REPORTÉR. modrý. str./p str./p str./p

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REPORTÉR. modrý. str./p. 16-17. str./p. 6-7. str./p. 12-15"

Transkript

1 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2009 květen mai Náměstkyně ministra životního prostředí navštívila Elektrárnu Třebovice La vice-ministre de l Environnement a visité la Centrale de Třebovice Dalkia vyrábí v ZOO Olomouc teplo a elektřinu z biomasy Au ZOO d Olomouc, Dalkia produit de la chaleur et de l électricité à partir de biomasse Jiří Mádl: Život v popularitě je život v extrémech Jiří Mádl : «Vivre dans la célébrité, c est vivre dans les extrêmes» str./p. 6-7 str./p str./p

2 obsah / sommaire strana 03 page 03 Úvodník Éditorial page 17 Jiří Mádl : «Vivre dans la célébrité, c est vivre dans les extrêmes» strana 04 page 04 strana 12 page 13 strana 16 Aktuality Actualités Dalkia vyrábí v ZOO Olomouc teplo a elektřinu z biomasy Au ZOO d Olomouc, Dalkia produit de la chaleur et de l électricité à partir de biomasse Jiří Mádl: Život v popularitě je život v extrémech strana 18 page 19 strana 20 page 21 strana 22 page 22 Firma CHRPA pečuje o zeleň v Krnově L entreprise CHRPA prend soin des espaces verts de Krnov Kde Dalkia pomáhá? Où aide Dalkia? Křížovka Mots croisés Vydává / Editeur: Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3123/152, Ostrava, Česká republika Redakční rada / Rédaction: Laurent Barrieux, Aline Capris, Renaud Capris, Martina Kantorová, Petr Přívozník, Reda Rahma, Olivier Rigaux, Hana Šulová, Eva Tmejová Náklad / Tirage: ks / pc Foto / Photographies: Dana Ešnerová, Martina Kantorová, Hana Šulová Design: Jaromír Kopecký Realizace / Réalisation: Nord Service s.r.o. Připomínky a náměty mohou čtenáři zasílat na ovou adresu redakce: / Nous recevrons bien volontiers toutes vos propositions et remarques à notre rédaction à l adresse électronique suivante: 02

3 úvodník / éditorial V ážené čtenářky, vážení čtenáři, navzdory současné krizi Dalkia nadále inovuje, investuje a rozvíjí se. Inovace pro nás vždycky byly způsobem, jak se odlišit od konkurence, a v době obtížné ekonomické situace nabývají na ještě větším významu. Tři ocenění v soutěži organizované Teplárenským sdružením České republiky jsou toho hezkým příkladem. Tato soutěž každoročně oceňuje nejinovativnější projekty v oblasti dálkového tepla a chladu. V tomto čísle Modrého reportéra se můžete více dočíst o jednom z nich: Elektřina a teplo z obnovitelných zdrojů v ZOO Olomouc. Biomasa tvoří hlavní osu rozvoje Dalkie a nová kotelna spalující výhradně obnovitelné zdroje energie, která bude uvedena do provozu na konci tohoto roku, přispěje k úspěchu našeho ambiciózního programu. Připravují se i jiné projekty a naším cílem je také letos rozvíjet smíšené spalování v našich stávajících zařízeních. Tento rok dokončíme další významný projekt: nahrazení turbíny TG1, která v Olomouci sloužila padesát let, novou turbínou TG4. Největším bohatstvím skupiny Dalkia jsou a budou naši zaměstnanci. Péče o jejich zdraví a bezpečnost jsou naší dlouhodobou prioritou, proto jsme se rozhodli věnovat každému z našich zaměstnanců speciální vitaminový balíček pro posílení imunity a prevenci proti chřipce, která se nyní šíří. Ch ères lectrices, chers lecteurs, Malgré la crise, Dalkia continue d innover, d investir et de se développer. L innovation a toujours été un moyen de différentiation par rapport à nos concurrents, et c est encore plus important quand la situation économique est difficile. Les trois récompenses obtenues au concours organisé par l Association de l industrie thermique en sont un bel exemple. En effet, chaque année ce concours récompense les projets les plus innovants dans le domaine des réseaux de chaleur et de froid. D ailleurs, dans ce numéro du Reporter Bleu, vous en saurez plus sur l un d entre eux : «Electricité et chaleur produits pour le zoo d Olomouc grâce à la biomasse». La biomasse est un axe prioritaire de développement de Dalkia et la mise en œuvre à la fin de l année de la nouvelle chaudière 100% dédiée à cette énergie renouvelable contribuera au succès de notre programme ambitieux. D autres projets sont à l étude et en 2009, nous développerons encore la co-combustion dans nos installations existantes. Un autre projet important sera achevé cette année : le remplacement de la turbine TG1 à Olomouc, après 50 ans de service, par la nouvelle turbine TG4. La plus grande richesse du groupe Dalkia reste et restera ses employés, et prendre soin de leur santé et de leur sécurité est une priorité à long terme. C est la raison pour laquelle nous avons décidé d offrir à chacun de nos collaborateurs un paquet de vitamines spécifiques, afin de renforcer leur immunité et de les prévenir du risque de grippe qui se répand actuellement. Přeji vám všem hezkou letní dovolenou a příjemné čtení Modrého reportéra. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances d été et une lecture agréable de notre Reporter bleu. Renaud Capris Výrobní ředitel Renaud Capris Directeur des Opérations 03

4 služby pro zákazníky Certifikáty potvrzují kvalitu služeb Dalkie Cílem skupiny Dalkia v České republice je poskytovat zákazníkům energetické služby na co nejvyšší úrovni. V souladu s tímto záměrem v březnu 2009 úspěšně prošly prvním certifikačním auditem na jakost dle normy ISO 9001:2000 po Divizi Praha i další dva Závody distribuce a služeb (ZDS) v Regionu Severní Morava (lokalita Ostrava a Krnov) a Divize Karviná. Dalkia tak pokračuje v dosažení svého cíle certifikovat na jakost všechny organizační jednotky. V příštím roce je v plánu certifikace ZDS Divize Ústí nad Labem a ZDS Regionu Střední Morava. Co předcházelo získání certifikátu na jakost? Nejprve byly podrobně prozkoumány všechny oblasti týkající se distribuce energií konečnému zákazníkovi, zda odpovídají právním a výrobním normám a jsou v souladu s vnitřní politikou a cíli naší společnosti. Jedná se o oblasti řízení výroby a distribuce energie, smlouvy související s distribucí energií, vnitřní organizaci a součinnost útvarů obchodu, nákupu a realizace zakázek i jednotek ZDS zodpovědných za distribuci energie ke klientovi atd., uvedl specialista řízení kvality služeb Ing. Radim Miroš. Do praxe byly zavedeny nové postupy, o něž se budou opírat následné dozorové audity, především každoroční hodnocení spokojenosti zákazníka prováděné zaměstnanci Call centra včetně analýz a doporučení. Vznikl jednotný systém řízení a vedení reklamací, které se nyní centrálně evidují na Call centru. Závazným dokumentem se pro certifikované jednotky nově stává integrovaná příručka. V návaznosti na Politiku trvale udržitelného rozvoje jsme si definovali cíle pro zkvalitnění služeb koncovým zákazníkům. Např. ZDS Divize Karviná přijala za svůj cíl Dálkové přenosy z předávacích stanic a měřičů tepla, který hodlá postupně do konce roku 2009 realizovat. Nově používaným termínem se na našich ZDS stává tzv. Plán zajištění jakosti. Je to dokumentace, která se nachází na všech stanicích a obsahuje veškeré smluvní požadavky klientů a definuje všechny provozní a technické parametry dodávky energií. Plán má přispět k tomu, aby se zrychlila reakce našich techniků na různé požadavky zákazníků, například na změnu provozních parametrů, vysvětlil Radim Miroš. V tomto roce dodáme našim klientům dalších více než 10 milionů GJ z našich certifikovaných procesů z Krnova, Ostravy a Karviné. V příštím roce tento objem tepla ještě zvýšíme tím, že rozšíříme certifikace našich dalších organizačních jednotek. Pro Dalkii Česká republika je uspokojování energetických potřeb zákazníků v co nejvyšší kvalitě jednou z priorit, uzavřel Radim Miroš. aktuality Dalkia získala tři ocenění na Teplárenských dnech Tři ocenění Projekt roku 2008 si z Teplárenských dnů v Hradci Králové odvezli zástupci společnosti Dalkia Česká republika. Teplárenské sdružení České republiky tímto titulem odměnilo projekty, které přispívají k rozvoji v oblasti dálkového vytápění a chlazení. Dalkia Česká republika získala ocenění za tyto projekty: Elektřina a teplo z obnovitelných zdrojů v ZOO Olomouc; Nový Jičín kotelna na biomasu jako ekonomické řešení; Teplofikace sídlištního celku Bukov a Všebořice, Ústí nad Labem. Tři tituly Projekt roku z celkem osmi udělených jsou velkým úspěchem společnosti Dalkia Česká republika. Teplárenské dny jsou mezinárodní odborná výstava zaměřená na dálkové zásobování teplem a chladem, obnovitelné zdroje energie a energetiku a životní prostředí. Letošní patnáctý ročník se konal ve dnech 21. až 23. dubna a zúčastnilo se ho zhruba padesát vystavovatelů. Dalkia Česká republika zde měla již tradičně svůj stánek, kde se prezentovala svým stávajícím i potenciálním partnerům a klientům, stejně jako zájemcům z řad široké veřejnosti. Jak bude vypadat komín Dalkie v Kolíně? V návaznosti na přejmenování Elektrárny Kolín na Dalkia Kolín změní její komín ještě letos svou tvář. Budoucí podobu 120timetrové dominanty města mohli ovlivnit hlasováním v anketě obyvatelé Kolína, kteří vybrali z 58 návrhů od žáků místních základních škol dvacet nejlepších. Z nich pak zástupci města a Dalkie vyberou dva finalisty. A jak bude komín Dalkie Kolín vypadat? O tom se dozvíte v příštím čísle Modrého reportéra. Quel sera l apparence de la cheminée de Dalkia à Kolín? Dans le contexte du changement de nom d Elektrárna Kolín en Dalkia Kolín, sa cheminée sera redécorée cette année encore. Les habitants de Kolín ont eu leur mot à dire concernant l apparence future de cette dominante de la ville, haute de 120 mètres, en choisissant dans le cadre d une enquête les vingt meilleurs travaux parmi 58 projets d élèves des écoles élémentaires de la ville. Les représentants de la ville et Dalkia sélectionneront ensuite deux finalistes parmi les projets retenus. Et quel sera l aspect de la cheminée de Dalkia Kolín? Vous l apprendrez dans le prochain numéro du Reporter bleu. 04

5 actualités Trois distinctions pour Dalkia aux Journées de la chauffe Ocenění pro Dalkii Česká republika převzal předseda představenstva Zdeněk Duba (vlevo). Les distinctions pour Dalkia Česká republika ont été reçues par le président du directoire Zdeněk Duba (à gauche). Les représentants de Dalkia Česká republika ont rapporté des Journées de la chauffe tenues à Hradec Králové trois distinctions de «Projet de l année 2008». L association de l industrie thermique de République tchèque a décerné ce titre à des projets qui contribuent au développement du secteur du chauffage et du refroidissement à distance. Dalkia Česká republika a remporté ces distinctions pour les projets suivants: Électricité et chaleur de sources renouvelables au ZOO d Olomouc; Nový Jičín chaufferie à la biomasse comme solution économique; Mise en place d un réseau de chaleur dans les quartiers de Bukov et Všebořice à Ústí nad Labem. Trois titres de Projet de l année sur un total de huit décernés, c est un grand succès pour Dalkia Česká republika. Les Journées de la chauffe sont une exposition professionnelle internationale consacrée à l approvisionnement à distance en chaleur et en froid, aux sources d énergie renouvelables, à l énergétique et à l environnement. Cette année, la quinzième édition s est tenue du 21 au 23 avril et a accueilli environ cinquante exposants. Traditionnellement, Dalkia Česká republika y a installé son stand pour se présenter à ses partenaires et clients actuels et potentiels ainsi qu au grand public. services pour les clients Des certificats confirment la qualité des services de Dalkia Le groupe Dalkia en République tchèque a pour mission de fournir à ses clients des services énergétiques du plus haut niveau. Dans cet esprit, deux nouvelles Unités de distribution et des services (ZDS) de la Région Moravie du Nord (sites d Ostrava et de Krnov) et la Division de Karviná ont imité la Division de Prague en passant avec succès en mars 2009 leur premier audit de certification de qualité selon la norme ISO 9001:2000. Dalkia poursuit ainsi l accomplissement de son objectif : faire certifier la qualité de toutes ses unités organisationnelles. L année prochaine il est prévu de faire certifier l Unité de distribution et des services (ZDS) de la Division d Ústí nad Labem ainsi que l Unité de distribution et des services (ZDS) de la Région Moravie Centrale. Qu est-ce qui a précédé l obtention du certificat de qualité? «Tout d abord, l ensemble des domaines touchant à la distribution d énergies au client final ont été analysé pour déterminer s ils étaient conformes à la législation et aux normes de production et s ils répondaient à la politique interne et aux objectifs de notre société. Il s agit de la gestion de la production et de la distribution d énergies, des contrats se rapportant à la distribution d énergies, de l organisation interne et de la coopération entre le service commercial, les achats, celui des travaux et les ZDS responsables de la distribution de l énergie aux clients, etc.», a indiqué Radim Miroš, ingénieur spécialiste de la gestion de la qualité des services. De nouveaux procédés ont été mis en pratique, sur lesquels reposeront les audits de surveillance ultérieurs, en particulier une évaluation annuelle de la satisfaction des clients réalisée par les agents du Centre d appel qui inclut des analyses et des recommandations. Un système unifié de traitement et de gestion des réclamations a été créé ; elles sont désormais enregistrées de manière centralisée par le Centre d appel. Le «manuel intégré» est dorénavant un document obligatoire pour les unités certifiées. «En relation avec la Politique de développement durable, nous avons défini des objectifs d amélioration de la qualité des services aux clients finals. Par exemple, ZDS de la Division de Karviná a choisi pour objectif les «Transmissions à distance des sous-stations et des compteurs de chaleur» et elle entend le réaliser progressivement d ici la fin Une nouvelle expression utilisée dans nos ZDS est aujourd hui le «Plan d assurance de la qualité». Il s agit d un document disponible dans toutes les stations et qui comprend toutes les exigences contractuelles des clients et définit tous les paramètres techniques et d exploitation des fournitures d énergies. Le plan doit contribuer à améliorer la réactivité de nos techniciens aux diverses demandes des clients, par exemple en cas de changement des paramètres d exploitation», nous explique R. Miroš. «Cette année nous fournirons à nos clients plus de 10 millions de GJ supplémentaires issus de nos processus certifiés de Krnov, Ostrava et Karviná. L année prochaine, nous augmenterons à nouveau cette quantité de chaleur en étendant la certification à d autres de nos unités organisationnelles. Répondre aux besoins en énergie de nos clients par la plus haute qualité possible est l une des priorités de Dalkia Česká republika», a conclu R. Miroš. 05

6 integrovaný systém řízení V ČR se připravuje nová dohoda o BOZP po vzoru Francie V prosinci 2008 byla v Paříži uzavřena dohoda o prevenci pracovních rizik, ochraně zdraví a bezpečnosti při práci. Podepsali ji vedoucí představitelé skupiny Veolia Environnement a francouzských odborových organizací zastupujících její zaměstnance. Dohoda uzavřená ve Francii se v současné době připravuje i v dalších zemích včetně České republiky. Tato úmluva se tak bude vztahovat i na zaměstnance skupiny Dalkia v České republice. Prevence rizik, ochrana zdraví a bezpečnost při práci patří mezi dlouhodobé priority skupiny Veolia Environnement. Cílem dohody mezi zástupci šesti odborových organizací a předsedou představenstva a generálním ředitelem Veolie Henrim Progliem s generální ředitelkou lidských zdrojů Veolie Véronique Rouzard je zvýšit počet akcí, které mají přispět ke zlepšení v této oblasti. Dohoda se opírá o čtyři hlavní zásady: posílení a obnovení sociálního dialogu na téma ochrana zdraví a bezpečnost, zvýšení účasti zaměstnanců a transparentnosti zaváděných akcí, vyhodnocení ovládání rizik v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti a rozvíjení politiky ovládání rizik. V jaké fázi se nachází příprava dohody v České republice? V květnu 2009 byla vytvořena speciální rada BOZP, ve které jsou zástupci všech čtyř divizí skupiny Veolia Environnement v Česku: společností Dalkia, Veolia Voda, Veolia Transport a Veolia Environmentální servis. Dalkii stejně jako ostatní divize zastupují čtyři vedoucí zaměstnanci a čtyři představitelé odborových organizací. Naším úkolem je ve spolupráci s lidskými zdroji připravit znění dohody o BOZP, která se bude opírat o podobné principy jako úmluva ve Francii a bude se týkat nejen bezpečnosti, ale také některých sociálních výhod pro zaměstnance. Cílem je sdílet zkušenosti z oblasti BOZP s ostatními divizemi Veolie Environnement v ČR, vzájemně se informovat o úrazech a jejich příčinách. To je jeden ze způsobů, jak eliminovat rizika na pracovišti. Další jednání nás čekají v září a říjnu, uvedl vedoucí útvaru environmentálního řízení Dalkie Česká republika Dalibor Pyš. aktuality Náměstkyně ministra životního prostředí navštívila Elektrárnu Třebovice Vzácnou návštěvu přivítala dne 18. března 2009 Elektrárna Třebovice. Její provoz si prohlédla náměstkyně ministra životního prostředí Rut Bízková, ředitelka sekce ekonomiky a politiky životního prostředí. Do Ostravy zavítala u příležitosti konference Průmyslová krajina, kde představila možnosti ministerstva při zlepšování životního prostředí s vysokou koncentrací průmyslu. V doprovodu zástupců Dalkie si Rut Bízková v Elektrárně Třebovice prohlédla kotelnu, strojovnu, elektrovelín a společnou dozornu pro kotle a turbíny. V provozu se zastavila s několika zaměstnanci a zajímala se o jejich práci i činnosti závodu. Velmi mě zaujalo, jak se závod postupně modernizuje. Neviděla jsem starou historickou elektrárnu, ale rychle se rozvíjející a moderní závod. Pochopila jsem, jak velký a významný zdroj pro Ostravu Elektrárna Třebovice je. V minulosti jsem nějakou dobu působila v energetice a vždycky hrdě říkám, že jsem za tu dobu navštívila snad všechny elektrárny v Česku. Mohu proto říci, že Elektrárna Třebovice je velmi dobře fungující a kvalitně vedený zdroj. Líbilo by se mi, kdyby se i nadále rozvíjela a v co nejvyšší míře využívala pro výrobu tepla a elektřiny biomasu. Díky časopisu Modrý reportér mám také dobré informace o ekologických projektech Dalkie. Zrovna jsem říkala vašemu výrobnímu řediteli, že Dalkia je od dob, kdy mi pan Duba dal první číslo Modrého reportéra, v podstatě jediný velký výrobce, o kterém získáváme pravidelně informace prostřednictvím vašeho firemního časopisu, uvedla Rut Bízková, která je náměstkyní ministra životního prostředí od roku 2006 a dlouhodobě se orientuje na životní prostředí a energetiku. Hospodářské výsledky za rok 2008 Résultats pour l année 2008 Hospodářské výsledky a další klíčové údaje skupin Veolia Environnement, Dalkia a Dalkia v České republice za uplynulý rok shrnuje následující tabulka: Le tableau ci-après reprend les résultats et autres chiffres clés des groupes Veolia Environnement, Dalkia et Dalkia en République tchèque pour l année passée : KLÍČOVÉ ÚDAJE CHIFFRES CLES Obrat (EUR) Chiffre d affaires (EUR) Provozní výsledek (EUR) Résultat opérationnel (EUR) Zaměstnanci Collaborateurs 36,2 mld. 7,45 mld. 438,4 mil mil. 438,1 mil. 115,6 mil Sítě dálkového a lokálního zásobování teplem a chladem Réseaux urbains et locaux de chaleur et de froid Provozované energetické zdroje Installations énergétiques gérées Instalovaný tepelný výkon (MW) Puissance thermique gérée (MW) Instalovaný elektrický výkon (MW) Puissance électrique gérée (MW)

7 actualités La vice-ministre de l Environnement a visité la Centrale de Třebovice Le 18 mars 2009, la Centrale de Třebovice a accueilli un hôte de marque. M me Rut Bízková, vice-ministre de l Environnement chargée des questions économiques et de la politique de l environnement, a en effet visité ces installations. Elle était à Ostrava à l occasion de la conférence Paysage industriel où elle a présenté les instruments dont dispose le ministère pour améliorer l environnement dans les zones à forte concentration d industries. Rut Bízková při prohlídce Elektrárny Třebovice v doprovodu zástupců Dalkie Česká republika. Rut Bízková lors de sa visite de la Centrale de Třebovice, accompagnée de représentants de Dalkia Česká republika. Accompagnée de représentants de Dalkia, Rut Bízková a visité à la Centrale de Třebovice la salle des chaudières, la salle des machines, le poste de commande de l électricité et le poste de surveillance commun pour les chaudières et les turbines. Elle s est arrêtée dans les services pour discuter avec plusieurs employés et s est intéressée à leur travail et aux activités de l usine. «J ai été très intéressée par la modernisation progressive de l usine. Ce que j ai vu, ce n est pas une vieille centrale électrique historique mais une usine moderne qui connaît un développement rapide. J ai compris que la Centrale de Třebovice est une source de taille et d importance pour Ostrava. Dans le passé, j ai travaillé un certain temps dans le secteur de l énergie et je suis toujours fière de pouvoir dire qu à l époque j ai visité pratiquement toutes les centrales électriques de Tchéquie. Je peux donc affirmer que la Centrale de Třebovice est une source qui fonctionne très bien car très bien gérée. J aimerais qu elle continue à se développer et qu elle utilise un maximum de biomasse pour la production de chaleur et d électricité. Grâce au magazine Reporter bleu j ai aussi de bonnes informations sur les projets écologiques de Dalkia. Je disais justement à votre directeur des opérations que depuis l époque où M. Duba m avait remis le premier numéro du Reporter bleu, Dalkia est en fait le seul grand producteur dont nous recevons régulièrement des informations, par l intermédiaire de votre magazine d entreprise», a déclaré Rut Bízková, qui est vice-ministre de l Environnement depuis 2006 et qui se consacre durablement à l environnement et à l énergie. systeme de management integré Une nouvelle convention sur la sécurité sur le modèle français est en préparation en RT Un accord sur la prévention des risques professionnels, la santé et la sécurité au travail a été conclu à Paris en décembre Il a été signé par les dirigeants du groupe Veolia Environnement et par les partenaires sociaux représentant ses salariés. Cet accord conclu en France est actuellement en préparation dans d autres pays, dont la République tchèque. Cette convention donc concernera également les employés du groupe Dalkia en République tchèque. La prévention des risques, la protection de la santé et la sécurité au travail sont des priorités permanentes du groupe Veolia Environnement. Cet accord passé entre d une part les représentants de six centrales syndicales et d autre part Henri Proglio, président du conseil d administration et directeur général de Veolia, et Véronique Rouzard, directrice générale des ressources humaines de Veolia, a pour but d augmenter le nombre d actions devant apporter des améliorations dans ce domaine. L accord repose sur quatre grands principes : renforcer et renouveler le dialogue social sur le thème de la protection de la santé et de la sécurité, renforcer la participation des employés et la transparence des mesures déployées, évaluer la maîtrise des risques dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité et développer des politiques de maîtrise des risques. Dans quelle phase se trouvent les préparatifs de cet accord en République tchèque? «En mai 2009, un comité spécial SST a été créé, réunissant des représentants des quatre divisions du groupe Veolia Environnement en Tchéquie : Dalkia, Veolia Voda, Veolia Transport et Veolia Environmentální servis. Tout comme les autres divisions, Dalkia est représentée par quatre cadres et quatre représentants syndicaux. Notre mission est de préparer en collaboration avec les ressources humaines les termes de l accord sur la SST, qui reposera sur les mêmes principes que la convention passée en France et qui portera non seulement sur la sécurité, mais aussi sur certains avantages sociaux pour les salariés. L objectif est de partager les expériences du domaine de la SST avec les autres divisions de Veolia Environnement en République tchèque, de s informer réciproquement sur les accidents et leurs causes. C est une des manières d éliminer les risques sur les lieux de travail. D autres réunions nous attendent en septembre et octobre», a indiqué le responsable environnement de Dalkia Česká republika, Dalibor Pyš. 07

8 aktuality Divize Praha má nového ředitele Pražská divize Dalkie Česká republika má od června 2009 nového ředitele. Pavla Míčku ve funkci nahradil Josef Novák, který zároveň zůstává ředitelem Divize Ústí nad Labem. Pavel Míčka nyní působí v Rumunsku, kde byl k 1. květnu jmenován generálním ředitelem společnosti Dalkia Termo Prahova. Co prozradí nový prezentační film o skupině Dalkia v ČR? Pavel Míčka Dalkia v České republice má nový slogan: Dalkia energie v dobrých rukou. Poprvé se objevil v novém filmu, jehož cílem je představit skupinu Dalkia v ČR a její klíčové hodnoty ve vztahu k zákazníkům, zaměstnancům, životnímu prostředí i regionům, kde působí: Dalkia spolehlivě, šetrně, bezpečně, úsporně, zodpovědně, perspektivně. Osmiminutový snímek byl poprvé promítán na Teplárenských dnech v Hradci Králové a využíván bude k externím i interním účelům. Dalkia se představila studentům v Brně Skupina Dalkia v České republice se poprvé představila studentům a absolventům vysokých technických škol v Brně. Na veletrhu pracovních příležitostí ikariéra, který se konal 15. dubna v prostorách Fakulty podnikatelské VUT, zástupci Dalkie informovali zájemce o tom, že mohou v naší společnosti absolvovat odbornou stáž, zpracovat diplomovou či bakalářskou práci nebo třeba získat zaměstnání. ikariéry se zúčastnilo přes čtyřicet firem a zhruba 2000 návštěvníků. V březnu 2009 se Dalkia tradičně prezentovala studentům na veletrhu Kariéra na VŠB-TU v Ostravě. Henri Proglio - spojenec prezidenta Sarkozyho v boji proti nezaměstnanosti mladých Francouzský prezident Nicolas Sarkozy požádal v dubnu 2009 prezidenta generálního ředitele Veolie Environnement Henriho Proglia, aby získal podporu mezi velkými podniky z různých odvětví a přesvědčil je, aby se zavázaly k podpisu Charty odborného vzdělávání. Jedná se o dokument, který má mladým lidem ve Francii usnadňovat vstup do profesního života. Sarkozy to uvedl během projevu ve vzdělávacím středisku v departementu Val d Oise, kde vysvětloval svůj krizový plán boje s nezaměstnaností mladých lidí. Henri Proglio, k němuž mám velkou důvěru a k němuž mě váže velké přátelství, prokázal, že věří odbornému vzdělávání a odborné přípravě. Je to velký manažer, který přesvědčí své protějšky v ostatních společnostech, aby učinili totéž, dodal prezident Sarkozy. (Zdroj: AFP) Henri Proglio 08

9 actualités La Division de Prague a un nouveau directeur Josef Novák À partir de juin 2009, la division pragoise de Dalkia Česká republika a un nouveau directeur, Josef Novák, qui prend donc le relais de Pavel Míčka, mais qui demeure en même temps directeur de la Division d Ústí nad Labem. Pavel Míčka travaille désormais en Roumanie où il a été nommé directeur de Dalkia Termo Prahova avec effet au 1 er mai. Que nous révèle le nouveau film de présentation du groupe Dalkia en RT? Dalkia en République tchèque a un nouveau slogan : «Dalkia l énergie en bonnes mains». Il a fait sa première apparition dans un nouveau film qui a pour objectif de présenter le groupe Dalkia en RT et ses valeurs clés vis-à-vis des clients, des employés, de l environnement et des régions où il opère sous les messages suivants : Dalkia, fiabilité ; respect de l environnement ; sécurité ; économie ; responsabilité ; perspectives. Ce document de huit minutes a été projeté pour la première fois aux Journées de la chauffe à Hradec Králové et il est destiné à un usage externe et interne. Henri Proglio un allié du président Sarkozy dans sa lutte contre le chômage des jeunes Le président français Nicolas Sarkozy a confié en avril 2009 au PDG de Veolia Environnement, Henri Proglio, une mission de mobilisation des grandes entreprises de divers secteurs pour qu elles s engagent à signer la «Charte de l alternance». Il s agit d un document devant faciliter l accès des jeunes Français à la vie professionnelle. C est ce qu a déclaré M. Sarkozy dans un centre de formation du Val d Oise où il a exposé son plan d urgence contre le chômage des jeunes. «Henri Proglio, en qui j ai une grande confiance et une grande amitié, a prouvé qu il croyait à l alternance et à l apprentissage. C est un grand chef d entreprise, il va convaincre ses pairs, chefs d entreprises, de faire la même chose», a ajouté le président Sarkozy. (Source : AFP) Dalkia s est présentée aux étudiants de Brno Le groupe Dalkia en République tchèque s est présenté pour la première fois aux étudiants et diplômés des hautes écoles techniques de Brno. Au salon des opportunités d emploi ikariéra, organisé le 15 avril dans les locaux de la Faculté d entreprise de la Haute école technique, les représentants de Dalkia ont informé les intéressés sur les possibilités d effectuer un stage spécialisé dans notre société, d y préparer leur mémoire de diplôme ou de licence ou même d y trouver un emploi. Plus de quarante entreprises et environ visiteurs ont participé à ikariéra. En mars 2009, Dalkia s est traditionnellement présentée aux étudiants lors du salon Kariéra à la Haute école des mines Université technique d Ostrava. 09

10 aktuality Dalkia rozšiřuje spolupráci s vysokými školami Skupina Dalkia v České republice klade velký důraz na spolupráci se středními a vysokými školami. V dubnu 2009 podepsala novou smlouvu s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava (VŠB-TU). Studenti VŠB-TU mohou u Dalkie absolvovat stáže, konzultovat s jejími odborníky své diplomové a bakalářské práce a podílet se na výzkumných a rozvojových projektech. Univerzita naopak poskytuje Dalkii své specialisty na konzultace a její pedagogové vedou výukové programy pro zaměstnance Dalkie. Na podobném principu funguje již několik let úspěšné partnerství s Univerzitou J.E.Purkyně v Ústí nad Labem. Naše spolupráce s firmou Dalkia Česká republika probíhá již dlouhou dobu, společně pořádáme celou řadu akcí, workshopů a konferencí, kterých se účastní naši i jejich pracovníci a kde řešíme konkrétní výzkumné a odborné projekty. Dalkia Česká republika je pro nás významný partner ve vzdělávací činnosti, řekl rektor VŠB-TU Tomáš Čermák. Jsme rádi, že můžeme v Dalkii uvítat nové 10 Podpis smlouvy mezi Dalkií Česká republika a VŠB-TU. Signature du contrat entre Dalkia Česká republika et VŠB-TU. Nakresli mi Olomoucká turbína TG1 svou planetu po 50 letech dosloužila Dne 6. dubna 2009, po bezmála půl století, provozních hodinách a Jako každý rok připravila Dalkia Česká republika ve spolupráci s mateřskou skupinou Veolia Environnement další ročník oblíbené soutěže pro děti, která letos nese název Nakresli mi svou planetu. Cílem soutěže je prohloubit vztah dětí k životnímu prostředí a přírodě a vysvětlit jim, jak je důležité chránit naši planetu. Žáci 3. až 5. tříd základních škol měli za úkol nakreslit dva obrázky a napsat k nim krátký příběh. První obrázek měl znázorňovat nebezpečí, které podle žáků nejvíce ohrožuje Zemi. Na druhém obrázku měly děti navrhnout způsob, jak lze toto nebezpečí odvrátit. V Moravskoslezském kraji se do soutěže zapojily čtyři základní školy: dvě z Ostravy (ZŠ Gajdošova a ZŠ I. Sekaniny) a dvě z Krnova (ŽS Smetanův okruh a ZŠ Žižkova) celkem 530 dětí z 20 tříd. Vítězem regionálního kola se stala třída 3.A ze ZŠ Krnov Smetanův okruh, která postoupila do národního finále. Druhé místo obsadila třída 4.A ze ZŠ I. Sekaniny a třetí příčka patří 5. třídě ze ZŠ Gajdošova. Třída 4.A ze ZŠ Žižkova získala zvláštní cenu za originální grafické zpracování projektu. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo dne 28. května v Domě energetiky v Ostravě za účasti zástupců Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Magistrátu města Ostravy, ostravských městských obvodů a radnice města Krnov. Letošního ročníku se zúčastnilo přes žáků z celé České republiky, což je v historii soutěže rekordní počet. MWh vyrobené elektrické energie ukončila svou službu na Teplárně Olomouc turbína TG1. Od podzimu 2009 ji nahradí nová špičková turbína TG4. Historie protitlaké turbíny TG1 o výkonu 6,8 MWe se začala psát v červnu 1959, kdy nahradila původní havarovanou turbínu. Tím byla v Olomouci zahájena kombinovaná výroba tepla a elektřiny. Svého posledního sbohem se TG1 dočkala od současných a bývalých pracovníků teplárny i od ředitele Regionu Střední Morava Jana Myšíka. Ti všichni ji společně v 10 hodin dopoledne odstavili z provozu. Její silné srdce (rotor) pak ještě osm minut a jednu vteřinu vzdorovalo svému osudu, než se zastavilo naposled. O tom, že TG1 byla bojovnice každým coulem, svědčí skutečnost, že přežila doby, kdy úprava napájecí vody pro kotle a regulační technika kotlů byly ještě v začátcích. Její sílu žít dokládá také fakt, že po složité opravě v roce 2004 teplárně sloužila ještě další čtyři roky a dala tak naší společnosti čas připravit zajímavý investiční projekt její náhrady, řekl vedoucí závodu Teplárna Olomouc Petr Botlík. Na jaře 2009 byly zahájeny demontáže a demolice a po odstavení TG1 začaly strojní, elektro a stavební práce na základu nové TG4. Tento náročný projekt řídí útvar významných projektů ředitelství Dalkie Česká republika v úzké spolupráci s pracovníky provozu. Turbína je již vyrobena, úspěšně proběhla přejímka ve výrobním závodě. Její montáž bude zahájena v létě a uvedení do provozu je plánováno na říjen 2009, uvedl vedoucí útvaru významných projektů Vladimír Němec. Turbína TG1 sloužila Teplárně Olomouc 50 let. La turbine TG1 a servi Teplárna Olomouc 50 ans. kolegy z řad studentů a posléze absolventů tak špičkové univerzity, jakou VŠB-TU bezpochyby je. Dalkia je lídrem v zavádění nových technologií v energetice a v budoucnu budeme klást ještě větší důraz na oblast výzkumu a vývoje. Potřebujeme kvalitní mladé vysokoškoláky, uvedl generální ředitel Dalkie Česká republika Laurent Barrieux.

11 Dalkia approfondit sa coopération avec l enseignement supérieur actualités Le groupe Dalkia en République tchèque a très à cœur de coopérer avec les écoles du secondaire et de l enseignement supérieur. Il a signé en avril 2009 un nouveau contrat avec la Haute école des mines Université technique d Ostrava (VŠB-TU). Les étudiants de VŠB-TU ont la possibilité de suivre des stages chez Dalkia, de consulter ses spécialistes pour leurs mémoires de diplôme et de licence, et de participer à des projets dans la recherche et le développement. En retour, Dalkia peut consulter les spécialistes de l université et ses enseignants mènent des programmes de formation pour ses employés. Un partenariat basé sur le même principe fonctionne très bien depuis plusieurs années à Ústí nad Labem avec l Université J. E. Purkyně. «Nous collaborons depuis longtemps avec Dalkia Česká republika ; nous organisons ensemble toute une série d événements, d ateliers et de conférences auxquels participent nos employés et les leurs et où nous menons des projets techniques et de recherche bien concrets. Pour nous, Dalkia Česká republika est un partenaire important dans nos activités de formation», a déclaré Tomáš Čermák, recteur de VŠB-TU. «Nous sommes heureux de pouvoir accueillir chez Dalkia de nouveaux collègues, étudiants et diplômés de l université de haut niveau qu est incontestablement VŠB-TU. Dalkia est un leader dans la mise en œuvre de nouvelles technologies dans l énergétique et, à l avenir, nous mettrons encore davantage l accent sur la recherche et le développement. Nous avons besoin de jeunes diplômés de qualité», a indiqué Laurent Barrieux, directeur général de Dalkia Česká republika. Dessine-moi ta planète Třída 4.A ze ZŠ Žižkova, Krnov / Classe CM1.A de l École élémentaire ŽIžkova, Krnov Comme chaque année, Dalkia Česká republika a préparé en collaboration avec le groupe Veolia Environnement une nouvelle édition d un concours très apprécié des enfants qui s intitule cette année «Dessine-moi ta planète». La raison d être du concours est de renforcer les liens qui unissent les enfants à l environnement et à la nature, en leur expliquant l importance que revêt la protection de notre planète. Les élèves du CE2 au CM2 avaient pour tâche de réaliser deux dessins accompagnés d un court récit. Le premier dessin devait illustrer le danger qui, selon les élèves, menace le plus la Terre. Dans le deuxième dessin, les enfants devaient proposer comment prévenir ce danger. Dans la Région de Moravie-Silésie, quatre écoles élémentaires ont pris part au concours : deux écoles d Ostrava (École élémentaire Gajdošova et École élémentaire I. Sekaniny) et deux écoles de Krnov (École élémentaire Smetanův okruh et École élémentaire Žižkova), soit au total 530 enfants répartis en 20 classes. C est la classe de CE2.A de l École élémentaire de Krnov Smetanův okruh qui a remporté le concours au niveau régional et elle s est donc qualifiée pour la finale nationale. La classe de CM1.A de l École élémentaire I. Sekaniny a pris la deuxième place et la troisième place est revenue à la classe de CM2 de l École élémentaire Gajdošova. Un prix spécial a été décerné à la classe de CM1.A de l École élémentaire Žižkova pour l originalité du graphisme de son projet. Les résultats ont été officiellement annoncés le 28 mai à la Maison de l Énergie d Ostrava en présence de représentants du Conseil régional de Moravie-Silésie, de la Mairie d Ostrava, des arrondissements urbains d Ostrava et de la mairie de Krnov. Cette année, plus de élèves de toute la République tchèque ont participé au concours, un record historique. Après 50 ans, la turbine TG1 d Olomouc a fini son service Le 6 avril 2009, après près d un demi-siècle, heures d exploitation et MWh d électricité produite, la turbine TG1 de Teplárna Olomouc a été mise hors service. Elle sera remplacée à l automne 2009 par la nouvelle turbine de pointe TG4. L histoire de la turbine à contre-pression TG1, d une puissance de 6,8 MWe, a commencé en juin 1959 lorsqu elle a remplacé la turbine accidentée d origine. Sa mise en service a aussi marqué le début de la production combinée de chaleur et d électricité à Olomouc. La TG1 a reçu un dernier adieu des employés actuels et passés de la centrale de chauffe, mais aussi du directeur de la Région Moravie Centrale, Jan Myšík. Ils l ont mise hors service tous ensemble à 10 heures du matin. Son cœur puissant (son rotor) a encore défié son destin pendant huit minutes et une seconde avant de s arrêter définitivement. «La TG1 était une vraie battante, pour preuve elle a survécu à une époque où le traitement de l eau alimentaire pour les chaudières et les dispositifs de régulation des chaudières en étaient encore à leurs balbutiements. Elle a aussi montré toute sa force lorsque, après avoir subi une réparation compliquée en 2004, elle a encore servi la centrale de chauffe pendant quatre années supplémentaires en donnant le temps à notre société de préparer un projet d investissement intéressant pour son remplacement,» a constaté le chef d usine Teplárna Olomouc, Petr Botlík. Au printemps 2009, les démontages et les démolitions ont débuté et après l arrêt de la TG1 les travaux de mécanique, d électricité et de construction ont pu débuter sur le support de la nouvelle turbine TG4. Ce projet difficile est conduit par le service des grands projets du siège de Dalkia Česká republika en étroite collaboration avec les employés de l exploitation. «La turbine est déjà fabriquée, sa réception a été menée avec succès dans l usine de production. Son installation débutera cet été et il est prévu de la mettre en service en octobre 2009», a déclaré le chef du service des grands projets, Vladimír Němec. 11

12 naši klienti Dalkia vyrábí v ZOO Olomouc teplo a elektřinu z biomasy Zoologická zahrada na Svatém Kopečku u Olomouce je turisticky nejoblíbenějším místem Olomouckého kraje. Návštěvníky láká na spoustu zajímavých atrakcí a zvířecích druhů. Aby se však zvířatům v ZOO dobře žilo, potřebují mít ty správné tepelné podmínky. Teplo pro polovinu pavilonů a zhruba pět procent elektřiny dodává společnost Dalkia Česká republika, která zde od ledna 2009 provozuje kombinovaný zdroj na biomasu. O tom, že spolupráce mezi Dalkií a ZOO je velmi úspěšná, svědčí mimo jiné fakt, že projekt Elektřina a teplo z obnovitelných zdrojů v ZOO Olomouc byl Teplárenským sdružením oceněn jako Projekt roku Více Modrému reportérovi prozradil ředitel ZOO Olomouc Dr. Ing. Radomír Habáň. Modrý reportér: V čem je zoologická zahrada na Svatém Kopečku u Olomouce výjimečná? Radomír Habáň: Naše ZOO patří mezi významné zoologické zahrady nejen v rámci České republiky, ale i v evropském měřítku. Je atraktivní díky svému umístění v lesním prostředí, ale především díky řadě zajímavých pavilonů a expozic. Naší pýchou je stádo žiraf Rothschildových. V roce 1999 se nám povedl světový unikát, když jsme odchovali žirafí dvojčata. Naším symbolem jsou antilopy oryx jihoafrický, jejichž třicetičlenné stádo je největší v Evropě. Jsme hrdí i na náš chov velkých šelem - levhartů nebo gepardů - nebo na mořské akvárium se třemi druhy žraloků. Modrý reportér: Kolik návštěvníků ročně do ZOO zavítá? Radomír Habáň: Každý rok máme zhruba 400 tisíc návštěvníků, což nás v žebříčku turistických cílů v Olomouckém kraji řadí na první příčku a v rámci celé země jsme na 11. místě. Vzhledem k tomu, že Olomouc má cca 100 tisíc obyvatel, je tak vysoká návštěvnost zcela ojedinělá. ZOO se snažíme neustále nějak zatraktivňovat. Na podzim se chystáme otevřít nový společný výběh pro medvěda baribala a arktického bílého vlka, jejichž symbiózu budou návštěvníci moci sledovat z lávek a srubu. Na příští rok připravujeme výstavbu nového chovného centra pro lemury. Modrý reportér: Významnou roli v provozu ZOO hraje Dalkia Česká republika. Jak spolupráce s Teplárnou Olomouc vznikla? Radomír Habáň: V roce 2004 jsme v ZOO vybudovali nový kombinovaný zdroj tepelné a elektrické energie spalující biomasu. Zpočátku jsme se potýkali s různými komplikacemi, například s výběrem vhodné biomasy nebo s problémy při podávání biomasy do kotle. Proto jsme jako jednu z poradenských firem oslovili společnost Dalkia Česká republika se žádostí o pomoc při řešení těchto obtíží. Spolupráce se nám velmi osvědčila. To byl jeden z důvodů, proč jsme s Dalkií od ledna tohoto roku uzavřeli smlouvu na provozování našeho zdroje tepla a elektřiny. Modrý reportér: Co vás k tomuto kroku vedlo? Radomír Habáň: Zastávám názor, že každý by se měl věnovat tomu, co nejlépe umí a čemu nejvíc rozumí. Naši zaměstnanci jsou zaměření především na chov zvířat a provoz kotelny je pro ně okrajovou záležitostí, i když pro ZOO nesmírně důležitou. Proto jsme se rozhodli naše tepelné hospodářství svěřit odborníkům z Dalkie. Z našeho pohledu je to firma, která má v oboru mnoho zkušeností, kvalitní technické zázemí a profesionální zaměstnance. Modrý reportér: Jak teplo a elektřinu od Dalkie využíváte? Radomír Habáň: Na zdroj na biomasu je napojena zhruba polovina ZOO. Jedná se především o pavilony, které je nutné vytápět, jinak zvířatům hrozí vážné zdravotní komplikace. Bezproblémové dodávky tepla proto pro nás jsou naprosto zásadní a prvořadé. Co se týká elektřiny, naším cílem bylo prostřednictvím náhradního zdroje odlehčit naší elektrické síti především v zimě, kdy odběr kvůli vytápění ZOO významně stoupá. 12

13 nos clients Au ZOO d Olomouc, Dalkia produit de la chaleur et de l électricité à partir de biomasse Le jardin zoologique de Svatý Kopeček u Olomouce est le premier lieu touristique de la Région d Olomouc. Les visiteurs peuvent y voir de nombreuses attractions et espèces animales intéressantes. Mais pour que les animaux vivent confortablement au ZOO, ils ont besoin de conditions thermiques bien adaptées. La chaleur de la moitié des pavillons et près de cinq pour cent de l électricité sont fournis par la société Dalkia Česká republika qui depuis janvier 2009 exploite sur ce site une source de cogénération à la biomasse. La coopération entre Dalkia et le ZOO est un grand succès comme en témoigne le fait que le projet «Électricité et chaleur à partir de sources renouvelables au ZOO d Olomouc» a été désigné Projet de l année 2008 par l Association de l industrie thermique. Le Reporter bleu a recueilli plus d informations auprès du directeur du ZOO d Olomouc, Radomír Habáň. Reporter bleu : En quoi le parc zoologique de Svatý Kopeček u Olomouce est-il exceptionnel? Radomír Habáň : «Notre ZOO est l un des parcs zoologiques les plus importants non seulement en République tchèque mais aussi à l échelle européenne. Il doit son attractivité à son emplacement dans un environnement forestier, mais surtout à de nombreux pavillons et expositions intéressantes. Notre fierté, c est notre troupeau de girafes de Rothschild. En 1999, nous avons réussi une chose unique au monde : élever des girafes jumelles. Notre symbole est l oryx gazelle, une antilope dont notre troupeau de trente têtes est le plus grand d Europe. Nous nous réjouissons aussi de notre élevage de grands fauves léopards et guépards et de notre aquarium marin avec ses trois espèces de requins.» Reporter bleu : Combien de visiteurs le ZOO accueille-t-il chaque année? Radomír Habáň : «Chaque année nous recevons environ visiteurs, ce qui nous place en première position parmi 13

14 naši klienti Modrý reportér: Jaký typ biomasy v ZOO využíváte? Radomír Habáň: Spalujeme především odpad z tzv. okusu, což jsou větve, kterými krmíme žirafy, antilopy a další zvířata. V zimě dokupujeme štěpku a palivo nám dodávají také technické služby města Olomouce. Biomasy máme dostatek i díky tomu, že se ZOO nachází v lesním prostředí a my můžeme využívat okolní dřevní odpady. Pro roční výrobu tepla v objemu cca GJ a elektřiny kolem 26 MWh potřebujeme zhruba tun biomasy. Modrý reportér: Jak po pěti měsících hodnotíte spolupráci s Dalkií? Radomír Habáň: Od chvíle, kdy Dalkia převzala naši kotelnu na biomasu, jsme nezaznamenali vážnější výpadky v dodávkách tepla. Důležité pro nás je i to, že se nám díky Dalkii daří snižovat náklady na energie. Zkušební provoz probíhá k naší velké spokojenosti a my bychom rádi s Dalkií navázali spolupráci dlouhodobého charakteru, která bude přínosná pro obě strany. PROFIL: Dr. Ing. Radomír Habáň se narodil v roce 1971 a od dětství žije v Brodku u Přerova. Vystudoval Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně a po promoci v roce 1997 nastoupil do ZOO Olomouc na civilní vojenskou službu jako dělník. Od roku 1999 působil jako specialista na výživu a krmení zvířat, v roce 2004 byl jmenován zoologickým náměstkem a od 1. ledna 2008 je ředitelem ZOO. Pocházím ze zemědělské rodiny, dědeček i otec pracovali v zemědělských podnicích a od dětství jsme doma na vesnici chovali spoustu zvířat, takže můj vztah ke zvířatům je velmi kladný, říká Radomír Habáň. Je ženatý, má dvě děti a ve volném čase se kromě zvířat zajímá o sport, dříve např. hrával závodně stolní tenis. 14

15 nos clients les destinations touristiques de la Région d Olomouc et en 11 e position à l échelle nationale. Comme Olomouc compte environ habitants, une fréquentation aussi élevée est vraiment extraordinaire. Nous cherchons sans cesse comment accroître l attractivité du ZOO. Pour l automne nous préparons l inauguration d un nouvel enclos commun pour l ours Baribal et le loup blanc arctique, dont la vie en symbiose pourra être observée par les visiteurs depuis des passerelles et d une cabane. L année prochaine nous construirons un nouveau centre d élevage de lémuriens.» Reporter bleu : Dalkia Česká republika joue un rôle important dans le fonctionnement du ZOO. Comment est née la coopération avec Teplárna Olomouc? Radomír Habáň : «En 2004, nous avons construit au ZOO une nouvelle installation de production combinée de chaleur et d électricité brûlant de la biomasse. Au début nous rencontrions diverses complications, par exemple dans le choix d une biomasse adaptée ou des problèmes lors de l alimentation de la chaudière. C est pourquoi nous avons demandé à Dalkia Česká republika, parmi d autres sociétés de conseil, de nous aider à résoudre ces difficultés. Cette coopération nous a convaincus et c est l une des raisons pour lesquelles nous avons conclu avec Dalkia, en janvier dernier, un contrat d exploitation de notre source de chaleur et d électricité.» Reporter bleu : Qu est-ce qui vous a poussés à prendre cette décision? Radomír Habáň : «Je suis partisan de l idée que chacun devrait se consacrer à ce qu il sait faire et comprend le mieux. Le métier de nos employés, c est surtout d élever des animaux, et l exploitation de la chaufferie constitue pour eux une occupation secondaire, même si elle est extrêmement importante pour le ZOO. C est pourquoi nous avons décidé de confier nos installations thermiques aux experts de Dalkia. De notre point de vue, c est une entreprise qui a beaucoup d expérience dans ce domaine, des outils techniques de qualité et une équipe de professionnels.» Reporter bleu : Comment utilisez-vous la chaleur et l électricité de Dalkia? Radomír Habáň : «Environ la moitié du ZOO est raccordée à la source de biomasse. Ce sont surtout les pavillons qu il est nécessaire de chauffer pour éviter de graves problèmes de santé aux animaux. Un approvisionnement fiable en chaleur est donc absolument essentiel et constitue une priorité pour nous. En ce qui concerne l électricité, notre objectif était d alléger notre réseau électrique au moyen d une seconde source, surtout pour l hiver lorsque la consommation augmente considérablement en raison du chauffage du ZOO.» Reporter bleu : Quel type de biomasse utilisez-vous au ZOO? Radomír Habáň : «Nous brûlons surtout les déchets du broutage, c est-à-dire ce qu il reste des branches avec lesquelles nous nourrissons les girafes, les antilopes et d autres animaux. L hiver nous achetons des copeaux et les services techniques de la ville d Olomouc nous procurent aussi du combustible. Si nous avons assez de biomasse, c est également dû au fait que le ZOO se trouve en forêt et que nous pouvons utiliser les déchets de bois des alentours. Pour une production annuelle de chaleur d environ GJ et d électricité autour de 26 MWh nous avons besoin d environ tonnes de biomasse.» Reporter bleu : Comment, après cinq mois, évaluez-vous votre collaboration avec Dalkia? Radomír Habáň : «Depuis que Dalkia a repris notre chaufferie à la biomasse, nous n avons enregistré aucune coupure majeure des fournitures de chaleur. Ce qui est aussi important pour nous, c est que grâce à Dalkia nous parvenons à réduire nos coûts d énergies. L exploitation d essai nous satisfait pleinement et nous aimerions maintenant nous entendre avec Dalkia sur une coopération de longue durée, fructueuse pour les deux parties.» PROFIL : Radomír Habáň est né en 1971 et vit depuis son enfance à Brodek u Přerova. Il a étudié à l Université Mendel d agriculture et d études forestières de Brno et, son diplôme en poche, il est entré en 1997 au ZOO d Olomouc pour y effectuer son service civil en tant qu ouvrier. À partir de 1999 il a travaillé comme spécialiste en nutrition et alimentation des animaux ; en 2004 il a été nommé adjoint du directeur ; et, depuis le 1 er janvier 2008, il est directeur du ZOO. «Je viens d une famille d agriculteurs : mon grand-père et mon père travaillaient dans des entreprises agricoles ; et depuis mon enfance, chez nous, au village, nous avons toujours eu plein d animaux. J aime donc beaucoup les animaux», explique Radomír Habáň. Il est marié, père de deux enfants, et dans ses temps libres il s intéresse, en plus des animaux, au sport auparavant il a par exemple joué au tennis de table en compétition. 15

16 rozhovor Jiří Mádl: Život v popularitě je život v extrémech Přestože je mu teprve 22 let, patří už několik let mezi největší české herecké hvězdy a za sebou má kariéru, kterou by mu mohl závidět nejeden umělec. Navzdory svému úspěchu a popularitě však Jiří Mádl zůstal skromný. Na vlastní oči se o tom přesvědčil Modrý reportér, který s tímto vtipným a bezprostředním hercem dělal rozhovor během premiéry pohádky Peklo s princeznou. Modrý reportér: Jaké máte vzpomínky na natáčení Pekla s princeznou, kde jste hrál prince Jeronýma? Jiří Mádl: Pro mě to bylo zatím nejnoblesnější natáčení, co jsem kdy zažil. Režisér Šmídmajer mi předtím dal DVD s filmem Americká noc, ze kterého byla cítit velká pohoda při natáčení. Pan Šmídmajer měl stejnou představu o filmování Pekla s princeznou a přesně tak to vypadalo. Bylo to krásné, klidné, uvolněné letní natáčení. Kolega Roman Vojtek nás neustále svými vtípky rozesmíval, za což jsme všichni včetně jeho dostali několikrát vynadáno, ale o to mám na tuhle pohádku hezčí vzpomínky. Modrý reportér: Jste si v reálném životě s Jeronýmem v něčem podobný? Jiří Mádl: Myslím, že nás spojuje určitá revolta. Ne že bych byl nějaký rebel, ale nejdůležitější hodnotou je pro mě svoboda. Jeroným jasně ukázal, že mu nikdo nebude přikazovat, s kým se ožení, a to bych si myslím vydobyl i já, i kdybych žil třeba ve středověku. Modrý reportér: Které filmy zásadně ovlivnily váš život a kariéru? Jiří Mádl: Klíčové pro mě byly tři filmy: první byli samozřejmě Snowborďáci, pak Gympl a Děti noci. Největší nostalgii mám při vzpomínkách na Ro(c)k podvraťáků a Peklo s princeznou. To jsou filmy, u kterých jsem se neubránil slze v oku, když natáčení končilo. Modrý reportér: Díváte se rád na své filmy? Jiří Mádl: Já ani tak ne, ale můj jedenáctiletý brácha Pavlík si je pouští pořád dokola. Miluje Ro(c)k podvraťáků a hodně rád má Gympl, ty u náš běží neustále. Někdy si k němu sednu a dívám se na kousek s ním, ale že bych je musel vidět celé nebo si sám zapnul přehrávač, to ne. Jiné to je, když jde poprvé do kin nějaký film, kde hraju. Pak ho musím vidět třikrát čtyřikrát, abych si ho užil. Modrý reportér: Čím byste chtěl být, kdybyste nebyl hercem? Jiří Mádl: Mým snem číslo jedna bylo stát se hokejistou. A později scénáristou nebo spisovatelem, protože mě vždycky bavilo psát. Odmalička jsem měl blízko k filmu, od sedmi let jsem sjížděl jednu kazetu za druhou a po trénincích a zápasech jsme chodili s kamarády do kina a povídali si o různých žánrech a tak. Když jsme se nemohli dívat na filmy, pouštěli jsme si hudbu. Tušil jsem, že skončím u umění, a to se mi splnilo. Modrý reportér: Jaké máte nejbližší plány? Jiří Mádl: Teď mě ve škole čekají státnice. V létě točím pohádku pro Českou televizi a pak mám v plánu na delší dobu odjet do Spojených států, kde bych chtěl studovat režii a scenáristiku. Modrý reportér: Jak vnímáte popularitu? Je pro vás příjemná, nebo byste se bez ní raději obešel? Jiří Mádl: Život v popularitě je život v extrémech. Jednou se k vám lidi chovají strašně hezky jenom proto, že jste známý, a různé věci jdou neskutečně snadno. Jindy je to přesně naopak. Za těch pět let jsem si na fakt, že mě lidé na ulici poznávají, zvykl, a beru to jako součást mé profese. Když si uvědomím, že popularita je vlastně oceněním mé práce, pak docela příjemná. PROFIL: Jiří Mádl se narodil 23. října 1986 v Českých Budějovicích. Do povědomí diváků se dostal díky teenagerské komedii Snowborďáci, která jej okamžitě vystřelila mezi herecké hvězdy. Od té doby natočil řadu divácky oblíbených snímků, jako např. Jak se krotí krokodýli, Rafťáci, Ro(c)k podvraťáků, Gympl, Taková normální rodinka, Bathory, Peklo s princeznou nebo novinku Ulovit miliardáře atd. Za roli ve filmu Děti noci získal spolu s Martou Issovou na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech ocenění za nejlepší herecký výkon. Vedle herectví se věnuje studiu na Univerzitě Jana Ámose Komenského v Praze (obor sociální a masová komunikace), kde ho čekají bakalářské zkoušky. Ve volném čase rád hraje hokej a fotbal. Foto: Václav S. Sadílek / Photo : Václav S. Sadílek 16

17 interview Jiří Mádl : «Vivre dans la célébrité, c est vivre dans les extrêmes» Bien qu il n ait que 22 ans, il est depuis plusieurs années l une des plus grandes vedettes du cinéma tchèque et a derrière lui une carrière que plus d un artiste pourrait lui envier. Malgré son succès et sa popularité, Jiří Mádl reste modeste. C est ce que le Reporter bleu a pu vérifier de ses propres yeux en réalisant un entretien avec cet acteur plein d humour et de spontanéité lors de la première du conte L Enfer avec une princesse. Reporter bleu : Quels souvenirs gardezvous du tournage de L Enfer avec une princesse où vous avez joué le prince Jeroným? Jiří Mádl : «Pour moi cela a été jusqu à maintenant le tournage le plus agréable de ma vie. Avant, le réalisateur Šmídmajer m avait passé le DVD du film La Nuit américaine qui laissait transparaître une grande sérénité lors du tournage. Monsieur Šmídmajer voulait que le tournage de l Enfer avec une princesse se fasse de la même façon, et c est exactement ce qui s est produit. C était un beau tournage estival, calme et détendu. Mon collègue Roman Vojtek nous faisait sans cesse rire avec ses blagues, ce qui nous a valu à tous, lui compris, des remontrances à plusieurs reprises, mais cela rend les souvenirs de ce conte encore plus agréables.» Reporteur bleu : Avez-vous dans la vie réelle des points communs avec Jeroným? Jiří Mádl : «Je pense que nous avons en commun une certaine révolte. Pas que je sois un rebelle, mais la valeur la plus importante pour moi, c est la liberté. Jeroným montre clairement que personne ne lui dictera avec qui se marier, et je pense que c est quelque chose que moi aussi j arriverais à imposer, même si je vivais par exemple au Moyen-Âge.» Reporter bleu : Quels sont les films qui ont le plus marqué votre vie et votre carrière? Jiří Mádl : «Trois films ont été essentiels pour moi : le premier c était bien sûr Les Snowborders, puis il y a eu Le Bahut et Les enfants de la nuit. Ce sont Le Rock des gredins et L Enfer avec une princesse qui me laissent les souvenirs les plus nostalgiques. Ce sont des films pour lesquels je n ai pu m empêcher d avoir les larmes aux yeux à la fin du tournage.» Reporter bleu : Aimez-vous regarder vos films? Jiří Mádl : «Moi pas tellement, mais mon frère de onze ans les regarde en boucle. Il adore Le Rock des gredins et aime beaucoup Le Bahut, qui passent sans cesse chez nous. Parfois je m assois à côté de lui et je regarde un extrait, mais les voir en entier ou allumer moimême le lecteur, ça non. C est différent quand un film où je joue passe pour la première fois au cinéma. Dans ce cas je dois le voir trois ou quatre fois pour l apprécier pleinement.» Reporter bleu : Qu est-ce que vous voudriez être si vous n étiez pas acteur? Jiří Mádl: «Mon rêve numéro un était de devenir hockeyeur, puis, plus tard, scénariste ou écrivain car j ai toujours aimé écrire. Tout petit déjà j aimais beaucoup les films : à sept ans j ai commencé à regarder cassette sur cassette, et après les entraînements et les matchs nous allions avec les copains au cinéma et nous discutions des différents genres et tout ça. Quand nous ne pouvions pas regarder de films, nous écoutions de la musique. Je me doutais que je finirais dans le domaine artistique, et ça s est réalisé.» Reporte bleu : Quels sont vos projets maintenant? Jiří Mádl : «Maintenant je dois passer mes examens de fin d études. Cet été je tourne un conte pour Česká televize, et j envisage pour la suite de partir un certain temps aux États-Unis où je voudrais étudier la réalisation et l écriture scénaristique.» Reporter bleu : Comment ressentezvous la célébrité? Est-ce quelque chose d agréable ou préféreriez-vous vous en passer? Jiří Mádl : «Vivre dans la célébrité, c est vivre dans les extrêmes. Il y a des moments où les gens sont terriblement gentils avec vous juste parce que vous êtes connu et certaines choses vont incroyablement aisément. À d autres moments, c est tout le contraire. Au cours de ces cinq années je me suis habitué à ce que les gens me reconnaissent dans la rue et je prends ça comme un aspect de ma profession. Quand je me rends compte que la célébrité est en fait une récompense de mon travail, alors elle est tout à fait agréable.» PROFIL : Jiří Mádl est né le 23 octobre 1986 à České Budějovice. Il s est fait connaître des spectateurs grâce à la comédie pour adolescents Les Snowborders, qui l a immédiatement propulsé parmi les vedettes du cinéma. Depuis, il a tourné de nombreux films appréciés du public tels Comment dompter les crocodiles, Les Rafters, Le Rock des gredins, Le Bahut, Une famille tout ce qu il y a de normal, Bathory, L Enfer avec une princesse et le tout nouveau Attraper un milliardaire. Pour son rôle dans le film Les enfants de la nuit il a obtenu le prix du meilleur acteur au Festival international du film de Karlovy Vary, sa collègue Marta Issová ayant remporté celui de la meilleure actrice. En plus du cinéma, il se consacre à ses études à l Université Jan Ámos Komenský de Prague (en communication sociale et de masse) où l attendent ses examens de fin de licence. Dans ses temps libres il aime jouer au hockey et au football. Foto: J.Eyberger / Bio Illusion Photo : J.Eyberger / Bio Illusion 17

18 sociální odpovědnost Firma CHRPA pečuje o zeleň v Krnově Výroba dárkových předmětů, lehké montážní práce nebo údržba zeleně - tak pestrá je škála činností, kterými se zabývá CHRPA, sociální firma Slezské diakonie působící v Krnově. A právě posledně jmenovanou aktivitu - zahradnické práce a údržbu zeleně - nedávno podpořil Nadační fond Dalkia Česká republika. S pomocí nadačního příspěvku našli práci další tři občané se zdravotních postižením. Celkem CHRPA zaměstnává 14 lidí, z toho 11 handicapovaných. Společnost CHRPA vznikla loni v dubnu a nejprve se věnovala výrobě uměleckých předmětů ručně malovaného porcelánu, skla, hedvábí, šperků, tkaných koberců a podobně. V chráněné dílně jsme začínali se sedmi zaměstnanci, z nichž většina je nějakým způsobem handicapována. Chtěli jsme dokázat, že i postižení jsou schopni pracovat a vydělat si na sebe. Později jsme se z původních prostor přestěhovali do areálu Flemmichovy vily, ke kterému patří také skleník. Tehdy jsme se rozhodli, že se budeme zabývat i zahradními pracemi, říká Petr Světlík, zástupce firmy CHRPA. Pomocnou ruku nám podal nejen Úřad práce Krnov, ale hlavně Nadační fond Dalkia Česká republika. Díky jeho příspěvku jsme si pořídili malý traktor na sekání trávy, sekačku a křovinořezy a přijali další čtyři zaměstnance - zahradnici a tři pracovníky s lehčím mentálním postižením. Od letošního jara tak zaměstnanci CHRPY pečují o skleník a celý park kolem Flemmichovy vily, kde se pořádají nejrůznější výstavy, besedy, koncerty nebo letní kino. Kromě toho udržují zeleň v okolí Úřadu práce v Krnově a starají se o zahrady několika soukromníků. Ve skleníku pěstujeme letničky a balkónovky. Pak je prodáváme buď přímo u nás, nebo na krnovském náměstí. Do tří let bychom rádi přidali i prodej dřevin a skalniček, protože nikde v okolí tyto rostliny nejsou k sehnání a zahrádkáři pro ně musí jezdit do Polska. Co na to kmotra projektu Šárka Špringerová? Pan Světlík je velmi aktivní a energický muž, který dokáže svou vitalitou a pozitivním přístupem k práci zvládnout leckterou překážku. Letničky a další rostlinky ze skleníku firmy CHR- PA budou zdobit nejeden balkón (můj samozřejmě také) nebo např. okna krnovské radnice. Díky snaze pana Světlíka a podpoře Nadačního fondu Dalkia Česká republika našli pracovní uplatnění obtížně zaměstnatelní občané a obyvatelé Krnova mohou využívat zahradnických služeb, které jsou zejména v letním období tolik potřebné. Mým snem je jednou přijmout zahradního architekta a nabízet kompletní realizaci zahrad od návrhu přes výstavbu až po údržbu, prozrazuje Petr Světlík. Od založení Nadačního fondu Depuis la création de la Fondation nových pracovních míst nouveaux emplois 624 projektů projets retenus 18

19 L entreprise CHRPA prend soin des espaces verts de Krnov Fabrication d objets cadeaux, petits travaux de montage ou entretien des espaces verts c est le large éventail d activités de CHRPA, entreprise sociale de la Diaconie silésienne opérant à Krnov. Et c est justement la dernière activité citée les travaux de jardinage et l entretien des espaces verts qui a récemment été soutenue par la Fondation Dalkia Česká republika. Grâce à l aide financière de la Fondation, trois nouvelles personnes handicapées ont pu trouver du travail. CHRPA compte au total 14 employés, dont 11 handicapés. responsabilité sociale Quel est l avis de la marraine du projet Šárka Špringerová? «Monsieur Světlík est un homme très actif et énergique qui parvient à surmonter tous les obstacles grâce à sa vitalité et à son approche positive du travail. Les fleurs annuelles et autres plantes de la serre de l entreprise CHRPA orneront plus d un balcon (le mien aussi bien sûr) ou par exemple les fenêtres de la mairie de Krnov. Grâce aux efforts de Monsieur Světlík et au soutien de la Fondation Dalkia Česká republika des personnes difficilement «embauchables» ont pu trouver un emploi et les habitants de Krnov peuvent profiter des services de jardinage, tellement nécessaires notamment en été.» «La société CHRPA a été fondée en avril 2008 et elle s occupait à l origine de la fabrication d objets artistiques porcelaine, verre et soie peints à la main, bijoux, tapis tissés, etc. Dans notre atelier protégé nous avons débuté avec sept employés souffrant pour la plupart d une certaine forme de handicap. Nous voulions prouver que les personnes handicapées sont aussi capables de travailler et de gagner leur vie. Plus tard nous avons quitté nos premiers locaux pour nous installer sur le site de la villa Flemmich qui comprend aussi une serre. Nous avons alors décidé de nous consacrer aussi aux travaux de jardinage», raconte Petr Světlík, représentant de l entreprise CHRPA. «Nous avons été aidés non seulement par l Office du travail de Krnov, mais surtout par la Fondation Dalkia Česká republika. Grâce à sa contribution nous avons acheté un petit tracteur pour tondre le gazon, une faucheuse et des débroussailleuses et nous avons embauché quatre nouveaux employés un jardinier et trois travailleurs présentant un léger handicap mental.» Au printemps de cette année, les employés de CHRPA ont donc commencé à s occuper de la serre et de tout le parc entourant la villa Flemmich qui accueille divers concerts, expositions, discussions ou un cinéma en plein air. De plus, ils entretiennent les espaces verts aux alentours de l Office du travail de Krnov et s occupent des jardins de plusieurs particuliers. «Dans notre serre nous cultivons des fleurs annuelles et de balcon. Puis nous les vendons soit directement chez nous, soit sur la place de Krnov. Dans les trois ans qui viennent, nous aimerions ajouter la vente de plantes ligneuses et rupestres car on n en trouve nulle part dans les environs et les jardiniers doivent aller jusqu en Pologne pour en acheter. Mon rêve est d embaucher un jour un architecte paysagiste et de proposer la réalisation complète de jardins, de la conception à l entretien en passant par la construction», dévoile Petr Světlík. 19

20 sociální odpovědnost Kde Dalkia pomáhá? Skupina Dalkia v České republice si silně uvědomuje svou společenskou odpovědnost. Je partnerem řady společenských, kulturních a sportovních aktivit, finančními příspěvky nebo věcnými dary se podílí na nejrůznějších akcích, zkrátka žije životem obyvatel měst a krajů České republiky, v nichž působí. Jaké projekty či události Dalkia podpořila v uplynulých měsících? Nemocnici s poliklinikou Havířov Dalkia poskytla havířovské nemocnici část peněz potřebných na pořízení nového průtokového cytometru pro hematoonkologické centrum, které se zabývá léčbou rakoviny krve. Tento unikátní přístroj sloužící k rychlému stanovení diagnózy pacientů má nahradit cytometr stávající. Dalším příspěvkem se Dalkia podílí na zakoupení nových polohovacích lůžek a jiného vybavení. Nemocnice s poliklinikou v Havířově je jedním z významných zákazníků Dalkie. Naše společnost provozuje tepelné zařízení nemocnice a dodává jí teplo a chlad. veletrh MIPIM MIPIM je veletrh nemovitostí a investičních příležitostí, který se každoročně koná ve francouzském Cannes. Na letošním jubilejním 20. ročníku se Dalkia Česká republika opět prezentovala ve stánku města Ostravy jako jeden z jejích partnerů. Cílem regionů a měst, které se MIPIM účastní, je představit se zahraničním investorům a developerům jako atraktivní lokality pro investiční záměry. Prezentované firmy zase chtějí ukázat, že patří k silným hráčům na trhu. hokejový turnaj žáků v Přerově Dalkia Česká republika již potřetí podpořila turnaj v ledním hokeji pro žáky druhých tříd, který se konal 29. března v Přerově. Dalkia Cupu 2009 se zúčastnila družstva ze čtyř měst. Kromě domácího týmu HC ZUBR Přerov se na ledě představily celky HC Nový Jičín, Kometa Brno Úvoz a RI Okna Zlín. Vítězem skupiny A se suverénně stali domácí Zubři A, skupinu B vyhráli žáci B-týmu Komety Brno Úvoz. Dalkia Česká republika je od roku 2006 partnerem druholigového celku HC ZUBR Přerov. 20 knihu o Moravskoslezském kraji Knihu Moravskoslezský kraj připravila ACR Alfa, Agentura propagace ČR jako další z řady publikací o jednotlivých krajích naší země. Cílem těchto knih vydaných v rámci projektu Zachování kulturní hodnoty a národního dědictví ČR v EU je upozornit na známé i turisty dosud neobjevené kouty naší vlasti. Slavnostní křest knihy proběhl 21. května na nádvoří Slezskoostravského hradu v Ostravě pod záštitou předsedy Senátu Přemysla Sobotky. Dalkia doposud podpořila dvanáct ze čtrnácti publikací.

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 5. 2010 Bod pořadu jednání: Smlouva o partnerské spolupráci Zpracovala: odbor, oddělení: Ing. Miluše Charyparová odd.

Více

Název: Komplexní čísla zobrazení v rovině

Název: Komplexní čísla zobrazení v rovině Název: Komplexní čísla zobrazení v rovině Autor: Mgr. Jiří Bureš, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: 6. (4.

Více

Laurent Barrieux a François Leimgruber prezentovali hospodářské výsledky za rok 2005

Laurent Barrieux a François Leimgruber prezentovali hospodářské výsledky za rok 2005 5 / 2006 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava,

Více

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST VY_32_INOVACE_FJ_152 Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast:

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Název: Posloupnosti Autor: Mgr. Jiří Bureš, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: 5. (3. ročník vyššího gymnázia,

Více

Le droit des affaires (des sociétés)

Le droit des affaires (des sociétés) Le droit des affaires (des sociétés) Le droit commercial est traditionnellement considéré comme régissant le droit privé du commerce comprenant les activités de distribution et celles de production. Dans

Více

LA BELGIQUE MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

LA BELGIQUE MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 LA BELGIQUE Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Název: Le Nord et le Sud: les contrastes démographiques

Název: Le Nord et le Sud: les contrastes démographiques Název: Le Nord et le Sud: les contrastes démographiques Autor: RNDr. Marie Šantrůčková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: zeměpis Ročník: 4. a 6.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0229 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_126 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Anna Fekiačová

Více

Personnage principal du roman Bel-Ami vu par des différentes adaptations de théâtre Comparaison de deux versions, la tchèque et la française

Personnage principal du roman Bel-Ami vu par des différentes adaptations de théâtre Comparaison de deux versions, la tchèque et la française MASARYKOVA UNIVERZITA, FILOZOFICKA FAKULTA, USTAV ROMANSKÝCH JAZYKU A LITERATUR Personnage principal du roman Bel-Ami vu par des différentes adaptations de théâtre Comparaison de deux versions, la tchèque

Více

Souminulý čas Imparfait Test

Souminulý čas Imparfait Test VY_32_INOVACE_FJ_149 Souminulý čas Imparfait Test Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

Minulý čas složený Passé composé Pracovní list

Minulý čas složený Passé composé Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_145 Minulý čas složený Passé composé Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné

Více

PASSÉ COMPOSÉ MINULÝ ČAS SLOŽENÝ prezentace

PASSÉ COMPOSÉ MINULÝ ČAS SLOŽENÝ prezentace VY_32_INOVACE_FJ_144 PASSÉ COMPOSÉ MINULÝ ČAS SLOŽENÝ prezentace Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu

Více

Dialogue des cultures : interprétation, traduction

Dialogue des cultures : interprétation, traduction Colloque international Dialogue des cultures: interprétation, traduction organisé par l Institut de Traductologie Université Charles de Prague, en collaboration avec l association Gallica et l Union des

Více

Présent Přítomný čas Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová

Présent Přítomný čas Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová VY_32_INOVACE_FJ_142 Présent Přítomný čas Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_154 Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný PRACOVNÍ LIST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie:

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 4 2 1 3 7 5 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S8 LAN TV permet la mise sous tension et l arrêt

Více

Chapeau Dalkia Morava!

Chapeau Dalkia Morava! Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia Morava, Olterm&TD a AmpluServis Reporter Bleu, une revue de Dalkia en Moravie 2002 / červen / juin Dalkia Morava Podnikatel roku v Olomouci Dalkia

Více

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa 2 / 2004 duben avril Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini)

1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini) 1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini) Rod mužský le/l les Rod ženský la/l les Jednotné číslo V češtině rozlišujeme tři rody, ve francouzštině pouze

Více

PhDr. Jana Bros-Svobodová

PhDr. Jana Bros-Svobodová Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: PhDr. Jana Bros-Svobodová Konverzace Famille (Rodina) Pracovní list lze zařadit do hodin konverzace francouzského jazyka. Základem je poslechové

Více

Francouzský jazyk. Voyages IIIcestování

Francouzský jazyk. Voyages IIIcestování Francouzský jazyk Voyages IIIcestování III Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo

Více

Název: Fonction affine - révision

Název: Fonction affine - révision Název: Fonction aine - révision Autor: Mgr Hana Černá Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: a 4 ročník bilingvní sekce

Více

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_151 Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická

Více

Subjonctif Konjunktiv

Subjonctif Konjunktiv VY_32_INOVACE_FJ_157 Subjonctif Konjunktiv PRACOVNÍ LIST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy

Více

Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání.

Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. Kateřina Juřičková, Jitka Tůmová, 2015 ISBN 978-80-7481-148-7 Vydal NÚV, Praha 2015 Metodické komentáře

Více

REFERENCE: MTF4 CODIC:

REFERENCE: MTF4 CODIC: MARQUE: PROLINE REFERENCE: MTF4 CODIC: 3523551 MTF4 AVERTISSEMENTS Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre

Více

Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_FJ_141 Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 3.

Více

Immigration Logement. Logement - Location. Signifier que vous souhaitez louer un logement. Type de logement. un appartement Type de logement

Immigration Logement. Logement - Location. Signifier que vous souhaitez louer un logement. Type de logement. un appartement Type de logement - Location français Je voudrais louer. Signifier que vous souhaitez louer un logement une chambre un appartement un studio une maison individuelle une maison jumelée une maison mitoyenne Combien coûte

Více

Název: Etude de fonctions

Název: Etude de fonctions Název: Etude de fonctions Autor: Mgr. Jiří Bureš, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

Žádost o zápis narození Demande d enregistrement de la naissance (nécessaire pour l établissement de l acte de naissance tchèque)

Žádost o zápis narození Demande d enregistrement de la naissance (nécessaire pour l établissement de l acte de naissance tchèque) Žádost o zápis narození Demande d enregistrement de la naissance (nécessaire pour l établissement de l acte de naissance tchèque) do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brna, Brno-střed, podle

Více

Předmět: Francouzský jazyk

Předmět: Francouzský jazyk Předmět: Francouzský jazyk Charakteristika předmětu francouzský jazyk 2. stupeň Vyučovací předmět francouzský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Francouzský jazyk 9. ročník

Francouzský jazyk 9. ročník Francouzský jazyk 9. ročník evátá třída (Testovací klíč: GEXFTMOO) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 8 14 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním /

Více

Žádost o práci ve Francii

Žádost o práci ve Francii Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci ve Francii Po výběru vhodného pracovního místa z nabídky na trhu práce (databáze ANPE, APEC, OMI, personální agentury tisk, žluté stránky, EURES, aj.) je potřeba

Více

francouzština Jméno, příjmení, tituly:...

francouzština Jméno, příjmení, tituly:... francouzština Jméno, příjmení, tituly:... Datum:... Hodnocení: Písemná:... Ústní:... Cvičení:... Projekt:... Výsledek: Způsob vyhodnocení: Při vyhodnocení budou započteny jen správné odpovědi. Blok otázek

Více

Název: Suites récurrentes étude à l'aide d'une suite auxiliaire

Název: Suites récurrentes étude à l'aide d'une suite auxiliaire Název: Suites récurrentes étude à l'aide d'une suite auxiliaire Autor: Mgr. Jiří Bureš, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její

Více

Concordance de temps Souslednost časová

Concordance de temps Souslednost časová VY_32_INOVACE_FJ_160 Concordance de temps Souslednost časová PRACOVNÍ LIST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 06.12.2004 KOM(2004) 772 v konečném znění 2004/0269 (CNS). ZPRÁVA KOMISE RADĚ o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění

Více

Název: Décomposition thermique de l hydrogénocarbonate de sodium (bilan de matière)

Název: Décomposition thermique de l hydrogénocarbonate de sodium (bilan de matière) Výukové materiály Název: Décomposition thermique de l hydrogénocarbonate de sodium (bilan de matière) Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové

Více

Téma: Les boissons VY_32_INOVACE_292

Téma: Les boissons VY_32_INOVACE_292 Téma: Les boissons Autor: Číslo projektu: Mgr. Michaela Bašná CZ.1.07/1.5.00/34.1072 Ročník: 2. 3. Obor vzdělávání: Vzdělávací oblast: Tematický okruh: hotelnictví jazykové vzdělávání odborná slovní zásoba

Více

V Bruselu dne 10.12.2004 KOM(2004)794v konečném znění. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

V Bruselu dne 10.12.2004 KOM(2004)794v konečném znění. Návrh NAŘÍZENÍ RADY "A - "A - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.12.24 KOM(24)794v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního

Více

Présent Přítomný čas TEST

Présent Přítomný čas TEST VY_32_INOVACE_FJ_143 Présent Přítomný čas TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby Předmět:

Více

MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ

MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ LEÇON DEUX 2 MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ J aimerais bien vous présenter ma famille. Nous sommes une famille nombreuse. Nous avons une ferme dans les montagnes. Nous, ça veut dire mes parents,

Více

Název: Bilan de matière

Název: Bilan de matière Název: Bilan de matière Výukové materiály Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika Ročník:

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Paris Généralités, fonctions et liste des lieux et des monuments GÉNÉRALITÉS Consigne : Présentez les informations générales sur Paris : la

Více

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka.

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Produkty Podrobnosti Šití Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Akustické materiály Nabízíme řadu řešení pro odzvučení

Více

PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRO SPOLEČNOSTI AKTIVNĚ PODPORUJÍCÍ TECHNICKÉ

Více

DUM č. 15 v sadě. 3. Fj-1 Technika vyprávění

DUM č. 15 v sadě. 3. Fj-1 Technika vyprávění projekt GML Brno Docens DUM č. 15 v sadě 3. Fj-1 Technika vyprávění Autor: Thierry Saint-Arnoult Datum: 12.03.2014 Ročník: 3AF Anotace DUMu: Rozbor vyprávění snu. Analýza použití jednotlivých minulých

Více

Subjonctif Konjunktiv

Subjonctif Konjunktiv VY_32_INOVACE_FJ_158 Subjonctif Konjunktiv TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 08.10.2004 KOM(2004)644 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 527/2003, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých vín

Více

SOMMAIRE / OBSAH E Hospodářské noviny... 9

SOMMAIRE / OBSAH E Hospodářské noviny... 9 PAVILLON FRANCE AU SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE À BRNO / FRANCOUZSKÝ PAVILON NA MEZINÁRODNÍM STROJÍRENSKÉM VELETRHU V BRNĚ DOSSIER DE PRESSE / TISKOVÝ MATERIÁL Valable au 7 octobre

Více

Souminulý čas Imparfait Pracovní list

Souminulý čas Imparfait Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_148 Souminulý čas Imparfait Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy

Více

4 / 2006 červen juin. člen skupiny

4 / 2006 červen juin. člen skupiny 4 / 2006 červen juin Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

REPORTÉR. modrý. Dalkia Česká republika má nového akcionáře Nouvel actionnaire de Dalkia Česká republika str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. Dalkia Česká republika má nového akcionáře Nouvel actionnaire de Dalkia Česká republika str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2009 prosinec décembre

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2012 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2012 listopad novembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2012 listopad novembre Dalkia

Více

Vis autoperçeuse S-MD 03 Z

Vis autoperçeuse S-MD 03 Z is autoperçeuse Applications Fixation de tôles d acier profilées sur ossatures acier légères à moyennes Avantages Pointe auto perceuse rapide et robuste grâce à la technologie Racing Tip Acier électrozingué

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 6. Kmotři jsou nenahraditelnými pomocníky Nadačního fondu Dalkia Česká republika. 24. listopad 2008 den bezpečnosti práce

REPORTÉR. modrý. str./p. 6. Kmotři jsou nenahraditelnými pomocníky Nadačního fondu Dalkia Česká republika. 24. listopad 2008 den bezpečnosti práce modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Le quiz sur la France Êtes-vous forts en géographie de la France? 1. Complétez avec les mots proposés. montagne, mer, hexagone, océan Atlantique,

Více

ACIER INOXYDABLE UŠLECHTILÁ OCEL

ACIER INOXYDABLE UŠLECHTILÁ OCEL CIER INOXYDBLE UŠLECHTILÁ OCEL Solutions sur mesure en acier inoxydable Individuální řešení z ušlechtilé oceli Chez Wuppermann, nous vivons au quotidien notre passion de l acier pour répondre aux plus

Více

Mezikulturní komunikace: francouzština

Mezikulturní komunikace: francouzština Mezikulturní komunikace: francouzština Modelový test Celkem 76 bodů, 60 minut 1) Přeložte do češtiny. (20 bodů) Les Français adorent jouer avec leur langue : qu ils soient écrivains, hommes politiques,

Více

Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom

Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom - Ouverture français tchèque Monsieur le Président, Vážený pane prezidente, Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom Monsieur, Formel, destinataire

Více

DOSSIER DE PRESSE / TISKOVÝ MATERIÁL PAVILLON FRANCE AU SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE À BRNO

DOSSIER DE PRESSE / TISKOVÝ MATERIÁL PAVILLON FRANCE AU SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE À BRNO PAVILLON FRANCE AU SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE À BRNO / FRANCOUZSKÝ PAVILON NA MEZINÁRODNÍM STROJÍRENSKÉM VELETRHU V BRNĚ DOSSIER DE PRESSE / TISKOVÝ MATERIÁL Valable au 16 octobre

Více

REPORTÉR. modrý. Dalkia získala společnost NWR Energy Rachat de la société NWR Energy str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. Dalkia získala společnost NWR Energy Rachat de la société NWR Energy str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2010 březen mars Dalkia

Více

Tomáš Dvořáček, Yrieix Bletton. Audioacademyeu.eu, 2019 SKRIPTA K POSLECHOVÉMU KURZU

Tomáš Dvořáček, Yrieix Bletton. Audioacademyeu.eu, 2019 SKRIPTA K POSLECHOVÉMU KURZU Tomáš Dvořáček, Yrieix Bletton Audioacademyeu.eu, 2019 SKRIPTA K POSLECHOVÉMU KURZU Milí přátelé, před sebou máte skripta k poslechovému kurzu Francouzština do práce pro středně pokročilé v úrovni minimálně

Více

VENDRE prodat, prodávat

VENDRE prodat, prodávat impératif (rozkazovací způsob) finis finissons finissez skonči skončeme skončete VENDRE prodat, prodávat je vends tu vends il/elle vend présent (přítomný čas) prodávám prodáváš prodává passé composé (minulý

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2012 květen mai Franck

Více

Maîtrise d histoire et de pédagogie, Université Charles de Prague (2004)

Maîtrise d histoire et de pédagogie, Université Charles de Prague (2004) HNILICA Jiří jiri.hnilica@pedf.cuni.cz Département de l histoire et de la didactique de l histoire Faculté de Pédagogie de l Université Charles de Prague M. D. Rettigové 4, Praha 1 Sujets de recherche

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion. Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion. Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov 5 / 2005 říjen octobre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Název: Equations de droites 2

Název: Equations de droites 2 Název: Equations de droites 2 Autor: Mgr. Hana Černá Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: 3. a 4. ročník bilingvní

Více

VOYAGE ET LOGEMENT / CESTOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ

VOYAGE ET LOGEMENT / CESTOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 8LEÇON HUIT VOYAGE ET LOGEMENT / CESTOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ autobusové gare routière, f nádraží baterka lampe de poche, f batoh sac à dos, m celnice douane, f cena prix, m cesta voyage, m cestovat voyager cestovní

Více

Přihláška Motivační dopis

Přihláška Motivační dopis - Úvod Vážený pane, Formální, příjemce muž, jméno neznámé Vážená paní, Formální, příjemce žena, jméno neznámé Vážený pane / Vážená paní, Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé Monsieur, Madame, Madame,

Více

francouzština Jméno, příjmení, tituly:...

francouzština Jméno, příjmení, tituly:... francouzština Jméno, příjmení, tituly:................................................................................. Datum:.................................................................................................................

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2013 květen mai Laurent Barrieux

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2010 červen juin Dalkia

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Paris ville, administration Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2014 červenec juillet Biomasu

Více

Les modes d accueil collectif de la petite enfance en France. Céline Argenti-Dubourget, CAF des Bouches-du-Rhône

Les modes d accueil collectif de la petite enfance en France. Céline Argenti-Dubourget, CAF des Bouches-du-Rhône Les modes d accueil collectif de la petite enfance en France Céline Argenti-Dubourget, CAF des Bouches-du-Rhône Formy kolektivní nerodinné péče o děti do 6 let ve Francii Céline Argenti-Dubourget, CAF

Více

Název: La diversité des Etats nés après l'éclatement de la Yougoslavie et leurs relations problématiques.

Název: La diversité des Etats nés après l'éclatement de la Yougoslavie et leurs relations problématiques. Název: La diversité des Etats nés après l'éclatement de la Yougoslavie et leurs relations problématiques. Autor: RNDr. Marie Šantrůčková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět,

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_155 Podmiňovací způsob přítomný TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

str./p. 8-9 str./p. 12-15 str./p. 20-22

str./p. 8-9 str./p. 12-15 str./p. 20-22 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2011 květen mai Francouzský

Více

Syntakticko-stylistické problémy odborné francouzštiny v konfrontaci s èeštinou

Syntakticko-stylistické problémy odborné francouzštiny v konfrontaci s èeštinou Syntakticko-stylistické problémy odborné francouzštiny v konfrontaci s èeštinou Janka Priesolová* Odborný jazyk jako specializovaný jazykový subsystém obsahuje specifické rysy nejen lexikální, ale i gramatické

Více

PAVILLON FRANCE FRANCOUZSKÝ PAVILON MSV 2014, BRNO VIE DE LA CHAMBRE ZE ŽIVOTA KOMORY VIE DE LA CHAMBRE ZE ŽIVOTA KOMORY

PAVILLON FRANCE FRANCOUZSKÝ PAVILON MSV 2014, BRNO VIE DE LA CHAMBRE ZE ŽIVOTA KOMORY VIE DE LA CHAMBRE ZE ŽIVOTA KOMORY CHAMBREDECOMMERCE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÁ OBCHODNÍKOMORA DÉCEMBRE FÉVRIER PROSINEC ÚNOR 74 2014/15 WWW.CCFT-FCOK.CZ VIE DE LA CHAMBRE ZE ŽIVOTA KOMORY Beaujolais nouveau & Svatomartinské 20. 11.

Více

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR REPRISE DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE NÁVRAT ZAHRANIČNÍCH INVESTIC NA ČESKÝ TRH

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR REPRISE DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE NÁVRAT ZAHRANIČNÍCH INVESTIC NA ČESKÝ TRH ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE ACTUALITÉS AKTUALITY Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka.

Více

Žádost o práci v Lucembursku

Žádost o práci v Lucembursku Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci v Lucembursku Písemné podklady V Lucembursku není dán žádný všeobecně platný styl žádání o práci. Často hraje roli to, z jaké země podnik nebo firma pochází,

Více

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour I Nom de l activité : Défis Sciences et Mathématiques par le biais de la visioconférence

Více

Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků. Třída: 9.B Datum ověření: 14.9.2012

Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků. Třída: 9.B Datum ověření: 14.9.2012 Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne?

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Překlad Natálie Preslová (ukázka) 2 2: Koukni na něj. Co vidíš? 1: Muže na zemi. Klečí. 2: Třese se. 1: Možná je mu zima. 2: Možná. 1: Sklonil hlavu. 2: Stydí se. 1:

Více

K významu konektorù ve výuce francouzského odborného jazyka

K významu konektorù ve výuce francouzského odborného jazyka K významu konektorù ve výuce francouzského odborného jazyka Jana Kozmová* Konektory a jejich správné pou ití v obecném i odborném jazyce jsou pøedmìtem tzv. textové gramatiky (grammaire du texte). K porozumìní

Více

Cestování Ubytování. Ubytování - Hledání. Ubytování - Rezervace

Cestování Ubytování. Ubytování - Hledání. Ubytování - Rezervace - Hledání Kde můžu najít? Où puis-je trouver? Používá se k zeptání, jakým směrem se dostanete k vašemu ubytování... pokoj k pronájmu?... une chambre à louer?... hostel?... une auberge de jeunesse?... hotel?...

Více

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK»

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK» 1 / 2004 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Název: Kuželosečky Autor: Mgr. Jiří Bureš, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: 5. (3. ročník vyššího gymnázia,

Více

2 communiqués de presse de la CCFT (Le Pavillon France et le bilan des échanges commerciaux)

2 communiqués de presse de la CCFT (Le Pavillon France et le bilan des échanges commerciaux) Le Pavillon France au Salon International de la construction mécanique (MSV) a mis en valeur 18 exposants français, le 19 e étant la Chambre de commerce franco-tchèque (CCFT), l organisateur du Pavillon

Více

Lyon: České obchodní projekty odměněny zvláštní cenou poroty ve finále soutěže Vítězství Dalkie 2004

Lyon: České obchodní projekty odměněny zvláštní cenou poroty ve finále soutěže Vítězství Dalkie 2004 1 / 2005 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République Tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Název: Les républiques baltes, l'espace influencé par l'histoire mouvementée

Název: Les républiques baltes, l'espace influencé par l'histoire mouvementée Název: Les républiques baltes, l'espace influencé par l'histoire mouvementée Autor: RNDr. Marie Šantrůčková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: zeměpis,

Více

REPORTÉR. modrý. Národní muzeum nabízí návštěvníkům nevšední zážitky Le Musée national offre des expériences peu banales à ses visiteurs str./p.

REPORTÉR. modrý. Národní muzeum nabízí návštěvníkům nevšední zážitky Le Musée national offre des expériences peu banales à ses visiteurs str./p. modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2011 srpen aout ˆ Den

Více

Fête de la Saint-Venceslas / Svátého Václava

Fête de la Saint-Venceslas / Svátého Václava SOKOL DE PARIS Association Sportive et Culturelle Bulletin / Zpravodaj Sommaire / Obsah Fête de la Saint Venceslas Premier semestre au Sokol de Paris Cérémonies du souvenir Info Contacts Août 2015 N 75

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2013 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2013 listopad novembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2013 listopad novembre Slavnostní

Více