Z á p i s č. 2. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s č. 2. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice"

Transkript

1 Z á p i s č. 2 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Vilém Kraus, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Ondřej Tichota DiS. Omluven : Petr Limprecht Tajemník: Ing. Zdeněk Studený RADA MĚSTA PROJEDNALA, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ 1. bod programu materiál č. : 3/2017 předkládá : Ing. Miroslav Klučkovič za odbor : Oddělení služeb, správy a údržby komunikací : Vyhrazené parkovací stání - prodloužení platnosti pro J. Š. RM schvaluje prodloužení platnosti vyhrazeného parkovacího místa pro paní J. Š. (držitelku průkazu ZTP) v ul. Sportovní na parkovišti u domu č.p po dobu 1 roku. RM schvaluje prodloužení platnosti vyhrazeného parkovacího místa pro paní J. Š. (držitelku průkazu ZTP) v ul. Sportovní na parkovišti u domu č.p po dobu 1 roku. 2. bod programu materiál č. : 4/2017 předkládá : Petr Skácel, DiS. za odbor : Oddělení správy majetku a investic : Doplnění účelu nájmu pí. J. Š. v prostoru sloužícím podnikání v č.p o vým. 150,53 m 2 v ul. Sportovní v Mělníku RM schvaluje pí. J. Š., nájemci prostoru sloužícího podnikání v č.p o vým. 150,53 m 2 v ul. Sportovní v Mělníku, doplnění účelu nájmu, k nájemní smlouvě, uzavřené dne Současný účel nájmu, kavárna s dětským koutkem, dětská herna a solárium, bude doplněn dodatkem č. 1 o cvičení pro děti a dospělé. Změnu, či doplnění účelu užívání u stavebního úřadu, je povinen zajistit nájemce, bez nároku na jakékoliv vyrovnání ze strany pronajímatele v průběhu nájmu, či po ukončení nájemního poměru a doložit pravomocné rozhodnutí stavebního úřadu. RM schvaluje pí. J. Š., nájemci prostoru sloužícího podnikání v č.p o vým. 150,53 m 2 v ul. Sportovní v Mělníku, doplnění účelu nájmu, k nájemní smlouvě, uzavřené dne Petra Kučerová 1

2 Současný účel nájmu, kavárna s dětským koutkem, dětská herna a solárium, bude doplněn dodatkem č. 1 o cvičení pro děti a dospělé. Změnu, či doplnění účelu užívání u stavebního úřadu, je povinen zajistit nájemce, bez nároku na jakékoliv vyrovnání ze strany pronajímatele v průběhu nájmu, či po ukončení nájemního poměru a doložit pravomocné rozhodnutí stavebního úřadu. 3. bod programu materiál č. : 5/2017 předkládá : Ing. Miroslav Klučkovič za odbor : Oddělení služeb, správy a údržby komunikací : Žádost o povolení 2 míst vyhrazeného parkování - Mělník, Tyršova 3340 RM schvaluje povolení 2 míst vyhrazeného parkování Mělník Tyršova 3340 pro CETIN a.s. leden - červen RM schvaluje povolení 2 míst vyhrazeného parkování Mělník Tyršova 3340 pro CETIN a.s. leden - červen bod programu materiál č. : 6/2017 předkládá : Ing. Miroslav Klučkovič za odbor : Oddělení služeb, správy a údržby komunikací : Smlouva darovací na nemovitou věc, evidenční číslo SUK/02/670/ HARTTEX spol. s r.o. RM doporučuje ZM ke schválení Smlouvu darovací na nemovitou věc č. SUK/02/670/2016 uzavřenou s HARTTEX spol. s r.o., Praha 4. RM doporučuje ZM ke schválení Smlouvu darovací na nemovitou věc č. SUK/02/670/2016 uzavřenou s HARTTEX spol. s r.o., Praha bod programu materiál č. : 8/2017 předkládá : Ing. Jaroslav Šuk za odbor : Majetkoprávní oddělení : Vyhodnocení obálkové metody - prodej pozemku p.č.105/2 k.ú.rozhled, obec Jiřetín pod Jedlovou Petra Kučerová 2

3 RM doporučuje ke schválení ZM prodej pozemku p.č.105/2 o výměře 1094 m 2, trvalý travní porost, k.ú.rozhled, obec Jiřetín pod Jedlovou dle nabídky: kupující kupní cena RM doporučuje ke schválení ZM prodej pozemku p.č.105/2 o výměře 1094 m 2, trvalý travní porost, k.ú. Rozhled, obec Jiřetín pod Jedlovou dle nabídky: kupující : Ing. V. H., Býkev kupní cena : ,- Kč 6. bod programu materiál č. : 9/2017 předkládá : David Kučera za odbor : Oddělení vnitřních věcí : Odměňování členů JSDH pro rok 2017 RM schvaluje předložená pravidla pro vyplácení odměn členům JSDH v roce RM schvaluje předložená pravidla pro vyplácení odměn členům JSDH v roce bod programu materiál č. : 10/2017 předkládá : Ing. Zdeněk Studený za odbor : Kancelář vedení úřadu : Program na jednání ZM dne RM schvaluje program na jednání ZM dne RM schvaluje program na jednání ZM dne bod programu materiál č. : 11/2017 předkládá : Ing. Jaroslav Šuk za odbor : Majetkoprávní oddělení : Opakovaně - podmínky výkupu pozemků p.č.588 a p.č.586/4 k.ú. Mělník, Ing. M. V. Petra Kučerová 3

4 RM doporučuje ke schválení ZM výkup pozemků p.č. 588 o výměře 1359 m 2 a p.č. 586/4 o výměře 58 m 2 k.ú. Mělník od Ing. M. V. za podmínek: kupní cena pozemku p.č. 588 a/ ,- Kč, tj. cca 951,46Kč/m 2 (znal.posudek - dle cenového předpisu) b/ ,- Kč až ,- Kč, tj ,- až 1 300,- Kč/m 2 (znal.posudek - odhadovaná obvyklá cena) c/ ,- Kč, tj ,- Kč/m 2 (orientační tržní hodnota) kupní cena pozemku p.č. 586/4 a/ ,- Kč, tj. cca 556,50Kč/m 2 (znal.posudek - dle cenového předpisu) b/ ,- Kč až ,- Kč, tj. 500,- až 600,- Kč/m 2 (znal.posudek - odhadovaná obvyklá cena) c/ ,- Kč, tj. 500,- Kč/m 2 (orientační tržní hodnota) Před podpisem kupní smlouvy zajistí prodávající výmaz zástavního práva. RM doporučuje ke schválení ZM výkup pozemků p.č. 588 o výměře 1359 m 2 a p.č. 586/4 o výměře 58 m 2 k.ú. Mělník od Ing. M. V. za podmínek: kupní cena pozemku p.č ,- Kč, tj ,- Kč/m 2 (znal. posudek - odhadovaná obvyklá cena) kupní cena pozemku p.č. 586/ ,- Kč, tj. 500,- Kč/m 2 (orientační tržní hodnota) Před podpisem kupní smlouvy zajistí prodávající výmaz zástavního práva. 9. bod programu materiál č. : 12/2017 : Rozpočtové opatření č. 48 pro rok 2016 RM doporučuje ZM dodatečně ke schválení - navýšení provozních výdajů hrazených dotací od Středočeského kraje na Noclehárny Mělník ve výši 82,60 tis. Kč a Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Mělník ve výši 154,43 tis. Kč UZ Finanční krytí snížením mzdových prostředků hrazených dotací (Změna závazného ukazatele) od Středočeského kraje na Noclehárny Mělník ve výši 82,60 tis. Kč a na Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Mělník ve výši 154,43 tis. Kč UZ Vše ka 29, odd. 43. RM doporučuje ZM dodatečně ke schválení - navýšení provozních výdajů hrazených dotací od Středočeského kraje na Noclehárny Mělník ve výši 82,60 tis. Kč a Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Mělník ve výši 154,43 tis. Kč UZ Finanční krytí snížením mzdových prostředků hrazených dotací (Změna závazného ukazatele) od Středočeského kraje na Noclehárny Mělník ve výši 82,60 tis. Kč a na Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Mělník ve výši 154,43 tis. Kč UZ Vše ka 29, odd. 43. Petra Kučerová 4

5 10. bod programu materiál č. : 13/2017 : Žádost o poskytnutí investičního příspěvku Technickým službám města Mělník na rok 2017 (změna závazného ukazatele) RM doporučuje ZM ke schválení investičního příspěvku Technickým službám města Mělník na nákup velkého zametacího stroje ve výši tis. Kč (ka 39, odd. 36) - Změna závazného ukazatele. Finanční krytí z investiční (rozpočtové) rezervy města ve výši tis. Kč (ka 41, odd. 63). RM doporučuje ZM ke schválení investičního příspěvku Technickým službám města Mělník na nákup velkého zametacího stroje ve výši tis. Kč (ka 39, odd. 36) - Změna závazného ukazatele. Finanční krytí z investiční (rozpočtové) rezervy města ve výši tis. Kč (ka 41, odd. 63). 11. bod programu materiál č. : 14/2017 předkládá : Petr Skácel, Dis. za odbor : Oddělení správy majetku a investic : Návrh na schválení přípravy dodatků ke smlouvám o nájmu prostor sloužících podnikání a příp. nemovitostí a splátkových i platebních kalendářů určeným nájemcům, kteří jsou plátci DPH RM schvaluje přípravu dodatků, splátkových a platebních kalendářů ke smlouvám určeným nájemcům pronajatých prostor sloužících podnikání či nemovitostí, plátcům DPH. K předepsané výši nájemného bude připočtena aktuální sazba DPH. RM schvaluje přípravu dodatků, splátkových a platebních kalendářů ke smlouvám určeným nájemcům pronajatých prostor sloužících podnikání či nemovitostí, plátcům DPH. K předepsané výši nájemného bude připočtena aktuální sazba DPH. 12. bod programu materiál č. : 15/2017 předkládá : Pavel Průcha za odbor : Odbor výstavby a rozvoje města : Záměr výstavby bytových domů - Lázeňské domy GebaNut s.r.o. RM bere na vědomí záměr společnosti Lázeňské domy GebaNut s.r.o. stavby bytových domů- Podolí, ul. Bezručova. Petra Kučerová 5

6 RM bere na vědomí záměr společnostri Lázeňské domy GebaNut s.r.o. stavby bytových domů- Podolí, ul. Bezručova. 13. bod programu materiál č. : 16/2017 : Čerpání příspěvků poskytnutých městem Mělníkem jím zřízeným příspěvkovým organizacím na rok 2017 RM doporučuje ZM ke schválení časové použití rozpočtu - čerpání příspěvků poskytnutých městem Mělníkem jím zřízeným příspěvkovým organizacím na rok Termín čerpání příspěvků do RM doporučuje ZM ke schválení časové použití rozpočtu - čerpání příspěvků poskytnutých městem Mělníkem jím zřízeným příspěvkovým organizacím na rok Termín čerpání příspěvků do bod programu materiál č. : 17/2017 předkládá : Ing. Miroslav Klučkovič za odbor : Oddělení služeb, správy a údržby komunikací : Souhlas s umístěním stavby : " I/9, I/16 Mělník, křižovatka Kokořínská" RM souhlasí s umístěním stavby "I/9, I/16 Mělník, křižovatka Kokořínská", na pozemcích ve vlastnictví města Mělník, par. č. 4276/1,4279, 4287/2, 4350/1, 4378, 4379, 4380, 4381 k.ú. Mělník. RM souhlasí s umístěním stavby "I/9, I/16 Mělník, křižovatka Kokořínská", na pozemcích ve vlastnictví města Mělník, par. č. 4276/1,4279, 4287/2, 4350/1, 4378, 4379, 4380, 4381 k.ú. Mělník. 15. bod programu materiál č. : 18/2017 předkládá : Ing. Jaroslav Šuk za odbor : Majetkoprávní oddělení : Návrh na zrušení nerealizovaných záměrů prodejů a směn RM doporučuje ZM zrušit tato usnesení ve věci záměrů prodejů a směn: č.237/2009 z , č.266/2011 z , č.312/2012 z , č.154/2014 z , č.198/2014 Petra Kučerová 6

7 z , č.220/2014 z , č.302/2014 z RM doporučuje ZM zrušit tato usnesení ve věci záměrů prodejů a směn: č.237/2009 z , č.266/2011 z , č.312/2012 z , č.154/2014 z , č.198/2014 z , č.220/2014 z , č.302/2014 z bod programu materiál č. : 19/2017 předkládá : Bc. Monika Nová,DiS. za odbor : Odbor školství a kultury : Prázdninový provoz MŠ RM bere na vědomí prázdninový provoz mělnických MŠ. RM bere na vědomí prázdninový provoz mělnických MŠ. 17. bod programu materiál č. : 20/2017 předkládá : David Kučera za odbor : Oddělení vnitřních věcí : Žádost o zápůjčku pyxidy Muzeu umění Olomouc RM schvaluje zápůjčku "Pyxidy se sousoším Krista" v termínu Muzeu umění Olomouc na výstavní projekt "V oplatce jsi všecek tajně"/podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře. RM schvaluje zápůjčku "Pyxidy se sousoším Krista" v termínu Muzeu umění Olomouc na výstavní projekt "V oplatce jsi všecek tajně"/podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře. 18. bod programu materiál č. : 24/2017 předkládá : Ing. Zdeněk Studený za odbor : Kancelář vedení úřadu : Projekt - "Rozvoj institucionálních kapacit a řízení lidských zdrojů Městského úřadu Mělník" - získání dotace RM bere na vědomí získání dotace na projekt "Rozvoj institucionálních kapacit a řízení lidských zdrojů Městského úřadu Mělník" a doporučuje ZM akceptovat podmínky právního aktu, tj. Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Petra Kučerová 7

8 RM bere na vědomí získání dotace na projekt "Rozvoj institucionálních kapacit a řízení lidských zdrojů Městského úřadu Mělník" a doporučuje ZM akceptovat podmínky právního aktu, tj. Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 19. bod programu materiál č. : 25/2017 : Čerpání investičního příspěvku na rok 2016 Technických služeb města Mělník RM doporučuje ZM ke schválení časové použití rozpočtu - čerpání investičního příspěvku na rok 2016 Technických služeb města Mělník ve výši 100 tis. Kč na Mobilní kluziště. Termín čerpání příspěvku do RM doporučuje ZM ke schválení časové použití rozpočtu - čerpání investičního příspěvku na rok 2016 Technických služeb města Mělník ve výši 100 tis. Kč na Mobilní kluziště. Termín čerpání příspěvku do bod programu materiál č. : 26/2017 předkládá : Ing. Jaroslav Šuk za odbor : Majetkoprávní oddělení : Záměr směny - ČR - Státní pozemkový úřad 1/ RM ruší materiál č. 819/2016 ze dne a doporučuje ke schválení ZM zrušit usnesení č. 205/2016 ze dne / RM doporučuje ke schválení ZM záměr směny pozemků p.č. 283/10 a 284, k.ú. Vehlovice a pozemek p.č. 3821/1, k.ú. Mělník za pozemky p.č. 6822/7 a 7620/12, k.ú. Mělník. 1/ RM ruší materiál č. 819/2016 ze dne a doporučuje ke schválení ZM zrušit usnesení č. 205/2016 ze dne / RM doporučuje ke schválení ZM záměr směny pozemků p.č. 283/10 a 284, k.ú. Vehlovice a pozemek p.č. 3821/1, k.ú. Mělník za pozemky p.č. 6822/7 a 7620/12, k.ú. Mělník. 21. bod programu materiál č. : 27/2017 Petra Kučerová 8

9 : Rozpočtové opatření č. 49 pro rok 2016 RM doporučuje ZM dodatečně k rozpočtu 2016 schválit - snížení příjmů dotace na Židovský hřbitov ve výši tis. Kč (ka 50, příjmy neinv. sk. 41, UZ 95028). Finanční krytí z provozní rezervy města ve výši tis. Kč a z investiční rezervy 299 tis. Kč. RM doporučuje ZM dodatečně k rozpočtu 2016 schválit - snížení příjmů dotace na Židovský hřbitov ve výši tis. Kč (ka 50, příjmy neinv. sk. 41, UZ 95028). Finanční krytí z provozní rezervy města ve výši tis. Kč a z investiční rezervy 299 tis. Kč. 22. bod programu materiál č. : 29/2017 : Rozpočtové opatření č. 1 - Převisy z roku 2016 do roku 2017 RM doporučuje ZM ke schválení převisové akce v celkové výši: Výdaje celkem: ,39 tis. Kč Z toho provozní výdaje: 9 030,70 tis. Kč Z toho investiční výdaje: ,69 tis. Kč RM doporučuje ZM ke schválení převisové akce v celkové výši: Výdaje celkem: ,39 tis. Kč Z toho provozní výdaje: 9 030,70 tis. Kč Z toho investiční výdaje: ,69 tis. Kč 23. bod programu materiál č. : 30/2017 předkládá : RNDr. Jiří Hakl za odbor : Odbor životního prostředí a zemědělství : Schválení uzavření SoD na akci "Zpracování digitálního povodňového plánu města a ORP Mělník a vybudování varovného informačního systému RM schvaluje uzavření smlouvy na akci "Zpracování digitálního povodňového plánu města a ORP Mělník a vybudování varovného informačního systému" s firmou Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., se sídlem U Sadu 13, Praha 6. Cena SoD je ,--Kč bez DPH, tj ,--Kč vč. DPH. Petra Kučerová 9

10 RM schvaluje uzavření smlouvy na akci "Zpracování digitálního povodňového plánu města a ORP Mělník" a v rámci akce vybudování varovného informačního systému s firmou Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., se sídlem U Sadu 13, Praha 6. Cena SoD je ,- Kč bez DPH, tj ,- Kč vč. DPH. 24. bod programu materiál č. : 31/2017 : Zápis z jednání finančního výboru dne Refinancování úvěru města Mělník 1. RM a ZM bere na vědomí zápis č. 1/2017 z jednání finančního výboru ze dne RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy na refinancování úvěru ve výši 40 mil. Kč s Komerční bankou, a.s. s pevnou úrokovou sazbou ve výši 0,59% a.s.. Ostatní podmínky poskytnutého úvěru budou dle nabídky obdržené od KB, a.s. dne RM a ZM bere na vědomí zápis č. 1/2017 z jednání finančního výboru ze dne RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy na refinancování úvěru ve výši 40 mil. Kč s Komerční bankou, a.s. s pevnou úrokovou sazbou ve výši 0,59% a.s.. Ostatní podmínky poskytnutého úvěru budou dle nabídky obdržené od KB, a.s. dne bod programu materiál č. : 33/2017 předkládá : Petr Skácel, DiS. za odbor : Oddělení správy majetku a investic : ZS - Rekonstrukce kabin a rozcvičovny mužstev - schválení dodavatele a uzavření SoD RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky z hodnocených nabídek uvedených v protokolu o jednání a hodnocení nabídek hodnotící komise - společnost MILESTRANO s.r.o., Kaprova 42/14, Praha St. Město na akci "Rekonstrukce kabiny A mužstva sociální zázemí, kabiny č. 1, kabiny č. 2 a rozcvičovny mužstev", cena díla ,- Kč bez DPH. RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci "Rekonstrukce kabiny A mužstva sociální zázemí, kabiny č. 1, kabiny č. 2 a rozcvičovny mužstev" s firmou MILESTRANO s.r.o., Kaprova 42/14, Praha St. Město. Cena díla ,- Kč vč. DPH. RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky z hodnocených nabídek uvedených v protokolu o jednání a hodnocení nabídek hodnotící komise - společnost MILESTRANO s.r.o., Petra Kučerová 10

11 Kaprova 42/14, Praha St. Město na akci "Rekonstrukce kabiny A mužstva sociální zázemí, kabiny č. 1, kabiny č. 2 a rozcvičovny mužstev", cena díla ,- Kč bez DPH. RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci "Rekonstrukce kabiny A mužstva sociální zázemí, kabiny č. 1, kabiny č. 2 a rozcvičovny mužstev" s firmou MILESTRANO s.r.o., Kaprova 42/14, Praha St. Město. Cena díla ,- Kč vč. DPH. HLASOVÁNÍ: pro 5 zdržel se 0 proti bod programu materiál č. : 36/2017 předkládá : Ing. Miloslav Jindra za odbor : Technické služby města Mělníka : Malý zametací vůz - souhlas s odprodejem RM schvaluje odprodej malého zametacího vozu BUCHER CC 2020, SPZ S společnosti HANES s.r.o. se sídlem U Albrechtova Vrchu 1157/7, Praha 5, IČ , a to za cenu ,00 Kč ( bez DPH ). Realizací prodeje pověřuje Technické služby města Mělníka. Výtěžek z odprodeje bude použit v plné výši ve prospěch investičního účtu Technických služeb města Mělníka. RM schvaluje odprodej malého zametacího vozu BUCHER CC 2020, SPZ S společnosti HANES s.r.o. se sídlem U Albrechtova Vrchu 1157/7, Praha 5, IČ , a to za cenu ,00 Kč ( bez DPH ). Realizací prodeje pověřuje Technické služby města Mělníka. Výtěžek z odprodeje bude použit v plné výši ve prospěch investičního účtu Technických služeb města Mělníka. 27. bod programu materiál č. : 1054/2016 předkládá : Ing. Jaroslav Šuk za odbor : Majetkoprávní oddělení : Podmínky účasti města na dražbě pozemků p.č.603/7, p.č.605 a p.č.604, jehož součástí je stavba č.p.204 ul.nová, k.ú.mělník, ČR ÚZSVM NÁVRH USNESENÍ: RM doporučuje ZM schválit účast města Mělníka na dražbě nemovitých věcí zapsaných na LV k.ú. Mělník včetně součástí a příslušenství a souboru věcí movitých za podmínek uvedených v dražební vyhlášce č. S/D1/2016. Nemovité věci: - pozemek p.č. 603/7 o výměře 149 m 2, ostatní plocha, zeleň, památkově chráněné území, - pozemek p.č. 604 o výměře 285 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, památkově chráněné území, rozsáhlé chráněné území; součástí je stavba: Mělník, č.p. 204, stavba pro administrativu, stavba stojí na pozemku p.č. 604, - pozemek p.č. 605 o výměře 394 m 2, zahrada, památkově chráněné území, zemědělský půdní fond, včetně součástí a příslušenství, tj. přípojka elektro, přípojka vody, přípojka kanalizace, kanalizační šachta a zpevněná plocha. Soubor věcí movitých věcí dle čl.iii odst.2 dražební vyhlášky č. S/D1/2016. RM doporučuje ZM schválit, na základě 103, odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, aby město Mělník na dražbě zastupoval starosta města MVDr. Ctirad Mikeš. RM doporučuje ZM schválit složení dražební jistoty ve výši ,- Kč za podmínek uvedených v dražební Petra Kučerová 11

12 vyhlášce č. S/D1/2016. RM doporučuje ZM pověřit RM ke schválení nejvyššího dražebního podání v mezích ZM schváleného rozpočtu. ZÁVĚR RADY: RM předkládá ZM k projednání účast města Mělníka na dražbě nemovitých věcí zapsaných na LV k.ú. Mělník včetně součástí a příslušenství a souboru věcí movitých za podmínek uvedených v dražební vyhlášce č. S/D1/2016. Nemovité věci: - pozemek p.č. 603/7 o výměře 149 m 2, ostatní plocha, zeleň, památkově chráněné území, - pozemek p.č. 604 o výměře 285 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, památkově chráněné území, rozsáhlé chráněné území; součástí je stavba: Mělník, č.p. 204, stavba pro administrativu, stavba stojí na pozemku p.č. 604, - pozemek p.č. 605 o výměře 394 m 2, zahrada, památkově chráněné území, zemědělský půdní fond, včetně součástí a příslušenství, tj. přípojka elektro, přípojka vody, přípojka kanalizace, kanalizační šachta a zpevněná plocha. Soubor věcí movitých věcí dle čl.iii odst.2 dražební vyhlášky č. S/D1/ bod programu materiál č. : 1055/2017 předkládá : Pavel Průcha za odbor : Odbor výstavby a rozvoje města : Změna regulačního plánu M. a O. S. RM bere na vědomí doplňující informace k materiálu do ZM č. 209/2016. RM bere na vědomí doplňující informace k materiálu do ZM č. 209/ bod programu materiál č. : 1056/2017 předkládá : Ing. Miroslav Klučkovič za odbor : Oddělení služeb, správy a údržby komunikací : Vyhrazené parkovací stání - prodloužení platnosti pro L. K. RM schvaluje prodloužení vyhrazeného parkovacího místa pro paní L. K. (držitelku průkazu ZTP/P) v ul. Rohelova - parkoviště naproti domu č.p.2576 po dobu 2 let. RM schvaluje prodloužení vyhrazeného parkovacího místa pro paní L. K. (držitelku průkazu ZTP/P) v ul. Rohelova - parkoviště naproti domu č.p.2576 po dobu 2 let. Petra Kučerová 12

13 Jednání ukončeno v 17:34 hod. MVDr. Ctirad Mikeš starosta města Mgr. Milan Schweigstill 1. místostarosta města Petra Kučerová 13

Z á p i s č. 38. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 38. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 38 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 3.10. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 13 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 4. 4. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 28 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 17. 8. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Bc. Petr Volf, Vilém Kraus, Mgr.

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2.2.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht (příchod v 16:50), PhDr. Ilona

Více

Z á p i s č. 30. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 30. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 30 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31.8.2015 od 16.30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Ondřej Tichota DiS., PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 13 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 13. 4. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Ondřej Tichota,

Více

Z á p i s č. 16. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 16. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 16 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 19.5.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Vilém Kraus, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk

Více

Z á p i s č. 19. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 19. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 19 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 5. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 5 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 6. 2. 2017 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Vilém Kraus, Mgr.

Více

Z á p i s č. 27. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 27. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 27 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 4. 7. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10.11.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Ondřej Tichota, DiS. (příchod v 16:45

Více

Z á p i s č. 49. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 49. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 49 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 21.12. 2016 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota,

Více

Z á p i s č. 22. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 22. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 22 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 6. 6. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Petr Limprecht, PhDr.

Více

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 17 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 26.5.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr.

Více

Z á p i s č. 36. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 36. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 36 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 19. 9. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš (příchod 16:45 hod.), Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr

Více

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 5 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9.2.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Z á p i s č. 47. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 47. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 47 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 12. 12. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, DiS., Petr Limprecht, Vilém Kraus, PhDr.

Více

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 5 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 17. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina, MUDr.

Více

Z á p i s č. 16. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 16. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 16 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 5. 5. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Ondřej Tichota,

Více

Z á p i s č. 31. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 15:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 31. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 15:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 31 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 14. 9. 2015od 1530 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Bc. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota DiS.,

Více

Z á p i s č. 23. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 14:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 23. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 14:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 23 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 29.7.2014 od 14:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Omluven:

Více

Z á p i s č. 33. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 33. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 33 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 29. 8. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 24. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 24. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 24 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 20. 6. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Ondřej Tichota

Více

Z á p i s č. 18. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 18. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 18 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 18. 5. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Ondřej Tichota, DiS., Mgr. Bc. Petr

Více

Z á p i s č. 9. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 9. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 9 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 16. 3. 2015 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill,PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Bc. Petr Volf,

Více

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 2. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 2. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 5 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 2. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota

Více

Z á p i s č. 36. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 11. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 36. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 11. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 36 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 11. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Z á p i s č. 15. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 15. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 15 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 18.4. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 12. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 12. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 12 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 30. 3. 2016 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice RADA MĚSTA PROJEDNALA, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ 1. bod programu materiál

Více

Z á p i s č. 14. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 14. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 14 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 20.4.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Ondřej Tichota,

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 26. 9. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 35. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 35. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 35 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 12. 9. 2016 od 1600 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Petr Limprecht,

Více

Z á p i s č. 11. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 11. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 11 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 14. 3. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Petr Limprecht,

Více

Z á p i s č. 11. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 11. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 11 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 15.4.2013 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, MUDr. Ladislav Peychl (odchod v 18:10 hod.),

Více

Z á p i s č. 30. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 30. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 30 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 15.9.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr. Petr Volf (příchod 16:15), Vilém Kraus,

Více

5. bod programu. materiál č. : 69/2016

5. bod programu. materiál č. : 69/2016 Z á p i s č. 6 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 8. 2. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice RADA MĚSTA PROJEDNALA, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ 1. bod programu materiál č.

Více

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 17 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 11.5.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Bc. Petr Volf,

Více

Z á p i s č. 44. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 44. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 44 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 14. 11. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Vilém Kraus,

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 25.1. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota

Více

Z á p i s č. 21. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 21. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 21 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 7.7.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice RADA MĚSTA PROJEDNALA, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ 1. bod programu materiál č.

Více

Z á p i s č. 29. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 29. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 29 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 8. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Vilém Kraus, PhDr.

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

Z á p i s č. 22. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 22. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 22 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 22. 6. 2015 od 16.30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Bc. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota, DiS., Vilém Kraus Omluven:

Více

Z á p i s č. 7. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 7. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 7 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 3. 2015 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Z á p i s č. 39. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 24.11.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 39. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 24.11.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 39 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 24.11.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš (odchod v 17:15), Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Ondřej Tichota, DiS.,

Více

Z á p i s č. 42. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 42. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 42 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 21. 12. 2015 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota, DiS., PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 7. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 7. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 7 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 3. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Libor Petřina, Mgr. Petr Volf, Vilém Kraus

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 13 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 6.5.2013 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, MUDr. Ladislav Peychl, Doc. Ing. Lukáš Čechura

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Z á p i s č. 25. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 25. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 25 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 27. 7. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Bc. Petr Volf, Vilém Kraus, PhDr.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 21. 9. 2016 236/15/2016 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

Z á p i s č. 15. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 15. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 15 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 12.5.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Vilém Kraus (příchod 16:10), Libor Petřina,

Více

Z á p i s č. 33. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 33. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 33 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 7. 10. 2013 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr. Petr Volf (příchod v 17:35 hod.),

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312) U S N E S E N Í z 35. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. března 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Usnesení ze 4. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení ze 4. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení ze 4. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 20. 5. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 87/4/2015 ZM po projednání 1.zvolilo: tuto pracovní

Více

Z á p i s č. 31. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 31. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 31 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 15. 8. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni : MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Vilém Kraus, PhDr. Ilona Němcová, Petr

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Informace o přijatých usneseních. z 8. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. listopadu 2015

Informace o přijatých usneseních. z 8. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. listopadu 2015 z 8. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. listopadu 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne 12.09.2013 Usnesení č. 01/06/2013 Zastupitelstvo

Více

Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 10. 2. 2016 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 222/9/2016 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

Z á p i s č. 32. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 32. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 32 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 29.9.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr. Petr Volf (příchod 16:10), Vilém Kraus

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 21.10.2013 čas: místo: 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města: I. VOLÍ: 1. Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Milan Schweigstill,

Více

U S N E S E N Í. z 3. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 11. února v h v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

U S N E S E N Í. z 3. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 11. února v h v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově ZM města KRNOVA SS 03/15/Ko U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 11. února v 16.30 h v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 48/3-85/3 Obdrží:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.12.2006 32/2006 3. ZM V schvaluje rozpočet Města Dvůr Králové nad Labem na rok

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

Z á p i s č. 41. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 41. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 41 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 7. 12. 2015 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Z á p i s č. 41. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 41. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 41 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 8.12.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Ondřej Tichota, DiS., Vilém Kraus,

Více

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici.

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne 12.4.2012 v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. UR/28/1/2012 program jednání Rada města Velká Bystřice po projednání

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 14.5.2015 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/34376/16 Sp. zn.: KT/56/2016/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 18. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 07.12.2016

Více

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek.

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek. USNESENÍ ze 40. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 31. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/40/2016 Schválení programu 40. schůze Rady města

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 19/13/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 19/13/Ko ZM města KRNOVA SS 19/13/Ko U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 15. května 2013 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 573/19-596/19

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Hrodek, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svobodová Omluveni: Ing.

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 31. 8. 2016 Přítomni dle

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í Město Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 VEJPRTY, IČ: 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 od 16:30 hod. v

Více

Z á p i s č. 14. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 14. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 14 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 11.4. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Petr Limprecht, PhDr.

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 9 Členů ZO Omluveni: 2 Neomluveni: - Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 24 a 25/2004.

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 24 a 25/2004. USNESENÍ ze zasedání Rady města Rýmařova č. 26 konaného v řádném termínu, dne 22.3.2004 916/26/04 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 24 a 25/2004. 917/26/04 a) Rada města

Více

Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.5/2014, které se konalo dne od 9.00 hodin na OÚ Obrnice

Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.5/2014, které se konalo dne od 9.00 hodin na OÚ Obrnice Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.5/2014, které se konalo dne 15.4.2014 od 9.00 hodin na OÚ Obrnice Program jednání: 1) Program rady 2) Volba ověřovatelů zápisu 3) Kontrola usnesení 4) Směna

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 88. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila mimo řádný termín dne 27.08.2014 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více