N 1/2014 Květen-Mai. Alliance Française de LIBEREC. Bon anniversaire!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N 1/2014 Květen-Mai. Alliance Française de LIBEREC. Bon anniversaire!!"

Transkript

1 Alliance Française de LIBEREC N 1/2014 Květen-Mai La Gazette Lettre d information de l Alliance Française de Liberec * Informační zpravodaj Alliance Française Liberec EDITO : Bon anniversaire!! 23 ans déjà L Alliance Française de Liberec fêtera ses 23 ans au moment de la reparution de sa Gazette. Ce renouveau se veut le témoignage que l Alliance de Liberec veut continuer à vivre et vous informer. L Alliance Française avec son équipe dirigeante bénévole et sa directrice met tout en œuvre pour permettre aux habitants de Liberec et des environs d apprendre la langue française et de connaître la culture française. En parallèle des cours de français, elle organise des évènements pour se rassembler, se cultiver et partager notre intérêt et notre passion pour la langue française, la France et le monde francophone. Avec sa nouvelle équipe qui doit encore se renforcer, l Alliance a mené plusieurs initiatives, importantes et innovantes, depuis la fin de l année Une partie d entre elles est décrite dans ce journal. Déjà d autres projets sont en cours et des rencontres pour des partenariats futurs se multiplient également. Notre volonté de mieux travailler avec les professeurs de français des lycées de la région et au-delà, fait émerger de nouvelles collaborations. Nos propositions de cours vont se renouveler avec nos professeurs compétents et nous sommes en train de préparer les cours d été et le semestre d automne. L envie de notre équipe de faire fonctionner l Alliance et de la développer est intacte malgré quelques obstacles que nous tentons de surmonter, pourvu que chacun fasse un effort. Vous n êtes pas sans savoir que les budgets culturels attribués par les gouvernements, les régions et les villes partout en Europe ont fortement diminué. C est pour cette raison que nous appelons les entreprises, les particuliers, à participer en faisant un don même minime pour nous aider à financer nos activités. Si vous êtes comme nous intéressés à promouvoir la langue française en République tchèque, et à aider à la présence de la francophonie dans notre région, notez bien ce numéro de compte /0800. Didier DELEPINE Benoît PRIMAS Už 23 let... Liberecká Francouzská aliance o slaví právě v době nového vydání informační «La Gazette», své 23 narozeniny. I tato obnova občasníku svědčí o tom, že Aliance chce i nadále fungovat a informovat vás. Francouzská aliance pod vedením týmu dobrovolníků a svou ředitelkou, se snaží umožnit občanům Liberce a okolí nejen učit se francouzsky a poznávat francouzskou kulturu. Paralelně s kurzy francouzštiny, Alliance organizuje frankofonní setkání a další akce, umožňující všem sdílet společný zájem a nadšení pro francouzský jazyk, Francii a frankofonní svět. Obnovený tým aliance, který bude ještě posílen, uskutečnil od konce loňského roku už několik výrazných a nových iniciativ. Část z nich najdete i v tomto čísle našeho internetového občasníku. Další projekty jsou již v plném proudu příprav a počet setkání s možnými partnery pro budoucí spolupráci se zvyšuje. Také naše snaha lépe spolupracovat s učiteli francouzštiny na středních školách regionu přináší nové kontakty a rozšiřování spolupráce. Naše nabídka kurzů francouzštiny pod vedením našich specializovaných pedagogů bude obnovena, připravujeme také oblíbené letní kurzy i novou nabídku na podzimní semestr. Chuť našeho týmu obnovit fungující Alianci a rozvinout její činnost se nezměnila a to i přes některé překážky, které se snažíme překonat - za předpokladu, že každý k tomu přispěje svým dílem... Jistě všichni víte, že finanční prostředky na kulturu přidělené vládou, regiony či městy po celé Evropě prudce poklesly. Proto apelujeme na podniky i jednotlivce, aby formou byť i jen malého daru, nám pomohli financovat naše aktivity. Pokud stejně jako my máte zájem na podporování francouzského jazyka v České republice, a pomoci také existenci frankofonie v našem regionu, poznačte si, prosím, následující číslo účtu : /0800 Didier DELEPINE Benoît PRIMAS 1

2 Rencontres Echos francophones Prezentace Basse-Normandie V polovině února t.r. uspořádal náš francouzský klub v Jablonci v La Kavárně setkání "Thé o páté" věnovaný Normandii. Tato volba nebyla náhodná, ale vychází z dlouhodobých užších vztahů našeho kraje s tímto regionem, zejména s Basse-Normandie, který byl v loňském roce upevněn podepsáním spolupráce mezi městysy Zásada a Démouville (u Caen). Příchozí měli možnost se seznámit prostřednictvím promítaných snímků a doprovodným komentářem s hlavními pamětihodnostmi a s typickými produkty tohoto kraje. Je to především trojice sýrů Camembert, Livarot a Pont l Evêque a nápoje jako jsou calvados, cidre nebo pomeau. Některé z těchto produktů, zejména cidre, byly návštěvníkům v průběhu setkání nabídnuty k degustaci. Dosti velký prostor byl věnován velké zálibě Normanďanů, ale i ostatních Francouzů, v "pêche à pied", což je jakési "houbaření" na pobřeží, s cílem nasbírat a pochutnat si na "fruits de mer", i když každý tyto delikatesy neocení... Nicméně je to velmi zajímavé a obšírné téma, ke kterému bychom se mohli vrátit v rámci setkávání frankofilů v Liberci a v Jablonci. Velkým přínosem byla i přítomnost rodilého a polorodilého mluvčího t.j. Didiera a Jarmily Delépine. Byla to zejména Jarmila, která vhodně doplňovala a rozšiřovala moje vypravování. Velmi zajímavé byly její osobní zážitky, se kterými se náš člověk setkává, jestliže se rozhodne tam dlouhodobě žít. Soudě podle množství příchozích, kdy kavárna byla zcela zaplněna, se lze domnívat, že se náš pořad setkal s příznivou odezvou a proto bychom chtěli v tomto pokračovat představením dalších regionů. Václav Vajskebr Mardi 6 mai à 18H30 Úterý 6. května v h Fashion PUBlic, Sokolská 169/1, Liberec T OUS LE S NOUVEAUX VE N U S S O NT BIENVE NU S! Chaque premier mardi du mois l Alliance organise son Café français - des rencontres (non seulement) des passionnés de la langue française et de la francofonnie. Nos deux derniers cafés fran se sont tenu mardi 4 mars et 8 avril au Fashion PUBlic bar. Nos rencontres réunissent régulièrement environ 12 francophones ou francophiles passionnées, natifs ou non, pour converser en français et entre amis, autour d un verre du vin, de l eau pétillante ou de la bière... Každé první úterý v měsíci pořádá Aliance setkání všech frankofonních nadšenců, tzv. Café francais. Našeho Café se zúčastňuje pravidelně kolem 12 frankofonních i frankofilních nadšenců, ať již rodilých mluvčích či ne, aby pokonverzovali ve francouzštině a poseděli s přáteli u skleničky vína, nealka nebo piva... RENDEZ-VOUS TOUS LES PREMIERS MARDIS DU MOIS RENDEZ-VOUS KAŽDÉ PRVNÍ ÚTERÝ V MĚSÍCI Sledujte oznámení na stránkách Alliance! Ma Normandie... 2 LIBERECKÁ NEKUŘÁCKÁ KULTURNÍ KAVÁRNA Sympatické místo k setkávání (nejen) s frankofonním světem na Liberecku... Un endroit bien sympathique pour échanger (non seulement) avec des amis francophones...

3 Valorisation des apprentissages du français REMISE DES DIPLOMES DU DELF SCOLAIRE à Liberec, le 27 février 2014 Notre première remise des diplômes du DELF scolaire 2013 a eu lieu le jeudi 27 février 2014 au lycée Jeronýmova, à Liberec. Les diplômes ont été remis par Mme Florence Saint-Ygnan, attachée de coopération pour le français et par la directrice de l Alliance française, en présence du directeur de lycée M. Jaroslav Šťastný et le professeur Jiří Miškovský qui participe activement au Delf scolaire comme l un des examinateurs. A la remise étaient présents 19 étudiants. Letošní předávání diplomů DELF scolaire 2013 proběhlo jako první na gymnáziu Jeronýmova v Liberci. Diplomy předávaly paní Florence Saint- Ygnan, atašé pro francouzský jazyk z francouzského Velvyslanectví v Praze, a ředitelka liberecké Alliance française, za přítomnosti ředitele gymnázia Jaroslava Šťastného a vyučujícího Jiřího Miškovského, který se aktivně zúčastňuje zkoušek Delf scolaire jako jeden ze zkoušejících. Diplomy obdrželo 19 studentů. Klára Vyskočilová JUNIOR QU EST CE QUE C EST LE DELF JUNIOR... DELF (Diplôme d Etudes en Langue Française) Diplôme en français général par plusieurs niveaux, reconnu à l échelle internationale et qui permet de valider le niveau linguistique. A chaque niveau, 4 compétences sont évaluées : compréhension orale production orale compréhension des écrits production écrite Il existe une variante de ces examens adaptés aux scolaires : le DELF Junior (seulement pour les niveaux A1 à B2). CO JE DELF JUNIOR... DELF (Diplôme d Etudes en Langue Française) Mezinárodně uznávaný diplom, určující přesně vaši jazykovou úroveň všeobecné francouzštiny. V každé úrovni jsou ohodnoceny 4 jazykové kompetence: porozumění mluveným nahrávkám mluvený projev porozumění textu písemný projev Existuje zkouška DELF pro školou povinnou mládež: DELF Junior (pouze pro úrovně A1 až B2). REMISE DES DIPLOMES DU DELF SCOLAIRE à Jablonec n/n, 25. března 2014 Zajímavá kulturní událost doprovázená hudbou a poezií se uskutečnila za účasti třiceti osob z řad středoškoláků, jejich učitelů francouzštiny, ředitelů obou jabloneckých gymnázií, zástupců Alliance française v Liberci, jabloneckého Frankofonního klubu a za účasti pana primátora města Jablonec nad Nisou. Kvalitní kulturní program zahrnující díla francouzských zpěváků, skladatelů a spisovatelů byl představen studenty jabloneckého Gymnázia U Balvanu, jeden hudební příspěvek pak zazněl v podání studentů obou jabloneckých gymnázií. Tato akce úspěšně propojila cíle jeho pořadatelů vytvořit slavnostní atmosféru u příležitosti hodnocení úspěchu diplomovaných studentů, podpořit motivaci studentů ke studiu jazyka, podpořit jejich aktivní zapojení do kulturního programu a šířit francouzskou kulturu. Předávání diplomů DELF proběhlo pod vedením paní Florence SAINT- YGNAN, atašé pro francouzský jazyk z Francouzského institutu v Praze, jež kromě samotných diplomů předala i cenu za nejlepší výsledky v jednotlivých úrovních. U zkoušek DELF Junior uspělo 15 studentů jabloneckých gymnázií. Závěrečný bod programu byl vyhrazen přátelskému přípitku sklenicí normandského cidru a ochutnávce francouzských sýrů. Radoslav ŠKVOR

4 Valorisation des apprentissages du français REMISE DES DIPLOMES DU DELF SCOLAIRE à Jablonec nad Nisou, le 25 mars 2014 JUNIOR C est devant une trentaine de personnes - lycéens et leurs professeurs de français, des proviseurs des deux lycées de Jablonec, de représentants de l Alliance Française de Liberec, du Club francophone de Jablonec et du Maire de Jablonec - qu un événement à la fois éducatif et culturel s est déroulé dans un lieu convivial, à «La Kavárna» de Jablonec nad Nisou. Un programme de qualité, issu de la musique ou des textes des chanteurs, compositeurs ou poètes français, a été interprété par des élèves du Lycée U Balvanu, une chanson française a été ensuite présentée par les élèves des deux lycées. Cette initiative rejoignait bien les objectifs de ses initiateurs : créer une ambiance solennelle pour valoriser le succès des étudiants diplômés, soutenir leur motivation à apprendre le français et leur engagement personnel dans la pratique d activités culturelles, et aussi, faire connaître la culture française. La remise des diplômes du DELF scolaire se faisait sous la présidence de Madame Florence SAINT-YGNAN, Attachée de coopération pour le français de l Institut français de Prague. Quinze étudiants ont réussi aux examens. En plus des diplômes, des récompenses aux meilleurs étudiants par niveau, ont été attribuées. A la fin, un pot d amitié réunissait l ensemble des participants autour d un verre de cidre de Normandie et de fromages français. Radoslav ŠKVOR Didier Delépine, vice-président de l Alliance Française de Liberec, introduisait cette initiative : «Mesdames, Messieurs, Monsieur le Maire de Jablonec, Madame Florence Saint- Ygnan, permettez-moi de remercier le proviseur du Gymnázium U Balvanu, pour ce partenariat ainsi que l un de ses professeurs, Radoslav Škvor, qui est à la fois l organisateur de cette initiative de valorisation des apprentissages du français et l un des animateurs de l Alliance Française de Liberec. Je voudrais également remercier les responsables du Club francophone de Jablonec de leur présence ainsi que les sympathiques patrons francophones de «La Kavárna» de nous accueillir. Comment résumer en quelques mots l activité de l Alliance Française de Liberec qui fête son ving-troisième anniversaire. Bien entendu, son activité première est d enseigner le français avec des professeurs compétents et des méthodes modernes. Mais au-delà, l Alliance française est plus qu'une simple école, car elle permet à ses adhérents et au plus large public de découvrir ou de re-découvrir la culture française à travers de diverses manifestations et de rencontres. L Alliance française, ce sont des lieux conviviaux où l on parle français - comme son «Café français» tous les mois à Liberec ou «Le thé o páté» à «La Kavárna» de Jablonec avec le Club francophone. Il y a quelques jours, nous avons participé au salon du Tourisme à Jablonec et ce qui nous a frappé au-delà de l accueil très sympathique et professionnel des organisateurs de ce salon, c est la qualité de la rencontre avec ses visiteurs. Rencontre avec des Tchèques qui nous ont raconté en tchèque ou en français, leurs souvenirs de voyages, de travail ou de cheminements familiaux liés à la France, mais aussi rencontres avec des Allemands, des Polonais... De ce point de vue, nous nous rendons bien compte que nous sommes dans une Euro-région offrant l espace de coopération aux Tchèques, Polonais et Allemands et que les régions qui la composent font partie de l Union européenne. C est aussi la place que nous voudrions occuper dans la région de Liberec et ainsi être un partenaire européen pour mieux faire connaître la France, son peuple et la langue française.»

5 Euroregion Tour 2014 Salon du tourisme, Eurocentrum Jablonec nad Nisou L Alliance Française de Liberec était présente au salon du tourisme EUROREGION TOUR 2014 de Jablonec, le salon le plus important de la région de Liberec. Un stand était loué grâce à la participation financière de l Association «Amitié Normande Tchèque et Slovaque», basée près de Caen, en Basse-Normandie et qui, depuis vingt ans, noue des contacts avec des organismes ou associations de la région de Liberec. Durant ces trois jours, les amis du club francophone de Jablonec et les adhérents de l Alliance Française ont répondu aux questions et ont présenté la Basse-Normandie aux centaines de participants de ce salon. Une partie du stand était consacrée à la dégustation du cidre normand et des crêpes bretonnes. Trois jours aussi d animations musicales et de présentation des différentes activités, proposées par plusieurs régions tchèques avec des dizaines de stands permettant de découvrir les nombreuses particularités touristiques du pays et, bien évidemment, de l Euro région NISA, composée de régions tchèque, polonaise et allemande. C était aussi tout l artisanat de ces pays ou régions qui était représentée (artisanat du verre, de la bijouterie, de la porcelaine ou de la céramique, de spécialités culinaires.). Trois journées bien remplies, ponctuées de rencontres avec des Tchèques qui nous racontaient la France mais aussi qui voulaient la découvrir, d officiels allemands et polonais surpris de rencontrer notre stand et tout ce qu il proposait : crêpes et cidre ont été très appréciés... Au-delà de la mise en valeur de la région Basse-Normandie, l Alliance Française et, par son intermédiaire, la France et la langue française étaient bien présentes au coeur de l évènement annuel de l euro-région qui construit quelques beaux projets touristiques communs (valorisation du patrimoine, pistes cyclables, informations trilingues, transports transfrontaliers,...). Suite au succès de cette nouvelle expérience, l Alliance française de Liberec envisage de poursuivre cette aventure l année prochaine avec pourquoi pas, la présentation d une autre région. A suivre Nos coopérations Présentation de la Normandie et de notre Alliance au lycée de Most et devant l assemblée des membres du Club français. Nos amis du nord de la Bohême sont intéressés par une coopération plus étroite entre nos associations. D autres Clubs français fonctionnent aussi à Ústí nad Labem et à Slaný. En coopération avec l Eurocentrum de Jablonec nad Nisou, trois soirées d apprentissage de danses traditionnelles normandes et bretonnes ont été organisées, en février dernier, pour le public. Une première rencontre en vue d une coopération avait lieu au mois d avril avec les responsables de l Eurocentrum et de l Europe direct de Liberec.

6 NOS COURS DE FRANÇA IIS :: Široká škála kurzů francouzštiny všech jazykových úrovní Tým specializovaných pedagogů s vynikající jazykovou úrovní i rodilých mluvčí Kurzy šité na míru Vašim potřebám : obecná francouzština, konverzace,... Kurzy tematické, individuální, firemní, letní Jarní semestr začal 17. února a skončí 30. května BRZY ZAHÁJÍME ZÁPIS DO LETNÍCH KURZŮ. PŘÍŠTÍ PODZIMNÍ SEMESTR ZAČNE 29. ZÁŘÍ Cena kurzu již od 110,-Kč za hodinu. N E V Á H E JJ T E A I N F O R M U JJ T E S E!! PARTICIPATION DE LA DIRECTRICE À LA RÉUNION DES DIRECTEURS POZOR! Termíny zkoušek pro mezinárodní diplom DELF a DALF jsou stanoveny v týdnu od do PŘIHLÁŠKY JIŽ NYNÍ, DO 30.5.! Chaque trimestre les directeurs des Alliances en République tchèque se réunissent avec leur coordinatrice. La dernière réunion des directeurs a eu lieu le 8 avril à l Alliance française de Pardubice. Plusieurs thèmes étaient au programme : - lancement de la Culturetheque créée par l Institut français de Prague pour les étudiants et les adhérents des Alliances qui permet de lire la presse quotidienne française, des magazines actuels ou des livres et des BD. - campagne de communication mutualisée pour la rentrée d octobre proposition de la refonte des sites internet des Alliances françaises en Rép. Tchèque - les propositions des événements culturelles pour le festival Les journées françaises La prochaine réunion des directeurs aura lieu à l'institut de Prague le 6 Juin Každý trimestr se scházejí na společném jednání s koordinátorkou ředitelé všech Francouzských aliancí v České republice. Poslední jednání proběhlo 8. dubna ve Francouzské alianci v Pardubicích. Na programu bylo několik témat : - spuštění nové platformy Culturetheque, vytvořené Francouzským institutem v Praze pro studenty a členy aliancí, která umožní četbu francouzského denního tisku, aktuálních časopisů nebo i knih a komiksů. - návrh společného plakátu na nadcházející zimní semestr návrh nových internetových stránek pro Aliance v České republice - plánování podzimního festivalu Dnů francouzské kultury Příští jednání ředitelů se uskuteční na Francouzském Institutu v Praze, dne 6. června Quoi de neuf à l AF? NOUVELLE ÉQUIPE : Une équipe proposée et élue par l Assemblée Générale du 18 novembre 2013, anime désormais notre association. Le bureau se compose de 5 membres : Président : Vice-président : Secrétaire : Trésorier : Communication : Ivan POPEL Didier DELEPINE Helena SEMERÁKOVÁ Benoît PRIMAS Jarmila DELEPINE Notre équipe élargie comporte en plus 4 personnes aux fonctions bien déterminées : Jiřina ZAHRADNÍKOVÁ : liaison avec le Club francophone de Jablonec nad Nisou Miroslav MACH : aide aux projets Jérôme BOYON : coordination des cours à l Alliance Radek ŠKVOR : coordination des professeurs du français des établissements scolaires de la région La direction de l Alliance est assurée par Klára VYSKOČILOVÁ ****************************************** Les locaux de l Alliance se situent désormais rue Masarykova 18, en face du Musée régional. Aliance má sídlo na Masarykově ulici č. 18, naproti muzeu a kousek od zastávky tramvaje. Horaires d ouverture / Otevírací doba kanceláře : LUNDI - pondělí MERCREDI - středa Contacts / Kontakty : Tel. : (+420)

Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars

Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars L Alliance Française de Pardubice est heureuse de vous inviter au mois de la Francophonie. Durant tout le mois de mars, vous aurez l occasion d assister à des

Více

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour I Nom de l activité : Défis Sciences et Mathématiques par le biais de la visioconférence

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Paris Généralités, fonctions et liste des lieux et des monuments GÉNÉRALITÉS Consigne : Présentez les informations générales sur Paris : la

Více

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Prague Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Mezikulturní komunikace: francouzština

Mezikulturní komunikace: francouzština Mezikulturní komunikace: francouzština Modelový test Celkem 76 bodů, 60 minut 1) Přeložte do češtiny. (20 bodů) Les Français adorent jouer avec leur langue : qu ils soient écrivains, hommes politiques,

Více

Žádost o práci v Lucembursku

Žádost o práci v Lucembursku Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci v Lucembursku Písemné podklady V Lucembursku není dán žádný všeobecně platný styl žádání o práci. Často hraje roli to, z jaké země podnik nebo firma pochází,

Více

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Paris ville, administration Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_155 Podmiňovací způsob přítomný TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne?

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Překlad Natálie Preslová (ukázka) 2 2: Koukni na něj. Co vidíš? 1: Muže na zemi. Klečí. 2: Třese se. 1: Možná je mu zima. 2: Možná. 1: Sklonil hlavu. 2: Stydí se. 1:

Více

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa 2 / 2004 duben avril Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

FRANCIE. Studium Kurzy a zkoušky Kultura

FRANCIE. Studium Kurzy a zkoušky Kultura FRANCIE Proč si zvolit Francii? Pro kvalitu a otevřenost jejího vysokoškolského systému Pro rozmanitost studijních programů Pro kvalitu kulturního, ekonomického a sociálního modelu Pro možnost být v srdci

Více

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF P R A G U E, D U 8 A U 1 0 S E P T E M B R E 2 0 1 1 U N I V E R S I T É D E C O N O M I E D E P R A G U E E T M A I S O N M U N I C I P A L E 2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF Vers l éducation plurilingue

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám FRANCOUZSKÝ JAZYK FJMZD13C0T04 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky Všechno nejlepší : Manželství Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations et meilleurs vœux à vous deux pour

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky Všechno nejlepší : Manželství Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu

Více

pendant quelques années» 12 Juin août 2012 / ČERVEN SRPEN 2012 CONTACT 64

pendant quelques années» 12 Juin août 2012 / ČERVEN SRPEN 2012 CONTACT 64 Déjeuner-débat avec le ministre des Finances Miroslav Kalousek Debatní oběd s ministrem financí Miroslavem Kalouskem FOTO: FČOK nationale «dépend des exportations et donc de la fin de la crise de confiance

Více

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka.

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Produkty Podrobnosti Šití Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Akustické materiály Nabízíme řadu řešení pro odzvučení

Více

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01

FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01 FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický

Více

La République tchèque MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

La République tchèque MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 La République tchèque Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2010 červen juin Dalkia

Více

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2009 březen mars Ostrava

Více

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY LE PRIX DE LA CCFT POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE CENA

Více

4 / 2005 červenec juillet

4 / 2005 červenec juillet 4 / 2005 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu spojovací způsob KONJUNKTIV Zatímco čeština rozlišuje tři slovesné způsoby: indikativ (oznamovací), imperativ (rozkazovací) a kondicionál (podmiňovací), francouzština definuje čtvrtý slovesný způsob, jímž

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2014 červenec juillet Biomasu

Více

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland 2. přepracované vydání Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o.

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2014 březen mars Dalkia dodá

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 FRANCOUZSKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR)

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR) NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) ADR Centrum pro řešení sporů o domény.eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Rozhodčí

Více

Journées de la Franco phonie 2013

Journées de la Franco phonie 2013 Dny franko fonie Journées de la Franco phonie 2013 Nad Dny frankofonie převzal záštitu pan Karel Schwarzenberg, ministr zahraničních věcí České republiky. Les Journées de la Francophonie sont organisées

Více

milan kundera co zmůže literatura ce que peut la littérature B R N O 27. 5. 30. 5. 2009

milan kundera co zmůže literatura ce que peut la littérature B R N O 27. 5. 30. 5. 2009 B R N O 27. 5. 30. 5. 2009 milan kundera o zmůže literatura PROGRAM KONFERENCE / PROGRAMME DU COLLOQUE Milan Kundera aneb Co zmůže literatura / ou Ce que peut la littérature B R N O 27. 5. 30. 5. 2009

Více

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje 4 / 2004 září septembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE FJMZD12C0T01 Maximální bodové hodnocení: 93 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2013 květen mai Laurent Barrieux

Více

reportér modrý str./p. 13

reportér modrý str./p. 13 modrý reportér Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2011 únor février Poliklinika

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2012 květen mai Franck

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2014 prosinec décembre Dalkia

Více

Madame Picard n est pas contente

Madame Picard n est pas contente 2 3 LEÇON TROIS Madame Picard n est pas contente Mme Picard : Sabine, où est Jean? Sabine : Je ne sais pas, maman. Mme Picard : Jean, tu es dans ta chambre? Jean : Non, maman. Mme Picard : Tu n es pas

Více

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR 5 / 2004 prosinec décembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2010 listopad novembre

Více

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU P r a c o v n í l i s t yp r o f r a n c o u z s k ýj a z y k CZ. 1. 0 7 / 1. 1. 3 4 / 0 2. 0 0 5 2 ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU 1. Přiřaďte slovíčka k obrázkům. Avoir mal à la tête / Casser la jambe

Více

vie de la chambre ze života komory VALNÁ HROMADA FRANCOUZSKO-čESKÉ OBCHODNÍ KOMORY MEMBRES DU CONSEIL DE LA CCFT

vie de la chambre ze života komory VALNÁ HROMADA FRANCOUZSKO-čESKÉ OBCHODNÍ KOMORY MEMBRES DU CONSEIL DE LA CCFT vie de la chambre ze života komory Assemblée générale de la Chambre de commerce franco-tchèque L Assemblée générale de la CCFT, qui s est déroulée le 23 mars dernier au restaurant Mlýnec à Prague, a réuni

Více

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov 5 / 2005 říjen octobre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM

FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM CHAMBREDECOMMERCE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÁ OBCHODNÍKOMORA DÉCEMBRE PROSINEC 2014 WWW.CCFT-FCOK.CZ FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM ÉCHANGES COMMERCIAUX FRANCO-TCHÈQUES

Více

Business FRANÇAIS Fráze

Business FRANÇAIS Fráze Business FRANÇAIS Fráze Do francouzštiny přeložili: PhDr. Jana Kozmová, CSc. Pierre Brouland S použitím překladu knihy Business English Redewendungen nakladatelství Compact Verlag vydala Grada Publishing,

Více

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY DEMANDE DE PENSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY DEMANDE DE PENSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE SMLOUVA O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A KANADOU ZE DNE 24. 5. 2001 ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET LE CANADA EN DATE DU 24 MAI 2001 ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ

Více

Začala nová topná sezóna Dalkia k Vašim službám! En avant pour une nouvelle saison de chauffe a va chauffer!

Začala nová topná sezóna Dalkia k Vašim službám! En avant pour une nouvelle saison de chauffe a va chauffer! Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společnosti Dalkia v České republice 2002 / listopad / novembre (Dalkia Morava, Olterm &TD Olomouc, Teplárna Ústí nad Labem, PPC Trmice, Ekoterm a AmpluServis) Reporter

Více

5.1.5 Francouzský jazyk další cizí jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

5.1.5 Francouzský jazyk další cizí jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.1.5 Francouzský jazyk další cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací oblast Další cizí jazyk zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá jazyková

Více

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora 2 941 288 participants aux événements / účastníků na akcích FČOK sociétés membres / členských společnost

Více

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2011 listopad novembre

Více

4.9.77. Konverzace ve francouzštině II

4.9.77. Konverzace ve francouzštině II 4.9.77. Konverzace ve francouzštině II Seminář je koncipován jako dvouletý a je určen pro žáky 3. ročníků a septim, kteří se připravují na maturitu. Náplní semináře je prohloubení znalostí reálií frankofonních

Více

Nadační fond Veolia. Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety

Nadační fond Veolia. Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety Nadace Terezy Maxové Vzdělávací projekty Kufřík Tajemství vody Vraťme přírodě, co jí patří Clean Up The World Obsah Úvodní

Více

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône Jean-Pierre Soureillat, Directeur général de la CAF des Bouches-du-Rhône Francouzský systém sociálního zabezpečení

Více

Accord Canada / République Tchèque

Accord Canada / République Tchèque Accord Canada / République Tchèque Demande de prestations tchèques Voici des renseignements importants dont vous devez tenir compte au moment de remplir votre demande. Veuillez vous assurer de signer la

Více

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. ÉCONOMIE FRANCE RT

Více

La deuxième édition du tournoi de golf organisé. inoubliables, un temps magnifique et

La deuxième édition du tournoi de golf organisé. inoubliables, un temps magnifique et French-Czech Golf Cup 2013 La deuxième édition du tournoi de golf organisé par la Chambre de commerce franco-tchèque a été marquée par des exploits sportifs inoubliables, un temps magnifique et un superbe

Více

Les News de l'escargot

Les News de l'escargot Du 19 mai au 7 juin 2015 Nadal, champion?! Découvrez l'histoire de la Tour Eiffel Les News de l'escargot 3 Prix pour la France!! Dont 1 PALME D'OR!! 1. Canada 2. Russie 3. Etats-Unis 4. République tchèque

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2013 únor février Úspěch jménem

Více

FRANCOUZŠTINA Gymnázium PORG Libeň

FRANCOUZŠTINA Gymnázium PORG Libeň FRANCOUZŠTINA Gymnázium PORG Libeň Francouzštinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě francouzštiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také němčinu. Studenti jsou připravováni

Více

2/10. krestanskegymnazium.cz

2/10. krestanskegymnazium.cz benefiční časopis Křesťanského gymnázia 2/10 doporuč. min. cena 10 Kč krestanskegymnazium.cz úvodník 2 Na tomto čísle se podíleli. KVARTA: Marie Tučková, Kryštof Josefus, Štěpán Laichner KVINTA: Tobiáš

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2009 srpen aout České

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Třída: Náplň: Počet hodin: Pomůcky: Francouzský jazyk (FRJ) Druhý ročník Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERRJ 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

L OFFRE ET LA CIRCULAIRE COMMERCIALE

L OFFRE ET LA CIRCULAIRE COMMERCIALE L OFFRE ET LA CIRCULAIRE L entreprise, pour contacter ses clients potentiels, peut recourir à l envoi d une lettre type envoyée à de nombreux correspondants (circulaire). Ces lettres ont pour objectif

Více

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005»

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005» 2 / 2005 duben april Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

1 / 2003. Obchodní centrum Nový Smíchov na vlnách obřích nákupů. Dalkia v Praze. Splněný sen provází klapot kopyt nová pracovní místa naší nadace

1 / 2003. Obchodní centrum Nový Smíchov na vlnách obřích nákupů. Dalkia v Praze. Splněný sen provází klapot kopyt nová pracovní místa naší nadace 1 / 2003 únor fevrier Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République Tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Morava, Olterm&TD Olomouc, Teplárna Ústí

Více

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst 2 / 2006 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK»

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK» 1 / 2004 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Volitelný francouzský jazyk

Volitelný francouzský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný francouzský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Francouzský jazyk

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Francouzský jazyk STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Francouzský jazyk Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru Francouzský

Více

6 LEÇON SIX. C est pour bientôt, le mariage?

6 LEÇON SIX. C est pour bientôt, le mariage? 6 LEÇON SIX C est pour bientôt, le mariage? Hélène passe sa dernière soirée chez Corinne et François. François a préparé un très bon repas et, tout en se régalant, ils parlent de choses et d autres. 1

Více

Culture Kulturní akce českého předsednictví Cultural Events of the Czech Presidency Manifestations culturelles de la présidence tchèque www.eu2009.

Culture Kulturní akce českého předsednictví Cultural Events of the Czech Presidency Manifestations culturelles de la présidence tchèque www.eu2009. Culture Kulturní akce českého předsednictví Cultural Events of the Czech Presidency Manifestations culturelles de la présidence tchèque www.eu2009.cz Z pohledu Evropské unie je naše země relativním nováčkem,

Více

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně

ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE ACTUALITÉS AKTUALITY La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. FABRICE MARTIN-PLICHTA ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance

Více

actualités aktuality

actualités aktuality ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE actualités aktuality La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně

Více

ČSN EN ISO 14692-4 OPRAVA 1 45 0040

ČSN EN ISO 14692-4 OPRAVA 1 45 0040 ICS 23.040.01; 75.200 ČSN EN ISO 14692-4 OPRAVA 1 45 0040 Leden 2008 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA Naftový a plynárenský průmysl Sklolaminátová potrubí (GRP) Část 4: Výroba, montáž a provoz Český normalizační

Více

Informace o nahrazování maturitní zkoušky z cizího jazyka pro gymnázium

Informace o nahrazování maturitní zkoušky z cizího jazyka pro gymnázium Informace o nahrazování maturitní zkoušky z cizího jazyka pro gymnázium - od jarního zkušebního období 2016 lze nahradit maturitní zkoušku z jazyka standardizovanou jazykovou zkouškou - úroveň zkoušky

Více

Mezikulturní komunikace: francouzština čeština pro cizince (jednooborové studium)

Mezikulturní komunikace: francouzština čeština pro cizince (jednooborové studium) Mezikulturní komunikace: francouzština čeština pro cizince (jednooborové studium) Modelový test pro přijímací řízení v roce 2010 Celkem 100 bodů, 120 min. Část I (40 bodů, 30 minut) 1) Opravte pravopisné,

Více

Seigneur, prends pitié. Pane, smiluj se. Seigneur, prends pitié. Kriste, smiluj se. O Christ, prends pitié. Kriste, smiluj se.

Seigneur, prends pitié. Pane, smiluj se. Seigneur, prends pitié. Kriste, smiluj se. O Christ, prends pitié. Kriste, smiluj se. + Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista i láska Otcova i společenství svatého Ducha s vámi se všemi. + Au nom du Père, et du Fils, et de l'esprit Saint. La grâce de Jésus

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora. Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora. Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2013/2014 Destinace: Francie, Inalco, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací Národní institut

Více

Hlasový přízvuk je na předposlední slabice, kdyţ slovo končí na souhlásku, po níţ následuje -e: timbre, Caroline. Následuje cvičení 3

Hlasový přízvuk je na předposlední slabice, kdyţ slovo končí na souhlásku, po níţ následuje -e: timbre, Caroline. Následuje cvičení 3 VITE! 1. díl Lekce 1 Les mots (str. 17) Přízvuky a znaky Pozoruj následující slova: Émilie atd. Ve francouzštině můţe být psaný přízvuk tzv. ostrý (aiguë) nachází se nad e nebo tzv. těţký (grave) nachází

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Název: Titrage conductimétrique

Název: Titrage conductimétrique Název: Titrage conductimétrique Výukové materiály Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika,

Více

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Miloš Neubauer O spojitých funkcích, nabývajících každé své hodnoty konečněkrát Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 63 (1934), No. 2, 1--8 Persistent

Více

PÉTANQUE TOUR 2015 OSTRAVA / BRNO / PRAHA VIE DE LA CHAMBRE ZE ŽIVOTA KOMORY

PÉTANQUE TOUR 2015 OSTRAVA / BRNO / PRAHA VIE DE LA CHAMBRE ZE ŽIVOTA KOMORY VIE DE LA CHAMBRE ZE ŽIVOTA KOMORY PÉTANQUE TOUR 2015 OSTRAVA / BRNO / PRAHA Le tournoi de pétanque de la CCFT fait chaque année le tour des trois plus grandes villes du pays. La série a débuté le 14 mai

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 2 1 4 3 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S LAN permet la mise sous tension et l arrêt des prises.

Více

FRANCOUZŠTINA maturitní příprava

FRANCOUZŠTINA maturitní příprava Klíč k pracovnímu sešitu FRANCOUZŠTINA maturitní příprava Podstatná jména a determinanty Rod; podstatná jména v jednotném a množném čísle (strany 4 5) A příklady možných odpovědí: 1 pâté, pavé; 2 passage,

Více

Dny Frankofonie Journées de la Francophonie březen / mars 2010 --------------------------------------------------------

Dny Frankofonie Journées de la Francophonie březen / mars 2010 -------------------------------------------------------- Dny Frankofonie Journées de la Francophonie březen / mars 2010 Journées de la Francophonie Dny Frankofonie v Praze Journées de la Francophonie à Prague 06 19 Ozvěny Frankofonie Les échos de la Francophonie

Více

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii Studovat ve Francii Proč vybrat Francii? CampusFrance Velká moderní evropská země, ve které byly vynalezeny velké technické objevy Příjemné životní prostředí Široká nabídka studijních programů -----------------------------------------

Více

Cinéma. Výstava. najdete rovněž na internetové stránce Ministerstva zahraničních věcí: www.mzv.cz/frankofonie

Cinéma. Výstava. najdete rovněž na internetové stránce Ministerstva zahraničních věcí: www.mzv.cz/frankofonie Sommaire 1 Message du Secrétaire général 2 Prague 14 Brno 15 České Budějovice 15 Děčín 16 Hradec Králové 18 Kladno 19 Olomouc 20 Plzeň 21 Ústí nad Labem 22 Zlín 23 À suivre... 24 La Francophonie Obsah

Více

Interfilière a le Salon International de la Lingerie

Interfilière a le Salon International de la Lingerie Technická univerzita v Liberci Fakulta textilní Produktový management Textilní veletrh Interfilière a le Salon International de la Lingerie 2010 1.12.2009 Novotná Jana Obsah: 1 Úvod... 2 2 Základní informace

Více

ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027

ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027 ICS 75.180.10 ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027 Květen 2012 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA Naftový a plynárenský průmysl Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce Část 6: Námořní a provozní činnost Úřad pro

Více

Čl. 2 Seznam standardizovaných jazykových zkoušek je uveden v příloze k tomuto rozhodnutí.

Čl. 2 Seznam standardizovaných jazykových zkoušek je uveden v příloze k tomuto rozhodnutí. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 8 428/2007-23 V Praze dne 29. 5. 2007 Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA RUSKÉHO A FRANCOUZSKÉHO JAZYKA Francouzská aliance - historie a současné výzvy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Radka Kropíková Francouzský jazyk se zaměřením

Více