OSEVNÍ POSTUPY A AGROTECHNIKA ZELENINY Lednice Martin Koudela

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSEVNÍ POSTUPY A AGROTECHNIKA ZELENINY. 30. 10.2014 Lednice Martin Koudela"

Transkript

1 OSEVNÍ POSTUPY A AGROTECHNIKA ZELENINY Lednice Martin Koudela

2 CÍLE OSEVNÍHO POSTUPU Udržet a zlepšit přirozenou úrodnost půdy Zabránit půdní únavě a snížení výnosu Poskytnout rostlinám co nejlepší podmínky z hlediska: - výživy - zdravotního stavu - zaplevelení - včasné přípravy půdy a - včasného výsevu

3 UDRŽENÍ PŮDNÍ ÚRODNOSTI Zařazování víceletých jetelovin (pro 2-leté využití) => omezení důsledků nadměrného utužení půdy Zařazování jednoletých jetelovin (na zel. hnojení) Zařazování luskoobilných směsek a svazenky (udržení příznivé struktury zavlažovaných půd)

4 ZÁSADY PRO SESTAVOVÁNÍ OSEVNÍHO POSTUPU Zařazení plodin podle jejich nároků na organické hnojení Střídání plodin náročných na výživu s rostlinami nenáročnými Střídání plodin s ohledem na výskyt škodlivých činitelů Střídání plodin širokolistých s plodinami úzkolistými (regulace zaplevelení) Střídání plodin náročných na vláhu s plodinami méně náročnými

5 VYUŽITÍ ŽIVIN NÁROKY NA ORGANICKÉ HNOJENÍ Zelenina I. trati (nejlépe využijí živiny organických hnojiv) => polopozdní a pozdní košťáloviny, plodová zelenina, celer, pór Zelenina II. trati => salátové zeleniny, rané košťáloviny, ředkev, ředkvička, červená řepa, mrkev, petržel Zelenina III. trati => cibule, česnek Zelenina IV. trati - luskoviny

6 VYUŽITÍ ŽIVIN V širších osevních postupech vhodné do II. trati zařadit obiloviny Důležité vápnění! => před výsevem zeleniny 2. trati => před výsevem obilovin s podsevem víceletých pícnin nebo => k plodině před organickým hnojením

7 rozvoj patogenních hub (Fusarium, Phoma, Plasmodiophora brassicae, Alternaria, Sclerotinia) VÝSKYT ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ Jednostranný osevní postup oslabení: => poruchy přirozené biologické rovnováhy - žádoucích mikrobiálních procesů - mechanizmu příjmu a transportu živin hromadění toxických látek (půdní únava)

8 VÝSKYT ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ Jednostranný osevní postup => poruchy přirozené biologické rovnováhy => Rozvoj škůdců - košťálová zelenina (květilka zelná, třásněnka, krytonosec) - cibulová zelenina (květilka cibulová, houbomilka česneková, vrtalka pórová)

9 REGULACE ZAPLEVELENÍ Příčiny zaplevelení zelinářských půd: - zužování osevních postupů (omezování zastoupení víceletých pícnin, vhodných meziplodin ke krmným účelům a na zelené hnojení) - dlouhodobé meziporostní období - (bez rostlinného pokryvu) - chybná implementace principů minimálního zpracování půdy v praxi

10 REGULACE ZAPLEVELENÍ Velmi škodlivé silné zaplevelení v počátečních stádiích vývoje drobnosemenných druhů (cibule, mrkev, petržel) Méně problematické - u kultur pěstovaných ze sadby

11 REGULACE ZAPLEVELENÍ Likvidace plevelů: - důležité i pro bezproblémový provoz sklizňové techniky - omezení šíření chorob a škůdců (kokoška pastuší tobolka nádorovitost košťálovin) (starček obecný mozaika salátu) (husté zaplevelení rozvoj pochmurnatky mrkvové) X pokryv půdy plevely někdy příznivý vliv na rozvoj užitečných organismů (negativní vlivy však převládají)

12 HLEDISKO VLÁHOVÝCH POMĚRŮ Aktuální hlavně v sušších oblastech s nedostupnou závlahou Mělce kořenící zeleniny přímo závislé na zásobě půdní vláhy (podzimní špenát, salát k přezimování) Úplné odčerpání zásoby vody v půdě: - přezimovaný pór - ozimé směsky jako předplodiny pro celer

13 VZÁJEMNÁ SNÁŠELIVOST PLODIN Inhibiční vliv => fytotoxicky působící kořenové výměšky => rozkladné produkty zbytků předplodiny - krátkodobě působící inhibiční vliv glukosinolátů ze zapravených zbytků brukvovitých plodin na následně pěstované luskoviny, špenát, salát =>relativně snášenlivé zeleniny (celer, pór, širokoluský fazol) =>nesnášenlivé zeleniny z čeledí: - merlíkovité, brukvovité, tykvovité, dále petržel, mrkev a hrách

14 SUPRESIVNÍ SCHOPNOST PŮDY Schopnost některých půd blokovat rozvoj půdních patogenů - pěstování některých druhů dlouhodobě na stejném stanovišti (květák Bretaň ) Zúžený sled plodin obecně rizikový!!

15 PĚSTOVÁNÍ MEZIPLODIN Zachování půdní úrodnosti - zastínění půdy zvýšení biolog. aktivity půdy - udržení a zlepšení půdní struktury - zvýšení obsahu organických látek v půdě Potlačení růstu plevelů

16 PĚSTOVÁNÍ MEZIPLODIN Protierozní ochrana půdy Odčerpání a zábrana úniku Nmin do hlubších půdních horizontů a do spodních vod následně mineralizace organické hmoty postupné vracení živin do půdy V zelinářství nezastupitelné místo meziplodin Nepoužívat brukvovité!! fytosanitární důvody (vhodné meziplodiny svazenka, luskoobilné směsi, jednoleté jeteloviny)

17 VÍCENÁSOBNÉ VYUŽITÍ PŮDY BĚHEM ROKU 1. plodina Ředkvička, salát Salát Rané kedlubny Špenát 2. plodina Květák Rajčata Karotka Fazole 3. plodina Špenát (sklizeň na jaře) Polníček Endivie Salát, polníček

18 VÍCENÁSOBNÉ VYUŽITÍ PŮDY BĚHEM ROKU 1. plodina Špenát Kedlubny Ředkvička Ředkev 2. plodina Rajčata Celer Rajčata Rajčata 3. plodina Špenát (sklizeň na jaře) Špenát (sklizeň na jaře) Polníček Petržel (sklizeň na jaře)

19 PŘÍKLAD OSEVNÍHO POSTUPU Rok Zelenina 1. Rané brambory ++ Košťálovina 2. Karotka Špenát 3. Salát Rajčata Špenát (z podzimního výsevu) Pór + 5. Hrách Salát

20 PĚSTOVÁNÍ ZELENINY NA TRVALÉM STANOVIŠTI

21 VÝSADBA ZELENINOVÉ SADBY

22 OTUŽOVÁNÍ SADBY Postupné navykání rostlin, které byly pěstovány v téměř optimálních podmínkách na běžné klimatické podmínky (předpěstované sazenice jsou citlivé na změny teploty, změny půdní i vzdušné vlhkosti, na intenzivnější sluneční záření ) musí být postupné => v praxi zvyšováním větrání - zpočátku pouze odpolední hodiny, - později i během celého dne, v bezmrazém počasí i během noci

23 OTUŽOVÁNÍ SADBY - Rané odrůdy košťálových zelenin (pro výsadbu ve 2. pol. března 1. pol. dubna) - Rané odrůdy hlávkového salátu - Sazenice teplomilných druhů (rajče, paprika, lilek) => nehrozí riziko nízkých teplot, otužená sadba se ale lépe ujímá

24 PŘÍPRAVA PŮDY PRO VÝSADBU Podzimní hluboká orba se současným zapravením organických a minerálních Příprava půdy na jaře pro výsadbu (smykování, kultivování, vláčení, válení ) Znamenák naznačí se vzdálenost řad (spon čtvercový, obdélníkový) Mulčování povrchu půdy pro pěstování některých zelenin (černá PE fólie, netkaná textilie, sláma )

25 ORGANIZACE VÝSADBY ZELENINOVÉ SADBY Zajistit nepoškozenou sadbu (kořeny!) Výsadba v co nejkratším časovém intervalu => jednotný porost Možnost částečné nebo plné mechanizace výsadby Před transportem na pole nutná zálivka sadby (kořeny drží lépe pohromadě)

26 ORGANIZACE VÝSADBY ZELENINOVÉ SADBY Redukce listových (o 1/3) a kořenových (na délku 3 4 cm) částí před výsadbou u zeleniny se svazčitými kořeny (pór, cibule ze sadby, celer, ) => omezení výparu (redukce nadzemní části) => snadnější výsadba (redukce kořenů) Hloubka výsadby - po první listy salát mělce x rajčata hlouběji - kořeny z části stonku zahrnutého půdou

27 ORGANIZACE VÝSADBY ZELENINOVÉ SADBY Suchá půda vhodné zavlažit před výsadbou Na pozemku, který nebude zavlažován výsadba na vodu Podmračné počasí vhodné pro výsadbu Po výsadbě ideální je deštivé počasí (na větších plochách problematické zohlednit) Termín výsadby - hlávkový salát (2. polovina března) v teplejších oblastech - rané odrůdy košťálovin (po 20.březnu nejpozději koncem března začátkem dubna) - teplomilné zeleniny plodové (2. polovina května)

28 VÝSEVY ZELENINY

29 DRUHY ZELENINY PĚSTOVANÉ Z PŘÍMÉHO VÝSEVU - kořenové zeleniny (mimo celer) - cibulová zelenina - lusková zelenina - pozdnější odrůdy listové a košťálové zeleniny - rajčata k průmyslovému zpracování - okurky aj.

30 HLOUBKA VÝSEVU - aby bylo zajištěno spojení osiva s vlhkou vrstvou půdy - drobná semena (1 3 cm) - velká semena (2 5 cm) Hlubší výsev (lehké půdy, velká semena, hypogeické klíčení semen, při nebezpečí poškození porostů ptactvem)

31 ZPŮSOBY VÝSEVU - řádkový - špetkový - páskový - výsev do úzkých dvou-trojřádků - přesný výsev (pneumatický, mechanický) - výsev do hrůbků - výsev na záhon - tekutý výsev (hydrosev)

32 ODPLEVELOVÁNÍ MECHANICKÁ KULTIVACE - kartáčové plečky (do humózních půd s rovným povrchem) - pasivní plečky (s ochrannými plechy proti poškození rostlin) - šetří půdní vláhu, půdní strukturu, vyšší pracovní rychlost - rotační plečky - poškozují půdní strukturu vysýchání půdy, nižší pracovní rychlost

33 ODPLEVELOVÁNÍ Termické plečky => na velkých plochách (problematické ruční pletí) => narušení agroekosystému? (užitečné organismy na povrchu a v povrchové vrstvě půdy)

34 DALŠÍ PÉČE O POROSTY ZELENINY BĚHEM VEGETACE KYPŘENÍ PŮDY - odstranění půdního škraloupu - ničení plevelů (pasivní plečky) - přihrnutí půdy k rostlinám zlepšení stability (paprika) zlepšení jakosti (pór, řapíkatý celer) ZÁVLAHA OCHRANA PROTI CHOROBÁM A ŠKŮDCŮM

35 Množství slunečního záření Délka dne Teplota a vlhkost vzduchu Rychlost větru Půdní faktory - naplaveniny, jílovité půdy a půdy s vyšším obsahem organických látek => vyšší využitelná vodní kapacita x půdy písčité a utužené - vsakovací schopnost půdy

36 Vlastnosti rostlin (druh zeleniny, zapojení porostu, velikost, tvar a orientace listu, kořenový systém, vývojové stádium kultury ) Malé závlahové dávky u hluboko kořenících zelenin vytváří se mělký kořenový systém špatné kotvení Použitá pěstební technologie (kultivace, mulčování, zaplevelení, metoda zavlažování vrchní, spodní)

37 Dle úsudku pěstitele Technické pomůcky Tenzometry (písčité půdy) skleněné trubice v půdě jeden konec tlakoměr, druhý konec keramické těleso (propouští vodu, ale ne vzduch) při úbytku vláhy v půdě přechod vlhkosti z válce do půdy vznik záporné hodnoty ve válci (dosažení kritické hodnoty spuštění závlahy) Půdní bločky (na těžších půdách) v kořenové zóně, měří se el. odpor mezi bločky (závisí na vlhkosti) kritické hodnoty spuštění závlahy

38 STACIONÁRNÍ (stacionární proudnicové zavlažovače, mikropostřikovače) POHYBLIVÁ (pohyblivé pásové zavlažovače) SVRCHNÍ (postřik hadicí, stacionární proudnicové zavlažovače, pohyblivé pásové zavlažovače, mikropostřik) SPODNÍ (zaplavování brázd, kapková závlaha)

39 Výhody - Lze využít i slabší vodní zdroj - Nižší používané tlaky (úspora energie) - Velmi přesná regulace závlahového množství - Menší výskyt houbových chorob - Zavlažuje se jen zelenina (ne meziřadí a plevele) - Kultivační operace lze provádět i při závlaze - Lze uplatnit na všech typech půd při minimální erozi a vyplavování živin

40 Nevýhody - Vyšší počáteční investice - Nelze využít v protimrazové ochraně - Snadnější poškození rozvodů a kapkovačů (při kultivaci) - Vyšší nároky na čistotu vody

41 Dešťová (měkká, pozor na znečištění kyselé deště, nutnost budovat retenční nádrže) Povrchová (proměnlivá kvalita, nutno sledovat chemismus) - vodní toky - jezera, rybníky, nádrže Vodovodní (drahá) Studniční (často tvrdá, studená)

42 Zavlažování výsevů 2 cm (i méně) hluboko přeschnutí svrchní vrstvy mezerovité porosty Závlahová dávka 10 mm - doporučeno ihned po výsevu (jemná) Další dávka u zelenin s delší dobou vzcházení, nebo při chladnějším počasí Závlaha několik dnů před setím velkosemenné druhy zelenin

43 Zavlažování výsadeb Předpěstovaná sadba redukovaný kůlový kořen důležitá závlaha Otužení sadby před výsadbou sníží citlivost rostlin na nedostatek vláhy Vývoj rostlin a nasazování plodů Plodová zelenina (paprika, rajče) - Deficit H 2 O-plody nenarůstají, předčasně opadávají - kolísání půdní vlhkosti špatná distribuce Ca v rostlině fyziologické poruchy na plodech - praskání plodů

44 Zelí a kapusta hl. vyšší a rovnoměrná vlhkost půdy -jinak dřevnatí, menší vzrůst, vyšší riziko chorob - kruhárenské a skladovatelné zelí ukončení závlahy dní před sklizní (lepší vyzrávání, hlávky nepraskají) Květák - kritické období zakořeňování sadby, zakládání růžic - raný závlaha celé vegetační období - podzimní - v IX. omezení závlahy Kedlubna - max. vody v době intenzívního růstu hlízy - delší období sucha + vydatná závlaha = praskání

45 Salát hlávkový mělká kořenová soustava menší a častější závl. dávky - max. vody první 3 týdny po výsadbě-do zakrytí půdy - po vytvoření hlávek delší časové intervaly Špenát setý - přiměřená vlhkost během celého veg. období - max. nároky na vodu 3 4 týdny před sklizní

46 Mrkev a petržel kořenová - nejsou příliš náročné na vodu - závlaha v počáteční fázi vývoje urychluje vývin, zlepšuje kvalitu sklizně *Rané (2x v V. a VI.) *Pozdní (2x v VII. a VIII.) Celer bulvový - vyžaduje stále provlhčenou půdu - závlaha ještě v IX. Řdkvička - intenzivní růst, malá kořenová soustava - dobrá a vlhká půda - závlaha během celého vegetačního období

47 Okurky - Náročné na vodu, provzdušněnou půdu - Zavlažovat opatrně nepřevlhčit půdu!! - Vyšší nároky - kvetení a růst plodů - Citlivé na podchlazení nezavlažovat při nízkých teplotách nebo studenou vodou!! - V době nebezpečí výskytu plísně okurkové aby rostliny co nejrychleji oschly (spodní závlaha + vertikální vedení).

48 Zeleninová paprika - vyšší nároky výsadba, nasazování květů, tvorba plodů Rajčata - vyšší nároky po výsadbě, před začátkem kvetení, narůstání plodů

49 Cibule kuchyňská - vyšší nároky - na začátku vegetačního období (1 3 závlahové dávky) - Pozdější výsadba jen v případě většího sucha - Před sklizní NEZAVLAŽOVAT!! (jinak horší kvalita a skladovatelnost) - Častější závlaha přímé výsevy, semenačky, cibule pro konzervárenské účely Pór - Větší nároky než cibule kuchyňská Česnek kuchyňský Vlhká půda - jen od výsadby do začátku tvorby cibulí

50 Fazole, hrách, bob: - před kvetením - při nasazování lusků - při tvorbě prvých semen - Letní výsev vhodná zásobní závlaha.

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství Dagmar JANOVSKÁ, Jana KALINOVÁ a Anna MICHALOVÁ Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Zemědělská fakulta Jihočeské

Více

Nepotravinářské využití zemědělské půdy

Nepotravinářské využití zemědělské půdy Nepotravinářské využití zemědělské půdy V současné době se začíná celosvětově usilovně hledat náhrada za fosilní energetické zdroje, jejichž zásoby se v posledních letech rychle snižují. Nezbývá nic jiného,

Více

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Tomáš Litschmann Ivan Oukropec V rámci celkového trendu v pěstování speciálních plodin, spočívajícího v posunu k integrované produkci

Více

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním Jan Klír, Lada Kozlovská Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika vznikla za finanční podpory MZe

Více

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výrovy 2007 Metodika vznikla za finanční

Více

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška Zemědělské systémy I. zkouška Živočišná výroba 1. Druh a plemeno zvířat 2. Genové rezervy zvířat 3. Šlechtění zvířat 4. Plodnost 5. Domestikace a fylogenie 6. Etologie a welfare 7. Plemena 8. Současný

Více

Kapitola 13 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Kapitola 13 VEGETAČNÍ ÚPRAVY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 13 VEGETAČNÍ ÚPRAVY Schváleno: MD-OPK, č.j. 440/06-120-R/1 ze dne 3. 8. 2006 s účinností

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9. F. g.

Více

PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ

PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ MÁME RÁDI BRAMBORY KOLEKTIV AUTORŮ proč jsou brambory zdravé, jak je správně nakupovat

Více

Pěstování ovocných stromů a keřů

Pěstování ovocných stromů a keřů Pěstování ovocných stromů a keřů Vzdělávací texty Radim Lokoč, Miroslav Přasličák, Ondřej Dovala, Stanislav Kubesa 2013 www.hlucinsko.eu/ovoce Vzdělávací texty vychází v rámci projektu Ovocnářské vzdělávání

Více

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o pěstebních směsích. TERRA InfoPaper. 100% přírodní Pěstební směs pro vaši úrodu Jednoduché použití Žádné usazeniny

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o pěstebních směsích. TERRA InfoPaper. 100% přírodní Pěstební směs pro vaši úrodu Jednoduché použití Žádné usazeniny TERRA InfoPaper Všechno, co jste kdy chtěli vědět o pěstebních směsích 100% přírodní Pěstební směs pro vaši úrodu Jednoduché použití Žádné usazeniny Ne každá pěstební směs je vhodná pro pěstování rostlin

Více

Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD.

Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD. Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD. Kategorizace zemědělského území se provádí za účelem poskytování dotací a podpor, pro daňové účely, pro účely zemědělské statistiky,

Více

Pěstování vinné révy ve vvškách 400-500 m n. m

Pěstování vinné révy ve vvškách 400-500 m n. m Vážení čtenáři, předkládáme Vám stručný sylabus z přednášek Ing Kratochvíla. Tyto přednášky byly prosloveny již před delší dobou máme ale příslib, že Ing. Kratochvíl provede na jaře r. 2009 aktualizaci

Více

Metodika 5/09. Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a jetelovinotravních směsí

Metodika 5/09. Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a jetelovinotravních směsí Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. Troubsko Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko Metodika 5/09 Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4.

Více

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS.

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Antioxidační vlastnosti naklíčených semen Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Diplomová práce 2011/2012 ABSTRAKT Diplomová práce se v teoretické části zabývá charakteristikou a vlastnostmi luštěnin a olejnin.

Více

JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH?

JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH? JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH? 1 F.Hnilička, 2 L.Bláha, 3 L.Dotlačil 1 Česká zemědělská univerzita v Praze, FAPPZ, Kamýcká 129,

Více

Jařiny 2013. Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012. EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9)

Jařiny 2013. Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012. EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9) Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012 Jařiny 2013 EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9) Přijměte pozvání na IX. Velký polní den ve Všestarech u Hradce Králové, ve středu

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

Vztahy člověka a prostředí

Vztahy člověka a prostředí Vztahy člověka a prostředí Vývoj vztahů člověka a prostředí Vývoj člověka úzce souvisel se změnami probíhajícími v přírodě. Velké klimatické změny jako bylo střídání dob ledových a meziledových i výkyvy

Více

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně lesy Krkonošského národního parku a péče o ně Rosteme kolem vás Tato publikace byla vytvořena za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. www.sfzp.cz, www.mzp.cz (1) Sluneční paprsky (2) Ostrůvky kleče na Luční

Více

ČLOVĚK A OSTATNÍ ORGANIZMY

ČLOVĚK A OSTATNÍ ORGANIZMY Ústřední komise biologické olympiády BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2002/2003 37. ROČNÍK ČLOVĚK A OSTATNÍ ORGANIZMY přípravný text kategorie A, B Jiří HÁJEK Petr KOUTECKÝ Jiří LIBUS Jana LIŠKOVÁ Miroslav SRBA Vendula

Více

Zemědělský rok končí. říjen 2012 V ČÍSLE NAJDETE: NOVINKY NA TRHU

Zemědělský rok končí. říjen 2012 V ČÍSLE NAJDETE: NOVINKY NA TRHU říjen 2012 Zemědělský rok končí Vážení čtenáři, letošní druhý bulletin vychází v době kdy se uzavírá zemědělský rok. Můžeme trochu bilancovat i sezónu drobného hospodaření a místních potravin. Úspěchem

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2009 Obsah 1. Úvod...4 2. Významné směrnice EU týkající se ochrany vod...5 2.1. 2000/60/EHS

Více

NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015. ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách

NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015. ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015 ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015 ječmen jarní...3 pšenice jarní...6 oves setý...9 tritikale

Více

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT Ing. Alice Picková Ing. Jindřich Špička č. 92 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky

Více

Zásady pro použití plastových chráničů sadebního materiálu při zalesňování Antonín Jurásek

Zásady pro použití plastových chráničů sadebního materiálu při zalesňování Antonín Jurásek Zásady pro použití plastových chráničů sadebního materiálu při zalesňování Antonín Jurásek Úvod Pro ochranu sazenic listnatých dřevin při zalesňování je možné mimo klasických oplocenek používat i různé

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN JAKO OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE CULTIVATION AND UTILIZATION OF ENERGY CROPS AS RENEWABLE ENERGY SOURCE

PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN JAKO OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE CULTIVATION AND UTILIZATION OF ENERGY CROPS AS RENEWABLE ENERGY SOURCE PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN JAKO OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE CULTIVATION AND UTILIZATION OF ENERGY CROPS AS RENEWABLE ENERGY SOURCE Z. Strašil Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Abstract

Více