Příslušenství pro střídače SMA Sada pro přídavné větrání FANKIT01-10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příslušenství pro střídače SMA Sada pro přídavné větrání FANKIT01-10"

Transkript

1 Příslušenství pro střídače SMA Sada pro přídavné větrání FANKIT01-10 Návod k instalaci FANKIT01-IA-cs-12 IMCZ-FANK-TL21 Verze 1.2 CZ

2

3 SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto dokumentu Bezpečnost Použití v souladu s určením Kvalifikace odborných pracovníků Bezpečnostní upozornění Obsah dodávky Popis produktu Sada pro přídavné větrání Řídicí modul Instalace Přehled oblasti pro instalaci Vyjmutí multifunkčního relé Instalace sady pro přídavné větrání do střídače Připojení sady pro přídavné větrání Vyjmutí Vyjmutí sady pro přídavné větrání Likvidace sady pro přídavné větrání Technické údaje Ventilátor Připojení multifunkčního relé Kontakt Návod k instalaci FANKIT01-IA-cs-12 3

4 Obsah SMA Solar Technology AG 4 FANKIT01-IA-cs-12 Návod k instalaci

5 SMA Solar Technology AG 1 Informace k tomuto dokumentu 1 Informace k tomuto dokumentu Rozsah platnosti Tento dokument platí pro sadu pro přídavné větrání typu FANKIT Cílová skupina Tento dokument je určený pro odborné pracovníky. Činnosti popsané v tomto dokumentu smějí provádět pouze osoby s odpovídající kvalifikací (viz kapitola 2.2 Kvalifikace odborných pracovníků, strana 7). Další informace Odkazy na další informace najdete na webu Název dokumentu SUNNY BOY 2500TL Single Tracker SUNNY BOY 3000TL Single Tracker SUNNY BOY 3000TL/3600TL/4000TL/5000TL Multifunkční relé a funkce OptiTrac Global Peak Druh dokumentu návod k instalaci návod k instalaci technický popis Symboly Symbol Vysvětlení Výstražné upozornění, jehož nerespektování vede bezprostředně k usmrcení nebo k těžkému poranění. Výstražné upozornění, jehož nerespektování může vést k usmrcení nebo k těžkému poranění. Výstražné upozornění, jehož nerespektování může vést k lehkému nebo středně těžkému poranění. Výstražné upozornění, jehož nerespektování může vést ke vzniku materiálních škod. Informace, která je pro určité téma nebo určitý cíl důležitá, ale netýká se bezpečnosti. Podmínka, která musí být pro dosažení určitého cíle splněna. Žádoucí výsledek. Problém, který se může vyskytnout. Návod k instalaci FANKIT01-IA-cs-12 5

6 1 Informace k tomuto dokumentu SMA Solar Technology AG Grafické úpravy Grafická úprava Použití Příklad Light hlášení na displeji Střídač přejde do stavu parametry Balanced. svorky/porty sloty Tučně prvky, na které je třeba kliknout prvky, které je třeba zadat Nastavte parametr Fan-Test na hodnotu 1. 6 FANKIT01-IA-cs-12 Návod k instalaci

7 SMA Solar Technology AG 2 Bezpečnost 2 Bezpečnost 2.1 Použití v souladu s určením Sada pro přídavné větrání se skládá z ventilátoru a řídicího modulu pro ventilátor. Ventilátor slouží k intenzivnějšímu chlazení střídačů při vysokých teplotách okolí. Řídicí modul slouží k řízení ventilátoru. Sada pro přídavné větrání se smí používat pouze ve spojení s následujícími střídači: SB 2500TLST-21 SB 3000TLST-21 SB 3000TL-21 SB 3600TL-21 SB 4000TL-21 SB 5000TL-21 WB 3000TL-21 WB 3600TL-21 WB 4000TL-21 WB 5000TL-21 Jiné způsoby použití, které nejsou doporučovány společností SMA Solar Technology AG, nejsou povoleny. Z bezpečnostních důvodů je zakázáno produkt upravovat a instalovat komponenty, které nejsou pro tento produkt výslovně doporučovány či prodávány společností SMA Solar Technology AG. Přiložená dokumentace je součástí produktu. Přečtěte si dokumentaci a dbejte v ní uvedených informací. Dokumentace se musí uchovávat tak, aby byla kdykoliv přístupná. Používejte sadu pro přídavné větrání pouze tak, jak je to uvedeno v přiložené dokumentaci. Jiné použití může vést ke vzniku materiálních škod či k poranění osob. Dbejte také návodu k příslušnému střídači. 2.2 Kvalifikace odborných pracovníků Činnosti popsané v tomto dokumentu smějí vykonávat pouze odborní pracovníci. Odborní pracovníci musí mít následující kvalifikaci: znalost principu fungování a provozu střídače proškolení o zacházení s nebezpečími a riziky při instalaci a obsluze elektrických přístrojů a zařízení vzdělání pro instalaci elektrických přístrojů a zařízení a jejich uvádění do provozu znalost příslušných norem a směrnic znalost a dodržování tohoto dokumentu včetně všech bezpečnostních upozornění Návod k instalaci FANKIT01-IA-cs-12 7

8 2 Bezpečnost SMA Solar Technology AG 2.3 Bezpečnostní upozornění Zásah elektrickým proudem Na součástech střídače, které jsou pod napětím, jsou přítomny vysoké hodnoty napětí, které mohou způsobit životu nebezpečný zásah elektrickým proudem. Před prováděním jakýchkoliv prací na střídači střídač vždy odpojte od napětí (viz návod k instalaci střídače). Elektrostatický výboj Když se dotknete elektronických součástek, můžete střídač poškodit nebo zničit elektrostatickými výboji. Než se dotknete jakékoliv součástky, uzemněte se. 8 FANKIT01-IA-cs-12 Návod k instalaci

9 SMA Solar Technology AG 3 Obsah dodávky 3 Obsah dodávky Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní a zda není zvnějšku viditelně poškozená. Je-li dodávka nekompletní nebo poškozená, obraťte se na svého specializovaného prodejce. A B C Obrázek 1: součásti dodávky Položka Počet Označení A 1 ventilátor s krytem ventilátoru a kabelovou průchodkou B 1 řídicí modul C 1 návod k instalaci Návod k instalaci FANKIT01-IA-cs-12 9

10 4 Popis produktu SMA Solar Technology AG 4 Popis produktu 4.1 Sada pro přídavné větrání Sada pro přídavné větrání se skládá z ventilátoru a řídicího modulu pro ventilátor. Ventilátor slouží k intenzivnějšímu chlazení střídačů při vysokých teplotách okolí. Řídicí modul slouží k řízení ventilátoru. A D E B C G F Obrázek 2: Položka A B C D E F G struktura sady pro přídavné větrání Označení ventilátor s krytem ventilátoru kabelová průchodka s maticí zástrčka zásuvka pro připojení ventilátoru svorky pro připojení multifunkčního relé řídicí modul šroub 4.2 Řídicí modul Řídicí modul slouží k řízení ventilátoru. Na řídicím modulu se nachází multifunkční relé. Multifunkční relé slouží k zapínání a vypínání hlásiče poruchy nebo jiného externího spotřebiče v závislosti na parametrech a naměřených hodnotách střídače (informace k použití multifunkčního relé najdete v technickém popisu Multifunkční relé a funkce OptiTrac Global Peak a v návodu k instalaci střídače na webu 10 FANKIT01-IA-cs-12 Návod k instalaci

11 SMA Solar Technology AG 4 Popis produktu Symbol na produktu Symbol Označení Vysvětlení výstraha před nebezpečným elektrickým napětím Produkt pracuje s vysokými hodnotami napětí. Veškeré práce smějí provádět pouze odborní pracovníci a pouze v souladu s tímto dokumentem. Návod k instalaci FANKIT01-IA-cs-12 11

12 5 Instalace SMA Solar Technology AG 5 Instalace 5.1 Přehled oblasti pro instalaci D Obrázek 3: Položka A B C D C B B A oblast pro instalaci ve střídači při otevřeném spodním víku krytu střídače a vyklopeném displeji Označení kabelové trasy otvor v krytu střídače pro připojení sady pro přídavné větrání místo pro instalaci řídicího modulu otvor v krytu střídače pro ventilátor s krytem ventilátoru 5.2 Vyjmutí multifunkčního relé Je-li předinstalováno multifunkční relé, je tím zablokován prostor pro instalaci řídicího modulu. Multifunkční relé se musí před instalací sady pro přídavné větrání vyjmout podle následujících pokynů. 1. Odpojte střídač od napětí a otevřete ho (viz návod k instalaci střídače). 2. Pokud je obsazeno multifunkční relé, vypněte napájecí napětí multifunkčního relé a zajistěte ho proti opětovnému zapnutí. 3. Zatlačte uzavírací páčky levé zásuvky na displeji směrem ven a vyjměte zástrčku plochého kabelu. 12 FANKIT01-IA-cs-12 Návod k instalaci

13 SMA Solar Technology AG 5 Instalace 4. Uvolněte šroub na displeji a vyklopte displej tak, aby zaklapnul Pokud jsou obsazené připojovací svorky, odstraňte ze střídače připojovací kabel: Vyklopte připojovací svorky nahoru a vytáhněte žíly. Tip: Poznamenejte si pořadí připojených žil. Usnadníte si tak připojení k multifunkčnímu relé na řídicím modulu. Vytáhněte připojovací kabel kabelovou průchodkou ze střídače. K tomu je zapotřebí mírně povolit převlečnou matici. 6. Uvolněte šroub na předinstalovaném multifunkčním relé pomocí klíče s vnitřním šestihranem o velikosti otvoru Vyjměte multifunkční relé ze střídače. Návod k instalaci FANKIT01-IA-cs-12 13

14 5 Instalace SMA Solar Technology AG 5.3 Instalace sady pro přídavné větrání do střídače Podmínky: Střídač musí být odpojený od napětí a spodní víko krytu střídače musí být otevřené (viz návod k instalaci střídače). Multifunkční relé musí být vyjmuté a displej musí být vyklopený nahoru (viz kapitola 5.2 Vyjmutí multifunkčního relé, strana 12). 1. Vložte do střídače řídicí modul a posuňte plochý kabel za displejem nahoru. Vodicí západka řídicího modulu při tom musí zapadnout do prohlubně na držáku displeje. 2. Utáhněte šroub řídicího modulu pomocí klíče s vnitřním šestihranem o velikosti otvoru Odstraňte krytku otvoru v krytu střídače pro kryt ventilátoru. 4. Vložte ventilátor s krytem ventilátoru do otvoru v krytu střídače. Šipka na krytu ventilátoru při tom musí směřovat k displeji. 5. Západky na pravé straně krytu ventilátoru zasuňte pod stěnu krytu střídače a ventilátor s krytem ventilátoru zatlačte do otvoru v krytu střídače. Zaklapnou levé západky. 14 FANKIT01-IA-cs-12 Návod k instalaci

15 SMA Solar Technology AG 6 Připojení sady pro přídavné větrání 6 Připojení sady pro přídavné větrání 1. Odstraňte záslepku z pravého otvoru v krytu střídače. Záslepku si uschovejte. Záslepku uschovejte na bezpečném místě. Při případném vyjmutí sady pro přídavné větrání bude záslepka znovu zapotřebí (viz kapitola 7.1 Vyjmutí sady pro přídavné větrání, strana 18). 2. Odšroubujte kabelovou průchodku v levém otvoru v krytu střídače. K tomu je třeba uvolnit pojistnou matici umístěnou uvnitř. 3. Vložte kabelovou průchodku střídače do pravého otvoru v krytu střídače a zevnitř ji pomocí pojistné matice přišroubujte ke krytu střídače. 4. Když je převlečná matice s těsnicí záslepkou odšroubovaná, našroubujte převlečnou matici s těsnicí záslepkou na kabelovou průchodku. 5. Utáhněte převlečnou matici silou ruky. 6. Odšroubujte pojistnou matici z dodané kabelové průchodky pro kabel ventilátoru. 7. Zaveďte kabel ventilátoru levým otvorem v krytu střídače zvenku do střídače. Návod k instalaci FANKIT01-IA-cs-12 15

16 6 Připojení sady pro přídavné větrání SMA Solar Technology AG 8. Vložte kabelovou průchodku pro kabel ventilátoru do otvoru v krytu střídače a zevnitř ji pomocí pojistné matice přišroubujte ke krytu střídače. 9. Když je převlečná matice odšroubovaná, našroubujte převlečnou matici na kabelovou průchodku. 10. Utáhněte převlečnou matici silou ruky. 11. Zkontrolujte, zda je kabel ventilátoru pevně usazený. 12. Zastrčte zástrčku ventilátoru do zásuvky pro připojení ventilátoru na řídicím modulu. 13. Pokud se má používat multifunkční relé na řídicím modulu, připojte multifunkční relé přes pravou kabelovou průchodku: Odstraňte z pravé kabelové průchodky těsnicí záslepku. K tomu je třeba odšroubovat převlečnou matici. Těsnicí záslepku si uschovejte. Těsnicí záslepku uschovejte na bezpečném místě. Při případném vyjmutí sady pro přídavné větrání bude těsnicí záslepka znovu zapotřebí. Zaveďte připojovací kabel pravou kabelovou průchodkou do střídače. Utáhněte převlečnou matici na kabelové průchodce jen silou ruky. Zkontrolujte, zda je připojovací kabel pevně usazený. 16 FANKIT01-IA-cs-12 Návod k instalaci

17 SMA Solar Technology AG 6 Připojení sady pro přídavné větrání Vyklopte připojovací svorky nahoru a zaveďte do nich žíly Sklopte displej dolů a utáhněte šroub silou ruky. 15. Zastrčte plochý kabel do levé zásuvky na displeji tak, aby zaklapnul. 16. Uzavřete střídač (viz návod k instalaci střídače). Návod k instalaci FANKIT01-IA-cs-12 17

18 7 Vyjmutí SMA Solar Technology AG 7 Vyjmutí 7.1 Vyjmutí sady pro přídavné větrání 1. Odpojte střídač od napětí a otevřete ho (viz návod k instalaci střídače). 2. Pokud je obsazeno multifunkční relé, vypněte napájecí napětí multifunkčního relé a zajistěte ho proti opětovnému zapnutí. 3. Počkejte, než se ventilátor zastaví. 4. Zatlačte uzavírací páčky levé zásuvky na displeji směrem ven a vyjměte zástrčku plochého kabelu. 5. Uvolněte šroub na displeji a vyklopte displej tak, aby zaklapnul Odjistěte a vytáhněte zástrčku ventilátoru FANKIT01-IA-cs-12 Návod k instalaci

19 SMA Solar Technology AG 7 Vyjmutí 7. Pokud jsou obsazené připojovací svorky, odstraňte ze střídače připojovací kabel: Vyklopte připojovací svorky nahoru a vytáhněte žíly. Tip: Poznamenejte si pořadí připojených žil, abyste si usnadnili opětovné připojování. Vytáhněte připojovací kabel kabelovou průchodkou ze střídače. K tomu je třeba odšroubovat převlečnou matici. Vložte do pravé kabelové průchodky těsnicí záslepku, našroubujte na kabelovou průchodku převlečnou matici a silou ruky ji utáhněte (viz kapitola 6 Připojení sady pro přídavné větrání, strana 15). 8. Uvolněte kabelovou průchodku pro kabel ventilátoru. K tomu je třeba uvolnit pojistnou matici umístěnou uvnitř. 9. Vyjměte kabel ventilátoru s kabelovou průchodkou a maticí ze střídače. 10. Uvolněte šroub na řídicím modulu pomocí klíče s vnitřním šestihranem o velikosti otvoru Vyjměte řídicí modul ze střídače. Návod k instalaci FANKIT01-IA-cs-12 19

20 7 Vyjmutí SMA Solar Technology AG 12. Vložte do levého otvoru v krytu střídače záslepku. 13. Sklopte displej dolů a utáhněte šroub silou ruky. 14. Obě západky krytu ventilátoru posuňte k ventilátoru a ventilátor i s krytem ventilátoru vyjměte Uzavřete střídač (viz návod k instalaci střídače). 7.2 Likvidace sady pro přídavné větrání Sadu pro přídavné větrání zlikvidujte podle platných předpisů pro likvidaci elektronického opadu. 20 FANKIT01-IA-cs-12 Návod k instalaci

21 SMA Solar Technology AG 8 Technické údaje 8 Technické údaje 8.1 Ventilátor Všeobecné údaje Šířka výška hloubka 60 mm 60 mm 25,4 mm Emise hluku, typická 29 db(a) Maximální provozní výška 3000 m Objemový proud 40 m 3 /h Elektrické parametry Vstupní napětí Jmenovitý DC proud 0 V 15 V 0,2 A 8.2 Připojení multifunkčního relé Maximální spínací napětí AC DC 240 V 30 V Maximální spínací proud AC DC 1,0 A 1,0 A Klimatické podmínky Rozsah teplot 25 C +60 C Návod k instalaci FANKIT01-IA-cs-12 21

22 9 Kontakt SMA Solar Technology AG 9 Kontakt V případě technických problémů s našimi produkty se obraťte na linku SMA Service Line. Abychom vám mohli cíleně pomoci, potřebujeme znát následující údaje: typ sady pro přídavné větrání typ a sériové číslo střídače podrobný popis problému SMA Central & Eastern Europe s.r.o. Radlická 740/113d Praha 5 Tel FANKIT01-IA-cs-12 Návod k instalaci

23 SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou majetkem společnosti SMA Solar Technology AG. K jejich úplnému i částečnému zveřejnění je zapotřebí písemný souhlas společnosti SMA Solar Technology AG. Interní pořizování kopií v rámci firmy za účelem hodnocení produktu či řádného použití produktu je povoleno a nevyžaduje předchozí souhlas. Záruka výrobce SMA Aktuální záruční podmínky jsou přiloženy k přístroji. V případě potřeby je lze také stáhnout na webu nebo získat ve vytištěné podobě obvyklými distribučními kanály. Ochranná známka Všechny ochranné známky jsou uznány, i když nejsou označeny příslušným symbolem. Pokud symbol chybí, neznamená to, že zboží či známka nejsou chráněné. Slovní značka a loga Bluetooth jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc., a jakékoliv použití těchto značek společností SMA Solar Technology AG probíhá na základě licence. QR Code je registrovaná ochranná známka společnosti DENSO WAVE INCORPORATED. SMA Solar Technology AG Sonnenallee Niestetal Německo Tel Fax SMA Solar Technology AG. Všechna práva vyhrazena. Návod k instalaci FANKIT01-IA-cs-12 23

24 SMA Solar Technology SMA Solar Technology AG SMA Australia Pty. Ltd. SMA Benelux bvba/sprl SMA Beijing Commercial Company Ltd. SMA Central & Eastern Europe s.r.o. SMA France S.A.S. SMA Hellas AE SMA Ibérica Tecnología Solar, S.L.U. SMA Solar India Pvt. Ltd. SMA Italia S.r.l. SMA Japan K.K. SMA Technology Korea Co., Ltd. SMA Middle East LLC SMA Portugal - Niestetal Services Unipessoal Lda SMA Solar (Thailand) Co., Ltd. SMA Solar UK Ltd.

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití CZ NÁVOD K OBSLUZE Lineární síťový zdroj PS-1302D Číslo objednávky 51 18 06 Verze 11/08 Stanovené použití Lineární síťový zdroj slouží k připojení a provozu spotřebičů na nízké napětí s provozním napětím

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Odvaděč kondenzátu BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Překlad původního návodu k obsluze 818631-01 Obsah Úvod...3 Dostupnost...3 Charakteristika uspořádání textu...3 Bezpečnost...3 Zamýšlené používání...3 Základní

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50

Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 GE Healthcare Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze Překlad z anglického jazyka Obsah 1 Úvod... 5 1.1 Důležité informace pro uživatele...6 1.2 Informace o právních předpisech...7 1.3 Konfigurace

Více

Dakota 10 a 20 návod k obsluze

Dakota 10 a 20 návod k obsluze Dakota 10 a 20 návod k obsluze 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020 Fax (913)

Více

NÁVOD K POUŽITÍ POČÍTAČOVÝ FOKOMETR CL-300

NÁVOD K POUŽITÍ POČÍTAČOVÝ FOKOMETR CL-300 NÁVOD K POUŽITÍ POČÍTAČOVÝ FOKOMETR CL-300 ÚVOD Děkujeme vám, že jste si zakoupili zařízení počítačový fokometr TOPCON CV-300. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ / INDIKACE K POUŽITÍ Toto zařízení měří optický výkon brýlových

Více

Návod k použití. Kuchyňské digestoře. Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012

Návod k použití. Kuchyňské digestoře. Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012 Návod k použití Kuchyňské digestoře CZ Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012 2 3 4 5 CZ A B C NÁVOD K OBSLUZE UPOZORNĚNÍ Je velmi důležité tento návod k použití uchovat společně se spotřebičem, aby ho

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W)

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Napájecí zdroj vyznačující se novou jedinečnou funkcí společnosti OMRON Alarm podpětí s kompaktní konstrukcí přispívající ke zmenšení velikosti

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Dürr Dental VistaCam CL.iX

Dürr Dental VistaCam CL.iX Dürr Dental VistaCam CL.iX Návod k montáži a použití 9000-618-115/32 2009/10 2 2009/10 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace 4 1.1 Hodnocení shody 4 1.2 Všeobecné pokyny 4 1.3 Likvidace přístroje

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Obrázek 1: Ventil typu 3241 s pohonem typu 3271 a s pohonem typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8015 CS Vydáno v září 2009 Obsah Obsah Strana 1

Více

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Vložení SIM karty, baterie a paměťové karty 4 Nabíjení baterie

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim N720 DECT IP Multicell System Pruvodce planovanim a merenim Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny.............................................. 2 Úvod..............................................................

Více

POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ:

POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ: POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA KATALOGOVÉ ČÍSLO: VYDÁNÍ: Datum poslední A1 aktualizace 05/2001 14M Cirkulace: 100 DATUM VYDÁNÍ: 04/2000 2

Více

Instalační příručka. Česky. Česky

Instalační příručka. Česky. Česky Instalační příručka Bezpečnostní pokyny Pro vaši bezpečnosti si přečtěte veškeré pokyny v této příručce před tím, než začnete upevňovací desku používat. Nesprávnou manipulací, která je v rozporu s pokyny

Více

VLT Micro Drive. Návod k používání

VLT Micro Drive. Návod k používání 1 VLT Micro Drive Návod k používání Návod k použivání měniče VLT Micro Drive Obsah Obsah 1. Bezpečnost 3 Bezpečnostní pokyny 3 Shoda s předpisy 3 Všeobecné upozornění 3 Zabraňte náhodnému startu 4 Před

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

OKBABY 10+ Dětská sedačka na jízdní kolo

OKBABY 10+ Dětská sedačka na jízdní kolo OKBABY 10+ Dětská sedačka na jízdní kolo OKBABY S.r.l. Via del Lavoro 26 24060 Telgate (BG) Itálie Tel. +39 035 830004 Fax +39 035 832961 www.okbaby.it e-mail: okbaby@okbaby.it Dětská sedačka na jízdní

Více