Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague"

Transkript

1 Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

2 IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem Vysoké školy ekonomické v Praze pro dospělé. Je jedinou vzdělávací institucí v České republice, která se již od roku 1990 specializuje na vzdělávání frankofonních manažerů. Cílem institutu je podporovat ekonomickou spolupráci mezi Francií a Českou republikou prostřednictvím vzdělávacích programů. Činnost IFTG je podporována velvyslanectvím Francouzské republiky v ČR. IFTG L Institut Franco-Tchèque de Gestion (IFTG) est un centre de formation au sein de l Université d Economie de Prague. L IFTG est le seul centre à se spécialiser dans la formation des cadres tchèques francophones. Son objectif est de promouvoir par l intermédiaire de la formation la coopération économique entre la France et la République tchèque. Les activités de l IFTG sont soutenues par l Ambassade de France en République tchèque.

3 MBA MAE MASTER MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES Studium MBA umožňuje získat francouzský státní diplom MASTER Management et Administration des Entreprises, který vydává IAE de Lyon, Université Jean Moulin Lyon 3. Program je řádně akreditován francouzským Ministerstvem školství. Tento diplom je ekvivalentem profesního titulu MBA. MBA MAE MASTER MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES La formation Master 2 en formation continue est sanctionnée par le diplôme universitaire généraliste de gestion d entreprise MASTER Management et Administration des Entreprises, délivré par l IAE de Lyon, Université Jean Moulin Lyon 3, diplôme reconnu par l Etat français. CÍLE STUDIJNÍHO PROGRAMU Cílem kurzu MBA je připravit studenty pro manažerské pozice ve francouzských firmách nebo v českých podnicích, které mají zájem na rozvoji obchodní spolupráce s Francií. Během studia získají studenti vědomosti a dovednosti, které jim umožní: analyzovat podstatu manažerských problémů reagovat na změny podnikatelského prostředí používat vhodné manažerské nástroje a moderní metody řízení samostatně se rozhodovat koncipovat krátkodobé cíle i dlouhodobé podnikatelské strategie využít v praxi jazykové znalosti a pracovat v multikulturním prostředí OBJECTIFS DE LA FORMATION L objectif de la formation est de préparer les étudiants à occuper des débouchés professionnels dans les entreprises françaises ou dans les entreprises tchèques souhaitant développer les affaires avec la France. L architecture du Master MAE permet aux participants: d identifier les enjeux du management de cerner les changements économiques majeurs de disposer des outils nécessaires à tout gestionnaire de prendre des décisions d articuler ces différentes connaissances dans leur management opérationnel et/ou stratégique de bénéficier du profil d un gestionnaire bilingue et bi-culturel

4 PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ Podmínkami pro přijetí jsou velmi dobrá znalost francouzštiny a češtiny, ukončené vysokoškolské vzdělání, popř. absolutorium 8 semestrů vysoké školy (možnost paralelního studia pro posluchače 5. ročníků vysokých škol). Výjimečně mohou být přijati absolventi bakalářského stupně s prokazatelnou tříletou praxí (o jejich konečném přijetí rozhoduje odborná komise v Lyonu). Přijímací řízení probíhá formou ústního pohovoru ve francouzštině. Přijímací komise je složena ze zástupců VŠE v Praze a IAE de Lyon. CONDITIONS D ADMISSION Le Master MAE est ouvert aux candidats avec une bonne connaissance de la langue tchèque et française, soit titulaires d un diplôme d études supérieures (bac+5), soit d un parcours d études supérieures au niveau bac + 4 ou d un diplôme équivalent au bac + 3 et disposant d une expérience professionnelle de plus de 3 ans à un poste de responsabilité. L admission de ces derniers candidats est ensuite soumise à une validation de leurs acquis par la commission ad hoc à Lyon. Les candidats sont conviés à un entretien avec un jury composé d universitaires tchèques et français.

5 ŠKOLNÉ Cena za celý kurz, včetně DPH: Kč COUT DE LA FORMATION Prix (T. T. C.): Kč HARMONOGRAM Uzávěrka přihlášek: konec března Přijímací řízení: polovina dubna Jazyková příprava: polovina května Zkouška z francouzštiny: začátek června Odborná výuka: poslední týden v červnu; září leden Stáže: březen až květen Obhajoby závěrečných prací a promoce: polovina září CALENDRIER Clôture des inscriptions: fin mars Entretien avec le jury: mi-avril Cours de français: mi-mai Examen linguistique: début juin Cours de gestion: dernière semaine de juin; septembre janvier Stage: mars juin Soutenance du mémoire et remise du diplôme: mi-septembre

6 OBSAH KURZU jazyková příprava na zkoušku z francouzštiny * 10 týdnů odborné manažerské výuky tříměsíční stáž obhajoba diplomové práce ve francouzštině CONTENU DU PROGRAMME une mise à niveau linguistique (en langue française) * 10 séminaires d une semaine sur les différentes disciplines de gestion un stage d application de 3 mois un mémoire rédigé en français et sa soutenance, également en français ODBORNÉ PŘEDMĚTY Mezinárodní podnikatelské prostředí Ekonomické informace Obchodní a pracovní právo Marketing Řízení lidských zdrojů Řízení organizací a společenská zodpovědnost Informační systémy a projektový management Účetnictví a controlling Finanční řízení Strategický management Logistika a řízení kvality Rozvoj osobnosti manažera MODULES Environnement économique international Intelligence économique Droit des affaires et droit du travail Marketing Management des ressources humaines Management des organisations et responsabilité sociétale Systèmes d information et management de projets Comptabilité et contrôle de gestion Gestion financière Stratégie Management industriel, de la supply chain et de la qualité Développement du manager Posluchači jsou povinni složit před zahájením odborné výuky zkoušku z francouzštiny. Absolventi bilingvních gymnázií, studenti, kteří mají francouzskou maturitu, a držitelé diplomu DALF jsou od zkoušky z francouzštiny osvobozeni. Cizinci absolvují část pohovoru v češtině. Les étudiants doivent passer un examen en français. Seuls les anciens élèves des lycées bilingues, les étudiants ayant le baccalauréat français et les diplômés du DALF sont dispensés de l examen. Les cours de tchèque ne sont pas proposés. Les étudiants étrangers doivent passer l entretien en tchèque.

7 KURZY FRANCOUZŠTINY Francouzsko-český institut řízení zajišťuje kurzy obecné i odborné francouzštiny na všech úrovních, tj. od začátečníků až po pokročilé. Obsah kurzů vychází z analýzy potřeb klientů, která předchází každému kurzu. Jazyková příprava probíhá individuální nebo skupinovou formou, lektoři se snaží o maximální časovou flexibilitu. Učitelé docházejí do podniků či institucí veřejné správy, individuální výuka může probíhat i v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze. V kurzech učí výhradně absolventi filozofických či pedagogických fakult, kteří byli vyškoleni v zahraničí a s výukou francouzštiny mají mnohaleté zkušenosti. Výuka probíhá na základě nejmodernějších francouzských interaktivních metod a dále jsou při ní využívány doplňkové materiály (audionahrávky a autentické texty) odpovídající jazykové úrovni posluchačů. Cílem kurzů je připravit posluchače na zkoušku DELF/DALF (Diplôme d Etudes en langue française, Diplôme Approfondi de langue française), která je uvedena v Usnesení vlády České republiky ze dne č. 410 jako uznávaný jazykový standard. COURS DE FRANÇAIS L Institut Franco-tchèque de gestion assure l enseignement du français à différents niveaux. Il offre des cours de français général, des cours spécialisés, individuels ou de groupe. Le contenu des cours est défini après l analyse préalable des besoins du client précédant chaque cours. Les enseignants proposent une flexibilité maximale par rapport à la disponibilité des clients. Les cours peuvent être organisés dans les locaux de l entreprise, l enseignement peut se dérouler également au siège de l Université d Economie de Prague (VŠE). Les intervenants des cours sont des enseignants expérimentés, diplômés des Facultés des Lettres ou de Pédagogie. Ils ont été formés également en partie en France ou en Belgique. Les méthodes interactives les plus modernes sont utilisées dans les cours et sont aussi utilisés des supports complémentaires, tels qu enregistrements audio, ou textes authentiques qui correspondent au niveau linguistique des apprenants.

8 KONTAKTY VŠE v Praze Francouzsko-český institut řízení Nám. W.Churchilla Praha 3, République tchèque Sekretariát/ Administration: Rajská budova, 5. patro, č. dv. 537 Rajská budova, 5ème étage, No. 537 Ředitelka/ Directrice: Prof. Ing. Hana MACHKOVÁ, CSc. Tel.: Výkonný ředitel/ Directeur exécutif: Ing. Martin MACHEK Tel.: Jazyková sekce/ Cours linguistiques: PhDr. Kateřina HEPPNEROVÁ Tel.: Kurz MAE MBA/ Responsable du MAE: Mgr. Vlaďka KARETOVÁ Tel.: Fax: CONTACTS Université Jean Moulin Lyon 3 IAE de Lyon 6, cours Albert Thomas, B.P Lyon Cedex 08, France Responsable pédagogique: Michel WISSLER Tél.: Administration du diplôme: Valérie TEMPERE Tél.: Fax : Hlavním partnerem ve Francii je IAE de Lyon, Université Jean Moulin Lyon 3. Institut podnikového managementu v Lyonu byl založen v roce V současné době patří k největším francouzským vzdělávacím institucím v oblasti řízení. S Vysokou školou ekonomickou v Praze spolupracuje od roku L IAE de Lyon est le partenaire principal en France. Créé en 1995, l Institut d Administration des Entreprises de Lyon s est considérablement développé pour devenir l un des plus importants pôles universitaires français d enseignement de la Gestion et du Management. L IAE de Lyon coopère avec l Université d Economie de Prague depuis Dalšími partnery jsou / Autres partenaires: Činnost institutu podporuje od jeho založení Francouzské velvyslanectví v České republice. L IFTG, depuis sa création, est soutenu par l Ambassade de France en République tchèque.

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2012 květen mai Franck

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 FRANCOUZSKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Kam po škole.cz Vše o vzdělávání a praxi absolventů středních škol Číslo 1 / 2009 Cena 29 Kč Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Přihlašte se na vysokou školu na poslední chvíli Jak si najít

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2004 KVĚTEN 2003 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM TEL +420 475 603 923, +420 475 601 370, FAX +420 475 600 135 INFO@VSEM.CZ,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Jak se dostat na ekonomické fakulty

Jak se dostat na ekonomické fakulty Jak se dostat na ekonomické fakulty Ekonomických oborů je velké množství a dají se studovat ve spojení s určitým odvětvím, studia nabízejí veřejné i soukromé vysoké školy. Management, cestovní ruch, podniková

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 KVĚTEN 2006 1. ÚVOD 1.1 Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, se sídlem Národního odboje 17, Ústí

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2010 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ŠKOLY Anglo-německá obchodní akademie VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ŠKOLY Výroční zpráva je zpracována v souladu s 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. zák. v platném znění a vyhláškou č. 15/2005 Sb. zák.

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

Schola Europæa. Ref. : 2009-D-229-cz-2 Orig. : CZ APPROVED BY THE JOINT TEACHING COMMITTEE BY MEANS OF WRITTEN PROCEDURE 2009/33 ON 6 NOVEMBER 2009

Schola Europæa. Ref. : 2009-D-229-cz-2 Orig. : CZ APPROVED BY THE JOINT TEACHING COMMITTEE BY MEANS OF WRITTEN PROCEDURE 2009/33 ON 6 NOVEMBER 2009 Schola Europæa Office of the Secretary-General of the European schools Pedagogical Development Unit Ref. : 2009-D-229-cz-2 Orig. : CZ UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚTU L1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PRO SEDMILETÝ SEKUNDÁRNÍ

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993.

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Obsah 1. Úvod... 2 2. Poslání

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5.

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 13 4. Studenti 21 5. Absolventi 23 6. Zájem o studium 24 7. Akademičtí pracovníci 27

Více

MBA STUDIUM Executive MBA

MBA STUDIUM Executive MBA Společnost pro management a leadership s.r.o. Španielova 1303/72, 163 00 Praha 6 tel.: +420 775 145 999 pavel@spml.cz www.spml.cz MBA STUDIUM Executive MBA Představení studijního programu Obsah 1. Představení

Více