové zkratky Ctrl-A, ikonou z menu programu Ambulance Anamnéza. nebo volbou 4. Nejste-li v editačním módu, přepněte se do něj pomocí klávesy F4 a zapište anamnézu, alergie a rizika atd. Pro psaní můžete využít i textový editor pomocí ikony. 5. Tisk anamnézy lze provést jednoduše přes ikonu, klávesovou zkratkou Ctrl-P nebo přes volbu v menu programu Program Tisk. Ve všech případech se zobrazí okno s výběrem tiskové sestavy, kterou chcete vytisknout (varianta s hlavičkou nebo bez hlavičky). 6. Zvolte sestavu dvojklikem levým tlačítkem myši. 7. Zobrazí se okno s možností upřesnění parametrů tisku, prohlížením sestavy před tiskem a potvrzením tisku. Potvrďte kliknutím na ikonu tisku. 5

9 Kapitola 6. Jak zadat prohlídku Abychom mohli pacientovi zapsat údaje o prohlídce nebo zadat příští termín prohlídky, musíme nejdříve nadefinovat tzv. typ prohlídky. Předpokládáme, že program Medicus je již spušťen. Pro definici prohlídek postupujte následovně: 1. Otevřeme okno prohlídek volbou Konfigurace Prohlídky. 2. Přidáme (nadefinujeme) typ prohlídky pomocí klávesy Insert nebo ikonou. Určíme, co se bude v rámci prohlídky sledovat (výška, váha, tlak, puls) a ve spodní části si můžeme předchystat text. Viz obrázek výše. Tlačítka Perioda a Generuj v horní části okna prohlídek slouží k nastavení periody definované prohlídky a pro automatické generování data prohlídky pacientům. 3. Uložení každé definované prohlídky provedeme nejsnáze klávesou F2. 4. Po založení (definování) všech typů prohlídek můžeme okno prohlídek zavřít ikonou v pravém horním rohu. Jsou-li nadefinovány typy prohlídek, viz postup výše, můžeme pacientovi zadat prohlídku následovně: 1. Otevřete kartotéku (např. ikonou ). 2. V kartotéce vyhledejte pacienta (viz Jak vyhledat pacienta ), kterému chcete zapsat prohlídku. 3. Otevřete okno prohlídek pomocí volby z menu programu Ambulance Prohlídky. 4. Zvolte typ prohlídky a zadejte v seznamu prohlídek novou prohlídku pomocí klávesy Insert nebo ikony. 5. Zadejte požadované údaje a uložte je klávesou F2. 6. Přesuňte se do části položky prohlídky a upravte předdefinovaný text podle potřeby. Zvětšit okno editoru pro snadnější editaci textu lze ikonou zobrazenou na pravé straně pole záznam. V horní části okna můžete také zadat datum příští prohlídky. 6

10 Kapitola 7. Jak zadat očkování Podobně jako u prohlídek, je nejdříve potřeba nadefinovat druhy očkování. Předpokládáme, že program Medicus je již spušťen. Pro definici druhu očkování postupujte následovně: 1. Otevřeme okno pro definici očkování volbou Konfigurace Očkování. 2. Přidáme (nadefinujeme) typ očkování pomocí klávesy Insert nebo ikonou. Tlačítka Perioda a Generuj v horní části okna slouží k nastavení periody definovaného očkování a pro automatické generování data očkování pacientům. 3. Uložení každého definovaného očkování provedeme nejsnáze klávesou F2. 4. Po založení (definování) všech typů očkování můžeme okno s definicemi očkování zavřít ikonou v pravém horním rohu. Jsou-li nadefinovány typy očkování, viz postup výše, můžeme u pacienta zadat očkování následovně: 1. Otevřete kartotéku (např. ikonou ). 2. V kartotéce vyhledejte pacienta (viz Jak vyhledat pacienta ), kterému chcete zapsat očkování. 3. Otevřete okno očkování pomocí volby z menu programu Ambulance Očkování. 4. Zvolte typ očkování a zadejte údaje o očkování pomocí klávesy Insert nebo ikony. 5. Uložte vložené údaje pomocí klávesy F2. 6. V horní části okna můžete zadat datum příštího očkování, pokud není doplněno automaticky na základě definovaného typu očkování. 7

11 Kapitola 8. Jak vystavit a vytisknout recept Předpokládáme, že program Medicus je již spuštěn. Postupujte podle instrukcí. 1. Otevřete kartotéku (např. ikonou ). 2. V kartotéce vyhledejte pacienta (viz Jak vyhledat pacienta ), kterému chcete vystavit recept. 3. Otevřete okno Recepty pomocí volby z menu programu Ambulance Recepty, klávesovou zkratkou Ctrl-R nebo kliknutím na ikonu receptu. 4. Zadejte recept pomocí klávesy Insert nebo ikony. Název léku můžete zvolit buď z číselníku pomocí klávesy F5 jste-li v políčku Název nebo zapsáním názvu (např. paralen) a potvrzením klávesou Enter. Zobrazí se okno s možností výběru konkrétního typu léku. Vyberte jednu z nabízených možností dvojklikem myši. 5. Uložte vložené údaje pomocí klávesy F2. 6. V horní části okna Recepty můžete využít tlačítka pro zobrazení receptáře, duplikaci záznamu receptu apod. Tlačítkem zobrazíte detail receptu s možností vlastního zápisu, např. magistraliter a uložením do receptáře (kliknutím na a ) 7. Tisk vystaveného receptu lze provést jednoduše přes ikonu, klávesovou zkratkou Ctrl-P nebo přes volbu v menu programu Program Tisk. Ve všech případech se zobrazí okno s výběrem příslušné tiskové sestavy receptu (bez data, prázdný s datem atd.). 8. Zvolte sestavu dvojklikem levým tlačítkem myši. 9. Zobrazí se okno s možností upřesnění parametrů tisku, prohlížením sestavy před tiskem a potvrzením tisku. Potvrďte kliknutím na ikonu tisku. 8

12 Kapitola 9. Jak vystavit a vytisknout neschopenku Předpokládáme, že program Medicus je již spuštěn. Postupujte podle instrukcí. 1. Otevřete kartotéku (např. ikonou ). 2. V kartotéce vyhledejte pacienta (viz Jak vyhledat pacienta ), kterému chcete vystavit neschopenku. 3. Otevřete okno Neschopenky pomocí volby z menu programu Ambulance Neschopenky, klávesovou zkratkou Ctrl-N nebo kliknutím na ikonu neschopenky. 4. Vyplňte potřebné údaje a uložte klávesou F2. Chcete-li již vystavenou neschopenku editovat, např. kvůli ukončení, použijte na ni klávesu F4 pro editaci. Přidání zcela nové neschopenky lze provést klávesou Insert. 5. Tisk vystavené neschopenky lze provést jednoduše přes ikonu, klávesovou zkratkou Ctrl-P nebo přes volbu v menu programu Program Tisk. Ve všech případech se zobrazí okno s výběrem tiskové sestavy neschopneky. 6. Zvolte sestavu dvojklikem levým tlačítkem myši. 7. Zobrazí se okno s možností upřesnění parametrů tisku, prohlížením sestavy před tiskem a potvrzením tisku. Potvrďte kliknutím na ikonu tisku. 9

13 Kapitola 10. Jak zadat výkony pro pojišťovnu Předpokládáme, že program Medicus je již spuštěn. Postupujte podle instrukcí. 1. Otevřete kartotéku (např. ikonou ). 2. V kartotéce vyhledejte pacienta (viz Jak vyhledat pacienta ), na kterého bude vystaven nějaký výkon. Například přes Ambulantní doklad, Nepravidelnou péči, Poukaz na vyšetření/ošetření atd. 3. Podle vašeho požadavku otevřete přes menu Pojišťovna Pořízení příslušný doklad. Daný doklad lze otevřít také klávesovou zkratkou nebo přes ikony v horní části hlavního okna programu. 4. V dokladu vyplňte požadované údaje a uložte klávesou F2. 10

14 Kapitola 11. Jak vyúčtovat pojišťovny Chceme-li provést vyúčtování pojišťovnám, tzv. tvorbu dávky, postupujeme podle dále uvedených kroků. Předpokládá se, že program Medicus je již spuštěn. 1. Proveďte volbu Pojišťovna Dávky. Otevře se okno Dávky výběr dokladů. 2. V okně Dávky výběr dokladů vyberte pojišťovnu, které chcete provést vyúčtování. 3. V části Do dávek zahrnout zaškrtněte typy dokladů, které mají být do dávky zahrnuty. 4. V části IČP a odbornost zaškrtněte ta IČP a odbornosti, pro které chcete dávky vytvořit. Standardně jsou zaškrtnuta všechna IČP dané smluvní pojišťovny. 5. V části Doklady zvolte jaký druh dokladů chcete zahrnout do dávky (původní / opravné nebo původní i opravné). Podle této volby se ze všech nevyúčtovaných zaškrtnutých dokladů vyberou do dávky pouze doklady se zvoleným charakterem. 6. Zadejte účetní období, ve kterém se budou dávky tvořit. 7. V případě potřeby změňte číslo dokladu. Doklady budou očíslovány počínaje zadaným číslem. 8. V případě potřeby změňte číslo dávky. Vytvářené dávky budou očíslovány počínaje zadaným číslem. 9. Stiskněte tlačítko OK. Provede se příprava dat pro tvorbu dávek a kontrola dokladů. Otevře se okno Tvorba dávek. 10. Zadejte, kam bude dávka vystupovat. Výstup na disketu - Dávka bude zapsána na disketu. Výstup na papír - Dávka vystoupí ve formě tištěných dokladů. 11

15 Jak vyúčtovat pojišťovny 11. Zadejte charakter dávky. Tato volba ovlivní pouze zápis příznaku charakteru dávky na disketu. Výběr dokladů vstupujících do dávky není touto volbou ovlivněn Provedou se následující kontroly v nevyúčtovaných dokla- Stiskněte tlačítko dech: Kontrola rodných čísel. Chyba vznikne v případě, že rodné číslo se čtyřmístným zakončením není dělitelné číslem 11 nebo v případě, že datum zachycené v rodném čísle není smysluplné. Kontrola diagnóz. Chyba vznikne v případě, že diagnóza není nalezena v číselníku diagnóz nebo v případě, že je zadán trojmístný kód diagnózy a existuje čtyřmístný. Kontrola data vystavení dokladu Poukaz na vyšetření / ošetření. Chyba vznikne, když Datum v hlavičce dokladu (datum požadavku) je vyšší než datum Vytvořit dávky do: v okně Tvorba dávek. Kontrola IČP žadatele v hlavičce dokladu Poukaz na vyšetření / ošetření. Chyba vznikne, když je naplněn číselník žadatelů ( Pojišťovna+Číselníky Žadatelé ) a IČP žadatele z hlavičky dokladu není v tomto číselníku nalezeno. Kontrola vyplnění hlavičky dokladu Ústavní péče. Chyba vznikne, když není vyplněn některý z údajů Doporučení, Datum přijetí, Ukončení, Datum ukončení. Kontrola označení nové nebo pokračující hospitalizace v dokladu Ústavní péče. Chyba vznikne, když není vykázán kód nebo 00881, případně je těchto kódů vykázáno více než jeden. Kontrola správného vykázání kódů ošetřovacích dní v dokladu Ústavní péče. Chyba vznikne, když počet vykázaných kódů ošetřovacích dní je jiný než délka hospitalizace nebo když v jednom dni je vykázáno více kódů ošetřovacích dní. Kontrola přesahu vykázaných výkonů přes období hospitalizace v dokladu Ústavní péče. Chyba vznikne, když je vykázán výkon, jehož datum je menší než začátek hospitalizace nebo větší než konec hospitalizace Stiskněte tlačítko. Spustí se vlastní tvorba dávek. V případě výstupu na disketu se dávky nahrají na disketu a vyúčtovaná data se přesunou do archívu. Stiskněte tlačítko. Vytiskněte si průvodní list dávky a průvodní list diskety. V případě výstupu Na papír zde můžete vytisknout i jednotlivé vyúčtované doklady. 15. Zvolte, zda chcete vytvořit fakturu včetně kapitační platby (zatrhnout Vytvořit fakturu včetně kapitační platby) a stiskněte tlačítko. 16. Otevře se okno Faktura, kde je možné prohlížet a opravovat obsah faktury. Peněžní ústav se nabídne z volby Konfigurace, Smluvní pracoviště, Pojišťovna, Bankovní účet. Při výpočtu výše fakturované částky se použije hodnota bodu, degresní koeficient a popřípadě kapitační paušál zadaný ve volbě Pojišťovna, Číselníky, Hodnota bodu a kapitace. 17. Tisk faktury proveďte stisknutím tlačítka. 12

16 Kapitola 12. Jak získat rychlý přehled - Sestavy V programu je možné prohlížení a tisk různých zdravotnických a ekonomických přehledů. Tvorbu těchto sestav lze uživatelsky ovlivnit. Okno (filtr), ve kterém se zadávají podmínky pro tvorbu sestav, se zobrazí po volbě dané konkrétní sestavy. Volba Sestavy z hlavního menu programu zobrazí podmenu s výběrem konkrétní sestavy: Po zadání podmínek sestavy a stisku tlačítka Tisk se vygeneruje sestava a zobrazí se okno tiskového výběru. Před vlastním vytištěním (ikona Tisk)se lze podívat jak sestava vypadá (ikona Prohlížení), případně upravit vlastnosti tisku. Obecně postupujte podle následujících kroků: 1. Proveďte volbu Sestava výběr konkrétní sestavy podle vašich požadavků. Otevře se okno s možností upřesnění omezujících podmínek pro zvolenou sestavu. 2. Upřesněte omezující podmínky sestavy a potvrďte tlačítkem Tisk, případně OK. Vygenerují se data zvolené sestavy a zobrazí se tiskové okno s možností upřesnění vlastností tisku, prohlížením sestavy a definitifním potvrzením tisku. 3. Ikonou Prohlížení si vygenerovanou sestavu můžete prohlédnout nebo ikonou Tisk definitivně potvrdit vytištění zvolené sestavy. Nechcete-li sestavu tisknout, ale pouze prohlížet, použijte ikonu Prohlížení a po uzavření okna sestavy zavřete i okno tisku. Například ikonou Storno. 13

17 Kapitola 13. Jak na chorobopis a příjem pacienta Kapitola se týká pouze varianty Medicus NIS. Předpokládáme, že program Medicus NIS je již spuštěn. Postupujte následovně: 1. Otevřete kartotéku (např. ikonou ). 2. V kartotéce vyhledejte pacienta (viz Jak vyhledat pacienta ), kterého chcete přijmout na oddělení. 3. Klikněte na ikonu nebo proveďte volbu Oddělení Přijmout. Otevře se okno Chorobopis s formulářem pro příjem pacienta. Je-li pacient na oddělení již přijat a vy chcete pouze otevřít chorobopis, použijte ikonu nebo poveďte volbu Oddělení Chorobopis. 4. Ve formuláři Příjem vyplňte všechny známé položky (povinné údaje jsou žlutě podbarvené). Vyplněné údaje uložte klávesou F2 nebo se přepněte do jiného formuláře v okně chorobopisu (Anamnéza,...), přes tlačítka v horní části okna, čímž dojde k automatickému uložení údajů. 5. V chorobopisu pacienta vyplňte na příslušných formulářích požadované údaje. Chcete-li vytisknout sestavu v rámci chorobopisu, přepněte se do patřičného formuláře, kliněte na ikonu a zvolte z nabízených sestav sestavu pro tisk. Pro informaci o propuštění pacienta, vygenerování propouštěcí zprávy a dalších záležitostí týkajících se oddělení, nahlédněte prosím do manuálu. V rámci programu jej otevřete klávesou F1. 14

18 Kapitola 14. Jak zjistit stav na oddělení Kapitola se týká pouze varianty Medicus NIS. Předpokládáme, že program Medicus NIS je již spuštěn. Okno Stav oddělení otevřete ikonou nebo volbou Oddělení Stav oddělení. Stav oddělení v Medicus NIS zobrazuje obsazení lůžek a celkový přehled o oddělení. Konfiguraci oddělení, pracovišt, pokojů a lůžek na nich lze provést přes menu Konfigurace Organizační struktura. V levé části okna si můžete rozbalit stromovou strukturu oddělení, tedy pokoje a jejich lůžka a ihned vidíte jejich obsazení. Obsazené lůžko je zbarveno žlutě se jménem pacienta, u kterého je v závorce číslo pojišťovny. Volné lůžko zůstáva zelené. V pravé části se zobrazují souhrné informace podle toho, co je vlevo vybráno. Tedy informace o oddělení, pokoji, lůžku a pacientovi. Aby se nám zobrazili informace o oddělení, musíme v něm být přihlášeni, viz menu Program Přihlásit na jiné pracoviště. Respektive odhlásit se a přihlásit na požadované pracoviště. Po příjmu pacienta na oddělení (viz Jak na chorobopis a příjem pacienta) se pacient zařadí ve Stavu oddělení do fronty a můžeme ho zařadit na lůžko nebo z fronty odstranit pomocí tlačítek v horní části okna. Pro podrobnější informace o Stavu oddělení i jiných voleb v menu Oddělení doporučujeme nahlédnout do manuálu. Přímo z programu jej lze spustit klávesou F1. 15

19 Kapitola 15. Ukončení programu Při používání programu se ukládají zadávané údaje průběžně do databáze. Není proto potřeba žádného speciálního úkonu před ukončením programu. Chcete-li ukončit program Medicus, můžete tak udělat třemi způsoby: 1. Klávesovou zkratkou Alt-X. 2. Volbou z menu programu Program Konec. 3. Zavřením programu přes tlačítko křížku v pravém horním rohu hlavního okna programu. Ve všech třech případech uzavření programu se nejdříve zobrazí potvrzovací okno s otázkou: Opravdu chcete ukončit program? Teprve po potvrzení klávesou Enter nebo kliknutím na tlačítko Ano se program ukončí. 16

20 Kapitola 16. Vlastní poznámky 17

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

Dentist+ nové generace. Začínáme s programem

Dentist+ nové generace. Začínáme s programem Dentist+ nové generace Začínáme s programem SAKURA Software s.r.o. Zlín, 2009 Úvod Tato příručka je pojata jako jednoduchý návod pro využití základních funkcí programu. Kompletní příručku naleznete v nápovědě

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Pro vyúčtování pojišťovnám se používá jednoduchý průvodce, který Vás provede celým vyúčtováním. Pro tvorbu dávek platí:

Pro vyúčtování pojišťovnám se používá jednoduchý průvodce, který Vás provede celým vyúčtováním. Pro tvorbu dávek platí: Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá okna a veškeré dostupné možnosti a funkce, které by mohly celý postup spíše znepřehlednit.

Více

Vzdělávací modul č. 1

Vzdělávací modul č. 1 Vzdělávací modul č. 1 Logistika, sklady, fakturace a distribuce v ZIS Obsah 1. Základní práce s programem... 4 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. Založení karty pacient... 4 Vyhledání pacienta v kartotéce...

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

Průvodce aplikací FS Karta

Průvodce aplikací FS Karta Průvodce aplikací FS Karta Základní informace k Aplikaci Online aplikace FS Karta slouží k bezpečnému ukládání osobních údajů fyzických osob a k jejich zpracování. Osobní údaje jsou uloženy ve formě karty.

Více

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál Uživatelský manuál Obsah Základní informace a nastavení... 3 Nastavení přístupu... 4 Registrace docházky... 5 Editace vlastní docházky... 5 Ovládaní z mobilní aplikace... 6 Konfigurace mobilní aplikace...

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

Popis programu verze: 29. prosinec 2010

Popis programu verze: 29. prosinec 2010 Popis programu verze: 29. prosinec 2010 Medicus - krok správným směrem... Dostala se vám do ruk ou příručk a k programu Medicus firmy CompuGroup Medical Česk á republik a s.r.o., divize Lék ařsk ý software

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál Uživatelský manuál Obsah Základní informace a nastavení... 3 Nastavení přístupu... 4 Registrace docházky... 5 Editace vlastní docházky... 5 Ovládaní z mobilní aplikace... 6 Konfigurace mobilní aplikace...

Více

Systém eprojekty Příručka uživatele

Systém eprojekty Příručka uživatele YOUR SYSTEM http://www.ys.cz Systém eprojekty Příručka uživatele YOUR SYSTEM, spol. s r.o., se sídlem Praha Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČ: 00174939, DIČ: CZ00174939, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Obsah. spuštění modulu Sklad. skladové položky

Obsah. spuštění modulu Sklad. skladové položky Obsah...3 Úvod...3 První...3 spuštění modulu Konfigurace...3 skladů ové... položky Karta... skladové položky Hromadný...5 příjem, výdej, převod Individuální...5 příjem, výdej, převod Automatický...6 výdej

Více

Lékové informace. Popis okna Lékové informace. Lékové informace a Lékové interakce

Lékové informace. Popis okna Lékové informace. Lékové informace a Lékové interakce Lékové informace Lékové informace poskytují přehled o léčivý přípravcích registrovaných v České republice. Informace jsou čerpány z číselníku VZP - Hromadně vyráběné léčivé přípravky, z číselníku SÚKL

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

OVLÁDÁNÍ APLIKACE NIS MEDEA

OVLÁDÁNÍ APLIKACE NIS MEDEA OVLÁDÁNÍ APLIKACE NIS MEDEA Martin Fráňa, DiS. Děkanát, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci 1.1 Základní informace NIS MEDEA je nemocniční informační systém (NIS) od společnosti

Více

Začínáme s programem MEDICUS

Začínáme s programem MEDICUS Začínáme s programem MEDICUS Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 30.5.2014 Obsah Úvod...7 Použité...8 formátování textu Požadavky...8 na hardware Zálohování...9 Instalace...11

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Evidence přítomnosti dětí a pečovatelek. Uživatelský manuál

Evidence přítomnosti dětí a pečovatelek. Uživatelský manuál Evidence přítomnosti dětí a pečovatelek Uživatelský manuál Obsah První spuštění, přihlašování... 3 První spuštění... 3 Přihlášení... 5 Agenda Osoby... 6 Vytvoření nové osoby... 6 Tabletová aplikace...

Více

J2 sklad a cenovky. Ovládání programu. Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače.

J2 sklad a cenovky. Ovládání programu. Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače. J2 sklad a cenovky Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače. Objeví se ovládací menu programu. První krok je přihlášení. Klikněte na žlutý klíč a zadejte heslo a klikněte na tlačítko OK.

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

Databox CONTACT 6 základní operace programu

Databox CONTACT 6 základní operace programu Databox CONTACT 6 základní operace programu Tento program slouží k evidenci firem, kontaktů a správě souvisejících obchodních aktivit a procesů. Obsahuje systém inteligentního třídění, plánování času a

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek:

Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: FKSP (sociální fond) 1 Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: 1. Celý text musí být ponechán v původním znění bez úprav a se zahrnutím

Více

WinVet - PetExpert Copyright 2018

WinVet - PetExpert Copyright 2018 WinVet - PetExpert Copyright 2018 Obsah 1. Winvet - PetExpert... 2 1.1. Nastavení přihlašovacích údajů... 3 1.2. Přidělení PetExpert smlouvy pacientovi... 4 1.3. Založení a ukončení pojistné události...

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace (provozní řád) Veřejný výpis údajů z registru osob Vytvořeno dne: 30.5.2012 Aktualizováno: 25.6.2012 Verze: 1.0 2012 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály Czech POINT...3 1.1. Přihlášení...

Více

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 800 876 008 www.medicus.cz medicus@cgm.cz CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Lékařský software Medicus Čs.

Více

Začínáme se službou MEDICAL NET

Začínáme se službou MEDICAL NET Začínáme se službou MEDICAL NET Stručný postup Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 7.5.2014 Zkušenosti lékařů...3 Jak nejlépe využít...4 zabezpečenou výměnu lékařských dat Jak najít partnera...5 v

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV Obsah Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV... 2 Nastavení systému... 2 Úloha Klasifikace CPV... 3 Úloha Limity CPV... 3 Postup vytvoření limitu CPV... 3 Karta Seznam CPV... 4 Funkce úlohy

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

Uživatelské postupy v ISÚI

Uživatelské postupy v ISÚI Uživatelské postupy v ISÚI Změna typu stavebního objektu Tabulka úprav: Verze dokumentu Popis změn Datum vydání 1.0 Nový dokument 6. 6. 2016 2.0 Doplnění funkčnosti automatického zakládání adresních míst

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Zápis údaje o adrese místa trvalého pobytu do informačního systému evidence obyvatel Vytvořeno dne: 3.6.2010 Aktualizováno: 16.6.2010 Verze:

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Průvodce aplikací dálkového přístupu ExeNET

Průvodce aplikací dálkového přístupu ExeNET Průvodce aplikací dálkového přístupu ExeNET Aktivace dálkového přístupu Uživatelské jméno a heslo pro vstup do aplikace Vám bude přiděleno na základě Vaší žádosti. Tyto údaje jsou vždy doručovány poštou

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb. UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb http://lesycr.bestdrive.cz/ Tento manuál je určen pracovníkům, kteří jsou pověřeni nákupem pneumatik a pneuservisních služeb pro svou OJ.

Více

Radiodiagnostické oddělení pokračování

Radiodiagnostické oddělení pokračování Radiodiagnostické oddělení pokračování ARCHIVACE ŽÁDANEK Vyplněné žádanky se přesouvají do archivu dle zvyklostí pracoviště, nejčastěji ráno před zahájením práce. Archivace se provádí ve dvou krocích:

Více

Obsah. Zálohování. nového zdravotnického zařízení. Uživatelé

Obsah. Zálohování. nového zdravotnického zařízení. Uživatelé Obsah Úvod...7 Použité...8 formátování textu Požadavky...8 na hardware Zálohování...9 Instalace...11 programu Samostatný...11 (hlavní) počítač První...11 spuštění programu Založení...14 nového zdravotnického

Více

SERVICE ON LINE MANUÁL

SERVICE ON LINE MANUÁL SERVICE ON LINE MANUÁL 1 Obsah 1. Přihlášení... 3 1.1 Úvodní stránka... 3 2. Zaměstnanci... 4 2.1 Hledat zaměstnance... 4 2.2 Založit uživatele... 9 2.3 Založte skříňku/oddělení... 11 2.4 Přehled objednávek...

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 4.xx Milan Hradecký. Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

(Zadávání zdravotnických dat, pro účely vyúčtování pojišťovnám)

(Zadávání zdravotnických dat, pro účely vyúčtování pojišťovnám) MEDIC plus, s.r.o. Rembrandtova 4, 100 00 Praha 10 tel.: 224 252 434, fax: 224 253 994 E-mail : pcambul@medicplus.cz www.medicplus.cz UŽIVATELSKÝ NÁVOD PRO OBSLUHU PROGRAMU "PC Ambul" (Zadávání zdravotnických

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka REX a e-spis LITE 2.5.4 - uživatelská příručka Integrační modul REX pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů Uživatelská příručka www.i.cz Czech Republic

Více

1.Přihlaste se do NIS Akord svým uživatelským jménem a heslem.

1.Přihlaste se do NIS Akord svým uživatelským jménem a heslem. Postup při vyplňování formuláře 1.Přihlaste se do NIS Akord svým uživatelským jménem a heslem. 2.Vyberte pacienta na oddělení NIS Akord, kterému bude chtít stanovit riziko dekubitu, a označte ho kurzorem.

Více

Vážení uživatelé. Dostává se Vám do rukou manuál programu Audiotéka Manuál je členěn do několika oblastí, kterými jsou :

Vážení uživatelé. Dostává se Vám do rukou manuál programu Audiotéka Manuál je členěn do několika oblastí, kterými jsou : Audiotéka 2002 - manuál Úvod AUDIOTÉKA Popis obecných funkcí VYTVOŘENÍ NOVÉ DATABÁZE OTEVŘENÍ VYTVOŘENÉ DATABÁZE UZAVŘENÍ DATABÁZE ULOŽENÍ NOVÉ DATABÁZE ODSTRANĚNÍ VYTVOŘENÉ DATABÁZE VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Jídelníčky WEB NÁVOD

Jídelníčky WEB NÁVOD Jídelníčky WEB NÁVOD www.aktion.cz POPIS V tomto manuálu naleznete informace o webové aplikaci a agendě Jídelníčky. Jde o jednoduchý nástroj pro tvorbu, editaci a mazání jídelníčků v systému Aktion.NEXT.

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka 3 účto Praktický úvod do u Banka verze z 30.3.2005 Zadání Teorie - Rozdíly FAS a - vytvoření příkazu se dělí na dvě části - vytvoření předvýběru - vyhotovení a odeslání příkazu - práce s výpisem se dělí

Více

Práce s programem IIS Ekonom

Práce s programem IIS Ekonom Práce s programem IIS Ekonom Obsah 1 Ovládání programu IIS Ekonom... 2 1.1 Ovládání přes hlavní nabídku... 2 1.2 Panel nástrojů a funkční klávesy... 2 2 Přihlašovací dialog... 4 3 Úvodní obrazovka... 4

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

K pochopení principu tvorby dávek je nutno alespoň částečně poznat princip ukládání dokladů v programu Medicus Komfort.

K pochopení principu tvorby dávek je nutno alespoň částečně poznat princip ukládání dokladů v programu Medicus Komfort. K pochopení principu tvorby dávek je nutno alespoň částečně poznat princip ukládání dokladů v programu Medicus Komfort. Přirovnejme představu o dokladech v programu k zásuvkám u stolu. Pořízené doklady

Více

Nastavení L2TP VPN ve Windows

Nastavení L2TP VPN ve Windows Nastavení L2TP VPN ve Windows Pro nastavení L2TP VPN je potřeba provést dva kroky import certifikátů a vlastní konfiguraci VPN připojení. Jedním z certifikátů, které budeme potřebovat, je certifikát certifikační

Více

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 1. Hlavní okno aplikace: - pod tlačítkem Manuál k OBD 2.5 je ke stažení podrobný manuál pro práci v aplikaci - tabulka vpravo obsahuje seznam

Více

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ 1 OBSAH Instalace 3 Přihlášení 4 Trh 5 Symboly 4 Graf 6 Vlastnosti grafu 7 Nový pokyn okamžitá realizace 7 Nový pokyn čekající 8

Více

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr IKTA Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Práce s Registrem IKTA 3 1 Vstup do registru 3 2 Základní okno registru 4 3 Registrace nového

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Tisk dokumentů na VŠPJ

Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ je zabezpečený. Úlohy, které si pošlete k tisku, se vytisknou teprve ve chvíli, kdy přiložíte svoji ISIC kartu ke kopírce. Úlohu si můžete vytisknout na kterékoli

Více

2.1. Stáhneme si do počítače instalační soubor InstalImesVodne.exe zde

2.1. Stáhneme si do počítače instalační soubor InstalImesVodne.exe zde 1. Návod instalace demoverze Vodné IMES Databáze demoverze Vodné IMES je uložena na serverech (cloudu) naší společnosti. Jedná se o databázi SQL serveru. Přihlášení probíhá na náš cloudový server na zkušební

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Formulář NÚV v programu PPP4

Formulář NÚV v programu PPP4 Formulář NÚV v programu PPP4 Verze programu: 4.2.1.0 Datum: 16. 5. 2017 1. Nastavení programu PPP4 V programu je nutné nastavit: 1. cestu k programu Form Filler 602 (tento program musí mít každý uživatel

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Návod na registraci pacientů ve stomatologii

Návod na registraci pacientů ve stomatologii Návod na registraci pacientů ve stomatologii Základní informace 1. Zubní zdravotnická zařízení jsou ze zákona povinna registrovat pojištěnce (zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO HOMEBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO HOMEBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO HOMEBANKING PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/15 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Vygenerování Podpisového klíče a žádost o vygenerování Podpisového

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

MEDICUS 3 Komfort. Uživatelská příručka. 2013 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

MEDICUS 3 Komfort. Uživatelská příručka. 2013 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. MEDICUS 3 Komfort Uživatelská příručka 2013 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. MEDICUS 3 Komfort Uživatelská příručka 800 876 008 www.medicus.cz medicus@cgm.cz CompuGroup Medical Česká republika

Více

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2 Knihomol Manuál pro verzi 1.2 Strana - 2 - I. Základy práce s programem Úvod do práce s programem Knihomol: Program knihomol slouží pro vedení evidence spojené s provozem malé knihovny. Je určen především

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o.

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o. 21.10.2013 2 Obsah 1 KEOX - Volby 4 2 Postup zpracování 5 3 Číselníky a parametry 9 3.1 Číselníky-přehled... 9 3.2 Číselníky-popis... 9 3.3 Parametry... 10 4 Metodika a legislativa 12 4.1 Úvod... 12 pojmy

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Žádost Benefit. Žádost Benefit MPSV, září 2005

Žádost Benefit. Žádost Benefit MPSV, září 2005 Žádost Benefit Žádost Benefit MPSV, září 2005 Instalace 4 kroky: 1) Stáhněte žádost (instalační soubor) z určeného místa na internetu na disk C:/. 2) Klikněte na žádost (instalační soubor) a postupujte

Více

SKLAD. verze 9.xx.xx, licence BASIC. Stručný popis programu

SKLAD. verze 9.xx.xx, licence BASIC. Stručný popis programu SKLAD verze 9.xx.xx, licence BASIC Stručný popis programu Ovládání programu Ovládání je kromě myši přizpůsobeno i klávesnici. Je rozděleno do třech vrstev. 1, hlavní nabídka zde najdete výběr hlavních

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "Konsignační skaldy" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů ma př. zboží od různých dodavatelů,

Více

ŘEŠENÍ PRO ŘÍZENÍ FIREM Jednání. JRV.CZ s.r.o. RosaData Jednání. Uživatelský manuál. Jiří Rouča [Vyberte datum.] JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno

ŘEŠENÍ PRO ŘÍZENÍ FIREM Jednání. JRV.CZ s.r.o. RosaData Jednání. Uživatelský manuál. Jiří Rouča [Vyberte datum.] JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno Jednání JRV.CZ s.r.o. RosaData Jednání Uživatelský manuál Jiří Rouča [Vyberte datum.] OBSAH Úvod... 3 Ovládání aplikace... 3 Hlavní nabídka... 3 Jednání... 5 Strom jednání... 5 Seznam jednání... 6 Detail

Více

Návod Dokumentace Poslední aktualizace 11.6.2014

Návod Dokumentace Poslední aktualizace 11.6.2014 Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace 11.6.2014 1. Ovládací... ikony 3 2. Registrace... pacienta do 4 2.1 Registrace s vytvořením účtu 4 2.2 Registrace bez vytvoření účtu 7 3. Online...

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Zápis údaje o doručovací adrese do informačního systému evidence obyvatel Vytvořeno dne: 3.6.2010 Aktualizováno: 16.6.2010 Verze: 1.0 2009 MVČR

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.4 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.4 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.4 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Mobilní aplikace NÁVOD

Mobilní aplikace NÁVOD NÁVOD www.aktion.cz NASTAVENÍ V APLIKACI AKTION.NEXT je zjednodušená varianta webové aplikace a slouží pro evidenci docházky uživatel může ručně zadávat průchody, prohlížet svůj osobní výkaz, vzdáleně

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro dodavatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více