Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic"

Transkript

1 Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11, Kopřivnice,

2 Informace o vydavateli Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace Kopřivnice, Husova 1302/ VOŠ, SOŠ a SOU v Kopřivnici je příspěvková organizace s právní subjektivitou. Zřizovatelem je Moravskoslezský kraj dle 13a) odst. 3 a 13b) odst. 9 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. Škola patří mezi největší v Moravskoslezském kraji. V současnosti má více než žáků a zajišťuje výuku v devíti oborech středního vzdělání s výučním listem, v sedmi oborech středního vzdělání s maturitou (z toho šest oborů pro absolventy 9. tříd ZŠ a jeden obor nástavbového studia) a ve dvou oborech vyššího odborného vzdělání. Škola také nabízí další vzdělávání, jako je výuka autoškoly, rekvalifikační kurzy pro Úřad práce v Kopřivnici a další kurzy pro firmy či pro veřejnost. Nabídku vzdělávacích programů aktualizuje podle potřeb trhu práce a reaguje tak na měnící se podmínky ve společnosti a na požadavky sociálních partnerů.

3 Sborník výstupů z projektu Tvorba elektronických učebnic Bc. Ivana Čípová, Mgr. Bc. Roman Hodslavský, Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D., Mgr. Blanka Kozáková, Ing. Lenka Kulová, PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D., Ing. Pavla Kudělková, Ing. Jaromír Polášek, Ph.D., Ing. Jiří Sumbal, Mgr. Robert Šádek, Mgr. Zuzana Špačková, Mgr. Martin Vonášek Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, Vydání první. Vydáno s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, projekt reg. č. CZ.1.07/1.1.07/ Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česko (CC BY-NC-ND 3.0) Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, Husova 1302/11, Kopřivnice Stránka 1 z 44

4 OBSAH Úvod... 3 Učíme jinak s elektronickými informačními zdroji?... 4 Cloudové a on-line služby pro výuku ICT a informatiky... 9 Sociální rozměr Informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání Projekt Tvorba elektronických učebnic Exkurze v projektu Tvorba elektronických učebnic Anotace vytvořených elektronických učebnic Dotazníkové šetření Ukázky z vybraných učebnic Stránka 2 z 44

5 ÚVOD Mgr. Blanka Kozáková Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Projekt Tvorba elektronických učebnice reg. č. CZ.1.07/1.1.07/ v jehož rámci byl tento sborník vytvořen, byl financovaný z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt, který probíhal v období let byl vyústěním dlouhodobé a systematické práce pedagogických pracovníků střední odborné školy i středního odborného učiliště, kteří se zaměřují na rozvoj inovativních metod ve výuce. Největší přínos projektu spatřuji v ochotě sdílení výukových materiálů, které byly v tomto projektu vytvořeny, evaluovány učiteli a žáky a následně poskytnuty žákům a pedagogickým pracovníkům odborných středních škol Moravskoslezského kraje. Poděkování za přípravu zajímavého sborníku patří celému realizačnímu týmu projektu Tvorba elektronických učebnic. Než si představíme projekt a jednotlivé učebnice, nabízíme v úvodu sborníku zajímavé články k tématu elektronického vzdělávání. Stránka 3 z 44

6 UČÍME JINAK S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI? Learning with other electronic information sources? Magdalena Chmelařová Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě Abstrakt V příspěvku komparuji jednotlivé možnosti, které přináší změna výuky využíváním nejenom moderních výukových metod, ale také za využití informačních a komunikačních technologií (dále ICT). Zamýšlím se nad skutečností, že v České republice sice proběhla Státní informační politika ve vzdělávání a také že většina realizujících ESF projektů zajišťuje pro pedagogy škol všechny možné dostupné kurzy v oblasti ICT vzdělávání. Máme vedle klasických učebnic on-line a také off-line doplňkové elektronické studijní materiály v různých podobách pro žáky základních a středních škol, máme spuštěný Metodický portál DUM, ale statistiky ukazují, že ve srovnání s ostatními zeměmi se snižují znalosti a dovednosti našich žáků. Odpověď nám na to dává citace: Přestože jsme však urazili dlouhou cestu směrem k lepší práci s informacemi, dosud se nám nepodařilo udělat to samé s vědomostmi. [Bill Gates, Cesta před námi: jak inteligentní nástroje a tvůrci myšlenkových map posouvají informační demokracii do další fáze, Nevsweek, 25. ledna 2006] Klíčová slova Moderní výukové metody, ICT, on-line a off-line elektronické materiály, kompetence. Abstract Article compares the different option that brings change not only teaching the use of modern teaching methods, but also for the use of information and communication technologies (ICTs). Linger on the fact that while in the Czech Republic was the "State Information Policy in Education" and also that, implementing the majority of ESF projects for teachers, schools provides all kinds of available courses in ICT education. We have in addition to traditional textbooks online and off-line electronic supplementary study materials in various forms for elementary and secondary schools, we have launched Methodological portal DUM, but the statistics show, compared with other countries to reduce the knowledge and skills of our pupils. Keywords Modern teaching methods, ICT, On-line and off-line electronic materials, Competence. Meditování na úvod Globální síť internet, která je do roku 1993 převážně akademickou sítí, se mění. Od tohoto okamžiku až po dnešní dobu je internet zdrojem obchodování, zdrojem reklamy, komunikačních prostředků - je to informační, znalostní a publikační prostředí, ale také prostředí spamu, pornografie a jiných nežádoucích aktivit. 1 Bohužel na tyto aspekty někdy nejen my učitelé, ale také rodiče žáků často zapomínáme. Naši žáci surfují, seznamují se, komunikují, sdělují své osobní informace a fotografie, přepisují a opisují informace do svých prací, někdy bez správné citace a někdy ani my učitelé neumíme odhalit, že se jedná o plagiát. Tento 1 ČERNÁK, I., MAŠEK E. Základy elektronického vzdelávania. 1. vyd. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta., Str ISBN Stránka 4 z 44

7 problém nastal s rozvojem ICT. Žáci vždy opisovali, ale v dnešní době je to překopírování celého textu, internet jim také umožňuje objednat si napsání libovolné práce a právě toto se stává velkým problémem v českém školství. Prevence proti takovému typu opisování musí být už od základních škol. Proto je dobré, že vznikl portál Odevdej.cz dostupný na adrese kde si učitel může nechat prověřit originalitu odevzdané seminární práce. Další portál, který se netýká přímo výuky, ale usnadní učitelům práci v chaotickém světě internetu, je portál Infogram (podpora informační gramotnosti), který obsahuje hodně zajímavých informací a najdete ho na adrese Občas i já tam najdu novinky, naposled novou citační normu a nějaké zajímavosti z moderní výuky. Nesmím také zapomenout na ještě jeden kvalitní portál, který mě potěšil, protože dnes učím textové editory podle pravidel, které jsou tam publikovány. Určitě si každý vzpomene, jak lektoři (na začátku také já), kteří učili zájemce psát texty v textových editorech, neustále zdůrazňovali, že musí být dodržena typografická pravidla (ne vždy jsme všichni je učili stejně ). Tento problém ukončilo publikování informací na portálu Internetová jazyková příručka (Ústav pro jazyk český) na adrese protože v odkazu Zalomení řádků a nevhodné výrazy na jejich konci zájemce najde přesný postup, jak má vypadat elektronický dokument. Probíhají změny ve výuce ve školách, využívají se moderní ICT jako podpora výuky, vznikají výukové portály, ale výsledky ze statistických hodnocení úrovně znalostí žáků a studentů v mezinárodním měřítku nejsou pro Českou republiku příznivé. Pořád čteme, že se úroveň našich žáků a studentů rok od roku zhoršuje. Přesto, že většina škol publikuje, že změnila tradiční výuku na moderní 2, na hodně školách vznikají výukové portály, jako výstupy projektů ESF, je také dostatek elektronických studijních opor a kurzů, máme spuštěn DUM, tak bohužel musím konstatovat, že toto všechno nestačí pro to, aby naši žáci a studenti zlepšovali své znalosti a dovednosti a tím měli lepší výsledky v mezinárodním měřítku. Proto si musíme přiznat, že je před námi dlouhá cesta, kdy budeme muset propracovat změny v moderním pojetí výuky tak, aby žáci uspěli v mezinárodním srovnání, a budeme muset nabídnout učitelům kvalitní elektronické výukové materiály, které jim usnadní výuku a zkvalitní nejenom jejich přípravu na výuku, ale také celý výukový proces. Elektronické studijní materiály Dnešní učitel má dostatek aplikací, který mu umožní vytvořit kvalitní elektronický studijní materiál. Pokud bude chtít učitel využívat technologie charakteristické pro Web 2.0 (wiki, sociální sítě, blogy, sdílení dokumentů, sdílení videí, fotografií atd.) jako podporu výuky, pak doporučuji prostudovat a naučit se níže uvedené aplikace. Na internetu najdeme hodně článků vysvětlujících, co tento pojem znamená. Já vyjdu z toho, že pojem Web 2.0 začal s konferenčním brainstormingem mezi O'Reilly a MediaLive International (pak následovala konference atd.). Moje původní profese je matematik analytik, programovala jsem aplikace, tak vím, že vždy něco starého už nefunkčního končí a něco nového se objevuje. Toto se vždy promítlo do názvu a také do celkového vývojového prostředí aplikací, ve kterých jsme programovali, tak tomu pojmu ani nepřikládám takový význam, prostě změny v technologiích přinesly nové možnosti jak publikovat v globálních sítích. A další novinky přináší nová orientace 2 Doc. Rýdl razí termín inovativní škola, škola, která je nakloněna změnám Stránka 5 z 44

8 a fáze webu a jeho možností, pojem pro tuto změnu Web 3.0 (umělá inteligence webů, přístup přes jakékoliv mobilní zařízení, kvalitnější video, 3D atd.) Tvoříme textové, tabulkové a prezenční elektronické materiály Jsou to aplikace, které dnes umí využívat skoro každý učitel, který má na výběr mezi různými kancelářskými aplikacemi. Pokusím se je komparovat po stránce výhod a nevýhod, kde důležitým kritériem u mě bude cena, protože školy každým rokem dostávají méně peněz na provoz a peníze, které se ušetří za nákup licencí, se pak mohou investovat do nákupu moderních technických zařízení do laboratoří. 1. Kancelářské aplikace od firmy Microsoft Office a) Nevýhody: komerční aplikace, a to znamená finanční zátěž pro školy, i když firma poskytuje výhodné licenční podmínky pro školy; pro učitele (netýká se to učitelů informatiky) znamenají přechody na vyšší verze aplikace znovu se nechat proškolit, protože to co se už naučil, těžko hledá na stejném místě v nové verzi. b) Výhody: bezplatná služba Office Web Apps (např. šablony); bezplatná služba pro sdílení a spolupráci SkyDrive; jednoduché ovládání. 2. Kancelářské aplikace OpenOffice (nově Apache OpenOffice) a) Nevýhody: zase pro učitele přechod na novou verzi. b) Výhody: zdarma, škola za licence ušetří a může nakoupit technické pomůcky; otevřený kód; jednoduché ovládání. 3. Portál Google a jeho Dokumenty a) Nevýhody: žádné, protože učitel pořád se pohybuje ve stejném prostředí a nepostřehne změny aplikací. b) Výhody: zdarma; přístup odkudkoli; sdílení dokumentů; čtení dokumentu a tisk z mobilu; bezplatná možnost elektronického zpracování a vyhodnocení dotazníkového šetření vytváření formulářů, publikování na webu, automatické vyhodnocení odpovědi do tabulky, která je spojená s daným průzkumem a automatické generování grafů. Elektronické zpracování a vyhodnocení dotazníkového šetření, pro školy také zdarma poskytuje free učet na portálu ale bezplatná služba je poskytována pro omezený počet odpovědí (vidíme pouze prvních 100 dotazníků). Dostanete se také k výsledkům, ale nemůžete je exportovat do PDF. Je to výhodné pro výuku žáků a studentů, protože se zase mají možnost seznámit s tím, jak tvořit otázky, jaký je rozdíl mezi uzavřenými a otevřenými otázkami apod. Další aplikace pro tvorbu elektronických studijních materiálů představím na portálu školicího střediska, kde si můžete studijní materiály stáhnout a podle nich můžete tvořit. E-portál školicího střediska IC/012 na MGO v Opavě Jsem ráda, že mohu v tomto příspěvku kolegy také seznámit s výstupy projektu ESF s názvem ICeMSK IC/012 školí s ICT. Toto školicí středisko je na Mendelově gymnáziu v Opavě, má dlouhodobé zkušenosti se školením pedagogů, má vyškolený lektorský tým na novinky v oblasti zavádění ICT do výuky a pořád má nadšence, kteří píšou a realizují projekty. Veškeré výstupy projektu jsou k dispozici na adrese Stránka 6 z 44

9 a přístup do všech kurzů je pod přístupem hosta s klíčem mgo_esf. Projekt byl rozdělen do jednotlivých modulů, které obsahují své kurzy. Každý kurz má pro podporu výuky elektronickou studijní oporu, dále obsahuje další informační zdroje a příklady dobré praxe. Názvy kurzů přesně mapují, co je jejich obsahem, takže publikuji jenom jejich seznam a věřím, že si každý najde ten studijní materiál, který mu pak pomůže při tvorbě vlastního elektronického materiálu. Protože kurzy byly zaměřeny hlavně na distanční formu výuky, tak se pod přístupem hosta dostanete jenom k studijním materiálům, jednotlivé činnosti nejsou pro tento přístup k dispozici. 1. Modul č. 1 Učíme s ICT (kurzy: Učíme jinak s ICT; Měřící souprava Pasco ve výuce; Humanitní předměty s ICT; Přírodovědné předměty s ICT; Projektové vyučování a software). 2. Modul č. 2 Novinky v oblasti ICT (kurzy: Tvorba multimediálních prezentací; Začínáme s videokonferenčními přenosy; Digitální technologie ve škole). 3. Modul č. 3 Eportály škol a evaluace (E-learning a možnosti aplikace Moodle; Evaluace v aplikaci HotPotatoes). Moderní interaktivní učebnice, interaktivní výukové objekty na internetu Tyto moderní výukové prvky si školy kupují nebo vznikají na školách, které realizují projekty ESF. Někteří učitelé je publikují na Metodickém portálu DUM. Všechny definice, které se snaží popsat interaktivní výuku, se dají shrnout: je to kreativnější forma výuky; žáci a studenti nejsou mimo, ale aktivně se zapojují do výuky; zvyšuje se motivace k samostudiu. Proč ale naši žáci a studenti více času tráví na sociálních sítích nebo hraním her, sledováním filmů a posloucháním hudby, místo aby surfovali po výukových portálech, kde si budou moci to, co se naučili teoreticky, vyzkoušet a tak lépe pochopit provázanost teorie s praxí, portály jim umožní vyzkoušet si pokusy. Na to neumím odpovědět, ale všimla jsem si, že někteří učitelé si je chtějí přitáhnout přes sociální sítě, které se začínají objevovat jako nová možnost podpory výuky. I já jsem si tam před rokem udělala přístup a chci takto začít výuku programování. Ale jsem v začátku, mám jenom ten přístup. Závěr Mít svět na dlani přes internet nám přináší výhody a také nevýhody. Najdeme tady informace na jakékoliv téma, máme k dispozici dobré jednoduché vyhledávače, ale je těžké rozpoznat přesné a spolehlivé zdroje. Obecně můžeme říci, že stránky škol a státních organizací jsou spolehlivější než některé portály, kde není ověřována pravdivost publikování informací. Já se držím této zásady když využívám zdrojů na internetu, tak vyžaduji, aby u článků byl publikován také autor, jeho organizační příslušnost, dále datum publikování, kontraktní informace a také nějaké zvolené ukazatele kvality informace, například zda dokument obsahuje souhrnné nebo hodnotící informace. Informační a komunikační technologie neznamenají pro mě pouze profesi, je to moje odbornost, ale také koníček, baví mě školit v novinkách zavádění ICT do výuky. V současné době připravuji projekt a školení na přípravu učitelů na státní maturitu z Informatiky a výpočetní techniky, stále přemýšlím, čím oživit výuku, tvořím nové elektronické materiály pro výuku, připravuji elektronické netradiční cvičení, křížovky, Stránka 7 z 44

10 testy, interaktivní výukové objekty, poskytuji studentům a také frekventantům kurzů on-line podporu. Když se tak zamyslím, tak já sama si nejraději zvyšuji svoji odbornost zakoupením klasické odborné knihy, ve které si potrhuji a dopisuji svoje postřehy a tato kniha se pak stává podkladem pro moje další odborné působení ve výuce. Poslední odborná kniha, která mě zaujala má název Myšlenkové mapy v byznysu od Tony Buzana, doporučuji přečíst, stojí za to. Možná stojí za to se zamyslet, zda i naši žáci a studenti také nepotřebují nějakou kvalitní učebnici do předmětů, které se učí na školách. Je jedno zda budou klasické, elektronické či interaktivní, ale musí je oslovit a zaujmout tak, že si najdou čas je přečíst, někteří stejně jako já i psát si do nich své poznámky. Literatura [1] Digital Agenda for Europe: Communication from the Commission [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/documents/digital-agendacommunication-en.pdf>. [2] CHMELAŘOVÁ, M. KOLIBA, F. Dimenze užívání internetu a jeho služeb ve světle výzkumu sociální reality v česko-polském příhraničí po vstupu do Evropské unie. In Analýzy sociální reality česko-polského příhraničí po vstupu do Evropské unie. Opava. KOLIBOVÁ, H., a kol. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2011, s ISBN [3] KÚTNA, A. Internet a člověk. Disputationes scientificae Universitatis Catholica in Ružomberok, 2004 roč. 4, č. 1 str ISSN [4] ČERNÁK, I., MAŠEK, E. Základy elektronického vzdelávania. 1. vyd. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta., ISBN Stránka 8 z 44

11 CLOUDOVÉ A ON-LINE SLUŽBY PRO VÝUKU ICT A INFORMATIKY Ondřej Neumajer Článek popisuje příklady on-line cloudových aplikací využitelných v informatických předmětech jako náhrada za tradiční desktopové aplikace, nainstalované na osobní počítač. Cloud computing, zkráceně cloud, je moderní model používání počítačových technologií, který je možné a mnohdy i výhodné využívat i ve školách. Z hlediska vlivu na práci učitelů, lze za hlavní výhody cloudových aplikací ve škole považovat odstranění nutnosti cokoli lokálně instalovat a přístup žáků k aplikacím a datům z jakéhokoli počítače, tabletu či chytrého telefonu, blíže viz článek Rozvažte ICT koordinátorům ruce aneb cloud computing. Článek se nesnaží předložit aktuální komplexní přehled on-line služeb tohoto charakteru, spíše se jedná o ochutnávku zdarma dostupných možností letem světem Internetem, které jsou díky živelnému vývoji den ode dne pro uživatele lákavější. Permanentní zlepšování a změny parametrů (zvětšování kapacity úložišť, přidávání funkcí, provazování se sociálními sítěmi atp.) on-line služeb odsuzuje jakoukoli snahu o komplexní přehled předem za nesplnitelnou nebo rychle neaktuální. Disky a úložiště Jedním z nejčastějších způsobů, jak využívat současně větší množství ICT zařízení (nejčastěji pevný počítač, notebook, tablet a chytrý telefon) a mít ze všech přístup ke stejným datům, je využití některého z on-line úložišť. Těch celosvětových je k dispozici hned několik, a již v základní výbavě nabízejí dříve netušené velikosti datového prostoru spolu se slušnou garancí kvality přístupu, a to již v základní, neplacené verzi. K datům se dostáváte prostřednictvím webového prohlížeče nebo si můžete stáhnout klientskou instalaci programu, který správu souborů zajišťuje. Rozdíl je v tom, pro které platformy daný klient oficiálně existuje (Windows, Mac, Android, IOS atp.). Mezi nejznámější patří úložiště Dropbox. Ve standardu nabízí 2 GB prostoru pro vaše data, ale ten lze díky různým akcím zdarma zvyšovat. Od velkých nadnárodních IT firem se nabízí Microsoft SkyDrive či Google Drive. První nabízí dle deklarací 25 GB (v mém SkyDrive se zobrazuje pouze 7 GB kapacita), druhý má nyní nabízenou kapacitu 5 GB. Výhodou těchto úložišť oproti další konkurenci (z větších úložišť např. 5 GB SygarSync či Box) je pak fakt, že jsou součástí velkého balíku provázaných služeb jako jsou např. on-line aplikace textového a tabulkového editoru, prezentací či fotografií. A samozřejmě ových služeb. Každé úložiště má svá specifika, které je vhodné před definitivním rozhodnutím o volbě toho nejvhodnějšího prostudovat. Např. v Google Drive se dokumenty uložené v interním formátu nezapočítávají do diskové kvóty uživatele. Samozřejmě u všech úložišť platí, že za další datový prostor je možné si připlatit. Další výhodou nabídky největších hráčů jako je Google či Microsoft jsou pak speciální balíky služeb pro školy (např. Microsoft Office 365 či Google Apps for Education), které mají specifické vlastnosti uzpůsobené školským potřebám. Jednou z těch nejsympatičtějších je jejich cena pro školy zdarma! Stránka 9 z 44

12 Grafické editory a úprava fotografií Počítačová grafika patří k důležitým oblastem zájmu učitelů informatiky a cloudové služby jim v tom jdou naproti. Tradiční rozdělení editorů mezi rastrové a vektorové v tomto článku zanedbáme. Některé editory nenabízejí nástroje jako jsou štětec, tužka, či geometrické obrazce, zato se specializují na zpracování fotografií, které je dnes až neuvěřitelně jednoduché, pohodlné a rychlé. Za velkou výhodu považuji, že všechny editory lze spustit bez jakékoli registrace, v podstatě na jedno kliknutí. Nejznámějším on-line editorem je dle deklarací jeho provozovatele, společnosti Autodesk, editor Pixlr. Jedná se o balík několika on-line nástrojů, mezi kterými se přímo k digitální grafice váže grafický editor Pixlr Editor a editor pro zpracování a úpravu fotografií Pixlr Express. Pixlr je v češtině a díky technologii Flash je až neskutečně rychlý (ale zároveň jej nespustíte na ipadu a iphonu). Na první pohled nezapře podobnost s Adobe Photoshopem, nabízí toho vskutku hodně. Zcela jistě více, nežli je v hodinách ICT běžně na základních školách z hlediska časové dotace možné probrat. Namátkou: retušování, masky, vrstvy, filtry, historie úprav atp. Podporuje formáty jpg, png, bmp, gif a vlastní pxd nebo je možné výsledek rovnou nahrát na jinou on-line službu jako Flickr, Picasu či Facebook. Dlouholetý vůdce trhu grafického zpracování Adobe nabízí Adobe Photoshop Express Editor. Po registraci si je možné vytvářet vlastní on-line foto alba s kapacitou až 2 GB a nahrávat fotografie ve formátu jpg. Upravené fotografie je možné zveřejnit na nabízené adrese (URL). Pokročilé editování a úpravy jsou dostupné i bez registrace. Uživatelské rozhraní je bohužel pouze v angličtině, použita je technologie Flash. Sumo Paint je pokročilý bitmapový editor, který podporuje práci s vrstvami, efekty, úpravy barev, více otevřených souborů a obsahuje poměrně širokou nabídku nástrojů nikoli nepodobnou Photoshopu. Lze jej přepnout do češtiny, bohužel vzhledem k volbě špatného fontu se nezobrazují některé znaky korektně. České texty ale je možné do obrázků vkládat správně. Při ukládání nabízí formáty png, jpg a interní sumo. Subjektivně mi přišlo, že zpracování některých akcí trvalo o chvilku déle, resp. reakce počítače nedávaly vědět, že počítač je momentálně zaneprázdněn, což je z hlediska uživatelského komfortu trochu nepohodlné. Po registraci je dostupné úložiště pro vaše obrázky, ty je možné veřejně sdílet a nechat komentovat. Stránka 10 z 44

13 Ilustrace 1: On-line editor Sumo Paint Uživatelé sociální sítě Google+ mohou využívat Picasa Web Albums a pomocí nenápadného tlačítka Upravit fotku v levém horním rohu mohou fotografie editovat. Spustí se samostatný editor, který je nástupcem Googlem dříve zakoupené aplikace Picnic. Kromě standardních funkcí umožňuje Google sociální síť označovat obličeje osob, což má mnohé další využití. Tento editor fotografií je ale dostupný pouze pro registrované uživatele balíku Google aplikací. Stránka 11 z 44

14 Ilustrace 2: Editor fotografií v sociální síti Google+ Kategorie on-line grafických editorů je na webu zastoupena opravdu hojně. Z dalších můžeme využít například Online editor Splashup, kompletně český Online Web Photo Editor, rastrový Phoenix Image Editor nebo vektorový Raven Vector Editor. Zájemcům doporučuji článek Online grafické editory od Jiřího Kysely, který se zabývá srovnáním několika rastrových i vektorových editorů a pak jeho pokračování Online grafické editory díl druhý: foto editory, který popisuje aplikace pro zpracování fotografií. Stránka 12 z 44

15 Operační systémy Operační systémy a jejich základní funkce jsou jako učivo předepsané Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání ve vzdělávacím oboru ICT. Autoři v době vzniku RVP jistě netušili, že operační systém může být také něco, co se ovládá prostřednictvím internetového prohlížeče a fakticky běží na počítači někde v cloudu. Právě takto vypadají operační systémy on-line. Je až s podivem, jak velké množství jich je k dispozici. Bohužel, k jejich vyzkoušení je často potřeba registrace, někde je možné se přihlásit přes facebookový či googlovský účet. Bez registrace je možné vyzkoušet např. SilveOS, který je založen na technologii Silverlight nebo Online Operating System (jméno a heslo: demo). Ilustrace 3: On-line operační systém SilveOS, který nezapře inspiraci v Microsoft Windows 7 Většina on-line operačních systémů nabízí mezi základními funkcemi editor textů, přehrávač multimédií, internetový prohlížeč a často možnost připojit se k dalším internetovým službám (Facebook, Google dokumenty atp.) a pracovat s daty, která tam máte uložená. Často můžete vyzkoušet i některé počítačové hry, z hlediska výuky je ale důležitější možnost nastavování parametrů systému nebo práce se soubory. Některé vypadají jako jejich etablované předlohy v podobě operačních systémů společnosti Microsoft, na některé je možné se připojit i z chytrého telefonu či tabletu. Problém mnohých z těchto systémů je ale jejich pomalá reakce na uživatelovy příkazy. Kdo někdy ovládal nějaký program přes vzdálenou plochu ví, o čem píši. Předpokládám, že pokud by se na jeden konkrétní on-line OS připojila celá třída žáků, na rychlosti odezvy by to bylo poznat. Stránka 13 z 44

16 Ilustrace 4: Online Operating System zase připomíná Windows XP Mezi příklady dalších OS patří Glide OS nebo Cloudo. Krátké recenze je možné dohledat v článku na Živě Online OS - vše v jednom prohlížeči nebo na Technetu Řešení pro ty, co nenávidí Windows. Zkuste operační systémy on-line. Kancelářské balíky Nekonečný flame war se na mnoha diskuzních fórech vede o tom, zda má být výuka základů práce s textem a tabulkami řešena proprietárním softwarem Microsoft Office nebo open-sourcovým multiplatformním balíkem OpenOffice.org, nově Apache OpenOffice, resp. LibreOffice. Do tohoto sporu bude stále častěji vstupovat myšlenka výuky základních dovedností známých z kancelářských programů prostřednictvím cloudových aplikací, která se postupně proměňuje ve školách v realitu. Hlavní zásluhu na tom jistě mají především dva on-line balíky Dokumenty Google a Microsoft Office 365. Balík aplikací od Google nabízí z hlavních kategorií programů především propracované aplikace Dokumenty, Tabulky, Prezentace a Kresby, navíc nabízí i Formuláře pro zpracování anket. Pro školy je zdarma a většině učitelů ICT jej netřeba blíže představovat. Mezi hlavní výhody patří provázanost s dalšími službami Google, propracované sdílení dat a speciální nabídka komplexního balíku služeb Google Apps for Education upravená pro školy. Stránka 14 z 44

17 Microsoft Office 365 je taktéž kvalitní specializovaný produkt pro školy, jehož hlavní výhoda spočívá v návaznosti na aplikace desktopového balíku Microsoft Office Jak uvádí portál Moderní učitel, Microsoft poskytne školám zdarma cloudové technologie Office 365 pro moderní práci i výuku. Uživatelům stávajícího Microsoft budou migrovány všechny školní uživatelské účty. Kromě webových aplikací Word, PowerPoint, Excel a OneNote je součástí balíku také množství doplňkových služeb. Microsoft sází v oblasti vzdělávání zejména na OneNote, který je velmi povedeným moderním poznámkovým blokem vhodným pro sdílení. Ilustrace 5 může pomoci určit úroveň pokročilosti aplikace je na ní vidět pás karet (Ribbon) Domů, který se od toho v desktopovém Wordu liší na první pohled relativně málo. Ilustrace 5: On-line editor Microsoft Word Web App, pomocí kterého je možné vytvářet textové dokumenty podobně, jako v desktopovém Microsoft Word Oba balíky nadnárodních firem je možné pomocí doplňků a desktopových aplikací provázat s on-line úložištěm, takže se například není nutné pro přístup k souborům přihlašovat. Neoprávněně ve stínu IT gigantů zůstávají aplikace dalších společností. Svými kvalitami je obecně známa Zoho Office, která toho nabízí opravdu hodně, samozřejmě klasiku dokumentů, tabulek a prezentací. Z dalšího výběru zmiňme např. kalendář, plánování úkolů, konference, řízení projektů. Velice obdobných výsledků lze dosáhnout při použití balíku ThinkFree Cloud Office. Ze všech balíků mi subjektivně ale přišla nejpomalejší. ThinkFree Office je též dostupná jako desktopová aplikace pro Windows, Mac a Linux. ThinkFree, ale ani Zoho Office bohužel nejsou v českém jazyce. Pro pořádek nutno dodat, že všechny uvedené on-line aplikace umožňují import a export do nejznámějších formátů souborů jako jsou Microsoft Office, PDF či Open Stránka 15 z 44

18 Document. Obecně ale nutno dodat, že funkcí a vlastností těchto služeb je opravdu veliké množství, takže tento popis je značně nekompletní. Někteří konkurenti Google umožňují např. návštěvníkům přihlásit se pomocí Google účtu, není tedy nutná nová registrace. Další kategorie a legislativní bezpečnost Ve stručném představování dalších on-line aplikací by bylo možné pokračovat. Pro představu, jaké další kategorie on-line aplikací, které mají své předlohy v desktopových programech, doporučuji stránky Aviary Tools, kde je k dispozici osm velmi dobře pracujících on-line aplikací, které je možné vyzkoušet bez registrace. Cílem článku nebyl kompletní přehled on-line aplikací, spíše jsem se zaměřil na aplikace, které je možné vyzkoušet bez zdržující registrace. Pro seriózní využití při výuce s žáky lze naopak registraci doporučit. Přesto si dovolím upozornit, že takto pojatý náhled na on-line aplikace je vlastně zastaralý a překonaný koncept. V článku totiž představuji aplikace z oblastí (OS, kancelářské aplikace, grafické editory), které mají svůj předobraz v tradičních desktopových programech. Je to ale jiný náhled na cloud, který umožňuje oprostit se od překonaného dělení aplikací dle stereotypních kategorií a synergické provázání s dalšími on-line službami, které moderní cloudové služby charakterizuje. Ačkoli jsem se soustředil na služby, které jsou využitelné pro školy zdarma, ještě to neznamená, že veškeré jejich využití je v souladu s naší legislativou. Podle evropského práva je totiž předávání osobních dat do třetích zemí, tedy mimo EU, povoleno pouze v případě, že daný stát zaručí přiměřenou úroveň ochrany. To dle právníků např. znamená, že ukládání osobních dat a jejich zpracování nesmí probíhat ve Spojených státech, kde je ale značné množství datových cloudových úložišť. Při přemýšlení o využívání cloudových služeb žáky je v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a Zákonem o elektronických komunikacích potřeba brát na zřetel i toto hledisko. Stránka 16 z 44

19 SOCIÁLNÍ ROZMĚR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ Mgr. Martin Vonášek Gymnázium a SJŠ, Hladnovská 35, Ostrava, příspěvková organizace ÚVOD Informační a komunikační technologie přináší do oblasti vzdělávání řadu nových metod a mění tak obecný diskurz vzdělávání. V následujícím příspěvku budeme charakterizovat dvě hlavní roviny těchto proměn. V prvé řadě se zaměříme na proměnu metodických postupů aplikovaných během vzdělávacího procesu, která je podmíněna nástupem a pravidelným užíváním ICT učitelem, stejně jako chováním generace Z. V další části se pokusíme nastínit možnosti praktického sdílení nových metodických postupů prostřednictvím sociálních sítí a nástrojů Webu 2.0. Obě roviny spolu úzce souvisí a ovlivňují se nejen navzájem, ale zvláště vnímání ICT pedagogickými odborníky. Půjde nám tak o sociální rozměr ICT, neboť žijeme v době, kdy vzniká informační společnost, tedy že informatika a snadný přístup k informacím do velké míry mění sociologickou strukturu obyvatelstva. 3 Součástí sociologické proměny struktury obyvatelstva je i proměna pojetí vzdělávacího procesu, která u nás bohužel není v současnosti příliš reflektována a podporována řídícími složkami - např. MŠMT. Pohybujeme se v čase, kdy je velmi těžké určit, jak bude vypadat budoucí vývoj ICT, jak bude ICT ovlivňovat vzdělávání a jak bude ICT tyto proměny reflektovat. Sociální informatika jako vědecká disciplína již řadu možností umí pojmenovat, a to v konkrétních oblastech. V oblasti učení mohou jako příklad posloužit socialboti, což jsou agenti na sociálních sítích, kteří se vydávají za lidi. Navazují přátelství, hledají společné známé či téma k hovoru, sdílí zajímavé odkazy o tom, co vás zajímá, nebo popřejí k narozeninám. Otázkou je, zda je tímto způsobem možné realizovat celý proces učení, nebo jen nějakou jeho část. 4 Tolikrát skloňované hodnocení výstupů vzdělávacího procesu dnes již směle směřuje k automatizovanému hodnocení celých textů. Prosím, nepleťte si takové hodnocení s kontrolou pravopisu nebo s analýzou prováděnou kvůli odhalování plagiátorství. Mluvíme o literární hodnotě hodnoceného 3 ČERNÝ, Michal. Historie a vývoj sociální informatiky. Metodický portál: Články [online] , [cit ]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/15505/historie-a-vyvoj-socialni-informatiky.html>. ISSN ČERNÝ, Michal. Vybraná témata ze sociální informatiky II.. Metodický portál: Články [online] , [cit ]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/15531/vybrana-temata-ze-socialni-informatiky-ii.html>. ISSN Stránka 17 z 44

20 textu. 5 Relativně nové metody kooperativních přístupů podle Stephena Downese vedou k rozpadu tradiční manažerské hierarchie, což má za následek na jedné straně usnadněný kreativní přístup a prostor pro iniciativu jedince, na druhou stranu ale také horší možnost efektivního rozhodování. Zatímco na jedné straně roste výkonnost jednotlivců, je problém se vzdálenou kontrolou, motivací a správou projektů. 6 Ve výčtu jednotlivých oblastí bychom mohli pokračovat, podstatné je si však uvědomit nároky, které jsou na učitele v takové situaci kladeny. Metodika výuky musí být v téměř neustálém pohybu, kdy učitel svoje postupy přehodnocuje, hledá nové možnosti, upřesňuje výukové cíle, tj. stává se výzkumníkem, který průběžně modifikuje své výukové metody, aplikuje je na žácích (akce) a snaží se získat data, podle nichž lze zjistit, jakým směrem by měl své úsilí dále nasměrovat (zakotvení). Po provedení nutné reflexe pak celý proces začíná nanovo PROMĚNA Práce učitele je a bude výrazně ovlivňována moderními ICT, což samo o sobě nelze považovat za něco objevného. Zajímavější je otázka co a jak konkrétně se mění, respektive je třeba měnit. Bez odpovědi na tuto otázku budeme těžko hledat efektivní proměnu vzdělávacích postupů. V následujícím přehledu se pokusíme shrnout některé změny, které výrazně proměňují práci v hodině a vztah učitel-žák a se kterými se často setkáváme. Informace Stále velká skupina učitelů poukazuje na to, že žáci si nejsou ochotni pamatovat fakta a vnímají tuto skutečnost jako negativní. Upozorňujeme, že naším cílem rozhodně není tvrdit, že učit se některým věcem nazpaměť je věc zbytečná (básně, vzorce, některá data ad.), chceme jen poukázat na zajímavé možnosti, jak se faktům vyhnout - tj. učit je tím, že je neučíme. Některé výzkumy totiž poukazují na to, že u generace Z je mnohem výraznější schopnost konkrétní fakta najít. Sama Betsy Sparrow k výsledkům výzkumu dodává: Snad si každý, kdo učí, je jedno, zda je profesorem, doktorem nebo vedoucím představitelem podniku, uvědomí, že musí věnovat mnohem větší pozornost tomu, jak myšlení probíhá, a menší samotnému pamatování faktů. Možná, že ten, kdo se učí, bude méně zahlcován znalostmi a 5 BRDIČKA, Bořivoj. Je současná umělá inteligence schopna hodnotit tvořený text?. Metodický portál: Články [online] , [cit ]. Dostupný z WWW: <http://spomocnik.rvp.cz/clanek/c//15931/je-soucasna-umela-inteligence- SCHOPNA-HODNOTIT-TVORENY-TEXT.html>. ISSN ČERNÝ, Michal. Vybraná témata ze sociální informatiky II.. Metodický portál: Články [online] , [cit ]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/15531/vybrana-temata-ze-socialni-informatiky-ii.html>. ISSN BRDIČKA, Bořivoj. Problémy standardizace podle Socola. Metodický portál: Články [online] , [cit ]. Dostupný z WWW: <http://spomocnik.rvp.cz/clanek/c//15893/problemy-standardizace-podle-socola.html>. ISSN Stránka 18 z 44

21 bude se moci více věnovat chápání souvislostí. 8 Problémem už není otázka, zdali je nutné učit se velké množství faktů nazpaměť, ale která fakta je nutné považovat za pro život nepostradatelná a která lze hodnotit jako méně podstatná. V našem kontextu bychom mohli používat pojem - fakta dohledatelná - tj. ta, která není nutné nosit v hlavě, abychom dokázali většinu problémů snadno vyřešit. Hlavním cílem dnešního vzdělávání by měla být schopnost řešit problémy a během tohoto procesu se i efektivně učit. Zajímavým příkladem může být text Immanuela Kanta Co je osvícenství?, na kterém lze názorně demonstrovat, jakou váhu přikládá faktům slavný filozof a co naopak považuje za klíčové. 9 Textu lze věnovat dvě tři hodiny - rozbor textu s žáky (od druhého ročníku čtyřletého gymnázia) a rozšifrování problematických pasáží, definování některých částí vlastními slovy ve skupinách, využití nástrojů webu 2.0 k sestavení myšlenkových map (mind42), textů, které zdroj přepisují slovy žáků (google docs), vyhledávání dalších informací a jejich sestavování do přehledu online dostupných záložek (pearltrees) přímo z chytrých telefonů a řadu dalších. Je otázkou, kolik času můžeme podobným činnostem ve výuce věnovat místo předávání faktů o kultuře, autorech a událostech doby osvícenství. Co vše se tímto způsobem žáci naučí pro svůj budoucí život? Jakým způsobem podobné činnosti podporuje ŠVP nebo jaké materiální zajištění nabízí MŠMT? Věříme, že na takové otázky dokáže profesionální učitel najít snadné odpovědi a zároveň své přesvědčení efektivně přehodnocovat podle zásad osobního vzdělávacího prostředí. Multitasking Další, často kritizovaný jev ze strany učitelů, spočívá v údajné neschopnosti žáků soustředit se na konkrétní úkoly, a proto se raději zařazení nástrojů webu 2.0 nebo sociálních sítí do výuky vyhýbají. V této souvislosti je potřeba upozornit na to, že vliv médií na děti způsobuje změny jejich chápání světa restrukturalizuje jejich myšlení. V mnoha případech se jedná o vývoj přijímaný pedagogy s nelibostí. V jeho důsledku vzniká tzv. síťová generace obtížně vzdělavatelná tradičními metodami. Její odpor k dosud běžným postupům přitom stále stoupá. 10 Schopnost věnovat se více věcem najednou je u dnešních žáků standardní a často vede k povrchnímu vnímání reality okolo sebe, přesto některé výzkumy připouštějí, že je lidský mozek schopen se za určitých okolností věnovat více činnostem najednou bez negativního dopadu. Vezměme si třeba čmárání při hodině. Činnost, na kterou nelibě hledíme, protože je pro nás známkou nudy a nevěnování pozornosti. Ve skutečnosti se může jednat o vysoce efektivní prostředek vylepšující vybavení si vzpomínek v situacích, které pro nás nejsou plně stimulující. 11 Podle našeho pojetí není vhodné žákům zakazovat např. přístup k sociálním sítím během hodiny, ale spíše změnit způsob hodnocení - tj. toho, co musí žáci během 8 BRDIČKA, Bořivoj. Jak Google ovlivňuje naši paměť. Metodický portál: Články [online] , [cit ]. Dostupný z WWW: <http://spomocnik.rvp.cz/clanek/c//14259/jak-google-ovlivnuje-nasi-pamet.html>. ISSN KANT, Immanuel. Co je osvícenství. Dostupný z WWW: 10 BRDIČKA, Bořivoj. Vliv technologií na děti prudce roste. Metodický portál: Články [online] , [cit ]. Dostupný z WWW: <http://spomocnik.rvp.cz/clanek/c//11103/vliv-technologii-na-deti-prudce-roste.html>. ISSN PATÁKOVÁ, Andrea. Je efektivní multitasking mýtus?. Metodický portál: Články [online] , [cit ]. Dostupný z WWW: <http://spomocnik.rvp.cz/clanek/c//10947/je-efektivni-multitasking-mytus.html>. ISSN Stránka 19 z 44

22 hodiny splnit, v jaké kvalitě a rozsahu. Úkolování žáků v hodině, ve které všichni pracují na svém PC, je velmi důležité, ale zároveň je možné využít prostředí sociálních sítí ke krátkým dotazníkům - mini výzkumům - např. co ostatní (momentálně připojení) vědí o probíraném tématu, co jim na takovém tématu přijde důležité, co by se rádi dozvěděli atd. Vhodných nástrojů existuje velké množství, za všechny jmenujme např. google form, který lze snadno distribuovat prostřednictvím sociální sítě google+. Prostředí sociálních sítí je pro žáky dobře známé a vnímat jej jako ono čmárání při hodině není od věci. Přesto je velmi důležité vnímat sociální sítě jako nástroj, který lze téměř do vyučování jakéhokoliv předmětu efektivně zapojit - výzkumy znalostí, doporučení, názorů, získání spolupracovníků k danému problému, kde a koho jsem se ptal, s jakým výsledkem, ověřování správnosti zjištěných informací atd. Zasíťování V prostředí webu 2.0 a sociálních sítí je již patrný značný posun v chápání internetu jako sítě. Pro dnešní žáky je běžné sdílet velké množství informací a nejen informace vyhledávat. Rozdíl mezi učitelem a žákem se zvětšuje právě v této oblasti, tj. zdali sami sebe považujeme za návštěvníky nebo rezidenty. V takové situaci je pro učitele důležité hledat nové možnosti spolupráce s žáky a mezi žáky vzájemně. Otázku spolupráce je dobré vztahovat nejen na žáky samotné (sestavování skupin, týmů), ale i na učitele a jejich přístup k žákům (hodnocení, definování cílů). Kooperativní přístup ke vzdělání se pokouší tyto trendy zohlednit a přináší v oblasti metodiky řadu změn. Stručně bychom tento přístup mohli charakterizovat jako situaci, kdy má každý žák v týmu svou nezastupitelnou roli, je zodpovědný za svou část práce a může být i samostatně hodnocen. Je zde ale reálné nebezpečí, že při selhání některého ze členů týmu nebude úkol jako celek splněn. Proto je třeba, aby skupina byla pokud možno homogenní, tj. aby mezi schopnostmi jejích členů (plnit svěřené specifické úkoly) nebyly velké rozdíly. 12 Podobně lze kooperaci definovat i bez ohledu na způsob fungování skupiny jako metodu práce, kdy aktivitu přenáší učitel na žáka a ten se v prostředí sítě aktivně zapojuje sám za sebe. To přináší řadu zajímavých změn v několika rovinách. V oblasti vyhledávání informací platí, že v konektivistickém pojetí je učící se žák zodpovědný za vlastní výběr informací. Není to případ, kdy učitel či někdo jiný ze školy předkládá 12 BRDIČKA, Bořivoj. Kolaborace nebo kooperace?. Metodický portál: Články [online] , [cit ]. Dostupný z WWW: <http://spomocnik.rvp.cz/clanek/c//14151/kolaborace-nebo-kooperace.html>. ISSN Stránka 20 z 44

23 připravený balík informací. Zde si sám žák hledá a rozhoduje, co číst, a co ne. 13 Jako neúplný příklad můžeme použít situaci, kdy mají žáci interpretovat karikaturu z hlediska historického a ikonopisného a sami vybírají relevantní informace, které získají vyhledáváním na internetu, v knihách apod. Pokud žáci své poznatky sdílí formou online dostupného dokumentu nebo blogu, což by mělo být automatické, je možné žáky přidáváním komentářů motivovat k další činnosti, reflektovat chyby, inspirovat se ostatními apod. Další oblastí, která určitě dozná výrazných změn je, v případě nasazení takového přístupu, pojetí kurikula a předmětu. Opět se dostáváme k zásadní otázce, co přesně musíme žáky učit. Zakladatel myšlenky kooperace Stephen Downes tvrdí, že nebudou rozmazány jen hranice mezi předměty, dochází dokonce k setření hranice mezi školami. Nabízí to žákům možnost komunikovat s větším množstvím dalších žáků a učit se ocenit pravou rozdílnost, která charakterizuje společnost. 14 Je jasné, že takový přístup musí zákonitě vést k proměně chápání autorit a hierarchie - tj. kdo je hlavním učitelem, kde a za jakých podmínek se vzdělávám, jaký panuje vztah mezi učitelem a žákem apod. 2. MOŽNOSTI ICT v oblasti vzdělávání představuje velké možnosti, je však nutné sledovat konkrétní cíle a způsoby práce s technologiemi a hned v úvodu se seznámit s mýty, které v této oblasti můžeme vnímat jako symptomatické. Následující přehled sleduje možnosti, které lze vnímat jako inspirativní a pro nastolení změn zásadní. Velmi důležité není to, zdali sociální sítě a nástroje webu 2.0 využíváme, ale jak je využíváme a jak proměňují naše způsoby vzdělávání. Uvedené příklady vnímáme jako ty, které silně ovlivnily náš způsob výuky. Google+ Sociální síť, která v mnohém konkuruje tradičnímu Facebooku. Její nespornou výhodou je pro oblast vzdělávání, a to zvláště formou online Google+ Setkání, které vedle klasické videokonference umožňuje realtime spolupráci na sdílených dokumentech Google, sdílení obrazovky a rázem můžeme mluvit o webinářích. Současná podoba Google+ navíc zaručuje relativně kvalitní a slušné prostředí, nicméně dostupnost je limitována věkem (13 let). Většinu videokonferencí proto s žáky provádíme formou setkání přes diskuzní fórum Google sites, Skype a Google dokumentů. Zvláště v projektovém vyučování je online setkávání v určitých časech velmi důležité. Pearltrees Velmi zajímavá sociální síť fungující na principu sdílených záložek. Pro oblast ICT skoro nepostradatelný pomocník se snadným způsobem vyhledávání a organizování. Přehled zajímavých odkazů a. seriál o sociálních sítích b. Pepoušovo vlnobití provozované na Google+ c. Virtuální Sborovna Gymnázia Hladnov, která slouží pro sdílení nápadů mezi učiteli a svépomocnému vzdělávání 13 RUSEK, Martin. Kooperující žák jako člen informační společnosti. Metodický portál: Články [online] , [cit ]. Dostupný z WWW: <http://spomocnik.rvp.cz/clanek/c//14519/kooperujici-zak-jako-clen-informacni- SPOLECNOSTI.html>. ISSN tamtéž. Stránka 21 z 44

24 PROJEKT TVORBA ELEKTRONICKÝCH UČEBNIC Ing. Jiří Sumbal VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, příspěvková organizace Základní údaje o projektu: Název projektu: Číslo projektu: Název operačního programu: Prioritní osa: Oblast podpory: Předkladatel: Rozpočet projektu: Doba realizace: Tvorba elektronických učebnic CZ.1.07/1.1.07/ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 7.1 Počáteční vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace ,63 Kč (13 měsíců) Úvod V rámci projektu Tvorba elektronických učebnic připravilo 30 pedagogů VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice 40 učebnic pro odborné i všeobecně vzdělávací předměty na střední odborné škole i středním odborném učilišti. Projekt vycházel z předchozích aktivit školy v rámci projektů SIPVZ i ESF. Výstupy jsou v elektronické verzi (ve formátu PDF) dostupné všem žákům školy i dalším zájemcům prostřednictvím elearningového systému Moodle. Cílem příspěvku je popsat proces přípravy a realizace projektu a motivovat další zájemce k podobné činnosti ukazuje, že to jde. Elektronická učebnice proč a jak? Co si můžeme představit pod názvem elektronická učebnice? Jedná se o učebnici dostupnou uživatelům v elektronické formě, nejlépe v některém z dostupných formátů, např. v PDF nebo v HTML. Jaké jsou výhody elektronické učebnice oproti klasické papírové verzi? Fyzická dostupnost pro žáky i učitele elektronická učebnice může být přístupná např. ve vnitřní síti školy nebo na internetu, počet kopií není omezen. Cenová dostupnost je-li tvorba učebnice hrazena např. z prostředků ESF, je pro koncové uživatele k dispozici zdarma. Přizpůsobení potřebám školy: jsou-li autory učitelé konkrétní školy, vytvoří obsah učebnice v souladu se školním vzdělávacím programem, ať už jde o základní učebnici pro výuku konkrétního předmětu nebo o doplněk existující učebnice. Stránka 22 z 44

25 Aktualizovatelnost v případě potřeby lze reagovat jak na změny ŠVP, tak (zejména v odborných předmětech) na rozvoj vědeckých poznatků a nových technologií. Možnost úzkého propojení textové a obrazové části s digitálními učebními materiály některé DUMy mohou být přímo součástí učebnice, jiné mohou být spuštěny odkazem z učebnice, další mohou být volným doplňkem. Elektronická učebnice tedy může obsahovat pouze text s obrázky nebo v sobě může zahrnovat i multimediální prvky, jako jsou animace, zvukové klipy, videosekvence, interaktivní součásti. Text učebnice může mít lineární strukturu členěnou do kapitol nebo formu hypertextu, kde jsou jednotlivé části učebnice navzájem provázány odkazy. K rozhodnutí vytvořit vlastní učebnice v elektronické podobě nás vedlo několik důvodů. Zejména v případě odborných předmětů a ty na odborné škole převažují, nejsou mnohdy aktuální učebnice k dispozici nebo jsou příliš drahé. Pořídit si kompletní výbavu literatury pro všechny vyučované předměty není levná záležitost a přitom ne vždy odpovídá prodávaná učebnice beze zbytku požadovaným výstupům vyučovaného předmětu definovaným v ŠVP. Možnost napsat si učebnice na míru a mít možnost je v případě potřeby aktualizovat, byla dalším důležitým argumentem pro rozhodnutí pustit se do jejich tvorby. V neposlední míře sehrála svou roli i skutečnost, že díky operačnímu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost bylo možné autorům jejich aktivitu zaplatit. Důležitý je i fakt, že nešlo o první naši zkušenost s přípravou výukových materiálů či psaním učebnic. Projekt navazoval na naše dřívější aktivity a už nyní existuje návaznost prostřednictvím dalších projektů. Co předcházelo naší současné tvorbě elektronických učebnic? Mnozí učitelé již dříve z vlastní iniciativy a v rámci své přípravy na výuku vytvářeli výukové materiály. V projektu SIPVZ vznikla sada elektronických učebnic pro výuku informatiky. Tyto učebnice jsou dodnes ke spokojenosti žáků i pedagogů používány, bohužel již zastaraly a je potřeba je inovovat. V letech jsme řešili projekt OPVK CZ.1.07/1.1.07/ Podpora multimediální výuky, kde jsme vytvářeli konkrétní elektronické lekce, tedy výukové materiály obsahující látku jedné nebo několika vyučovacích hodin (texty, klasické i interaktivní prezentace, obrazový materiál, videa, animace). Vzniklo celkem 150 elektronických lekcí. Existuje internetová platforma pro sdílení elektronických výukových materiálů původně studijní podpora vlastní výroby, nyní i Moodle. Projekt Tvorba elektronických učebnic nevznikl od stolu, ale zezdola. Sepsání projektové žádosti předcházely pracovní schůzky s učiteli potenciálními autory, kteří na nich definovali svou potřebu, potvrdili ochotu se do tvorby pustit, stanovili jednotlivé tituly i jejich odhadovaný rozsah. Stránka 23 z 44

26 Neplánovali jsme pouze klasické učebnice. Tvůrci volili z následujících typů: učebnice, cvičebnice zahrnuje i postupy práce (např. s konkrétní počítačovou aplikací), sbírka příkladů, pracovní listy. Obsahově byly pokryty téměř všechny oblasti vzdělávání. Nejvíce byla pochopitelně zastoupena oblast technických předmětů, což souvisí se zaměřením školy, ale i s výše popsanou situací na trhu odborných učebnic. Důležitou volbou byl formát jednotlivých učebnic. Rozhodli jsme se pro elektronickou verzi klasických učebnic, tj. bez hypertextových odkazů. Takové učebnice jsou pro žáky jednodušší a přehlednější. Pokud by ale vyplynula potřeba jejich hypertextového propojení, je možné je v budoucnu upravit. Zachováváme členění na stránky, což umožňuje v případě potřeby i snadný tisk bez nutnosti dodatečného předtiskového formátování. Autoři tvořili v textovém editoru MS Word 2010 na základě připravené šablony a výsledek byl vyexportován do PDF. Učebnice mohou být doplněny dalšími digitálními učebními materiály, jejich tvorba však nebyla cílem současného projektu. Některé materiály byly již vytvořeny v projektu Podpora multimediální výuky, další budou připraveny v průběhu řešení navazujícího projektu Rozvoj 2014 a v rámci programu EU peníze školám. Realizace projektu Tvorba elektronických učebnic Hlavním cílem projektu bylo vytvoření výše popsaných učebnic. Dalším dílčím cílem projektu byla realizace přibližně 30 odborných exkurzí, které obohatily výuku i odborný výcvik a rozvinuly tak látku obsaženou v učebnicích. Činnost v projektu se skládala ze čtyř klíčových aktivit: KA 01 Příprava podmínek pro tvorbu elektronických učebnic. KA 02 Tvorba elektronických učebnic. KA 03 Evaluace a pilotní ověření vytvořených elektronických učebnic. KA 04 Exkurze jako nástroj pro spojení teorie s praxí. První klíčová aktivita spočívala v pořízení a instalaci potřebného zařízení a v přípravě e-learningového prostředí Moodle pro potřebu realizace projektu. Všichni autoři výukových materiálů obdrželi notebook s nainstalovaným MS Office Dále byly pořízeny dataprojektory, tiskárny, server, programy (Office, CAD, software pro elektrotechniku) a měřicí přístroje pro elektrolaboratoř. Stěžejní aktivitou byla pochopitelně vlastní tvorba učebnic. Byla připravena sada šablon pro MS Word. Autoři je mohli využít, případně si je přizpůsobit. Takto byl dosažen poměrně jednotný vzhled všech výstupů. Po dokončení byly učebnice recenzovány dalším pedagogem a jejich části byly ověřeny ve výuce. Učebnice také procházejí jazykovou korekturou. Jako jeden z významných nástrojů evaluace výstupů projektu byly použity dotazníky. Žáci i učitelé odpovídali na otázky týkající se jak ověřovaných učebnic, tak absolvovaných exkurzí. Stránka 24 z 44

27 Vyhodnocení dotazníků a exkurzím jsou věnovány samostatné příspěvky ve sborníku. Projekt byl řízen administrativním týmem složeným z hlavního manažera, věcného manažera, finančního manažera a asistentek. Odborný tým zahrnoval následující pracovní pozice: autoři výukových materiálů 30 autorů píšících učebnice, ověřovatelé výukových materiálů podíleli se na ověřování učebnic ve výuce nebo recenzovali vytvořené učebnice, metodici jednalo se většinou o současné nebo bývalé vedoucí předmětových sekcí, koordinují činnost v rámci určité oblasti vzdělávání a sledují návaznost na ŠVP, připravují exkurze, ICT technici připravili šablony pro učebnice a pomáhali autorům s počítačovou stránkou tvorby učebnic, tvořili www stránky projektu, starali se o nakoupenou techniku. Členové odborného týmu se zúčastnili tří workshopů věnovaných tématům: práce v prostředí MS Word 2010 a použití šablon pro elektronické učebnice, aplikace autorského zákona, ověřování učebnic a evaluace výstupů z projektu. Přehled vytvořených elektronických učebnic Celkem bylo v projektu vytvořeno úctyhodných 2387 stran ve 40 učebnicích. Žákům, případně veřejnosti jsou k dispozici v elektronické podobě v Moodlu, pro naše pedagogy a do školní knihovny jsou určeny papírové výtisky. Následující graf ukazuje rozdělení vytvořených titulů podle oblastí výuky: přírodní vědy 3 společenské vědy 2 cizí jazyky 6 technika 17 ICT 6 ekonomika 6 Stránka 25 z 44

28 Seznam vytvořených elektronických učebnic Technické vzdělávání: Technologie broušení Příručka základů soustružení 2D konstruování v systému AutoCAD 3D modelování dílů v systému Inventor Tvorba 3D sestav v systému Inventor Modelování v Inventoru Další využití software Autodesk Inventor Technické kreslení zobrazování Grafické řešení vybraných úloh ze statiky Stavba karosérií a skříní Oprava karosérií a skříní Číslicově řízené stroje Stavba a provoz strojů - Spoje ve strojírenství Technická mechanika - Statika Elektrotechnika Automatizace Laboratorní cvičení z Elektrotechniky a Automatizace Ekonomické vzdělávání: Učebnice pro výuku fiktivních firem Trh a tržní mechanismus Podnikání Podnikové činnosti Ekonomická stránka činnosti podniku Národní hospodářství Vzdělávání v oblasti ICT: Základní pojmy ICT, hardware MS Excel 2010 MS Word 2010 MS Access 2010 Počítačová grafika Multimédia Stránka 26 z 44

29 Vzdělávání v cizích jazycích: First Steps with English Vocabulary and Grammar Practice English - Welcome Unit English - Language Activities Français - activités de vocabulaire Français - activités de grammaire Vzdělávání v přírodních vědách: Organická chemie Zeměpis ČR Základy ekologie Vzdělávání ve společenských vědách: ZSV pro 1. ročníky nematuritních oborů ZSV pro 3. ročníky nematuritních oborů Stručné anotace jednotlivých učebnic jsou uvedeny dále ve sborníku. Stránka 27 z 44

30 EXKURZE V PROJEKTU TVORBA ELEKTRONICKÝCH UČEBNIC Bc. Ivana Čípová Ing. Jiří Sumbal VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, příspěvková organizace Projektové exkurze Součástí projektu Tvorba elektronických učebnic byly i tematické exkurze. Každý z nás si jistě při vyslovení pojmu školní exkurze vzpomene na svá školní léta, na nudné a pro všechny většinou spíš vynucené prohlídky muzeí, suchopárné a náročné přednášky průvodců nabiflovaných historickými fakty, na procházky Babiččiným údolím, prohlídky hradů, zámků, které nám nic neříkaly, protože jsme při výuce dějepisu a literatury ve škole nedávali pozor. Na neustálé okřikování učitelů: Mlč, nevyrušuj, chovej se slušně, buď zticha, poslouchej, na nic nesahej Exkurze si také všichni spojíme spíše s měsícem červnem, kdy už se ve škole nic moc neděje a kdy je tedy potřeba nějak děti zabavit. A jistě mi všichni dáte zapravdu, že jako školáci jsme brali exkurze spíše jako možnost nebýt ve škole než jako součást vzdělávacího procesu. Učitelé zase často berou exkurze jako nabourání tematického plánu a výuky. Pokud jsou ale exkurze odborné a obsahově spojené s výukou, jsou jejím výborným doplňkem. Spojují teoretické vědomosti se skutečnou praxí ve firmách a většinou umožní žákům seznámit se i s historií oboru či firmy. V dnešní době je trendem ve výchovně vzdělávacích aktivitách především upřednostňovat tvůrčí činnost, protože jak všichni již dobře víme, pouze pokud si něco sami vyzkoušíme nebo něco prožijeme, osaháme si to, zanechá to v nás hlubší a trvalejší stopy. Prožité si lépe pamatujeme a dokážeme si danou zkušenost vybavit ve chvílích potřeby. Již Komenský doporučoval a upřednostňoval ve výuce názornost a spojení teorie s praxí. A v tomto duchu jsme se i na naší škole v projektu Tvorba elektronických učebnic snažili organizovat exkurze, návštěvy muzeí, zoologické zahrady apod. Součástí těchto exkurzí byly v mnohých případech tzv. výukové programy. Ty byly především zaměřeny a speciálně připraveny pro návštěvníky z řad žáků škol. Ve většině případů byl program založen na mezipředmětových vztazích. Žáci v rámci jednoho tématu využívali svých znalostí a dovedností z různých předmětů. Tyto programy v rámci exkurzí tak pomáhaly žákům v hledání a nalézání vlastních postojů a hodnotových měřítek, rozvíjely u nich kreativitu a různé formy myšlení. Žáci naší školy se vydávali na jednodenní i dvoudenní exkurze do předem domluvených firem a míst. Při jednodenních exkurzích žáci například navštívili vodní elektrárnu Dalešice a jadernou elektrárnu Dukovany, přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně s odbornou prohlídkou turbosoustrojí a muzeum papíru ve Velkých Losinách. Jiné třídy vyjely na odbornou exkurzi do HITec centra Uherský Brod, další navštívily technická muzea v Kopřivnici či v Brně, Vagonářské muzeum ve Studénce. Někteří žáci zavítali na výukový program pořádaný brněnskou hvězdárnou, jiná třída se vydala na exkurzi do ZOO v Ostravě spojenou s prohlídkou technického zázemí. Stránka 28 z 44

31 Mezi další jednodenní odborné exkurze jsme mimo jiné zařadili prohlídku Třineckých železáren, firem Barum Otrokovice, Irisbus Iveco Vysoké Mýto, Zetor Brno, Vítkovice TESTING CENTER, Libros Ostrava, strojírenských závodů ve Zlíně, firem v Libicích a Hradci Králové. Dvoudenní exkurze nám umožnily vydat se i do vzdálenějších míst. Cílem dvou exkurzí byl Středočeský kraj a Praha, jedna exkurze zamířila do Plzně. Během středočeských exkurzí si žáci první den prohlédli mladoboleslavskou automobilku a její muzeum, druhý den byla na programu prohlídka Národního technického muzea v Praze. Další dvoudenní exkurze byla zaměřena na podniky v plzeňském kraji. Popišme si ji podrobněji. První den v Plzni žáci stihli návštěvu pivovarského muzea, kde se seznámili obecně s technologií výroby piva a s historií plzeňského pivovarnictví. Potom v pivovaru Pilsner Urquell proběhla prohlídka stávajících výrobních prostor. Žáci se seznámili se současným postupem výroby piva. Prošli hlavními technologickými uzly výroby od varny přes ležácké sklepy až po moderní stáčírnu. Druhý den exkurze se žáci podívali do plzeňského závodu Škoda Electric a. s. Viděli výrobu a kompletaci trakčních motorů, včetně jejich zkoušení a expedice. Rovněž se seznámili s umístěním a montáží trakčních a pomocných pohonů přímo na trolejbusech. Žáci během této exkurze získali, nebo si prohloubili základní poznatky o trakčních pohonech, stavbě elektromotorů a elektronice v dopravních prostředcích. Získali přehled o technologických postupech při výrobě piva, seznámili se s používanou manipulační technikou, jako jsou dopravníky, plničky, výtahy, zakladače, manipulátory aj. K získání zpětné vazby od žáků účastnících se exkurzí sloužil dotazník, který žáci vyplňovali v elektronické formě přímo na internetu. Z většiny odpovědí plyne, že žáky exkurze zaujala, mnohdy sdělili i to, že kromě odborného přínosu pomohla izlepšit vztahy v kolektivu. Stránka 29 z 44

32 Přehled realizovaných exkurzí Následující tabulka není úplná, protože některé plánované exkurze ještě neproběhly. Aktuální tabulku exkurzí naleznete na webových stránkách projektu datum cíl SOŠ nebo SOU? počet žáků Brno (Strojírenský veletrh) SOU Brno (Technické muzeum) SOŠ Vysoké Mýto (Irisbus Iveco) SOŠ Hradec Králové, Libice (ultralighty) SOU Kopřivnice (Technické muzeum) SOŠ Otrokovice (Barum) SOŠ Dukovany, Dalešice (elektrárny) SOŠ Plzeň (Pilsner Urquell, Škoda Electric) SOŠ Kopřivnice (Technické muzeum) SOŠ Třinec (Třinecké Železárny) SOŠ Ostrava (ZOO) SOŠ Mladá Boleslav (Škoda Auto), Praha (Národní technické muzeum) SOŠ Uherský Brod (HiTec centrum) SOŠ Třinec (Třinecké Železárny) SOU Uherský Brod (HiTec centrum) SOŠ Zlín SOU Dlouhé Stráně SOŠ Mladá Boleslav, Praha SOU Studénka SOU Brno (hvězdárna) SOU Hrabyně SOU Brno (Zetor, Dalešice (elektrárna) SOŠ Brno (Technické muzeum) SOŠ Stránka 30 z 44

33 ANOTACE VYTVOŘENÝCH ELEKTRONICKÝCH UČEBNIC Celkem bylo v projektu Tvorba elektronických učebnic 30 autory vytvořeno 40 učebnic. Technologie broušení Ing. Renáta Bartoňová Učebnice je určena pro předmět Technologie (1. až 3. ročník oboru Mechanik seřizovač, 1. a 2. ročník oboru Obráběč kovů, 2. ročník oboru Nástrojář, 1. ročník oboru Provozní technika, 2. ročník oboru Zámečník). Je věnována základům broušení, bruskám, brusným nástrojům a technologiím broušení. Příručka základů soustružení Mgr. Ivana Čípová Učebnice je určena pro předmět Praktické vyučování (1, 2, 3. ročník oboru Strojírenství a 1, 2 ročník oboru Technické lyceum). Je určena pro výuku základům strojního obrábění soustružení. 2D konstruování v systému AutoCAD Ing. Vlastimil Hořák Cvičebnice je určena pro předmět GRS (2. ročník oboru Strojírenství a Technické lyceum). Obsahuje zadání příkladů pro procvičení většiny funkcí v systému AutoCAD. 3D modelování dílů v systému Inventor Ing. Vlastimil Hořák Cvičebnice je určena pro předmět GRS (3. a 4. ročník oboru Strojírenství a Technické lyceum). Obsahuje návody a postupy při modelování základních typů součástí: nerotační, rotační, hřídelová, skořepina, šablonováním. Tvorba 3D sestav v systému Inventor Ing. Vlastimil Hořák Cvičebnice je určena pro předmět GRS (3. a 4. ročník oboru Strojírenství a Technické lyceum). Obsahuje postup tvorby sestavy na konkrétním mechanismu a ukazuje používání většiny funkcí v prostředí sestavy. Modelování v Inventoru Ing. Lenka Kulová Tato cvičebnice slouží k doplnění a procvičování práce s Inventorem tvorby a navrhování součástí ve 3D a jednoduché sestavování stavebnice z kostek. Je určena pro předmět CAD systémy (2. a 3. ročník oboru strojírenství a 3. ročník oboru Technické lyceum). Stránka 31 z 44

34 Na každé stránce naleznete zobrazení předlohy a stručný možný postup tvorby jednoduchých i složitějších součástí. Každý z vás si může zvolit vlastní postup práce. Nákresy předloh jsou doplněny o základní rozměry, které jsou voleny s ohledem na vytvoření modelu. Na konci cvičebnice naleznete klíč k řešení obrázky vytvořených součástí. Další využití software Autodesk Inventor Ing. Jaromír Rečka Účelem této cvičebnice není detailní popis postupu při modelování, ale ukázky, jak lze využít možností prostředí Inventoru. Náčrty a prostorové operace neobsahují všechny potřebné parametry a vazby ve viditelné formě, předpokládám schopnost namodelovat jednoduché díly samostatně. Pro jejich zavazbení v sestavě použijeme osy a roviny jejich souřadného systému, rozložení náčrtů kolem souřadných os a způsob prostorových operací mají proto své opodstatnění. Modely nezobrazují reálné děje, ale vytvářejí jejich přiměřenou iluzi. Technické kreslení zobrazování Ing. Lenka Kulová Pracovní listy slouží k procvičování technického zobrazení součástí. Pracovní listy jsou určeny pro předmět Technické kreslení (1. ročník oboru Strojírenství a Technické lyceum). Grafické řešení vybraných úloh ze statiky Ing. Petr Kopelec Učebnice je určena pro předmět Mechanika (obory Strojírenství a Technické lyceum). Je věnována grafickému řešení některých složitějších úloh ve statice. Stavba karosérií a skříní Ing. Dana Macháčová, Pavel Macháč Učebnice je určena pro předmět Technologie (3. ročník učebního oboru Karosář). Obsahuje základní rozdělení karosérií, popis jejich tvaru i stavby. Převážná část učebnice je pak věnována detailní konstrukci karoserií s kostrou a skořepinových karosérií. Oprava karosérií a skříní Pavel Macháč, Ing. Dana Macháčová Učebnice je určena pro předmět Technologie (2. a 3. ročník učebního oboru Karosář). Specializuje se na typická poškození karosérií a podrobně popisuje možnosti jejich odstranění. Učebnice se zaměřuje nejen na klasické a osvědčené způsoby oprav, ale přibližuje také jejich nejmodernější metody. Stránka 32 z 44

35 Číslicově řízené stroje Ing. Jaromír Polášek Učebnice je určena především pro předmět Technologie (4. ročník oboru Mechanik seřizovač). Je možné ji dále použít v předmětech Technologie (2. ročník oboru Provozní technika a 3. ročník oboru Obráběč kovů). Učebnice je věnována základům konstrukčního uspořádání číslicově řízených obráběcích strojů a řezným nástrojům, které se používají na těchto strojích. Stavba a provoz strojů - Spoje ve strojírenství Ing. Miloš Šlupina Učebnice je určena pro předmět Stavba a provoz strojů (2. ročník oboru Strojírenství). Je věnována problematice spojování součástí ve strojírenství, popisuje základní principy šroubových, kolíkových a čepových, nýtových a svarových spojů. Technická mechanika - Statika Ing. Jaromír Petr Učebnice je určena pro předmět Základy technické mechaniky pro čtyřleté studijní obory Mechanik-seřizovač (1. ročník) a Autotronik (1. ročník) a pro dvouleté nástavbové studium Provozní technika (1. ročník). Učebnice žáky seznamuje se základy statiky, která tvoří významnou část mechaniky, popisuje základní zákony statiky a formou praktických příkladů ukazuje využití statiky v praxi. Elektrotechnika Bc. Mgr. Roman Hodslavský Učebnice je určena pro předměty Elektrotechnika a automatizace (2. ročník oboru Strojírenství). Je věnována základům elektrického a magnetického pole, obvodům střídavého proudu, výrobě střídavého proudu a jednoduchým elektrickým motorům. Automatizace Ing. Jiří Sumbal Učebnice je určena pro předměty Elektrotechnika a automatizace (3. ročník oboru Strojírenství) a Elektrotechnika (3. ročník oboru Technické lyceum). Je věnována základům automatizace, základům číslicové techniky a regulační technice. Laboratorní cvičení z Elektrotechniky a Automatizace Ing. Miloslava Peroutíková Učebnice je určena pro předměty Elektrotechnika a automatizace (3. ročník oboru Strojírenství) a Elektrotechnika (3. ročník oboru technické lyceum). Obsahuje návody pro měření v elektrotechnice a úlohy pro automatizaci. Stránka 33 z 44

36 Učebnice pro výuku fiktivních firem Ing. Monika Horehleďová Učebnice je určena pro předmět Fiktivní firma (3. ročník oboru Obchodní akademie a Ekonomické lyceum). Je věnována založení a vlastní činnosti fiktivní firmy. Učebnice žáky provede jednotlivými kroky založení a vzniku firmy, pomůže se zpracováním podnikatelského plánu. Dále se zabývá ekonomikou, personalistikou, marketingem a obchodní činností firmy. Velká část je věnována přípravou na veletrhy. Závěr patří ukončení činnosti fiktivní firmy. Trh a tržní mechanismus Ing. Pavla Kudělková Učebnice je určena pro výuku Ekonomiky (1. ročník Obchodní akademie a Ekonomického lycea a 4. ročník Strojírenství a Technického lycea) a Ekonomie (4. ročník Obchodní akademie a Ekonomického lycea). Je věnována základním vztahům mezi ekonomickými subjekty a obsahuje analýzu nabídky a poptávky. Podnikání Ing. Pavla Kudělková Učebnice je určena pro výuku Ekonomiky (1. ročník Obchodní akademie a Ekonomického lycea a 4. ročník Strojírenství a Technického lycea), případně Práva (3. ročník Obchodní akademie a Ekonomického lycea). Obsahuje podnikání podle živnostenského zákona a podle obchodního zákoníku. Podnikové činnosti Ing. Pavla Kudělková Učebnice je určena pro výuku Ekonomiky (4. ročník Strojírenství a Technického lycea). Je zaměřena na základní podnikové činnosti a jejich návaznost. Větší pozornost je v učebnici věnována činnostem zajišťujícím vstupy. Ekonomická stránka činnosti podniku Ing. Pavla Kudělková Učebnice je určena pro výuku Ekonomiky (3. ročník Obchodní akademie a Ekonomického lycea a 4. ročník Strojírenství a Technického lycea). Obsahuje majetkovou a kapitálovou výstavbu podniku, analýzu výnosů a nákladů. Národní hospodářství Ing. Pavla Kudělková Učebnice je určena pro výuku Ekonomie (4. ročník Obchodní akademie a Ekonomického lycea), případně Ekonomiky (4. ročník Strojírenství a Technického lycea). Je věnována základním makroekonomickým problémům stanovení výkonnosti národního hospodářství, inflaci a nezaměstnanosti. Stránka 34 z 44

37 Základní pojmy ICT, hardware PaedDr. Marta Šebetovská Učebnice je určena pro 1. ročník všech maturitních oborů do předmětu Informační a komunikační technologie. Je zpracována na základě ŠVP a v souladu s požadavky ke státní maturitní zkoušce. MS Excel 2010 Ing. Marie Schäferová Učebnice je určena pro předmět Informační a komunikační technologie (2. ročníky učebních i studijních oborů). Je zaměřena na zvládnutí základů tvorby tabulek, výpočtů a grafů a využití dalších funkcí programu. MS Word 2010 Ing. Pavla Jindrová Učebnice je určena pro předmět Informační a komunikační technologie (1. a 4. ročník oboru Strojírenství a Technické lyceum). Je věnována tvorbě a formátování textu, vkládání a formátování objektů a práci s hromadnou korespondencí. MS Access 2010 Ing. Zuzana Žárská Učebnice je určena pro výuku předmětu Informační a komunikační technologie, v části věnované relačním databázím. Je praktickým průvodcem pro začínajícího uživatele aplikace MS Access. Počítačová grafika Ing. Iva Fajkusová Učebnice Počítačová grafika je určena žákům všech oborů a týká se práce s digitální fotografií. Popisuje postup základních úprav fotografií v programu Zoner Photo Studio 14. Obsahuje i malý slovník pojmů a odkazuje na několik zajímavostí z oboru digitální fotografie. Multimédia Mgr. Robert Šádek Učebnice je určena pro 3. ročníky studijních i učebních oborů SOU v předmětu IKT. Zabývá se teoretickými základy multimediálních souborů a jejich následnou editací v programech, které jsou označovány jako freeware. First Steps with English Mgr. Iveta Boháčová Učebnice anglického jazyka je vytvořena pro výuku a domácí učení žáků dálkového studia střední školy, kteří jsou v tomto jazyce úplní začátečníci. Je určena pro výuku na úplném začátku studia - v 1. pololetí 1. ročníku dálkového studia. Stránka 35 z 44

38 Vocabulary and Grammar Practice Mgr. Zuzana Špačková Cvičebnice je určena pro předměty Anglický jazyk a Konverzace v anglickém jazyce pro všechny obory střední školy. Je věnována prohloubení a následnému procvičení slovní zásoby a vybraných gramatických jevů v některých tematických okruzích. English - Welcome Unit Mgr. Martin Juchelka Soubor deseti pracovních listů pro výuku angličtiny v prvním ročníku nematuritních oborů SOU. Výukový materiál obsahuje cvičení pro zopakování učiva ze základní školy a přípravu na další studium jazyka. English - Language Activities Mgr. Martin Juchelka Soubor deseti pracovních listů pro doplnění a zatraktivnění výuky angličtiny u nematuritních oborů SOU. Výukový materiál obsahuje cvičení a úkoly a prohlubuje studium jazyka. Français - activités de vocabulaire Mgr. Martin Juchelka Soubor dvaceti pracovních listů je určen pro předmět Francouzský jazyk. Pracovní listy obsahují výukový materiál lexikálně doplňující stávající učebnicovou metodu. Rozčlenění je tematické se stupňovanou náročností a materiál lze využít ve výuce po celou dobu studia. Français - activités de grammaire Mgr. Martin Juchelka Soubor deseti pracovních listů je určen pro předmět Francouzský jazyk. Pracovní listy obsahují výukový materiál gramaticky doplňující stávající učebnicovou metodu. Rozčlenění je tematické se stupňovanou náročností a materiál lze využít ve výuce po celou dobu studia. Organická chemie RNDr. Miroslava Hermanová, Mgr. Renata Hančíková Posláním elektronické učebnice je seznámit žáky se základními poznatky organické chemie a ukázat, jak tato vědní disciplína zasahuje do našeho každodenního života. Učebnice je určena pro studijní obory středních škol netechnického zaměření (gymnázia, lycea), kde má chemie charakter všeobecně vzdělávacího předmětu a organická chemie se vyučuje jeden školní rok. Učebnice má dvě části uhlovodíky a deriváty uhlovodíků. Autorky ji vydávají formou pracovních listů, ve kterých je srozumitelně a přehledně uváděno názvosloví látek, jejich výskyt, výroba, fyzikální a chemické vlastnosti a nakonec nejvýznamnější zástupci jednotlivých skupin látek. Vytištěné pracovní listy slouží především pro práci Stránka 36 z 44

39 ve vyučovací hodině, neboť žáci do nich mohou přímo zapisovat nově nabyté vědomosti získané výkladem učitele nebo jinou vyučovací metodou. Informace o konkrétních sloučeninách na konci jednotlivých kapitol lze doplnit na základě poznatků získaných samostudiem. Zeměpis ČR Mgr. David Trubač Učebnice je rozdělena na dvě základní části. První část tvoří fyzicko-geografická charakteristika ČR, kde je podrobně rozebrána geologie, geomorfologie, hydrogeografie, klimatologie, pedogeografie a biogeografie ČR. Druhá část je věnována socioekonomické geografii s důrazem na geografii obyvatelstva a sídel, geografii zemědělství, průmyslu a dopravy. Celý text je doprovázen bohatým obrazovým a mapovým materiálem, který umožní čtenáři lépe se v problematice zorientovat. Základy ekologie Mgr. Bronislav Křístek Učebnice je určena pro předmět Základy ekologie, který povinně absolvují žáci všech oborů SOU v prvním ročníku, s výjimkou nástavbového studia, které tento předmět nemá. Jistě bude aspoň částečně použitelná i pro odpovídající předměty na SOŠ (Základy přírodních věd - Biologie) a VOŠ (Životní prostředí). Zabývá se základními pojmy z biologie a ekologie, z biologie člověka a rovněž dopady činnosti člověka na přírodu. ZSV pro 1. ročníky nematuritních oborů Mgr. Šárka Kubínová Učebnice je určena pro předmět Základy společenských věd (1. ročník nematuritních oborů). Zabývá se tématem náboženství, nových náboženských hnutí, terorismu, problematikou reklamy, holocaustu a multikulturního soužití. Učebnice nabízí teoretickou a pojmovou základnu, ale také řadu úkolů pro samostudium a aktivit, otázky k zamyšlení, náměty k diskusi a četbě. ZSV pro 3. ročníky nematuritních oborů Mgr. Jana Sykalová Učebnice je určena pro předmět Základy společenských věd (3. ročníky nematuritních oborů, lze ji využít i pro 3. ročníky oborů s maturitou). Má informativní charakter - obsahuje základní informace vztahující se k danému tématu, je založena na práci s textem, vyhledávání informací a vyplňování zpětnovazebních úkolů. Stránka 37 z 44

40 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Mgr. Blanka Kozáková Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Dotazníkové šetření mezi žáky elektronická učebnice Evaluace procesu zavedení elektronických učebnic a dopadu exkurzí na žáka byla jedním ze základních momentů inovace výuky. Před vlastním dotazníkovým šetřením absolvovali učitelé workshop, který se věnoval tématu ověřování učebnic a evaluace výstupů z projektu. Zde také odkazujeme na podpůrný materiál, který byl pro účel tohoto setkání vytvořen. 15 Znění dotazníků pro žáky bylo v rámci workshopu účastníky připomínkováno a upraveno do finální podoby, která byla při průzkumu použita. Pro efektivnější a pro žáky přívětivější práci byla zvolena elektronická podoba formuláře Google. Obr. 1 Náhled prostředí úložiště dokumentů Pro úvodní komentář k dotazníkovému šetření měli učitelé připraven instruktážní list, pomocí kterého seznámili žáky s cíli šetření, s online prostředím dotazníku a požádali o jeho vyplnění. Zda vlastní vyplnění proběhlo v průběhu vyučovací hodiny či formou domácí práce, bylo na volbě učitele. Vzhledem ke skutečnosti, že výsledky šetření byly anonymizovány na úroveň třídy, je vysoká pravděpodobnost, že odpovědi žáků odrážely jejich vlastní názor. 15 Kocichová, Dagmar. Metodika ověřování účinnosti výuky s pomocí elektronických učebnic a exkurzí. 1. vyd. Kopřivnice : VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, Stránka 38 z 44

41 Obr. 2 Prostředí žákovského dotazníku První dotazník byl předložen žákům na téma využívání elektronické učebnice. Dotazníkové šetření bylo provedeno na skupině 528 respondentů z 21 tříd s tím, že jeden žák mohl opakovaně odpovídat, pokud hodnotil jinou učebnici. Hodnoceno bylo 31 elektronických učebnic. Dvě knihy byly hodnoceny pouze dvěma žáky, zde lze očekávat, že do uzavření dotazníkového šetření další hodnocení přibudou. Maximální hodnocení jednoho titulu bylo 66 žáky. Můžeme tedy usuzovat, že zde bude mít hodnocení vysokou vypovídací hodnotu (viz obrázek dále). Obr. 3 Nejčastěji byla kniha hodnocena skupinou 12 žáků Skupina 66 žáků (tj. 12,5 % všech respondentů) odpověděla, že jí byla elektronická učebnice detailně objasněna, předvedena a u žáků bylo testováno, že ji umím použít. 7 respondentů (tj. 1 % všech respondentů) si nezvolilo žádnou možnost způsobu seznámení s elektronickou učebnicí učitelem. Lze vyvodit závěr, že žáci byli učiteli se způsobem užití učebnice seznámeni. Stránka 39 z 44

42 Ačkoliv jsou učebnice využívány teprve poslední tři měsíce, 67 % dotázaných uvádí, že učebnici použili opakovaně, a to je jistě dobrý signál. Proti tomu ale 38 respondentů (což je 8 % všech dotázaných) uvádí, že místo, kde jsou elektronické učebnice uloženy, pro ně není dostupné. Toto je jistě informace, kterou je třeba se vážně zabývat. Na formátu elektronické učebnice 15 žáků zaujalo, že je to pro ně nové, pro více než polovinu skupiny respondentů je elektronická kniha přehledná a srozumitelná a oceňují, že pracují na počítači. Rozhodnutí autorů o elektronickém formátu knihy bylo zřejmě dobrou volbou. Navíc 37 % žáků oceňuje skutečnost, že si mohou části knihy na obrazovce zvětšit, tedy eliminuje se případný zrakový handicap. Obr. 4 Jak žáci hodnotili charakteristické znaky elektronické učebnice 65 % respondentů zvolilo tvrzení, že elektronickou učebnici považují za potřebnou pro svou výuku a 80 % všech respondentů by ji uvítalo ve více předmětech. Považuji za důležité podotknout, že zde pracujeme se skupinou žáků střední odborné školy a středního odborného učiliště a přesto je tento výsledek vysoce pozitivní. Závěrem si dovolíme citovat vyjádření žáka k otázce z dotazníku V čem mi při učení elektronická učebnice pomohla nejvíce? - Všechno učivo pohromadě, plno srozumitelných obrázků, ne jako v mém sešitu. A ještě jedno k otázce Co chci dalšího sdělit k použití elektronické učebnice v mém vzdělávání? - Možná budu chytřejší. Dotazníkové šetření mezi žáky exkurze Vzorek respondentů v tomto dotazníkovém šetření byl 317 žáků. Asi nejvíce pozitivní zprávou pro realizační tým bylo zjištění, že cca 90 % všech dotázaných žáků hodnotilo přínos exkurze kladně. Na otázku Projektová exkurze mě zaujala: byla významná převaha pozitivních odpovědí. Stránka 40 z 44

43 Obr. 5 Jak žáky zaujala exkurze Na pozitivní obraz průběhu exkurze měla jistě vliv také skutečnost, že žáci mohli v průběhu akce dle své potřeby (jak uvádí 88 % z nich) pokládat dotazy k navštíveným provozům. 38 žáků považovalo délku exkurze za dlouhou. Žáci byli při položení otázky upozorněni na skutečnost, že nemají brát v úvahu délku dopravy do místa exkurze a tato odpověď se skutečně objevovala náhodně u různých exkurzí. Obr. 6 Čtvrtina žáků vnímá vliv exkurze na své vzdělávání Pro ověření posílení motivace žáka pro vzdělávání byli dotázáni zda Díky exkurzi jsem se začal(a) o téma více zajímat:. Výsledek nepotvrdil, že by tomu tak bylo. Pouhá čtvrtina žáků konstatovala pozitivní vliv exkurze při posílení zájmu o danou problematiku. Je otázkou, zda by se výsledek zlepšil, pokud by před exkurzí, resp. po ní, proběhla hlubší diskuze k exkurzí sledovaným tématům. Dotazník tuto souvislost neprokázal. Stránka 41 z 44

44 Dobrou zprávou pro realizační tým projektu a zejména pro vedení školy je skutečnost, že téměř polovina žáků vnímá exkurzi jako nástroj, který pomohl vytvořit lepší vztahy v kolektivu. Námět pro další projekt pak zakládá fakt, že 259 respondentů (tj. 82 % všech dotazovaných žáků) uvádí, že by se exkurze chtěli účastnit často. Dotazníkové šetření mezi učiteli Skupinu respondentů tvořilo 14 žen a 7 mužů (3 dotázaní tuto otázku nezodpověděli) s průměrnou délkou pedagogické praxe 17 let (max. tvořila hodnota 35, min. 3 roky). Východisko pro tvorbu elektronických učebnic u této skupiny bylo v dobře připravené skupině autorů. Učitelé uvádějí, že před tvorbou e-učebnice si nemuseli mnohé dodatečně nastudovat (54 %) a mají přehled o nových pedagogicko-psychologických trendech v oblasti učení a jsou zběhlí v aplikaci technologií do výuky (96 %). Jaká byla motivace učitelů pro tvorbu elektronických učebnic objasňuje kladná odpověď 71 % dotázaných na otázku jejich cíle tvorby e-učebnice: především zprostředkování lepšího pochopení učiva vizualizací formou obrázků, grafů.... Obr. 7 Téměř lineární průběh ukazuje nevyhraněnost postoje Na výše uvedeném grafu je prezentována skutečnost, že ze strany dotázaných učitelů nebylo vyhraněné stanovisko ke tvrzení, že řešení problémových úloh z e-učebnice rozvíjí myšlení žáků nejefektivněji. Můžeme si tuto situaci modelovat v grafu. Otázka byla směrována na využití e-učebnice pro efektivní řešení problémových úloh. Naproti tomu poněkud slibnější bylo zjištění, že větší část respondentů nevnímá e-učebnici jako pouhý nástroj pro ověření znalostí žáků. Stránka 42 z 44

45 Obr. 8 Více než 60 % respondentů projevilo negativní postoj Zajímavé byly odpovědi na dotaz: Jaká metoda práce s e-učebnicí se respondentům jeví jako nejefektivnější? Zpravidla odpovídali, že částečně v hodině na podporu individuálního tempa žáka a následně úkoly na procvičení a zopakování doma (mají klíč k řešení). Za zmínku stojí zajímavá reakce respondenta k přínosu pro žáka změna rytmu studijních činností a zpestření možností domácí přípravy. A takto bychom mohli žáky více motivovat k celoživotnímu učení. K otázkám exkurzí se vyjadřovala skupina 16 respondentů. S organizací a přípravou exkurze nemělo problém 68 % z nich. Účinnost exkurze posílilo (dle svého prohlášení) 56 % respondentů tím, že před exkurzí žáky podrobně seznámili s úkoly, které mají během exkurze plnit. Z pohledu učitele bylo jedním z nejvýraznějších přínosů exkurzí seznámení žáků s novými technologiemi v reálných provozech. Obr. 9 Reakce na tvrzení vytvořené materiály žáků jsem využil/a k výuce i v jiných třídách (popř. jsem je dal/a ke sdílení kolegům) Jak vyplynulo ze zjišťování - oblast, která by si zasloužila větší pozornost, je spolupráce a sdílení výukových materiálů mezi učiteli, což dokládá výše uvedený graf, který prezentuje spíše neochotu sdílet své výstupy. Stránka 43 z 44

46 UKÁZKY Z VYBRANÝCH UČEBNIC Stránka 44 z 44

47 Modelování v Inventoru Elektronická cvičebnice Lenka Kulová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/ Tvorba elektronických učebnic

48 O B S A H 1 Úvod Kostka 1 Vysunutí Kostka 2 Vysunutí Kostka 3 Vysunutí Kostka 4 Vysunutí Kostka 5 Vysunutí Kostka 6 Vysunutí Kostka 7 Vysunutí Kostka 8 Vysunutí Kostka 9 Vysunutí Kostka 10 Vysunutí Kostka 11 Vysunutí Kostka 12 Vysunutí Kostka 13 Vysunutí Kostka 14 Vysunutí Kostka 15 Vysunutí a zaoblení Kostka 16 Vysunutí a zaoblení Kostka 17 Vysunutí Kostka 18 Vysunutí Kostka 19 Vysunutí a zaoblení Kostka 20 Vysunutí Kostka 21 Vysunutí a zkosení Kostka 22 Vysunutí a zkosení Kostka 23 Vysunutí Kostka 24 Vysunutí Podložka Vysunutí Konzola Vysunutí Rameno Vysunutí a zaoblení Příčník Vysunutí a závit Páka Vysunutí... 34

49 O B S A H 31 Páka Vysunutí Hřídel s drážkováním Rotace a vysunutí Čep Rotace a vysunutí Trn Rotace Řemenice Rotace, zkosení, zaoblení Rukojeť Rotace Doraz Rotace Kuželová podpěra Rotace Podpěra Rotace, vysunutí, závit Hřídel Rotace Čep Rotace a otvor Trn Rotace Kužel Rotace Řemenice Rotace, vysunutí, kruhové pole Víko Rotace Táhlo Rotace, vysunutí, závit Šroub Rotace, závit, otvor Nátrubek Rotace, vysunutí, závit Šroub dorazu Rotace, vysunutí, závit Víko Rotace, vysunutí Podložka Vysunutí a rotace Trn Šablonování Konzola Vysunutí, žebro, zaoblení Rameno Vysunutí, závit Kolo Vysunutí a rotace Láhev Šablonování, skořepina, závit Těleso Vysunutí a žebro Lyra Vysunutí Těleso Vysunutí, otvor, zrcadlení Víčko Rotace, vysunutí Kužel Rotace, skořepina... 65

50 O B S A H 62 Odlitek Vysunutí, zaoblení, pole prvků Deska Vysunutí, pole Kužel, cedník Pole prvků Kostky = stavebnice Sestava kostek Sestava kostek Sestava kostek Sestava kostek Sestava kostek Sestava kostek Klíč obrázky modelů součástí... 76

51 ŘEŠENÍ VYŠŠÍ ÚROVEŇ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Ú V O D 1 Úvod Tato cvičebnice slouží k doplnění a procvičování práce s Inventorem modelování součástí a jednoduché sestavení stavebnice z kostek. Na každé stránce naleznete zobrazení předlohy a stručný možný postup práce. Tento postup si ale můžete zvolit každý svůj, to je jiný. Zobrazení je doplněno rozměry, které jsou voleny s ohledem na vytvoření modelu. Na konci cvičebnice naleznete klíč k řešení obrázky vytvořených součástí. 5

52 ŘEŠENÍ VYŠŠÍ ÚROVEŇ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ KO S T K A 1 V Y S U N U T Í 2 Kostka 1 Vysunutí 6

53 ŘEŠENÍ VYŠŠÍ ÚROVEŇ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ S E S TAVA KO S T E K 71 Sestava kostek 75

54 K L Í Č O B R Á Z K Y M O D E L Ů S O U Č Á S T Í Klíč obrázky modelů součástí 76

Tvorba elektronických učebnic

Tvorba elektronických učebnic Projekt Tvorba elektronických učebnic Ing. Jiří Sumbal VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, příspěvková organizace sumbal@voskop.cz Základní údaje o projektu: Název projektu: Číslo projektu: Název operačního programu:

Více

Tvorba elektronických učebnic. na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice

Tvorba elektronických učebnic. na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice projekt CZ.1.07/1.1.7/03.0127 Tvorba elektronických učebnic Tvorba elektronických učebnic na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Jiří Sumbal VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Z obsahu vystoupení stručné představení projektu

Více

1.1 Seznámení s programy Office

1.1 Seznámení s programy Office Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol Blanka Kozáková 1 e-mail: blanka.kozakova@kvic.cz 1 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík Ing. Dalibor Hula Mgr. Petr

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Elektronická média ve výuce

Elektronická média ve výuce Elektronická média ve výuce Svět nabírá na obrátkách, vývoj technologií člověk stačí sledovat už jen tak tak ve svém vlastním oboru. Ve školství bychom měli tyto technologie nejen sledovat, ale navíc i

Více

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle emanuál pro studenty kurzu Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy v LMS systému Moodle CZ.1.07/1.1.22/02.0053 Obsah CO JE E-LEARNINGOVÝ E KURZ?.........

Více

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04. PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 P r o j e k t j e f i n a n c o v á n z E v r o p s k

Více

Informační technologie

Informační technologie 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 Povinný Povinný Povinný Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce základů společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

lms moodle Focused on your needs

lms moodle Focused on your needs Focused on your needs lms moodle Trigama International s.r.o. Poděbradská 57/206, Praha 9 Hloubětín Czech Republic IČ 02184117 www.trigama.eu info@trigama.eu tel/phone 00420 777 820 487 LMS Moodle (Modular

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE českého jazyka a literatury

VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE českého jazyka a literatury VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE českého jazyka a literatury Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU Brno Vzdělávací technologie a učitel ve škole 21. století

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače, seznámí se s jednoduchou historií vývoje počítačů. Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače

Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače, seznámí se s jednoduchou historií vývoje počítačů. Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače Informatika PŘEDMĚT: Informatika Ročník: 5. RVP Výstup Ročníkový výstup Doporučené učivo Průřezová témata ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM 1. Využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: ICT - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.3.2012 Plánovaný stav k 28.2.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle

Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle Konference MoodleMoot.cz 2011 PragoData Consulting, s.r.o. VŠB v Ostravě Blanka Kozáková 1 1 Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

INFORMATIKA MS WORD GRAFIKA VE WORDU

INFORMATIKA MS WORD GRAFIKA VE WORDU Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S3-D04_Z_WORD_GRAFIKA.docx Informatika MS Word Grafika ve Wordu INFORMATIKA MS WORD GRAFIKA

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Městské gymnázium a Základní škola Jirkov

ICT PLÁN ŠKOLY. Městské gymnázium a Základní škola Jirkov ICT ŠKOLY Městské gymnázium a Základní škola Jirkov Resumé ICT plán školy aktualizovaný 1. 9. 2016 na základě skutečného stavu výpočetní techniky. Mgr. Martin Reihs reditel@4zsjirkov.cz Analýza a plán

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační a počítačové gramotnosti - získat elementární dovednosti

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 1552/2005-551. ICT plán školy popisuje stávající stav z hlediska vybavení

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní):

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010 ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010 Na období 1.1.2010 do 31.12.2010. (Dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551) Úvod.1 1.1. ICT gramotnost pedagogů 2 Cíle 2 Podmínky. 2 Metody dosažení cílů..

Více

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy:

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy: Nabídka počítačových kurzů Akreditované kurzy: 1. Word... 1 2. Word pokročilí... 1 3. Excel... 1 4. Excel pokročilí... 2 5. PowerPoint... 2 6. Access... 2 7. OpenOffice.org Writer... 2 8. OpenOffice.org

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia DODATEK Č. 1 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia Proč?... Proč ne? Škola: Ředitelka školy: Mgr. Ivana Vitisková Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Dodatek

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

On-line textové editory. Google Dokumenty (Google Docs)

On-line textové editory. Google Dokumenty (Google Docs) On-line textové editory Google Dokumenty (Google Docs) ÚVOD K psaní textů můžeme používat: a) software nainstalovaný na počítači Mezi nejznámější pokročilejší textové editory patří například: MS Word (součást

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Vyučovací předmět: informatika a výpočetní technika

Vyučovací předmět: informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia (kvinta) a čtyřleté gymnázium

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Postup přihlášení (první přihlášení)

Postup přihlášení (první přihlášení) Postup přihlášení (první přihlášení) 1. ve webovém prohlížeči zapište následující adresu: https://portal.office.com objeví se úvodní přihlašovací stránka 2. do prvního vstupního řádku zapište jako přihlašovací

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ

Více

Případová studie: Unikátní projekt pro učitele Metodický portál RVP.CZ. Ondřej Neumajer, Lukáš Križko Národní ústav pro vzdělávání

Případová studie: Unikátní projekt pro učitele Metodický portál RVP.CZ. Ondřej Neumajer, Lukáš Križko Národní ústav pro vzdělávání Případová studie: Unikátní projekt pro učitele Metodický portál RVP.CZ Ondřej Neumajer, Lukáš Križko Národní ústav pro vzdělávání Metodický portál RVP.CZ Původní cíl: hlavní metodická podpora učitelů při

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 Identifikační údaje: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Dambořice 466, 696 35 IČ: 70995711 Tel. 518 631 130 / 518 631 129 Mail:

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

Pravidelné vzdělávání seniorů v Knihovně města Ostravy. Filip Hrazdil

Pravidelné vzdělávání seniorů v Knihovně města Ostravy. Filip Hrazdil Pravidelné vzdělávání seniorů v Knihovně města Ostravy Filip Hrazdil Vzdělávání veřejnosti v KMO Vzdělávací akce pro děti a mládež, studenty (skupinové) lekce informačního vzdělávání a tematické besedy

Více

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Způsob dosažení cílového stavu v oblasti ICT dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Cílový stav pro tento rok je definován obsahem

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Distanční studijní opora Karel Skokan František Huňka Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Pořadové číslo: 4. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky

Pořadové číslo: 4. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky Pořadové číslo: 4 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje jeho

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Aplikační programové vybavení

Aplikační programové vybavení Aplikační software Aplikační software Programy z nejrůznějších oblastí využití počítače. Dnes existují stovky programů a u každého druhu pak často desítky konkrétních programů, které s větším nebo menším

Více

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc.

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc. VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ Mgr. Eva Jiříková, CSc. ICT /INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE/ Soubor prostředků, nástrojů, prostředí a postupů na PC, které využíváme na podporu učení, komunikace

Více

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D.

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji

Více

Název projektu: ICT ve vzdělávání

Název projektu: ICT ve vzdělávání Moderní škol Moderní škol Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IČO: 47796006 Projektový záměr Název projektu: ICT ve vzdělávání Zpracoval: realizační

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

Moodle uživatelská příručka

Moodle uživatelská příručka Moodle uživatelská příručka Učební text pro studenty dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro zefektivnění práce studentů

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_8_Zaklady_prezentace_v_powerpointu Vyučovací předmět: Informatika

Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_8_Zaklady_prezentace_v_powerpointu Vyučovací předmět: Informatika Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro devátý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_8_Zaklady_prezentace_v_powerpointu Vyučovací

Více

Představení projektového záměru:

Představení projektového záměru: Představení projektového záměru: (pracovní název) Vzdělávací systém pedagogů základního a středního školství Plzeňského kraje pro získání nezbytných ICT kompetencí v oblasti aplikace moderních informačních

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO KURZU V PROSTŘEDÍ LMS MOODLE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO KURZU V PROSTŘEDÍ LMS MOODLE Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli! V předminulém školním roce jsem se na Vás obracel s dotazníkem, jehož cílem bylo zmapovat oblasti, ve kterých by Vaši zaměstanci uvítali možnost dalšího vzdělávání

Více

1. webinář pro ICT metodiky:

1. webinář pro ICT metodiky: 1. webinář pro ICT metodiky: Role ICT metodika ve škole Cloudové systémy jako nástroj komunikace a řízení Lektoři: Mgr. Miroslav Šucha Pavel Srp (Ing. František Hůlka) Role ICT metodika ve škole Činnost

Více

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Aktualizované šablony Šablony vám pomáhají při

Více

Název materiálu: Open Office

Název materiálu: Open Office Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

Testy a písemky v informatice a open source

Testy a písemky v informatice a open source Testy a písemky v informatice a open source Petr Naske, učitel a předseda Jednoty školských informatiků ************ další témata vstupu ************ Jednota školských informatiků Aktivity WIKIMEDIA ČR

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014 VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014 O ČEM BUDU HOVOŘIT O PROMĚNĚ SPOLEČNOSTI A BUDOUCNOSTI O ČEM MÁ BÝT ŠKOLA A VÝSLEDCÍCH KAMPANĚ O TRENDECH A BUDOUCNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ KDE JSME A KAM MÍŘÍME?

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ

ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ 2009-2011 Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Ulice : Komenského 68 PSČ, místo : 741 01 Nový Jičín IČO : 00848328 Tel.: 556 708 124 Email:

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 16 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Základy společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

ale taky protivný nepřítel

ale taky protivný nepřítel ale taky protivný nepřítel Co chceme? Chceme být zdraví a silní. Chceme být vzdělaní a moudří Chceme být úspěšní a bohatí. Co k tomu potřebujeme? Komplexní výuku Schopné učitele Dostatek žáků Vhodnou koncepci

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu:

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu: VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět I/IKTje zařazen samostatně v 6. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hod. týdně. Svým obsahem navazuje na výuku

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY 3. 2 Informatika pro pokročilé Časová dotace 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět informatika pro pokročilé doplňuje vzdělávací obsah předmětu

Více

Software Základní pojmy a rozdělení. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1123_Software Základní pojmy a rozdělení_pwp

Software Základní pojmy a rozdělení. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1123_Software Základní pojmy a rozdělení_pwp Základní pojmy a rozdělení Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1123_Software Základní pojmy a rozdělení_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Změňte styly nadpisů takto: Nadpis úvodní styl: Nadpis1 Nadpisy kurzivou Nadpis2 Podtržené nadpisy Nadpis3. Do dokumentu vložte č. stránek.

Změňte styly nadpisů takto: Nadpis úvodní styl: Nadpis1 Nadpisy kurzivou Nadpis2 Podtržené nadpisy Nadpis3. Do dokumentu vložte č. stránek. Předmět: INFORMATIKA roč.: 9 č.šab.: 2 téma: Textový editor WORD Vzdělávací materiál: prac. list Oblast:Informatika - Vytvoření stylu odstavců, vložení obsahu Změňte styly nadpisů takto: Nadpis úvodní

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_9_Software_-_základní_programové_vybavení_počítače

Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_9_Software_-_základní_programové_vybavení_počítače Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro sedmý až osmý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_9_Software_-_základní_programové_vybavení_počítače

Více